Sunteți pe pagina 1din 2
PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabil ă începând cu 12 octombrie 2011 Dobânzi percepute

PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 12 octombrie 2011

Dobânzi percepute

Credite 2

 

Rata de

Marja 3

Rata anuală a dobânzii 3

 

referinţă

DAE

ExtraRol 5

 

5.89%

10.25%

16.14%

19.58%

Credit Card 6

 

6.02%

11.00%

17.02%

19.89%

Avantaj Plus 7

Lei, cu asigurare de viaţă

6.83%

4.75%

11.58%

12.76%

Lei, fără asigurare de viaţă

6.83%

8.25%

15.08%

16.36%

 

Eur, cu asigurare de viaţă

2.07%

4.00%

6.07%

6.72%

Euro Clasic 7

Eur, fără asigurare de viaţă

2.07%

10.25%

12.32%

13.20%

Credit de nevoi personale cu garanţie ipotecară 7

Lei, cu asigurare de viaţă

6.83%

4.75%

11.58%

12.76%

Lei, fără asigurare de viaţă

6.83%

8.25%

15.08%

16.36%

Eur, cu asigurare de viaţă

2.07%

4.50%

6.57%

7.25%

Eur, fără asigurare de viaţă

2.07%

10.25%

12.32%

13.20%

ING Personal 8

Lei, cu asigurare de viaţă

6.02%

11.25%

17.27%

19.84%

Lei, fără asigurare de viaţă

6.02%

11.25%

17.27%

19.42%

ING Personal 8 (promoţie 4 )

Lei, cu asigurare de viaţă

6.02%

9.25%

15.27%

17.47%

ING Personal 9 Oferta Aniversară

Lei, cu asigurare de viaţă

6.02%

8.00%

14.02%

16.33%

Dobânzi penalizatoare

Rata anuală a dobânzii

Conturi curente, de economii şi credite (lei)

   

25.00%

Conturi curente, de economii şi credite (valută)

   

12.00%

Dobânzi bonificate

 

Conturi curente

 

Rata anuală a dobânzii

 

sold până la 100.000 lei

2.00%

ContRol

sold peste 100.000 lei

pentru fondurile până la 100.000 lei

2.00%

pentru fondurile peste 100.000 lei

0.10%

Lei

Start , Standard

0.10%

contul Web

0%

Eur

0.10%

Usd

0.10%

Depozite la termen

Rata anuală a dobânzii

 
 

Scadente la 1 lună

Scadente la 3 luni

Scadente la 1 an

Lei

5.75%

6.25%

6.25%

Eur

2.15%

2.25%

3.00%

Usd

0.50%

0.50%

0.50%

Conturi de economii pentru copii (lei)

 

Rata anuală a dobânzii

Sold până la 500.000 lei

 

5.00%

Sold peste 500.000 lei

 

0.50%

Plus de dobândă 1

 

1.00%

Conturi de economii (lei)

 

Rata anuală a dobânzii

Sold până la 500.000 lei

 

5.00%

Sold peste 500.000 lei

 

0.50%

Plus de dobândă 1

 

1.00%

Începând cu 01.07.2010, conform legislaţiei în vigoare, ING Bank calculează, reţine şi virează un impozit de 16% la toate dobânzile bonificate. Nu se mai pot constitui noi depozite la termen în USD. Pentru lichidarea înainte de scadenţă a depozitelor la termen se acordă doar dobânda pentru contul curent deschis în valuta respectivă. 1 Plusul de dobândă se aplică sumei care reprezintă diferenţa între soldul mediu al trimestrului în curs şi media trimestrială maximă înregistrată pe contul de economii anterior trimestrului în curs. Plusul de dobândă se acordă numai în cazul în care diferenţa menţionată mai sus este pozitivă. În caz contrar, nu se acordă. Această dobândă se postează în prima săptamână a trimestrului următor. Indiferent de data deschiderii contului, trimestrele sunt fixe: 1 ianuarie – 31 martie; 1 aprilie – 30 iunie; 1 iulie – 30 septembrie; 1 octombrie – 31 decembrie. 2 În cazul contractelor de credit încheiate înainte de 21.06.2010, pentru clienţii care au optat până la data de 03.03.2011 pentru formula de calcul a dobânzii bazată pe rata internă de referinţă a ING Bank, valoarea acestei rate de referinţă este 6% pentru ExtraRol şi pentru Credit Card, 7.75% pentru ING Personal, 9.5% pentru Avantaj Plus şi Creditul de nevoi personale cu garanţie ipotecară in RON, 4.35% pentru Euro Clasic si Creditul de nevoi personale cu garanţie ipotecară în EUR. 3 Marjele şi ratele anuale ale dobânzilor menţionate în prezentul document reprezintă valori valabile pentru creditele acordate începând cu data de 01.10.2011 4 Promoţia se aplică solicitanţilor care sunt clienţi ING Bank de cel putin 6 luni sau sunt angajaţi ai unei companii partenere ING care are încheiată o convenţie salarială cu ING Bank. În calculul DAE nu s-a luat în considerare cuantumul primei de asigurare a proprietăţii, având în vedere că este o valoare independentă de voinţa ING. 5 Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor1M, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de 5.367 RON, acordat pe o perioadă de 1 an. 6 Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru luna iunie 2011, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de 5.367 RON, acordat pe o perioadă de 1 an. 7 Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor1Y/Euribor1Y, calculată pentru ultima lună calendarisitcă încheiată, iar la calculul DAE,s-a considerat un credit în valoare de 550.000 RON/150.000 EUR, acordat pe o perioadă de 30 ani. 8 Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru ultima lună calendarisitcă încheiată, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de

60.000 RON, acordat pe o perioadă de 10 ani.

9 Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru ultima lună calendarisitcă încheiată, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de

60.000 RON, acordat pe o perioadă de 6 ani.

Lista de Dobânzi, valabil ă începând cu 12 Septembrie 2011 ING Profesional Servicii bancare pentru

Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 12 Septembrie 2011

ING Profesional

Servicii bancare pentru companii (retail)

Dobânzi bonificate

 

Conturi curente

Rata anuala a dobânzii

 

sold până la 100 000 lei

2.00%

Cont'Rol persoane juridice şi alte entităţi (exclude PFA)

sold peste 100 000 lei

pentru fondurile până la 100 000lei

2.00%

pentru fondurile peste 100 000 lei

0.10%

Cont’Rol PFA 1

0,10%

Cont curent in lei

0.10%

Cont curent in EUR

0.10%

Cont curent in USD

0.10%

Cont curent in GBP, CHF, HUF

0.00%

Depozite la termen

Rata anuală a dobânzii

 

Cu scadenta la 7 zile

Cu scadenţa la 1 lună

Cu scadenţa la 3 luni

Cu scadenţa la 1 an

RON

4.00%

5.75%

6.25%

6.25%

EUR

n/a

2.15%

2.25%

3.00%

USD

n/a

0.50%

0.50%

0.50%

Dobânzi credite

Rata anuală a dobânzii

Rata de Referinta

Extra' Rol

14.00%

6.00%

Credite Ipotecare/ de Investitii

12.00%

7.00%

Dobânzi penalizatoare

Rata anuală a dobânzii

Conturi curente in lei

25.00%

Conturi curente in valută

12.00%

1

o

o

Note:

Dobânda Cont’ROL PFA va fi aplicabilă şi clienţilor PFA existenţi in portofoliu care au deschis relaţie înainte de 17 Iulie 2011 începând cu 1 Septembrie 2011.

Pentru lichidarea înainte de scadenţă a depozitelor la termen sa acordă dobânda de 0.10% in RON , 0.10 % in EUR si 0.10% in USD

Suma minima de constituirea unui depozit este 1.000 unitati (RON, EUR).

ING Bank N.V.Amsterdam-Sucursala Bucureşti, Sos Kiseleff 11-13, cod 011342, sector 1, Bucuresti, www.ing.ro

SME 20/11 09