Sunteți pe pagina 1din 9

Aplicarea legii contraventionale in timp Legea numarul 32/1968, prin articolul 12, prevede trei ipoteze, care reprezinta

aplicarea principiului legii mai favorabile in materia contraventiilor, respectiv: s7x15xu 1. Atunci cand prin actul normativ noua fapta nu mai este socotita contraventie, nu se mai sanctioneaza chiar daca a fost savarsita anterior intrarii in vigoare al noului act normativ, iar daca s-a aplicat o sanctiune dar nu a fost executata ori nu s-a executat integral, nu se mai executa. 2. Retroactivitatea legii noi. In situatia in care prin actul normativ nou, fapta isi pastreaza calificarea de contraventie, dar sanctiunea prevazuta in reglementarea subsecventa este mai usoara, se va aplica aceasta in cazul in care nu s-a aplicat sanctiunea sub imperiul actului normativ anterior, ori daca s-a aplicat o sanctiune mai mare decat cea prevazuta in actul normativ mai recent, executarea se va opri la limita maxima a sanctiunii celei mai blande. 3. Ultraactivitatea legii noi. Daca reglementarea subsecventa prevede o sanctiune mai grava, contraventia savarsita in timp ce se afla in vigoare reglementarea anteriora, se sanctioneaza potrivit aceleia. Aplicarea legii contraventionale in timp Din acest punct de vedere reglementarile contraventionale se impart in doua categorii: 1. de aplicare teritoriala generala (hotararile si ordonantele de guvern) 2. de aplicare teritoriala limitata (actele normative cu caracter contraventional ale autoritatilor administrative locale) Aplicarea legii contraventionala in spatiu referitoare la raspunderea contraventionala presupune stabilirea locului unde s-a produs contraventia. Daca contraventia s-a savarsit prin actiune, locul savarsirii actiunii este cel unde s-a produs rezultatul actiunii ilicite, iar in cazul omisiunii locul savarsirii este acela unde trebuia sa se desfasoare actiunea sau locul unde s-a produs rezultatul actiunii ilicite. Locul savarsirii contraventiei determina competenta agentului constatator, a sanctiunilor si a instantei de judecata. Subiectele raspunderii contraventionale Reglementarile privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sunt aplicabile in general tuturor persoanelor fizice si juridice care savarsesc contraventii. Dispozitiile art. 5(2) din legea 32/1968, stabileste regula raspunderii contraventionale a persoanei fizice. Prin derogare de la aceasta regula sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 1. actul normativ sa prevada expres sanctionarea persoanelor juridice 2. sanctiunea sa fie prevazuta prin lege sau printr-un act juridic echivalent legii Dispozitiile art. 5 aliniat ultim din legea 32/1968 stabileste regula potrivit careia in cazul in care actul normativ nu prevede posibilitatea sanctionarii persoanei juridice, sanctiunea se aplica angajatului vinovat de neindeplinirea sarcinilor de serviciu. Probleme speciale ridica modalitatea raspunderii contraventionale ale organelor colegiale. Din coroborarea dispozitiilor legii 31/1940 si ale decretului numarul 31/1954, rezulta ca faptele contraventionale ale organelor colegiale ale societatilor comerciale sunt

contraventiile societatii insasi. Exista posibilitatea actiunii in regres a organelor colegiale de conducere impotriva persoanelor vinovate de producerea pagubei. Potrivit dispozitiilor art. 44, legea 32/1968, militarilor in termen nu li se aplica sanctiuni contraventionale. In cazul acestora se aplica sanctiuni administrativ -; disciplinare de catre comandamentul unitatilor militare in care efectueaza stagiul militar. De asemenea nu pot fi subiecte ale raspunderii contraventionale minorii care nu au implinit 14 ani, iar cei care au implinit aceasta varsta raspund limitat. Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei Sunt situatii, imprejurari a caror existenta in timpul savarsirii contraventiei face imposibila realizarea uneia dintre trasaturile esentiale ale contraventiei, respectiv vinovatia, ducand la inexistenta acesteia. Ele sunt reglementate de dispozitiile art. 10(2) si (3), art. 11(1) din legea 32/1968, care nu le defineste dar care se completeaza cu dispozitiile codului penal. Legitima aparare: atac material, direct, injust care pune in pericol grav persoana sau bunurile celui atacat. Starea de necesitate: fapta este savarsita pentru a salva de la un pericol iminent viata, integritatea, sanatatea, un bun sau un interes public. Constrangerea fizica sau morala: -actiune de constrangere -persoana in cauza sa nu-i poata rezista -pericolul sa nu poata fi inlaturat in alt mod. Cazul fortuit: imposibilitatea prevederii rezultatelor datorita unor imprejurari imprevizibile. Iresponsabilitatea si ., care nu are corespondent in codul penal, fiind prevazuta de art 10, aliniat ultim din legea 32/1968. Betia -; dar doar daca este accidentala Minoritatea -; fapta savarsita de un minor care nu a implinit varsta de 14 ani, nu constituie contraventie. Eroarea de fapt -; faptuitorul sa nu fi stiut anumite stari, situatii sau imprejurari. Cauzele care inlatura raspunderea contraventionala Prescriptia este o cauza care inlatura raspunderea pentru fapta savarsita. 1. Prescriptia aplicarii sanctiunii. Art. 13(1) din legea 32/1968:aplicarea sanctiunii se prescrie in termen de 3luni de la savarsirea faptei ilicite. Pentru contraventiile privind impozitele, taxele, aplicarea sanctiunii se prescrie in termen de 1 an de la data savarsirii faptei. In conformitate cu art. 13(2) cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie , prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cat pricina a fost in fata organelor penale. Prescriptia opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de 1 an de la data savarsirii faptei. 2. Prescriptia executarii sanctiunii. a) executarea sanctiunii se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei, precum si cand este cazul instiintarea de plata a amenzii nu au fost comunicate celui sanctionat in termen de 1 luna de la data aplicarii sanctiunii. b) executarea sanctiunii se prescrie in termen de 1 an de la data aplicarii acesteia, chiar daca

contravenientul a exercitat calea de atac. Potrivit dispoz. Art. 4 alin ultim din legea 32/1968 si art. 15 din legea 61/91 executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de 1 an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus aceasta sanctiune. Suspendarea cursului prescriptiei executarii Art. 14 din legea 32/1968: prescriptia executarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cat la cererea contravenientului executarea a fost amanata sau esalonata. Aplicarea decretului nr. 167/1958 vizeaza suspendarea prescriptiei cat timp cele impotriva caruia curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere. Intreruperea cursului prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale Are loc inceperii executarii savarsirii din nou a unei contraventii in sanctiunii situatiile: contraventionale

Prescriptia executarii despagubirilor si a masurii confiscarii Nu sunt aplicabile termenele de prescriptie prevazute de art. 13 si art. 14 din legea 32/1968. Dreptul la actiune cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin savarsirea prejudiciului potrivit dreptului comun: decretul 167/1958. Dreptul de a cere executarea confiscarii se prescrie in termen de 3 ani de la ramanerea definitiva a sanctiunii. Procedura constatarii si stabilirii contraventiei Constatarea contraventiilor Dispozitiile art. 16-19 din legea 32/1968 reglementeaza sfera persoanelor abilitatea sa constate contraventii cat si actul in care se materializeaza contraventia constatata. Agentul constatator reprezinta organul sau persoana desemnata prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei cu competenta de a stabili si sanctiona o contraventie intr-un anumit domeniu de activitate. Potrivit dispozitiilor art. 16 din legea 32/1968 persoanele si organele competente de a constata contraventii sunt: primarul: constata contraventiile stabilite prin actele normative emise de Consiliile Locale precum si contraventiile prevazute in alte acte normative privitoare la apararea ordinii publice, reguli generale de comert, circulatia si transportul produselor alimentare, prevenire si combaterea epidemiilor, regimul constructiilor, folosirea fondului locativ de stat, etc. ofiterii si subofiterii de politie: contraventiile privind ordinea publica si celelalte sectoare de activitate ce intra in competenta politiei -; produse alimentare, regimul constructiilor, intretinerea drumurilor, etc sefii de servicii sau sectii din unitatile administratiei publice imputerniciti de conducatorii acestor organizatii -; contraventiile savarsite de angajati la locul de munca. Persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia. Legea 32/1968 consacra principiul potrivit caruia primarul, ofiterii si subofiterii de politie

au competenta generala de a constata contraventiile in domeniile stabilite de lege si o competenta speciala de constatare in domeniile in care competenta revine organelor specializate in activitatea de constatare a contraventiilor specific domeniului lor de activitate. Intre organele care exercita un control administrativ specializat avand competenta de a constata si aplica sanctiuni contraventionale enumeram: 1. inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului. 2. garda financiara 3. inspectia de stat pentru protectia muncii 4. inspectiile de stat ale apelor, padurilor si protectia mediului 5. politia sanitar -; veterinara 6. oficiul pentru protectia consumatorului Delegarea de competenta consta in desemnarea de catre un organ sau persoana unui alt organ sau persoana sa exercite atributiile de constatare a contraventiei ce revin titularului competentei. Conditii: 1. existenta unei dispozitii normative exprese 2. imputernicirea data in aceste limite de catre titularul competentei de sanctionare. Lipsa imputernicirii sau exercitiul atributiilor peste limitele investirii atrage nulitatea actului constatator. Modul de constatare al contraventiei Din interpretarea dispozitiilor art. 16, din legea 32/1968 se desprinde regula constatarii personale a contraventiei de catre agentul constatator. Aceasta modalitate consta in examinarea directa a faptelor, imprejurarilor care confera relevanta contraventionala unei fapte ilicite si care sunt materializate in actul constatator. Constatarea personala a faptei contraventionale nu se identifica cu flagrantul contraventional care consta in surprinderea contravenientului asupra comiterii faptei. Legea nu a conditionat constatarea contraventiei de prezenta agentului constatator in momentul savarsirii faptei ci numai ca acesta sa constate personal fapta care constituie contraventie. Exceptia este prezentata de art. 30 din legea 32/1968 text potrivit caruia agentul constatator va trebui sa stabileasca daca fapta constituie contraventie pe baza materialelor ce i-au fost inmanate de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata. Potrivit art. 18 din aceeasi lege contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator actul de identitate si alte informatii privind identificarea sa. Conform art. 10(3) din legea 61/1991 atunci cand identitatea sau domiciliul contravenientului nu pot fi stabilite si exista temeri de disparitie a acestuia organul de politie constatator poate dispune retinerea contravenientului pe baza unui proces verbal motivat pe o durata de 24 de ore, dupa care va fi inaintat instantei de judecata. Procesul verbal de constatare a contraventiei Este unicul act probator al contraventiei savarsita in fata organului sanctionator, instantei de judecata sau a organului de executare. El se incheie obligatoriu in forma scrisa, exceptia fiind prevazuta de art.25 din legea 32/1968 care se refera la o procedura orala in anumite situatii: contravenientul este de acord sa achite pe loc jumatate din minimul amenzii sanctiune aplicata este avertismentul

contraventia respectiva sa nu fi produs pagube. Procesul verbal de constatare a contraventiei se poate incheia atat in lipsa contravenientului sau in cazul in care contravenientul refuza sau nu poate sa semneze. Situatia de fapt trebuie probata de cel putin un martor, in caz contrar procesul poate fi anulat. Legiuitorul nu a determinat natura juridica a procesului verbal de constatare a contraventiei dar nici forta sa probanta. Apreciem ca procesul verbal este un act administrativ, iar forta probanta este una a unui act probator preconstituit facand dovada pana la proba contrarie. Mentiunile procesului verbal de constatare sunt prevazute de art.17(1) din legea cadru: Dispozitiile art.17(2) determina conditiile de valabilitate a procesului verbal a caror nerespectare atrage nulitatea absoluta: numele si prenumele contravenientului fapta savarsita data comiterii acesteia semnatura agentului constatator Nulitatea se poate constata si din oficiu. Procesul verbal mai cuprinde si alte mentiuni. Aplicare sanctiunilor contraventionale Regula generala stabilita de art.20 din legea 32/1968 este aceea ca agentul constatator aplica si sanctiunea cu exceptia inchisorii contraventionale prin acelasi proces verbal de constatare a contraventiei. Prin derogare de la aceasta regula art.23 din legea cadru reglementeaza situatiile expres prevazute de actele normative de stabilire si sanctionare a contraventiilor care prevad alte organe competente sa aplice sanctiunile decat cele care le-au constatat. Criteriile generale si speciale de individualizare a sanctiunilor contraventionale sunt: limitele sanctiunilor prevazute de actul normativ imprejurarile in care s-au produs contraventiile starea materiala a faptuitorului si alte date referitoare la acesta cuprinse in procesul verbal Aplicarea avertismentului Regulile generale sunt cele prevazute de art.43 din legea cadru: 1. se adreseaza oral ori de cate ori contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator. 2. prin comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei 3. prin incunostiintarea scrisa Aplicarea amenzii Difera dupa cum actul normativ sanctionator prevede sau nu sistemul ablatiunii. Ablatiunea reprezinta plata a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ de stabilire si constatare a contraventiei. Exista doua modalitati: plata pe loc a jumatate din minimul amenzii plata a jumatate din minimul amenzii in termen de 48 de ore dupa incheierea procesului verbal. Sistemul ablatiunii se aplica si atunci cand contravenientul a savarsit mai multe

contraventii constatate prin acelasi proces verbal. In acest caz contravenientul plateste jumatate din minimul prevazut de actul normativ pentru fiecare contraventie in parte, fara ca prin totalizare sa depaseasca dublul maximului prevazut de actul normativ pentru contraventia cea mai grava. Daca actul normativ contraventional excepteaza sistemul ablatiunii de la aplicarea amenzii, aceasta se va aplica potrivit regulilor speciale de individualizare intre limitele maxime si minime prevazute de actul normativ. Aplicarea inchisorii contraventionale Procedura de aplicare speciala in fata instantei este prevazuta de legea 61/1991, legea 12/1990. inchisoarea contraventionala se aplica intre limitele prevazute de actul normativ fara a putea depasi 6 luni. Instanta poate dispune anularea procesului verbal de constatare in urmatoarele situatii: 1. existenta vreunei cauze care inlatura caracterul contraventional al faptei sau raspunderea contraventionala 2. faptei ii lipseste un element constitutiv 3. contraventia nu a fost savarsita Aplicarea sanctiunilor pentru faptele savarsite in concurs Definitia este data de art.16, alin.7 din legea 32/1968: aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii care au fost constatate in acelasi timp si de acelasi agent constatator. Tratamentul sanctionator este reglementat de art.9 din lege care prevede ca in acest caz sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte. Ipoteze: numai amenzi: amenzile totalizate sa nu depaseasca dublu maximului amenzii prevazut prin actul normativ contraventional pentru cea mai grava contraventie pentru toate sau numai pentru unele dintre ele -; se stabileste sanctiunea inchisorii contraventionale. Instanta va aplica o sanctiune care nu va depasi 6 luni (iar pentru contravenientul minor care a implinit 16 ani -; 3 luni) Daca agentul constatator si sanctionator aplica amenda numai pentru unele dintre contraventiile aflate in concurs, pentru celelalte va sesiza instanta amenda fiind insuficienta. Aplicare sanctiunilor contraventionale pentru contravenientul minor 1. avertismentul se aplica ca si in cazul contravenientului major 2. amenda. Potrivit dispozitiilor art.11(2) din legea 32/1968, pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani, minimul si maximul amenzii se reduc la jumatate fata de amenda stabilita prin actul normativ 3. inchisoarea contraventionala -; se poate aplica doar minorului care a implinit 16 ani la data comiterii faptei. In acest caz limitele se reduc la jumatate, iar in caz de concurs nu va putea depasi 3 luni. Competenta revine instantei de judecata, citarea parintilor si a autoritatii tutelare fiind obligatorii. Aplicarea masurii confiscarii

Regula generala: daca agentul constatator are competenta de a aplica si sanctiona contraventiile, acesta va lua si masura confiscarii in conditiile prevazute de art.8 din legea 32/1968. in caz contrar masura confiscarii este dispusa de organul sanctionator. Agentul constatator are obligatia de a consemna in procesul verbal lucrurile supuse confiscarii prin enumerarea detaliata a tuturor caracteristicilor acestora. In situatia cand bunurile apartin unei alte persoane decat contravenientul, se va face mentiunea in procesul verbal. Aplicare sistemului ablatiunii nu are nici o semnificatie asupra luarii masurii confiscarii. Stabilirea despagubirilor civile Potrivit dispozitiilor art.21 din legea 32/1968 despagubirile civile cuvenite partii vatamate prin savarsirea contraventiei se realizeaza in mod diferentiat dupa cum actele normative de stabilire a contraventiei prevad tarife sau nude evaluare a pagubei. Potrivit dispozitiilor art.28 din legea 32/1968 sistemul ablatiunii nu are nici o inraurire asupra despagubirilor civile. De asemenea obligatia de despagubire subzista si in situatia prescriptiei sanctiunii contraventionale sau prescriptiei executarii acesteia potrivit dispozitiilor art.15 din legea 32/1968. Comunicarea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei Pentru a produce efecte juridice procesul verbal este supus comunicarii. Obligatia comunicarii revine dupa caz agentului constatator sau sanctionator dupa caz. Sunt supuse comunicarii procesul verbal si instiintarea de plata. Aceste acte se comunica in copie persoanelor interesate respectiv: contravenientului partii vatamate persoanelor fizice si juridice Procesul verbal se comunica in termen de cel mult o luna de la data aplicarii sanctiunii. Caile de atac impotriva sanctiunilor contraventionale A. Plangerea contraventionala reprezinta calea de atac ce poate fi promovata impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Se poate formula plangere impotriva procesului verbal prin care se aplica sanctiunea amenzii, se dispune masura confiscarii, se stabileste cuantumul despagubirilor, ori se dispun alte masuri de restabilire a situatiei anterioare savarsirii contraventiei. Termenul in care trebuie depusa plangerea este de 15 zile de la data comunicarii actului de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii. Persoanele care pot sa faca plangere sunt: 1. contravenientul pentru orice motive si impotriva oricarei sanctiuni sau masuri dispuse prin procesul verbal 2. partea vatamata numai in ceea ce priveste despagubirea stabilita pe baza de tarif 3. persoana caruia ii apartin bunurile confiscate, alta decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii. Organul competent sa solutioneze plangerea este judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia. Potrivit dispozitiilor art.37 din legea 32/1968, plangerea se depune

la organul din care face parte agentul constatator care are obligatia sa trimita de indata dosarul cauzei la judecatoria competenta. Conform legii plangerea suspenda executarea sanctiunii contraventionale. Dar in conformitate cu dispozitiile art.14 din legea 32/1968 executarea sanctiunii se prescrie in termen de un an de la data aplicarii ei doar daca s-a exercitat calea de atac impotriva actului de sanctionare. Solutiile pe care le poate pronunta instanta: 1. respinge cererea: a) nefondata b) tardiv formulata 2. admite plangerea: a) in totalitate -; constatand nulitatea procesului verbal de constatare si sanctionare b) in parte -; dispune anularea in parte a procesului verbal Hotararea este definitiva si executorie. B. Recursul Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea contraventionala poate fi atacata prin recurs. Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel. Recursul nu este suspensiv de executare insa partea interesata poate obtine suspendarea executarii in conditiile art.300 c.p.civ. Competenta solutionarii recursului revine tribunalului in a carei raza teritoriala se afla judecatoria a carei hotarare se ataca. Se aplica principiul neingradirii situatiei partii in propria cale de atac. Recursul poate fi declarat si impotriva hotararilor judecatoresti de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala. C. Reexaminarea -; legile care printre sanctiunile aplicabile cuprind si inchisoarea contraventionala, respectiv 12/1990, 61/19991, prevad ca hotararea instantei prin care se solutioneaza sesizarea organului constatator este supusa reexaminarii, care poate fi ceruta de contravenient sau de procuror. Este o cale devolutiva de atac care se solutioneaza de aceeasi instanta care a solutionat sesizarea privind aplicarea inchisorii contraventionale. Termenul de introducere a cererii de reexaminare este de 24 de ore de la pronuntarea hotararii care se ataca, daca contravenientul a fost prezent la dezbateri sau de la comunicare daca a lipsit. Pentru procuror termenul curge de la pronuntare. Calea de atac a reexaminarii se poate folosi si impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a dispus transformarea amenzii in inchisoare contraventionala. Modalitati speciale de executare a sanctiunii inchisorii contraventionale Sunt prevazute de legea 82/1999 -; privind inlocuirea inchisorii contraventionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. Competenta: se aplica de instanta de judecata, respectiv Judecatorie sau chiar de instantele de control. Conditii : instanta de judecata sa fi aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale contravenientul sa consimta la inlocuirea inchisorii contraventionale cu munca in folosul comunitatii. Dispozitiile art.1(3) enumera locurile unde se pot prezenta pentru aceasta activitate: intretinerea parcurilor, a drumurilor, desfasurarea de activitati in folosul caminelor de copii si batrani, spitale, scoli. Potrivit art.4, Consiliile locale stabilesc prin hotarare domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii.

Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unor activitati in folosul comunitatii aplicata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se pune in executare de catre instanta de judecata care a pronuntat hotararea. O copie de pe dispozitivul hotararii, insotita de mandatul de executare se comunica primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul contravenientul. Sanctiunea se executa de regula dupa orele de program ale contravenientului, pe o durata de 50-300 de ore, maximum 3 ore pe zi, iar in zilele nelucratoare, exclusiv duminica, de 8 ore pe zi. Primarului ii revine obligatia sa duca la indeplinire mandatul de executare emis de instanta. Acesta stabileste de indata continutul activitatii ce urmeaza a fi prestata de contravenient, conditiile in care faptuitorul executa sanctiunea si programul de lucru. Sanctiunea poate fi aplicata si minorilor daca faptuitorul la data savarsirii faptei implinesc varsta de 16 ani. Pentru minor activitatea se presteaza pe o durata cuprinsa intre 25 si 150 de ore. Supravegherea executarii sanctiunii se asigura de persoanele imputernicite de catre primarul localitatii. Impotriva masurilor luate cu privire la continutul activitatii, la conditiile in care se realizeaza precum si la modul in care se exercita supravegherea contravenientului poate face plangere care se depune la primaria de care apartine agentul insarcinat cu supravegherea activitatii. Plangerea se solutioneaza in termen de 10 zile de la primirea acesteia de catre instanta de judecata care a pronuntat hotararea. Daca contravenientul a executat cel putin jumatate din durata sanctiunii aplicate, a avut o buna conduita si a fost staruitor in munca, instanta poate dispune incetarea executarii sanctiunii. Cererea este facuta de primarie sau de contravenient. In cazul in care contravenientul cu rea-vointa nu se prezinta la locul stabilit de instanta pentru prestarea activitatii, se sustrage de la executarea sanctiunii sau nu isi indeplineste indatoririle ce-i revin ori savarseste o noua contraventie, pentru care legea prevede sanctiunea inchisorii contraventionale, instanta poate inlocui sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii cu sanctiunea inchisorii contraventionale.

S-ar putea să vă placă și