Sunteți pe pagina 1din 24

STANDARD DE FIRMA BETOANE

Elaborat : Reprezentantul Managementului Mihai Manoiu

Aprobat: Director General: Ion Rosu

CUPRINS
Generalitati

1. Obiect 2. Domeniu de aplicare 3. Documente de referinta 4. Definitii 5. Notarea si clasificarea betoanelor produse 6. Materiale componente 7. Stabilirea compozitiei betoanelor 8. Prepararea betoanelor 9. Transportul si livrarea betonului 10. Nivelele de performanta ale betoanelor 11. Reguli de verificare a calitatii 12. Garantii si raspunderi

Anexe

S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. este o societate cu rspundere limitata cu capital privat. Domeniul de activitate al societatii este extractie, procesare si comercializare produse de balastiera. Preparare si comercializare beton. Constructii civile si industrial, rampe, platforme, structuri. Societatea noastr are implementat si menine un sistem de management integrat conform ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2004 si legislaiei in construcii in vigoare . Staia de betoane dispune de o dotare specifica desfasurarii activitilor de preparare si livrare betoane si mortare dup cum urmeaz : - DE COMPLETAT

1. OBIECT Prezentul standard stabilete nomenclatorul tipurilor de betoane, caracteristicile componentelor si nivelele de performanta ale betonului produs de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L.

2. DOMENIU DE APLICARE Se aplica betoanelor produse de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA NE 012/99 Cod de practica pentru executarea lucrrilor din beton ,beton armat, beton precomprimat . SR EN 197-1:2002 CIMENT Partea 1: Compozite, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.

SR EN 197-1/A 1:2004 CIMENT Partea 1: Compozite, specificatii si criterii de conformitate uzuale SR 3011:1996 Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati SR EN 196 7 : 1995 Metode de incercare a cimenturilor. Partea 7. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment. SR EN 196 3: 1995 Metode de incercare a cimenturilor. Partea 3. Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. SR EN 13242 2003 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri. SR EN 12620 2003 Agregate pentru beton SR EN 12350- 1: 2003 INCERCARE PE BETON PROASPAT. Partea 1: Esantionare SR EN 12350 2: 2003 INCERCARE PE BETON PROASPAT . Parte 2 : Incercare de tasare. SR EN 12350 6 : 2005 INCERCARE PR BETON PROASPAT. Partea 6: Densitate. SR EN 12390 1 : 2005 INCERCARE PE BETON INTARIT. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare. SR EN 12390 2 : 2005 INCERCARE PE BETON INTARIT. Partea 2 : Pregatirea si conservarea erpuvetelor pentru incercari de rezistenta. STAS 1008-2003 Apa pentru betoane si mortare.

4. DEFINITII 4.1. Beton de ciment Material compozit obinut prin omogenizarea amestecului de ciment , agregate si apa format prin ntrirea pastei de ciment (ciment de apa ). Pe langa aceste componente de baza, betonul mai poate conine adaosuri si/sau aditivi. Daca mrimea maxima a granulei de agregate este 4(8)mm,materialul care rezulta este denumit mortar sau sapa . 4.2. Beton proaspt Starea betonului din momentul amestecrii componenilor pana la nceputul prizei cimentului din beton . 4.3. Beton ntrit Material compozit format din pietri si o matrice( piatra de ciment si agregate fine ) cu structura de conglomerat , proprietati de piatra artificiala si caracterizat prin rezistente mecanice evolutive .

4.4. arja Cantitatea de beton amestecat intr-un ciclu de amestecare a malaxorului / sau cantitatea se beton marfa intr-un vehicul de beton descrcata sub o amestecare continua intr-un minut . 4.5. Beton marfa beton preparat intr-o instalaie care produce beton , in afara antierului de construcii si livrat de productor ca beton proaspt . Responsabilitatea livrrii amestecului specificat sau a furnizrii unui beton cu performantele cerute revine productorului de beton . 4.6. Aditiv Produs chimic care se adaug in beton , in cantitati mici fata de masa cimentului , nainte sau in timpul amestecrii betonului in scopul modificrii dup necesitai a propietatilor in stare proaspta si/sau ntrita ala betonului . 4.7. Agregate Materiale de granulare naturale ( de balastiera sau concasate ) sau artificiale cu forma si mrimea granulelor adecvate realizrii betonului . 4.8. Ciment Liant hidraulic , sub forma de material anorganic fin mcinat . In amestec cu apa formeaz o pasta care face priza si se intareste prin reaciile si procesele de hidratare . Dup ntrire isi menine rezistenta si stabilitatea chiar sub apa . 4.9. Raport apa / ciment (A/C) Raportul dintre cantitatea de apa si coninutul de ciment din beton . 4.10. Amestec de beton proiectat - Un amestec pentru care beneficiarul specifica performantele necesare ale betonului, iar productorul este responsabil sa furnizeze un amestec care sa asigure aceste performante . 4.11. Amestec de beton prescris Un amestec pentru care beneficiarul specifica compoziia amestecului si materialele ce se folosesc . Productorul este responsabil sa furnizeze amestecul specificat, dar nu rspunde de performantele acestuia . 4.12. Lucrabilitatea betonului proaspt - Proprietatea betonului proaspt ( cu pstrarea omogenitii ) de a asigura umplerea cofrajelor si nglobarea armaturilor . Se aprecieaza pe baza consistentei betonului determinata prin metode specifice .

5. NOTAREA SI CLASIFICAREA BETOANELOR PRODUSE DE S.C. UCTA S.A Betoanele se caracterizeaz prin clasa . Clasa de beton se noteaz cu litera C urmata de doua numere care reprezint rezistenta la compresiune la vrsta de 28 de zile determinata pe epruveta de 150X300 mm sau pe epruvete cubice de 150X150X150 mm ( C 2,8/3,5; C4/5; C 6/7,5; C 8/10, etc.), sub a crei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. Betoanele produse de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. se clasifica dup urmtoarele criterii : clasa betonului granula maxima clasa de consistenta Nomenclatorul claselor de betoane produse de S.C. CORSARU ROSU IMPEX S.R.L. este prezentat in tabelul nr.1.

6. MATERIALE COMPONENTE 6.1. CIMENT Cimenturile satisfac cerinele din standardele naionale de produs sau din standardele profesionale . Cimenturile folosite de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. la prepararea betoanelor sunt : ciment Portland compozit (tip II) avnd clasa de rezistenta 32,5 R ciment Portland (tip I) avnd clasa de rezistenta 42,5 R, conform standard SR EN 197 1 : 2002 . Clasa de rezistenta este definita prin rezistenta standard la 28 de zile, care pentru acest tip II este > 32,5 si <52,5 N/mm2, respectiv pentru tip I este >42,5 si 62,5N/mm2 . Timpul iniial de priza este 60 min, iar stabilitatea <10mm, pentru ambele tipuri de ciment . Coninutul in sulfata ( SO 3) este <3,5 % pentru ambele tipuri de ciment . Betonul este un material compozit obinut prin omogenizarea amestecului de ciment , agregate si apa format prin ntrirea pastei de ciment . Pe langa aceste componente betonul mai poate conine adaosuri si / sau aditivi . Cimentul se aprovizioneaz vrac, transportat in vehicule rutiere, prevzute cu recipiente speciale nsoita de documentele de certificare a calitii.

Depozitarea cimentului vrac se face in celule tip siloz , in care nu au fost depozitate anterior alte materiale . Silozurile sunt marcate prin nscriere vizibila a tipului de ciment . Nu se depaseste termenul de garanie prescris de productor pentru tipul de ciment utilizat . Controlul calitii cimentului se face : la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/ garanie emis de productor sau de baza de livrare . nainte de utilizare, de ctre laboratorul central al S.C CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. autorizat grad III de ctre Inspectoratul de Stat in Constructii , autorizatie nr. 337/ ISC din 01.07.2004. Furnizorii de ciment declarai in Lista furnizorilor agreai de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. in anul 2006 sunt : - DE COMPLETAT 6.2. AGREGATE

La prepararea betoanelor cu densitate aparenta normala ( 2001- 2500 kg/mc), se folosesc agregate cu densitate normala (1201 2000 kg/mc) provenite din sfrmarea si/sau concasarea rocilor . Agregatele satisfac cerinele prevzute in reglementrile tehnice specifice (SR EN 13242: 2003 si SR EN 12620:2003). Detinatorii de balastiere / cariere sunt obligai sa prezinte la livrare certificatele de calitate pentru agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare. Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se face conform reglementarilor din NE 012/1999. Depozitarea agregatelor este fcuta pe platforme betonate avnd pane si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi sunt padocuri din elementele prefabricate din beton cu inaltimi corespunztoare pentru evitarea amestecrii sorturilor . Padocurile sin marcate cu tipul de sort depozitat . Controlul calitii agregatelor se face conform reglementarilor stabilite in normativul NE 012\1999. Furnizorul de agregate declarat in Lista furnizorilor agreai de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. in anul 2006 este

Propia Statie de Sortare fiind atestata tehnic de ctre C.N.A.M.E.C. Atestare tehnica nr. ................. balastiera Comuna Ogrezeni. Granulozitatea agregatelor este verificata cu ajutorul sitelor sau ciururilor cu dimensiunile ochiurilor conform reglemantarilor in vigoare : SR EN 13242:2003 si SR EN 12620:2003, astfel : 0-4, 4-8, 8-16, 16-32; etc . Pentru obtinerea unui amestec cu un dozaj optim de ciment si o cantitate mica de apa se recomanda utilizarea unei combinatii de agregate care sa contina o cantitate redusa de nisip si o proportie mai mare a agregatelor mari. In general, granulozitatea agregatelor se alege functie de conditiile de turnare , compactare precum si de tipul agregatelor ce se folosesc . In anumite cazuri, pentru ca betonul sa nu se segrege in timpul transportului, turnarii si compactarii, pentru a fi suficient de lucrabil si usor de compactat trebuie sporita cantitatea de parte fina. Limitele zonelor de granulozitate pentru agregate de diferite dimensiuni sunt prezentate in normativul NE 012\1999. Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se stabileste in functie de dimensiunile caracteristice ale elementelor , respectandu-se conditia : max 1/4 D; unde D = dimensiunea cea mai mica a elementului structural . Sorturile de agregate folosite la prepararea betoanelor la S.C. UCTA S.A. sunt : nisip 0 4 mm, margaritar 4 8 mm, pietris 8 16 mm. Aceste sorturi intra in compozitia betoanelor in diferite proportii, functie de zona de granulozitate stabilita prin retelele cadru de beton , conform nomenclatorului de betoane anexat .

6.3.

APA

Apa folosita la prepararea betoanelor produse de S.C. UCTA S.A. provine din reteaua oraseneasca.

6.4.

ADITIVI

Aditivii sunt produse chimice care se aduga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului in scopul imbunatatirii / modificarii proprietatilor betonului in stare proaspata si/sau intarita . Aditivii trebuie sa indeplineasca cerintele din reglementarile specifice sau agrementele tehnice in vigoare . Aditivii nu trebuie sa contina substante care sa influenteze negativ proprietatile betonului sau sa produca coroziunea armaturii (de ex: clor ) .

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop : imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese , sectiuni subtiri, inaltimi mari de turnare punerea in opera a betoanelor prin pompare imbunatatirii comportarii la inghet dezghet realizarea de betoane de clasa superioara reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare de priza in functie de cerintele tehnologice cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului .

Aditivii vor fi adaugati in amestec numai in asemenea cantitati incat sa nu reduca durabilitatea betonului sau sa produca coroziunea armaturii . Cantitatea totala de aditivi nu va depasi 50g/kg de ciment si nu va fi mai mica de 2g/kg ciment . Aditivii lichizi in catitati mai mari de 3 dm 3/ m3 trebuie luati in considerare in calcularea raportului A/C . Utilizarea aditivilor pentru betoanele ce intra in componenta elementelor din beton armat si beton precomprimat este obligatorie pentru clase mai mari de C 12\15 si se va face conform normativului NE 012\1999 , pe baza instructiunilor de folosire ce trebuie sa fie in acord cu reglementari specifice sau agremente tehnice bazate pe determinari experimentale . Furnizorii de aditivi declarat in Lista furnizorilor agreati de S.C.CORSARU ROSU IMPEX S.R.L. in anul 2006 este : DE COMPLETAT CU FURNIZORUL Fluidizant BV3M AR 015 07/069 2001 Accelerator BE 5 AR 015 07/055 2001 Aditiv antiinghet FS 1 AR 015 07/54 2001 Superfluidizant FM6 AR015- 07/027 1999 initial AR 015 07\079 2002 prelungire Superfluidizant FM 40 AR 015 07/061 2002 Superfluidizant FM 93 AR 015 07\058 2001 ntrzietor de priza VZI AR 015 07\028 1999 initial AR 015 07\078 2002 prelungire Plastifiant PA VER PLUS 31 AR 015 07/063 2001 Antrenor de aer LPS A 94 AR 015 07\059 2001

7. STABILIREA COMPOZITIEI BETOANELOR Stabilirea compoziiei betonului se face de ctre ................. Betonul poate fi realizat pe baza unor compoziii stabilite in doua moduri principale : amestecul de beton proiectat la staie de productor printr-un laborator autorizat ; amestecul de beton prescris ( de ctre proiectant si/sau utilizator ) printr-un laborator autorizat . In general datele de baza specificate in cazul amestecului de beton prescris sunt similare cu cele ale amestecului de beton proiectat . Acestea sunt cel puin urmtoarele date de baza : Dozajul de ciment la mc de beton / clasa betonului Tipul si clasa cimentului Consistenta si raportul A/C ale betonului proaspt Dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate Tipul si cantitatea de aditiv au adaos In tabelul nr.2 anexat se gsesc principalele caracteristici ale claselor de beton care se prepara la staia de betoane a S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. Staia de betoane precum si utilizatorul au obligaia de a livra, respectiv comanda beton numai pe baza unor comenzi in care se va nscrie tipul de beton si detalii privind compoziia betonului , programul si ritmul de livrare precum si obiectul ( partea de structura ) la care urmeaz a se folosi. Livrarea betonului este nsoita de un bon livrare transport beton . Compoziia betonului este stabilita de ............................ Stabilirea compoziiei se face : la intrarea in funciune a staiei de betoane la schimbarea tipului de ciment si/sau agregate la schimbarea tipului de aditiv la cererea utilizatorului pentru o lucrare care necesita un beton cu caracteristici deosebite de cele preparate in mod curent , sau de clasa mai mare de C 35/45 . Lunar, laboratorul staiei analizeaz rezultatele ncercrilor efectuate la vrsta de 28 de zile si dup caz efectueaz corecii ale dozajului de ciment sau alte masuri necesare in vederea asigurrii calitii betonului .

Analiza se face pe tipuri de betoane de clasa C8/10 lund in considerare rezultatele obinute . Cantitile de materiale corespunztoare unui amestec se stabilesc pentru un volum de beton proaspt de 1 mc, calculatorul staiei stabilind automat cantitatea arjelor in funcie de capacitatea maxima a malaxorului care este de 0.33 mc/arja conform cartii tehnice a staiei de betoane . In cursul preparrii betonului , compoziia se corecteaz de ctre laboratorul staiei in funcie de rezultatele ncercrilor privind : umiditatea agregatelor granulozitatea sorturilor densitatea aparenta a betonului proaspt consistenta betonului Daca se impune o corectare a cantitii de apa de amestecare cu maxim 5% se admite ca pentru celelalte componente sa se menin cantitile stabilite anterior . In urma ncercrilor preliminare de laborator s-au stabilit reete cadru, prezentate in nomenclatorul claselor de betoane anexat .

8. PREPARAREA BETONULUI 8.1. Personal, echipament, instalaii si laboratoare

Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului are cunotinele si experiena necesare si va fi atestat intern si extern pentru aceste genuri de activitati . Conducerea activitii staiei de betoane este realizata de un sef de staie care are atestare ...................... Personalul de deservire al staiei de betoane este dimensionat in concordanta cu prevederile Sistemului de Asigurarea Calitii adoptat. Staia de betoane S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. are in compunere urmtoarele staii : Staia de betoane de tip LIEBHERR , dozarea componenilor facandu-se gravimetric . Toate echipamentele si instalaiile din dotarea unitatilor de producere a betonului si mortarului funcioneaz corespunztor si sunt atestate tehnic de C.N.A.M.E.C. din cadrul M.T.C.T. Astfel staia de betoane tip LIEBHERR are

atestarea tehnica seria R 057 0378/ 2003, procedurilor aprobate prin Ordinul 31/N M.L.P.A.T. Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor, S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. utilizeaza laboratorul autorizat grad III al organizatiei pentru efectuarea unor determinri specifice si controlul calitii betonului si dispune de contract cu un laborator autorizat grad II - S.C. TEST DRUM ENGINEERING S.R.L., autorizatie nr. 02820011, emis de MLPTL Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru profilele MBM, BBABP, D, MD, HITIF, VNCEC, GTF. Staia de betoane

8.2.

Staia de betoane funcioneaz pe baza de atestat eliberat de Comisia de Atestare Interna a S.C. UCTA S.A. respectnd procedurilor operaionale PO SB 04 ediia 1 revizia 0 in vigoare Controlul procesului de producie si PO SB 03 editial revizia 0 in vigoare Prepararea si transportul betonului Staia de betoane dispune de serviciile prestate de Laboratorul S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. de gradul III , autorizat de M.L.P.A.T.(Autorizaia nr. 337/ ISC din 01.07.2004) si de Laboratorul S.C. TEST DRUM ENGINEERING S.R.L. de grad II, autorizat M.L.P.A.T. , autorizatie nr. 02820011 pentru profilele MBM, BBABP, ANCFD, D, MD, HITIF, VNCEC, GTF, prevzute cu dotri si utilitati necesare si ncadrate cu personal tehnic atestat si personal muncitor corespunztor din punct de vedere profesional si numeric . Personalul de deservire a staiei de betoane este dimensionat in concordanta cu prevederile Sistemului de Management Integrat adoptat de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L.

8.3 DOZAREA La dozarea materialelor componente ale betonului (respectiv erori ale operatorului la preparare ) se admit urmtoarele abateri : agregate 3 % ciment si apa 2 adaosuri 3% aditivi 5 % .

Mijloacele de dozare sunt in buna stare de funcionare sunt verificate periodic dup cum urmeaz : cel puin o data pe saptamana dar nu la mai mult de 50 de ore de funcionare pentru fiecare staie de betoane ; cel puin o data pe an se verifica metrologic de ctre o unitate autorizata . Amestecarea si ncrcarea in mijlocul de transport

8.3.

Pentru amestecarea betonului se folosesc malaxoare cu amestecare forata . Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face ncepnd cu agregatele apoi apa si aditivul si la urma cimentul . Amestecarea componenilor betonului se face pana la obinerea unui amestec omogen . Durata de amestecare este stabilita in funcie de tipul si compoziia betonului , de condiiile e mediu si de tipul instalaiei , dar este de minim 45 secunde de la introducerea ultimului component . Durata de ncrcare a unui mijloc de transport este de maxim 20 minute.

9 . TRANSPORTAREA SI LIVRAREA BETONULUI Transportul betonului se efectueaz lund masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componenilor sau contaminarea betonului . Transportul betonului cu tasare mai mare de 50 mm se face cu automalaxoare echipate corespunztor cu capacitaii de 7 mc si de 9 mc agrementate tehnic . Durata maxima posibila de transport depinde de compoziia betonului si de condiiile atmosferice , si se considera din momentul terminrii incarcarii mijlocului de transport si pana la sfritul descrcrii acestuia . Durata maxima de transport nu va depi valorile orientative conform NE 012\99 . Se are in vedere ca temperatura betonului proaspt nainte de turnare sa fie cuprinsa intre 5 30o C. In acest scop pentru temperaturi exterioare mai mici de + 5o C s-a elaborat o procedura de lucru , indicativ PO SB 09, conforma cu cerinele normativului C16\84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii montaj ce garanteaz conform nivelelor de asigurare stabilite temperatura betonului la locul de punere in opera . In cazul temperaturii mai mari de 30 0 C s-au adaptat masuri suplimentare privind o tehnologie adecvata de preparare cu apa din puul de mare

adncime, apa a crei temperaturi nu depesc 5-6 0 C si folosirea aditivului ntrzietor de priza VZ1. La fiecare transport betonul este nsoit de un aviz de expediie si un bon de livrare transport ( listarea cu datele introduse in calculatorul din dotarea staiei ) care conine urmtoarele date : denumirea staiei productoare actul doveditor al atestrii staiei data si ora exacta la care s-a efectuat ncrcarea numrul de nmatriculare al mijlocului de transport cantitatea de beton in mc clasa de rezistenta a betonului clasa de consistenta a betonului tipul , clasa si dozajul cimentului tipul de agregate si granula maxima tipul de aditiv si adaos ( daca este cazul ) date privind caracteristice speciale ale betonului ( ex. gradul de impermeabilitate, gelivitate etc. ) La sosirea in antier conductorul auto are obligaia de a care beneficiarului sa consemneze pe avizul de livrare data si ora sosirii betonului in antier , confirmarea de primire a betonului . Dup maximum 30 de zile de la livrarea betonului se elibereaz certificatul de calitate al betonului marfa .

10. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI PRODUS BETONUL PROASPAT 10.1. LUCRABILITATEA ( CLASA DE CONSISTENTA ) Consistenta betonului proaspt (msura a lucrabilitatii ) este determinata de laboratorul de betoane , care deservete staia de betoane , prin metoda tasrii care consta in msurarea tasrii betonului proaspt sub greutate proprie . S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. prepara betoane cu clasa de consistenta T3;T3/T4 si T4 (pentru betoane care se pun in opera cu autopompa ). Pentru clasa de consistenta T3 tasarea conului este de 70 20 mm iar pentru T3/T4 tasarea este se 100 20 mm , iar pentru T4 120 20 mm.

In tabelul nr.3 sunt redate clasele de consistenta corespunztoare fiecrei clase de beton produsa de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L..

10.2. CONTINUTUL DE AER OCLUS Coninutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479 \88 folosind metoda gravimetrica sau metoda volumetrica cu presiune . Aceasta determinare se face numai in cazul folosirii de aditivi antrenori de aer la prepararea betonului si la cererea beneficiarului .

10.3. DENSITATEA APARENTA Determinarea densitii aparente se face conform STAS 1759/80.

BETONUL INTARIT

10.4. REZISTENTA LA COMPRESIUNE Rc Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice f ck cil (f ck cub ), care este rezistenta la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindri de 150\300 ( sau pe cuburi cu latura de 150mm ) la vrsta de 28 zile . Pentru determinarea rezistentei la compresiune a betonului produs de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L., laboratorul recolteaz probe din betonul proaspt si confecioneaz epruvete cubice in tipare de plastic. Dup decofrare ( la 24 ore dup confecionare ) epruvetele sunt pstrate in mediu de umiditate ridicata pana la vrsta de 7 zile si apoi , in regim de umiditate naturala pana la vrsta de ncercare ( 28 zile ). ncercarea la compresiune se face de Laboratorul central al S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. Valorile medii ale rezistentelor la compresiune (RC 28) obinute pe betoanele de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. sunt redate in tabelul 2 .

10.5. REZISTENTA LA PENETRAREA APEI (Impermeabilitatea ) Impermeabilitatea la apa a betonului ntrit este capacitatea acestuia de a frna ptrunderea apei sub presiune prin masa sa si se caracterizeaz prin praguri de presiune . Gradul de impermeabilitate se noteaz su simbolul Pnx unde : n este valoarea prescrisa a presiunii maxime a apei , ( in bari )

x este valoarea prescrisa a adncimii limita de ptrundere a apei (cm). Normativele tehnice in vigoare impun condiii de permeabilitate betoanelor de clasa CC12/15.STAS 3622-86 stabilete nivelele de performanta ale betoanelor funcie de gradul lor de impermeabilitate . In tabelul nr. 4 sunt prevzute valorile specifice betoanelor preparate de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. 10.6 . REZISTENTA LA INGHET DEZGHET (Gelivitatea ) Gelivitatea se definete prin numrul maxim de cicluri nghe dezghe succesive pe care epruvetele de beton , ncepnd cu vrsta de cel puin 28 zile de la confecionare , pot sa le suporte fala ca sa sufere o reducere a rezistentei la compresiune mai mare de 25 % fata de epruvetele martor . In STAS 3622\86 sunt stabilite nivelele de performanta ale betoanelor funcie de gradul de gelivitate . ( Ex : pentru gradul de gelivitate al betonului G 100 numrul de cicluri nghe dezghe este 100 cicluri ). In tabelul nr.3 sunt prevzute valorile specifice betoanelor fabricate de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L.

10.7.DENSITATEA BETONULUI Funcie de densitate , betoanele se clasifica in betoane uoare , normale si foarte grele conform precizrilor din normativul NE 012-1999 .

11. REGULI DE VERIFICARE A CALITATII Verificarea calitii betoanelor produse de S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. se face pe toate fazele procesului de producie , de la aprovizionarea materialelor componente ale betonului, pana la livrarea produsului finit , in conformitate cu documentele Sistemului de Management Integrat . Caracteristicile care se verifica si frecventa minima a determinrilor sunt redate in tabelele nr. 5.6.7. Verificrile care se efectueaz sunt destinate controlului intern si stau la baza garantrii calitii betonului livrat . In cazul in care rezultatele probelor pe betonul ntrit nu sunt corespunztoare se procedeaz conform NE 012/99 .

12 . GARANTII SI RASPUNDERI

S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. garanteaz si rspunde dup cum urmeaz : garanteaz ca betoanele / materialele de construcii cuprinse in lista de produse au fost fabricate , controlate si livrate conform normelor in vigoare . Pentru alte betoane / materiale de construcii sunt necesare convenii separate . Garania nceteaz daca cumparatorul sau persoana avnd calitatea de mputernicit pentru recepie amesteca betonul / materialul de construcii livrat de noi : aditivi , apa, beton / materiale de construcii de ali furnizori sau beton/material de construcii preparat in antier sau modifica sub o alta forma, sau da spre amestecare unui tert, sau recepioneaz cu ntrziere . viciile trebuie sesizate conducerii administrative . oferii autovehiculelor , laboranii si sefii de departamente nu sunt indreptatiti sa preia sesizrile . La recepia betonului/materialului de construcii, cumparatorul est6e obligat sa il verifice si sa comunice nentrziat , in scris , conducerii administrative a vnztorului , eventualele sesizri in conformitate cu termenele de garanie stabilite prin prevederile legale imperative , sau daca sesizrile nu au respectat condiiile prevzute mai sus, se considera ca , cumparatorul a acceptat betonul / materialul de construcii . daca cumparatorul invoca defecte calitative , va trebui sa pstreze intact betonul / materialul de construcii in scopul efecturii de noi sau de ctre expert nsrcinat de noi a unei verificri ulterioare . in cazul in care betonul nu este corespunztor si noi suntem rspunztori , cumparatorului ii revin drepturi legale de garanie . Despgubirea se va face conform regulilor generale aplicabile in materie . Datele de mai sus sunt extrase din CONDITII CONTRACTUALE GENERALE ALE S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. pentru vnzarea betonului de transport , a sapelor si a mortarului proaspt fabricate in continuare denumite pe scurt beton / material de construcii .

NOMENCLATOR CLASE DE BETON tabel 1


Nr. Crt Clasa beton COD RETETA Tasare Cantit. Cim IIA- S32,5R Kg/mc Cantit. Cim. I42,5 R Kg/mc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

C 2,8/3,5 C 4/5 C 6/7,5 C 6/7,5 C 8/10 C 8/10 C 8/10 C 12/15 C 12/15 C 12/15 C 12/15 C 16/20 C 16/20 C 16/20 C 16/20 C 16/20 C 16/20 C 18/22,5 C 18/22 C 18/22 C 18/22 C 18/22 C 18/22 C 18/22 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30

3C2P3 5C2P3 7C2P3 7C2P4 10C2P3 10C2P4 10C2F4 15C2P3+ 15C2P4+ 15C2F3+ 15C2F4+ 20C2P3+ 20C2P4+ 20C2F3+ 20C1F4+ 20C2M4+ 20C2F4+ 22C2P3+ 22C2P4+ 22C2F3+ 22C2F4+ 22C2F4P 8+ 22C2M4+ 22C1F4+ 25C2P3+ 25C2P4+ 25C2F3+ 25C2F4+ 25C1F4+ 25C2F4P 8+ 25C2M4+ 30C2P3+ 30C2P4+

T3 31 T3 31 T3 31 T4 16 T3 31 T4 31 T4 16 T3 31 T4 31 T3 16 T4 16 T3 31 T4 31 T3 16 T4 16 T4 07 T4 16 T3 31 T4 31 T3 16 T4 16 T4 16 P8/10 T4 07 T4 16 T3 31 T4 31 T3 16 T4 16 T4 16 T4 16 P8/10 T4 07 T3 31 T4 31

115 150 180 240 240 260 270 265 275 275 290 290 300 310 300 360 325 320 330 335 340 380 370 320 345 350 350 375 335 400 400 375 385

34 35 36 37 38 39 40

C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C32/40 Sapa S400

30C2F3+ 30C2F4+ 30C1F4+ 30C2F4P 8+ 30C2M4+ 40C1F4+

T3 16 T4 16 T4 16 T4 16 P8/10 T4 07

385 400 360 440 440 460 400

Tabel nr. 2 compozitia apei

Caracteristica

Conditii de admisibilitate conf. 1008/2003

Valori conform buletin de analiza nr.

Concentratia ionilor de hidrogen (pH) Continutul total de saruri ( reziduu uscat la 1055 C), mg/dm . max Sulfati ( SO32-) mg/dm .max Cloruri (C1--) mg/dm . max Carbonati ( CO32-) si bicarbonati ( CO3H--) mg/dm.max Magneziu ( Mg2-) mg/dm.max Alcalii, exprimate sub forma Na2O(Na2O+0,658 K2O) mg/dm.max Substante organice. Mg KmnO4/dm3 max Pierderea la calcinare (PC) a substantelor insolubile mg/dm.max

Tabel nr. 3 valori conform NE 012/1999 Nr. crt Clasa de expunere Clasa de rezistenta Lucrabilitatea ( Tasare) max (mm) A/C Ciment (kg/m )
3

Densitate (kg/m )
3

Rc28 (N/mm )
2

Impermeabilitate Gelivitate

Tabel nr. 4 valori conform NE 012/99 max ( mm) Ciment ( kg./ m3)

Nr. Crt.

Clasa de expunere

Clasa de rezistenta

Lucrabilitate ( Tasare)

A/C

Densitate ( kg./ m3)

Rc28 (N/mm2)

Impermeabiliate

Gelivitatea

Nota: Valorile A/C si C sunt teoretice, calculate pentru ciment tip II AM32,5ZR conform NE 012/99 Valorile reale se stabilesc prin incercari de un laborator autorizat grad II, conform NE 012/99

Tabel nr. 5 Verificarea calitatii materialelor aprovizionate Nr. Crt. 1 Ciment Materialul Procedeul de verificare sau caracteristica care se verifica a) Examinarea datelor inscrise in documentele de certificare a calitatii sau garantie emise de furnizor si/ sau producator b) stabilitatea conform SR EN 196-3 c) Timpul de priza conf. SR EN 196-3 d) Rezistentele mecanice la 2 ( 7) zile conf. SR EN 196-1 e) Rezistentele mecanice la 28 zile 2 Agregate a) Examinarea datelor inscrise in documentele de certificare a calitatii sau garantie emise de furnizor si/ sau producator b) Continutul de impuritati conform STAS 4606 80 parte levigabila humus corpuri straine: argila in bucati, argila aderenta, continut de carbune si mica c) Granulozitatea sorturilor conform STAS 460680 a) Examinarea datelor inscrise in documentele de certificare a calitatii sau garantie emise de furnizor si/ sau producator Constatarea garantarii calitatii de catre furnizor si/sau producator Evitarea unor erori nesesizate la controlul de fabricatie sau semnalarea unor impurificari intervenite in timpul transportului. Confirmarea clasei cimentului Culegerea de date pentru evidentierea calitatii cimentului utilizat Constatarea garantarii calitatii de catre furnizor si/sau producator Confirmarea calitatii lotului aprovizionat La fiecare transport Scopul actiunii sau verificarii Frecventa minima

La fiecare transport

O proba la 200t de ciment aprovizionat Idem La fiecare lot aprovizionat O proba la max. 500mc pentru fiecare sursa. La schimbarea sursei. In cazul in care se obs. prezenta lor O proba la max. 500mc pentru fiecare sort La fiecare lot aprovizionat

Aditivi

Constatarea garantarii calitatii de catre furnizor si/sau producator

Table nr. 6 Verificarea calitatii materialelor inainte de utilizare

Nr. Crt. 1

Materialul

Procedeul de verificare sau caracteristica care se verifica

Scopul actiunii sau verificarii

Frecventa minima

Ciment

a) Verificarea duratei de depozitare b) Starea de conservare ( numai daca s-a depasit termenul de depozitare, sau au intervenit factori de alterare)

Incadrarea in termenul de garantie Evitarea utilizarii cimenturilor alterate

La fiecare transport aprovizionat Doua probe pe siloz ( sus si jos) sau dupa max. 50 t de ciment consumat.

Agregate

a) Continutul de impuritati conf. STAS 4606-80: - parte levigabila, corpuri straine b) verificarea granulozitatii sortului

Sesizarea eventualelor impurificari intervenite in cursul manipularii. Adaptarea compozitiei betonului in functie de rezultatele obtinute.

c) Umiditatea

Adaptarea compozitiei betonului in functie de rezultatele obtinute.

3 4

Aditivi Apa

Densitatea solutiei conf. Reglementarilor tehnice in vigoare ( daca aditivul se prepara la statie) Compozitia chimica a apei conf. STAS 1008 2003

Corectarea dupa caz a concentratiei. Utilizarea la prepararea betonului a unei ape corespunzatoare.

Ori de cate ori apar factori de impurificare, dar cel putin o data pe saptamana. O proba la 400mc beton si ori de cate ori apar factori car epot modifica granulozitatea sorturilor, dar cel putin odata pe zi. O proba la 200 mc beton si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditiile meteo, dar cel putin o data pe zi. O proba la fiecare sarja preparata O proba la inceperea lucrarilor, daca apa nu provine dintr-o sursa potabila.

Tabel nr. 7 Verificarea calitatii betonului

Nr. Crt. 1

Materialul

Procedeul de verificare sau caracteristica care se verifica

Scopul actiunii sau verificarii

Frecventa minima

Betonul proaspat

Betonul intarit

a) Consistenta conf. STAS 1759 - 88 Corectarea cantitatii de apa de amestecare b) Temperatura Incadrarea temperaturii intre limitele 5C - 30C. c) Continutul de nisip 0-4 mm din beton a) Determinarea rezistentei la Verificarea realizarii cerintelor de compresiune pe epruvete cubice la calitate pentru clasa de beton varsta de 28 zile conf. 1275-88 prescrisa.

b) Idem la varsta de 7 zile pentru incercari orientative c) Determinarea gradului de impermeabilitate conf. STAS 351976 d) Detreminarea gradului de gelivitate conf. STAS 3518-68.

Verificarea compozitiei betonului Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute.

Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute.

De doua ori pe schimb si tip de beton si la inceperea prepararii 4 determinari pentru fiecare tip de beton si schimb de lucru. Facultativ, ori de cate ori se apreciaza necesar. - o proba la 100 mc, dar nu mai mult de 6 probe pe zi, pentru C<C12/15 - o proba la 50 mc, dar nu mai mult de de 15 probe pe zi, pentru CC12/15. - Minim o proba pe zi/ schimb, tip de beton, in ambele cazuri. O data pe saptamana pentru betoane de clasa CC16/20 Daca este prevazuta ca data in compozitia betonului; O proba la 300mc beton dar nu mai putin de doua probe pentru fiecare obiect. Daca este prevazuta ca data in compozitia betonului; O proba la 1000 mc beton dar nu mai mult de doua probe pentru fiecare obiect.