Sunteți pe pagina 1din 2

ETH curs VI

Legea lui Ohm


Lpq
Consideram o ramura activa a unui circuit:
ep Cp
Rp
up Lp
ep-tensiunea electromotoare
lp-bobina ce contine cuplaje magnetice cu toate bobinele care apartin circuitului din
care face parte
up se masoara in acelasi sens cu curentul
Legea lui Ohm se scrie sub forma:
di p e
diq 1
+ ∑ Lpq
dt C p ∫
e p ± u p = Rpi p + Lp + i p dt
dt q =1
p ≠q
Daca ramura se considera generatoare tensiunea la bornele ei se masoara in sens
invers curentului si legea lui Ohm in acest caz se modifica prin schimbarea semnului
tensiunii la bornele ramurii.
Daca semnalele excitatie sunt sinusoidale de pulsatie ω, toate elementele fiind ideale si
semnalele raspuns vor fi deasemenea sinusoidale si de aceeasi pulsatie ω.
jγ ep
e p = 2 E p sin(ωt + γ ep ) ⇒ E p = E p e
jγ ip
i p = 2 I p sin(ωt + γ ip ) ⇒ I p = I p e
jγ up
u p = 2U p sin(ωt + γ up ) ⇒ U p = U p e
legea lui Ohm in domeniul complex:
p
1
± U p + E p = R p I p + jωL p I p + ∑ jωL pq I q + Ip
q =1 jωC p
q≠ p
p
1
± U p + E p = [ R p + jωL p + ]I p + ∑ jωL pq I
jωC p q =1
q≠ p
Zpp-impedanta proprie a rangului p
1
Z pp = R p + j (ωL p ) = R p + jX p
ωC p
Zpq-impedanta mutuala dintre ramurile p si q
p
± E p + U p = Z pp I p + ∑ Z pq I q
q =1
q≠ p

1)Daca ramura nu contine cuplaje magnetice: Lpq=0⇒Zpq=0


E p + U p = Z pp I p
2)Latura pozitiva: Ep=0
U p = Z p I p + ∑ Z pq I q
3)Latura este inchisa pe ea insusi: Up=0
E p = Z p I p + ∑ Z pq I q
Teoremele lui Kircoff
I)Reprezinta o consecinta a conservarii sarcinii electrice in regim cvasistationar si se refera
la nodurile unui circ electric.
i1
i2

i3
i5
i4
∑i
k∈S
k =0
-i1-i2+i3-i4+i5=0
∑I
k∈S
k =0
Teorema de curenti [I] se aplica nodurilor independente intr-un circuit; ea va furniza n-1
ecuatii. Ecuatiile scrise pe baza t de ecuatii pot fi puse matricial sub forma [A][I]=0
II) Th. de tensiune se refera la ochiurile unui curent
Lpq ∑U
p∈v
p =0 Suma algebrica a
ep Cp tuturor laturilor care alcatuiesc
Rp
up Lp ochiurile.

Ca sens pozitiv se considera sensul arbitrar:


E p + U p = Z pp I p + ∑ Z pq I q
q

Suma algebrica a tensiunilor electromotoare din laturile E ale unui ochi este egala cu
suma algebrica a caderilor de tensiune la bornele tuturor elementelor pasive din laturile
ochiului analizat. Th de tensiune se aplica ocjiurilor independente, deci ea va furniza l-
n+1 ecuatii.
[B][E] = [B][Z][I]
Teorema conservarii puterilor:
1
Z p = R p + jωL p +
jωC p
*
E p = Z p I p −U p I I p
1
Z p = R p + jωL p +
jωC p
E p I p = Z p I 2p − U p I *p
Daca consideram ca pe un circuit de l laturi si scriem ecuatii similare pt toate acestea
prin insumarea acestora obtinem:
l l l

∑E
p =1
p I * =∑ Z p I 2p −∑ U p − I p
*

p
p =1 p =1
*

l l l

∑ E p I *p =∑ ( R p + jX p )I p2 = ∑ ( R p + jQ p )
p =1 p =1 p =1

Evaluare