Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins Declaraia privind propria rspundere Lista abrevierilor Introducere I. Principiile teoretice ale managemtului total al calitatii 1.

1 1.2 1.3 1.4 Conceptul calitatii, managemetul calitatii, controlul calitatii, Evolutia TQM Principiile managemetului total al calitatii Instrumente si tehnici aplicate in cadrul TQM

II. Managementul calitatii totale componenta a managemetului 2.1 Caracteristica intreprinderii 2.2 Sistemul managerial si analiza functiunilor 2.3 Analiza principali indicatori ai activitatii III. TQM in cadrul companie 3.1 Procesul de implimentare a calitatii 3.2 Planificarea calitatii 3.3 Imbunatatirea calitatii

Concluzii