Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

ORAR

ZIUA ORA G 401 G 402 G 403 G 404 G 405 G 406 G
ZIUA
ORA
G
401
G
402
G
403
G
404
G
405
G
406
G
407
G
408
G
409
G
410
G
411
G
412
G
413
G
414
G
415
G
416
G
417
G
418
ORA
ZIUA
DR.
PROC.CIV.
CD
-
08.00-10.00
DR. SEC. SOC
O.C
-
213
CRIMIN. P. C. - LAB
212
DR PROC.CIV.
T.B
-
120
DR. PROC.CIV.
LZ
- 215
08.00-10.00
10.00-12.00
CRIMIN.
P.C.
- LAB
DR. SEC. SOC.
O.C. -
213
DR.PROC.CIV.
L Z - 212
DR.PROC.CIV. S.D - 215
10.00-12.00
12.00-14.00
CRIMINALISTICĂ
PROF. E. STANCU
-
A 4
CRIMINALISTICĂ
A. GHERASIM
-
A 3
CRIMINALISTICĂ
P. CIOBANU
-
A 1
12.00-14.00
LUNI
LUNI
14.00-16.00
DR.PROC.CIV.
T.B
-
120
DR.
NOILOR
TEHNOLOGII
D.
COSTESCU
14.00-16.00
16.00-17.00
DR. NOILOR TEHNOLOGII
D. COSTESCU
-
208
(facultativ)
DR. NOILOR TEHNOLOGII
D. COSTESCU
-
208
(facultativ)
DR. NOILOR TEHNOLOGII
D. COSTESCU
-
208
(facultativ)
CRIMIN
P.C.
-
LAB.
-
208
(facultativ)
16.00-17.00
17.00-18.00
16.00-18.00
18.00-20.00
18.00-20.00
08.00-09.00
08.00-09.00
09.00-10.00
DR.PROC.CIV. C.D - 213
DCI
S.S.
-
124
DCI
C.B -
307
CRIMIN
A.G. -
LAB.
09.00-10.00
10.00-12.00
DR.
SECURITĂȚII
SOC.
PROF. ATHANASIU
A 1
DR. SECURITĂȚII SOC.
T. TUNSOIU
-
A
5
DR. PROC.CIVIL
PROF. G. BOROI
-
A 3
10.00-12.00
MARŢI
12.00-14.00
DR. SEC. SOC
O.C
-
212
DR PROC.CIV.
C.D
213
CRIMIN
A.G.
LAB.
DR. SEC.SOC. T.T. - 215
12.00-14.00
MARŢI
14.00-16.00
DR.PROC.CIV.
C.D -
212
CRIMIN
A.G.
- LAB.
14.00-16.00
16.00-18.00
CRIMIN
A.G.
- LAB.
16.00-18.00
18.00-20.00
18.00-20.00
08.00-09.00
08.00-09.00
09.00-10.00
DCI
S.S.
-
124
DR. PROC.CIV.
C.D
-
120
CRIMIN. P.C. - LAB
DR. PROC.CIV.
P.L - 215
DR.SEC.SOC
L.D.
-
114
09.00-10.00
10.00-11.00
DREPT PROCESUAL CIVIL
LECT. T. BRICIU
-
A
1
10.00-11.00
11.00-12.00
DCI
S.S.
- 212
CRIMIN
P.C. -
LAB.
DCI
T.B.
-
114
DR.SEC.SOC.
L.D. - 213
DR.SEC.SOC. T.T. - 307
11.00-12.00
12.00-13.00
DREPT PROCESUAL CIVIL
PROF. CIOBANU
-
A
3
DCI
C.B.
-
120
12.00-13.00
MIERCURI
MIERCURI
13.00-14.00
DR.SEC.SOC.
T.T
- 213
CRIMIN
P.C.
-
LAB
DCI
S.S.
- 212
DCI
T.B.
- 124
13.00-14.00
14.00-16.00
DR.SEC.SOC
T.T. - 215
CRIMIN
P.C. -
LAB.
14.00-16.00
16.00-18.00
CRIMIN
P.C. -
LAB.
16.00-18.00
18.00-20.00
18.00-20.00
08.00-10.00
DR.SEC.SOC. T.T. -
213
DR. PROC. CIV.
C.D.
- 212
DCI
S.S.
- 124
CRIMIN
A.G. - LAB
DR. SEC. SOC. C.C.
-
A 3
DR. SEC.SOC.
L.D . -
215
DR. PROC.CIV. S.D.
- 307
DR. PROC.CIV.
P.L.
- 27
08.00-10.00
10.00-12.00
DCI
T.B. -
120
DCI
S.S.
-
124
DR. SEC.SOC. T.T.
- 212
CRIMIN
A.G.
-
LAB.
DR. SECURITATII SOCIALE
CONF. C. COSTEA
A3
10.00-12.00
12.00-14.00
DR. COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
PROF. SITARU
-
A4
DR. COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
LECT. C. BUGLEA
A 1
DR. COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
PROF. SITARU
A4
12.00-14.00
JOI
JOI
14.00-16.00
CRIMIN
A.G.
- LAB
DR. SEC.SOC.
T.T.
- 213
14.00-16.00
16.00-18.00
CRIMIN
A.G. -
LAB
16.00-18.00
18.00-20.00
CRIMIN
A.G. - LAB
18.00-20.00
08.00-10.00
JURISDICȚII INTERNAȚIONALE
LECT. B. AURESCU
114
SAU
DR. ASIGURĂRILOR
LECT. R. BOBEI
A 1
SAU
DR. EXECU ȚIONAL CIVIL
LECT. T. BRICIU
A
5
SAU
DR. EXECUȚIONAL PENAL
LECT. A. CIOBANU
A 3
08.00-10.00
10.00-12.00
DR. INT. AL PROT. MINORITĂȚILOR
LECT B. AURESCU
114
SAU
PIEȚE
DE CAPITAL
PROF. G. PIPEREA
A 1
SAU
ARBRITRAJ ȘI MEDIERE
LECT. T. BRICIU/ LECT. C. BUGLEA
A 5
SAU
DR. PENAL INTERAN ȚIONAL
CONF. B. BULAI
A 3
10.00-12.00
VINERI
VINERI
12.00-14.00
DR. TRATATELOR ȘI NEGOCIERE INTERNAȚ
I. GÂLEA
114
SAU
DR. BANCAR
LECT. M. RA ȚIU
A 1
SAU
DR. NOTARIAL ȘI PUBLIC IMOB
A 5
SAU
MEDICINĂ LEGALĂ
(12.30 I.N.M.L)
CONF. CURCĂ
13.00-14.00
14.00-16.00
14.00-16.00
16.00-18.00
16.00-18.00
18.00-20.00
18.00-20.00
ZIUA
ORA
G
401
G
402
G
403
G
404
G
405
G
406
G
407
G
408
G
409
G
410
G
411
G
412
G
413
G
414
G
415
G
416
G
417
G
418
ORA
ZIUA

Intocmit: asist. univ. I. Galea , asist. univ. Ş. Al. Stănescu, asist. univ. A. Zarafiu Redactat: Pana Cristina