Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Educaţie tehnologică Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice – hârtia Tema lecţiei: ,, Colaj

de iarnă” Tipul lecţiei: consolidare/formare de priceperi si deprinderi Scopul lecţiei:

o Formarea priceperilor si deprinderilor de a decupa hârtia după contur, de asamblare şi de lipire a
elementelor pentru obţinerea lucrării colective ; o Dezvoltarea voinţei, atenţiei voluntare, a memoriei prin înţelegerea şi fixarea etapelor de lucru; o Educarea spiritului critic şi autocritic, prin analiza lucrarilor, pe baza criteriilor de evaluare; o Educarea simţului estetic, a gustului pentru frumos, prin confecţionarea unor lucrări utile, originale şi estetice. Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: a) Cognitive: OC1 - să aplice tehnicile de lucru adecvate realizării temei; OC2 – să realizeze corect oamenii de zăpadă, brazii, norii, copacii şi fulgii de nea; OC3 - să precizeze etapele de lucru în realizarea lucrării şi instrumentele de lucru necesare: b) Afective: OA1 - vor manifesta interes pentru activitatea propusă; OA2 - vor adera la ideea de competiţie în realizarea modelului propus; c) Motrice: OM1 - să-şi dirijeze efortul oculomotor spre centrul de interes propus; OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; Resurse: A. Metodologice: o Strategie didactică: dirijată, inductivă; 1

o Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, aprecierea verbală, analiza, jocul didactic; o Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe; o Mijloace didactice: hârtie glasată, lipici, foarfece, pastă de dinţi, vată, culori, carton, şablon, CD cu muzică; B.Temporale: 50 min. C. Bibliografice: a) Oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar www.edu.ro; b) Metodico-didactice: Ghid de proiectare didactică-I.Dănilă, E.Ţarălungă-Ed Egal,2002 Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluarecl.I-IV, Aramis;

2

3 . Ochi-s de cărbune.A venit baba din munţi Peste râuri făcând punţi Şi a prins spunând poveşti Flori de gheaţă la fereşti.” „Nasu-i de ardei. Captarea şi orientarea atenţiei 7 min. Mătura sub braţ Îi stă de minune.” (Omul de zăpadă) „Când coboară de la munte Capătă veşmânt de gală. - Strategia didactică Elemente esenţiale de conţinut pregătirea elevilor pentru lecţie crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea activităţii se distribuie materialele necesare realizării compoziţiei propuse fiecărei grupe Elevii trebuie să răspundă la următoarele ghicitori: .Momentele lecţiei/ Durata Momentul organizatoric 1 min.” (Brăduţul) frontal conversaţia euristică ghicitori (Iarna) Metode conversaţia Mijloace Forme de organizare frontal Metode de evaluare formativă Jocul didactic observarea sistematică a comportamentului elevului ..Când nu e zăpadă Doarme în ogradă. Op. Ob.. Cu o mândră stea în frunte Şi podoabă de beteală.

goi şi acoperiţi cu zăpadă) Ce culoare are trunchiul copacilor? Dar norii cum sunt? Care copaci sunt veşnic verzi? (…brazii) Ce culoare vom folosi pentru a realiza brazii? Dar pentru a realiza fulgii de zapada? La ce am putea folosi culoarea rosie? ( … la nasul omului de zapada) Anunţarea temei noi şi a obiectivelor urmărite 4 min.. o Tehnicile de lucru folosite vor fi: trasarea după contur. asamblarea.) Cum sunt copacii iarna? (.Parc-ar fi nişte petale. decuparea . fiecare echipă 4 conversaţia conversaţia frontal observarea sistematică a comportamentului elevului . etc.. lipirea.(Fulgii de zăpadă) Când auzim aceste ghicitori la ce anotimp ne gândim? (. “ (sania) .. o Elevii vor fi împărţiţi în patru echipe.Iarna) Cum este acest anotimp? ( . cu zăpadă. colorarea..... o Se vor anunţa elevii că la ora de abilităţi practice vor realiza un colaj cu tema “Iarna” lucrând în echipe.Dar când ninge-afară Cu copiii zboară. Ori steluţe ce dansează Norii le presară iarna Şi pe gene ţi le aşează”. Pe înţelesul copiilor se vor prezenta şi obiectivele lecţiei. facem oameni de zăpadă..friguros) Cu ce şi cum vă jucaţi voi iarna? ( .

Ce observaţi? .De ce instrumente şi materiale de lucru avem nevoie? o Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii degetelor: Mainile eu le rotesc.purtând cate un nume: COPĂCEILOR.hârtie glasată de culoare verde. lipici . Iar apoi le rasfiram. foarfece o GRUPA a II-a. creioane colorate. Si la un pian cantam! o Lucrarea pe care o vom realiza astăzi este de fapt o lucrare colectivă. Varful degetelor bat.Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ? . o GRUPA I a oamenilor de zăpadă Materialele necesare: . Dirijarea învăţării 20 min O3 OAMENILOR DE ZĂPADĂ şi BRĂDUŢILOR. NORIŞORILOR. foarfece. conversaţia explicaţia exerciţiul CD hartie glasată. 5 individual in cadrul grupelor observarea comportament ului elevilor exerciţiul explicaţia conversaţia lucrările model frontal observarea sistematică a comportamentului elevului .coală albă de hârtie.Ce materiale s-au folosit în realizarea acestor lucrări ? . o Se prezintă lucrările—model cu subiectul compoziţiei propuse. Ploaia bate neincetat. . o Se antrenează elevii în discuţii pe marginea lucrării prezentate. şablon. De aceea fiecare grupă va avea sarcini diferite de lucru . cea a brăduţilor Materialele necesare: .

o Care grupă termină va veni la planşă cu tubul de lipici şi vor lipi lucrările lor acolo unde trebuie poziţionate conform realitătii. o Se prezintă etapele de lucru fiecărei grupe (ANEXA 1) o Conduc şi coordonez lucrul fiecărei grupe pe etapele Obţinerea performanţei 5 min de realizare a produsului. carton . 6 frontal observarea sistematică a comportamentului elevului conversaţia explicaţia exerciţiul observaţia foarfece. pastă de dinţi o GRUPA a III-a. lipici . o Se vor face aprecieri referitoare la modul de desfăşurare al orei. o Vor fi antrenaţi elevii din celelalte echipe în aprecierea conversaţia lucrărilor şi argumentarea observaţiilor făcute. o Activitatea se va desfăşura pe fond muzical. coală de hârtie creioane colorate lucrare -suport hartie glasată. a norişorilor Materialele necesare: . lipici. coală de hârtie creioane colorate . Evaluare 3min. şablon. a copăceilor O1 Materialele necesare: . o GRUPA a IV-a. astfel încât elevii să lucreze relaxat şi cu plăcere.O2 decupare. pastă de dinţi o Fulgii vor fi realizaţi de elevii care termină primii.hârtie glasată de culoare albastru deschis. şablon. vată. observarea sistematică a comportamentului elevului observaţia carton . decupare. ca recompensă.hârtie glasată de culoare maro. decupare. Urmăresc executarea lucrărilor.

Iarna a sosit în zori” – prezentare Power. o ..Activitate transdisciplinară Joc 10 min.Point şi cântată şi de elevi prezentare PowerPoint frontal 7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

ANEXA 1 13 .

– lipire pe coala mare de carton GRUPA Norişorilor 14 .GRUPA Oamenilor de zăpadă Etape : 1. – decupare 3. – decupare 3. – cu lipici sunt lipite cerculeţe foarte mici de hârtie albă (de la perforator) 4. – trasare după şablon 2. – colorare 4. – lipire pe coala mare de carton GRUPA Brazilor Etape : 1. – trasare după şablon 2.

Etape : 1. – trasare după şablon 2. – decupare 3. – lipire pe coala mare de carton 15 . – cu pastă de dinţi sunt trase câteva dungi pentru a părea zăpadă. 4. – trasare după şablon 2. – lipire pe coala mare de carton GRUPA Copăceilor Etape : 1. – decupare 3. – cu pastă de dinţi sunt puse câteva puncte 4.

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful