Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE INSPECTORATUL DE POLIIE JUDEEAN BOTOANI SERVICIUL DE LOGISTIC

CAIET DE SARCINI ACHIZIZIIE PLICURI FR FEREASTR IMPRIMATE Autoritatea contractanta INSPECTORATUL DE POLIIE JUDEEAN BOTOANI cu sediul in Botoani, Bdul. Mihai Eminescu, nr. 57,cod postal 710220 telefon 0231/507230,2, fax 0231/507230
I.

II.

Obiectul caietului de sarcini Achiziia de plicuri fr fereastr imprimate 181.000 buc, din care: Plicuri 1/1 (37 x 27 cm) - 6.000 buc; Plicuri (32 x 22,5 cm) - 15.000 buc; Plicuri (22,5 x 16 cm - 60.000 buc; Plicuri 1/8 (16 x 11,5 cm) - 100.000 buc; Cerinte tehnice minime:

III.

Modelul imprimrii pe plic: FA: ROMNIA MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

Expeditor:

Ctre
Destinatar: .. Nr. .

SPATE:

Tipul hrtiei folosite la fabricarea plicurilor: KRAFT 80 90 gr./mp Pentru livrarea acestor produse se solicita urmatoarele: produsele sa respecte specificatiile tehnice si tipul solicitat furnizorul are obligatia de a asigura garantia pentru eventualele defectiuni aparute la produsele ce fac obiectul achizitiei, inlocuind produsele defecte preturile unitare de achizitie a produselor, prevazute in oferta, au caracter ferm si nu se modifica pe durata valabilitatii contractului se poate depune oferta pentru un reper, mai multe sau pentru toate reperele mentionate mai sus. IV. Criteriul de atribuire Contractul va fi atribuit ofertantului cu pretul cel mai scazut. Preul ofertat va include i transportul produselor la destinaia final (sediul beneficiarului).
V.

Termeni de livrare: produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului, unde se va face receptia calitativa si cantitativa, cu participarea furnizorului produsele vor fi livrate esalonat pe parcursul anului in baza unei comenzi facuta de IPJ Botoani, in termen de 2 zile Cantitatile din caietul de sarcini sunt orientative achizitia lor facandu-se in functie de necesitati, putand fi suplimentate prin act aditional . In cazul achizitiei de produse similare care nu au fost specificate in prezentul caiet de sarcini, autoritatea contractant va solicita oferta de pret doar de la ofertantii calificati utilizand criteriul pretul unitar cel mai scazut

VI. Durata contactului Contractul se va incheia pentru anul 2007 cu posibilitate ncheierii unui act adiional pentru trim I al anului 2008.

VII. Modalitati de plata Plata se va face esalonat, prin ordin de plata, in termen de 20 zile de la primirea documentelor de plata emise de furnizor.
EFUL SERVICIULUI LOGISTIC NTOCMIT EFUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIII

Cms. ef,
URSU DORIN

Insp. pr.,
VACARU SORIN