Sunteți pe pagina 1din 35

Poziia comun (CE) nr. 7/2008 adoptat de Consiliu la 10 martie 2008 n vederea adoptrii Regulamentului (CE) nr.

/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din privind aditivii alimentari (Text cu relevan pentru SEE) (2008/C 111 E/02) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special articolul 95, avnd n vedere propunerea Comisiei, avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European [1], hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 din Tratat [2], ntruct:

Poziia comun (CE) nr. 7/2008 adoptat de Consiliu la 10 martie 2008 n vederea adoptrii Regulamentului (CE) nr. /2008 al Parlamentului European i al Consiliului din privind aditivii alimentari (Text cu relevan pentru SEE) (2008/C 111 E/02) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special articolul 95, avnd n vedere propunerea Comisiei, avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European [1], hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 din Tratat [2], ntruct:

(1) Libera circulaie a unor produse alimentare sigure (1) Libera circulaie a unor produse alimentare sigure i sntoase constituie un aspect esenial al pieei i sntoase constituie un aspect esenial al pieei interne i contribuie n mod semnificativ la sntatea interne i contribuie n mod semnificativ la sntatea i bunstarea cetenilor, precum i la interesele i bunstarea cetenilor, precum i la interesele sociale i economice ale acestora. sociale i economice ale acestora. (2) n aplicarea politicilor comunitare, ar trebui s se (2) n aplicarea politicilor comunitare, ar trebui s se asigure un nivel nalt de protecie a vieii i sntii asigure un nivel nalt de protecie a vieii i sntii umane. umane. (3) Prezentul regulament nlocuiete directivele i (3) Prezentul regulament nlocuiete directivele i deciziile anterioare privind aditivii alimentari care pot deciziile anterioare privind aditivii alimentari care pot fi utilizai n produsele alimentare n vederea fi utilizai n produsele alimentare n vederea asigurrii unei funcionri eficiente a pieei interne i asigurrii unei funcionri eficiente a pieei interne i a unui nivel nalt de protecie a sntii umane, a unui nivel nalt de protecie a sntii umane, precum i a intereselor consumatorilor prin proceduri precum i a intereselor consumatorilor prin proceduri cuprinztoare i raionalizate. cuprinztoare i raionalizate. (4) Prezentul regulament armonizeaz utilizarea (4) Prezentul regulament armonizeaz utilizarea aditivilor alimentari n produsele alimentare n cadrul aditivilor alimentari n produsele alimentare n cadrul Comunitii. Aceasta include utilizarea aditivilor Comunitii. Aceasta include utilizarea aditivilor alimentari n produsele alimentare care intr sub alimentari n produsele alimentare care intr sub incidena Directivei 89/398/CEE a Consiliului din 3 incidena Directivei 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislaiilor statelor membre mai 1989 de apropiere a legislaiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei privind produsele alimentare destinate unei alimentaii speciale [3] i utilizarea unor colorani alimentaii speciale [3] i utilizarea unor colorani alimentari pentru marcarea sanitar a crnii i alimentari pentru marcarea sanitar a crnii i decorarea i tampilarea oulor. Acesta armonizeaz, decorarea i tampilarea oulor. Acesta armonizeaz, de asemenea, utilizarea aditivilor alimentari n aditivii de asemenea, utilizarea aditivilor alimentari n aditivii i enzimele alimentare, garantnd astfel sigurana i i enzimele alimentare, garantnd astfel sigurana i calitatea acestora i facilitnd depozitarea i calitatea acestora i facilitnd depozitarea i utilizarea utilizarea lor. Aceste aspecte nu au fost reglementate lor. Aceste aspecte nu au fost reglementate anterior anterior la nivel comunitar. la nivel comunitar. (5) Aditivii alimentari sunt substane care nu se (5) Aditivii alimentari sunt substane care nu se consum de regul ca aliment de sine stttor, ci se consum de regul ca aliment de sine stttor, ci se adaug n mod deliberat n alimente n scopuri adaug n mod deliberat n alimente n scopuri tehnologice descrise n prezentul regulament, ca de tehnologice descrise n prezentul regulament, ca de

exemplu pentru conservarea acestora. Toi aditivii exemplu pentru conservarea acestora. Toi aditivii alimentari ar trebui s intre sub incidena prezentului alimentari ar trebui s intre sub incidena prezentului regulament i, prin urmare, lista categoriilor regulament i, prin urmare, lista categoriilor funcionale ar trebui actualizat conform progresului funcionale ar trebui actualizat conform progresului tiinific i dezvoltrii tehnologice. Cu toate acestea, tiinific i dezvoltrii tehnologice. Cu toate acestea, nu sunt considerate aditivi alimentari substanele nu sunt considerate aditivi alimentari substanele utilizate pentru a da o arom i/sau un gust sau n utilizate pentru a da o arom i/sau un gust sau n scopuri nutriionale speciale, precum nlocuitorii srii, scopuri nutriionale speciale, precum nlocuitorii srii, vitaminele i mineralele. n plus, nici substanele vitaminele i mineralele. n plus, nici substanele considerate produse alimentare ce pot ndeplini o considerate produse alimentare ce pot ndeplini o funcie tehnologic, ca de exemplu clorura de sodiu funcie tehnologic, ca de exemplu clorura de sodiu sau ofranul pentru colorare, precum i enzimele sau ofranul pentru colorare, precum i enzimele alimentare, nu ar trebui s intre n domeniul de alimentare, nu ar trebui s intre n domeniul de aplicare a prezentului regulament. Cu toate acestea, aplicare a prezentului regulament. Cu toate acestea, preparatele obinute din produse alimentare i alte preparatele obinute din produse alimentare i alte surse materiale, care sunt destinate obinerii unui surse materiale, care sunt destinate obinerii unui efect tehnologic n produsul alimentar final i care efect tehnologic n produsul alimentar final i care sunt obinute prin extragerea selectiv a sunt obinute prin extragerea selectiv a componentelor (de ex. pigmeni) referitor la componentelor (de ex. pigmeni) referitor la componentele nutritive i aromatice, ar trebui s fie componentele nutritive i aromatice, ar trebui s fie considerate aditivi n sensul prezentului regulament. considerate aditivi n sensul prezentului regulament. n fine, enzimele alimentare intr sub incidena n fine, enzimele alimentare intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 al Parlamentului Regulamentului (CE) nr. /2008 al Parlamentului European i al Consiliului din privind enzimele European i al Consiliului din privind enzimele alimentare i de modificare a Directivei 83/417/CEE a alimentare i de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 a Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului i a Regulamentului (CE) 2001/112/CE a Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 258/97 [4], ceea ce exclude aplicarea prezentului nr. 258/97 [4], ceea ce exclude aplicarea prezentului regulament. regulament. (6) Substanele neconsumate ca alimente n sine, dar (6) Substanele neconsumate ca alimente n sine, dar utilizate deliberat n prelucrarea alimentelor, care utilizate deliberat n prelucrarea alimentelor, care rmn doar ca reziduuri n produsul final i nu au un rmn doar ca reziduuri n produsul final i nu au un efect tehnologic n produsul final (auxiliari efect tehnologic n produsul final (auxiliari tehnologici), nu ar trebui s intre n domeniul de tehnologici), nu ar trebui s intre n domeniul de aplicare a prezentului regulament. aplicare a prezentului regulament. (7) Aditivii alimentari ar trebui aprobai i utilizai (7) Aditivii alimentari ar trebui aprobai i utilizai numai dac ndeplinesc criteriile stabilite n prezentul numai dac ndeplinesc criteriile stabilite n prezentul regulament. Aditivii alimentari trebuie s fie siguri regulament. Aditivii alimentari trebuie s fie siguri atunci cnd sunt utilizai, trebuie s existe o atunci cnd sunt utilizai, trebuie s existe o necesitate tehnologic pentru utilizarea lor, trebuie s necesitate tehnologic pentru utilizarea lor, trebuie s nu induc n eroare consumatorul i utilizarea lor nu induc n eroare consumatorul i utilizarea lor trebuie s aduc un beneficiu consumatorului. trebuie s aduc un beneficiu consumatorului. Inducerea n eroare a consumatorilor include aspecte Inducerea n eroare a consumatorilor include aspecte legate de natura, prospeimea, calitatea legate de natura, prospeimea, calitatea ingredientelor utilizate, gradul natural al unui produs ingredientelor utilizate, gradul natural al unui produs sau proces de producie sau calitatea nutritiv a sau proces de producie sau calitatea nutritiv a produsului, fr a se limita la acestea. Aprobarea produsului, fr a se limita la acestea. Aprobarea aditivilor alimentari ar trebui s in seama i de ali aditivilor alimentari ar trebui s in seama i de ali factori relevani pentru domeniul n cauz, inclusiv factori relevani pentru domeniul n cauz, inclusiv factori societali, economici, tradiionali, etici i de factori societali, economici, tradiionali, etici i de mediu, precum i de fezabilitatea controalelor. mediu, precum i de fezabilitatea controalelor. Utilizarea i nivelurile maxime de aditivi alimentari ar Utilizarea i nivelurile maxime de aditivi alimentari ar trebui s in seama de consumul acestui aditiv trebui s in seama de consumul acestui aditiv alimentar pornind din alte surse i de expunerea unor alimentar pornind din alte surse i de expunerea unor grupuri speciale de consumatori (de exemplu grupuri speciale de consumatori (de exemplu

persoanele alergice) la aditivul alimentar.

persoanele alergice) la aditivul alimentar.

(8) Aditivii alimentari trebuie s respecte specificaiile (8) Aditivii alimentari trebuie s respecte specificaiile aprobate, care ar trebui s includ informaii pentru aprobate, care ar trebui s includ informaii pentru identificarea corect a aditivului alimentar, inclusiv identificarea corect a aditivului alimentar, inclusiv originea acestuia, i s descrie criteriile acceptabile originea acestuia, i s descrie criteriile acceptabile de puritate. Specificaiile elaborate anterior pentru de puritate. Specificaiile elaborate anterior pentru aditivii alimentari, incluse n Directiva 95/31/CE a aditivii alimentari, incluse n Directiva 95/31/CE a Comisiei din 5 iulie 1995 de stabilire a criteriilor Comisiei din 5 iulie 1995 de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind ndulcitorii autorizai specifice de puritate privind ndulcitorii autorizai pentru utilizare n produsele alimentare [5], n pentru utilizare n produsele alimentare [5], n Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranii autorizai pentru utilizarea n produsele coloranii autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare [6] i n Directiva 96/77/CE a Comisiei din alimentare [6] i n Directiva 96/77/CE a Comisiei din 2 decembrie 1996 de stabilire a unor criterii specifice 2 decembrie 1996 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alii dect de puritate pentru aditivii alimentari, alii dect coloranii i ndulcitorii [7] ar trebui s fie meninute coloranii i ndulcitorii [7] ar trebui s fie meninute pn la introducerea aditivilor corespunztori n pn la introducerea aditivilor corespunztori n anexele la prezentul regulament. n acel moment, anexele la prezentul regulament. n acel moment, specificaiile aferente aditivilor n cauz ar trebui s specificaiile aferente aditivilor n cauz ar trebui s fie prevzute ntr-un regulament. Specificaiile n fie prevzute ntr-un regulament. Specificaiile n cauz ar trebui s fac direct trimitere la aditivii cauz ar trebui s fac direct trimitere la aditivii inclui n listele comunitare din anexele la prezentul inclui n listele comunitare din anexele la prezentul regulament. Cu toate acestea, avnd n vedere regulament. Cu toate acestea, avnd n vedere caracterul complex i coninutul acestor specificaii i caracterul complex i coninutul acestor specificaii i din motive de claritate, acestea nu ar trebui s fie din motive de claritate, acestea nu ar trebui s fie introduse ca atare n acele liste comunitare, ci ar introduse ca atare n acele liste comunitare, ci ar trebui introduse ntr-unul sau mai multe regulamente trebui introduse ntr-unul sau mai multe regulamente separate. separate. (9) Unii aditivi alimentari sunt autorizai pentru (9) Unii aditivi alimentari sunt autorizai pentru anumite utilizri n anumite practici i procese anumite utilizri n anumite practici i procese oenologice autorizate. Utilizarea acestor aditivi oenologice autorizate. Utilizarea acestor aditivi alimentari ar trebui s se fac n conformitate cu alimentari ar trebui s se fac n conformitate cu prezentul regulament i cu dispoziiile specifice prezentul regulament i cu dispoziiile specifice prevzute n legislaia comunitar relevant. prevzute n legislaia comunitar relevant. (10) Pentru asigurarea armonizrii, evaluarea (10) Pentru asigurarea armonizrii, evaluarea riscurilor i aprobarea aditivilor alimentari ar trebui s riscurilor i aprobarea aditivilor alimentari ar trebui s se efectueze n conformitate cu procedura prevzut se efectueze n conformitate cu procedura prevzut de Regulamentul (CE) nr. /2008 al Parlamentului de Regulamentul (CE) nr. /2008 al Parlamentului European i al Consiliului din de stabilire a unei European i al Consiliului din de stabilire a unei proceduri comune de autorizare a aditivilor proceduri comune de autorizare a aditivilor alimentari, enzimelor i aromelor alimentare [8]. alimentari, enzimelor i aromelor alimentare [8]. (11) n temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al (11) n temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 28 Parlamentului European i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar i Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor n domeniul siguranei de stabilire a procedurilor n domeniul siguranei produselor alimentare [9], Autoritatea European produselor alimentare [9], Autoritatea European pentru Sigurana Alimentar (denumit n continuare pentru Sigurana Alimentar (denumit n continuare "autoritatea") trebuie s fie consultat n chestiunile "autoritatea") trebuie s fie consultat n chestiunile care pot s afecteze sntatea public. care pot s afecteze sntatea public. (12) Un aditiv alimentar care intr n domeniul de (12) Un aditiv alimentar care intr n domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 Parlamentului European i al Consiliului din 22

septembrie 2003 privind produsele alimentare i furajele modificate genetic [10] ar trebui s fac obiectul procedurii de autorizare n temeiul regulamentului respectiv n ceea ce privete evaluarea siguranei modificrii genetice, n timp ce autorizarea final ar trebui s fie acordat n temeiul prezentului regulament. (13) Un aditiv alimentar aprobat deja n conformitate cu prezentul regulament i care este preparat prin metode de producie sau utiliznd materii prime semnificativ diferite de cele incluse n evaluarea riscurilor efectuat de ctre autoritate sau diferite de cele menionate n specificaiile prevzute, ar trebui s fie evaluat de ctre autoritate. O "diferen semnificativ" se poate referi, printre altele, la o modificare a unei metode de producie prin renunarea la un procedeu de extracie din plante i adoptarea unui procedeu de fermentaie utiliznd un microorganism, la o modificare genetic a microorganismului de origine, o modificare a materiilor prime sau o modificare a mrimii particulelor. (14) Aditivii alimentari ar trebui inui sub observaie permanent i ar trebui reevaluai ori de cte ori este necesar, innd seama de variaiile condiiilor de utilizare i de noile informaii tiinifice. (15) Statelor membre care au meninut la 1 ianuarie 1992 interdicia de utilizare a anumitor aditivi n unele produse alimentare specifice considerate tradiionale, produse pe teritoriul acestora, ar trebui s li se permit s aplice n continuare interdiciile n cauz. n plus, n ceea ce privete produse precum "Feta" sau "Salame cacciatore", prezentul regulament nu ar trebui s aduc atingere normelor mai restrictive legate de utilizarea anumitor denumiri n temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecia indicaiilor geografice i a denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare [11] i al Regulamentului (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind atestatele de specificitate ale produselor agricole i alimentare [12]. (16) Dac nu face obiectul unor restricii suplimentare, un aditiv poate fi prezent n produsele alimentare, fr a fi fost adugat n mod direct, ca rezultat al transferului de la un ingredient n care aditivul era autorizat, cu condiia ca respectiva cantitate de aditiv din produsul alimentar final s nu o depeasc pe cea care ar fi rezultat din utilizarea respectivului ingredient n condiii tehnologice corespunztoare i conform bunelor practici de fabricare. (17) Aditivii alimentari continu s fac obiectul obligaiilor generale n materie de etichetare, astfel cum au fost prevzute de Directiva 2000/13/CE a

septembrie 2003 privind produsele alimentare i furajele modificate genetic [10] ar trebui s fac obiectul procedurii de autorizare n temeiul regulamentului respectiv n ceea ce privete evaluarea siguranei modificrii genetice, n timp ce autorizarea final ar trebui s fie acordat n temeiul prezentului regulament. (13) Un aditiv alimentar aprobat deja n conformitate cu prezentul regulament i care este preparat prin metode de producie sau utiliznd materii prime semnificativ diferite de cele incluse n evaluarea riscurilor efectuat de ctre autoritate sau diferite de cele menionate n specificaiile prevzute, ar trebui s fie evaluat de ctre autoritate. O "diferen semnificativ" se poate referi, printre altele, la o modificare a unei metode de producie prin renunarea la un procedeu de extracie din plante i adoptarea unui procedeu de fermentaie utiliznd un microorganism, la o modificare genetic a microorganismului de origine, o modificare a materiilor prime sau o modificare a mrimii particulelor. (14) Aditivii alimentari ar trebui inui sub observaie permanent i ar trebui reevaluai ori de cte ori este necesar, innd seama de variaiile condiiilor de utilizare i de noile informaii tiinifice. (15) Statelor membre care au meninut la 1 ianuarie 1992 interdicia de utilizare a anumitor aditivi n unele produse alimentare specifice considerate tradiionale, produse pe teritoriul acestora, ar trebui s li se permit s aplice n continuare interdiciile n cauz. n plus, n ceea ce privete produse precum "Feta" sau "Salame cacciatore", prezentul regulament nu ar trebui s aduc atingere normelor mai restrictive legate de utilizarea anumitor denumiri n temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecia indicaiilor geografice i a denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare [11] i al Regulamentului (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind atestatele de specificitate ale produselor agricole i alimentare [12]. (16) Dac nu face obiectul unor restricii suplimentare, un aditiv poate fi prezent n produsele alimentare, fr a fi fost adugat n mod direct, ca rezultat al transferului de la un ingredient n care aditivul era autorizat, cu condiia ca respectiva cantitate de aditiv din produsul alimentar final s nu o depeasc pe cea care ar fi rezultat din utilizarea respectivului ingredient n condiii tehnologice corespunztoare i conform bunelor practici de fabricare. (17) Aditivii alimentari continu s fac obiectul obligaiilor generale n materie de etichetare, astfel cum au fost prevzute de Directiva 2000/13/CE a

Parlamentului European i a Consiliului din 20 martie Parlamentului European i a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaiilor statelor membre 2000 privind apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la etichetarea i prezentarea produselor referitoare la etichetarea i prezentarea produselor alimentare [13], precum i la publicitatea acestora i, alimentare [13], precum i la publicitatea acestora i, dup caz, n Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i n dup caz, n Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 i n Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea i etichetarea organismelor privind trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic i trasabilitatea produselor modificate genetic i trasabilitatea produselor destinate alimentaiei umane sau animale, produse destinate alimentaiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic [14]. De asemenea, din organisme modificate genetic [14]. De asemenea, prezentul regulament ar trebui s cuprind i prezentul regulament ar trebui s cuprind i dispoziii speciale privind etichetarea aditivilor dispoziii speciale privind etichetarea aditivilor alimentari vndui ca atare fabricantului sau alimentari vndui ca atare fabricantului sau consumatorului final. consumatorului final. (18) ndulcitorii autorizai n temeiul prezentului (18) ndulcitorii autorizai n temeiul prezentului regulament pot fi utilizai pentru ndulcitorii de mas regulament pot fi utilizai pentru ndulcitorii de mas vndui direct consumatorilor. Fabricanii unor astfel vndui direct consumatorilor. Fabricanii unor astfel de produse ar trebui s pun la dispoziia de produse ar trebui s pun la dispoziia consumatorilor informaii, prin mijloace adecvate, consumatorilor informaii, prin mijloace adecvate, pentru a le permite s utilizeze produsul n condiii pentru a le permite s utilizeze produsul n condiii de de siguran. Astfel de informaii ar putea fi puse la siguran. Astfel de informaii ar putea fi puse la dispoziie n mai multe moduri, cum ar fi pe dispoziie n mai multe moduri, cum ar fi pe etichetele produsului, pe site-uri internet, prin linii etichetele produsului, pe site-uri internet, prin linii telefonice de informare a consumatorilor sau la telefonice de informare a consumatorilor sau la punctele de vnzare. Pentru a adopta o abordare punctele de vnzare. Pentru a adopta o abordare uniform n ceea ce privete punerea n aplicare a uniform n ceea ce privete punerea n aplicare a acestei cerine, ar putea fi necesar elaborarea unor acestei cerine, ar putea fi necesar elaborarea unor orientri la nivel comunitar. orientri la nivel comunitar. (19) Msurile necesare pentru punerea n aplicare a (19) Msurile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate n prezentului regulament ar trebui adoptate n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenelor de executare conferite exercitarea competenelor de executare conferite Comisiei [15]. Comisiei [15]. (20) n special, Comisia ar trebui s fie mputernicit (20) n special, Comisia ar trebui s fie mputernicit s modifice anexele la prezentul regulament i s s modifice anexele la prezentul regulament i s adopte msurile tranzitorii corespunztoare. adopte msurile tranzitorii corespunztoare. Deoarece Deoarece msurile respective au un domeniu general msurile respective au un domeniu general de de aplicare i sunt destinate s modifice elemente aplicare i sunt destinate s modifice elemente neeseniale ale prezentului regulament, printre altele neeseniale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente prin completarea acestuia cu noi elemente neeseniale, acestea trebuie s fie adoptate n neeseniale, acestea trebuie s fie adoptate n conformitate cu procedura de reglementare cu conformitate cu procedura de reglementare cu control prevzut la articolul 5a din Decizia control prevzut la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 1999/468/CE. (21) Din motive de eficien, termenele aplicabile n (21) Din motive de eficien, termenele aplicabile n mod normal n cadrul procedurii de reglementare cu mod normal n cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui s fie reduse pentru adoptarea control ar trebui s fie reduse pentru adoptarea anumitor modificri la anexele II i III privind anumitor modificri la anexele II i III privind substanele deja autorizate n temeiul altor dispoziii substanele deja autorizate n temeiul altor dispoziii de drept comunitar, precum i pentru adoptarea de drept comunitar, precum i pentru adoptarea oricror msuri tranzitorii corespunztoare privind oricror msuri tranzitorii corespunztoare privind aceste substane. aceste substane. (22) Pentru a dezvolta i actualiza legislaia (22) Pentru a dezvolta i actualiza legislaia

comunitar privind aditivii alimentari n mod comunitar privind aditivii alimentari n mod proporional i eficace, este necesar s se culeag proporional i eficace, este necesar s se culeag date, s se mprteasc informaiile i s se date, s se mprteasc informaiile i s se coordoneze activitile ntre statele membre. n acest coordoneze activitile ntre statele membre. n acest scop, poate fi util realizarea de studii pe aspecte scop, poate fi util realizarea de studii pe aspecte specifice n vederea facilitrii procesului de decizie. specifice n vederea facilitrii procesului de decizie. Este oportun ca aceste studii s fie finanate de Este oportun ca aceste studii s fie finanate de Comunitate, ca parte a procedurii sale bugetare. Comunitate, ca parte a procedurii sale bugetare. Finanarea unor asemenea msuri este reglementat Finanarea unor asemenea msuri este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislaia privind hrana verificarea conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor de sntate animal i de bunstare a animalelor [16]. [16]. (23) Statele membre urmeaz s desfoare (23) Statele membre urmeaz s desfoare controale oficiale pentru a asigura respectarea controale oficiale pentru a asigura respectarea prezentului regulament, n conformitate cu prezentului regulament, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Regulamentul (CE) nr. 882/2004. (24) ntruct obiectivul prezentului regulament, i (24) ntruct obiectivul prezentului regulament, i anume stabilirea normelor comunitare privind aditivii anume stabilirea normelor comunitare privind aditivii alimentari, nu poate fi realizat n mod satisfctor de alimentari, nu poate fi realizat n mod satisfctor de ctre statele membre i prin urmare, n scopul ctre statele membre i prin urmare, n scopul unitii pieei i n vederea unui nivelul ridicat de unitii pieei i n vederea unui nivelul ridicat de protecie a consumatorilor, poate fi realizat mai bine protecie a consumatorilor, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunitii, aceasta poate adopta msuri la nivelul Comunitii, aceasta poate adopta msuri n n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratat. n conformitate este prevzut la articolul 5 din Tratat. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este cu principiul proporionalitii, astfel cum este prevzut la articolul respectiv, prezentul regulament prevzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depete ceea ce este necesar pentru realizarea nu depete ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menionat. obiectivului menionat. (25) Dup adoptarea prezentului regulament, (25) Dup adoptarea prezentului regulament, Comisia, asistat de Comitetul permanent pentru Comisia, asistat de Comitetul permanent pentru lanul alimentar i sntatea animal, ar trebui s lanul alimentar i sntatea animal, ar trebui s reexamineze toate autorizaiile existente pe baza reexamineze toate autorizaiile existente pe baza unor criterii, altele dect sigurana, cum ar fi dozele, unor criterii, altele dect sigurana, cum ar fi dozele, necesitile tehnologice i eventuala inducere n necesitile tehnologice i eventuala inducere n eroare a consumatorului. Toi aditivii alimentari care eroare a consumatorului. Toi aditivii alimentari care continu s fie autorizai n cadrul Comunitii ar continu s fie autorizai n cadrul Comunitii ar trebui s fie transferai pe listele comunitare din trebui s fie transferai pe listele comunitare din anexele II i III la prezentul regulament. Anexa III la anexele II i III la prezentul regulament. Anexa III la prezentul regulament ar trebui completat cu ceilali prezentul regulament ar trebui completat cu ceilali aditivi alimentari utilizai n aditivii i enzimele aditivi alimentari utilizai n aditivii i enzimele alimentare, cu substanele suport pentru material alimentare, cu substanele suport pentru material nutritiv, precum i cu condiiile lor de utilizare, n nutritiv, precum i cu condiiile lor de utilizare, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. /2008 []. conformitate cu Regulamentul (CE) nr. /2008 []. Pentru a permite o perioad adecvat de tranziie, Pentru a permite o perioad adecvat de tranziie, dispoziiile din anexa III, altele dect dispoziiile dispoziiile din anexa III, altele dect dispoziiile referitoare la substanele suport ale aditivilor referitoare la substanele suport ale aditivilor alimentari i aditivii alimentari din arome nu ar trebui alimentari i aditivii alimentari din arome nu ar trebui s se aplice pn la 1 ianuarie 2011. s se aplice pn la 1 ianuarie 2011. (26) Pn la instituirea viitoarelor liste comunitare de (26) Pn la instituirea viitoarelor liste comunitare de aditivi alimentari este necesar s se prevad o aditivi alimentari este necesar s se prevad o

procedur simplificat care s permit actualizarea procedur simplificat care s permit actualizarea listelor actuale de aditivi alimentari cuprini n listelor actuale de aditivi alimentari cuprini n directivele existente. directivele existente. (27) Fr a aduce atingere rezultatelor reexaminrii (27) Fr a aduce atingere rezultatelor reexaminrii menionate la considerentul 25, n termen de un an menionate la considerentul 25, n termen de un an de la adoptarea prezentului regulament, Comisia ar de la adoptarea prezentului regulament, Comisia ar trebui s elaboreze un program de evaluare n cadrul trebui s elaboreze un program de evaluare n cadrul cruia autoritatea s reevalueze sigurana aditivilor cruia autoritatea s reevalueze sigurana aditivilor alimentari care sunt deja autorizai de Comunitate. alimentari care sunt deja autorizai de Comunitate. Programul n cauz ar trebui s defineasc Programul n cauz ar trebui s defineasc necesitile i ordinea de prioriti n conformitate cu necesitile i ordinea de prioriti n conformitate cu care urmeaz a fi examinai aditivii alimentari. care urmeaz a fi examinai aditivii alimentari. (28) Prezentul regulament abrog i nlocuiete (28) Prezentul regulament abrog i nlocuiete urmtoarele acte: Directiva 62/2645/CEE a Consiliului urmtoarele acte: Directiva 62/2645/CEE a Consiliului de apropiere a reglementrilor statelor membre de apropiere a reglementrilor statelor membre privind coloranii autorizai pentru utilizarea n privind coloranii autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare destinate consumului uman produsele alimentare destinate consumului uman [18], Directiva 65/66/CEE a Consiliului din 26 ianuarie [18], Directiva 65/66/CEE a Consiliului din 26 ianuarie 1965 de stabilire a criteriilor specifice de puritate 1965 de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru conservanii autorizai pentru utilizarea n pentru conservanii autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare destinate consumului uman produsele alimentare destinate consumului uman [19], Directiva 78/663/CEE a Consiliului din 25 iulie [19], Directiva 78/663/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 de stabilire a criteriilor specifice de puritate 1978 de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, ageni de pentru emulsificatori, stabilizatori, ageni de ngroare i ageni de coagulare pentru utilizarea n ngroare i ageni de coagulare pentru utilizarea n produse alimentare [20], Directiva 78/664/CEE a produse alimentare [20], Directiva 78/664/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 de stabilire a criteriilor Consiliului din 25 iulie 1978 de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru antioxidanii care pot fi specifice de puritate pentru antioxidanii care pot fi utilizai n produsele alimentare destinate consumului utilizai n produsele alimentare destinate consumului uman [21], Prima Directiv 81/712/CEE a Comisiei uman [21], Prima Directiv 81/712/CEE a Comisiei din 28 iulie 1981 de stabilire a metodelor comunitare din 28 iulie 1981 de stabilire a metodelor comunitare de analiz pentru controlul puritii anumitor aditivi de analiz pentru controlul puritii anumitor aditivi care se utilizeaz n produsele alimentare [22], care se utilizeaz n produsele alimentare [22], Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropriere a legislaiilor statelor membre 1988 de apropriere a legislaiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizai pentru utilizarea privind aditivii alimentari autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare destinate consumului uman n produsele alimentare destinate consumului uman [23], Directiva 94/35/CE a Parlamentului European i [23], Directiva 94/35/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 iunie 1994 privind ndulcitorii care a Consiliului din 30 iunie 1994 privind ndulcitorii care trebuie utilizai n produsele alimentare [24], trebuie utilizai n produsele alimentare [24], Directiva 94/36/CE a Parlamentului European i a Directiva 94/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranii Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranii autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare autorizai pentru utilizarea n produsele alimentare [25], Directiva 95/2/CE a Parlamentului European i a [25], Directiva 95/2/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari alii dect coloranii i ndulcitorii [26], alimentari alii dect coloranii i ndulcitorii [26], Decizia nr. 292/97/CE a Parlamentului European i a Decizia nr. 292/97/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind meninerea Consiliului din 19 decembrie 1996 privind meninerea legislaiilor interne care interzic utilizarea anumitor legislaiilor interne care interzic utilizarea anumitor aditivi la fabricarea anumitor produse alimentare aditivi la fabricarea anumitor produse alimentare specifice [27] i Decizia 2002/247/CE a Comisiei din specifice [27] i Decizia 2002/247/CE a Comisiei din 27 martie 2002 de suspendare a introducerii pe pia 27 martie 2002 de suspendare a introducerii pe pia i a importului de dulciuri pe baz de gelatin care i a importului de dulciuri pe baz de gelatin care conin aditivul alimentar E 425 konjac [28]. Cu toate conin aditivul alimentar E 425 konjac [28]. Cu toate acestea, este oportun ca anumite dispoziii din actele acestea, este oportun ca anumite dispoziii din actele respective s rmn n vigoare pe parcursul unei respective s rmn n vigoare pe parcursul unei

perioade de tranziie, pentru a permite pregtirea listelor comunitare din anexele la prezentul regulament, ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: CAPITOLUL I OBIECT, DOMENIU DE APLICARE I DEFINIII Articolul 1 Obiectul

perioade de tranziie, pentru a permite pregtirea listelor comunitare din anexele la prezentul regulament, ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: CAPITOLUL I OBIECT, DOMENIU DE APLICARE I DEFINIII Articolul 1 Obiectul

Prezentul regulament stabilete norme privind aditivii Prezentul regulament stabilete norme privind aditivii alimentari utilizai n produsele alimentare n scopul alimentari utilizai n produsele alimentare n scopul asigurrii unei funcionri eficiente a pieei interne i asigurrii unei funcionri eficiente a pieei interne i a unui nivel nalt de protecie a sntii oamenilor i a unui nivel nalt de protecie a sntii oamenilor i a intereselor consumatorilor, inclusiv pentru a a intereselor consumatorilor, inclusiv pentru a garanta garanta practici echitabile n comerul de produse practici echitabile n comerul de produse alimentare, alimentare, innd seama, dup caz, de protecia innd seama, dup caz, de protecia mediului. mediului. n acest scop, prezentul regulament prevede: n acest scop, prezentul regulament prevede: (a) liste comunitare de aditivi alimentari aprobai, astfel cum figureaz n anexele II i III; (b) condiiile de utilizare a aditivilor alimentari n produse alimentare, inclusiv n aditivii alimentari i n enzimele alimentare care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 [] i n aromele alimentare astfel cum sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. /2008 al Parlamentului European i al Consiliului din privind aromele alimentare i anumite ingrediente alimentare cu proprieti aromatizante destinate utilizrii n i pe produsele alimentare i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 i (CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 i a Directivei 2000/13/CE [30]; (c) norme privind etichetarea aditivilor alimentari comercializai ca atare. Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Prezentul regulament se aplic aditivilor alimentari. (2) Prezentul regulament nu se aplic urmtoarelor substane, cu excepia cazurilor n care acestea sunt utilizate ca aditivi alimentari: (a) auxiliarilor tehnologici; (a) liste comunitare de aditivi alimentari aprobai, astfel cum figureaz n anexele II i III; (b) condiiile de utilizare a aditivilor alimentari n produse alimentare, inclusiv n aditivii alimentari i n enzimele alimentare care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 [] i n aromele alimentare astfel cum sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. /2008 al Parlamentului European i al Consiliului din privind aromele alimentare i anumite ingrediente alimentare cu proprieti aromatizante destinate utilizrii n i pe produsele alimentare i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1576/89 i (CEE) nr. 1601/91 ale Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 i a Directivei 2000/13/CE [30]; (c) norme privind etichetarea aditivilor alimentari comercializai ca atare. Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Prezentul regulament se aplic aditivilor alimentari. (2) Prezentul regulament nu se aplic urmtoarelor substane, cu excepia cazurilor n care acestea sunt utilizate ca aditivi alimentari: (a) auxiliarilor tehnologici;

(b) substanelor utilizate pentru protecia plantelor i (b) substanelor utilizate pentru protecia plantelor i a produselor vegetale n conformitate cu normele a produselor vegetale n conformitate cu normele comunitare aplicabile n domeniul fitosanitar; comunitare aplicabile n domeniul fitosanitar; (c) substanelor adugate n produsele alimentare ca (c) substanelor adugate n produsele alimentare ca nutrieni; nutrieni; (d) substanelor utilizate pentru tratarea apei (d) substanelor utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman care intr sub incidena destinate consumului uman care intr sub incidena Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman privind calitatea apei destinate consumului uman [31]; [31];

(e) arome care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 []. (3) Prezentul regulament nu se aplic enzimelor alimentare care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 []. (4) Prezentul regulament se aplic fr a aduce atingere normelor comunitare specifice referitoare la utilizarea aditivilor alimentari: (a) n produse alimentare specifice; (b) n alte scopuri dect cele reglementate de prezentul regulament. Articolul 3 Definiii

(e) arome care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 []. (3) Prezentul regulament nu se aplic enzimelor alimentare care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. /2008 []. (4) Prezentul regulament se aplic fr a aduce atingere normelor comunitare specifice referitoare la utilizarea aditivilor alimentari: (a) n produse alimentare specifice; (b) n alte scopuri dect cele reglementate de prezentul regulament. Articolul 3 Definiii

(1) n sensul prezentului regulament, se aplic (1) n sensul prezentului regulament, se aplic definiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. definiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 i Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 178/2002 i Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. (2) n sensul prezentului regulament, se aplic, de (2) n sensul prezentului regulament, se aplic, de asemenea, urmtoarele definiii: asemenea, urmtoarele definiii: (a) "aditiv alimentar" nseamn orice substan care, (a) "aditiv alimentar" nseamn orice substan care, n mod normal, nu se consum ca aliment n sine i n mod normal, nu se consum ca aliment n sine i nu se utilizeaz ca ingredient alimentar caracteristic, nu se utilizeaz ca ingredient alimentar caracteristic, cu sau fr valoare nutritiv, i a crei adugare cu sau fr valoare nutritiv, i a crei adugare deliberat, n scop tehnologic, n produsele deliberat, n scop tehnologic, n produsele alimentare pe parcursul procesului de fabricare, alimentare pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport sau depozitare are ca rezultat sau se poate considera sau depozitare are ca rezultat sau se poate considera n mod rezonabil c ar putea avea ca rezultat, n mod rezonabil c ar putea avea ca rezultat, transformarea sa sau transformarea produselor sale transformarea sa sau transformarea produselor sale secundare, n mod direct sau indirect, ntr-o secundare, n mod direct sau indirect, ntr-o component a produselor alimentare n cauz. component a produselor alimentare n cauz. Cu toate acestea, nu se consider aditivi alimentari Cu toate acestea, nu se consider aditivi alimentari urmtoarele: urmtoarele: (i) monozaharidele, dizaharidele sau oligozaharidele (i) monozaharidele, dizaharidele sau oligozaharidele i produsele alimentare coninnd aceste substane i produsele alimentare coninnd aceste substane utilizate pentru proprietile lor edulcorante; utilizate pentru proprietile lor edulcorante; (ii) produsele alimentare, sub form deshidratat sau (ii) produsele alimentare, sub form deshidratat sau concentrat, inclusiv aromele care intr n fabricarea concentrat, inclusiv aromele care intr n fabricarea produselor alimentare compuse, utilizate pentru produselor alimentare compuse, utilizate pentru proprietile lor aromatice, sapide sau nutritive, proprietile lor aromatice, sapide sau nutritive, combinate cu un efect colorant secundar; combinate cu un efect colorant secundar; (iii) substanele care intr n compoziia unui strat de (iii) substanele care intr n compoziia unui strat de protecie sau al unui material de acoperire, care nu protecie sau al unui material de acoperire, care nu fac parte din aliment i care nu sunt destinate fac parte din aliment i care nu sunt destinate consumului mpreun cu alimentul respectiv; consumului mpreun cu alimentul respectiv; (iv) produsele care conin pectin, derivate din (iv) produsele care conin pectin, derivate din tescovin uscat de mere sau coaj de fructe citrice tescovin uscat de mere sau coaj de fructe citrice sau gutui sau din amestecul acestora, prin aciunea sau gutui sau din amestecul acestora, prin aciunea unui acid diluat, urmat de neutralizarea parial cu unui acid diluat, urmat de neutralizarea parial cu sruri de sodiu sau de potasiu ("pectin lichid"); sruri de sodiu sau de potasiu ("pectin lichid"); (v) bazele pentru gum de mestecat; (v) bazele pentru gum de mestecat; (vi) dextrina alb sau galben, amidon prjit sau dextrinat, amidon modificat prin tratare cu acizi sau baze, amidon albit, amidon modificat fizic i amidon (vi) dextrina alb sau galben, amidon prjit sau dextrinat, amidon modificat prin tratare cu acizi sau baze, amidon albit, amidon modificat fizic i amidon

tratat cu enzime amilolitice; (vii) clorura de amoniu;

tratat cu enzime amilolitice; (vii) clorura de amoniu;

(viii) plasma de snge, gelatina comestibil, (viii) plasma de snge, gelatina comestibil, proteinele hidrolizate i srurile acestora, proteina din proteinele hidrolizate i srurile acestora, proteina din lapte i gluten; lapte i gluten; (ix) aminoacizii i srurile acestora, altele dect (ix) aminoacizii i srurile acestora, altele dect acidul acidul glutamic, glicina, cisteina i cistina i srurile glutamic, glicina, cisteina i cistina i srurile acestora acestora care nu au funcie tehnologic; care nu au funcie tehnologic; (x) cazeinaii i cazeina; (x) cazeinaii i cazeina; (xi) inulina; (b) "auxiliar tehnologic" nseamn orice substan care: (i) nu se consum ca aliment n sine; (xi) inulina; (b) "auxiliar tehnologic" nseamn orice substan care: (i) nu se consum ca aliment n sine;

(ii) este utilizat deliberat n prelucrarea materiilor (ii) este utilizat deliberat n prelucrarea materiilor prime, a produselor alimentare sau a ingredientelor prime, a produselor alimentare sau a ingredientelor acestora pentru a ndeplini un anumit obiectiv acestora pentru a ndeplini un anumit obiectiv tehnologic n timpul tratrii sau prelucrrii; i tehnologic n timpul tratrii sau prelucrrii; i (iii) poate avea ca rezultat prezena neintenionat, (iii) poate avea ca rezultat prezena neintenionat, dar inevitabil din punct de vedere tehnic, a unor dar inevitabil din punct de vedere tehnic, a unor reziduuri ale substanei respective sau a derivailor reziduuri ale substanei respective sau a derivailor acesteia n produsul finit, cu condiia ca aceste acesteia n produsul finit, cu condiia ca aceste reziduuri s nu prezinte niciun risc sanitar i s nu reziduuri s nu prezinte niciun risc sanitar i s nu aib efecte tehnologice asupra produsului finit; aib efecte tehnologice asupra produsului finit; (c) "categorie funcional" nseamn una dintre (c) "categorie funcional" nseamn una dintre categoriile stabilite n anexa I pe baza funciei categoriile stabilite n anexa I pe baza funciei tehnologice exercitate de aditiv n produsul alimentar; tehnologice exercitate de aditiv n produsul alimentar; (d) "aliment neprelucrat" nseamn orice aliment care (d) "aliment neprelucrat" nseamn orice aliment care nu a fost supus niciunui tratament care s conduc la nu a fost supus niciunui tratament care s conduc la o schimbare substanial a strii iniiale a o schimbare substanial a strii iniiale a alimentului; n acest sens, nu sunt considerate ca alimentului; n acest sens, nu sunt considerate ca avnd ca rezultat o modificare substanial avnd ca rezultat o modificare substanial urmtoarele: fragmentarea, separarea, tranarea, urmtoarele: fragmentarea, separarea, tranarea, dezosarea, tocarea, jupuirea, decojirea, mrunirea, dezosarea, tocarea, jupuirea, decojirea, mrunirea, decuparea, curarea, aranjarea, congelarea, decuparea, curarea, aranjarea, congelarea, refrigerarea, rcirea, mcinarea, decorticarea, refrigerarea, rcirea, mcinarea, decorticarea, ambalarea sau dezambalarea; ambalarea sau dezambalarea; (e) "produs alimentar fr adaos de zahr" nseamn (e) "produs alimentar fr adaos de zahr" nseamn orice produs alimentar fr urmtoarele: orice produs alimentar fr urmtoarele: (i) orice adaos de monozaharide sau dizaharide; sau (i) orice adaos de monozaharide sau dizaharide; sau (ii) orice adaos de produse alimentare coninnd (ii) orice adaos de produse alimentare coninnd monozaharide sau dizaharide utilizate pentru monozaharide sau dizaharide utilizate pentru proprietile lor edulcorante; proprietile lor edulcorante; (f) "produs alimentar cu valoare energetic redus" (f) "produs alimentar cu valoare energetic redus" nseamn orice produs alimentar a crui valoare nseamn orice produs alimentar a crui valoare energetic este cu cel puin 30 % mai mic dect energetic este cu cel puin 30 % mai mic dect cea cea a alimentului original sau a unui produs similar; a alimentului original sau a unui produs similar; (g) "ndulcitori de mas" nseamn orice preparat din (g) "ndulcitori de mas" nseamn orice preparat din edulcorani autorizai care ar putea conine ali edulcorani autorizai care ar putea conine ali aditivi alimentari i/sau ingrediente alimentare i care aditivi alimentari i/sau ingrediente alimentare i care este destinat vnzrii ctre consumatorul final ca este destinat vnzrii ctre consumatorul final ca nlocuitor pentru zahr; nlocuitor pentru zahr; (h) "quantum satis" nseamn c nu se specific (h) "quantum satis" nseamn c nu se specific niciun nivel numeric maxim i substanele vor fi niciun nivel numeric maxim i substanele vor fi

utilizate n conformitate cu buna practic de utilizate n conformitate cu buna practic de fabricaie, ntr-o cantitate care s nu depeasc fabricaie, ntr-o cantitate care s nu depeasc nivelul necesar pentru obinerea efectului dorit i cu nivelul necesar pentru obinerea efectului dorit i cu condiia de a nu induce n eroare consumatorul. condiia de a nu induce n eroare consumatorul. CAPITOLUL II CAPITOLUL II LISTE COMUNITARE DE ADITIVI ALIMENTARI AUTORIZAI Articolul 4 Liste comunitare de aditivi alimentari autorizai LISTE COMUNITARE DE ADITIVI ALIMENTARI AUTORIZAI Articolul 4 Liste comunitare de aditivi alimentari autorizai

(1) Numai aditivii alimentari inclui n lista comunitar (1) Numai aditivii alimentari inclui n lista comunitar din anexa II pot fi comercializai ca atare i utilizai din anexa II pot fi comercializai ca atare i utilizai n alimente conform condiiilor de utilizare n alimente conform condiiilor de utilizare menionate n aceasta. menionate n aceasta. (2) Numai aditivii alimentari inclui n lista comunitar (2) Numai aditivii alimentari inclui n lista comunitar din anexa III pot fi utilizai n aditivi alimentari, n din anexa III pot fi utilizai n aditivi alimentari, n enzime alimentare i n arome alimentare conform enzime alimentare i n arome alimentare conform condiiilor de utilizare menionate n aceasta. condiiilor de utilizare menionate n aceasta. (3) Aditivii alimentari din anexa II se nscriu pe list (3) Aditivii alimentari din anexa II se nscriu pe list pe baza categoriilor de produse alimentare la care pe baza categoriilor de produse alimentare la care pot pot fi adugai aditivii n cauz. fi adugai aditivii n cauz. (4) Aditivii alimentari din anexa III se nscriu pe list (4) Aditivii alimentari din anexa III se nscriu pe list pe baza aditivilor alimentari, a enzimelor alimentare, pe baza aditivilor alimentari, a enzimelor alimentare, a aromelor alimentare i a nutrienilor sau a a aromelor alimentare i a nutrienilor sau a categoriilor acestora la care pot fi adugai aditivii n categoriilor acestora la care pot fi adugai aditivii n cauz. cauz. (5) Aditivii alimentari respect specificaiile prevzute (5) Aditivii alimentari respect specificaiile prevzute la articolul 13. la articolul 13. Articolul 5 Articolul 5 Interzicerea aditivilor alimentari neconformi i/sau a produselor alimentare neconforme Nimeni nu este autorizat s introduc pe pia un aditiv alimentar sau orice produs alimentar coninnd un astfel de aditiv, dac utilizarea acestui aditiv alimentar nu este n conformitate cu prezentul regulament. Articolul 6 Condiii generale pentru includerea i utilizarea aditivilor alimentari n listele comunitare (1) Un aditiv alimentar poate fi inclus pe listele comunitare din anexele II i III doar dac ndeplinete urmtoarele condiii i, dac este cazul, alte criterii pertinente: (a) conform dovezilor tiinifice disponibile, nu pune nicio problem de siguran pentru sntatea consumatorului la dozele propuse; i (b) exist o necesitate tehnologic rezonabil care nu poate fi satisfcut prin alte metode realizabile din punct de vedere economic i tehnologic; i (c) utilizarea sa nu induce n eroare consumatorul. Interzicerea aditivilor alimentari neconformi i/sau a produselor alimentare neconforme Nimeni nu este autorizat s introduc pe pia un aditiv alimentar sau orice produs alimentar coninnd un astfel de aditiv, dac utilizarea acestui aditiv alimentar nu este n conformitate cu prezentul regulament. Articolul 6 Condiii generale pentru includerea i utilizarea aditivilor alimentari n listele comunitare (1) Un aditiv alimentar poate fi inclus pe listele comunitare din anexele II i III doar dac ndeplinete urmtoarele condiii i, dac este cazul, alte criterii pertinente: (a) conform dovezilor tiinifice disponibile, nu pune nicio problem de siguran pentru sntatea consumatorului la dozele propuse; i (b) exist o necesitate tehnologic rezonabil care nu poate fi satisfcut prin alte metode realizabile din punct de vedere economic i tehnologic; i (c) utilizarea sa nu induce n eroare consumatorul.

(2) Pentru a fi inclus pe listele comunitare din (2) Pentru a fi inclus pe listele comunitare din anexele anexele II i III, un aditiv alimentar trebuie s II i III, un aditiv alimentar trebuie s prezinte prezinte avantaje i un interes pentru consumator i, avantaje i un interes pentru consumator i, prin

prin urmare, trebuie s contribuie la realizarea unuia urmare, trebuie s contribuie la realizarea unuia sau sau mai multora dintre urmtoarele obiective: mai multora dintre urmtoarele obiective: (a) conservarea calitii nutriionale a alimentului; (a) conservarea calitii nutriionale a alimentului; (b) furnizarea ingredientelor sau componentelor (b) furnizarea ingredientelor sau componentelor necesare fabricrii de produse alimentare destinate necesare fabricrii de produse alimentare destinate unor grupuri de consumatori cu nevoi nutriionale unor grupuri de consumatori cu nevoi nutriionale speciale; speciale; (c) sporirea capacitii de conservare sau a (c) sporirea capacitii de conservare sau a stabilitii stabilitii unui aliment sau mbuntirea unui aliment sau mbuntirea proprietilor sale proprietilor sale organoleptice, cu condiia ca organoleptice, cu condiia ca natura, consistena sau natura, consistena sau calitatea alimentului s nu fie calitatea alimentului s nu fie modificate astfel nct modificate astfel nct s induc n eroare s induc n eroare consumatorul; consumatorul; (d) contribuia la fabricarea, prelucrarea, prepararea, (d) contribuia la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratarea, ambalarea, transportarea sau depozitarea tratarea, ambalarea, transportarea sau depozitarea alimentelor, inclusiv a aditivilor alimentari, a alimentelor, inclusiv a aditivilor alimentari, a enzimelor alimentare i a aromelor alimentare, cu enzimelor alimentare i a aromelor alimentare, cu condiia ca aditivul alimentar s nu fie utilizat pentru condiia ca aditivul alimentar s nu fie utilizat pentru deghizarea efectelor utilizrii unor materii prime deghizarea efectelor utilizrii unor materii prime defectuoase sau a unor practici sau tehnici defectuoase sau a unor practici sau tehnici neadecvate, inclusiv a unor practici sau tehnici neadecvate, inclusiv a unor practici sau tehnici neigienice, n cursul uneia dintre aceste operaiuni; neigienice, n cursul uneia dintre aceste operaiuni; (3) Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), un (3) Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), un aditiv alimentar care reduce calitatea nutriional a aditiv alimentar care reduce calitatea nutriional a unui aliment poate fi inclus n lista comunitar din unui aliment poate fi inclus n lista comunitar din anexa II cu condiia ca: anexa II cu condiia ca: (a) alimentul s nu constituie o component (a) alimentul s nu constituie o component esenial a unui regim alimentar normal; sau esenial a unui regim alimentar normal; sau (b) aditivul alimentar s fie necesar la fabricarea de (b) aditivul alimentar s fie necesar la fabricarea de produse alimentare destinate unor grupuri de produse alimentare destinate unor grupuri de consumatori cu nevoi nutriionale speciale. consumatori cu nevoi nutriionale speciale. Articolul 7 Articolul 7 Condiii specifice pentru ndulcitori Condiii specifice pentru ndulcitori Un aditiv alimentar poate fi inclus n lista comunitar Un aditiv alimentar poate fi inclus n lista comunitar din anexa II n categoria funcional a ndulcitorilor din anexa II n categoria funcional a ndulcitorilor numai dac, n plus fa de obiectivele menionate la numai dac, n plus fa de obiectivele menionate la articolul 6 alineatul (2), contribuie i la realizarea articolul 6 alineatul (2), contribuie i la realizarea unuia sau mai multora dintre urmtoarele obiective: unuia sau mai multora dintre urmtoarele obiective: (a) nlocuirea zahrului pentru fabricarea produselor (a) nlocuirea zahrului pentru fabricarea produselor alimentare cu valoare energetic redus, a alimentare cu valoare energetic redus, a produselor produselor alimentare necariogene sau a produselor alimentare necariogene sau a produselor alimentare alimentare fr adaos de zahr; sau fr adaos de zahr; sau (b) nlocuirea zahrului n cazul n care aceasta (b) nlocuirea zahrului n cazul n care aceasta permite creterea duratei de conservare a produselor permite creterea duratei de conservare a produselor alimentare; sau alimentare; sau (c) fabricarea produselor alimentare cu destinaie (c) fabricarea produselor alimentare cu destinaie nutriional special n sensul definiiei din articolul 1 nutriional special n sensul definiiei din articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/398/CEE. alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/398/CEE. Articolul 8 Articolul 8 Condiii specifice pentru colorani Condiii specifice pentru colorani Un aditiv alimentar poate fi inclus n lista comunitar Un aditiv alimentar poate fi inclus n lista comunitar din anexa II n categoria funcional a coloranilor din anexa II n categoria funcional a coloranilor numai dac, n plus fa de obiectivele menionate la numai dac, n plus fa de obiectivele menionate la

articolul 6 alineatul (2), contribuie i la realizarea unuia dintre urmtoarele obiective: (a) refacerea aspectului iniial al produselor alimentare a cror culoare a fost modificat prin prelucrare, depozitare, ambalare i distribuie i al cror aspect vizual i-a pierdut astfel din atractivitate; (b) ameliorarea atractivitii vizuale a produselor alimentare i identificarea aromelor asociate n mod obinuit cu anumite produse alimentare; (c) colorarea produselor alimentare care n mod normal sunt incolore. Articolul 9 Categoriile funcionale de aditivi alimentari (1) Aditivii alimentari pot fi ncadrai n anexele II i III ntr-una dintre categoriile funcionale din anexa I pe baza funciei tehnologice principale a aditivului alimentar. ncadrarea unui aditiv alimentar ntr-o categorie funcional nu exclude utilizarea sa n alte scopuri. (2) Atunci cnd este necesar, n urma unui progres tiinific sau a unei dezvoltri tehnologice, msurile menite s modifice elemente neeseniale ale prezentului regulament, referitoare la categoriile funcionale suplimentare care pot fi adugate n anexa I sunt adoptate conform procedurii de reglementare cu control menionate la articolul 26 alineatul (3). Articolul 10 Coninutul listelor comunitare de aditivi alimentari

articolul 6 alineatul (2), contribuie i la realizarea unuia dintre urmtoarele obiective: (a) refacerea aspectului iniial al produselor alimentare a cror culoare a fost modificat prin prelucrare, depozitare, ambalare i distribuie i al cror aspect vizual i-a pierdut astfel din atractivitate; (b) ameliorarea atractivitii vizuale a produselor alimentare i identificarea aromelor asociate n mod obinuit cu anumite produse alimentare; (c) colorarea produselor alimentare care n mod normal sunt incolore. Articolul 9 Categoriile funcionale de aditivi alimentari (1) Aditivii alimentari pot fi ncadrai n anexele II i III ntr-una dintre categoriile funcionale din anexa I pe baza funciei tehnologice principale a aditivului alimentar. ncadrarea unui aditiv alimentar ntr-o categorie funcional nu exclude utilizarea sa n alte scopuri. (2) Atunci cnd este necesar, n urma unui progres tiinific sau a unei dezvoltri tehnologice, msurile menite s modifice elemente neeseniale ale prezentului regulament, referitoare la categoriile funcionale suplimentare care pot fi adugate n anexa I sunt adoptate conform procedurii de reglementare cu control menionate la articolul 26 alineatul (3). Articolul 10 Coninutul listelor comunitare de aditivi alimentari

(1) Un aditiv alimentar care respect condiiile (1) Un aditiv alimentar care respect condiiile prevzute la articolele 6, 7 i 8 poate, n conformitate prevzute la articolele 6, 7 i 8 poate, n conformitate cu procedura menionat n Regulamentul (CE) nr. cu procedura menionat n Regulamentul (CE) nr. /2008 [], s fie inclus n: /2008 [], s fie inclus n: (a) lista comunitar din anexa II la prezentul (a) lista comunitar din anexa II la prezentul regulament; i/sau regulament; i/sau (b) lista comunitar din anexa III la prezentul (b) lista comunitar din anexa III la prezentul regulament. regulament. (2) n listele comunitare din anexele II i III, (2) n listele comunitare din anexele II i III, nregistrarea unui aditiv alimentar menioneaz: nregistrarea unui aditiv alimentar menioneaz: (a) numele aditivului alimentar i numrul su E; (a) numele aditivului alimentar i numrul su E; (b) produsele alimentare n care poate fi adugat; (c) condiiile n care poate fi utilizat aditivul alimentar; (d) dac este cazul, eventualele restricii la vnzarea aditivului alimentar direct ctre consumatorul final. (3) Listele comunitare din anexele II i III se modific n conformitate cu procedura menionat n Regulamentul (CE) nr. /2008 []. Articolul 11 Cantitile de aditivi alimentari (b) produsele alimentare n care poate fi adugat; (c) condiiile n care poate fi utilizat aditivul alimentar; (d) dac este cazul, eventualele restricii la vnzarea aditivului alimentar direct ctre consumatorul final. (3) Listele comunitare din anexele II i III se modific n conformitate cu procedura menionat n Regulamentul (CE) nr. /2008 []. Articolul 11 Cantitile de aditivi alimentari

(1) La stabilirea condiiilor de utilizare prevzute la (1) La stabilirea condiiilor de utilizare prevzute la articolul 10 alineatul (2) litera (c): articolul 10 alineatul (2) litera (c): (a) cantitatea utilizat se limiteaz la doza minim (a) cantitatea utilizat se limiteaz la doza minim necesar pentru obinerea efectului dorit; necesar pentru obinerea efectului dorit; (b) cantitile specificate iau n considerare (b) cantitile specificate iau n considerare urmtoarele: urmtoarele: (i) doza zilnic admis sau considerat echivalent, (i) doza zilnic admis sau considerat echivalent, stabilit pentru aditivul alimentar i aportul zilnic stabilit pentru aditivul alimentar i aportul zilnic probabil din acest aditiv din toate sursele; probabil din acest aditiv din toate sursele; (ii) atunci cnd aditivul alimentar trebuie utilizat n (ii) atunci cnd aditivul alimentar trebuie utilizat n alimente consumate de grupuri speciale de alimente consumate de grupuri speciale de consumatori, doza zilnic admis pentru aceti consumatori, doza zilnic admis pentru aceti consumatori. consumatori. (2) Dac circumstanele permit acest lucru, nu se (2) Dac circumstanele permit acest lucru, nu se stabilete o limit numeric maxim pentru un aditiv stabilete o limit numeric maxim pentru un aditiv alimentar (quantum satis). ntr-un astfel de caz, alimentar (quantum satis). ntr-un astfel de caz, aditivul alimentar este utilizat n conformitate cu aditivul alimentar este utilizat n conformitate cu principiul quantum satis. principiul quantum satis. (3) Cantitile maxime de aditivi alimentari stabilite n (3) Cantitile maxime de aditivi alimentari stabilite n anexa II se aplic produselor alimentare, astfel cum anexa II se aplic produselor alimentare, astfel cum sunt acestea comercializate, n lipsa unor dispoziii sunt acestea comercializate, n lipsa unor dispoziii contrare. Prin derogare de la acest principiu, pentru contrare. Prin derogare de la acest principiu, pentru produse alimentare deshidratate i/sau concentrate produse alimentare deshidratate i/sau concentrate ce trebuie reconstituite, cantitile maxime se aplic ce trebuie reconstituite, cantitile maxime se aplic produselor alimentare astfel cum au fost reconstituite produselor alimentare astfel cum au fost reconstituite conform instruciunilor de pe etichet, innd seama conform instruciunilor de pe etichet, innd seama de factorul de diluare minim. de factorul de diluare minim. (4) Cantitile maxime de colorani prevzute n (4) Cantitile maxime de colorani prevzute n anexa II se aplic, n absena unor dispoziii anexa II se aplic, n absena unor dispoziii contrare, cantitii de principiu colorant coninute n contrare, cantitii de principiu colorant coninute n preparatul colorant. preparatul colorant. Articolul 12 Articolul 12 Aditivi alimentari care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 Un aditiv alimentar aflat sub incidena Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi inclus pe listele comunitare din anexele II i III n conformitate cu prezentul regulament doar dac este autorizat n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Articolul 13 Specificaii pentru aditivi alimentari Aditivi alimentari care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 Un aditiv alimentar aflat sub incidena Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 poate fi inclus pe listele comunitare din anexele II i III n conformitate cu prezentul regulament doar dac este autorizat n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Articolul 13 Specificaii pentru aditivi alimentari

Specificaiile pentru aditivi alimentari privind n Specificaiile pentru aditivi alimentari privind n special originea, criteriile de puritate i orice alte special originea, criteriile de puritate i orice alte informaii necesare sunt adoptate n momentul informaii necesare sunt adoptate n momentul includerii pentru prima oar a aditivului alimentar pe includerii pentru prima oar a aditivului alimentar pe listele comunitare din anexele II i III, n listele comunitare din anexele II i III, n conformitate cu procedura menionat n conformitate cu procedura menionat n Regulamentul (CE) nr. /2008 []. Regulamentul (CE) nr. /2008 []. CAPITOLUL III CAPITOLUL III UTILIZAREA ADITIVILOR ALIMENTARI N PRODUSELE ALIMENTARE Articolul 14 UTILIZAREA ADITIVILOR ALIMENTARI N PRODUSELE ALIMENTARE Articolul 14

Utilizarea aditivilor alimentari n produsele alimentare Utilizarea aditivilor alimentari n produsele alimentare

neprelucrate Nu se utilizeaz aditivi alimentari n produsele alimentare neprelucrate, cu excepia cazului n care aceasta este prevzut expres n anexa II. Articolul 15

neprelucrate Nu se utilizeaz aditivi alimentari n produsele alimentare neprelucrate, cu excepia cazului n care aceasta este prevzut expres n anexa II. Articolul 15

Utilizarea aditivilor alimentari n produsele alimentare Utilizarea aditivilor alimentari n produsele alimentare destinate sugarilor i copiilor de vrst mic destinate sugarilor i copiilor de vrst mic Nu se utilizeaz aditivii alimentari n produsele Nu se utilizeaz aditivii alimentari n produsele alimentare pentru sugari i copii de vrst mic, n alimentare pentru sugari i copii de vrst mic, n conformitate cu definiia din Directiva 89/398/CEE, conformitate cu definiia din Directiva 89/398/CEE, inclusiv n alimentele dietetice utilizate pentru sugari inclusiv n alimentele dietetice utilizate pentru sugari i copii de vrst mic n scopuri medicale, exceptnd i copii de vrst mic n scopuri medicale, exceptnd cazurile prevzute n mod expres n anexa II la cazurile prevzute n mod expres n anexa II la prezentul regulament. prezentul regulament. Articolul 16 Articolul 16 Utilizarea coloranilor pentru marcaj Utilizarea coloranilor pentru marcaj Numai coloranii alimentari enumerai n anexa II la Numai coloranii alimentari enumerai n anexa II la prezentul regulament pot fi utilizai pentru marcajul prezentul regulament pot fi utilizai pentru marcajul sanitar prevzut de Directiva 91/497/CEE a Consiliului sanitar prevzut de Directiva 91/497/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 de modificare i codificare a din 29 iulie 1991 de modificare i codificare a Directivei 64/433/CEE privind problemele de sntate Directivei 64/433/CEE privind problemele de sntate n domeniul schimburilor intracomunitare de carne n domeniul schimburilor intracomunitare de carne proaspt pentru a le extinde la producia i proaspt pentru a le extinde la producia i comercializarea de carne proaspt [33] i pentru comercializarea de carne proaspt [33] i pentru alte marcaje necesare pentru produsele din carne, alte marcaje necesare pentru produsele din carne, pentru vopsirea decorativ a oulor i pentru pentru vopsirea decorativ a oulor i pentru tampilarea oulor conform prevederilor din tampilarea oulor conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igien care se stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine animal [34]. aplic alimentelor de origine animal [34]. Articolul 17 Articolul 17 Principiul transferului (1) Prezena unui aditiv alimentar este autorizat: Principiul transferului (1) Prezena unui aditiv alimentar este autorizat:

(a) ntr-un produs alimentar compus altul dect cele (a) ntr-un produs alimentar compus altul dect cele prevzute n anexa II, n cazul n care aditivul prevzute n anexa II, n cazul n care aditivul alimentar este autorizat ntr-unul dintre ingredientele alimentar este autorizat ntr-unul dintre ingredientele alimentului compus; alimentului compus; (b) ntr-un produs alimentar cruia i s-a adugat un (b) ntr-un produs alimentar cruia i s-a adugat un aditiv alimentar, o enzim alimentar sau o arom aditiv alimentar, o enzim alimentar sau o arom alimentar, n cazul n care aditivul alimentar: alimentar, n cazul n care aditivul alimentar: (i) este autorizat n aditivul alimentar, enzima (i) este autorizat n aditivul alimentar, enzima alimentar sau aroma alimentar n conformitate cu alimentar sau aroma alimentar n conformitate cu prezentul regulament; i prezentul regulament; i (ii) a fost transferat n produsul alimentar prin (ii) a fost transferat n produsul alimentar prin intermediul aditivului alimentar, al enzimei sau intermediul aditivului alimentar, al enzimei sau aromei aromei alimentare; i alimentare; i (iii) nu are nicio funcie tehnologic n produsul (iii) nu are nicio funcie tehnologic n produsul alimentar final; alimentar final; (c) ntr-un produs alimentar destinat exclusiv (c) ntr-un produs alimentar destinat exclusiv preparrii unui produs alimentar compus, cu condiia preparrii unui produs alimentar compus, cu condiia ca acesta din urm s fie n conformitate cu prezentul ca acesta din urm s fie n conformitate cu prezentul regulament. regulament.

(2) Alineatul (1) nu se aplic preparatelor pentru sugari, preparatelor de continuare, alimentelor pe baz de cereale i alimentelor pentru copii i alimentelor dietetice destinate sugarilor i copiilor de vrst mic utilizate n scopuri medicale speciale, prevzute de Directiva 89/398/CEE, exceptnd dispoziiile contrare special prevzute. (3) n cazul n care se adaug ntr-un produs alimentar i are o funcie tehnologic n produsul alimentar respectiv, un aditiv alimentar dintr-o arom, dintr-un aditiv alimentar sau dintr-o enzim alimentar este considerat aditiv al produsului alimentar n cauz i nu al aromei, al aditivului sau al enzimei alimentare adugate i trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute pentru utilizarea produsului alimentar respectiv. (4) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la alineatul (1), prezena unui aditiv alimentar utilizat drept ndulcitor este autorizat n produsele alimentare compuse fr adaos de zaharuri sau cu valoare energetic redus, n produsele alimentare compuse dietetice destinate unui regim hipocaloric, n produsele alimentare compuse necariogene i n produsele alimentare compuse cu o durat lung de depozitare, cu condiia ca ndulcitorul n cauz s fie autorizat ntr-unul dintre ingredientele produsului alimentar compus. Article 18 Decizii privind interpretarea

(2) Alineatul (1) nu se aplic preparatelor pentru sugari, preparatelor de continuare, alimentelor pe baz de cereale i alimentelor pentru copii i alimentelor dietetice destinate sugarilor i copiilor de vrst mic utilizate n scopuri medicale speciale, prevzute de Directiva 89/398/CEE, exceptnd dispoziiile contrare special prevzute. (3) n cazul n care se adaug ntr-un produs alimentar i are o funcie tehnologic n produsul alimentar respectiv, un aditiv alimentar dintr-o arom, dintr-un aditiv alimentar sau dintr-o enzim alimentar este considerat aditiv al produsului alimentar n cauz i nu al aromei, al aditivului sau al enzimei alimentare adugate i trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute pentru utilizarea produsului alimentar respectiv. (4) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la alineatul (1), prezena unui aditiv alimentar utilizat drept ndulcitor este autorizat n produsele alimentare compuse fr adaos de zaharuri sau cu valoare energetic redus, n produsele alimentare compuse dietetice destinate unui regim hipocaloric, n produsele alimentare compuse necariogene i n produsele alimentare compuse cu o durat lung de depozitare, cu condiia ca ndulcitorul n cauz s fie autorizat ntr-unul dintre ingredientele produsului alimentar compus. Article 18 Decizii privind interpretarea

n cazul n care este necesar, se stabilete n n cazul n care este necesar, se stabilete n conformitate cu procedura de reglementare conformitate cu procedura de reglementare menionat la articolul 26 alineatul (2): menionat la articolul 26 alineatul (2): (a) dac un anumit produs alimentar aparine sau nu (a) dac un anumit produs alimentar aparine sau nu unei categorii de alimente menionate n anexa II; unei categorii de alimente menionate n anexa II; sau sau (b) dac un aditiv alimentar inclus n anexele II i III (b) dac un aditiv alimentar inclus n anexele II i III i autorizat conform principiului quantum satis este i autorizat conform principiului quantum satis este sau nu folosit n conformitate cu criteriile prevzute la sau nu folosit n conformitate cu criteriile prevzute la articolul 11 alineatul (2); sau articolul 11 alineatul (2); sau (c) dac o substan dat ntrunete condiiile (c) dac o substan dat ntrunete condiiile stabilite pentru aditivi alimentari n articolul. stabilite pentru aditivi alimentari n articolul. Articolul 19 Articolul 19 Produse alimentare tradiionale Statele membre enumerate la anexa IV au posibilitatea de a continua s interzic utilizarea anumitor categorii de aditivi alimentari n produsele alimentare tradiionale fabricate pe teritoriul lor, conform cuprinsului anexei respective. CAPITOLUL IV ETICHETAREA Articolul 20 Produse alimentare tradiionale Statele membre enumerate la anexa IV au posibilitatea de a continua s interzic utilizarea anumitor categorii de aditivi alimentari n produsele alimentare tradiionale fabricate pe teritoriul lor, conform cuprinsului anexei respective. CAPITOLUL IV ETICHETAREA Articolul 20

Etichetarea aditivilor alimentari care nu sunt destinai Etichetarea aditivilor alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final vnzrii ctre consumatorul final

(1) Aditivii alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final, indiferent dac sunt vndui individual sau n amestec unii cu alii i/sau cu ingrediente, n sensul definiiei de la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE, pot fi comercializai numai cu etichetele menionate la articolul 21 din prezentul regulament, care trebuie s fie vizibile, lizibile i indelebile. Aceste informaii sunt prezentate n termeni uor de neles de ctre cumprtori. (2) Statul membru pe teritoriul cruia se comercializeaz produsul poate impune, n conformitate cu tratatul, ca pe teritoriul su informaiile prevzute la articolul 21 s fie furnizate ntr-una sau mai multe limbi oficiale ale Comunitii, limbi care urmeaz s fie stabilite de statul membru respectiv. Prezenta prevedere nu exclude furnizarea acestor informaii n mai multe limbi. Articolul 21 Cerine generale de etichetare pentru aditivi alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final (1) n cazul n care aditivii alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final sunt vndui individual sau n amestec unii cu alii i/sau alte ingrediente alimentare i/sau dac acestora li se adaug alte substane, pe ambalajele sau recipientele acestora se indic urmtoarele informaii: (a) numele i/sau numrul E prevzut de prezentul regulament n privina fiecrui aditiv alimentar sau o descriere pentru vnzare care include numele i/sau numrul E al fiecrui aditiv alimentar; (b) meniunea "pentru produse alimentare", meniunea "pentru uz alimentar restricionat" sau o indicaie mai precis privind utilizarea alimentar prevzut; (c) dac este necesar, condiiile speciale de depozitare i/sau utilizare; (d) un semn de identificare a lotului; (e) instruciunile de folosire, n cazul n care omisiunea acestora ar duce la o utilizare neadecvat a aditivului alimentar; (f) numele sau denumirea comercial i adresa fabricantului, a ambalatorului sau a vnztorului; (g) indicarea cantitii maxime din fiecare element component sau grup de elemente componente supuse unei limitri cantitative n produsele alimentare i/sau informaii corespunztoare prezentate n mod clar i n termeni uor de neles, permind cumprtorului s se conformeze prezentului regulament sau altor dispoziii de drept comunitar relevante; n cazul n care aceeai limitare cantitativ se aplic unui grup de elemente

(1) Aditivii alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final, indiferent dac sunt vndui individual sau n amestec unii cu alii i/sau cu ingrediente, n sensul definiiei de la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE, pot fi comercializai numai cu etichetele menionate la articolul 21 din prezentul regulament, care trebuie s fie vizibile, lizibile i indelebile. Aceste informaii sunt prezentate n termeni uor de neles de ctre cumprtori. (2) Statul membru pe teritoriul cruia se comercializeaz produsul poate impune, n conformitate cu tratatul, ca pe teritoriul su informaiile prevzute la articolul 21 s fie furnizate ntr-una sau mai multe limbi oficiale ale Comunitii, limbi care urmeaz s fie stabilite de statul membru respectiv. Prezenta prevedere nu exclude furnizarea acestor informaii n mai multe limbi. Articolul 21 Cerine generale de etichetare pentru aditivi alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final (1) n cazul n care aditivii alimentari care nu sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final sunt vndui individual sau n amestec unii cu alii i/sau alte ingrediente alimentare i/sau dac acestora li se adaug alte substane, pe ambalajele sau recipientele acestora se indic urmtoarele informaii: (a) numele i/sau numrul E prevzut de prezentul regulament n privina fiecrui aditiv alimentar sau o descriere pentru vnzare care include numele i/sau numrul E al fiecrui aditiv alimentar; (b) meniunea "pentru produse alimentare", meniunea "pentru uz alimentar restricionat" sau o indicaie mai precis privind utilizarea alimentar prevzut; (c) dac este necesar, condiiile speciale de depozitare i/sau utilizare; (d) un semn de identificare a lotului; (e) instruciunile de folosire, n cazul n care omisiunea acestora ar duce la o utilizare neadecvat a aditivului alimentar; (f) numele sau denumirea comercial i adresa fabricantului, a ambalatorului sau a vnztorului; (g) indicarea cantitii maxime din fiecare element component sau grup de elemente componente supuse unei limitri cantitative n produsele alimentare i/sau informaii corespunztoare prezentate n mod clar i n termeni uor de neles, permind cumprtorului s se conformeze prezentului regulament sau altor dispoziii de drept comunitar relevante; n cazul n care aceeai limitare cantitativ se aplic unui grup de elemente

componente utilizate separat sau n combinaie, procentajul combinat poate fi indicat printr-o singur cifr; limitarea cantitativ se exprim fie numeric, fie conform principiului quantum satis; (h) cantitatea net;

componente utilizate separat sau n combinaie, procentajul combinat poate fi indicat printr-o singur cifr; limitarea cantitativ se exprim fie numeric, fie conform principiului quantum satis; (h) cantitatea net;

(i) data durabilitii minime sau data limit de (i) data durabilitii minime sau data limit de consum; consum; (j) dac este cazul, informaii privind orice aditiv (j) dac este cazul, informaii privind orice aditiv alimentar sau orice alte substane menionate n alimentar sau orice alte substane menionate n prezentul articol i care figureaz n anexa III la prezentul articol i care figureaz n anexa III la Directiva 2000/13/CE privind indicarea ingredientelor Directiva 2000/13/CE privind indicarea ingredientelor prezente n produsele alimentare. prezente n produsele alimentare. (2) n cazul n care aditivii alimentari sunt pui la (2) n cazul n care aditivii alimentari sunt pui la vnzare n amestec unii cu alii i/sau cu alte vnzare n amestec unii cu alii i/sau cu alte ingrediente alimentare, pe ambalajele sau ingrediente alimentare, pe ambalajele sau recipientele acestora se indic o list a tuturor recipientele acestora se indic o list a tuturor ingredientelor n ordine descresctoare a ingredientelor n ordine descresctoare a procentajului reprezentat de fiecare n cantitatea procentajului reprezentat de fiecare n cantitatea total. total. (3) n cazul n care n aditivii alimentari sunt (3) n cazul n care n aditivii alimentari sunt ncorporate substane (inclusiv aditivi alimentari sau ncorporate substane (inclusiv aditivi alimentari sau alte ingrediente alimentare) pentru a le facilita alte ingrediente alimentare) pentru a le facilita depozitarea, vnzarea, standardizarea, diluarea sau depozitarea, vnzarea, standardizarea, diluarea sau dizolvarea, pe ambalajele sau recipientele acestora se dizolvarea, pe ambalajele sau recipientele acestora se indic lista tuturor acestor substane, n ordinea indic lista tuturor acestor substane, n ordinea descresctoare a procentajului reprezentat de fiecare descresctoare a procentajului reprezentat de fiecare n cantitatea total. n cantitatea total. (4) Prin derogare de la alineatele (1), (2) i (3), (4) Prin derogare de la alineatele (1), (2) i (3), informaiile prevzute la alineatul (1) literele (e)-(g) informaiile prevzute la alineatul (1) literele (e)-(g) i la alineatele (2) i (3) pot aprea numai pe i la alineatele (2) i (3) pot aprea numai pe documentele comerciale aferente lotului, care trebuie documentele comerciale aferente lotului, care trebuie furnizate odat cu sau naintea livrrii, cu condiia ca furnizate odat cu sau naintea livrrii, cu condiia ca meniunea "nu este destinat vnzrii cu amnuntul" meniunea "nu este destinat vnzrii cu amnuntul" s apar ntr-un loc vizibil cu uurin pe ambalaj s apar ntr-un loc vizibil cu uurin pe ambalaj sau sau pe recipientul produsului respectiv. pe recipientul produsului respectiv. (5) Prin derogare de la alineatele (1), (2) i (3), n (5) Prin derogare de la alineatele (1), (2) i (3), n cazul n care aditivii alimentari sunt livrai n cazul n care aditivii alimentari sunt livrai n recipiente, toate aceste informaii pot aprea numai recipiente, toate aceste informaii pot aprea numai pe documentele comerciale aferente lotului care pe documentele comerciale aferente lotului care trebuie furnizate odat cu livrarea. trebuie furnizate odat cu livrarea. Articolul 22 Articolul 22 Etichetarea aditivilor alimentari care sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final (1) Fr a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, Directivei 89/369/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar [35] i Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aditivii alimentari vndui individual sau n amestec unii cu alii i/sau cu alte ingrediente alimentare destinate vnzrii ctre consumatorul final pot fi comercializai numai dac pe ambalaje sunt indicate urmtoarele informaii: (a) numele i numrul E prevzut de prezentul Etichetarea aditivilor alimentari care sunt destinai vnzrii ctre consumatorul final (1) Fr a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, Directivei 89/369/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar [35] i Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aditivii alimentari vndui individual sau n amestec unii cu alii i/sau cu alte ingrediente alimentare destinate vnzrii ctre consumatorul final pot fi comercializai numai dac pe ambalaje sunt indicate urmtoarele informaii: (a) numele i numrul E prevzut de prezentul

regulament n privina fiecrui aditiv alimentar sau o regulament n privina fiecrui aditiv alimentar sau o descriere pentru vnzare care include numele i descriere pentru vnzare care include numele i numrul E al fiecrui aditiv alimentar; numrul E al fiecrui aditiv alimentar; (b) meniunea "pentru produse alimentare", (b) meniunea "pentru produse alimentare", meniunea "uz alimentar restricionat" sau o meniunea "uz alimentar restricionat" sau o indicaie mai precis privind utilizarea alimentar indicaie mai precis privind utilizarea alimentar prevzut. prevzut. (2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), (2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), descrierea pentru vnzare a ndulcitorilor de mas descrierea pentru vnzare a ndulcitorilor de mas include meniunea "ndulcitor de mas pe baz de include meniunea "ndulcitor de mas pe baz de ", completat de denumirea substanei sau ", completat de denumirea substanei sau substanelor edulcorante din compoziia sa. substanelor edulcorante din compoziia sa. (3) Etichetarea unui ndulcitor de mas care conine (3) Etichetarea unui ndulcitor de mas care conine polioli i/sau aspartam i/sau aspartam-acetsulfam polioli i/sau aspartam i/sau aspartam-acetsulfam poart urmtoarele meniuni: poart urmtoarele meniuni: (a) polioli: "consumul excesiv poate avea efecte (a) polioli: "consumul excesiv poate avea efecte laxative"; laxative"; (b) aspartam/sare aspartam-acesulfam: "conine o (b) aspartam/sare aspartam-acesulfam: "conine o surs de fenilalanin". surs de fenilalanin". (4) Fabricanii de ndulcitori de mas pun la (4) Fabricanii de ndulcitori de mas pun la dispoziia consumatorilor, prin mijloace adecvate, dispoziia consumatorilor, prin mijloace adecvate, informaiile necesare pentru a permite utilizarea informaiile necesare pentru a permite utilizarea acestora n condiii de siguran. Msurile necesare acestora n condiii de siguran. Msurile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului alineat se pentru punerea n aplicare a prezentului alineat se adopt n conformitate cu procedura de reglementare adopt n conformitate cu procedura de reglementare cu control menionat la articolul 26 alineatul (3). cu control menionat la articolul 26 alineatul (3). (5) n privina informaiilor menionate la alineatele (5) n privina informaiilor menionate la alineatele (1)-(3) din prezentul articol, se aplic n mod (1)-(3) din prezentul articol, se aplic n mod corespunztor articolul 13 alineatul (2) din Directiva corespunztor articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE. 2000/13/CE. Articolul 23 Articolul 23 Alte cerine de etichetare Alte cerine de etichetare Articolele 20, 21 i 22 se aplic fr a aduce atingere Articolele 20, 21 i 22 se aplic fr a aduce atingere actelor cu putere de lege i actelor administrative mai actelor cu putere de lege i actelor administrative mai detaliate sau mai extinse privind metrologia sau detaliate sau mai extinse privind metrologia sau prezentarea, clasificarea, ambalarea sau etichetarea prezentarea, clasificarea, ambalarea sau etichetarea substanelor i preparatelor periculoase sau substanelor i preparatelor periculoase sau transportul unor astfel de substane. transportul unor astfel de substane. CAPITOLUL V CAPITOLUL V DISPOZIII DE PROCEDUR I PUNERE N APLICARE DISPOZIII DE PROCEDUR I PUNERE N APLICARE Articolul 24 Obligaiile de informare (1) Productorul sau utilizatorul aditivului alimentar informeaz imediat Comisia cu privire la orice informaie tiinific sau tehnic nou care ar putea afecta evaluarea siguranei aditivului respectiv. (2) Pentru un aditiv alimentar aprobat deja n conformitate cu prezentul regulament i care este preparat prin metode de producie sau utiliznd materii prime semnificativ diferite de cele incluse n evaluarea riscurilor efectuat de ctre Autoritatea European pentru Sigurana Alimentar (denumit n continuare "autoritatea"), nainte de comercializarea Articolul 24 Obligaiile de informare (1) Productorul sau utilizatorul aditivului alimentar informeaz imediat Comisia cu privire la orice informaie tiinific sau tehnic nou care ar putea afecta evaluarea siguranei aditivului respectiv. (2) Pentru un aditiv alimentar aprobat deja n conformitate cu prezentul regulament i care este preparat prin metode de producie sau utiliznd materii prime semnificativ diferite de cele incluse n evaluarea riscurilor efectuat de ctre Autoritatea European pentru Sigurana Alimentar (denumit n continuare "autoritatea"), nainte de comercializarea

aditivului alimentar, un productor sau un consumator prezint Comisiei informaiile necesare pentru a i permite autoritii s efectueze evaluarea aditivului alimentar n privina metodei de producie sau a caracteristicilor modificate. (3) Productorul sau utilizatorul unui aditiv alimentar informeaz Comisia, la cererea acesteia, cu privire la utilizrile reale ale aditivului respectiv. Comisia pune la dispoziia statelor membre astfel de informaii. Articolul 25 Monitorizarea consumului de aditivi alimentari

aditivului alimentar, un productor sau un consumator prezint Comisiei informaiile necesare pentru a i permite autoritii s efectueze evaluarea aditivului alimentar n privina metodei de producie sau a caracteristicilor modificate. (3) Productorul sau utilizatorul unui aditiv alimentar informeaz Comisia, la cererea acesteia, cu privire la utilizrile reale ale aditivului respectiv. Comisia pune la dispoziia statelor membre astfel de informaii. Articolul 25 Monitorizarea consumului de aditivi alimentari

(1) Statele membre menin sisteme de monitorizare (1) Statele membre menin sisteme de monitorizare a a consumului i a utilizrii de aditivi alimentari pe consumului i a utilizrii de aditivi alimentari pe baza baza unei abordri bazate pe risc i comunic la unei abordri bazate pe risc i comunic la intervale intervale corespunztoare concluziile aferente ctre corespunztoare concluziile aferente ctre Comisie i Comisie i ctre autoritate. ctre autoritate. (2) Dup consultarea autoritii se adopt o (2) Dup consultarea autoritii se adopt o metodologie comun pentru colectarea de ctre metodologie comun pentru colectarea de ctre statele membre a informaiilor privind consumul de statele membre a informaiilor privind consumul de aditivi alimentari n Comunitate, n conformitate cu aditivi alimentari n Comunitate, n conformitate cu procedura de reglementare menionat la articolul 26 procedura de reglementare menionat la articolul 26 alineatul (2). alineatul (2). Articolul 26 Articolul 26 Comitetul (1) Comisia este asistat de Comitetul permanent pentru lanul alimentar i sntatea animal. (2) n cazul trimiterilor la prezentul alineat, se aplic articolele 5 i 7 din Decizia 1999/468/CE, avndu-se n vedere dispoziiile articolului 8 din respectiva decizie. Perioada prevzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilete la trei luni. (3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 5a alineatele (1)-(4) i articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, avnd n vedere dispoziiile articolului 8 din respectiva decizie. (4) Atunci cnd se face referire la prezentul alineat, se aplic articolul 5a alineatele (1)-(4) i alineatul (5) litera (b) i articolul 7 din Decizia 1999/468/CE avndu-se n vedere dispoziiile articolului 8 din respectiva decizie. Termenele menionate la articolul 5a alineatul (3) litera (c), alineatul (4) literele (b) i (e) din Decizia 1999/468/CE sunt de 2 luni, 2 luni i respectiv 4 luni. Articolul 27 Finanarea comunitar a politicilor armonizate Temeiul juridic pentru finanarea msurilor care rezult din prezentul regulament este articolul 66 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004. CAPITOLUL VI DISPOZIII TRANZITORII I FINALE Comitetul (1) Comisia este asistat de Comitetul permanent pentru lanul alimentar i sntatea animal. (2) n cazul trimiterilor la prezentul alineat, se aplic articolele 5 i 7 din Decizia 1999/468/CE, avndu-se n vedere dispoziiile articolului 8 din respectiva decizie. Perioada prevzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilete la trei luni. (3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 5a alineatele (1)-(4) i articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, avnd n vedere dispoziiile articolului 8 din respectiva decizie. (4) Atunci cnd se face referire la prezentul alineat, se aplic articolul 5a alineatele (1)-(4) i alineatul (5) litera (b) i articolul 7 din Decizia 1999/468/CE avndu-se n vedere dispoziiile articolului 8 din respectiva decizie. Termenele menionate la articolul 5a alineatul (3) litera (c), alineatul (4) literele (b) i (e) din Decizia 1999/468/CE sunt de 2 luni, 2 luni i respectiv 4 luni. Articolul 27 Finanarea comunitar a politicilor armonizate Temeiul juridic pentru finanarea msurilor care rezult din prezentul regulament este articolul 66 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004. CAPITOLUL VI DISPOZIII TRANZITORII I FINALE

Articolul 28 Elaborarea listelor comunitare de aditivi alimentari

Articolul 28 Elaborarea listelor comunitare de aditivi alimentari

(1) Aditivii alimentari autorizai n produsele (1) Aditivii alimentari autorizai n produsele alimentare n temeiul Directivelor 94/35/CE, 94/36/CE alimentare n temeiul Directivelor 94/35/CE, 94/36/CE i 95/2/CE, astfel cum au fost modificate n temeiul i 95/2/CE, astfel cum au fost modificate n temeiul articolului 29 din prezentul regulament i condiiile articolului 29 din prezentul regulament i condiiile lor de utilizare se introduc n anexa II la prezentul lor de utilizare se introduc n anexa II la prezentul regulament dup verificarea conformitii lor cu regulament dup verificarea conformitii lor cu articolele 6, 7 i 8 din acesta. Msurile referitoare la articolele 6, 7 i 8 din acesta. Msurile referitoare la introducerea unor astfel de aditivi n anexa II, introducerea unor astfel de aditivi n anexa II, destinate s modifice elemente neeseniale ale destinate s modifice elemente neeseniale ale prezentului regulament, se adopt n conformitate cu prezentului regulament, se adopt n conformitate cu procedura de reglementare cu control menionat la procedura de reglementare cu control menionat la articolul 26 alineatul (4). Verificarea nu include o articolul 26 alineatul (4). Verificarea nu include o nou evaluare a riscurilor de ctre autoritate. nou evaluare a riscurilor de ctre autoritate. Verificarea se finalizeaz pn la []. Verificarea se finalizeaz pn la []. Aditivii alimentari i utilizrile care nu mai sunt Aditivii alimentari i utilizrile care nu mai sunt necesare nu se introduc n anexa II. necesare nu se introduc n anexa II. (2) Aditivii alimentari autorizai n produsele (2) Aditivii alimentari autorizai n produsele alimentare n temeiul Directivei 95/2/CE, precum i alimentare n temeiul Directivei 95/2/CE, precum i condiiile lor de utilizare se introduc n anexa III condiiile lor de utilizare se introduc n anexa III partea 1 din prezentul regulament, dup verificarea partea 1 din prezentul regulament, dup verificarea conformitii lor cu articolul 6. Msurile referitoare la conformitii lor cu articolul 6. Msurile referitoare la introducerea unor astfel de aditivi n anexa III, introducerea unor astfel de aditivi n anexa III, menite a modifica elemente neeseniale ale menite a modifica elemente neeseniale ale prezentului regulament sunt adoptate conform prezentului regulament sunt adoptate conform procedurii de reglementare cu control menionate la procedurii de reglementare cu control menionate la articolul 26 alineatul (4). Verificarea nu include o articolul 26 alineatul (4). Verificarea nu include o nou evaluare a riscurilor de ctre autoritate. nou evaluare a riscurilor de ctre autoritate. Verificarea se finalizeaz pn la []. Verificarea se finalizeaz pn la []. Aditivii alimentari i utilizrile care nu mai sunt Aditivii alimentari i utilizrile care nu mai sunt necesare nu se introduc n anexa III. necesare nu se introduc n anexa III. (3) Aditivii alimentari autorizai n aromele alimentare (3) Aditivii alimentari autorizai n aromele alimentare n temeiul Directivei 95/2/CE, precum i condiiile n temeiul Directivei 95/2/CE, precum i condiiile acestora de utilizare se introduc n anexa III partea 4 acestora de utilizare se introduc n anexa III partea 4 din prezentul regulament dup verificarea din prezentul regulament dup verificarea conformitii lor cu articolul 6. Msurile referitoare la conformitii lor cu articolul 6. Msurile referitoare la introducerea unor astfel de aditivi n anexa III, introducerea unor astfel de aditivi n anexa III, menite a modifica elemente neeseniale ale menite a modifica elemente neeseniale ale prezentului regulament sunt adoptate conform prezentului regulament sunt adoptate conform procedurii de reglementare cu control menionate la procedurii de reglementare cu control menionate la articolul 26 alineatul (4). Verificarea nu include o articolul 26 alineatul (4). Verificarea nu include o nou evaluare a riscurilor de ctre autoritate. nou evaluare a riscurilor de ctre autoritate. Verificarea se finalizeaz pn la []. Verificarea se finalizeaz pn la []. Aditivii alimentari i utilizrile care nu mai sunt Aditivii alimentari i utilizrile care nu mai sunt necesare nu se introduc n anexa III. necesare nu se introduc n anexa III. (4) Specificaiile aditivilor alimentari menionai la (4) Specificaiile aditivilor alimentari menionai la alineatele (1)-(3) din prezentul articol sunt adoptate, alineatele (1)-(3) din prezentul articol sunt adoptate, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. /2008 [], n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. /2008 [], la introducerea acestor aditivi n anexe n la introducerea acestor aditivi n anexe n conformitate cu dispoziiile alineatelor menionate. conformitate cu dispoziiile alineatelor menionate. (5) Msurile referitoare la orice msuri tranzitorii (5) Msurile referitoare la orice msuri tranzitorii corespunztoare destinate s modifice elemente corespunztoare destinate s modifice elemente neeseniale ale prezentului regulament, printre altele neeseniale ale prezentului regulament, printre altele

prin completarea acestuia, se adopt n conformitate cu procedura de reglementare cu control menionat la articolul 26 alineatul (3). Articolul 29 Msuri tranzitorii Pn la finalizarea elaborrii listelor comunitare de aditivi alimentari prevzute la articolul 28, anexele la Directivele 94/35/CE, 94/36/CE i 95/2/CE se modific, dac este necesar, prin msuri menite a modifica elemente neeseniale ale acestor directive, adoptate de ctre Comisie conform procedurii de reglementare cu control menionate la articolul 26 alineatul (4). Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate nainte de [] care nu respect dispoziiile articolului 21 alineatul (1) litera (i) i alineatul (4) din prezentul regulament pot fi comercializate pn la data durabilitii minime a acestora sau pn la data limit de consum. Articolul 30 Reevaluarea aditivilor alimentari autorizai (1) Aditivii alimentari autorizai nainte de [] fac obiectul unei noi evaluri a riscurilor realizate de autoritate. (2) Dup consultarea autoritii, se adopt un program de evaluare a aditivilor n cauz, pn la [], n conformitate cu procedura de reglementare menionat la articolul 26 alineatul (2). Programul de evaluare se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 31 Abrogri (1) Se abrog urmtoarele acte: (a) Directiva 62/2645/CEE; (b) Directiva 65/66/CEE; (c) Directiva 78/663/CEE; (d) Directiva 78/664/CEE; (e) Directiva 81/712/CEE; (f) Directiva 89/107/CEE; (g) Directiva 94/35/CE; (h) Directiva 94/36/CE; (i) Directiva 95/2/CE; (j) Decizia nr. 292/97/CE; (k) Decizia 2002/247/CE.

prin completarea acestuia, se adopt n conformitate cu procedura de reglementare cu control menionat la articolul 26 alineatul (3). Articolul 29 Msuri tranzitorii Pn la finalizarea elaborrii listelor comunitare de aditivi alimentari prevzute la articolul 28, anexele la Directivele 94/35/CE, 94/36/CE i 95/2/CE se modific, dac este necesar, prin msuri menite a modifica elemente neeseniale ale acestor directive, adoptate de ctre Comisie conform procedurii de reglementare cu control menionate la articolul 26 alineatul (4). Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate nainte de [] care nu respect dispoziiile articolului 21 alineatul (1) litera (i) i alineatul (4) din prezentul regulament pot fi comercializate pn la data durabilitii minime a acestora sau pn la data limit de consum. Articolul 30 Reevaluarea aditivilor alimentari autorizai (1) Aditivii alimentari autorizai nainte de [] fac obiectul unei noi evaluri a riscurilor realizate de autoritate. (2) Dup consultarea autoritii, se adopt un program de evaluare a aditivilor n cauz, pn la [], n conformitate cu procedura de reglementare menionat la articolul 26 alineatul (2). Programul de evaluare se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 31 Abrogri (1) Se abrog urmtoarele acte: (a) Directiva 62/2645/CEE; (b) Directiva 65/66/CEE; (c) Directiva 78/663/CEE; (d) Directiva 78/664/CEE; (e) Directiva 81/712/CEE; (f) Directiva 89/107/CEE; (g) Directiva 94/35/CE; (h) Directiva 94/36/CE; (i) Directiva 95/2/CE; (j) Decizia nr. 292/97/CE; (k) Decizia 2002/247/CE.

(2) Trimiterile la actele abrogate se interpreteaz ca (2) Trimiterile la actele abrogate se interpreteaz ca trimiteri la prezentul regulament. trimiteri la prezentul regulament. Articolul 32 Articolul 32 Prevederi tranzitorii Prin derogare de la articolul 31, urmtoarele Prevederi tranzitorii Prin derogare de la articolul 31, urmtoarele dispoziii

dispoziii continu s se aplice pn la finalizarea continu s se aplice pn la finalizarea transferului transferului n temeiul articolului 28 alineatele (1), (2) n temeiul articolului 28 alineatele (1), (2) i (3) din i (3) din prezentul regulament al aditivilor alimentari prezentul regulament al aditivilor alimentari deja deja autorizai n Directivele 94/35/CE, 94/36/CE i autorizai n Directivele 94/35/CE, 94/36/CE i 95/2/CE: 95/2/CE: (a) articolul 2 alineatele (1), (2) i (4) din Directiva (a) articolul 2 alineatele (1), (2) i (4) din Directiva 94/35/CE, precum i anexa la aceasta; 94/35/CE, precum i anexa la aceasta; (b) articolul 2 alineatele (1)-(6), (8), (9) i (10) din (b) articolul 2 alineatele (1)-(6), (8), (9) i (10) din Directiva 94/36/CE, precum i anexele I-V la aceasta; Directiva 94/36/CE, precum i anexele I-V la aceasta; (c) articolele 2 i 4 din Directiva 95/2/CE, precum i (c) articolele 2 i 4 din Directiva 95/2/CE, precum i anexele I-VI la aceasta. anexele I-VI la aceasta. Fr a aduce atingere literei (c), autorizaiile pentru Fr a aduce atingere literei (c), autorizaiile pentru E E 1103 invertaz i E 1105 lizozim stabilite prin 1103 invertaz i E 1105 lizozim stabilite prin Directiva 95/2/CE se abrog ncepnd de la data Directiva 95/2/CE se abrog ncepnd de la data aplicrii listei comunitare a enzimelor alimentare n aplicrii listei comunitare a enzimelor alimentare n conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. nr. /2008 []. /2008 []. Articolul 33 Articolul 33 Intrarea n vigoare Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplic de la []. Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (2) se aplic prilor 2, 3 i 5 din anexa III de la 1 ianuarie 2011 i articolul 22 alineatul (4) se aplic de la []. Articolul 29 se aplic de la []. Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, Pentru Parlamentul European Preedintele Pentru Consiliu Preedintele [1] JO C 168, 20.7.2007, p. 34. [2] Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial), Poziia comun a Consiliului din 10 martie 2008, Poziia Parlamentului European din (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din [3] JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). [4] A se vedea pagina 32 din prezentul Jurnal Oficial. [5] JO L 178, 28.7.1995, p. 1. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/128/CE (JO L 346, 9.12.2006, p. 6). [6] JO L 226, 22.9.1995, p. 1. Directiv, astfel cum a Intrarea n vigoare Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplic de la []. Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (2) se aplic prilor 2, 3 i 5 din anexa III de la 1 ianuarie 2011 i articolul 22 alineatul (4) se aplic de la []. Articolul 29 se aplic de la []. Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, Pentru Parlamentul European Preedintele Pentru Consiliu Preedintele [1] JO C 168, 20.7.2007, p. 34. [2] Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial), Poziia comun a Consiliului din 10 martie 2008, Poziia Parlamentului European din (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din [3] JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). [4] A se vedea pagina 32 din prezentul Jurnal Oficial. [5] JO L 178, 28.7.1995, p. 1. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/128/CE (JO L 346, 9.12.2006, p. 6). [6] JO L 226, 22.9.1995, p. 1. Directiv, astfel cum a

fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/33/CE (JO L 82, 21.3.2006, p. 10). [7] JO L 339, 30.12.1996, p. 1. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/129/CE (JO L 346, 9.12.2006, p. 15). [8] A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/33/CE (JO L 82, 21.3.2006, p. 10). [7] JO L 339, 30.12.1996, p. 1. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/129/CE (JO L 346, 9.12.2006, p. 15). [8] A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

[9] JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a [9] JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 3). 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 3). [10] JO L 268, 18.10.2003, p. 1. [10] JO L 268, 18.10.2003, p. 1. [11] JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1). [12] JO L 208, 24.7.1992, p. 9. Regulament, astfel cum a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 509/2006 (JO L 93, 31.3.2006, p. 1). [13] JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2007/68/CE (JO L 310, 28.11.2007, p. 11). [14] JO L 268, 18.10.2003, p. 24. [11] JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1). [12] JO L 208, 24.7.1992, p. 9. Regulament, astfel cum a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 509/2006 (JO L 93, 31.3.2006, p. 1). [13] JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2007/68/CE (JO L 310, 28.11.2007, p. 11). [14] JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

[15] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a [15] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificat prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului fost modificat prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului (JO L 200, 22.7.2006, p. 11). (JO L 200, 22.7.2006, p. 11). [16] JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Versiune rectificat n [16] JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Versiune rectificat n JO L 191, 28.5.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a JO L 191, 28.5.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului. al Consiliului. [] A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial. [] A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial. [18] JO 115, 11.11.1962, p. 2645/62. Directiv, astfel [18] JO 115, 11.11.1962, p. 2645/62. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 95/45/CE (JO L 226, 22.9.1995, p. 1). 95/45/CE (JO L 226, 22.9.1995, p. 1). [19] JO 22, 9.2.1965, p. 373/65. Directiv, astfel cum [19] JO 22, 9.2.1965, p. 373/65. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 96/77/CE a fost modificat ultima dat prin Directiva 96/77/CE a Comisiei (JO L 339, 30.12.1996, p. 1). a Comisiei (JO L 339, 30.12.1996, p. 1). [20] JO L 223, 14.8.1978, p. 7. Directiv, astfel cum [20] JO L 223, 14.8.1978, p. 7. Directiv, astfel cum a fost modificat prin Directiva 92/4/CEE a Comisiei a fost modificat prin Directiva 92/4/CEE a Comisiei (JO L 55, 29.2.1992, p. 96). (JO L 55, 29.2.1992, p. 96). [21] JO L 223, 14.8.1978, p. 30. Directiv, astfel cum [21] JO L 223, 14.8.1978, p. 30. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 96/77/CE a fost modificat ultima dat prin Directiva 96/77/CE a Comisiei. a Comisiei. [22] JO L 257, 10.9.1981, p. 1. [22] JO L 257, 10.9.1981, p. 1. [23] JO L 40, 11.2.1989, p. 27. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului. [24] JO L 237, 10.9.1994, p. 3. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/52/CE (JO L 204, 26.7.2006, p. 10). [25] JO L 237, 10.9.1994, p. 13. Directiv, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. [26] JO L 61, 18.3.1995, p. 1. Directiv, astfel cum a [23] JO L 40, 11.2.1989, p. 27. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului. [24] JO L 237, 10.9.1994, p. 3. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/52/CE (JO L 204, 26.7.2006, p. 10). [25] JO L 237, 10.9.1994, p. 13. Directiv, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. [26] JO L 61, 18.3.1995, p. 1. Directiv, astfel cum a

fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/52/CE. fost modificat ultima dat prin Directiva 2006/52/CE. [27] JO L 48, 19.2.1997, p. 13. [28] JO L 84, 28.3.2002, p. 69. [] A se vedea pagina 32 din prezentul Jurnal Oficial. [27] JO L 48, 19.2.1997, p. 13. [28] JO L 84, 28.3.2002, p. 69. [] A se vedea pagina 32 din prezentul Jurnal Oficial.

[30] A se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal [30] A se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial. Oficial. [31] JO L 330, 5.12.1998, p. 32. Directiv, astfel cum [31] JO L 330, 5.12.1998, p. 32. Directiv, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului. [] A se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial. [] A se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial. [33] JO L 268, 24.9.1991, p. 69. Directiv, astfel cum [33] JO L 268, 24.9.1991, p. 69. Directiv, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1). 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1). [34] JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Versiune rectificat [34] JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Versiune rectificat n JO L 226, 25.6.2004, p. 22. Regulament, astfel n JO L 226, 25.6.2004, p. 22. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8). 25.10.2007, p. 8). [35] JO L 186, 30.6.1989, p. 21. Directiv, astfel cum [35] JO L 186, 30.6.1989, p. 21. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 92/11/CEE a fost modificat ultima dat prin Directiva 92/11/CEE (JO L 65, 11.3.1992, p. 32). (JO L 65, 11.3.1992, p. 32). [] Doi ani de la data intrrii n vigoare a prezentului [] Doi ani de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament. regulament. [] 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentului [] 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament. regulament. [] Data intrrii n vigoare a prezentului regulament. [] Data intrrii n vigoare a prezentului regulament. [] Un an de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament. [] Doi ani de la data publicrii prezentului regulament. -------------------------------------------------ANEXA I CATEGORIILE FUNCIONALE DE ADITIVI ALIMENTARI DIN PRODUSELE ALIMENTARE I DE ADITIVI ALIMENTARI DIN ADITIVII I ENZIMELE ALIMENTARE 1. "ndulcitori" sunt substane utilizate pentru a da un gust dulce produselor alimentare sau utilizate pentru ndulcitorii de mas. 2. "Colorani" sunt substane care redau sau intensific culoarea produselor alimentare i includ componente naturale ale produselor alimentare sau alte substane naturale care nu sunt de regul consumate ca alimente de sine stttoare i care nu sunt de obicei utilizate ca ingrediente caracteristice n alimentaie. n sensul prezentului regulament, preparatele obinute din produse alimentare i din alte materii prime comestibile naturale obinute prin extracie fizic i/sau chimic conducnd la o extracie selectiv a pigmenilor n raport cu constituenii nutritivi sau aromatici sunt considerate colorani. [] Un an de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament. [] Doi ani de la data publicrii prezentului regulament. -------------------------------------------------ANEXA I CATEGORIILE FUNCIONALE DE ADITIVI ALIMENTARI DIN PRODUSELE ALIMENTARE I DE ADITIVI ALIMENTARI DIN ADITIVII I ENZIMELE ALIMENTARE 1. "ndulcitori" sunt substane utilizate pentru a da un gust dulce produselor alimentare sau utilizate pentru ndulcitorii de mas. 2. "Colorani" sunt substane care redau sau intensific culoarea produselor alimentare i includ componente naturale ale produselor alimentare sau alte substane naturale care nu sunt de regul consumate ca alimente de sine stttoare i care nu sunt de obicei utilizate ca ingrediente caracteristice n alimentaie. n sensul prezentului regulament, preparatele obinute din produse alimentare i din alte materii prime comestibile naturale obinute prin extracie fizic i/sau chimic conducnd la o extracie selectiv a pigmenilor n raport cu constituenii nutritivi sau aromatici sunt considerate colorani.

3. "Conservani" sunt substane care prelungesc 3. "Conservani" sunt substane care prelungesc durata de stabilitate la depozitare a produselor durata de stabilitate la depozitare a produselor alimentare prin protejarea acestora mpotriva alimentare prin protejarea acestora mpotriva deteriorrii cauzate de microorganisme i/sau care deteriorrii cauzate de microorganisme i/sau care previn creterea microorganismelor patogene. previn creterea microorganismelor patogene. 4. "Antioxidani" sunt substane care prelungesc 4. "Antioxidani" sunt substane care prelungesc durata de stabilitate la depozitare produselor durata de stabilitate la depozitare produselor alimentare prin protejarea acestora mpotriva alimentare prin protejarea acestora mpotriva deteriorrii cauzate de oxidare, precum rncezirea deteriorrii cauzate de oxidare, precum rncezirea grsimii i schimbarea culorii. grsimii i schimbarea culorii. 5. "Substanele suport" sunt substane folosite 5. "Substanele suport" sunt substane folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau a modifica fizic pentru a dizolva, dilua, dispersa sau a modifica fizic un aditiv alimentar, arom alimentar, enzim un aditiv alimentar, arom alimentar, enzim alimentar sau nutrient i/sau alt substan alimentar sau nutrient i/sau alt substan adugat unui aliment n scopuri nutriionale sau adugat unui aliment n scopuri nutriionale sau fiziologice fr a-i altera funciile (i fr a exercita fiziologice fr a-i altera funciile (i fr a exercita un efect tehnologic propriu) n scopul de a facilita un efect tehnologic propriu) n scopul de a facilita manipularea, aplicarea sau folosirea acestuia. manipularea, aplicarea sau folosirea acestuia. 6. "Acidifiani" sunt substane care mresc aciditatea 6. "Acidifiani" sunt substane care mresc aciditatea unui produs alimentar i/sau i confer un gust acru. unui produs alimentar i/sau i confer un gust acru. 7. "Corectori de aciditate" sunt substane care 7. "Corectori de aciditate" sunt substane care modific sau controleaz aciditatea sau alcalinitatea modific sau controleaz aciditatea sau alcalinitatea unui produs alimentar. unui produs alimentar. 8. "Ageni antiaglomerani" sunt substane care 8. "Ageni antiaglomerani" sunt substane care reduc tendina particulelor individuale dintr-un reduc tendina particulelor individuale dintr-un produs alimentar de a adera una la alta. produs alimentar de a adera una la alta. 9. "Antispumani" sunt substane care previn sau 9. "Antispumani" sunt substane care previn sau reduc formarea spumei. reduc formarea spumei. 10. "Ageni de ncrcare" sunt substane care 10. "Ageni de ncrcare" sunt substane care contribuie la creterea volumului unui produs contribuie la creterea volumului unui produs alimentar fr s contribuie semnificativ la valoarea alimentar fr s contribuie semnificativ la valoarea sa energetic. sa energetic. 11. "Emulsifiani" sunt substane care fac posibil 11. "Emulsifiani" sunt substane care fac posibil formarea sau meninerea unui amestec omogen de formarea sau meninerea unui amestec omogen de dou sau mai multe faze imiscibile, ca uleiul i apa, n dou sau mai multe faze imiscibile, ca uleiul i apa, n produsele alimentare. produsele alimentare. 12. "Sruri de topire" sunt substane care transform 12. "Sruri de topire" sunt substane care transform proteinele din brnz ntr-o form dispersat i, proteinele din brnz ntr-o form dispersat i, astfel, determin distribuia omogen a grsimilor i astfel, determin distribuia omogen a grsimilor i a altor componente. a altor componente. 13. "Ageni de ntrire" sunt substane care fac sau 13. "Ageni de ntrire" sunt substane care fac sau menin esuturile fructelor sau legumelor tari sau menin esuturile fructelor sau legumelor tari sau crocante sau interacioneaz cu agent gelatinizant crocante sau interacioneaz cu agent gelatinizant pentru a produce sau ntri un gel. pentru a produce sau ntri un gel. 14. "Potenatori de arom" sunt substane care 14. "Potenatori de arom" sunt substane care amelioreaz gustul i/sau mirosul existent al unui amelioreaz gustul i/sau mirosul existent al unui produs alimentar. produs alimentar. 15. "Ageni de spumare" sunt substane care fac 15. "Ageni de spumare" sunt substane care fac posibil formarea unei dispersii omogene a fazei posibil formarea unei dispersii omogene a fazei gazoase ntr-un aliment lichid sau solid. gazoase ntr-un aliment lichid sau solid. 16. "Ageni gelatinizani" sunt substane care dau 16. "Ageni gelatinizani" sunt substane care dau textur unui produs alimentar prin formarea unui gel. textur unui produs alimentar prin formarea unui gel. 17. "Ageni de glazurare" (inclusiv lubrifianii) sunt 17. "Ageni de glazurare" (inclusiv lubrifianii) sunt substane care, aplicate pe suprafaa extern a unui substane care, aplicate pe suprafaa extern a unui

produs alimentar, i confer acestuia un aspect lucios produs alimentar, i confer acestuia un aspect lucios sau acioneaz ca un strat protector. sau acioneaz ca un strat protector. 18. "Ageni de umezire" sunt substane care 18. "Ageni de umezire" sunt substane care mpiedic uscarea produselor alimentare, mpiedic uscarea produselor alimentare, contracarnd efectele unei atmosfere cu un nivel contracarnd efectele unei atmosfere cu un nivel sczut de umiditate, sau stimuleaz dizolvarea unei sczut de umiditate, sau stimuleaz dizolvarea unei pudre ntr-un mediu apos. pudre ntr-un mediu apos. 19. "Amidonul modificat" este o substan obinut 19. "Amidonul modificat" este o substan obinut prin unul sau mai multe tratamente chimice din prin unul sau mai multe tratamente chimice din amidon comestibil, care poate suferi un tratament amidon comestibil, care poate suferi un tratament fizic sau enzimatic i poate fi fluidificat sau albit fizic sau enzimatic i poate fi fluidificat sau albit prin acizi sau baze. prin acizi sau baze. 20. "Gaze de ambalare" sunt gazele altele dect 20. "Gaze de ambalare" sunt gazele altele dect aerul, introduse ntr-un container naintea, n timpul aerul, introduse ntr-un container naintea, n timpul sau dup plasarea unui produs alimentar n sau dup plasarea unui produs alimentar n container. container. 21. "Ageni de propulsare" sunt gazele, altele dect 21. "Ageni de propulsare" sunt gazele, altele dect aerul, care scot un produs alimentar dintr-un aerul, care scot un produs alimentar dintr-un container. container. 22. "Ageni de afnare" sunt substane sau 22. "Ageni de afnare" sunt substane sau combinaii de substane care elibereaz gaz, mrind combinaii de substane care elibereaz gaz, mrind astfel volumul aluatului sau al cocii. astfel volumul aluatului sau al cocii. 23. "Ageni de sechestrare" sunt substane care 23. "Ageni de sechestrare" sunt substane care formeaz compleci chimici cu ionii metalici. formeaz compleci chimici cu ionii metalici. 24. "Stabilizatori" sunt substane care, adugate unui 24. "Stabilizatori" sunt substane care, adugate unui produs alimentar, fac posibil meninerea strii produs alimentar, fac posibil meninerea strii fizicofizico-chimice a acestuia; stabilizatorii includ chimice a acestuia; stabilizatorii includ substanele substanele care permit meninerea dispersiei care permit meninerea dispersiei omogene a dou omogene a dou sau mai multe substane sau mai multe substane nemiscibile ntr-un produs nemiscibile ntr-un produs alimentar, substanele alimentar, substanele care stabilizeaz, conserv sau care stabilizeaz, conserv sau intensific culoarea intensific culoarea existent a unui produs alimentar, existent a unui produs alimentar, precum i precum i substanele care mresc capacitatea de substanele care mresc capacitatea de legtur a legtur a produsului alimentar, inclusiv formarea de produsului alimentar, inclusiv formarea de legturi legturi ncruciate ntre proteine permind legarea ncruciate ntre proteine permind legarea bucilor de alimente din alimentele reconstituite. bucilor de alimente din alimentele reconstituite. 25. "Ageni de ngroare" sunt substane care, 25. "Ageni de ngroare" sunt substane care, adugate unui produs alimentar, cresc vscozitatea adugate unui produs alimentar, cresc vscozitatea acestuia. acestuia. 26. "Ageni de tratare a finii", alii dect 26. "Ageni de tratare a finii", alii dect emulsifianii, sunt substane care se adaug finii emulsifianii, sunt substane care se adaug finii sau aluatului pentru a i mbunti calitile sau aluatului pentru a i mbunti calitile panificabile. panificabile. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXA II Lista comunitar a aditivilor alimentari autorizai pentru utilizare n produse alimentare i condiiile de utilizare. -------------------------------------------------ANEXA III Lista comunitar a aditivilor alimentari autorizai n aditivii alimentari, enzimele alimentare i aromele alimentare, precum i condiiile de utilizare a ANEXA II Lista comunitar a aditivilor alimentari autorizai pentru utilizare n produse alimentare i condiiile de utilizare. -------------------------------------------------ANEXA III Lista comunitar a aditivilor alimentari autorizai n aditivii alimentari, enzimele alimentare i aromele alimentare, precum i condiiile de utilizare a

acestora. List comunitar de substane suport n nutrieni i condiiile de utilizare a acestora. Partea 1 Substanele suport n aditivii alimentari Partea 2 Aditivii alimentari, alii dect substanele suport, n aditivii alimentari Partea 3 Aditivii alimentari, inclusiv substanele suport n enzimele alimentare Partea 4 Aditivii alimentari, inclusiv substanele suport n aromele alimentare Partea 5 Substanele suport n nutrieni i alte substane adugate n scopuri nutritive i/sau alte scopuri fiziologice -------------------------------------------------ANEXA IV PRODUSE ALIMENTARE TRADIIONALE PENTRU CARE ANUMITE STATE MEMBRE POT CONTINUA S INTERZIC UTILIZAREA ANUMITOR CATEGORII DE ADITIVI ALIMENTARI Stat membru | Produse alimentare | Categorii de aditivi care pot fi interzii n continuare | Germania | Berea tradiional german ("Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut") | Toate cu excepia gazelor de propulsare | Frana | Pinea tradiional franuzeasc | Toate | Frana | Conserve tradiionale de trufe franuzeti | Toate | Frana | Conserve tradiionale de melci franuzeti | Toate | Frana | Conserve tradiionale de gsc i de ra franuzeti ("confit") | Toate | Austria | "Bergkse" tradiional austriac | Toate, cu excepia conservanilor | Finlanda | "Mmmi" tradiional finlandez | Toate, cu excepia conservanilor | Suedia Finlanda | Siropurile de fructe tradiionale suedeze i finlandeze | Colorani | Danemarca | "Kdboller" tradiional danez | Conservani i colorani | Danemarca | Leverpostej tradiional danez | Conservani (alii dect acidul sorbic) i colorani | Spania | "Lomo embuchado" tradiional spaniol | Toate cu excepia conservanilor i antioxidanilor | Italia | "Mortadella" tradiional italian | Toate, cu excepia conservanilor, antioxidanilor, agenilor de corectare a aciditii, potenatorilor de arom, stabilizatorilor i gazelor de ambalare | Italia | "Cotechino e zampone" tradiionale italiene | Toate, cu excepia conservanilor, antioxidanilor, agenilor de corectare a aciditii, potenatorilor de arom, stabilizatorilor i gazelor de ambalare | --------------------------------------------------

acestora. List comunitar de substane suport n nutrieni i condiiile de utilizare a acestora. Partea 1 Substanele suport n aditivii alimentari Partea 2 Aditivii alimentari, alii dect substanele suport, n aditivii alimentari Partea 3 Aditivii alimentari, inclusiv substanele suport n enzimele alimentare Partea 4 Aditivii alimentari, inclusiv substanele suport n aromele alimentare Partea 5 Substanele suport n nutrieni i alte substane adugate n scopuri nutritive i/sau alte scopuri fiziologice -------------------------------------------------ANEXA IV PRODUSE ALIMENTARE TRADIIONALE PENTRU CARE ANUMITE STATE MEMBRE POT CONTINUA S INTERZIC UTILIZAREA ANUMITOR CATEGORII DE ADITIVI ALIMENTARI Stat membru | Produse alimentare | Categorii de aditivi care pot fi interzii n continuare | Germania | Berea tradiional german ("Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut") | Toate cu excepia gazelor de propulsare | Frana | Pinea tradiional franuzeasc | Toate | Frana | Conserve tradiionale de trufe franuzeti | Toate | Frana | Conserve tradiionale de melci franuzeti | Toate | Frana | Conserve tradiionale de gsc i de ra franuzeti ("confit") | Toate | Austria | "Bergkse" tradiional austriac | Toate, cu excepia conservanilor | Finlanda | "Mmmi" tradiional finlandez | Toate, cu excepia conservanilor | Suedia Finlanda | Siropurile de fructe tradiionale suedeze i finlandeze | Colorani | Danemarca | "Kdboller" tradiional danez | Conservani i colorani | Danemarca | Leverpostej tradiional danez | Conservani (alii dect acidul sorbic) i colorani | Spania | "Lomo embuchado" tradiional spaniol | Toate cu excepia conservanilor i antioxidanilor | Italia | "Mortadella" tradiional italian | Toate, cu excepia conservanilor, antioxidanilor, agenilor de corectare a aciditii, potenatorilor de arom, stabilizatorilor i gazelor de ambalare | Italia | "Cotechino e zampone" tradiionale italiene | Toate, cu excepia conservanilor, antioxidanilor, agenilor de corectare a aciditii, potenatorilor de arom, stabilizatorilor i gazelor de ambalare | --------------------------------------------------

EXPUNEREA MOTIVELOR CONSILIULUI I. INTRODUCERE La 28 iulie 2006, Comisia a adoptat propunerea de regulament privind aditivii alimentari [1]. Propunerea se ntemeiaz pe articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunitii Europene. Parlamentul European i-a dat avizul la prima lectur la 10 iulie 2007 [2]. n urma avizului la prima lectur al Parlamentului European, Comisia i-a prezentat propunerea modificat la 24 octombrie 2007 [3]. La 10 martie 2008, Consiliul a adoptat poziia sa comun n temeiul articolului 251 alineatul (2) din Tratat. n desfurarea lucrrilor sale, Consiliul a inut seama i de avizul Comitetului Economic i Social European, adoptat la 25 aprilie 2007 [4]. II. OBIECTIV

EXPUNEREA MOTIVELOR CONSILIULUI I. INTRODUCERE La 28 iulie 2006, Comisia a adoptat propunerea de regulament privind aditivii alimentari [1]. Propunerea se ntemeiaz pe articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunitii Europene. Parlamentul European i-a dat avizul la prima lectur la 10 iulie 2007 [2]. n urma avizului la prima lectur al Parlamentului European, Comisia i-a prezentat propunerea modificat la 24 octombrie 2007 [3]. La 10 martie 2008, Consiliul a adoptat poziia sa comun n temeiul articolului 251 alineatul (2) din Tratat. n desfurarea lucrrilor sale, Consiliul a inut seama i de avizul Comitetului Economic i Social European, adoptat la 25 aprilie 2007 [4]. II. OBIECTIV

Propunerea de regulament, care face parte dintr-un Propunerea de regulament, care face parte dintr-un grup de patru propuneri menite s revizuiasc grup de patru propuneri menite s revizuiasc normele comunitare privind amelioratorii alimentari, normele comunitare privind amelioratorii alimentari, ar actualiza i simplifica legislaia comunitar n ar actualiza i simplifica legislaia comunitar n vigoare cu privire la aditivii alimentari. vigoare cu privire la aditivii alimentari. Prin regulamentul propus va fi ntocmit o list Prin regulamentul propus va fi ntocmit o list comunitar a aditivilor alimentari i a aditivilor comunitar a aditivilor alimentari i a aditivilor alimentari aprobai pentru utilizarea n aditivii alimentari aprobai pentru utilizarea n aditivii alimentari, enzimele alimentare i aromele alimentari, enzimele alimentare i aromele alimentare, incluznd condiiile de utilizare a alimentare, incluznd condiiile de utilizare a acestora. De asemenea, regulamentul propus va acestora. De asemenea, regulamentul propus va stabili normele privind etichetarea aditivilor stabili normele privind etichetarea aditivilor alimentari. alimentari. Scopul propunerii de regulament este asigurarea Scopul propunerii de regulament este asigurarea bunei funcionri a pieei interne, inclusiv practicile bunei funcionri a pieei interne, inclusiv practicile echitabile n comerul cu produse alimentare, precum echitabile n comerul cu produse alimentare, precum i a unui nivel ridicat de protecie a sntii umane, i a unui nivel ridicat de protecie a sntii umane, a intereselor consumatorilor i a mediului. a intereselor consumatorilor i a mediului. III. ANALIZA POZIIEI COMUNE III. ANALIZA POZIIEI COMUNE 1. Observaii introductive 1. Observaii introductive Poziia comun reflect rezultatul examinrii Poziia comun reflect rezultatul examinrii propunerii Comisiei de ctre Consiliu. Consiliul a propunerii Comisiei de ctre Consiliu. Consiliul a introdus un numr de modificri n text, unele dintre introdus un numr de modificri n text, unele dintre ele inspirate de amendamentele propuse de ele inspirate de amendamentele propuse de Parlamentul European. La iniiativa proprie, Consiliul Parlamentul European. La iniiativa proprie, Consiliul a introdus unele dintre amendamentele Parlamentului a introdus unele dintre amendamentele Parlamentului European n fiecare dintre cele trei propuneri European n fiecare dintre cele trei propuneri sectoriale, cu scopul de a armoniza dispoziiile sectoriale, cu scopul de a armoniza dispoziiile acestora. Modificrile introduse de Consiliu pot fi acestora. Modificrile introduse de Consiliu pot fi rezumate astfel: rezumate astfel: "Inducerea n eroare a consumatorului"(n "Inducerea n eroare a consumatorului"(n conformitate cu amendamentele 3 i 26) conformitate cu amendamentele 3 i 26) n considerentul 7 i la articolul 6, Consiliul a inclus n considerentul 7 i la articolul 6, Consiliul a inclus elemente care integreaz noiunea de inducere n elemente care integreaz noiunea de inducere n eroare a consumatorului. eroare a consumatorului.

Protecia mediului (n conformitate cu Protecia mediului (n conformitate cu amendamentele 1 i 7) amendamentele 1 i 7) Consiliul a considerat c, pe lng dovezile tiinifice, Consiliul a considerat c, pe lng dovezile tiinifice, autorizarea aditivilor alimentari ar trebui s in autorizarea aditivilor alimentari ar trebui s in seama i de ali factori relevani, precum protecia seama i de ali factori relevani, precum protecia mediului. De asemenea, Consiliul a inclus o trimitere mediului. De asemenea, Consiliul a inclus o trimitere la protecia mediului printre obiectivele la protecia mediului printre obiectivele regulamentului propus. regulamentului propus. Protecia consumatorilor cu intoleran sau alergie Protecia consumatorilor cu intoleran sau alergie la anumite alimente (n conformitate cu la anumite alimente (n conformitate cu amendamentul 1) amendamentul 1) Consiliul a recunoscut c utilizarea i nivelurile Consiliul a recunoscut c utilizarea i nivelurile maxime de aditivi alimentari ar trebui s in seama maxime de aditivi alimentari ar trebui s in seama de expunerea anumitor grupuri de consumatori, cum de expunerea anumitor grupuri de consumatori, cum ar fi consumatorii alergici. ar fi consumatorii alergici. Procedura de reglementare cu control n cadrul Procedura de reglementare cu control n cadrul comitologiei (n conformitate cu amendamentele 48, comitologiei (n conformitate cu amendamentele 48, 51, 64/rev, 67/rev, 68/rev, 79 i 80) 51, 64/rev, 67/rev, 68/rev, 79 i 80) Consiliul a adaptat propunerea la noile norme privind Consiliul a adaptat propunerea la noile norme privind procedura de comitologie, conform crora procedura procedura de comitologie, conform crora procedura de reglementare cu control este aplicat la adoptarea de reglementare cu control este aplicat la adoptarea msurilor care completeaz regulamentul propus. msurilor care completeaz regulamentul propus. Din motive de eficien, Consiliul a hotrt s Din motive de eficien, Consiliul a hotrt s utilizeze procedura de reglementare cu control cu utilizeze procedura de reglementare cu control cu termene scurtate pentru ntocmirea listelor de aditivi termene scurtate pentru ntocmirea listelor de aditivi comunitare i pentru adoptarea de msuri tranzitorii, comunitare i pentru adoptarea de msuri tranzitorii, pn la stabilirea listelor comunitare, pentru a pn la stabilirea listelor comunitare, pentru a modifica anexele la Directivele 94/35/CE, 94/36/CE i modifica anexele la Directivele 94/35/CE, 94/36/CE i 95/2/CE. 95/2/CE. Decizii privind interpretarea Decizii privind interpretarea Consiliul a regrupat toate dispoziiile referitoare la Consiliul a regrupat toate dispoziiile referitoare la deciziile privind interpretarea ntr-un nou articol unic deciziile privind interpretarea ntr-un nou articol unic i, avnd n vedere c aceste dispoziii nu vor i, avnd n vedere c aceste dispoziii nu vor completa regulamentul, le-a supus procedurii de completa regulamentul, le-a supus procedurii de reglementare fr control n cadrul comitologiei. reglementare fr control n cadrul comitologiei. Dispoziie care interzice introducerea pe pia a Dispoziie care interzice introducerea pe pia a unor aditivi alimentari neconformi (n conformitate cu unor aditivi alimentari neconformi (n conformitate cu amendamentele 9 i 22) amendamentele 9 i 22) Pentru a asigura claritatea, certitudinea juridic i Pentru a asigura claritatea, certitudinea juridic i buna funcionare a pieei, Consiliul a adugat un buna funcionare a pieei, Consiliul a adugat un articol privind interzicerea introducerii pe pia a articol privind interzicerea introducerii pe pia a aditivilor alimentari neconformi. Acest lucru este n aditivilor alimentari neconformi. Acest lucru este n conformitate cu propunerile privind aromele i privind conformitate cu propunerile privind aromele i privind enzimele alimentare. enzimele alimentare. Autorizarea aditivilor care intr sub incidena Autorizarea aditivilor care intr sub incidena Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare i furajele modificate privind produsele alimentare i furajele modificate genetic [5](n conformitate cu amendamentul 4) genetic [5](n conformitate cu amendamentul 4) Consiliul consider c cele dou proceduri de Consiliul consider c cele dou proceduri de autorizare pentru orice substan pot fi aplicate autorizare pentru orice substan pot fi aplicate simultan, dei autorizaia final ar trebui acordat n simultan, dei autorizaia final ar trebui acordat n temeiul regulamentului privind aditivii. Consiliul a temeiul regulamentului privind aditivii. Consiliul a supus respectivul principiu unor modificri de supus respectivul principiu unor modificri de

redactare, pentru ca dispoziiile n cauz s fie mai compatibile cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Msuri tranzitorii pentru produse aflate deja pe pia (n conformitate cu amendamentul 56) Consiliul a prevzut o perioad de tranziie de 1 an de la data intrrii n vigoare a regulamentului. Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate legal n aceast perioad de un an pot fi comercializate pn la data valabilitii minime sau pn la data expirrii acestora. Etichetarea

redactare, pentru ca dispoziiile n cauz s fie mai compatibile cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Msuri tranzitorii pentru produse aflate deja pe pia (n conformitate cu amendamentul 56) Consiliul a prevzut o perioad de tranziie de 1 an de la data intrrii n vigoare a regulamentului. Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate legal n aceast perioad de un an pot fi comercializate pn la data valabilitii minime sau pn la data expirrii acestora. Etichetarea

Consiliul a simplificat dispoziiile privind etichetarea, Consiliul a simplificat dispoziiile privind etichetarea, pentru a relua dispoziiile prevzute deja n Directiva pentru a relua dispoziiile prevzute deja n Directiva 2000/13/CE, respectnd diferena dintre etichetarea 2000/13/CE, respectnd diferena dintre etichetarea "de la ntreprindere la ntreprindere" i cerinele de "de la ntreprindere la ntreprindere" i cerinele de etichetare pentru produsele destinate comercializrii etichetare pentru produsele destinate comercializrii ctre consumatorul final. Dei Consiliul a organizat ctre consumatorul final. Dei Consiliul a organizat capitolul privind etichetarea ntr-un mod care difer capitolul privind etichetarea ntr-un mod care difer de cel propus de Parlamentul European, principiile pe de cel propus de Parlamentul European, principiile pe care se bazeaz coninutul acestuia sunt n care se bazeaz coninutul acestuia sunt n conformitate cu amendamentele 42 i 44. conformitate cu amendamentele 42 i 44. Nanotehnologia (n conformitate cu amendamentul Nanotehnologia (n conformitate cu amendamentul 35) 35) Ca i n propunerea Parlamentului European, Consiliul Ca i n propunerea Parlamentului European, Consiliul a considerat c este necesar o nou evaluare a unui a considerat c este necesar o nou evaluare a unui aditiv alimentar, n cazul n care acesta este obinut aditiv alimentar, n cazul n care acesta este obinut prin metode de producie cu mult diferite de prin metode de producie cu mult diferite de metodele incluse n evaluarea riscurilor anterioar. Ca metodele incluse n evaluarea riscurilor anterioar. Ca urmare a noii evaluri, pot fi impuse condiii diferite urmare a noii evaluri, pot fi impuse condiii diferite de utilizare. de utilizare. Comisia a acceptat poziia comun adoptat de ctre Comisia a acceptat poziia comun adoptat de ctre Consiliu. Consiliu. 2. Amendamentele Parlamentului European 2. Amendamentele Parlamentului European Cu ocazia votului n plen din 10 iulie 2007, Cu ocazia votului n plen din 10 iulie 2007, Parlamentul European a adoptat 59 de amendamente Parlamentul European a adoptat 59 de amendamente la propunere. la propunere. n poziia sa comun, Consiliul a inclus, n ntregime n poziia sa comun, Consiliul a inclus, n ntregime sau n principiu, 33 de amendamente. sau n principiu, 33 de amendamente. (a) Amendamente incluse n poziia comun (a) Amendamente incluse n poziia comun Pe lng amendamentele menionate deja n partea 1 de mai sus, poziia comun include, fie integral, fie parial, i alte amendamente adoptate la prima lectur de ctre Parlamentul European, de natur tehnic/editorial, care sunt menite s amelioreze claritatea textului propunerii (amendamentele 8, 13, 14, 18, 19, 21, 36, 37, 39, 46, 55, 57, 58, 59 i 60). (b) Amendamente care nu au fost introduse [6] Consiliul nu a fost n msur s accepte toate amendamentele, din urmtoarele motive: Principiul precauiei (amendamentul 78 considerentul 10) Principiul precauiei este unul dintre principiile generale care stau la baza legislaiei generale din Pe lng amendamentele menionate deja n partea 1 de mai sus, poziia comun include, fie integral, fie parial, i alte amendamente adoptate la prima lectur de ctre Parlamentul European, de natur tehnic/editorial, care sunt menite s amelioreze claritatea textului propunerii (amendamentele 8, 13, 14, 18, 19, 21, 36, 37, 39, 46, 55, 57, 58, 59 i 60). (b) Amendamente care nu au fost introduse [6] Consiliul nu a fost n msur s accepte toate amendamentele, din urmtoarele motive: Principiul precauiei (amendamentul 78 considerentul 10) Principiul precauiei este unul dintre principiile generale care stau la baza legislaiei generale din

domeniul alimentar [7]. n consecin, principiul se domeniul alimentar [7]. n consecin, principiul se aplic regulamentului propus, fr a fi necesare aplic regulamentului propus, fr a fi necesare trimiteri exprese la acesta. Mai mult, n cadrul analizei trimiteri exprese la acesta. Mai mult, n cadrul analizei riscurilor, principiul precauiei poate fi luat n riscurilor, principiul precauiei poate fi luat n considerare numai n contextul gestionrii riscurilor, considerare numai n contextul gestionrii riscurilor, niciodat n etapa de evaluare a riscurilor, astfel cum niciodat n etapa de evaluare a riscurilor, astfel cum este sugerat de Parlamentul European. este sugerat de Parlamentul European. Aditivi alimentari care nu trebuie utilizai mpreun Aditivi alimentari care nu trebuie utilizai mpreun cu ali aditivi alimentari [amendamentul 34 cu ali aditivi alimentari [amendamentul 34 articolul 10 alineatul (2)] articolul 10 alineatul (2)] Articolul 1 i articolul 10 alineatul (2) litera (c) prevd Articolul 1 i articolul 10 alineatul (2) litera (c) prevd deja obligativitatea specificrii condiiilor de utilizare deja obligativitatea specificrii condiiilor de utilizare a aditivilor alimentari n lista comunitar i, n a aditivilor alimentari n lista comunitar i, n consecin, amendamentul 34 este superfluu. consecin, amendamentul 34 este superfluu. Programul de reevaluare pentru reexaminarea Programul de reevaluare pentru reexaminarea autorizaiilor [amendamentele 5, 54 considerentul autorizaiilor [amendamentele 5, 54 considerentul 14, articolul 30 alineatul (2a) nou] 14, articolul 30 alineatul (2a) nou] Pentru Consiliu, sigurana alimentar va fi garantat Pentru Consiliu, sigurana alimentar va fi garantat de un sistem de observare continu i de reevaluare, de un sistem de observare continu i de reevaluare, ori de cte ori va fi necesar, n lumina condiiilor n ori de cte ori va fi necesar, n lumina condiiilor n schimbare i a noilor informaii tiinifice. O schimbare i a noilor informaii tiinifice. O reexaminare suplimentar ar constitui o povar reexaminare suplimentar ar constitui o povar administrativ inutil pentru productori, utilizatori, administrativ inutil pentru productori, utilizatori, EFSA, Comisie i statele membre. EFSA, Comisie i statele membre. Reexaminarea autorizaiilor existente Reexaminarea autorizaiilor existente [amendamentele 6, 52, 69rev considerentul 21, [amendamentele 6, 52, 69rev considerentul 21, articolul 30 alineatele (1) i (2)] articolul 30 alineatele (1) i (2)] Consiliul i susine poziia conform creia aditivii Consiliul i susine poziia conform creia aditivii deja autorizai vor fi transferai n lista aditivilor deja autorizai vor fi transferai n lista aditivilor autorizai dup examinarea altor criterii dect autorizai dup examinarea altor criterii dect sigurana. Cu toate acestea, EFSA are sarcina de a sigurana. Cu toate acestea, EFSA are sarcina de a reevalua aditivii alimentari autorizai n prezent din reevalua aditivii alimentari autorizai n prezent din perspectiva siguranei acestora. Este inoportun ca perspectiva siguranei acestora. Este inoportun ca aceste dou examinri s se desfoare simultan. aceste dou examinri s se desfoare simultan. Definirea aditivilor alimentari i domeniul de Definirea aditivilor alimentari i domeniul de aplicare al regulamentului propus aplicare al regulamentului propus - Includerea produselor de uz fitosanitar utilizate - Includerea produselor de uz fitosanitar utilizate dup recoltare n domeniul de aplicare dup recoltare n domeniul de aplicare [amendamentul 10 articolul 2 litera (b)]: Produsele [amendamentul 10 articolul 2 litera (b)]: Produsele de uz fitosanitar utilizate pentru tratarea dup de uz fitosanitar utilizate pentru tratarea dup recoltare fac obiectul Directivei 91/414/CEE, care recoltare fac obiectul Directivei 91/414/CEE, care prevede c, dac un produs de uz fitosanitar intr prevede c, dac un produs de uz fitosanitar intr sub incidena altei legi comunitare, se va aplica sub incidena altei legi comunitare, se va aplica aceasta din urm. aceasta din urm. - Excluderea culturilor microbiene din domeniul de - Excluderea culturilor microbiene din domeniul de aplicare [amendamentul 11 articolul 2 litera (d bis) aplicare [amendamentul 11 articolul 2 litera (d bis) nou]: Unele culturi sunt adugate la produsele nou]: Unele culturi sunt adugate la produsele alimentare spre sfritul procesului de fabricaie alimentare spre sfritul procesului de fabricaie pentru a obine un efect conservant i, prin urmare, pentru a obine un efect conservant i, prin urmare, ar putea fi considerate aditivi alimentari. De aceea, ar putea fi considerate aditivi alimentari. De aceea, acestea nu ar trebui excluse din domeniul de aplicare acestea nu ar trebui excluse din domeniul de aplicare al regulamentului propus. al regulamentului propus. - Propunerea ca proteina din snge s nu fie - Propunerea ca proteina din snge s nu fie considerat aditiv [amendamentul 16 articolul 3 considerat aditiv [amendamentul 16 articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (viii)]: n prezent, se alineatul (2) litera (a) punctul (viii)]: n prezent, se

consider c substanele care constau n proteine din consider c substanele care constau n proteine din snge cad sub incidena legislaiei comunitare snge cad sub incidena legislaiei comunitare privind privind aditivii alimentari. Consiliul consider c aditivii alimentari. Consiliul consider c excluderea excluderea proteinei din snge dintre aditivi la proteinei din snge dintre aditivi la articolul 3 articolul 3 alineatul (2) nu este oportun. alineatul (2) nu este oportun. Decizii care fac obiectul procedurii de Decizii care fac obiectul procedurii de reglementare reglementare n cadrul comitologiei [amendamentele n cadrul comitologiei [amendamentele 12, 40, 47 12, 40, 47 articolul 2 alineatul (5), articolul 18 articolul 2 alineatul (5), articolul 18 litera (c) partea litera (c) partea introductiv, articolul 25 alineatul introductiv, articolul 25 alineatul (2)] (2)] Deciziile cu privire la includerea sau neincluderea unei Deciziile cu privire la includerea sau neincluderea unei substane n domeniul de aplicare al regulamentului substane n domeniul de aplicare al regulamentului sunt de natur pur interpretativ. n consecin, sunt de natur pur interpretativ. n consecin, acestea nu intr n sfera de aplicare a procedurii de acestea nu intr n sfera de aplicare a procedurii de reglementare cu control din cadrul comitologiei. reglementare cu control din cadrul comitologiei. Definiii i excluderi (efectul tehnologic Definiii i excluderi (efectul tehnologic suplimentar) [amendamentul 15 articolul 3 suplimentar) [amendamentul 15 articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)] alineatul (2) litera (a) punctul (ii)] Consiliul consider c adugarea "unui efect Consiliul consider c adugarea "unui efect tehnologic suplimentar" la articolul 3 alineatul (2) tehnologic suplimentar" la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) este prea larg i poate exclude litera (a) punctul (ii) este prea larg i poate exclude din definiie unele substane utilizate ca aditivi din definiie unele substane utilizate ca aditivi alimentari. alimentari. Produs alimentar cu coninut sczut de zahr Produs alimentar cu coninut sczut de zahr [amendamentele 20, 29 articolul 3 alineatul (2) [amendamentele 20, 29 articolul 3 alineatul (2) punctul (i), articolul 7 litera (a)] punctul (i), articolul 7 litera (a)] Introducerea acestui concept n regulament ar duce Introducerea acestui concept n regulament ar duce la o cretere a varietii produselor n care pot fi la o cretere a varietii produselor n care pot fi utilizai ndulcitori i ar putea duce la un consum utilizai ndulcitori i ar putea duce la un consum sporit al respectivilor aditivi, ceea ce nu ar fi un sporit al respectivilor aditivi, ceea ce nu ar fi un avantaj pentru consumatori. avantaj pentru consumatori. Avantaje pentru consumatori [amendamentul 24 Avantaje pentru consumatori [amendamentul 24 articolul 6 alineatul (1) litera (b)] articolul 6 alineatul (1) litera (b)] Amendamentul 24 prevede c una dintre condiiile Amendamentul 24 prevede c una dintre condiiile de de includere a unui aditiv alimentar n lista includere a unui aditiv alimentar n lista comunitar ar comunitar ar trebui s fie o necesitate tehnologic trebui s fie o necesitate tehnologic suficient, n suficient, n ceea ce privete avantajele pentru ceea ce privete avantajele pentru consumatori. Cu consumatori. Cu toate acestea, articolul 6 alineatul toate acestea, articolul 6 alineatul (2) stipuleaz deja (2) stipuleaz deja c un aditiv trebuie s aduc c un aditiv trebuie s aduc beneficii i avantaje beneficii i avantaje consumatorilor pentru a fi inclus consumatorilor pentru a fi inclus n lista comunitar. n lista comunitar. Prin urmare, amendamentul 24 Prin urmare, amendamentul 24 nu este necesar. nu este necesar. Explicarea bazei pentru luarea deciziei finale Explicarea bazei pentru luarea deciziei finale [amendamentul 28 articolul 6 alineatul (3a) nou] [amendamentul 28 articolul 6 alineatul (3a) nou] Decizia privind includerea sau neincluderea aditivilor Decizia privind includerea sau neincluderea aditivilor alimentari n lista comunitar este luat n cadrul alimentari n lista comunitar este luat n cadrul procedurii de reglementare cu control, pe baza procedurii de reglementare cu control, pe baza propunerii Comisiei. Aceste propuneri cuprind propunerii Comisiei. Aceste propuneri cuprind considerente care explic contextul, astfel nct considerente care explic contextul, astfel nct amendamentul 28 este superfluu. amendamentul 28 este superfluu. Condiii specifice pentru ndulcitori Condiii specifice pentru ndulcitori [amendamentul [amendamentul 73 articolul 7 litera (b)] 73 articolul 7 litera (b)] Consiliul a considerat c eliminarea tezei ar fi prea Consiliul a considerat c eliminarea tezei ar fi prea restrictiv. restrictiv.

Aditivi care ar putea induce consumatorii n eroare (de exemplu coloranii) [amendamentul 30 articolul 8 alineatul (1a) nou] Conform dispoziiilor articolului 6 privind condiiile generale pentru autorizarea aditivilor alimentari, un aditiv nu ar trebui s induc n eroare consumatorul. n plus, Consiliul a clarificat aceast noiune n considerentul 7, pentru a defini termenul de "inducere n eroare a consumatorilor". Specificaii n listele comunitare:

Aditivi care ar putea induce consumatorii n eroare (de exemplu coloranii) [amendamentul 30 articolul 8 alineatul (1a) nou] Conform dispoziiilor articolului 6 privind condiiile generale pentru autorizarea aditivilor alimentari, un aditiv nu ar trebui s induc n eroare consumatorul. n plus, Consiliul a clarificat aceast noiune n considerentul 7, pentru a defini termenul de "inducere n eroare a consumatorilor". Specificaii n listele comunitare:

- Identificarea grupului de aditivi [amendamentul 33 - Identificarea grupului de aditivi [amendamentul 33 articolul 10 alineatul (2) litera (a)]: Articolul 9 articolul 10 alineatul (2) litera (a)]: Articolul 9 prevede c un aditiv alimentar va fi alocat unei clase prevede c un aditiv alimentar va fi alocat unei clase funcionale. Avnd n vedere c un aditiv poate fi funcionale. Avnd n vedere c un aditiv poate fi ncadrat n mai multe clase funcionale, Consiliul nu a ncadrat n mai multe clase funcionale, Consiliul nu a putut susine un astfel de amendament care prevede putut susine un astfel de amendament care prevede identificarea tuturor claselor crora le poate aparine identificarea tuturor claselor crora le poate aparine un aditiv. un aditiv. - Specificarea substanelor la care pot fi adugai - Specificarea substanelor la care pot fi adugai aditivi [amendamentul 33 articolul 10 alineatul (2) aditivi [amendamentul 33 articolul 10 alineatul (2) litera (b)]: Amendamentul nu este necesar, deoarece litera (b)]: Amendamentul nu este necesar, deoarece enzimele, aromele i aditivii sunt considerate produse enzimele, aromele i aditivii sunt considerate produse alimentare. alimentare. Etichetarea organismelor modificate genetic (OMG- Etichetarea organismelor modificate genetic (OMGuri) (amendamentele 38 i 63 articolul 12) uri) (amendamentele 38 i 63 articolul 12) Astfel cum se menioneaz n considerentul 16, Astfel cum se menioneaz n considerentul 16, aditivii alimentari se supun dispoziiilor n materie de aditivii alimentari se supun dispoziiilor n materie de etichetare prevzute de Directiva 2000/13/CE a etichetare prevzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 martie Parlamentului European i a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaiilor statelor membre 2000 privind apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la etichetarea i prezentarea produselor referitoare la etichetarea i prezentarea produselor alimentare, precum i la publicitatea acestora [8] i alimentare, precum i la publicitatea acestora [8] i de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare i furajele modificate privind produsele alimentare i furajele modificate genetic [9] [etichetarea ingredientelor alimentare, genetic [9] [etichetarea ingredientelor alimentare, inclusiv a aditivilor produi din OMG-uri, coninnd inclusiv a aditivilor produi din OMG-uri, coninnd OMG-uri sau constnd n OMG-uri, este prevzut la OMG-uri sau constnd n OMG-uri, este prevzut la articolele 12 i 13 din Regulamentul (CE) nr. articolele 12 i 13 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]. Consiliul a adoptat o abordare prudent, 1829/2003]. Consiliul a adoptat o abordare prudent, neacceptnd amendamente care ar putea aduce neacceptnd amendamente care ar putea aduce atingere domeniului de aplicare al regulamentelor atingere domeniului de aplicare al regulamentelor orizontale n vigoare. orizontale n vigoare. Etichetarea [amendamentele 43 i 45 articolul Etichetarea [amendamentele 43 i 45 articolul 21 alineatul (4) i articolul 22 alineatul (3a) nou] 21 alineatul (4) i articolul 22 alineatul (3a) nou] n primul rnd, Consiliul a considerat c numai n primul rnd, Consiliul a considerat c numai anumite informaii pot fi furnizate de documentele anumite informaii pot fi furnizate de documentele nsoitoare furnizate n momentul sau anterior livrrii. nsoitoare furnizate n momentul sau anterior livrrii. n al doilea rnd, avnd n vedere c exist deja n al doilea rnd, avnd n vedere c exist deja dispoziii privind etichetarea substanelor alergene dispoziii privind etichetarea substanelor alergene enumerate n anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE, enumerate n anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE, Consiliul a considerat c nu este oportun s se Consiliul a considerat c nu este oportun s se depeasc aceste dispoziii n acest act legislativ. depeasc aceste dispoziii n acest act legislativ. IV. CONCLUZII IV. CONCLUZII

Consiliul consider c prezenta poziie comun reprezint un echilibru ntre preocupri i interese, care ar respecta obiectivele regulamentului. Consiliul ateapt cu interes discuii constructive cu Parlamentul European n vederea adoptrii ct mai rapide a regulamentului, asigurnd un nivel ridicat de protecie a sntii umane i a consumatorului. [1] COM(2006) 428 final. [2] Doc. 11640/07 CODEC 776. [3] COM(2007) 673 final. [4] JO C 168, 20.7.2007, p. 29. [5] JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

Consiliul consider c prezenta poziie comun reprezint un echilibru ntre preocupri i interese, care ar respecta obiectivele regulamentului. Consiliul ateapt cu interes discuii constructive cu Parlamentul European n vederea adoptrii ct mai rapide a regulamentului, asigurnd un nivel ridicat de protecie a sntii umane i a consumatorului. [1] COM(2006) 428 final. [2] Doc. 11640/07 CODEC 776. [3] COM(2007) 673 final. [4] JO C 168, 20.7.2007, p. 29. [5] JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

[6] Numerotarea articolelor din aceast parte se [6] Numerotarea articolelor din aceast parte se refer la textul poziiei comune. refer la textul poziiei comune. [7] Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului [7] Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de European i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i cerinelor generale ale stabilire a principiilor i cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar i de stabilire Europene pentru Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor n domeniul siguranei produselor a procedurilor n domeniul siguranei produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). Regulament, alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 34). p. 34). [8] JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directiv, astfel cum a [8] JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2007/68/CE fost modificat ultima dat prin Directiva 2007/68/CE (JO L 310, 28.11.2007, p. 11). (JO L 310, 28.11.2007, p. 11). [9] JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a [9] JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 34). 575/2006 (JO L 100, 8.4.2006, p. 34).

S-ar putea să vă placă și