UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR Prof.univ dr. GOLU IOANA

ABSOLVENT ANDREI NISTOR

FEBRUARIE 2010

EDUCAŢIA COPIILOR CU ABILITĂŢI INTELECTUALE ÎNALTE

2

CUPRINS

INTRODUCERE ......................................................................pag. 5

CAPITOLUL I.

INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE

A SUPRADOTAŢILOR........................................................... pag. 6 1.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE.........................................pag. 7 1. 2 CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE 1.2.1 TESTE STANDARDIZATE……......……....pag. 9 1.2.2 PARALELA POZITIV ŞI NEGATIV……....pag 10 1.2.3CHESTIONAR DE NOMINALIZARE PENTRU PĂRINŢI.....................................................................pag 11 1.2.4 FIŞA DE NOMINALIZARE PENTRU COLEGI.......................................................................................pag 12 1.2.5 FIŞA DE AUTONOMINALIZARE...............pag 13 1.2.6 GHID DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI.................................................pag 14 1.2.7 CHESTIONARUL DE NOMINALIZARE CSD PENTRU PROFESORI............................................pag 18 CAPITOLUL II . ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE INSTRUIRII DIFERENŢIATE ŞI STRATEGII DE APLICARE ......................pag. 21 2.1 MODELE CURRICULARE............................pag. 21 2.2.ACCELERAREA.............................................pag.24 2.3 ÎMBOGĂŢIREA...............................................pag.26 2.4 GRUPAREA..................................................... pag.27 CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETĂRII 3.1. OBIECTIVE ..........................................................................pag.30
3

IDENTIFICARE……………….................................................pag. 9

...................................................47 4 ......37 CAPITOLUL IV...............................36 3.............. 36 3..pag.....pag......... CONCLUZII........4 INSTRUMENTE DE CERCETARE ... IPOTEZE .............pag....................................pag.......45 ANEXE.3...............42 BIBLIOGRAFIE................................................................................................pag......pag.........36 3...3....... ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR..2.....................5.................pag.................................. EŞANTIONUL..................................................

Spre exemplu. Cei mai mulți optează pentru prima ipoteză. în România interbelică au existat preocupări legate de educaţia diferenţiată a supradotaţilor (prima referire aparţinându-i lui Spiru Haret în 1904). de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități. În perioada comunistă până în 1990 nu a fost acceptat conceptul în sine de supradotare. Inteligenţa nativă nu este suficientă pentru a atinge performanţe intelectuale de lungă durată sau pentru o realizare de sine. ce nevoi au ei și cum putem săi educăm pentru a nu pierde nimic din achizițiile lor inteletuale. mai ales prin prisma conceptelor de calitate umană şi de valori promovate de către societate. ci doar unele forme mascate de educaţie specială a copiilor supradotaţi. ar putea aduce precizări pretențioase în acest sens. Am ales această temă de cercetare pentru a descoperi unde îi regăsim pe copiii cu abilități intelectuale înalte. 5 . ci ea trebuie stimulată şi antrenată continuu pe baza unui curriculum diferenţiat aplicat de către o echipă “antrenată” în acest sens.INTRODUCERE Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștințelor. Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora. care leagă comportamentul inteligent de eficiența neurologică. Noile cercetări făcute din perspectiva psihologiei cognitive și a neuropsihologiei. Conform studiilor de specialitate supradotaţii se încadrează în categoria copiilor care au nevoie de o atenţie specială.

De obicei. profesorilor sau chiar autonominalizări pe baza fişelor de nominalizare. 2. În strategiile de selecţie ale elevilor supradotaţi intervin cel putin două alternative :  selecţia in funcţie de una sau mai multe variabile (componente ale supradotării). 6 . parinţilor sau pe propria nominalizare.CAPITOLUL I INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A SUPRADOTAŢILOR Scopul identificării este selecţionarea acelor elevi capabili să facă fată unei instruiri diferenţiate. unde încă nu au fost elaborate teste standardizate.Screening-ul general se refera identificarea copiilor prin : a) surse formale se bazeaza pe rezultatele obţinute la testele standardizate de inteligenţă sau de cunoştinţe . b) surse informale se intemeiază pe recomandările profesorilor. In concepţia lui Feldhusen. diferenţierea în profunzime se aplică acelor elevi care rezolvă 90% din problemele prezentate la testele de cunoştinţe. 2. Diferenţierea în profunzime se desfaşoară ulterior screening-ului şi constă într-o examinare suplimentară pentru a se stabili nivelul de dezvoltare al abilităţilor vizate. se impun în mod obligatoriu următoarele şase faze : 1. Screening sau depistarea elevilor supradotaţi pe baza scalelor de apreciere (surse informale).  selecţia în funcţie de predicţiile succesului viitor. Nominalizări ale părinţilor. identificarea supradotaţilor se realizează prin parcurgerea a două faze : 1. În România.

Ontario. produse sub formă de lucrări scrise. imaginația și calitățile de lider. referate ştiinţifice teoretice sau experimentale. care necesită experienţe de învăţare diferenţiate prin volum şi profunzime de experienţele obişnuite furnizate de şcoală. Evaluarea de către un grup de profesori experţi a produselor elevilor.3. capabil de performanţe înalte. 1. Câteva definiţii adoptate în cadrul unor programe educaţionale speciale  Supradotarea reprezintă un grad superior mediei convenţionale de dezvoltare a aptitudinilor generale şi specifice. Evaluarea abilitatilor prin teste standardizate si etalonate. Toate definițiile au un punct comun: un copil înzestrat este cel care arată că are rezultate excepționale într-unul sau mai multe domenii. Cuantificarea rezultatelor obtinute la fazele 1-5. prin conceptul de “copil supradotat” înţelegem : superior dotat. În sens mai larg. (Special Education Information Handbook. Toronto : Ministry of Education. înzestrat. Evaluarea nivelului de cunostinte la disciplinele scolare. excepţional. Motivul este că acești copii nu formează grupuri omogene. Deci un copil talentat se deosebește de ceilalți copii prin abilitățile sale artisitice. 5. accelerare. 4. Decizia finală se ia numai în funcţie de resursele locale pe care şcoala le poate oferi : clase speciale. matematice sau printr-un scop mai inteligent cum ar fi gândurile creative.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE Nu ar fi o exagerare să spunem că există la fel de multe definiții a copiilor talentați ca și numărul de experți care le formulează. Etimologia cuvântului “supradotat” derivă în literatura româna de specialitate prin calchierea franţuzescului “surdoue”. precoce. grupe selectate. prodigios. Mediul provoacă 7 . 1984)  Dotarea superioară este un sistem al influenţelor corelative dintre lumea interioară a copilului şi mediul său înconjurator. prezentări orale sau realizări artistice. programe extracurriculare. 6.

) Excelenţa intelectuală poate fi evaluată global. (E. (Raportul Marland. Copiii care manifestă sau sunt capabili să dezvolte o interacţiune între aceste trei grupuri de trăsături necesită o largă varietate de ocazii şi de servicii educaţionale care nu sunt oferite de obicei de programele educaţionale curente. - - Aceşti copii au nevoie de programe diferentiaţe şi de servicii în plus fată de cele oferite în şcoala obisnuită. 1971 în Comisia de Educaţie a Congresului S. Renzulli.S.U.  prin analiza “succesului global” repurtat de un individ. (J.A. izolate sau in combinaţie : - Capacitate intelectuală generală. în vederea realizării contribuţiei lor faţă de sine şi faţă de societate.aptitudini generale şi specifice supramedii. . Aptitudini psihomotrice. Talent pentru arte vizuale sau scenice.nivele înalte de creativitate. Aptitudini academice specifice. la scara ontogenezei.nivele înalte de angajare în sarcina şi . Abilitate în leadership. 1991)  Comportamentul aptitudinal înalt reflecta o interacţiune între trei grupuri fundamentale de trăsături umane : . 1990)  Copiii capabili de performanţe înalte sunt cei identificaţi de persoane autorizate ca având realizări şi aptitudini potenţiale în oricare din următoarele domenii. Această interacţiune între “eul” copilului dotat şi stimulii exteriori generează “curajul de a-şi încerca şansele” şi motivaţia de a se implica şi de a persevera. Gândire productivă sau creativă. creative. Succesul global este un construct psihopedagogic şi sociologic care exprimă atât evoluţia în context educaţional a disponibilităţilor aptitudinale.şi stimulează inteligenţa. Landau. creativitatea şi talentele specifice. 8 . Copiii supradotaţi posedă şi sunt capabili să dezvolte acest compozit de trăsături şi să le aplice în orice domeniu de performanţă.

1996.2.1 TESTE STANDARDIZATE În S.. 1992. (Carmen Cretu.U. Biroul naţional de măsurători mintale recomandă folosirea următoarelor teste.motivaţionale şi afective. mare parte dintre ele stând la baza evaluărilor efectuate şi în România : Teste individuale de inteligenţă • • • • Leiter international Performance Scale Peabody Picture Vocabulary Slosson Intelligence Test (SIT) Stanford-Binet Intelligence Scale (S-B) • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) Teste de grup • • • • • • California Test of Mental Maturity Goodenough-Harris Drawing Test Lorge-Thorndike Intelligence Test Ottis Lennon Mental Ability Test Teste de realizare (educaţionale) California Achievement Test Metropolitan Achievement Test • SRA High School Placement Test • • • • • SRA Achievement Series Stanford Achievement Test Teste de Personalitate şi sociale California Psychological Inventory Minnesota Multiphasic Personality Inventory Personal Orientation Inventory Teste de creativitate 9 .2 CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE IDENTIFICARE 1.A. cât şi gradul lor de recunoaştere în sistemele de valori ale individului şi ale societăţii. 1997) 1.

Nu toţi apreciază acest lucru 13. Doresc să facă totul dupa voia proprie. Întotdeauna sunt incitaîi de câte o car avansat varstei lor 11. Au un vocabular bogat pe care-l folosesc cu 8. Fac generalizări pe care le transferă cu uşurinţă 6. Pot deveni excesiv de autoritari 10 . Fac glume despre adulţi. spre a trece la urmatoarea 6. Sunt foarte imaginativi. Au putere de concentrare pe perioade lungi de 5. Riscă să piardă prietenia sau simpatia co naturaleţe + 9. Se orientează uşor in studiu 12.• Torrance Tests of Creative Thinking 1. în general de nivel mai 10. Pot să-i suspecteze pe profesori de l la alte situaţii 7.2 PARALELA POZITIV ŞI NEGATIV (după Margaret Humprey) + 1. Sunt prea adânc răniţi in urma vreunui e 15. Au o puternică dorinţă de a excela 14. Preferă lectura. Pot pierde vremea în raţionamente inut impresia că sunt visători si neatenţi 8. pot d sursă de perturbare 5. Sunt interesaţi de o gamă largă de probleme. Uneori sunt prea inovativi 14. Nu sistematizează întotdeauna foart studiul 12. 4. Uneori refuză să se opreasca dintr-o a timp sarcină. ig dispuşi să urmeze ideile oferite de alţii regulile 3. Recombină totul in modalitaţi originale 13. Se ghidează întotdeauna după experienţa 15. Au o mare capacitate de abstactizare consecvenţă ideatică 7. Invaţă repede şi uşor 1. Reţin totul cu uşurinţă. Au o deosebită curiozitate. Pun numeroase 3. Pot deveni greu de suportat de către cei d intrebări. Au un mare spirit de observaţie şi sunt activi 4. Adesea se plictisesc în timpul repetiţii clasă 10. Sunt foarte puţin 2. Au simîul umorului dezvoltat nu este cea mai adecvată 11.2. Reacţioneaza prea mult in clasă. fără repetiţii sau efort 9. Se plictisesc repede în situaţiile de i obişnuite 2.

au o gîndire clara.3 CHESTIONAR DE NOMINALIZARE PENTRU PĂRINŢI Numele elevului…………………………………………………………….4 FIŞĂ DE NOMINALIZARE PENTRU COLEGI Nume…………………………………………………………………………… 11 .practică 16.. Fac raţionamente corecte. Adresa……………………………………………………………………….2. reacţioneazţ şi apoi gândeşte Are tendinţa de a-i domina pe alţii Este perseverent în sarcinile primite Are o bună coordonare motrică Îşi poate purta singur de grijă în familie Este atent cu lucrurile din jurul său Are putere de concentrare Manifestă dorinţa de a fi cât mai independent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 17.. Îşi impun deciziile în grupurile lor 16.2. Pot sesiza relaţii nebănuite şi pierd pre înteleg sensurile lucrurilor vreme concentrându-se asupra lor 1. Riscă să devină “tirani” şi să nu-i mai şi pe ceilalţi 17. Scoala………………………………………………………………………… Clasa…………………………………………………………………………. Numele părintelui…………………………………………………………… Instrucţiuni de completare : vă rugăm să încercuiţi cifra din dreptul fiecărei afirmaţii care caracterizează cel mai exact pe copilul dumneavoastră (de la 5=”cel mai exact”. pană la 1=”cel mai puţin exact”) Are vocabular avansat şi se exprima bine Gândeşte repede Işi reaminteşte totul cu uşurinta Este preocupat de modul cum merg lucrurile Citeşte din vremea grădiniţei Combină idei sau lucruri intr-o ordine originală Se plictiseşte repede Intreabă aproape tot timpul : “de ce?” Se simte bine în anturajul adulţilor Este deosebit de curios Este aventuros Are simţul umorului Este impulsiv. Varsta……………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………… …… 4.1……………………………………………………………………………… …… 4..2……………………………………………………………………………… …… 3.2……………………………………………………………………………… …… 2. Organizator 1..Scoala………………………………………………………………………….3……………………………………………………………………………… …… 12 .1……………………………………………………………………………… …… 2. Judecător 3.3……………………………………………………………………………… ….1……………………………………………………………………………… …… 1.2……………………………………………………………………………… …… 1.3……………………………………………………………………………… …… Scriitor 4. Clasa…………………………………………………………………………… … Numeşte trei colegi de clasă pe care îi consideri cei mai buni pentru fiecare din activitaţile menţionate mai jos.3……………………………………………………………………………… …… Inventator 2.1……………………………………………………………………………… …… 3.

.5 FIŞĂ DE AUTONOMINALIZARE Numele elevului……………………………………………………………………. 5. Şcoala………………………………………………………………………… ……… Clasa…………………………………………………………………………… ……...3……………………………………………………………………………… ….1……………………………………………………………………………… …. 5. Data fişei……………………………………………………………….2……………………………………………………………………………… …. completării Bifează domeniile în care crezi că ai aptitudini sau talente şi explică de ce crezi aceasta.. Data naşterii………………………………………………………………………….2. 1.Animator pentru distracţii 5. domeniul Aptitudini intelectuale generale Matematică Ştiinţe Studii sociale Lingvistică Literatură bif Arte vizuale Muzică Teatru Sport Creativitate Conducere domeniul 13 ...

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1. prin menţionarea unor proiecte pe care le ai. sau prin orice altă experienţă pe care o consideri relevantă.6 GHID DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI (J.urile din fiecare coloană şi efectuaţi Total coloană Inmulţiţi Total coloana cu “ponderea” fiecărei coloane şi . 14 .2. creativitate. pe urmatoarea scală de valori : 1 dacă aţi observat această trăsătură rar sau niciodată. scorurile obţinute la fiecare dintre categorii nu trebuie Vă rugăm să citiţi cu atenţie itemii prezentaţi şi să marcaţi cu însumate într-un scor total.HARTMAN) Instrucţiuni : Acest chestionar îşi propune să culeagă aprecierile cadrelor didactice despre trăsăturile psihocomportamentale ale copiilor. - efectuaţi Total pondere coloană .Adu argumente convingătoare. RENZULLI si R. leadership. - Astfel. - Fiecare trăsătura trebuie să fie apreciată separat şi să reflecte măsura în care dvs. motivaţie.S. aţi observat prezenţa sau absenţa trăsăturii respective la copilul analizat. - X locul cel mai adecvat.K. în domeniile învăţare. cărţi pe care le-ai citit. activitaţi pe care le-ai facut. 2 dacă aţi observat această trăsătură ocazional 3 dacă aţi observat această trăsătură destul de frecvent 4 dacă aţi observat această trăsătură aproape tot timpul Calcularea scorului pentru fiecare dimensiune : - Adunaţi X.

2. “vede mai mult şi mai bine” decât alţii o întămplare. Citeşte mult din propria initiaţivă. 5. extrage concluzii din propriile raţionamente. nu ocoleşte materialele dificile. 7. un film etc. Posedă o bancă de informaţii despre o varietate de subiecte (peste nivelul de interes al colegilor) Prelucrează şi actualizează rapid informaţiile Intelege rapid relaţiile cauză-efect. încearcă să descopere mereu “cum” şi “de ce” Are o deosebită uşurinţă în surprinderea principiilor şi face generalizări pertinente despre fenomene. 2. 3. este perseverent în îndeplinirea completă a sarcinilor Se plictiseşte repede în rezolvarea sarcinilor de rutină Are nevoie de puţină motivaţie extrinsecă pentru a continua sarcini care iniţial l-au incitat Urmăreste perfecţiunea. oameni şi lucruri Este un fin şi atent observator. enciclopedii. Este absorbit de anumite subiecte sau probleme. nu se mulţumeşte usor cu rezultatele sale 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 15 . 8. atlase Incearcă să înţeleagă probleme complicate. 3. 4. comportamentul verbal se caracterizează prin bogaţie de expresie si fluentă. Are un vocabular neobişnuit de avansat pentru vârsta sa. este autocritic. sesizeaza soluţiile logice si evidente 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune Dimensiunea II : Caracteristici de motivaţie 1. foloseşte termenii corect.- Insumaţi subtotalurile pondere coloană şi efectuaţi scorul / Scrieţi scorurile în tabel : Caracteristici Caracteristici de învăţare Caracteristici de motivaţie Caracteristici de creativitate Caracteristici de leadership dimensiune - Dimensiunea Dimensiunea I Dimensiunea II Dimensiunea III Dimensiunea IV Sc Dimensiunea I : Caracteristici de învăţare 1. 4. 6. are o preferinţă specială pentru biografii.

tolerează dezordinea. sexualitate. politică. 9. are sensibilitate emoţională Este sensibil la frumos. este aventuros şi speculativ Manifestă o mare atracţie pentru jocul intelectual. 8. 4. modificări Manifestă un savuros simţ al umorului Este deschis iraţionalului din el. 7. 8. Îşi asumă responsabilităţi. inteligente Este dezinhibat în exprimarea opiniilor. imbunătăţiri. este înclinat spre imaginaţie şi fantezie. oameni. îşi respectă promisiunile 1 2 3 16 . 10 Manifestă curiozitate în legătură cu o mare varietate de subiecte. 3. rase Deseori este categoric (uneori chiar agresiv). Preferă să lucreze independent. de multe ori elaborează răspunsuri neobişnuite.5. 2. 6. avansează judecăţi despre oameni si realităţi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune Dimensiunea III : Caracteristici de creativitate 1. Este atent la trăsăturile estetice Este nonconformist. 7. este tenace Îşi asumă riscuri mari. de bine şi rău. 9. încăpăţnat în hotărârile lui Îi place sa organizeze lucruri. este preocupat de adaptari. 5. nu este acaparat de detalii Critică în mod constructiv şi face analize critice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune Dimensiunea IV : Caracteristici de leadership 1. nu are nevoie de multă direcţionare din partea profesorilor Este interesat de probleme mature. uneori riscă să devină dezagreabil. pune tot timpul întrebări despre tot şi toate Emite un mare număr de idei şi de soluţii. 6. cum ar fi cele legate de religie. situaţii Este profund interesat de adevarat şi fals. unice.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Manifestă încredere pentru toţi cei din jur; îi place să-şi prezinte rezultatele activităţii Pare să fie agreat de colegii de clasă Este cooperant cu colegii şi cu profesorii; în general evită certurile Are o mare uşurintă în exprimarea verbală şi se face bine înţeles Se adaptează repede la noile situaţii; este flexibil în gândire şi nu se teme să iasă din rutină Se simte bine în anturaje numeroase; este sociabil şi nu-i place să rămanână singur Are tendinţa de a domina când se afla în grup; direcţionează activităţile în care se implică Participă la toate acţiunile organizate de şcoală în afara orelor de curs Exceleză la atletism; este bine coordonat motric şi agreează mişcarea în aer liber

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

3

3 3 3

3

3

3 3

Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune

1.2.7 CHESTIONARUL DE NOMINALIZARE CSD 1 PENTRU PROFESORI Conţine 78 de întrebări referitoare la caracteristicile copilului supradotat, grupate în şase secţiuni Scala de dezvoltare Nr. item 1. (1) 2. (7) 3. (13) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 (19) (25) (31) (37) (43) (49) (55) (61) INTREBARE Copilul a fost precoce de la cea mai mică vârstă ? A început să meargă… Vorbeşte de la 2-3 ani într-o manieră originală : inventează cuvinte sau foloseşte fraze ? Ştie să-şi scri numele şi să numere înainte de a merge la şcoală ? A vorbit corect de la 3 ani, când folosea în mod adecvat cuvintele ? De timpuriu i-au plăcut jocurile inventate de el cu parteneri imaginari ? Cunoaşte de timpuriu numele obiectelor uzuale şi modul de a se servi de ele ? Este în avans cu scrisul, comparativ cu cei de-o varsta cu el ? A avut un interes precoce pentru numere si calcul Are părinţi permisivi care încurajează interesele copilului ? Are iniţiativă şi multă independenţă în jocuri ?
17

A da 10 l da da da da da da da da da

12 13

(67) (73)

A invăţat să citească pana la 4-5 ani ? Credeţi că însuşirile deosebite pe care le are au fost declanşate de un moment aparte ? Trăsături de personalitate

da da

Nr. item 1 (2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (8) (14) (20) (26) (32) (38) (44) (50) (56) (62) (68) (74)

INTREBARE În tot ceea ce face are tendinţa de a-şi alege parteneri mai în vârstă decât el ? Doreşte mult să vorbească cu adulţii ? Îi place să-i judece pe oamenii mari ? Este plictisit de activităţile de rutină ? Este foarte sensibil la nedreptate, chiar dacă nu este el victima ? Este interesat de evenimentele politice sau sociale ? Are o atitudine critică faţă de unele evenimente ? Se revoltă atunci caâd i se cer lucruri nerezonabile ? Ştie să respecte regulile şi ascultă de autoritatea adulţilor Doreste să facă servicii altora şi este grijuliu cu ceilalţi ? Are un puternic simţ al responsabilităţii; este fidel angajamentelor făcute ? Are pasiuni şi interese speciale ? Este foarte perseverent atunci când işi doreşte ceva ? III. Aptitudini speciale şi talente

A Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Nr. item 1 (3) 2 (9) 3 (15) 4 (21) 5 (27) 6 (33) 7 (39) 8 (45) 9 (51) 10 (57) 11 (63) 12 (69) 13 (75)

INTREBARE Petrece mult timp singur cu jucăriile şi proiectele sale ? Manifestă un interes deosebit pentru disciplinele tehnice ? Manifestă o mare ingeniozitate tehnică ? A manifestat de timpuriu un talent special la muzică ? Are un interes particular pentru desen sau pictură ? Are interes pentru teatru sau film (actorie) ? Este deosebit de dotat pentru sport ? Are o mare abilitate manuală ? Are aptitudini deosebite pentru balet şi dans ? Compune cu uşurinţă poezii sau cântece ? A invăţat să calculeze în minte înainte să meargă la şcoală Este deosebit de interesat de hărţi, atlase ? În orice activitate ajunge spontan liderul grupului ? IV. Aptitudini şcolare

A Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Nr. item 1 (4) 2 (10) 3 (16) 4 (22) 5 (28) 6 (34)

INTREBARE Învaţş repede si uşor ? Deşi a învăţat să citească repede, a avut dificultăţi cu scrisul ? Este în avans la învăţătură comparativ cu colegii lui ? Preferă cărţi pentru copii mai mari sau chiar pentru adulţi ? Este în fruntea clasei, fără un efort deosebit ? Afirmă că activităţile de şcoală îl plictisesc pentru că sunt prea

A Da Da Da Da Da Da

18

7 8 9 10 11 12 13

(40) (46) (52) (58) (64) (70) (76)

uşoare ? Are o memorie foarte bună pentru lucrurile care îl interesează ? Pune intrebări referitoare la cauzele şi originile lucrurilor ? Are note sau calificative foarte bune la gradiniţă sau la şcoală ? Rezolvă cu uşurinţă probleme de aritmetică şi calcul numeric ? Manifestă o curiozitate aparte pentru dicţionare si enciclopedii ? Este ajutat acasă la teme sau lecţii ? Deşi are mari resurse intelectuale, la şcoală nu excelează?

Da Da Da Da Da Da Da

V. Limbaj Nr. item 1 (5) 2 (11) 3 (17) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (23) (29) (35) (41) (47) (53) (59) (65) (71) (77) INTREBARE A folosit primele cuvinte… A folosit vorbirea în propoziţii scurte… Utilizează corect cuvintele , având vocabularul unui copil mai mare sau al unui adult ? Îi plac cuvintele lungi şi complicate ? Întelege repede când i se explică ceva oral ? Inventează cu talent scurte istorioare ? Poate vorbi cu uşurinţă într-o limbă străină ? Estimaţi lectura după numărul de cărţi citite într-o lună Doreşte cărţi la un nivel mai avansat vârstei lui ? Memorează cu uşurinţă poezii, proverbe, zicale ? Citeşte zilnic, în afara cărţilor pentru şcoală ? Are un vocabular bogat ? Are un tatent de orator şi este foarte convingător ? VI. Calităţi intelectuale Nr. item 1 (6) 2 (12) 3 (18) 4 (24) 5 (30) 6 (36) 7 (42) 8 (48) 9 (54) 10 (60) 11 (66) 12 (72) INTREBARE Este considerat dotat de către familie ? Pune multe întrebări, variate şi originale ? Judecă şi întelege lucrurile, peste media celor de-o vârstă cu el ? Are cunoştinţe remarcabile despre multe subiecte ? Are tendinţa de a introduce reguli noi în jocurile sale ? Este interesat de Univers şi de originea omului ? Îi plac jocurile complicate care necesită concentrare ? Face observaţii perspicace ? Are simţul umorului ? Are idei originale şi dă dovadă de mare imaginaţie ? A avut de mic un puternic interes pentru un anumit domeniu ? Este informat asupra multor subiecte din varii domenii ? A Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da A 1 an 1 an Da Da Da Da Da >3 Da Da Da Da Da

19

ceea ce în cazul copiilor supradotaţi înseamnă cunoaşterea modelelor de instruire diferenţiată. 20 . unei cărţi Se acordă fiecărui raspuns “da” valoarea 1 şi fiecărui Da răspuns “nu” valoarea 0 Întrebările se citesc în ordinea lor fireasca. După cum arată D`Hainaud. de la 1 la 78 Totalurile pentru fiecare din cele şase secţiuni se obţin însumând scorurile pentru cele 13 intrebări după numărul ce-l poartă în paranteză Factorul supradotare se obţine efectuând totalul general al celor şase secţiuni CAPITOLUL II ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE INSTRUIRII DIFERENŢIATE ȘI STATEGII DE APLICARE De-a lungul timpului. pentru a fi satisfăcute nevoile lor educaţionale este nevoie de un alt tip de instruire şi de alte conţinuturi decât cele incluse în programa şcolară obişnuită. o nevoie educaţională se transformă în cerere educaţională numai atunci când există o “bază de cunoştinţe prealabilă”.13 (78) Este capabil să redea corect rezumatul unui film. ei riscă să se piardă daca nu li se oferă posibilitatea unor experienţe educaţionale corespunzătoare. deşi supradotaţii invaţă mai rapid şi mai mult decat colegii de aceeaşi vârstă.  Talentul academic .1 MODELE CURRICULARE Calvin Taylor elaborează modelul numit : “Stâlpii totemici ai talentului multiplu” în care sunt specificate şase tipuri de talente :  Talentul intelectual .  Planificarea . s-a remarcat că. precum şi a formelor de pregătire a profesorilor pentru elevii supradotaţi. 2. Astfel.

a consilia) . pe cei ce au toate talentele sau pe aceia care au un nivel superior numai la unul dintre talente Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Talent intelectual Locul1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 Locul 5 Locul 6 Locul 7 Locul 8 Locul 9 Locul 10 Talent academic Locul 2 1 3 10 5 6 7 8 9 4 Planifi care Locul 9 10 8 7 6 5 4 1 2 3 Prog noză Locul 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Creativi tate Locul 10 3 5 7 9 2 1 4 6 8 Lu de Lo Se pune întrebarea dacă elevul nr.  Luarea deciziilor In lucrarea sa “Câte talente poate tolera un program”. afectivă si conativă) . metodologie. Aspectele pozitive ale SEM : 21 . a facilita. care a obţinut locul 1 la testele de inteligenţă. Prognoza .  Creativitatea . Taylor a ridicat următoarea întrebare : ce copii selectăm pentru programele de supradotaţi. tehnici de evaluare) . Holmes. precum şi eliminarea secvenţelor deja învăţate şi diferenţierea ritmului de învătare pentru fiecare materie în parte. rolul profesorului în instruire (a preda. condiţiile în care sunt predate cunoştinţele (conţinuturi.1. Jellen şi Verduin evidenţiază necesitatea de a pune la punct o instruire diferenţiată a supradotaţilor in funcţie de patru dimensiuni : a) identificarea factorilor relevanţi ai supradotării (abilitate cognitivă. b) c) d) necesităţile unei societăţi constituţionale (drepturile omului şi obligaţiile umane). Renzulli şi Reis elaborează “Schoolwide Enrichment Model” – SEM care presupune compactarea tuturor acţiunilor şi recomandărilor profesorului. va fi sau nu inclus in program. dar locul 10 la creativitate.

Conceptul de elev independent nu se refera numai la dezvoltarea cognitivă.  profesori . productivă unei populaţii şcolare de 3-5% . abilităţi şi atitudini pozitive .  Rolul profesorilor de facilitatori . Formarea elevilor pe termen lung . afectiv) cu scopul de a deveni independent. Betts şi Neihart au realizat adevărate profiluri ale copiilor supradotaţi : 22 . aşa cum le precizează Betts. se referă la :   Integrarea totală a individului (cognitiv. şi nu competitive între Reducerea problemelor legate de elitism şi a atitudinilor negative Promovarea superiorităţii intelectuale .  Modelarea deprinderilor sociale.  fată de copiii cuprinşi în programele speciale . Principiile de bază în formarea elevului autonom. cu scopul formării self-concept-ului pozitiv. dezvoltării gândirii şi formării responsabilităţii pentru propria învăţare.   Conţinutul bazat pe elev . dezvoltarea abilitatii de comunicare eficienţa cu ceilalţi.  curriculumul obişnuit .   Realizarea unui “portret al elevului” G. Betts creează modelul “elevului autonom” pentru elevii supradotaţi din şcoala primară. de a asculta şi de a transmite mesaje adecvate . având o direcţionare proprie. Lipsa restricţiilor de spaţiu şi timp.  Formarea stimei de sine : modul în care o persoana işi percepe sinele o va ajuta să –şi anticipeze comportamentul şi eficienţa acţiunilor . ci şi la cea emoţională.  Analizând efectele modelului. social. Promovarea unui nivel avansat de învătare şi creativitate Integrarea serviciilor speciale ale elevilor supradotaţi în Realizarea unei relaţii cooperative.

- Tipul IV : elevul care renunţă - nu pot fi identificaţi din vreme de către profesori . se plictiseşte şi rămâne frustrat de sistemul şcolar . ramâne independent . la corespondenţa dintre ritmul de predare şi fiecare categorie de vârsta. scoruri mari la testele de realizare şi inteligenţă .Tipul I : elevul care are succes - este printre primii identificaţi în program . 2. trebuinţele sale de apartenenţă la grup sunt foarte puternice .2 ACCELERAREA Accelerarea reprezintă progresul intelectual obţinut în urma aplicării unui program de instruire într-un ritm mai rapid sau la varste mai mici. Mulţi specialişti pledează pentru accelerare. având în vedere următoarele argumente :  Deosebirea dintre supradotaţi şi ceilalţi copii constă în ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor . este creativ şi autonom în atitudini şi comportament. 23 . comit un “suicid educaţional”. - Tipul III : elevul ascuns - nu are suficientă încredere în sine . nu este spontan . nu işi dezvoltă toate abilităţile şi aptitudinile . îşi ascunde abilităţile . Tipul II : elevul ambiţios cu sine - nonconformist. nu are un comportament adecvat şcolii. precum şi la faptul că acei copii cu o dotare cognitivă ridicată şi uşurintă de învăţare asimileaza mai repede curriculumul standard. Premisele pe care se întemeiază instruirea accelerata se referă la stabilirea unor conţinuturi specifice fiecărui nivel de instruire.

Timp mai putin acordat exerciţiilor de rutină şi repetiţiilor plictisitoare . Posibilitatea de a stabili relaţii cu colegi care au aceleaşi preocupări academice . Absolvirea a două clase într-un an . Evitarea unor studii “sărăcacioase” . care nu au aceleaşi preocupări. Creşterea motivaţiei realizării de sine . mai frecvent aplicate.  Cursuri extracurriculare. principalele forme. Deşi formele prin care se realizează accelerarea reflectă întotdeauna politica educaţională şi resursele economice. Scăderea numărului de eşecuri sau abandonuri şcolare la supradotaţii subrealizaţi . abilităţi.            24 . Scăderea monotoniei şi a plictiselii . interese. Dezavantaje Creşterea ritmului de învatare poate influenţa calitatea asimilarii cunoştinţelor . Avantajele accelerării Apropierea între nivelul de instruire şi potentialul cognitiv al elevului . Recunoaşterea învătării depline prin acordarea de “credite” .  Progresul la o singurş materie şcolară . Reducerea conflictelor cu elevii de aceeaşi vârstă.  Accesul la o programa şcolară specifică claselor mai mari îi stimulează şi îi provoacă într-un mod benefic pe cei supradotaţi. Trecerea unui copil supradotat într-o clasa mai mare răspunde nevoii educaţionale a acestuia . ar fi :   Saltul peste o clasă . Creşterea timpului acordat pregătirii carierei .  Activităţi suplimentare de tip extraşcolar .  Admiterea timpurie în formele de învătământ .

comunicării . utilizarea materialelor audiovizuale ce au scopul de a prezenta copiilor teme noi şi interesante. centrele de interes. Sacrificarea timpului de joacă în favoarea celui de studiu . dincolo de graniţele curriculumului obişnuit. Copiii. informaţii şi teorii care nu se afla în programa şcolară . la care sunt predate modalităţile de realizare a unei cercetări şi a unor produse de înaltă ţinută ştiinţifică şi estetică. Sentimente de frustrare apărute în urma creşterii cerinţelor de învăţare . Obiectivele modelului 25 . prezintă trei categorii de activităţi de instruire. Modelul “triada imbogăţirii” a lui Renzulli. Tipul III de îmbogăţire reprezintă nivelul cel mai avansat.3 ÎMBOGĂŢIREA Un alt mod de a răspunde nevoii de educaţie diferenţiată a copiilor supradotaţi îl reprezintă “îmbogăţirea” curriculumului prin extinderea sau aprofundarea studiilor. lipsa prieteniilor .  Izolarea fată de foştii colegi . selectaţi şi grupaţi în funcţie de abilităţi. Tipul II de îmbogăţire se bazează pe metode şi materiale didactice special construite pentru dezvoltarea proceselor gândirii. prin care copiii se pot îmbogăţi din punct de vedere intelectual :  Tipul I de îmbogăţire cuprinde activităţile şi excursiile tematice. frecventează alte cursuri decât cele ale orarului comun. elaborat de Feldhusen şi Kollof este un   alt tip de instruire îmbogăţită. “Purdue Three Stage Model”.  Lipsa “hobby-urilor . Lipsa activităţilor sociale specifice fiecărei vârste.   2. Argumentul principal susţine că dotarea intelectuală superioară se poate transforma în competentă doar prin lărgirea numărului şi tipurilor de experienţe ale învăţării. prin includerea unor teme considerabil mai extinse. În timp ce accelerarea constituie un proces “vertical” permitând o avansare mai rapidă în cadrul unui curriculum comun. îmbogăţirea este considerată un proces “lateral”.

constă în impactul pozi- 3. Efectul pe termen lung al modelului.4 . 2. încurajarea copiilor supradotaţi de a învăţa eficient şi independent. Există mai multe tipuri de îmbogăţire a activităţilor şcolare :  îmbogăţirea orientată spre proces are ca scop dezvoltarea proceselor mintale şi a creativităţii îmbogăţirea orientată spre conţinut pune accent pe o anumită disciplină predată mai aprofundat decât prin curriculumul normal îmbogăţirea orientată spre produs are în vedere atât rezultatele tangibile (lucrări. Anul şcolar se împarte în trei stadii. reprezintă un alt tip de răspuns prin care se poate efectua o instruire diferenţiată elevilor supradotaţi. desene. exerciţii de gândire critică şi creativă . rezolvarea creativă a problemelor . studii independente. stimularea creativităţii. modalitate organizatorică asemănătoare cu formele studiului independent. prezentări). Strategiile organizatorice reunite sub denumirea grupare pe abilităţi sunt focalizate pe instruirea centrată pe nevoile grupului şi se prezintă sub urmatoarele forme :  gruparea pe abilităti omogene (tracking) permite separarea copiilor in trei mari categorii. ci o necesitate. cu activităţi specifice : 1. cât şi pe cele intangibile Combinarea dintre îmbogăţire şi accelerare nu este o idee   revoluţionară. însuşirile supradotaţilor impunând predarea unor concepte îmbogăţite (abstracte şi complexe) şi parcurgerea unei discipline şcolare într-un ritm mai rapid. GRUPAREA Gruparea. 2. în funcţie de performanţele obţinute (scăzute/medii/superioare). 26 .Purdue sunt dezvoltarea abilităţilor cognitive de baza. tiv asupra transferului de aptitudini dobândite la toţi copiii care au participat de timpuriu la programul Purdue.

caracterizat prin câteva aspecte :   incitări – stimularea curiozităţii. cum ar fi : ateliere de lucru. pull-out program este o practică prin care elevii sunt separaţi în clase de alt nivel cu scopul furnizării unor experienţe de educaţie îmbogăţite . fără o încurajare specială prin instruire. adaptarea la nevoile individuale . fiind evaluaţi după performanţa medie a grupului. - Strategii extraşcolare Presupunerea că indivizii supradotaţi se descurcă şi singuri.    gruparea “in mănunchi” este o practică prin care grupe de 5-6 elevi sunt repartizate unui profesor. a căutării de informaţii în mai multe surse oferte – o varietate de opţiuni adecvate angajării în activităţile de învăţare. În toate formele de învăţare cooperativă pot fi identificate şase caracteristici principale : - scopurile echipei . gruparea interclase selecţionează elevii cu performanţe înalte din clase diferite care au parcurs aceeaşi programă şcolară la mai multe discipline . cursuri de vară. Weinert şi Wagner argumentează un cadru teoretic de sprijinire a programelor extraşcolare. în cazul în care nu există un proces intensiv şi îndelungat de încurajare şi educare. adaptarea la nevoile de grup. 27 . specializarea pe sarcini . calculată pe baza performanţelor individuale. competiţii . dar nu a celor de acelaşi nivel. Învăţarea cooperativă reprezintă tot o formă de grupare a elevilor. Copiii aparţinând aceleiaşi grupe învaţă împreună. oportunităţi egale de succes . elevii supradotaţi nu vor atinge nivelul maxim al capacităţilor lor. ci cu abilităţi mixte. responsabilitatea individuală . restul timpului fiind petrecut în clasele eterogene . este total nefondată . regruparea pentru instruirea specializată separă elevii numai la unele materii şcolare.

   28 . cooperarea – copiii supradotaţi trebuie educaţi în comunitate pentru a deveni responsabili. de a fi recunoscut . parinţii şi profesorii să poată să obţină o informaţie calificată privind programele existente care pot susţine aspectele unice ale potenţialului elevului . din punct de vedere social. premieri / atracţii – activităţile să fie atractive şi incitante şi să-i ofere elevului posibilitatea de a avea succes. stimulându-se dezvoltarea armonioasa a personalităţii. consilierea – copiii mai mici. provocări / stimulări – nivelul de dificultate a activităţilor trebuie să corespundă nivelului aptitudinal. astfel încât fiecare elev să depună un efort considerabil pentru a-şi atinge scopul .

rezultatele predării fiind reflectate în cunoştinţele.CAPITOLUL III METODOLOGIA CERCETĂRII OBIECTIVE ȘI IPOTEZE Cercetarea și-a propus a identifica câteva obiective ce trebuie urmărite în educația copiilor cu abilități intelectuale înalte. practicile educaţionale. Așadar: 3. ci după comportamentul profesorului în clasă. Studiul de referinţă în literatura de specialitate este cel realizat de Bishop. ci şi de nivelul de pregătire a cadrelor didactice. concepţiile privind supradotarea. resursele materiale. care analizează comparativ două grupe de profesori : eficienţi şi noneficienţi (cu aceeaşi distribuţie a loturilor în ceea ce priveşte 29 . implicaţiilor ei şi să ştie să o dezvolte.1 OBIECTIVE Obiectivul nr 1. primul factor ce influenţează succesul şcolar.1. Sprijinirea şi stimularea elevilor supradotaţi depind nu numai de calitatea şi structura curriculumului. aptitudinile şi valorile achiziţionate de către elevi. Aşa cum reiese din studiile de specialitate. un profesor bun nu trebuie să aiba un IQ ridicat. este apreciată nu după inteligenţa profesorului. dar trebuie sa acorde valoare inteligenţei. Elaborarea şi adoptarea unor programe specifice formării profesorilor sunt procese aflate în strânsă legătură cu câţiva factori : politica sistemului de învăţământ. deprinderile. Competenţa didactică.

această trăsătură implicând următorii indicatori comportamentali : - a fi empatic şi a şti să-i “inspiri” pe alţii . cu abilitatea de a vedea lucrurile empatic . a fi citit. flexibil. preocupare excesivă în privinţa disciplinei . cu o atitudine încurajatoare. insensibilitate faţă de nevoile emoţionale şi intelectuale ale copiilor .vechimea în predare. muncitor . - 30 . sistematic. cu o atitudine participativă. entuziast . a fi deschis. dezinteres în promovarea iniţiativei. vârsta. imaginativ. artistice) . informat. stimulativ. cu interese variate (intelectuale. entuziast . astfel încât elevul să-şi poată exprima liber opiniile . lipsa de dăruire în procesul de predare-învăţare . alert cognitiv . inerţie în plan intelectual . presiune datorată timpului scurt avut la dispoziţie . uman . Bishop elaboreaza următorul portret al profesorului eficient pentru supradotaţi : - matur şi experimentat . - - Torrance. cu aspiraţii spre realizări de excepţie . sexul. - Clark sustine că principala caracteristică a profesorului pentru clasele de supradotaţi este “stima fata de sine” (self-esteem). considera că anumite trăsături îl fac incapabil pe un profesor să predea elevilor supradotaţi : - autoritate . congruent. a fi autentic. a fi tolerant faţă de ambiguitate . inovativ. asociind supradotarea cu creativitatea. implicându-se în activităţile clasei. culturale. cu un nivel de inteligenţă ridicat . ordonat. atitudine defensivă . lipsa de energie . tipul de facultate absolvită).

fişa elaborată de Baldwin. sub forma a 11 criterii : Criterii Misiune Autocaracterizare Empatie Perceptie individualizată Ascultare Investiţie Stimulare Activare Gestalt Obiectivitate Atentie Descriere Consideră că educaţia este fundamentală pentru tot ce ar apărea mai t Se vede ca o persoană caldă. criterii subcriterii 31 . 2 puncte= =nevoie de îmbunătăţire. prietenoasă şi considera că profesorul ar benefic pentru elevi Înţelege şi acceptă sentimentele elevilor. de a transfera “trebuinţe de inc asupra elevilor. concepţiile despre supradotare şi modul de autocaracterizare.- a acorda valoare inteligenţei. cu ajutorul căreia pot fi surprinse credinţele profesorilor despre misiunea pedagogica proprie. - Cea mai utilizată tehnică de apreciere a competentelor profesorului de la clasele de elevi supradotaţi este Teacher Perceiver Interview. diversităţii şi unicităţii fiecărui individ. fără a încerca să problemele în locul lor Elaborează activitaţi prin care elevii işi pot exprima individualitatea Facilitează exprimarea altora. a acorda valoare schimbării şi actualizării sinelui. lucrând alături de ei pentru finalizarea activităţilor înc Trage concluzii numai după fapte Are un model de profesor după care se ghidează şi consideră că act de predare se realizează pe termen lung Hansen şi Feldhusen elaborează fişa de observaţie a comportamentului profesorului pentru clasele de elevi supradotaţi Se acorda 5 puncte=deosebit. 4 puncte=superior. 1punct=nesatisfăcător criterii observate……………………………………………………………………… criterii neobservate…………………………………………………………………… Nr. 3 puncte=mediu. fiind conştient că răspunsul la o prob află în ceea ce pune vorbitorul Satisfacţia de profesor rezultă din performanţele elevului Este stimulat de activităţi noi pe care le aplică în demersul didactic Ştie să motiveze elevii să înveţe Are inclinatia de a fi perfecţionist.

incurajarea asumării riscului Stimularea creativităţii D. activităţi care promoveaza sentimente de grup B. dintre profesor si elev D. orientarea activităţilor pe elev C. corespunzător nevoilor individualizate Corespunzător nevoilor grupului Ritmul instruirii C. expertiza profesorului A. studii independente multe experienţe D. aprofundare şi extindere corectă B. modele. intrebări deschise E. orientare spre concept C. varietatea materialelor utilizate Utilizarea de mijloace C. deschidere faţă de interesele şi ritmul elevului şi continua activităţile în afara B. energia şi entuziasmul profesorului B. materiale scrise 32 . respect pentru ideile individuale Interacţiunea dintre elev şi C. varietate Tehnici motivaţionale C. demonstraţii B. abilităţi de comunicare verbală B. evidenţierea taxonomiei prin mijloace didactice Stimularea abilităţilor B. deprinderi creative B. instructaj clar şi specific D.1 Acoperirea disciplinei şcolare Claritatea predării 2 A. planificarea lecţiei în mod flexibil Conformitatea dintre planul B. excursii B. materiale audiovizuale.A. entuziasmul şi persistenţa elevului A. Adecvat / necesar didactice auxiliare D. exemple şi ilustrări suficiente E. evitarea exerciţiilor şi repetiţiilor inutile Posibilitatea ca elevii să-şi A. oferta de alegeri corespunzatoare stabilească singuri activităţile B. stimularea intereselor individuale A. distribuire variată a sarcinilor A. activităţi de gândire critică cognitive de nivel ridicat A. atmosfera de acceptanţa C. centrat pe elev lecţiei şi obiective A. folosirea mişcării Implicarea elevilor în mai C. Promovarea autodisciplinei 9 10 11 12 Oportunităţi pentru elev de a. discuţii. răspunsurile elevilor evidenţiază înţelegerea mate 3 4 5 6 7 8 predat A. activităţi de pregătit acasă pentru prezentarea în clasă orelor de curs C. abilităţi de comunicare nonverbală C. rezolvare de probleme. respectarea stilurilor individuale de învăţare A. folosirea adecvată a umorului elev. modelarea comportamentului creativ A. filme.

celelalte preocupări au trecut în plan secund. 33 . O mare importanţă pentru eficienta activităţii de consiliere o     prezintă cunoaşterea influenţelor provenite din mediul şcolar. odată cu începerea pregătirii în domeniul artistic. “părinţii activi” au o atitudine critică faţă de şcoală sau chiar o blamează. Importanţa acordată mediului (fizic şi sociocultural) în consilierea educaţională justifică prin influenţa sa determinantă modelarea potenţialului intelectual. existând asteptări deosebit de mari pentru performanţele copilului . adică asocierea performanţelor cu unele deprinderi socioafective. de cele mai multe ori.  familia a acordat atenţie dezvoltării limbajului şi a asigurat resursele pentru stimularea talentului. conflictul reprezintă un tip de interacţiune rezultată din concepţiile părinţilor privind rolul şcolii. competiţiile sau concursurile au avut ca prim scop “întărirea” învăţării şi reducerea emotivităţii. în perioada adolescenţei. în care părinţii sunt activi. ceea ce conduce la : 2. accentul s-a pus pe “deplina stăpânire a învătării”.   cea mai mare parte a instruirii a fost individuală . În acest sens. iar şcoala este pasivă . prin care sunt prezentate interacţiunile dintre şcoală şi părinţi : 1. pentru ca acesta să-şi perfecţioneze talentul . timpul pentru exerciţii era de 15 ore zilnic. cooperarea presupune ca factorii educative să se implice activ în educaţia supradotaţilor şi să coopereze cu părinţii . viaa părinţilor a fost adaptată la cea a copilului.Obiectivul nr 2. o teorie coerentă a fost emisă de Colangelo şi Dettman. şi nu pe premiile sau calificativele şcolare. având unul dintre părinti cu interese puternice în domeniul respectiv. Bloom şi Sosniak au stabilit situaţiile sociale cele mai frecvente prin care au trecut indivizii cu performanţe superioare :  majoritatea au fost puternic implicaţi într-un domeniu de activitate înainte de 12 ani.

Activitatea de consiliere impune cunoaşterea problemelor specifice supradotaţilor. interferenţa este o interacţiune de natură conflictuală. implicarea şi participarea părinţilor şi elevilor. Stările de ambivalenţă datorate multipotenţialului .- respingerea de către copil a evaluărilor şi cerinţelor şcolii. dar părinţii se opun din cauza relaţiilor cu colegii de aceeaşi vârstă. considerându-se că prin curriculumul normal şi activităţile extraşcolare. Sentimente conflictuale ce apar în urma unei perioade îndelungate de pregătire. 3. o lupta continuă a părinţilor cu şcoala. realizarea consilierii prin consultaţii de remediere. un consilier special format pentru supradotaţi. 3. Alegerea profesiunii pe baza raţionamentului intuitiv şi nu pe a celui tipic deductiv . dintre care cele mai importante sunt :   Interdependenta între dezvoltarea cognitivă şi alegerea carierei . 4.2 IPOTEZE Ipotezele pe care intenționez să le verific veridicitatea în urma studiului efectuat sunt: 1. 34 . Presiunile sociale privind cariera asupra fetelor supradotate (discriminăr Programele de consiliere presupun o serie de activităţi    alese în funcţie de nevoile afective şi cognitive ale tinerilor. în care şcoala vrea să ofere facilităţi educaţionale copiilor supradotaţi. Dezvoltarea naturală a copilului vine în urma acordului dintre părinţi şi scoală. Dacă elevii supradotați nu beneficiază de metode adecvate de predareînvățare atunci aceștia devin neinteresați de procesul de învățământ de la școală. asumarea unor programe pe contul părinţilor renunţarea la comunicarea cu şcoala. copiii supradotaţi se dezvoltă foarte bine şi singuri.

nu numai de toată atenţia. Studiul a fost efectuat la o Școală Generală din Cartierul Drumul Taberei –sector 6 București. astfel.3 EȘANTIONUL Am efectuat cercetarea pe un lot de 50 de subiecți. 13 învățători/profesori și 12 părinți. ci şi de “un altfel” de şcoală. fie dihotomice (da/nu) fie multiple precodificate . Ca rezultate. două întrebări deschise care să reflecte atitudinea populaţiei investigate. Copiii propuși în eșantion au fost evaluați și li s-au aplicat teste sumative la limba română. 3. au şi una. 3. bucuroşi să lucreze numai cu "crema” şi o atitudine circumspectă din partea părinţilor. 3. Totodată am plecat și de la ideea observării acestor copii. Pentru a lege această școală am cercetat site-ul Inspectoratului Școlar București și am ales școala în urma informațiilor despre rezulatele la concursurile școlare ale acelor copii. în plus. care privesc oarecum îngrijoraţi noile exigenţe la care trebuie să se supună copiii lor. Dacă relațiile interumane din grupurile de prieteni și colegi de la școală nu sunt de apropiere și acceptare atunci acești copii sunt marginalizați.4 INSTRUMENTE DE CERCETARE Instrumentele folosite sunt chestionare și evaluări ale copiilor pe parcursul anului școlar 2008-2009. Aceste evaluări s-au efectuat pe parcursul a 3 luni. cu răspunsuri. a părinților intervievați dar și a profesorilor care lucrează cu ei. o atitudine optimistă din partea profesorilor. 25 copii din învățământul primar. anticipez o atitudine entuziastă din partea elevilor. care în cadrul acestui program au avut parte.2. Chestionarele pe care le-am conceput pentru părinți. 3. profesori și elevi sunt chestionare de opinie formate dintr-un sistem logic de întrebări închise. Dacă în școală consilierea copiilor cu abilități intelectuale înalte nu este cea potrivită atunci acești copii au probleme de inadaptare în grupul de colegi.5 ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 35 .

Această trebuie observată.crt Indicii de “copil supradotat” Observații Ponderea răspunsurilor 1 Învață repede Copiii supradotați învață repede și ușor comparativ cu ceilalți copii de vârsta lor. Pot afișa și o indiferență “ușor”. deoarece în unele cazuri poate indica o problemă decât un avantaj.După evaluarea celor 25 de copii cu abilități intelectuale înalte s-a constatat că: Nr. Mai mult. ei încep să vorbească devreme și folosesc un mai decât lor de la să 19 vocabular elevat categoria 2 Citește bine ceilalți copii din vârstă. altele ar pentru a învăța un cuvânt preferând indiferență (nr. elevi) 21 mai grele. Am observat că ei încep copiii supradotați citească repede și există posibilitatea 36 .

dar și la 22 cuvinte. Pe cealaltă parte. Este capabil să aibe gânduri Acest copil este în abstracte stare și 5 Se concentrează ușor să să trateze înțeleagă 22 probleme abstracte concepte abstracte. Copilul nu vrea răspunsuri “Cum?” ce?”. și Cu numai “De alte la “Ce?”.ca la intrarea în școala primară să aibă deja această abilitate 3 E curios dezvoltată. el afișează un nivel înalt al 4 curiozității. Copilul abilități neașteptate în domenii științifice sau un talent unic are 20 să-și 12 37 . Acest copil este capabil concentreze atenția la subiecte care îl interesează pe perioade lungi de timp. nu poate sta într-un loc niciun 6 Are abilități excepționale moment. dacă este indiferent la ceva.

A nu se confunda “uşor” cu “pasiv”.crt Răspunsuri Întrebări Ponderea răspunsurilor 1 2 Sunt interesaţi de programul de la şcoală al copiilor lor Cunosc în amănunt programele speciale de care beneficiază cadrul 3 4 învăţământ Poartă des copii procesului dialoguri lor în de cu de 11.părinţi 12 10 în îşi care simt rolul 20 unicitatea.3 4-9 Nr. Răspunsurile părinţilor intervievaţi au demostrat următoarele: Nr.în domeniul artistic 7 Este un copil „uşor” pentru vârsta sa. caz în părinţilor poate fi profesorii copiilor lor Cunosc problemele adaptare sau inadaptare ale copiilor lor la grupul din care fac parte 38 . există situaţii copiii care mai dificil. Aceasta reprezintă flexibilitatea şi adaptarea copilului şi posibilitatea de a primi stimuli fără a fi agitat sau iritat.14 12-20 12 11 1.2. Binenţeles.

crt Răspunsuri Întrebări Ponderea răspunsurilor 1 Acestor copii le este necesar un curriculum adaptat bazat pe mai multe cunoştinţe şi cu un grad mai mare de 2 dificultate Dacă în clasă aceşti elevi nu deţin ponderea este greu pentru adapteze 3 profesori să-şi programul 8.11 6 1-6 Nr.10 13 7.13 13 5 14-17 13 39 .9.profesori 13 educaţional Nominalizarea acestor copii este responsabilitatea profesorilor Profesorii de la clasă au nevoie de sprijinul psihologului şcolii pentru a lucra mai eficientcu aceşti copii Sunt necesare schimbări în programul acestor elevi 4 12.Profesorii şi învăţătorii care asigură traseul educaţional acestor copii sunt de părere că: Nr.

copiii îşi ascund capacităţile deosebite pentru că nu rezistă la stresul social la care sunt supuşi sau dezvoltă hobbyuri în care îşi dezvoltă potenţialul de unii singuri. învaţă şi îşi dezvoltă abilităţile. să le accepte preocupările şi să-i ajute cât pot. Unii nu le cunosc nevoile şi nici nu le recunosc abilităţile sau îi expun mai mult decât este nevoie. 40 .CAPITOLUL IV CONCLUZII Copiii cu abilităţi intelectuale înalte provin din toate mediile sociale şi se pot naşte în familii de intelectuali. diferenţa este că viitorul unui copil supradotat este influenţat de mediul în care el creşte. Cu toate acestea. copiii supradotaţi nu au parte de un mediu favorabil dezvoltării lor. Aproape 60% dintre ei provin din familii intelectuale. care îi ajută să. De multe ori.şi cultive ca lităţile. a avea un copil supradotat nu este o sarcină uşoară pentru părinţi. Părinţii trebuie să le ofere o atenţie deosebită. Familia este considerată la fel de importantă deoarece moştenirea genetică este şi ea un factor important dezvoltării copilului. dar şi din părinti cu studii medii. Din cauza acestei expuneri. De aici rezultă şi o serie de probleme de comunicare între ei şi familie. să-i înţeleagă.

Programul de instruire specială se adresează copiilor supradotaţi din clasele I-VIII. prin teste standardizate de inteligenţă. logopezi. căt şi profesorii care vor preda la aceste clase. ci au nevoie de cineva care să îi înţeleagă. Ei sunt creativi. iar unii dintre ei rămân repetenţi sau abandonează şcoala din cauză că sfera lor de interes depaşeşte limitele programei şcolare. să se ocupe de ei şi să nu îi lase să se piardă. De asemenea. Dimpotrivă. precum şi izolarea lor de către colegii de clasă din cauza intereselor diferite formează reţeta perfectă pentru transformarea unor copii cu abilităţi deosebite în inadaptaţi social. profesori metodişti) de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. majoritatea sunt consideraţi elevi mediocri. atât sălile de clasă necesare. Ei nu se încadrează în normele artificiale la care sunt supuşi nici de societate. Educaţia copiilor supradotaţi nu este o educaţie elitistică. Programul de instruire specială pentru copiii supradotaţi se referă la înfiinţarea unui Centru de Excelenţă. Centrul de excelenţă va beneficia de ajutorul material oferit de Inspectoratul Şcolar București.Pe de altă parte. ci. care va finanţa activităţile extraşcolare ale elevilor supradotaţi şi de asistenţă permanentă a specialiștilor (psihologi. inteligenţa lor nu se reflectă întotdeauna în rezultate şcolare bune. Toate problemele copiilor supradotaţi sunt cauzate de educaţia necorespunzătoare din copilărie. care va funcţiona în cadrul școlii. Din acest motiv astăzi multe şcoli din România au programe speciale pentru copii cu abilităţi intelectuale înalte din interes pentru ei dar şi din mândria de a-i avea elevi în şcoală. nu se adresează unui procent redus din educaţia şcolară. nici de sistemul educaţional şi nici de familii. au nevoie să îşi folosească imaginaţia. Școala va pune la dispoziţie. sociologi. selecţionaţi de către o comisie specială. cunoştinţe şi aptitudini. școala va asigura baza materială şi logistică necesare desfaşurării unei activităţi normale. prin programele de 41 . Constrângerea copiilor supradotaţi de a învaţa dupa o programă şcolară de nivel mediu.

Pentru fiecare dintre aceste caracteristici ale stilului de învăţare şcoala poate face o determinare de optim şi consilia familia cum să asigure copilului mediul prielnic. În aceste cazuri funcţionează bine programele de îmbogăţire.acumulare. care preferă lumina difuză sau lumina puternică. Capacitatea lui de a empatiza cu elevii în transmiterea de cunoştinţe şi cunoaşterea profundă şi detaliată a subiectului prin care poate naviga liber în funcţie de reacţiile copiilor sunt esenţiale. tot aşa cum unii copii care preferă să înveţe în totală linişte. alţii în grupuri de învăţare. Pentru favorizarea dezvoltării calitative a educaţiei în cazul acestui tip de copii. tare sau cu intensitate redusă. sunt promovate. Mediul de educaţie favorabil copiilor extraverţi presupune crearea posibilităţii de manifestare orală a acestora. unde se antrenează şi se recunosc abilităţile antrenate individual. este necesar să se responsabilizeze manifestările acestora prin tematici de studiu individual ce pot fi expuse ulterior colegilor. capacitatea de a capta atenţia copiilor şi de a-i introduce uşor în subiectul predat sunt caracteristici ce trebuie intens antrenate mai ales pentru clasele cu copii ce au imaginaţie şi creativitate mai bine dezvoltate. De asemenea. accelerare şi îndrumare. Pentru introverţi mediul favorabil de învăţare este locul de studiu individual sau domeniul de pasiune impartaşită. 42 . nu predau. Un mediu de învăţare confortabil pentru aceştia presupune profesori care nu expun. alţii cu muzica lentă sau rapidă. ci inspiră şi motivează. Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial. În crearea mediului de educaţie favorabil dezvoltării abilităţilor se cere un anumit profil profesional al profesorului. formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii. Există copii care învaţă eficient în singuratate. Există copii care au randament mare la învaţatură în încăperi de o anumită culoare.

Soluţii noi la probleme controversate Editura Aramis          43 . Incluziunea socială şi şcolară a persoanei Dolto. Când apare copilul. Psihologia educaţiei. București Dumitru Popovici(2000) -Didactică.Editura Fundației Humanitas. T (1979). Iaşi Creţu.Editura Didactică şi Pedagogică.Bucureşti Doru Vlad Popovci(2004) Introducere în psihopedagogia supradotaților. Editura Polirom. Bucureşti. V (2006).Copii superior înzestraţi. Dicţionar enciclopedic de psihologie. Editura Polirom. BIBLIOGRAFIE  Alexandru Roşca(1941). Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu Andrei Barna(1995). T (2004). Creţu. Carmen Creţu(1997) Psihopedagogia succesului.Curriculum diferenţiat şi personalizat.Editura Humanitas. Universitatea Bucureşti. Carmen Creţu (1998). Editura Credis.Autoeducaţia. Creţu.Din toate aceste motive se trage concluzia necesităţii unei pregătiri pedagogice şi psihologice periodice a profesorilor ce predau acestor copii. F ( 1994). Din acelaşi motiv este necesară şi o pregătire a părinţilor ce au copii cu abilităţi intelectuale înalte în cazul în care aceştia nu-i înteleg.

S (1993). dezvoltare emoţională şi adaptare socială.Neveanu (1978).Neveanu (1969). Verza . Bucureşti.cum să ne calculăm coeficientul de inteligenţă. Bucureşti. Curs de psihologie generală. Iaşi.Editura All. Editura Miron. Bucureşti. Personalitatea şi cunoaşterea ei. Itinerar Psihiatric.Creativitate şi inteligenţă emoţională. Dicţionar de psihologie. Editura Polirom Pavelcu. Tipografia Universităţii. Editura Trei. Bucureşti Holdevici. Psihopatologia vieţii cotidiene. Popescu. Educaţie. Editura Polirom Yolanda Benito(2003) Copiii supradotaţi.(2006) Componente afectiv-motivaţionale şi aspiraţionale ale performanţei şcolare. Popescu. Golu I(200)Psihologie educaţională. Editura Gemma Print Golu P.  Freud. Editura Polirom Nicolae Mitrofan(2005) Laurenţiu Mitrofan.. Editura Junimea. B ( 1979). Editura Polirom. Bucureşti                  44 . Editura Sigma Horst H. I. Bucureşti Maria Liana Stănescu (2002) -Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi. I (2008).Bucureşti Howard Gardner(2006) Inteligenţe multiple (Noi orizonturi). Petre.Nivelul de aspiraţii şcolare. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii. Editura Militară. Bucureşti Maximilian Boroş(1998) . Editura Sigma Mihai Jigău(1994) Copiii supradotaţi. Popescu.Neveanu (1976). Editura Ştiinţă şi Tehnică. Testarea psihologică. Editura Albatros. Editura Didactică şi Pedagogică. E (1993). V (1982). Editura Gutinul Mihaela Roco(2001) . Inteligenţa şi aptitudinile. Golu. Bucureşti. Iaşi Mihai Jigău (2001) -Consilierea carierei. Ameliorarea performantelor individuale prin tehnici de psihoterapie. Siewert(2005) IQ . EdituraCartea Universitară. Psihologia vârstelor. Editura Hyperion XXI. Bucureşti.

în care s-a prezentat programul educaţional special al copiilor dvs. Sunteţi în temă cu modalitatea noastra de diferentiere si individualizare a educatiei ?   DA NU 5.net  ro. Sunteti in tema cu modalitatea de selecţie a copiilor pentru programe educaţionale mai avansate ? 45 . ?   DA NU DA NU 2..Site-uri web şi resurse web:    www.psihologie. Aţi participat la atelierul de lucru adresat părinţilor.ro www. Credeţi că sunteţi suficient de informat în legatură cu programul respectiv?   3. Sunteţi în temă cu experienţele educaţionale ale copilului dvs.psihologieonline.org/wiki/Psihologie ANEXA 1 CHESTIONARUL PENTRU PĂRINŢI 1.ro www. din cadrul programului special ?   DA NU 4.wikipedia.psihologie.

  DA NU 6. a avut anumite probleme în şcoala de apartenenţă. cunoaşteţi ce temă a ales copilul dvs. vă rugăm relataţi. Copilul dvs. din cadrul programului ?   DA NU 8. în urma implicării în acest program special ? Dacă da. Vă sunt cunoscute procedurile de absolvire a programului avansat ?   DA NU 9. Copilul dvs. ?   DA NU 11. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente oportunităţi de a fi în legătură cu şcoala şi de a vă întâlni cu profesorii copilului dvs. 46 . Copilul dvs. a întâmpinat anumite probleme în grupul de colegi din DA NU programul special ? Dacă da. a fost inclus într-un program avansat în acest an ?   DA NU 7. Dacă răspunsul la intrebarea 6 este “DA”. vă rugăm sa relataţi.   ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 12. Aţi fost invitat să vizitaţi locul de desfaşurare a programului (“camera de resurse”)?   DA NU 10.

Copilul dvs. Copilul dvs. Dacă copilul dvs. 13. vă vorbeşte despre experienţele lui în cadrul şcolii speciale ?     Des Câteodată Rar Niciodată 17 Care dintre următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs.  DA NU ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………. faţă de activitatea din programul special ?     Entuziasmat Pozitiv Indiferent Refractar 47 . Aţi avut vreo discuţie cu profesorii din şcoala normală despre implicarea DA NU copilului dvs. în acest program special ?   15. îl DA NU veţi încuraja ? Din ce motive ?   ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 16. va dori să participe şi la anul la un program special. s-a exprimat vreodată în sensul că pierde experienţe utile oferite de şcoala normală ?   DA NU 14.

ca rezultat al implicării lui în acest program. În spaţiul de mai jos. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 21. îşi exprimă bucuria de a participa la acest program ?     Des Câteodată Rar Niciodată 19. Vă rugăm să descrieţi câteva schimbări în atitudinea copilului dvs. faţă de şcoala normală. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 48 . sugestie în legătură cu programul special.18 Copilul dvs. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. faţă de gradul de provocare pozitivă a activităţilor ?     Foarte provocativ Cateodată provocativ Deloc provocativ Nu pot aprecia 20. vă rugăm să ne transmiteţi orice părere. comentariu.

Sunteţi informat despre experientele de îmbogăţire a cunoştinţelor oferite de acest program ?    Deloc Oarecum Informat 4. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente informaţii despre acest program ?   3.ANEXA 2 CHESTIONARUL PENTRU PROFESORI 1. Sunteţi familiarizat cu problematica programului educaţional special ?    Deloc Oarecum Familiarizat Da Nu 2. Sunteţi familiarizat cu procedeele de compactizare a studiilor ?   Deloc Oarecum 49 .

Sunteţi familiarizat cu condiţiile şi modalitatea de a reprimi un elev ce a ieşit din programul special ?    Deloc Oarecum Familiarizat 7. Credeţi că programul special a pierdut din calitate acum. Consideraţi că nominalizarea a fost o responsabilitate importantă ?    Da Oarecum Deloc 10. Sunteţi multumit de nominalizările pe care le-aţi făcut pentru a trimite elevii în programul special ?     Deloc Puţin Mulţumit Foarte mulţumit 9. Credeţi că a cere profesorilor să aplice compactizarea cursurilor reprezintă o pretenţie exagerată ?     Adesea Câteodată Rar Niciodată 8. când admiteţi Da A scăzut putin calitativ un numar mai mare de elevi ?   50 . Familiarizat 5. Sunteţi familiarizat cu condiţiile şi modalitatea de a selecţiona şi include un elev în acest program special ?    Deloc Oarecum Familiarizat 6.

 Nu a scăzut calitativ 11. 15. Care din cuvintele următoare descriu cel mai bine colaborarea cu Entuziastă Pozitivă Indiferentă Negativă profesorul de resurse ?     13. este introdusa în programul special ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………. Aţi recurs la schimbări de stil de predare de când suntei implicat în Da Nu programul special ?   ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 51 . Profesorul de resurse vă ţine la curent cu progresul elevilor din Adesea Cateodată Rar Niciodată programul special?     14. Aţi observat modificări în atitudinea elevilor din momentul în care clasa 3 4 Da Nu dvs. Programul special vă creează vreo problemă în activitatea obişnuită de Nici o perturbare Oarecum perturbat Foarte perturbat la clasă ?    12.

despre programul special. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 52 .………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………. 16.. vă rugăm să faceţi şi alte comentarii. sau să puneţi întrebări în legatură cu acest program. aprecieri.             Simplu Activ Confuz Competiţional Satisfăcător O idee bună Incorect Responsabil Complicat Discontinuu Pasiv Sistematic 17. În spaţiul de mai jos. Marcaţi cuvintele de mai jos care exprimă parerea dvs.

Excursii cu tematică ştiinţifică . 53 . ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………….. Filme pe teme diferite. ANEXA 3 CHESTIONARUL PENTRU ELEVI 1.………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Enumeraţi şi alte activităţi la care aţi participat. Mini – cursuri extraşcolare . Mai jos sunt date câteva exemple de activităţi din programul special pe care l-aţi urmat în acest an :     Conferinţe ţinute de invitaţi specialişti .

ca urmare a experienţelor comune ?    Da Nu Nu ştiu Da Nu Nu ştiu 7. Credeţi că acum colaboraţi mai bine cu ceilalţi colegi. Vă simţiţi mai bine când efectuaţi sarcini individuale. Care dintre acestea v-au plăcut cel mai mult ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 3.2. V-a plăcut să lucraţi cu profesorul de resurse ?    8. Intenţionaţi să vă întoarceţi într-un program special la anul ? Da Nu Nu ştiu 54 . decât în grupurile mici   Da Nu 6. V-a făcut plăcere să lucraţi la proiect ? Sunteţi multumit de modul cum aţi finalizat proiectul ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 4. lucrând la acest proiect ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 5. Ce aţi învăţat în plus.

Credeţi că implicarea în programul special v-a ajutat să vă satisfaceţi interesele ? Da Nu Nu ştiu 10. 4. 1 Despărţire în silabe Ex. 2 Al-ba tru + - 55 . Crt. G. 1 (INIŢIAL) SEPTEMBRIE 2008 Nr. Credeţi că este corect să li se dea mai multor copii şansa de a participa la Da Nu Nu stiu programul special ? 11. D B. 5.Ce aţi dori să faceţi la finalizarea proiectului ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… ANEXA 4 REZULTATELE TESTULUI NR. 2. A. C D. O C. A. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI Maj 1. G. D A. 3. C.9.. + alin + ghi + + + Ade-la + • + + + + Scris caligrafic + Şcoa-lă + DICTARE Ex.

3. 9. 11. 15.R Z.C B. T S. P. L M. 24.E. 18. 4. 22. 17.D H. 13. 21.5 + + + + + 6x0.A. NUMELE ŞI PRENU MELE Tot.M O. 5. G. D A. 8. G 10x0. D. 23.B. A D.F M. A R. M. C. 12. de prop. Alinea te Moş Crăciun Sfântul Petru Pomii îmbr 1 56 . M R. M N. 20. ELEVULUI 32 p A.A R.5 + + + + + 3 + + + + 3 + + + 3 + Majuscula la înc.I K. G C. 10. D. 16. S.G M.M. 7. 14. M M.Ş I. 19. Crt. 25. R. N. M. D.D O. 2. M M. 1. G Ş. A P. V.F M.T + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + - + + + + + + + - ANEXA 5 REZULTATELE TESTULUI PARŢIAL FEBRUARIE 2009 DICTARE Nr.6.E.

Ş I. 40 A. 13. 9. A R. 24. G NUMELE ŞI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dezvoltarea propoziţiei Ex. G C.D M. G Ş. G D. R. T S. 19. 12. M N. 2 cetină drumuri troienite 5 + + + + + + + + + + + + + + -nămeţi 5 + + + + + + + + + + + + + + - Total 1. 17.3 PRENUMELE ELEVULUI Alcătuire de propoziţii Ex. 7. D. 25. M. 7. C.M M. 20. 11. 17.M. 13. 3. 21. M. 19. P R. 16. 16. N O. R Z.6. R. 15.D H. S M. L M.I L. 11. 2. E M.S M. 14. B. 9. 5. 12. D A. A P. N O. Crt. 15. 8. M.M. A D. A P. 14. 10. C. 10.L. M O.Ş I. C B. E 5 + + + + + + + + - 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 57 .F.M M.M N. 22. H. E M. 18. D. M. 6. 8. M O. 4. F M. E. D. 18. 23. B. Nr. I L.

NUMELE ŞI Crt PREN .5 + + 7x 0. R Z. 25. R. 24.5 + + 6x 0. ELEVULUI 31 A.5 + + 1 2 3 4 5 6 7 58 . P R. 2.5 + + 0.20. 23.D A. 5 + + 6x 0.5 + + 6x 0. C 11 x0. UMELE To t.G + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ANEXA 6 REZULTATELE TESTULUI SUMATIV IUNIE 2009 DICTARE Nr. D R. G Ş. 22. 1. T S. 21.5 + + 5x 0.

12.A D. 5 – scrierea corectă a grupurilor de litere. 22. Ş I. 4. C H. 3. G D. 20. NUMELE ŞI Despărţire în silabe PRENUMELE Alcătuirea de propoziţii Cuvinte cu ELEVULUI leii Tot. B. 16. M O. 11 – folosirea semnului două puncte. R Z. 4. T S. 6. P R. 4 – scrierea corectă a grupurilor de vocale. 5. G C. 10 – folosirea semnului întrebării. 13. D A. D M. 7 – folosirea puncutlui. 5. 9 – folosirea semnului mirării. 3 – respectarea alineatelor. 2. M M. Îmbracă. C B.G + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Legenda: 1 – majuscula la începutul propoziţiei.M N. 25. I L. 18. Ş 3 + + + + + 59 Mâhnire 3 + + + + + - pris pă 5 + + + + - lunc ă 5 + + + + + + - rece 3 + + + + + + + .E R. 7. 6. 7. 9. 8 – folosirea virgulei. A D.F M. A R. 10.C H. 8. 12 – folosirea liniei de dialog. 1. Crt. 21.E M. 14. 40 A. G Ş. 13 – scris caligrafic Nr. L M. G C. S M. D. 23. A P. 6 – scrierea corectă a cuv. 2 – majuscula la cuvintele nume de persoane. 15. N O. 24. 11. 17.3. 19. G D. B.

22. I.S M. E R. 18. 16. 12. 20. 10. M M. D M. M O. 9. 15. N O. I L. A R. 23. D. 13. 19.M N.T S.8. P R. G + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 60 . A P. 14. 25. R Z. 11. E M. 17. B. 24. G Ş.F M. L M. 21.