Sunteți pe pagina 1din 143

ANEXE

Anexa nr.3 - Model Contract de lucrri ..................................................................................................15 ......................................................................................................................................................................23 Anexa nr.4 - Model Acord cadru de furnizare.....................................................................................24 Anexa nr.5 Model Acord cadru de servicii..........................................................................................27 Anexa nr.6- Model Acord cadru de lucrri..........................................................................................30 Anexa nr.7 Model contract subsecvent de furnizare..............................................................................34 Anexa nr. 8 Model-CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII........................................................40 Anexa nr. 9 Model -CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRRI.....................................................45 Anexa nr. 10- DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic..........................54 Anexa nr. 11 - INFORMAII GENERALE............................................................................................55 Anexa nr. 13 DECLARAIE Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice.........................58 Anexa nr. 14 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere......................................................................................................................................................60 Anexa nr. 15 - Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii............................................61 Anexa nr. 16 - Declaraie privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE...............................63 Anexa nr. 17- Informaii referitoare la personalul de conducere.........................................................65 Anexa nr. 18 Model declaraie subcontractani ..................................................................................66 Anexa nr. 19 - Angajament Ter susintor financiar............................................................................67 Anexa nr. 20 ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici................................................................................................................................68 Anexa nr. 21 Declaraie ter susintor tehnic i profesional .............................................................70 Anexa nr. 22 Declaraie ter susintor tehnic i profesional..............................................................71 Anexa nr. 23 - FIA DE DATE A ACHIZIIEI ...................................................................................72 Anexa nr. 24 Formular de ofert - servicii............................................................................................80 Anexa nr. 25- Centralizator de preuri servicii.......................................................................................81 Anexa nr. 26 Formular de oferta produse.............................................................................................82 Anexa nr. 27 - CENTRALIZATOR DE PREURI PRODUSE...........................................................83 Anexa nr. 28- GRAFIC DE LIVRARE produse.....................................................................................84 Anexa nr. 29 FORMULAR DE OFERT LUCRRI.........................................................................85 Anexa nr. 30 - INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS...............87 Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )................................88 Anexa nr. 32 LIST PRIVIND CONSUMURILE CU MNA DE LUCRU....................................89 Anexa nr. 33- ASIGURAREA TEHNIC PROPUS PENTRU EXECUIA LUCRRII.............90 Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI..............91 Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUIA LUCRRILOR........................93 Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII.................................94 Anexa nr. 38 LIST DETALIAT PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI............................97 Anexa nr. 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE I ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTRILE.............................................................................................................................99 Anexa nr. 40 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCIONARE A UTILAJELOR...........................................................................................................................................100 Anexa nr. 41 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE........................101 Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE.......................................................102 Anexa nr. 44 Model ACORD DE ASOCIERE....................................................................................104 Anexa nr. 45 Model scrisoare de naintare..........................................................................................107 Anexa nr. 47 Model raport final al procedurii ..................................................................................112 Anexa nr. 48 Model ORDI N/DECIZIE privind constituirea comisiei de evaluare......................118 Anexa nr. 49 - Model DECLARAIE DE DISPONIBILITATE .......................................................119 Anexa nr. 50- Model DECLARAIE de confidenialitate i imparialitate......................................120 Anexa nr. 51 Model PROCES-VERBAL al edinei de deschidere..................................................121 Anexa nr.51A Model de anex la Procesul verbal de deschidere a candidaturilor/ofertelor.......124 Article I. Anexa nr. 52 Model SOLICITRE DE CLARIFICRI ctre Autoritatea contractant ......................................................................................................................................................................125 Anexa nr. 53 Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii (ctre ofertantul desemnat ctigtor)...................................................................................................................................................126

Anexa nr. 1 Model Contract de furnizare Contract de furnizare nr.______________data_______________ 1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse, ntre ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentat prin ..............................................................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte, i ...................................................................denumirea operatorului economic adres ................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) ............................................................................... reprezentat prin .............................................................................................. (denumirea conductorului), funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului; g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC); i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci

enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein .................................... ..................n perioada/perioadele (denumirea produselor i cantitile) convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare ................................ . (denumirea produselor) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la ............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Obligaiile principale ale furnizorului 7.1 Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, s instaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract. 7.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. 7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. 7.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 8. Obligaiile principale ale achizitorului

8.1 -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. 8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat).

8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual ..........din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 10. Garania de bun execuie a contractului 10.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului, numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie ............. n termen de ................... de la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

10.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 11. Recepie, inspecii i teste 11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.

11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor.
(se precizeaz destinaia final a produselor)

11.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. 11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. 11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract. 12. Ambalare i marcare 12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final. (2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit. 12.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. 13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele 13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor, respectnd: a) datele din graficul de livrare i b) termenul comercial stabilit. 13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)

13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor de recepie produselor. 14.. Asigurri 14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaz termenul comercial de livrare)

15. Servicii 15.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. 15.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract.
(se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanie acordat produselor 16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul este cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona la parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare. 16.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)

(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final. 16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. 16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care decurge de la data nlocuirii produsului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)

16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract. 17. Ajustarea preului contractului1 17.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 17.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

18. Subcontractani2 18.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 18.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care i ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificat achizitorului i nu va determina schimbarea preului contractului. 19. ntrzieri n ndeplinirea contractului 19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. 19.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se va face cu acordul prilor, prin act adiional. 19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului. 20. Fora major
1 2

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm n cazul contractelor care presupun i servicii accesorii furnizrii

20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 20.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 20.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 20.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor 21.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

22. Limba care guverneaz contractul 22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 23. Comunicri 23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24. Legea aplicabil contractului 24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, ................................ (semntur autorizat) LS

Furnizor, .............................. (semntur autorizat) LS

Anexa nr.2 Model Contract de servicii

Contract de servicii nr.______________data_______________

1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii, ntre ......................................................................... denumirea autoritii contractante adresa................................................................, telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie , reprezentat prin ...................................................................., (denumirea conductorului), funcia..............................................., n calitate de achizitor, pe de o parte, i ...................................................................denumirea adres .........................................telefon/fax operatorului economic

.....................numr de nmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, banc)..........................................................................reprezentat prin .............................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale; b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului; e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la ............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Obligaiile principale ale prestatorului 7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate. 7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract. 7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n propunerea tehnic. 7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 8. Obligaiile principale ale achizitorului 8.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit. 8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat)

8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura,

prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.


(se va indica un termen cert)

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice 10. Garania de bun execuie a contractului 10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea execuiei contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

11. Alte responsabiliti ale prestatorului 11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
(se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)

12. Alte responsabiliti ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta lea cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului. 13. Recepie i verificri 13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. 13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)

14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului.
(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului)

(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului. 14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional. 14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 15. Ajustarea preului contractului3 15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 15.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

16. Subcontractani 16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preului contractului i va fi notificat achizitorului. 17. Fora major 17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese. 18. Soluionarea litigiilor 18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

19. Limba care guverneaz contractul 19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 20. Comunicri 20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 21. Legea aplicabil contractului 21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri).

Achizitor, ............................ (semntur autorizat) LS

Prestator, .............................. (semntur autorizat) LS

Anexa nr.3 - Model Contract de lucrri Contract de lucrri nr.______________data_______________ 1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri, ntre ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentat prin ............................................................................................... (denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte, i ... ................ ........................... . denumirea operatorului economic adres .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) ..........................................................................reprezentat prin ............................................................................................... (denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de executant, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract; d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea; e. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile. (se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract) 3. Interpretare 3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1- Executantul se oblig s execute lucrrile..................................(denumirea lucrrilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de lucrri............................... (denumirea) . 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul lucrrilor executate, pltibil executantului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la ............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Executarea contractului 7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i predarea amplasamentului, respectiv la data de ......
(se precizeaz data la care ncepe execuia contractului)

8. Protecia patrimoniului cultural naional 8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului. 8.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la clauza 8.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului. 8.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea obiectelor prevzute la clauza 8.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i comisia monumentelor istorice. 9. Obligaiile principale ale executantului 9.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s ntrein............................................(denumirea lucrrii), n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 9.2 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de prezentul contract. (2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n

msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 9.3 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologic de execuie. 9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii. (2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut de acesta n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. (3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite de el. Dac totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor. (4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor. 9.5 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale. (2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective. (2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor. 9.7 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia: i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane; ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor; iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru. 9.8 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii. 9.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane. (2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelorinterese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective. (2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecin. (3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. (4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului. 9.11 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia: i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier; ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. (2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie. 9.12 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntrun interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii. 9.13 - Executantul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 10. Obligaiile achizitorului 10.1 Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru execuia, finalizarea i ntreinerea ......................(denumirea lucrrii). 10.2 -La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor. 10.3 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel, urmtoarele: a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin; b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier; c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat; d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului antierului. (2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre executant.

10.4 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesar pentru execuia lucrrilor contractate, fr plat, n patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii. 10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin, cilor de circulaie i a limitelor terenului pus la dispoziia executantului, precum i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului. 10.6 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale. 11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract ntr-o perioad de zile, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat executantului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice 12. Garania de bun execuie a contractului 12.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de ..................... , pentru perioada de ........................... i, oricum nainte de nceperea execuiei contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 12.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la executarea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

12.5 - Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului 13. nceperea i execuia lucrrilor 13.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
(se precizeaz data limit de emitere a ordinului de ncepere a execuiei)

(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor. 13.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.
(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract. (3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul. 13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului. (2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse. 13.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract. (2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului. (3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 13.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului. (2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate. (3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul. (4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant. 14. ntrzierea i sistarea lucrrilor 14.1 - n cazul n care: i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta, ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul; (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului. 14.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevzut la clauza 17.2; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrrilor 15.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor. 15.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie. (2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie. 15.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia. 15.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional. 16. Perioada de garanie acordat lucrrilor 16.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final. 16.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale. (2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit: i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pri a lucrrilor; sau iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului. (3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare. 16.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia. 17. Modaliti de plat 17.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat) 17.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana, executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil. 17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit, numai contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric prevzut de lege. (se precizeaz cuantumul avansului) 17.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate conform contractului i n cel mai scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit. (se precizeaz termenul)

(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate. 17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit imediat. 17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final. 18. Ajustarea preului contractului4 18.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 18.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit. (se precizeaz formula de ajustare) 19. Asigurri 19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va ncheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte. (3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). (4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia. 20. Subcontractani 20.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 20.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 20.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i va fi notificat achizitorului. 21. Fora major 21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
4

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 21.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 21.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 22. Soluionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 23. Limba care guverneaz contractul 23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 24. Comunicri 24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 25. Legea aplicabil contractului 25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, ............................. (semntur autorizat) LS

Executant, (semntur autorizat) LS

Anexa nr.4 - Model Acord cadru de furnizare Acord cadru de furnizare nr.______________data_______________ 1.Prile acordului-cadru n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru, ntre ................................................................................................................. (denumirea autoritii contractante) cu sediul n............................................................................................................., (adresa autoritii contractante) telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ......................, cod fiscal ....................................................................................., cont trezorerie .........................................................................................................., reprezentat prin........................................................................................................................., (nume i prenume conductor) funcia....................................., n calitate de promitent achizitor, pe de o parte, i ..............................................................................................................., (denumirea operatorului economic) cu sediul n ............................................................................................................, (adresa operatorului economic) telefon/fax ................................................................., numr de nmatriculare .................................................., cod fiscal......................................................, cont (trezorerie)........................................................................., reprezentat prin ................................................................................................................, (nume i preunume reprezentant legal) funcia............................................................, n calitate de promitent furnizor/promiteni furnizori , pe de alt parte.

2. Scopul acordului cadru 2.1 - Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guverna contractele de furnizare ce urmeaz a fi atribuite n temeiul i pe durata derulrii prezentului acord. 2.2 Contractele ce urmeaz a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din anexa nr......la prezentul acord-cadru i dup caz, prestarea serviciilor accesorii furnizrii produselor, n condiiile convenite n prezentul acord. 3. Durata acordului- cadru 3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la__________________pn la................. 4. Preul unitar al produselor 4 .1 Preul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor/promitenii furnizori n propunerea financiar i este prevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru. (dac acordul cadru este ncheiat cu mai muli
operatori, n anex se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora)

5. Ajustarea preului5 5.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n contractul subsecvent. (condiiile i formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la data
ncheierii acordului cadru. n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cu reluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare).

5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri. 6. Cantitatea previzionat 6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmeaz a fi furnizate n baza contractelor subsecvente este prevzut n anexa... la prezentul acord-cadru. 7. Obligaiile promitentului- furnizor 7.1 - Promitentul-furnizor se oblig ca produsele furnizate s respecte cel puin calitatea prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru. 7.2 - Promitentul-furnizor se oblig s furnizeze produsele astfel cum au fost prevzute n acordul cadru, ori de cte ori autoritatea solicit acest lucru. 7.3 Promitentul-furnizor se oblig s despgubeasc promitentul -achizitor mpotriva oricror: a)reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 7.4 - Promitentul-furnizor se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acordcadru. 7.5 Dac pe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor 5 n legtur cu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se oblig s notifice achizitorul, prile urmnd a conveni ajustarea preului iniial. 8. Obligaiile promitentuluiachizitor 8.1 - Promitentul-achizitor se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit, respectiv ......................................................
(se precizeaz termenul de plat)

Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 8.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul furnizor declar c nu mai are capacitatea de a rspunde solicitrilor. 8.3 - Promitentul-achizitor este ndreptit s iniieze o procedur de atribuire, atunci cnd valoarea estimat a contractului subsecvent pe care intenioneaz s l atribuie, cumulat cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depete o valoare pentru care prevederile legale impun obligaii n raport cu anumite praguri valorice. 9. Comunicri 9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 10. Documentele acordului cadru: a) propunerea tehnic
5 5

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

b)propunerea financiar c)caiet de sarcini d)alte anexe, dup caz (lista preurilor unitare; lista cantitilor de produse
contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiionale, angajamentul ferm privind susinerea de ctre un ter, prezentat de ofertantul/ofertanii declarat /declarai ctigtor/ctigtori).

11. ncetarea acordului cadru 11.1 - (1) Prezentul acord cadru nceteaz de drept: - prin ajungerea la termen -prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raport cu anumite praguri valorice (2)Acordul cadru poate nceta i n urmtoarele cazuri: - prin acordul de voin al prilor ; - prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor a obligaiilor asumate prin prezentul acord cadru, de ctre cealalt parte, cu notificare prealabil de.... zile a prii n culp. 12. Litigii Litigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluiona pe cale amiabil.

Prile au convenit s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare)

Promitent-achizitor, semnturi autorizate) ............................ LS

Promitent- furnizor, (semnturi autorizate) .............................. LS

Anexa nr.5 Model Acord cadru de servicii Acord cadru de servicii nr.______________data_______________ 1.Prile acordului-cadru n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru ntre ..................................................................... denumirea autoritii contractante, adres ................................................................, telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ................................................, cod fiscal .................................., cont trezorerie ..............................................................................., reprezentat prin ........................................................................................... (denumirea conductorului), funcia.............................................., n calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, i ... ................ ........................... . denumirea operatorului economic, adres ................................................................., telefon/fax ............................................., numr de nmatriculare .................................................., cod fiscal .................................., cont (trezorerie, banc) .............................................................................., reprezentat prin ..................................................................(denumirea conductorului), funcia..........................................., n calitate de promitent prestator/ promiteni prestatori, pe de alt parte. 2. Scopul acordului cadru 2.1 Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guverna contractele de prestri servicii ce urmeaz a fi atribuite pe durata derulrii prezentului acord. 2.2 Contractele ce urmeaz a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din anexa nr......la prezentul acord-cadru. 3. Durata acordului- cadru 3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la__________________pn la................. 4. Preul unitar al serviciilor 4 .1 Preul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/promitenii prestator/prestatori n propunerea financiar i este prevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru.6 5. Ajustarea preului 5.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n contractul subsecvent. (condiiile i formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la data
ncheierii acordului cadru. n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cu reluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare).

5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri. 6. Cantitatea previzionat
6

dac acordul cadru este ncheiat cu mai muli operatori, n anex se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora

6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmeaz a fi prestate n baza contractelor subsecvente este prevzut n anexa............ la prezentul acord-cadru. 7. Obligaiile promitentului- prestator 7.1 - Promitentul-prestator se oblig ca serviciile prestate s respecte cel puin calitatea prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru. 7.2 - Promitentul-prestator se oblig s presteze serviciile astfel cum au fost prevzute n acordul cadru, ori de cte ori autoritatea solicit acest lucru. 7.3 Promitentul-prestator se oblig s despgubeasc promitentul -achizitor mpotriva oricror: a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu serviciile prestate, i b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 7.4 - Promitentul-prestator se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acordcadru. 7.5 Dac pe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor 5 n legtur cu serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul prestator se oblig s notifice achizitorul, prile urmnd a conveni ajustarea preului iniial. 8. Obligaiile promitentuluiachizitor 8.1 - Promitentul-achizitor se oblig s plteasc preul serviciilor ctre prestator n termenul convenit, respectiv ......................................................
(se precizeaz termenul de plat)

Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 8.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul prestator declar c nu mai are capacitatea de a rspunde solicitrilor. 8.3 - Promitentul-achizitor este ndreptit s iniieze o procedur de atribuire, atunci cnd valoarea estimat a contractului subsecvent pe care intenioneaz s l atribuie, cumulat cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depete o valoare pentru care prevederile legale impun obligaii n raport cu anumite praguri valorice. 9. Comunicri 9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 10. Documentele acordului cadru: a) propunerea tehnic b)propunerea financiar c) caietul de sarcini d)alte anexe, dup caz (lista preurilor unitare; lista cantitilor de produse
contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiionale, angajamentul ferm privind susinerea de ctre un ter, prezentat de ofertantul declarat ctigtor).

11. ncetarea acordului cadru 11.1 - (1) Prezentul acord cadru nceteaz de drept: - prin ajungerea la termen

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raport cu anumite praguri valorice (2)Acordul cadru poate nceta i n urmtoarele cazuri: - prin acordul de voin al prilor ; - prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor a obligaiilor asumate prin prezentul acord cadru, de ctre cealalt parte, cu notificare prealabil de.... zile a prii n culp. 12. Litigii Litigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluiona pe cale amiabil. Prile au convenit s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare)

Promitent-achizitor, semnturi autorizate) ............................ LS

Promitent-prestator, (semnturi autorizate) .............................. LS

Anexa nr.6- Model Acord cadru de lucrri

Acord cadru de lucrri nr.______________data_______________ Prile acordului-cadru n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr.337/2006, a intervenit prezentul acord-cadru, ntre ................................................................... denumirea autoritii contractante, adres .................................................., telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ................................................, cod fiscal .................................., cont trezorerie ..............................................................................., reprezentat prin ............................................................................................(denumirea conductorului), funcia.............................................., n calitate de promitent achizitor, pe de o parte, i ...........................denumirea operatorului economic, adres ......................................, telefon/fax.................................., numr de nmatriculare ........................................, cod fiscal.................................., cont (trezorerie, banc) ............................................., reprezentat prin ....................................................................................... (denumirea conductorului), funcia..........................................., n calitate de promitent executant/promiteni executani, pe de alt parte. 2. Scopul acordului cadru 2.1 Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guverna contractele de executare de lucrri ce urmeaz a fi atribuite pe durata derulrii prezentului acord. 2.2 Contractele ce urmeaz a fi atribuite au ca obiect executarea lucrrilor prevzute n anexa nr......la prezentul acord-cadru. 3. Durata acordului- cadru 3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la__________________pn la................. 4. Preul unitar al lucrrilor 4 .1 Preul unitar al lucrrilor este cel inclus de promitentul executant/promitenii executani n propunerea financiar i este prevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru6. 5. Ajustarea preului5 5.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n contractul subsecvent. (condiiile i formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la data
ncheierii acordului cadru. n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cu reluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare).

5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri.
6 5 6

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm dac acordul cadru este ncheiat cu mai muli operatori, n anex se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora

6. Cantitatea previzionat 6.1 - Cantitatea previzionata de lucrri ce urmeaz a fi executate n baza contractelor subsecvente este prevzut n anexa............ la prezentul acord-cadru. 7. Obligaiile promitentului-executant 7.1 Promitentul-executant se oblig ca, n baza contractelor subsecvente ncheiate cu promitentul-achizitor, s execute lucrrile . n condiiile convenite n prezentul acord-cadru. (se specific denumirea i cantitile previzionate ale lucrrilor, precum i codul CPV) 7.2 - Promitentul-executant se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acordcadru. 7.3 - Promitentul-executant se oblig ca lucrrile executate s respecte cel puin calitatea prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru. 7.4 - Promitentul-executant se oblig s ia toate precauiile necesare pentru ca personalul su s nu ndeprteze sau s deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, va ntiina promitentul-achizitor despre aceast descoperire. 7.5- Promitentul-executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii. 7.6- Promitentul-executant are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n contractele subsecvente, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care promitentul-executant trebuie s le ntocmeasc. 7.7- Promitentul-executant are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor n cadrul fiecrui contract subsecvent ncheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice. 7.8 - (1) Promitentul-executant este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de promitentul-achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective. (2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, promitentul-executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, promitentul-executant are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor. 7.9 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, promitentul-executant are obligaia: i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane; ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor; iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru. 7.10 - Promitentul-executant este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii. 7.11 - Promitentul-executant are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii

obligaiilor sale n perioada de garanie. 7.12 - Promitentul-executant rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii. 7.13- Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) vor fi descrise n anexele la contractele subsecvente. 7.14- Promitentul-executant are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin promitentului-executant. 7.15 - Promitentul-executant are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului, promitentul-executant avnd obligaia de a notifica promitentului-achizitor, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate. 7.16 - Dac pe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor5 n legtur cu lucrrile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul executant/promitenii executani se oblig s notifice achizitorul, prile urmnd a conveni ajustarea preului iniial. 8. Obligaiile promitentului-achizitor 8.1 - Promitentul-achizitor se oblig ca, n baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, s achiziioneze lucrrile n condiiile convenite n prezentul acord-cadru. (se specific denumirea i cantitile previzionate ale lucrrilor, precum i codul CPV) 8.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze lucrri care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul-executant declar c nu mai are capacitatea de a le executa. 8.3- Promitentul-achizitor este ndreptit s iniieze o procedur de atribuire, atunci cnd valoarea estimat a contractului subsecvent pe care intenioneaz s l atribuie, cumulat cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depete o valoare pentru care prevederile legale impun obligaii n raport cu anumite praguri valorice. 9. Comunicri 9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 10. Documentele acordului cadru: a) propunerea tehnic b)propunerea financiar c) caietul de sarcini d)alte anexe, dup caz (lista preurilor unitare; lista cantitilor de produse
contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiionale angajamentul ferm privind susinerea de ctre un ter, prezentat de ofertantul declarat ctigtor).

11. ncetarea acordului cadru 11.1 - (1) Prezentul acord cadru nceteaz de drept: - prin ajungerea la termen -prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raport cu anumite praguri valorice (2)Acordul cadru poate nceta i n urmtoarele cazuri: - prin acordul de voin al prilor ;
5

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

- prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor a obligaiilor asumate prin prezentul acord cadru, de ctre cealalt parte, cu notificare prealabil de.... zile a prii n culp. 12. Litigii Litigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluiona pe cale amiabil. Prile au convenit s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare)

Promitent-achizitor, semnturi autorizate) ............................ LS

Promitent-executant, (semnturi autorizate) .............................. LS

Anexa nr.7 Model contract subsecvent de furnizare CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE nr.______________data_______________ 1. Prile contractului subsecvent n temeiul Acordului Cadru nr.................din data de ................, a intervenit prezentul contract subsecvent, ncheiat ntre ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres...............................................telefon/fax........................................ numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentat prin...........................................................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte, i ........................... . denumirea operatorului economic adres .................................................................. telefon/fax..................................... numr de nmatriculare ......................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc).............................................reprezentat prin .......................................(denumirea conductorului), funcia.................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte..

Clauze obligatorii 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a.contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului; g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC); i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii

sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein .................................... ..................n perioada/perioadele (denumirea produselor i cantitile) convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare ................................ . (denumirea produselor) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de .. luni, adic, de la............................................pn la ...............

6. Executarea contractului 6.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data de ............................... (se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul) 7. Documentele contractului 7.1 - Documentele contractului sunt: 1. propunerea tehnic (dup caz, cea mbuntit la reluarea competiiei) 2. propunerea financiar 3. angajamentul ferm privind susinerea de ctre un ter, dup caz 4. certificatele de garanie, dup caz 5. certificatele de calitate, dup caz 6. graficul de ndeplinire a contractului; 7. graficul de pli; 8. garania de bun execuie, dac este cazul 9. caietul de sarcini (se enumer i alte documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului) 8. Obligaiile principale ale furnizorului 8.1 Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, s instaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract.

8.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. 8.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. 8.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 9. Obligaiile principale ale achizitorului 9.1 - Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 9.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. 9.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat).

9.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 10.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

10.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual ..........din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 10.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

10.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 10.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 11. Garania de bun execuie a contractului 11.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de ., pentru perioada i oricum, nainte de nceperea executrii contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 11.3 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

11.4 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 12. Recepie, inspecii i teste 12.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 12.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. 12.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor.
(se precizeaz destinaia final a produselor)

12.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor tehnice, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. 12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. 12.6 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract. 13. Ambalare i marcare 13.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final. (2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit. 13.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor)

13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. 14. Livrarea i documentele care nsoesc produsele 14.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor, respectnd: a) datele din graficul de livrare; i b) termenul comercial stabilit; dup primirea ordinului de ncepere. 14.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)

14.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 14.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor de recepie produselor. 15. Asigurri

15.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaz termenul comercial de livrare)

16. Servicii 16.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. 16.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract.
(se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor)

17. Perioada de garanie acordat produselor 17.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul e cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona n condiii normale de funcionare. 17.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)

(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final. 17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. 17.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care curge de la data nlocuirii produsului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)

17.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract. 18. Ajustarea preului contractului5 18.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 18.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

19. Subcontractani 19.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 19.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 19.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi notificat achizitorului.
5

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

20. ntrzieri n ndeplinirea contractului 20.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. 20.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se face cu acordul parilor, prin act adiional. 20.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului. 21. Fora major 21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 21.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 21.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 22. Soluionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 22.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

23. Limba care guverneaz contractul 23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 24. Comunicri 24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 25. Legea aplicabil contractului 25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, .................................... autorizat)

Furnizor, ................................... (semntur (semntur autorizat) LS LS

Anexa nr. 8 Model-CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII nr.______________data_______________ 1. Prile contractului subsecvent n temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul contract subsecvent, ncheiat ntre ......................................................................... (denumirea autoritii contractante) adres.............................................................telefon/fax ............................................. numr de nmatriculare................................................cod fiscal ................................... cont trezorerie ....................................................reprezentat prin............................. (denumirea conductorului), funcia ................................. n calitate de achizitor, pe de o parte, i ........................... . (denumirea operatorului economic) adres ....................................telefon/fax........................................... numr de nmatriculare .........................cod fiscal................................... cont (trezorerie, banc) ..........................................reprezentat prin ............................................ (denumirea conductorului), funcia ..................................... n calitate de prestator, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale; b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului; e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 - Durata prezentului contract este de .. luni, adic de la data de ..................pn la data de...................... 6. Executarea contractului 6.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data de (se precizeaz data la care ncepe contractul) 7. Documentele contractului 7.1 - Documentele contractului sunt: 1. propunerea tehnic (dup caz, cea mbuntit la reluarea competiiei) 2. propunerea financiar 3. angajamentul ferm privind susinerea de ctre un ter, dup caz 4. certificatele de garanie, dup caz 5. certificatele de calitate, dup caz 6. graficul de ndeplinire a contractului; 7. graficul de pli; 8. garania de bun execuie, dac este cazul 9. caietul de sarcini (se enumer i alte documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului) 8. Obligaiile principale ale prestatorului 8.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate. 8.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract. 8.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n propunerea tehnic. 8.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate, i ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 9. Obligaiile principale ale achizitorului 9.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 9.2- Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit. 9.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)

9.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor

10.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

10.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 10.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

10.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 10.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 11. Garania de bun execuie a contractului 11.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de . , pentru perioada de i, oricum, nainte de nceperea execuiei contractului. (se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie) 11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 11.3 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la ndeplinirea obligaiilor asumate. (se precizeaz modul de restituire i termenul) 12. Alte responsabiliti ale prestatorului 12.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. (se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare) 13. Alte responsabiliti ale achizitorului 13.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta lea cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. 14. Recepie i verificri 14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. 14.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. (se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)

15. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 15.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului. (se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului) (2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului. 15.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 15.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional. 15.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 16. Ajustarea preului contractului5 16.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 16.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit. (se precizeaz formula de ajustare) 17. Subcontractani 17.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 17.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi notificat achizitorului. 18. Fora major 18.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 18.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 18.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
5

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

18.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 18.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 18.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese. 19. Soluionarea litigiilor 19.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 19.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 20. Limba care guverneaz contractul 20.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 21. Comunicri 21.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 21.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 22. Legea aplicabil contractului 22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, ............................ (semntur autorizat) LS

Prestator, .............................. (semntur autorizat) LS

Anexa nr. 9

Model -CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRRI CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRRI nr.______________data_______________

1. Prile contractului subsecvent n temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul contract subsecvent, ncheiat ntre ......................................................................... (denumirea autoritii contractante) adres.............................................................telefon/fax ............................................. numr de nmatriculare................................................cod fiscal ................................... cont trezorerie ....................................................reprezentat prin............................. (denumirea conductorului), funcia ................................. n calitate de achizitor, pe de o parte, i ...........................(denumirea operatorului economic) adres .................................... telefon/fax ........................................... numr de nmatriculare .........................cod fiscal...................................cont (trezorerie, banc) .......................................... reprezentat prin ............................................ (denumirea conductorului), funcia ..................................... n calitate de executant, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract; d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea; e. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile. (se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract) 3. Interpretare 3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului

4.1- Executantul se oblig s execute lucrrile..................................(denumirea lucrrilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de lucrri............................... (denumirea) . 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul lucrrilor executate, pltibil executantului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de .. luni, adic de la data de .......pn la....................................... (se nscrie perioada i data) 6. Executarea contractului 6.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i predarea amplasamentului, la data de ...... (se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul) 7. Documentele contractului 7.1 - Documentele contractului sunt: 1. propunerea tehnic (dup caz, cea mbuntit la reluarea competiiei) 2. propunerea financiar 3. grafice de execuie 4. grafice de pli 5. contractele ncheiate cu subcontractanii 6. certificatele de garanie, dup caz 7. certificatele de calitate, dup caz 8. angajamentul ferm privind susinerea de ctre un ter, dup caz 9. caietul de sarcini; 10.graficul de ndeplinire a contractului; 11.garania de bun execuie, dac este cazul; (se enumer i alte documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului) 8. Protecia patrimoniului cultural naional 8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului. 8.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la clauza 9.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili: c) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul; d) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului. 8.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea obiectelor prevzute la clauza 9.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i comisia monumentelor istorice. 9. Obligaiile principale ale executantului 9.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s ntrein............................................(denumirea lucrrii), n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 9.2 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 9.3 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologic de execuie. 9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii. (2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut de acesta n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. (3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite de el. Dac totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor. (4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor. 9.5 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale. (2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective. (2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru ca proiectantul s poat verifica trasrile, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor. 9.7 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia: i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane; ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor; iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru. 9.8 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii. 9.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.

(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelorinterese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 9.10 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective. (2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecin. (3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. (4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului. 9.11 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia: i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier; ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. (2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie. 9.12 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntrun interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii. 9.13 - Executantul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 10. Obligaiile achizitorului 10.1 -Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru execuia, finalizarea i ntreinerea ................................................ (denumirea lucrrii). 10.2 -La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor. 10.3 -(1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel, urmtoarele: a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin; b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier; c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat ; d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului antierului.

(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre executant. 10.4 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesar pentru execuia lucrrilor contractate, fr plat, n patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii. 10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin, cilor de circulaie i a limitelor terenului pus la dispoziia executantului, precum i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului. 10.6 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.

11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract ntr-o perioad de zile, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat executantului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 12. Garania de bun execuie a contractului 12.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de . pentru perioada de i, oricum, nainte de nceperea execuiei contractului. (se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie) 12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 12.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la executarea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

12.5 - Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 13. nceperea i execuia lucrrilor 13.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
(se precizeaz data limit de emitere a ordinului de ncepere a execuiei)

(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor. 13.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.
(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract. (3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul. 13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului. (2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse. 13.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract. (2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului. (3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 13.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului. (2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate. (3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul. (4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitatea corespunztoare i au fost executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant. 14. ntrzierea i sistarea lucrrilor 14.1 - n cazul n care: a. volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau b. condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau c. oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta, ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili: - orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul; - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului. 14.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevzut la clauza 17.2; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrrilor 15.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor. 15.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie. (2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie. 15.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia. 15.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional. 16. Perioada de garanie acordat lucrrilor 16.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final. 16.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale. (2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit: i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pri a lucrrilor; sau iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului. (3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare. 16.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevzute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia. 17. Modaliti de plat 17.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)

17.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana, executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil. 17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit, numai contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric prevzut de lege.
(se precizeaz cuantumul avansului)

17.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate conform contractului i n cel mai scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit.
(se precizeaz termenul)

(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate. 17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit imediat. 17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final. 18. Ajustarea preului contractului5 18.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 18.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

19. Asigurri 19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va ncheia cu o agenie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte. (3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). (4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia. 20. Subcontractani 20.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 20.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 20.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i va fi notificat achizitorului. 21. Fora major 21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese 22. Soluionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 23. Limba care guverneaz contractul 23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 24. Comunicri 24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 25. Legea aplicabil contractului 25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, ............................. (semntur autorizat) LS

Executant, ...................................... (semntur autorizat) LS

Anexa nr. 10- DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAIE Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c)......................................................................................... mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat; d)......................................................................................... n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii Operator economic, ................................. (semntur autorizat)

Anexa nr. 11 - INFORMAII GENERALE

Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul nmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz, certificatul constatator
conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________


(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala pia a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1.............. 2............. 3.............. Media anual : Cifra de afaceri anual (la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anual (la 31 dec.)


echivalent euro

Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

Anexa nr. 12 - Declaraie privind lista principalelor livrri de produse n ultimii 3 ani Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, .................................. semntur autorizat)

Nr. crt.

Obiect contract

CPV

Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa 3

Calitatea furnizor ului*) 4

Preul total al contractului 5

Procent ndeplinit de furnizor (%) 6

Perioada de derulare a contractului **) 8

1 1 2 .....

Operator economic, ...................... (semnatur autorizat) *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

Anexa nr. 13 DECLARAIE Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice

Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAIE Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

LIST privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice Nr. crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie U.M Cantitate Forma de deinere Proprietate n chirie7

Operator economic, .......... (semntur autorizat )

Autoritatea contractant poate solicita copii dup documentele care atest forma de proprietate a dotrilor. n cazul n care ofertantul intenioneaz s beneficieze de susinerea tehnic a unui ter, acest formular va fi nsoit de angajamentul ferm al terului, ncheiat n form autentic, prin care acesta se oblig s i pun la dispoziie utilajele necesare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.

Anexa nr. 14 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere (n cazul solicitrii) Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Data completrii Operator economic, ...................... ................................. (semntur autorizat) Anul 2 Anul 3

Anexa nr. 15 - Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

Nr. Obiect Codul crt. contract CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Pre total contract

Procent Perioad ndeplinit derulare de contract **) prestator (%)

1 2 ...

Operator economic, (semntur autorizat) *)Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii.

Anexa nr. 16 - Declaraie privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

Nr crt

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Pre contract

Procent Perioad ndeplinit derulare de contract**) prestator (%)

1 2 ... Operator economic (semntur autorizat) ________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

Anexa nr. 17- Informaii referitoare la personalul de conducere

INFORMAII REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE Subsemnatul _/, Director General al societii comerciale................................ declar pe propria rspundere c pentru lucrarea _______________ voi folosi urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele persoane responsabile pentru ndeplinirea contractului: Nr crt 0 A. 1 NUMELE I PRENUMELE FUNCIA Studiile se specialitate 1 2 PERSONAL DE CONDUCERE DIRECTOR GENERAL _____________ ________ _____________ ________ _____________ ________ _____________ ________ _____________ _________ _____________ _________ Vechime n specialitate (ani) 3 ___ Numrul de lucrri similare, executate n calitate de conductor 4 ____

DIRECTOR ECONOMIC

___

____

3 DIRECTOR TEHNIC

___

___

B. 1 2 . . .

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI . . .

Operator economic, (semntura autorizat ) .....................................

Anexa nr. 18 Model declaraie subcontractani Operator economic _________________ (denumirea/numele)

LIST CU SUBCONTRACTANII I SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant mputernicit al ........................................ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de recunoatere ale subcontractanilor Specializare Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractate

Operator economic (semntur autorizat)

Anexa nr. 19 - Angajament Ter susintor financiar Ter susintor financiar .......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat)

Anexa nr. 20 ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici .......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul

autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, ........................... Ter susintor, ..................... (semntur autorizat)

Anexa nr. 21 Declaraie ter susintor tehnic i profesional Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public............................................................. sunt reale. Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca obiect..........................................................( obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare si care urmeaz a fi efectiv folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Nr. crt Denumire utilaj/echipament/instalaie Cantitate U.M. Forma de deinere Proprietate n chirie

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat)

Anexa nr. 22 Declaraie ter susintor tehnic i profesional Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea) Declaraie Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziie public.................................................... sunt reale. LISTA privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv alocate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat) Anul 2 Anul 3

Anexa nr. 23 - FIA DE DATE A ACHIZIIEI

FIA DE DATE A ACHIZIIEI I. a. Autoritatea contractant Denumire: Adres: Localitate: Persoana de contact: n atenia ....... E-mail: Adresa/ele de internet (dac este cazul):

Cod potal: Telefon: Fax:

ara:

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aprare local ordine public/siguran naional agenii naionale mediu autoriti locale afaceri economico-financiare alte institutii guvernate de legea public sntate instituie european/organizaie construcii i amenajri teritoriale internaional protecie social altele (specificai) recreere, cultur i religie educaie activiti relevante energie ap pot transport altele (specificai) Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante da nu Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: la adresa mai sus menionat altele: (adres/fax/interval orar) Date limit de primire a solicitrilor de clarificri Data /ora limit /adresa: Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: I c) CI DE ATAC Eventulalele contestaii se pot depune: - fie la Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor - fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent

Contestaiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse n anexa 2 B se soluioneaz potrivit dispoziiilor cap.IX din ordonan.. Denumire: Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor Adres: Localitate: Cod potal: ara: E-mail: Telefon: Adres internet: Fax: Denumirea instanei competente Adres: Localitate: E-mail: Adres internet: I.d.Sursa de finanare: Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget local, buget de stat sau alte surse) II.OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespunde n cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei) (a) Lucrri (b) Produse Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate (c) Servicii

Cod potal: Telefon: Fax:

ara:

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare da nu Dac DA, facei referire la proiect/program

Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritatea contractant Principala locaie a lucrrii __________________ Cod CPV

Categoria serviciului 2A 2B (se specific din care categorie de servicii aparine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) Principalul loc de prestare ____________________

Principalul loc de livrare ________________ Cod CPV

Cod CPV II.1.3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui accord-cadru: II.1.4) Durata contractului de achiziie public

ani luni zile de la atribuirea contractului sau ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/) II.1.5) Informaii privind acordul-cadru (dac este cazul) Acordul-cadru cu mai muli operatori nr. nr. maxim al participanilor la acordul-cadru vizat Acordul-cadru cu un singur operator

Durata acordului-cadru: Durata n ani sau luni Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru da nu Dac DA, ____________________________________ (se fac precizri suplimentare referitoare la modul de desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui acord-cadru) II.1.6) Divizare pe loturi da nu toate loturile

Ofertele se depun pe: un singur lot unul sau mai multe

Alte informaii referitoare la loturi: ................................................................................................................................. II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantiti/prestaii servicii/lucrri (se vor include dup caz, suplimentri de cantiti i opiuni, dac exist) se fac precizri referitoare la: - aplicarea prevederilor art.6 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare (exemplu: cantitate minim...... pn la 31.12.20__ cantitate maxim......pn la 30.04___ - aplicarea prevederilor art.66 lit.e i lit.f din HG nr.925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare (cantitatea minim i maxim pe durata ntregului acord /sau i cantitatea minim i maxim care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent). - autoritatea contractant opteaz pentru aplicarea prevederilor art.122, lit.j sau art.252 lit.k) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. III. Condiii specifice contractului III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) III.1.2. Altele (dac DA, descriei) IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns da da nu nu da nu

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare

Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

Cerere de oferte Concurs de soluii

IV.2) Etapa final de licitaie electronic da nu Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________ IV.3) Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare privind achiziiile publice Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare, HG nr. 925 /2006 cu modificrile i completrile ulerioare i dup caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului Cerina este obligatorie n vederea calificrii ofertantului/candidatului/concurentului Se solicit prezentarea unei declaraii/certificat (dup caz, completarea i semnarea de ctre reprezentantul legal al ofertantului a unui formular tip ) Declaraie privind nencadrarea n Dac autoritatea contractant solicit ndeplinirea prevederile art. 181 din ordonan acestei cerine, se va explicita i condiiile n care aceasta va uza de dreptul de a exclude din procedur Solicitat Nesolicitat un ofertant. (se va preciza dac se va solicita confirmarea privind plata taxelor i impozitelor la bugetul general consolidat) Pentru operatorii economici strni se va avea n vedere legislaia lor V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Cerina este obligatorie n vederea calificrii Persoane juridice/fizice romne ofertantului/candidatului Se solicit prezentarea de certificate emise de organisme abilitate care confirm nregistrarea precum i autorizarea ofertantului pentru desfurarea activitilor n domeniul obiectului contractului. Persoane juridice /fizice strine V. 3) Situaia economico-financiar Informaii privind situaia economicofinanciar Solicitat Nesolicitat Dac se solicit, se vor preciza documentele din care s rezulte c are capacitatea economic i financiar de a ndeplini contractul i dup caz, dovezile de confirmare privind ndeplinirea cerinelor. Cerin obligatorie: documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional. Declaraii privind nencadrarea n prevederile art.180 din ordonan

V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional Informaii privind capacitatea tehnic Dac se solicit, se vor preciza documentele ce Solicitat Nesolicitat urmeaz a fi prezentate de ctre ofertant (completarea unor formulare) i dup caz, dovezile de confirmare privind ndeplinirea cerinelor. Informaii privind subcontractanii V.5) Standarde de asigurare a calitii Solicitat Cerinele referitoare la implementarea standardelor organizaionale de management al calitii, se solicit de regul, n cazul n care obiectul contractului include o component de servicii. Certificarea calitii produselor sau dup caz a serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziie public, n raport cu un standard sau un normativ, se va meniona exclusiv n specificaiile tehnice (caietul de sarcini). Se solicit n procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public avnd ca obiect prestarea de servicii sau execuia de lucrri. Se solicit dup caz, de regul la contractele de achiziie public avnd ca obiect prestarea de servicii sau execuia de lucrri

Nesolicitat

V.6) Standarde de protecia mediului Solicitat Nesolicitat

V.7) Dac este aplicabil, modul de selectare/preselectare - pentru licitaia restrns, dialog competitiv, negociere cu publicarea prealabil a unui anun, concurs de soluii Se vor detalia criteriile de selectare/preselectare Se va preciza clar modul de selectare/preselectare (algoritmul de calcul, dup caz)

n cazul n care contractul este mprit pe loturi, setul de cerine minime de calificare / selecie pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc va fi stabilit prin raportare la fiecare lot n parte. VI. PREZENTAREA OFERTEI Se precizeaz limba romn i/sau o alt limb de circulaie internaional. Documentaia

VI.1) Limba de redactare a ofertei

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

VI.3) Garania de participare Solicitat

Nesolicitat

tehnic i documentele emise de instituii/organisme oficiale din ara n care ofertanii strini sunt rezideni pot fi prezentate n alt limb, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n limba specificat n Fia de date a achiziiei. Se precizeaz o perioad de valabilitate estimat ca fiind suficient pentru finalizarea ntr-o perioad rezonabil necesar evalurii i ncheierii contractului. Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabil pe toat perioada de valabilitate prevzut n Fia de date a achiziiei; Dac DA, se va preciza: - forma de constituire a garaniei de participare care va fi acceptat. - cuantumul acesteia, care va fi stabilit n sum fix, egal cu max. 2 % din valoarea estimat a contractului ce urmeaz a fi atribuit. - perioada de valabilitate a garaniei pentru participare care trebuie s fie cel puin egal cu perioada de valabilitate a ofertei. - n cazul unei proceduri de atribuire pe loturi, garania se stabilete prin raportare la fiecare lot. Se prezint informaiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel nct aceasta s permit identificarea cu uurin a corespondenei cu specificaiile tehnice din caietul de sarcini. Dup caz, se vor indica formularele ce trebuie completate. n situaia n care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoas d.p.d.v. economic elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat i complet n corelaie cu factorii de evaluare descrii prin algortimul de calcul. Se poate solicita completarea unui tabel cuprinznd caracteristici/specificaii tehnice/ alte cerine de ndeplinit, precizndu-se dup caz, formularul aferent;

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor indica formularele ce trebuie completate i/sau alte formulare ce conin detalierea elementelor de cost ce formeaz propunerea financiar. n funcie de elementele propunerii financiare care intervin n algoritmul de calcul prevzut pentru evaluarea ofertelor, informaiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura

calcularea corespunztoare a punctajului. (dup caz, meniuni cu privire la cursul de referin leu/euro) Actul prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic n relaia contractual cu autoritatea contractant, l reprezint formularul de ofert. (se va indica formularul ce urmeaz a fi completat) Se detaliaz modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare i marcare a plicurilor coninnd documentele ofertei precum i a mostrelor/ schielor, dup caz. VI.6) Modul de prezentare a ofertei 1.Scrisoare de naintare (se va indica formularul) 2.Garantia de participare (cerinele formale de depunere) 3. Dup caz, informaii privind documentele ce urmeaz a fi prezentate pentru a confirma c ofertantul este ncadrat conform legii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii. Zz /ll /an /ora inclusiv locul de depunere (registratura, compartiment) Se precizeaz adresa autoritii contractante, denumirea compartimentului / serviciului care nregistreaz (camera, persoana responsabil) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage candidatura/oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunere. Modificarea sau retragerea de candidaturii/ofertei se realizeaz prin solicitare scris n acest sens, depus pn la data limit stabilit pentru depunere. Pentru a fi considerate parte a candidaturii/ofertei, modificrile trebuie prezentate cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca, n mod obligatoriu, i inscripia "MODIFICRI. Se precizeaz mprejurrile n care ofertele sunt declarate ntrziate (depunere la alt adres/depunere dup data/ora limita nscris la pct.VI.7) Data, ora i locul deschiderii ofertelor Condiii pentru participanii la sedina de deschidere. (mputernicire semnat de reprezentantul legal

VI.7) Data limit de depunere a ofertelor

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei

VI.9) Deschiderea ofertelor

al operatorului economic, pentru persoana fizic autorizat s participe la edina de deschidere) VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.1) Preul cel mai sczut VI.2) Cea mai avantajoas ofert economic Factor de evaluare Pondere 1........................... ............................ 2........................... ............................ 3........................... ............................ 4.......................... ............................ 5........................... ............................

Factor de evaluare 6............................ 7............................ 8............................ 9........................... 10..........................

Pondere ................................ ............................... ............................... .............................. ..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul (dac pentru o parte din factorii de evaluare nu poate fi aplicat un algoritm de calcul, autoritatea contractant are obligaia de a preciza metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare)
......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................

n cazul n care contractul este mprit pe loturi, criteriul utilizat trebuie s fie acelai pentru toate loturile respective. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VII.1) Ajustarea preului contractului da nu VII.2). Garania de bun execuie a contractului da nu Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului
(n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)

Dac DA, se vor preciza: - cuantumul garaniei de bun execuie exprimat procentual i nu mai mult de 10% din valoarea fr TVA a contractului; - modul de constituire a garanie de bun execuie

Fia de date poate conine orice alte informaii, cu condiia ca acestea s nu aduc atingere informaiilor din anunul/invitaia de participare publicat n SEAP

Anexa nr. 24 Formular de ofert - servicii .............................................. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s prestm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile din anex, n graficul de timp solicitat de autoritatea contractant. (se va indica anexa la formular) 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ................................................................................... zile (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 25- Centralizator de preuri servicii .......................................................... (denumirea/numele ofertant) CENTRALIZATOR DE PREURI pentru servicii Anex la ofert

Nr. crt

Activitatea (gama/faza)

Cantitatea

Preul unitar

Preul total

Taxa pe valoarea adugat Euro Lei 7

Lei 0 1 2 .... TOTAL 1 2 3

Euro 4

Lei
(col 2x col 3)

(col 2 x col 4)

TOTAL Lei: Euro:

........ % asociai lei: ........ % subcontractani lei: ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro:

............................................. (semntura autorizat) L.S.

Anexa nr. 26 Formular de oferta produse .................................................... (denumirea/numele ofertantului) FORMULAR DE OFERT Ctre ....................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s furnizm/s nchiriem cu opiune de cumprare/ s nchiriem fr opiune de cumprare /s furnizm n sistem leasing cu opiune de cumprare/s furnizm n sistem leasing fr opiune de cumprare (se elimin opiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de .................................................... platibil dup recepia produselor, (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) n rate lunare/ trimestriale (se elimin opiunile neaplicabile), la care se adaug TVA n valoare de ....................................................... (suma n litere i n cifre, precum i moneda) 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n graficul de timp anexat. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........................ zile, (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ............................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi, i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 27 - CENTRALIZATOR DE PREURI PRODUSE .................................................................. (denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREURI pentru produse8 Anex la ofert Nr. crt Denumirea produsului Cantitatea (U.M.) Preul Unitar Preul total TVA

Lei 0 1 2 .... TOTAL 1 2 3

Euro 4

Lei (col 2xcol 3) 5

Euro (col 2xcol 3) 6

Lei 7

................................................ (semntura autorizat) L.S.

Fr a aduce atingere acordurilor i conveniilor la care Romnia este parte, n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii criteriilor de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a declara ca fiind ctigtoare o ofert care conine, n proporie de mai mult de 50%, produse a cror origine determinat conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificrile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ri tere cu care Comunitatea European a ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigur un acces comparabil ntreprinderilor din statele membre pe pieele rilor respective, n detrimentul unei oferte care conine, n proporie de mai puin de 50%, astfel de produse. n sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va nelege acele oferte pentru care diferena dintre preurile prevzute n propunerile financiare nu depete 3%. art.254 din O.U.G. nr.34/2006.

Anexa nr. 28- GRAFIC DE LIVRARE produse

......................................................... (denumirea/numele ofertant)

GRAFIC DE LIVRARE Nr. crt. Denumirea produsului Cantitatea (U.M.) Data de livrare/Perioada de timp exprimat n zile calendaristice necesar fiecrei livrri 1 2 . . ..............................................................

(semnatur autorizat)

Anexa nr. 29 FORMULAR DE OFERT LUCRRI ......................................... (denumire/oferte ofertant) OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s executm ............................................... (denumirea lucrrii) pentru suma de ................., (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i moneda). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre). 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c:(se bifeaz opiunea corespunztoare): |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 29 A- ANEX LA FORMULARUL DE OFERT LUCRRI ..................................................... (denumirea/numele ofertant)

ANEX LA OFERTA DE LUCRRI 1 2 3 4 Valoarea maxim a lucrrilor executate de subcontractant (% din preul total ofertat) Garania de bun execuie va fi constituit sub forma........................ n cuantum de: Perioada de garanie de bun execuie (luni calendaristice) Perioada de mobilizare (numrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data nceperii execuiei) Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor (numrul de zile calendaristice de la data semnrii contractului) Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare i la termenul final de execuie (% din valoarea care trebuia s fie realizat) Limita maxim a penalizrilor (% din preul total ofertat) Limita minim a asigurrilor (% din preul total ofertat) Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat lunare (garanii, avansuri ) ..................................................... (semntura autorizat) L.S.

5 6 7 8 9 10

Anexa nr. 30 - INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS (denumire ofertant)

INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS

Denumirea obiectivului de investiii Contract ncheiat(nr./luna/an) 1

Valoarea lucrrii contractate sau n curs de contractare Lei 2

Coeficientul de actualizare

Valoarea actualizat a lucrrii

Valoarea executat, reactualizat (pn la data) Lei 5

Valoarea ramas de executat

Valoarea preconizat a se executa n urmatoarele 12 luni Lei 7

Durata de execuie contractat Luni 8

Termen punere n funciune, conform contractului Luna/an 9

Lei 3

Lei 4

Lei 6

TOTAL Data completrii: ...................................... ........................................................ (denumire ofertant)

Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE ) LISTA privind consumurile cu transporturile Elementele rezultate din analiza lucrrilor ce urmeaz sa fie executate Tipul de ___________________________________________________ transport Tone km ore de transportate parcuri funcionare 1 2 3 4 Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. . 1.2. ... Transport pe cale ferat(total), din care, pe categorii: 3. 2.1. . 2.2. ... . Alte transporturi lei . _____________ euro Operator economic, (semntura autorizat ) Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei

Nr crt 0 1.

Tariful unitar lei/t x km 5

2.

(total) TOTAL t

Anexa nr. 32 LIST PRIVIND CONSUMURILE CU MNA DE LUCRU

LIST privind consumurile cu mna de lucru

Nr. crt. 0 1. 2. 3.

Consumurile Denumirea (om/ore) cu meseriei manopera direct 1 2 ... . ... . ... . .

Tariful mediu - lei/or3 .. .. .. ..

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) 4 . . . .

Operator economic, . (semntura autorizat )

Anexa nr. 33- ASIGURAREA TEHNIC PROPUS PENTRU EXECUIA LUCRRII

ASIGURAREA TEHNIC PROPUS PENTRU EXECUIA LUCRRII OPERATOR ECONOMIC: ___________________ Subsemnatul _______________________, DIRECTOR GENERAL al .............................(denumire operator economic), declar pe propria rspundere c societatea comercial dispune de urmatoarea asigurare tehnic. Nr. crt. Denumirea principalelor utilaje echipamente, mijloace de transport, baze de producie (ateliere depozite, spaii de cazare) i laboratoare propuse de operatorul economic, ca fiind necesare, pentru execuia lucrrii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaz s le adopte

U.M. buc. set

Asigurate din dotare proprie

Asigurate de la teri sau alte surse contracte, convenii de nchiriere

Atestate tehnice cf. reglementri privind atestarea tehnic a mainilor i echip. tehnologice util. in activ. de c-ii

1 BAZA DE PRODUCTIE (confecii metalice, lemn, prefabricate beton, alte prefabricate) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

DIRECTOR GENERAL, -

Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI Devizul-ofert al obiectului ______________ din care (dup caz) Nr. crt. Categorie de lucrri Valoarea (exclusiv T.V.A) lei 2 Operatorul economic/ conductorul(lide rul asociaiei) 3 asociatul 1 asociatul subcontractantul 1 subcontractantul

0 I.

1. 2.

II.

1 Cldiri i construcii speciale, instalaii aferente construciilor i reelelor de utiliti n incint Ts Terasamente C Construcii . Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje i echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje i echipamente de transport - Dotri, inclusiv utilaje i echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II

Total valoare (exclusiv TVA) lei euro Taxa pe valoare adaugat lei Total(inclusiv TVA) lei Operator economic, . (semntura autorizat )

Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUIA LUCRRILOR ..................................... OPERATOR ECONOMIC PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUIA LUCRRILOR Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria rspundere c pentru lucrarea ___________________________ voi folosi urmtorul personal: NUMELE I PRENUMELE Studiile se specialitate 2 _________________________ Vechimea n specialitate (ani) 3 ____ Numrul de lucrri similare, executate n calitate de conductor 4 ___

Nr. crt. 0 1

FUNCIA 1 EF ANTIER

EF PUNCT DE LUCRU

_________________________

____

___

RESPONSABIL CU EXECUIA

TEHNIC

_________________________ Operator economic, (semntura autorizat )

____

___

Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII OPERATOR ECONOMIC, ____________________ (denumirea/numele) GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII Grupa de obiecte/denumirea obiectului 1 fizic % 1. Obiect 01 Categoria de lucrri: __________________ Obiect 02 2. Categoria de lucrri: __________________ Obiect .... Categoria de lucrri: .... __________________ Not: organizarea de antier se va evidenia separat Operator economic, ........................................ val fizic % 2 val Anul 1 Luna ... ... ... fizic % Anul 3 n val

Nr.crt.

Anexa nr. 37 LISTA PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI (articole comasate) LISTA privind cantitile de lucrri Obiectul ___________________ Categoria de lucrri __________ Nr.crt. Capitolul de lucrri U.M. Cantitatea Preul unitar Total (3X4)

SECIUNEA TEHNIC 0 1 2 1. Capitol de lucrare 1.1 Subcapitol 1.2 Subcapitol 2. .. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2 Subcapitol ..

SECIUNEA FINANCIAR 3 4 5

TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRRI: Operator economic, . (semntura autorizat )

Not: Articolele de lucrri vor fi comasate n cadrul listelor de cantiti, avndu-se n vedere respectarea simultan, pe ct posibil a urmtoarelor condiii: - articolul comasat trebuie s reprezinte o activitate pentru realizarea creia resursele principale trebuie s fie omogene ca natur; - articolul comasat trebuie s reprezinte o activitate a crei desfurare n timp are continuitate (nu este ntrerupt de necesitatea realizrii unei activiti distincte). Prin natura omogen a principalelor resurse se nelege acelai material preponderent, acceai meserie pentru fora de munc i natura utilajului conductor, aferente procesului tehnologic (excavaii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.). Descrierea coninutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliat a condiiilor tehnice, tehnologice, de msurare i de calitate

Anexa nr. 38 LIST DETALIAT PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI LIST cuprinznd cantitile de lucrri Obiectul ___________________ Categoria de lucrri __________ Capitolul de lucrri Preul unitar a) materiale b) manoper Cantitatea c) utilaj d)transport ____________ Total a)+b)+c) +d) 2 3 4

Nr. crt.

Material Manoper [3X4a] [3x4b]

Utilaj [3x4c]

Transport [3x4d]

Total(3X4) sau (5+6+7+8)

SECIUNEA TEHNIC 0 1 1. Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol 2.2 Subcapitol 2. Cheltuieli directe:

SECIUNEA FINANCIAR 6 7

U = Vut termice + Vut electrice din care: -Vut termice (valoarea pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea pentru utilaje electrice)

Alte cheltuieli directe: - CAS:

- somaj; - sntate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % TOTAL GENERAL:

Mo

mo

Uo

to

To Io Po V0=T0+I0+P0

Operator economic, ______________ (semntura autorizat )

Anexa nr. 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE I ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTRILE LISTA privind utilajele i echipamentele tehnologice, inclusiv dotrile Nr. crt 0 1 Denumire (utilaj/echipament tehnologic/dotri) 1 Obiect 01 a)................... b)................... .... .................... ........................ 2 U.M. 3 Cantitate Pre unitar 4 Pre total, fr TVA (col 3x col 4) 5 Denumire furnizor (denumire, adres, telefon, fax)

2 3

Not: Se vor ataa i fiele tehnice Operator economic, (semntura autorizat )

Anexa nr. 40 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCIONARE A UTILAJELOR

LISTA privind consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii 1)

Nr. crt. 0 1. 2. 3.

Denumirea utilajului de construcii 1 ... ... ...

Consumurile - ore de funcionare 2 . . . .

Tariful orar - lei/or de funcionare3

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) 4 . . . .

TOTAL

lei . ______________ euro

Operator economic, . (semnatura autorizata )

Not: Lista se ntocmete pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri grupate pe categorii de lucrri.

Anexa nr. 41 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE LISTA privind consumurile de resurse materiale Obiectul __________________ Categoria de lucrri _________

Nr. crt. 0 1. 2. 3.

Denumirea resursei materiale 1 .. .. .. Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale)

U.M. 2 . . .

Consumurile cuprinse n oferta 3 . . .

Preul unitar (exclusiv T.V.A.) 4

Valoarea (exclusive T.V.A.) 5 .. . .

Greutatea (tone) 6 .. .. ..

TOTAL

lei euro

Operator economic, (semntura autorizat ) Not: Lista se ntocmete pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri, grupate pe categorii de lucrri

Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE OPERATOR ECONOMIC Denumire LISTA CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria rspundere c pentru lucrarea _______________________________________________________ voi folosi urmtorul personal: Nr. crt. 0 1. 2. Angajat Permanent temporar 3 4

Specialitate 1 ________________ ________________

Numele i prenumele 2

Data completrii:

Operator economic, . (semntura autorizat )

Anexa nr. 43 Model solicitare de clarificri

Denumire autoritate contractant Nr. ________ / _____ SOLICITARE DE CLARIFICRI Ctre, S.C. ___________________________________ (denumire ofertant) Referitor la oferta dumneavoastr depus n cadrul procedurii de......................(tip procedur) pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierea acordului-cadru . (obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la: 1. 2. 3. Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai rspunsul dumneavoastr pn la data de ...............

Cu consideraie, Preedintele comisiei de evaluare, . (nume i semntura)

Anexa nr. 44 Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006. 1. Prile acordului : _______________________, reprezentat prin................................, n calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) i ________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) 2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti: a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind ctigtoare. 2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ ___________________________________ 2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie public este: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie). 4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei: 4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord.

4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie). 5. ncetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul; b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevzute de lege. 6 Comunicri 6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art.......... 6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare. 7 Litigii 7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent. 8. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte, astzi............................(data semnrii lui) Liderul asociatiei: ______________________ (denumire autoritate contractanta) ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, ___________________ Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Anexa nr. 45 Model scrisoare de naintare

OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu )

nregistrat la sediul autoritii contractante nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE NAINTARE Ctre ________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Ca urmare a anunului/invitaiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedur) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziie public), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Documentul ______________________(tipul, seria/numrul, emitentul) privind garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilit de dumneavoastr prin documentaia de atribuire; 2. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ________ copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. c) mostre, schie dup caz. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele. Data completrii ___________ Cu stim, Operator economic, ................................... (semntura autorizat )

Anexa nr. 46 Model raport intermediar al procedurii ................................................................. (Denumirea i sediul autoritii contractante) Aprobat,
Conductorul unitii/persoana desemnat n acest scop

Raportul intermediar al procedurii de licitaie restrns dialog competitiv negociere cu publicarea unui anun (se bifeaz opiunea aplicabil)

Pentru atribuirea contractului de achiziie public ncheierea acordului-cadru

avnd ca obiect ................................................(se precizeaz denumirea obiectului contractului/acordului cadru/) cod CPV .......................... Comisia de evaluare numit prin ................ (actul administrativ de numire) nr. ........din..................... a ...............(numele, prenumele persoanei care a emis actul administrativ de numire), compus din: 1. ....................... 2. ....................... 3. ....................... 4. ...................... 5. ....................... - preedinte - membru - membru - membru - membru

. s-a ntrunit azi .. pentru stabilirea candidailor selectai/preselectai n cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierii acordului-cadru.. Se precizeaz dac preedintele este membru n comisia de evaluare sau rolul su a fost limitat doar la aspecte de organizare i reprezentare, n acest din urm caz neavnd drept de vot. Se precizeaz dac un membru de rezerv a nlocuit un membru al comisiei de evaluare. CAPITOLUL I Date specifice procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierii acordului-cadru A fost publicat un anun de intenie: Da Nu n SEAP sub nr..........la data de........... n JOUE sub nr..........la data de........... Anunul de participare a fost publicat: n SEAP sub nr........... la data de ............

n JOUE sub nr............la data de ............. Solicitri de decalare a termenelor de depunere i deschidere a candidaturilor .......................... (se precizeaz dac acestea au existat precum i numrul anunului tip erat, dup caz) CAPITOLUL II Legislaie aplicabil Procedura de achiziie public pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierii acordului-cadru, a fost organizat i s-a desfurat in conformitate cu : 1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind................. 2. 3. . . . CAPITOLUL III Modul de desfurare a procedurii de achiziie public...... Etapa I Documentaia de atribuire ( se bifeaz varianta corespunztoare) a fost publicat integral n SEAP nu a fost publicat integral n SEAP, din urmtoarele motive:.......................... Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire. sau S-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire astfel: 1. SC............................... .prin adresa nr............din..................... 2. SC................................ prin adresa nr............din..................... 3. SC................................ prin adresa nr............din..................... Autoritatea contractant a rspuns la solicitrile de clarificri dup cum urmeaz: 1. La adresa nr.........din..........transmis de SC.............., s-a rspuns cu adresa nr..............din................. 2. La adresa nr.........din..........transmis de SC.............., s-a rspuns cu adresa nr..............din................. 3. La adresa nr.........din..........transmis de SC.............., s-a rspuns cu adresa nr..............din.................

Rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost publicate de asemenea i n SEAP ntr-un document ataat anunului/invitaiei de participare.(dup caz)

Pn la data limit de depunere a candidaturilor, specificat n anunul de participare respectiv ......................, ora ................, s-au depus la sediul autoritii contractante un numr de .......(.........n litere) candidaturi i anume :

SC ................ SC ................ SC ................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ................... - cu adresa nr. .......din.............,ora ................... - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Candidaturi ntrziate : (dup caz) SC ................ SC ................ - cu adresa nr. .......din.............,ora ................... - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Modificri i retrageri de candidaturi: (dup caz) Deschiderea candidaturilor a avut loc la ............................(se precizeaz locul deschiderii indicat n anunul/invitaia de participare), n ziua de ...................., ora ........, n prezena membrilor comisiei de evaluare. n continuare, comisia de evaluare a consemnat existena documentelor prezentate de ctre candidai, n procesul-verbal de deschidere nr. ............din..............................

CAPITOLUL IV Analiza i verificarea candidaturilor Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de candidai, n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere. Evaluarea candidaturilor s-a finalizat prin ncheierea urmtoarelor procese verbale: procesul verbal nr.......din............. procesul verbal nr.......din............. ................................... n urma examinrii documentelor depuse, comisia de evaluare a stabilit urmtorii candidai calificai : Nr. crt 1. 2. 3. .... Denumirea candidatului Calificat Necalificat Motivul necalificrii

Aplicnd criteriile de selecie/preselecie precum i algoritmul de departajare*) a candidailor calificai, comisia de evaluare,

*)valabil n situaia n care s-a optat pentru limitarea numrului de candidai selectai.

HOTRTE Candidaii selectai/preselectai n etapa a II-a a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheiere acord-cadru avnd ca obiect ......................sunt: Nr. crt 1. 2. 3. ... Denumirea candidailor

Prezentul Raport intermediar al procedurii de atribuire s-a ncheiat azi, ......................, la sediul autoritii contractante, ntr-un exemplar original. Dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire: ....................................................................................................................(motive) COMISIA DE EVALUARE: Numele i prenumele 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . Semntura, - preedinte.................................................. - membru ..................................................... - membru..................................................... - membru..................................................... - membru.....................................................

Not : prezentul model se va adapta corespunztor situaiilor n care Raportul intermediar se elaboreaz ca urmare a finalizrii unei runde intermediare de reducere a numrului de participani, n cadrul procedurilor de dialog i negociere

Anexa nr. 47 Model raport final al procedurii ................................................................. (Denumirea i sediul autoritii contractante) Aprobat,
Conductorul unitii/persoana desemnat n acest scop

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de achiziie public de ncheiere a acordului-cadru sistemul de achiziie dinamic (se bifeaz opiunea aplicabil)
dinamic)

avnd ca obiect ....................... (se precizeaz denumirea obiectului contractului/acordului cadru/sistemului de achiziie cod CPV ....................... Comisia de evaluare, numit prin ..............................(actul administrativ de nr..........din......................a.......................(numele, prenumele persoanei care a emis administrativ de numire) compus din: 1......................., - preedinte 2......................., - membru*) 3......................., - membru 4......................., - membru 5......................., - membru
numire)

actul

*) se pot face meniuni cu privire la apartenena membrilor conform art.71 alin.2 din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009

Se precizeaz dac un membru de rezerv a nlocuit un membru al comisiei de evaluare. Se precizeaz dac preedintele este membru n comisia de evaluare sau rolul su a fost limitat doar la aspecte de organizare i reprezentare, n acest din urm caz neavnd drept de vot. a procedat n data de ......................... la ora .............. la examinarea i evaluarea ofertelor. CAPITOLUL I Date specifice procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierii acordului -cadru Procedura de atribuire aplicat: Licitaie deschis Licitaie restrns Dialog competitiv Negociere cu publicare anun Negociere fr publicare anun Cerere de oferte Concurs de soluii
(se bifeaz opiunea aplicabil)


Da Nu

Etap suplimentar de licitaie electronic Sursa de finanare .......................

A fost publicat un anun de intenie:

Da Nu

n SEAP sub nr..........la data de .......... n JOUE sub nr..........la data de .......... Anunul de participare a fost publicat: n SEAP sub nr........... la data de ............ n JOUE sub nr............la data de ............. Invitaia de participare cu nr...............din..................a fost publicat n SEAP/altele(dup
caz)

Invitaia de participare a fost transmis urmtorilor operatori economici (dup caz): 1......................................................... 2........................................................ 3........................................................ Solicitri de decalare a termenelor de depunere i deschidere a ofertelor ..........................(se precizeaz dac acestea au existat precum i numrul anunului tip erat, dup caz) CAPITOLUL II Legislaia aplicabil Procedura de achiziie public pentru atribuirea contractului/ncheierea acordului-cadru, a fost organizat i s-a desfurat n conformitate cu: 1................ 2................ (se precizeaz actele normative n baza crora s-a organizat procedura de achiziie public) CAPITOLUL III Modul de desfurare a procedurii de achiziie public Documentaia de atribuire (se bifeaz varianta corespunztoare) a fost publicat n SEAP nu a fost publicat integral n SEAP din urmtoarele motive.......................... Dup prima etap a procedurii de achiziie public.........................au fost calificai i selectai urmtorii candidai, aa cum rezult i din raportul intermediar nr.......din.................
(aplicabil pentru licitaia restrns, dialog competitiv, negociere cu publicare):

1. S.C. ......................................... 2. S.C. ........................................ 3. S.C. ........................................ Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire. sau dup caz, S-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire astfel: 1. SC............................... .prin adresa nr............din..................... 2. SC................................ prin adresa nr............din..................... 3. SC................................ prin adresa nr............din.....................

Autoritatea contractant a rspuns la solicitrile de clarificri dup cum urmeaz: 1. La adresa nr.........din..........transmis de SC.............., s-a rspuns cu adresa nr..............din................. 2. La adresa nr.........din..........transmis de SC.............., s-a rspuns cu adresa nr..............din................. 3. La adresa nr.........din..........transmis de SC.............., s-a rspuns cu adresa nr..............din................. Rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost publicate de asemenea i n SEAP ntr-un document ataat anunului/invitaiei de participare.(dup caz) Pn la data limit de depunere a ofertelor, specificat n anunul de participare/invitaia de participare respectiv ......................, ora ................, s-au depus la sediul autoritii contractante un numr de .......(.........n litere) oferte dup cum urmeaz :

1. SC ................ 2. SC ................ 3. SC ................ Oferte ntrziate : (dup caz) 1. SC ................ 2. SC ................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ................... - cu adresa nr. .......din.............,ora ................... - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ................... - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Modificri i retrageri de oferte: (dup caz) 1. SC ................ - cu adresa nr. .......din.............,ora ................... 2. SC ................ - cu adresa nr. .......din.............,ora ................... Deschiderea ofertelor a avut loc la ............................(se precizeaz locul deschiderii indicat n anunul/invitaia de participare), n ziua de ...................., ora ........, n prezena membrilor comisiei de evaluare i a reprezentanilor mputernicii ai ofertanilor. n continuare, comisia de evaluare a consemnat existena documentelor prezentate de ctre ofertani, precum i elementele principale ale fiecrei oferte, n procesul-verbal de deschidere nr. ............din.............................. Au depus ofert urmtorii operatori economici: 1. S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora.......... 2. S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora.......... 3. S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora.......... ................................................................................... (n situaia atribuirii pe loturi, se vor evidenia ofertele depuse pentru fiecare lot n parte)

Au fost primite oferte alternative de la ( dac este cazul): 1. S.C. ....................................

2. S.C. .................................... 3. S.C. .................................... ................................................ Au fost respini n cadrul sedinei de deschidere a ofertelor urmtorii operatori economici: Nr. crt. 1. 2. .... Preurile ofertate i aduse la cunotina participanilor n cadrul edinei de deschidere a ofertelor, au fost: Nr. crt. 1. 2. 3... Denumire ofertant Preul ofertei (fr TVA) Denumire ofertant Motivul respingerii
Ofert ntarziat/depus la alt adres Lips/neconformitate garanie de participare

CAPITOLUL IV Analiza i verificarea ofertelor Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertani, n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere. Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin ncheierea urmtoarelor procese verbale: 1. procesul verbal nr.......din............. 2. procesul verbal nr.......din............. 3. ................................... n urma examinrii i evalurii documentelor***) ofertelor depuse, comisia a hotrt: Nr. crt. 1. 2. 3. . n Oferta depus de Inacceptabil Neconform Necorespunztoare9 Admisibil

*** se consemneaz dup caz: eventualele solicitri de clarificri/completri ale documentelor de calificare; clarificri la propunerile tehnice i financiare cu rspunsurile aferente; rapoartele experilor cooptai; corectarea erorilor artimetice sau a viciilor de form cu acceptul ofertantului.

Motivele concrete ale declarrii ca inacceptabile/neconforme/necorespunztoare a ofertelor sunt urmtoarele:


9

Valabil numai pentru contractele de utiliti

................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Clasamentul rezultat n urma comparrii preurilor din propunerile financiare este urmtorul (n cazul n care criteriul de atribuire este preul cel mai sczut) Nr. crt. 1. 2. .... Ofertant Pre ofert,
(fr TVA)

Clasamentul rezultat n urma aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire (n cazul n care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic*)) este:
.

Nr. crt. 1. 2. .....

Ofertant Factor de evaluare 1

Punctaj Factor de evaluare 2 Factor de evaluare...n Total

Not:.1. n cazul procedurilor cu etap final de licitaie electronic se vor meniona i informaiile cu privire la rezultatul rundei/rundelor de licitare, atand documentele descrcate din SEAP. 2.Punctajele pentru factorii de evaluare reprezint media punctajelor acordate de ctre membrii comisiei. *) Membrii comisiei de evaluare, vor acorda fiecrei oferte n parte un punctaj individual. Punctajul individual rezult prin nsumarea punctajelor pariale obinute prin aplicarea algoritmilor de calcul pentru fiecare factor de evaluare Prin urmare, punctajul total obinut de o ofert va fi media punctajelor individuale acordate de ctre membrii comisiei.

n urma aplicrii criteriului de atribuire mai sus menionat, astfel cum acesta a fost prevzut n documentaia de atribuire, Comisia de evaluare :

HOTRTE Ofertantul ctigtor al contractului de achiziie public/acord-cadru avnd ca obiect............................................ este ........................................................cu o propunere financiar fr TVA de ..........................lei, respectiv ................ euro. Drept pentru care s-a ncheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire azi, ......................, la sediul autoritii contractante.

Dac este aplicabil, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire: ................................................................................... (motive)

COMISIA DE EVALUARE, ................................................ preedinte (dac este membru al comisiei)......................... (nume i prenume) (semntur) .............................................. membru...................................... (nume i prenume) (semntur) .............................................. membru...................................... (nume i prenume) (semntur) PREEDINTE COMISIE DE EVALUARE (fr drept de vot) . (nume i prenume)

Anexa nr. 48 Model ORDI N/DECIZIE privind constituirea comisiei de evaluare ORDIN/DECIZIE privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului/ncheiere acord-cadru ___________________________________ (obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru) prin procedura ______________________ (denumire procedur) Nr.________/ Data ______/_____/_____ n temeiul - art. 71 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modoficrile i completrile ulterioare, - art. ______ din ____________________________ privind organizarea i funcionarea ______________________________________________________. (denumire autoritate contractant) Avnd n vedere prevederilor ........... art.____ din ____________________ Preedintele /Conductorul autoritii contractante ................. emite prezentul ORDIN/DECIZIE Art.1 Se constituie comisia de evaluare pentru atribuirea contractului /contractelor de achiziie public/ncheiere acord-cadru _____________(denumire contract/acord-cadru) prin procedura ____________ (denumire procedur, avnd urmtoarea componen): _________________ preedinte _________________ membru _________________ membru Membrii de rezerv: 1 2... Art.3 Direcia /compartimentul/biroul_______________ rspunde de aducerea la ndeplinire a prezentului ordin/decizie.

____________________________ (semnatura autorizat)

Anexa nr. 49 - Model DECLARAIE DE DISPONIBILITATE

DECLARAIE DE DISPONIBILITATE pe perioada desfurrii sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului/acordul-cadru avnd ca obiect ........

Subsemnatul(a) ................................ funcia............................. n cadrul ..................................... nominalizat n Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractul/ncheierea acordului-cadru.............. lot........(dac este cazul) declar c sunt disponibil pe ntreaga perioad a desfurrii acestei evaluri i nu am niciun alt angajament care s ngreuneze desfurarea activitii de evaluare(deplasri n strinatate, n ar, membri n alte comitete). De asemenea, m angajez s respect programul de lucru al comisiei i s particip la toate reuniunile comisiei de evaluare.

Semntura, .........

Data ..........

Anexa nr. 50- Model DECLARAIE de confidenialitate i imparialitate DECLARAIE de confidenialitate i imparialitate Subsemnatul(a).........................................................., membru/expert cooptat n comisia de evaluare/juriul pentru achiziia de ................................. (numele produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV) ...................................., la procedura ... (denumirea procedurii/modalitii de atribuire a contractului de achiziie public), organizat de ................................. (denumirea autoritii contractante), Declar pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului n declaraii, urmtoarele: a) nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/concureni/candidai sau subcontractani; b) nu fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertani/concureni/candidai sau subcontractani; c) nu am calitatea de so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertani/candidai; d) nu am niciun interes de natur s afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. n cazul n care pe parcursul derulrii procedurii de achiziie public m voi afla n una dintre situaiile menionate mai sus, m oblig s anun aceast situaie imediat ce a aprut. Totodat, m angajez c voi pstra confidenialitatea asupra coninutului documentelor/ofertelor/candidaturilor, precum i asupra altor informaii prezentate de ctre operatorii economici, a caror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale, precum i asupra lucrrilor comisiei de evaluare/juriului. neleg c n cazul n care voi divulga aceste informaii voi suporta sanciunile legii. Data Membru al comisiei de evaluare, (semntur)

Anexa nr. 51 Model PROCES-VERBAL al edinei de deschidere .............................. (denumirea i sediul autoritii contractante PROCES-VERBAL al edinei de deschidere ncheiat astzi ____________ cu ocazia deschiderii ofertelor depuse n vederea atriburii contractului de achiziie public ncheierii acordului-cadru (se bifeaz opiunea aplicabil) avnd ca obiect _________ cod CPV ______________ Procedura de atribuire este: Licitaie deschis Licitaie restrns Dialog competitiv Negociere cu publicare Negociere fr publicare Cerere de oferte Concurs de soluii (se bifeaz opiunea aplicabil)

Comisia de evaluare numit prin ............... nr............... din data ................, compus din: ___________________________ preedinte ___________________________ membru ___________________________ membru a procedat astzi ___________ ora _______ la .................(se precizeaz locul deschiderii ofertelor, cel indicat n anunul/invitaia de participare), la deschiderea ofertelor depuse. Preedintele comisiei de evaluare informeaz c procedura de achiziie public s-a organizat n conformitate cu: 1............. 2............(se enumer actele normative) Preedintele comisiei de evaluare declar deschis sedina, d citire componenei comisiei i invit membrii acesteia s reconfirme declaraiile de confidenialitate, imparialitate i disponibilitate, care se anexeaz prezentului proces verbal de deschidere.

S-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire prin urmtoarele adrese nregistrate la autoritatea contractant cu nr.........din..........., nr............din........ (dup caz). Ctre toi operatorii economici care au primit documentaie de atribuire s-au transmis rspunsurile la clarificri astfel (dup caz): a) La adresa nr............din........... s-a rspuns cu adresa nr..........din.................. b) La adresa nr............din........... s-a rspuns cu adresa nr..........din.................. Rspunsurile la clarificri au fost publicate de asemenea n SEAP ntr+un document ataat anunului/invitaiei de participare (dup caz) Operatorii economici au depus candidaturi/oferte, astfel: n termenul limit, urmtorii:

1. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora ............. 2. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora ............. 3. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora ............. oferte ntrziate : (dac este cazul)

1. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora ............. 2. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora ............. 3. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora ............. La edina de deschidere particip ofertani/candidai i/sau reprezentanii mputernicii ai acestora, dup cum urmeaz: Nr. crt Ofertani/candidai Nume/prenume mputernicit reprezentant Nr./dat act mputernicire de

Se trece la deschiderea ofertelor/candidaturilor. Toi participanii recunosc integritatea plicurilor care conin candidaturile/ofertele. Se consemneaz lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte i se d citire datelor principale ale fiecrei oferte: valoarea ofert (LEI i/sau euro), perioada de valabilitate a ofertei, etc., consemnate n centralizatorul anexat, care face parte integrant din prezentul ProcesVerbal. Operatorii economici ale cror oferte au fost respinse n cadrul edinei de deschidere, precum i motivele respingerii sunt urmtoarele: Nr. crt 1. 2. ..... Denumire operator economic Motivul respingerii Ofert ntarziat Lips garanie de participare

Preedintele comisiei de evaluare declar nchise lucrrile edinei de deschidere urmnd ca membrii acesteia mpreun cu membrii externi cooptai (dup caz), s analizeze n detaliu ofertele, n conformitate cu cele stabilite prin documenia de atribuire i cu clarificrile precizate la deschidere. Drept pentru care s-a ncheiat prezentul Proces verbal, ntr-un singur exemplar original, care urmeaz a fi multiplicat i transmis tuturor ofertanilor. COMISIA DE EVALUARE: ____________________ preedinte ___________ (semntur) ____________________ membru ____________ ____________________ membru ____________ ........................................ membru ........................... OFERTANI/REPREZENTANII OFERTANILOR S.C. ______________________ / __________ (semntur) S.C. ______________________ / __________ (semntur) S.C. ______________________ / __________ (semntur) S.C. ______________________ / __________ (semntur) S.C. ______________________ / __________ (semntur)

Anexa nr.51A Model de anex la Procesul verbal de deschidere a candidaturilor/ofertelor Anexa nr.1 la Procesul verbal de deschidere a candidaturilor/ofertelor nr.......din....................

SC .............. ....

Nr. crt. 0

Documente 1

SC .............. ... 4

SC ...........

Article I.

Anexa nr. 52 Model SOLICITRE DE CLARIFICRI ctre Autoritatea contractant

SOLICITRI DE CLARIFICRI Ctre, _________________________________ (denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public/ncheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la: .. . . Fa de cele de mai sus, v rugm sa ne prezentai punctul dumneavoastr de vedere cu privire la aspectele menionate mai sus.

Cu considerate, S.C.____________________ ___________________________ (adresa) (semnatura autorizat)

Anexa nr. 53 Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii (ctre ofertantul desemnat ctigtor)

Autoritatea contractant

COMUNICARE privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................ Ctre, S.C. _________________________ ____________________________ Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii ofertelor i aplicrii criteriului de atribuire la ofertele depuse n cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public __________________ COD CPV _____________, oferta dumneavoastr a fost declarat ctigtoare, avnd preul de................ lei. (dac este cazul, se specific i punctajul obinut10). V invitm n data de __________, ora _____ la sediul ________, pentru semnarea contractului de achiziie public (data se stabilete n funcie de perioada de ateptare11). V informm totodat c potrivit prevederilor art.97 din HG nr.925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, refuzul ofertantului declarat ctigtor de a semna contractul/acordulcadru este asimilabil situaiei prevzute la art. 181 lit. c1) din ordonana de urgen nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Solicitai alte informaii la _______________________________, persoana de contact: __________________, (nume, prenume, telefon).

________________ (semntur autorizat)

10 11

Valabil n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avantajoas dpdv economic Data se stabilete tinnd cont de prevederile art.205 din OUG nr.34/2006

Anexa nr.54 Model COMUNICARE ofertantul/candidatul respins) Autoritatea contractant ..............................................

privind

rezultatul

procedurii

(ctre

COMUNICAREA privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................ Ctre S.C. _____________________ Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii ofertelor/candidaturilor depuse n cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public ____________________, COD CPV ___________, oferta /candidatura dumneavoastr a fost a fost respins din urmtoarele motive: (Se detaliaz argumentele n temeiul crora oferta/candidatura a fost inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor prevzute n caietul de sarcini). _____________________________________________________ (motive) Eventulalele contestaii se pot depune pn la data de.......... (se stabilete data limit n funcie de valoarea contractului) V mulumim pentru participare i sperm ntr-o colaborare viitoare, __________________ (semntur autorizat)

Anexa nr. 55 Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii (ctre ofertanii admisibili dar nectigtori) Autoritatea contractant ..............................................

COMUNICAREA privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................ Ctre S.C. _____________________ Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii ofertelor depuse n cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public ____________________, COD CPV ___________, oferta dumneavoastr a fost admisibil dar nu a fost declarat ctigtoare, deoarece _____________________________________________________ (motive) Oferta desemnat ctigtoare a fost cea depus de ______________________ corespunztoare din punct de vedere al cerinelor documentaiei de atribuire i al crei pre este de _____________ lei. (dup caz, punctajul realizat de oferta ctigtoare). Se vor comunica caracteristicile i avantajele relative ale ofertei declarate ctigtoare n raport de oferta sa. Eventulalele contestaii se pot depune pn la data de.......... (se stabilete data limit n funcie de valoarea contractului) V mulumim pentru participare i sperm ntr-o colaborare viitoare. __________________ (semntur autorizat)

Anexa nr. 56 MODEL DE CONTESTAIE Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .

CONTESTAIE Subscrisa....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul n ......................................, cod unic de nregistrare ..., reprezentat legal prin .................... n calitate.........., n calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a contractului de achiziie public (obiectul contractului) ., organizat de autoritatea contractant (denumirea autoritii contractante) .., avnd sediul n (adresa autoritii contractante) ..........................., formulez prezenta: CONTESTAIE prin care solicit anularea actului obligarea autoritii contractante de a emite un act obligarea autoritii contractante la adoptarea de msuri necesare pentru remediere actului/actelor care afecteaz procedura de atribuire. .. Se nominalizeaz actul/actele atacate. Motivele care stau la baza contestaiei sunt : - n fapt .. n drept .

n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob: Data, Reprezentat legal (nume/prenume n clar) ___________________

Anexa nr. 57- Model DOCUMENT CONSTATATOR INIIAL/FINAL AUTORITATEA CONTRACTANT Nr. ./. Document constatator nr.____emis n data_______________ referitor la ndeplinirea obligaiilor contractuale primar final 1. Contractant (adres, tel/fax, cod fiscal, numr nmatriculare Oficiul Registrului Comerului): _______________________________________________________ 2.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: contractant contractant asociat 3. Procedura de achiziie/data organizrii: _____________________ 4. Refuzul ofertantului ctigtor de a semna contractul: Da Nu Dac DA, Informaii privind : data la care ar fi trebuit ncheiat contractului_______________________________ motivul refuzului semnrii contractului ___________________________________ 5. Numrul, data i obiectul contractului: ______________________ 6. Informaii1 privind data: -terminrii furnizrii produselor:_______________________ -terminrii prestrii serviciilor altele dect serviciile de proiectare:______________ -terminrii prestrii serviciilor de proiectare:__________________ -ncheierii procesului verbal de recepie:_____________________ 7. Informaii2 privind data: -expirrii perioadei de garanie a produselor:__________________ -ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor proiectate:___________ -ncheierii procesului verbal de recepie final a lucrrilor ntocmit la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor n cauz: 8. Contractul a fost ndeplinit n mod corespunztor Da Nu Dac NU, Motivaie/motivaii : a) abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrrilor contractate: ________________________________________________________ b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse/prestare servicii/executare lucrri: din culp _____________________________________ c) abateri de la respectarea normelor de securitate i sntatea muncii, PSI, legislaia de protecia mediului: _________________________________ d) altele___________________________________________ e) eventuale litigii i modul lor de soluionare____________________________ f) rezilierea contractului : Da Nu

1 2

valabil pentru documentul constatator primar valabil pentru documentul constatator final

9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autoritii contractante pe perioada derulrii contractului (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora)_______________________________________________________________ Prezentul document constatator s-a eliberat n 3 (trei) exemplare n conformitate cu prevederile art.971 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, cu completrile i modificrile ulterioare. Conductorul autoritii contractante

Not : documentul constatator primar se emite la recepia/recepia preliminar documentul constatator final se emite la recepia final

Anexa nr.58 Model declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAIE* Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic), n calitate de: - ofertant unic (cu ofert individual) - ofertant asociat (cu ofert comun) la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................ zi/luna/an), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz : Situaia personal Capacitatea de exercitare a activitii profesionale Situaia economico-financiar Capacitatea tehnic i/sau profesional Standarde de asigurare a calitii Standarde de protecie a mediului. (se bifeaz dup caz) Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat)

*NOT: nu este aplicabil n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1 Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de ndeplinire a documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea contractant: A Situaia personal: .................................... . B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale: .................................... . C Situaia economico-financiar: .................................... . . D Capacitatea tehnic i/sau profesional: .................................... . . E Standarde de asigurare a calitii: ....................................

. . F Standarde de protecie a mediului: .................................... . . *NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea. neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat)

Anexa nr. 59 Model COMUNICARE privind rezultatul etapei de selecie/preselecie (ctre candidatul selectat)

Autoritatea contractant

COMUNICARE privind rezultatul etapei de selecie/preselecie............................ Ctre, S.C. _________________________ ____________________________ Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii candidaturilor i aplicrii criteriilor de selecie n cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public __________________ COD CPV _____________, candidatura dumneavoastr a fost declarat selectat, avnd un punctaj de................puncte. V invitm n data de __________, ora _____ la sediul ________, n vederea depunerii ofertei pentru etapa a II-a a procedurii de.................................(denumirea procedurii). Solicitai alte informaii la _______________________________, persoana de contact: __________________, (nume, prenume, telefon).

________________ (semntur autorizat)

Anexa nr. 60- Lista actelor normative incidente achiziiilor publice LEGISLAIE NAIONAL 1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. 2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. 3. LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007. 4. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgena a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. ORDONAN DE URGEN nr. 74 din 29 iunie 2005, privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, cu modificrile i completrile aduse de LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 18 aprilie 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009. 5. HOTRRE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2005. 6. HOTRRE nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziiilor publice, precum i a planului de aciune pentru implementarea acesteia n perioada 2005-2007, MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005. 7. HOTRRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006, cu modificrile i completrile aduse de HOTRREA nr. 1.083 din 5 septembrie 2007. 8. HOTRRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 2009. 9. HOTRRE nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006. 10. HOTRRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006.

11. HOTRRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. 12. HOTRRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. nr. 198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din 25 martie 2009. 13. HOTRRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. 14. HOTRRE nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. 15. HOTRRE nr. 500 din 30 mai 2007 privind suplimentarea numrului de posturi al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 31 mai 2007. 16. HOTRRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 pentru suplimentarea numrului personalului Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 9 octombrie 2007. 17. HOTRRE nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 februarie 2007. 18. ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009;ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009. 19. ORDONAN DE URGEN nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 129 din 12 noiembrie 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 11 aprilie 2009. 15. ORDONAN DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. 16. ORDONAN DE URGEN nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007. 17. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanelor, nr. 1.801/1995, cu modificrile i completrile ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006. 18. ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media, MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 7 decembrie 2006. 19. ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaie restrns i negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare, Monitorul Oficial nr. 167 din 17/03/2009. 20. ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009. 21. ORDIN nr. 1.517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrri publice si servicii n Romnia, Monitorul Oficial Nr. 512 din 27 iulie 2009. 22. ORDIN nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice nr. 107/2009 publicat n: Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009.

LEGISLATIE EUROPEANA 1. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE i 92/13/CEE ale Consiliului n ceea ce privete ameliorarea eficacitii cilor de atac n materie de atribuire a contractelor de achiziii publice. 2. REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete procedurile de achiziii publice, n ceea ce privete revizuirea CPV. 3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunurilor n cadrul procedurilor de atribuire a

contractelor de achiziii publice n conformitate cu Directivele 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i Consiliului. 4. DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziii publice ale entitilor care desfoar activiti n sectoarele apei, energiei, transporturilor i telecomunicaiilor. 5. DIRECTIVA CONSILIULUI 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind cile de atac fa de atribuirea contractelor de achiziii publice de produse i a contractelor publice de lucrri. 6. DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii. 7. DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale.

Anexa nr. 61- GLOSAR DE TERMENI GLOSAR DE TERMENI Actul juridic prin care autoritatea contractant i exprim consimmntul de a se angaja ntrun contract de achiziie public ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost desmenat ctigtoare de ctre comisia de evaluare Acord scris ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, n scopul stabilirii termenilor eseniali ce vor guverna contractele de achiziie public care urmeaz s fie atribuite pentru o anumit perioad, mai ales cu privire la pre i, dup caz, la cantitile avute n vedere. Orice operator economic care depune candidatur n cadrul unei proceduri de licitaie restrns, a negocierii sau a dialogului competitiv Toate documentele folosite de un candidat pentru a demonstra statutul su personal, capacitatea tehnic i profesional, situaia financiar i economic, n scopul de a obine o invitaie de participare la depunerea de oferte, n cazul desfurrii unei proceduri de licitaie restrns, a unei negocieri sau a unui dialog competitiv. Solicitare de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici prin intermediul SEAP Procedur prin care autoritatea contractant achiziioneaz, mai ales n domeniul amenajrii teritoriale sau urbanismului, arhitecturii, ingineriei sau procesrii datelor, un plan sau un proiect selecionat de un juriu, dup ce a fost scos la concurs, cu sau fr acordarea unui premiu. Contract ce cuprinde att categoria contractelor sectoriale, cu titlu oneros i care se ncheie sub form scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, n legtur cu o achiziie public i avnd drept obiect executarea de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii n sensul prevederilor legislaiei privind achiziiile publice Ofertantul care a devenit parte ntr-un contract de achiziie public, conform legii. Proces repetitiv realizat dup o prim evaluare

Acceptarea ofertei ctigtoare

Acord-cadru

Candidat

Candidatur

Cererea de oferte

Concurs de soluii

Contract de achiziie public

Contractor Dialog competitiv

Documentaia de atribuire

Drept special sau exclusiv

n scris sau sub form scris

Licitaie electronic

Negociere

Ofert

Ofertant

Propunere tehnic

complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente din ofertele lor. Evaluarea final se face automat prin mijloace electronice. Documentaie ce cuprinde toate informaiile privitoare la obiectul contractului de achiziie public, precum i procedura de atribuire a contractului, inclusiv caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv Drept ce rezult din orice form de autorizare acordat de o autoritate competent potrivit legii sau printr-o prevedere administrativ, al crui efect este de a limita exercitarea de activiti ntr-un anumit domeniu al serviciilor publice numai la o singur persoan juridic sau la un numr limitat de persoane juridice, ceea ce afecteaz substanial capacitatea celorlalte persoane juridice de a desfura astfel de activiti Orice formulare ce const din cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus sau comunicat subsecvent. Sintagma n scris sau sub form scris cuprinde i informaiile care se transmit i se stocheaz prin mijloace electronice. Proces repetitiv realizat dup o prim evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente din ofertele lor. Evaluarea final se face automat prin mijloace electronice. Procedur prin care autoritatea contractant poart consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi: negociere cu publicarea unui anun de participare i negociere fr publicarea unui anun de participare Actul juridic prin care operatorul economic i exprim voina de a se angaja, din punct de vedere juridic, ntr-un contract de achiziii publice. Oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic Orice persoan fizic sau juridic, sau grup de persoane, care depune ofert n termenele i condiiile prevzute n anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire. Seciune a ofertei care conine toate elementele solicitate n caietul de sarcini altele dect cele financiare i elaborat pe baza cerinelor din

Propunere financiar

Operator al SEAP Operator economic

Procedur de atribuire

Licitaie deschis Licitaie restrns

Propunere financiar

Sistem de achiziie dinamic

Sistem Electronic de Achiziii Publice (SEAP)

Specificaii tehnice

Vocabularul comun al achiziiilor publice ntreprinderi mici i mijlocii

specificaiile tehnice. Seciune a ofertei care conine informaiile solicitate n documentaia de atribuire, n scopul evalurii financiare, i care prezint calculele necesare pentru completarea specificaiei financiare. Persoana juridic ce asigur autoritilor contractante sprijinul tehnic pentru desfurarea procedurii de atribuire prin mijloace electronice Orice furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrri persoan fizic sau juridic, reglementat de dreptul public sau privat, sau un grup constituit din astfel de persoane care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri. Etapele ce trebuie parcurse de ctre autoritatea contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul dintre prile implicate n contractul public s fie considerat valabil. Procedur n care orice operator economic interesat are dreptul de a depune o ofert Procedur n cadrul creia orice operator economic are dreptul de a-i transmite candidatura i la care sunt invitai s transmit o ofert numai candidaii selectai de ctre autoritatea contractant Partea din ofert care cuprinde informaii cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare, n conformitate cu cerinele stipulate n documentaia de atribuire Proces n ntregime electronic, limitat n timp i deschis pe toat durata sa pentru orice operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a transmis o ofert orientativ n conformitate cu solicitrile din termenii de referin. SEAP este sistemul informatic de utilitate public, accesibil pe internet la o adres dedicat i care este utilizat n scopul aplicrii procedurilor de atribuire prin mijloace electronice Cerine tehnice, prescripii, caracteristici tehnice necesare pentru descrierea n mod obiectiv a oricrui produs, serviciu ori lucrri n scopul satisfacerii cerinelor autoritii contractante Nomenclatorul de referin aplicabil contractelor de achiziie public care asigur echivalena cu alte nomenclatoare existente ntreprinderi care angajeaz mai puin de 250 de personae i care au o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro i/sau, dein

active totale de pn la 43 de milioane de euro. (art.2 al Anexei din Recomandarea 361/2003/CE)