Sunteți pe pagina 1din 126

H

T

L

A

A

E

E

W

W

H

H

T

T

L

L

A

A

E

E

H

H

H T L A A E E W W H H T T L L A
H T L A A E E W W H H T T L L A

W W W . C A L I V I T A . C O M

L T H
L
T
H
T T L L A A E E H H W W W . C A
W W W . C A L I V I T A . C O
W W W . C A L I V I T A . C O M
S.C. CALIFORNIA FITNESS ROMÂNIA S.R.L. Intrarea Fortãreþei Nr.4 300127 TIMIªOARA Tel.0256-217505 / Fax.0256-218603
S.C. CALIFORNIA FITNESS ROMÂNIA S.R.L.
Intrarea Fortãreþei Nr.4
300127 TIMIªOARA
Tel.0256-217505 / Fax.0256-218603
E-mail: info@calivita.ro
catalogdeproduse
catalog de produse
Nr.4 300127 TIMIªOARA Tel.0256-217505 / Fax.0256-218603 E-mail: info@calivita.ro catalogdeproduse catalog de produse
Nr.4 300127 TIMIªOARA Tel.0256-217505 / Fax.0256-218603 E-mail: info@calivita.ro catalogdeproduse catalog de produse
Nr.4 300127 TIMIªOARA Tel.0256-217505 / Fax.0256-218603 E-mail: info@calivita.ro catalogdeproduse catalog de produse

introducere

introducere I N T E R N A T I O N A L Gama de
introducere I N T E R N A T I O N A L Gama de
introducere I N T E R N A T I O N A L Gama de
introducere I N T E R N A T I O N A L Gama de
introducere I N T E R N A T I O N A L Gama de
I N T E R N A T I O N A L
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

Gama de produse

CaliVita

International ®

CaliVita International ® reprezintã de mulþi ani una dintre companiile de renume de pe piaþa suplimentelor alimentare. Fiecare produs al nostru respectã cele mai înalte standarde;

ingredientele produselor sunt selectate pe baza celor mai recente descoperiri ºtiinþifice, în conformitate cu cerinþele epocii moderne.

Gama de produs
Gama de produs

substanþe active, sunt de obicei concepute sub formã de produse cu absorbþie prelungitã. Pentru a nu solicita prea mult organismul, sunt absorbite pe o perioadã de 10-18 ore, ceea ce garanteazã un nivel optim permanent de substanþe active în organism, ºi se eliminã treptat. În cele ce urmeazã vã prezentãm câteva informaþii importante care vã vor ajuta sã profitaþi la maximum de efectele benefice ale produselor noastre:

1. Majoritatea suplimentelor alimentare trebuie consumate în timpul meselor sau dupã masã, când procesele de digestie ºi absorbþie sunt în plinã desfãºurare, prin urmare utilizarea substanþelor active este optimã. Pentru recomandãri, consultaþi descrierea fiecãrui produs în parte.

2. Respectaþi întotdeauna recomandãrile! Dacã aveþi dubii în ceea ce priveºte consumul unui anumit produs (în caz de probleme de sãnãtate, consum de medicamente, sarcinã etc.), cereþi sfatul medicului!

5. Produsele din aceastã broºurã ajutã la menþinerea sãnãtãþii ºi la optimizarea proceselor fiziologice, însã nu pot înlocui o alimentaþie echilibratã, variatã, un mod de viaþã sãnãtos sau tratamentul prescris de medic.

6. Nu depãºiþi doza zilnicã

recomandatã. Cereþi sfatul medicului dacã sunteþi îns�ãrcinatã sau alãptaþi / dacã vã trataþi sau aveþi un istoric familial de alergie ºi/sau alte boli cronice / dacã urmaþi un tratament medicamentos / dacã aveþi orice alte

Procesul de producþie se desfãºoarã desfãºoarã cu ajutorul celor mai noi tehnologii tehnologii existente.
Procesul de producþie se desfãºoarã desfãºoarã
cu ajutorul celor mai noi tehnologii tehnologii
existente. Sistemul modern ern de de control control
simptome. Dacã aveþi orice dubii,
adresaþi-vã medicului.
al calitãþii garanteazã cã produsele produsele
3. Tabletele ºi capsulele trebuie
administrate cu minimum 2 dl de
lichide.
7. ATENÞIE! Produsele din aceastã
respectã standardele în vigoare vigoare
pentru suplimentele alimentare. entare.
În cadrul procesului de
selectare a ingredientelor, r,
punem un accent deosebit bit
4. Tabletele ºi capsulele trebuie înghiþite
întregi, deoarece dacã sunt zdrobite
sau mestecate vor fi digerate ºi
absorbite mai rapid, prin urmare
se vor elimina mai repede din
organism. Acest avertisment
nu se aplicã tabletelor
masticabile.
broºurã sunt comercializate în cadrul
reþelei globale CaliVita. Produsele
vândute în anumite þãri sunt
incluse pe lista de produse a þãrilor
respective.
pe folosirea de materii prime rime
din surse naturale. Pentru u o o
biodisponibilitate biodisponibilitate optimã optimã, , multe multe
ingrediente ingrediente au au o o formã formã c chimicã himicã
idealã, idealã, aºa-numita aºa-numita form formã ã chelatatã. chelatatã.
Suplimentele Suplimentele alimentare alimentare ale ale companiei companiei
noastre, noastre, cu cu conþinut conþinut crescut crescut de de
W
W
W
.
C
A
L
I
V
I
T
A
.
C
O
M
1
1
noastre, noastre, cu cu conþinut conþinut crescut crescut de de W W W . C A
noastre, noastre, cu cu conþinut conþinut crescut crescut de de W W W . C A
noastre, noastre, cu cu conþinut conþinut crescut crescut de de W W W . C A
noastre, noastre, cu cu conþinut conþinut crescut crescut de de W W W . C A
II N T E R N A T I O N A L Vitamine Minerale
II
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
Vitamine
Minerale
Fructele mãrii
C 1000, C 500, C Plus
6
Pro Selenium
34
Omega 3
60
Suplimente pentru întãrirea
sistemului imunitar
Beta Carotene
7
Chelated Zinc, Mega Zinc
35
Shark Aid
61
ImmunAid
88
Stress Management
8
Power Mins
36
Spirulina Max
62
VirAgo
89
Mega B-Complex
9
Iron Plus
37
Bee Power
90
Vitamin E
10
Strong Bones
38
Suplimente alimentare
pentru slãbit
Alte suplimente alimentare
Multivitamine
Joint ProteX
14
Darurile pãmântului, apei ºi
soarelui
Chromium Max 500
66
94
Vital A, Vital 0
Citrimax & Chromium
67
Cholestone
95
Vital B, Vital AB
16
ZenThonic
42
Slim Formula
68
Natural HGH Support
96
Super Mega 50
18
Full Spectrum
19
Polinesian Noni Juice,
Polinesian Noni Caps
Arginine Plus
97
43
Produse destinate exclusiv
femeilor sau bãrbaþilor
Melatonin
98
Infant Formula
20
Ocean 21
44
Liver Aid
100
Lion Kids C, Lion Kids+D
21
OxyMax
45
VitalWoman
72
Culevit
101
Senior Formula
22
VitalMan
73
Energy & Memory
23
Produse pe bazã de plante
Menopausal Formula
74
Produse cosmetice
Liquid Chlorophyll
48
Pro-State Power
75
Aquabelle
104
Antioxidanþi
Green Care
49
New Life
76
Silk & Shine Shampoo
106
Coenzyme Q10, Super CoQ10 Plus
26
Rhodiolin
50
Hand & Body Lotion
107
Sublingual CoQ10
27
ParaProteX
51
VeinCare
108
Protect 4Life
28
Panax Ginseng
52
Produse care ajutã la
digestie
IntiMoments
109
Mega Protect 4Life
29
Pure Yucca
53
Meal Time
80
Detox Patch
110
Smokerade
30
Garlic Caps
54
Nopalin
81
C-Rx
112
Lutein
31
White Willow
55
Digest Ease
82
Triple-Potency Lecithin,
Super Soya Lecithin
Digestive Enzymes
83
Dispozitive electronice
56
AC-Zymes, Acidophilus
Aquarion
116
Evening Primrose Oil
57
with Psyllium
84
BioHarmonex
118
2
COMMUNIGUARD
120
W
W
W
.
C
A
L
I
V
I
T
A
.
C
O
M
cuprins
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L
57 with Psyllium 84 BioHarmonex 118 2 COMMUNIGUARD 120 W W W . C A L

cuprins

cuprins       I N T E R N A T I O N A
cuprins       I N T E R N A T I O N A
cuprins       I N T E R N A T I O N A
 
     
 
     
     
 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

Natural HGH Support

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

Strong Bones

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

New Life

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 76

Sublingual CoQ10 Super CoQ10 Plus

 

27

Nopalin .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

81

26

Ocean 21.

Omega 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

60

. Super Soya Lecithin

Super Mega 50

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

56

OxyMax.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

Triple-Potency Lecithin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

Panax Ginseng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 52

VeinCare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

108

ParaProteX

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 51

VirAgo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

Polinesian Noni

 

43

Vital

0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 15

Power Mins

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

Vital A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 14

Pro Selenium

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

Vital AB

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 17

Pro-State Power

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

75

Vital B

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

Protect 4Life

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 28

VitalMan .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

73

Pure Yucca

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 53

VitalWoman

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

Rhodiolin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

Vitamin E

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Senior Formula

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

White Willow

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

Shark Aid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

ZenThonic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

Silk & Shine Shampoo

 

106

 

Slim Formula

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

Smokerade

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

Spirulina Max

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Stress Management

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 8

. . . . . . . . . . . . 8 Acidophilus with Psyllium
. . . . . . . . . . . . 8 Acidophilus with Psyllium

Acidophilus with Psyllium

 

.

.

.

.

.

.

.

84

Digestive Enzymes

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

AC-Zymes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

Energy & Memory Evening Primrose Oil

 

23

Aquabelle

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

57

Aquarion

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

116

Full Spectrum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

Arginine Plus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

Garlic Caps

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

54

B Complex

Bee Power

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 9

90

. Hand & Body Lotion

Green Care

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

49

107

Beta Carotene

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 7

ImmunAid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

 

118

Infant

20

C1000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 6

IntiMoments

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

C500

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 6

Iron Plus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

Chelated Zinc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

Joint Protex

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

94

. Chromium Max Citrimax & Chromium

Cholestone

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

66

Lion Kids C

Lion Kids + vitamina

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

21

 

67

Liquid Chlorophyll

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

 

120

LiverAid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

Coenzime Q10

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

Lutein

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

C Plus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 6

Meal Time

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

Culevit

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

Mega Protect 4Life

 

29

C-Rx

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

Mega Zinc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

Detox Patch

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

Melatonin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

Digest Ease

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

Menopausal Formula

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

3
3

W

W

W

.

C

A

L

I

V

I

T

A

.

C

O

M

. . 82 Menopausal Formula . . . . . . . . . 74 3
. . 82 Menopausal Formula . . . . . . . . . 74 3
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4 L
II N T E R N A T I O N A 4
II
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
4

L

I N T E R N A T I O N A L „Vitamina este
I N T E R N A T I O N A L „Vitamina este
I N T E R N A T I O N A L
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L

„Vitamina este o substanþã a cãrei lipsã din alimentaþie duce la boalã.” Szent-Györgyi Albert, descoperitorul vitaminei C

vitamine

5
5
I N D I S P E N S A B I L Ã I
I N D I S P E N S A B I L Ã I
I N D I S P E N S A B I L Ã I

I

N

D

I

S

P

E

N

S

A

B

I

L

Ã

I I N T E R N A T I O N A L C
I I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
C 1000, C 500, C Plus
100 tablete
vitamine

Existã o serie de situaþii în care este indicatã suplimentarea alimentaþiei cu vitamina C. Anumite afecþiuni sau administrarea unor medicamente – de exemplu anticoncepþionalele orale – pot duce la creºterea necesarului de vitamina C. În gama de produse CaliVita

necesarului de vitamina C. În gama de produse CaliVita ATENÞIE! • Vitamina C este foto- ºi

ATENÞIE!

• Vitamina C este foto- ºi termosen- sibilã, prin urmare trebuie feritã de luminã ºi pãstratã într-un loc rãcoros.

• Persoanele cu pietre la rinichi trebuie sã se adreseze medicului înainte de a începe administrarea de vitamina C!

• Consumul excesiv de bioflavonoide poate cauza diaree!

puteþi gãsi mai multe tipuri de vitamina C; alegeþi produsul cel mai potrivit pentru vârsta ºi starea dumneavoastrã de sãnãtate.

Vitamina C este o vitaminã solubilã

în apã. Aceasta activeazã numeroase

enzime, joacã un rol foarte important

în respiraþia celularã ºi oferã protecþie

împotriva stresului. Ajutã la absorbþia

fierului, iar împreunã cu acidul folic ºi vitamina B 12 stimuleazã producþia de globule roºii. Datoritã efectului sãu anti-

oxidant ajutã la creºterea capacitãþii de rezistenþã a organismului. Este, de asemenea, necesarã pentru funcþionarea sistemului nervos, participã la formarea structurii þesuturilor conjunctive, aju- tând, prin urmare, la menþinerea inte-

sã producã bioflavonoide, aºa cã acestea

trebuie extrase din alimente. Împreunã cu vitamina C, ele protejeazã structura

internã a capilarelor ºi astfel optimizeazã sãnãtatea aparatului cardiovascular. Acest grup de compu�ºi este folosit adesea în cazul accidentãrilor sportive.

C 1000

Compoziþia/tabletã:

Vitamina C

1000 mg

Mod de administrare:

1 tabletã zilnic

C 500 Compoziþia/tabletã: C-vitamin 500 mg gritãþii pielii, gingiilor, oaselor ºi carti- lajelor. Vitamina C
C 500
Compoziþia/tabletã:
C-vitamin
500 mg
gritãþii pielii, gingiilor, oaselor ºi carti-
lajelor. Vitamina C (acidul ascorbic)
fiind hidrosolubilã, este eliminatã rapid
din organism. Din fericire, astãzi existã
produse cu absorbþie prelungitã (timed
release), cum ar fi C 500 ºi C 1000
din oferta noastrã, care garanteazã
Mod de administrare:
1
tabletã zilnic
C
Plus
Compoziþia/tabletã:
Bioflavonoide
100 mg
Mãceºe mãcinate
100 mg
Vitamina C
75 mg
cã vitamina C rãmâne în organism o
Mod de administrare:
perioadã îndelungatã.
1
tabletã zilnic
În
produsele moderne – ca, de exemplu,
C
Plus – vitamina C se aflã în combi-
C
1000 ºi C 500: doze ridicate, cu
naþie cu bio avonoide, care asigurã o
absorbþie prelungitã.
absorbþie optimã. Acestea sunt cunos-
cute sub denumirea genericã de vita-
mina P. Organismul uman este incapabil
C Plus: conþine mãceºe mãcinate ºi
bioflavonoide, care ajutã la absorbþia
vitaminei C.
W
W
W
.
C
A
L
I
V
I
T
A
.
C
O
M
mãcinate ºi bioflavonoide, care ajutã la absorbþia vitaminei C. W W W . C A L
6
6
mãcinate ºi bioflavonoide, care ajutã la absorbþia vitaminei C. W W W . C A L
mãcinate ºi bioflavonoide, care ajutã la absorbþia vitaminei C. W W W . C A L

vitamine

I N T E R N A T I O N A L
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
R E G E N E R A R E N A T U R
R
E
G
E
N
E
R
A
R
E
N
A
T
U
R
A
L
Ã
Beta Carotene

100 capsule gelatinoase

Organismul uman sintetizeazã vitamina A din beta-caroten. Precursorul vitaminic beta- caroten joacã un rol important, protejând acizii graºi polinesaturaþi împotriva acþiunii radicalilor liberi, ºi ajutã la menþinerea funcþionãrii normale a celulelor.

Beta-carotenul este un carotenoid cu douã funcþii foarte importante în organism. Este un antioxidant care participã la blocarea proceselor oxidative dãunãtoare din

organism ºi ajutã la menþinerea integritãþii celulelor ºi þesuturilor. Beta-carotenul, fiind provitamina vitaminei A, înseamnã cã organismul uman îl transformã în ficat în vitaminã, în funcþie de necesiãþile organismului. Ficatul poate fi ºi depozit pentru vitamina A. Deoarece acizii graºi participã la procesele de transformare ºi absorbþie, se recomandã consumul suplimentului în timpul mesei.

ATENÞIE!

• Dacã este consumat încontinuu, pielea palmelor ºi a tãlpilor se poate îngãlbeni uºor (aurantiasis cutis), prin urmare se recomandã o pauzã de 2 zile dupã o perioadã de 5 zile de consum. Acest fenomen nu trebuie confundat cu icterul, deoarece dozele foarte ridicate de beta-caroten nu cauzeazã indispoziþie, iar globul ocular nu se coloreazã în galben.

• Substanþele care reduc nivelul de colesterol (soia, usturoiul) ºi anumiþi antiacizi pot scãdea absorbþia vitaminei A.

• În timpul sarcinii ºi lactaþiei, necesarul de beta-caroten al organismului creºte, dar, în special dacã intenþionaþi sã consumaþi beta-caroten în timpul sarcinii, consultaþi medicul.

• Consumul de suplimente alimentare bogate în beta-caroten nu este recomandat fumãtorilor ºi celor care vin în contact cu azbestul.

fumãtorilor ºi celor care vin în contact cu azbestul. Beta-carotenul se gãseºte aproape pe în în
fumãtorilor ºi celor care vin în contact cu azbestul. Beta-carotenul se gãseºte aproape pe în în
Beta-carotenul se gãseºte aproape pe în în toate toate fructele ºi legumele, dar are o
Beta-carotenul se gãseºte aproape pe în în toate toate
fructele ºi legumele, dar are o concentraþie oncentraþie
Beta Carotene
remarcabilã în: morcovi, dovlecei, ei, salatã salatã
Compoziþia/capsulã:
verde, pepene galben, caise ºi portocale. ortocale.
Dintre provitaminele vitaminei A, , cel cel mai mai
Beta-caroten
(care furnizeazã provitamina A 9.000 UI)
activ component este beta-carotenul. tenul. Pe Pe
Mod de administrare:
lângã efectul sãu antioxidant puternic, ternic,
1-3 capsule gelatinoase zilnic.
acesta contribuie ºi la menþinerea ea sãnãtãþii sãnãtãþii
pielii, a membranelor mucoase, la la
funcþionarea normalã a sistemului lui nervos, nervos,
precum ºi la formarea oaselor.
7 7
W
W
W
W
W
W
.
.
C
C
A
A
L
L
I
I
V
V
I
I
T
T
A
A
.
.
C
C
O
O
M
M
la formarea oaselor. 7 7 W W W W W W . . C C A
P E N T R U O V I A Þ Ã L I N
P E N T R U O V I A Þ Ã L I N
P
E
N
T
R
U
O
V
I
A
Þ
Ã
L
I
N
I
ª
T
I
T
Ã
I I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
Stress Management
Cele mai importante substanþe active ale
produsului Stress Management sunt vita-
minele din complexul de vitamine B. O
serie de vitamine B acþioneazã drept cata-
lizatori în procesele fiziologice care au loc
în organism, participând, de asemenea,
Stress Management
Compoziþia/tabletã:
100 tablete
Colinã
100 mg
Inozitol
100 mg
Vitamina C
60 mg
Produsul Stress Management
este recomandat în special
persoanelor care sunt expuse
zilnic unui stres intens.
Sub efectul stresului,
necesarul energetic
ºi de vitamine al
organismului creºte.
Complexul vitaminelor
B sprijinã eficient
funcþionarea
sãnãtoasã a
sistemului
nervos, fiind ºi
un element
important
al proceselor
de producere a
energiei.
Niacinamidã
15 mg
la metabolismul carbohidraþilor (B 1 , B 2 , B 3
Magneziu
13,5 mg
ºi B 5 ), grãsimilor
(B 1 , B 2 , B 3 , B 5 , biotinã),
Acid pantotenic
5 mg
proteinelor (B 2 , B 5 , B 6 ) ºi acidului nucleic
Piridoxinã (vitamina B 6 )
2 mg
(B 1 ); prin urmare, reprezintã o parte indis-
pensabilã a proceselor din organism. Astfel,
produsele complexe cu vitamine B, pe lângã
faptul cã sprijinã funcþionarea normalã a sis-
temului nervos, au un efect pozitiv ºi asupra
echilibrului energetic al organismului, fiind
recomandate în special
în caz de stres ºi efort
fizic sau mental intens.
Colina (B 8 ) ºi inozitolul
(B 9 ) joacã un rol im-
portant în transmi-
terea impulsurilor
nervoase. Un alt
ingredient al acestui
produs este vitami-
na C, un antioxidant
foarte important.
Participã la funcþio-
narea mecanismului
de apãrare a orga-
Riboflavinã (vitamina B 2 )
1,8 mg
Tiaminã (vitamina B 1 )
1,3 mg
Acid folic
100 mcg
Ciancobalaminã (vitamina B 12 )
2 mcg
Mod de administrare:
1-3 tablete zilnic.
nismului, dar sprijinã ºi sistemul nervos. Un
alt ingredient important este magneziul,
care contribuie, de asemenea, la echilibrul
sistemului nervos, fiind un element
indispensabil în cadrul proceselor de
energogenezã ºi o substanþã absolut
necesarã pentru funcþionarea normalã a
muºchilor. muºchilor. Mai Mai mult, mult, ingredientele ingredientele acestui acestui
produs produs ajutã ajutã la la menþinerea menþinerea sãnãtãþii sãnãtãþii pielii pielii
ºi ºi membranelor membranelor mucoase, mucoase, participã participã la la
procesele procesele de de formare formare a a sângelui sângelui ºi ºi diviziune diviziune
celularã celularã ºi ºi joacã joacã un un rol rol important important în în
8
producerea producerea unor unor substanþe substanþe necesare necesare pentru pentru
funcþionarea optimã a organismului.
funcþionareaun
optimã a organismului.
W
W
W
.
C
A
L
I
V
I
T
A
.
C
O
M
vitamine
a organismului. funcþionareaun optimã a organismului. W W W . C A L I V I
a organismului. funcþionareaun optimã a organismului. W W W . C A L I V I
a organismului. funcþionareaun optimã a organismului. W W W . C A L I V I

vitamine

U N A J U T O R D E Î N C R E
U
N
A
J
U
T
O
R
D
E
Î
N
C
R
E
D
E
R
E
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
Mega B-Complex
100 tablete
Mega B-Complex, datoritã compo-
ziþiei sale, sprijinã funcþionarea orga-
nismelor expuse la un stres extrem ºi
permanent. Conþine toate vitaminele
cianocobalamina (B 12 ) participã la
funcþionarea normalã a sistemului
nervos. Acidul folic (B 4 ) intervine
în formarea normalã a sângelui ºi
ATENÞIE!
B importante, în cantitãþi ridicate,
Tablete cu absorbþie
prelungitã, ce conþin vitaminele
ca de ex.: vitamina B 7 (biotina), acid
paraaminobenzoic (PABA), colinã (B 8 )
multiplicarea sãnãtoasã a celulelor.
Pe lângã vitaminele menþionate
mai sus, vitamina B 5 joacã un rol
• Pe durata administrãrii complexului de
vitamine B, urina poate deveni închisã
la culoare ºi poate dobândi un miros
caracteristic.
la culoare ºi poate dobândi un miros caracteristic. în cantitãþi ridicate. Participã la menþinerea

în cantitãþi ridicate. Participã la menþinerea funcþionãrii sãnãtoase a sistemului nervos, prin urmare produsul se recomandã în caz de stres

B

prelungit ºi extrem ºi efort fizic

ºi

ajutã la menþinerea structurii

ºi funcþiei normale a pielii ºi

a membranelor mucoase ºi

participã la o serie de procese

metabolice importante.

mental ridicat. Vitaminele B

ºi

inozitol (B 9 ). Diferitele ingrediente

vital în producerea unor substanþe

Mega B-Complex

îºi exercitã efectul sinergic în proporþii importante (de ex. hormonii steroidieni, neurotransmiþãtorii). Acidul
îºi
exercitã efectul sinergic în proporþii
importante (de ex. hormonii
steroidieni, neurotransmiþãtorii). Acidul
paraaminobenzoic (PABA) este unul
dintre cei mai importanþi factori ai
Compoziþia/tabletã:
optime. Este un produs modern, cu
absorbþie prelungitã. Ajutã la menþine-
rea stãrii de alertã mentalã, precum ºi
Tiaminã (vitamina B 1 )
100 mg
Riboflavinã (vitamina B 2 )
100 mg
Niacinamidã (vitamina B 3 )
100 mg
la
eliberarea energiei din alimente, ºi
contribuie la funcþionarea normalã a
unor procese vitale.
proceselor oxidative din organism;
este, de asemenea, benefic ºi pentru
microflora intestinalã a organismului.
Acid pantotenic (vitamina B 5 )
100 mg
Piridoxinã (vitamina B 6 )
100 mg
Colinã (vitamina B 8 )
100 mg
Familia vitaminelor B joacã un rol
Inozitol (vitamina B 9 )
100 mg
multiplu în organism. Multe dintre
aceste vitamine participã la metabolis-
PABA (vitamina B 10 )
100 mg
Acid folic (vitamina B 4 )
125 mcg
mul carbohidraþilor (B 1 , B 2 , B 3 ºi B 5 ),
grãsimilor (B 1 , B 2 , B 3 , B 5 , biotina – B 7 ),
proteinelor (B 2 , B 5 , B 6 ) ºi acidului
nucleic (B 1 ); prin urmare, formeazã
Biotinã (vitamina B 7 )
100 mcg
Ciancobalaminã (vitamina B 12 ) 100 mcg
Mod de administrare:
1 tabletã zilnic.
o parte indispensabilã a proceselor
importante ce au loc în organism.
Vitaminele B 2 , B 6 ºi B 12 joacã un
rol important în formarea sângelui,
sprijinind producþia de globule roºii,
precum ºi metabolismul fierului.
Vitaminele B 1 , B 2 , B 3 , B 6 ºi
W
W
W
.
C
A
L
I
V
I
T
A
.
C
O
M
9
9
precum ºi metabolismul fierului. Vitaminele B 1 , B 2 , B 3 , B 6
precum ºi metabolismul fierului. Vitaminele B 1 , B 2 , B 3 , B 6
precum ºi metabolismul fierului. Vitaminele B 1 , B 2 , B 3 , B 6
R I V A R A D I C A L I L O R

R

I

V

R I V A R A D I C A L I L O R L
R I V A R A D I C A L I L O R L

A

R

A

D

I

C

A

L

I

L

O

R

L

I

B

E

R

I

R I V A R A D I C A L I L O R L

ATENÞIE!

• Anumite medicamente, cum ar fi produsele pe bazã de hormoni, anticoagulantele, suplimentele cu

fier în legãturi anorganice (sulfat de fier), pot reduce absorbþia vitaminei

E.

• Persoanele care consumã cantitãþi mari de apã de la robinet (de obicei, tratatã cu clor) au un necesar crescut de vitamina E.

• În caz de hipertensiune sau înainte de operaþie, cereþi sfatul medicului în legãturã cu folosirea produsului!

sfatul medicului în legãturã cu folosirea produsului! I I N T E R N A T
I I N T E R N A T I O N A L Vitamin
I I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
Vitamin E
100 capsule gelatinoase
vitamine
P R O T E C Þ I E Î M P O
P
R
O
T
E
C
Þ
I
E
Î
M
P
O

T

Vitamina E (tocoferolul), care apar- þine grupului vitaminelor liposolu- bile, are numeroase efecte fiziolo- gice benefice. Joacã un rol impor- tant în protecþia acizilor graºi poli- nesaturaþi împotriva oxidãrii, aju- tând astfel la menþinerea funcþio- nãrii normale a celulelor. Poate fi de mare ajutor în perioada de convalescenþã, deoarece poate ac- celera regenerarea celularã. Are acþiune pozitivã asupra sistemului nervos ºi funcþiilor sexuale, parti-

cipând – împreunã cu glanda pitui- tarã – la reglarea nivelului de hor- moni sexuali. Consumul sistematic al acestei vitamine întãreºte siste- mul imunitar. Culturiºtii ºi sporti- vii, în general, trebuie sã creascã aportul de vitamina E, fiindcã aceasta participã la dezvoltarea muscularã normalã, îmbunãtãþeºte performanþa ºi întârzie epuizarea muscularã. Mai mult, vitamina E are un efect pozitiv asupra utilizãrii multor alte vitamine (de exemplu,

Zi de zi, suntem expuºi efectelor nocive ale radicalilor liberi, la nivel celular. Acestea sunt intensificate ºi de efectele poluãrii mediului înconjurãtor, dintre care amintim smogul, fumul de þigarã, razele UV ºi consumul unor alimente nesãnãtoase. Vitamina E este un antioxidant puternic, care ajutã la menþinerea funcþionãrii normale a celulelor. Profitaþi de ajutorul natural pe care vi-l oferã vitaminele!

W