Sunteți pe pagina 1din 9

ÎNTUNERICUL DIN SINE

CAUTĂ ELIBERARE
Poveste
de Tobias

fragment din „SERIILE ASCENSIUNII” - LECŢIA A TREIA :


ÎNTUNERICUL DIN SINE CAUTĂ ELIBERARE
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
13 OCTOMBRIE 2001

(...) Acum, noi am vrea să începem această lecţie cu o poveste scurtă.

Este povestea a patru Shaumbra care merg pe drumul de ascensiune. Ei merg pe


un drum iluminat (Râsete din audienţă). Ei merg pe acest drum care se pare că a apărut
pe neaşteptate. Ei s-au bucurat de ziua cu soare. În acest grup de patru umani, au fost
doi bărbaţi şi două femei. Ei nu şi-au spus prea multe vorbe unul la altul. Ei simplu s-
au bucurat de ziua aceea. Ei au ştiut cum şi voi ştiţi, că sânt câteva zile frumoase pe
acel drum iluminat, sânt căteva zile reci, ploioase şi cu vânt. Sânt zile când abia puteţi
găsi drumul dar să mai mergeţi pe el!

Deci, cei patru lucrători de iluminare au mers împreună, fără să aibă vreo problemă,
cu capul în nori, puţin înafara trupului lor, ceea ce este o tendinţă pentru mulţi
Shaumbra! (Râsete din audienţă). Dintr-o dată un şarpe s-a târât afară dintr-un tufiş şi
s-a oprit direct în faţa celor patru umani, dar una dintre femei era puţin mai în spate.
Şarpele a alunecat până la ea şi i-a tăiat calea.

Aşa cum ştiţi, Shaumbra are frică de şarpe. Dar pentru asta este o cauză precisă.

Şarpele s-a încolăcit pe lângă ea, a ridicat capul şi a îndreptat o energie de frică prin
ochii lui direct în ochii femeii. Asta a făcut să uite tot ce a învăţat sau studiat. A uitat
pentru un moment. Ea a ţipat şi a început să fugă înapoi cu o viteză mare, înapoi în
satul de unde a plecat în acea dimineaţa. Ea a plecat aşa de repede că ceilalţi din grup
nu au putut să o prindă şi să o liniştească. Ea a fost plină de frică! Ea a fost atât de
înspăimântată de şarpe că asta a făcut să uite să folosească uneltele pe care le-a învăţat.

Şarpele a fost mulţumit cu activitatea şi cu puterea lui, deaorece el nici nu a trebuit să


se obosească nicicum. El a speriat acel uman. El a făcut bine cu ea! El imediat s-a târât
înapoi în tufiş, nu a mai fost văzut, a dispărut din drumul celor trei Shaumbra care au
mai rămas. Ei erau confuzi. Ei nu au ştiut ce să facă. Ei au fost trişti că unul din grupul
lor a fugit înapoi în sat, şi probabil nu o să mai revină pe drumul ei de ascensiune pentru
un timp. Ei au discutat asta în mare, şi au decis să continue drumul fără ea. Ei au
mulţumit şi au binecuvântat faptul că cel puţin nici unul dintre ei nu a fost rănit.

Cei trei care au rămas şi-au continuat drumul, bucurându-se de ziua aceea, când încă
odată un şarpe a apărut din tufiş. El a ieşit ca o săgeată şi s-a îndreptat de unul dintre
bărbaţi. Şarpele şi-a răsucit capul şi a deschis gura şi şi-a expus dinţii. Lucrătorul de
iluminare a spus, “Eu te voi omorî. Tu m-ai supărat pe mine! Tu ai speriat pe una
dintre noi! Eu te voi ucide, odată şi pentru totdeauna!” El şi-a scos cuţitul din teacă a
tras mâna mai în spate, şi a fost aproape să-l taie, când şarpele s-a răsucit, s-a eliberat şi
l-a muşcat pe om de picior. El a murit imediat. A fost o supărare în el. El a vrut să
protejeze şi să salveze pe ceilalţi prieteni. El a vrut să omoară şarpele, dar şarpele a fost
mult mai viclean. Şarpele a fost mai iute. Şarpele l-a găsit fără apărare şi l-a ucis pe
om. Şarpele repede a scăpat înapoi în tufiş, şi ceilalţi doi Shaumbra nu l-au mai văzut.

Cei doi care au mai rămas l-au înmormântat pe prietenul lor. Ei au făcut o
ceremonie. Ei au plâns.Dar au decis să continue drumul lor, doi Shaumbra, un bărbat şi
o femeie. Ei au continuat mergând şi s-au bucurat de ziua frumoasă dar i-a apăsat o
greutate - cele două evenimente, femeia care s-a speriat şi a fugit înapoi în sat şi celălalt
care a murit timpuriu. Ei au continuat să meargă şi aşa cum voi deja ştiţi, şarpele din
nou a ieşit din tufiş, s-a târât pe drum şi s-a aşezat în faţa femeii care a mai rămas.

Lucrătoarea de iluminare, femeia care a mai rămas a decis să folosească un tact


diferit în acest timp. În loc să încerce să omoară şarpele, ea a început să vorbească cu
şarpele dar prin frica şi supărarea ei. Ea a îngenunchiat nu departe de şarpe. Ea a
spus; “Oh, dragă şarpe, cred că tu ai avut o copilărie nefericită! (Râsete din audienţă).
Dragă şarpe, eu îmi ridic mâna, nu ca să te atac, dar ei îţi trimit energie, eu îţi trimit
dragoste şi eu te voi vindeca de la toate rănile din copilăria ta. Oh, dragă şarpe, eu
imaginez că tatăl tău te-a bătut şi de aceea eşti tu aşa de supărat! (Râsete din audienţă)
Şi dragă şarpe, eu îţi cânt un cântec de leagăn să te simţi mai bine, să pot îngrijii şarpele
de sine al tău. (Râsete multe din audienţă).

Acum, şarpele s-a retras un pic şi a avut o privire interesantă pe faţa lui, o privire
care era ciudată. Aici a fost un uman care nu a manifestat supărare. Aici a fost un
uman care a încercat să-l schimbe. Aici a fost un uman care a încercat să-l prelucrezepe
el. (Multe râsete din audienţă) Şarpele s-a uitat la ea, şi un mare zâmbet a apărut pe
faţa lui. Şi femeia Shaumbra, s-a gândit, “Eu mă conectez cu el, inimă la inimă. Uită, el
zâmbeşte”. Dar deodată şarpele a ieşit mai înainte şi a muşcat-o pe femeia. Ea a murit
deodată. Şi şarpele s-a retras înapoi în tufiş, râzând şi râzând şi râzând şi el a spus.
“Aici a fost un uman, încercând să schimbe lumea şi să mă schimbe şi pe mine. Ea a fost
cea mai uşoară ţintă dintre ţinte!”

Acum la Shaumbra care a rămas îi dăm numele de Samuel Samuel a înmormântat pe


lucrătoarea de iluminare, vindecătoarea. Samule a îngropat-o, dar a fost preocupat. El
s-a mirat despre acest drum de ascensiune, drumul de iluminare. Asta nu a fost chiar un
lucru aşa bun, una dintre femei a fost speriată şi a fugit de frică, iair ceilalţi doi au fost
omorâţi. El s-a gândit pentru o perioadă de timp dacă să continue drumul. Până la
urmă el a spus, “Asta este aşa adânc în fiinţa mea şi în sufletul meu că eu trebuie să
continui”.

El a continuat să meargă, cumva cu grijă şi mult mai precaut decât înainte, dar el a
continuat să meargă. Şi aşa cum voi ştiţi după un scurt timp, şarpele s-a târât dintr-un
tufiş încă odată, şi simţându-se mult mai învigorat şi mult mai puternic, izgonând pe trei
umani într-un fel sau altul. Şarpele a venit direct în drumul lui Samuel. Şi şarpele a
spus, “Eu nu îţi permit să mergi nicicum înainte pe acest drum. Ca şi pe restul cu care
ai mers,am să te omor şi pe tine acum”.
Acum, Samuel a fost ca şi fiecare dintre voi. Samuel a fost sârguincios în integrarea
divinităţii de sine, în căutarea Adevărului de Sine, şi stând în poziţia lui dragă. Samuel
şi-a adus aminte de câteva lucruri înspăimântătoare. Samuel, s-a uitat drept în ochii
şarpelui care s-a răsucit şi gata să muşte. Şarpele a fost împuternicit de sângele
umanului care s-a scurs din gura lui. El a fost foarte mulţumit de el însuşi.

În acel moment Samuel a spus lui însuşi. “Eu trebuie să iau în proprietate divinitatea
mea. Nu este vorba de mine însumi. Asta eu am învăţat. Eu trebuie să posed divinitatea
mea şi să fiu într-un loc de balanţă. Eu trebuie să inspir - repede aici. (Râsete scurte)
Eu trebuie să inspir divinitatea mea, pentru că asta este ceea ce eu am învăţat că este
adevărat”.

Necunoscut lui Samuel sau pentru şarpe, un vultur a circulat deasupra lor, urmărând
acele evenimente. În momentul când Samuel a inspirat, vulturul s-a năpustit în jos, a
apucat şarpele cu ghearele lui viguroase şi puternice, şi s-a ridicat la o sută de picioare în
aer, a făcut câteva cercuri şi spirale cu şarpele care a zbierat în ghearele vulturului.
După aceea el a aruncat cu o putere jos pe pământ şi şarpele a murit.

Samuel a inspirat din nou, dar de data asta cu o uşurare. El a continuat drumul lui,
şi s-a gândit la evenimentele petrecute care erau deosebite în acea zi. El a contemplat la
tot ce s-a petrecut. El s-a gândit la vultur care a fost tot timpul prezent, aşteptând
pentru un moment oportun, aşteptând pentru momentul în care Samuel să fie în balanţă
şi în divinitatea lui.

Samuel a continuat să meargă pe drumul de iluminare, când deodată un alt şarpe a


apărut. Asta a fost un neam de a şarpelui care a fost omorât. Acest şarpe nou a fost
foarte, foarte supărat. Acest şarpe nou a ieşit ca o săgeată din tufiş şi s-a oprit direct în
faţa lui Samuel. Asta a fost aproape de două ori mai lung decât cel de dinainte. El s-a
răsucit în faţa lui Samuel şi a spus, “Eu precis te voi omorî acum,pentru că tu ai omorât
pe neamul meu. Eu mă râzbun. Eu trebuie, pentru că asta este felul nostru de şarpe de
dumnezeu. Noi ne răzbunăm pe toţi cei care ne-au făcut rău”.

Acum, Samuel s-a gândit puţin mai lung pe drumul lung chiar de când primul şarpe a
fost omorât. El a ştiut că a fost un moment binecuvântat şi sacru când vulturul a venit
jos. El la fel a ştiut că asta a fost un act divin, şi el a ştiut că a fost mult de învăţat din
toate astea” deci în timp ce el a mers pe drumul lui, gândând, el a început să se întrebe
pe el însuşi. “Ce este ceea ce eu ar trebui să ştiu despre aceste evenimente cu şarpele?
Ce este ceea ce eu ar trebui să fac dacă asta se întâmplă încă odată? El acum a ascultat
pentru un răspuns din sinea lui la acele întrebări. El a ştiut că răspunsul totdeauna vine
din sinea lui”.

Samuel a ştiut că el nu putea să-şi închidă ochii şi să dorească ca vulturul să coboară


din nou. El a ştiut că a fost timpul ca într-adevăr să posede divinitatea lui. El s-a uitat
în ochii şarpelui şi a spus, “Dragă şarpe, ce este ce tu cauţi? De ce eşti tu în drumul
meu?” Şarpele a fost şocat! Nici un uman nu l-a întrebat această întrebare vreodată.
Umanii au acţionat în frică, supărare şi câteodată din prostie, dar ei niciodată nu au
manifestat această înţelepciune. Ei nici odată nu au întrebat, “De ce eşti tu aici în
drumul meu? Ce este ce ai tu pentru mine?”
La aceasta întrebare şarpele a răspuns, “Dragă Samuel eu sânt tu. Eu nu sânt diferit
de tine. Eu nu sânt o reptilă de afară. Eu sânt întunericul din tine, şi eu am venit aici
astăzi să stau în drumul tău pentru că ţie, Samuel nu îţi plac schimbările. Tu, Samuel, ai
probleme care cer să fie adresate. Eu sânt aici ca un mesager să te ajut să aduci
problemele la suprafaţă”. Samuel s-a gândit pentru un moment şi atunci el a întrebat pe
şarpele, “Dar dacă asta este aşa simplu, dacă este aşa simplu, de ce atunci primul şarpe a
omorât şi a izgonit pe ceilalţi umani? De ce nu ai venit la noi şi să fi explicat de ce eşti
aici?”

Şi şarpele a dat din cap şi a spus, “Energia nu lucrează în acest fel. Numai când noi
sântem întrebaţi, numai când ai destulă curiozitate, numai când tu deschizi uşa şi te
întrebi, numai atunci putem noi să răspundăm. Noi nu vrem să fim schimbaţi.Noi nu
vrem să fim atacaţi. Dar atunci când umanul vine la noi - şarpele ce este în el - şi
întreabă, atunci noi trebuie să răspundem”.

Samuel acum a înţeles puterea lui, balanţa lui şi el a înţeles de ce a fost şarpele trimis
în primul rând. Ei au vorbit pentru multe, multe, multe ore. Samuel a învăţat multe
prin această experienţă despre el însuşi. El a văzut întunericul şi frica în sinea lui, care a
fost exprimat prin şarpe. Când ei au terminat de vorbit, Samuel a spus la şarpe, “Tu
nici acum nu-mi placi mie. Tu nici acum nu-mi placi când te arăţi pe drumul meu. Nu-
mi place ce reprezinţi tu. Dar acum eu ştiu că tu ai venit aducând un cadou. Acum ştiu
că este un scop pentru fiinţa ta, şi acum ştiu cum să mă adresez ţie”.

Samuel a continuat drumul lui. A fost ocazional câte un şarpe care a încercat să-l
oprească. El a înţeles că asta a fost doar un test a fiinţei lui proprii să vadă dacă încă mai
este în balanţă. Dar acum de fiecare dată când şarpele apare în faţa lui el zâmbeşte şi
spune , “De ce eşti aici? Ce este ceea ce eu trebuie să ştiu? De ce eşti tu aici? Ce este
ceea ce tu vrei?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(pauză)

Dragi prieteni, această poveste are multe elemente energetice. Sânt multe metafore şi
simboluri conţinute în poveste. Ar fi bine dacă a-ţi reciti asta din când în când.

Este de ştiut că întunericul din sine caută eliberare. Lecţia a treia din Seriile Ascensiunii
- Întunericul din sine caută eliberare. Întunericul este şarpele care stă la picioarele voastre
chiar acuma. Este şarpele din povestea lui Samuel. Întunericul din sine caută eliberare.

Aşa cum voi vă mutaţi în statutul nou de ascensiune, voi încă mai aveţi probleme. Încă
mai este un dezechilibru. Astea vor apare, dar să înţelegeţi aşa cum Samuel a ajuns să
înţeleagă la nivelul de miez a fiinţei lui, că problemele şi energiile din sinea voastră caută
eliberare. Asta este totul.

Dacă voi aveţi un dezechilibru de frică în sinea voastră, întunericul va cauza ca voi să
fugiţi înapoi în satul de unde a-ţi venit. Dacă voi aveţi o frică şi voi permiteţi să uitaţi tot ce
a-ţi învăţat, asta o să vă scuture până la miezul fiinţei voastre şi o să vreţi să fugiţi înapoi în
sat, înapoi unde vă simţiţi în siguranţă. Acest şarpe care este frica şi întunericul şi care v-a
speriat, nu a obţinut pentru ceea ce a venit el. El a încercat să vă sperie, dar în realitate el a
căutat ca voi să vă adresaţi lui.

Întunericul caută eliberare. Are căi ascunse pentru a face asta. Are un fel de a face în
pagubă şi în infirmă. Dar mergeţi exact la miez şi înţelegeţi că întunericul din sinea voastră
caută să se elibereze. Voi atunci o să învăţaţi evenimentele în jurul lumii. Voi o să înţelegeţi
ce se întâmplă cu situaţia curentă în lumea voastră. Întunericul caută să se elibereze!

Dacă încercaţi să omorâţi şarpele cum a făcut al doilea, lucrător de iluminare, când voi
mergeţi în supărarea, asta vă v-a arunca într-un dezechilibru. Voi a-ţi descoperit asta în sinea
voastră. Când voi sânteţi supăraţi, când ceva se întâmplă în sinea voastră şi voi aveţi o
supărarea în voi, voi o să pierdeţi! Supărarea este un dezechilibru. Înţelegeţi asta atunci când
şarpele stă în faţa voastră, şi voi sânteţi supăraţi şi voi apucaţi cuţitul şi spuneţi, “Eu îţi voi
tăia capul. Eu te voi omorî”. Chiar dacă voi reuşiţi să omorâţi şarpele, asta v-a veni înapoi
prin neamurile lui. V-a fi acolo, pentru că întunericul caută să fie eliberat. Voi a-ţi impus
supărare şi durere în el. Dar asta v-a persista. V-a fi acolo. V-a fi în drumul vostru de
ascensiune. Supărarea nu rezolvă problema.

Uitaţi-vă la situaţia din lume. Dacă Statele Americii ar fi răspuns imediat la atacul din 11
Septembrie 2001 în supărare, pe care într-un sens mulţi dintre terosişti au crezut că se v-a
întâmpla, asta ar fi făcut situaţia foarte grea. Dar acum, lumea a ţinut o balanţă de energie
care a prevenit un atac imediat. A prevenit asimilarea a ce s-a petrecut. Supărarea nu v-a
rezolva problema.

Acum, să ne uităm la a treia lucrătoare de iluminare, femeia vindecătoare. Idea ei a fost


să-l schimbe pe şarpe. Ea a vrut să prelucreze pe şarpele. Şarpele a vrut să fie eliberat, dar nu
în acel fel. Şarpele nu a vrut să fie schimbat ca să încape într-o formă de matriţă. Şarpele nu
a vrut simpatie. Şarpele nu a vrut o vindecare dulce care lucrează doar la suprafaţă. Şarpele a
fost rănit înăuntrul, întunericul de dinăuntrul. Şarpele a vrut un răspuns direct şi adevărat şi
energie de la voi. El nu a avut nevoie de o vindecare pufoasă.

Noi vrem ca voi să gândiţi despre asta. Teroriştii care stau aici ştiu că soluţiile pufoase nu
vor rezolva problema. Neamurile lor - organizaţiile de unde vin ei, înainte ca ei să moară - nu
vor răspunde aşa frumos dacă voi vorbiţi cuvinte goale şi nu vă arătaţi puterea voastră.
Lucrătoarea de iluminare a treia, femeia, nu şi-a arătat puterea internă. Ea nu şi-a ţinut
divinitatea ei. Ea a fost în dezechilibru. Ea a încercat să schimbe ceva, încercând să schimbă
lumea, să o transformă cu o agendă care a fost a ei proprie, să schimbe conform unei picturi
cum ea ar fi vrut ca şarpele să arate. De aceea este că şarpele a omorât-o.

Samuel, care a fost al patrulea lucrător de iluminare, care a avut o energie balansată de
masculin şi feminin, a ştiut în acel moment dificil şi terific, că nu a putut să gândească aşa de
repede ca să scoată toate uneltele învăţate atunci când l-a confruntat pe primul şarpe. Dar el a
ştiut doar un singur lucru - să inspiră adânc divinitatea lui. Aşa cum voi practicaţi asta zilnic,
asta devine un lucru inconştient. Aşa cum inspiraţi adânc aşa divinitatea intră. Samuel a ştiut
în acel moment că trebuie să înspire adânc ceea ce aduce balanţă şi v-a ancora divinitatea. Şi
ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat a fost că vulturul care zbura deasupra capului lui a fost
totdeauna acolo cu un ochi privitor, totdeauna dorând să aibă o bucată de şarpe, dar a aşteptat
oportunitatea potrivită. Asta a deschis uşa. Un eveniment de afară s-a întâmpla. Aparent de
afară, un eveniment ce l-a ţinut pe Samuel de la o moarte sigură. Dar el la fel a avut
înţelepciunea de a şti că trebuie să înţeleagă scopul de ce şarpele a fost acolo în primul rând.
De aceea, în călătoria lui pe drum, el a luat timpul ca să întrebe de ce şarpele a fost acolo. El
a ştiut, aşa cum voi a-ţi fi ştiut, că a fost acolo pentru un scop. A fost acolo pentru un scop.

Când întunericul a apărut, şi când frica a apărut, atunci şarpele vine la suprafaţă din sinea
voastră, ceea ce trebuie eliberat. Este un dezechilibru de energie în sinea voastră care cere să
fie adresată. Poate a fost o veche remuşcare. Voi nu trebuie să mergeţi înapoi în vieţile
anterioare ca să aflaţi exact ce este. Asta ar fi o pierdere de timp şi energie. Dar poate este o
remuşcare şi o vinovăţie veche. Sau poate este o parte de înţelepciune care nu este complet de
tot, şi aşa stă în dezechilibru în sinea voastră. Şarpele v-a ieşi la suprafaţă în timpul apropriat
ca să vă facă atent că acolo în sinea voastră este ceva care trebuie eliberat.

Energie, energia spirituală este un lucru uluitor. Noi ştim că voi începeţi să studiaţi asta.
Grupul care a plecat în Anglia şi a stat în vortexul din Avebury a experienţat asta. Încă mai
afecează circuitul lor. Încă afectează sănătatea şi ţesăturile şi energia lor spirituală. Ei au stat
în mijlocul celei mai puternice vortexe în lume, care a fost plin cu energie şi care a trebuit să
fie eliberată, întunericul a trebuit să fie eliberat. Ei acum înţeleg puterea şi capabilitatea
energie. În sinea voastră este acelaşi lucru - energiile care trebuiesc eliberate.

Când întunericul vine pe drumul vostru de iluminare şi ascensiune, posedaţi divinitatea


voastră. Ţineţi asta. Înspiraţi adânc şi întrebaţi ce este ceea ce trebuie să ştiţi. Înţelegeţi
pentru totdeauna că asta este despre eliberare şi transmutarea energiei vechi.

Uitaţi-vă în lumea înconjurătoare în acest timp. Sânt energii vechi care trebuiesc eliberate,
energii vechi care trebuiesc adresate. Ei nu vin la suprafaţă şi spun, “ Noi avem o durere în
interior. Spune, ce trebuie noi să eliberăm”. Aşa cum Cauldre cheamă acest tip de energie,
indiferent dacă asta este în sinea voastră sau afară în lume...astea sânt ca şi nişte “gândaci de
bucătărie spirituale”. Ei pleacă şi se ascund. Ei se ascund în sinea voastră, acel întuneric, acei
şerpi. Ei se ascund în cavouri. Ei reprezintă o energie veche a Pământului care trebuie să fie
eliberate. Voi trebuie să vă adresaţi,să vă adresaţi cu o putere. Voi trebuie să vă adresaţi în
balanţă, altfel v-a avea un efect opus.

Sânt energii vechi în dezechilibru a Pământului, acordând dualităţii originale masculine şi


feminine. Este timpul pentru astea să se schimbe. Lucrurile nu pot merge înainte fără o
schimbare. Deci, ce se întâmplă? Ei vin la suprafaţă. O să mai fie şi alte evenimente aici în
următorii ani din timpul vostru. Există o întreagă arie care are o energie explozivă. Este o
energie terminală. Este o energie joasă care o să se mănânce pe ea însăşi şi se v-a distruge
singură. Are nevoie de eliberare. Asta este în Africa. Uitaţi-vă la energia de acolo. Caută
eliberare. Dar aduceţi-vă aminte, aduceţi-vă aminte de lucrătoarea de iluminare a treia. Să nu
faceţi ca şi Pollyana, voi Shaumbra să schimbaţi lumea. Asta v-a veni la voi, şi voi o să ştiţi
ce să faceţi. Voi o să ştiţi cum să mânuiţi asta.

Aşa cum treceţi prin multe, multe schimbări şi cum fiecare se dezvoltă personal - o să fie
dezechilibru care o să vină la suprafaţă din sinea voastră. Adresaţi-vă la asta. Înţelegeţi că
astea la miezul fiinţei voastre vor să fie eliberate. Când astea apar atunci asta este o energie a
întunericului care învârteşte lumina. Ştiţi voi că asta este o altă lege a fizicii spirituale? Când
energia din întuneric este eliberată, asta învârteşte lumina. Asta vă dă voie să vă înălţaţi la noi
înălţimi. Asta vă dă voie să descoperiţi lucruri noi pe drumul vostru de ascensiune. Este ca şi
un combustibil. Este acolo ca să vă servească. Dar dacă nu eliberaţi corect, v-a avea o
tendinţă de a exploda în faţa voastră.
Dragi prieteni, noi ştim că acest drum este dificil câteodată, dar noi ştim că fiecare dintre
voi obţine o înţelepciune şi o putere şi balanţă şi posesiune pentru a mânui asta. Noi ştim că
voi a-ţi trecut prin multe procedeuri în ultimele săptămâni din timpul vostru. Noi ştim că voi
intraţi în procedura voastră. Noi vedem asta aici. Noi vedem. Noi ştim că voi aveţi multe,
multe întrebări despre ce se v-a întâmpla cu voi şi ce se întâmplă cu lumea asta. Şi în sinea
voastră, conţinutul din sinea voastră este răspunsul pentru fiecare întrebare. Noi sântem aici
ca şi Rafael, simplu să vă ajutăm în călăuzire pe drumul vostru, să mergem alături de voi, să
reflectăm totul înapoi la voi, şi dacă nu altceva, simplu să stăm aici în energia asta, această
energie de dragoste şi speranţă şi adevăr cu prietenii vechi.

Acum noi vă spunem că este multă muncă de făcut. Noi spunem că dacă vă uitaţi la
energiile asociate cu lucruri înafara voastră - religii guvernamentale, organizaţii - voi o să
începeţi să vedeţi clar unde este dezechilibru. Voi o să fiţi în stare să ajutaţi cu adevărat la
facilitarea procedurilor. Voi o să ştiţi când o să fiţi chemaţi pentru asta. Voi o să ştiţi când o
să fie mai apropriat să răspundeţi. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi. Să înţelegeţi la miezul
fiinţei voastre că întunericul caută eliberare.

Noi nu prea facem precizări sau să facem profesii, dar noi vedem direcţia lucrurilor. Noi
vedem că evenimentele şi saltul major în conştienţa de acum patru săptămâni şi patru zile,
schimbarea asta v-a trece prin lume. Ce vedem noi este că o să fie o schimbare la miezul
bisericilor şi a religiilor. A fost multă energie îndreptată la astea acum foarte recent. Asta v-a
continua. Bisericile care au ţinut o energie dezechilibrată, care au dualitate, nu o să poate să
reziste în energia nouă. Bisericile care promovează separare între Dumnezeu şi om, numai
pot fi tolerate în energia nouă. Bisericile care crează duşmănie, ticăloşie, alte religii...nu pot
să meargă bine în energia nouă. Bisericile ţin un dezechilibru uriaş a energiei dualităţii în
acest timp. Voi o să vedeţi totdeauna asta asociată cu miezul problemelor, aşa cum aveţi
pentru mii de ani sau zeci de mii de ani. Voi o să vedeţi asta că continuă, dar voi o să vedeţi
că pereţii bisericilor vor cădea şi asta înseamnă că ele vor fi forţate să se schimbe, să fie mult
mai deschise şi dacă nu, atunci ele vor cădea afară din existenţă.

Multe din energiile de dualitate sânt ţinute în locurile care au fost construite pentru a se
ruga la Dumnezeu. Multe locuri care au fost construite pentru a se închina la Dumnezeu, ţin
energii uriaşe de dezechilibru între energia masculină şi feminină. Asta trebuie să ajungă la un
stop ca să se poate muta în energia nouă. Cei care au ţinut puterea acestor locuri, a acestor
biserici şi filozofii, ei înţeleg asta. Dar înţelegând, ei devin mult mai fricoşi, şi ei fac remarci
ignorante la ziare (se referă la remarca lui Jerry Falwell, după evenimentele din 11 Septembrie
2001). Dar devenând fricoşi, ei o să devină mult mai cuviincioşi şi ei o să ţină la asta mult mai
tare decât înainte. Asta este însă că ei simt că pierd stăpânirea lor. Ei pierd fundaţia lor. Aşa
cum energia nouă intră, nu este apropriat pentru acea energie de dezechilibru şi de dualitatea
să fie acolo.

De ce spunem noi asta, dragi prieteni, aşa cum am vorbit nu de mult, peste hotare (se referă
la comunicarea din Toronto, despe “noi biserici”), voi sânteţi cei care o să construiţi biserici
noi, dar nu biserici cu pereţi sau structuri sau reguli. Aceste biserici o să înveţe pe umani doar
un singur principiu - şi asta este că - divinitatea este în sinea voastră. Divinul sânteţi voi.
Fiecare individ are dreptul de la naşterea voastră din regat, un drept câştigat prin naştere a
divinităţii voastre. Să nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că ei deţin cheia divinităţii voastre!
Când voi sânteţi învăţători, să înţelegeţi că voi doar facilitaţi procesul şi călătoria pentru
studenţii voştri. Tobias şi Rafael..noi doar facilităm procesul pentru voi. Voi la fel o să
facilitaţi pentru alţii.
Acum Cauldre ne spune că am vorbit destul si , dar nouă ne place să fim cu voi. Nouă ne
place să fim cu umani, care sânt învioraţi cu entuziasm, reînnoiţi într-un fel, obosiţi altă dată,
dar voi sânteţi reînnoiţi acum. Voi sânteţi foarte vioi. Asta simţim noi când venim aici. Voi
sânteţi plini cu respiraţia vieţii şi repiraţia spiritului.

Cei trei vizitatori - cei care au fost terorişti, care fac multă contemplaţie pe partea cealaltă -
ei au cerut astăzi ca să fie aici cu un grup de umani care lucrează activ şi cu dragoste prin
întuneric. Ei au auzit că au fost umani care într-adevăr învaţă să integreze divinitatea lor, fără
ca să ia puterea de la altul, fără să posede energia altora, fără să se bată cu alţii. Ei au cerut să
vadă aşa un grup. Ei stau aici astăzi, şi nu gândesc că poate să fie în pantofii voştri. Ei stau
aici, întrebându-se unde au luat o cotitură greşită în călătoria lor, şi cum de sânt aşa umani
iluminaţi şi drăgăstoşi pe Pământ. Ei ne ating pe umeri şi spun, “Tobias, aminteşte-i la cei
care sânt aici astăzi...că ei sânt lucrătorii adevăraţi. Ei nu sânt lucrători zăhăroşi şi pufoşi. Ei
sânt lucrători adevăraţi”. Ei pot vedea în energia voastră convingerea, şi posedarea divinităţii
voastre proprii.

Noi vă iubim mult. Noi iubim acest timp când putem sta cu voi. Timpul acesta este
preţios. Voi sânteţi ca Samuel, aţi învăţat mult şi a-ţi câştigat multă înţelepciune. Voi într-
adevăr sânteţi gata să predaţi la alţii. Şi nu uitaţi - şi Rafael subliniază asta şi adaugă ca un
semn de exclamare că - voi nu sunteţi niciodată singuri!

ŞI AŞA ESTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tobias : Fragment din „SERIILE ASCENSIUNII” - LECŢIA A TREIA :


„ÎNTUNERICUL DIN SINE CAUTĂ ELIBERARE”

PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON


13 OCTOMBRIE 2001