Sunteți pe pagina 1din 8

.....

-.,

1 ...

.....

'

'Pe.n~ p;:i';~a. 14' t"ec~ll;ea- !D01Ie~i. Pi"(i;'1~ifii eml';" pii ••ij at1t7Uli prntlllt mi1<6' (1 arma scr;umlm:1i ·'lAJce-Sllm/i. l1»!kvp; <fu data. lIii

i-~';·~iii1"t.<tp,e pilmiwi

We"",

spatGlc frl'"Ol.t-uJlI·i, ! par<w.ea pod.mlci-,


«.

'i'ngnij~na,,,,s.e

, ,~a'''r,,·r·i Slt.t

{lIrltln.urilor, sapfmi.t.

de

.f;e-'

l'tr;rifri o.scmi>niitQ<1I'c -, ,(fhteam· .ciim:iWa, in/,r'o revislii, mi'mt11atele l,.tCrO:rj ate lwei 1w.itaf;i (,e .p;Q1!ier; germani. 11Izestr:areu,. 111-st1"ltcfa ifi tehn{ca lor mii, ltimea.u, d,1'·Pii CI<n! ltimise·ra ''', treaga lmlte.
0 • • "

Poai« mo·i j"'l,i,.· C,,',Ct.W}lI?;,' p,cllli£'ri; -I .. 'V ALEJUAN


I'o-mii.ni au siivM{t .l'H;f'U.f'1 tot Il§Il de man, ell re riiJ:i II.-N"a, lor 'Ii (1 ."ii, Ilea z<i 1.0. .cgalitalc cu- eea· g~rmllmii.. 1tOOptM O<!6(Jsta 11~J-Ititata de 22 llmie 1942, ~ "c implillea 'WIt an dew inceplif,lll riiZb.O-ilillU, cana. tnlpele r(>' ",ii.1£ all trecllt 'Donatl!l, ;-11"1 mtnOSCltt,

ca

in

iQ ChH~i prIZ:~H!t(1~i .N Wf.iMM~~


'R"

t·,tpa Clt1ll S'!"M~, p,e p;(m.ieJ,i, Mer-gew", c:ii·1t;c Donet, CI\ alp; oo"uZl'llzi, p-ri11tr"!<11 . '.fant ~u.ng 'de <!ol>llmiwjie, C<1le rLlI,c6.a

, : rzlig.inile.c~re.!.~j)\'_~C!i§. ~;~r~ b.r~:~- ,_ ~ ~C~l'{f.,~'~P.f";_.'!.!'"£i1L1Ll . !~12ii.t!~ ~lle ,'Jegelillal'e ale'soiaatil(lf 'i1 afite,1I.(1est<lU ·1[(1'(;o 1~r1mn'lrn'ua. ~e,dIet romani, au fest i.llt~td~auna_ pa: cerca., indjcGlld VI< 'lIOCO altlor;tara fie'. gini' adcvii,rato': in fiecare ~i v'edem cu Gi'irei 1Jr.1~1)6 locui de asteptare, Am ochii no~tri atatea faptc de arme a.fwt mai tiirzi-,t (Jif. era COllla1w(l;lu'IIl care a!tielle,am crezut cu neputill.ili in. b·atali411111l(·~ de pionfer.i_, (l-tlciimd bilreil« ~!t ~re cG,ieva, 111'6,iIai ta~z(1L Do» c'fnl

~Ja

,woo. Sa 'Pe treeld. ifi cM,d cefm" lc

11<Jl)~iiJl.1{

~lIeeP1i.se

bine a .,~ rlsipi, i~am va""t pc b'rav;;, 'pilYniCri l!11CI'a"d .mb· ploaia de !I'oa1!'f~ lit. c01,,,t"'u.il'eo, <P1t1! tilo. de lI$aU, san trecii1Jfl Cll' MrccilG p1·;"j,elr. !WlllP~ de cer.'''r:tll~ llG 'mal'lll Qol$ev!,·. - o"i ,), 'am. sCi 'It'l .,fcioootu p'D cci-aoi ·vitojP, seJT{fIM" /,tt1. ilLinl>lI., iliarin _,.i ci1pOltt1l'ul 1tm jlt.'l11,i1i, C(Irc ...".Ii· rafrll,'lc - PI"wi -mrl .."I·im·~

1'011"_"

Roib.lIlll, Unde-a:

cal. 11/i"dravoll,
du .• po M'flghi't;G'JI,

..so!lltt

"'611,

$-; -a1 +iirl~; drog lluca,/,-! ...


lIechCeal,

"liipiimll

tii10

$. zb1,rdal1lic,
Dell b ia

Par'cii tlifil GII'n tot .iillai


~C-(J

d,,_, .ill frO,'I, toe,

Sii- 18-adi!1)D fa pilrii" •..


Da» opdhac(}lol.,

oeM de [oo, Si 11.;0; a.pij, '11'oj Mul, (!iJ.lld wpilr.l"-c/-i bii.t1,1...


ell

l,'ai p"ivil

Y::iimd! stiipfi""-ii

e'l

ec trist, coa.)uu·-fi ~et'l1t1'a~" ~qga... ai,


,-tr1l'l,illd1r-~C lU11 .§ea,

ff.,.el~, u.~tffl')'i>dj·II-# pr.i'.dea.I .•.


nil a-tali VOi11ici jielJiori. :<ji IJ'lI·alliti cai If.ii;zikii'IJa1l~. flat-ali iama pri'll (lit~lwni ...

ZiU'<t,Znegi .~i"QP/<i ~i $Ol':i,

\';-~1ilJOI"ltit

,S1'''6

mWI}iiisl~i

d'ts4"ll~ de p/{Il"ni, Oa. me"o.a7Jd:, /tM, p~1t'U1; Ilfirltl. VaillicQI;lc Z'a/i ,tl'/fcll-iII ...

e.,im

,~'i~"ti 'll/~PJal'afll de Of!lV~ . PO/ICbmfrra'fiii oMu·ralli, If«t,


~'/Jnl"(.nd C>l' ·"diag1d~a:n,
spre
iM'r'a·lIl ...

1Jii£

Ill< 1"lTlliNII(~

nt

l_la!

7
t
i

Ii

.",

••

!~ .·;;'3~
r

CoiIlultlcaf la~~raHlo";Hoscova:;
'.., a-:.. '''..

.~~ .'\~ ... :"~ :.::v !·~n ....

." ),... ,

IS
'I

~;!\~';~";:)!.

..... ~!!~·f

~r.ie:h .~ ...
j;.'-!

b'::;:~ ';:-:.

11:,.:..I'! ~tjt;, :."(!_-,~. ~~~... ~J ",!!': ~


" '." ~~';"'& l'~'

Spre' I:ijsant de';l?o?~ fi 1rlli".(Z~p~,..t6,. ,: _':


Il'ligilll i!ft~l(}tl>\Il'!'dlsperlll'C>: ': IJf,lI:r~!!~1'1(1'8§1t/llti- 'd~tato: 'd~
~: ,;r.. '_'~';;~' f .::.---"-, '.
t-: • .",... '

.i,-mala

so r:eh·a!lc'.,

!lOMla. m~~~!

'(b

v-;

~l.rJ

1ies~r£iiJ:#t~r..:
f,

;,. :~!.;.~~'~,~~.!~ ~
~.i ~f~~f= e~;'~~ (l :.if~l" !Un:!1lfOtociCfut! Ee\'lhi:~otm.ie~'<jlltil'!Q:'i. '*'t~/:,:'~r~~
;~:£.:.~:1"~!,~
•.;~..!

:s.n:::.

.m~,:
," _.,
'-:~ ~ -.. . .. •

--::.".

$; oriee rcgiun.e'1~Q cllprl1lde,


~:t'
'to."":" ;.:

i"il)jrufi.tra ·tOI' 1>;otvr:lO$ st:'1Iti;uW;~,,": '>'l'h&in'fl ~'1l1iii8- pe~t6:f~u'vii~' K1lblJ:Jt; "':'


,~<> ! ..
t!_~:· "': ... ".. ,~
I,"" ...... ~

gl:OlWa eui:tlomJ~,' ~lm amm~'iilirip b~a9;'&:'~rli':,~'I!Iu;it(l()bi!:iJ.:cactdn! ~,.~Ji t~rad ~b.il ~:!ti a;aa-ll~ ~~~-1ntr,.ebtre'; .~'iH~~ ~""'.') .:'I-~:}~~';-~,~·~ ..}~d ~#~~ -eWtiUnpI£ deil"kSeineitelil!)a~~

1i~~!i:Wi:

Col1!- fa,ta. ~1,()1:1111 j(ti)6'!~ ,,!~Cfl~~~ ~'::'" ., . !,

tf't)
t

.~. par

. miitjo-H .. 1ic.iw: de'i)lir;aN)I'ata.O:;O§ti~6,.,;';·' IJJii: 'Din' "iii/Rasto!) $iiui'<1rr,aSlIOdM,::f.; li 110i 'no zbatcm "iil!.1h't:II~I!iQ1;in:;':,; .

__../

~~,ti11£m1?l;:ft,~~~~:I~:~I. ~~~"~·' ~'~;. .z


Roi~uil,j,>alf .1tr.ecII.t ;1i tl1wjmL 'Ya,"ga, '. '.:.< ,Y"Qazii/,t' 6#'/96 116:0.1£.'. 4gql.. .r. ~ tJif/Il2S1JiJitnii~ltaHi't;qt-i'ctl;:lmmr.am: '·;~':\.";"'-l .,' .' ' ,:~-,." :." .' ~.. '.ca.'V,!!,P9<.-, F)elo ~"Italin /a;~I/Mm~ILw.l~W.' ,.. y~ . '.&. +"'/~S':lt~.~ r,.' :'~ "',"' .= .... .. ,,'. -. Plut ·adIII.;·,1;H" 'J),. CA~AMAN -.

d~11~ 1l!oi-1 :,,:::,~'" )~,:>.",·v-, .\.J:!": x~;' .'1};;:.Boe-i'\l!e; anp!ntata:'~thii1~ncil&tI p~t!zi;na,d:e' :aMir.ii· riisRIlllS~"~, : ,.~ ·s,.~tltciIi9~1~ '~i pe' f:o:t{ :i~i';8in.tA~:: ,~d:)&f. c::.· r , '':: !.;i- ...... .~.:..:) ~"'~~~::::r lh t.;-: i~tvea·ba Oldumit!Ie ;caud~-iO:tfaei'l : ~a.pteaf .!.~'l~(.~. .~"'., ;:.~.:. .... ~ ~ rz:•• ;~ r::t

--nil

$'dtd ta

. ~JDa\:~.; ::.,.$ " i"~:': ~ ~~::. ~ .~ !;: .. :4,'~ cane-i ~\:l!eiLba· o;1um.itare1: '! )J~~~

uiiwle lnoroiulj0'lispuDseJ,
.....~. ,t·...

,~:'UjUplll

eu- :ap! .groapa,

V3t1!!tllL: -," ,,, :


.

sa: ',1l!l ,sl"

d~~r~e:

."

+". :_-' " '.

~';::'~~f

••

-,

-,I'

:.~,,-,-

Ti~apd{~('i:p~.e.u:a(.
stri'!p IJ uraball>l, ._; }fJi,i tI~le"z;~-i.d.,. HI eli,!\l1;ii .1€~\· llui. de grabr. ,te ;P..o:t\.llllt'llocge",:)Jcrgi .Ia ta~\l '(iS~!l, .eear.cii; 'Jl~i putep.::, nilj~p;, '~lW .dc cioplit. sii·ti,ldea, sfr~d.gl~.: eli:' t.;toae'1;Jo .1~DlI1., vre,un;.b~{!, '_. :.~:..,:,;, .,: " ~f mii due, biidicii, .iute cltia~.,II.I.!i, due~Zi5t! t-ignlIul'.~i-lll ture- porneste. l1i fI:Stfe\, \'or~~e: ' ... ' '., ~. . .-," _'. ' . -~!.!' HarabauR'.',lial'nl)o.tlUl'llr, ·:;'~lll1lm: reaua Incurcaturs,' nlu'aba"pe v!l~e~ ~e'a, harabaua verbaraua, ba mai cur, bt< m:i mlr' .'iJafct'it\}' hat.ar. " Cil'nu' 'llLCi !fond t&richi; tlriri, [lenchi, ' _ Gum' bre? .Zi(;,,' tur-(.'lll inl,L~h;lJId' i,urc#te. .. t '" ''£0.1" 1iiauu:l'·utullci iur porneste, , ,,_;, Triub'l-ra:ua . heil.'ilI\ll, liimua.rAul e.opleaua, hopa' hopatura 'de nu-i eio-' plitura nu-i de umblii.tura. (!; HIII I Zlice ture Ii,! din nou 1ntreb&nd, Iar ligamti ino~epc din mii:11i ILI'i"

<':

'- 'Peine' c;iu-p:~rei mi=a datt·,,· ~, . .P, ';..; ({ro;.!lY~:h'otu~\ fL·trebuA.!~·lt;' irJeet-c~r".~'t: 'L,' ~'••• ! ....f..: ~.~ ..}/.;

nr

,(ilunr -se- du,!\!:,omlll'

eu .t.i.g~l~1 ..i!i ,.~:' 'jlp boru 1d I R, ',,111e •• , .' ..'.,

y;_~r..eeadl· fucer'lmt azi d~ruiru~eati.' : r-r- Cum'~. .~~~., ..... !....... 1.1
'_ I,am
..

portie.

alit
..

prsicn

~.. manunee
~~ ,~,.~

'I)'
j

"t.

-~~

!~'~'

~p!~.J1rr
, .• ,

• :- ~i~ni.c .mop¥.r, A 'OlQUrit l(t~.sii :t!~l f \'\1;11 sunt.. '. .' , .. ,. - .


... _ •• 1, .:

..,-,Ei-lliT

,~

,_

•••.•.

r-

;t .... r

,I

S~R~r.
-:~

..'+-01\1< anil.~re ilI;elll;.r.\8:~'1~ .


'Nu nrai ~ti!,l.{II tie~re.IjI.~

' .,;.~ .'

,.1'.

fIHii mare :decfLt gn !

inVllcre~tc ell. un nn, In- curir.nd

1.!!9.Ul!I,:

..:-.

VO!I!

ii,!

de

~uFteli. - Asaiu Sali, ~rebaram ~fredd i ori burgheJj, mit ba.tii S( Ilk fa.t.richewl i gitud. I\1L\l1. 'rul'eu a.c-i mil,.'ztt z;'(:e supul'at:
-- .I~Nrac1imi $ietimi. It~· 4i~ll)ut1 cutl'e - Hai eumette sa fllgjm_ ~ J1s~ J1Ll ~tle ce \'orbffl~. nu Bricepe roOmll.J1~te,

tiLnk

Iatre cinstifj

om:.

- Cc difct'cntu estc intra gre<pllii ~; prostil), , "". ' - 0 sii.-~ioxpJie en un exempl!!, Daeli ie5inil' dintl"nn re.~taurnnt, iei .0 piiliil'ie nOllu in }ocu'l ccle; vechi 11 tale, faei 0 :;,<rew1ii, DaCll. Il1lIRlei 0 pii1ii.rie :veqhc_ 'In loeul pt.lilr:ei tale Ilouli, atunei CoOll\i-p 0, pr().~tie. '

"

In lren core am treeut i, Yutreabii Gie.a, care Sill Ia Ie.rclLqtrn deschisii n compartimenlului. -' ~Ialllil, Cll:n! so muueste stu~ia pr:iI

,-

Uf! ce plicticos e.,ti! Dc uude ~'rei de co? Pell.trueii am scilpat ttL pc fCr(!nStrii! ..

sii litiu'
J;CILllta

- ~ti:

'8

S-ar putea să vă placă și