Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INMATRICULARE PENTRU PERSOANE FIZICE

(PT.VEHICULE NOI SAU UZATE NEINMATRICULATE)

Subsemnatul ... domiciliat in localitatea , strada .nr ., bloc , scara , judet . CNP in calitate de proprietar, solicit inmatricularea vehiculului: - marca tipul.. - numar de identificare .. - culoare an de fabricatie Solicit ca pe certificatul de inmatriculare sa fie mentionat si ...in calitate de _______________________(cf.contract de leasing,inchiriere, imprumut etc..). Depun alaturat urmatoarele documente pt. inmatriculare:

- originalul cartii de identitate a vehiculului ; - fisa de inmatriculare cu viza adm.financiare ; - ITP valabil; - dovada de plata a taxei pe poluare + decizia de calcul (Trezorerie); - dovada de plata a contravalorii certificatului
de inmatriculare (37 lei CEC/BCR);

- dovada de plata a taxei de inmatriculare, (52 lei sau 104 lei - Finante Publice); - certificat de autenticitate (R.A.R.), n termenul de valabilitate (60 zile de la data emiterii, inclusiv) ; - cerere ; - copie B.I.; - document de proprietate (contract vanzare cumparare , factura, etc.); - documente originale de inmatriculare straine ( daca este cazul); - copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila; - copia cartii de identitate a vehicului; - placile cu numarul de inmatriculare straine(pt. a fi distruse).
( Se bifeaza documentele depuse la inmatriculare.) Declar pe propria raspundere ca, autovehiculul este achizitionat de ctre .din.(tara de provenienta) conform documentului de proprietate strain, tradus si legalizat si nu am cunostinta ca vehiculul este furat.
(Se completeaza pt .vehiculele achizitionate din strainatate)

DATA,

SEMNATURA,