P. 1
Lucrare Licenta Model

Lucrare Licenta Model

|Views: 33,887|Likes:
Published by allsatans

More info:

Published by: allsatans on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR Prof.univ dr. GOLU IOANA

ABSOLVENT ANDREI NISTOR

FEBRUARIE 2010

EDUCAŢIA COPIILOR CU ABILITĂŢI INTELECTUALE ÎNALTE

2

CUPRINS

INTRODUCERE ......................................................................pag. 5

CAPITOLUL I.

INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE

A SUPRADOTAŢILOR........................................................... pag. 6 1.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE.........................................pag. 7 1. 2 CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE 1.2.1 TESTE STANDARDIZATE……......……....pag. 9 1.2.2 PARALELA POZITIV ŞI NEGATIV……....pag 10 1.2.3CHESTIONAR DE NOMINALIZARE PENTRU PĂRINŢI.....................................................................pag 11 1.2.4 FIŞA DE NOMINALIZARE PENTRU COLEGI.......................................................................................pag 12 1.2.5 FIŞA DE AUTONOMINALIZARE...............pag 13 1.2.6 GHID DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI.................................................pag 14 1.2.7 CHESTIONARUL DE NOMINALIZARE CSD PENTRU PROFESORI............................................pag 18 CAPITOLUL II . ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE INSTRUIRII DIFERENŢIATE ŞI STRATEGII DE APLICARE ......................pag. 21 2.1 MODELE CURRICULARE............................pag. 21 2.2.ACCELERAREA.............................................pag.24 2.3 ÎMBOGĂŢIREA...............................................pag.26 2.4 GRUPAREA..................................................... pag.27 CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETĂRII 3.1. OBIECTIVE ..........................................................................pag.30
3

IDENTIFICARE……………….................................................pag. 9

..................................5.................................... IPOTEZE ...........................................37 CAPITOLUL IV...pag...............pag...........pag... CONCLUZII.....................................3.36 3............. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR.......................................... EŞANTIONUL.................................45 ANEXE..............pag....42 BIBLIOGRAFIE............pag....2..............4 INSTRUMENTE DE CERCETARE .................... 36 3................36 3..................................47 4 ...........pag...................pag...............3............

Inteligenţa nativă nu este suficientă pentru a atinge performanţe intelectuale de lungă durată sau pentru o realizare de sine. Conform studiilor de specialitate supradotaţii se încadrează în categoria copiilor care au nevoie de o atenţie specială. Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora. ce nevoi au ei și cum putem săi educăm pentru a nu pierde nimic din achizițiile lor inteletuale. ci ea trebuie stimulată şi antrenată continuu pe baza unui curriculum diferenţiat aplicat de către o echipă “antrenată” în acest sens. care leagă comportamentul inteligent de eficiența neurologică. Cei mai mulți optează pentru prima ipoteză. în România interbelică au existat preocupări legate de educaţia diferenţiată a supradotaţilor (prima referire aparţinându-i lui Spiru Haret în 1904). ci doar unele forme mascate de educaţie specială a copiilor supradotaţi.INTRODUCERE Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștințelor. 5 . Spre exemplu. ar putea aduce precizări pretențioase în acest sens. Noile cercetări făcute din perspectiva psihologiei cognitive și a neuropsihologiei. În perioada comunistă până în 1990 nu a fost acceptat conceptul în sine de supradotare. Am ales această temă de cercetare pentru a descoperi unde îi regăsim pe copiii cu abilități intelectuale înalte. de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități. mai ales prin prisma conceptelor de calitate umană şi de valori promovate de către societate.

În România. profesorilor sau chiar autonominalizări pe baza fişelor de nominalizare. 2. Nominalizări ale părinţilor. diferenţierea în profunzime se aplică acelor elevi care rezolvă 90% din problemele prezentate la testele de cunoştinţe. 2. unde încă nu au fost elaborate teste standardizate. se impun în mod obligatoriu următoarele şase faze : 1. b) surse informale se intemeiază pe recomandările profesorilor. identificarea supradotaţilor se realizează prin parcurgerea a două faze : 1. Screening sau depistarea elevilor supradotaţi pe baza scalelor de apreciere (surse informale). parinţilor sau pe propria nominalizare.Screening-ul general se refera identificarea copiilor prin : a) surse formale se bazeaza pe rezultatele obţinute la testele standardizate de inteligenţă sau de cunoştinţe .CAPITOLUL I INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A SUPRADOTAŢILOR Scopul identificării este selecţionarea acelor elevi capabili să facă fată unei instruiri diferenţiate.  selecţia în funcţie de predicţiile succesului viitor. In concepţia lui Feldhusen. 6 . În strategiile de selecţie ale elevilor supradotaţi intervin cel putin două alternative :  selecţia in funcţie de una sau mai multe variabile (componente ale supradotării). De obicei. Diferenţierea în profunzime se desfaşoară ulterior screening-ului şi constă într-o examinare suplimentară pentru a se stabili nivelul de dezvoltare al abilităţilor vizate.

programe extracurriculare. Decizia finală se ia numai în funcţie de resursele locale pe care şcoala le poate oferi : clase speciale. prezentări orale sau realizări artistice. Câteva definiţii adoptate în cadrul unor programe educaţionale speciale  Supradotarea reprezintă un grad superior mediei convenţionale de dezvoltare a aptitudinilor generale şi specifice. capabil de performanţe înalte. 6. Evaluarea abilitatilor prin teste standardizate si etalonate. Motivul este că acești copii nu formează grupuri omogene. Evaluarea de către un grup de profesori experţi a produselor elevilor. Deci un copil talentat se deosebește de ceilalți copii prin abilitățile sale artisitice. 5. Toate definițiile au un punct comun: un copil înzestrat este cel care arată că are rezultate excepționale într-unul sau mai multe domenii. Mediul provoacă 7 . produse sub formă de lucrări scrise. 4. accelerare. prodigios. precoce. În sens mai larg. imaginația și calitățile de lider. Ontario. Cuantificarea rezultatelor obtinute la fazele 1-5. Etimologia cuvântului “supradotat” derivă în literatura româna de specialitate prin calchierea franţuzescului “surdoue”. Evaluarea nivelului de cunostinte la disciplinele scolare. grupe selectate. înzestrat. matematice sau printr-un scop mai inteligent cum ar fi gândurile creative. Toronto : Ministry of Education. 1984)  Dotarea superioară este un sistem al influenţelor corelative dintre lumea interioară a copilului şi mediul său înconjurator.3. excepţional. 1. prin conceptul de “copil supradotat” înţelegem : superior dotat. referate ştiinţifice teoretice sau experimentale. (Special Education Information Handbook. care necesită experienţe de învăţare diferenţiate prin volum şi profunzime de experienţele obişnuite furnizate de şcoală.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE Nu ar fi o exagerare să spunem că există la fel de multe definiții a copiilor talentați ca și numărul de experți care le formulează.

izolate sau in combinaţie : - Capacitate intelectuală generală.nivele înalte de angajare în sarcina şi .U. .nivele înalte de creativitate. Gândire productivă sau creativă. Această interacţiune între “eul” copilului dotat şi stimulii exteriori generează “curajul de a-şi încerca şansele” şi motivaţia de a se implica şi de a persevera. (J. Aptitudini psihomotrice. (Raportul Marland. - - Aceşti copii au nevoie de programe diferentiaţe şi de servicii în plus fată de cele oferite în şcoala obisnuită.) Excelenţa intelectuală poate fi evaluată global. Renzulli. Aptitudini academice specifice. la scara ontogenezei. (E.aptitudini generale şi specifice supramedii. 1990)  Copiii capabili de performanţe înalte sunt cei identificaţi de persoane autorizate ca având realizări şi aptitudini potenţiale în oricare din următoarele domenii.A. 8 . Landau. Copiii supradotaţi posedă şi sunt capabili să dezvolte acest compozit de trăsături şi să le aplice în orice domeniu de performanţă.şi stimulează inteligenţa. 1971 în Comisia de Educaţie a Congresului S. creativitatea şi talentele specifice. în vederea realizării contribuţiei lor faţă de sine şi faţă de societate. Talent pentru arte vizuale sau scenice. 1991)  Comportamentul aptitudinal înalt reflecta o interacţiune între trei grupuri fundamentale de trăsături umane : . Copiii care manifestă sau sunt capabili să dezvolte o interacţiune între aceste trei grupuri de trăsături necesită o largă varietate de ocazii şi de servicii educaţionale care nu sunt oferite de obicei de programele educaţionale curente. creative. Succesul global este un construct psihopedagogic şi sociologic care exprimă atât evoluţia în context educaţional a disponibilităţilor aptitudinale.  prin analiza “succesului global” repurtat de un individ.S. Abilitate în leadership.

motivaţionale şi afective. (Carmen Cretu.U.1 TESTE STANDARDIZATE În S. mare parte dintre ele stând la baza evaluărilor efectuate şi în România : Teste individuale de inteligenţă • • • • Leiter international Performance Scale Peabody Picture Vocabulary Slosson Intelligence Test (SIT) Stanford-Binet Intelligence Scale (S-B) • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) Teste de grup • • • • • • California Test of Mental Maturity Goodenough-Harris Drawing Test Lorge-Thorndike Intelligence Test Ottis Lennon Mental Ability Test Teste de realizare (educaţionale) California Achievement Test Metropolitan Achievement Test • SRA High School Placement Test • • • • • SRA Achievement Series Stanford Achievement Test Teste de Personalitate şi sociale California Psychological Inventory Minnesota Multiphasic Personality Inventory Personal Orientation Inventory Teste de creativitate 9 .2. 1996. cât şi gradul lor de recunoaştere în sistemele de valori ale individului şi ale societăţii. Biroul naţional de măsurători mintale recomandă folosirea următoarelor teste.2 CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE IDENTIFICARE 1. 1997) 1. 1992.A..

Reacţioneaza prea mult in clasă. Au un vocabular bogat pe care-l folosesc cu 8. Sunt interesaţi de o gamă largă de probleme. pot d sursă de perturbare 5. Doresc să facă totul dupa voia proprie. Uneori sunt prea inovativi 14. Preferă lectura. Sunt foarte puţin 2. Sunt prea adânc răniţi in urma vreunui e 15. Riscă să piardă prietenia sau simpatia co naturaleţe + 9. Se orientează uşor in studiu 12. Nu toţi apreciază acest lucru 13. fără repetiţii sau efort 9. în general de nivel mai 10. Au simîul umorului dezvoltat nu este cea mai adecvată 11. Au putere de concentrare pe perioade lungi de 5. Se plictisesc repede în situaţiile de i obişnuite 2. Pun numeroase 3. Întotdeauna sunt incitaîi de câte o car avansat varstei lor 11. Au o deosebită curiozitate. Pot să-i suspecteze pe profesori de l la alte situaţii 7. Au o puternică dorinţă de a excela 14. spre a trece la urmatoarea 6.2. Recombină totul in modalitaţi originale 13. Pot deveni excesiv de autoritari 10 . Pot deveni greu de suportat de către cei d intrebări.2 PARALELA POZITIV ŞI NEGATIV (după Margaret Humprey) + 1. Fac generalizări pe care le transferă cu uşurinţă 6.• Torrance Tests of Creative Thinking 1. Se ghidează întotdeauna după experienţa 15. Adesea se plictisesc în timpul repetiţii clasă 10. Fac glume despre adulţi. Invaţă repede şi uşor 1. ig dispuşi să urmeze ideile oferite de alţii regulile 3. Reţin totul cu uşurinţă. Uneori refuză să se opreasca dintr-o a timp sarcină. Au o mare capacitate de abstactizare consecvenţă ideatică 7. Nu sistematizează întotdeauna foart studiul 12. Pot pierde vremea în raţionamente inut impresia că sunt visători si neatenţi 8. 4. Au un mare spirit de observaţie şi sunt activi 4. Sunt foarte imaginativi.

Numele părintelui…………………………………………………………… Instrucţiuni de completare : vă rugăm să încercuiţi cifra din dreptul fiecărei afirmaţii care caracterizează cel mai exact pe copilul dumneavoastră (de la 5=”cel mai exact”. reacţioneazţ şi apoi gândeşte Are tendinţa de a-i domina pe alţii Este perseverent în sarcinile primite Are o bună coordonare motrică Îşi poate purta singur de grijă în familie Este atent cu lucrurile din jurul său Are putere de concentrare Manifestă dorinţa de a fi cât mai independent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Îşi impun deciziile în grupurile lor 16.2. Varsta……………………………………………………………………….3 CHESTIONAR DE NOMINALIZARE PENTRU PĂRINŢI Numele elevului……………………………………………………………. 17. au o gîndire clara.. Fac raţionamente corecte. Riscă să devină “tirani” şi să nu-i mai şi pe ceilalţi 17.practică 16. Adresa……………………………………………………………………….2..4 FIŞĂ DE NOMINALIZARE PENTRU COLEGI Nume…………………………………………………………………………… 11 . Scoala………………………………………………………………………… Clasa…………………………………………………………………………. Pot sesiza relaţii nebănuite şi pierd pre înteleg sensurile lucrurilor vreme concentrându-se asupra lor 1. pană la 1=”cel mai puţin exact”) Are vocabular avansat şi se exprima bine Gândeşte repede Işi reaminteşte totul cu uşurinta Este preocupat de modul cum merg lucrurile Citeşte din vremea grădiniţei Combină idei sau lucruri intr-o ordine originală Se plictiseşte repede Intreabă aproape tot timpul : “de ce?” Se simte bine în anturajul adulţilor Este deosebit de curios Este aventuros Are simţul umorului Este impulsiv.

1……………………………………………………………………………… …… 3.2……………………………………………………………………………… …… 3.3……………………………………………………………………………… …. Judecător 3.1……………………………………………………………………………… …… 4. Clasa…………………………………………………………………………… … Numeşte trei colegi de clasă pe care îi consideri cei mai buni pentru fiecare din activitaţile menţionate mai jos.3……………………………………………………………………………… …… 12 .1……………………………………………………………………………… …… 2.3……………………………………………………………………………… …… Inventator 2.3……………………………………………………………………………… …… Scriitor 4.Scoala………………………………………………………………………….2……………………………………………………………………………… …… 4.2……………………………………………………………………………… …… 2...1……………………………………………………………………………… …… 1.2……………………………………………………………………………… …… 1. Organizator 1.

.2……………………………………………………………………………… …. 5.Animator pentru distracţii 5.2. completării Bifează domeniile în care crezi că ai aptitudini sau talente şi explică de ce crezi aceasta.. Data fişei………………………………………………………………..1……………………………………………………………………………… …... Şcoala………………………………………………………………………… ……… Clasa…………………………………………………………………………… ……. domeniul Aptitudini intelectuale generale Matematică Ştiinţe Studii sociale Lingvistică Literatură bif Arte vizuale Muzică Teatru Sport Creativitate Conducere domeniul 13 .3……………………………………………………………………………… …. Data naşterii………………………………………………………………………….. 1. 5.5 FIŞĂ DE AUTONOMINALIZARE Numele elevului…………………………………………………………………….

14 .S. prin menţionarea unor proiecte pe care le ai.urile din fiecare coloană şi efectuaţi Total coloană Inmulţiţi Total coloana cu “ponderea” fiecărei coloane şi . activitaţi pe care le-ai facut. aţi observat prezenţa sau absenţa trăsăturii respective la copilul analizat. - Fiecare trăsătura trebuie să fie apreciată separat şi să reflecte măsura în care dvs. sau prin orice altă experienţă pe care o consideri relevantă. 2 dacă aţi observat această trăsătură ocazional 3 dacă aţi observat această trăsătură destul de frecvent 4 dacă aţi observat această trăsătură aproape tot timpul Calcularea scorului pentru fiecare dimensiune : - Adunaţi X. RENZULLI si R. pe urmatoarea scală de valori : 1 dacă aţi observat această trăsătură rar sau niciodată. motivaţie. - Astfel. în domeniile învăţare. cărţi pe care le-ai citit. creativitate.K.2. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1. scorurile obţinute la fiecare dintre categorii nu trebuie Vă rugăm să citiţi cu atenţie itemii prezentaţi şi să marcaţi cu însumate într-un scor total.6 GHID DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI (J. - X locul cel mai adecvat. leadership.Adu argumente convingătoare.HARTMAN) Instrucţiuni : Acest chestionar îşi propune să culeagă aprecierile cadrelor didactice despre trăsăturile psihocomportamentale ale copiilor. - efectuaţi Total pondere coloană .

nu ocoleşte materialele dificile. sesizeaza soluţiile logice si evidente 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune Dimensiunea II : Caracteristici de motivaţie 1. Este absorbit de anumite subiecte sau probleme. este autocritic. extrage concluzii din propriile raţionamente. 8. Citeşte mult din propria initiaţivă. atlase Incearcă să înţeleagă probleme complicate. 5. Are un vocabular neobişnuit de avansat pentru vârsta sa. 2. 3. 6. comportamentul verbal se caracterizează prin bogaţie de expresie si fluentă. este perseverent în îndeplinirea completă a sarcinilor Se plictiseşte repede în rezolvarea sarcinilor de rutină Are nevoie de puţină motivaţie extrinsecă pentru a continua sarcini care iniţial l-au incitat Urmăreste perfecţiunea.- Insumaţi subtotalurile pondere coloană şi efectuaţi scorul / Scrieţi scorurile în tabel : Caracteristici Caracteristici de învăţare Caracteristici de motivaţie Caracteristici de creativitate Caracteristici de leadership dimensiune - Dimensiunea Dimensiunea I Dimensiunea II Dimensiunea III Dimensiunea IV Sc Dimensiunea I : Caracteristici de învăţare 1. are o preferinţă specială pentru biografii. încearcă să descopere mereu “cum” şi “de ce” Are o deosebită uşurinţă în surprinderea principiilor şi face generalizări pertinente despre fenomene. 4. 7. 4. 2. oameni şi lucruri Este un fin şi atent observator. Posedă o bancă de informaţii despre o varietate de subiecte (peste nivelul de interes al colegilor) Prelucrează şi actualizează rapid informaţiile Intelege rapid relaţiile cauză-efect. un film etc. foloseşte termenii corect. enciclopedii. 3. nu se mulţumeşte usor cu rezultatele sale 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 15 . “vede mai mult şi mai bine” decât alţii o întămplare.

5. încăpăţnat în hotărârile lui Îi place sa organizeze lucruri. îşi respectă promisiunile 1 2 3 16 . 8.5. oameni. de multe ori elaborează răspunsuri neobişnuite. tolerează dezordinea. cum ar fi cele legate de religie. situaţii Este profund interesat de adevarat şi fals. 3. sexualitate. 2. 7. nu este acaparat de detalii Critică în mod constructiv şi face analize critice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune Dimensiunea IV : Caracteristici de leadership 1. avansează judecăţi despre oameni si realităţi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune Dimensiunea III : Caracteristici de creativitate 1. uneori riscă să devină dezagreabil. modificări Manifestă un savuros simţ al umorului Este deschis iraţionalului din el. 6. imbunătăţiri. 10 Manifestă curiozitate în legătură cu o mare varietate de subiecte. Preferă să lucreze independent. politică. este preocupat de adaptari. 7. de bine şi rău. 8. Este atent la trăsăturile estetice Este nonconformist. 4. este aventuros şi speculativ Manifestă o mare atracţie pentru jocul intelectual. este tenace Îşi asumă riscuri mari. rase Deseori este categoric (uneori chiar agresiv). 9. Îşi asumă responsabilităţi. pune tot timpul întrebări despre tot şi toate Emite un mare număr de idei şi de soluţii. inteligente Este dezinhibat în exprimarea opiniilor. 6. este înclinat spre imaginaţie şi fantezie. 9. are sensibilitate emoţională Este sensibil la frumos. nu are nevoie de multă direcţionare din partea profesorilor Este interesat de probleme mature. unice.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Manifestă încredere pentru toţi cei din jur; îi place să-şi prezinte rezultatele activităţii Pare să fie agreat de colegii de clasă Este cooperant cu colegii şi cu profesorii; în general evită certurile Are o mare uşurintă în exprimarea verbală şi se face bine înţeles Se adaptează repede la noile situaţii; este flexibil în gândire şi nu se teme să iasă din rutină Se simte bine în anturaje numeroase; este sociabil şi nu-i place să rămanână singur Are tendinţa de a domina când se afla în grup; direcţionează activităţile în care se implică Participă la toate acţiunile organizate de şcoală în afara orelor de curs Exceleză la atletism; este bine coordonat motric şi agreează mişcarea în aer liber

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

3

3 3 3

3

3

3 3

Total coloană Total pondere coloană Scor total dimensiune

1.2.7 CHESTIONARUL DE NOMINALIZARE CSD 1 PENTRU PROFESORI Conţine 78 de întrebări referitoare la caracteristicile copilului supradotat, grupate în şase secţiuni Scala de dezvoltare Nr. item 1. (1) 2. (7) 3. (13) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 (19) (25) (31) (37) (43) (49) (55) (61) INTREBARE Copilul a fost precoce de la cea mai mică vârstă ? A început să meargă… Vorbeşte de la 2-3 ani într-o manieră originală : inventează cuvinte sau foloseşte fraze ? Ştie să-şi scri numele şi să numere înainte de a merge la şcoală ? A vorbit corect de la 3 ani, când folosea în mod adecvat cuvintele ? De timpuriu i-au plăcut jocurile inventate de el cu parteneri imaginari ? Cunoaşte de timpuriu numele obiectelor uzuale şi modul de a se servi de ele ? Este în avans cu scrisul, comparativ cu cei de-o varsta cu el ? A avut un interes precoce pentru numere si calcul Are părinţi permisivi care încurajează interesele copilului ? Are iniţiativă şi multă independenţă în jocuri ?
17

A da 10 l da da da da da da da da da

12 13

(67) (73)

A invăţat să citească pana la 4-5 ani ? Credeţi că însuşirile deosebite pe care le are au fost declanşate de un moment aparte ? Trăsături de personalitate

da da

Nr. item 1 (2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (8) (14) (20) (26) (32) (38) (44) (50) (56) (62) (68) (74)

INTREBARE În tot ceea ce face are tendinţa de a-şi alege parteneri mai în vârstă decât el ? Doreşte mult să vorbească cu adulţii ? Îi place să-i judece pe oamenii mari ? Este plictisit de activităţile de rutină ? Este foarte sensibil la nedreptate, chiar dacă nu este el victima ? Este interesat de evenimentele politice sau sociale ? Are o atitudine critică faţă de unele evenimente ? Se revoltă atunci caâd i se cer lucruri nerezonabile ? Ştie să respecte regulile şi ascultă de autoritatea adulţilor Doreste să facă servicii altora şi este grijuliu cu ceilalţi ? Are un puternic simţ al responsabilităţii; este fidel angajamentelor făcute ? Are pasiuni şi interese speciale ? Este foarte perseverent atunci când işi doreşte ceva ? III. Aptitudini speciale şi talente

A Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Nr. item 1 (3) 2 (9) 3 (15) 4 (21) 5 (27) 6 (33) 7 (39) 8 (45) 9 (51) 10 (57) 11 (63) 12 (69) 13 (75)

INTREBARE Petrece mult timp singur cu jucăriile şi proiectele sale ? Manifestă un interes deosebit pentru disciplinele tehnice ? Manifestă o mare ingeniozitate tehnică ? A manifestat de timpuriu un talent special la muzică ? Are un interes particular pentru desen sau pictură ? Are interes pentru teatru sau film (actorie) ? Este deosebit de dotat pentru sport ? Are o mare abilitate manuală ? Are aptitudini deosebite pentru balet şi dans ? Compune cu uşurinţă poezii sau cântece ? A invăţat să calculeze în minte înainte să meargă la şcoală Este deosebit de interesat de hărţi, atlase ? În orice activitate ajunge spontan liderul grupului ? IV. Aptitudini şcolare

A Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Nr. item 1 (4) 2 (10) 3 (16) 4 (22) 5 (28) 6 (34)

INTREBARE Învaţş repede si uşor ? Deşi a învăţat să citească repede, a avut dificultăţi cu scrisul ? Este în avans la învăţătură comparativ cu colegii lui ? Preferă cărţi pentru copii mai mari sau chiar pentru adulţi ? Este în fruntea clasei, fără un efort deosebit ? Afirmă că activităţile de şcoală îl plictisesc pentru că sunt prea

A Da Da Da Da Da Da

18

7 8 9 10 11 12 13

(40) (46) (52) (58) (64) (70) (76)

uşoare ? Are o memorie foarte bună pentru lucrurile care îl interesează ? Pune intrebări referitoare la cauzele şi originile lucrurilor ? Are note sau calificative foarte bune la gradiniţă sau la şcoală ? Rezolvă cu uşurinţă probleme de aritmetică şi calcul numeric ? Manifestă o curiozitate aparte pentru dicţionare si enciclopedii ? Este ajutat acasă la teme sau lecţii ? Deşi are mari resurse intelectuale, la şcoală nu excelează?

Da Da Da Da Da Da Da

V. Limbaj Nr. item 1 (5) 2 (11) 3 (17) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (23) (29) (35) (41) (47) (53) (59) (65) (71) (77) INTREBARE A folosit primele cuvinte… A folosit vorbirea în propoziţii scurte… Utilizează corect cuvintele , având vocabularul unui copil mai mare sau al unui adult ? Îi plac cuvintele lungi şi complicate ? Întelege repede când i se explică ceva oral ? Inventează cu talent scurte istorioare ? Poate vorbi cu uşurinţă într-o limbă străină ? Estimaţi lectura după numărul de cărţi citite într-o lună Doreşte cărţi la un nivel mai avansat vârstei lui ? Memorează cu uşurinţă poezii, proverbe, zicale ? Citeşte zilnic, în afara cărţilor pentru şcoală ? Are un vocabular bogat ? Are un tatent de orator şi este foarte convingător ? VI. Calităţi intelectuale Nr. item 1 (6) 2 (12) 3 (18) 4 (24) 5 (30) 6 (36) 7 (42) 8 (48) 9 (54) 10 (60) 11 (66) 12 (72) INTREBARE Este considerat dotat de către familie ? Pune multe întrebări, variate şi originale ? Judecă şi întelege lucrurile, peste media celor de-o vârstă cu el ? Are cunoştinţe remarcabile despre multe subiecte ? Are tendinţa de a introduce reguli noi în jocurile sale ? Este interesat de Univers şi de originea omului ? Îi plac jocurile complicate care necesită concentrare ? Face observaţii perspicace ? Are simţul umorului ? Are idei originale şi dă dovadă de mare imaginaţie ? A avut de mic un puternic interes pentru un anumit domeniu ? Este informat asupra multor subiecte din varii domenii ? A Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da A 1 an 1 an Da Da Da Da Da >3 Da Da Da Da Da

19

1 MODELE CURRICULARE Calvin Taylor elaborează modelul numit : “Stâlpii totemici ai talentului multiplu” în care sunt specificate şase tipuri de talente :  Talentul intelectual . 2. După cum arată D`Hainaud.  Planificarea . de la 1 la 78 Totalurile pentru fiecare din cele şase secţiuni se obţin însumând scorurile pentru cele 13 intrebări după numărul ce-l poartă în paranteză Factorul supradotare se obţine efectuând totalul general al celor şase secţiuni CAPITOLUL II ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE INSTRUIRII DIFERENŢIATE ȘI STATEGII DE APLICARE De-a lungul timpului. 20 .  Talentul academic . unei cărţi Se acordă fiecărui raspuns “da” valoarea 1 şi fiecărui Da răspuns “nu” valoarea 0 Întrebările se citesc în ordinea lor fireasca. deşi supradotaţii invaţă mai rapid şi mai mult decat colegii de aceeaşi vârstă.13 (78) Este capabil să redea corect rezumatul unui film. precum şi a formelor de pregătire a profesorilor pentru elevii supradotaţi. ei riscă să se piardă daca nu li se oferă posibilitatea unor experienţe educaţionale corespunzătoare. s-a remarcat că. pentru a fi satisfăcute nevoile lor educaţionale este nevoie de un alt tip de instruire şi de alte conţinuturi decât cele incluse în programa şcolară obişnuită. Astfel. ceea ce în cazul copiilor supradotaţi înseamnă cunoaşterea modelelor de instruire diferenţiată. o nevoie educaţională se transformă în cerere educaţională numai atunci când există o “bază de cunoştinţe prealabilă”.

va fi sau nu inclus in program.  Luarea deciziilor In lucrarea sa “Câte talente poate tolera un program”.1. Jellen şi Verduin evidenţiază necesitatea de a pune la punct o instruire diferenţiată a supradotaţilor in funcţie de patru dimensiuni : a) identificarea factorilor relevanţi ai supradotării (abilitate cognitivă. Holmes. Renzulli şi Reis elaborează “Schoolwide Enrichment Model” – SEM care presupune compactarea tuturor acţiunilor şi recomandărilor profesorului. condiţiile în care sunt predate cunoştinţele (conţinuturi. a facilita. b) c) d) necesităţile unei societăţi constituţionale (drepturile omului şi obligaţiile umane). Aspectele pozitive ale SEM : 21 . a consilia) . pe cei ce au toate talentele sau pe aceia care au un nivel superior numai la unul dintre talente Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Talent intelectual Locul1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 Locul 5 Locul 6 Locul 7 Locul 8 Locul 9 Locul 10 Talent academic Locul 2 1 3 10 5 6 7 8 9 4 Planifi care Locul 9 10 8 7 6 5 4 1 2 3 Prog noză Locul 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Creativi tate Locul 10 3 5 7 9 2 1 4 6 8 Lu de Lo Se pune întrebarea dacă elevul nr. metodologie. precum şi eliminarea secvenţelor deja învăţate şi diferenţierea ritmului de învătare pentru fiecare materie în parte.  Creativitatea . Taylor a ridicat următoarea întrebare : ce copii selectăm pentru programele de supradotaţi. rolul profesorului în instruire (a preda. tehnici de evaluare) . care a obţinut locul 1 la testele de inteligenţă. dar locul 10 la creativitate. Prognoza . afectivă si conativă) .

Betts creează modelul “elevului autonom” pentru elevii supradotaţi din şcoala primară. Betts şi Neihart au realizat adevărate profiluri ale copiilor supradotaţi : 22 .  Rolul profesorilor de facilitatori . aşa cum le precizează Betts.   Realizarea unui “portret al elevului” G. şi nu competitive între Reducerea problemelor legate de elitism şi a atitudinilor negative Promovarea superiorităţii intelectuale . cu scopul formării self-concept-ului pozitiv. se referă la :   Integrarea totală a individului (cognitiv.  Analizând efectele modelului. având o direcţionare proprie. Principiile de bază în formarea elevului autonom.  curriculumul obişnuit .   Conţinutul bazat pe elev . Lipsa restricţiilor de spaţiu şi timp.  Modelarea deprinderilor sociale. dezvoltarea abilitatii de comunicare eficienţa cu ceilalţi.  Formarea stimei de sine : modul în care o persoana işi percepe sinele o va ajuta să –şi anticipeze comportamentul şi eficienţa acţiunilor . dezvoltării gândirii şi formării responsabilităţii pentru propria învăţare. ci şi la cea emoţională. abilităţi şi atitudini pozitive .  profesori . Promovarea unui nivel avansat de învătare şi creativitate Integrarea serviciilor speciale ale elevilor supradotaţi în Realizarea unei relaţii cooperative. productivă unei populaţii şcolare de 3-5% .  fată de copiii cuprinşi în programele speciale . afectiv) cu scopul de a deveni independent. de a asculta şi de a transmite mesaje adecvate . social. Conceptul de elev independent nu se refera numai la dezvoltarea cognitivă. Formarea elevilor pe termen lung .

- Tipul III : elevul ascuns - nu are suficientă încredere în sine . ramâne independent . îşi ascunde abilităţile . se plictiseşte şi rămâne frustrat de sistemul şcolar . la corespondenţa dintre ritmul de predare şi fiecare categorie de vârsta. 2. precum şi la faptul că acei copii cu o dotare cognitivă ridicată şi uşurintă de învăţare asimileaza mai repede curriculumul standard. comit un “suicid educaţional”. nu are un comportament adecvat şcolii. având în vedere următoarele argumente :  Deosebirea dintre supradotaţi şi ceilalţi copii constă în ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor . este creativ şi autonom în atitudini şi comportament. Premisele pe care se întemeiază instruirea accelerata se referă la stabilirea unor conţinuturi specifice fiecărui nivel de instruire. - Tipul IV : elevul care renunţă - nu pot fi identificaţi din vreme de către profesori . nu işi dezvoltă toate abilităţile şi aptitudinile . nu este spontan . scoruri mari la testele de realizare şi inteligenţă .Tipul I : elevul care are succes - este printre primii identificaţi în program . Mulţi specialişti pledează pentru accelerare.2 ACCELERAREA Accelerarea reprezintă progresul intelectual obţinut în urma aplicării unui program de instruire într-un ritm mai rapid sau la varste mai mici. 23 . trebuinţele sale de apartenenţă la grup sunt foarte puternice . Tipul II : elevul ambiţios cu sine - nonconformist.

Evitarea unor studii “sărăcacioase” . Timp mai putin acordat exerciţiilor de rutină şi repetiţiilor plictisitoare . Reducerea conflictelor cu elevii de aceeaşi vârstă. principalele forme. Absolvirea a două clase într-un an . Trecerea unui copil supradotat într-o clasa mai mare răspunde nevoii educaţionale a acestuia . Deşi formele prin care se realizează accelerarea reflectă întotdeauna politica educaţională şi resursele economice. mai frecvent aplicate. care nu au aceleaşi preocupări. ar fi :   Saltul peste o clasă .  Activităţi suplimentare de tip extraşcolar . abilităţi.  Accesul la o programa şcolară specifică claselor mai mari îi stimulează şi îi provoacă într-un mod benefic pe cei supradotaţi. Scăderea monotoniei şi a plictiselii . Scăderea numărului de eşecuri sau abandonuri şcolare la supradotaţii subrealizaţi .            24 . Creşterea timpului acordat pregătirii carierei . Avantajele accelerării Apropierea între nivelul de instruire şi potentialul cognitiv al elevului .  Progresul la o singurş materie şcolară . Posibilitatea de a stabili relaţii cu colegi care au aceleaşi preocupări academice .  Cursuri extracurriculare. interese.  Admiterea timpurie în formele de învătământ . Dezavantaje Creşterea ritmului de învatare poate influenţa calitatea asimilarii cunoştinţelor . Recunoaşterea învătării depline prin acordarea de “credite” . Creşterea motivaţiei realizării de sine .

la care sunt predate modalităţile de realizare a unei cercetări şi a unor produse de înaltă ţinută ştiinţifică şi estetică.  Izolarea fată de foştii colegi . utilizarea materialelor audiovizuale ce au scopul de a prezenta copiilor teme noi şi interesante. Tipul III de îmbogăţire reprezintă nivelul cel mai avansat. informaţii şi teorii care nu se afla în programa şcolară . comunicării . Sentimente de frustrare apărute în urma creşterii cerinţelor de învăţare . În timp ce accelerarea constituie un proces “vertical” permitând o avansare mai rapidă în cadrul unui curriculum comun. frecventează alte cursuri decât cele ale orarului comun. elaborat de Feldhusen şi Kollof este un   alt tip de instruire îmbogăţită. centrele de interes. Tipul II de îmbogăţire se bazează pe metode şi materiale didactice special construite pentru dezvoltarea proceselor gândirii. Sacrificarea timpului de joacă în favoarea celui de studiu .3 ÎMBOGĂŢIREA Un alt mod de a răspunde nevoii de educaţie diferenţiată a copiilor supradotaţi îl reprezintă “îmbogăţirea” curriculumului prin extinderea sau aprofundarea studiilor.  Lipsa “hobby-urilor . îmbogăţirea este considerată un proces “lateral”. Argumentul principal susţine că dotarea intelectuală superioară se poate transforma în competentă doar prin lărgirea numărului şi tipurilor de experienţe ale învăţării. “Purdue Three Stage Model”. prin care copiii se pot îmbogăţi din punct de vedere intelectual :  Tipul I de îmbogăţire cuprinde activităţile şi excursiile tematice. Copiii. Obiectivele modelului 25 . Lipsa activităţilor sociale specifice fiecărei vârste.   2. prezintă trei categorii de activităţi de instruire. Modelul “triada imbogăţirii” a lui Renzulli. prin includerea unor teme considerabil mai extinse. selectaţi şi grupaţi în funcţie de abilităţi. dincolo de graniţele curriculumului obişnuit. lipsa prieteniilor .

2. însuşirile supradotaţilor impunând predarea unor concepte îmbogăţite (abstracte şi complexe) şi parcurgerea unei discipline şcolare într-un ritm mai rapid. cu activităţi specifice : 1. Strategiile organizatorice reunite sub denumirea grupare pe abilităţi sunt focalizate pe instruirea centrată pe nevoile grupului şi se prezintă sub urmatoarele forme :  gruparea pe abilităti omogene (tracking) permite separarea copiilor in trei mari categorii. Efectul pe termen lung al modelului.Purdue sunt dezvoltarea abilităţilor cognitive de baza. constă în impactul pozi- 3. 26 . studii independente. desene. încurajarea copiilor supradotaţi de a învăţa eficient şi independent. exerciţii de gândire critică şi creativă . în funcţie de performanţele obţinute (scăzute/medii/superioare). cât şi pe cele intangibile Combinarea dintre îmbogăţire şi accelerare nu este o idee   revoluţionară. prezentări).4 . stimularea creativităţii. Anul şcolar se împarte în trei stadii. GRUPAREA Gruparea. ci o necesitate. 2. modalitate organizatorică asemănătoare cu formele studiului independent. tiv asupra transferului de aptitudini dobândite la toţi copiii care au participat de timpuriu la programul Purdue. Există mai multe tipuri de îmbogăţire a activităţilor şcolare :  îmbogăţirea orientată spre proces are ca scop dezvoltarea proceselor mintale şi a creativităţii îmbogăţirea orientată spre conţinut pune accent pe o anumită disciplină predată mai aprofundat decât prin curriculumul normal îmbogăţirea orientată spre produs are în vedere atât rezultatele tangibile (lucrări. reprezintă un alt tip de răspuns prin care se poate efectua o instruire diferenţiată elevilor supradotaţi. rezolvarea creativă a problemelor .

27 . în cazul în care nu există un proces intensiv şi îndelungat de încurajare şi educare. gruparea interclase selecţionează elevii cu performanţe înalte din clase diferite care au parcurs aceeaşi programă şcolară la mai multe discipline . adaptarea la nevoile de grup. fără o încurajare specială prin instruire. elevii supradotaţi nu vor atinge nivelul maxim al capacităţilor lor. pull-out program este o practică prin care elevii sunt separaţi în clase de alt nivel cu scopul furnizării unor experienţe de educaţie îmbogăţite . cum ar fi : ateliere de lucru. ci cu abilităţi mixte. Învăţarea cooperativă reprezintă tot o formă de grupare a elevilor. dar nu a celor de acelaşi nivel. calculată pe baza performanţelor individuale. Weinert şi Wagner argumentează un cadru teoretic de sprijinire a programelor extraşcolare. Copiii aparţinând aceleiaşi grupe învaţă împreună. caracterizat prin câteva aspecte :   incitări – stimularea curiozităţii. regruparea pentru instruirea specializată separă elevii numai la unele materii şcolare. fiind evaluaţi după performanţa medie a grupului. specializarea pe sarcini . oportunităţi egale de succes . - Strategii extraşcolare Presupunerea că indivizii supradotaţi se descurcă şi singuri. competiţii . adaptarea la nevoile individuale . este total nefondată . restul timpului fiind petrecut în clasele eterogene . responsabilitatea individuală . a căutării de informaţii în mai multe surse oferte – o varietate de opţiuni adecvate angajării în activităţile de învăţare. cursuri de vară. În toate formele de învăţare cooperativă pot fi identificate şase caracteristici principale : - scopurile echipei .    gruparea “in mănunchi” este o practică prin care grupe de 5-6 elevi sunt repartizate unui profesor.

cooperarea – copiii supradotaţi trebuie educaţi în comunitate pentru a deveni responsabili. provocări / stimulări – nivelul de dificultate a activităţilor trebuie să corespundă nivelului aptitudinal. astfel încât fiecare elev să depună un efort considerabil pentru a-şi atinge scopul . stimulându-se dezvoltarea armonioasa a personalităţii. din punct de vedere social. premieri / atracţii – activităţile să fie atractive şi incitante şi să-i ofere elevului posibilitatea de a avea succes. parinţii şi profesorii să poată să obţină o informaţie calificată privind programele existente care pot susţine aspectele unice ale potenţialului elevului . de a fi recunoscut . consilierea – copiii mai mici.    28 .

Așadar: 3.1. implicaţiilor ei şi să ştie să o dezvolte. concepţiile privind supradotarea. primul factor ce influenţează succesul şcolar. un profesor bun nu trebuie să aiba un IQ ridicat. practicile educaţionale. care analizează comparativ două grupe de profesori : eficienţi şi noneficienţi (cu aceeaşi distribuţie a loturilor în ceea ce priveşte 29 .1 OBIECTIVE Obiectivul nr 1. aptitudinile şi valorile achiziţionate de către elevi. ci şi de nivelul de pregătire a cadrelor didactice. Elaborarea şi adoptarea unor programe specifice formării profesorilor sunt procese aflate în strânsă legătură cu câţiva factori : politica sistemului de învăţământ. Studiul de referinţă în literatura de specialitate este cel realizat de Bishop. ci după comportamentul profesorului în clasă. deprinderile. Aşa cum reiese din studiile de specialitate. dar trebuie sa acorde valoare inteligenţei. resursele materiale.CAPITOLUL III METODOLOGIA CERCETĂRII OBIECTIVE ȘI IPOTEZE Cercetarea și-a propus a identifica câteva obiective ce trebuie urmărite în educația copiilor cu abilități intelectuale înalte. este apreciată nu după inteligenţa profesorului. Competenţa didactică. rezultatele predării fiind reflectate în cunoştinţele. Sprijinirea şi stimularea elevilor supradotaţi depind nu numai de calitatea şi structura curriculumului.

astfel încât elevul să-şi poată exprima liber opiniile . tipul de facultate absolvită). preocupare excesivă în privinţa disciplinei . cu o atitudine încurajatoare. lipsa de energie . considera că anumite trăsături îl fac incapabil pe un profesor să predea elevilor supradotaţi : - autoritate . entuziast . cu abilitatea de a vedea lucrurile empatic . atitudine defensivă . cu interese variate (intelectuale. această trăsătură implicând următorii indicatori comportamentali : - a fi empatic şi a şti să-i “inspiri” pe alţii . - 30 . imaginativ. congruent. presiune datorată timpului scurt avut la dispoziţie . stimulativ. flexibil. dezinteres în promovarea iniţiativei. alert cognitiv . artistice) . muncitor . a fi deschis. - Clark sustine că principala caracteristică a profesorului pentru clasele de supradotaţi este “stima fata de sine” (self-esteem). insensibilitate faţă de nevoile emoţionale şi intelectuale ale copiilor . cu aspiraţii spre realizări de excepţie . inerţie în plan intelectual . a fi tolerant faţă de ambiguitate . culturale. implicându-se în activităţile clasei. uman . Bishop elaboreaza următorul portret al profesorului eficient pentru supradotaţi : - matur şi experimentat . sexul. - - Torrance. vârsta. a fi citit. a fi autentic. asociind supradotarea cu creativitatea. cu un nivel de inteligenţă ridicat . ordonat. informat. lipsa de dăruire în procesul de predare-învăţare . cu o atitudine participativă.vechimea în predare. sistematic. inovativ. entuziast .

3 puncte=mediu. 1punct=nesatisfăcător criterii observate……………………………………………………………………… criterii neobservate…………………………………………………………………… Nr. sub forma a 11 criterii : Criterii Misiune Autocaracterizare Empatie Perceptie individualizată Ascultare Investiţie Stimulare Activare Gestalt Obiectivitate Atentie Descriere Consideră că educaţia este fundamentală pentru tot ce ar apărea mai t Se vede ca o persoană caldă. fişa elaborată de Baldwin. criterii subcriterii 31 . prietenoasă şi considera că profesorul ar benefic pentru elevi Înţelege şi acceptă sentimentele elevilor. 4 puncte=superior. de a transfera “trebuinţe de inc asupra elevilor. cu ajutorul căreia pot fi surprinse credinţele profesorilor despre misiunea pedagogica proprie. concepţiile despre supradotare şi modul de autocaracterizare. diversităţii şi unicităţii fiecărui individ. fiind conştient că răspunsul la o prob află în ceea ce pune vorbitorul Satisfacţia de profesor rezultă din performanţele elevului Este stimulat de activităţi noi pe care le aplică în demersul didactic Ştie să motiveze elevii să înveţe Are inclinatia de a fi perfecţionist. lucrând alături de ei pentru finalizarea activităţilor înc Trage concluzii numai după fapte Are un model de profesor după care se ghidează şi consideră că act de predare se realizează pe termen lung Hansen şi Feldhusen elaborează fişa de observaţie a comportamentului profesorului pentru clasele de elevi supradotaţi Se acorda 5 puncte=deosebit. fără a încerca să problemele în locul lor Elaborează activitaţi prin care elevii işi pot exprima individualitatea Facilitează exprimarea altora. - Cea mai utilizată tehnică de apreciere a competentelor profesorului de la clasele de elevi supradotaţi este Teacher Perceiver Interview. 2 puncte= =nevoie de îmbunătăţire. a acorda valoare schimbării şi actualizării sinelui.- a acorda valoare inteligenţei.

exemple şi ilustrări suficiente E. activităţi de gândire critică cognitive de nivel ridicat A. planificarea lecţiei în mod flexibil Conformitatea dintre planul B. modele. discuţii. evidenţierea taxonomiei prin mijloace didactice Stimularea abilităţilor B. deprinderi creative B. evitarea exerciţiilor şi repetiţiilor inutile Posibilitatea ca elevii să-şi A. folosirea mişcării Implicarea elevilor în mai C. expertiza profesorului A. incurajarea asumării riscului Stimularea creativităţii D. răspunsurile elevilor evidenţiază înţelegerea mate 3 4 5 6 7 8 predat A. excursii B. varietatea materialelor utilizate Utilizarea de mijloace C. respectarea stilurilor individuale de învăţare A. studii independente multe experienţe D. oferta de alegeri corespunzatoare stabilească singuri activităţile B. respect pentru ideile individuale Interacţiunea dintre elev şi C. atmosfera de acceptanţa C. energia şi entuziasmul profesorului B.A. centrat pe elev lecţiei şi obiective A. varietate Tehnici motivaţionale C. orientare spre concept C. deschidere faţă de interesele şi ritmul elevului şi continua activităţile în afara B. Adecvat / necesar didactice auxiliare D. materiale audiovizuale. folosirea adecvată a umorului elev. aprofundare şi extindere corectă B. dintre profesor si elev D. orientarea activităţilor pe elev C. distribuire variată a sarcinilor A. stimularea intereselor individuale A. rezolvare de probleme. demonstraţii B. abilităţi de comunicare verbală B.1 Acoperirea disciplinei şcolare Claritatea predării 2 A. corespunzător nevoilor individualizate Corespunzător nevoilor grupului Ritmul instruirii C. instructaj clar şi specific D. modelarea comportamentului creativ A. abilităţi de comunicare nonverbală C. Promovarea autodisciplinei 9 10 11 12 Oportunităţi pentru elev de a. activităţi de pregătit acasă pentru prezentarea în clasă orelor de curs C. filme. materiale scrise 32 . entuziasmul şi persistenţa elevului A. intrebări deschise E. activităţi care promoveaza sentimente de grup B.

de cele mai multe ori. competiţiile sau concursurile au avut ca prim scop “întărirea” învăţării şi reducerea emotivităţii. iar şcoala este pasivă . pentru ca acesta să-şi perfecţioneze talentul . viaa părinţilor a fost adaptată la cea a copilului. şi nu pe premiile sau calificativele şcolare. în perioada adolescenţei. În acest sens. 33 . odată cu începerea pregătirii în domeniul artistic. având unul dintre părinti cu interese puternice în domeniul respectiv. O mare importanţă pentru eficienta activităţii de consiliere o     prezintă cunoaşterea influenţelor provenite din mediul şcolar. prin care sunt prezentate interacţiunile dintre şcoală şi părinţi : 1. adică asocierea performanţelor cu unele deprinderi socioafective. cooperarea presupune ca factorii educative să se implice activ în educaţia supradotaţilor şi să coopereze cu părinţii .Obiectivul nr 2. Bloom şi Sosniak au stabilit situaţiile sociale cele mai frecvente prin care au trecut indivizii cu performanţe superioare :  majoritatea au fost puternic implicaţi într-un domeniu de activitate înainte de 12 ani. în care părinţii sunt activi. celelalte preocupări au trecut în plan secund. timpul pentru exerciţii era de 15 ore zilnic. accentul s-a pus pe “deplina stăpânire a învătării”. o teorie coerentă a fost emisă de Colangelo şi Dettman. conflictul reprezintă un tip de interacţiune rezultată din concepţiile părinţilor privind rolul şcolii.  familia a acordat atenţie dezvoltării limbajului şi a asigurat resursele pentru stimularea talentului.   cea mai mare parte a instruirii a fost individuală . existând asteptări deosebit de mari pentru performanţele copilului . Importanţa acordată mediului (fizic şi sociocultural) în consilierea educaţională justifică prin influenţa sa determinantă modelarea potenţialului intelectual. “părinţii activi” au o atitudine critică faţă de şcoală sau chiar o blamează. ceea ce conduce la : 2.

în care şcoala vrea să ofere facilităţi educaţionale copiilor supradotaţi. implicarea şi participarea părinţilor şi elevilor. interferenţa este o interacţiune de natură conflictuală. considerându-se că prin curriculumul normal şi activităţile extraşcolare. Dacă elevii supradotați nu beneficiază de metode adecvate de predareînvățare atunci aceștia devin neinteresați de procesul de învățământ de la școală. un consilier special format pentru supradotaţi. Presiunile sociale privind cariera asupra fetelor supradotate (discriminăr Programele de consiliere presupun o serie de activităţi    alese în funcţie de nevoile afective şi cognitive ale tinerilor. o lupta continuă a părinţilor cu şcoala. 3.2 IPOTEZE Ipotezele pe care intenționez să le verific veridicitatea în urma studiului efectuat sunt: 1. realizarea consilierii prin consultaţii de remediere. dintre care cele mai importante sunt :   Interdependenta între dezvoltarea cognitivă şi alegerea carierei . copiii supradotaţi se dezvoltă foarte bine şi singuri. Activitatea de consiliere impune cunoaşterea problemelor specifice supradotaţilor. 3. Dezvoltarea naturală a copilului vine în urma acordului dintre părinţi şi scoală. asumarea unor programe pe contul părinţilor renunţarea la comunicarea cu şcoala. 34 .- respingerea de către copil a evaluărilor şi cerinţelor şcolii. Sentimente conflictuale ce apar în urma unei perioade îndelungate de pregătire. Stările de ambivalenţă datorate multipotenţialului . Alegerea profesiunii pe baza raţionamentului intuitiv şi nu pe a celui tipic deductiv . dar părinţii se opun din cauza relaţiilor cu colegii de aceeaşi vârstă. 4.

Studiul a fost efectuat la o Școală Generală din Cartierul Drumul Taberei –sector 6 București. ci şi de “un altfel” de şcoală. astfel. două întrebări deschise care să reflecte atitudinea populaţiei investigate. 3. 3. o atitudine optimistă din partea profesorilor. Ca rezultate. 25 copii din învățământul primar. Aceste evaluări s-au efectuat pe parcursul a 3 luni. Dacă în școală consilierea copiilor cu abilități intelectuale înalte nu este cea potrivită atunci acești copii au probleme de inadaptare în grupul de colegi. au şi una. 3.3 EȘANTIONUL Am efectuat cercetarea pe un lot de 50 de subiecți. Chestionarele pe care le-am conceput pentru părinți. cu răspunsuri. 3. Copiii propuși în eșantion au fost evaluați și li s-au aplicat teste sumative la limba română. fie dihotomice (da/nu) fie multiple precodificate .2. nu numai de toată atenţia. care privesc oarecum îngrijoraţi noile exigenţe la care trebuie să se supună copiii lor. profesori și elevi sunt chestionare de opinie formate dintr-un sistem logic de întrebări închise. bucuroşi să lucreze numai cu "crema” şi o atitudine circumspectă din partea părinţilor.5 ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 35 .4 INSTRUMENTE DE CERCETARE Instrumentele folosite sunt chestionare și evaluări ale copiilor pe parcursul anului școlar 2008-2009. Totodată am plecat și de la ideea observării acestor copii. Dacă relațiile interumane din grupurile de prieteni și colegi de la școală nu sunt de apropiere și acceptare atunci acești copii sunt marginalizați. în plus. Pentru a lege această școală am cercetat site-ul Inspectoratului Școlar București și am ales școala în urma informațiilor despre rezulatele la concursurile școlare ale acelor copii. 13 învățători/profesori și 12 părinți. anticipez o atitudine entuziastă din partea elevilor. a părinților intervievați dar și a profesorilor care lucrează cu ei. care în cadrul acestui program au avut parte.

După evaluarea celor 25 de copii cu abilități intelectuale înalte s-a constatat că: Nr.crt Indicii de “copil supradotat” Observații Ponderea răspunsurilor 1 Învață repede Copiii supradotați învață repede și ușor comparativ cu ceilalți copii de vârsta lor. Această trebuie observată. ei încep să vorbească devreme și folosesc un mai decât lor de la să 19 vocabular elevat categoria 2 Citește bine ceilalți copii din vârstă. deoarece în unele cazuri poate indica o problemă decât un avantaj. elevi) 21 mai grele. altele ar pentru a învăța un cuvânt preferând indiferență (nr. Mai mult. Am observat că ei încep copiii supradotați citească repede și există posibilitatea 36 . Pot afișa și o indiferență “ușor”.

Este capabil să aibe gânduri Acest copil este în abstracte stare și 5 Se concentrează ușor să să trateze înțeleagă 22 probleme abstracte concepte abstracte.ca la intrarea în școala primară să aibă deja această abilitate 3 E curios dezvoltată. Pe cealaltă parte. Acest copil este capabil concentreze atenția la subiecte care îl interesează pe perioade lungi de timp. Copilul abilități neașteptate în domenii științifice sau un talent unic are 20 să-și 12 37 . dar și la 22 cuvinte. dacă este indiferent la ceva. Copilul nu vrea răspunsuri “Cum?” ce?”. și Cu numai “De alte la “Ce?”. nu poate sta într-un loc niciun 6 Are abilități excepționale moment. el afișează un nivel înalt al 4 curiozității.

14 12-20 12 11 1. caz în părinţilor poate fi profesorii copiilor lor Cunosc problemele adaptare sau inadaptare ale copiilor lor la grupul din care fac parte 38 .crt Răspunsuri Întrebări Ponderea răspunsurilor 1 2 Sunt interesaţi de programul de la şcoală al copiilor lor Cunosc în amănunt programele speciale de care beneficiază cadrul 3 4 învăţământ Poartă des copii procesului dialoguri lor în de cu de 11. Răspunsurile părinţilor intervievaţi au demostrat următoarele: Nr.în domeniul artistic 7 Este un copil „uşor” pentru vârsta sa. A nu se confunda “uşor” cu “pasiv”. Aceasta reprezintă flexibilitatea şi adaptarea copilului şi posibilitatea de a primi stimuli fără a fi agitat sau iritat. există situaţii copiii care mai dificil. Binenţeles.2.3 4-9 Nr.părinţi 12 10 în îşi care simt rolul 20 unicitatea.

profesori 13 educaţional Nominalizarea acestor copii este responsabilitatea profesorilor Profesorii de la clasă au nevoie de sprijinul psihologului şcolii pentru a lucra mai eficientcu aceşti copii Sunt necesare schimbări în programul acestor elevi 4 12.13 13 5 14-17 13 39 .9.10 13 7.Profesorii şi învăţătorii care asigură traseul educaţional acestor copii sunt de părere că: Nr.crt Răspunsuri Întrebări Ponderea răspunsurilor 1 Acestor copii le este necesar un curriculum adaptat bazat pe mai multe cunoştinţe şi cu un grad mai mare de 2 dificultate Dacă în clasă aceşti elevi nu deţin ponderea este greu pentru adapteze 3 profesori să-şi programul 8.11 6 1-6 Nr.

a avea un copil supradotat nu este o sarcină uşoară pentru părinţi. să-i înţeleagă. Din cauza acestei expuneri. Cu toate acestea. învaţă şi îşi dezvoltă abilităţile.şi cultive ca lităţile. Unii nu le cunosc nevoile şi nici nu le recunosc abilităţile sau îi expun mai mult decât este nevoie. 40 . dar şi din părinti cu studii medii. Aproape 60% dintre ei provin din familii intelectuale. De aici rezultă şi o serie de probleme de comunicare între ei şi familie. copiii supradotaţi nu au parte de un mediu favorabil dezvoltării lor. care îi ajută să. diferenţa este că viitorul unui copil supradotat este influenţat de mediul în care el creşte. De multe ori. să le accepte preocupările şi să-i ajute cât pot. Părinţii trebuie să le ofere o atenţie deosebită. copiii îşi ascund capacităţile deosebite pentru că nu rezistă la stresul social la care sunt supuşi sau dezvoltă hobbyuri în care îşi dezvoltă potenţialul de unii singuri. Familia este considerată la fel de importantă deoarece moştenirea genetică este şi ea un factor important dezvoltării copilului.CAPITOLUL IV CONCLUZII Copiii cu abilităţi intelectuale înalte provin din toate mediile sociale şi se pot naşte în familii de intelectuali.

au nevoie să îşi folosească imaginaţia. prin teste standardizate de inteligenţă. majoritatea sunt consideraţi elevi mediocri. Programul de instruire specială se adresează copiilor supradotaţi din clasele I-VIII. Constrângerea copiilor supradotaţi de a învaţa dupa o programă şcolară de nivel mediu. cunoştinţe şi aptitudini. precum şi izolarea lor de către colegii de clasă din cauza intereselor diferite formează reţeta perfectă pentru transformarea unor copii cu abilităţi deosebite în inadaptaţi social. Programul de instruire specială pentru copiii supradotaţi se referă la înfiinţarea unui Centru de Excelenţă. atât sălile de clasă necesare. Școala va pune la dispoziţie. Din acest motiv astăzi multe şcoli din România au programe speciale pentru copii cu abilităţi intelectuale înalte din interes pentru ei dar şi din mândria de a-i avea elevi în şcoală. selecţionaţi de către o comisie specială. De asemenea. sociologi. școala va asigura baza materială şi logistică necesare desfaşurării unei activităţi normale. să se ocupe de ei şi să nu îi lase să se piardă. prin programele de 41 . inteligenţa lor nu se reflectă întotdeauna în rezultate şcolare bune. care va finanţa activităţile extraşcolare ale elevilor supradotaţi şi de asistenţă permanentă a specialiștilor (psihologi. care va funcţiona în cadrul școlii. nu se adresează unui procent redus din educaţia şcolară. Educaţia copiilor supradotaţi nu este o educaţie elitistică. nici de sistemul educaţional şi nici de familii. Ei nu se încadrează în normele artificiale la care sunt supuşi nici de societate. logopezi. Dimpotrivă. ci au nevoie de cineva care să îi înţeleagă. profesori metodişti) de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. ci. iar unii dintre ei rămân repetenţi sau abandonează şcoala din cauză că sfera lor de interes depaşeşte limitele programei şcolare. Toate problemele copiilor supradotaţi sunt cauzate de educaţia necorespunzătoare din copilărie. Centrul de excelenţă va beneficia de ajutorul material oferit de Inspectoratul Şcolar București.Pe de altă parte. căt şi profesorii care vor preda la aceste clase. Ei sunt creativi.

ci inspiră şi motivează.acumulare. alţii în grupuri de învăţare. În crearea mediului de educaţie favorabil dezvoltării abilităţilor se cere un anumit profil profesional al profesorului. este necesar să se responsabilizeze manifestările acestora prin tematici de studiu individual ce pot fi expuse ulterior colegilor. capacitatea de a capta atenţia copiilor şi de a-i introduce uşor în subiectul predat sunt caracteristici ce trebuie intens antrenate mai ales pentru clasele cu copii ce au imaginaţie şi creativitate mai bine dezvoltate. tare sau cu intensitate redusă. Pentru fiecare dintre aceste caracteristici ale stilului de învăţare şcoala poate face o determinare de optim şi consilia familia cum să asigure copilului mediul prielnic. În aceste cazuri funcţionează bine programele de îmbogăţire. care preferă lumina difuză sau lumina puternică. De asemenea. formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii. accelerare şi îndrumare. nu predau. Un mediu de învăţare confortabil pentru aceştia presupune profesori care nu expun. unde se antrenează şi se recunosc abilităţile antrenate individual. Pentru favorizarea dezvoltării calitative a educaţiei în cazul acestui tip de copii. sunt promovate. Capacitatea lui de a empatiza cu elevii în transmiterea de cunoştinţe şi cunoaşterea profundă şi detaliată a subiectului prin care poate naviga liber în funcţie de reacţiile copiilor sunt esenţiale. Există copii care învaţă eficient în singuratate. Pentru introverţi mediul favorabil de învăţare este locul de studiu individual sau domeniul de pasiune impartaşită. Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial. Mediul de educaţie favorabil copiilor extraverţi presupune crearea posibilităţii de manifestare orală a acestora. 42 . Există copii care au randament mare la învaţatură în încăperi de o anumită culoare. tot aşa cum unii copii care preferă să înveţe în totală linişte. alţii cu muzica lentă sau rapidă.

Editura Humanitas. F ( 1994).Editura Fundației Humanitas.Editura Didactică şi Pedagogică. V (2006). T (2004).Bucureşti Doru Vlad Popovci(2004) Introducere în psihopedagogia supradotaților. Creţu. Dicţionar enciclopedic de psihologie. Editura Credis. Universitatea Bucureşti.Din toate aceste motive se trage concluzia necesităţii unei pregătiri pedagogice şi psihologice periodice a profesorilor ce predau acestor copii. Iaşi Creţu. Carmen Creţu(1997) Psihopedagogia succesului. Editura Polirom. Editura Polirom.Copii superior înzestraţi. Incluziunea socială şi şcolară a persoanei Dolto. Psihologia educaţiei. Din acelaşi motiv este necesară şi o pregătire a părinţilor ce au copii cu abilităţi intelectuale înalte în cazul în care aceştia nu-i înteleg. Creţu. București Dumitru Popovici(2000) -Didactică. T (1979). Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu Andrei Barna(1995).Curriculum diferenţiat şi personalizat. Bucureşti. Soluţii noi la probleme controversate Editura Aramis          43 . Când apare copilul. BIBLIOGRAFIE  Alexandru Roşca(1941). Carmen Creţu (1998).Autoeducaţia.

dezvoltare emoţională şi adaptare socială.. Dicţionar de psihologie.Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi. Ameliorarea performantelor individuale prin tehnici de psihoterapie. Editura Polirom. Editura Albatros. Editura Miron. Editura Gutinul Mihaela Roco(2001) . Popescu. Editura Polirom Yolanda Benito(2003) Copiii supradotaţi. Editura Junimea. Golu. Bucureşti Maria Liana Stănescu (2002) -Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi.Neveanu (1978). V (1982). Personalitatea şi cunoaşterea ei. Bucureşti                  44 . Testarea psihologică. Siewert(2005) IQ . Psihologia vârstelor. Inteligenţa şi aptitudinile. Popescu.Editura All. S (1993). Bucureşti. Tipografia Universităţii. B ( 1979). Curs de psihologie generală.  Freud.Nivelul de aspiraţii şcolare. Editura Trei. Verza . Bucureşti. Golu I(200)Psihologie educaţională. Editura Gemma Print Golu P. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii. EdituraCartea Universitară.Bucureşti Howard Gardner(2006) Inteligenţe multiple (Noi orizonturi). Bucureşti Maximilian Boroş(1998) . Iaşi Mihai Jigău (2001) -Consilierea carierei. I. Educaţie. E (1993). Popescu. Bucureşti. Editura Sigma Horst H. Editura Hyperion XXI. I (2008). Editura Ştiinţă şi Tehnică.cum să ne calculăm coeficientul de inteligenţă. Petre. Bucureşti. Editura Sigma Mihai Jigău(1994) Copiii supradotaţi. Itinerar Psihiatric. Editura Polirom Pavelcu. Psihopatologia vieţii cotidiene. Bucureşti. Editura Polirom Nicolae Mitrofan(2005) Laurenţiu Mitrofan.Neveanu (1976).Neveanu (1969).(2006) Componente afectiv-motivaţionale şi aspiraţionale ale performanţei şcolare. Editura Militară. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti Holdevici.

Sunteţi în temă cu modalitatea noastra de diferentiere si individualizare a educatiei ?   DA NU 5. Aţi participat la atelierul de lucru adresat părinţilor.org/wiki/Psihologie ANEXA 1 CHESTIONARUL PENTRU PĂRINŢI 1.. Sunteţi în temă cu experienţele educaţionale ale copilului dvs.ro www. Sunteti in tema cu modalitatea de selecţie a copiilor pentru programe educaţionale mai avansate ? 45 .Site-uri web şi resurse web:    www. din cadrul programului special ?   DA NU 4.wikipedia.net  ro. în care s-a prezentat programul educaţional special al copiilor dvs.psihologie. ?   DA NU DA NU 2.psihologieonline.psihologie. Credeţi că sunteţi suficient de informat în legatură cu programul respectiv?   3.ro www.

Consideraţi că vi s-au oferit suficiente oportunităţi de a fi în legătură cu şcoala şi de a vă întâlni cu profesorii copilului dvs. în urma implicării în acest program special ? Dacă da. ?   DA NU 11. din cadrul programului ?   DA NU 8. Vă sunt cunoscute procedurile de absolvire a programului avansat ?   DA NU 9. Dacă răspunsul la intrebarea 6 este “DA”.  DA NU 6. 46 . Copilul dvs. a avut anumite probleme în şcoala de apartenenţă.   ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 12. Copilul dvs. Aţi fost invitat să vizitaţi locul de desfaşurare a programului (“camera de resurse”)?   DA NU 10. a întâmpinat anumite probleme în grupul de colegi din DA NU programul special ? Dacă da. vă rugăm sa relataţi. vă rugăm relataţi. a fost inclus într-un program avansat în acest an ?   DA NU 7. Copilul dvs. cunoaşteţi ce temă a ales copilul dvs.

Copilul dvs.  DA NU ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………. 13. faţă de activitatea din programul special ?     Entuziasmat Pozitiv Indiferent Refractar 47 . Copilul dvs. va dori să participe şi la anul la un program special. Aţi avut vreo discuţie cu profesorii din şcoala normală despre implicarea DA NU copilului dvs. s-a exprimat vreodată în sensul că pierde experienţe utile oferite de şcoala normală ?   DA NU 14. vă vorbeşte despre experienţele lui în cadrul şcolii speciale ?     Des Câteodată Rar Niciodată 17 Care dintre următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. Dacă copilul dvs. în acest program special ?   15. îl DA NU veţi încuraja ? Din ce motive ?   ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 16.

faţă de gradul de provocare pozitivă a activităţilor ?     Foarte provocativ Cateodată provocativ Deloc provocativ Nu pot aprecia 20. sugestie în legătură cu programul special. ca rezultat al implicării lui în acest program. Vă rugăm să descrieţi câteva schimbări în atitudinea copilului dvs. vă rugăm să ne transmiteţi orice părere. În spaţiul de mai jos.18 Copilul dvs. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 21. faţă de şcoala normală. comentariu. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 48 . îşi exprimă bucuria de a participa la acest program ?     Des Câteodată Rar Niciodată 19.

Sunteţi familiarizat cu problematica programului educaţional special ?    Deloc Oarecum Familiarizat Da Nu 2.ANEXA 2 CHESTIONARUL PENTRU PROFESORI 1. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente informaţii despre acest program ?   3. Sunteţi informat despre experientele de îmbogăţire a cunoştinţelor oferite de acest program ?    Deloc Oarecum Informat 4. Sunteţi familiarizat cu procedeele de compactizare a studiilor ?   Deloc Oarecum 49 .

Credeţi că programul special a pierdut din calitate acum. Familiarizat 5. Credeţi că a cere profesorilor să aplice compactizarea cursurilor reprezintă o pretenţie exagerată ?     Adesea Câteodată Rar Niciodată 8. Sunteţi familiarizat cu condiţiile şi modalitatea de a reprimi un elev ce a ieşit din programul special ?    Deloc Oarecum Familiarizat 7. când admiteţi Da A scăzut putin calitativ un numar mai mare de elevi ?   50 . Sunteţi familiarizat cu condiţiile şi modalitatea de a selecţiona şi include un elev în acest program special ?    Deloc Oarecum Familiarizat 6. Consideraţi că nominalizarea a fost o responsabilitate importantă ?    Da Oarecum Deloc 10. Sunteţi multumit de nominalizările pe care le-aţi făcut pentru a trimite elevii în programul special ?     Deloc Puţin Mulţumit Foarte mulţumit 9.

15. Aţi recurs la schimbări de stil de predare de când suntei implicat în Da Nu programul special ?   ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 51 . Profesorul de resurse vă ţine la curent cu progresul elevilor din Adesea Cateodată Rar Niciodată programul special?     14. este introdusa în programul special ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………. Programul special vă creează vreo problemă în activitatea obişnuită de Nici o perturbare Oarecum perturbat Foarte perturbat la clasă ?    12. Nu a scăzut calitativ 11. Aţi observat modificări în atitudinea elevilor din momentul în care clasa 3 4 Da Nu dvs. Care din cuvintele următoare descriu cel mai bine colaborarea cu Entuziastă Pozitivă Indiferentă Negativă profesorul de resurse ?     13.

. despre programul special. aprecieri. Marcaţi cuvintele de mai jos care exprimă parerea dvs. 16. În spaţiul de mai jos. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 52 .………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………….             Simplu Activ Confuz Competiţional Satisfăcător O idee bună Incorect Responsabil Complicat Discontinuu Pasiv Sistematic 17. sau să puneţi întrebări în legatură cu acest program. vă rugăm să faceţi şi alte comentarii.

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………. Mini – cursuri extraşcolare .………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Mai jos sunt date câteva exemple de activităţi din programul special pe care l-aţi urmat în acest an :     Conferinţe ţinute de invitaţi specialişti . ANEXA 3 CHESTIONARUL PENTRU ELEVI 1. 53 . Excursii cu tematică ştiinţifică .. Enumeraţi şi alte activităţi la care aţi participat. Filme pe teme diferite.

lucrând la acest proiect ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 5. Vă simţiţi mai bine când efectuaţi sarcini individuale. ca urmare a experienţelor comune ?    Da Nu Nu ştiu Da Nu Nu ştiu 7. Care dintre acestea v-au plăcut cel mai mult ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 3. Ce aţi învăţat în plus. V-a făcut plăcere să lucraţi la proiect ? Sunteţi multumit de modul cum aţi finalizat proiectul ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… 4. decât în grupurile mici   Da Nu 6. V-a plăcut să lucraţi cu profesorul de resurse ?    8. Intenţionaţi să vă întoarceţi într-un program special la anul ? Da Nu Nu ştiu 54 . Credeţi că acum colaboraţi mai bine cu ceilalţi colegi.2.

G. 2.9. 2 Al-ba tru + - 55 . D A.Ce aţi dori să faceţi la finalizarea proiectului ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… ANEXA 4 REZULTATELE TESTULUI NR. Credeţi că este corect să li se dea mai multor copii şansa de a participa la Da Nu Nu stiu programul special ? 11. C. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI Maj 1. Credeţi că implicarea în programul special v-a ajutat să vă satisfaceţi interesele ? Da Nu Nu ştiu 10. + alin + ghi + + + Ade-la + • + + + + Scris caligrafic + Şcoa-lă + DICTARE Ex. Crt. D B. 5. 1 Despărţire în silabe Ex. 1 (INIŢIAL) SEPTEMBRIE 2008 Nr. A. A. G. O C. C D. 3.. 4.

B.C B. 1. 7. L M. D. M M. 4. M.F M.G M. 11.A R. 15. 24. D. D A. 13. V. 9. 20. G. A R. 2. Alinea te Moş Crăciun Sfântul Petru Pomii îmbr 1 56 . 14.F M. M. N.R Z. 17. 3.6.E. NUMELE ŞI PRENU MELE Tot. D. 8. G Ş. C. 10. 18. 19.I K.A. M N. A P. M M. Crt.D H. 21. G 10x0. 12. M R. 22. G C. P. T S.D O. 16.5 + + + + + 3 + + + + 3 + + + 3 + Majuscula la înc.E. 23.Ş I.T + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + - + + + + + + + - ANEXA 5 REZULTATELE TESTULUI PARŢIAL FEBRUARIE 2009 DICTARE Nr. R. de prop. 5.M O. ELEVULUI 32 p A. 25.M. A D.5 + + + + + 6x0. S.

M N. E M. 15. 19. 10.M M. C. 12. 18.M. D A. M O. A P. D. 24. R Z. 20.D M.M M. E M. 40 A. I L. 2 cetină drumuri troienite 5 + + + + + + + + + + + + + + -nămeţi 5 + + + + + + + + + + + + + + - Total 1. Nr. S M. 7. 11. N O. N O. F M. 14. 8. P R. A R. 10.Ş I. 13. G NUMELE ŞI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dezvoltarea propoziţiei Ex. G C. C. 5. M. C B. D.3 PRENUMELE ELEVULUI Alcătuire de propoziţii Ex. 16. 9. 11. M. M. T S. 21. 23. 25.L. Ş I.I L. 3. 18. H. D. R. 2. 16.D H. 4. 6. 9. 19. M O. 14.6. 7. 12. G D. M. A D. 8.M N. 13.M. 15. E 5 + + + + + + + + - 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 57 . G Ş. Crt. R. B. E. B.F. L M. 17. 22. 17.S M. A P.

5 + + 6x 0. R.5 + + 6x 0.5 + + 1 2 3 4 5 6 7 58 . C 11 x0. D R.5 + + 0. 22. T S. UMELE To t. 21. 25. G Ş.G + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ANEXA 6 REZULTATELE TESTULUI SUMATIV IUNIE 2009 DICTARE Nr. 2. 1. R Z. 24.5 + + 5x 0.5 + + 7x 0. NUMELE ŞI Crt PREN .D A. 23.5 + + 6x 0. ELEVULUI 31 A. P R.20.

NUMELE ŞI Despărţire în silabe PRENUMELE Alcătuirea de propoziţii Cuvinte cu ELEVULUI leii Tot.E M. 25. 8 – folosirea virgulei. A P. 13.M N. M O. Îmbracă. 3 – respectarea alineatelor. P R. 23. D M. 22. S M. D A. 11 – folosirea semnului două puncte. 40 A. A D. 14. Ş I.G + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Legenda: 1 – majuscula la începutul propoziţiei.E R.C H. Crt. 18. 12 – folosirea liniei de dialog. 7.A D. 5 – scrierea corectă a grupurilor de litere. 4. 21. 4.F M. 24. 5. C H. 2 – majuscula la cuvintele nume de persoane. 13 – scris caligrafic Nr. L M. 5. 15. Ş 3 + + + + + 59 Mâhnire 3 + + + + + - pris pă 5 + + + + - lunc ă 5 + + + + + + - rece 3 + + + + + + + . R Z. 17. G D. G C. 6. 10. G C. N O. 9 – folosirea semnului mirării. 11. 3.3. B. 6. G D. C B. 6 – scrierea corectă a cuv. 2. 12. 10 – folosirea semnului întrebării. M M. I L. 9. 1. 16. G Ş. 19. D. 8. 7 – folosirea puncutlui. 7. 20. B. A R. 4 – scrierea corectă a grupurilor de vocale. T S.

A P. A R. 22. 20. N O. 10. 11. 14. R Z. 25. B. D M. M O. 18.8. I L. 19. L M.S M. G Ş. E R.T S. 24. I. 15. 21. 9.M N. 16. 12. E M. 17. 23. G + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 60 . D. M M. P R.F M. 13.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->