Sunteți pe pagina 1din 6

1.Ce reprezinta sistemul de operare?

Ansamblul de programe care asigură utilizarea optimă a resurselor


fizice şi logice ale unui sistem de calcul.

2.Ce rol are sistemul de operare?

De a gestiona functionarea componentelor hardware ale sistemului


de calcul de a coordona şi controla execuţia programelor şi de a
permite comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul.

3. Din punctul de vedere al interacţiunii cu componentele


hardware ale sistemului de calcul şi după modul de implementare a
software-ului, cum este organizat sistemul de calcul ?

Pe două niveluri.

4.Care sunt nivelurile sistemului de operare?

Nivelul fizic si nivelul logic.

5.Ce include nivelul fizic?

Componenta firmware a sistemului de calcul.

6.Ce ofera acest nivel ?

Servicii privind lucrul cu componentele hardware ale sistemului de


calcul.

7.Ce cuprinde acest nivel?

Acele elemente care depind de structura hardware a sistemului.

8.Ce mai sunt incluse in nivelul fizic?


Programe a căror execuţie este indispensabilă, de exemplu
programul care lansează încărcarea automată a sistemului de
operare, la pornirea calculatorului.

9.Cum se realizeaza comunicarea cu sistemul de calcul?

Prin intermediul sistemului de întreruperi, prin care se semnalează


anumite evenimente apărute în system.

10.Ce se intampla la la apariţia unei întreruperi ?

Controlul este dat unor rutine de pe nivelul următor al sistemului


de operare.

11. La sistemele de calcul compatibile PC, care este componenta


sistemului de operare de pe nivelul fizic ?

Componenta ROM-BIOS.

12.Ce cuprinde aceasta componenta ?

Programele care se execută la pornirea sistemului de calcul.

13.Care sunt aceste programme ?

Programul POST (Power-On Self-Test).

14.Ce verifica acest program?

Verifică starea de funcţionare a sistemului de calcul şi


programele de iniţializare a activităţii sistemului (rutina de
încărcare a primului sector al discului sistem).

15.Ce cuprinde nivelul logic ?

Partea de programe a sistemului de operare.


16.Ce ofera utilizatorului nivelul logic ?

Mijloacele prin care poate exploata sistemul de calcul.

17.Cum se realizeaza comunicarea utilizatorului cu sistemul de


calcul?

Prin comenzi adresate sistemului de operare sau prin intermediul


instrucţiunilor programelor pe care le execută.

18. Din punct de vedere funcţional, in ce se impart programele


sistemului de operare ?

Componenta de comanda si control si componenta de servicii.

19.Ce cuprinde componenta de comanda si control ?

Programe ce au rolul de a asigura utilizarea eficientă a resurselor


sistemului de calcul.

20.Ce cuprinde componenta de servicii ?

Programe destinate minimizării efortului uman implicat de


utilizarea sistemului de calcul.

21.Ce este necesar pentru a executa un program, într-un sistem


de calcul secvenţial cu program memorat?

Incărcarea acestui program în memoria internă a sistemului de


calcul.

22.Ce presupune execuţia unui program?

Alocarea unei anumite zone din memoria internă a sistemului


de calcul.

23.Ce sunt resursele sistemului de calcul, pe care sistemul de


operare le pune la dispoziţia utilizatorului?
Totalitatea componentelor fizice sau logice ale sistemului de
calcul, care pot fi solicitate, la un moment dat, în timpul
execuţiei unui program.

24.Ce reprezinta procesul?


O secvenţă de activităţi care se execută la un moment dat în
sistemul de calcul.

25.Prin ce se caracterizeaza pocesul?

Prelucrarile care se realizeaza si contextul de lucru asupra


caruia actioneaza procesul.

26.La ce intrebari trebuie sa raspunda implementarea unor


algoritmi a resursei?

a) cărei solicitări i se alocă resursa

b) cât din resursă se alocă

c) în ce moment se face alocarea

d) pentru cât timp se face alocarea resursei

27.Care sunt funcţiile componentei de comandă şi control ale


sistemului de operare?

a) planificarea, lansarea şi urmărirea execuţiei programelor

b) gestionarea resurselor sistemului de calcul

c) depistarea şi tratarea evenimentelor deosebite care apar în


timpul execuţiei programelor

d) asigurarea protecţiei informaţiilor manevrate de diverse


programe

28.Cum s-a dezvoltat componenta de servicii a sistemului de


operare?

Odată cu cerinţele utilizatorilor sistemelor de calcul.

29.Cum se executa programele de servicii ?


Sub supravegherea programelor de comandă şi control, ca
orice program de aplicaţie.

30.Ce ofera componenta de servicii a sistemului de operare?

Servicii diferite, de la un sistem de operare la altul, sau chiar


între variante diferite ale aceluiaşi sistem de operare.

31.Ce poate include componenta de servicii a unui sistem de


operare?

a) unul sau mai multe programe încărcător pentru sistemul de


operare, care lansează automat programe ale sistemului de
operare la pornirea sistemului de calcul

b) programe de tip interpretor de comenzi ale sistemului de


operare, adică acele programe care preiau comenzile adresate
sistemului de operare de către utilizator, asigurând astfel
comunicarea între utilizator şi sistemul de operare

c) funcţia de gestionare a dialogului cu utilizatorul, fie în mod


comandă, oferind mecanisme de editare a comenzilor, fie în
mod grafic, prin intermediul unei interfeţe grafice cu
utilizatorul (GUI - Graphical User Interface)

d) funcţia de înlănţuire prin date a comenzilor sistemului de


operare (mecanismul pipe), de interpretare a comenzilor
sistemului de operare agregate sub forma unor macrouri sau a
unor fişiere de comenzi

e) funcţia de asistenţă « on line » pentru sistemul de operare,


cunoscută ca Help-ul sistemului de operare

f) funcţia de tipul « plug and play » care oferă facilităţi de


autodetecţie a echipamentelor nou instalate în sistem şi
permite reconfigurarea hardware, cu uşurinţă, a sistemului, ca
şi notificarea schimbării configurării sistemului, de exemplu
prin căderea unui echipament din system
g) funcţia care oferă suportul pentru utilizarea limbii naţionale,
adică adaptarea informaţiilor cu caracter naţional (semn
monetar, marcă zecimală) conform ţării selectate

h) funcţii pentru configurarea personalizată a mediului de lucru


cu sistemul de calcul, de exemplu pentru utilizatori cu opţiuni
speciale de manevrare a echipamentelor (tastatură, mouse,
etc.)

32.