Sunteți pe pagina 1din 31

FORMULARE Formular nr. 1 - Declaraie privind eligibilitatea Operator Economic ..........................

(denumirea)

DECLARAIE

Subsemnatul, _________________________________________________ , reprezentant imputernicit al ___________________________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice: 1. ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ___________________________________________________ cu privire la orice aspect (denumirea si adresa autoritatii contractante) tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Prezenta declaraie este valabil pe perioada de valabilitate a ofertei. n situaia n care apar modificri ale informaiilor furnizate m oblig s le aduc imediat la cunotin. Data completarii ......................

Data completrii

Operator economic, (semntur autorizat)

Formular nr. 2 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE LA ART. 181 DIN O.U.G. NR. 34/2006

Subsemnatul, ........... reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de participant/ter susintor al ............ (denumire ofertantului/grupului de operatori economici), la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea, serviciului), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia / n ara n care sunt stabilit; c) in ultimi 2 ani mi-am ndeplinit in mod diligent obligaiile contractuale si nu am produs prejudicii beneficiarilor contractuali; d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; e) nu voi prezenta informatii false si voi prezenta toate informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. .................................................................................................................Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii Operator economic, ................................... (semntur autorizat)

Formular nr. 3 - Ofert de servicii .............................................. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERT DE SERVICII Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s prestm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma n litere i n cifre) LEI la care se adaug TVA n valoare de ..(suma n litere i n cifre) LEI pltibil dup recepia serviciilor. 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile n graficul de timp anexat. 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ................................................................................... zile (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 4 - Scrisoare de naintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumirea/numele) nregistrat la sediul autoritii contractante nr.

SCRISOARE DE NAINTARE Ctre ________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Ca urmare a anunului de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de _________________________________________________pentru atribuirea (denumire procedur) contractului _______________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziie public) noi ________________________________________ v transmitem alturat urmtoarele: (denumirea/numele operatorului economic) 1. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ________ copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele. Data completrii ___________

Cu stim,

Operator economic, (semntura autorizat )

Formular nr. 5 - Solicitri de clarificri ctre Autoritatea Contractant (Denumirea i adresa operatorului economic)

SOLICITRI DE CLARIFICRI Ctre, _________________________________ (denumire autoritate contractant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) achiziie public ___________________ cod CPV ________________, v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la: 1. .. 2. . 3. . V rugm sa ne prezentai punctul dumneavoastr de vedere cu privire la aspectele menionate mai sus.

Cu consideraie, (operator economic) S.C.___________________________ (semntura autorizat)

Formular nr. 6 - Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante _________________________________________________ cu privire la (denumirea i adresa autoritii contractante) orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr. 4. Prezenta declaraie este valabil pn ___________________________________________________ . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) la data de

Ofertant, . (semntura autorizat )

Nr. Crt.

Denumirea i obiectul contractului/proie ctului 1

Codul CPV (dac este cazul)

0 1

Denumirea/numele beneficiarului/clien tului + Adresa 2

Calitatea n contract*)

Preul total al contractului (lei)/ (valuta)

Perioada de prestare

Activitile prestate n cadrul contractului/proiectului (descriere sumar)

.....

Ofertant, ...................... (semntura autorizata) *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractat.

Formular nr. 7 - Informaii Generale Operator economic .................................. (denumirea/numele) INFORMAII GENERALE Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________________________________________________ (denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate mai jos sunt reale. 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central:.. .. 4. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiectul de activitate principal: ..................................................... (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: .............................................................................. (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 8. Principala piaa a afacerilor: 9. Pentru societi comerciale Cifra de afaceri pe anii: ___________________________________________________________________ Cifra de afaceri anual Cifra de afaceri anual Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (lei) (echivalent euro)

Media anual

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Ofertant, ...................... (semntura autorizata)

Formular nr. 8 - Acord de asociere

Acord de asocieren vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public (Model) Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. 1. Prile acordului : ......................................................................... denumirea operatorului economic adresa................................................................, telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie , reprezentat prin ..............................................................................., (denumirea conductorului), funcia..............................................., n calitate de asociant, pe de o parte, i ... ................ ........................... . denumirea operatorului economic adres .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) ............................................................................... reprezentat prin ....................................................................................... (denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de asociat, pe de alt parte. au convenit ncheierea prezentului acord de asociere cu respectarea urmtoarelor clauze: 2. Obiectul acordului: Art. 1. Asociantul i asociatul convin s ntemeieze o asociaie cu scopul comun de a participa mpreun la procedura de atribuirea contractului .., organizat de ctre . (denumirea autoritii contractante), respective s depun ofert comun. Art. 2. Asociantul i asociatul convin, n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare s desfoare o activitate comercial rentabil, asociatul pune n asociaiune un spaiu comercial .............................. pentru ca asociantul s desfoare activitatea de ............................ n domeniul .................................... . Rezultatele obinute de pe urma acestei activiti vor fi mprite de prile contractante n cotele convenite prin acest contract. Art. 3. Aceast asociere se caracterizeaz prin lipsa de personalitate juridic. Deoarece nu constituie o entitate juridic distinct n raporturile cu terii asociaia n participaiune nu se poate obliga distinct. Fiecare membru asociat se poate obliga fa de teri (cu care a contractat) n mod direct i distinct. Art. 4. Asociaia n participaiune convenit prin prezentul contract va desfura activitate dup urmtoarele principii: a) independena juridic i comercial a fiecrui membru asociat; b) sprijin reciproc i prioritate n prestarea de servicii necesare n realizarea scopului asociaiei. 4.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti: 10

a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului .............................................................................................................. b) derularea n comun a contractului de achiziie public (n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind ctigtoare) _________________________(denumire obiect contract) 4.2 Alte activiti ce se vor realiza n comun: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ ___________________________________ 4.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecrei pri la ndeplinirea contractului de achiziie public: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ 4.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ 5. Durata asocierii 5.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii asocierii ctigtor al procedurii de achiziie). 6. Condiiile de administrare si conducere a asociaiei: 6.1 Se mputernicete asociantul/asociatul SC..............................., s fie lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord. 6.2 Se mputernicete asociantul/asociatul SC..............................., s fie lider al asociaiei pentru semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord (n cazul desemnrii asocierii ctigtor al procedurii de achiziie).. 7. ncetarea acordului de asociere 7.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul; b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevzute de lege. 8. Comunicri 8.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art.1 8.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare. 9. Litigii 9.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent. 10. Alte clauze: ____________________________________________

11

Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte, astzi............................(data semnrii lui) Liderul asociaiei: ______________________ ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, ___________________ Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele specifice ale obiectului contractului.

12

Formular 9 Declaraie privind calitatea de participant la procedur DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR

Operator economic ................................ (denumirea/numele) 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de servicii, avnd ca obiect ................................................... (denumirea serviciului), la data de ..............(zi/lun/an), organizat de ................................................ (denumirea autoritii contractante), particip i depun ofert: |_| n nume propriu; |_| ca asociat n cadrul asociaiei.........................................................; |_| ca sub-contractant al .......................; (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) Subsemnatul declar c: |_| nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; |_| sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de licitaie deschis sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de servicii. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai MADR, Bd. Carol I, nr. 24, Sector 3, cod potal: 020921, Bucureti, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic ................................ (semntura autorizat)

2.

3.

4.

5.

13

Formular nr. 10 Model de contestaie Formular pentru persoane juridice Antet/contestator .

CONTESTAIE

Subscrisa....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul n ......................................, cod unic de nregistrare ..., reprezentat legal prin .................... n calitate.........., n calitate de ofertant la procedura de atribuire ........... a contractului de achiziie public (obiectul contractului) ., organizat de autoritatea contractant (denumirea autoritii contractante) .., avnd sediul n (adresa autoritii contractante) ..........................., formulez prezenta:

CONTESTAIE prin care solicit anularea actului obligarea autoritii contractante de a emite un act obligarea autoritii contractante la adoptarea de msuri necesare pentru remediere actului/actelor care afecteaz procedura de atribuire. .. Se nominalizeaz actul/actele atacate. Motivele care stau la baza contestaiei sunt : - n fapt .. n drept .

n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob: Data, Reprezentat legal (nume/prenume n clar) ___________________

14

Formular nr. 11 Acord de subcontractare ACORD DE SUBCONTRACTARE nr. . / ..

I. PARILE ACORDULUI 1. ............................................................, cu sediul n ......................., str. ..................., nr. ...., Cod Unic de nregistrare ..................., atribut fiscal ...., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ....... / ...................., n calitate de CONTRACTANT i 2. ............................................................, cu sediul n ......................., str. ..................., nr. ...., Cod Unic de nregistrare ..................., atribut fiscal ...., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ....... / ...................., n calitate de SUBCONTRACTANT

II. OBIECTUL ACORDULUI Art.1. Subcontractantul este de acord s presteze ................................, reprezentnd ............% din contractul de achiziie public ........................................... (obiectul contractului ), n perioada convenit. Art.2. Contractantul este de acord s fac plata preului pentru ............................, reprezentnd ........................ lei, la care se adaug TVA. n cazul n care contractantul ncheie contractul de achiziie public, prile neleg si asume urmtoarele obligaii, care devin parte integrant a contractului de subcontractare ce va fi semnat nainte de ncheierea contractului de achiziie public. III. OBLIGAIILE PRILOR Art.3. Subcontractantul se oblig s presteze ................................, reprezentnd ............% din contractul de achiziie public ........................................... (obiectul contractului ) la preul de ....................... lei, la care se adaug TVA. Art.4. Contractantul se oblig s fac plata preului pentru ............................, reprezentnd ........................ lei, la care se adaug TVA. CONTRACTANT SUBCONTRACTANT

15

Formular nr. 12 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND SNTATEA I PROTECIA MUNCII

Subsemnatul .. (nume i prenume), reprezentant al .. (denumirea ofertantului) declar pe propria rspundere c m angajez s prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare n Romnia. De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus costul pentru ndeplinirea acestor obligaii. Data completrii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,...... (nume, semntura autorizat i tampila)

16

Formular nr. 13 Angajament ferm de susinere tehnic i/sau financiar Ter susintor tehnic/financiar . (denumirea) ANGAJAMENT ferm privind susinerea tehnic i /sau financiar a ofertantului/grupului de operatori economici (asocierii)

Ctre .. (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura de pentru atribuirea contractului.. (denumirea contractului), noi .(denumirea terului susintor tehnic/financiar) avnd sediul nregistrat la .. (adresa terului susintor tehnic), ne obligm ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia . (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice/financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de servicii ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, condiionat i irevocabil, s punem la dispoziia (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suportul tehnic/financiar, necesar pentru ndeplinirea integral i la termen a contractului de servicii. Noi, .(denumirea terului susintor tehnic), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de .(denumire ofertant/grupului de operatori economici), n baza contractului de servicii i pentru care .(denumire ofertant/grup de operatori economici) a primit susinerea tehnic/financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..(denumirea terului susintor tehnic), declarm c nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de (denumire ofertant/grup de operatori economici), care ar putea duce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod corespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Data completrii,

Ter susintor, (semntur autorizat)

17

Formular nr. 14 Certificat de participare la licitaie

CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent

I. Subsemnatul/Subsemnaii, .. reprezentant/reprezentani legali al/ai .. ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de .. , n calitate de autoritate contractant, cu nr. din data de . certific/certificm prin prezenta, c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/certificm prin prezenta, n numele, urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege orice persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor; III Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, . Reprezentant/Reprezentani legali (semnturi) Data

18

Formular nr. 15 Graficul de ndeplinire a contractului Operator economic ............................... (denumirea/numele)

GRAFICUL DE NDEPLINIRE A CONTRACTULUI

<Se completeaz de ctre ofertant - Matricea Gantt pentru activitile propuse n ofert> Luna Sptmna Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 Activitatea 4 ........ 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 4 5 6 7 .

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 .

19

FORMULAR 16

OPERATOR ECONOMIC ............................................ (denumirea/numele) DECLARAIE privind nencadrarea n situaia prevazuta la art. 691

Subsemnatul(a)..................................................(se insereaz numele operatorului economic - persoan juridic), n calitate de ofertant la procedura de ......................... (se menioneaz procedura) pentru achiziia de ........................................................................... (se insereaz, dup caz, denumirea produsului/lotului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .............. (se insereaz data), organizat de ................................................ (se insereaz numele autoritii contractante), declar pe proprie rspundere c am/nu am drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau am/nu am acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Denumire operator economic ......................................... (nume, prenume, functie semnatar) ............................................ (semnatura si stampila)

20

Formular nr.17 - Declaraie privind personalul implicat n proiect ..................................... (operator economic) DECLARAIE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT N PROIECT Subsemnatul _________________________, Director General al ....................... declar pe propria rspundere c pentru contractul ___________________________ voi folosi urmtorul personal: Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. Post ocupat n cadrul proiectului 1 NUMELE I PRENUMELE 2 Specializare 3 Experien (ani) 4

Anexez la declaraie CV-urile personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie publica. Operator economic, . (semntura autorizat, tampila)

21

Formular nr.18 CV pentru ofertani CURRICULUM VITAE Funcia propus n proiect: 1. Nume de familie: 2. Prenume: 3. Data naterii: 4. Naionalitate: 5. Stare civil: 6. Studii: Instituia Grade sau Diplome obinute: [Data de la pn la]

7. Limbi strine: indicai competena pe o scar de la 1 la 5 (1 - excelent, 5 - satisfctor) Limba Citit Vorbit Scris 8. Membru n asociaii profesionale: 9. Alte aptitudini: (exemplu: calculator etc.) 10. Funcia actual: 11. Experiena n firm (ani): 12. Calificri cheie: (Relevante pentru proiect) 13. Experiena specific n regiune: ara Data: de la pn la 14. Experiena profesional Data de la pn la Loc Compania Funcia Descriere

15. Alte informaii relevante (ex. publicaii) Se va completa de ctre Ofertant Nume, funcie Semntura,

Data:

22

Formular nr. 19 - Declaraia de disponibilitate Declaraia de disponibilitate Titlul proiect: Subsemnatul <nume expert> declar c sunt de acord s particip cu ofertantul <nume ofertant> la procedura de selecie mai sus menionat. Declar c sunt disponibil i de acord s lucrez n perioada prevzuta i pentru poziia pentru care CVul meu a fost inclus n ofert, n cazul n care aceast ofert va fi declarat ctigtoare, i anume:. De la data nceputul perioadei 1 nceputul perioadei 2 etc. La data sfarsitul perioadei 1 sfarsitul perioadei 2 etc.

Prin aceast declaraie neleg c nu mi este permis s m prezint eu nsumi ca i candidat pentru oricare alt ofertant care a depus o ofert n cadrul acestei licitaii. Sunt pe deplin contient c dac voi face acest lucru voi fi exclus din procedura de selecie, ofertele pot fi respinse i, de asemenea, pot fi subiect de excludere din cadrul oricror altor proceduri de licitaie i contracte finanate de CE. n plus, n cazul n care aceast ofert va fi declarat ctigtoare iar eu nu voi fi disponibil la data nceperii serviciilor mele, din alte cauze n afar de cele de sntate sau for major, voi fi subiect de excludere din cadrul oricror altor proceduri de selecie i contracte finanate de CE i c notificarea adjudecrii contractului ctre ofertant poate fi declarat anulat. Nume Semntura Data *Se va completa de ctre toi experii cheie.

23

Formular nr. 21 ANTET AUDITOR RAPORT DE ASIGURARE n conformitate cu prevederile Contractului de prestri servicii nr. ....................din data de ...................................pentru desfurarea unei misiuni de asigurare asupra proiectului ............................................................ - Contractului de servicii nr. C..................../ ............, .............................................................. furnizm prezentul Raport de asigurare privind cheltuielile aferente serviciilor prestate mentionate n factura emis de Prestator nr. din data .., pentru serviciile prestate n perioada de la . la .... Raportul const n prezenta scrisoare, detaliile fiind cuprinse n Anexele 1 i 2. Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile cu privire la verificarea cheltuielilor aferente Contractului de servicii semnat ntre ......................................, in calitate de Prestator, i Asocierea de Autoritati Contractante dintre MADR prin DGDR Autoritate de Management pentru PNDR si Agenia de Plti pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, n calitate de Achizitor . Obiectivul verificrii cheltuielilor este ca Auditorul s ofere o asigurare rezonabil c sumele solicitate la plat de ctre Prestator sunt aferente contractului mai sus menionat (pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de servicii si Raportul Intermediar/ Final de activitate), c acestea sunt reale si exacte, au fost nregistrate corect n contabilitatea Prestatorului i sunt n conformitate cu prevederile legale. De asemenea, am efectuat verificrile necesare cu privire la documentele n baza crora au fost certificate cheltuielile facturate si inregistrate corect in contabilitatea Prestatorului, precum si faptul c aceste cheltuieli sunt incadrate corect si conforme liniilor bugetare (Anexa la contract ,,Formularul de Buget). Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra Contractului de prestari servicii nr. C............. din ............. Angajamentul nostru a fost efectuat n concordan cu: Standardul Internaional pentru Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000 ,Misiunile de asigurare, altele dect auditurile sau revizuirile informaiilor financiare istorice aa cum a fost promulgat de ctre Federaia Internaional a Contabililor (IFAC) i adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romnia. Conform acestui standard, concluzia noastr se bazeaz pe procedurile pe care le-am efectuat i care sunt menionate mai jos. Acest Raport de asigurare are legtur doar cu Contractul de prestari servicii nr. C...........din ........... menionat mai sus i nu se extinde la orice declaraii financiare ale Prestatorului. Codul de Etic pentru Contabilii Profesioniti emis de IFAC Raportul cuprinde informaiile furnizate de managementul Prestatorului n legtur cu ntrebrile specifice sau care au fost obinute sau extrase din sistemele informatice i contabilitatea Prestatorului i verificate de ctre auditor. Procedurile efectuate Cheltuielile totale care au fcut obiectul procedurilor efectuate se ridic la suma de .. lei (fara TVA), la care se adauga TVA in valoare de . lei. Aceasta valoare reprezint contravaloarea serviciilor prestate in perioada ., raportate de Prestator n Raportul Intermediar/ Final de activitate nr/ ., aferent transei de plata nr. , pentru proiectul ., Contract nr. .. din si 24

se prezint astfel: (se detaliaz cheltuielile facturate pe tipuri de activiti conform prevederilor din liniile din bugetul contractului): Verificrile efectuate de noi asupra cheltuielilor prezentate n paragraful anterior sunt detaliate n Anexa nr 1 din prezentul Raport. Concluzie: n opinia noastra, suma de .. lei (fr TVA), la care se adaug TVA n valoare de lei reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale. Pe baza verificrilor pe care le-am realizat, nu am identificat cheltuieli neeligibile/ am identificat cheltuieli neeligibile n valoare de, reprezentnd.. Acest raport de asigurare este confidenial i va fi utilizat de ctre Prestator i Achizitor doar n scopul pentru care a fost solicitat, respectiv pentru oferirea asigurrii rezonabile cu privire la realitatea, regularitatea i eligibilitatea cheltuielilor facturate Achizitorului de catre Prestator n cadrul Contractului de servicii menionat si care au fost inregistrate corect in contabilitatea Prestatorului. Acest Raport de asigurare nu poate fi utilizat de ctre Prestator i/sau Achizitor n niciun alt scop i nici nu poate fi comunicat unei tere prti. Achizitorul poate comunica acest raport de asigurare doar entitilor/instituiilor autorizate n acest sens, prin legislaia comunitar i romn relevant, astfel cum acestea sunt identificate prin contract. Acest Raport de asigurare se refer doar la cheltuielile asociate activitilor incluse n Raportul intermediar/ Final de activitate nr .../....... privind trana de plat nr. i nu se extinde la nicio alt declaraie financiar a Prestatorului. S.C. ......................... SRL Auditor (nume, semntur i tampil) ............................. Data Raport de Asigurare Anexa 1 Proceduri aplicate i Constatri Efectuate (se va adapta de ctre auditor n funcie de specificul contractului de finanare) Noi am conceput i ndeplinit programul de lucru n conformitate cu obiectivele i scopul acestui angajament i cu procedurile specificate n cele ce urmeaz. n ndeplinirea acestor proceduri, am utilizat tehnici precum ancheta i analiza, refacerea calculelor, compararea, alte verificri de acuratee, observaii, inspecia nregistrrilor i a documentelor i obinerea de confirmri. Pe baza acestor verificri, noi am obtinut suficiente dovezi n vederea ntocmirii acestui Raport de asigurare. Eligibilitatea cheltuielilor cu personalul proiectului Am verificat eligibilitatea onorariilor solicitate, in conformitate cu termenii i condiiile Contractului privind realitatea si legalitatea acestora si prin raportare la evolutia activitatilor din Raportul Intermediar/ Final de activitate, comparativ cu cele prevazute in caietul de sarcini al Contractului, analiznd dac: onorariile solicitate au fost necesare pentru prestarea serviciilor descrise in cadrul Raportului intermediar/ final de activitate. Am verificat dac timpul petrecut de personalul Prestatorului i pentru care sunt facturate onorariile a fost lucrat in scopul Contractului de servicii; onorariile solicitate sunt conforme cu cele prevazute in cadrul Contractului de servicii; onorariile solicitate sunt aferente expertilor mentionati in cadrul Contractului de servicii; salariile aferente expertilor/ onorariile sunt nregistrate corect n contabilitatea Prestatorului i pot fi identificate, verificate i susinute prin documente justificative n original si emise pe numele Prestatorului. 25

onorariile solicitate sunt aferente perioadei de referinta a Raportului Intermediar/ Final de activitate.

Cheltuielile cu personalul proiectului respecta Anexa .... la Contract Formular buget, sunt aferente activitilor prezentate n Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. / . i n Contractul .din data de . i au urmtoarea structur: Cheltuielile cu personalul proiectului in valoare de .lei (fr TVA), la care se adauga TVA in valoare de lei, respectiv . lei valoare total, reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale. Pe baza verificrilor pe care le-am realizat, am identificat cheltuieli neeligibile n valoare delei, reprezentnd.. Centralizatorul cheltuielilor cu personalul proiectului pe activiti realizate se regsete in Anexa 2. Concluzii referitoare la cheltuielile privind personalul proiectului: toate cheltuielile care au stat la baza valorii facturate au aprut n timpul perioadei de implementare a Contractului de servicii, au fost nregistrate corect n contabilitatea prestatorului, sunt identificabile i sunt susinute de acte originale i documente justificative corespunztoare, fiind in conformitate cu prevederile legale. cheltuielile realizate eligibile sunt n valoare de . si sunt conforme/ nu sunt conforme cu cele prezentate n Raportul intermediar/ Final de activitate nr/.. i n Contractul . din data - Trana .. Au fost constatate urmtoarele deficiene/ Nu au fost constatate deficiene (se vor preciza si cheltuielile neeligibile constatate): . Eligibilitatea cheltuielilor pentru derularea proiectului Am verificat eligibilitatea cheltuielilor, in conformitate cu termenii i condiiile Contractului i n mod special prin raportare la evolutia activitatilor din Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. /.. si la prevederile Caietului de sarcini, examinnd dac aceste costuri: sunt necesare pentru prestarea serviciilor. Am verificat n ce msur cheltuielile pentru o tranzacie sau o activitate au fost realizate pentru scopul Contractului. Am verificat n continuare n ce msur activitatile raportate sunt prevzute n Bugetul Contractului; sunt conforme activitatilor realizate de Prestator n perioada de referinta a Raportului Intermediar/ Final de activitate si descrise in Raportul Intermediar/ Final de activitate; sunt nregistrate corect n contabilitatea Prestatorului i pot fi identificate, verificate i susinute prin documente justificative n original si emise pe numele Prestatorului. Cheltuielile pentru derularea proiectului sunt n valoare totala de lei (fr TVA), respecta Anexa .. a Contractului Formular buget i sunt aferente activitatilor prezentate n Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. / i n Contractul ..din data ., avnd urmatoarea structur: Cheltuieli pentru derularea proiectului* Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

......................................................................... *De exemplu: Cheltuieli privind asigurarea transportului participantilor, Cheltuieli privind cazarea, masa participantilor si inchirierea de spatii adecvate pentru derularea activitatilor proiectului, Cheltuieli pentru inchirierea de echipamente, logistica pentru derularea activitatilor proiectului, Cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului etc.

26

Centralizatorul cheltuielilor pentru derularea proiectului pe activiti realizate se regsete in Anexa 2. Cheltuielile cu derularea proiectului in valoare de . lei (fr TVA), la care se adauga TVA in valoare de . lei, respectiv lei valoare total, reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale. Pe baza verificrilor pe care le-am realizat, am identificat cheltuieli neeligibile n valoare delei, reprezentnd..

Concluzii referitoare la cheltuielile privind derularea proiectului: toate cheltuielile care au stat la baza valorii facturate au aprut n timpul perioadei de implementare a Contractului de servicii, au fost nregistrate corect n contabilitatea prestatorului, sunt identificabile i sunt susinute de acte originale i documente justificative corespunztoare, fiind in conformitate cu prevederile legale. cheltuielile realizate sunt eligibile si conforme/ nu sunt conforme cu cele prezentate n Raportul Intermediar/ Final de activitate nr/ i n Contractul din data - Trana .

Au fost constatate urmtoarele deficiene/ Nu au fost constatate deficiene: (se vor preciza si cheltuielile neeligibile constatate): . Eligibilitatea altor tipuri de cheltuieli (Se completeaza cu valorile cheltuielilor solicitate la plat altele decat onorariile si cele privind derularea proiectului, in cazul contractelor care prevad preturi unitare pentru serviciile livrate) Am verificat eligibilitatea cheltuielilor, in conformitate cu termenii i condiiile Contractului i n mod special prin raportare la evolutia activitatilor din Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. /.. si la prevederile Caietului de sarcini, examinnd dac aceste costuri: sunt necesare pentru prestarea serviciilor. Am verificat n ce msur cheltuielile pentru o tranzacie sau o activitate au fost realizate pentru scopul Contractului. Am verificat n continuare n ce msur activitatile raportate sunt prevzute n Bugetul Contractului; sunt conforme activitatilor realizate de Prestator n perioada de referinta a Raportului Intermediar/ Final de activitate si descrise in Raportul Intermediar/ Final de activitate; sunt reflectate de inregistrari corecte n contabilitatea Prestatorului care pot fi identificate, verificate i susinute prin documente justificative n original si emise pe numele Prestatorului. Alte tipuri de cheltuieli sunt n valoare totala de lei (fr TVA), respecta Anexa .. a Contractului Formular buget i sunt aferente activitatilor prezentate n Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. / i n Contractul ..din data ., avnd urmatoarea structur: Alte cheltuieli ......................................................................... Centralizatorul altor tipuri de cheltuieli pentru activitile realizate se regsete in Anexa 2. Alte tipuri de cheltuieli in valoare de . lei (fr TVA), la care se adauga TVA in valoare de . lei, respectiv lei valoare total, reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale. 27 Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

Pe baza verificrilor pe care le-am realizat, am identificat cheltuieli neeligibile n valoare delei, reprezentnd..

Concluzii referitoare la alte tipuri de cheltuieli: toate cheltuielile care au stat la baza valorii facturate au aprut n timpul perioadei de implementare a Contractului de servicii. Acestea sunt reflectate prin inregistrari corecte n contabilitatea Prestatorului care pot fi identificate, verificate i susinute prin documente justificative n original si emise pe numele Prestatorului,.fiind in conformitate cu prevederile legale. cheltuielile realizate sunt eligibile si conforme/ nu sunt conforme cu cele prezentate n Raportul Intermediar/ Final de activitate nr/ i n Contractul din data - Trana . Au fost constatate urmtoarele deficiene/ Nu au fost constatate deficiene: (se vor preciza si cheltuielile neeligibile constatate): . Acurateea nregistrrilor Am verificat dac timpul efectiv a fost nregistrat corespunztor n rapoartele de ore ale Prestatorului i dac toate cheltuielile pentru derularea proiectului au fost inregistrate cu exactitate n contabilitatea Prestatorului, pe baza de documente justificative emise pe numele Prestatorului. Registrele i contabilitatea Prestatorului au fost susinute de probe corespunztoare i documente justificative. Am verificat dac onorariile si cheltuielile pretinse pentru perioada acoperit de Raportul Intermediar/ Final de activitate i de factur nu au mai fost solicitate anterior de Prestator. Au fost constatate urmtoarele deficiene/ Nu au fost constatate deficiene: . Realitatea (existena) Am efectuat o analiz profesional pentru a obine o asigurare rezonabila ca urmare a verificarii documentelor justificative, n special n ceea ce privete existena i cuantumul cheltuielilor solicitate cu personalul proiectului, corelate cu timpul efectiv lucrat i a cheltuielilor pentru derularea proiectului. Am verificat natura serviciilor care trebuie prestate conform Contractului. Am determinat cel mai potrivit tip de dovad pentru a verifica realitatea si legalitatea cheltuielilor pentru derularea proiectului solicitate. Rapoartele i documentele transmise deja de ctre Prestator Achizitorului i aprobate corespunztor de Achizitor au fost considerate ca fiind in conformitate cu prevederile Contractului. Am verificat realitatea si cuantumul cheltuielilor solicitate cu personalul proiectului, examinnd munca desfurat, sau serviciile prestate pe unitatea de timp descrisa in cadrul Raportului intermediar/ final de activitate.. Au fost constatate urmtoarele deficiene/ Nu au fost constatate deficiene: . CONCLUZIE n urma verificrilor efectuate, emitem prezentul Raport de asigurare, prin care confirmam cheltuielile facturate de Prestator, n valoare de .. lei (fr TVA), la care se adauga TVA in valoare de . lei, respectiv .. lei valoare total. Suma de . lei (fr TVA) respecta nivelul si structura liniilor bugetare stabilite prin Anexa .. Formular de buget la Contractul ..din data . - Transa .., este ncadrat n mod unic n liniile bugetare, fiind aferenta activitilor desfurate in perioada . prezentate si aprobate prin Raportul Intermediar/ Final de Activitate nr/ . Oferim o asigurare rezonabila ca toate cheltuielile care au stat la baza valorii facturate in factura ..au fost realizate n concordan cu cele prevzute in contractul de servicii . din data de , au aprut in timpul perioadei de implementare a 28

Contractului, au fost nregistrate corect n contabilitatea prestatorului, sunt identificabile i sunt susinute de acte originale i documente justificative corespunztoare, fiind in conformitate cu prevederile legale. Anexa 2 - Centralizatorul cheltuielilor pe activitati DETALIILE RAPORTULUI Capitolul I. Informatii privind contractul si actiunea 1. Denumire program: Programul National de Dezvoltare Rurala 2. Proiect: .................................................................. 3. Autoritatea Contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin DGDR Autoritate de Management pentru PNDR si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

4. Obiectivul contractului: .. 5. Bugetul total Bugetul total al proiectului este de ................ lei (fara TVA), echivalent cu maxim ...................... Euro (curs BCE din ................) Capitole de cheltuieli* CAP. I ...... Cap. II ....... Total valoare fara TVA (cap I + cap II) Valoare TVA 24% TOTAL GENERAL PROIECT( inclusiv TVA) *Se adapteaza in functie de structura bugetului anexa la contractul de servicii. Capitolul II . Proceduri realizate si constatari factuale Verificarea a fost facuta prin inventarierea si analiza individuala a tuturor documentelor aferente cheltuielilor/ serviciilor facturate (a se vedea prezentarea detaliat a acestora n tabelul de mai jos) pentru realizarea obiectului contractului nr. C............/................. si care au fost puse la dispozitia auditorului de catre Prestator, concomitent cu verificarea modului in care au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii si corelarii cu obiectul Contractului de servicii incheiat cu Achizitorul Ex Activitate: 1...n (n - nr activitati din Raportul Intermediar/Final de activitate) (exclusiv TVA)Nr. crt. I Descriere cheltuiala Cheltuieli cu personalul proiectului* Cuantum Cheltuieli Documente justificative Forma Prestatie contractuala Contract Munca, Pontaj , Stat de Stat Functii, etc plata etc 29 Total (lei)

............. TOTAL cheltuieli cu personalul proiectului II Cheltuieli pentru derularea proiectului**

.........

......... -

.............. Document justificativ de plata OP.../...., Extras cont .../.... sau Chitanta ..../..... -

Contracte, Facturi, Ordine deplasare etc .........

............. TOTAL cheltuieli pentru derularea proiectului III Alte cheltuieli*** .............

.........

.........

Contracte, Facturi, Ordine deplasare, Bilete transport, Bonuri combustibil etc. .........

TOTAL alte cheltuieli TOTAL GENERAL *De exemplu: Se structureaza pe categorii de experti cheltuielile cu onorariile expertilor din echipa de proiect a contractorului etc **De exemplu: Cheltuieli privind asigurarea transportului participantilor, Cheltuieli privind cazarea, masa participantilor si inchirierea de spatii adecvate pentru derularea activitatilor proiectului, Cheltuieli pentru inchirierea de echipamente, logistica pentru derularea activitatilor proiectului, Cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului etc. ***Se completeaza cu valorile cheltuielilor solicitate la plata altele decat onorariile si cele privind derularea proiectului, in cazul contractelor care prevad preturi unitare pentru serviciile livrate

30

Formular nr. 22 Organizare si metodologie Organizare i metodologie A se completa de ctre ofertant I Analiza Caietului de Sarcini a) Analiza activitilor, rezultatelor ateptate i obiectivelor stabilite n Caietul de Sarcini; b) Concluzii privind ndeplinirea obiectivelor contractului i atingerea rezultatelor ateptate; c) Ipoteze i riscuri; II Strategia de implementare a contractului a) Abordarea; b) Activiti; c) Resurse i realizri; d) Atribuii; III Planificarea a) ncadrarea n timp, succesiunea i durata activitilor; d) Numrul de zile munc prevzut pentru fiecare categorie de expert n fiecare lun. Nota: Neregsirea i netratarea aspectelor menionate atrage ncadrarea ofertei ca fiind neconform.

31