Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

Declaraie pe propria rspundere Subsemnatul/Subsemnata ANDREI VICTOR., identificat/identificat cu actul de identitate seria DX., nr. 759180, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 24.02.2011, cu domiciliul n localitatea CRAIOVA., str. BUCOVAT nr. 1 bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul DOLJ., n calitate de reprezentant legal al SC PRO SILVA SRL, declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete. neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii. Declar pe propria rspundere c activitile pentru care solicit finanarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani1: X nu am beneficiat de ajutor de stat i de ajutoare de minimis; am beneficiat de urmtoarele ajutoare de stat i de ajutoare de minimis: Nr. Crt. Furnizorul Anul acordrii Forma ajutorului ajutorului de ajutorului de stat de stat stat Actul normativ n baza cruia a beneficiat de finanare Cuantumul ajutorului acordat

TOTAL
n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 107 i 108 ale Tratatului CE publicat n Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006. Declar pe propria rspundere c: ntreprinderea nu se afl n procedur de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special. ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege. ntreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale2. nu se afl n dificultate n sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02), publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004; n cazul n care a fost emis o decizie de recuperare a unui ajutor de stat mpotriva lor, aceasta a fost deja executat, creana fiind integral recuperat; nu se afl n litigiu, n calitate de pri, cu Ministerul Finanelor Publice, Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri i instituia de credit partener; nu figureaz cu credite restante n baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.); nu figureaz cu incidente majore cu cecuri i bilete la ordin n ultimele 12 luni n baza de date a Centralei Incidentelor de Pli (C.I.P.);

Se consider ultimii 3 ani: anul fiscal n curs i 2 ani anteriori solicitrii cererii de finanare. 2 Ajutor ilegal nseamn un ajutor de stat nou, pus n aplicare cu nclcarea condiiilor prevzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; n conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei i puse n aplicare numai dup autorizarea lor de ctre Comisie; ntruct, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, n special a obligaiei de notificare i a clauzei suspensive prevzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie s examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

mpotriva societatii nu s-a deschis procedura insolvenei, n temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare; va prezenta instituiei de credit finanatoare garanii colaterale pentru cel puin 40% din valoarea creditului; are minimum 2 ani de activitate consecutivi; va folosi creditul pentru efectuarea cheltuielilor eligibile conform Art 3 aliniatul (2) din OUG nr. 60/2011

Semntura autorizat i tampila solicitantului 3 Numele ANDREI VICTOR Semntura ....................................... Data semnrii 26 .03.2012

tampila

Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeai persoan autorizat s reprezinte legal societatea.