Sunteți pe pagina 1din 16

TEMA I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC

Unit

i de nv are: No iuni fundamentale ale managementului public Func iile managementului public Administra ia public local i rolul Uniunii Europene n dezvoltarea autorit ilor publice Timpul alocat temei : 4 ore Bibliografie recomandat : Androniceanu A., Management Public, Editura Economic, Bucureti, 1999. Brown, C.V., Public Sector Economics, Blackwell, Oxford, 1995. Burlea chiopoiu, A., Management Public, Reprografia Universit ii din Craiova, 2008.

Obiectivele temei constau n prezentarea i discutarea no iunilor fundamentale ale managementului public, precum: no iunea de public, defini ia i obiectul tiin ei administra iei, principiile administra iei publice, sectorul public, interesul public, puterea public, serviciul public, stabilimentul public, managementul public, func iile managementului public, administra ia public local i rolul Uniunii Europene n dezvoltarea autorit ilor publice. 1.1 No iuni fundamentale ale managementului public No iunea de public apare pentru prima dat n opera lui ULPIAN, prin care se desemneaz modul de organizare a statului, n contradic ie cu dreptul privat, care se refer la interesele particularilor. tiin a administra iei a aprut nc din secolul al XVII-lea, sub denumirea de tiin a cameral, n cadrul nv mntului universitar german i austriac. Obiectul acestei tiin e l reprezint studiul activit ii administra iei publice locale i centrale, principiile, formele i metodele utilizate n administra ie pentru realizarea scopului su. Lorenz von Stein considera c tiin a administra iei, ca tiin politic, nglobeaz i dreptul administrativ, deoarece abordeaz complet fenomenul administrativ din punct de vedere politico-juridic. Astfel, s-au conturat o serie de principii ale administra iei publice: 1. principiul egalit ii cet enilor n raport cu administra ia, respectiv echitatea n distribuirea serviciilor administra iei - nici un cet ean nu poate s fie lezat, nici chiar n cazul unor msuri de interes public, deoarece s-ar produce o inegalitate ntre el i ceilal i cet eni; 2. principiul riscului - conform acestui principiu rspunderea administra iei publice are un caracter obiectiv, chiar dac prin actele i faptele sale a cauzat o pagub; 3. principiul relei func ionri, prin care se statueaz obliga ia administra iei publice de a ac iona conform legii, n caz contrar va suporta efectele juridice ale anulrii actelor/faptelor ilegale;

4. principiul necontradictorialit ii - garanteaz aplicarea actului administrativ n virtutea faptului c are caracter unilateral i nu implic acordul altei pr i i nici contradictorialitatea; 5. principiul sesizrii din oficiu care garanteaz ac iunea din oficiu a autorit ilor administra iei publice; 6. principiul nepublicit ii, conform cruia activitatea administra iei nu trebuie s fie fcut public, cu excep ia procedurilor de jurisdic ie. Administra ia public reprezint sistemul autorit ilor administra iei centrale i locale prin intermediul cruia se realizeaz puterea executiv. Sectorul public este alctuit din ansamblul de organiza ii publice create pentru a rspunde necesit ilor generale ale societ ii ca ntreg, spre deosebire de organiza iile particulare care servesc interese private. Generic, prin sector public se n elege totalitatea serviciilor, institu iilor i autorit ilor cu caracter de stat sau comunal, alimentate de la bugetul central sau local. Sectorul public poate fi definit att n sens larg, ca fiind sectorul ce cuprinde toate func iile statului, ct i n sens restrns, ca totalitate a activit ilor care au ca scop producerea de bunuri i servicii publice. J.K. Galbraith definete sectorul public ca fiind acel sector care dispune de mijloace i instrumente politice pentru a controla societatea prin produc ie, pre uri, finan e i administra ia public. Sectorul privat este alctuit din agen ii economici i reprezentan ii acestora, precum: * comercian ii individuali; * agen ii economici, ntreprinderi de stat i private; * bnci, filiale locale; * investitori priva i; * camere de comer i industrie locale i alte organiza ii de sprijinire a agen ilor economici locali; * asocia ii industriale, coopera ii; * funda iile unor ntreprinderi. Interesul public este precizat de puterea politic, fiind o reflectare a nevoii sociale, ceea ce presupune existen a unui cadru legislativ care s precizeze limitele de ac iune ale func ionarilor publici pentru satisfacerea nevoii sociale. Interesul public are un anumit grad de generalitate, delimitndu-se de nevoia social, deoarece implic orice necesitate social, caracterizat astfel de ctre puterea politic i legiferat, care impune administra iei publice s desfoare o activitate specific de coordonare, organizare, func ionare i prestare a serviciilor publice. Puterea public reprezint ansamblul drepturilor speciale pe care le are o institu ie administrativ, n sensul de autoritate ce reprezint i apr interesul public, care, n mod obligatoriu, trebuie s se impun celui particular. Puterea public reprezint un drept al autorit ilor administra iei publice pentru a promova interesul general atunci cnd acesta intr n contradic ie cu interesul particular. Puterea public ac ioneaz ntr-un cadru legal bine definit i este exprimat de drepturile speciale ale unei institu ii administrative care reprezint i apr interesul public.

Puterea public confer dreptul reprezentan ilor institu iilor administrative pentru a emite acte normative. Regimul de putere public contribuie la ndeplinirea legilor i prestarea de servicii publice. Serviciul public este un ansamblu de activit i organizate i autorizate de administra ia public pentru a satisface nevoi sociale de interes public. Particularitatea serviciilor publice const n aceea c sunt oferite att de sectorul public (administra ia public), ct i de sectorul privat (institu ii i organiza ii private). Aceast particularitate a serviciilor publice a fcut i face necesar realizarea unei cooperri ntre sectorul public, cel privat i comunitatea local. Caracteristicile serviciului public sunt urmtoarele: * satisface o utilitate social; * se afl ntr-un raport juridic continuu cu administra ia public ce l-a nfiin at i care l conduce; * furnizeaz bunuri i/sau servicii care satisfac interesele unui grup sau ale societ ii; * este supus unui regim juridic, reglementat de principii de drept public, care-l diferen iaz de acelea ale ntreprinderilor particulare. Contribuie la satisfacerea intereselor generale pentru care a fost nfiin at; * are o tipologie variat; * se realizeaz prin stabilimente publice. Stabilimentul public este un serviciu public oferit de o institu ie public ce dispune de un patrimoniu distinct i se constituie ca un procedeu, ca o tehnic cu scopul de a realiza o mai bun satisfacere a interesului general. Clasificarea serviciilor publice poate fi fcut dup mai multe criterii. 1. Dup criteriul juridic: * servicii publice administrative; * servicii publice industriale i comerciale. 2. Din punct de vedere al modului de cooperare la satisfacerea interesului public: * servicii publice la realizarea crora nu sunt implicate alte persoane din rndul clien ilor; * servicii publice la realizarea crora particip n mod direct i alte persoane; * servicii publice la realizarea crora sunt implicate n mod direct i alte persoane din afar. 3. Dup nivelul la care se realizeaz: * servicii na ionale; * servicii locale. 4. Din punct de vedere al formei de proprietate: * servicii publice monopolizate; * servicii publice realizate de agen i economici publici i/sau priva i. Dezvoltarea serviciilor publice necesit ac iuni concertate n urmtoarele direc ii:

reducerea birocra iei i impulsionarea structurilor organizatorice ale administra iei locale, prin promovarea lucrului n echip i dezvoltarea competen elor func ionarului public; creterea calit ii serviciilor publice locale; utilizarea unor metode moderne de analiz a activit ii din administra ia public local; sporirea gradului de delegare a autorit ii; ra ionalizarea i simplificarea sistemului administrativ; concesionarea i contractarea serviciilor publice ce pot fi prestate de ctre firme private. Conform Legii nr. 19/1991, responsabilit ile autorit ilor locale n furnizarea de servicii la nivelul municipiilor, oraelor i comunelor din Romnia, sunt structurate astfel : A. Infrastructur, locuin e i transport: ap i canalizare; ntre inerea strzilor; administrarea traficului; colectarea i depozitarea deeurilor solide; iluminatul public; ntre inerea parcurilor i a spa iilor verzi; energie termic; administrarea fondului locativ public; transport public. B. Art, cultur i educa ie: biblioteci i muzee locale; teatre i sli de concerte; grdini e i nv mnt primar. C. Asisten social i sntate: cmine de copii i de btrni; centre pentru tineri; spitale i dotri pentru ngrijirea snt ii; programe de asisten social. D. Ordinea i siguran a public: gardieni publici. E. Activit i economice: administrarea de ntreprinderi (regii) comerciale; administrarea pie elor i expozi iilor. Nu orice activitate de interes public este un serviciu public, ci doar acele activit i care sunt necesare pentru satisfacerea unor nevoi sociale apreciate de puterea politic de interes public. Un bun sau un serviciu public are cteva caracteristici: * non-exclusivitatea, aceast caracteristic este generat de faptul c odat ce a fost realizat, produsul sau serviciul public este utilizat de ctre to i membrii societ ii. Pentru bunul sau serviciul public dreptul de proprietate privat nu mai opereaz. nsuirea unui beneficiu prin

consumul unui bun sau serviciu public, fr a suporta un pre , impune interven ia Statului pentru a stabili obligativitatea de plat1. O ntreprindere privat nu poate s furnizeze independent bunuri i servicii publice, deoarece nu exist feed-back-ul utilizatorilor care pltesc ceea ce consum. * non-rivalitatea, const n aceea c indiferent de numrul utilizatorilor, cantitatea disponibil pentru ceilal i utilizatori nu se diminueaz. Din punct de vedere economic, non-rivalitatea consumului unui bun sau serviciu apare atunci cnd costul marginal al adugrii unui consumator este zero. Aceast caracteristic este generat de indivizibilitatea factorilor de produc ie i se manifest la activit ile de tip re ea - pot, telecomunica ii, transporturi, infrastructur etc. n analiza neoclasic, pre ul unui bun sau al unui serviciu trebuie s fie egal cu costul marginal pentru ca s se realizeze maximizarea profitului i a utilit ii, pe cnd bunurile i serviciile publice se produc cu un consum fix de factori de produc ie pe o perioad scurt de timp. Apare ceea ce n teoria economic este cunoscut ca fiind - monopol natural - randamente continuu cresctoare la scal i cost marginal continuu descresctor. Cu toate acestea, Statul nu trebuie s fie unicul furnizor de bunuri i servicii publice pure. C.V. Brown2 considera c bunurile publice pure pot fi disponibile fie prin acorduri voluntare private, fie pe cale public prin intermediul bugetului. Aranjamentele private nu sunt fezabile dect pentru grupuri mici, deoarece cu ct cresc grupurile cu att crete posibilitatea indivizilor de a deveni "free-riders". Dar furnizarea public a bunului, via buget, nu nseamn produc ia public. Sectorul public ar putea subcontracta produc ia la sectorul privat". Exist foarte pu ine bunuri i servicii publice pure. De aceea, dac un bun sau un serviciu are o caracteristic ce-i confer atributul de "public", nu trebuie s fie produs n exclusivitate n sectorul public. Privatizarea ntreprinderilor proprietate de stat care produc bunuri sau servicii publice prezint o serie de avantaje concretizate n aceea c se reduc cheltuielile guvernamentale fr s se elimine serviciile publice. Reducerea cheltuielilor guvernamentale este rezultatul urmtorilor factori: * transferarea activit ii consumatoare de venit public ctre ntreprinderi private care, la rndul lor, aduc venituri la bugetul statului prin plata impozitelor; * apare concuren a i aceasta poate s conduc la sporirea calit ii bunurilor i serviciilor oferite; * se poate redimensiona activitatea i se poate desfura la o scar mai redus, n regiuni diferite; * guvernul nu se mai implic n negocierile colective, acest rol revenindu-i patronatului din ntreprinderile private.

1 2

Teoria economic denumete aceast problem - FREE RIDING -. Brown, C.V., Public Sector Economics, Blackwell, Oxford, 1995.

Managementul public este procesul de organizare i coordonare a resurselor umane, materiale, informa ionale i financiare ale unei organiza ii publice n scopul prestrii serviciilor publice destinate satisfacerii interesului public. TEST DE EVALUARE 1. Ce este managementul public? Rspuns: Managementul public este procesul de organizare i coordonare a resurselor umane, materiale,sunt principii ale administra ieiunei organiza ii publice n 2. Care informa ionale i financiare ale publice? scopul prestrii serviciilor publice destinate satisfacerii interesului public. 2. Ce este stabilimentul public? Rspuns:

Exerci ii Exemplu rezolvat: Caracteristicile serviciului public sunt urmtoarele: a) nu se realizeaz prin stabilimente publice; b) se afl ntr-un raport juridic discontinuu cu administra ia public ce l-a nfiin at i care l conduce; c) nu satisface o utilitate social; d) furnizeaz bunuri i/sau servicii care satisfac interesele unui grup sau ale societ ii; e) nu are o tipologie variat. Rezolvare O OO O De rezolvat: Reducerea cheltuielilor guvernamentale este rezultatul urmtorilor factori: a) apare concuren a, dar aceasta nu conduce la sporirea calit ii bunurilor i serviciilor oferite; b) transferarea activit ii consumatoare de venit public ctre ntreprinderi private care, la rndul lor, aduc venituri la bugetul statului prin plata impozitelor; c) guvernul nu se mai implic n negocierile colective, acest rol revenindu-i patronatului din ntreprinderile private; d) nu se poate redimensiona activitatea pentru a se desfura la o scar mai redus, n regiuni diferite; e) transferarea activit ii consumatoare de venit public ctre ntreprinderi publice. OOOOO

1.2 Func iile managementului public Managementul public, ca subsistem al managementului are urmtoarele func ii: previziune, organizare-coordonare, motivare, administrare i controlevaluare, Func ia de previziune cuprinde un ansamblu de activit i prin care se asigur identificarea tendin elor existente, prefigurarea proceselor i fenomenelor viitoare, stabilirea obiectivelor de ndeplinit i a resurselor necesare. Obiectivul acestei func ii reprezint o sarcin care trebuie precizat n sensul identificrii rspunsului la urmtoarele ntrebri: Ce trebuie fcut? Cine trebuie s fac? Cnd trebuie fcut? Ce performan trebuie atins? De realizarea func iei de previziune depinde modul de manifestare a celorlalte func ii. Planificarea necesit parcurgerea urmtoarelor etape: 1. Definirea obiectivelor i stabilirea intelor. 2. Planificarea activit ilor prin evaluarea realizrilor i diagnosticarea situa iei actuale. 3. Analiza mediului prin identificarea oportunit ilor oferite de diferi i factori externi, precum i prin identificarea pericolelor / amenin rilor. 4. Elaborarea variantelor de plan care const n stabilirea premiselor privind evolu ia diverilor parametri, generarea de scenarii alternative pentru viitor i analiza scenariilor alternative. 5. Stabilirea planului de ac iune i alegerea variantei optime. Func ia de organizare-coordonare Organizarea este atributul procesului de management care asigur coeren , disciplin, ordine func ional i capacitate de adaptare a organiza iei publice la schimbrile generate de mediul ambiant. Organizarea nu reprezint un scop n sine; ea are ntotdeauna un obiect n func ie de con inut. Obiectul organizrii l constituie ntotdeauna un sistem. Spiritul de organizare se asociaz ntotdeauna cu ordinea, observarea legturilor dintre oameni i lucruri, stabilirea unor reguli de munc. Spre deosebire de previziune, care vizeaz punerea n oper a deciziei adoptate, organizarea urmrete s genereze un cadru adecvat pentru realizarea procesului de management, s ordoneze sarcinile i activit ile, s fixeze legturile necesare n scopul dirijrii tuturor eforturilor de realizare a obiectivelor stabilite. Func ia managerial de organizare rspunde la ntrebrile: Cine rspunde de realizarea obiectivelor ntreprinderii? i Cum contribuie fiecare la realizarea acestor obiective? Rspunznd la aceste ntrebri, organizarea mbin nemijlocit toate resursele ntreprinderii (materiale, financiare, umane i informa ionale), pornind de la nivelul fiecrui loc de munc i pn la nivelul global al ntregii ntreprinderi. Coordonarea permite diferitelor compartimente ale unei organiza ii publice s asigure orientarea eforturilor spre un scop general comun, n aceeai direc ie de ac iune. ndeplinirea corespunztoare a func iei de coordonare este condi ionat de existen a unor comunicri intense verticale (ntre diferitele niveluri ierarhice i ntre manageri i subordona ii lor), orizontale (ntre manageri i executan ii situa i la acelai nivel ierarhic) i oblice (ntre persoane care se situeaz pe diferite niveluri ierarhice i opereaz n diferite activit i).

Func ia de motivare este strns legat de rela iile interpersonale ale managerilor cu subordona ii i const n stimularea lor, n organizarea participrii eficiente la stabilirea i atingerea obiectivelor fixate, pe baza lurii n considerare a factorilor care i motiveaz pe oameni. ndeplinirea corespunztoare a func iei de motivare presupune n elegerea de ctre manageri a rolului i particularit ilor factorului uman n cadrul organiza iei publice, a factorilor motiva ionali, practicarea unui stil corespunztor de management i stabilirea unei comunicri interne eficiente. Func ia de motivare are un pronun at caracter opera ional i rspunde la ntrebarea: De ce personalul organiza iei publice particip la stabilirea i realizarea obiectivelor? sau: Ce trebuie ntreprins pentru ca personalul ntreprinderii s participe la stabilirea i realizarea obiectivelor? Prin motivare trebuie s se asigure corelarea satisfacerii necesit ilor i intereselor personalului cu ndeplinirea obiectivelor i sarcinilor atribuite. Exercitarea func iei de motivare necesit: motivarea ct mai ridicat a ntregului personal din organiza ia public; claritate i concizie n formularea dispozi iilor manageriale; argumentarea logic a variantei optime de ac iune; realism n formularea obiectivelor, alocarea resurselor i stabilirea termenelor; echilibrarea rspunderii cu autoritatea ncredin at; repartizarea echitabil a sarcinilor i responsabilit ilor; acordarea unei largi ini iative de ac iune, n contextul unor proceduri prestabilite; realizarea unui sistem informa ional corespunztor; adaptarea stilului i metodelor de management la natura i specificul fiecrei situa ii. Managementul public este tot mai preocupat de motivarea func ionarilor publici, cu att mai mult cu ct acetia i doresc recunoatere i implicare n satisfacerea nevoilor fr ca autoritatea i controlul extern s mai aib efectul din trecut. Func ia de administrare creeaz condi iile care faciliteaz utilizarea eficient a resurselor materiale, financiare i umane, antreneaz i valorific experien a i competen a profesional a managerilor i a celorlal i func ionari publici. Func ia de control - evaluare se refer la ansamblul activit ilor prin care performan ele organiza iei publice i a subsistemelor sale sunt msurate i comparate cu obiectivele i standardele stabilite ini ial, n vederea indicrii nivelelor de ndeplinire, precum i a identificrii msurilor corective pentru nlturarea abaterilor. Pentru orice manager, indiferent de treapta ierarhic pe care se situeaz, controlul trebuie s permit acestuia: * s verifice dac ceea ce a decis i gsete aplicarea n practic; * dac deciziile luate au fost transmise la timp i cu fidelitate, fr distorsiuni, prin dispozi ii adecvate, dac acestea au fost n elese i nsuite corect de ctre executan i, dac ele au fost aplicate corespunztor;

* s cunoasc abaterile de la atingerea obiectivelor propuse, natura acestor abateri i cauzele care le-au provocat. n general, func ia de control-evaluare impune parcurgerea urmtoarelor opera ii: compararea rezultatelor (realizrilor) cu obiectivele (standardele) stabilite ini ial i eviden ierea abaterilor; analiza abaterilor i precizarea cauzelor care le-au generat; efectuarea corec iilor; ac ionarea asupra cauzelor care au determinat abaterile. Pentru compararea rezultatelor, managerii trebuie s aib n vedere c acestea pot avea diferite forme de exprimare. De exemplu, un rezultat al produc iei se poate prezenta sub forma: volumul produc iei, durata de execu ie, cheltuieli de produc ie, consumul de resurse etc. Compararea rezultatelor cu standardele stabilite trebuie s fie util, fiabil, actual i economic. Analiza abaterilor i precizarea cauzelor care le-au generat constituie o opera ie foarte important deoarece confer func iei de control o baz pentru efectuarea corec iilor. Cu ocazia analizei se apreciaz natura abaterilor (pozitive sau negative) i locul cauzei care a produs abaterea (locul cauzei poate fi una sau toate func iile din amonte de control-evaluare). Efectuarea corec iilor implic interven ia managerilor i trebuie s se realizeze cu operativitate, cu rigoare, prin prevenirea fenomenelor de scurtcircuitare i, n acelai timp, s fie conceput sub forma recompenselor, sanc iunilor i a normelor de disciplin. TEST DE EVALUARE 1. Ce presupune func ia de control a managerului? Rspuns: Pentru orice manager, indiferent de treapta ierarhic pe care se situeaz, controlul trebuie s permit acestuia: * s verifice dac ceea ce a decis i gsete aplicarea n practic; * dac deciziile luate au fost transmise la timp i cu fidelitate, fr distorsiuni, prin dispozi ii adecvate, dac acestea au fost n elese i nsuite corect de ctre executan i, dac ele au fost aplicate corespunztor; * s cunoasc abaterile de la atingerea obiectivelor propuse, natura acestor abateri i cauzele care le-au provocat.

2. Ce presupune exercitarea func iei de motivare? Rspuns:

Exerci ii Exemplu rezolvat: Procesul de planificare necesit parcurgerea urmtoarelor etape: a) planificarea activit ilor prin evaluarea realizrilor i diagnosticarea situa iei actuale; b) analiza mediului extern prin identificarea oportunit ilor oferite de diferi i factori interni; c) stabilirea planului de ac iune i alegerea variantei optime; d) definirea partenerilor de afaceri; e) stabilirea planului de ac iune i eliminarea variantei optime. Rezolvare OOO De rezolvat: Func ia managerial de organizare presupune urmtoarele aspecte: a) s urmreasc aleatoriu sarcinile i activit ile; b) s genereze un cadru adecvat pentru realizarea procesului de management; c) s dezvolte noi oportunit i n cadrul organiza iei; d) s nu genereze un cadru propice pentru realizarea procesului de management; e) s fixeze legturile necesare n scopul dirijrii tuturor eforturilor de realizare a obiectivelor stabilite. OOOOO 1.3 Administra ia public local i rolul Uniunii Europene n dezvoltarea autorit ilor publice n cadrul sectorului public, administra ia public local este autoritatea care dispune de autonomie i poate avea ini iative n ceea ce privete: * dezvoltarea economic local; * dezvoltarea agen ilor economici existen i; * stimulentele oferite, prin reducerea impozitelor, ntreprinderilor mici i mijlocii; * planificarea urban; * ini iativele legislative n plan local pentru nfiin area de noi ntreprinderi de interes local, parteneriatul cu sectorul privat; * concesionarea terenurilor i serviciilor. Toate aceste prerogative fac din administra ia public local un agent al dezvoltrii economice locale. Rolul administra iei publice locale este de a: * analiza economia local; * asigura conducerea procesului de dezvoltare economic local; * administra proiectele de dezvoltare economic local; * furniza servicii publice locale; * ntre ine un climat favorabil cet enilor i agen ilor economici locali. Rolul agen ilor economici n economia local se concretizeaz prin: * crearea de noi locuri de munc;

* contribu ia cu fonduri materiale i financiare n sprijinul comunit ii locale; * participarea la procesul de planificare strategic local; * coparticiparea la furnizarea de servicii publice locale. Principiile de organizare ale administra iei publice locale reprezint regulile dup care se organizeaz i func ioneaz autorit ile administra iei publice n unit ile administrativ-teritoriale. Aceste principii sunt: 1. legalitatea - prin care se asigur conformitatea actelor i faptelor administrative cu legea. Gestiunea institu iilor publice trebuie s se fac ntr-un anumit cadru legal. De aceea, legea public este cea care delimiteaz coordonatele ntre care ac ioneaz func ionarii publici. Legea con ine n mod expres i explicit atribu iile institu iilor administrative, competen ele decizionale ale acestora, sistemul de rela ii, drepturile i obliga iile func ionarilor publici. Pornind de la cadrul egal format din acte normative ce trebuie s fie respectate, managerii institu iilor publice au libertatea de a fundamenta obiectivele pentru institu iile pe care le conduc, de a descoperi cele mai potrivite modalit i de ac iune pentru realizarea lor, de a identifica acele ci i mijloace de culegere, nregistrare i transmitere a informa iilor, de a fundamenta decizii administrative eficiente i de a utiliza cele mai noi metode pentru satisfacerea nevoii sociale generale. 2. autonomia - prin care se asigur func ionarea independent a autorit ilor alese i absen a subordonrii; 3. descentralizarea serviciilor publice - prin care se asigur dreptul autorit ilor alese de a-i organiza servicii proprii pentru satisfacerea intereselor generale ale comunit ii; 4. eligibilitatea autorit ilor publice - prin care li se permite cet enilor s-i aleag persoanele care urmeaz s-i reprezinte n administra ia local; 5. consultarea cet enilor - care impune organizarea referendumului n cazul adoptrii unor decizii cu caracter extrem de important. Structura administra iei publice reprezint un sistem care include toate autorit ile administra iei publice locale i centrale, rela iile dintre acestea conform nivelurilor de competen , precum i modul de organizare i func ionare a fiecrei autorit i publice n parte. Aceast structur este ierarhizat, conducerea suprem avnd-o eful guvernului sau al statului. n subordinea efului de stat sau de guvern se gsesc serviciile publice descentralizate care se afl la nivelul fiecrei unit i administrativ teritoriale. Sistemul autorit ilor publice n raport cu teritoriul unui stat este organizat ntr-o structur teritorial. n cadrul acestei structuri se afl att autorit ile publice locale, de la nivelul jude elor, oraelor, municipiilor, comunelor, ct i autorit ile centrale care au competen teritorial la nivelul ntregii ri. Autoritatea public este denumirea generic atribuit institu iilor care i exercit autoritatea conferit de lege pentru realizarea func iei legislative, executive sau judectoreti.

Autorit ile publice de specialitate la nivel central sunt reprezentate de ctre ministere i celelalte organe de interes na ional, iar pe plan local sunt descentralizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale. Sistemul autorit ilor din administra ia public este structurat, potrivit criteriului de competen teritorial, n dou grupe: I. Autorit i i organe ale administra iei publice centrale, la nivel na ional: * Preedin ia; * Guvernul; * Parlamentul; * Ministerele; * Institu iile juridice; * Alte institu ii i servicii publice organizate la nivel central. II. Autorit i ale administra iei publice locale, la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale: * Consiliile jude ene; * Prefectura; * Consiliile comunale i oreneti; * Primria; * Institu iile i serviciile publice organizate la acest nivel. Caracteristicile Parlamentului sunt urmtoarele: * Organ reprezentativ suprem. * Unica putere legiuitoare. * Are dou Camere. *Organizarea i func ionarea fiecrei Camere se stabilesc prin regulament propriu. * Desfoar activitate n plen sau n grupuri parlamentare. * Reglementeaz organizarea activit ii altor institu ii. * Varietatea activit ilor desfurate. * Nivel ridicat de autoritate. * Existen a unor componente structurale distincte, unice. * Desfurarea proceselor de management i de execu ie. * Utilizarea unor tehnici specifice n desfurarea activit ii. *Implicarea n procesul de dimensionare a resurselor necesare desfurrii activit ilor administrative. * Orientarea activit ilor spre fundamentarea obiectivelor sistemului. Preedintele Romniei are, ca institu ie, urmtoarele roluri: * Reprezentare a statului romn. * Garantare a independen ei na ionale, unit ii i integrit ii teritoriale a rii. * Control asupra respectrii Constitu iei i autorit ilor publice. Componentele structurale ale Institu iei Preziden iale din Romnia sunt urmtoarele: * Departamentul de Analiz Politic. * Secretariatul General. * Cabinetul Preedintelui. * Direc ia de Protocol. * Direc ia de Documentare i Informare.

Aparatul de lucru al Primului Ministru este compus din: * Grupul Consilierilor de Stat. * Corpul de Control al Primului Ministru. * Departamentul Informa iilor Publice. * Departamentul pentru Integrare European, transformat n Ministerul Integrrii Europene. * Cabinetul Primului Ministru. *Oficiul pentru Rela ii cu Patronatul i Sindicatele. Principalele institu ii publice subordonate Primului Ministru sunt: * Administra ia Na ional a Rezervelor Materiale. * Agen ia Na ional pentru Resurse Minerale. * Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. * Comisia Na ional pentru Statistic. * Agen ia Na ional de Control al Exportului. * Agen ia Na ional de Restructurare. La sfritul celui de al doilea rzboi mondial situa ia economic, politic i militar a Europei era marcat de modul n care se ncheiase pacea. n lume ncepuse s se contureze dou centre de putere: Statele Unite ale Americii i Uniunea Sovietic, care urmreau extinderea zonelor de influen . Pentru Europa, semnarea la 17 martie 1948 a Tratatului de la Bruxelles de ctre Fran a, Marea Britanie, Belgia, Olanda i Luxemburg a nsemnat un prim pas spre realizarea unei comuniuni bazate pe principiile democratice ale libert ii unice i individuale, pe tradi iile constitu ionale i respectarea legii. Primul organism politic vest-european de cooperare - Consiliul Europei - cu sediul la Strasbourg, a fost nfiin at la data de 5 septembrie 1949, prin Tratatul de la Londra semnat de ctre statele semnatare ale Tratatului de la Bruxelles i de ctre Italia, Suedia, Irlanda, Norvegia i Danemarca. Unul dintre scopurile pentru care a fost creat Consiliul Europei l-a constituit i punerea n aplicare a planului Marshall. Planul Marshall consta ntrun ajutor financiar acordat de ctre Statele Unite ale Americii rilor din Europa, a cror economie fusese distrus de rzboi. Uniunea Sovietic a refuzat ajutorul financiar oferit de ctre planul Marshall. Consiliul de Minitrii, alctuit din minitrii afacerilor externe ai statelor semnatare, reprezint forumul conductor al Consiliului Europei. Tratatul de la Maastricht (9-10 decembrie 1991) a modificat Tratatul CEE i a creat - Comitetul regiunilor - un nou organ consultativ. Acest organism a fost creat dup principiul reprezentrii interesului colectivit ii locale, pe baza autonomiei de care aceasta se bucur. Rezolu ia Parlamentului Europei din 12 decembrie 1990 asupra bazelor constitu ionale ale Uniunii Europene, propune ca noul organ s fie denumit Comitetul regiunilor i autonomiilor locale, fiind compus din membrii organelor alese la nivel regional sau local. n anul 1994 a fost nfiin at Congresul Puterilor Locale i Regionale din Europa, organ consultativ al Uniunii Europene, reprezentnd puterile locale. Din cei 286 de membri, 10 sunt din Romnia. Carta european a autonomiei locale, adoptat la 15 decembrie 1985, la Strasbourg, statueaz principiile organizrii i func ionrii structurilor locale: 1. Recunoaterea prin Constitu ie i prin lege a principiilor autonomiei locale i a descentralizrii serviciilor publice. 2. Eligibilitatea autorit ilor locale. 3. Exercitarea deplin a competen elor n probleme de interes local.

4. Autonomia financiar prin repartizarea de resurse propor ional cu competen ele. 5. Existen a unui patrimoniu distinct al colectivit ilor locale fa de cea a statului. 6. Controlul de legalitate al actelor colectivit ilor locale. Realizarea unui cadru institu ional i juridic unitar, fundamentat pe principiile de baz ale administra iei publice locale: * autonomia local, * descentralizarea serviciilor publice, * eligibilitatea autorit ilor publice locale, * controlul administrativ al activit ii autorit ilor locale, * consultarea colectivit ilor locale cu reprezentan ii lor alei, reprezint unul dintre obiectivele prioritare ale Uniunii Europene. Romnia, ca ar membr a Uniunii Europene, trebuie s continue procesul de realizare a unor reforme economice n domeniul sectorului public. Descentralizarea structurilor administra iei publice locale, definirea clar a rolului statului n dezvoltarea sectorului public, crearea de noi locuri de munc n sectorul public, reprezint doar cteva dintre obiectivele prioritare ale Romniei n etapa actual. TEST DE EVALUARE 1. Ce reprezint structura administra iei publice? Rspuns: Structura administra iei publice reprezint un sistem care include toate autorit ile administra iei publice locale i centrale, rela iile dintre acestea conform nivelurilor de competen , precum i modul de organizare i func ionare a fiecrei autorit i publice n parte. 2. Care este rolul administra iei publice locale? Rspuns:

Exerci ii Exemplu rezolvat: Rolul agen ilor economici n economia local se concretizeaz prin urmtoarele ini iative: a) neparticiparea la furnizarea de servicii publice locale; b) contribu ia cu fonduri materiale i financiare n sprijinul comunit ii locale; c) neimplicarea n procesul de planificare strategic regional; d) crearea de noi locuri de munc;

e) neimplicarea n procesul de planificare strategic local. Rezolvare O O O De rezolvat: Romnia, ca ar membr a Uniunii Europene trebuie s continue procesul de realizare a unor reforme economice n domeniul sectorului public i s se preocupe de: a) centralizarea structurilor administra iei publice locale; b) definirea clar a rolului statului n dezvoltarea sectorului privat; c) reducerea locurilor de munc n sectorul public; d) descentralizarea structurilor administra iei publice locale; e) definirea clar a rolului statului n dezvoltarea sectorului public. OOOOO REZUMATUL TEMEI No iunea de public apare, pentru prima dat, n opera lui ULPIAN, prin care se desemneaz modul de organizare a statului, n contradic ie cu dreptul privat, care se refer la interesele particularilor. tiin a administra iei a aprut nc din secolul al XVII-lea, sub denumirea de tiin a cameral, n cadrul nv mntului universitar german i austriac. Obiectul acestei tiin e l reprezint studiul activit ii administra iei publice locale i centrale, principiile, formele i metodele utilizate n administra ie pentru realizarea scopului su. Administra ia public reprezint sistemul autorit ilor administra iei centrale i locale prin intermediul cruia se realizeaz puterea executiv. Managementul public este procesul de organizare i coordonare a resurselor umane, materiale, informa ionale i financiare ale unei organiza ii publice n scopul prestrii serviciilor publice destinate satisfacerii interesului public. Managementul public, ca subsistem al managementului, are urmtoarele func ii: previziune, organizare-coordonare, motivare, administrare i controlevaluare, Func ia de previziune cuprinde un ansamblu de activit i prin care se asigur identificarea tendin elor existente, prefigurarea proceselor i fenomenelor viitoare, stabilirea obiectivelor de ndeplinit i a resurselor necesare. Organizarea este atributul procesului de management care asigur coeren , disciplin, ordine func ional i capacitate de adaptare a organiza iei publice la schimbrile generate de mediul ambiant. Coordonarea permite diferitelor compartimente ale unei organiza ii publice s asigure orientarea eforturilor spre un scop general comun, n aceeai direc ie de ac iune. Func ia de motivare este strns legat de rela iile interpersonale ale managerilor cu subordona ii i const n stimularea lor, n organizarea participrii eficiente la stabilirea i atingerea obiectivelor fixate, pe baza lurii n considerare a factorilor care i motiveaz pe oameni. Func ia de administrare creeaz condi iile care faciliteaz utilizarea eficient a resurselor materiale, financiare i umane, antreneaz i valorific experien a i competen a profesional a managerilor i a celorlal i func ionari publici.

Func ia de control - evaluare se refer la ansamblul activit ilor prin care performan ele organiza iei publice i a subsistemelor sale sunt msurate i comparate cu obiectivele i standardele stabilite ini ial, n vederea indicrii nivelelor de ndeplinire, precum i a identificrii msurilor corective pentru nlturarea abaterilor. Structura administra iei publice reprezint un sistem care include toate autorit ile administra iei publice locale i centrale, rela iile dintre acestea conform nivelurilor de competen , precum i modul de organizare i func ionare a fiecrei autorit i publice n parte. Aceast structur este ierarhizat, conducerea suprem avnd-o eful guvernului sau al statului.