P. 1
OUG 125-2011

OUG 125-2011

|Views: 51|Likes:
Published by dajkalevi

More info:

Published by: dajkalevi on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

La articolul 21 alineatul (4). reprezinta elemente similare veniturilor. 3. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare." 10. 938/30. litera 0. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2.2011 13 2. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora.". potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. a). PARTEA I. litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. dupa litera e) se introduc doua noi litere. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor. La articolul 21 alineatul (4). litera h) se abroqa. in cazul in care. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. 12. inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. 13. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. dupa litera t) se introduce o noua litera. Nr. cu urmatorul cuprins: . La articolul 21 alineatul (2). respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari.XII. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. reparatii. potrivit legii. altele decat cele prevazute la lit. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 11. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. incluzand ~i scaunul soferului.. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. cu urmatorul cuprins: . La articolul 20. paza ~i protectie.". 5. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . 21. curierat. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale. pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. La articolul21 alineatul (4). cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. literele r) l?i s). La articolul 21 alineatul (4). dupa litera p) se introduc doua noi litere. 14. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. 4. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. transmiterii cu titlu gratuit. precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. 3. La articolul 20. aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara." 9. literele f) l?i g). inclusiv pentru activitatea de taxi. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente. in cazul in care. La articolul21 alineatul (4). la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. 8. c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. Prin exceptie de la prezentele prevederi. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe. de la Guvern.. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. literele l?1)-l?4). sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata." 7.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor. dupa litera l?) se introduc patru noi litere. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. Acestea sunt impozabile la data cesionarii. daca acestea sunt impozitate conform titlului III. pentru veniturile realizate din Romania. iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. in cazul in care. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii .MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere. dupa caz. cu urmatorul cuprins: .

.2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. 938/30. cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1. La articolul 24. curierat. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie. care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin... 17. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite. La articolul 22 alineatul (1). litera at). alineatul (52). cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:".14 efective a beneficiilor titlului III. alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . alineatul (81). (8). dupa litera d) se introduc doua noi litere. inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. cu urrnatorul cuprins: .(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. 3. literele dt) l?i d2). rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale. potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. alineatele (151) l?i (152). La articolul 34.11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. potrivit legii. valori ale pierderilor asteptate. valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. se dizolva cu lichidare.XII. litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice. La articolul 48 alineatul (7)... 16. PARTEA I. (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare. Prin exceptie. 193. in cursul anului fiscal. La articolul22 alineatul (1). dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat." 19. 23. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. cu urmatorul cuprins: ." 21. La articolul 24. Nr. inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice. La articolul 42. aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate.at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare. pentru determinarea ." 20. de institutiile emitente de moneda electronica. La articolul 34. (5)." 22. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale. La articolul 22. se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale. cu urmatorul cuprins: . precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice. din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii.". 15. cu urmatorul cuprins: . au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. potrivit legilor de organizare ~i functionare:". vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor. se determine ajustari prudentiale de valoare sau. de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata.(52) Prin exceptie de la prevederile alin.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. cu urmatorul cuprins: . in vederea dezmembrarii. pe durata normala de utilizare rarnasa. persoane juridice romans. paza ~i protectie. dupa litera a) se introduce 0 noua litera. dupa caz. cu urmatorul cuprins: .d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care. alineatul (23). ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. incluzand ~i scaunul soferului. inclusiv pentru activitatea de taxi.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator.".(14) Persoanele juridice care.. care acorda credite legate de serviciile de plata. constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei. dupa caz.(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. reparatii. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara." 18. d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie.

(3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. La articolul 521. respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. individual sau intr-o forma de asociere. 52." 30. Nr. Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.. reprezentand plati anticipate. Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula.. (1) lit. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat.. in cursul anului fiscal. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .." 27. La articolul 61. d). la sfarsitul anului fiscal. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani. potrivit prevederilor art. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. . Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. alineatele (3)-(5). potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop. 53. din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. d). in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala . 78 alin. b) publicarea acestora. c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica. potrivit titlului IV1.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. prevazute la art. 52.(1) Pentru urmatoarele venituri. La articolul 49. De la data producerii evenimentului. potrivit art. aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2. . alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: ." 28. 938/30. (1) lit. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (1) lit.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala." 31. Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii.CAEN.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. La articolul 51. cu urrnatorul cuprins: .XII. lncepand cu anul fiscal urrnator. pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final. alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . anual. 52 alin. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. La articolul 49. (1) lit.. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.. judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. alineatul (9). (3) care. 521." 26. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat.(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1. 656/1997." 25.2011 15 24. cu urmatorul cuprins: . de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. Directiile generale ale finantelor publice judetene.(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal.(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. cu modificarile ulterioare. care nu qenereaza 0 persoana juridica. precum ~i a contractelor de agent." 29. 82.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. b) in cazul veniturilor prevazute la alin.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. (1) lit. . determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente. La articolul 49. a)-c). situate in locuinte proprietate personala. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. cu exceptia veniturilor prevazute la art. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat.

(2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. la momentul incheierii acestuia. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti." 33. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. in contractul/raportul juridic incheiat. La articolul62." . alineatele (21)-(26).(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal. (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. dupa caz. conform dispozitiilor legale. uzufructuarului sau a altui detinator legal. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent..2011 36. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . in doua rate egale. La articolul 62. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat. in cursul trimestrului IV. declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs. pentru fiecare an fiscal. . 48.XII. dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat. evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art.(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art. 61 alin. 61 alin. in contul impozitului anual datorat. . prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris. impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. (4) Contribuabilii prevazuti la alin. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. II din prezentul titlu. dupa caz. 621.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. (1). alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . articolele 621-623. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale.. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit. respectiv. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. in sarcina proprietarului. (3).(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real." 35." 34. (2) ~i (21)-(25). daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. 61 alin. pentru fiecare an fiscal. cu urmatorul cuprins: . impozitul fiind final. venituri definite potrivit art. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. La articolul 62. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. 938/30. impozitul fiind final." 32. (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. alineatul (11). au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit. (3). potrivit prevederilor art.. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. cu urmatorul cuprins: . (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. indiferent de momentul lncasarii acestora. Nr. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole. indiferent de momentul lncasarii chiriei.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. 622. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real. PARTEA I. (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. La articolul 62. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs. (25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului.16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Ministerului Finantelor Publice. venituri definite potrivit art. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap.

(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari. perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. 61 alin. prevazute la art. alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: ." 41. care se cornunica contribuabililor. astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. cu urmatorul cuprins: . Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. 78 alin. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere.2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. (1).Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. contribuabilii prevazuti la art. la sfarsitul anului fiscal. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent.. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. . 74 alin. in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit.(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit. 61 alin. acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul. venitul net se stabileste in sistem real. situate in locuinte proprietate personala. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic. (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. (3)-(9). cu urmatorul cuprins: . pe baza declaratiei privind venitul realizat. X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu. 621 alin.000 euro. cu urmatorul cuprins: . potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 938/30. in contul impozitului anual datorat." 38. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. 621. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. individual sau intr-o forma de asociere. (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap. 61 alin. f). dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat..(1) Tn cazul in care. (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. impozitul fiind final. (1) lit. f).XII. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. conform prevederilor art. (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. PARTEA I. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. 48." 40." 37.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. in cursul anului. prevazute la art. alineatul (6). venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. art. Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. (3). 74 alin. (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. tncepanc cu anul fiscal urrnator." 39 La articolul 72.. pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului. precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. La articolul 72. stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. la organul fiscal competent. Nr. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. La articolul 74. un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. . la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 64. 623. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. in doua rate egale. pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor. (3)-(4) ~i art. potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. potrivit prevederilor art. 622 alin. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat. (1) lit. 78 alin. La articolul 63. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. (5) Contribuabilii prevazuti la alin. X din prezentul titlu.(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. organului fiscal competent. (8). alineatele (3) l?i (4). 622 alin. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. 623 alin. alineatul (6). Platile .. nu se mai stabilesc plati anticipate. in cursul anului fiscal. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .

cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. (3)." 45. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal. datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator. in vederea dezmernbrarii. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat... potrivit legii. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal.(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia." 44.XII. in conformitate cu prevederile art.18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. venituri din activitati independente. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti. 48. 52. Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. potrivit optiunii.". dupa caz. estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. litera bt). Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. 47. a)-c). 72 ~i 73. (21). venituri din cedarea folosintei bunurilor. comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. cu urmatorul cuprins: . dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor." 50. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. individual sau lntr-o forma de asociere. obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. 62 alin. La articolul 82. potrivit clauzelor contractuale. litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. precum ~i cei care. cu exceptia veniturilor din arenda. 49. Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. alineatele (13)-(15). hattie. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor. dupa litera d) se introduce 0 noua litera. precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior. venituri din activitati agricole. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. 78 alin. a carer impunere este finala. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta.. 43 alin. g). in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011." 46. alineatul (51). La articolul 81. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit.". 42 lit.". Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. dupa caz. La articolul 82. determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza .(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. sticla si altele asemenea. b) venituri din activitati rnentionate la art. La articolul 94. (1) lit. literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit.. PARTEA I." 43. Nr. 521 . alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . conform legii. La articolul94. pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art. La articolul 83 alineatul (3). (1) lit. cu urmatorul cuprins: . in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti." 42. cu urmatorul cuprins: . odata cu declaratia privind venitul realizat. 63 alin. litera f). (2). determinate in sistem real. la organul fiscal competent. in doua rate egale. Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. (1 ). La articolul 78 alineatul (1). altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala. La articolul 83 alineatul (3). Tn cazul in care.2011 cursului de schimb al pietei valutare. 938/30. 52 alin. conform legii. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv.(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla. at) ~i lit. ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit. plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. din motive obiective. potrivit art.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. La articolul 83 alineatul (3). alineatele (2).b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate.

retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. La articolul 118. daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial. litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. definite la art. 55. dupa caz. alineatul (4) se abroqa. La articolul1451.". precum ~i operatiunile de constructie. La articolul141 alineatul (2). b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. prin incheierea unui act aditional. veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. (5) lit. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. La articolul 1451. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. La articolul 1342 alineatul (2). Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. 938/30.(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme.(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor.. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul. in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul . alineatul (5)."." 53. se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si. 56. 60. respectiv. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. incluzand ~i scaunul soferului. La articolul 141 alineatul (2) litera f). nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. (1) pct. La articolul 1451 alineatul (1). care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. La articolul129 alineatul (4). ulterior transformarii:". 145 alin. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta. urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea ." 57. pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale. in temeiul prezentului articol..". (2)-(5). La articolul 117. contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa. 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012.(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. 58. efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora.XII. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . altele decat bunurile de capital. 1451 . La articolul149 alineatul (1). aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor. PARTEA I. Nr. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv." 59. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012.. daca costul transforrnarii. daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. 61. pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia. se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani.. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active.(3) Prevederile alin. partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . exclusiv taxa. leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane. 54. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:". exclusiv valoarea terenului. (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. 52.4. inainte de data efectuarii primei plati. cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. La articolul 150. In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012. 1451." 51.2011 19 calculul. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii. 1251 alin. 3. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala.. cu urmatorul cuprins: . inainte de data de 1 ianuarie 2012. transformare sau modernizare a bunurilor imobile. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:". in lei ~i in val uta. punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: .

153. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa. cu urmatorul cuprins: . (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. stabilita in Romania sau nestabilita in Romania. 31/1990 privind societatile comerciale.20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. conform art. b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. pe baza acestor criterii. persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. La articolul 1523.2011 64. 150 alin. 153. Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art." . monedele prevazute la alin. 141 alin. 153. conform art. (1) lit.. (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. 938/30. Tn ultimul decont de taxa de pus.. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. plafonul determinat conform alin. 92/2003. conform art. (3). republicata. (3). 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei. 1251 alin. conform prezentului articol. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. alin. 1561. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. conform art. organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 1251 alin.. alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . (7). 153. PARTEA I. 1561. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul. fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa. La articolul 153. Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art." 66." 65. b). (2). c)-m). 1251 alin. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. e). 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri. conform prezentului titlu. conform art. La articolul 152. 1531. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. toate persoanele care. 1531. 153. conform regimului special pentru servicii electronice. pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. (2) lit. 144 alin. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. 141 alin. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv." 62. dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. art. ~i nu solicita inregistrarea. Organele fiscale competente stabilesc. alineatul (71).(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. c) operatiuni prevazute la art. 153. c) ~i art. 1562. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. conform art. La articolul153. daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. Nr. dar lnreqistrata in Romania conform art. sunt obligate sa solicite inregistrarea. (1) lit. 132 sau 133. f). daca opteaza pentru taxarea acestora. 153. (7). conform art. Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. (4) sau (5)." 63. conform alin. 781 din Ordonanta Guvernului nr. alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . conform prezentului articol. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art.. (2) lit. (1) sau. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila. dupa caz. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. 141 alin. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art.(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. alineatele (8). Prin exceptie de la prevederile alin.. cu modificarile ~i completarile ulterioare. (1) lit. b) operatiuni prevazute la art. conform art. 141 alin. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. (72) Persoana irnpozabila care solicita. scutite in temeiul art. (1) lit. La articolul 153. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. conform alin. Tnregistrarea in scopuri de TVA.(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr. Prin exceptie. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. (4) sau (5). (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art.(2) Tn sensu I prezentului articol. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania. (2)-(6). alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 143 alin. (1). Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. 1441. in conformitate cu prevederile alin. republicata.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art. 1531. conform art. conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului. pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. (2). conform art.XII.

de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. Pentru situatia prevazuta la lit. Nr. dupa caz. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. 128 alin. potrivit prevederilor prezentului titlu. 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal. dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1. (4). dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. La articolul 1531. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii. in situatia prevazuta la alin. d) la solicitarea persoanei impozabile.. in situatia prevazuta la alin. a) din Ordonanta Guvernului nr. 152 alin. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a . conform prezentului articol. organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA. a) ~i b). g). 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. a)-e). conform prezentului articol. Dupa prima abatere prevazuta la alin.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (9) lit." 68. e). (9) lit. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. conform art. Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA..XII.(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara. (6) ~i (8). Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic. cu urmatorul cuprins: un . 1562. (9) lit. La articolul 153. (9) lit. c) la solicitarea persoanei impozabile. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii . cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. b) la solicitarea persoanei impozabile. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. art. 938/30.(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane. f). in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. (9) lit. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica.. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. (9) lit. potrivit legii. 2 alin. d). 148. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. 2. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii. dar nu este in situatia prevazuta la lit. alineatele (9) l?i (10). 153. de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. (7). ~i solicita anularea conform alin. organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. alineatul (92). in situatia prevazuta la alin. 11 alin. (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. 153 alin. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. La articolul 1563. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile. anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. g) in situatia prevazuta la art. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 69. din oficiu sau. cu urmatorul cuprins: . d). Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. dupa caz. (5). (11) ~i (13). in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. 153 alin. conform prezentului articol. c). Pentru situatia prevazuta la lit. fiind obligate sa aplice prevederile art. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege. la cerere. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat. Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile. daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. a)e). (9) lit. a) sau b). pentru situatiile prevazute la alin. republicata.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI." 67. realizate in cursul acestor perioade de raportare. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. f) daca. (9) lit. (2) lit. PARTEA I. lnscrisa in registrul cornertului. d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. Pentru situatiile prevazute la lit.

La articolul 20635 alineatul (1).". 74.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii.22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. zqura. plastic. 77. odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau." . cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.. cu urrnatorul cuprins: . dupa alineatul (5) se introduce nou alineat. La articolul 1582.000 litri. in cazul destinatarilor lnreqistrati. in lntelesul prezentului titlu. 153 alin. livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie. fragmentare. b) catre beneficiari. odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta. (2). anexa nr. polizare. La articolul160 alineatul (2). la nr.71.03 euro/1. cioburi de sticla ~i sticla: 4. d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin.. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa. 11 alin. Dupa prima inmatriculare/inregistrare. 79. prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.00 euro/tona. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale. taiere.. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita.. alineatul (51). alineatul (15). 153 alin.(15) In sensul prezentului articol.(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin. La articolul 253. alineatul (5). livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase. termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile. (1) lit. c) persoanele inregistrate conform art. (1). dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat." 76. La articolul 261. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art. dupa punctul 7 se introduce nou punct.2011 2." 72." 73. dupa caz. date in administrare ori in folosinta. La articolul 250 alineatul (1). utilizate pentru activitatea proprie a acestora.". selectie.. organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari. inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. aliajele acestora. cu urmatorul cuprins: . La articolul1582. valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat. La titlul VII. 938/30.(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania. . dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat. (1). La articolul 20651. potrivit legii.(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport. presare sau turnare in lingouri." 75. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare.. pot emite facturi de corectie conform alin. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere. alineatul (6)." 81. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat. punctul 71. La titlul VII.XII. livrarea materialelor prevazute la pct.. cauciuc. alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . Nr. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 70. b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (1). institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. La articolul 159. La articolul 261. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. cu urmatorul cuprins: un . cabluri. 12 "Motorina"." 80." 71. in conformitate cu prevederile art. (9).. 3. de rebuturi feroase ~i neferoase. carton. fabricarea sau topirea acestora. material textil.(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor. cu urmatorul cuprins: . crt. nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374. mijlocul de transport. dupa caz. (11) ~i (13). cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta. (9) lit. efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA. 145-1472. (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. livrarea de deseuri feroase ~i neferoase. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 78. inchiriate. prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. in lntelesul prezentului titlu. 1. (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. PARTEA I. respectiv 316. in anexa nr.(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. mijlocul de transport este considerat marfa. nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei.

dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone.472 623 973 1.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 .. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone.2011 23 82. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone.545 133 367 517 1.545 1. de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone.XII. PARTEA I. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone. dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone.310 1.472 1.169 1. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone.545 1. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule.291 2. Nr.291 2. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone.472 1.169 231 474 615 947 1. un autovehieul artieulat sau tren rutier.545 2. dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone. 938/30. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone. La articolul 263.

persoane fizice ~i juridice. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.012 2.984 1." 84. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone.395 1.". (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1. Nr. 88. 287. La articolul 2963. La nivelul municipiului Bucuresti.." 85.429 1. in doua rate egale. 938/30. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. La articolul 2963. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone.986 2. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii.679 3. La articolul 2961.986 1. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone.197 1. al orasului sau al municipiului. de pana la 50 lei inclusiv. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii.984 3.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: .. La articolul 271. . potrivit titlului VII.197 2.283 2. afisajul sau structura de afisaj respective.984 1. sociale. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone. geografice.1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii.XII.679 794 960 1. peste 1 kg tutun de fumat. prod use intermediare de alcool peste 300 litri. peste 300 litri. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului".2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone.679 2. 400 tigari de foi de 3 grame. PARTEA I. precum ~i de necesitatile bugetare locale. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. (11) lit. cu exceptia taxelor prevazute la art.963 3. 295 alin.937 2.937 2. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . altele decat bere ~i vinuri. cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 87. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale.434 2. dupa caz. 200 tigari de foi mai mari de 3 grame. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili. Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.197 2. in raza careia/caruia este amplasat panoul. bauturi spirtoase peste 200 litri. TitlullX2 se structureaza pe capito Ie. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual. La articolul 292.283" 83. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone.429 1. peste limita a 10. 292. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. bauturi fermentate. fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false. 86. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale. care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.". .012 3. 270. alineatul (3) se abroqa. in functie de urrnatoarele criterii: economice. c) ~i d). (3) Criteriile prevazute la alin. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul. la propunerea autoritatii executive.984 1. afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate.000 tigarete.434 1.579 2. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu. precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. se plateste integral pana la primul termen de plata.012 3. litera c) se abroqa.434 721 871 1.963 960 1. alcool etilic peste 40 litri. afisajul sau structura de afisaj respective. 89. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone.

cu modificarile si cornpletarile ulterioare. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management." . 29615 ~i art. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. cu urmatorul . respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei. potrivit legii. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. in conditiile legii. dupa caz.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii." 93. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut. . suportate de angajator. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. potrivit legii. potrivit legii privind tnfiintarea. c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial. La articolul 2965.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. in tara ~i in strainatate. i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit.". in tara ~i in strainatate. Nr. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. 2963 lit. 416/2001 privind venitul minim garantat. care include: a) veniturile din salarii. comisii. b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. in baza contractu lui de mandat. . in cazul persoanelor prevazute la art. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat. u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. venitul lunar de completare sau platile compensatorii.(2) Pentru persoanele prevazute la art. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . dupa alineatul nou alineat.2011 25 90.. 938/30. desernnati/numiti in conditiile legii. suportate din bugetul asiqurarilor de soma]. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. conform legii. pentru concedii ~i . e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale. La articolul 2965. in baza contractului de management prevazut de lege. d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar. la care se adauqa. conform legii.XII. alineatul (21). reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente. 2964. b). n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. peste limita a de 2. potrivit legii. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. potrivit legii sau actului constitutiv. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. . (6). PARTEA I. a) si b). stabilite potrivit legii. dupa caz. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca. personalului militar. cu drept la pensie. prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale. potrivit legii. potrivit legii. acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. 2963 lit. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. in bani si/sau in natura. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. 4.. Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. corectata cu exceptiile prevazute la art. precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii. o 92. potrivit legii. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art. 2963 lit. fara drept la pensie. e) ~i g). h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite. pe fiecare loc de realizare a venitului. Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. potrivit legii. 29617 alin.. ~i case Ie sectoriale de pensii. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. La articolul 2963 litera f). politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Casa Nationala de Pensii Publice. prin casele judetene de pensii. dupa caz. contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. comitete ~i altele asemenea.3. organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari. precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. potrivit legii. 2963 lit. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. personalului militar. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale. 91. 29616 lit. e) ~i g). din domeniul apararii nationale. din domeniul apararii nationale. a) ~i b). g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit. (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin. obtinute in baza unui contract individual de rnunca. precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii. r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. in interesul serviciului.(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu.

(2) Pentru persoanele prevazute la art. g). 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art.5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. dupa caz. drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. 29617 alin. r). La articolul 2965. 4 l?i 5 Art. precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. s). veniturile acordate. cadrelor militare in activitate. in tara ~i in strainatate. potrivit legii. Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. n). s). p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. impozit pe venit. 2964 alin. judeteni sau ai municipiului Bucuresti. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. r). c2.". sunt trecute in rezerva ori in retragere. 2963 lit. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. 29615 ~i 29616. d2. 4. potrivit legii. q). j). in interesul serviciului. t) ~i 0. veniturile prevazute la art. veniturile prevazute la art. f) pct. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. c7. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. p) ~i 0. preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice. 2. 29611. La articolul 29615. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. f) pct. corectata cu exceptiile prevazute la art. primele . I). alineatul (6). (1) lit. 2964 alin. h). La articolul 29615. c). e). potrivit legii. suportate de angajator pentru salariatii proprii. j). n). precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. d). diferente de salarii. Articolul 29614 se abroqa. veniturile realizate de politisti. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii. (1) lit. venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. e) ~i g). in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. 2963 lit. veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii. in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii." 95. se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. I). dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. (7). 2963 lit. s). cornpensatiile acordate. de asemenea. d). 4 ~i 5. (1) lit. veniturile prevazute la art. e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. 2964 alin. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. 938/30. 29616 lit. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. 4. cu urmatorul cuprins: . precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat.bt) ajutoarele de deces. PARTEA I. dupa litera b) se introduce 0 noua litera.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. p). persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care. 2969. ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. veniturile prevazute la art. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. conform legii. cu urmatorul cuprins: . 98. 2963 lit. 3. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. f) pct. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei. 2964 alin. acordate in interes de serviciu. precum ~i la lit.2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate.. 0). litera bt). respectiv. b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. (1) lit. asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. e). (1)-(5) ~i art. se au in vedere exceptiile prevazute la art. stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. in limita a de 2. cazarea in unitati proprii.Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. r). h). 2963 lit. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei.XII. in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers. g). 2963 lit. hrana acordata potrivit legii. indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. e). Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. q). permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. 2966-29613. . a) ~i b). I). veniturile obtinute de pensionari. c3." 99. contributiile platite la fondurile de pensii facultative. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. Nr. c4." 94. s) ~i 0. potrivit legii. 97.(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1. altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale. 29616.26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI." 96. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. 5. literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. . Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. c6. 29615 ~i art. in limitele de deductibilitate prevazute de lege. s) ~i 0.

e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. PARTEA I. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora. e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. (4). (2)." 101. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . acordate persoanelor prevazute la art. si. suportate de angajator.XII. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca.. (9) Persoanele prevazute la art. cu modificarile ulterioare.8% pentru contributia datorata de angajator. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. 103. alineatul (51). 29621 alin. (7) Persoanele prevazute la art. 2963 lit. deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit." 105. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. 2963 lit. declaratia prevazuta la alin. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului. 938/30. acordate in baza Legii nr. cat ~i cea pentru luna a doua. La articolul 29618. suportate de angajator.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca. alineatul (3). survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale.(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. in baza Legii nr.3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca. 399/2006. (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. 2963 lit. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. din care 10. 2963 lit. 2963 lit. cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. cu modificartle ulterioare. La articolul 29618. dupa caz. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. 60 alin. a) ~i b).. contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. Nr. (11). a) ~i b). (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca. s).(19) Pentru persoanele rnentionate la art. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. 58 alin. cu urmatorul cuprins: . . (1) sau alin. inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. La articolul 29619. 2963 lit. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. acordate in baza Legii nr. 2963 lit. 2963 lit.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. s). (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. 399/2006. 2963 lit. n). declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. republicata. Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . 29617. respectiv." 100. alineatul (2) se abroqa. alineatul (19). calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. (1) lit.2011 27 e2.. (8)." 106. 2963 lit. 158/2005. (1) . e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. 60 alin. veniturile prevazute la art. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat.". e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. 2963 lit.. La articolul 29618. p). h). 346/2002. (6) Persoanele prevazute la art. dupa caz. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr." 104. pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. La articolul 29619. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . constituit in conditiile legii. (2) ~i (3). 346/2002. In acest caz. t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. a) ~i b). calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. 2964 alin. cu modificarile ulterioare. cu urrnatorul cuprins: . (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. 102.5% pentru contributia individuala ~i 30. (7) lit. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. f) ~i h). e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin.Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. I). (5) Persoanele prevazute la art. e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (1) lit. j). 158/2005. care in acest caz este asimilat angajatorului. b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. se depune potrivit prevederilor art. (1). La articolul 29619. republicata. depun declaratia prevazuta la alin. constituit in conditiile leg ii. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. dupa caz. republicata. dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art.(2) In situatia persoanelor prevazute la art. suportate de angajator. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. 2963 lit. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate. g). 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.

73 coroborat cu art. se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. venituri din pensii mai mici de 740 lei. 108. venituri din pensii mai mici de 740 lei. 29622. (1) lit. g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 52 alin. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente. a)-e) ~i lit. respectiv valoarea anuala a normei de venit. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art. baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. (1) lit. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. dupa caz. 29621 alin. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara." 109. a)-d). la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri. 29621 alin. 938/30. c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. 6 alin. raportata la cele 12 luni ale anului. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. 52 alin. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. dupa caz. Exceptii specifice Art. 71 lit. f) ~i h). g) ~i h). I-III ~i V din Legea nr. cu modificarile ~i completarile ulterioare. f). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat.XII. (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . (1) lit. 29621. (1). 52 alin. 29621 alin. dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale. 29621 alin. 29621 alin. din activitatile agricole prevazute la art. respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile.(1) Persoanele prevazute la art. a)-d). (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. conform art. (7) Pentru persoanele prevazute la art. pe baza declaratiei sau alin. (1) lit. . 29621 alin. este sub nivelul minim rnentionat. capitolele ll sl III. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. art. d). (1) lit. La articolul29619. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. (1) se stabilesc de organul fiscal competent. Nr.(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. raportat la cele 12 luni ale anului. 29619. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art.2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. Baza de calcul Art. a)-e) este venitul declarat. 71 lit. 29621 alin. dupa caz. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap.(1) Contribuabilii prevazuti la art.(6) Modelul. (18). 13 lit. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. prin decizie de impunere. dupa caz. . Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole. (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. sau valoarea anuala a normei de venit. art. respectiv. 71 lit. 48. a)-c). . g). b) membrii intreprinderii familiale. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. 29623. pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. (1) lit. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . I. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale." 107. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. 72 si.28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. art. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) lit. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. (1) lit.. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. raportata la cele 12 luni ale anului. (1) lit. platile anticipate prevazute la alin. cu respectarea prevederilor alin. 50 sau venitul din asociere. (1) pct. 29621 alin. art. (1) lit. 13 lit. e). d). 52 alin.(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. h) persoanele care realizeaza venituri. I. PARTEA I. . familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii. e). in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. din activitati de natura celor prevazute la art. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. (11). (1) lit. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. g) ~i h). alineatul (3) se abroqa. 29624. d). (1) lit. 71 lit. (5) Pentru persoanele prevazute la art. 13 lit. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. ministrului muncii. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. 52 alin. d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere. 13 lit. (3) Pentru persoanele prevazute la art. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. art. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. continutul. a)-c). precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. (1) lit. g). dupa caz. (4) Pentru persoanele prevazute la art. e). b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art.

sau pe baza normelor de venit. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. 29625. dupa caz. . prevazut la art. 29622 alin. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art. art. 52 alin. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. Cotele de contrlbutie Art. (1) lit. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. (1). pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. 29621 alin. b) declaratia de impunere trirnestriala. I. 52 alin. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. (1) lit. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial. d) operatiunea de fiducie. (3) Tn decizia de impunere. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. a)-c). respectiv: a) cot a inteqrala. (1) se stabileste de organul fiscal competent. (5) Contribuabilii prevazuti la art. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. (4) Tn decizia de impunere. potrivit prevederilor prevazute la art. 29627 alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 80. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. 29628. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. d) evidenta fiscala. 78. b) cot a individuala. 29621 alin. 13 lit. a)-e) si. pentru cei de la art. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. (3). (1) lit.XII. pentru contribuabilii prevazuti la art. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. sub forma platilor anticipate. in cazul societatilor inchise.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. in 4 rate egale. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. in cazul societatilor inchise. . precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. 5tabilirea contrlbutiel Art. Nr. 74 alin. 29621 alin. CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. continutul. potrivit regulilor prevazute la art. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. 29626.Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. 29618 alin. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. potrivit titlului III. 938/30. c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. 29622 alin. semestrial. a)-d). . obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. f) ~i h). pentru contributia de asiqurari sociale. e) alte surse. 29621 alin. (1). (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. venituri din pensii mai mici de 740 lei. 29624 alin. (1) lit. g). potrivit legii. 83. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. 52 ~i art. 29618 alin.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. pe baza de contract. iar plata se efectueaza trimestrial. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. a)-e) se evidentiaza lunar. (7) Modelul. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. 29621 alin. g) ~i h). Declararea. (1) lit. (1) lit. (1) lit. transferuri de titluri de valoare. prin aplicarea cotelor prevazute la art. 29627. PARTEA I. Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. (2) ~i (3). in doua rate egale. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. 29621 alin. (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. respectiv.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. in 4 rate egale. prin decizia de impunere anuala. 29621 sunt cele prevazute la art.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. (6) Contributiile retinute potrivit alin. 83. 29621 alin. (1) lit. ~i orice alte operatiuni de acest gen. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (3). retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. 82. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc. (1) lit. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale. (4). (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. . e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. astfel cum sunt prevazute la art.

inclusiv dobanzile. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data. 29632. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art.397/2010 privind modelul. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. II ~i III din titlullX2 . in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. 29627 alin. in vederea colectarii.30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. stabilirea contributiilor sociale. PARTEA I. . V. 78. pentru a dobandi calitatea de asigurat. 79. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (2). II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Calculul contrlbutiel Art. 421. pe titluri de creanta ~i pe scadente. aprobata prin Legea nr. rectificata. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. modalitatea de depunere ~i de gestionare a . pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. 372 din 28 aprilie 2006. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. (1) se efectueaza lunar. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. (5) Pentru veniturile din alte surse. Art. (6) din Legea nr. (2) Pentru persoanele prevazute la alin. totodata. la termenele prevazute in Legea nr. venitul brut realizat. precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei.Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia. 571/2003 privind Codul fiscal. I-III. astfel cum sunt rnentionate la art.XII. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. potrivit art. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. (1). se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. 279/2010.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. IV. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012. 65. astfel cum sunt mention ate la art. precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. astfel cum sunt mentionate la art. pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. Art. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. III. 76. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. 938/30. baza de calcul al contributiei este. Partea I. impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. (2). 571/2003 privind Codul fiscal.Hotararea Guvernului nr. 1. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. 621 ~i 622. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. Partea I. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. d) orice alte inforrnatii disponibile. (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc. 29629. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art.2011 Baza de calcul Art. astfel cum sunt rnentionate la art. - Plata contrlbutiel Art. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. . familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie.(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. 61. nr. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. cu modificarile ulterioare. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . Nr. (2) Pentru veniturile din investitii. 75. al ministrului muncii. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. Partea I. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. . nr." Art. 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere. 66. 29619 alin. II. casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite." Art. (1). 431 din 28 iunie 2010. °.. . . 29631. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 62. 80 ~i 801. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. Partea I. nr. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (1). au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. 29629. (1) se calculeaza in anul urrnator. 897 din 31 decembrie 2010. impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". continutul. III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap.

nivelul impozitelor prevazute la art. I pct. PARTEA I. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. Valeriu Tabara p. in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. III alin. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor. 938/30. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. I pct. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. 2. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. . 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. (4). VI. Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 . Nr. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36. 22. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr.Legea nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. in conturi de venituri bugetare distincte. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare. prevazut la art. indiferent de faza de judecata. nr. Nr. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. 11 alin. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. 30/2011. 263 alin. II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. Cafea verde Cafea prajita. (4) ~i (5) din Legea nr.101. 153 alin. 27. se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului. VII. I pct. (9) lit. Partea I. . 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. c)-e). 621 alin. Art. 52. 50. aferente creantelor prevazute la alin. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.106. Art. (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala. prevazut pentru aplicarea art.Pentru anul 2012. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. 28. Ministrul adrninistratiei ~i internelor. dandu-se textelor 0 noua numerotare. I pct. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 29. dupa aprobarea acesteia prin lege. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012. . actele indeplinite anterior rarnanand valabile. tncepanc cu data de 1 iulie 2012. 571/2003 privind Codul fiscal. ANExA (Anexa nr. familiei ~i protectiei sociale. Ritli Ladislau p. 24. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. Partea I. 571/2003 privind Codul fiscal. IX. 3. (2) Prevederile art. b) prevederile art.(1) Prevederile art. 27 decembrie 2011. 125. c) prevederile art. Mihai Capra. Partea I. 571/2003 privind Codul fiscal. I pct. Gheorghe Nastasia. VIII. 927 din 23 decembrie 2003. 96.XII.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. I pct. Art. ale art. Partea I. 5 referitoare la art. Art. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. I pct. 89. ale art. crt. (1). (2) de la art. se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv. d) prevederile art. .

(3) din Hotararea Guvernului nr. avand in vedere prevederile art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. conform Legii nr. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. 10 lit. Str.Monitorul Oficial" R.00.Sucursala .00. nr. 65.. sectorul 5. Pretul: 6.15.monitoruloficial. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei.Monitorul Oficial" RA al Romanlel.A.401. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana . 3 alin.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul. 215/2004. intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor.318. .La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.00. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia. PARTEA I.72 Tiparul: . bloc P33. ~i combaterea bolilor animale. R0427282.XII. Cristina-Gabriela F.401.29/150. 938/30. parter. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. Nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor. Parcului nr. fax 021. nr. 44 din 18 ianuarie 2006.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. e-mail: marketing@ramo.I. precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.734 din 3 noiembrie 2011. ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial . cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. Partea I. 021.318. Bucuresti. 119. Bucuresti. 1. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2.ro. 938/30.32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 1. Partea I. 14 decembrie 2011. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor .XII. 32 din 13 ianuarie Art. 3.70. 4.F.SA . (3) ~i al art. Partea I. nr.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei.401. tel. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale. internet: www. 90S. presedlntele Autoritatll Art. Art. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei. 1. b) ~i ale art. Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC. 202/1998.2011 contine 32 de pagini. fax 021. Locatia:Bucuresti republicata.40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 .2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI . Nr. Radu Roatls Chetan Bucuresti.51.71 sl 021. C. Vazand Referatul de aprobare nr. .51. in temeiul art. Partea I. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. Panduri nr. 021. 4 alin. sectorul 1. 145/2005 pentru controlul 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->