Sunteți pe pagina 1din 3

Inspectoratul $colar Judefean Iagi

Examenul de bacalaureat 2012 Simulare - lSmartie 2012 Probd scrisi la MATEMATICA M2 BARNM DE EVALUARE $I DE NOTARE

Varianta

Filiera teoretici, profilul real, specializarea $tiintele naturii. Filiera tehnologic[: profilul servicii, toate calificirile profesionalel profilul resurse, toate calificirile profesionale; profilul tehnic, toate calificlrile profesionale. . Pentru orice solu{ie corecti, chiar daci este diferiti de cea din barem, se acordi punctajul corespunzitor. . Nu se acorda fractiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvflri parfiale, in limitele punctajului indicat in barem, . Se acordl 10 puncte din oficiu. Nota finali se calculeazi prin imparlirea punctajului ob{inut la 10.

SUBIECTUL I x -7 1.
.lz

3tl de nuncte
2p 2p

= 10
_

x+y-17
2.

lp
2p
2p
1p

xr*x,

l; xt.xz --l

(2*, -l)(Zx,
3.

- 1) : 4x,x' -2(x, + *r,) * 1 =

- 4.log.2 log. x - logr l6


log, x

2p
2p

x -76
4.

lp
2p 2p

C;
C:

:84

-56; Ci =29 C: -cJ-Cf=o


5.

lp
3p

2 :- l-m m*l -4
m2

=9

lp
1p

m e {-3,3}
6.

AC BC =sin 300 sin 450


/L\,

3p 2p

lc -1
-

Barem de notare si evaluare la MATEMATICA

Inspectoratul $colar Judelean Iagi

SUBIECTUL
1.a)

II det(2A) - 4 detA-l
det(2A)-2detA=2

30d e nuncte
3p
1p 1p

1.b)

X-A_I ,B

1p

o--(o

1)

2p

(z x-l
1.c)

[-1

0)

r\
I

[- 1 2) A2 = -Ir, A3 = -A,
A+ A' + At + Aa = Oz A+ A' +...+ A'oo - 02 x* y - (x -2)(y-2)+2 x* y e (2,oo)

2p

Aa = Iz

2p 2p
1p

2.a)

3p

2p
1p

2.b)

eeM, x*e=e*x=x, YxeM x-2x-2e+6= x= x(e -3) = 2(e-3), Yx e M


e

2p 2p 2p 2p
1p

=3

2.c)

x* x - (x -2)2 +2 x* x* x = (* -2)t +2

x-4
SUBIECTUL
1.a)

- l0 e

(x -2)3

-g

III
=t

30 de nuncte
3p

|{1/(x)

l=l
1.b)

2p
3p

-f'(r)=df f'(0) - -i
I

2p
3p

1.c)

2x hm-x' - hmx-+* x *-+*


2

* e*
x

) =lim " =0 x->a

2p

Barem de notare si evaluare la MATEMATICA

Inspectoratul $colar Judefean Iaqi

2.2)

!{+*' -

4x)dx -ao

- 2a'

2p

2.b)

-2a2 = -1 = (o' -l)' -0 o . {- t,t} '16^ '!{+*' _2,,).Ld* _ - 4*).ln xdx - Go - 2. e2)m, *
ao
1

2p
1p

3p

ix

^4 5e

-+e -J
4

t2-t

2p
1p

2.c)

F'(x) - "f (x) F'(x) < 0, Vx e [0,1]


,F descrescdtoare pe [0,1]

2p

#)

"

_tl)

2p

'Jt )

Barem de notare si evaluare la MATEMATICA

S-ar putea să vă placă și