Sunteți pe pagina 1din 19

Referat

Operaii cu mulimi. Formulele lui De


Morgan

Cuprins
Cuprins..................................................................................................................................................4
Introducere............................................................................................................................................5
Capitolul I.............................................................................................................................................6
Operaii cu mulimi...............................................................................................................................6
1.1 Reuniunea mulimilor...................................................................................................................6
1.2 Intersecia mulimilor...................................................................................................................7
1.3 Diferena a dou mulimi..............................................................................................................8
1.4 Complementara unei submulimi.................................................................................................9
1.5 Produsul cartezian.......................................................................................................................10
1.6 Diferena simetric a dou mulimi............................................................................................11
1.7 Legile lui De Morgan.................................................................................................................13
1.8 Proprieti ale operaiilor cu mulimi.........................................................................................14
Capitolul II..........................................................................................................................................17
Exerciii propuse.................................................................................................................................17
Bibliografie.........................................................................................................................................21

Introducere
Noiunile de mulime i de element al unei mulimi nu pot fi definite.
Aa cum scria Cantor, creatorul teoriei mulimilor, o mulime este o colecie de
obiecte ( numite elementele mulimii) de natur oarecare, bine determinate i bine
distincte.
Vom nota, de regul, mulimile cu litere mari, iar elementele lor cu litere mici
ale alfabetului latin. Dac A este o mulime i x un element al su, atunci vom
scrie x A, iar dac y nu este un element al mulimii A, vom scrie y A.
Aa cum rezult din fraza de mai sus, elementele unei mulimi sunt distincte,
adic un element nu se poate repeta de mai multe ori. De asemenea, elementele
unei mulimi trebuie s fie bine determinate. Exist dou moduri de definire a unei
mulimi.
Numind individual elementele sale. n acest caz mulimea se indic
scriind ntre acolade elementele sale {a,b,c,...}. De exemplu, A= {1,2,3,...,9}.
Indicnd o proprietate caracteristic doar elementelor mulimii date.

Mulimile definite n acest mod se vor nota prin


A={x | P(x)},
Adic mulimea acelor obiecte x, pentru care are loc proprietatea P(x). De
exemplu,
B={x | x R, 2x2+x-1=0}.
O mulime definit dup primul mod se zice c este dat sintetic, iar o
mulime definit n al doilea mod se zice c este dat analitic.
O mulime care are un numr finit de elemente se numete mulime finit. In
caz contrar mulimea se numete infinit. Mulimea care nu are nici un element se
numete mulime vid i se noteaz .
Dac fiecare element el unei mulimi A aparine mulimii B, atunci A se
numete submulime a mulimii B i se noteaz A B.

Capitolul I

Operaii cu mulimi
1.1 Reuniunea mulimilor
Definiie: Se numete reuniunea a dou mulimi A i B, mulimea tuturor
elementelor ce aparin cel puin uneia dinte ele.
Notm: AB
Citim: mulimea A reunit cu mulimea B
Deci: AB = {xx A sau x B}
Grafic, reuniunea a dou mulimi este reprezentat n fig. I, prin poriunea
evideniat.

Exemplu: A={1,5,6,8,10} i B={5,8,9,12,17}, atunci


AB={1,5,6,8,10}{5,8,9,12,17}={1,5,6,8,9,10,12,17}, adic:
A

B
9

10
1

5
6

17
8

12

AUB
Observaie: Aa cum
am definit reuniunea
6

a dou mulimi putem defini reuniunea unui numr finit de mulimi, dac A1, A2,
A3,...,An sunt n mulimi, atunci reuniunea lor va fi: A1A2A3...An.
Exemplu :A={2,4,5,7,9}, B={1,2,4,7,11,20} i C={20,22}, atunci
ABC={2,4,5,7,9}{1,2,4,7,11,20}{20,22}={1,2,4,5,7,9,11,20,22}.

1.2 Intersecia mulimilor


Definiie: Se numete intersecia a dou mulimi A i B, mulimea tuturor
elementelor care sunt comune celor dou mulimi.
Notm: AB
Citim: mulimea A intersectat cu mulimea B
Deci: AB = {x | x A i x B}
Grafic, intersecia a dou mulimi este reprezentat n fig. II prin poriunea
evideniat.

Exemplu: A={1,2,3,4,5} i B={2,4,7,8}, atunci:


AB={1,2,3,4,5}{2,4,7,8}={2,4}, adic:
A
1

B
2
3

7
4

AB

Not: n fig. II.c) avem mulimile A i B, care nu au n comun nici un element,


adic AB=, atunci mulimile A i B se numesc disjunctive.
Observaie: Aa cum am definit intersecia a dou mulimi putem defini intersecia
unui numr finit de mulimi, dac A1, A2, A3,...,An sunt n mulimi, atunci
intersecia lor va fi: A1A2A3...An.
Exemplu: A=(- ,1] i B=(-2,3), atunci
AB=(- ,1](-2,3)=(-2,1], adic:

1.3 Diferena a dou mulimi


Definiie: Fie A i B dou mulimi. Se numete diferena dintre mulimea A i
mulimea B mulimea tuturor elementelor care aparin lui A i care nu aparin lui
B.
Notm: A\B (sau A-B)
Citim: diferena dintre mulimea A i mulimea B
Deci: A\B ={x | x A i x B}
Grafic, diferena dintre mulimea A i mulimea B este reprezentat n fig. III, prin

poriunea evideniat.
Exemplu: A={a,b,c,d,e} i B={b,e,f,g,h,k}, atunci:
A\B={a,b,c,d,e}\{b,e,f,g,h,k}={a,c,d},

B\A={b,e,f,g,h,k}\{a,b,c,d,e}={f,g,h,k}, adic:
A

B
f

A\B

B\A

1.4

Complementara unei submulimi


Definiie: Fie dat mulimea A i B o submulime a lui A. Submulimea lui A
format din acele elemente ce nu aparin lui B se numete complementara lui B n
raport cu A.
Notm: CAB (sau A-B)
Citim: complementara lui B n raport cu A.
Deci: CAB = {x | x A i x B, AB }
Grafic, complimentara unei submulimi B n raport cu
mulimea A este reprezentat n fig. IV, prin poriunea
evideniat.
Exemplu: Fie A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} i B={3,7,8}, atunci
CAB={1,2,3,4,5,6,7,8,9}-{3,7,8}={1,2,4,5,6,9}, adic:
1

7 9
A a
B
5

4
6

CAB

1.5 Produsul cartezian


Definiie: Mulimea format din toate perechile ordonate (x; y) care au primul
element din mulimea A i al doilea element din mulimea B se numete produs
cartezian al mulimilor A i B.
Definiie: O pereche (x; y) se numete ordonat dac (x; y) (y; x), pentru x y i
(x; y) = (y; x), pentru x = y.
Definiie: Dou perechi ordonate (x, y) i (u, v) sunt egale, dac i numai dac x
= u i y = v.
Notm: A B
Citim: produs cartezian al mulimii A cu mulimea B
Deci: A B = {(x, y)|x A i y B}
Imaginea, intuitiv a produsului cartezian a dou mulimi este n figura de mai jos.

Exemplu: Se dau mulimile: A={1;2;3}; B={3;4;5}.


Calculaii AB i reprezentai n sistemul ortogonal de axe:
AB={1;2;3}{3;4;5}={(1,3);(2,3);(3,3);(1,4);(2,4);(3,4);(1,5);(2,5);(3,5)} i
reprezentm n figura de mai jos:

10

Prin analogie, produsul cartezian a trei mulimi, este o mulime de triplete:


ABC = {(x, y, z)|x a, y B, z C}
Imaginea, intuitiv produsului cartezian a trei mulimi este n figura de mai jos.

Observaie, prin produsul cartezian al mulimilor X1, X2, , Xn, nelegem mulimea
sistemelor numerice ordonate (x1, x2, , xn) cu xi Xi, i = 1, n , adic
X1X2...Xn={(x1,x2,...,xn) | xi Xi, i = 1, n }
Not, numrul de elemente (perechile produsului cartezian AB) este egal cu
numrul de elemente a lui A mulite cu numrul de elemente ale lui B
card (AB) = card A*card B
Exemplu: Fie A={1,2} i B={3,4}; AB={1,2}{3,4}={(1,3);(1,4);(2,3);(2,4)};
Vom nota: numrul de elemente a mulimii A cardA=2, numrul de elemente a
mulimii B cardB=2. Numrul de elemente al mulimii AB
card(AB)=2*2=4.
Prin urmare card (AB) = card A*card B

1.6 Diferena simetric a dou mulimi

11

Fie date
mulimile A
i B, iar
diferena
dinte aceste
mulimi este reprezentat n figura de mai jos:
Definiie: Se numete diferena simetric a mulimii A i B, reuniunea
diferenelor A - B i B - A.
Notm: Diferena simetric cu i se definete prin relaia A B =(A-B) (B-A).
Grafic, diferena simetric dintre mulimea A i mulimea B este reprezentat n
fig.V, prin poriunea evideniat.

Exemplu: A={ , , , , } i B={ , , , , , }, atunci:


A B ={ , , } { , , , }={ , , , , , , }, adic:
A

A\B

B\A

AB

12

1.7 Legile lui De Morgan

Augustus De Morgan (27 iunie 1806 - 18 martie 1871) a fost matematician britanic, celebru
pentru contribuiile sale n logica matematic, motiv pentru care este considerat
ntemeietorul logicii formale. n anul 1847 prezint n scrierea sa Formal Logic
ceea ce ulterior vor fi denumite "Legile lui De Morgan" (n teoria mulimilor).
Aceasta face parte din cadrul celor mai mari contribuii ale sale la reformarea logicii
matematice.

Fie E o mulime nevid, iar A, B sunt submulimi a mulimii E.


Legea I

Legea II

CE(AB)=(CEA) (CEB);

CE(AB)=(CEA) (CEB)

Grafic, legile lui De Morgan sunt reprezentate n fig. VI i fig.VII, prin poriunea
evideniat.
Ambele legi a lui De Morgan vor fi demonstrate prin exemplu urmtor:
Fie mulimea E={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} i dou submulimi ale ei: A={2,4,6,8,10},
B={3,6,9}.
Legea I: AB={2,4,6,8,10}{3,6,9}={2,3,4,6,8,9,10},
CE(AB)= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{2,3,4,6,8,9,10}={1,5,7},
CEA={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{2,4,6,8,10}={1,3,5,7,9},
CEB={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{3,6,9}={1,2,4,5,7,8,10},
(CEA)(CEB)= {1,3,5,7,9}{1,2,4,5,7,8,10}={1,5,7};
CE(AB) = {1,5,7} = (CEA) (CEB);
Rezultatul acestei legi este n figura de mai jos, prin poriunea evideniat:

13

Legea II: AB={2,4,6,8,10}{3,6,9}={6},


CE(AB)= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{6}={1,2,3,4,5,7,8,9,10},
CEA={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{2,4,6,8,10}={1,3,5,7,9},
CEB={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{3,6,9}={1,2,4,5,7,8,10},
(CEA)(CEB)= {1,3,5,7,9}{1,2,4,5,7,8,10}={1,2,3,4,5,7,8,9,10};
CE(AB) = {1,2,3,4,5,7,8,9,10} = (CEA) (CEB)
Rezultatul acestei legi este n figura de mai jos, prin poriunea evideniat:

1.8 Proprieti ale operaiilor cu mulimi

0 Oricare ar fi mulimea A, atunci:


A= A;
A= ;
A-A =;
14

AA=A idempotena reuniunii;


AA=A idempotena interseciei;
AA=;
A= A;

0 Dac A, B sunt dou mulimi, atunci:


AB=BA comutativitatea reuniunii;
AB=BA comutativitatea interseciei;
AB=BA comutativitatea diferenei simetrice;
A/B B/A
AxB BxA
ACEA=;
CE(CEA)=A;
ACEA=E;
CA(AB)=A-B;
AB=(A )( B);
AB=(AB) ( );

0 Dac A,B,C sunt trei mulimi, atunci:


(AB)C=A(BC) asociativitatea reuniunii;
(AB)C=A(BC) asociativitatea interseciei;
A(BC)=(AB)C asociativitatea diferenei simetrice;
A(BC)=(AB)(AC) distributivitatea reuniunii fat de intersecie;
A(BC)=(AB)(AC) distributivitatea interseciei fat de reuniune;
A(BC)=(AB)(AC) distributivitatea interseciei fa de diferen

simetric;

(A-B)-C=A-(B-C);
(AB)-C=(A-C) (B-C)
(AB)-C=A(B-C)=(A-C)B;
(AB)-C=(A-C)(B-C);
15

A-( BC)= (A-B)(A-C);


A-(BC)=(A-B)-C;
A-B=ACEB;
Ax(BC)=(AxB)(AxC);

Ax(B-C)=AxB-AxC.
Ax(BC)=(AxB)(AxC);

Vom demonstra, ca model, distributivitatea reuniunii fa de intersecie, adic


A(BC)= (AB)(AC)
Fie x A(BC). Avem:
x A(BC)

x A sau x BC

B) i (x A sau x C)

x A sau (x B i x C)

x AB i x AC

(x A sau x

x (AB)(AC). Deci

A(BC)=(AB)(AC).
Fie x (AB)(AC). Avem:
x (AB)(AC)
C)

x AB i x AC

x A sau (x B i x C)

(x A sau x B) i (x A sau x

x A sau x BC

x A( BC). Deci

(AB)(AC) A(BC). Din cele dou incluziuni rezult


A(BC)= (AB)(AC).

16

Capitolul II

Exerciii propuse
Completai urmtorul rebus:

orizontal:
1. O mulime este format din ........
2. Din mulimile {1,2,3,4} i {3,4} obinem mulimea {1,2,3,4} prin operaia
de ........
3. Mulimea vid este ........ n orice mulime.
4. Mulimea numerelor naturale N este o ........ a mulimii numerelor ntregi Z.
5. Numrul ntreg -5 este un element ce ........ mulimii Z.
6. N, N*, Z, Z* sunt mulimi de ........

7. Operaie cu mulimi ce nu este comutativ


vertical:
8. Ce cuvnt apare pe vertical notat cu V?

1. Care din operaiile urmtoare sunt adevrate i care sunt false?


a) (A B i B C) A C;
b) (A B i B C) A C;
c) (A B i B C) A B;
d) (A B i B C i C A) A=B=C;
e) x ={x};
17

2. S se determine mulimile A i B astfel nct s fie ndeplinite condiiile:


a) AB= {1,2,3,4,5,6,7}; b) AB= {3,4 }; c) A{5,6,7 }=; d) {1,2 }

B=.
3. S se determine mulimile A i B astfel nct s fie ndeplinite condiiile:
a) AB= {0,2,4,6,8};

b) AB= {2,4 }; c) A\ B={0,8 }.

4. S se afle A i B tiind c sunt ndeplinite simultan condiiile:


a) AB= { 1,2,3,4,5,6,7} b) AB={2,6,7 } c) A\B={1,4}.
5. Reprezentai ntr-un sistem ortogonal de axe:
a) {1;0} {-1;2}; b) {0; 2 }{-1;1};
d) {-1;2;3}{4}; e) (1;2){3};
h) [-2;3][1;4];

j) R{1};

c) { 3 }{1;-1;2};
f) {2}[1;3];

k){2}R;

l){0}R;

g) (1;2) (2;3);
m) R{0};

6. Determinai mulimile A i B tiind c:


A B = {(1;2),(2;3),(2;5),(1;5),(1;3),(2;2)}.
7. Se consider mulimile: A={0,1,2,3}, B={2,3,4,5}. Se cere s se determine
mulimile: a) AB; b) AB; c) A \ B; d) B\A ; e) A B; f) AB; g) A x B.
8. S se efectueze operaiile dintre mulimile date n tabelul de mai jos. Sa se
ilustreze eventual prin diagrame.
A={0;1;2;3;4;5} B={0;2;4;6} C={1;2;3;5;6;7}
AB

AC

AB

AC B/A A(BC
)

(AB)/

(BC)/

(AB)/

BC C/A B/(AB)

A(B/C

A/(BC)

)
C(A/B

ABC

9. Sa se afle mulimile A i B tiind c sunt ndeplinite simultan condiiile:

A B = { 0;1;2;3;5;7;8;9}

A B = {1;2;5;8}
A / B = { 3;7}

18

10. Se dau mulimile: A={x Q| x2-12x+35=0}, B={x Q| x2+2x-35=0} i


C={x Q| (x2+1)(7x-1)=0}. S se afle mulimile A, B, C, AB, ABC i
ABC.
11. S se compare mulimile A i B, dac A={x Q| x =

2n + 1
;n N*} i B={x A|
n+4

x<2}.
12. S se determine mulimile A, B, AB, AB, A\B, B\A, A B, A( B\A), A\
(B\A), A B, B A, (AB) A, B ( A\B), unde
a) A={x N| x =

8n 18
9n 2 48n + 16
; n N} i B={x Z| x =
; n N};
2n 9
3n 8

b) A={x Q| x =

2n + 1
3n + 1
; n N} i B={x Q| x =
; n N};
2n 3
3n 2

13. Dintre cei 112 dalmaieni, 60 au o pat neagr pe urechea stng, 24 au o pat
neagr pe urechea dreapt i restul au urechile albe. Ci dintre ei au pete pe
ambele urechi?
14. ntr-o clas de elevi, 16 tiu foarte bine limba englez, 20 foarte bine franceza
iar 8 tiu foarte bine i engleza i franceza. Ci elevi sunt n clas?
15. S se determine urmtoarele mulimi scriind elementele lor ntre acolade:
3

* x
a) A={x N
N};

c) C={x N* x 1 N};

e) D={x Z

12
Z};
x2

10

b) B={x N* x N};

d) D={x

Z x 1 Z};

f)D={x Z

16
Z};
2x 3

16. Deteminai: a) AN; b) AZ; c) AQ; d) A(R\Q), iar mulimea A este


dat mai jos:
1
18
8
1
4
1
2
2
0
1
,
2
(
5
)
A= ; 0, (1) ;
; 5 ; 14 ; (3) ; (4) ;
; 7 ; 64 ; ; 3 + 5 ;
2
2
2
9
4

17. S se efectueze:
a) [-6;5) { 5}; b) (-3;4) {-3:4 }; c) (-2;7) [4; 8]; d) (- ;6) (4;+ ); e)
(-5;3) [0;6).
19

f) [-5;5] [1;8);

g) (-6;2] [2;6);

h) [0;8) [5;7];

i) (-4;6) [5;7);

j) (-3;4] [4;6).
18. Determinai a, b tiind c: a) [a;b] (2;6)=[4; 5,5];

b) (a,8) (3;b)=[4;6];

19. S se compare mulimile:


a) A={x R| |x-1|+|x-2|>5} i B={x R

5
>-1};
x4

b) A={x Z| x2+11x+20=n2, n N} i B={-16,5 };


20. S se determine mulimile:
a) A={x Z| min(x+1,4-0,5x) 1};
b) B={x Z| max(x-2,13-2x) 6};
c) C={x Z| max( 20 x ,

45 2 x
)>13};
3

20

Bibliografie
I.Goian, P.Sirbu, A.Topala Grupuri i inele Chiinu-2005 CEP USM;
C.Nstsescu, C.Nita, GH. Rizescu Algebra, manual de clasa a IX-a Editura
didactic i pedagogic, R.A., Bucureti, 1997;
I.Goian, R. Grigor, V Marin, F. Smarandache Algebra n exerciii i probleme
pentru liceu
www.jalobean.itim-cj.ro
www.didactic.ro
www.sclipireamintii.info
www.slideshare.net
www.fs.gallup.unm.edu
www.ro.wikipedia.org
www.clopotel.ro
www.studentie.ro
www.oonicescu.ro
www.edituracaba.ro

21

S-ar putea să vă placă și