CURS DE FORMARE INITIALA PRIVIND SIGURANTA PENTRU INSOTITORII DE BORD Conditii de participare la curs: • minimum 18 ani impliniti • diploma

de bacalaureat • dovedirea aptitudinilor medicale (certificat medical JAR-FCL 3, clasa 2) • dovedirea cunostintelor de limba engleza si geografie fizica (a Romaniei si Europei) Recrutare – documente necesare: • copie Carte Identitate • copie legalizata Certificat de Nastere • copie legalizata Diploma de Bacalaureat (sau adeverinta emisa de liceu - doar pentru absolventii anului 2011) • 4 fotografii color tip pasaport, recente • cazier judiciar • taxa de inscriere la examinare: 112.5 RON. Testarea cunostintelor: • testare limba engleza (proba scrisa) • testare geografie (proba scrisa) • testare limba engleza (proba orala) Vor fi declarati admisi la curs candidatii care obtin simultan note mai mari sau egale cu 7.00 la testarea de geografie si media mai mare sau egala cu 7.00 la testarile de limba engleza [medie =(nota scris + nota oral):2]. Date generale despre curs: • program de instruire teoretica: 231 ore (includ examinarile de final de curs), aproximativ 8 saptamani, • cost de instruire teoretica: 1.568 EUR/pers (in RON, la cursul din ziua semnarii contractului de instruire) - plata contractului de instruire se onoreaza in maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre cursant a facturii aferente • pe parcursul instruirii teoretice candidatii pot opta pentru: 1. derularea pregatirii practice, contra cost (cca 1.350 EUR), conform RACR LPN 5 ed. 2 sub supravegherea SSAvC (detalii in prima zi de curs teoretic) - prestatori BlueAir, Tarom, Carpatair sau Medallion Air; sau 2. derularea instruirii practice pe cont propriu (sub rezerva recunoasterii de catre AACR a acestei forme de pregatire) NB:
• •

nivel de referinta pentru limba engleza: Bacalaureat 2011-2012, 1-2 ore lb. engleza/saptamana, “intermediate”; nivel de referinta pentru geografie: manual Clasa a XII-a Geografia Romaniei (relief, populatie, asezari) si manual Clasa a VI-a Geografia Europei (relief, populatie, asezari)