Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN DE PLAT Nr:

Adic(litere)
FE pltitoare:
Localitate:
CUI:
Cont:
Denumirea
Deschis produselor
la ROCT
U.M.
sau serviciilor
Reprezentnd:
1
2
c/v*

Nr.
crt.
0

CNP administrator

Data:
Aviz ROCT
Semntura
operatorului
ROCT
Cantitatea

CUI
Cont:
PretulDeschis
unitar la ROCT
Valoarea
(fara
T.V.A)
Data nregistrrii Meniuni speciale
3

ordinului

Valoarea
T.V.A

5(3x4)

Data emiterii
extrasului de
cont

Platitor
Semnatura si
stampila
furnizorului

Furnizor:Cumparator:
..
.
Nr.ord.registru
C.U.I:.................................................
com./an: .
Cod fiscal:
.. .
FACTURA
Sediul .
Sediul:...............................................
Suma:
Judetul: ..
... Judetul:.
FISCAL
Contul:

Cont:
FE beneficiar
Nr. facturii
Banca:
.
BBanca:

Localitatea
Data(ziua,luna,anul)

Date privind expeditia


Numele delegatului..
BI/CI, seria .... nr ,
eliberat(a)...
Mijloc de transport.nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data
de.. ora .
Semnaturile..

Total
din care:
accize

Semnatura
de primire

Total de plata
(col.5+col.6)

Furnizor: FE KINGS P
Cota TVA

19 %

Cumparator: .
Furnizor:
C.U.I:......................................................
Nr.ord.registru com./an: .
..
Cod fiscal:
Sediul:...................................................
Sediul ..
FACTURA
... Judetul:.
Judetul: ..
Cont:
FISCAL
Contul: ...
Banca: .
Banca: ..
Nr. facturii
Nr. TVA
Cota
crt.

Denumirea
19 %

Semnatura si
stampila
furnizorului

produselor
sau serviciilor
1

Data(ziua,luna,anul)

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)

Valoarea

Valoarea
T.V.A

5(3x4)

Date privind expeditia


Numele delegatului..
BI/CI, seria .... nr ,
eliberat(a)...
Mijloc de transport.nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data
de.. ora .
Semnaturile..

Total
din care:
accize
Semnatura
de primire

X
Total de plata
(col.5+col.6)

ORDIN DE PLAT Nr:


Adic(litere)
FE pltitoare:
Localitate:
CUI:
Cont:
Deschis la ROCT

Data:
Aviz ROCT
Semntura
operatorului
ROCT

FE beneficiar
Localitatea
CUI
Cont:
Deschis la ROCT

Reprezentnd:
c/v*

Data nregistrrii
ordinului

Meniuni speciale

CNP administrator
Furnizor: FE RUSTIK
SRL
Nr.ord.registru com./an: J32/03/10.10.2006
Platitor
Cod fiscal: R2201144
Sediul Sibiu, str.Oituz, nr 31

Data emiterii
extrasului de
cont

FACTURA
FISCAL

Suma:

Cumparator: .
C.U.I:......................................................
..
Sediul:...................................................
... Judetul:.
Cont:

Judetul: SIBIUORDIN DE PLAT Nr:


Data:
Nr. facturii
Suma:
Contul: RO32ROCT001114RON
Adic(litere)
Data(ziua,luna,anul)
Banca: ROCT
Aviz ROCT
FE beneficiar

Cota TVA 19 % FE pltitoare:


Localitate:
Semntura
Localitatea
CUI:
operatorului
CUI
Cont:
ROCT
Cont:
Deschis la ROCT
Deschis la ROCT
Reprezentnd:
c/v*

Data nregistrrii
ordinului

CNP administrator

Data emiterii
extrasului de
cont

Platitor

Meniuni speciale

Nr.
crt.

Denumirea produselor
sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)

Valoarea

Valoarea
T.V.A

5(3x4)

Semnatura si
stampila
furnizorului

Date privind expeditia


Numele delegatului..
BI/CI, seria .... nr ,
eliberat(a)...
Mijloc de transport.nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data
de.. ora .
Semnaturile..

Total
din care:
accize
Semnatura
de primire

X
Total de plata
(col.5+col.6)

Furnizor: FE RUSTIK SRL


Nr.ord.registru com./an: J32/03/10.10.2006
Cod fiscal: R2201144
Sediul Sibiu, str.Oituz, nr 31

Judetul: SIBIU
Cota TVA 19 %
Contul: RO32ROCT001114RON
Nr.
Denumirea produselor
crt.
sau serviciilor
0

Semnatura si
stampila
furnizorului

Cumparator: .
C.U.I:......................................................
FACTURA
..
FISCAL
Sediul:...................................................
... Judetul:.
Nr. facturii
Cont:
Data(ziua,luna,anul)

..
U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)

Valoarea

Valoarea
T.V.A

5(3x4)

Date privind expeditia


Numele delegatului..
BI/CI, seria .... nr ,
eliberat(a)...
Mijloc de transport.nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data
de.. ora .
Semnaturile..

Total
din care:
accize
Semnatura
de primire

X
Total de plata
(col.5+col.6)