Sunteți pe pagina 1din 4

SECTIUNEA

"

CADRUL

NORMATIV

GENERAL

PRIVIND

CADASTRUL

1. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata 2. ORDINUL nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general 3. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei 4. LEGEA nr. 795/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei 5. ORDINUL nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de de persoane geodezie, fizice si juridice si autorizate teledetectie 6. ORDINUL nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor cadastru, cartografie fotogrammetrie 7. ORDINUL nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie 8. ORDINUL nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, Romaniei 9. ORDINUL nr. 687/2005 pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate Romaniei, in domeniul aprobat cadastrului, prin geodeziei si cartografiei nr. pe teritoriul 538/2001 Ordinul geodeziei si cartografiei pe teritoriul

10. ORDINUL nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei 11. ORDINUL nr. 208/GP/6072/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenta onorariilor si modul de incasare a sumelor prevazute la art. 20 alin. (1) lit. Agentiei b) din Nationale Ordonanta de Cadastru Guvernului si nr. 10/2000 Imobiliara 12. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Publicitate 13. ORDINUL nr. 1033/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (extras) 14. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 101/1998 privind reglementarea platii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie 15. LEGEA si nr. oficiile judetene pentru de cadastru, geodezie nr. si cartografie privind 150/1999 aprobarea O.G. 101/1998

reglementarea platii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene de cadastru, geodezie si

cartografie 16. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 162/2000 pentru modificarea O.G. nr. 101/1998 privind reglementarea platii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene 17. LEGEA nr. de cadastru, privind geodezie aprobarea O.U.G. si nr. cartografie 162/2000 pentru 133/2001

modificarea O.G. nr. 101/1998 privind reglementarea platii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile 18. sale judetene nr. de cadastru, pentru geodezie tarifelor si privind cartografie activitatile ORDINUL 456/2004 aprobarea

desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile subordonate 19. ORDINUL nr. 1090/2005 pricind modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate 20. ORDINUL 212/1282/2006 privind aprobarea tarifului unic pentru activitatile specifice desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole 21. ORDINUL nr. 460/1999 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si infractiunile si sa aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, National de potrivit art. 66 si 67 si din Legea nr. nr. si 7/1996 460/1999 agricultura 22. ORDINUL nr. 602/1999 privind modificarea Ordinului presedintelui Oficiului Cadastru, serviciilor Geodezie comunitare Cartografie cadastru 23. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea pentru 24. LEGEA nr. 39/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura SECTIUNEA a II-a " NORME METODOLOGICE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE 1. HOTARAREA si CADASTRU GUVERNULUI de nr. 521/1997 a a PE pentru aprobarea de date in DOMENII Normelor urbane localitati

metodologice privind finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliaredilitar executarea 3. ORDINUL constituire de introducere bancilor cadastrului 2. ORDINUL nr. 90/N/911-CP/1997 pentru lucrarilor nr. 91/N/912-CP/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind imobiliar aprobarea Metodologiei privind

executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati 4. ORDINUL nr. 1645/CP 2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrarilor lucrarilor executarea de de lucrarilor cadastru cadastru de al cadastru de al retelei de de specialitate cadastru drumurilor metrou al energetic publice Bucuresti ferate 5. ORDINUL nr. 496/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea 6. ORDINUL nr. 311/378/2000 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea 7. ORDINUL nr. 788/205/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind lucrarilor cailor 8. ORDINUL nr. 135/1217/2006 pentru modificarea Normelor metodologice

privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate ale cailor ferate, aprobate prin si gestionare a a cadastrului a lucrarilor de cadastru de Ordinul Cadastrului amenajarilor apelor de din imbunatatiri 788/205/2002 Romania funciare viticol in domeniul minier de 9. ORDINUL nr. 1276/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare pastrare 10. ORDINUL nr. 65/141/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire intretinere executarea 14. 11. ORDINUL nr. 470/530/2003 pentru aprobarea Metodologiei de realizare si cadastrului specialitate pentru zonei " PUBLICITATEA 12. ORDINUL nr. 197/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 13. ORDINUL nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural HOTARAREA GUVERNULUI a a III-a nr.949/2002 aprobarea criteriilor delimitare SECTIUNEA montane IMOBILIARA

1. ORDINUL nr. 946/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii 2. ORDINUL nr. 93/2004 pentru modificarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii aprobat prin Ordinul nr. 946/2002 3. ORDINUL nr. 61/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plata si desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate sa execute documentatii tehnice necesare realizarii cartii funciare si publicitatii imobiliare 4. ORDINUL nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime si maxime corespunzatoare activitatilor de specialitate desfasurate de persoane fizice si juridice autorizate in scopul efectuarii inscrierilor cu caracter nedefinitiv in cartile funciare 5. ORDINUL nr. 2371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor 6. ORDINUL nr. 627/C/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor aprobate cu Ordinul nr. 2371/C/1997 7. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (extras)

SECTIUNEA a IV-a " CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR, PROPRIETATEA PUBLICA SI EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA 1. LEGEA nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente " TITLUL X " Circulatia juridica a terenurilor 2. LEGEA nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 3. LEGEA nr. 241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

4. LEGEA nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 5. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local 6. LEGEA nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi 7. HOTARAREA de si GUVERNULUI constructie nr. de drumuri 941/2004 autostrazi pentru si aprobarea drumuri nationale Normelor nationale

metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor 8. LEGEA nr. 407/2005 privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice