Sunteți pe pagina 1din 4

Ecuaii iraionale, exponeniale, logaritmice

Ecuaii iraionale:
I(x) = g(x). Conuiii ue existen: I(x) t g(x) . ()
Se iiuic ambii membii la ptiat i se obine ecuaia f(x) = |g(x)]
2
.
Se iezolv ecuaia obinut, iezultnu soluiile x
1
, x
2
,
Sulutt ale euatet tnttale sunt ele are vertIt undtttle de extsten tmp use ().
I(x)
3
= g(x). Nu se pun conuiii ue existen! (f(x) poate fi i negativ!)
Se iiuic ambii membii la puteiea a tieia i se obine ecuaia f(x) = |g(x)]
3
.
Se iezolv ecuaia obinut, iezultnu soluiile x
1
, x
2
,
Ecuaii exponeniale:
a
I(x)
= a
g(x)
I(x) = g(x). Se iein toate soluiile (nu avem conuiii ue existen)
a
I(x)
= b. Se caut s se sciie b ca puteie a lui a; b = a
c
. Ecuaio Jc:inc f(x) = c,
a
x_u
+a
x_
= b. Se u factoi comun a
ccI maI mIc cxponcnt
. Ecuaia a
x_n
c = b,
a
2x_u
+a
x_
= b. Se noteaz a
x
= t, ue unue a
2x
= t
2
. Ecuaio Jc:inc t
2
m+t n = b.
maxim 2 soluii t
1
i t
2
. Acum a
x
= t
1
i a
x
= t
2
au soluii uoai uac t > u ! a
x
= A x = lug
a
A
a
x
+a
-x
= b. Se noteaz a
x
= t, ue unue a
-x
=
1
t
.
Ecuaii logaritmice:
|ug
a
(x) = h (x) = a
h
, . ConJiic Jc cxistcn: (x) >
|ug
a
(x) = |ug
a
g(x) (x) = g(x), . ConJiii Jc cxistcn: (x) > | g(x) > .
|ug
a
(x) +|ug
a
g(x) = h |ug
a
|(x) g(x)] = h, . ConJiii Jc cxistcn: (x) > | g(x) > .
|ug
a
(x) |ug
a
g(x) = h |ug
a
(x)
g(x)
= h, . ConJiii Jc cxistcn: (x) > | g(x) > .

Observaie:
Condiiile de existen pot fi lsate nerezolvate, urmnd ca s fie fcut verificarea lor pentru soluiile gsite!!!

Pentru alte situaii aprute ncercai s utilizai formulele de calcul cu puteri, radicali, logaritmi:
Puteri i radicali: x
n
= x x x x, x Jc n ori. x
-n
=
1
x
n
; x
m
n
= x
m
n
; [
a
h

-1
=
h
a
; x = x
1
2
; x
3
= x
1
3

x
m
x
n
= x
m+n
;
x
m
x
n
= x
m-n
; (x
m
)
n
= x
mn
; (x y)
n
= x
n
y
n
; _
x
y
]
n
=
x
n
y
n
; x
n
y
n
= xy
n
;
x
n
y
n
= _
x
y
n

pcntru o comporo roJicoli trcbuic oJui lo occloi orJin: x
n
= x
k
nk

Logaritmi: a, b > u, a 1. Euata a
x
= b are suluta x = lug
a
b. n concluzie: a
lug
a
b
= b
Pentru A, B, a, b>0 a, b 1 avem: lug
a
A +lug
a
B = lug
a
(A B) lug
a
A lug
a
B = lug
a
A
B

lug
a
A
n
= n lug
a
A = log
a
n A ; log
a
A
n
=
1
n
log
a
A = log
a
nA; Schimbarea bazei: log
a
A =
Iog
b
A
Iog
b
a

log
a
b log
b
A = log
a
A ; lgx = lug
1
x ; lnx = lug
e
x, e 2,718 Q; Euata lug
a
x = b are suluta x = a
b


Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
1. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 2 x x = +
2. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 5 1 x x = +
3. S se rezolve n R ecuaia . 2 5 = x
4. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 2 2
2
= x x
5. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 1 7 = x
6. S se rezolve n R ecuaia . 1 3
2
= x
7. S se rezolve ecuaia . 3 2 x x = +
8. S se rezolve ecuaia . 1 1 = + x x
9. S se rezolve ecuaia 2 2
2
= x x x .
10. S se rezolve ecuaia . 2 5
2
= x
11. S se rezolve ecuaia 0 2 4
2
= + x x .
12. S se rezolve ecuaia 0 1
2
= + x .
13. S se rezolve ecuaia . 3 2 = + x
14. S se rezolve ecuaia . 2 4 3 x x = +
15. S se rezolve ecuaia x x x = + +
3 3
1
16. S se rezolve ecuaia . 3 2 3 2
2
= + x x
17. S se rezolve ecuaia . 2 3 2 + = + x x
18. S se rezolve ecuaia 2 3 6 4
2
+ = + + x x x
19. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia . 2 1
2
= x x x
20. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia . 0 2 1 = x
21. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 2 1
3
= x
22. S se determine soluiile reale ale ecuaiei
x
x
|
.
|

\
|
=

3
1
3
2
.
23. S se determine soluiile reale ale ecuaiei 36 2 2
3
= +
+ x x
.
24. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 0 2 2 3 4 = +
x x

25. S se rezolve ecuaia . 28 2 2
3
=
+ x x

26. S se determine soluiile reale ale ecuaiei
5
1
125 =
x
.
27. S se determine soluiile reale ale ecuaiei 12 2 2
1
= +
x x
.
28. S se rezolve n R ecuaia . 5 2 14 2 =
x x

29. S se rezolve n R ecuaia
5 2
2
2 4
+ +
=
x x
.
30. S se rezolve ecuaia . 4 2
2
=
x x

31. S se rezolve n R ecuaia
x x
=
5 1 2
3 3 .
32. S se rezolve n R ecuaia
5 5
5 5
2

=
x x x
.
33. S se determine soluiile reale ale ecuaiei 16 2
2
=
x
.
34. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 3 3
8 5 2
2

=
x x

35. S se rezolve ecuaia 0 3 3 4 9 = +
x x
.
36. S se rezolve ecuaia 0 8 2 6 4 = +
x x
.
37. S se rezolve ecuaia . 8 2
2 3
2
=
+ x x

38. S se rezolve ecuaia 4 2
1
=
x
.
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
39. S se rezolve ecuaia . 8 2
1
2
=
+ +x x

40. S se rezolve ecuaia . 9 3
1
=
x

41. S se rezolve ecuaia .
2
5
2 2 = +
x x

42. S se rezolve ecuaia .
3
10
3 3 = +
x x

43. S se rezolve ecuaia . 9 3
2
=
+x x

44. S se rezolve ecuaia .
8
1
2
4
2
=
x x

45. S se rezolve ecuaia . 7 3 2 3
1
= +
+ x x

46. S se rezolve ecuaia . 36 3 2 =
x x

47. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia .
8
4
2
1
x
x
=
48. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia .
2
3
3
2
=
x
x

49. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia . 15 5 3 =
x x

50. S se rezolve ecuaia . 4
2
1
=
x

51. S se rezolve ecuaia . ) 2 1 ( ) 2 2 3 (
2
+ = +
x

52. S se rezolve ecuaia . 0 3 3 2 3
2
= +
x x

53. S se rezolve ecuaia . 4 2
2
log
=
x

54. S se rezolve ecuaia . 9
3
1
=
x

55. S se rezolve ecuaia . 2
2
1
2
=
|
.
|

\
|
x
x

56. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia .
4
1
4
1
=
x

57. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 2 ) 4 3 ( log
5
= + x
58. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 3 log ) 2 ( log
2 2
= + + x x
59. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 3 ) 5 ( log ) 2 ( log
2 2
= + x x
60. S se determine soluiile reale ale ecuaiei ). 3 2 ( log ) 6 ( log
3
2
3
= x x
61. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 2 ) 4 4 ( log
2
3
= + x x
62. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 3 ) 5 ( log
2
= + x
63. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 0 ) 3 ( log
2
= x
64. S se rezolve ecuaia ). 3 3 ( log ) 5 2 ( log
2
2 2
+ + = + x x x
65. S se rezolve ecuaia . 1 ) 1 ( log
2
3
= x
66. S se rezolve ecuaia ). 2 3 ( log ) 4 ( log
2
2
2
2
+ = x x x
67. S se rezolve ecuaia ). 1 2 ( log ) 1 2 ( log
3
2
3
+ = x x x
68. S se rezolve ecuaia . 1 ) 9 ( log
2
5
= x
69. S se rezolve ecuaia . 1 ) 1 2 ( log
5
= + x
70. S se rezolve ecuaia . 2 ) 10 ( log
3
= x
71. S se rezolve reale ecuaia . 2 ) 3 2 ( log
5
= + x
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
72. S se rezolve reale ecuaia . 1 ) 5 2 ( log ) 2 ( log
5 5
= + x x
73. S se rezolve reale ecuaia . 3 ) 10 3 ( log
2
2
= + x x
74. S se rezolve reale ecuaia . 1 ) 1 ( log ) 2 ( log
2 2
= + + x x
75. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 2 ) 2 ( log
2
2
= x x
76. S se rezolve n mulimea numerelor reale pozitive ecuaia . 2 log
2
2
= x
77. S se rezolve ecuaia . 1 1 log
2
= + x
78. S se determine soluiile reale ale ecuaiei ). 1 ( log 1 ) 1 3 ( log
5 5
+ = + x x
79. S se rezolve reale ecuaia . 1 ) 4 2 ( log ) 2 ( log
2
2
2
= x x x
80. S se rezolve n mulimea numerelor reale eucaia . 0 ) 1 2 ( log
1
4
=
+ x

81. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia . 1 log
3
2
= x
82. S se rezolve ecuaia . 0 3 lg 4 lg
2
= + x x
83. S se determine soluiile reale ale ecuaiei . 2 ) 1 2 ( log
7
= + x

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

S-ar putea să vă placă și