Sunteți pe pagina 1din 58

S.C. ELECTRICA S.A.

NORMATIV
PENTRU PROIECTAREA REELELOR
ELECTRICE DE DISTRIBUIE PUBLICBucureti - 2003
PE 132/2003

2
Lucrare coordonat de: ing. Marian GEANT ef Serviciu Strategie Studii
Dezvoltare Reele - S.C. ELECTRICA S.A.
3
S.C. ELECTRICA S.A.

DECIZIA Nr. 725

Directorul General al S.C. ELECTRICA S.A., ing. Silviu Lucian BOGHIU numit
prin Ordinul Ministrului Industriilor i Resurselor nr. 3049/14.03.2001.
Vznd Avizul nr. 2966 /2003 al CTES ELECTRICA S.A;
n temeiul HGR nr. 627 / 31.07.2000 privind reorganizarea Companiei Naionale de
Electricitate S.A. i a HGR nr. 1342 / 2001 privind reorganizarea S.C. ELECTRICA S.A,
emite urmtoarea

D E C I Z I E :

Art. 1. Se aprob prescripia de interes specific Normativ pentru proiectarea reelelor
electrice de distribuie public PE 132/2003.

Art. 2. Prescripia de la art. 1 se aplic de la data de 01.10.2003. Pe aceeai dat nceteaz
aplicarea PE 132/95 aprobat cu Decizia nr. 757 a RENEL.

Art. 3. Direcia Dezvoltare prin Serviciul Strategie Studii Dezvoltare Reele va multiplica
prescripia PE 132/2003 n numrul de exemplare rezultat din ancheta de tiraj i o
va difuza factorilor interesai.

Art. 4. Direcia Dezvoltare va aduce la ndeplinire prevederile prezentei Decizii.


Dat la: 17.09.2003
VIZAT :

Dan ECULESCU
Director Dezvoltare

Magda NICULESCU
ef Serviciu Juridic
Silviu Lucian BOGHIU
DIRECTOR GENERAL
4


S.C. ELECTRICA S.A
Normativ pentru proiectarea
reelelor electrice de
distribuie public
Indicativ :
PE 132 2003
nlocuiete :
PE 132/95


C U P R I N S

1. CONSIDERAII GENERALE
1.1. Domeniul de aplicare, obiectul i scopul normativului
1.2. Terminologia

2. SARCINILE ELECTRICE ALE REELELOR
2.1. Caracteristicile generale ale sarcinilor..
2.2. Puterile de calcul ale reelelor de distribuie a energiei electrice.

3. SCHEMELE I STRUCTURA REELELOR DE DISTRIBUIE
3.1. Criterii de alegere a schemelor i structurii reelelor..
3.2. Tensiunile nominale ale reelelor electrice de distribuie.
3.3. Sistemul de distribuie de nalt tensiune de 110 kV..
3.4. Sistemul de distribuie de medie tensiune
3.5. Sistemul de distribuie de joas tensiune..
3.6. Principiile de autostructurare a reelelor de distribuie

4. CALCULUL I DIMENSIONAREA REELELOR ELECTRICE DE
DISTRIBUIE
4.1.Principii de baz ale calculului reelelor electrice de distribuie..
4.2. Algoritmii i programele pentru calculul reelelor.
4.3. Calculul siguranei n funcionare.
4.4. Alegerea numrului i puterii optime a transformatoarelor din staiile de
transformare de 110 kV/MT i din posturile de transformare.
4.5. Calculul tehnico economic
4.6. Calculul mecanic al reelelor electrice de distribuie

5. ALEGEREA SOLUIEI DE TRATARE A NEUTRULUI REELELOR
ELECTRICE DE DISTRIBUIE..

6. COMPENSAREA PUTERII REACTIVE.

7. PROTECIILE PRIN RELEE, AUTOMATIZRI, TELECONDUCERE...

8. PROTECIA PERSONALULUI N REELELE DE DISTRIBUIE
8.1. Protecia mpotriva atingerii directe.
8.2. Protecia mpotriva tensiunilor accidentale..

Pag.

6
6


7
9


10
12
12
14
15
1629
30
30

30
32
32


32

33

34


34
35
Elaborat de :
S.C. ELECTRICA S.A
Aprobat de S.C. ELECTRICA S.A
cu Decizia nr. 725
din 17.09.2003
Ediii
anterioare :
1 - 1995
5

S.C. ELECTRICA S.A
Normativ pentru proiectarea
reelelor electrice de
distribuie public
Indicativ :
PE 132 - 2003
nlocuiete :
PE 132/95


9. MSURILE DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR...

10. ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE REELELOR ELECTRICE DE
DISTRIBUIE
10.1. Staiile de transformare..
10.2. Reelele de 110 kV.
10.3. Posturile de transformare
10.4. Reelele de medie i joas
tensiune.
10.5. Branamente...

11. NDRUMARELE DE PROIECTARE...................................................................

ANEXA 1. PRESCRIPII TEHNICE CONTINGENTE
A. Standarde.
B. Prescripii tehnice republicane.
C. Prescripii tehnice departamentale...

ANEXA 2. PUTERI DE CALCUL.

ANEXA 3. PROGRAME DE CALCUL CE POT FI UTILIZATE LA
DIMENSIONAREA REELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUIE .....
Pag.

3535
36
36
36
37

37


38
38
38

4056
6

S.C. ELECTRICA S.A
Normativ pentru proiectarea
reelelor electrice de
distribuie public
Indicativ :
PE 132 - 2003
nlocuiete :
PE 132/95


1. CONSIDERAII GENERALE


1.1. Domeniul de aplicare, obiectul i scopul normativului

1.1.1. Normativul se aplic la proiectarea reelelor electrice de distribuie de 110 kV
medie tensiune (20 kV) i joas tensiune (400/230 V) urbane i rurale, pentru alimentarea
cu energie electric a consumatorilor casnici, teriari, i micii consumatori.
Nu se aplic la proiectarea branamentelor i coloanelor, care se dimensioneaz n
conformitate cu PE 155/94 i I 7/2002.

1.1.2. Normativul are ca scop stabilirea liniilor directoare i a ipotezelor de baz ce
vor fi aplicate n vederea dezvoltrii reelelor i a modernizrii celor existente, pe criterii
tehnico-economice n soluii care s asigure un nivel de fiabilitate ridicat, un cost al
lucrrilor competitiv i o exploatare de bun calitate.

1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ:
- reelele electrice de distribuie care alimenteaz n exclusivitate consumatori
industriali i similari;
- alimentarea de rezerv, independent de sistem, a consumatorilor vitali, care se
asigur prin mijloace proprii ale consumatorilor;
- reelele de 110 kV care servesc la evacuarea de putere din centrale.

1.1.4. n afara prevederilor cuprinse n prezentul normativ se va avea n vedere
respectarea normelor, prescripiilor i standardelor n vigoare, referitoare la proiectarea,
execuia i exploatarea reelelor electrice (anexa 1).

1.2. Terminologie

1.2.1. Prin reele de distribuie public se nelege ansamblul liniilor de 110 kV, al
staiilor de conexiuni de 110 kV, al staiilor de transformare 110 kV/MT i MT/MT, al
liniilor de medie i joas tensiune i al posturilor de transformare de MT/JT destinate
alimentrii cu energie electric a consumatorilor casnici, teriari, inclusiv al micilor
consumatori industriali (<100 kW i care solicit condiii de alimentare cu energie electric
similare consumatorilor teriari - conform metodologiei ANRE privind ncadrarea pe
categorii a consumatorilor captivi).

1.2.2. Reelele de distribuie care alimenteaz n principal consumatori casnici i
teriari aflai n majoritate n perimetrul urban se numesc reele electrice de distribuie
urban.

1.2.3. Reelele de distribuie care alimenteaz consumatori aflai n afara
perimetrului urban, se numesc reele electrice de distribuie rural.

7
1.2.4. n normativ se folosesc urmtorii termeni pentru indicarea gradului de
obligativitate a prevederilor.
- " trebuie ", " este necesar ", " urmeaz " indic obligativitatea strict a respectrii
prevederilor n cauz;
- " de regul " indic faptul c prevederea respectiv trebuie s fie aplicat n
majoritatea cazurilor; nerespectarea prevederii respective trebuie justificat totdeauna n
proiect;
- " se recomand " indic o rezolvare preferabil, care trebuie s se aib n vedere la
alegerea soluiei, dar care nu este obligatorie;
- " se admite " indic o soluie satisfctoare care poate fi aplicat n situaii
particulare, fiind obligatorie justificarea ei n proiect.


2. SARCINILE ELECTRICE ALE REELELOR

2.1. Caracteristicile generale ale sarcinilor

2.1.1. Puterea activ instalat "P
i
" a unui consumator este suma puterilor
nominale ale tuturor receptoarelor, fixe sau mobile, ale consumatorului respectiv.
n cazul n care nu se cunosc date certe P
i
se va aprecia dup valori constatate la
consumatori similari.
n anexa 2 se face o clasificare a consumatorilor casnici n raport cu:
variante de dotare cu receptoare electrocasnice;
variante posibile de puteri instalate;
puteri de calcul difereniate funcie de dezvoltarea zonei geografice (minime i
maxime).
Pentru restul consumatorilor, n cazul n care nu se cunosc date certe, la
dimensionarea reelelor de alimentare se vor lua n considerare consumurile de putere i
energie electric constatate la consumatori similari existeni. n situaia concret a unui
consumator se vor lua datele precizate de acesta prin chestionarul energetic.

2.1.2. Puterea activ absorbit de un consumator individual ntr-un interval de
timp (de regul, 1 an) variaz de la o valoare minim "P
min
" la o valoare maxim "P
max
".
Pentru dimensionarea reelelor de alimentare a consumatorului, se va lua n considerare
valoarea maxim a puterii absorbite, "P
max
", care, pentru consumatorii noi, este valoarea
precizat de acetia n cererea de racordare i furnizare a energiei electrice, iar la
consumatorii existeni, acolo unde nu exist msurtori, se va deduce din energia anual
total furnizat, prin formula:


| kW | (2.1)

unde:
Wa (Kwh) - reprezint energia electric activ consumat ntr-un an, cunoscut din
facturile pe acest interval de timp;
T
Umax
(h) - reprezint o valoare de calcul pentru durata de utilizare a puterii
maxime ntr-un an, respectiv intervalul de timp n care, dac un
consumator ar solicita o putere constant i egal cu o putere maxim,
el ar consuma aceeai cantitate de energie ca i n cazul real.


P
max
=
max U
a
T
W
,
8
2.1.3. Pentru determinarea puterii active absorbite de un consumator se definesc
urmtoarele mrimi:
- energia electric activ consumat ntr-un interval de timp, de regul un an Wa
(Kwh), cunoscut din facturrile pe acest interval de timp;
- durata de utilizare a puterii maxime (h);

Aceast durat este n funcie de tipul consumatorilor i este cuprins, de
regul,ntre 2000 5000 h anual.
Atunci cnd nu se cunosc datele specifice categoriei consumatorului respectiv,
aceasta se apreciaz dup consumatori similari n intervalul sus-menionat.
Pentru consumul casnic, de regul, din experiena i msurtorile anterioare,
valoarea duratei de utilizare a puterii maxime se situeaz n prezent n jurul a 2500 h, cu
tendina de cretere spre 3000 h.

2.1.4. Factorul de utilizare a puterii instalate " K
ui
" pentru un consumator se
definete ca raportul ntre putere activ medie absorbit i puterea activ instalat.


(2.2)(2.2')


n care:
P
med
- este puterea medie consumat n intervalul de timp dat;

P
med
=
o i
a
T P
W
-


W
a
- este energia electric activ consumat n intervalul de timp dat;
P
i
- puterea activ instalat;
T
i
- este o valoare fictiv i reprezint durata de utilizare a puterii instalate ntr-un
anume interval de timp;

(h) (2.3)

T
o
- este durata intervalului dat.

2.1.5. Puterea activ de calcul, "P
c
", (sau puterea cerut) este puterea activ pentru
care se dimensioneaz un element de reea la care se va racorda un grup de "n"
consumatori.
Puterea activ de calcul pentru un element de reea (linie de joas tensiune, post de
transformare MT/JT, linie de medie tensiune, staie de transformare) reprezint suma
puterilor active absorbite simultan de consumatorii alimentai prin acelai element de reea.
P
c
= K
si

=
n
j 1
P
j
, (kW) (2.4)
unde:
P
c
- este putere activ de calcul pentru un element de reea;
K
ui
=
i
med
P
P
=
o
i
T
T

K
ui
=
0
i
T
T

T
i
=
i
a
P
W

9
Ks
i
- este factorul de simultaneitate care arat contribuia unui consumator, la
ncrcarea elementului de reea care se dimensioneaz;
P
j
- puterea activ maxim absorbit de consumatorii de tip "j" (puterile de calcul
din tabelele 14), racordai la acelai element de reea i care urmeaz a fi
dimensionat.

2.1.6. Puterea reactiv de calcul, "Q", este suma puterilor reactive maxim
absorbite la un moment dat de un grup de receptoare sau de consumatori.

2.1.7. Factorul de putere mediu la care este consumat energia de ctre un
consumator sau la care se tranziteaz energia electric printr-un element de reea ntr-un
anumit interval de timp se determin

astfel: cosu
med
=
Wa
Wa Wr
i
i i
2 2
+
(2.5)

unde:
Wa
i
- energia electric activ consumat (sau tranzitat) n intervalul de timp "i";
Wr
i
- energia electric reactiv consumat (sau tranzitat) n intervalul de timp "i".

2.1.8. Densitatea de sarcin este o valoare de dimensionare a unui ansamblu de
reele electrice ce alimenteaz un grup de consumatori, de regul, de acelai tip i
caracterizeaz o zon de consum (casnic, teriar, mici consumatori industriali). Densitatea
de sarcin reprezint raportul ntre puterea maxim simultan absorbit de consumatori i
unitatea de suprafa.
Prin unitatea de suprafa se nelege suprafaa construit.


2.2. Puterile de calcul ale reelelor de distribuie a energiei electrice

2.2.1. Consumatorii urbani, rurali i cei din extravilan pentru care se aplic
prezentul normativ, cu excepia celor prezentai la cap. 1 pct. 1.1.3 , se compun din
urmtoarele categorii:
a. consumatori casnici;
b. consumatori concentrai (mici consumatori industriali i similari, teriari);
c. iluminat public.

2.2.2. Puterea activ de calcul pentru consumatorii casnici din mediul urban se va
stabili conform tabelului 1 din anexa 2. n cazul n care din chestionarul energetic sau din
analiza receptoarelor electrice din dotarea consumatorului rezult puteri instalate mai mari
dect cele din tabelul 1, dimensionarea instalaiei se va face corespunztor cu acestea.

2.2.3. Pentru consumatorii concentrai din mediul urban, puterile active de calcul se
vor stabili conform precizrilor date de acetia n chestionarul energetic i acolo unde
aceste date nu se cunosc, ele se vor stabili n funcie de consumurile unor consumatori
similari existeni. Datele din tabelul 2, anexa 2 sunt orientative.

2.2.4. Puterile active de calcul pentru iluminatul public stradal se determin n
funcie de caracteristicile luminotehnice prezentate n ndrumarul de proiectare
1 RE I
p
3 91 i SR 13433/99.
10

2.2.5. Puterile active de calcul pentru consumatorii casnici din mediul rural se vor
stabili conform tabelului 3 din anexa 2.

2.2.6. Puterile active de calcul pentru consumatorii concentrai din mediul rural se
vor stabili n funcie de precizrile solicitanilor sau n lipsa acestor date, n funcie de
consumurile constatate la consumatori existeni similari. Datele din tabelul 4, anexa 2 sunt
orientative.

2.2.7. Coeficienii de simultaneitate pentru determinarea puterii active de calcul la
consumatorii urbani i rurali sunt redai n anexa 2, tabelul 5 i se aplic pentru diverse
elemente de reea dup cum urmeaz:
a) pentru un grup de consumatori casnici (apartamente pe o scar a unui bloc, un bloc, mai
multe blocuri sau mai multe locuine individuale) racordai la aceeai linie de joas
tensiune (aerian sau n cablu) se vor utiliza coeficienii de simultaneitate din tabelul 5
al anexei 2, pct. 1;
b) pentru stabilirea puterii de dimensionare a unui post de transformare se va utiliza un
coeficient general de simultaneitate de 0.85, aplicat la suma puterilor absorbite pe toate
liniile de joas tensiune alimentate n regim normal din acel post;
c) pentru stabilirea puterii de dimensionare a unei linii de medie tensiune (aeriene sau
subterane) se va aplica un coeficient general de simultaneitate de 0.9, aplicat la suma
puterilor absorbite de toate posturile de transformare alimentate n regim normal de
funcionare din linia respectiv;
a) pentru stabilirea puterii de dimensionare a unei staii de transformare de 110 kV/MT, se
va aplica un coeficient general de simultaneitate de 0.8 la suma puterilor vehiculate pe
liniile de medie tensiune, care n regim normal de funcionare vor fi racordate la aceast
staie.

2.2.8. n cazul n care din experien i din urmrirea unor consumatori similari,
rezult coeficieni de simultaneitate diferii de cei din tabelul 5, anexa 2, valorile propuse n
proiectare pentru dimensionarea reelelor de repartiie i distribuie se vor justifica n
memoriul lucrrii prin date concrete.

2.2.9. Puterile de calcul pentru consumatorii urbani i rurali noi din anexa 2 sunt
date pentru etapa 2003 2025.

2.2.10. Tendina evoluiei n timp a consumului casnic (putere absorbit la nivel
PT) pn la nivelul anului 2025 este prezentat n tabelul 6 i figura 1 pentru consumatorii
urbani (varianta minim i maxim) i n tabelul 7 i figura 2 pentru consumatorii din
mediul rural .


3. SCHEMELE I STRUCTURA REELELOR DE DISTRIBUIE

3.1. Criterii de alegere a schemelor i structurii reelelor.

3.1.1. Prin alegerea structurii i arhitecturii unei reele electrice de distribuie
public urbane sau rurale se nelege alegerea configuraiei schemei reelei n raport cu
tensiunea nominal a acesteia i dimensionarea optim a elementelor componente.

11
3.1.2. Criteriile de alegere a schemelor i structurii reelelor electrice sunt
urmtoarele:
a) asigurarea n perspectiva de lung durat (1020 ani) a consumului de energie
electric a zonei alimentate;
b) optimizarea indicatorilor de eficiena economic;
c) realizarea siguranei necesare i asigurarea continuitii n funcionarea instalaiilor
de alimentare cu energie electric;
d) reducerea numrului i duratei de ntrerupere a consumatorilor;
e) asigurarea calitii energiei furnizate consumatorilor conform SR-EN 50160/98
precum i limitarea n cadrul valorilor admisibile a perturbaiilor provocate de
consumatori n funcionarea reelelor electrice de m.t. i j.t. (PE143/94 i CEI 1000-
2-2/90);
f) asigurarea funcionrii economice a reelelor de distribuie public.

3.1.3. Pentru fiecare sistem de distribuie public, alegerea schemelor reelelor de
110kV, 20kV i joas tensiune, a staiilor i posturilor de transformare, a arhitecturii
reelelor i a soluiilor constructive se face numai pe baza unui studiu de dezvoltare i
modernizare n perspectiv, pe o durat de minim 10 ani a reelei electrice, studiu
fundamentat tehnico-economic.
Soluiile alese trebuie s permit dezvoltarea instalaiilor i dup aceast perioad,
fr modificri eseniale, cu integrarea elementelor principale ale reelelor existente.
Studiile de dezvoltare se vor reactualiza periodic i ori de cte ori se modific
semnificativ ipotezele de baz.

3.1.4. Experiena acumulat n ultimii ani privind comportarea n exploatare a unor
reele de distribuie public va fi hotrtoare la fundamentarea i reactualizarea studiilor de
perspectiv.
Aceast experien se va baza pe evidena, pentru o perioad de 5-10 ani, a datelor
statistice referitoare la regimurile de funcionare a elementelor principale ale instalaiilor i
a instalaiilor de rezerv.

3.1.5. Soluiile stabilite la proiectarea reelelor electrice de distribuie se vor ncadra
n perspectiva stabilit prin studiile de fundamentare a strategiei de dezvoltare i
modernizare a RED, cu etapizarea realizrii lucrrilor, corelat cu datele de evoluie a
consumului (stabilite conform precizrilor de la capitolul 2).

3.1.6. Alegerea schemei electrice i a profilului staiilor de transformare de IT/MT
de distribuie public se va face numai n ansamblul reelei de distribuie de nalt tensiune
(reeaua de alimentare a staiilor) i de medie tensiune (reeaua de consum).
Structura schemelor electrice primare i soluia constructiv pentru instalaiile
tehnologice primare ale staiile de transformare se va stabili ca urmare a concluziilor unui
studiu de fezabilitate prin care se vor compara din punct de vedere tehnico-economic
soluiile de echipare clasice cu cele care utilizeaz echipamente compacte,
multifuncionale, de gabarit redus, avnd indicatori de fiabilitate superiori, mediu de
stingere a arcului electric n SF
6
sau vacuum i izolaie compozit.
Reeaua de distribuie de medie tensiune poate s constituie, prin concepia ei,
rezerva de alimentare a consumatorilor conectai n regim normal pe barele de medie
tensiune ale unei staii de transformare de IT/MT, situaie care trebuie luat n consideraie
la stabilirea schemei electrice i a numrului i puterii transformatoarelor din staie.

12
3.1.7. Schema reelei de joas tensiune i modul de asigurare a rezervrii la nivelul
consumatorilor influeneaz schema i parametrii reelei de medie tensiune.
Analiza modului cum schema reelei de medie tensiune rspunde la continuitatea
alimentrii consumatorilor se va face numai n corelare cu modul de rezolvare a acestei
probleme i la nivelul reelei de joas tensiune.
Se recomand aducerea mediei tensiuni ct mai aproape de consumatori avnd ca
scop reducerea lungimii plecrilor de joas tensiune (innd seama de condiiile impuse de
cderea de tensiune admis, asigurarea selectivitii proteciilor) i a CPT-ului.

3.1.8. n funcie de condiiile de continuitate cerute de consumatori, alimentarea din
sistemul electroenergetic se va realiza prin una sau dou ci de alimentare, dimensionate
fiecare corespunzator puterii economice n regim normal de funcionare i la capacitatea
maxima admisibila in regim de avarie.
n cazul n care un consumator solicit o alimentare continu cu energie electric,
acesta i va prevede surse auxiliare de alimentare independente de RED.

3.1.9. Consumatorii casnici i teriari din localitile urbane vor fi alimentai pe
joas tensiune, de regul, ntr-o schem buclat, cu funcionare radial n regim normal,
separaia realizndu-se n puncte optime pe criteriul CPT minim i al proteciilor selective.
Consumatorii casnici i teriari din mediul rural vor fi alimentai, de regul, n schem
radial.

3.2. Tensiunile nominale ale reelelor electrice de distribuie

3.2.1. n Romnia se vor utiliza urmtoarele tensiuni standardizate pentru reelele
electrice de distribuie:
a) n reelele de joas tensiune: 400/230 V;
b) n reelele de medie tensiune: 20kV.
OBSERVAII :
- n reelele de medie tensiune interne de alimentare a unor consumatori concentrai
se admit i alte tensiuni de utilizare, numai n cazul n care consumatorul are receptoare
electrice care funcioneaz la tensiunea respectiva;
c) n reelele de distribuie de IT: 110 kV.

3.2.2. Reelele de medie tensiune de distribuie public existente la tensiunile de 6
i/sau 10 kV, se vor trece etapizat la tensiunea de 20 kV, att cele aeriene ct i cele
subterane. Etapele i modul de trecere la 20 kV se vor stabili pe baz de calcul tehnico-
economic, lundu-se n considerare urmtoarele:
a) valoarea neamortizat i starea de uzur fizic a reelelor existente;
b) creterea consumului existent n zon i/sau apariia de noi consumatori, corelat cu
capacitatea economic a reelelor existente;
c) lucrrile de urbanizare i sistematizare propuse de administraia local, lucrri care
determin necesitatea de restructurare a reelelor electrice;
d) posibilitatea asigurrii tensiunii de 20 kV n surse.

3.2.3. Trecerea la 20 kV se va efectua ori de cte ori se vor face lucrri majore n
reele existente (vezi pct. 3.2.2 (ad)).
n cazul n care, aceste reele vor funciona o perioad limitat la alt tensiune,
instalaiile noi se vor prevedea cu izolaie de 20 kV.


13
3.3. Sistemul de distribuie de nalt tensiune de 110 kV

3.3.1. Sistemul de distribuie de 110 kV pentru zonele rurale sau urbane se va
dezvolta n funcie de consumul, ntinderea zonei i configuraia reelei de medie tensiune,
ntr-una din variantele prezentate n tabelul 3.1.
De regul, pentru reelele de distribuie de 110 kV se va alege schema n bucl
(inel), alimentat de pe barele a dou puncte de injecie diferite, cu racordarea staiilor n
sistemul intrare-ieire.
Funcionarea acestor reele de 110 kV n regim radial, se va stabili de la caz la caz
funcie de necesitatea i oportunitatea cerinelor de sistem.

3.3.2. Staiile de transformare de 110 kV/MT se vor realiza pentru:
a) racordarea la sistem a centralelor electrice de putere medie;
b) alimentarea cu energie electric a consumatorilor concentrai de zona;
c) alimentarea zonelor de consum urbane i rurale .
Staiile de transformare de alimentare a zonelor de consum urbane i rurale (de
distribuie public sau mixt) se vor realiza cu un transformator a crui putere la profil final
va fi maximum 25 MVA. Rezervarea consumatorilor se va realiza prin reeaua de medie
tensiune.

3.3.3. Staiile de transformare 110 kV/MT se vor realiza cu dou uniti de
transformare n urmtoarele situaii i se vor justifica tehnico-economic:
- rezervarea consumatorilor este absolut obligatorie i poate fi realizat numai pe
barele aceleiai staii (distana foarte mare pn la o alt staie i rezervarea pe medie
tensiune nu se justific tehnico-economic).
- staia de transformare alimenteaz i unul sau mai muli consumatori concentrai
(staie cu profil mixt), din care cel puin un consumator solicit un timp de nealimentare
foarte scurt i nu exist posibilitatea rezervrii convenabile tehnico-economic pe medie
tensiune din alt staie de transformare.

3.3.4. Staiile de transformare cu dou transformatoare, vor avea profilul final de
maximum 225 MVA.
Puteri unitare mai mari de 25 MVA, respectiv 40 MVA i 63 MVA vor fi utilizate
numai n cazuri bine justificate prin densiti de sarcin peste 15 MVA / km
2
, n zone
constructive dense, avnd la baz calcule comparative tehnico - economice.

3.3.5. Profilul final al staiilor de transformare se va realiza etapizat, n funcie de:
- evoluia consumului n zon;
- evoluia reelei de 110 kV i de medie tensiune n zon;
- schema optim pentru aceste reele n etap final.

3.3.6. Calculul "puterii disponibile" a staiilor de transformare se va face n
urmtoarele condiii :
a) ncrcarea economic a transformatoarelor pentru un regim normal de funcionare;
b) n regim de avarie:
- lundu-se n consideraie posibilitile de rezervare prin reelele de medie tensiune
ncrcate pn la limita termic a acestora sau
- posibilitile de ncrcare peste limita economic a unui transformator, n cazul
avariei n staia vecin sau a avariei celui de al doilea transformator n aceeai staie .

14
3.3.7. Alimentarea staiilor de 110 kV din reeaua de nalt tensiune de 110 kV se
va face ntr-una din schemele prezentate n tabelul 3.1.

3.3.8. Pentru partea de medie tensiune a staiilor se va utiliza schema electric cu
bare simple nesecionate sau secionate dup profilul staiei (cu o unitate sau dou de
transformare). n cazul barelor secionate se va monta o celul de cupl longitudinal.
Numrul celulelor de linii de medie tensiune se va stabili n funcie de capacitatea
final a staiei (MVA) i de capacitatea economic a unei linii de medie tensiune cu
seciunea maxim.
Schema electric cu bare duble pe partea de M.T. se va utiliza numai n cazuri bine
justificate din punct de vedere tehnico-economic, prin concepia reelelor de M.T., prin
regimul de funcionare adoptat i prin influena ei asupra continuitii alimentrii
consumatorilor.

3.3.9. Staiile de transformare care alimenteaz zonele urbane sau rurale de consum
se vor prevedea la tensiunile 110/20 kV n form final, chiar dac n zon exist reele de
alte tensiuni, acestea fiind preluate de staie prin instalaii provizorii la 6 sau 10 kV.

3.3.10. Amplasamentul staiilor de transformare de 110/20 kV se va stabili n
funcie de schema de alimentare pe 110 kV a zonei i ct mai aproape de centrul de
greutate al consumului, urmrindu-se ca reelele de medie tensiune s aib o lungime ct
mai redus.

3.4. Sistemul de distribuie de medie tensiune

3.4.1. Sistemul de distribuie de medie tensiune, aerian sau subteran se va realiza la
20 kV, chiar dac n prima etap va funciona la alt tensiune.

3.4.2. Din punct de vedere al modului de racordare la staiile de alimentare de
110/20 kV, reelele de medie tensiune pot fi clasificate n dou categorii :
a) reele cu racordare direct;
b) reele cu racordare indirect, prin puncte de conexiuni.
Reelele cu racordare direct sunt acelea n care posturile de transformare 20/0,4
kV sunt racordate direct la barele de 20 kV ale staiilor de transformare, prin intermediul
liniilor de medie tensiune.
Reelele cu racordare indirect prin puncte de conexiuni sunt acelea n care
posturile de transformare 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 20 kV la barele punctului
de conexiuni care, la rndul su, este alimentat din staii de 110/20 kV prin linii care au sau
nu alte sarcini pe ele.
Prin punct de conexiune se nelege bara de medie tensiune a unei viitoare staii de
110 kV/M.T., a crei apariie se justific prin creterea consumului din zon.
n reelele de medie tensiune nu se va mai dezvolta sistemul de distribuie prin
puncte de alimentare.

3.4.3. n dezvoltarea, sistematizarea i retehnologizarea reelelor electrice de
distribuie public se va adopta, de regul, sistemul de racordare direct la barele staiilor
de 110/20 kV.
Sistemul de racordare indirect se va utiliza n situaii speciale, cnd staia de
transformare de 110/20 kV este situat departe i cnd prin consumul zonei nu este pe
moment justificat apariia unei staii noi de 110/20 kV. n aceast situaie, staia de
15
conexiuni va fi conceput, amplasat i construit de aa manier, nct s formeze corpul
de conexiuni de 20 kV al unei viitoare staii 110/20 kV.

3.4.4. Schemele reelelor de medie tensiune (20 kV) sunt prezentate n tabelul 3.2.
Alegerea schemei optime pentru o zon de consum se va face pe baza unui studiu
de fezabilitate, lundu-se n considerare i schemele de 110 kV, precum i configuraia
reelelor de joas tensiune.

3.4.5. n sistemul de distribuie urban se va utiliza schema de medie tensiune
corespunztoare densitii de sarcin rezultate, pentru perioada de perspectiv de la 4 ani
la 10 ani, reprezentat n tabelul 3.2.

n regim normal de funcionare, reelele de 20 kV de distribuie public vor fi
alimentate din dou staii de transformare, fiind secionate (funcionare radial) n punctul
optim din punctul de vedere al consumului propriu tehnologic i al automaticii de sistem.

3.4.6. n sistemul de distribuie rural, se va utiliza schema radial sau/i buclat, cu
secionare n regim normal de funcionare n punctul optim din punct de vedere al valorii
consumului propriu tehnologic.
Posturile de transformare 20/0,4 kV vor fi alimentate prin derivaii din axele de
20 kV.

3.4.7. Dup destinaia pe care o au, posturile de transformare pot fi :
a) de reea - care alimenteaz consumatori casnici si tertiari;
b) de consumator - care alimenteaz un singur consumator (tertiari sau mici consumatori);
c) mixte- care alimenteaz att consumatori casnici si tertiari ct i mici consumatori .
OBSERVAII : din posturile de transformare mixte se va evita alimentarea unor
consumatori a cror curb de sarcin reclam o durat de utilizare a puterii maxime
absorbite care conduce la funcionare neeconomic i respectiv la diminuarea rezervei
de putere a transformatorului.

3.4.8. Partea de construcie a posturilor de transformare de reea se va dimensiona
pentru urmtoarele puteri plafon:
a) 630 kVA pentru posturile la sol, cabin zidit i/sau compactizate. Puterile mai mari
de 630 kVA se vor justifica ca necesitate i oportunitate;
b) 250 kVA pentru posturile de tranformare montate pe un stlp; 400 kVA i 630 kVA
pentru posturi montate pe doi stlpi.
Realizarea profilului final se va face etapizat, n funcie de evoluia consumului i
configuraia reelelor de medie i joas tensiune, respectndu-se ncrcarea optim conform
Instruciunii 3 RE - Ip 51/2 - 93.
n cazul alimentrii consumatorilor izolai se vor utiliza transformatoare de putere
monofazate (art. 4.4.11).

3.4.9. Schema i puterea posturilor de transformare, de consumator sau mixte, se
vor realiza, de regul, n una din variantele din tabelul 3.4., n funcie de puterea i nivelul
de rezervare cerut de consumatorii concentrai. Se recomand s nu se monteze uniti
trafo. cu putere mai mare de 1600 kVA.

3.4.10. Schema i instalaiile de automatizare dintr-un post de transformare de
consumator sau mixt se vor corela cu schema i automatizrile tabloului general al
obiectivului alimentat din postul respectiv.
16

3.4.11. Se va solicita proiectanilor de instalaii de utilizare ale obiectivelor
montarea de surse proprii, care s poat prelua automat receptoare vitale, n caz de
ntrerupere total a alimentrii din sistemul energetic naional.


3.5. Sistemul de distribuie de joas tensiune

3.5.1. Schemele reelelor de joas tensiune utilizate n distribuia public sunt
prezentate n tabelul 3.3.

3.5.2. Schema reelelor de joas tensiune urbane i rurale se va alege n funcie de
densitatea de sarcin, de configuraia reelelor de medie tensiune, de numrul de posturi de
transformare de MT/JT i numrul i durata ntreruperilor n alimentare admise de
consumatori.
Regimul de funcionare de joas tensiune va fi radial indiferent de configuraia
schemei.

3.5.3. Alimentarea cu energie electric a reelelor de iluminat public se va face din
posturile de transformare de reea, n schem radial i se va alinia la prevederile
Ordonanei nr. 42/2003 privind aciunile de separare a instalaiilor de iluminat public.
OBSERVAII: clasificarea reelelor de iluminat public, calculul i dimensionarea lor,
schemele i normele de organizare sunt indicate n ndrumarul de proiectare pentru reelele
de iluminat public 1 RE - Ip 3 91 i SR 13433/99.


3.6. Principiile de autostructurare a reelelor de distribuie

3.6.1. Reelele de 110 kV, medie i joas tensiune se vor realiza etapizat, cu
nscriere ntr-o schem final stabilit pentru o perioad de minim 10 ani, n soluii
"autostructurante" care permit preluarea consumului crescut, fr modificarea elementelor
eseniale i a caracteristicilor tehnico-constructive principale ale reelelor existente.

3.6.2. Exemple de realizare a reelelor n aceast concepie sunt prezentate n
tabelele 3.5. i 3.6.
17TABELUL 3.1

Scheme reprezentative pentru reele de distribuie de 110 kV

Nr.
Crt.

Schema

Domeniul de utilizate
0 1 2


1

Alimentarea reelelor de MT din
zonele rurale sau urbane, cnd
reeaua de MT are asigurat
rezervarea din alt staie de
transformare racordat la surs
diferit de 110 kV.
110 kV 110 kV MT
20 kV
A

B

MT
18
2


Alimentarea reelelor de MT din
zone rurale sau urbane, cnd reeaua
de MT are asigurat rezervarea de pe
bare de MT din staii diferite, cu
alimentare diferit la 110 kV i
configuraia geografic a amplasrii
staiilor la 110 kV impune alegerea
acestei scheme n locul schemei de
alimentare n inel. Soluia poate
constitui prima etap a unei scheme
n inel.
Alimentarea reelelor de MT din
zone urbane cu rezervarea asigurat
de pe barele de MT ale aceleiai
staii. Alimentarea staiilor cu profil
mixt consumatori edilitari, social-
culturali i mici consumatori
industriali, care necesit nivel ridicat
de rezervare (secii administrative
importante, transport n comun
electrificat, staii de pompare pentru
alimentarea cu ap etc.).
n cazul reelelor de MT cu rezervare
de pe barele de MT din staii diferite,
puterea instalat a staiei se va
calcula considernd ambele
transformatoare n funciune, de
regul, fr rezervare integral ntre
ele.

0
1
23
Alimentarea unor zone n care sunt
necesare att staii cu o unitate, ct i
staii cu dou uniti i condiiile
geografice fac posibil realizarea
schemei inel.
Staiile A i C sunt surs (fie ale
centralelor, fie din reeaua de FIT).
N = 6 (maxim).
110 kV

B
1
MT


110 kV
A

B
n
C

110kV
110kV
110 kV 110 kV MT
20 kV
A
1 B

C
sau
A
2
110kV
19


4


Alimentarea prin LEA de 110 kV a
zonelor rurale, la care se impun statii
cu dou uniti.
5


Alimentarea staiilor din zone rurale
prin LEA de 110 kV.
Staiile A i C sunt staii surs (fie
ale centralelor, fie din reeaua de
FIT).
N = 6 (maxim).
N se deduce din calculul
sensibilitii proteciilor.0 1 2
MT
110 kV
B

110 kV
B
1
20 kV
B
n
A

C

206


Model de schem utilizat n
municipiul BucuretiNOT : Soluiile de racordare la Sistemul Electroenergetic Naional a reelelor de
distribuie de 110 kV se vor motiva, de la caz la caz, prin concepia de proiectare.

TABELUL 3.2
A

110 kV
110 kV
20 kV
B

21

Scheme reprezentative pentru reele de distribuie de 20 kV

Nr.
crt.
Tipul
schemei

Schema
Variantele
de
realizare
Domeniul de
utilizare
0 1 2 3 4
1
Distribuia
direct
prin LEA
cu rezerv
pe staii
diferitecu
separaie
realizat n
punctul
determinat
prin calcul
de
optimizare
a schemei
Axa rural cu
alimentare PT n
derivaie sau intrare-
ieire

2
Distribuie
direct
prin LES
cu rezerv
pe aceeai
staie
cu
separaie
realizat n
punctul
determinat
prin calcul
de
optimizare
a schemei
Reele de distribuie
de MT din zonele
urbane, cnd nu
exist posibilitatea
asigurrii rezervrii
de pe bare de MT
din alt staie de
transformare3
Distribuie
direct
prin LES
cu rezerv
pe staii
diferitecu
separaie
realizat n
punctul
determinat
prin calcul
de
optimizare
a schemeiReele de distribuie
de MT din zonele
urbane, cnd exist
posibilitatea asigu-
rrii rezervrii de pe
barele de MT din
staii diferite
0 1
2
3 4
S
1
MT

S
2
MT

MT
S
1
MT

S
2
22


4
Distribuie
direct tip
gril prin
LES cu
rezervare
pe aceeai
staie sau
pe staii
diferite
cu
separaie
realizat n
punctul
determinat
prin calcul
de
optimizare
a schemei
Reele de distribuie
de MT din zonele
urbane cu densiti
de sarcin de peste
4 MVA/km
2
sau
pentru a reduce
volumul de cabluri.
Poate constitui o
extindere a variantei
2 sau 3.


5
Distribuie
direct tip
dubl deri-
vaie prin
LES cu re-
zervare pe
aceeai
staie sau
pe dou
staii
diferite
Reele de distribuie
cu densitate de
sarcin de peste 8
MVA/km
26
Distribuie
direct tip
simpl sau
dubl deri-
vaie cu
uniti de
secionare
a reelei i
rezervare
pe aceeai
staie sau
pe dou
staii
diferite
Reele de distribuie
cu densitate de
sarcin de peste 8
MVA/km
2

S
1
S
2
MT
23
TABELUL 3.3

Scheme reprezentative pentru reele de distribuie de JT (0,4 kV)
Nr.
crt.
Tipul
schemei

Schema
Domeniul
de
utilizare
Modul de
alimentare
0 1 2 3 4


1
Distribuie
radial

Reele de
distribuie
de JT din
zonele
rurale i
din zonele
urbane
periferice
Nu se asigur la
dimensionare
rezerv pentru
avarie


2
Distribuie
buclat cu
funcionar
e radial
PT pot fi
racordate
la acelai
cablu de
MT sau la
cabluri
distri-
buitoare
diferite.
Reele de
distribuie
de JT din
zone
rurale n
cazul unor
consuma-
tori im-
portani.
Reele de
distribuie
de JT din
zone
urbane.
Liniile de JT se
vor dimensiona
astfel:
- s asigure J
ec
n
regim normal
(separaie pe
parcursul
buclei);
- s asigure
I
max.admis
> I
ncrc.

pentru regimul

de avarie
(separaie la
captul buclei).
Transformatoarel
e vor avea
rezerva necesar
pentru preluarea
integral a
liniilor de JT
care ar rmne
nealimentate, la
avarierea trans-
formatorului
dintr-un post
nvecinat.

PT

PT
b
PT
a
PT
d
PT
1
PT
4
T
c
T
2
PT
3
24
TABELUL 3.4


Scheme reprezentative PT de reea mixte i de abonat


Nr.
crt.

Tipul
schemei

Schema

Principiile de
dimensionare
Mod de
intrerupere la
JT
Dedicaia
alimentrii
Def 1 Def 2
0 1 2 3 4 5 61
PT cu bare
de MT
secionate
alimentate
din surse
diferite i
cu bare de
JT
secionate
i
automati-
zare pe
cupla de
JT.,Dac:
- ntreg
consumul
necesit sigu-
ran mrit i
durat mic de
nealimentare,
atunci acesta se
asigur n
proporie de
100% prin ca-
blurile de MT i
n
transformatoare;
- pe barele de
JT sunt
conectai i ali
consumatori
care nu impune
nivel de
siguran mare,
acetia vor fi
deconectai prin
DAS cnd
lucreaz insta-
laia AAR. (n
acest caz re-
zerva care este
necesar pentru
a se asigura n
linie i transfor-
mator, se va
diminua
corespunztor
cu puterea
consumatorilor
ce pot fi
deconectai.
Pauz
de
AAR
Pauz
de
AAR
Distribuito-
rii se pot
alimenta de
pe secii de
bare, din
staii diferi-
te sau de pe
secii de
bare
separate
(care se
rezerv cu
AAR) din
aceeai
staie de
transfor-
mare0,4kV
kV

DAS AAR DAS
L
1
L
2
20kV

C
2,3
C
1
C
1
C
2,3
1
25

0 1 2 3 4 5 62
PT cu bare
de MT
secionate
alimentate
din surse
diferite cu
un
transfor-
mator de
rezerv
pentru
dou
transfor-
matoare n
sarcin i
dou in-
stalaii de
automa-
tizare pe
cupla de
JT

Capacitatea de
transport a
sursei 2 i a
transformato-
rului de rezerv
se va corela cu
puterea consu-
matorilor care
necesit
siguran mrit
de pe cea mai
ncrcat din
barele de JT
Pauz
de
AAR
Pauz
de
AAR
Distribuito-
rii pot fi
alimentai
de pe secii
de bare din
staii diferi-
te sau de pe
secii de
bare
separate
(care se
rezerv cu
AAR) din
aceeai
staie de
transfor-
mare
3
PT din
LEA MT
alimentat
dintr-o
singur
surs fr
rezervare
pe JT

0,4kV

LEA MT

JT

3
AAR AAR
L
1 L
2
20kV

C
2
C
1
C
1
C
2
L
3
2
26


4
PT din
LES MT
alimentat
dintr-o
singur
surs fr
rezervare
pe JT
Rezervarea
barei JT se
poate face
cu un
transforma-
tor de
rezerv
cu /fr
AAR
sau reea JT
alimentat
din alt PT

0 1
2
3 4 5 6
5 PT tip
intrare-
ieire
alimentat
dintr-o
singur
surs
Rezervarea
barei JT se
poate face
cu un
transforma-
tor de
rezerv
cu /fr
AAR
sau reea JT
alimentat
din alt PT
6
PT
alimentat
din dou
surse
diferite


Rezervarea
barei JT se
poate face
cu un
transforma-
tor de
rezerv
cu /fr
AAR
sau reea JT
alimentat
din alt PT
MT

6
LEA MT

JT

4
MT

JT

5
JT

6
277
PT cu bare
de MT
secionate,
alimentate
din surse
diferite cu
un trans-
formator
de rezerv
i un
trans-
formator
n sarcin,
cu o
instalaie
de auto-
matizare
pe ntre-
ruptorul de
JT al
transfor-
matorului
de rezerv


Capacitatea de
transport a
sursei nr. 2 i a
celui de al
doilea trans-
formator se
dimensioneaz
pentru preluarea
consumatorilor
care nu necesit
siguran mrit
Timpul
necesar
mane-
vrei de
izolare
a defec-
tului pe
partea
de MT
Pauz
de
AAR
Racordarea
PT prin
intrare-
ieire pe un
distribuitor
0 1 2 3 4 5 6


8
PT cu bar
simpl de
MT. Re-
zervarea
se face din
reeaua de
JT cu
automati-
zare pe
cupla de
JT
Capacitatea de
transport a
sursei nr. 2 pe
JT se va
dimensiona, de
regul, pentru a
prelua puterea
consumatorilor
ce necesit
siguran mrit
Pauz
de
AAR
Pauz
de
AAR
Racordarea
PT prin
intrare-
ieire pe un
distribuitor

Legend:
ntreruptor;
Separator,
Siguran fuzibil.


Not:
- C
1
consumator care necesit rezerv de 100%;
- C
2,3
consumator care nu necesit siguran mrit;
- Sistemul Electroenergetic Naional (SEN) constituie surs unic de alimentare cu
AAR
L
1
L
2
20kV

0,4kV

7
C
2
AAR
R
L
1
20kV

JT

8
L
2

AAR
28
energie electric. La consumatorii cu receptoare de categoria zero se vor prevedea
i surse de alimentare proprii.
- Def 1 defect 1 pe bara de MT din staia de transformare sau distribuie
conectat la bara staiei;
- Def 2 defect 2 ntr-un transformator din PT


TABELUL 3.5Soluii de autostructurare care permit mrirea capacitii de tranzitare
a reelelor de medie tensiune


Nr.
crt.

Schema

Situaia existent

Autostructurarea


1

Reea de
distribuitori, ce se
nchid pe aceeai
staie cu separatie la
capt.
Realizarea unei a
doua staii de 110/MT
i mutarea separaiilor
n mijlocul reelei2


Reea de
distribuitori, ce se
nchid pe dou staii
cu separie la
mijloc.
Realizarea unei a treia
staii de 110/MT, cu
mutarea separaiilor
la mijlocul reelei
dinspre staiile
existente i cea nou
29
3Reea de
distribuitori, ce se
nchid pe dou staii
cu separaie la
mijloc.
Realizarea a dou
staii de 110/MT, cu
mutarea separaiilor
la mijlocul reelei
dinspre staiile
existente i cele noi

Legend:
Statie de 110/MT existent;
Staie de 110/MT nou;
Separaie pe ramura distribuitoare existent;
Separaie pe ramura distribuitoare nou


TABELUL 3.6

Soluii de autostructurare care permit mrirea capacitii de tranzitare
a reelelor de joas tensiune


Nr.
crt.

Schema
Situaia
existent

Autostructurarea
30

1


Reele de JT
construite
buclat cu
funcionare
radial
Posturi de trans-
formare noi, cu
preluare prin in-
trare-ieire a ree-
lei de JT
existente.
Funcionarea este
tot radial,
modificndu-se
separaiile

Legend:
Post de transformare PT de 20/0,4 kV existent;
Post de transformare PT de 20/0,4 kV nou;
Separaii existente;
Separaii noi.4. CALCULUL I DIMENSIONAREA REELELOR ELECTRICE
DE DISTRIBUIE

4.1. Principiile de baz ale calculului reelelor electrice de distribuie

La dimensionarea reelelor electrice de distribuie trebuie s se respecte urmtoarele
principii:
T
5
T
1
T
4
T
6
T
2
T
3
31
a) Planificarea dezvoltrii si modernizarii reelelor electrice de distributie se va face n
baza unui studiu de dezvoltare n perspectiv fundamentat din punct de vedere tehnico-
economic, pe etape de studiu, dup cum urmeaz:
- etapa de studiu pe termen scurt de 1 an pn la 3 ani;
- etapa de studiu pe termen mediu de la 4 ani pn la 10 ani;
- etapa de studiu pe termen lung de 10 ani cu orizont pn la 20 ani.
Studiile cu etapa de analiz de 1 pn la 3 ani au ca scop analiza concret a
condiiilor de funcionare a reelelor electrice n perspectiva urmtorilor 3 ani i
stabilirea definitiv a reelelor electrice ce urmeaz a fi construite sau modernizate n
aceast perioad.
Studiile de dezvoltare a reelelor electrice cu etapa de analiz de la 4 ani pn la
10 ani au ca scop stabilirea concepiei generale conform obiectivelor i direciilor
prioritare ale strategiei de dezvoltare i modernizare a RED i a investitiilor necesare
pentru dezvoltarea optim din punct de vedere tehnico-economic.
Studiile cu etapa de analiz de la 10 ani pn la 20 de ani au ca scop stabilirea
tendinelor de evoluie a cerinelor reelelor electrice pentru evidenierea necesitilor
privind: active noi, alinierea la piaa tehnologic, trecerea la tensiuni superioare, noi
plafoane de scurtcircuit, corelarea cu prognoza consumului de energie electric,
optimizarea regimurilor de funcionare i concepii moderne de exploatare.
Este necesar ca aceste studii s fie periodic reactualizate (la 35 ani), n funcie de
modificrile intervenite asupra premiselor de baz privind resursele energetice,
amplasamente de surse i/sau consumatori.
b) Utilizarea tehnico-economic a capacitii reelelor electrice de distribuie existente.
c) Corelarea lucrrilor necesare n diferite etape pentru soluii rezultante care s permit
up-gradarea n etapele de perspectiv.
d) Analiza mai multor variante si stabilirea solutiei optime , n baza indicatorilor de
eficien economic i a calculelor tehnico-economice, conform PE 011 i
NTE-401/03/00.
e) Satisfacerea gradului de siguran n alimentare, cerut de consumatori.
f) Rezervarea necesar n cabluri i transformatoare pentru situaiile de avarie, in conditii
de asanare si disponibilizare RED.
g) Dimensionarea liniilor de 110 kV, mt i JT la funcionarea normal, pe baza densitii
economice de curent, conform Metodologiei privind determinarea seciunii economice
a conductoarelor n instalaiile electrice de distribuie de 1 110 kV (NTE-401/03/00),
i la funcionarea la avarie, n funcie de curentul maxim admisibil, cu asigurarea
nivelului de tensiune stabilit prin SR-EN 50160/98.

NOT : Reelele de joas tensiune se vor dimensiona corespunztor valorii tensiunii de
400/230V n concordan cu parametrii transformatoarelor de MT/JT, cu SR-EN 50160/98
i cu recomandrile CEI.


4.2. Algoritmi i programe pentru calculul reelelor

Pentru calculul reelelor electrice de distribuie cu ajutorul calculatorului se vor
folosi programele din anexa 3 sau alte programe similare specializate achiziionate.

4.3. Calculul siguranei n funcionare

4.3.1. Calculul siguranei n funcionarea reelelor de distribuie public se va
efectua conform PE 013/94. Indicatorii de fiabilitate calculai se vor lua n consideraie la
32
compararea tehnic a variantelor ca parte integrant din calculul indicatorilor de eficien
economic.

4.4. Alegerea numrului i puterii optime a transformatoarelor din staiile de
transformare de 110 kV/MT i din posturile de transformare

4.4.1. La alegerea numrului i puterii transformatoarelor de 110/20 kV se vor avea
n vedere urmtoarele condiii iniiale care se cer bine precizate:
a) nivelul curentului de scurtcircuit admis n reeaua de MT, care depinde de soluiile
constructive adoptate de regimul de funcionare i de soluiile proteciei prevzute
pentru aceast reea;
OBSERVAII : nu se recomand s se utilizeze soluii n care caracteristicile
transformatoarelor impun utilizarea de bobine de reactan pentru limitarea nivelului
curentului de scurtcircuit n reeaua de MT, deoarece aceast soluie necesit suprafee
i volume construite suplimentar, investiii i consumuri tehnologice suplimentare fa
de variantele de schem fr bobine de reactan.
b) regimul normal de funcionare al transformatoarelor staiei, care se refer la modul de
alimentare din reeaua de IT, funcionarea lor pe bare separate de MT sau n paralel la
caracteristicile tehnice ale transformatoarelor ( putere, tensiune de scurtcircuit etc.);
c) puterea maxim cerut dintr-o staie de 110 kV/MT, la funcionarea n regim normal,
de reeaua de MT;
OBSERVAII : la alegerea puterii maxime a staiei de transformare
corespunztoare consumului maxim prevzut, se va avea n vedere i timpul ct este
solicitat aceast putere maxim, timp care corespunde cu durata vrfului de sarcin. n
cele mai multe cazuri, suprancrcarea transformatoarelor staiei pe o durat de timp
limitat, la durata acestui vrf de sarcin poate s evite utilizarea neraional a unor
transformatoare de putere mare sau poate justifica chiar etapizarea profilului staiei.
d) puterea maxim n regim de avarie, prevzut s se distribuie n reeaua de MT, prin
staia de transformare de 110/20 kV;
e) densitatea medie de sarcin n zona de reea unde se amplaseaz staia de transformare;
f) volumul de reea de medie tensiune aferent unei staii de transformare de 110/20 kV de
distribuie public i volumul de reea de medie tensiune corespunztor unei anumite
densiti medii de sarcin, n cazul reelelor urbane.

4.4.2. Pentru staiile de transformare din zonele rurale care alimenteaz, de regul,
att distribuia public, ct i consumatorii agro-industriali, profilul acestor staii se va
stabili, de regul, avnd la baz puterea solicitat de consumatorii agro-industriali, care
sunt prepondereni, la care se va aduga consumul pentru distribuia public.

4.4.3. Pentru staiile de transformare destinate distribuiei publice urbane profilul
acestor statii se va optimiza n funcie de densitatea de sarcin a zonei alimentate, pe baza
unui calcul tehnico-economic (1E-Ip 51/1-94-Instruciuni privind stabilirea puterilor
nominale economice pentru trafo. de 110 kV/MT).

4.4.4. La efectuarea calculelor tehnico-economice, pentru determinarea profilului
staiilor de transformare se consider cunoscute schema staiei de transformare, precum i
schema i structura reelelor de nalt i medie tensiune.

4.4.5. Calculele tehnico-economice pentru determinarea numrului i puterii
transformatoarelor dintr-o staie, precum i numrul de staii necesare pentru o zon dat se
efectueaz lund n consideraie:
33
a) cheltuielile de investiii n reelele de IT, MT i n staiile de transformare;
b) consumul propriu tehnologic n reeaua de IT, MT i n transformatoarele din staie.

4.4.6. Calculele necesare de fiabilitate pentru fiecare variant de profil analizat, se
vor efectua conform PE 013/94.

4.4.7. Alegerea variantei optime va fi determinat de urmtoarele criterii:
a) indicatorii de eficien economic cei mai favorabili (conform Deciziei GTDEE
nr. 51/09.02.1998);
b) consumul propriu tehnologic minim;
c) indicatorii de fiabilitate cei mai buni;
d) suprafee i volume construite minime;
e) asigurarea de condiii optime pentru exploatare.

4.4.8. Profilul constructiv al staiei se stabilete pentru o etap de perspectiv de
1520 ani.

4.4.9. Puterea optim a posturilor de transformare se determin n funcie de
densitatea economic a zonei, schema i structura reelelor de MT i JT fiind cunoscute.

4.4.10. Determinarea puterii optime a postului se face pentru zone mari de consum
la care se calculeaz :
a) cheltuielile de investiii n reeaua de MT, posturi de transformare i reeaua de JT;
b) consumul propriu tehnologic n reeaua de MT, posturi de transformare i reeaua de
JT;
c) domeniul de ncrcare maxim anual n funcie de durata de utilizare a sarcinii
maxime (3 RE-Ip 51/2-93).

4.4.11. Pentru schemele reelelor de MT i JT recomandate la capitolul 3 i pentru
condiiile actuale de calcul tehnico-economic, se recomand urmtoarele puteri optime ale
posturilor de transformare de 20/0,4 kV:
a) n mediul rural, pentru alimentarea consumatorilor casnici i social-edilitari, posturile
de transformare vor fi echipate de regula cu un transformator de 40-63-100 kVA,
montat pe stlp.
Pentru alimentarea unor consumatori izolai sau a unor consumuri concentrate n
afara localitilor rurale, se vor utiliza transformatoare de puteri mai mici (5 40
kVA).
Pentru astfel de zone, de regul, se vor utiliza transformatoare cu puteri de 5, 10, 16,
25 i 40 kVA n montaj monofazat sau bifazat (funcie de modul de tratare al neutrului)
alese pe baza unui calcul al indicatorilor de eficien economic.
Amplasarea transformatoarelor monofazate sau bifazate se va face ct mai aproape
de centrul de greutate al consumului, asigurndu-se astfel reducerea pierderilor n
reeaua de joas tensiune, reducerea investiiilor n reeaua de medie tensiune i
obinerea unor parametri economici avantajoi ai alimentrii. Soluiile utiliznd
transformatoare de mic putere, monofazate sau bifazate, sunt deosebit de avantajoase
n cazul consumatorilor izolai i n cazul consumatorilor amplasai liniar.
b) posturile de transformare din mediul urban care vor alimenta consum teriar (casnic,
social-edilitar, cultural etc.), se vor realiza cu izolaie la 20 kV, indiferent de tensiunea
de funcionare provizorie (6-10 kV) echipate cu transformatoare de regula
1x1001x250 kVA.
Gabaritul posturilor va permite montarea unui transformator de maxim 630 kVA.
34
c) posturile de consumator alimentate din reeaua public de MT vor fi echipate cu
maximum 2 uniti de transformatoare de pn la 1600 kVA fiecare.

4.4.12. Amplasarea grupurilor pentru msurarea energiei electrice i stabilirea
punctelor de delimitare privind gestiunea i exploatarea instalaiilor electrice de distribuie
public trebuie s se fac n conformitate cu prevederile ANRE n vigoare (licene, cod
tehnic, cod de msur etc.).


4.5. Calculul tehnico-economic

4.5.1. Criteriul pentru alegerea soluiei este costul total actualizat minim, calculat
conform PE 011 i cel al indicatorilor de eficien economic determinai dup
metodologia programului EFECON varianta 2000.

4.5.2. De regul, timpul de utilizare a puterii maxime pentru consumatorii
alimentai din reelele de distribuie public este T
PM
= 3500 - 4500 h/an, la care
corespunde un timp de calcul al pierderilor:
t = T
PM
PM
PM
T 27520
T 10000

+
(NTE-401/03/00)

4.5.3. Se vor compara economic numai variantele echivalente din punct de vedere
tehnic.
La reelele electrice urbane compararea tehnico-economic se va face numai pentru
soluiile care prezint indicatori de siguran superiori celor recomandai de PE 013 pentru
acest gen de reele.

4.6. Calculul mecanic al reelelor electrice de distribuie

Se va efectua conform prescripiilor: PE 104/93, pentru linii electrice aeriene de IT
i MT.; PE 106/95, pentru linii electrice de JT.; PE 107/95, pentru linii electrice subterane;
PE 111, pentru staii de transformare.


5. ALEGEREA SOLUIEI DE TRATARE A NEUTRULUI
REELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUIE

5.1. Pentru reelele de distribuie 110kV care sunt concepute s funcioneze cu
neutrul legat la pmnt, tratarea neutrului se va realiza n conformitate cu precizrile
INSTRUCIUNII III-RS-DN/73 care reglementeaz modul de tratare a neutrului n reelele
de 750 kV, 400 kV, 220 kV i 110 kV din Sistemul Energetic Naional.

5.2. Reelele electrice de distribuie de medie tensiune care sunt concepute cu
neutrul izolat pot funciona dup cum urmeaz :
-cu neutrul izolat pentru cureni capacitivi mai mici de 10A ;
-cu neutrul tratat pentru cureni capacitivi mai mari de 10A ;
Tratarea neutrului se poate face prin bobina de stingere cu /fr reglaj automat,
rezistenta de limitare a curentului de scurtcircuit monofazat sau mixt, cu/fr ntreruptor
shunt.

35
5.3. Neutrul reelelor aeriene i subterane de medie tensiune, la care curentul
capacitiv depete valoarea de 10 A, se leag, de regul, la pmnt, printr-o rezisten de
limitare a curentului de scurtcirciut monofazat la urmtoarele valori:
a) 1000 A pentru reele subterane realizate din cabluri cu nveli de Pb sau din cabluri tip
A2YSY respective A2XSrZ nsoite pe teren cu un conductor de compensare;
b) 600 A pentru reele subterane, precum i pentru reelele mixte cu un curent capacitiv
peste 150 A;
c) 300 A pentru reelele aeriene, precum i pentru reelele mixte cu un curent capacitiv
pn la 150 A.
Alegerea soluiei de tratare a neutrului reelelor de medie tensiune se va face n
conformitate cu prevederile normativului PE 109/92 n baza unor calcule tehnico-
economice avnd n vedere, n principal, urmtoarele :
- tensiunea, structura i caracteristicile reelei ;
- exigenele consumatorilor referitoare la continuitatea i calitatea alimentrii;
- localizarea rapid i selectiv a defectelor;
- tensiuni de atingere i de pas sub limitele admisibile;
- sigurana n exploatarea reelei;
- valori ct mai reduse ale supratensiunilor i curenilor de defect .

5.4. Se interzice proiectarea unor reele care au neutrul tratat diferit de alte reele cu
care urmeaz a fi legate galvanic.

5.5. n reelele de distribuie de joas tensiune, neutrul reelelor se va lega rigid la
pmnt la PT i repetat, n reea, conform STAS 12604/90.


6. COMPENSAREA PUTERII REACTIVE

6.1. Soluia de compensare a puterii reactive, prin folosirea de surse specializate de
putere reactiv, se stabilete pe baz de calcule tehnico-economice efectuate conform
PE 120 i PE 111-11.

6.2. De regul, n reelele electrice de distribuie public se folosesc, ca surse
specializate pentru compensarea puterii reactive, bateriile de condensatoare tip shunt.
Nu se recomand folosirea compensatoarelor sincrone.

6.3. Compensarea centralizat se face, de regul, prin montarea bateriei de
condensatoare pe barele de medie tensiune ale staiilor de transformare, pe barele de joas
tensiune din posturile de transformare sau la barele de joas sau medie tensiune ale
consumatorilor importani.
n aceste din urm cazuri, va fi necesar, de cele mai multe ori, combinarea acestora
cu instalaii de filtre de armonici.

6.4. n reelele de distribuie de j.t. se admit i compensri locale n reea. Locaia
pentru injecia de putere reactiv se va stabili pe baz de calcule tehnico-economice privind
circulaia de putere reactiv i nivelele de tensiune.


7. PROTECII PRIN RELEE, AUTOMATIZRI, TELECONDUCERE

36
7.1. Proiectarea instalaiilor noi de protecie, comand, msur, semnalizare, blocaj
i automatizare din staiile de transformare se va face conform PE 501/85 i PE 504/96.

7.2. La proiectarea proteciilor prin relee a reelelor electrice de distribuie public
se va urmri :
a) alegerea proteciei corespunztor concepiei de realizare i de funcionare a schemei
reelelor ;
b) coordonarea proteciei reelelor de distribuie cu protecia instalaiilor din amonte
(sistemul de alimentare) i din aval (instalaiile consumatorilor);
c) asigurarea gradului de sensibilitate att pentru protecia de baz, ct i pentru protecia
de rezerv;
d) asigurarea selectivitii ntre proteciile montate la diferite niveluri ale instalaiei.

7.3. Modernizarea instalaiilor electrice de distribuie existente privind
componentele circuitelor secundare se va face, de regul, prin aciuni RETROFIT.

7.4. Instalaiile noi proiectate sau instalaiile existente supuse aciunii de
modernizare (retehnologizare) vor fi promovate, de regul, cu interfee pentru includerea
acestora n sisteme de monitorizare i teleconducere.

7.5. Sistemele de protecie prin relee, automatizare i teleconducere trebuie s fie
concepute conform principiului de up-gradare pentru a permite etapizarea i dezvoltarea
RED.

7.6. Concepia reelelor electrice de distribuie de MT i JT trebuie s se alinieze la
strategia de implementare privind "automatizarea sistemelor de distribuia (DSA)".

7.7. Promovarea sistemelor de monitorizare i teleconducere trebuie s se fac n
baza unor analize tehnico-economice de eficien.

7.8. Sistemele moderne de protecie prin relee, automatizare i teleconducere vor
avea n vedere toate aspectele de compatibilitate .

7.9. Proiectarea instalaiilor de protecie mpotriva supratensiunilor de comutaie i
a supratensiunilor atmosferice se va face conform PE 109/92.


8. PROTECIA PERSONALULUI N REELELE DE DISTRIBUIE

8.1. Protecia mpotriva atingerii directe

8.1.1. Pentru asigurarea exploatrii i ntreinerii instalaiilor electrice de distribuie,
acestea se vor proiecta n conformitate cu prescripiile de proiectare n vigoare, pentru
fiecare categorie de instalaii: PE 101, PE 102, PE 104, PE 106 i PE 107.
Se vor respecta, de asemenea, prevederile privind partea de proiectare din PE 006,
STAS 8275, STAS 12604 i n special din Normele specifice de protecie a muncii pentru
transportul i distribuia energiei electrice (65/2002 cap. 5).

8.2. Protecia mpotriva tensiunilor accidentale

37
8.2.1. Instalaiile de legare la pmnt constituie principalul mijloc de protecie
mpotriva accidentelor datorate tensiunilor de atingere i de pas.
Proiectarea acestor instalaii se va face n conformitate cu prevederile grupei de
standarde STAS 12604.
Se vor respecta, de asemenea, prevederile ndreptarelor de proiectare a instalaiilor
de protecie prin legare la pmnt i la nul.


9. MSURILE DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR

9.1. Msurile obligatorii pentru prevenirea i stingerea incendiilor, care trebuie s
fie aplicate n proiectarea i executarea instalaiilor electrice i construciilor aferente, sunt
cele prevzute n "Normele tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind
protecia la aciunea focului", precum i prescripiile de proiectare, n vigoare, pe categorii
de instalaii.

9.2. Msurile speciale pentru prevenirea i stingerea incendiilor care trebuie aplicate
n proiectarea i execuia unor categorii de instalaii electrice vor avea la baz studii de risc
conform legislaiei n vigoare.


10. ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE REELELOR
ELECTRICE DE DISTRIBUIE

10.1. Staiile de transformare 110kV/MT

10.1.1. Lucrri noi :
staiile noi de transformare se vor realiza, de regul, cu partea de 110 kV montat n
exterior, iar partea de MT montat n interior ;
staiile noi de transformare cu varianta integral de montaj la interior a prii de 110 kV
sau varianta mixt cu transformatoarele montate n exterior, se vor promova numai n
cazuri bine justificate (lips teren pentru construcia staiei, mediu foarte poluat,
considerente de sistematizare etc.) ;
se recomand scheme electrice monofilare caracteristice staiilor de transformare profil
limitat: bar simpl dublu secionat prin separatoare la 110 kV i bar simpl
secionat prin cupl cu ntreruptor la MT, ntr-o concepie autostructurant care s
permit etapizarea dezvoltrii ;
OBSERVAII : alte scheme electrice monofilare adoptate pentru staiile de
transformare vor fi justificate ca necesitate i oportunitate.
suprastructura pentru partea de 110 kV se va realiza pe construcii metalice zincate
pentru profile cu dispoziia echipamentelor pe orizontal, vertical sau n sisteme
modulare.
OBSERVAII : se admite, de la caz la caz, i suprastructuri realizate cu elemente
prefabricate din beton centrifugat.
dispoziia echipamentelor aferent prilor de MT, de regul, se va face dup o
configuraie n U a barelor colectoare ;
echipamentele se vor alege n raport cu piaa tehnologic a momentului ;
staiile de transformare se vor concepe cu interfee pentru monitorizare i
teleconducere .

10.1.2 Lucrari de modernizare i/sau retehnologizare :
38
staiile de transformare propuse pentru modernizare, de regul, se vor trata dup
principiile aciunilor retrofit ;
staiile de transformare propuse pentru retehnologizare vor face obiectul unor cazuri de
analiz special pe baza unor criterii tehnice de eficien economic.

10.2. Reele de 110 kV

liniile de 110 kV se vor realiza, de regul, n soluie aerian pe stlpi metalici cu
conductoare OL-AL i izolaie compozit ;
utilizarea stlpilor de beton se va argumenta ca necesitate i oportunitate ;
liniile de 110 kV subterane se admit numai n cazuri bine justificate.

10.3. Posturi de transformare

10.3.1. n funcie de soluia constructiv posturile de transformare vor fi clasificate
dup cum urmeaz:
posturi de transformare aeriene pe stlpi metalici sau de beton n urmtoarele posibile
variante:
- racordate direct fr separatoare de post i sigurane fuzibile;
- racordate direct fr separatoare de post cu sigurane fuzibile incluse n trafo sau
n montaj independent;
- racordate prin separatoare de post n montaj orizontal sau vertical i sigurane n
montaj individual;
- racordate prin separatoare de post n montaj vertical, cu sigurane incluse pe
cuitele separatorului.
OBSERVAII : se admit montaje cu separatorul de post pe stlpul postului de
transformare i racordarea postului n variant aerian sau n cablu.
posturi de transformare n construcie la sol cu montaje exterioare;
posturi de transformare n cabin suprateran n anvelop de beton sau metal cu
alimentare, de regula, n cablu (eventual trecere din LEA n LES);
posturi de transformare nglobate n construcii deservite.
OBSERVAII : se admit posturi de transformare subterane numai n cazuri cu totul
speciale bine justificate.

10.4. Reele de medie i joas tensiune

LEA de MT noi, de regul, se vor realiza pe stlpi de beton (SE sau SC) cu utilizare de
coronamente compactizate, conductoare izolate sau soluie clasic i izolaie compozit
funcie de costuri, posibilitatea de execuie, exploatarea comun cu JT, etc;
OBSERVAII :
promovarea stlpilor metalici n construcia liniilor de MT se va face numai
n cazuri speciale justificate ca necesitate i oportunitate;
se admite execuia de LEA MT i n soluii clasice constructive pentru
lucrri care nu sunt dominante ca volum i se integreaz n instalaia
existent;
utilizarea conductoarelor izolate i a izolaiei compozite n instalaiile
existente se va analiza tehnico-economic ca necesitate i oportunitate.
LES de MT se vor realiza prin utilizarea de cabluri performante cu montaj, de regul,
n pmnt n profile de canalizare tip. Utilizarea de canalizaii betonate (canivouri) se
va aplica numai n cazuri justificate;
39
LEA de j.t. se vor realiza, de regul, numai n soluie cu conductoare izolate torsadate,
pe stlpi de beton, lemn sau metalici;
LES de j.t. se vor realiza, de regul, n pmnt n profile de canalizare tip.
OBSERVAII : se admit i soluii tehnice aeriene pe stelaje tip mecano sau
suspendat pe fir purttor numai n cazuri justificate tehnico-economic.

10.5. Branamente

Branamentele se vor realiza, de regul, n soluie modernizat pentru racord i bloc
de masur i protecie.


11. NDRUMARELE DE PROIECTARE

ndrumarele de proiectare pentru staii de transformare de 110/20 kV, posturi de
transformare de 20/0,4 kV, linii electrice aeriene de 110 kV, linii electrice aeriene i
subterane de 20 kV i 0,4 kV, precum i pentru instalaii de iluminat public sunt indicate n
catalogul prescripiilor elaborat anual de ANRE. n anexa 1 se prezint prescripiile tehnice
contingente.

A N E X A 1


40

PRESCRIPII TEHNICE CONTINGENTE


A. STANDARDE

SR EN 50160: 1998 Caracteristici ale tensiunii furnizate de reelele publice de
distribuibuie.
STAS 1590 - 71 Semne convenionale pentru centrale, staii i posturi de
transformare, linii de transport i distribuie a energiei electrice.
SR CEI 60071-1-1996 Coordonarea izolaiei.Partea I Definiii, principii i reguli.
SR CEI 60071-2-1996 Coordonarea izolaiei.Partea II Ghid de aplicare.
STAS 6290 - 80 ncruciri ale liniilor de energie electric cu liniile de
telecomunicaii.
STAS 12604/3 - 87 Protecia mpotriva electrocutrii. Prescripii generale.
STAS 12604/4 - 89 Protecia mpotriva electrocutrilor. Instalaii electrice fixe.
Prescripii.
STAS 12604/5 - 90 Protecia mpotriva electrocutrilor. Instalaii electrice fixe.
Prescripii de proiectare, execuie i verificare.

B. PRESCRIPII TEHNICE REPUBLICANE

Codul Tehnic al RED
I 7/2002 Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice la
consumator, cu tensiuni pn la 1000 V.
SR 13433-99 Iluminatul public.
1 RE - Ip 3-91 ndrumar de proiectare pentru iluminat public stradal.

C. PRESCRIPII TEHNICE DEPARTAMENTALE

PE 011 / 82 Cu modificarea 1 (1990).
Normativ privind calculul comparativ tehnico-economic la
instalaiile de producere, transport i distribuie a energiei
electrice i termice.
PE 013 / 94 Normativ privind metodele i elementele de calcul al siguranei n
funcionare a instalaiilor energetice.
PE 101 / 85 Republicat n 1993 cu modificri.
Normativ pentru construcia instalaiilor electrice de conexiuni i
transformare cu tensiuni peste kV.
PE 103 / 92 Instruciuni privind dimensionarea i verificarea instalaiilor
electroenergetice la solicitri mecanice i termice, n condiiile de
scurtcircuit.
PE 104 / 2002 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric
peste 1 kV (n curs de revizuire la ANRE).
PE 106 / 95 Normativ pentru construcia liniilor electrice aeriene de joas
tensiune.
PE 107 / 95 Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor de cabluri
electrice (n curs de reactualizare la ELECTRICA SA).

NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolaiei, coordonarea izolaiei i
protecia instalaiilor electroenergetice mpotriva supratensiunilor.
41
PE 111 - 1 12/75-94 Instruciuni pentru proiectarea staiilor de conexiuni i transformare.
PE 120/94 Instruciuni privind compensarea puterii reactive n reelele
electrice de distribuie i la consumatorii industriali i similiari.
PE 124/95 Normativ privind stabilirea soluiilor de alimentare cu energie
electric a consumatorilor industriali i similari.
PE 134/95 Normativ privind metodologia de calcul al curenilor de
scurtcircuit n reele electrice cu tensiunea peste 1 kV.
PE 134-2/96 Normativ privind metodologia de calcul al curenilor de
scurtcircuit n reele electrice cu tensiunea sub 1 kV.
NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a
conductoarelor n instalaiile electrice de distribuie de 1-110 kV.
1E-Ip 51/1-94 Instruciuni privind stabilirea puterilor nominale economice pentru
transfo. de 110 kV de MT.
3 RE - Ip51/2 - 93 Instruciuni privind stabilirea puterilor nominale economice
pentru
transformatoarele din posturi (nlocuiete PE 145/93).
PE 143/94 Normativ privind limitarea regimului nesimetric i deformant n
reelele electrice.
PE 155/94 Normativ privind proiectarea i executarea branamentelor pentru
cldiri civile (n curs de revizuire la ELECTRICA SA).
PE 501/85 Normativ privind proiectarea proteciilor prin relee i
automatizrilor instalaiilor electrice ale centralelor i staiilor.
PE504/96 Normativ pentru proiectarea sistemelorde circuite secundare a
staiilor electrice .
PE 006/81 Instruciuni generale de protecie a muncii pentru unitile MEE.
65/2002 Norme specifice de protecie a muncii pentru transportul i
distribuia energiei electrice aprobate prin ordinul Ministerul
Muncii i Proteciei Sociale nr. 655/10.07.1997.
E - Ip 35/1 - 90 ndrumar de proiectare pentru reelele de medie tensiune cu neutru
tratat prin rezisten. Protecia n staii i posturi de transformare.
1 RE - Ip 35/2 - 92 Idem. Instalaii de legare la pamnt pentru linii aeriene, cabluri
subterane, staii i posturi de transformare.
1 RE - Ip 45 - 90 ndreptar de proiectare a proteciei prin relee i sigurane fuzibile
n posturile de transformare i n reeaua de j.t.


A N E X A 2
42
PUTERI DE CALCUL (punct 2.2)
TABEL 1
Puterea activ de calcul pentru consumatorii casnici
din mediul urban (punctul 2.2.2.)
VARIANTA
DE DOTARE
Nr. camere
de locuit
Putere
instalat
pe apartament
Pi [kW]
Putere de calcul
pe apartament
Pc [kW]
Var. min Var.max
1. Garsoniere 1 camera 8 2,0 2,5
2. Apartament cu 2-3 camere 12 3,0 3,5
A 3. Apartament cu 4-5 camere 20 3,5 4,0
4. Vile 5 camere 20 3,5 4,0
5. Vile > 5 camere 25 5,5 6,0
1. Garsoniere 1 camera 10 2,5 3,0
2. Apartament cu 2-3 camere 15 3,5 4,0
B 3. Apartament cu 4-5 camere 23 4,0 4,5
4. Vile 5 camere 23 4,0 4,5
5. Vile > 5 camere 28 6,5 7,0
1. Garsoniere 1 camera 13 3,0 3,5
2. Apartament cu 2-3 camere 18 4,0 4,5
C 3. Apartament cu 4-5 camere 26 4,5 5,0
4. Vile 5 camere 26 4,5 5,0
5. Vile > 5 camere 30 7,5 8,0
1. Garsoniere 1 camera 18 3,5 4,0
2. Apartament cu 2-3 camere 23 5,5 6,0
D 3. Apartament cu 4-5 camere 32 7,5 8,0
4. Vile 5 camere 32 7,5 8,0
5. Vile > 5 camere 35 8,5 9,0

NOT:
1.Variantele de dotare A D se refer la modul de satisfacere a utilitilor i anume:
A. - Dotare cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservare hran, audio-
vizual, activiti gospodreti i asigurarea apei calde, a nclzirii i al gtitului
prin termoficare sau centrale proprii i cu racord de gaze la buctrii.
B. - Idem A i n plus asigurarea electric a apei calde.
C. - Idem B i n plus gtit electric.
D. - " Tot electric ", respectiv C i n plus nclzit electric.
2. La calculul puterii de calcul pe apartament, pentru blocurile cu mai mult de 4 (patru)
niveluri se va aduga pe fiecare apartament 100 W/ap. care reprezint consum mediu pe
apartament pentru utiliti comune: iluminat scri, ascensor, hidrofor,etc.
3. Pentru determinarea puterilor de calcul la diferite niveluri ale reelei de distribuie,
reprezentnd contribuia consumului casnic la puterea de dimensionare a acestora, se vor
aplica coeficienii de simultaneitate conform tabelului 5 din anexa 2.
4. n cazul n care din chestionarul energetic sau din analiza receptoarelor electrice din
dotarea consumatorului rezult puteri instalate mai mari dect cele din tabelul 1,
dimensionarea instalaiei se va face corespunztor cu acestea.
43
5. Varianta minim i maxim se va alege funcie de zona geografic i densitatea de
consum (aglomerri urbane, zone periferice, etc.).

TABEL 2
Puteri active de calcul orientative pentru consumatori edilitari,
social culturali (teriari) din mediul urban (punctul 2.2.3.)

Nr.
crt.
Putere instalat orientativ
Coeficient
de utilizare
k
u

Destinaia consumatorului specific total
U. M. valoare kW
0 1 2 3 4 5
1
Magazine, spaii comerciale,
servicii (inclusiv reclame)
W/m
2
75 100 - 0,80
2 Hoteluri
- fr restaurante kW/cam 1 - 0,70
- cu restaurante
kW/cam 1
-
0,90
kW +15100
3
Sedii administrative, politice,
economice, etc.
W/m
2
120 200 - 0.90
4 Policlinici - - 20 140 0,65
5 Spitale, clinici, sanatorii W/pat 500 1000 - 0,70
6 Cree, grdinie, cmine W/m
2
20 50 - 0,75
7 coli generale, licee W/m
2
20 50 - 0,75
8
Faculti, institute de nvmnt
superior
W/m
2
50 75 - 0,80
9
Teatre, filarmonici, muzee, sli de
expoziie, etc
W/m
2
50 75 - 0,60 0,75
10 Cinematografe - - 50 70 0,70
11 Puncte termice - - 80 120 0,85

NOT:
1. Consumurile indicate reprezint valori orientative i vor fi utilizate acolo unde nu se
cunosc alte date pentru studii de ansamblu pentru zone urbane extinse.
2. Pentru consumatorii particulari concentrai (ateliere de reparaii, mic producie, etc.) se
vor lua n considerare consumuri deja cunoscute pentru astfel de consumatori.
3. Prin unitatea de msur Watt/m
2
se nelege Watt/m
2
suprafa util.


TABELUL 3

44
Puteri active de calcul pentru iluminat i utilizri
casnice n mediul rural (punctul 2.2.5.)NOT:
1. Variantele A, B i C au urmtoarele semificaii:
A - dotare pentru iluminat i utilizri casnice comune
B - idem A i n plus pentru gtit i preparare ap cald electric
C - idem B i n plus nclzit spaiu electric.
Zonele I, II i III sunt definite n STAS 1907/80 (Instalaii de nclzire - Calculul
necesarului de cldur) i indicate n harta din fig.7, din cuprinsul acestuia.
2. Variantele B i C se vor lua n considerare numai dac exist certitudinea c n zon nu
exist alte posibiliti de asigurare a combustibilului dect energia electric.
3. Pentru determinarea puterilor de calcul la diferite niveluri ale reelei de distribuie,
reprezentnd contribuia consumului casnic la puterea de dimensionare a acestora, se vor
aplica coeficieni de simultaneitate conform tabelului 5 din anexa 2.
4. n cazul n care din chestionarul energetic sau din analiza receptoarelor electrice din
dotarea consumatorului rezult puteri instalate mai mari dect cele din tabelul 3,
dimensionarea instalaiei se va face corespunztor cu acestea.
5. Minimul i maximul de la P
c
se va alege funcie de zona geografic i densitatea de
consum.
6. n zonele n care se afl construcii tip case de vacan n numr mare, acestea se pot
asimila cu zone urbane de vile.


TABELUL 4
Puterile de calcul pentru consumatorii concentrai
Putere instalata
pe gospodarie
Pi [kW]
Putere de calcul
pe gospodarie
Pc [kW]
sat izolat 4 0,70,9
sat dezvoltat 6 1,11,6
casa vacanta 5 1,11,5
sat izolat 5 0,91,2
sat dezvoltat 9 1,92,5
casa vacanta 7 1,51,8
1. sat izolat 6 1,21,4
I 2. sat dezvoltat 10 2,22,7
3. casa vacanta 8 1,72,0
1. sat izolat 7 1,41,6
C II 2. sat dezvoltat 12 2,73,2
3. casa vacanta 10 2,02,2
1. sat izolat 9 1,82,2
III 2. sat dezvoltat 14 3,23,7
3. casa vacanta 12 2,22,7
B3
B1
A1
VARIANTA
DE DOTARE
A2
A3
B2

45
n mediul rural (punct 2.2.6)
Denumirea
consumatorului
Putere instalat
orientativ
Factorul de
utilizare k
u

1 2 3 4
coal W/m
2
20 0,75
Magazin W/m
2
20 0,80
Instituii colare W/m
2
75 0,60
Cre, grdini W/m
2
20 50 0,75
Dispensar, cabinet medical W/m
2
30 0,70
Liceu, gimnaziu KW 50 150 0,75
Pot KW 20 0,65
Moar KW 50 120 0,80
Lptrie, Brutrie W/m
2
30 0,60
Cresctorie psri W/m
2
15 0,60
Cresctorie animale W/m
2
15 0,60
Grajduri staule W/m
2
10 0,60
Atelier mecanic W/m
2
25 60 0,70
Pomp de ap KW 7,5 22 0,80
Hambar de cereale W/m
2
5 0,60
Depozit materiale W/m
2
5 0,60
Spital W/m
2
500 1000 0,70

NOT:
1. Consumurile indicate sunt valori orientative i vor fi utilizate acolo unde nu se cunosc
alte
date pentru studii de ansamblu.
2. Prin unitatea de msur Watt/m
2
se nelege Watt/m
2
suprafa util.


TABELUL 5

Coeficienii de simultaneitate pentru determinarea puterilor de calcul
necesare dimensionrii diverselor elemente de reea (pct. 2.2.7)

Elementul Numr de Coeficientul de simultaneitate
(K
s
)
de reea consumatori URBAN RURAL
1 2 3 4
1. Pc
1
- Linie electric aerian sau subteran
care alimenteaz un numr de
apartamente sau locuine individuale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,00
0,65
0,64
0,63
0,63
0,62
0,62
0,61
0,60
1,00
0,52
0,52
0,51
0,51
0,50
0,50
0,49
0,49
1 2 3 4
46
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4160
6175
76100
>100
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,51
0,51
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,48
0,48
0,48
0,47
0,47
0,47
0,46
0,46
0,46
0,45
0,45
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
2. Pc
2
- Post de transformare aerian sau
n cabin de zid, urban sau rural
Pc
2
= Ks
1

n
n
=

1
Pc
1n


0,85 = Ks
1

3. Pc
3
- Linie electric de medie tensiune,
aerian sau subteran, urban sau
rural

Pc
3
= Ks
2

n
n
=

1
Pc
2n


0,9 = Ks
2

4. Pc
4
- Staie de transformare 110/20 kV de
alimentare a reelei de distribuie
urban sau rural

Pc
4
= Ks
3

n
n
=

1
Pc
3n


0,8 = Ks
3

NOT: pentru vile i case de vacan se vor folosi urmtorii coeficieni de simultaneitate:
- n mediul urban 2 10 vile 0,75 ;
10 20 vile 0,65.
- n mediul rural 2 10 case vacan 0,50;
47
10 20 case vacan 0,45.

TABELUL 6
VARIANTA MINIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap)pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
A1 0,200 0,29 0,32 0,35 0,37 0,40 0,45 0,52 0,55 0,57 0,62
A2 0,305 0,45 0,50 0,54 0,57 0,60 0,68 0,79 0,84 0,87 0,94
A3,A4 0,356 0,52 0,58 0,63 0,67 0,70 0,80 0,92 0,98 1,02 1,10
A5 0,485 0,75 0,84 0,92 0,99 1,06 1,22 1,43 1,54 1,61 1,76
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
A1: P(t) = 0,200*t
0,35
A2: P(t) = 0,305*t
0,35
A3, A4: P(t) = 0,356*t
0,35
A5: P(t) = 0,485*t
0,40
Varianta de dotare "A"
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
A1
A2
A3,A4
A5

48


TABELUL 6
VARIANTA MAXIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
A1 0,255 0,37 0,41 0,45 0,48 0,50 0,57 0,66 0,70 0,73 0,79
A2 0,357 0,52 0,58 0,63 0,67 0,71 0,80 0,92 0,98 1,02 1,10
A3,A4 0,408 0,60 0,66 0,72 0,76 0,81 0,91 1,05 1,12 1,16 1,26
A5 0,530 0,82 0,92 1,01 1,09 1,15 1,33 1,57 1,68 1,76 1,92
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
A1: P(t) = 0,255*t
0,35
A2: P(t) = 0,357*t
0,35
A3, A4: P(t) = 0,408*t
0,35
A5: P(t) = 0,530*t
0,40
Varianta de dotare "A"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
A1
A2
A3,A4
A5

49


TABELUL 6
VARIANTA MINIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
B1 0,295 0,41 0,45 0,48 0,50 0,53 0,59 0,66 0,70 0,72 0,77
B2 0,412 0,57 0,62 0,67 0,71 0,74 0,82 0,93 0,98 1,01 1,08
B3,B4 0,471 0,65 0,71 0,76 0,81 0,84 0,94 1,06 1,12 1,16 1,24
B5 0,663 0,97 1,08 1,16 1,24 1,31 1,48 1,71 1,82 1,89 2,05
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
B1: P(t) = 0,295*t
0,30
B2: P(t) = 0,412*t
0,30
B3, B4: P(t) = 0,471*t
0,30
B5: P(t) = 0,663*t
0,35
Varianta de dotare "B"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
B1
B2
B3,B4
B5

50


TABELUL 6
VARIANTA MAXIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)


TABELUL 6
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
B1 0,354 0,49 0,54 0,57 0,61 0,63 0,71 0,80 0,84 0,87 0,93
B2 0,471 0,65 0,71 0,76 0,81 0,84 0,94 1,06 1,12 1,16 1,24
B3,B4 0,530 0,74 0,80 0,86 0,91 0,95 1,06 1,19 1,26 1,30 1,39
B5 0,714 1,05 1,16 1,25 1,34 1,41 1,60 1,84 1,96 2,04 2,20
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
B1: P(t) = 0,354*t
0,30
B2: P(t) = 0,471*t
0,30
B3, B4: P(t) = 0,530*t
0,30
B5: P(t) = 0,714*t
0,35
Varianta de dotare "B"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
B1
B2
B3,B4
B5

51
VARIANTA MINIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)

TABELUL 6
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
C1 0,375 0,51 0,55 0,59 0,62 0,65 0,71 0,80 0,84 0,87 0,92
C2 0,499 0,68 0,74 0,78 0,82 0,86 0,95 1,07 1,12 1,15 1,23
C3,C4 0,562 0,76 0,83 0,88 0,93 0,97 1,07 1,20 1,26 1,30 1,38
C5 0,811 1,17 1,28 1,38 1,46 1,54 1,73 1,98 2,11 2,18 2,35
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
C1: P(t) = 0,375*t
0,28
C2: P(t) = 0,499*t
0,28
C3, C4: P(t) = 0,562*t
0,28
C5: P(t) = 0,811*t
0,33
Varianta de dotare "C"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
C1
C2
C3,C4
C5

52
VARIANTA MAXIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)

TABELUL 6
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
C1 0,437 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,83 0,93 0,98 1,01 1,08
C2 0,562 0,76 0,83 0,88 0,93 0,97 1,07 1,20 1,26 1,30 1,38
C3,C4 0,624 0,85 0,92 0,98 1,03 1,08 1,19 1,33 1,40 1,44 1,54
C5 0,865 1,24 1,37 1,47 1,56 1,64 1,85 2,11 2,25 2,32 2,50
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
C1: P(t) = 0,437*t
0,28
C2: P(t) = 0,562*t
0,28
C3, C4: P(t) = 0,624*t
0,28
C5: P(t) = 0,865*t
0,33
Varianta de dotare "C"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
C1
C2
C3,C4
C5

53
VARIANTA MINIM

Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)


TABELUL 6
VARIANTA MAXIM

0Evoluia n timp a consumului (putere absorbit pe apartament la nivel de
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
D1 0,437 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,83 0,93 0,98 1,01 1,08
D2 0,687 0,93 1,01 1,08 1,13 1,18 1,31 1,47 1,54 1,59 1,69
D3,D4 0,937 1,27 1,38 1,47 1,55 1,62 1,79 2,00 2,10 2,17 2,31
D5 0,919 1,32 1,45 1,56 1,66 1,75 1,96 2,25 2,39 2,47 2,66
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
D1: P(t) = 0,437*t
0,28
D2: P(t) = 0,687*t
0,28
D3, D4: P(t) = 0,937*t
0,28
D5: P(t) = 0,919*t
0,33
Varianta de dotare "D"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
D1
D2
D3,D4
D5

54
PT-kW/ap) pentru consumatorii casnici din mediul urban (punctul 2.2.10)TABELUL 7

Evoluia n timp a consumului putere absorbit pe gospodrie la nivel
de PT - KW/gospodrie pentru consumatorii casnici din mediul rural (punctul 2.2.10)
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
D1 0,499 0,68 0,74 0,78 0,82 0,86 0,95 1,07 1,12 1,15 1,23
D2 0,749 1,02 1,10 1,18 1,24 1,29 1,43 1,60 1,68 1,73 1,84
D3,D4 0,999 1,36 1,47 1,57 1,65 1,72 1,90 2,13 2,24 2,31 2,46
D5 0,973 1,40 1,54 1,65 1,76 1,85 2,08 2,38 2,53 2,61 2,81
Fig. 1 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe apartament la nivel de PT) n mediul urban
D1: P(t) = 0,499*t
0,28
D2: P(t) = 0,749*t
0,28
D3, D4: P(t) = 0,999*t
0,28
D5: P(t) = 0,973*t
0,33
Varianta de dotare "D"
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
D1
D2
D3,D4
D5

55


TABELUL 7

Evoluia n timp a consumului putere absorbit pe gospodrie la nivel
de PT - KW/gospodrie pentru consumatorii casnici din mediul rural (punctul 2.2.10)
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
A1 0,107 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20
A2 0,143 0,20 0,22 0,23 0,24 0,26 0,29 0,32 0,34 0,35 0,38
A3 0,116 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,26 0,30 0,32 0,33 0,36
Legend: A1-sat izolat; A2-sat dezvoltat; A3-cas de vacan
Fig. 2 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe gospodrie la nivel de PT) n mediul rural
t
0,20
t
0,30
t
0,35
A1: P(t) = 0,107 * A2: P(t) = 0,143 * A3: P(t) = 0,116 *
Varianta de dotare "Rural A"
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
A1
A2
A3

56
TABELUL 7

Evoluia n timp a consumului putere absorbit pe gospodrie la nivel
de PT - KW/gospodrie pentru consumatorii casnici din mediul rural (punctul 2.2.10)


2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
B1 0,124 0,16 0,18 0,19 0,19 0,20 0,22 0,24 0,26 0,26 0,28
B2 0,223 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 0,45 0,50 0,53 0,55 0,59
B3 0,139 0,20 0,23 0,24 0,26 0,27 0,31 0,36 0,38 0,40 0,43
Legend: B1-sat izolat; B2-sat dezvoltat; B3-cas de vacan
Fig. 2 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe gospodrie la nivel de PT) n mediul rural
t
0,25
t
0,30
t
0,35
B1: P(t) = 0,124 * B2: P(t) = 0,223 * B3: P(t) = 0,139 *
Varianta de dotare "Rural B"
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
B1
B2
B3

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
CI1 0,144 0,19 0,20 0,22 0,23 0,23 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32
CI2 0,241 0,34 0,37 0,39 0,41 0,43 0,48 0,54 0,57 0,59 0,63
CI3 0,155 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,35 0,40 0,43 0,44 0,48
CII1 0,165 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27 0,29 0,32 0,34 0,35 0,37
CII2 0,286 0,40 0,43 0,46 0,49 0,51 0,57 0,64 0,68 0,70 0,75
CII3 0,170 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,38 0,44 0,47 0,49 0,52
CIII1 0,227 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,40 0,45 0,47 0,48 0,51
CIII2 0,330 0,46 0,50 0,54 0,57 0,59 0,66 0,74 0,79 0,81 0,87
CIII3 0,209 0,31 0,34 0,37 0,39 0,41 0,47 0,54 0,57 0,60 0,64
Legend: A1-sat izolat; A2-sat dezvoltat; A3-cas de vacan
Fig. 2 - Evoluia consumului casnic (puterea absorbit pe gospodrie la nivel de PT) n mediul rural
t
0,25
t
0,30
t
0,35
t
0,25
t
0,30
t
0,35
t
0,25
t
0,30
t
0,35
CII1: P(t) = 0,165 * CII2: P(t) = 0,286 * CII3: P(t) = 0,17 *
CIII1: P(t) = 0,227 * CIII2: P(t) = 0,33 * CIII3: P(t) = 0,209 *
CI1: P(t) = 0,144 * CI2: P(t) = 0,241 * CI3: P(t) = 0,155 *
Varianta de dotare "Rural C"
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2018 2020 2025
T (ani)
P
a
b
s

(
k
W
)
CI1
CI2
CI3
CII1
CII2
CII3
CIII1
CIII2
CIII3

57
A N E X A 3PROGRAME DE CALCUL CE POT FI UTILIZATE LA
DIMENSIONAREA REELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUIE
58

1. STRESS - Calculul mecanic al conductoarelor LEA pornind de la trei stri de
dimensionare.
autori: ing.Mihai Voicu - ELECTRICA
2. LEAMT - Calculul domeniilor de utilizare ale stlpilor de beton folosii la
liniile electrice de M.T.
autor: ing. Mihai Voicu ELECTRICA
3. RECONF - Reconfigurarea reelelor electrice de distribuie.
autor: prof. dr. ing. Eremia - UPB
4. SIGMARK - Calculul indicatorilor de siguran - ISPE.

5. RES (SCIT) - Pachet de programe pentru calculul curenilor de scurtcircuit n
sistemul energetic - ISPE
autori: Dr.ing.Sebastian Ionescu
6. RESS (FAST) - Calculul regimurilor staionare n reele electrice - ISPE
autor: sing. Marian Voicu
7. ECODIAL 3 - Dimensionare reele electrice de distribuie - Schneider Electric