Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dura Ramona

Unitate de competenta MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA
Anul II An Scolar 2009 -2010

Proiectare didactica semestrul I an II 2009 - 2010
Competente C1. Precizeaza principiile managementului general Continuturi 1 . Management general 1.1. Definitie, motivarea existentei managementului, functiile managementului (dupa Henri Fayol, planificare, organizare, conducere si control) principii generale ale conducerii 1.2. Abilitatile necesare managementului, rolurile managerului (interpersonale, informationale, decizionale) 1.3. Factori implicati direct in desfasurarea activitatii: - competenta - autoritatea - surse ale autoritatii - tipuri de autoritate in management - responsabilitatea - delegarea autoritatii (principii variabile care influenteaza gradul de delegare - tipuri si mecanisme de luare a deciziei 1.4. Sistemul de informatii - structuri formale si informale 1.5. Comunicare manageriala 1.6. Management organizational: definitie si obiective, - activitati - organizatii formale si informale - parametri de caracterizare a organizatiei - componentele principale ale organizatiei - cultura organizationala - managementul echipei - stresul organizational * managementul timpului de lucru - folosirea eficienta a timpului - stabilirea obiectivelor si prioritatilor - instrumente utilizate - metode de rationare a timpului * managementul schimbarii - tipuri de schimbare - metode/abordari dupa Minzberg - strategii clasice ale procesului de schimbare 2. Etapele procesului de management 2.1. Planificarea - definitie - notiuni de baza in utilizarea planificarii - tipuri de planificare - strategica - tactica - operationala Ore teorie 2

2

2

2.2. Organizarea; impartirea sarcinilor si aplicarea mecanismelor de coordonare 2.3. Dirijarea: coordonarea personalului modele de gestiune a resurselor umane, functiile gestiunii

resurselor umane - recrutarea si selectia - formarea si dezvoltarea - evaluarea randamentului si performantei - remunerarea 2.4. Controlul: evaluarea rezultatelor si atingerii obiectivelor 2.5. Dezvoltarea performantei 2.6. Schimbarea C.2. Identifica politicile si sistemele de sanatate 1. Tipologiile si caracteristicile sistemelor de sanatate 1.1. Relatia sanatate - boala - ingrijiri de sanatate, - servicii de sanatate , - furnizori de servicii de sanatate - beneficiari de sanatate - definirea sistemelor de sanatate - performanta sistemelor de sanatate - eficienta sistemelor de sanatate - modele de sisteme de sanatate 2. Principiile economiei sanitare 2.1. Notiuni si termeni de baza privind definitia si particularitatile economiei sanitare - sistemul pietei libere - piata ingrijirilor de sanatate - beneficiar - furnizor - administratia de sanatate - cumpararea si contractarea serviciilor - practica independenta a asistentului medical - pachetul de servicii de ingrijiri de sanatate furnizate de asistentul medical - evaluarea economica a ingrijirilor de sanatate - analiza cost eficacitate - analiza cost utilitate - analiza cost beneficiu - analiza echitatii in finantarea serviciilor publice de sanatate 2.2. Finantarea serviciilor de sanatate - mecanisme de alocare a resurselor - mecanisme de plata - plata per serviciu - plata pe diagnostic - capitatia - bugetul global - salariul - plata dupa timpul lucrat - principii de realizare a sistemelor de plata 3. Reforma sistemelor de sanatate 3.1. Principii pe care se bazeaza reformele sistemelor de sanatate - scopurile si obiectivele reformelor - stabilirea prioritatilor - criterii de evaluare in compararea reformelor din diferite tari - coerenta SIS - universalitatea asigurarii cu servicii - caracterul cuprinzator al serviciilor

2

2

2

C.3. Analizeaza caracteristicile managementului sanitar

- limitarea costurilor cu mentinerea calitatii ingrijirilor 3.2. Reforma sistemului de sanatate din Romania - prioritati: - descentralizarea SIS - modificarea metodelor de planificare si gestionare - accesibilitate larga - dezvoltarea serviciilor de sanatate comunitare - dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenti - imbunatatirea sistemului de formare a personalului 1. Managementul serviciilor sociale si de sanatate 1.1. Definitie - scopul si obiectivele - funciile - roluri manageriale - unitatile medicosanitare ca organizatii - nivelurile ingrijirilor de sanatate - primar - secundar - tertiar 1.2. Leadership in ingrijirile de sanatate 2. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: - management strategic si financiar in org de sanatate - managementul calitatii serviciilor de sanatate - managementul timpului - managementul resurselor umane - managementul stresului 3. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de ingrijiri de sanatate 3.1. Managementul serviciilor de ingrijiri primare de sanatate: - serviciul de primire a pacientilor - modul de organizare al ingrijirilor primare de sanatate - cabinete de medicina de familia - cabinete stomatologice - cabinete de specialitate private - ingrijirile de sanatate private - ingrijirile de sanatate comunitare - ingrijirile la domiciliu - inregistrarile medicale - sistemul informational - interrelatiile profesionale 3.2. Managementul serviciilor de ingrijiri secundare de sanatate - spitalul ca organizatie - scopurile generale - structura - componente - tipuri - circuite - roluri - finantarea spitalului - spitalul public/ non profit - spitalul privat/pentru profit - parteneriatul public - privat - aprecierea performantei unui spital - indicatori de eficienta pentru paturile de spital

2

2

2

- indicatori financiari - indicatori ai calitatii serviciilor - satisfactia pacientului - alte unitati medicale si medico - sociale cu paturi - centre de ingrijire si asistenta pentru copii - centre de ingrijire si asistenta pentru varstnici - centre de ingrijire si asistenta pentru pers cu handicap - unitati medico - sociale 3.3. Nivelul tertiar - unitati medicale de inalta performanta - profesionisti de sanatate - tipuri de servicii C. 4. Aplica legislatia sanitara 1. Notiuni de drept medical 1.1. Definitie notiuni despre stat si drept medical - izvoare de drept medical - Constitutia Romaniei - legi organice si ordinare - hotarari de guvern - ordine de ministru - actele cu caracter normativ elaborate de OAMMR - drepturile cetatenesti - asistenta medicala acordata populatiei - asistenta sociala - drepturile pacientilor 1.2. Domenii medicale cu reglementari speciale - medicina muncii - sanatatea mintala - activitatea de medicina legala - medicina experimentala - transplantul de organe si tesuturi 2. Legislatia privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate - asigurarile sociale de sanatate - casele de asigurari de sociale de sanatate - administratia de sanatate publica - drepturile si obligatiile asiguratilor - furnizorii de servicii de sanatate 2.1. O.U. nr 150/2002 modificata si completata prin actele ulterioare si succesive 2.2. Legea nr 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 3. Principalele acte normative care reglementeaza exercitarea profesiei in domeniul ingrijirilor de sanatate 3.1. Formarea profesionala - G.G 458/ 2004 - Legea nr 307/2004 - Ord M.E.C. nr 4104/2001 - invatamant post-baza - Ord . M.S.F. nr 66/2002 - Ord. M.S.F. nr 93/2003 - Ord. M.S.F. nr 716/2002 - Programul National de Edicatie Medicala Continua a OAMMR 3.2 Autorizarea Ord M.S. nr 979/2004 2

2

560/1999 .competente . 150/1999 .acreditarea Ord. M.Codul asistentilor medicali 2 24 .Codul Muncii . nr 511/1999.4.S. nr 868/2001 . Desfasurarea activitatii : .G.Legea nr 125/2005 3.salarizare .3. nr 844/2002 .G.H.G. Asociatii profesionale Statutul si Regulamentul OAMMR . 414/2002 . M.atributii Ord. H.evaluarea profesionala .Legea nr 53/2003 .criterii specifice de ocupare a functiilor si gradelor sau treptelor profesionale H.G. nr 907/2004 3.G.H.standarde ..S nr5001/2005 H.atestarea si reatestarea profesionala Ord.

etiopatogenie .simptomatologie . Principalele afectiuni respiratorii * bronsite .ortopnee .definitie .simptomatologie 2 2 2 2 2 .simptomatologie .febra 2.expectoratie aparatului respirator .modificari toracice .principii de tratament * BPOC .investigatii .dispnee . Analizeaza semnele 1.investigatii .cianoza .2010 Competente Continuturi Ore teorie 2 C. Semne si simptomele afectiunilor aparatului respirator si simptomele .junghi toracic .etiopatogenie .1.definitie .definitie .tuse specifice afectiunilor .simptomatologie .principii de tratament * astm bronsic .etiopatogenie .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Stanca Sanda Unitate de competenta Pneumologie Anul II An Scolar 2009 -2010 Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .investigatii .etiopatogenie .definitie .principii de tratament * pneumonii .

investigatii .investigatii .etiopatogenie .definitie .definitie .principii de tratament 2 2 2 2 2 2 24 .investigatii .etiopatogenie ..principii de tratament * TBC .simptomatologie .investigatii .principii de tratament * cancer pulmonar .simptomatologie .definitie .etiopatogenie .principii de tratament * pneumotorax .simptomatologie .

Manifestari de independenta 2.alterarea vocii .interviu stabileste dg de .1.cercetare documente medicale pacientii cu afectiuni .supravegherea .2.realism .implicare .comunicare ineficace .mentinerea functiilor vitale .dispnee .2008 Competente Continuturi Ore C.observatie clinica ingrijire (nursing) la . Prioritati de ingrijire: . Interventii 3.specificitate (planul nursing) .durere . Manifestari de independenta 2.functiilor vegetative . Elaboreaza planul 1. Identifica problemele Culegere de date prin: 1. Surse de dificultate 3.risc de infectie C.performanta .profilaxia infectiilor .comunicare 3 3 3 3 3 3 .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Pneumologie si nursing specific Anul II An Scolar 2009 -2010 Proiectare didactica semestrul I an II A 2007 . 3.obstructia cailor aeriene .starii de constienta .observabilitate 2. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) .functiilor vitale .3. Analiza si sinteza informatiilor respirator 2.vulnerabilitate .2. Interventii proprii: .prevenirea complicatiilor 3. de dependenta si .1.discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii ale aparatului 2. Obiectivul nursing: de ingrijire .hipertermie .risc de accidente .

Alica interventiile 1. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.gargarisme ..steroscop . Resurse materiale proprii si delegate 1.solutii antiseptice .1..mobilizare . ace .2.siringi.pregatirea pentru investigatii si analize.truse de perfuzii .scuipatori . aparatura pentru: .5.2. Interventii delegate: .instilatii .explicatii .tuse asistata .igiena . ingrijiri post .pozitie adecvata .administrarea tratamentului general si local C.asigurarea confortului psihic 2. Materiale: .recoltari sputa .oxigenoterapie . Restructurarea planului de ingrijiri: 2.1.oxigenoterapie . Pregatirea psihica: .hidratare . Instrumente.drenaj postural .educatie 3.4.tapotaj .2. Pregatirea fizica: .punctie pleurala C.2.1.1. Evalueaza rezultatele. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin 2.profilaxie .medicamente 2.aspirarea secretiilor nazo-faringiene . Planificarea ingrijirilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 3 3 3 3 3 .igiena 3. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.informare .2.inhalante . Obiectiva stabilite: 1 ingrijirilor aplicate 1.tensiometru 1.alimentare .placute Petri .inhalatii . Interventii specifice: .aerosoli . Metode si mijloace de pregatirea pacientului: 2.solutii perfuzabile .dezobstruarea cailor aeriene .

de decubit .precordiala .cardiaca .36 Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Cosma Adrian Unitate de competenta Cardiologie Anul II An Scolar 2009 -2010 Proiectare didactica semestrul I an II A 2009 .hemoptizia .cianoza .nervos .extracardiaca .greturi .A .digestiva .1.tusea cardiaca .cefalee .febra Simptome din partea altor aparate.dispnee cardio-vasculare .varsaturi . Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare si simptomele 1.paroxistica .culoarea tegumentelor si mucoaselor 2 2 2 .amplitudine .T.accidente motorii trecatoare sau definitive .hemiplegii 1.1 Simptome functionale specifice afectiunilor .puls . .frecventa . Semne fizice: .2010 Competente Continuturi Ore C.paralizii .balonare .ritm .tulburari vizuale si auditive .2.afazii .cardiaca .ascita .de efort .respirator .ameteli .hepatomegalia .tulburari de echilibru . Analizeaza semnele 1.

pericardita cronica constrictiva .astenie .simptomatologie .etiopatogenie .complicatii .freamatele .mediastinopericardita .insuficienta aortica .stenoza aortica .bacteriene si nebacteriene .zgomotele cardiace .forme clinice .prognostic . Bolile pericardului .tratament .etiopatogenie .definitie .socul apexian . Principalele afectiuni cardiovasculare 2.forme clinice .1.genu .3.anxietate .prognostic .insuficienta mitrala .profilaxie 2.investigatii .pericardita acuta .investigatii .pectorala .definitie .revarsatele pericardice neinflamatorii 2 2 ..prognostic . Bolile miocardului .turgescenta venelor jugulare . Afectiunile valvulare .4.definitie .simptomatologie .tulburari de ritm 2.profilaxie 2.complicatii .2.sufluri .anorexie tisulara .ortopnee .tratament 2.dansul arterial .forme clinice .investigatii .etiopatogenie .tratament .pozitia bolnavului .stenoza mitrala .alte cardiopatii valvulare . Endocarditele : .tulburai de diureza .simptomatologie .bombarea abdomenului .

prognostic . Insuficienta cardiaca .profilaxie 2 2 2 2 .prognostic .tratament 2.tratament 2.aritmiile ectopice .insuficienta cardiaca stg acuta si cronica .insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica .etiopatogenie .complicatii .etiopatogenie . Tulburarile ritmului cardiac .definitie .etiopatogenie .complicatii .investigatii .cardiopatii congenitale cianogene .forme clinice .6.tratament 2.complicatii .insuficienta cardiaca globala .definitie .definitie .etiopatogenie .5.cardiopatii congenitale necianogene .infarctul miocardic .definitie .etiopatogenie .prognostic .simptomatologie .complicatii .simptomatologie .tratament .aritmiile sinuzale .cardiopatii ischemice .tratament .prognostic .investigatii .investigatii .sindromul intermediar ..7.definitie .complicatii .angina pectorala .prognostic .simptomatologie .simptomatologie .profilaxie 2.8.investigatii . Bolile congenitale ale inimii .cordul pulmonar cronic .tulburari in conducerea stimulilor .investigatii . Bolile arterelor coronare .simptomatologie .

profilaxie 2.simptomatologie .complicatii .simptomatologie .simptomatologie .tratament .definitie .definitie .simptomatica .definitie .prognostic .investigatii . Anevrismele arteriale .clasificare .boli functionale ale arterelor periferice .profilaxie 2. Moartea subita .boli organice ale arterelor periferice .fiziopatologie .simptomatologie .investigatii .prognostic .15.9.2.10.tratament 2.etiopatogenie .tratament 2.etiopatogenie .complicatii .tratament 2.definitie 2 2 2 .investigatii .14.definitie .investigatii .13. Hipertensiunea arteriala .definitie .prognostic .prognostic .prim ajutor .etiopatogenie .11.clasificare .etiopatogenie .definitie .ortostatica . Ateroscleroza .simptomatologie .esentiala .clasificare .tratament . Hipotensiune arteriala . Socul .12.tratament 2. Sincopa si lesinul .fiziopatologie .complicatii .simptomatologie .complicatii .

Bolile venelor .evolutie .prognostic .profilaxie 2.complicatii .16.profilaxie 24 .complicatii .varicele .evolutie .etiopatogenie .investigatii .tromboflebita .prognostic .definitie .etiopatogenie .tratament .tratament .simptomatologie .investigatii ..simptomatologie .

bilete de trimitere .pacient constient .puls .percutie 2.culoarea tegumentelor normala . Manifestari de independenta . Independenta / dependenta 2.respiratie .interviu stabileste dg de .2.palpare .F.2010 Competente Continuturi Ore 3 C. .direct ingrijire (nursing) la .1.apartinatorii .temperatura .intrebari inchise si deschise cardiovasculare .mobilitate pastrata .retete .O.semne vitale pastrate .observatie .examen fizic . Identifica problemele .lipsa durerii .comunicare eficienta 2.indirect pacientii cu afectiuni .durere acuta / cronica 3 3 .bilete de iesire din spital .2.cercetare documente medicale .T.carnet de sanatate .discutii cu: .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Nursing in cardiologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009.auscultatie .A . Culegerea de date subiective si obiective: diverse met: 1 de dependenta si .tegumente intacte .somn si odihna corespunzatoare .echipa de ingrijire .scrisori medicale .inspectie . Probleme de dependenta .

specificitate .cand .sentiment de inferioritate .risc de complicatii .realism .cine .implicare .palpitatii .4.mediu .imobilitate .circulatie inadecvata .obsrvabilitate . Diagnostic de ingrijiri (nursing) Elaboreaza planul Problema + de ingrijire (nursing Sursa de didicultate + Manifestarea de dependenta 1.deficit de autoingrijire .obiective pe termen .dificultati de deplasare .cum .lung C4 2. Prioritati de ingrijire Aplica interventiile .izolare .tulburari de echilibru .performanta .pierderea imaginii de sine 2.alterarea functiilor vitale si vegetative .de ordin social ..profilaxia infectiilor .cianoza .incordarea miscarilor .edeme ale membrelor .dispnee . Surse de dificultate .de ordin psihologic .anxietate.supravegherea starii de constienta .supravegherea functiilor vitale si vegetative proprii si delegate . stres .ce se poate face .vulnerabilitate fata de pericole . Obiectivul nursing .in ce masura .prevenirea complicatiilor 3 3 .risc de infectii .comunicare ineficienta Manifestari de dependenta: .modificari ale functiilor vitale .postura inadecvata .ce .lipsa cunoasterii C3 2.escara de decubit .3.alterarea starii de confort .scurt .

sange .educatie 2. Materiale .2.trusa de pansat .medicamente .garou .administrarea .alimentare .alte produse biologice sau patologice .cardiotonice 1. Interventii delegate . Pregatirea pacientului 2.trusa de intubatie .general .solutii perfuzabile .hidratare .pensa linguala .stilet butonat .monitor .stetoscop 1.pregatirea pentru analize .trusa chirurgicala .defibrilator .urina .autonome .mobilizare .anticoagulante .sursa de aspiratie .explicatii .seringi pentru punctie .1.termometru 2.2.tensiometru .comprese .prevenirea complicatiilor .comunicare .1.1.sonde urinare .asigurarea conditiilor de mediu .asigurarea confortului psihic 3 3 .igiena .seringi .informare .trusa de perfuzie .tampoane .administrarea tratamentului specific .pregatirea pentru investigatii .local .asigurarea pozitiilor .sonde de aspiratie .Pregatirea psihica . Resurse materiale 1.sursa de oxigen . Instrumente .2.antiseptice .EKG . Interventii proprii .

respiratie artificiala .determinarea masei de sange circulant .tehnica de executie .carucior .pregatirea materialelor necesare .prevenirea escarelor .supravegherea functiilor vitale .oxigenoterapie .pregatirea materialelor necesare 3 3 .oscilometria .supravegherea pacientului .pregatirea dispozitivelor necesare .pat .metode improvizate 3.respiratie artificiala .pozitia pacientului .masaj cardiac extern .respectarea regimului alimentar 3.intubatie orotraheala . Oxigenoterapia . Pregatirea fizica . Interventii de urgenta .reorganizarea locului de munca 3.2.rolul asistentei 3.2.materiale necesare .igiena .asigurarea conditiilor de mediu adecvata .complicatiilor bronhopulmonare 3. Respiratie artificiala .pregatirea pacientului .4.complicatiilor tromboembolice .5.dezobstruarea cailor aeriene .masurarea presiunii venoase .aspirarea secretiilor .montarea unei perfuzii 3.2.1.masurarea pulsului central .indicatii .contraindicatii .trusa de intubatie .imobilizare .administrarea de anticoagulante .masurarea pulsului periferic .scop .metode de transport . Masurarea TA .sursa de oxigen .gura la gura .3.gura la nas . Transportul pacientilor .brancarda .6. Interventii specifice 3.trusa de ventilatie . Prevenirea complicatiilor imobilizarii .

indicatii .Lee .biochimice .radiocardiograma .apexograma .flebografia .satisfactia pacientului 1.reorganizarea locului de munca .materiale necesare . Examenul radiologic .definitie .pregatirea materialelor .contraindicatii .11.hematologice .8.2..1.manifestari de dependenta care se mentin . Cateterismul cardiac .bacteriologice .pregatirea materialelor necesare .5.notarea in FO a parametrilor masurarii 3.tehnici de executie .manifestari de dependenta absente . Recoltarea analizelor .supravegherea pacientului 3.indicatii . Electrocardiograma . Punctia pericardica .supravegherea pacientului 3.angiocardiografia .pregatirea pacientului .ecocardiografia cardiaca .9.pregatirea pacientului .radioscopia .manifestari de dependenta ameliorate .10.7.testul Rumpel .scop .fonocardiograma .tehnica de executie .manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 3 3 3 .supravegherea pacientului dupa punctie C.tehnici de executie .rolul asistentei 3. Obiective stabilite 1 ingrijirilor 1.scop . Nerealizate .radiografia .notarea in FoO 3.contraindicatii .definitie .pregatirea pacientului . Realizate .pregatirea dispozitivelor necesare . Evalueaza rezultatele.pregatirea pacientului .supravegherea pacientului .pregatirea materialelor necesare .materiale necesare .

insomnii .2010 Continuturi Ore C. Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 36 Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Dindelegan Dorel Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Modul 22 Competente Chirurgie toracica si cardiovasculara Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .claudicatie intermitenta .ameteli .2.hipoxie . Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si si simptomele cardiovasculara specifice afectiunilor .greturi .semne clinice toracice si .astenie fizica .manifestari nervoase .durere anginoasa . Reformularea obiectivelor.cianoza .Chistul hidactic pulmonar 1 1 .astenie psihica .fatigabilitate .varsaturi .balonare .cefalee . adaptate la capacitatile fizice a pacientului 3.lipotimii .dispneea de repaus .palpitatii .!.dispnee expiratorie .hemoptizie .anxietate 2.hipercapnie .junghi toracic cardiovasculare .dispnee de efort .manifestari digestive . Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare .sincope .transpiratii .confuzii .tuse uscata sau cu expectoratie .edem .febra . Analizeaza semnele 1.

Tetralogia Fallot .Anevrismele arteriale .Stenoza mitrala .Tromboembolism pulmonar .Stenoza istmului aortic .Trombozele .Pleurezia purulenta netuberculoasa .Canalul arterial .Adenita .Pericardita constrictiva sau supurata .Stenoza aortica .Elefantiazisul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 .Limfangita .Abcesul pulmonar ..Traumatismele toracice .Varicele membrelor inferioare .

somn si odihna corespunzatoare .puls .tegumente palide si reci .cercetare documente medicale la pacientii cu .semne vitale in limite normale .alterarea starii de confort .cianoza .TA .tegumente intacte .discutii cu echipa de ingrijire afectiuni chirurgicale .3.dificultate de deplasare .interviu stabileste dignosticele .modificari ale functiilor vitale .riscrisc de escare de decubit .risc de complicatii .mobilitate pastrata . Manifestari de dependenta .respiratie .familia toracice si .lipsa durerii .culoare tegumente normala .temperatura .2010 Continuturi Ore 1 C.alterarea integritatii aparatului respirator -alterarea integritatii aparatului circulator .1.de ordin fizic .apartinatori cardiovasculare 2. Identifica problemele . Culegerea de date prin diverse metode 1 de dependenta si .sentiment de inferioritate 2.Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Nursing in Chirurgie toracica si cardiovasculara Anul II An Scolar 2009 -2010 Modul 22 Competente Proiectare didactica semestrul I an II 2009 . Manifestari de independenta . Analiza si sinteza datelor 2. Surse de dificultate .de ordin psihic 1 1 1 .pacient constient .observatie clinica de ingrijire (nursing) .diminuarea sau absenta miscarii .2.comunicare eficienta .2.senzo-motor normal 2.

ingrijiri postoperatorii .1.durere acuta sau cronica .mobilizare .educatie .anxietate .risc de accidente C.hidratare .truse de perfuzie 1 1 1 1 .comunicare .supravegherea functiilor vitale si vegetative . Elaboreaza planul de Obiectivul nursing 1.depresie .tavita renala .stres .local C. Resurse materiale proprii si delegate 1.profilaxia infectiilor .delegate .trusa de pansat .lipsa de cunostinte 3.observabilitate 2.profilaxie .de ordin social .realism .prevenirea complicatiilor 3.hipertermie .dispnee .comunicare ineficienta la nivel senzoro-motor .4.pregatirea pentru investigatii si analize .pregatirea preoperatorie .general . Instrumente .administrarea tratamentului .aparatura de oxigenoterapie . Probleme de dependenta si dg de ingrijire (nursing) + + PES (problema + + sursa de dificultate + manifestari de dependenta .supravegherea starii de constienta . ingrijire (nursing) .pense hemostatice .performanta .implicare .seringi .igiena .foarfeca .alimentare .specificitate .3. Aplica interventiile 1.. Interventii .circulatie defectuoasa .risc de infectie . Prioritati de ingrijire .autonome .

Pregatirea fizica . etc 3. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2.2.supravegherea functiilor vitale .aparatura de monitorizare 1.supravegherea functiilor vegetative .asigurarea confortului ambiental .dezobstruarea cailor aeriene superioare . leucoplast 2.informare .pregatirea preoperatorie .supravegherea plagii si a pansamentului .ingrijirea postoperatorie .branule.manusi sterile si nesterile .pansamente .comprese . Interventii specifice .trusa chirurgicala vasculara . Obiective nerealizate. ingrijirilor aplicate 1.explicatii .Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 1 1 1 .medicamente .prevenirea complicatiilor postoperatorii C.asigurarea confortului psihic 2.fesi.inhalatii .aspirarea secretiilor .manifestari de dependenta care se mentin 2.masca .2.2.supravegherea drenurilor .2.supravegherea cailor vasculare .pregatirea intraoperatoerie .garou . Materiale .solutii antiseptice .recoltari de secretii patologice .efectuarea pansamentelor .manifestari de dependenta ameliorate 1.1..5. Evalueaza rezultatele Obiective stabilite: 1. Obiective realizate .trusa de anestezie de urgenta . Pregatirea psihica .sonde de aspiratie sterile .1.igiena .1.solutii perfuzabile .materiale de protectie .camp steril . Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.pozitie adecvata .toracenteza . fluturasi .manifestari de dependenta absente . Restructurarea planului de ingrijiri 2.camp steril operator.1.

dispnee .inflamatie O.definitie .parestezie faringiana .simptomatologie .rinita . Semne clinice si simptomele .disfonie .edem .etiopatologie .febra .investigatii .obstructie cu corpi straini .epistaxis 2.rinoree .hipoacuzie .sinuzita .otoree .hemoragie .simptomatologie .2010 Competente C. Analizeaza semnele 1.investigatii .obstructie .R.etiopatologie .L .raguseala .definitie .1.anosmie .simptomatologie .principii de tratament Continuturi Ore 1 1 1 1 .afonie . Afectiuni .definitie .investigatii .12 Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Dindelegan Dorel Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Otorinolaringologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .surditate .disfagie .etiopatologie .principii de tratament .durere specifice afectiunilor .principii de tratament .

simptomatologie .etiopatologie .principii de tratament .investigatii .simptomatologie .mastoidita .etiopatologie .simptomatologie .principii de tratament .definitie .principii de tratament .otita .faringita .definitie .investigatii .principii de tratament .definitie .etiopatologie .etiopatologie .principii de tratament .investigatii .simptomatologie .etiopatologie .herpes .investigatii .investigatii .principii de tratament .etiopatologie .laringita .investigatii ..definitie .simptomatologie .principii de tratament .etiopatologie .investigatii .definitie .simptomatologie .principii de tratament .adenoidita .investigatii .definitie .traumatisme .principii de tratament .definitie .etiopatologie .polipoza .etiopatologie .investigatii .furuncul conduct auditiv extern 1 1 1 1 1 1 1 .definitie .definitie .simptomatologie .stomatita .simptomatologie .simptomatologie .

definitie .investigatii .simptomatologie ..tumori .investigatii .principii de tratament .simptomatologie .definitie .etiopatologie .principii de tratament 1 12 .etiopatologie .

vulnerabilitate .2. Analiza si sinteza datelor 2.alterarea vocii .apartinatori 2.motor .depresie .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Lung Doina Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Nursing in Otorinolaringologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 . Surse de dificultate .performanta .1.observatie clinica de ingrijire (nursing) .de ordin social . Manifestari de independenta 2. Probleme de dependenta si dg de ingrijire (nursing) + + PES (problema + + sursa de dificultate + manifestari de dependenta .comunicare ineficace la nivel senzorio .stres . Obiectivul nursing de ingrijire (nursing) .risc de infectie .3.anxietate .realism 1 1 1 .cercetare documente medicale la pacientii cu .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.risc de accidente .dispnee .interviu stabileste diagnostic .de ordin psihic .implicare . de dependenta si .familia .discutii cu echipa de ingrijire afectiuni ORL .alterarea integritatii aparatului respirator -alterarea integritatii aparatului circulator .lipsa de cunostinte 3.de ordin fizic . Elaboreaza planul 1.specificitate .3. Manifestari de dependenta 2. etc C.obstructia cailor aeriene .2 Identifica problemele Culegerea de date prin diverse metode 1.durere.

aerosoli .sonde de aspiratie .seringi pentru punctie .alimentare .observabilitate 2.inhalante .trusa de pansat . Interventii .pregatirea preoperatorie .comunicare .hidratare ..pregatirea pentru investigatii si analize .solutii pentru spalaturi auriculare .4.stilet butonat .general .seringa Guyon .canula traheala .igiena .profilaxia infectiilor .sursa de aspiratie .trusa chirurgicala .supravegherea functiilor vitale si vegetative .tampoane nazale .profilaxie .ingrijiri postoperatorii .trocare .mobilizare .delegate .trusa de perfuzie .sonda laringana .solutii antiseptice .educatie .1. Prioritati de ingrijire .comprese .local C.2.specul auricular .administrarea tratamentului .tampoane auriculare .oglinda Clar .prevenirea complicatiilor 3.medicamente 1 1 .pipete 1.sursa de oxigen .seringi pentru punctie .mese .autonome .supravegherea starii de constienta .amigdalotom . Resurse materiale proprii si delegate 1. Aplica interventiile 1. Materiale .anestezice . Instrumente .specul nazal .

Obiective realizate .Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 1 1 1 1 1 12 .dezobstruarea cailor aeriene .2.igiena . Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2.2.inhalatii .aspirarea secretiilor oro-faringiene . ingrijirilor aplicate 1.dezobstruarea cailor auditive . Evalueaza rezultatele Obiective stabilite: 1. Obiective nerealizate.aspirarea secretiilor oro-laringiene .2.laringectomie C.camp steril operator.manifestari de dependenta absente .1.1.recoltari secretii bucofaringiene .recoltari secretii nazale . Pregatirea fizica .traheotomie .spalaturi auriculare . Interventii specifice .2.tamponament nazal .gargarisme . Pregatirea psihica . Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.tamponament auricular .informare . Restructurarea planului de ingrijiri 2.recoltari secretii auriculare .asigurarea confortului psihic 2.1.pozitie adecvata .instilatii .1. etc 3.manifestari de dependenta care se mentin 2.manifestari de dependenta ameliorate 1.paracenteza auriculara .asigurarea confortului ambiental .punctia sinusurilor maxilare .adenoidectomie .5.explicatii .

definitie .vicii de refractie .durere .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Dindelegan Dorel Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Oftalmologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .afectiuni inflamatorii ai ochiului 1 1 1 1 1 .definitie .scaderea acuitatii vizuale oftalmologice . Principalele afectiuni oftalmologice .ochiul rosu .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.secretii oculare 2.presbitism .simptomatologie .etiopatologie .investigatii .simptomatologie .etiopatologie .hipermetropie .principii de tratament .etiopatologie . Semnele si simptomele prezente la pacientii cu si simptomele afectiuni oftalmologice spacifice afectiunilor .principii de tratament .diplopie .simptomatologie .cecitate .principii de tratament .miopie .investigatii .investigatii .fotofobie .definitie .etiopatologie .reactie pupilara .definitie .investigatii . Analizeaza semnele 1.principii de tratament .simptomatologie .1.

definitie .principii de tratament .etiopatologie ..glaucomul .definitie .etiopatologie .etiopatologie .definitie .simptomatologie .principii de tratament .principii de tratament .blefarite .simptomatologie .simptomatologie .etiopatologie .investigatii .keratita .principii de tratament .definitie .investigatii .definitie .definitie .principii de tratament .iridociclita .investigatii .traumatismeale ochiului si corpi straini 1 1 1 1 .investigatii .simptomatologie .cataracta .investigatii .principii de tratament .simptomatologie .definitie .investigatii .etiopatologie .definitie .investigatii .etiopatologie .definitie .orjeletul .simptomatologie .etiopatologie .simptomatologie .etiopatologie .simptomatologie .investigatii .principii de tratament .principii de tratament .investigatii .simptomatologie .etiopatologie .principii de tratament -conjunctivita .dacriocistita .

definitie .plagi .principii de tratament 1 1 12 .corpi straini conjunctivali .principii de tratament .simptomatologie .principii de tratament .principii de tratament .simptomatologie .etiopatologie .etiopatologie .etiopatologie .definitie .investigatii .arsuri chimice .corpi straini corneeni .simptomatologie .etiopatologie .etiopatologie .etiopatologie .investigatii .simptomatologie .corpi straini intraoculari .definitie .investigatii .definitie .investigatii .arsuri fizice .principii de tratament .simptomatologie .contuzii ..definitie .investigatii .definitie .etiopatologie .simptomatologie .principii de tratament .principii de tratament .investigatii .simptomatologie .definitie .investigatii .

Analiza si sinteza datelor 2.lipsa de cunostinte 3. de dependenta si . Obiectivul nursing de ingrijire (nursing) . Manifestari de independenta 2.3.2 Identifica problemele Culegerea de date prin diverse metode 1. Manifestari de dependenta 2.vulnerabilitate .1.specificitate .implicare . Probleme de dependenta si dg de ingrijire (nursing) + + PES (problema + + sursa de dificultate + manifestari de dependenta . Surse de dificultate .alterarea vederii .performanta .3.de ordin psihic .durere.alterarea integritatii aparatului vizual .familia oftalmologice .2010 Competente Continuturi Ore 1 C. etc C.stres .risc de complicatii .depresie .risc de accidente . Elaboreaza planul 1.2.observatie clinica de ingrijire (nursing) .risc de infectie .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Lung Doina Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Nursing in Oftalmologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .de ordin fizic .interviu stabileste diagnostic .comunicare ineficace la nivel senzorio .de ordin social .realism 1 1 1 .cercetare documente medicale la pacientii cu .apartinatori 2.motor .discutii cu echipa de ingrijire afectiuni .anxietate datorata lipsei vederii .anxietate .

Aplica interventiile 1.seringi ..igiena . Resurse materiale proprii si delegate 1.solutii oftalmice .2.tonomatru .pregatirea preoperatorie .informare .1.local C.pregatirea pentru investigatii si analize .general .asigurarea confortului ambiental .2.oftalmoscop .delegate .hidratare .administrarea tratamentului .medicamente . Pregatirea psihica .solutii antiseptice .ingrijiri postoperatorii .camp steril operator.trusa de pansat 1.autonome . Instrumente .2.camera obscura .igiena . Instilatii si ungvente oftalmice 1 1 1 1 1 1 .alimentare .observabilitate 2. Materiale .solutii perfuzabile .1.supravegherea starii de constienta . Prioritati de ingrijire .mobilizare . Interventii specifice 3.asigurarea confortului psihic 2.explicatii .4.optotip . Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2.educatie .solutii anestezice 2.trusa de perfuzii .prevenirea complicatiilor 3.profilaxia infectiilor .comunicare . Interventii .tampoane .comprese .instrumentar chirurgical specific . etc 3.1.profilaxie .pozitie adecvata .supravegherea functiilor vitale si vegetative . Tratament ortoptic 3. Pregatirea fizica .perimetru Forstek .

3.manifestari de dependenta absente .manifestari de dependenta ameliorate 1.1.1. Obiective nerealizate. Recoltare secretie oculara .1.pansament ocular .5.perfuzii cu manitol 15 % .diuretice .alimentetie hiposodata .2. ingrijirilor aplicate 1.3.spalaturi oculare . Evalueaza rezultatele Obiective stabilite: 1.2. Obiective realizate .manifestari de dependenta care se mentin 2.Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 1 12 . Restructurarea planului de ingrijiri 2. Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.aport redus de lichide C.

1.caracter .gravitate . Semne locale 1 ortopedico . Principalele afectiuni ortopedico-traumatice 1 1 1 1 .dispnee .transpiratii profuze . Analizeaza semnele 1.1.Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Dindelegan Dorel Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .hipertermie .intreruperea diurezei 2.impotenta functionala 1.plaga .scurtarea aparenta sau reala a segmentelor .hemoragia .edemul .aseptica .prabusirea TA .Semne le si simptomele prezente in ortopedie si si simptomele traumatologie spacifice afectiunilor .puls filiform . Semne generale .clasificare .tahicardie .hematomul .crepitatii osoase .profunda .tumefactia .2.deformarea regiunii .localizare .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.paloare .septica .alterarea functiilor vitale si vegetative .mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii .imobilitate .superficiala .intensitate .aprecierea scurtarii .cianoza .2010 Ortopedie traumatologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .durerea traumatice .

3.investigatii . Afectiuni congenitale definitie.torticolis .scolioza 2.investigatii .complicatii .tumori osoase .4.simptomatologie .contuzia cerebrala . Traumatisme 2. profilaxie . Infectii: definitie.etiopatogenie .etiopatogenie .lordoza .osteoporoza .cifoza .investigatii .definitie .definitie . Traumatisme ale capului .2.principii de tratament .principii de tratament .simptomatologie .complicatii 2.genu valgum .definitie 1 1 1 1 . tratament.fractura patologica .comotia cerebrala .investigatii .principii de tratament .2. simptomatologie.etiopatogenie .osteomielita 2.investigatii .coxartroza congenitala . Traumatismele toracelui . Afectiuni degenerative si inflamatorii .complicatii .4.principii de tratament .piciorul eqvin .1.etiopatogenie .definitie .simptomatologie .osteita .deformarile coloanei vertebrale .definitie .fracturile costale .complicatii .complicatii 2.definitie .simptomatologie .simptomatologie .1.genu varum . etiopatogenie.etiopatogenie .2. tratament .voletul costal .4.principii de tratament .

etiopatogenie .principii de tratament .4.simptomatologie .complicatii 2.etiopatogenie .definitie .etiopatogenie .4.5.definitie .definitie .4.complicatii 2.simptomatologie . Traumatismele vertebro-medulare .principii de tratament .principii de tratament .4.contuzii .fracturi .investigatii .complicatii 2. Traumatismele membrelor .principii de tratament ..simptomatologie .etiopatogenie .complicatii 1 1 1 12 . Traumatismele bazinului .entorse .luxatii .investigatii .3.investigatii .investigatii .diagnostic diferential .prim ajutor .semne si simptome comune si patognomonice .

2.deformari ale coloaneu vertebrale si ale membrelor .2 Identifica problemele Culegerea de date prin diverse metode 1.somn si odihna corespunzatoare .pierderea imaginii de sine 2.anchiloza .observatie clinica de ingrijire (nursing) . Analiza si sinteza datelor 2.dificultate de deplasare .risc de infectii . P.atrofie muscularacontractura musculara .escara de decubit .interviu stabileste diagnostic .mobilitate pastrata .risc de accidente .diminuarea sau absenta miscarii .alterarea starii de confort .familia .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .semne vitale (R.crampe . de dependenta si .risc de complicatii .tegumente palide si reci .modificari ale semnelor vitale .2010 Nursing in Ortopedie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .culoarea tegumentelor normala .cercetare documente medicale la pacientii cu .1.atonie musculara .3. Manifestari de dependenta .sentiment de inferioritate .Tº) in limite normale .discutii cu echipa de ingrijire afectiuni ortopedice .cianoza .Ssurse de dificultate de ordin 1 .lipsa durerii .apartinatori 2.comunicare eficienta la nivel motor 2. Manifestari de independenta .pacient constient . TA.tegumente intacte .

alterarea integritatii aparatului locomotor .educatie 3.psihologic anxietate.4.realism . Interventii proprii (autonome) .1.profilaxie .alimentare .vulnerabilitate fata de pericole .prevenirea complicatiilor 3.hidratare . Aplica interventiile 1. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire nursing(PES+ problema +sursade dificultate + + manifestarea de dependenta .observabilitate .administrarea tratamentului general si local C.fizic .pense chirurgicale .a starii de constienta .3.lipsa de cunostinte 3.lung 2.. saracie .scurt .izolare.dispnee . Resurse materiale proprii si delegate 1. stres .pregatirea preoperatorie . Interventii delegate .durere cronica . Elaboreaza planul 1.postura inadecvata .edeme ale membrelor .pregatirea pentru investigatii si analize .comunicare ineficienta la nivel motor C.pense anatomice . Prioritati de ingrijire .pense hemostatice . Interventii 3.1.obiective pe termen . Instrumente: .comunicare ineficienta la nivel motor .specificitate de ingrijire (nursing) .2.bisturie . Obiective nursing . vegetative .igiena .portac 1 1 1 .foarfeci .ingrijiri postoperatorii .circulatie inadecvata .social .mobilizare/transport .imobilitate .mediu .incoordonarea miscarilor .profilaxia infctiilor .durere acuta .performanta .supravegherea si mentinerea functiilor vitale.

metode de transport .2.intubatia orotraheala 3.atele .solutii perfuzabile .pipa Guedel . Interventii de urgenta .oxigenoterapia . Imobilizarea .metode improvizate 3.comprese .poziteie adecvata .Pregatirea psihica .profilaxia tetanosului 3.prima ajutor . Interventii specifice 3.prevenirea complicatiilor tromboembolice .prevenirea escarelor .pat .brancarda .analgezice .asigurarea confortului psihic 2.aparatul gipsat .toaleta plagii .1.suibstante dezinfectante .definitiva .3. etc 1.igiena .fesi . Pregatirea fizica .pregatirea campului operator 3.informare .4.explicatii .2.1.administrarea tratamentului anticoagulant .prevenirea pneumoniei hipostatice 1 1 1 .aparate gipsate .garou .asigurarea confortului ambiental .5.seringi.tampoane .brancarda .hemostaza . Transportul pacientilor .ace chirurgicale .schimbarile de pozitie ale pacientilor cu .imobilizati 3.provizorie . Ingrijirea plagilor .fesi gipsate .sursa de oxigen 2.ATPA .truse de perfuzie .2.caruciorul ..pansamente si bandaje . Prevenirea complicatiilor imobilizarii . Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2. Materiale .

notarea in FO .9. Ingrijirea postoperatorie 3.examene de rutina obligatorii preoperatorii .incidente . Punctia articulara .materiale necesare . Pregatirea in urgente 3.incidente .6. Hg .pregatirea produsului pentru examinare .10.10.definitie . Reintoarcerea in salon .supravegherea pacientului dupa punctie .tehnica de executie .imagine radioscopica .reorganizarea locului de munca .reorganizarea locului de munca .2.metode radiologice .1.pregatirea produsului pentru examinare .10.supravegherea functiilor vitale si vegetative .accidente 3.transportul .rolul asistentei medicale 3.9. Pregatirea preoperatorie 3.2.pregatirea pacientului .supravegherea pacientului dupa punctie .7.scop .10.8.definitie . Supravegherea pacientului .hematocrit. TC . contraindicatii . Pregatirea pentru interventie .tehnica de executie .TS.aspect general 1 1 1 . Examenul radiologic .ziua operatiei 3.1. Administrarea tratamentului anticoagulant 3.10.uree sanguina 3..9.prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor 3.ziua precedenta .pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului articular . Pregatirea generala .3.raze Rontgen .pozitiile pacientului in pat 3.pregatirea pacientului .grup sanguin . contraindicatii .indicatii.notarea in FO .scop .glicemie .materiale necesare .accidente 3.bilantul clinic general .indicatii. Punctia bioptica .

Asigurarea confortului . Restructurarea planului de ingrijiri 2.parametri fiziologici .5.3.pierderi lichidiene . Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.combaterea durerii . Prevenirea complicatiilor postoperatorii .constipatie .manifestari de dependenta ameliorate 1.urina .hidratarea pacientului 3. Evaluaza rezultatele1. Obiective stabilite ingrijirilor aplicate 1.retentie urinara ..manifestari de dependenta care se mentin .pierderi prin dren .2.10. Obiective nerealizate.alte complicatii de decubit C. Obiective realizate .manifestari de dependenta aparute 2.manifestari de dependenta absente .2.transpiratii .varsaturi .igiena .10.Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 12 .sange .combaterea anxietatii 3.4.1.1.manifestari de dependenta care .

tumefiere . Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni semnele si reumatismale simptomele .investigatii . Principalele afectiuni reumatismale .definitie .principii de tratament .2010 Reumatologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .investigatii .reumatismul articular acut .congestie .definitie .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.investigatii .spondilita ankilozanta .poliartrita reumatoida .etiopatogenie .principii de tratament .simptomatologie .simptomatologie .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .febra .reumatismul articular degenerativ .etiopatogenie .tahicardie 2.investigatii .ankiloza .principii de tratament 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .deformari osoase .simptomatologie .definitie .redoare reumatice .durere specifice afectiunilor .simptomatologie .etiopatogenie .1 Analizeaza 1.principii de tratament .definitie .etiopatogenie .

Surse de dificultate .decubit .izometrice .atonie .interviu stabileste diagnostic .pasive .familia reumatismale .observatie clinica de ingrijire (nursing) .de rezistenta .armonioase .active .ankiloza 2.extensie .miscari .rotatie -exercitii fizice .de adductie . Analiza si sinteza datelor 2.apartinatori 2. Manifestari de dependenta .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.1.sezind .alterarea sistemului locomotor 1 1 .complete 2.de abductie .12 Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Lung Doina Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Nursing in Reumatologie Proiectare didactica semestrul I an II 2009 .ortostatism .discutii cu echipa de ingrijire afectiuni .contractura .2 Identifica problemele Culegerea de date prin diverse metode 1.3. Manifestari de independenta .2.coordonate .pozitie corecta .flexie .de ordin fizic . de dependenta si .cercetare documente medicale la pacientii cu .hipotonie .

comunicare . Interventii proprii: .observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: .scurt .3.vulnerabilitate fata de pericole C.termoterapie . Instrumente: seringi si ace sterile 1.mediu .pregatirea pentru investigatii si analize .pat tare 1 1 1 1 1 .durere .anxietate .realism .calmarea durerilor .crioterapie .cura balneara .1.performanta .ionizari .alimentatie .4.. Elaboreaza planul 1. Resurse proprii si delegate 1. Materiale .2.supravegherea functiilor vitale si vegetative .hidroterapie .imobilitate .ultraviolete .educatie 3.corticoterapie C.frictiuni . Obiective pe termen de ingrijire (nursing) .1. Aplica interventiile 1.electroterapie .lipsa de cunostinte privind mentinerea tonusului muscular si a fortei musculare 3.specificitate .alimentatie inadecvata prin deficit .durere . Probleme de dependenta -diagnostice de ingrijiri .de ordin psihologic .masaj .izolare .2.lung 1.bai .stres . Obiective nursing .mobilizare .ergoterapie .profilaxia infectiilor .de ordin sociologic . Interventii delegate: .administrarea tratamentului general si local . Interventii 3.prevenirea complicatiilor 3.

ameliorate 1.corsete . Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. Realizat: .miscari izotone .1. Pregatirea fizica: .scripeti .injectia intraarticulara C.2.comprese substante antiseptice 2. Restructurarea planului de ingrijire 2. Interventii specifice: .incalzire musculara 3.asigurarea confortului psihic 2.bicicleta ergonomica .2.1..mese de elongatie .namol . Obiective stabilite ingrijirilor aplicate 1.bai medicamentoase . Evaluaza rezultatele1.pozitii functionale .parafina .explicatii .manifestari de dependenta .rulouri. Pregatirea psihica: .absente .masaj cu miscari actice .inele pentru maini .miscari izometrice .manusi sterile .1. perne . Metode si mijloace de pregatire a pcientului 2.manifestarie de dependenta care se mentin 2. Nerealizat .chingi .planseta cu rotile .2.substante medicamentoase .informare .tavita renala .5.repaus articular . Planificarea interventiilor adecvate manifestailor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 1 1 1 12 .

varicela .2.Boli infectioase cu poarta de intrare respiratorie .tuse seaca .modificari ele functiilor vitale 2.raguseala .rinoree .hipertermie .rubeola .frison .iritabilitate .rujeola .contagioase: . Semne si simptome prezente in afectiunile infectosi simptomele contagioase specifice afectiunilor .dureri abdominale .scarlatina .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.tulburari circulatorii .eritemul 1. Semne locale: 1 infecto .papula .flictena .contagioase .febra .obstructia cailor respiratorii .TBC pulmonar .cefalee .difteria 1 1 1 1 .ulceratia . Semne generale: .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Stanca Sanda Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .1.tahipnee .varsaturi .pustula .1.2010 Boli infecto-contagioase Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .inapetenta . Principalele afectiuni infecto .greturi . Analizeaza semnele 1.vezicula .macula .leziuni la nivelul tegumentelor si mucoaselor .

tetanos .parotidita epidemica .pneumoniile .toxiinfectii alimentare .Alte boli infectioase variate .infectii nozocomiale .heptita virala .tusea convulsiva .HIV .rabia .gripa .enterovirozele ..febra tifoida .Boli infectioase cu poarta de intrare tegumentara si variata 1 1 1 1 1 1 1 12 .Boli infectioase cu poarta de intrare digestiva .dizenteria .poliomielita .meningita .hepatita B si C .

respiratorii .discutii cu echipele de ingrijire .interviu de ingrijire (nursing) .de ordin psihologic 1 1 .3. Manifestari de dependenta .tegumentelor .indirect afectiuni infecto .potential de complicatii . Independenta / dependenta 2.ancheta epidemiologica 2.2 Identifica problemele Culegere de data subiective si obiective prin divese 1.deficit de autoingrijire 2. Surse de dificultate .mobilitate pastrata .2010 Boli infecto-contagioase Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .potential de suprainfectie a leziunilor .comunicare eficienta la nivel motor si senzorial 2.2.scrisori medicale .cercetare documente medicale .nervoase . Manifestari de independenta .digestive .observatie .discutii cu apartinatorii .direct la pacientii cu .retete .FO .trimiteri .intrebari deschise .1.2010 Competente Continuturi Ore 1 C.Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Nursing in Anul II An Scolar 2009 .dezinteres fata de masurile de igiena si protectie .alterarea integritatii .intrebari inchise contagioase . de dependenta si metode stabileste diagnostic .mucoaselor .pacient constient .alterarea confortului psihic si fizic .examen fizic .

1. Interventii proprii (autonome) .1.administrarea serurilor .vaccinuri .canula traheala .4.sonda laringiana .obiectivitate .problema .1. Materiale .. Diagnosticul de ingrijire PES de ingrijire (nursing) .implicare .4.mobilizare . Prioritati de ingrijire .realism .lung 3.pregatirea pentru investigatiisi analize .imune .sonde de aspiratie 1 1 .performanta . Elaboreaza planul 2.sursa de dificultate .lipsa cunoasterii C. Interventii delegate .observabilitate .anatoxine C.comunicare .specificitate .supravegherea functiilor vitale si vegetative .spatula .3.alimentare .2.izolare .scurt . Instrumente: seringi si ace sterile 1.prevenirea complicatiilor 3.mediu . Resurse materiale proprii si delegate 1.anxietate .igiena .ce face .hidratare .sonda de oxigen .profilaxia infectiilor .educatie 3. Aplica interventiile 1.saracie .de ordin social .profilaxie .cand face Obiective pe termen .cum face .stress .cine face .administrarea tratamentului local si general .manifestari de dependenta 1 Obiectivul de ingrijire .

Pregatirea fizica: .asigurarea confortului psihic 2.trocare .aspirarea secretiilor .5.substante antiseptice 2.2.cutii Petri .ungvente.2. Pregatirea psihica: .drenaj postural Evaluaza rezultatele1..recipiente pentru recoltarea produselor biologice .traheala C.pipete .izolare 3.vaccinuri .intubatie oro.oxigenoterapie .absente .manifestarie de dependenta care se mentin 2.truse de perfuzie .dezobstruarea cailor aeriene .seringi de diferite marimi .pudre .solutii perfuzabile .dieta . .instilatii .satisfactia pacientului 1.1. Metode si mijloace de pregatire a pcientului 2.gargarisme . Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.informare .medicamente inhalante .termometre . Interventii specifice: . Planificarea interventiilor adecvate manifestailor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 1 1 1 1 1 12 .manifestari de dependenta .substante medicamentoase . Nerealizat .repaus fizic .igiena . crème .1.2.pozitii adecvate .1.alcool mentolat .manusi sterile .anestezice .tavita renala . Obiective stabilite ingrijirilor aplicate 1.tensiometru .seruri .explicatii .ameliorate . Restructurarea planului de ingrijire 2. Realizat: .

2.descriere distriburiei bolilor .efect .medicina clinica 1.nivelul cunoasterii (cerecetarea fundamentala) .Notiuni de baza ale epidemilogiei de baza ale 1. Nivelele cercetarii epidemiologice . Descrie conceptele 1.argumenmte .elemente luate in consideratie in cazul asocierii epidemiologice .coerenta .nivelul interventiei (cercetarea aplicativa) 2.modul de transmitere .4.relatia temporala .ameliorarea serviciilor de sanatate 1.plauzabilitatea .forta asoscietiei .Termenul de inferente (generalizari) de tip cauzal .specificitatea .insuficienta altor explicatii . Definire epidemiologiei . Caracterul cauzal al unor asociatii 2.populatie tinta de referinta .explicarea etiologiei bolilor .grup particular de bolnavi 1.consistenta asociatiei .1.relatia de cauzalitate dintre un factor si boala .3. Obiective .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Stanca Sanda Unitate de competenta Epidemiologie si sanatate publica Anul II An Scolar 2009 .relatia tip doza . Strategia bazata pe 2 2 2 .2010 Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .predictia in legatura cu numarul probabil al bolilor .2.factorii de risc in populatiile umane .grupuri populationale .2010 Competente Continuturi Ore C.obiectul preocuparilor .fudamentarea programelor de prevenire si combatere .sanatate publica .1.1.dovada experimentala 2. Domenii de aplicare .

comportament . Modelul integrat al starii de sanatate .determinanti indirecti .situatiiile de criza 1.starea de sanatate influentata de : . Supravegherea epidemiologica .alcoolul .mediu . Modele de sanatate publica 1.locuinte nesanatoase . Epidemiologia bolilor infectioase 3.determinanti directi .infectia HIV.nivelul de educatie 1.rezultate" de analiza a determinantilor sanatatii in relatie cu calitatea vietii 2. Managementul datelor si al informatiilor medicale 2 2 2 2 2 2 2 .accesul la apa potabila ..infecii aerogene .saracia .serviciile de sanatate 1.stilul de viata .nutritia .clasificarea epidemiologica a bolilor infectiose .1.educatia . Modelul epidemiologic Denver .produsul intern brut . Distributia si determinantii bolilor cronice in populatii diferite C.4. Conceptul "structura .2.1 Procesul epidemic .3.fumatul .starea de sanatate influentata de .parazitoze .factori de risc comuni mai multor boli . 2.proces .sanitatia .saracie .distributia in interiorul judetului .poluarea mediului .infectii nozocomiale 4.distributia veniturilor intre judete . Modelul starii de sanatate a determinantilor si interventiilor .1.modificarile climei .habitatul .infectii digestive .activitatea si asistenta antiepidemica 3. Explica starea de sanatate si caracteristicile sanatatii publice 1. Caracteristicile epidemiologie bolilor cronice 4.accesul la ingrijiri de sanatate .biologia umana . SIDA .demografici .2.violenta mai ales in familie .factori socio .factori sociali .somajul .consumul de droguri .zooantroponoze .strategia ecologica 3.

analiza .instrumente .utilizare .scrisa .orala .1.aparitie . Probleme de sanatate publica 3. Calitatea datelor .1.Managementul sistemelor de informatii 2.concepte . Definitie .clasificarea dupa .incredere in sursa informatiei .asocierea determinantilor in producerea efectului .nivel managerial . Determinanti majori ai principalelor probleme de sanatate .conditionarea lor .metode de comunicare a informatiei .fata in fata .electronica .natura .tipuri de informatii .interpretarea datelor 3.exhaustivitate .corectitudine .format .frecventa de colectare .temporalitate .boala 2 2 24 .vizuala .relevanta .tip 2.2.sursa .

scopul si obiectivele strategiei mationale de sanatate .sanatatea familiei .statistica populatiei .evaluare .dinamica populatiei .principii directoare . Monitorizeaza 1.sanatate mintala .viata . .indicatori ai starii de sanatate .implementare .ani potentiali de viata pierduti .indicatori de caracterizare a conditiilor de: .politica de sanatate a guvernului .3.protectia sanatatii .anii de viata ajustati cu incapacitate .munca .indicatori a stilului de viata . Propusi de O.Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Unitate de competenta Epidemiologie si sanatate publica Anul II An Scolar 2009 .2010 Competente Continuturi Ore C.2.servicii preventive .2. Strategia nationala de sanatate publica .caracteristici demografice .starea de sanatate a populatiei .masurarea mortalitatii infantile 2.M.boli netransmisibile .monitorizare .strategia "Sanatate pentru toti in secolul XXI .3. Indicatori utilizati in monitorizarea starii de sanatate a starea de sanatate comunitatii: 1. Metode de monitorizare a starii de sanatate bazate pe rate demografice 3 3 .ingrijirile de sanatate (nursingul in contextul strategiei "Sanatate pentru toti in secolul XXI" 1. Propusi de U.domenii prioritate de interventie .boli transmisibile .E.masurarea natalitatii si a fertilitatii .2010 Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .concepte .caracteristici sociale 1.S. .

morbiditatea individuala.numarul .ponderea in mediul urban/rural .caracteristici comune . Masurarea morbiditatii observate: 2.anchete medicale 3.ani de viata potential pierduti .utilizarea morbiditatii in studiile epidemiologice descriptive 2.calcularea relatiei dintre factorii de risc si boala .structura pe grupe de varsta 2.co-morbiditatea .concepte . Incidenta . Statistica populatiei .in dinamica .1.morbiditatea succesiva .incidenta .date obtinute prin studii speciale .date de rutina .definitia morbiditatii .cercetari .morbiditatea spitalizata .masurarea natalitatii si fertilitatii .2.masurarea mortalitatii generale .unitatea de observare = evenimentul .sursa datelor si informatiilor .screening . Dinamica populatiei .caracteristici diferentiale .cazul de imbolnavire .morbiditatea cu invaliditate .morbiditatea spitalizata .supravegherea bolilor acute si cronice .3.ani de viata ajustati cu incapacitatea .densitatea .2.1.4. pe contingent . Indicatori de morbiditate: 3.repartitia teritoriala .Implicatiile statisticii si dinamicii populetiei pentru serviciile de sanatate C.mortalitatea specifica .aspectul morbiditatii = fenomenul .morbiditatea cu ITM .masurarea mortalitatii specifice 2.abordarea longitudinala .1.abordarea transversala .prevalenta . Determinarea factorilor de risc ca precursori ai bolilor . Masoara si analizeaza morbiditatea 1.2.masurarea mortalitatii infantile .populatia la risc 2.persoana bolnava .morbiditatea cu incapacitate de munca 3 3 3 3 .structura pe sexe . Morbiditatea si tipurile de morbiditate . Abordarea morbiditatii observate: .prevalenta .

resurse financiare 3.1.1.decsrierea prioritatilor .planul activitatilor 3.reprezentari grafice 3. Scop .3.indicatori 3 3 3 3 3 3 .obiective .resurse umane .rezultate asteptate 3.starea deboala .familiei . Instrumente urmarite .intermediare .stabilirea populatiei tinta . Estimarea bugetului . Aplica progrme de 1.organizarea implementarii .descriere cantitativa .elemente de biostatica .2.operationale .indici de structura pentru incidenta/prevalenta .2. Evaluarea .deteriorarea sanatatii . Structura organizationala .stabilirea beneficiarilor -durata programului 1.responsabilitati . Conceptul de vizualizare a informatiilor referitoare la sanatate ..monitorizare 4.obiective .reprezentarea grafica a informatiilor .4.1. Inmplementarea 3.individului .resurse informationale .generale .analiza statica . Prezentatea situatiei existente .formule de calcul .3.5. Identificarea problemelor .gruparea informatiilor .sistemul de ingrijiri de sanatate C.aplicabil la nivelul: .evaluare cantitativa a aspectelor multidimensionale ale sanatatii intr-o populatie . Specificarea participantilor si colaboratorilor .resurse materiale .cu evaluari la nivel regional si national .utilizarea softwere-ului specializat 1. Oportunitati si constrangeri 2. Planificarea 2.specifice .comunitatii .2.formularea problemei de sanatate 1. Initierea sanatate publica 1.

diaree .icter .concluzii .localizare .dispnee .caracteristicile scaunului .durerea .regurcitatie .pirozis .edeme .tahicardie .caracteristici .anorexie .evaluare finala .paloare .transpiratii profuze .propuneri 36 Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Cosma Adrian Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Gastroenterologie Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .2. Analizeaza semnele 1.mcasexie .constipatia .hemoragia . Semne si simptome prezente in afectiunile aparatului si simptomele digestiv specifice afectiunilor .1. Semne generale .caracteristici .clasificare .caracteristici 1.odinofagia .hipotensiune arteriala . Semne locale 1 aparatului digestiv .scadere in greutate .inapetenta .scaderea diurezei .disfagia .1.evaluari partiale .alterarea functiilor vitale si vegetative .tulburari de tranzit .denutritie .criterii si norme utile in control si evaluare .clasificare .2010 Competente Continuturi Ore 2 C.ascita 2 2 .gravitate ..alternanta intre diaree si constipatie .varsaturile .

simptomatologie . Principalele afectiuni ale aparatului digestiv 2.simptomatologie . Afectiunile esofagului .gastrita acuta .principii de tratament .simptomatologie .definitie .investigatii .gastrita cronica .etiologie .hernia hiatala .simptomatologie .definitie .principii de tratament .esofagita de reflux .investigatii .encefalopatioa .intestinului subtire .etiologia .definitia .simptomatologie .etiologie ..principii de tratament .investigatii .investigatii .investigatii .2.simptomatologie .principii de tratament -ulcerul gastroduodenal .1.confuzie . Afectiuni ale stomacului .etiologie .etiologie 2 2 2 2 2 .boala inflamatorie a intestinului .etiologie .principii de tratament .simptomatologia .investigatii .definitie .coma 2.etiologie .definitie .intestinului gros .definitie .tratament 2.tulburari ale starii de constienta .etiologie .definitie .investigatii .principii de tratament .definitie .esofagita caustica .

definitie .simptomatologie .definitie .etiologie .etiologie . Afectiuni ale glandelor anexe .principii de tratament 2 2 2 2 24 .definitie .simptomatologie .etiologie .hepatita cronica .etiologie .principii de tratament .3.investigatii .etiologie .simptomatologie .simptomatologie .investigatii .principii de tratament .sindroame pancreatice .investigatii .principii de tratament .investigatii .investigatii .simptomatologie .etiologie .parazitozele intestinale .principii de tratament .definitie .etiologie .simptomatologie .etiologie .principii de tratament .definitie .colecistita acuta si cronica nelitiazica .definitie .rectocolita ulcero-hemoragica .investigatii .definitie .simptomatologie .investigatii .ciroza hepatica ..investigatii .principii de tratament .colonul iritabil .principii de tratament 2.principii de tratament .sindromul dispectic biliar .simptomatologie .definitie .investigatii .simptomatologie .

2. P.pacient constient .interviul ingrijire (nursing) .3.FO .tegumente intacte si normal colorate .somn odihnitor .auscultatie 1. TA. Probleme de dependenta: .alterarea nutritiei 3 .observatia diagnosticele de .absenta durerii .2.absenta eliminarilor patologice 2.Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .stare de constitutie normala. corespunzatoare varstei si inaltimii corporale .informal afectiuni ale . Elaboreaza planul 2.2. 1 Identifica problemele .alimentatie adecvata . Tº) in limite normale .examenul fizic .2.subiective si obiective.2010 Competente Continuturi Ore 3 C.2.retete .1.informatii semnificative C.mobilitate pastrata .bilete de trimitere . Manifestari de independenta . Analiza si organizarea datelor .palpare .formal la pacientii cu .carnet de sanatate . Culegere de date . Independenta/dependenta de ingrijire (nursing) 2.apeit normal .cercetarea documentelor medicale aparatului digestiv .bilete de iesire din spital .scrisori medicale .semne vitale (R.percutie .discutii cu apartinatorii . prin diferite de dependenta si metode: stabileste .2010 Nursing in Gastroenterologie Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .discutii cu membrii echipei medicale .2.inspectie .

leziuni ale aparatului digestiv .realism . saracie .fizic .izolare .dispnee 2.sonde de aspiratie .inapetenta .profilaxia complicatiilor 3.seringi .supravegherea starii de cunostinta . Interventii proprii . Prioritati de ingrijire .durere .hematemeza ..truse pentru paracenteza .mediu .icter .lung 3. Surse de dificultate de ordin . stres .observabilitate Cine ?.2.postura inadecvata .durere acuta/cronica .obiective pe termen .cantarire .hipotensiune arteriala .specificitate si delegate .1. Resurse materiale 4.performanta .4.melena . Aplica 3.varsaturi .psihologic . Obiectivul nursing interventiile proprii .comunicare .igiena .de ordin social .alimentare .3.educatie .profilaxia infectiei .risc inalt de alterare a conceptului de sine Manifestari de dependenta: .somnolenta .mobilizare/transport . ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? . 4.1.supravegherea functiilor vegetative .alterarea eliminarii digestive .endoscoape 3 3 3 .exces de volum lichidian .autonome . Instrumente .profilaxie .disconfort abdominal .scurt .1.rectoragii .edeme .3.lipsa de cunostinte C.supravegherea functiilor vitale .2.supravegherea alimentatiei .anxietate.1.

aspiratia gastrica continua .3.fotoliu rulant .2.materiale pentru clisme exploratorii .explicatii .3.2.asigurarea confortului psihic 4.paracenteza abdominala evacuatoare 4.prevenirea varsaturilor .igiena alimentatiei 4.esofagoscop .1.cearceaf . Pregatirea psihica .sange .brancarda .medicamente . Interventii de urgenta: .2.3.canula rectala 4.prevenirea tulburarilor de comportament prin administrare de antialgice (in sindroamele pancreatice) 3 3 3 .2.4.igiena .aspiratia gastrica de intermitenta . Pregatirea fizica: .gastroscop .2.solutii perfuzabile .asigurarea conditiilor de confort ambiental .naturala (activa. Alimentatia pacientilor .trusa de transfuzie .3.1.prevenirea deshidratarii prin hidratare parenterala .materiale pentru reactia Rivalta . pasiva) . Pregatirea pacientului 4.sistarea alimentatiei pe cale orala 4.pregatirea campului operator .colonoscop .irigator 4.trusa de perfuzie .recipiente pentru colectarea lichidului de ascita .3.informare .rectosigmoidoscop . Materiale: .. Transportul pacientilor .derivate de sange . Interventii specifice 4.administrarea hemostaticelor .prevenirea socului neurogen .2.oprirea hemoragiei prin aspiratie gastrica .pozitie adecvata .3.artificiala .1.recipiente pentru colectarea lichidului de aspirat .metode de transport .obtinerea consimtamantului . Prevenirea complicatiilor .golirea colonului .pat 4.manusi de cauciuc .sulfat de bariu .

tranzitul baritat .materiale necesare .1.manifestari de dependenta diminuate .rolul asistentului medical .notarea punctiei in FO .pregatirea pacientului .5.2.examene endoscopice .3. Realizate ingrijirilor aplicate .colangiografia .manifestari de dependenta care se mentin .incidente . Nrealizate .pregatirea pacientului . Evalueaza 5. Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 3 3 3 36 .1.satisfactia pacientului 5.accidente C.tehnica de executie .definitia . Investigatii specifice .irigografia .manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5.scop .1.2.locuri de electie . Reformularea obiectivelor: .supravegherea pacientului dupa punctie .5.punctia hepatica si abdominala .colonoscopia .rolul asistentului medical .examene radiologice .reorganizarea locului de munca . Obiective stabilite rezultatele 5.rectosigmoidoscopia .esofagoscopia .adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.pregatirea produsului recoltat pentru examinare .3.4.manifestari de dependenta absente .1.pregatirea pacientului .indicatii / contraindicatii .

principii de tratament 2 2 .pirozis .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr.tumefiere . Patologia esofagului .hiperemie .1.simptomatologie .diaree .ulcerul gastric .2010 Chirurgie generala Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .durere . Dindelegan Dorel Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .anorexie specifice afectiunilor -greata chirurgicale .investigatii .hematemeza .melena .constipatie .rectoragii . Principalele afectiuni chirurgicale 2.2.adenopatie .definitie .dispnee .contractura 2. Patologia stomacului si intestinului subtire .frison .investigatii .simptomatologie .2010 Competente Continuturi Ore 2 C.cefalee .1.varsatura . Analizeaza semnele 1.eructatie .regurcitarea .tahicardie .etiopatogenie . Semne si simptome prezente in chirurgia generala si simptomele .etiopatogenie .febra .principii de tratament 2.definitie .meteorism .

investigatii .investigatii .simptomatologie .etiopatogenie .etiopatogenie .etiopatogenie .Boala Crohn .investigatii .simptomatologie .principii de tratament 2.investigatii .neoplasmul gastric .definitie .principii de tratament .definitie .principii de tratament 2 .definitie .principii de tratament .investigatii .tumorile intestinului subtire .apendicita .definitie .principii de tratament .principii de tratament .investigatii .definitie .simptomatologie .cancerul de colon . Patologia intestinului gros .definitie .simptomatologie .enteritele regionale ..etiopatogenie .simptomatologie .simptomatologie .etiopatogenie .ulcerul duodenal .etiopatogenie .etiopatogenie .diverticuloza .3.rectocolita ulcero-hemoragica .etiopatogenie .principii de tratament .definitie .investigatii .investigatii .simptomatologie .ocluzia intestinala .definitie .simptomatologie .investigatii .principii de tratament .principii de tratament .etiopatogenie .definitie .simptomatologie .

etiopatogenie .simptomatologie .5.4.simptomatologie .simptomatologie .principii de tratament .etiopatogenie .litiaza biliara ..simptomatologie .investigatii .definitie . Patologia chirurgicala a pancreasului .etiopatogenie .principii de tratament .definitie .investigatii .principii de tratament .etiopatogenie .investigatii .investigatii .simptomatologie .cancerul rectal .definitie .definitie .principii de tratament 2.pancreatita acuta .investigatii .investigatii 2 2 .definitie .principii de tratament .colecistita acuta .ciroza hepatica .definitie .principii de tratament 2.etiopatogenie .principii de tratament .etiopatogenie .principii de tratament -abcesele ficatului .etiopatogenie .definitie .etiopatogenie . Patologia chirurgicala a ficatului si a cailor biliare .investigatii .definitie .investigatii .definitie .etiopatogenie .investigatii .chistul hidactic hepatic .simptomatologie .simptomatologie .tumorile ficatului .patologia ano-rectala .simptomatologie .simptomatologie .

simptomatologie .principii de tratament 2.etiopatogenie .principii de tratament 2.simptomatologie .etiopatogenie .principii de tratament 2. Peritonita .investigatii . evisceratia .definitie .principii de tratament 2.etiopatogenie . Eventratia. Hidrosadenita .definitie .principii de tratament .simptomatologie 2 2 2 2 2 .investigatii .definitie . Patologia chirurgicala a splinei .simptomatologie .definitie .8.principii de tratament 2.7. Furunculul .9.etiopatogenie .11.principii de tratament .definitie .pancreatita cronica . Infectii chirurgicale acute si cronice 2.10..2.simptomatologie .investigatii .definitie .etiopatogenie .principii de tratament 2.neoplasmul de pancreas .etiopatogenie .investigatii .definitie .etiopatogenie .principii de tratament 2.investigatii .simptomatologie .6.investigatii .definitie .11.etiopatogenie .11.simptomatologie .etiopatogenie .1.simptomatologie .investigatii .simptomatologie .definitie . Contuziile si plagile abdomenului .investigatii . Herniile .

definitie .6. Erizipelul . Antraxul .etiopatogenie .simptomatologie .11.definitie .simptomatologie .definitie .7.investigatii .etiopatogenie .principii de tratament 2.11.simptomatologie .11.etiopatogenie . Tetanosul .simptomatologie .definitie . Gangrena gazoasa .investigatii .principii de tratament 2.definitie .etiopatogenie .etiopatogenie . Septicemia .investigatii .11..11.etiopatogenie .principii de tratament 2.simptomatologie .10.4.definitie .investigatii . Tuberculoza ganglionara. Flegmonul .8.11.etiopatogenie .9.5.3.simptomatologie 2 .principii de tratament 2.11. Pioemia .principii de tratament 2.investigatii .simptomatologie .simptomatologie .investigatii .definitie .11. abcesul rece .investigatii .definitie . Abcesul cald .investigatii .etiopatogenie .principii de tratament 2.principii de tratament 2.principii de tratament 2.investigatii .principii de tratament 2.11.etiopatogenie .11.definitie .simptomatologie .

2010 Nursing in Chirurgia generala Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .apeit normal . Manifestari de independenta .2. corespunzatoare varstei si inaltimii corporale .tegumente intacte si normal colorate .2010 Competente Continuturi Ore 3 C. Independenta/dependenta de ingrijire (nursing) 2. Culegere de date .FO .2. P.2. TA.principii de tratament 24 Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .carnet de sanatate .informal afectiuni ale .absenta eliminarilor patologice 2.absenta durerii .percutie .1.informatii semnificative C.observatia diagnosticele de . 1 Identifica problemele .investigatii . Analiza si organizarea datelor .subiective si obiective.pacient constient .discutii cu membrii echipei medicale .semne vitale (R.cercetarea documentelor medicale aparatului digestiv . prin diferite de dependenta si metode: stabileste .inspectie .examenul fizic .bilete de iesire din spital ..discutii cu apartinatorii .auscultatie 1. Elaboreaza planul 2. Tº) in limite normale .somn odihnitor .2.3.stare de constitutie normala.alimentatie adecvata .bilete de trimitere .interviul ingrijire (nursing) .scrisori medicale . Probleme de dependenta: 3 .palpare .formal la pacientii cu .mobilitate pastrata .2.2.retete .

2.edeme .deficit de autoingrijire .3.performanta .icter .supravegherea functiilor vegetative 3 3 .izolare .postura inadecvata .leziuni ale aparatului digestiv .alterarea nutritiei .realism .mediu .risc de infectie .1.varsaturi .dificultate sau refuz de a urma dieta .roseata tegumentelor .adenopatie .melena .hipotensiune arteriala . ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? .durere .greturi .risc inalt de alterare a conceptului de sine Manifestari de dependenta: .exces de volum lichidian .durere acuta/cronica ..disconfort abdominal .lipsa de cunostinte C.anxietate.fizic .alterarea tegumentelor .lung 3. Aplica 3.observabilitate Cine ?.rectoragii . stres .febra .de ordin social .somnolenta .inapetenta .tumefiere . saracie . Obiectivul nursing interventiile proprii .alterarea eliminarii digestive .scurt .diareea .2.frison .hematemeza .specificitate si delegate .constipatia .supravegherea functiilor vitale .obiective pe termen .contractura .deshidratarea .varsaturi .4.alterarea mucoaselor .tahicardie . Prioritati de ingrijire .dispnee 2. Surse de dificultate de ordin .psihologic .

cantarire .trusa chirurgicala .hepatica 3 3 3 3 3 .Levin . Pregatirea psihica: .medicamente . Resurse materiale 1.alimentare .pozitie adecvata .1.Foucher .educatie 4.2.bioptice . Instrumente .aspiratie .hidratare .2. Punctii .camp operator 3. materiale .2.1. Interventii specifice 3.comunicare . Interventii proprii .igiena .informare .asigurarea confortului psihic 2.Blakmoore .mobilizare/transport .manusi sterile .3.comprese sterile -mese .trusa pentru pansat .tuburi de dren .solutii antiseptice . Prelevari de produse biologice 3.truse de perfuzie .solutii perfuzabile ..echipament necesar oxigenoterapiei 1.tub Kehr .igiena .autonome . Sondaj gastric . Pregatirea fizica .supravegherea alimentatiei .1.profilaxie .explicatii .profilaxia complicatiilor 3.aspiratie gastrica .supravegherea starii de cunostinta . Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2.trusa pentru punctii 2.sonde .3.camp steril .duodenal .clisma 3.profilaxia infectiei .solutii prentru spalaturi .Einhorn .1.

manifestari de dependenta absente .adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.6.1.2.1.manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5. Ingrijire stome 3. Evalueaza 5. Aplicare pansamente 3.manifestari de dependenta care se mentin ..satisfactia pacientului 5.5.abdominala 3.1.constipatie C.2. Interventii chirurgicale elementare 3.7.manifestari de dependenta diminuate .escare . Realizate ingrijirilor aplicate .4. Alimentatie artificiala 3. Prevenire complicatiilor postoperatorii .3.8. Nrealizate .5.retentie de urina . Reformularea obiectivelor: . Obiective stabilite rezultatele 5.1. Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 3 3 36 .

2010 Endocrinologie Proiectare didactica semestrul II an II 2009 .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Dr Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .durata 1. miscari si contractii involuntare 2. Faciesul . Pozitia.1.11.localizare . Cefaleea endocrinologice . Oboseala fizica si intelectuala 1. Tulburari cardio-respiratorii .constipatie .2.7. Modificari ale vocii 1.cauze .acromegalic . Analizeaza semnele 1.1.diaree . Setea 1.1. Manifestari obiective 2.varsaturi .1.3.1.1. Tulburari gastrointestinale .1.dureri abdominale 1.1.1.8.1.1.2.dispnee 1.5. Manifestari subiective specifice afectiunilor 1.1. Tulburari de vedere 2.cosmaruri .1. Tulburarile somnului .10.inapetenta .2010 Competente Continuturi Ore 1 C.tulburari menstruale 1. Sughitul 1.hipopituitar 1 .cushingoid . Tulburari ale aparatului genital .localizare 1.1.ameteli .6.hipersomnie 1.hipotiroidian . Semne si simptome prezente in bolile endocrine si simptomele 1.9.insomnie .de instalare a pubertatii .addisonian .4. Transpiratie .hipertiroidian .1.

2.5.insuficinta hipofizara .tensiunea arteriala .obezitatea .temperatura .tratament .tipuri .tratament .7. Modificari ale oaselor si muschilor 2.investigatii .definitie .9.6.acromegalia .simptomatologie .respiratie 3.evolutie .evolutie .etiopatogenie .definitie . Statura .nanismul 2.3.10.evolutie .tratament .4. Starea de nutritie .etiopatogenie .etiopatogenie .adenomul cromofob .sindromul adipozo-genital .tratament .definitie 1 1 1 .simptomatologie .etiopatogenie .investigatii .gigantismul . Modificari ale semnelor vitale .1.tratament . Starea mentala 2.simptomatologie .slabirea 2.investigatii . Bolile hipofizei .simptomatologie .investigatii . Aspectul ochilor 2.definitie .investigatii .evolutie .simptomatologie .evolutie .gigantismul .etiopatogenie . parul si unghiile 2. Principalele boli endocrine 3. Edemul 2.nanismul hipofizar .definitie .8.definitie . Aspectul tegumentelor.

feocromocitomul .etiopatogenie .definitie .hipertiroidismul .simptomatologie .etiopatogenie .2.investigatii .boala Cushing .definitie .tratament .evolutie .tratament 3.genital .investigatii .etiopatogenie .investigatii .etiopatogenie .investigatii . Bolile tiroidei .simptomatologie .. Bolile glandelor suprarenale .investigatii .simptomatologie .definitie .evolutie 1 1 1 .etiopatogenie .tratament .investigatii .Boala Addison .tratament 3.etiopatogenie .tratament .definitie .evolutie .investigatii .etiopatogenie .evolutie .tratament .sindromul andreno.definitie .simptomatologie .evolutie .simptomatologie .etiopatogenie .simptomatologie .simptomatologie .investigatii .definitie .3.diabetul insipid .simptomatologie .definitie .hiperaldosteronismul .evolutie .evolutie .tratament .evolutie .

tratament .simptomatologie .etiopatogenie .definitie .tratament .evolutie .investigatii .investigatii .etiopatogenie .simptomatologie .investigatii .evolutie .4.definitie .evolutie .definitie .etiopatogenie .simptomatologie .hipotiparatiroidismul .investigatii .cretinismul .evolutie .etiopatogenie .tratament 3.etiopatogenie .evolutie .evolutie .definitie .evolutie .investigatii .etiopatogenie .definitie .cancerul tiroidian .investigatii .hipotiroidismul .simptomatologie .gusa .tratament . Bolile parotidelor .simptomatologie .tratament .mixedemul .definitie .simptomatologie .investigatii .boala Basedow .tratament ..definitie .tratament .tratament .definitie .simptomatologie 1 1 .etiopatogenie .simptomatologie .hioerparatiroidismul .etiopatogenie .

etiopatogenie .5.etiopatogenie .etiopatogenie .investigatii .simptomatologie .criptorhidia .hirsutismul .investigatii .eunucoidismul .investigatii .definitie .etiopatogenie .evolutie .definitie .investigatii .tratament .etiopatogenie .simptomatologie .boala polichistica ovariana .eunucunismul .evolutie .tratament 1 1 12 .investigatii .definitie .investigatii .pubertatea precoce si intarziata ..definitie .investigatii .investigatii .evolutie .definitie .simptomatologie .simptomatologie . Bolile gonadelor .definitie .evolutie .etiopatogenie .tratament .tratament .evolutie .tratament .tratament .hjopogonadismul .evolutie .tratament 3.definitie .evolutie .simptomatologie .tratament .simptomatologie .etiopatogenie .simptomatologie .evolutie .

Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Lung Doina

Unitate de competenta
Anul II An Scolar 2009 - 2010

Nursing in Endocrinologie Proiectare didactica semestrul II an II 2009 - 2010

Competente

Continuturi

Ore
1

C.2. 1 Identifica problemele . Culegere de date - subiective si obiective, prin diferite de dependenta si metode: stabileste - observatia diagnosticele de - interviul ingrijire (nursing) - formal la pacientii cu - informal afectiuni ale - cercetarea documentelor medicale aparatului digestiv - FO - bilete de trimitere - bilete de iesire din spital - scrisori medicale - carnet de sanatate - retete - discutii cu membrii echipei medicale - discutii cu apartinatorii - examenul fizic - inspectie - auscultatie - masuratori antropometrice - analiza si sistematizarea datelor2 2. Independenta/ Dependenta 2.1. Manifestari de dependenta - pacient constient - mobilitate pastrata - tegumente nemodificate - semne vitale in limite normale - absenta durerii - somn si odihna corespunzatoare - comunicare eficienta la nivel motor si senzorial 2.2. Probleme de dependenta - cefalele - postura inadecvata - cooperare ineficienta la nivel individual - dispnee - circulatie inadecvata - hipertermie - hipotermie

1

- risc de ranire - risc de infectie - disfunctie sexuala - alteraea nutriiei - exces - deficit - alterarea eliminarilor int\estinale - diaree - consti[atie - alterarea echilibrului electrolitic - alterarea echilibrului hidric -alterarea imagiii de sine - pierderea stimei de sine - alterarea vocii 2.3. Manifestari de dependenta - tahipnee - bradipnee - voce ragusita - hidratare exagerata - polifagie - inapetenta - greutate peste normal - greutate sub normal - varsaturi - edeme - furnicaturi - deplesare dificila - odihna insuficienta - slabiciune - iritabilitate - neadaptare la rol - diaforeza - dificultate de a intelege informatia 2.4. Surse de dificultate 2.4.1. Surse de dificultate fizica - alimentatie si hidratare insuficienta sau in exces - constipatie - deficit auditiv - deficit olfactiv - deficit vizual - deformarea articulatiilor extremitatilor - dezechilibru endocrin metabolic - diaforeza - diminuarea peristaltismului - epuizare - ameteala - diminuarea tonusului muscular - frigiditate - oboseala - frilozitate - deprinderi alimentare deficitare - obezitate - edeme - tremuraturi ale membrelor 2.4.2. Surse de dificultate psihologice

1

- anxietate - stress - teama de obezitate - depresie - frustrare - neliniste fata de diagnostic si tratament - amenintarea conceptului de sine - pierderea respectului de sine - neacceptarea bolii - tulburari de gandire 2.4.3. Surse de dificultate sociologice - conditii de munca inadecvate - insuficienta resurselor familiare 2.4.4. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoastere 2.4.5. Diagnostic de ingrijire (nursing0 problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta C.3. Elaboreaza planul de ingrijire nursing 1. Obiectivul nursing - specificitate - performanta - realism - observabilitate Cine ?, ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? - obiective pe termen - scurt - mediu - lung 2. Prioritati de ingrijire - supravegherea functiilor vitale - supravegherea functiilor vegetative - supravegherea starii de cunostinta - supravegherea alimentatiei - supravegherea echilibrului hidroelectrolitic - profilaxia infectiei - acceptarea imaginii de sine - profilaxia complicatiilor - crearea unui mediu sigur - cresterea tolerantei la activitate C.4. 2.1. Interventii proprii - autonome Aplica - comunicare interventiile - alimentare proprii si delegate - hidratare - igiena - mobilizare/transport - cantarire - profilaxie - educatie 2.2. Interventii delegate - pregatirea pentru investigatii - administrarea tratamentului - asigurarea dietei - pregatirea preoperatorie - ingrijirea postoperatorie 1. Resurse materiale - seringi 1

1

1

- recipiente - materiale de dezinfectie - truse de perfuzie - solutii perfizabile - substante entru inhibarea sau stimulare secretiei de hormono - medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenta in - tireoroxicoza - criza de tetanie - criza Addisoniana 2. Pregatirea pacientului 2.1. Pregatirea psihica - informare - explicatii - asigurarea confortului psihic - obtinerea acordului 2.2. Pregatirea fizica - asigurarea conditiilor de mediu - pozitie adecvata - restrictii alimentare - restrictii lichidiene - restrictii de tratament 3. Interventii specifice 3.1. Investigatii 3.1. Examene de laborator - recoltarea sangelui pentru dozari hormonale - glicemie - dozarea calciului - dozarea fosforului - dozarea acizilor grasi liberi - dozarea colesterolului - dozarea lipide serice - dozarea ureei - dozarea creatininei - dozarea ionogramei - dozarea iodemiei - recoltarea urinei pentru - calciurie - iodurie - ionograma - 17 Cetosteroizi - catecolamine 3.1.2. Teste de stimulare sau inhibare a secretiei de hormoni pentru - hipofiza - tiroida - paratiroide - suprarenale - gonade 3.1.3. examene imagistice - radiografia craniana si a scheletului - tomografia computerizata - rezonanta magnetica nucleara - ecografia - probe cu izotopi radioactivi - scintigrama

1

1

Pregatirea preoperatorie .pregatirea campului operator 3.2.5.substante pentru corectarea gustului .pregatirea generala .4.carnetului .craniu .orar .reducerea riscului de ranire . Ingrijirea postoperatorie . Prevenirea complicatiilor .sigurarea confortului psihic si fizic .determinarea acuitatii vizuale .4.ingrijiri speciale dupa interventiile pe .determinarea metabolismului bazal .scopul dietei .denumirea medicamentelor .importanta controlului periodic .1.factorii favorizanti si agravanti .informarea pacientului .purtarea cardului .instruirea cu privire la dieta .electromiograma .glanda tiroida .a medicamentelor de urgenta .oftalmologice .ex fundului de ochi .reflexograma ahiliana .glandele suprarenale C.observarea semnelor de deshidratare .doze .ingrijiri generale comune altor interventii .tipul si cantitatea de alimente care trebuie evitate .acceptarea tratamentului cronic si a limitarilor .conservarea resurselor bolnavului 3.inlocuirea celor interzise .instruirea cu privire la tratament .supravegherea functiilor vitale .determinarea campului vizual .obtinerea acordului .radioiodocaptarea 3.testul hiperpneei provocate 3.5.3.evitarea excesu.reactiile adverse .. Alte examinari .ui e lichide .cresterea aportului de potasiu . 1 1 1 1 .hidratare parenterala 3.masuri in caz de calatorie .efectul terapeutic .cresterea dozelor in caz de urgenta .instruirea cu privire la evitarea riscului de ranire .cale de administrare . Educatia pacientului/ familiei .pregatirea locala .informarea privind modul de producere al bolii .

Evalueaza 5. Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 12 .1.manifestari de dependenta care se mentin .manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5.manifestari de dependenta absente .2. Realizate ingrijirilor aplicate .adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.1.manifestari de dependenta diminuate .satisfactia pacientului 5.1. Reformularea obiectivelor: .3. Nrealizate . Obiective stabilite rezultatele 5.2.1.

tulburari calitative ale urinei .poliuria .inapetenta .polakiuria .disuria .alternanta diaree-constipatie .melena . Urologie Proiectare didactica semestrul II an II 2009 . Semne generale .alterarea aparentnejustificata a starii generale .2010 Nefrologie.ologoanuria .1.accese febrile .greata .transpiratii profuze 2 .hematemeza .piuria 1.varsaturi .tulburari de mictiune .cistalgia .incontinenta de urina .1. Semne si simptome prezente in afectiunile nefrologice si si simptomele urologice specifice afectiunilor 1.aspect .unilaterala .ischiuria .tulburari cantitative de formare a urinii .anuria . Analizeaza semnele 1.tulburari digestive .halena amoniacala .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 .astenie fizica progresiva .2010 Competente Continuturi Ore 2 C.bilaterala .miros .culoare .oliguria .Senne locale: nefrologice si .2.durerea lombara (caracteristici) urologice .hematuria .

etiopatogenie .pielonefrita acuta .simptomatologie .evolutie ..etiopatogenie .simptomatologie .definitie .tratament .glomerulonefrita .investigatii .simptomatologie .investigatii .infectia urinara .etiopatogenie .etiopatogenie .tratament .investigatii 2 2 2 2 .evolutie .insuficienta renala .tratament 2.tratament .evolutie .investigatii .evolutie .sindromul nefrotic .definitie .cronica .somnolenta .investigatii .evolutie .investigatii . Infectii .definitie .definitie .etiopatogenie . Afectiuni nefrologice .etiopatogenie .simptomatologie .definitie .simptomatologie .simptomatologie .definitie .epistaxis .2.tratament .1.simptomatologie .investigatii .tratament .tulburari psihice 2.etiopatogenie .acuta .cronica .evolutie .definitie .acuta . Principalele afectiuni nefrologice si urologice 2.

definitie .3.varicocelul .tratament .etiopatogenie .evolutie .investigatii .etiopatogenie .evolutie .simptomatologie .simptomatologie .investigatii .definitie 2 2 2 2 .simptomatologie .simptomatologie .litiaza renala .investigatii .definitie .etiopatogenie .etiopatogenie .definitie .cancerul de prostata .tumorile renale .definitie .etiopatogenie .tratament .definitie .definitie .definitie .tratament .hidrocelul .investigatii .tratament .evolutie .simptomatologie .bolile aparatului genital mesculin .evolutie .tratament .investigatii .adenomul de prostata .simptomatologie .tratament .pielonefrita cronica .tuberculoza renala .etiopatogenie .tratament 2.investigatii .evolutie .evolutie ..etiopatogenie . Afectiuni urologice .simptomatologie .evolutie .evolutie .tratament .investigatii .

definitie . Malformatiile congenitale renale .4.simptomatologie .evolutie .ectopia renala .investigatii .simptomatologie .tratament 2.etiopatogenie ..investigatii .definitie .definitie .evolutie .etiopatogenie .tratament 2 2 24 .evolutie .investigatii .simptomatologie .5.investigatii .tratament 2.simptomatologie .etiopatogenie .tratament .etiopatogenie .evolutie .rinichiul polichistic . Traumatismele renale .

2.2.retete .mobilitate pastrata .somn si odihna corespunzatoare .tegumente nemodificate .2010 Competente Continuturi Ore 3 C. Culegere de date .eliminari urinare normale din punct de vedere . Independenta/ Dependenta 2.3.subiective si obiective.scrisori medicale .carnet de sanatate .discutii cu apartinatorii .1. prin diferite de dependenta si metode: stabileste .discutii cu membrii echipei medicale . Manifestari de independenta .comunicare eficienta la nivel motor si senzorial . Elaboreaza planul 2.confort psihic C.analiza si sistematizarea datelor2 2.masuratori antropometrice .FO urologice .bilete de trimitere .bilete de iesire din spital .2.auscultatie .2.Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2009 -2010 Nursing in Nefrologie.examenul fizic .cantitativ .formal la pacientii cu . Urologie Proiectare didactica semestrul II an II 2009 . 1 Identifica problemele .informal afectiuni .inspectie .calitativ .somn odihnitor .absenta durerii .semne vitale in limite normale .pacient constient .interviul ingrijire (nursing) .observatia diagnosticele de . Probleme de dependenta 3 3 .cercetarea documentelor medicale nefrologice si .

3.program de munca inadecvat .profilaxia complicatiilor . Prioritati de ingrijire .anxietate .deficit de autoingrijire .cistalgie .greata .oligurie .crearea unui mediu sigur . ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? .comunicare 3 .disurie .social .psihologic .1.disconfort fizic .comunicare ineficienta la nivel .specificitate .supravegherea functiilor vitale . Surse de dificultate de ordin . Obiectivul nursing .odihna insuficienta .cresterea tolerantei la activitate 2.schimbarea modului de viata .tulburari de dinamica sexuala 2.afectiv .mediu .obstructiiale aparatului renal .lung 2.2.alterarea eliminarii urinare .autonome .agitatie .alterarea eliminarii digestive .stress .acceptarea imaginii de sine .de ingrijire (nursing) .leziuni .observabilitate Cine ?.poliurie .profilaxia infectiei .performanta .risc inalt de dteriorare a starii de sanatate Manifestari de dependenta .obiective pe termen .lipsa de cunostinte 1.retentie de urina .risc potential de violenta .supravegherea echilibrului hidroelectrolitic .varsaturi . Interventii proprii .senzorial .scurt .supravegherea functiilor vegetative .realism .alterarea confortului .supravegherea starii de cunostinta .fizic .supravegherea alimentatiei .

Resurse materiale .ingrijirea postoperatorie .asigurarea confortului psihic .recipiente .profilaxie .2.administrarea tratamentului .medicamente specifice 2.truse chirurgicale pentru pregatirea shunt-ului .crearea abordului vascular 3.solutii pentru spalatura vezicala .obtinerea acordului 2.rezectoscop . Dializa peritoneala si hemodializa 3 3 3 3 .crearea campului operator . Pregatirea fizica .sonde vezicale .igiena .informare .asigurarea conditiilor de mediu .1.fesi de tifon .instrumente si materiale .pregatirea preoperatorie .pregatirea pentru dializa 1.2.1.truse chirurgicale pentru pregatirea fistulei arterio-venoase .pungi pentru urina .asigurarea dietei .catetere TEHCHKOFF .restrictii alimentare .materiale de dezinfectie .. Pregatirea pacientului 2.comprese sterile .solutii perfuzabile .truse chirurgicale pentru ingrijirea plagilor .pungi cu solutii de dializa .cantarire .pozitie adecvata .seringi .educatie 2.explicatii .seringi Guyon .truse de perfuzie .restrictii lichidiene .igiena . Pregatirea psihica .surse de oxigen .pregatirea pentru investigatii .cistoscop . Interventii specifice 3.hidratare . Interventii delegate .alimentare .dializoare .pungi pentru drenaj .mobilizare/transport .sonde Cook .

tehnica de executie .sondajul vezical .rolul asistentului medical 4.cardiovasculare . Examene endoscopice: .scop .1.indicatii .pregatirea bolnavului .indicatii .definitie .montarea sondei a demeure .pregatirea bolnavului .pregatirea bolnavului .materiale necesare .3.definitie .materiale necesare .cutanate . Punctia renala . Evaluaza rezultatele3.a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic.ingrijiri ulterioare 4.supraveghere .Interventii de urgenta .2.rolul asistentului medical .uretroscopia .supravegherea pacientului .pregatirea pacientului .definitie .radiografia abdominala pe gol .pregatirea bolnavului .pregatirea pacientului .contraindicatii .pulmonare .tehnica de executie .efectuarea dializei .cistoscopia ..1. Prevenirea complicatilor ingrijirilor aplicate .3.1. Investigatii specifice 4.materiale necesare .pregatirea bolnavului .punctia vezicala .rolul asistentului medical 4.2.rolul asistentului medical .indicatii .supraveghere . Examene radiologice .scop .urografia .evaluarea rezultatelor epurarii extrarenale Indicatiile psihosociale ale dializei C.ingrijiri ulterioare 3 3 .pregatirea pacientului .cistografia . 3.rolul asistentului medical .5.contraindicatii .

Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 3 .4.a.1.3.plaga operatorie .aspectul general .transpiratie .5.incidente .creatinina . Pregatirea generala .clearance-ul ureic .1.4.pansamentul 4.pregatirea in ziua operatiei .manifestari de dependenta diminuate . Obiective stabilite rezultatele 5. Ingrijirile postoperatorii legate de .varsaturi . Pregatirea preoperatorie 4. Realizate ingrijirilor aplicate .igiena .4.hematocrit .b.bilantul clinic general .prevenirea complicatiilor .combaterea durerii .retentie de urina .pierderi lichidiene .HLH .alimentatie .urina .grup sanguin ..4.manifestari de dependenta care se mentin .pregatirea locala 4.satisfactia pacientului 5.parametri fiziologic .1.teste de coagulare . Evalueaza 5. Reformularea obiectivelor: . Pregatirea in urgente 4.adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.1.decubit C.4.constipatie .mobilizare .zise .accidente 4.1.2.sange .4.lichide de drenaj .clearence-ul creatinina 4.ingrijirea plagii .glicemie Explorarea mecanismelor functionale propriu .2.3.bilantul paraclinic .hidratarea pacientului .2. Supravegherea postoperatorie .4. Nrealizate .Pregatirea din ziua precedenta .4.manifestari de dependenta absente .manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5.

36 .

Lab tehnolog 3 3 .

3 3 .

3 3 3 .

3 3 3 3 .

3 36 .

Data .

.

Data .

.

Data .

.

.

.

.

Data .

.

.

.

.

Data S1 S2 .

S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 .

Data .

Data

.

Data .

.

.

Data .

.

.

Data .

.

.

Data .

.

.

Data .

.

.

.

.

Data .

Data

Data

.

Data .

.

.

Data .

.

.

Data .

.

.

Data .

.

.

Data .

.

.

.

Data .

.

.

.

.

Data .

.

.

.

Data .

.

.

.

.

Data .

.

.

.

.

.

Data I II .

III IV V VI .

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Data

I

II

II

IV

V VI VII VIII .

IX X .

XI XII .

.

2012 Continuturi Ore 3 Data Obiective Strategii Metode Mijloace expunere fise problema scheme tizare video predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice Evaluare C. Analiza si organizarea datelor . Identifica problemele Culegere de date .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2011 .discutii cu apartinatorii .FO .cercetarea documentelor medicale aparatului digestiv .bilete de trimitere .scrisori medicale . 1.sa cunoasca documentele medicale .2.interviul ingrijire (nursing) .subiective si obiective.insusesc notiuni noi initiala formativa .sa stie sa analizeze datele .discutii cu membrii echipei medicale .sa cunoasca sisteme de comunicare .carnet de sanatate .sa stie metodele de examinare .retete .2012 Modul 27 Competente Nursing in Chirurgia generala Proiectare didactica semestrul I an II 2011 .sa stie etapele .informatii semnificative S 1 .sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative .palpare .inspectie .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .2.auscultatie 1.percutie .sa cunoasca terminologia .informal afectiuni ale .bilete de iesire din spital . prin diferite de dependenta si metode: stabileste .formal la pacientii cu .observatia diagnosticele de .examenul fizic .

risc de infectie .durere acuta/cronica .2.rectoragii . Tº) in limite normale .absenta eliminarilor patologice 2.alimentatie adecvata . P.2.3.disconfort abdominal .exces de volum lichidian .sa stie etapele .alterarea eliminarii digestive .sa stie si sa recunoasca manifestarile de dependenta -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice sa stie sa coreleze problemele pacientului sa stie sa identifice sursele de dificultate 3 S 3 .sa cunoasca terminologia .diareea .C.mobilitate pastrata .absenta durerii .apeit normal .pacient constient .durere .dificultate sau refuz de a urma dieta . Elaboreaza planul 2.2.2. Independenta/dependenta de ingrijire (nursing) .somn odihnitor .inapetenta 3 S 2 . Probleme de dependenta: .melena .deshidratarea .sa stie manifestarile de independenta .stare de constitutie normala.tegumente intacte si normal colorate .constipatia .hematemeza . TA.sa cunoasca documentele medicale .sa cunoasca sisteme de comunicare expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii .1. Manifestari de independenta 2 .varsaturi .semne vitale (R.risc inalt de alterare a conceptului de sine Manifestari de dependenta: .deficit de autoingrijire .alterarea mucoaselor . corespunzatoare varstei si inaltimii corporale .alterarea tegumentelor .alterarea nutritiei .postura inadecvata .

3.sa stie metodele de examinare .roseata tegumentelor .sa cunoasca documentele medicale .sa stie metodele de examinare .fizic .observabilitate Cine ?.scurt .sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative .specificitate si delegate .supravegherea starii de cunostinta .varsaturi .sa cunoasca sisteme de comunicare .lung 3.hipotensiune arteriala .supravegherea alimentatiei . ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? .obiective pe termen .supravegherea functiilor vitale ..sa stie sa analizeze datele . Prioritati de ingrijire .psihologic .edeme .insusesc notiuni noi sa stie sa recunoasca simptomatologie act de grup conversatie euristica exercitii practice . Surse de dificultate de ordin .2.anxietate.de ordin social .contractura .realism .somnolenta .sa cunoasca terminologia .4.icter .mediu .1.sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative . stres .izolare .frison .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .adenopatie .2.sa stie sa descrie problemele pacientului expunere fise problema scheme tizare video predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice dezbatere initiala formativa .sa stie etapele .tumefiere .lipsa de cunostinte C.sa stie sa analizeze datele .dispnee 2.febra . Aplica 3. Obiectivul nursing interventiile proprii .profilaxia infectiei .tahicardie .leziuni ale aparatului digestiv .performanta .supravegherea functiilor vegetative . saracie .profilaxia complicatiilor 3 S 4 .greturi .

truse de perfuzie .alimentare .profilaxie .autonome .camp steril .2. mobilizare sa stie sa ordoneze in functie de prioritati 3 S 5 sa stie terminologia sa cunoasca materialele expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video sa stie sa descrie materialele manechin predare sa stie sa utilizeze discutii sa respecte asepsia sa respecte antisepsia act de grup conversatie euristica exercitii practice prezentare demo exercitii manechin 3 S 6 sa stie terminologia sa cunoasca materialele sa stie sa descrie instrumentarul sa stie sa utilizeze sa respecte asepsia sa respecte antisepsia prezentare fise initiala predare scheme formativa exercitii video instrumente prezentare fise initiala predare scheme formativa exercitii video demo manechin 3 S 7 .1.hidratare .explicatii . Resurse materiale 1.echipament necesar oxigenoterapiei 1.tuburi de dren .medicamente . Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2.Blakmoore .solutii prentru spalaturi . Interventii proprii .asigurarea confortului psihic .Levin .trusa pentru pansat .educatie 4.igiena .mobilizare/transport .trusa pentru punctii 2.comunicare .3.3.trusa chirurgicala . Instrumente .solutii antiseptice .1.informare .manusi sterile .tub Kehr .aspiratie .Einhorn .1.comprese sterile . Pregatirea psihica: .cantarire .Foucher .sonde .insusesc notiuni noi sa cunoasca modele de hidratare. materiale .solutii perfuzabile .

Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 S 8 sa cunoasca pozitiile pacientului sa stie sa pregateasca pacientul sa stie terminologia sa cunoasca tehnicile sa comunice cu pacientul manechin demo predare exercitii fise initiala scheme formativa video manechin fise initiala scheme formativa video manechin fise scheme video manechin fise scheme video manechin initiala formativa initiala formativa 3 S 9 3 S 10 S 11 3 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa stie tehnicile sa cunoasca tehnicile sa stie terminologia sa cunoasca tehnicile pacientul sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa stie tehnicile sa cunoasca tehnicile manechin predare exercitii demo manechin prezentare predare exercitii predare exercitii demo manechin 3 S 12 sa cunoasca terminologia expunere fise problema scheme sa stie sa comunice tizare video sa stie sa evalueze predare discutii initiala formativa sumativa sa recunoasca problemele pacientului act de grup conversatie euristica practice 36 sa stie sa reformuleze sa stie sa planifice .2.igiena . Reformularea obiectivelor: . Prelevari de produse biologice 3.1. Aplicare pansamente 3.manifestari de dependenta care se mentin .duodenal .manifestari de dependenta absente . Ingrijire stome 3.5.constipatie C.4.manifestari de dependenta diminuate . Sondaj gastric .2. Punctii . Prevenire complicatiilor postoperatorii .pozitie adecvata .clisma 3. .escare . Nerealizate .manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5.hepatica .1.5.bioptice .8.2.3.aspiratie gastrica . Interventii specifice 3.3.abdominala 3. Interventii chirurgicale elementare 3.2.adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.1.7.retentie de urina . Obiective stabilite rezultatele 5.1. Realizate ingrijirilor aplicate .camp operator 3.1. Alimentatie artificiala 3.2.pulmonare Evalueaza 5. Pregatirea fizica .satisfactia pacientului 5.6.

FO .2012 Continuturi Ore 3 Data Obiective Strategii Metode Mijloace expunere fise problema scheme tizare video predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice Evaluare C.1.carnet de sanatate .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Anul II An Scolar 2011 .pacient constient S1 .discutii cu membrii echipei medicale .sa stie sa analizeze datele .subiective si obiective.sa cunoasca sisteme de comunicare . Identifica problemele Culegere de date .2.sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative . 1.2012 Modul 25 Competente Nursing in Gastroenterologie Proiectare didactica semestrul II an II 2011 .retete .sa stie si sa recunoasca tizare video initiala formativa .sa stie etapele .insusesc notiuni noi initiala formativa 3 S2 .formal la pacientii cu .2.3.auscultatie 1.sa cunoasca terminologia .examenul fizic .sa stie manifestarile expunere fise de independenta problema scheme . prin diferite de dependenta si metode: stabileste .sa stie metodele de examinare . Independenta/dependenta de ingrijire (nursing) . Elaboreaza planul 2.observatia diagnosticele de .informatii semnificative C.bilete de iesire din spital .palpare .2.scrisori medicale .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .informal afectiuni ale .sa cunoasca documentele medicale .cercetarea documentelor medicale aparatului digestiv .discutii cu apartinatorii .bilete de trimitere .2.percutie . Analiza si organizarea datelor . Manifestari de independenta 2 .interviul ingrijire (nursing) .inspectie .

somn odihnitor .leziuni ale aparatului digestiv .postura inadecvata .hipotensiune arteriala .alterarea nutritiei .lipsa de cunostinte manifestarile de dependenta -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului manechin predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice sa stie sa identifice sursele de dificultate .anxietate.exces de volum lichidian .inapetenta .edeme . P.disconfort abdominal .2.fizic .de ordin social . TA. Surse de dificultate de ordin .apeit normal .3.alterarea eliminarii digestive .psihologic .risc inalt de alterare a conceptului de sine Manifestari de dependenta: .mobilitate pastrata .tegumente intacte si normal colorate .semne vitale (R.melena .dispnee 2. stres ..2.durere . corespunzatoare varstei si inaltimii corporale .durere acuta/cronica . Tº) in limite normale .izolare .absenta durerii .rectoragii .somnolenta .2. Probleme de dependenta: .hematemeza .icter .alimentatie adecvata .stare de constitutie normala. saracie .varsaturi .absenta eliminarilor patologice 2.

obiective pe termen .comunicare . Interventii proprii .sa cunoasca documentele medicale .cantarire .supravegherea functiilor vitale .realism .specificitate si delegate .1.sa cunoasca sisteme de comunicare sa stie sa aprecieze obiectivele . Obiectivul nursing interventiile proprii .autonome .alimentare .supravegherea starii de cunostinta .colonoscop .C.insusesc notiuni noi sa stie sa recunoasca simptomatologie expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup 3 S4 conversatiefise initiala euristica scheme formativa predare video exercitii manechin practice explicatii act de grup 3 S5 sa stie terminologia sa cunoasca materialele conversatiefise initiala euristica scheme formativa predare video sa stie sa descrie materialele exercitii manechin practice sa stie sa utilizeze sa respecte asepsia explicatii sa respecte antisepsia act de grup sa stie tehnicile .supravegherea alimentatiei .seringi .1.lung 3.sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative .performanta .1. Instrumente .2. Aplica 3.rectosigmoidoscop .igiena .observabilitate Cine ?.scurt .mediu .profilaxia infectiei .profilaxie .canula rectala 3 S3 .profilaxia complicatiilor 3.gastroscop .sa stie etapele .endoscoape .mobilizare/transport .truse pentru paracenteza .sa stie sa analizeze datele . Resurse materiale 4.4.sa cunoasca terminologia .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .esofagoscop .supravegherea functiilor vegetative .1.educatie 4. ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? .3.sonde de aspiratie . Prioritati de ingrijire .

3.1.sulfat de bariu .manusi de cauciuc .sange .asigurarea conditiilor de confort ambiental .pregatirea campului operator .materiale pentru reactia Rivalta . pasiva) . Pregatirea fizica: .pat rulant 3 S 6 sa stie terminologia sa aiba notiuni de psihologie medicala sa stie sa comunice expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii sa cunoasca metodele de pregatire act de grup conversatie euristica exercitii practice expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii exercitii practice 3 S 7 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa cunoasca tehnicile sa stie terminologia sa stie metode de transport .igiena .metode de transport .1.derivate de sange . Alimentatia pacientilor . Materiale: .naturala (activa.trusa de perfuzie .trusa de transfuzie .explicatii .artificiala .3.2.1.golirea colonului .irigator 4.obtinerea consimtamantului .2.brancarda .materiale pentru clisme exploratorii .4. Interventii specifice 4.medicamente .2.igiena alimentatiei 4. Pregatirea pacientului 4. Transportul pacientilor . Pregatirea psihica .2.pozitie adecvata .2.cearceaf .solutii perfuzabile .informare .3.recipiente pentru colectarea lichidului de ascita .asigurarea confortului psihic 4.sistarea alimentatiei pe cale orala 4.recipiente pentru colectarea lichidului de aspirat .2.fotoliu rulant .

4.5.tranzitul baritat .rolul asistentului medical .prevenirea deshidratarii prin hidratare parenterala . scop.tehnica de executie . indicatii.rolul asistentului medical .examene radiologice .aspiratia gastrica continua .notarea punctiei in FO .prevenirea varsaturilor .punctia hepatica si abdominala .pregatirea produsului recoltat pentru examinare .colonoscopia .reorganizarea locului de munca .examene endoscopice .administrarea hemostaticelor . Interventii de urgenta: . Investigatii specifice .pregatirea pacientului .rectosigmoidoscopia .4.colangiografia .paracenteza abdominala evacuatoare 4. Prevenirea complicatiilor .oprirea hemoragiei prin aspiratie gastrica .supravegherea pacientului dupa punctie .materiale necesare .pregatirea pacientului .irigografia .3.incidente .3.prevenirea socului neurogen .prevenirea tulburarilor de comportament prin administrare de antialgice (in sindroamele pancreatice) 4. contraindicatii .accidente 3 S8 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa stie tehnicile sa stie interventii de urgenta expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii 3 S9 3 S 10 3 S 11 act de grup conversatie euristica exercitii practice sa stie terminologia expunere fise sa stie sa pregateasca problema scheme pacientul tizare video manechin sa cunoasca tehnicile predare sa stie sa comunice discutii exercitii sa stie terminologia expunere fise sa stie sa pregateasca problema scheme pacientul tizare video predare manechin sa cunoasca tehnicile discutii sa stie sa comunice exercitii sa stie terminologia expunere fise sa cunoasca tehnicile problema scheme sa comunice cu pacientul tizare video sa stie materialele predare manechin sa stie instrumentarul discutii exercitii sa stie si sa recunoasca incidente sau accidente sa stie interventii de urgenta initiala formativa initiala formativa initiala formativa .esofagoscopia .3.locuri de electie .definitia.3.aspiratia gastrica de intermitenta .pregatirea pacientului .

adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5.5.manifestari de dependenta care se mentin .1. Obiective stabilite rezultatele 5. Realizate ingrijirilor aplicate . Nrealizate .2.2.3. Evalueaza 5.1. Reformularea obiectivelor: . Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 S 12 sa cunoasca terminologia expunere fise problema scheme sa stie sa comunice tizare video sa stie sa evalueze predare discutii initiala formativa sumativa sa recunoasca problemele pacientului act de grup conversatie euristica practice sa stie sa reformuleze sa stie sa planifice 36 .1.manifestari de dependenta absente .satisfactia pacientului 5.C.1.manifestari de dependenta diminuate .

greturi .dispnee de efort .tuse uscata sau cu expectoratie .varsaturi 1 S1 sa stie notiunile de anatomie specifice sa stie terminologia sa stie descrie si recunoaste simptomatologia sa stie sa coreleze simptomatologia .fatigabilitate . Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si si simptomele cardiovasculara specifice afectiunilor .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor DR Dindelegan Dorel Unitate de competenta Anul II An Scolar 2011 -2012 Modul 28 Competente Chirurgie toracica si cardiovasculara Proiectare didactica semestrul II an II 2011 .2012 Continuturi Ore Data Obiective Strategii Evaluare Metode Mijloace expunere fise problema scheme tizare video predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice initiala formativa C.hipoxie .edem .hipercapnie .junghi toracic cardiovasculare .lipotimii .durere anginoasa .manifestari digestive .cianoza .ameteli .hemoptizie .transpiratii .semne clinice toracice si . Analizeaza semnele1.!.palpitatii .sincope .febra .dispnee expiratorie .claudicatie intermitenta .dispneea de repaus .balonare .

Abcesul pulmonar 1 S4 .confuzii .Chistul hidactic pulmonar 1 S2 .manifestari nervoase .cefalee .Pleurezia purulenta netuberculoasa 1 S3 ..insomnii .Tromboembolism pulmonar 1 S5 .Stenoza aortica .astenie psihica .anxietate 2.astenie fizica .Tetralogia Fallot 1 S7 . Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare .Stenoza mitrala 1 S8 sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice initiala formativa initiala formativa initiala formativa initiala formativa initiala formativa initiala formativa initiala formativa .Pericardita constrictiva sau supurata 1 S6 .

Stenoza istmului aortic 1 S9 sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul sa stie terminologia sa stie manifestarile sastie interventiile sa stie tratamentul predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice predare planse expunere scheme conversatii folii euristice initiala formativa .Trombozele .Elefantiazisul 1 S 12 initiala formativa 12 .Anevrismele arteriale 1 S 11 initiala formativa .Varicele membrelor inferioare .Canalul arterial .Traumatismele toracice 1 S 10 initiala formativa ..Adenita .Limfangita .

2.2.masuratori antropometrice .discutii cu apartinatorii .pacient constient .scrisori medicale . Manifestari de independenta . 1.carnet de sanatate .interviul ingrijire (nursing) .bilete de trimitere . Independenta/ Dependenta 2.sa stie si sa recunoasca manifestarile de dependenta expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare .Scola Postliceala Sanitara Zalau Profesor Lucaciu Aura Unitate de competenta Anul II An Scolar 2011 -2012 Modul 26 Nursing in Nefrologie.sa stie sa analizeze datele .mobilitate pastrata .sa cunoasca terminologia .insusesc notiuni noi .sa cunoasca sisteme de comunicare .analiza si sistematizarea datelor2 2.retete .sa stie metodele de examinare .sa stie manifestarile de independenta .tegumente nemodificate S1 3 S2 .observatia diagnosticele de .cercetarea documentelor medicale nefrologice si .examenul fizic .inspectie .sa cunoasca documentele medicale .formal la pacientii cu .discutii cu membrii echipei medicale .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .sa stie etapele . prin diferite de dependenta si metode: stabileste .informal afectiuni .1.subiective si obiective.FO urologice .2012 Continuturi Competente Ore 3 Data Obiective Strategii Evaluare Metode Mijloace expunere fise problema scheme tizare video predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice initiala formativa C. Urologie Proiectare didactica semestrul II an II 2011 . Identifica problemele Culegere de date .sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative .bilete de iesire din spital .auscultatie .

.fizic .comunicare eficienta la nivel motor si senzorial .3.3.2.cistalgie .odihna insuficienta .risc inalt de dteriorare a starii de sanatate Manifestari de dependenta .sa cunoasca terminologia .obstructiiale aparatului renal .absenta durerii .sa cunoasca documentele medicale sa stie sa identifice sursele de dificultate expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii .comunicare ineficienta la nivel .somn si odihna corespunzatoare .sa stie si sa recunoasca manifestarile de dependenta -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului sa stie sa explice termenii . Elaboreaza planul 2.senzorial .eliminari urinare normale din punct de vedere .alterarea eliminarii urinare . Probleme de dependenta de ingrijire (nursing) .tulburari de dinamica sexuala 2. Surse de dificultate de ordin .agitatie .disurie .cantitativ .calitativ .2.psihologic 3 S3 -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului discutii act de grup conversatie euristica exercitii .confort psihic C.varsaturi .alterarea confortului .sa stie etapele .semne vitale in limite normale .deficit de autoingrijire .alterarea eliminarii digestive .afectiv .disconfort fizic .retentie de urina .2.poliurie .somn odihnitor .risc potential de violenta .leziuni .greata .oligurie .

hidratare .sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative .sa cunoasca terminologia .mediu .supravegherea starii de cunostinta .supravegherea alimentatiei .sa stie etapele .alimentare .realism .lung 2.acceptarea imaginii de sine .mobilizare/transport .profilaxie .profilaxia infectiei .insusesc notiuni noi sa stie sa recunoasca simptomatologie expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup .cantarire . Obiectivul nursing .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .sa stie sa analizeze datele .supravegherea echilibrului hidroelectrolitic . Prioritati de ingrijire .obiective pe termen .stress .comunicare .lipsa de cunostinte 1.1.autonome .profilaxia complicatiilor .anxietate . ce ? Ce se poate face ? Cum ? Cand ? .cresterea tolerantei la activitate 2.sa cunoasca sisteme de comunicare sa stie sa aprecieze obiectivele .supravegherea functiilor vegetative .supravegherea functiilor vitale .social .scurt .crearea unui mediu sigur .igiena .observabilitate Cine ?.schimbarea modului de viata .specificitate ..sa cunoasca documentele medicale .educatie 3 S4 .program de munca inadecvat .performanta . Interventii proprii .

seringi Guyon .solutii pentru spalatura vezicala .instrumente si materiale .2.pregatirea preoperatorie .materiale de dezinfectie .rezectoscop .sonde Cook .dializoare .informare .asigurarea dietei .fesi de tifon .2.truse de perfuzie .asigurarea confortului psihic 3 S5 sa stie terminologia sa cunoasca materialele conversatiefise initiala euristica scheme formativa predare video sa stie sa descrie materialele exercitii manechin practice sa stie sa utilizeze sa respecte asepsia explicatii sa respecte antisepsia act de grup sa stie tehnicile 3 S6 sa stie terminologia sa cunoasca materialele conversatiefise initiala euristica scheme formativa predare video sa stie sa descrie materialele exercitii manechin practice sa stie sa utilizeze sa respecte asepsia explicatii sa respecte antisepsia act de grup sa stie tehnicile 3 S7 sa stie terminologia sa aiba notiuni de psihologie medicala sa stie sa comunice expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare .1.comprese sterile . Interventii delegate .truse chirurgicale pentru pregatirea fistulei arterio-venoase .recipiente .cistoscop .surse de oxigen .pregatirea pentru dializa 1.solutii perfuzabile .truse chirurgicale pentru pregatirea shunt-ului .catetere TEHCHKOFF .seringi .truse chirurgicale pentru ingrijirea plagilor . Resurse materiale .administrarea tratamentului .pungi cu solutii de dializa . Pregatirea pacientului 2.sonde vezicale .pregatirea pentru investigatii . Pregatirea psihica .pungi pentru drenaj .pungi pentru urina .explicatii .medicamente specifice 2.ingrijirea postoperatorie .

2.1.supraveghere discutii sa cunoasca metodele de pregatire act de grup conversatie euristica exercitii practice 3 S8 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa cunoasca tehnicile sa stie terminologia sa stie metode de transport expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii exercitii practice 3 S9 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa stie tehnicile sa stie interventii de urgenta expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii practice .punctia vezicala .obtinerea acordului 2.contraindicatii . Prevenirea complicatilor ingrijirilor aplicate .crearea abordului vascular 3.cutanate .3.Interventii de urgenta .pulmonare .supravegherea pacientului . Pregatirea fizica .asigurarea conditiilor de mediu .pregatirea pacientului .igiena .cardiovasculare .pregatirea pacientului .definitie .sondajul vezical . Dializa peritoneala si hemodializa .montarea sondei a demeure .restrictii alimentare .scop .indicatii .crearea campului operator .5.2.indicatii . Interventii specifice 3. Evaluaza rezultatele3.. 3.restrictii lichidiene .1.a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic.materiale necesare .1.materiale necesare .definitie .pozitie adecvata .tehnica de executie .efectuarea dializei .evaluarea rezultatelor epurarii extrarenale Indicatiile psihosociale ale dializei C.

4. Examene endoscopice: .3.rolul asistentului medical . Investigatii specifice 4.materiale necesare .bilantul paraclinic .pregatirea pacientului .scop .accidente 4..pregatirea bolnavului .tehnica de executie .urografia .contraindicatii .pregatirea bolnavului .rolul asistentului medical .cistografia . Examene radiologice . Pregatirea preoperatorie 4.cistoscopia .uretroscopia .4.1. Punctia renala .rolul asistentului medical 4.definitie .supraveghere .2. Pregatirea generala .1.pregatirea bolnavului .ingrijiri ulterioare 4.bilantul clinic general .pregatirea bolnavului .ingrijiri ulterioare .incidente .rolul asistentului medical .hematocrit 3 S 10 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa cunoasca tehnicile sa stie sa comunice expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii exercitii 3 S 11 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa cunoasca tehnicile sa stie sa comunice expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii .radiografia abdominala pe gol .pregatirea bolnavului .HLH .rolul asistentului medical 4.indicatii .

combaterea durerii .decubit exercitii sa stie tehnicile specifice sa stie etapele de pregatire sa stie metodele de monitorizare sa stie sa intocmeasca documentele specifice sa stie sa evalueze starea pacientului sa stie tehnici speciale de ingrijiri convenrsatii euristice .b.constipatie .retentie de urina .teste de coagulare .4.a..2.plaga operatorie .pregatirea locala 4. Ingrijirile postoperatorii legate de .urina .3.alimentatie .clearence-ul creatinina 4.lichide de drenaj .pansamentul 4.mobilizare .creatinina .aspectul general .4.igiena .ingrijirea plagii .Pregatirea din ziua precedenta .pierderi lichidiene .varsaturi .prevenirea complicatiilor .hidratarea pacientului . Pregatirea in urgente 4.4.zise .4.clearance-ul ureic . Supravegherea postoperatorie .sange .transpiratie .pregatirea in ziua operatiei .grup sanguin .4.parametri fiziologic .4.glicemie Explorarea mecanismelor functionale propriu .

1.manifestari de dependenta absente .manifestari de dependenta care se mentin . Obiective stabilite rezultatele 5. Reformularea obiectivelor: .C.2.manifestari de dependenta diminuate . Realizate ingrijirilor aplicate .adaptate la capacitatile fizice a pacientului 5.5.1.2.satisfactia pacientului 5. Evalueaza 5.3.manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii 5. Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 3 S 12 sa cunoasca terminologia expunere fise problema scheme sa stie sa comunice tizare video sa stie sa evalueze predare discutii initiala formativa sumativa sa recunoasca problemele pacientului act de grup conversatie euristica practice 36 sa stie sa reformuleze sa stie sa planifice . Nrealizate .1.1.

diminuarea sau absenta miscarii S1 1 S2 .comunicare eficienta . Identifica problemele Culegerea de date prin diverse metode 1.semne vitale in limite normale .1. Manifestari de dependenta .apartinatori cardiovasculare 2.temperatura .somn si odihna corespunzatoare . de dependenta si .sa stie sa analizeze datele .puls .sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative .sa cunoasca documentele medicale .TA .sa stie si sa recunoasca tizare video initiala formativa .culoare tegumente normala .sa cunoasca sisteme de comunicare .observatie clinica de ingrijire (nursing) .lipsa durerii .sa stie metodele de examinare .2012 Continuturi Ore 1 Data Obiective Strategii Evaluare Metode Mijloace expunere fise problema scheme tizare video observatia predare discutii descoperirea act de grupfise scheme conversatievideo euristica manechin simulari exercitii practice Iinitiala formativa C. Analiza si sinteza datelor 2.sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .2.sa stie manifestarile expunere fise de independenta problema scheme .discutii cu echipa de ingrijire afectiuni chirurgicale .cercetare documente medicale la pacientii cu .sa cunoasca terminologia . Manifestari de independenta .interviu stabileste dignosticele .senzo-motor normal 2.pacient constient .familia toracice si .respiratie .mobilitate pastrata .2.dificultate de deplasare .sa stie etapele .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Payer Marta Unitate de competenta Nursing in Chirurgie toracica si cardiovasculara Anul II An Scolar 2011 -2012 Modul 28 Competente Proiectare didactica semestrul II an II 2011 .tegumente intacte .insusesc notiuni noi Iinitiala formativa 1 S3 .

alterarea integritatii aparatului respirator -alterarea integritatii aparatului circulator .dispnee .3.risc de accidente C.risc de complicatii .observabilitate manifestarile de dependenta -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului sa stie sa identifice sursele de dificultate manechin predare discutii act de grup conversatie euristica expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup conversatie euristica expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii 1 S4 1 S5 . Probleme de dependenta si dg de ingrijire (nursing) + + PES (problema + + sursa de dificultate + manifestari de dependenta .durere acuta sau cronica .implicare .lipsa de cunostinte 3.de ordin psihic .alterarea starii de confort .sa stie si sa recunoasca manifestarile de dependenta -sa stie sa descrie problemele pacientului sa stie sa coreleze problemele pacientului sa stie sa explice termenii 1 S6 .sentiment de inferioritate 2.riscrisc de escare de decubit .performanta .specificitate .depresie .cianoza .modificari ale functiilor vitale .anxietate . Elaboreaza planul de Obiectivul nursing 1.sa cunoasca documentele medicale .tegumente palide si reci .stres .risc de infectie .comunicare ineficienta la nivel senzoro-motor .hipertermie .sa cunoasca terminologia .circulatie defectuoasa .de ordin fizic .de ordin social .. Surse de dificultate .realism . ingrijire (nursing) .sa stie etapele .3.

2.delegate .aparatura de oxigenoterapie .sa stie sa analizeze datele .trusa de anestezie de urgenta .pense hemostatice .educatie .supravegherea functiilor vitale si vegetative .seringi .prevenirea complicatiilor 3. Aplica interventiile 1.trusa chirurgicala vasculara .local C.1.supravegherea starii de constienta .sa stie sa descrie examenul fizic al pacientului .pregatirea preoperatorie .aparatura de monitorizare 1 S7 .mobilizare . Instrumente .profilaxia infectiilor .profilaxie .tavita renala . Interventii .ingrijiri postoperatorii .pregatirea pentru investigatii si analize .igiena .autonome .sonde de aspiratie sterile .branule.4.garou .general .foarfeca . Prioritati de ingrijire .alimentare .hidratare .insusesc notiuni noi sa stie sa recunoasca simptomatologie sa stie tehnicile de ingrijiri expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii act de grup conversatie euristica exercitii 1 S8 sa stie terminologia sa cunoasca materialele conversatiefise initiala euristica scheme formativa predare video sa stie sa descrie materialele exercitii manechin practice sa stie sa utilizeze sa respecte asepsia explicatii sa respecte antisepsia act de grup sa stie tehnicile sa stie terminologia sa cunoasca materialele conversatiefise euristica scheme predare video initiala formativa . Resurse materiale proprii si delegate 1.comunicare .sa stie sa organizeze datele culese -sa stie sa distinga datele semnificative . fluturasi .truse de perfuzie .administrarea tratamentului .trusa de pansat .

ingrijirea postoperatorie .supravegherea drenurilor . leucoplast 2.pregatirea preoperatorie .pozitie adecvata .masca . Interventii specifice .explicatii .1.aspirarea secretiilor . Pregatirea psihica .toracenteza .manusi sterile si nesterile .informare . Pregatirea fizica .igiena .supravegherea plagii si a pansamentului .asigurarea confortului psihic 2.solutii perfuzabile .dezobstruarea cailor aeriene superioare .pregatirea intraoperatoerie .2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2.efectuarea pansamentelor .camp steril .prevenirea complicatiilor postoperatorii sa stie sa descrie materialele exercitii manechin practice sa stie sa utilizeze sa respecte asepsia explicatii sa respecte antisepsia act de grup sa stie tehnicile 1 S9 sa stie terminologia sa stie sa pregateasca pacientul sa cunoasca tehnicile sa stie sa comunice sa stie tehnicile specifice sa stie etapele de pregatire sa stie metodele de monitorizare sa stie sa intocmeasca documentele specifice sa stie sa evalueze starea pacientului sa stie tehnici speciale de ingrijiri expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii exercitii convenrsatii euristice expunere fise initiala problema scheme formativa tizare video manechin predare discutii exercitii convenrsatii euristice 1 S 10 .supravegherea cailor vasculare .supravegherea functiilor vegetative .comprese . Materiale .pansamente . etc 3.recoltari de secretii patologice .asigurarea confortului ambiental .solutii antiseptice .medicamente .supravegherea functiilor vitale .camp steril operator.2.1.inhalatii .fesi.materiale de protectie .

Planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului 1 S 11 sa cunoasca terminologia expunere fise sa stie sa comunice problema scheme sa stie sa evalueze tizare video sa recunoasca problemele pacientului predare discutii sa stie sa reformuleze sa stie sa planifice sa stie sa reformuleze sa stie sa planifice act de grup conversatie euristica practice initiala formativa sumativa 1 S 12 12 .1. Restructurarea planului de ingrijiri 2.2.C.1. Reformularea obiectivelor adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.1.manifestari de dependenta absente .2.5.manifestari de dependenta ameliorate 1. Evalueaza rezultatele Obiective stabilite: 1. Obiective realizate .manifestari de dependenta care se mentin 2. Obiective nerealizate. ingrijirilor aplicate 1.

caracterul contradictoriu .1.date cantitative .principiul realismului .Scola Postliceala Sanitara Zalau Instructor Lung Doina Unitate de competenta Anul II An Scolar 2010 -2011 Modul 22 Competente C. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice Principii de baza ale cercetarii Proiectare didactica semestrul II an II 2010 .caracterul pasional .principiul cognoscibilitatii .teorie .ipoteza . Concepte si termeni .caracterul iluzoriu . Caracteristicile cunoasterii comune: .variabile .caracterul limitat S1 sa stie sa defineasca cercetarea sa stie caracterele sa stie sa deosebeasca carateristicile sa stie sa exemplifice 2.date calitative 2 2 S4 S5 sa stie sa defineasca un concept sa stie termenii sa stie notiuni despre teorie sa stie notiuni despre ipoteze sa stie notiuni despre initiala formativa . Postulatele cunoasterii stiintifice .principiul regularitatii 2 2 S2 S3 sa stie sa defineasca un postulat sa stie sa exemplifice sa stie principiile sa stie sa exemplifice initiala formativa 3.principiul determinismului .2011 Continuturi Ore 2 Data Obiective Strategii Evaluare Metode Mijloace observatia planse descoperirea scheme demonstratia problematizare simulari video studiu de carti caz reviste deszbatere exercitii observatia planse descoperirea scheme demonstratia problematizare simulari video studiu de carti caz reviste deszbatere exercitii observatia planse descoperirea scheme demonstratia problematizare simulari video studiu de carti caz reviste deszbatere initiala formativa 1.

variabile sa stie notiuni despre date cantitative sa stie notiuni despre date calitative C.unitatea dintre cantitativ si calitativ .efectuarea cercetarii .comunicarea concluziilor cercetarii 2 S9 initiala formativa 2 2 2 24 S 10 S 11 S 12 sumativa .dintre intelegere si explicativ .2.unitatea dintre teorie si empiric . Etapele etapele unei . tehnica procedee si instrumente de investigare stiintifica 1.unitatea dintre judecatile constatatice si cele evaluative 2 2 2 S6 S7 S8 sa stie despre teorie si empiric sa stie despre intelegere si explicativ sa stie defini principiul cantitativ si calitativ sa stie judecatile constatice si eveluative exercitii observatia planse descoperirea scheme demonstratia problematizare simulari video studiu de carti caz reviste deszbatere exercitii observatia planse descoperirea scheme demonstratia problematizare simulari video studiu de carti caz reviste deszbatere exercitii initiala formativa C.3 Utilizeaza 1.selectarea bibliografiei .raportul final . Principii metodologice .definirea problemei cercetari stiintifice .formularea ipotezei .alegerea planului de cercetare . Explica notiunile de metologie si metoda.interpretarea rezultatelor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful