Sunteți pe pagina 1din 6

Lege nr. 136/1995 din 29/12/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - n Romnia, activitatea de asigurare se desfoar sub forma asigurrilor facultative i obligatorii, precum i a opera iunilor de reasigurare, de societ i comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare i societ i de reasigurare, denumite n continuare asigurtori, respectiv reasigurtori. Art. 2. - n asigurarea facultativ raporturile dintre asigurat i asigurtor, precum i drepturile i obliga iile fiecrei pr i se stabilesc prin contractul de asigurare. Art. 3. - n asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat i asigurtor, drepturile i obliga iile fiecrei pr i sunt stabilite prin prezenta lege. Art. 4. - Este obligatorie asigurarea de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Art. 5. - Asigurarea obligatorie se practic numai de asigurtorii autoriza i de Oficiul de supraveghere a activit ii de asigurare i reasigurare. Asigurtorii care au primit autorizarea prevzut la alineatul precedent au obliga ia s realizeze asigurarea, elibernd un nscris probator al asigurrii. Art. 6. - Opera iunile de reasigurare completeaz activitatea de asigurare prin cedarea i primirea unor riscuri pe pia a intern i interna ional de asigurri. Cedarea n reasigurare pe pia a interna ional se va face numai n msura n care riscurile care fac obiectul reasigurrii nu pot fi plasate pe pia a intern. n opera iunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat i reasigurtor, drepturile i obliga iile fiecrei pr i se stabilesc prin contractul de reasigurare. Art. 7. - Persoanele fizice i juridice romne ncheie contractele de asigurare cu societ i stabilite n Romnia, cu excep ia cazurilor n care asigurrile solicitate nu se practic pe pia a intern. Oficiul de supraveghere a activit ii de asigurare i reasigurare face public lista societ ilor autorizate s func ioneze n Romnia i felurile de asigurri practicate. Art. 8. - Constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea i plata despgubirilor i a sumelor asigurate se efectueaz n condi iile legii, pentru asigurrile obligatorii sau ale contractului de asigurare, n cazul asigurrilor facultative. CAPITOLUL II Contractul de asigurare Sec iunea 1 ncheierea contractului. Drepturi i obliga ii Art. 9. - Prin contractul de asigurare, asiguratul se oblig s plteasc o prim asigurtorului, iar acesta se oblig ca, la producerea unui anume risc, s plteasc asiguratului sau beneficiarului despgubirea sau suma asigurat, denumit n continuarea indemniza ie, n limitele i n termenele convenite. Art. 10. - Contractul de asigurare se ncheie n form scris i va cuprinde: - numele sau denumirea, domiciliul sau sediul pr ilor contractante; - obiectul asigurrii: bunuri, persoane i rspundere civil; - riscurile ce se asigur; - momentul nceperii i cel al ncetrii rspunderii asigurtorului; - primele de asigurare; - sumele asigurate; - alte elemente care stabilesc drepturile i obliga iile pr ilor. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dac exist un nceput de dovad scris. Art. 11. - Dovada ncheierii contractului de asigurare rezult i din emiterea i trimiterea unui document de asigurare, cum ar fi poli a sau certificatul, cererea de plat a primei ori din nscrisul prin care se manifest voin a asigurtorului de a ncheia contractul. Art. 12. - Documentul de asigurare poate fi, dup caz, nominal, la ordin sau la purttor. Art. 13. - Persoana care urmeaz s ncheie asigurarea este obligat s rspund n scris la ntrebrile formulate de asigurtor, cu privire la mprejurrile esen iale referitoare la risc, pe care le cunoate.

Dac mprejurrile esen iale privind riscul se modific n cursul executrii contractului, asiguratul este obligat s comunice n scris asigurtorului schimbarea. Art. 14. - Dac, nainte de a ncepe obliga ia asigurtorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibil, precum i n cazul n care, dup nceperea obliga iei asigurtorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibil, contractul se reziliaz de drept. Art. 15. - Plata primelor se face la sediul asigurtorului sau al mputernici ilor si, n lipsa unei alte clauze nscrise n contractul de asigurare, stabilit ntre pr i. Art. 16. - Dovada pl ii primelor de asigurare revine asiguratului, nscrisul constatator fiind poli a de asigurare, chitan a, dispozi ia de plat sau alt document probator al pl ii. Art. 17. - Dac nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaz n cazul n care sumele datorate de asigurat, cu titlu de prim, nu sunt pltite n termenul prevzut n contractul de asigurare. Art. 18. - Asigurtorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaz pn la sfritul anului de asigurare, n temeiul oricrui contract, cu orice indemniza ie cuvenit asiguratului sau beneficiarului. Art. 19. - Asiguratul este obligat s comunice asigurtorului producerea riscului asigurat, n termenul prevzut n contractul de asigurare. n caz de nendeplinire a obliga iei prevzute la alineatul precedent asigurtorul are dreptul s refuze plata indemniza iei, dac din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat i ntinderea pagubei. Art. 20. - n cazurile stabilite prin contractul de asigurare, n asigurrile de bunuri i de rspundere civil, asigurtorul nu datoreaz indemniza ie, dac riscul asigurat a fost produs cu inten ie de ctre asigurat sau ctre beneficiar ori de ctre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaz n aceast calitate. Dispozi iile alineatului precedent se aplic, dac pr ile convin, i n cazul n care riscul asigurat a fost produs de ctre: a) persoanele fizice majore care, n mod statornic, locuiesc i gospodresc mpreun cu asiguratul sau beneficiarul; b) prepuii asiguratului sau ai beneficiarului. Art. 21. - n cazul n care contractul de asigurare este modificat, prin acordul pr ilor, denun at ori este reziliat, plata ori, dup caz, restituirea primelor se va face conform contractului de asigurare sau hotrrii judectoreti. Art. 22. - n limitele indemniza iei pltite n asigurrile de bunuri i de rspundere civil, asigurtorul este subrogat n toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurrii contra celor rspunztori de producerea pagubei. Asiguratul rspunde de prejudiciile aduse asigurtorului prin acte care ar mpiedica realizarea dreptului prevzut la alineatul precedent. Asigurtorul poate renun a, n totalitate sau n parte, la exercitarea dreptului prevzut la alin. 1, conform contractului de asigurare, cu excep ia cazului cnd paguba a fost produs cu inten ie. Art. 23. - Asigurtorul poate opune titularului sau de intorului documentului de asigurare ori ter ului sau beneficiarului, care invoc drepturi derivnd din acesta, toate excep iile care sunt opozabile contractului ini ial. Sec iunea a 2-a Asigurarea de bunuri Art. 24. - n asigurarea de bunuri, asigurtorul se oblig ca la producerea riscului asigurat s plteasc asiguratului, beneficiarului desemnat sau celor n drept o despgubire. Art. 25. - Asiguratul trebuie s aib un interes cu privire la bunul asigurat. Art. 26. - Asiguratul este obligat s ntre in bunul asigurat n bune condi ii i n conformitate cu dispozi iile legale, n scopul prevenirii producerii riscului asigurat. Asigurtorul are dreptul s verifice modul n care bunul asigurat este ntre inut. n cazurile prevzute n condi iile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat s ia, pe seama asigurtorului i n cadrul sumei la care s-a fcut asigurarea, potrivit cu mprejurrile, msuri pentru limitarea pagubelor. Art. 27. - Despgubirile ce se pltesc de asigurtor se stabilesc n func ie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Despgubirile nu pot depi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei i nici suma la care s-a fcut asigurarea, dac nu s-a prevzut altfel n contractul de asigurare. n contractul de asigurare poate fi stipulat o clauz conform creia asiguratul rmne propriul su asigurtor pentru o franiz sau o sum determinat care nu se despgubete de ctre asigurtor. Art. 28. - n cazul n care contractul de asigurare s-a ncheiat pentru o sum asigurat, inferioar valorii bunului, despgubirea cuvenit se reduce corespunztor raportului dintre suma prevzut n contract i valoarea bunului, dac nu s-a convenit altfel prin contract.

Art. 29. - n cazul existen ei mai multor asigurri ncheiate pentru acelai bun, fiecare asigurtor este obligat la plat, propor ional cu suma asigurat i pn la concuren a acesteia, fr ca asiguratul s poat ncasa o despgubire mai mare dect prejudiciul efectiv, consecin direct a riscului. Asiguratul are obliga ia s declare existen a altor asigurri pentru acelai bun la asigurtori diferi i, att la ncheierea contractului de asigurare, ct i pe parcursul executrii acestuia. Art. 30. - n lips de prevedere contrar n contractul de asigurare, n cazul n care bunul asigurat este nstrinat, contractul de asigurare se reziliaz. Sec iunea a 3-a Asigurarea de persoane Art. 31. - n asigurarea de persoane, asigurtorul se oblig ca, la producerea riscului asigurat, s plteasc o sum asigurat. Asigurarea n vederea unui risc privind o alt persoan dect aceea care a ncheiat contractul de asigurare se poate ncheia potrivit contractului de asigurare. Art. 32. - Suma asigurat se pltete asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. n cazul decesului asiguratului, dac nu s-a desemnat un beneficiar, suma asigurat se pltete motenitorilor asiguratului, n calitate de beneficiar. Art. 33. - Desemnarea beneficiarului se poate face fie la ncheierea contractului, fie n cursul executrii acestuia, prin declara ia scris comunicat asigurtorului ori prin testament. nlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricnd n cursul executrii contractului, n modul prevzut la alineatul precedent. Art. 34. - Dac asiguratul nu a dispus altfel, atunci cnd sunt mai mul i beneficiari desemna i, acetia au drepturi egale asupra sumei asigurate. Art. 35. - Asigurtorul nu datoreaz suma asigurat, dac riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului n termen de 2 ani de la ncheierea contractului de asigurare ori prin comiterea cu inten ie de ctre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevzute n contractul de asigurare. Dac un beneficiar a produs inten ionat decesul asiguratului, suma asigurat se pltete celorlal i beneficiari desemna i sau motenitorilor. Art. 36. - n asigurrile la care se constituie rezerve de prime, asiguratul poate s nceteze plata primelor cu dreptul de a men ine contractul la o sum asigurat redus sau de a-l rezilia, solicitnd restituirea rezervei constituite, conform contractului de asigurare. Art. 37. - Asiguratul poate s cear repunerea n vigoare a asigurrii la care se constituie rezerva de prime, n cazurile prevzute n contractul de asigurare. Art. 38. - Suma asigurat de datoreaz, independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului, din asigurrile sociale, de repararea prejudiciului de ctre cei rspunztori de producerea, precum i de sumele primite de la asigurtor n temeiul asigurrii obligatorii de rspundere civil pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule. Creditorii asiguratului nu au dreptul s urmreasc suma asigurat cuvenit beneficiarului. Art. 39. - Prin contractul de asigurare se poate prevedea ca sumele asigurate s fie pltite asigura ilor pe baz de amortizare sau n alte modalit i. Art. 40. - Drepturile asigura ilor asupra sumelor rezultnd din rezerva de prime ce se constituie la asigurrile de persoane pentru obliga ii de plat scadente n viitor nu sunt supuse prescrip iei. Sec iunea a 4-a Asigurarea de rspundere civil Art. 41. - n asigurarea de rspundere civil, asigurtorul se oblig s plteasc o despgubire pentru prejudiciul de care asiguratul rspunde n baza legii fa de ter ele persoane pgubite i pentru cheltuielile fcute de asigurat n procesul civil. Prin contractul de asigurare se poate cuprinde n asigurare i rspunderea civil a altor persoane dect a celei care a ncheiat contractul. Art. 42. - Drepturile persoanelor pgubite se vor exercita mpotriva celor rspunztori de producerea pagubei. Asigurtorul poate fi chemat n judecat de persoanele pgubite n limitele obliga iilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare. Art. 43. - Despgubirea se stabilete pe baza conven iei dintre asigurat, persoana pgubit i asigurtor, potrivit contractului de asigurare ori prin hotrre judectoreasc. Pentru stabilirea despgubirii, n cazul evenimentelor petrecute pe teritoriul Romniei, pr ile sunt obligate, dac nu ajung la n elegere, s supun litigiul solu ionrii unui organ de jurisdic ie romn. Art. 44. - Asigurtorul pltete despgubirea nemijlocit celui pgubit n msura n care acesta nu a fost despgubit de asigurat, despgubire ce nu poate fi urmrit de creditorii asiguratului.

Despgubirea se pltete asiguratului n cazul n care acesta dovedete c a despgubit pe cel pgubit. Sec iunea a 5-a Alte asigurri Art. 45. - Dispozi iile prezentului capitol se aplic i n cazul ncheierii altor asigurri, n msura n care, prin lege sau prin acorduri interna ionale la care Romnia este parte, nu se prevede altfel. Sec iunea a 6-a Reasigurarea Art. 46. - Prin reasigurare: a) asigurtorul, n calitate de reasigurtor, primete prime de reasigurare, n schimbul crora contribuie, potrivit obliga iilor preluate, la suportarea indemniza iilor pe care reasiguratul le pltete la producerea riscului care a fcut obiectul reasigurrii; b) asigurtorul, n calitate de reasigurat, cedeaz prime de reasigurare, n schimbul crora reasigurtorul contribuie, potrivit obliga iilor preluate, la suportarea indemniza iilor pe care reasiguratul le pltete la producerea riscului care a fcut obiectul reasigurrii. Art. 47. - Reasigurarea nu stinge obliga iile asigurtorului i nu stabilete nici un raport juridic ntre asigurat i reasigurtor. CAPITOLUL III Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehicule Art. 48. - Persoanele fizice i cele juridice, care de in autovehicule supuse nmatriculrii n Romnia, sunt obligate s le asigure pentru cazurile de rspundere civil ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romniei. Persoanele care intr pe teritoriul Romniei cu autovehicule nmatriculate n strintate se consider asigurate, n condi iile prezentei legi, dac ndeplinesc una dintre urmtoarele condi ii: a) posed documentele interna ionale de asigurare valabile pe teritoriul Romniei; b) numrul de nmatriculare atest existen a asigurrii potrivit conven iei bilaterale ncheiate ntre Biroul asigurtorilor de autovehicule din Romnia i Biroul asigurtorilor de autovehicule din ara de origine. Fac excep ie de la dispozi iile prezentului articol persoanele fizice i juridice, pe timpul utilizrii autovehiculelor pentru cursele de ntreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri. Art. 49. - Asigurtorul acord despgubiri pentru prejudiciile de care asigura ii rspund, n baza legii, fa de ter e persoane pgubite prin accidente de autovehicule, precum i pentru cheltuielile fcute de asigura i n procesul civil. Despgubirile se acord indiferent de locul n care au fost produse accidentele de autovehicule, att n timpul mersului, ct i n timpul sta ionrii. Despgubirile se pltesc i pentru pagubele produse de existen a sau func ionarea instala iilor montate pe autovehicule, precum i pentru pagubele produse de remorci ori atae. Art. 50. - Despgubirile se acord pentru sumele pe care asiguratul este obligat s le plteasc cu titlu de dezdunare i cheltuieli de judecat persoanelor pgubite prin vtmare corporal sau deces, precum i prin avarierea sau distrugerea de bunuri. n caz de vtmare corporal sau deces, despgubirile se acord pentru persoanele aflate n afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate n acel autovehicul, numai dac acestea nu erau transportate n baza unui raport contractual existent cu de intorul autovehiculului respectiv. Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despgubirile se acord pentru bunurile aflate n afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate n acel autovehicul, numai dac acestea nu erau transportate n baza unui raport contractual existent cu de intorul autovehiculului respectiv, precum i dac nu apar ineau de intorului ori conductorului autovehiculului, rspunztor de producerea accidentului. Art. 51. - Despgubirile, astfel cum sunt prevzute la art. 49 i 50, se acord i n cazul n care cel care conducea autovehiculul, rspunztor de producerea accidentului, este o alt persoan dect asiguratul. Despgubirile se pltesc i atunci cnd persoanele pgubite nu au domiciliul, reedin a sau sediul n Romnia. n caz de vtmare corporal sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acord despgubiri dac autovehiculul care a produs accidentul este identificat i asigurat, chiar dac autorul accidentului a rmas neidentificat.

Art. 52. - n cazul n care, pentru acelai de intor de autovehicul, la data producerii accidentului exist mai multe asigurri valabile, despgubirea se suport n pr i egale de ctre to i asigurtorii. Asiguratul are obliga ia de a informa asigurtorul despre ncheierea unor astfel de asigurri cu al i asigurtori. Art. 53. - Nivelul primelor de asigurare, limita maxim a despgubirilor de asigurare, termenele de plat, sanc iunile i alte elemente cu privire la aplicarea asigurrii se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finan elor. Art. 54. - Despgubirile se stabilesc pe baza conven iei dintre asigurat, persoana pgubit i asigurtor ori, n cazul n care nu s-a realizat n elegerea, prin hotrre judectoreasc pronun at n Romnia. n cazurile n care despgubirile nu urmeaz s fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, conven ia prevzut la alin. 1 poate fi ncheiat i de ctre conductorul autovehiculului rspunztor de producerea accidentului, altul dect asiguratul. Conven ia ncheiat numai ntre asigurat i persoana pgubit, urmat de o hotrre judectoreasc de expedient, care consfin ete tranzac ia acestora, nu-l oblig pe asigurtor la plat. n cazul stabilirii despgubirii prin hotrre judectoreasc, asigura ii sunt obliga i s se apere n proces. Citarea n proces a asigurtorului este obligatorie. Art. 55. - Despgubirile se pltesc de ctre asigurtor nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pgubite, n msura n care acestea nu au fost despgubite de asigurat. Despgubirile nu pot fi urmrite de creditorii asiguratului. Despgubirile se pltesc asigura ilor, dac acetia dovedesc c au despgubit pe cei pgubi i i despgubirile nu urmeaz s fie recuperate potrivit prevederilor art. 58. Art. 56. - Persoanele care folosesc pe teritoriul Romniei autovehicule nmatriculate n strintate i nu sunt asigurate n strintate, potrivit prevederilor art. 48 alin. 2, sau ale cror asigurri expir n timpul aflrii pe teritoriul Romniei, datoreaz primele de asigurare, corespunztor perioadei de la intrarea, respectiv expirarea valabilit ii asigurrii, pn la ieirea autovehiculului din ar. La intrarea i ieirea din ar, organele poli iei de frontier de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romniei vor controla documentele de asigurare i vor solicita de intorului autovehiculului dovada pl ii primei de asigurare datorate. Persoanele neasigurate, care nu pot face, la control, dovada asigurrii ori a pl ii acesteia, vor fi ndrumate s achite primele datorate la organele de la punctul de control, desemnate n acest scop. Art. 57. - Drepturile persoanelor pgubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercit mpotriva celor rspunztori de producerea pagubei. Aceste drepturi se pot exercita i direct mpotriva asigurtorului de rspundere civil, n limitele obliga iei acestuia, stabilit n prezentul capitol, cu citarea obligatorie a celui rspunztor de producerea pagubei. Drepturile persoanelor pgubite prin accidente produse de autovehiculele de inute de persoane asigurate n strintate se exercit mpotriva asigurtorului prin Biroul asigurtorilor de autovehicule din Romnia, dac sunt ndeplinite condi iile prevzute la art. 48 alin. 2. Art. 58. - Asigurtorul recupereaz sumele pltite drept despgubiri de la persoana rspunztoare de producerea pagubei, n urmtoarele cazuri: a) accidentul a fost produs cu inten ie; b) accidentul a fost produs n timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozi iile legale privind circula ia pe drumurile publice ca infrac iuni svrite cu inten ie, chiar dac aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau n timpul comiterii altor infrac iuni svrite cu inten ie; c) accidentul a fost produs n timpul cnd autorul infrac iunii svrite cu inten ie ncearc s se sustrag de la urmrire; d) persoana rspunztoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fr consim mntul asiguratului. Art. 59. - Asigura ii sau reprezentan ii acestora sunt obliga i s ntiin eze n scris asigurtorul despre producerea evenimentului asigurat n termen de 4 zile lucrtoare de la data acestuia, cu excep ia cazurilor de for major n care termenul de 4 zile lucrtoare ncepe de la data ncetrii acestora. CAPITOLUL IV Fonduri de protec ie Art. 60. - n vederea protejrii asigura ilor, prin contribu ia asigurtorilor, se constituie Fondul de protejare a asigura ilor destinat pl ilor de despgubiri i sume asigurate n caz de faliment al societ ilor comerciale din domeniul asigurrilor. Fondul se va constitui i se va administra de ctre Oficiul de supraveghere a activit ii de asigurare i reasigurare din Ministerul Finan elor, care va stabili anual o cot procentual ce se va aplica asupra volumului de prime brute ncasate de societ ile de asigurare, de asigurare-reasigurare i de reasigurare i va elabora norme privind utilizarea acestuia.

Art. 61. - n vederea protejrii victimelor accidentelor de circula ie auto, soldate cu vtmri corporale sau decese, n care autorul a rmas neidentificat i autovehiculul este neasigurat, se constituie Fondul de protec ie a victimelor strzii. Acest fond se va constitui i se va administra de ctre Biroul asigurtorilor de autovehicule, care va stabili o cot procentual ce se va aplica asupra volumului de prime brute ncasate pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil auto de ctre societ ile autorizate i va elabora norme privind utilizarea fondului, cu avizul Ministerului Finan elor. CAPITOLUL V Sanc iuni Art. 62. - Pentru neplata la termen a sumelor destinate fondurilor constituite conform art. 60 i 61 se calculeaz majorri de ntrziere, conform normelor elaborate de ctre Ministerul Finan elor. Majorrile de ntrziere vor fi virate n contul fondurilor respective. n cazul repetrii faptei de la alin. 1 se poate lua i msura suspendrii activit ii, de pn la un an. Art. 63. - Refuzul societ ii comerciale autorizate de a ncheia asigurarea obligatorie, la cererea asiguratului, constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, putndu-se lua i msura suspendrii activit ii, pe o perioad de pn la un an. Art. 64. - nclcarea de ctre persoanele fizice i juridice a obliga iei de asigurare prevzute la art. 48 i 56 constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 50.000 lei la 200.000 lei i cu re inerea certificatului de nmatriculare a autovehiculului, pn la prezentarea documentului privind ncheierea asigurrii. Art. 65. - Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor prevzute la art. 63 din prezenta lege se fac de ctre personalul de specialitate din Ministerul Finan elor, mputernicit n acest scop, iar cele prevzute la art. 64, de ctre ofi erii i subofi erii de poli ie. Art. 66. - Pentru msura de suspendare a activit ii societ ii comerciale, prevzut la art. 63, i, respectiv, de re inere a certificatului de nmatriculare, prevzut la art. 64, contesta ia se va depune la instan ele de judecat competente, potrivit legii. Art. 67. - Nivelul amenzilor de la art. 63 i 64 se va actualiza prin hotrri ale Guvernului, n corela ie cu indicele de infla ie. Art. 68. - Reglementarea privind contraven iile prevzute la art. 63 i 64 se completeaz cu dispozi iile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea i sanc ionarea contraven iilor. CAPITOLUL VI Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 69. - Organele de poli ie, unit ile de pompieri i celelalte autorit i publice competente s constate i s cerceteze accidentele de autovehicule sau alte evenimente, dup caz, vor comunica, la cererea asigurtorilor, actele i datele cu privire la cauzele i mprejurrile producerii riscurilor asigurate i la pagubele provocate n vederea stabilirii i pl ii de ctre asigurtori a despgubirilor i a sumelor asigurate. Art. 70. - Prezenta lege intr n vigoare ncepnd cu data de 1 februarie 1996. Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: Titlul XIII, Cartea I "Despre contractul de asigurare", din Codul comercial, Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurrile de stat, republicat n 1988, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 1.715/1971 pentru stabilirea unor msuri n executarea Decretului nr. 471/1971, Hotrrea Guvernului nr. 387/1990 privind unele msuri n legtur cu asigurarea autovehiculelor, precum i orice alte dispozi ii contrare. Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor n edin a din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu ia Romniei. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR ADRIAN NSTASE Aceast lege a fost adoptat de Senat n edin a din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu ia Romniei. PREEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Bucureti, 29 decembrie 1995. Nr. 136.