Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Educaţie tehnologică Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice – hârtia Tema lecţiei: ,, Colaj

de iarnă” Tipul lecţiei: consolidare/formare de priceperi si deprinderi Scopul lecţiei:

o Formarea priceperilor si deprinderilor de a decupa hârtia după contur, de asamblare şi de lipire a
elementelor pentru obţinerea lucrării colective ; o Dezvoltarea voinţei, atenţiei voluntare, a memoriei prin înţelegerea şi fixarea etapelor de lucru; o Educarea spiritului critic şi autocritic, prin analiza lucrarilor, pe baza criteriilor de evaluare; o Educarea simţului estetic, a gustului pentru frumos, prin confecţionarea unor lucrări utile, originale şi estetice. Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: a) Cognitive: OC1 - să aplice tehnicile de lucru adecvate realizării temei; OC2 – să realizeze corect oamenii de zăpadă, brazii, norii, copacii şi fulgii de nea; OC3 - să precizeze etapele de lucru în realizarea lucrării şi instrumentele de lucru necesare: b) Afective: OA1 - vor manifesta interes pentru activitatea propusă; OA2 - vor adera la ideea de competiţie în realizarea modelului propus; c) Motrice: OM1 - să-şi dirijeze efortul oculomotor spre centrul de interes propus; OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; Resurse: A. Metodologice: o Strategie didactică: dirijată, inductivă; 1

o Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, aprecierea verbală, analiza, jocul didactic; o Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe; o Mijloace didactice: hârtie glasată, lipici, foarfece, pastă de dinţi, vată, culori, carton, şablon, CD cu muzică; B.Temporale: 50 min. C. Bibliografice: a) Oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar www.edu.ro; b) Metodico-didactice: Ghid de proiectare didactică-I.Dănilă, E.Ţarălungă-Ed Egal,2002 Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluarecl.I-IV, Aramis;

2

. Ob.. Ochi-s de cărbune. 3 .Când nu e zăpadă Doarme în ogradă.” „Nasu-i de ardei.Momentele lecţiei/ Durata Momentul organizatoric 1 min.” (Brăduţul) frontal conversaţia euristică ghicitori (Iarna) Metode conversaţia Mijloace Forme de organizare frontal Metode de evaluare formativă Jocul didactic observarea sistematică a comportamentului elevului . Captarea şi orientarea atenţiei 7 min.” (Omul de zăpadă) „Când coboară de la munte Capătă veşmânt de gală.A venit baba din munţi Peste râuri făcând punţi Şi a prins spunând poveşti Flori de gheaţă la fereşti. - Strategia didactică Elemente esenţiale de conţinut pregătirea elevilor pentru lecţie crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea activităţii se distribuie materialele necesare realizării compoziţiei propuse fiecărei grupe Elevii trebuie să răspundă la următoarele ghicitori: . Op. Mătura sub braţ Îi stă de minune. Cu o mândră stea în frunte Şi podoabă de beteală.

.) Cum sunt copacii iarna? (..Parc-ar fi nişte petale..Dar când ninge-afară Cu copiii zboară. asamblarea.. etc.. o Se vor anunţa elevii că la ora de abilităţi practice vor realiza un colaj cu tema “Iarna” lucrând în echipe. “ (sania) . o Elevii vor fi împărţiţi în patru echipe.(Fulgii de zăpadă) Când auzim aceste ghicitori la ce anotimp ne gândim? (. cu zăpadă. lipirea. decuparea .Iarna) Cum este acest anotimp? ( . facem oameni de zăpadă.. colorarea.friguros) Cu ce şi cum vă jucaţi voi iarna? ( .goi şi acoperiţi cu zăpadă) Ce culoare are trunchiul copacilor? Dar norii cum sunt? Care copaci sunt veşnic verzi? (…brazii) Ce culoare vom folosi pentru a realiza brazii? Dar pentru a realiza fulgii de zapada? La ce am putea folosi culoarea rosie? ( … la nasul omului de zapada) Anunţarea temei noi şi a obiectivelor urmărite 4 min. fiecare echipă 4 conversaţia conversaţia frontal observarea sistematică a comportamentului elevului . Pe înţelesul copiilor se vor prezenta şi obiectivele lecţiei... o Tehnicile de lucru folosite vor fi: trasarea după contur. Ori steluţe ce dansează Norii le presară iarna Şi pe gene ţi le aşează”.

foarfece o GRUPA a II-a. . NORIŞORILOR. foarfece. lipici . conversaţia explicaţia exerciţiul CD hartie glasată.coală albă de hârtie. o Se antrenează elevii în discuţii pe marginea lucrării prezentate. Si la un pian cantam! o Lucrarea pe care o vom realiza astăzi este de fapt o lucrare colectivă. De aceea fiecare grupă va avea sarcini diferite de lucru . o GRUPA I a oamenilor de zăpadă Materialele necesare: . Varful degetelor bat. Dirijarea învăţării 20 min O3 OAMENILOR DE ZĂPADĂ şi BRĂDUŢILOR.purtând cate un nume: COPĂCEILOR. cea a brăduţilor Materialele necesare: . creioane colorate. o Se prezintă lucrările—model cu subiectul compoziţiei propuse.Ce materiale s-au folosit în realizarea acestor lucrări ? . şablon. 5 individual in cadrul grupelor observarea comportament ului elevilor exerciţiul explicaţia conversaţia lucrările model frontal observarea sistematică a comportamentului elevului .hârtie glasată de culoare verde.Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ? . Iar apoi le rasfiram.Ce observaţi? .De ce instrumente şi materiale de lucru avem nevoie? o Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii degetelor: Mainile eu le rotesc. Ploaia bate neincetat.

şablon. observarea sistematică a comportamentului elevului observaţia carton . o Se prezintă etapele de lucru fiecărei grupe (ANEXA 1) o Conduc şi coordonez lucrul fiecărei grupe pe etapele Obţinerea performanţei 5 min de realizare a produsului.O2 decupare. şablon. o Activitatea se va desfăşura pe fond muzical. coală de hârtie creioane colorate . a copăceilor O1 Materialele necesare: . ca recompensă. carton . vată. Urmăresc executarea lucrărilor. o Care grupă termină va veni la planşă cu tubul de lipici şi vor lipi lucrările lor acolo unde trebuie poziţionate conform realitătii. Evaluare 3min. pastă de dinţi o GRUPA a III-a.hârtie glasată de culoare albastru deschis. decupare. a norişorilor Materialele necesare: . pastă de dinţi o Fulgii vor fi realizaţi de elevii care termină primii. 6 frontal observarea sistematică a comportamentului elevului conversaţia explicaţia exerciţiul observaţia foarfece. coală de hârtie creioane colorate lucrare -suport hartie glasată. decupare. astfel încât elevii să lucreze relaxat şi cu plăcere. lipici. o Vor fi antrenaţi elevii din celelalte echipe în aprecierea conversaţia lucrărilor şi argumentarea observaţiilor făcute.hârtie glasată de culoare maro. o Se vor face aprecieri referitoare la modul de desfăşurare al orei. o GRUPA a IV-a. lipici .

. o .Activitate transdisciplinară Joc 10 min.Point şi cântată şi de elevi prezentare PowerPoint frontal 7 .Iarna a sosit în zori” – prezentare Power.

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

ANEXA 1 13 .

– colorare 4. – decupare 3. – cu lipici sunt lipite cerculeţe foarte mici de hârtie albă (de la perforator) 4.GRUPA Oamenilor de zăpadă Etape : 1. – lipire pe coala mare de carton GRUPA Brazilor Etape : 1. – lipire pe coala mare de carton GRUPA Norişorilor 14 . – trasare după şablon 2. – trasare după şablon 2. – decupare 3.

– trasare după şablon 2. – cu pastă de dinţi sunt puse câteva puncte 4. – lipire pe coala mare de carton GRUPA Copăceilor Etape : 1.Etape : 1. – cu pastă de dinţi sunt trase câteva dungi pentru a părea zăpadă. – decupare 3. – lipire pe coala mare de carton 15 . 4. – decupare 3. – trasare după şablon 2.

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful