Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Disciplina : Geografia generala Clasa : V-s Data: Tema: Temperatura aerului Tipul lectiei: De predare invatare Timpul : 45 min Profesorul : Granici Ion

Obiectivele lectiei
Obiectivul general: Sa cunoasca particularitatile naturii.
Obiective de referinta:

Sa explice principalele notiuni geografice. Sa analizeze cauzele variatiei temperaturii aerului.

Obiective operationale:
La sfirsitul lectiei elevii vor fi capabili sa :

01. Sa explice notiunile geografice: izoterma,amplitudinea de temperatura in baza


textului din manual;

02 . Sa analizeze cauzele variatiei temperaturiii aerului, in baza studierii unui fragment


de text;

03.

Sa explice variatia temperaturii aerului in dependenta de latitudinea geografica, in

baza studierii hartii izotermelor.

Proiect didactic
Unitatea de invatare: Caracterizarea continentelor Subunitatea: America de Nord Tema nr 3 : Populatia si statele Clasa: VII Disciplina : geografie Tipul lectiei : predare-invatare Profesorul: Granici Ion

Competente specifice Sa identifice termenii specficiin textile din manual si din alte surse de literatura. Sa defineasca termenii noi. Sa efectueze in scris o descriere geografica coerenta, cursiva, lizibila in limba materna Sa utilizeze termenii specifici in comunicarile geografice orale.

Subcompetente Sc1 Comunicarea corecta in limba materna cu utilizarea adecvata a termenilor geografici Elevii vor fi capabili O1 sa selecteze termenii specifice utilizind textul din manual: O2 sa explice termenii specifice si termenii noi utilizind textul din manual si dictionarul geographic;
O3 sa elaboreze o comunicare geografica utilizind termenii specifici:

Sc2 caracterizarea particularitatilor componentelor naturii O4 sa selecteze informatia geografica din diferite surse de literature, internet, pentru caracterizarea componentelor naturii, evolutia demografica si structura populatiei utilizind textul din manual. O5 sa interpreteze hartile tematice si materiale geografice.

Proiect Didactic
DATA : CLASA: IX TEMA: INDUSTRIA ENERGETICA TIPUL LECTIEI: MIXTA DISCIPLINA: Geografia umana a R.Moldova PROFESOR: Granici Ion

OBIECTIVELE LECTIEI
OBIECTIVELE GENERALE
Sa se familiarizeze cu particularitatile generale ale industriei, ca ramura a economiei R.Moldova

OBIECTIVE DE REFERINTA
ei.

OR Sa prezinte schematic structura ramurasa a industriei si subramurile OR Sa descrie industria energetica, ca ramura a industriei grele. OR Sa recunoasca pozitia pe harta a principalelor obicte socio-umane.

nationala.

OR Sa argumenteze importanta industriei energetice pentru economia OBIECTIVE OPERATIONALE

La sfirsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa: O1 Sa prezinte schematic, structura ramurasa a industriei si subramurile ei, avind ca support informatia din manual. O2 Sa descrie succind principalele caracteristici a industriei energetice utilizind Informatia din text. O3 Sa recunoasca pozitia pe harta a principalelor centrale electrice, utilizind harta din manual sau atlasul scolar. O4. Sa intreprinda masuri de a stopa consumul irational de energie electrica.
METODE : conservatia, descrierea, analiza, lucrul cu manualul, cu atlasul scolar.

STRATEGII DIDICTICE

PROCEDEE : situatii, problema, conversatia.

Proiect didactic
Data: Gimnaziul Ioan Voda Clasa: a V-a A Disciplina: Geografie Profesor: Granici Ion Durata lectiei: 45min Tema lectiei: Presiunea atmosferica; Tipul lectiei: mixta;

Obiectivele lectiei:
1. Obiectivul general: Cunoasterea particularitatilor cadrului natural al Terrei; 2. Obiective operationale

Elevii vor fi capabili: O1 Sa explice in baza textului notiunile geografice :presiune Atmosferica , izolare; O1 Sa analizeze cauzele variatiei presiunii atmosferice, in baza Studierii unui fragment de text; O3 Sa rezolve exercitii aplicind gradientul baric ; Strategii didactice: 1. Metode, procedee si tehnici didactice: Conversatia euristica, dialogul; Problematizarea; Explicatia; Exercitii de analiza a hartii climatice; Exercitii de calculare a presiunii atmosferice; Studierea unui fragment din text; Lucrul cu harta; Analiza; Schema radiara; Sinteza. 2. Materiale didactice: - Manualul de geografie, clasa a V-a; - Atlasul geografic; - Harta climatica, - Curriculum, - Dictionarul geografic, - Tabla, creta.

Proiect didactic
Data: Clasa: a 7-a Obiectul: Geografia continentelor si oceanelor Subiectul: Zonele naturale ale Africii Profesor: Granici Ion Gimn. ioan Voda

Obiective generale: Sa cunoasca particularitatile zonelor naturale ale Africii. Obiective de referinta: 1. Sa descrie o zona naturala. 2. sa demonstreze formarea unei zone naturale ca rezultat al Interactiunii componentelor naturii. 3. Sa exemplifece adaptarea plantelor si animalelor la conditiile Mediului.
3.

Sa analizeze comparativ hartile tematice.

Obiective operationale O1:Sa enumere zonele naturale de pe continent, utilizind hartile tematice O2: Sa demonstreze interactiunea componentelor naturii in limetele unei Zone naturale. O3: Sa descrie o zona naturala in baza unui algoritm.

O4: Sa argumenteze principalele masuri de protectie a plantelor si animalelor, folosind diverse surse informationale.

Proiect didactic
Disciplina: Geografia fizica a Republicii Moldova Clasa: VIII. Tema: Rezervatiile stiintifice. Tipul lectiei: Predare-invatare. Data: Durata: 45min Profesor: Granici Ion.

Obiectivele lectiei

I.Obiectivul General
Sa cunoasca principalele rezervatii stiintifice din R.M.

II. Obiective de referinta


Sa cunoasca principalele notiuni geografici. Sa identifice pe harta rezervatiile stiintifice. Numeste factorii care au determinat ca Republica Moldova dispune de cele mai mici suprafete de arii naturale.

III. Obiective operationale

Sa defineasca principalele notiuni geografici arie naturala, rezervatie Stiintifica, rezervatie biosferica. Sa identifice rezervatiile stiintifice protejate de stat. Numeste factorii care au determinat ca R.M. dispune de cele mai mici Suprafete de arii naturale in comparatie cu alte tarii din Europa. Care este cea mai veche rezervatie stiintifica.

Proiect didactic
Gimnaziul Ioan Voda Profesorul: Granici Ion. Data: Clasa: a VII-a e Disciplina: Geografia continentelor si oceanelor Tema lectiei: Apele de suprafata ale Africii Tipul lectiei: Predare-Invatare-Evaluare Durata: 45 minute

Obiectivele lectiei: Obiective de referinta:

Sa identifice pozitia pe harta a obiectivelor geografice. Sa descrie un riu. Sa argumenteze dependenta riurilor tinind cont de diferiti factori. Sa aplice reteaua de grade a hartii.

Obiective operationale:

O1

Sa enumere principalele particularitati ale riurilor Africii, in baza studierii unui fragment de text.

O2 Sa recunoasca pozitia pe harta a principalelor riuri si lacuri de


pe continent in baza studierii hartii. Sa argumenteze influenta climei si a reliefului asupra riurilor, in baza studierii unui fragment de text si a hartii.

O3

O4 Sa aplice hartile tematice la caracterizarea unui riu in baza unui


algoritm.

Proiect Didactic
Disciplina: Geografia fizica a Republicii Moldova. Clasa: a VIII-a Tema: Structura tectonica

PROIECT DIDACTIC
Disciplina : Clasa: Tema:
Geografia fizica a Republicii Moldova. a VIII-a Apele. Particularitatile generale.

Profesor : Granici Ion.

S-ar putea să vă placă și