P. 1
OUG 125-2011

OUG 125-2011

|Views: 51|Likes:
Published by dajkalevi

More info:

Published by: dajkalevi on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

in cazul in care. precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate.XII. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. dupa litera l?) se introduc patru noi litere. 3. La articolul 20. in cazul in care. veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere.. La articolul 21 alineatul (4). inclusiv pentru activitatea de taxi. cu urmatorul cuprins: ." 10. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. in cazul in care. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. PARTEA I. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice. literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii . inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. transmiterii cu titlu gratuit. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Acestea sunt impozabile la data cesionarii.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Nr. sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. La articolul 21 alineatul (2). altele decat cele prevazute la lit. 21. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari. Prin exceptie de la prezentele prevederi. La articolul 21 alineatul (4).2011 13 2. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. 4. pentru veniturile realizate din Romania. dupa litera p) se introduc doua noi litere. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. 11. pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. La articolul21 alineatul (4). litera 0. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar. dupa litera t) se introduce o noua litera. 938/30. La articolul 20.". cu urmatorul cuprins: . litera h) se abroqa. La articolul 21 alineatul (4). c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. incluzand ~i scaunul soferului. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. literele f) l?i g). ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale. 5. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite. literele r) l?i s). 3. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. dupa caz. daca acestea sunt impozitate conform titlului III." 7. 12.". potrivit legii. 13.. curierat. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. 14. la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. a). iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. dupa litera e) se introduc doua noi litere. reprezinta elemente similare veniturilor. cu urmatorul cuprins: . beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. de la Guvern. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. paza ~i protectie. 8. reparatii. aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. literele l?1)-l?4)." 9. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar. La articolul21 alineatul (4). litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente.

2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii.d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care.XII. litera at). Nr. potrivit legii. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. La articolul 22. valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. pentru determinarea . paza ~i protectie.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. cu urmatorul cuprins: ." 19. alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . literele dt) l?i d2). care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. (5). alineatul (23).(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.14 efective a beneficiilor titlului III. valori ale pierderilor asteptate." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI. potrivit legilor de organizare ~i functionare:". 23. alineatele (151) l?i (152). dupa litera d) se introduc doua noi litere. Prin exceptie. curierat. 16. persoane juridice romans. La articolul 22 alineatul (1). precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. 17.". 193. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie. se determine ajustari prudentiale de valoare sau. 938/30. litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice. alineatul (81).(14) Persoanele juridice care. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara..". dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate.11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. care acorda credite legate de serviciile de plata. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite.. La articolul 34. dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat.(52) Prin exceptie de la prevederile alin. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. cu urmatorul cuprins: .(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara." 21. (8)..at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3." 18. cu urmatorul cuprins: . vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. La articolul 34. in cursul anului fiscal. aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale. in vederea dezmembrarii. constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei. La articolul22 alineatul (1). (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare. 3. La articolul 24. inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice." 20. Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. La articolul 24. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". cu urmatorul cuprins: . prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale.. dupa caz. dupa litera a) se introduce 0 noua litera. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala." 22.. reparatii. precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice.. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. incluzand ~i scaunul soferului. inclusiv pentru activitatea de taxi. de institutiile emitente de moneda electronica. La articolul 48 alineatul (7). de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata. se dizolva cu lichidare. inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. dupa caz. ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. PARTEA I. 15. cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale. transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. cu urmatorul cuprins: . cu urrnatorul cuprins: . alineatul (52). La articolul 42. potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale. pe durata normala de utilizare rarnasa.

din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul..XII.000 euro. b) publicarea acestora. cu exceptia veniturilor prevazute la art. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. (1) lit. (1) lit. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat. cu urmatorul cuprins: . in cursul anului fiscal." 26. lncepand cu anul fiscal urrnator. reprezentand plati anticipate. 521. d). in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. La articolul 521. de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa. prevazute la art. individual sau intr-o forma de asociere. alineatele (3)-(5). potrivit titlului IV1." 29." 27. 82. La articolul 61. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat.2011 15 24. 656/1997. situate in locuinte proprietate personala. . (3) care.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. La articolul 49. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica.(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: . dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate. 938/30. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1. potrivit art. (1) lit. Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art.CAEN. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . potrivit prevederilor art. potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop.. (1) lit. .(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala. ." 28. respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. (1) lit.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2. c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica. care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. precum ~i a contractelor de agent. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal. 53.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. Directiile generale ale finantelor publice judetene. 52. De la data producerii evenimentului. cu urrnatorul cuprins: . a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. 78 alin. alineatul (9). 52. b) in cazul veniturilor prevazute la alin.. a)-c). in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala .(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior. Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente. (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. La articolul 49. care nu qenereaza 0 persoana juridica. cu modificarile ulterioare. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. PARTEA I. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin." 30. La articolul 49. anual. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. Nr.." 31.(1) Pentru urmatoarele venituri." 25. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat.(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari. platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula. 52 alin. pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final. d). La articolul 51. la sfarsitul anului fiscal. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.

(25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut." 33." 35. indiferent de momentul lncasarii chiriei. pana la data de 31 ianuarie inclusiv. (1). prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. venituri definite potrivit art. dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. uzufructuarului sau a altui detinator legal. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala.. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. 61 alin. in cursul trimestrului IV. potrivit prevederilor art. (4) Contribuabilii prevazuti la alin.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. 938/30. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie. prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole. venituri definite potrivit art. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real. La articolul 62. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs." 34. (3). cu urmatorul cuprins: . in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit. (3).16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. in sarcina proprietarului. contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. La articolul 62." 32. 61 alin. alineatul (11). ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. in contractul/raportul juridic incheiat. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole.. La articolul 62. (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris. 622. articolele 621-623. Ministerului Finantelor Publice. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. 61 alin. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. dupa caz. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. conform dispozitiilor legale. impozitul fiind final. II din prezentul titlu. respectiv. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale..XII. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului. (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. indiferent de momentul lncasarii acestora. (2) ~i (21)-(25). hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. in doua rate egale. Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art. alineatele (21)-(26). datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. . venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite. 48. 621. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit. (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. La articolul62..(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal. Nr. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. pentru fiecare an fiscal." . dupa caz. cu urmatorul cuprins: . PARTEA I. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. in contul impozitului anual datorat.(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. impozitul fiind final. (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat. declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. . pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. la momentul incheierii acestuia. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . pentru fiecare an fiscal.2011 36.

PARTEA I. potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 61 alin. 621 alin. impozitul fiind final. 61 alin. 78 alin. 938/30. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit. (3).Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. X din prezentul titlu. (3)-(9). situate in locuinte proprietate personala. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. 61 alin. cu urmatorul cuprins: ." 41. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari.. (3)-(4) ~i art. alineatele (3) l?i (4). f)." 37. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza.(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat. potrivit prevederilor art. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent. prevazute la art. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu. (1). 623 alin. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. (8).. 74 alin..2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. (5) Contribuabilii prevazuti la alin.(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. (1) lit. Nr. pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor.000 euro. cu urmatorul cuprins: . conform prevederilor art. f). pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului.XII. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. 48.(1) Tn cazul in care. potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. . (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere. la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. individual sau intr-o forma de asociere. alineatul (6). Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. 622 alin. care se cornunica contribuabililor. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. tncepanc cu anul fiscal urrnator. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. la sfarsitul anului fiscal. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. in doua rate egale. art. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. . contribuabilii prevazuti la art." 38. un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. 64. cu urmatorul cuprins: . 78 alin. 622 alin." 39 La articolul 72. La articolul 63. astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit. in cursul anului. alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . 623. organului fiscal competent. nu se mai stabilesc plati anticipate.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. prevazute la art. la organul fiscal competent. in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit. alineatul (6). La articolul 74.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. pe baza declaratiei privind venitul realizat. stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat." 40.. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. venitul net se stabileste in sistem real. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. (1) lit. 74 alin. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. in cursul anului fiscal. La articolul 72. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. in contul impozitului anual datorat. Platile .(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit. (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs. 621. precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic.

in doua rate egale. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. (3). precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior. b) venituri din activitati rnentionate la art.". 63 alin. precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator.XII.". f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. La articolul 94. (1) lit. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. alineatele (13)-(15). plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. dupa caz. venituri din cedarea folosintei bunurilor. Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. 52 alin. 43 alin. La articolul94. prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor. litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. din motive obiective. pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art. a carer impunere este finala. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. g). in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. 49. (21). pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit." 43. La articolul 83 alineatul (3). (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal." 50. contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . potrivit optiunii. Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. 78 alin. obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. alineatul (51). dupa caz. cu urmatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal. (1) lit. litera f). conform legii. La articolul 82. PARTEA I. La articolul 83 alineatul (3). determinate in sistem real. (2).. a)-c). at) ~i lit. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit. dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit.. datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. hattie. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . alineatele (2). 521 . 48. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat." 44. comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza . din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. (1 ).".(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale.(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. individual sau lntr-o forma de asociere. Nr.. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia.. in conformitate cu prevederile art." 45." 42. conform legii. La articolul 81. cu urmatorul cuprins: . 938/30.2011 cursului de schimb al pietei valutare. precum ~i cei care. 52. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta. in vederea dezmernbrarii. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti. 47. estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla. Tn cazul in care. La articolul 83 alineatul (3). cu exceptia veniturilor din arenda. altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. potrivit clauzelor contractuale. la organul fiscal competent. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. 42 lit. 62 alin. denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal.(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. 72 ~i 73. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. potrivit legii. venituri din activitati independente. La articolul 78 alineatul (1). a carer impunere este finala potrivit prevederilor art." 46. ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit. sticla si altele asemenea.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. potrivit art. dupa litera d) se introduce 0 noua litera. La articolul 82.b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. litera bt).18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. venituri din activitati agricole. odata cu declaratia privind venitul realizat. cu urmatorul cuprins: .

". La articolul 1451. inainte de data efectuarii primei plati. alineatul (4) se abroqa. 60. PARTEA I. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. cu urmatorul cuprins: . 55. contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa. 145 alin. (5) lit. in lei ~i in val uta.(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. La articolul149 alineatul (1). 61. care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane.. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012. precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 56.(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. La articolul 1451 alineatul (1). daca costul transforrnarii. nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. in temeiul prezentului articol. La articolul129 alineatul (4). transformare sau modernizare a bunurilor imobile. alineatul (5). retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor.(3) Prevederile alin. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:"." 51. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile." 53. La articolul 141 alineatul (2) litera f)." 57. Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe. respectiv. exclusiv valoarea terenului. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (1) pct. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe. La articolul 1342 alineatul (2). efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:". pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale. partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . La articolul141 alineatul (2). veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. definite la art. 1451 . alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . inainte de data de 1 ianuarie 2012. punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . altele decat bunurile de capital. cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul. 938/30. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat.. prin incheierea unui act aditional. 54. leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta. incluzand ~i scaunul soferului..4. precum ~i operatiunile de constructie. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii.(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin.XII. daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial. daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia. daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. Nr. litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite. exclusiv taxa. pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active.2011 19 calculul. se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. 1451. La articolul 150. dupa caz." 59. La articolul1451. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza.. 3. ulterior transformarii:". pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. 52. In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012. 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art.". in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul .. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. La articolul 117. (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012. La articolul 118. 58. Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si. 1251 alin. (2)-(5).". urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea .

. 141 alin. conform art. Prin exceptie de la prevederile alin. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. republicata." 66. 141 alin. dupa caz. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . La articolul 152." 62. Nr. 92/2003. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. (2).. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. alin. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. art. 141 alin. alineatul (71). 1531. conform prezentului articol. 144 alin. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. 1531. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa. (1) lit. scutite in temeiul art. conform alin. conform art. stabilita in Romania sau nestabilita in Romania. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. Prin exceptie. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. conform art. (2)-(6). c) ~i art. (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA. 1562. 1561. conform art.(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . sunt obligate sa solicite inregistrarea. 143 alin. 31/1990 privind societatile comerciale. Organele fiscale competente stabilesc. 132 sau 133. daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului. 153. (7). (1). persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art.. conform art. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. (4) sau (5). cu modificarile ~i completarile ulterioare. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. La articolul 153.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art. e). dar lnreqistrata in Romania conform art. (1) lit. (4) sau (5). 1531. La articolul 153. Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. conform prezentului titlu. conform alin. republicata. conform art.. (2) lit. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. 153. daca opteaza pentru taxarea acestora. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.2011 64. b) operatiuni prevazute la art. b). Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 1561. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 1531. (2) lit. 141 alin. monedele prevazute la alin. 150 alin. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . conform regimului special pentru servicii electronice. La articolul 1523. va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri." . conform prezentului articol. 153. 781 din Ordonanta Guvernului nr. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art. 153. plafonul determinat conform alin. altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. 1441. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei. (1) lit. (1) sau. pe baza acestor criterii. (7). organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Tn ultimul decont de taxa de pus. 1251 alin. cu urmatorul cuprins: . pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire.(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. La articolul153. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. conform art. (3). 1251 alin. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul. c)-m). conform art.(2) Tn sensu I prezentului articol. pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA.XII. (72) Persoana irnpozabila care solicita." 63. (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. 938/30. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. (2). conform art. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. in conformitate cu prevederile alin. Tnregistrarea in scopuri de TVA. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin." 65. f). dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. 153. alineatele (8). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania.(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. PARTEA I. (1) lit. Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. ~i nu solicita inregistrarea.. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa. 153. 1251 alin. Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . c) operatiuni prevazute la art. conform art. toate persoanele care. (3). b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art.

a) sau b)." 67. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii .XII.. Pentru situatia prevazuta la lit. 1562. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 153 alin. potrivit prevederilor prezentului titlu. d). (4).(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 a fost anulata. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. alineatul (92). Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. Pentru situatiile prevazute la lit. (9) lit. dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. alineatele (9) l?i (10). 153. in situatia prevazuta la alin. La articolul 153. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. f). in situatia prevazuta la alin. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . in situatia prevazuta la alin. (2) lit. 153 alin. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile. din oficiu sau. dupa caz. sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. (9) lit. conform prezentului articol. (9) lit. de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. g). pentru situatiile prevazute la alin. (9) lit. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. e). potrivit legii. lnscrisa in registrul cornertului. 11 alin. dupa caz. 148. a)e). persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. conform art. (6) ~i (8). La articolul 1531. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic. ~i solicita anularea conform alin. (9) lit. conform prezentului articol. in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala." 68. art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent. anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. a) ~i b). d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii. conform prezentului articol. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. a)-e). de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. d). realizate in cursul acestor perioade de raportare. (5). (7). g) in situatia prevazuta la art. dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. 2. a) din Ordonanta Guvernului nr. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. d) la solicitarea persoanei impozabile. (11) ~i (13). daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege. Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. Dupa prima abatere prevazuta la alin. fiind obligate sa aplice prevederile art. de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. c) la solicitarea persoanei impozabile. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica. republicata. la cerere. cu urmatorul cuprins: .(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane. cu urmatorul cuprins: un . 2 alin. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1." 69. in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. (9) lit. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA. Pentru situatia prevazuta la lit. Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin. c). pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. 938/30. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. (9) lit. La articolul 1563. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. PARTEA I. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a .. b) la solicitarea persoanei impozabile. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. dar nu este in situatia prevazuta la lit. 152 alin. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. (9) lit. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat. Nr. f) daca. organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 128 alin.. Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare.

valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat.". (1). dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat.. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei. La articolul 20635 alineatul (1). aliajele acestora. punctul 71. in lntelesul prezentului titlu. fabricarea sau topirea acestora. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. PARTEA I.03 euro/1." 80. pot emite facturi de corectie conform alin. institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. 153 alin. c) persoanele inregistrate conform art. La articolul 20651. de rebuturi feroase ~i neferoase. Nr. polizare. taiere. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art."." 72. mijlocul de transport este considerat marfa.22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 3. alineatul (5). efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. cioburi de sticla ~i sticla: 4. zqura. 77.00 euro/tona. potrivit legii. cu urmatorul cuprins: un . cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel... cabluri." 70. La articolul 250 alineatul (1). 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere. plastic. crt. date in administrare ori in folosinta.(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita. (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. (1). (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (1) lit. dupa caz." 81.. (9). dupa punctul 7 se introduce nou punct. dupa alineatul (5) se introduce nou alineat. b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 79. livrarea materialelor prevazute la pct.. dupa caz. odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA. La articolul 261." 71. 11 alin. 938/30. b) catre beneficiari. (11) ~i (13).(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost. cu urmatorul cuprins: .71. cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. . organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari.(15) In sensul prezentului articol. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . selectie. La articolul 261. la nr. alineatul (15). 12 "Motorina". mijlocul de transport. La articolul1582. cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor. (2). livrarea de deseuri feroase ~i neferoase. prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. cauciuc. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. alineatul (6)." 75. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat. in cazul destinatarilor lnreqistrati.. termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile. La titlul VII. inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. La articolul 159. La titlul VII. 1.(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin. La articolul 1582. livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase. cu urmatorul cuprins: ." 73. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta. in conformitate cu prevederile art. in lntelesul prezentului titlu. alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: .XII. (9) lit. Dupa prima inmatriculare/inregistrare. respectiv 316." . (1).. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa. livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie. nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374. cu urrnatorul cuprins: . nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. material textil. 78. alineatul (51). presare sau turnare in lingouri. 145-1472. in anexa nr. carton. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare. utilizate pentru activitatea proprie a acestora." 76. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1. d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. La articolul160 alineatul (2).000 litri.2011 2. odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau. fragmentare. litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii. 74. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale.(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania. La articolul 253.(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport. 153 alin. inchiriate. anexa nr. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate..

XII. dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone.472 1. de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1.2011 23 82. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone.472 1. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone. 938/30.291 2. La articolul 263. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1. Nr. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone.169 1..545 1.310 1. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone. dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. PARTEA I. dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.545 1. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone.169 231 474 615 947 1.545 133 367 517 1. dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone. dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone.291 2. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 . un autovehieul artieulat sau tren rutier. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: .472 623 973 1. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.545 2.

984 1. c) ~i d).679 2.395 1.984 3. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone. 270. alineatul (3) se abroqa.429 1. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone. geografice.937 2.012 3.984 1. 295 alin. precum ~i de necesitatile bugetare locale.".986 1. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv.197 2. la propunerea autoritatii executive. afisajul sau structura de afisaj respective. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. La nivelul municipiului Bucuresti. peste limita a 10.1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii. peste 1 kg tutun de fumat. dupa caz. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului". alcool etilic peste 40 litri." 84.963 3. TitlullX2 se structureaza pe capito Ie. in raza careia/caruia este amplasat panoul. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. 89. peste 300 litri.283 2. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1. persoane fizice ~i juridice. se plateste integral pana la primul termen de plata. (11) lit.012 2. 292. precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente..937 2.963 960 1. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . . 200 tigari de foi mai mari de 3 grame. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone.. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: .(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. La articolul 2963. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili. in doua rate egale.434 2. La articolul 292. (3) Criteriile prevazute la alin. al orasului sau al municipiului. de pana la 50 lei inclusiv. cu exceptia taxelor prevazute la art.579 2. Nr.2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone.XII. bauturi spirtoase peste 200 litri.".(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale.197 2. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii. 86. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. prod use intermediare de alcool peste 300 litri.283" 83. in functie de urrnatoarele criterii: economice. bauturi fermentate.986 2. altele decat bere ~i vinuri.000 tigarete. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale.197 1.434 1. La articolul 2963. PARTEA I. La articolul 2961. . afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate. La articolul 271. afisajul sau structura de afisaj respective. Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate. 287. (2) Cotele aditionale stabilite conform alin.679 794 960 1.012 3. 88. 400 tigari de foi de 3 grame. potrivit titlului VII.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 938/30. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone." 85. 87. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu.434 721 871 1. litera c) se abroqa.429 1.679 3. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. cu exceptia celei care intra sub incidenta art. fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false. sociale.984 1. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone.

corectata cu exceptiile prevazute la art. stabilite potrivit legii. cu drept la pensie.XII. ~i case Ie sectoriale de pensii. o 92. conform legii. 2963 lit. 2964.. care include: a) veniturile din salarii. potrivit legii. fara drept la pensie. potrivit legii privind tnfiintarea. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut.2011 25 90.. (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin. suportate de angajator. potrivit legii. in conditiile legii. a) ~i b). e) ~i g). care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management. La articolul 2965.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii. potrivit legii. . u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. comitete ~i altele asemenea. PARTEA I. (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. desernnati/numiti in conditiile legii. Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. e) ~i g). 91. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. b). in cazul persoanelor prevazute la art. acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. comisii. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale.(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. pe fiecare loc de realizare a venitului. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii. din domeniul apararii nationale. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . in tara ~i in strainatate. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. 29616 lit. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. din domeniul apararii nationale. potrivit legii. in bani si/sau in natura. reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente. 938/30. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale. dupa caz. 29617 alin. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. in baza contractu lui de mandat. precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. La articolul 2965.. conform legii.(2) Pentru persoanele prevazute la art. personalului militar. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. dupa caz. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. cu urmatorul . dupa alineatul nou alineat. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale. 2963 lit. m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. potrivit legii. potrivit legii. alineatul (21). n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. 2963 lit. potrivit legii. (6). g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit. Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. pentru concedii ~i ." . peste limita a de 2. Nr. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. 416/2001 privind venitul minim garantat. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca. prin casele judetene de pensii. venitul lunar de completare sau platile compensatorii. contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. .". suportate din bugetul asiqurarilor de soma]. potrivit legii. . la care se adauqa. personalului militar. 4. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. Casa Nationala de Pensii Publice. in interesul serviciului. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. obtinute in baza unui contract individual de rnunca. organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari. 29615 ~i art. h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii." 93. in baza contractului de management prevazut de lege. r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial.3. b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. 2963 lit. dupa caz. La articolul 2963 litera f). in tara ~i in strainatate. a) si b). inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. potrivit legii sau actului constitutiv.

r). in interesul serviciului. in limita a de 2.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. g). contributiile platite la fondurile de pensii facultative. 2963 lit.5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.bt) ajutoarele de deces. 2963 lit. veniturile obtinute de pensionari. stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. 4. p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale. g). cazarea in unitati proprii. 2964 alin. impozit pe venit. 2964 alin. 2963 lit. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. potrivit legii. (1) lit. corectata cu exceptiile prevazute la art. se au in vedere exceptiile prevazute la art. PARTEA I. 4 l?i 5 Art. respectiv. 2. c). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei.XII. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. d2. in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii. 29616. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. I). j). q). cu urmatorul cuprins: . (1)-(5) ~i art. p). cu urmatorul cuprins: . . judeteni sau ai municipiului Bucuresti.26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. de asemenea. (1) lit. p) ~i 0. drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. 0)." 99. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. e). (1) lit. sunt trecute in rezerva ori in retragere.2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate. j). s). r). 2969. in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. s). alineatul (6). La articolul 29615. Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. potrivit legii. in tara ~i in strainatate.(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. 3. venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. 97. hrana acordata potrivit legii. potrivit legii. se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. 2964 alin. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. diferente de salarii. s). b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. n). 29615 ~i 29616. 2963 lit. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii. a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. a) ~i b). q). Nr. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. veniturile realizate de politisti. 2963 lit. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. litera bt)." 95. 29617 alin. r). persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care. e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. I). in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1.. (1) lit. 29615 ~i art. 4 ~i 5. precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. veniturile acordate. veniturile prevazute la art. suportate de angajator pentru salariatii proprii. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. f) pct. La articolul 29615. veniturile prevazute la art. asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. s) ~i 0. ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. t) ~i 0. 2963 lit. 98. Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. veniturile prevazute la art. veniturile prevazute la art. acordate in interes de serviciu. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. h). c6. c7. s) ~i 0. e) ~i g). precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. conform legii.". dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice. 5. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. f) pct. dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. 29611. cadrelor militare in activitate. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. 4. c2. 2964 alin." 94. veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii. f) pct. 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 2966-29613. c4. cornpensatiile acordate. Articolul 29614 se abroqa.Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. (2) Pentru persoanele prevazute la art. literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. d). in limitele de deductibilitate prevazute de lege. precum ~i la lit. I). primele . potrivit legii. 29616 lit. d). e). h). (7). n)." 96. La articolul 2965. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. c3. 938/30. dupa caz. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. . e).

158/2005. 2963 lit. cu urmatorul cuprins: . (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. cu urrnatorul cuprins: . constituit in conditiile legii. s).5% pentru contributia individuala ~i 30." 105. acordate in baza Legii nr. Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. La articolul 29618. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: .MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. care in acest caz este asimilat angajatorului. alineatul (51). constituit in conditiile leg ii. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. cu modificarile ulterioare. 2963 lit. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. La articolul 29619. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. (9) Persoanele prevazute la art. 938/30. cat ~i cea pentru luna a doua.3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca. 346/2002.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. In acest caz.XII. republicata. 2963 lit." 104. (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (2). se depune potrivit prevederilor art. cu modificarile ulterioare." 100. (1) lit. dupa caz. 2963 lit.(19) Pentru persoanele rnentionate la art. 60 alin. declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. 2963 lit. (2) ~i (3).". e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. 399/2006. (1). aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. alineatul (2) se abroqa.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. prin depunerea declaratiei prevazute la alin. a) ~i b). 29617. cu modificartle ulterioare. dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. (1) lit. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. (5) Persoanele prevazute la art. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. PARTEA I. 2963 lit. suportate de angajator. 103. 29621 alin. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. f) ~i h). acordate in baza Legii nr. republicata. b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art.. (4)." 101. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. in baza Legii nr. acordate persoanelor prevazute la art. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. din care 10. suportate de angajator. alineatul (3). g). (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca. dupa caz. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. Nr. 2963 lit. 2963 lit.Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume." 106. a) ~i b).. 2963 lit.(2) In situatia persoanelor prevazute la art. La articolul 29618. La articolul 29619. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. a) ~i b). e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. respectiv. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. (6) Persoanele prevazute la art. I). 399/2006. 158/2005.8% pentru contributia datorata de angajator. . calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca. La articolul 29619. (1) . p). n). ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. 58 alin. (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. j). 2963 lit. (11).. suportate de angajator. actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora. (8).. 346/2002. 2963 lit. s). (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. (1) sau alin. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului. h). republicata. si. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului. La articolul 29618. alineatul (19). 2964 alin. dupa caz. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. (7) Persoanele prevazute la art. 2963 lit. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate. veniturile prevazute la art. depun declaratia prevazuta la alin. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. declaratia prevazuta la alin. 102. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (7) lit.2011 27 e2. 60 alin. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca.

cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. prin decizie de impunere. cu modificarile ~i completarile ulterioare.(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. d). respectiv valoarea anuala a normei de venit. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art.XII. I. (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. capitolele ll sl III. (1) lit. raportata la cele 12 luni ale anului. (1) lit. actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. 29621 alin. art. 52 alin. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. 52 alin. a)-d). dupa caz. (1) pct. (1) lit. 52 alin. dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale. platile anticipate prevazute la alin. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . 29621 alin. 13 lit. (1). c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap. 29621 alin. 29621 alin. 6 alin. 13 lit. e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. dupa caz. dupa caz. art. 71 lit. alineatul (3) se abroqa. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. (1) lit. 29621. Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. 72 si. (4) Pentru persoanele prevazute la art." 107. 71 lit. 938/30. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. dupa caz. ministrului muncii. din activitati de natura celor prevazute la art. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. din activitatile agricole prevazute la art. f) ~i h). g). art. (3) Pentru persoanele prevazute la art. este sub nivelul minim rnentionat. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art.(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art. art. b) membrii intreprinderii familiale. . 29622. venituri din pensii mai mici de 740 lei. 13 lit. se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. . baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat. d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin. e). (1) lit. (1) lit. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente. conform art.(1) Persoanele prevazute la art.(1) Contribuabilii prevazuti la art. La articolul29619. e). (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri. d)." 109. (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. a)-c). b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. pe baza declaratiei sau alin. pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. art. PARTEA I. (18). raportat la cele 12 luni ale anului. g) ~i h). cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. (1) lit. precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 52 alin. 13 lit. 108. (7) Pentru persoanele prevazute la art. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. 29624. 71 lit. 48. (1) lit. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. g). 29621 alin. nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. . 50 sau venitul din asociere. Nr. (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . g) ~i h). precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. continutul. respectiv.(6) Modelul. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. 29621 alin. 29621 alin. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art. 71 lit.28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 29621 alin. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. e). familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii. a)-e) ~i lit. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. (5) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. d). precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. a)-e) este venitul declarat. respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile. I. sau valoarea anuala a normei de venit.. la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. venituri din pensii mai mici de 740 lei. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale. (1) lit. (1) se stabilesc de organul fiscal competent.2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. (11). a)-c). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. I-III ~i V din Legea nr. raportata la cele 12 luni ale anului. a)-d). h) persoanele care realizeaza venituri. (1) lit. Baza de calcul Art. dupa caz. 29619. . (1) lit. (1) lit. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. 29623. f). Exceptii specifice Art. 73 coroborat cu art. 29621 alin.

platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. (5) Contribuabilii prevazuti la art. (3). 52 alin.Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. (1) lit. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. b) cot a individuala. 83. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. PARTEA I. 80. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. 78. I. (1) lit. b) declaratia de impunere trirnestriala. (1). 29622 alin. 29628. 29621 alin. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. . e) alte surse. g). 29621 alin. 29626. 29627 alin. CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. (1) lit. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (1) lit. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. 29621 sunt cele prevazute la art. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. sub forma platilor anticipate. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. in 4 rate egale.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. 29621 alin. a)-e) se evidentiaza lunar. respectiv. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei. (4) Tn decizia de impunere. . Cotele de contrlbutie Art. potrivit prevederilor prevazute la art. (2) ~i (3). continutul. c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. 29621 alin. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. . Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. sau pe baza normelor de venit. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. d) evidenta fiscala.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. (1) se stabileste de organul fiscal competent. in 4 rate egale. in cazul societatilor inchise. g) ~i h). 29625. in doua rate egale. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. 83. prin aplicarea cotelor prevazute la art. astfel cum sunt prevazute la art. (4). a)-e) si. dupa caz. (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. (7) Modelul. transferuri de titluri de valoare. in cazul societatilor inchise.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. 29627. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. . d) operatiunea de fiducie. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. potrivit regulilor prevazute la art. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. (1) lit. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. 938/30. pentru contributia de asiqurari sociale. respectiv: a) cot a inteqrala. 29618 alin. potrivit titlului III. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale. (1) lit. venituri din pensii mai mici de 740 lei. 5tabilirea contrlbutiel Art. art. pe baza de contract. (1) lit. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc.XII. ~i orice alte operatiuni de acest gen. potrivit legii. (1) lit. 29621 alin. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. Declararea. 29624 alin. a)-c). pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. pentru cei de la art. iar plata se efectueaza trimestrial. 29621 alin. 74 alin. (3). baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. 82. (3) Tn decizia de impunere. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. semestrial. 29622 alin. 52 ~i art. 13 lit.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. (1) lit. 52 alin. f) ~i h). (1). baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. a)-d). pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. 29618 alin. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial. Nr. 29621 alin. (6) Contributiile retinute potrivit alin. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. prevazut la art. prin decizia de impunere anuala. obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. pentru contribuabilii prevazuti la art. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare.

(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. 938/30. (2) Pentru veniturile din investitii.2011 Baza de calcul Art. 29619 alin.Hotararea Guvernului nr. pe titluri de creanta ~i pe scadente. (2) Pentru persoanele prevazute la alin. 80 ~i 801. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. Partea I.. (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie. PARTEA I. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. 78. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin." Art. 621 ~i 622. 372 din 28 aprilie 2006. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. (1). in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. 29632. potrivit art. baza de calcul al contributiei este. stabilirea contributiilor sociale. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. V. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia. la termenele prevazute in Legea nr. Partea I. 75. 421. 571/2003 privind Codul fiscal. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art.397/2010 privind modelul. in vederea colectarii. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. . 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. astfel cum sunt mention ate la art. 76. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. nr. inclusiv dobanzile. astfel cum sunt rnentionate la art. Art. IV. 65. III. precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. 62.XII. - Plata contrlbutiel Art. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. cu modificarile ulterioare. (1) se calculeaza in anul urrnator. Partea I. se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. . (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc. pentru a dobandi calitatea de asigurat. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. Partea I. (6) din Legea nr. II ~i III din titlullX2 . 66. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art. III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. nr. aprobata prin Legea nr. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere. . d) orice alte inforrnatii disponibile. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. °. 29631. 1.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala." Art. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. (5) Pentru veniturile din alte surse. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. (1). (2).Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. totodata. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. continutul. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. .(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. modalitatea de depunere ~i de gestionare a . 279/2010. astfel cum sunt rnentionate la art. 29629. II. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art. . (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. I-III. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. (2). (1). casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite. Nr. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. Art. impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. 79. 29629. rectificata. 571/2003 privind Codul fiscal.30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. al ministrului muncii. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. 61. Calculul contrlbutiel Art. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. nr. Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. 431 din 28 iunie 2010. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data. (1) se efectueaza lunar. au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 29627 alin. venitul brut realizat. astfel cum sunt mentionate la art. 897 din 31 decembrie 2010.

ale art. c)-e). II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. b) prevederile art. Valeriu Tabara p. indiferent de faza de judecata. 938/30. prevazut pentru aplicarea art. 927 din 23 decembrie 2003. 28. 263 alin. I pct. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. 36. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 . nivelul impozitelor prevazute la art. aferente creantelor prevazute la alin. 30/2011. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. Gheorghe Nastasia. actele indeplinite anterior rarnanand valabile. 22. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 96. Partea I. tncepanc cu data de 1 iulie 2012. (2) de la art. Nr. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala. VII.XII. se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare. 52. 27 decembrie 2011. nr. c) prevederile art. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. III alin. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. . 27.(1) Prevederile art. IX. 571/2003 privind Codul fiscal. Partea I. I pct. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. in conturi de venituri bugetare distincte. I pct. 621 alin.Pentru anul 2012. Partea I. I pct. 89. Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora. ANExA (Anexa nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. (2) Prevederile art.101. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 24. Art. prevazut la art. Nr. dupa aprobarea acesteia prin lege. (9) lit. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. I pct. Partea I. Ritli Ladislau p. d) prevederile art. precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. I pct. 125. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. Art. familiei ~i protectiei sociale. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 2. crt. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. Cafea verde Cafea prajita. dandu-se textelor 0 noua numerotare. 3.106. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. Art. 50. VIII. in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 29. PARTEA I. se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. 5 referitoare la art. . Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. 11 alin. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. . . codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012. 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. (4) ~i (5) din Legea nr.Legea nr. (1). (4). Art. Ministrul adrninistratiei ~i internelor. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. VI. Mihai Capra. ale art. I pct. (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv.

146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor. 1.734 din 3 noiembrie 2011. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. Locatia:Bucuresti republicata.XII. tel.29/150. Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC.A. 021. 65. Partea I.15. 119.I. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor. 90S. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. (3) ~i al art. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei. Cristina-Gabriela F. ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial . . Str. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei. 3.401.72 Tiparul: . e-mail: marketing@ramo.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei. 4. fax 021. Radu Roatls Chetan Bucuresti.La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. PARTEA I. C.00. 145/2005 pentru controlul 2006.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr.Sucursala . 1.401.F.70. 14 decembrie 2011. in temeiul art. sectorul 1.51. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana . Art. 32 din 13 ianuarie Art.Monitorul Oficial" R.2011 contine 32 de pagini. Pretul: 6.monitoruloficial.XII.SA .2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI .318. Bucuresti. presedlntele Autoritatll Art.00. Panduri nr. Partea I. b) ~i ale art. (3) din Hotararea Guvernului nr.51. Partea I. 44 din 18 ianuarie 2006. 021.71 sl 021. 202/1998. Bucuresti. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor . Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. nr. 1. intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. avand in vedere prevederile art. Partea I. sectorul 5. 3 alin. Nr..40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 .ro. 215/2004. 938/30. .318. Nr. nr. fax 021. 4 alin.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. R0427282. internet: www. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale. 26 din Ordonanta Guvernului nr.Monitorul Oficial" RA al Romanlel. Parcului nr. 938/30.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul. Vazand Referatul de aprobare nr. precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.401. nr.00. 2.32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. conform Legii nr. bloc P33. parter. 10 lit. ~i combaterea bolilor animale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->