Sunteți pe pagina 1din 3

1. Teoria economică : (1) mercantilistă şi (2) fiziocrată.

2. Ecomomia politică clasică.


3. Teoria socialistă: (1) marxismul şi marxism-leninismul.
4. Teoria socialismului evolutiv. A treia cale.
5. Teoria economică neoclasică.
6. Teoria keynesiană. Noua economie keynesiană (NEK).
7. Neoliberalismul. Monetarismul. Teoria economiei ofertei. Noua economie calsică
(NEC).
8. Sistemul economic - definire. Funcţia alocativă a sistemelor economice.
9. Sistemul economic - funcţiile (1) distributivă şi (2) de perpetuare în timp.
10. Obiectul de studiu al teoriei economiei de piaţă. Mecanismul dezvoltării teorieI
economice.
11. Locul economiei politice în sistemul ştiinţelor. Sistemul ştiinţelor economice.
12. Metoda economiei politice - definire. Analiza cantitativă.
13. Analiza: (1) calitativă, (2) simplificată, (3) statică şi dinamică.
14. Analiza micro, macro şi mondoeconomică. Emiterea ipotezei, practicarea
analogiei.
15. Sinteza. Inducţia şi deducţia. Experimentul economic.
16. Abordarea logică a realităţii. Fenomen, esenţă, abstractizare.
17. Legile economice - definire. Structura sistemului legilor.
18. Nevoile economice - definire, forme şi trăsături.
19. Interesele economice - definire. Relaţia nevoi - interese economice.
20. Obiectivele activităţii economice - definire, factori determinanţi.
21. Producţia - definire (1) în sens restrâns, (2) în sens larg. Producţia act
transformator.
22. Diviziunea muncii - definire, forme şi consecinţe. Constituirea sectoarelor
economice.
23. Specializarea producătorilor - (1) definire şi (2) consecinţe.
24. Specializarea excesivă - consecinţe şi posibilităţi de contracarare a efectelor sale.
25. Autonomia agenţilor economici - definire şi implicaţii ale existenţei sale.
26. Categorii de resurse economice. Utilitatea (1) tehnică şi (2) economică a
resurselor. Măsurarea ordinală şi cardinală.
27. Raritatea resurselor. Legea rarităţii. Caracterul relativ al rarităţii. Necesitatea
utilizării raţionale a resurselor.
28. Paradoxul valorii - consecinţă a utilităţii şi a rarităţii resurselor economice.
29. Produsul intern şi produsul naţional - forme şi elemente componente. Avuţia
naţională.
30. Factorii de producţie - definire şi forme. Potenţialul economic.
31. Factorul de producţie munca - definire. Indicatorii resurselor de muncă.
32. Capacitatea de muncă. Complexitatea muncilor.
33. Pregătirea profesională. Învăţarea.
34. Resursele naturale - definire, forme, caracterul primar.
35. Caracterul limitat al resurselor naturale. Resurse regenerabile şi neregenerabile.
Necesitatea utilizării lor eficiente.
36. Factorul de producţie capital - definire. Capitalul real şi capitalul financiar
(bănesc). Capitalul factor secundar şi eterogen.
37. Ecuaţia fundamentală a economiei de piaţă. Tendinţa de rezidenţă formală a
capitalului în zonele cele mai sigure.
38. Progresul tehnologic: tehnica, tehnologia, inovarea, revoluţia tehnologică.
39. Formele progresului tehnologic: (1) mecanizarea, (2) automatizarea producţiei.
40. Formele progresului tehnologic: tehnologiile noi şi materialele noi.
41. Uzura fizică şi morală a capitalului fix - conţinut şi consecinţe.
42. Proprietatea asupra resurselor: obiectul şi subiecţii proprietăţii, forme în condiţiile
economiei de piaţă.
43. Sursele averilor. Exercitarea dreptului de proprietate în condiţiile societăţilor pe
acţiuni.
44. Agenţii economici - definire. Gospodăria familială.
45. Agentul economic intreprindere - condiţii ale constituirii şi funcţionării, forme de
organizare.
46. Agenţii economici: instituţiile financiare; administraţia; străinătatea.
47. Intreprinzătorul - definire. Calitatea de inovator. Reacţia promptă la stimulii
economici.
48. Intreprinzătorul - asumarea riscului şi motivaţia acţiunii sale.
49. Teoria producţiei. Funcţia de producţie - informaţii oferite şi forme.
50. Combinarea factorilor de producţie - criteriul realizării. Combinarea (1) optimă,
(2) tehnică şi economică.
51. Substituirea factorilor de producţie - conţinut, instrumente şi forme.
52. Legea randamentelor neproporţionale.
53. Eficienţa economică - definire şi forme. Interacţiunea eficienţei economice cu
eficienţa tehnică şi cu cea socială.
54. Limita posibilităţilor de producţie. Eficienţa economică de volum.
55. Argumente pentru existenţa intreprinderilor mari.
56. Argumente pentru existenţa intreprinderilor mici.
57. Unităţi de măsură utilizate pentru exprimarea efectului activităţii economice.
58. Productivitatea factorilor de producţie - forme: (1) globală şi parţială; (2) medie şi
marginală.
59. Productivitatea muncii - (1) relaţia cu intensitatea muncii; (2) factori determinanţi
ai mărimii.
60. Căile creşterii productivităţii muncii. Modificarea productivităţii marginale
valorice a muncii - criteriu al angajării personalului firmei.
61. Productivitatea capitalului - definire, forme de exprimare. Coeficientul
capitalului.
62. Productivitatea resurselor naturale - forme. Nivelul tehnic şi nivelul calităţii
produselor.
63. Rentabilitatea activităţii - definire şi forme. Rata profitului.
64. Cursul de revenire la export. Investiţia specifică. Indicatorii macroeconomici ai
eficienţei economice.
65. Costul de producţie - definire, factori determinanţi ai mărimii, structura pe
elemente primare.
66. Costul de producţie - structura pe articole de calculaţie. Cheltuieli necuprinse în
costul de producţie.
67. Costul de producţie - forme: (1) fixe şi variabile; (2) totale şi medii (unitare).
68. Costul de producţie marginal. Costul opţiunii.
69. Căile reducerii costului de producţie.
70. Banii - (1) definire, (2) marfă specială, (3) bun indirect.
71. Banii - utilitatea lor. Bani fiduciari şi principali.
72. Banii - (1) manuali, (2) scripturali. Banii electronici.
73. D.S.T. - monedă compozită. Euro - condiţii de acces în zona euro.
74. Funcţia banilor de măsură a premiselor şi a rezultatelor activităţii economice.
75. Funcţia banilor de (1) mijloc de schimb, (2) mijloc de plată, (3) de păstrare şi
mişcare a valorii (de economisire şi acumulare).