Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme Java(Recursiv + Nerecursiv)

1. Se da un numar natural. Sa se calculeze numarul de cifre pare si numarul de cifre impare. 2. Se da un numar natural. Aflati inversul sau. 3. Se da un numar natural. Aflati cifra maxima si cifra minima din numar. 4. Se da un numar natural. Calculati suma cifrelor pare si produsul cifrelor impare. 5. Se da un numar natural. Verificati daca este numar prim. 6. Se da un numar natural. Afisati divizorii numarului de la cel mai mic la cel mai mare si de la cel mai mare la cel mai mic. 7. Se dau doua numere naturale. Aflati cmmdc-ul celor doua (prin impartiri si apoi prin scaderi). 8. Se da un vector de numere intregi. Sa se afiseze elementul maxim si pozitia/pozitiile pe care apare. 9. Se da un vector de numere intregi. Sa se afiseze elemental minim si de cate ori apare. 10. Se da un vector de numere intregi. Calculati suma elementelor pare si produsul elementelor de pe pozitii impare. 11. Se da un vector de numere intregi. Sa se calculeze media aritmetica a elementelor divizibile cu 5. 12. Se da un vector de numere intregi. Afisati suma elementelor prime. 13. Se da un vector de numere intregi. Afisati produsul elementelor palindrome. 14. Se da un vector de numere intregi. Afisati numarul elementelor perfecte. 15. Se da un vector de numere intregi. Sa se descompuna in factori primi elemental maxim. 16. Se da un vector de numere intregi. Sortati crescator elementele vectorului. 17. Se da un vector de numere intregi. Sortati crescator in functie de cifra minima. 18. Se da un vector de numere intregi. Sortati crescator elementele dintre indicia p si q.

19. Se da un vector de numere intregi. Sa se afiseze toate permutarile circulare catre dreapta, apoi catre stanga. 20.Se da o matrice de numere intregi. Aflati maximul si minimul din matrice. Afisati de cate ori apare fiecare si pozitiile acestuia. 21. Se da o matrice de numere intregi. Afisati maximul si minimul de pe fiecare linie. 22. Se da o matrice de numere intregi. Afisati maximul si minimul de pe fiecare coloana. 23. Se da o matrice de numere intregi. Calculati suma elementelor pare de pe fiecare linie. 24. Se da o matrice de numere intregi. Calculati produsul elementelor de pe coloanele cu indice impar. 25. Se da o matrice de numere intregi. Sa se calculeze suma elementelor prime de pe fiecare linie si suma elementelor palindroame de pe fiecare coloana. 26. Se da o matrice de numere intregi. Afisati indicii coloanelor sortate crescator. 27. Se da o matrice de numere intregi. Afisati coloanele care au elemente distincte. 28. Se da o matrice patratica. Sa se afiseze elementele care sunt deasupra ambelor diagonal si cele care sunt sub ambele diagonal. 29. Se da o matrice de numere intregi. Aflati elementul maxim de pe diagonal principala si elementul minim de pe diagonal secundara.