Sunteți pe pagina 1din 106
 
 
ACADEMIA DE POLIŢIE
 
 „Alexandru Ioan Cuza” 
 
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
 
LUCRARE DE LICENŢĂ
 
DIN ISTORIA POLIŢIEI ROMÂNE
 (1919-1940)
Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr.
NICOLAE ISAR
Candidat:
RADU AUREL
Bucureşti 2005
 
 
Din istoria poliţiei române (1919
-1940)
-1-
Cuprins
Cuprins .................................................................................................................... 1 LISTA ABREVIERILOR ...................................................................................... 2 INTRODUCERE .................................................................................................... 3
I. Evoluţie sau involuţie legislativă. De la legea lui Vasile Lascăr la legea excepţională din 1916
 ............................................................................................. 8
II. Organizarea poliţienească în primul deceniu interbelic (1918
-1928) .............. 13
a) Organizarea poliţiei din punct de vedere legislativ
 ....................................... 13
 b) Organizarea poliţiei în teritoriile româneşti unite cu Ţara
 ............................ 19
c) Probleme poliţieneşti în primul deceniu interbelic
 ....................................... 29
III. Legea de organizare a poliţiei din 8
/21 iulie 1929 .......................................... 40
IV. Organele poliţieneşti în anii 1930
-1940 .......................................................... 52
V. Siguranţa Generală a Statului
 ........................................................................... 61
VI. Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşt
i ..................................................... 71 CONCLUZII ......................................................................................................... 83
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
 ............................................................................ 88 LISTA ANEXELOR ............................................................................................. 94
 
Din istoria poliţiei române (1919
-1940)
-2-
LISTA ABREVIERILOR
C.N.R.C. Consiliul Naţional Român Central
 
D.A.N.I.C. Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale
 
ed. Ediţia
 Edit. Editura f. fila, filele
f.a. fară an
 
f.edit. fără editură
  p. pagina  pp. paginile Reg. Regulament
S.S.I. Serviciul Special de Informaţii
 vol. volumul

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505