P. 1
Clasificarea depozitelor bancare

Clasificarea depozitelor bancare

5.0

|Views: 554|Likes:
Published by Stefan Buda

More info:

Published by: Stefan Buda on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Clasificarea depozitelor potrivit regulamentului BNR nr.

31/2011 și potrivit Noului Cod civil

Cuprins: 1. Noțiune – reglementarea depozitelor în NCC 2. Accepțiunea doctrinară a depozitului bancar 3. Clasificarea depozitelor 4. Depozitele overnight 5. Depozitele la termen 6. Depozitele transferabile 7. Depozitele rambursabile după notificare 8. Alte tipuri de depozite întâlnite în practica bancară 9. Depozitul de economii 10. Depozitele garanții 11. Depozitele colaterale 12. Depozitele pentru achiziționarea monedei electronice 13.Depozitul bancar de titluri

Alexie Daniel (grupa 408). Zamfirescu Matei (grupa 408). Manea Adelin (grupa 411). Apostu-Tinuca Octavia-Isabela (grupa 411). Buda Stefan (grupa 402).

În cazul în care clientul nu solicită altfel. instituția de credit fiind împuternicită cu adminsitrarea acestora. în lipsă de stipulație contrară”.Noț iune Depozitul bancar reprezintă o variațiune a contractului de depozit. spre a-l păstra și restitui în natură. la termenul stabilit sau la cerere. De asemenea. la termenul convenit. aceasta dobândește proprietatea asupra sumelor de bani depuse și este obligată să restituie aceeși cantitate monetară. sau. el reprezentând un depozit neregulat. după caz. Depozitul este acel contract în baza căruia o persoană. care nu trebuie restituite în natură. specific domeniului bancar. de uzanțe”. Noul Cod civil reglementează depozitul de titluri. 2191 din Noul Cod civil. 3 precizează că ”instituția de credit este obligată să asigure. 2 făcând referire la ”sediul unității opertive a instituției de credit unde a fost constituit depozitul. numită depozitar. în condițiile și în modalitășile convenite de părți”. în măsura stabilită prin convenție sau prin uzanțe. la cererea deponentului. 2192 alin. alin. încredințează un bun altei persoane. în lipsă. deci și depozitului bancar este faptul că acesta poartă asupra bunurilor generice. Noul Cod civil nu oferă o definiție concretă. în mod gratuit. În ceea ce privește depozitul bancar. Art. de aceeași specie. . această informare se realizează lunar. Tot în art. În acest caz. informația clientului cu privire la operațiunile efectuate în conturile sale. 2191 alin. este precizat locul unde se efectuează depunerile și retragerile. numită deponent. Specific depozitului neregulat. fungibile și consumptibile prin natura lor. cu respectarea termenului de preaviz stabilit de părți ori. precum și la o remunerație. art.1 specificând faptul că ”prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituție de credit. oricând. 2 prevede faptul că ”instituția de credit are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate pentru operațiunile necesare. 2191 alin. art.

în literatura juridică civilă depozitul bancar reprezintă ” o varietate a contractului de depozit neregulat. 3 al articolului sus-menționat precizează că ”este considerată nescrisă orice clauză prin care instituția de credit este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor care îi revin în administrarea titlurilor cu prudență și diligență. instituției de credit. Astfel. este important de analizat accepțiunea doctrinei asupra noțiunii de depozit bancar. 7. în calitate de deponent. dar și obligația de a le restitui la cererea deponentului”. depozitele fiind ”sume datorate de instituțiile de credite creditorilor (altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valori negociabile. succesorilor patrimoniului acesteia”. titularului depunerii sau reprezentantului său. . încheiat între bancă. și anume” convenția încheiată între bancă și clientul acesteia pentru constituirea unui depozit bancar și efectuarea operațiunilor cu disponibilul acestui cont. Regulamentul BNR nr. ni se precizează că titlurile nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de creanțe emise. în calitate de depozitar. cu dobânzile aferente. iar în caz de deces al titularului persoană fizică moștenitorilor acestuia ori de încetare a persoanei juridice. încredințarea de sume spre păstrare. Accepț iunea doctrinară a depozitului bancar Ținând cont de faptul că legiuitorul român nu a fost preocupat de tratarea în amănunt a depozitului bancar și ca regulamentele BNR prezintă depozitul bancar într-un mod destul de tehnic. și o persoană fizică sau juridică. 31/2011 conține noțiunea de depozite la art. dintr-o dată sau fracționat. în sensul micșorării depozitului inițial. banca având dreptul de a dispune de aceste fonduri în interes propriu. la cerere. prin care depozitarul se obligă să păstreze sumele de bani și să le restituie. De asemenea.Alin. O definiție mai exactă a depozitului bancar o întâlnim în literatura juridică comercială. Titlurile de valori nenegociabile emise de instituțiile de credit sunt incluse în categoria depozite”. articol care prenzintă categoriile de pasive. Această definiție omite să precizeze principala dimensiune a depozitului bancar.

restricții sau penalități semnificative . debitare sau prin mijloace similare. bani. fără întârzieri. 6 și ale art. respectiv pasive.” În ceea ce privește depozitul overnight ca fiind un activ. titluri (hârtii de valoare) cu obligația acesteia de a le restitui la cerere sau la termen și de acordare a unei dobânzi. purtătoare sau nu de dobândă. fără a se face o enumerare limitativă. administrare și/sau fructificare. 7 ale Regulamentului BNR nr. Astfel. b) depozite la vedere. acestea fiind enumerate în cadrul categoriilor de active. 1 din noul Cod Civil definește contractul de cont curent ca fiind ” acela prin care părțile. Acestea sunt definite ca fiind ”depozite convertibile în numerar și/sau transferabile la cerere prin cec. c) cecuri de călătorie deținute. purtătoare sau nu de dobândă. ordin de plată. o eventuală clasificarea a acestora trebuie căutată în regulamentele BNR. Clasificarea depozitelor Cum Noul Cod civil nu intră în amănunte referitoare la depozitul bancar. 31/2011 ne prezintă o clasificare implicită a depozitelor bancare. după caz. în condițiile convenite”. 6 este cea a depozitelor overnight. denumite curentiști. art. următoarele: a) conturi curente. prevederile art. se obligă să înscrie într-un cont .Prin coroborarea celor două viziuni putem considera depozitul bancar ca fiind ”contractul prin care o persoană încredințează unei instituții de credit spre păstrare. acesta include. Depozitele overnight O primă categorie de depozite pe care o întlânim în art. Referitor la conturile curente. 2171 alin.

În funcție de durata lor inițială. dar care nu sunt transferabile. fără restricții sau penalități semnificative. 7 din Regulament referitor la pasivele instituțiilor de credite. b) depozite la termen cu durata inițială mai mare de 2 ani.creanțele decurgând din remiteri reciproce. 6 din Regulament clasifică depozitele la termen astfel: a) depozite la termen cu durata inițială de până la un an inclusiv. b) solduri (purtătoare sau nu de dobândă) reprezentând sume preplătite. care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în numerar înainte de termenul convenit numai cu plata unor penalități”. c) credite de rambursat până la ăncheierea activității în ziua următoare celei în care s-a acordat creditul. 6 definește depozitele la termen ca fiind ”depozite netransferabile. art. la cerere sau până la încheierea activității în ziua urmăroare celei în care a fost făcută cererea. . depozitul overnight include: a) solduri (purtătoare sau nepurtătoare de dobândă) care pot fi convertite imediat în numerar. Art. carnete și librete de economii emise de instituții de credit. în contextul mondei electronice ”pe suport material” (de tip hardware) sau al monedei electronice de tip software (de exempu.” În cadrul art. a) depozite la termen cu durata inițială curpinsă între un an și 2 ani inclusiv. 6 fiind una limitativă. Depozitele la termen includ ca elemente de activ depozite la termen plasate la instituții de credit și certificate de depozit. Depozitele la termen Următoarul tip de depozit prezentat de Regulamentul BNR nr. enumerarea de la art. carduri neplătite). 31/2011 este depozitul la termen. considerându-le neexigibile și indisponibile până la închiderea contului.

ci și de valoarea sumei și felul monedei depozitate. 3. apropiat de cel al ratei dobânzii pe piața monetară”. Formele depozitului la termene reies din diverse criterii. banca va reține din suma depusă surplusul de dobândă. clientul are posibilitatea ca. b) depozite cu dobânda în avans În acest caz. întrucât aceasta permite instituției de credite depozitare să fructifice aceste fonduri și astfel să remunereze clientul la un nivel mai ridicat. rata dobânzii crescând în funcție de mărimea perioadei. să încaseze dobânda aferentă acestuia. c) depozite cu opțiunea de a retrage o parte din numerar înainte de scadență Instituțiile de credit pot oferi clienților opțiunea de a retrage înainte de scadența depozitului o parte din suma depusă. ”Imobilizarea” fondurilor constituind depozite la termen pe durata contractuală. În cazul în care clientul denunță contractul înainte de maturitatea depozitului. deponentul poate primi dobânda aferentă perioadei de depozit chiar la momentul încheierii contractului. Există desigur posibilitatea inserării unei clauze contractuale care să . Depozitul la termen presupune deschiderea unui cont curent care oferă avantaje în sensul adaptabilității la cerințele clientului. 6 și 12 luni. în condițiile expres stipulate în contract. dobânzile la termen sunt purtătoare de dobândă. fără diminuarea sau cu o diminuare nesemnificativă a dobânzii aferente sumei rambursate. Cele mai frecvente termene sunt 1. Astfel.Depozitele reînnoibile automat la scadență vor fi clasificate în funcție de scadența cea mai apropiată în timp. în funcție de termenul de plată a dobânzii întâlnim: a) depozite cu plata periodică a dobânzii Pentru astfel de depozite. rata acesteia fiind influențată nu numai de mărimea perioadei depozitării. la anumite intervale de timp și înainte de împlinirea termenului depozitului. Așadar. cu posibilitatea transformării acestora în numerar numai cu plata unor penalități poate constitui un avantaj.

aceasta din urmă se adaugă la suma depusă inițial. care nu va varia indiferent de evoluția pieței. întâlnim următoarele forme ale depozitului la termen: a) depozitul cu capitalizare. pentru cea de-a doua perioadă. la scadența depozitului acesta se prelungește pe o perioadă identică cu cea inițiala. dobânda aplicată va fi mai mică (dobânda pentru conturile curente). Astfel. rata dobânzii se va calcula la suma depusă inițial plus dobânda obținută până atunci. nefiind nevoie de deplasarea clientului la sediul instituției de credit. instituția de credit poate modifica rata dobânzii pe perioada depozitului. În funcție de opț iunea de reînnoire a depozitului pentru același termen cu cel inițial. b)depozite cu dobândă fixă Aici este asigurată existența unei rate fixe a dobânzii pe perioada depozitului. În funcție de felul dobânzii. . acesta fiind periodic. întâlnim: a) depozite cu dobândă variabilă În acest caz. avem: a) depozitul cu prelungire automată. dobânda adăugându-se la suma depusă inițial b) depozitul fără capitalizare În acest caz. dacă clientul are opțiunea capitalizării dobânzii.prevadă adresarea unei notificări băncii cu privire la intenția de retragere a sumelor înainte de termenul stabilit. Astfel. în funcție de evoluția pieței. dacă se optează pentru reînnoire automată. După modalitatea de plată a dobânzii. În situația în care suma depusă este retrasă înainte de data scadenței. dobânda se constituie lunar într-un cont curent. În plus. la care clientul are acces.

depozite rambursabile după notificare la mai mult da 2 ani de la notificare. Acestea includ depozite care.depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare.depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni si mai puțin de 2 ani de la notificare. Depozitele rambursabile după notificare Un alt tip de depozit. Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozite ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar”.b) depozitul cu scadență unică Astfel. 7 este cel al depozitului rambursabil după notificare. sau prin mijloace similare. Astfel. înainte de expirarea perioadei notificate transformarea în numerar nu este posibilă sau este posibilă numai cu plata unor penalități. fiind ” acele depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către operatorii economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit. care nu pot fi transformate în numerar decât după expirarea unei perioade notificate. fără termen. depozitele rambursabile după notificare sunt ”depozite netransferabile. restricții sau penalități seminificative. . fără întârzieri. cecuri. Depozitele transferabile Aceste depozite sunt de tipul overnight. dacă nu se dorește reînnoirea automată. posibil și prin card de credit sau card de debit. tranzacții cu monedă electronică. dar care prevad condiții de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni)”. . fără dobândă. . astfel: . suma depozitului se va transfera în contul curent (se va calcula dobânda la vedere) sau suma va rămâne în același cont. precum transfer credit și debitare directă. explicit precizat de Regulament în art. deși din punct de vedere legal pot sa fie lichidate la cerere. în funcție de perioada notificată. Depozitele rambursabile după notificare se clasifică. sunt supuse unor penalizări și restricții în conformitate cu practicile naționale (clasificate la intervalul până la 3 luni inclusiv) si conturi de investiții fără perioadă notificată sau scadența convenită.

alte depozite cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv. Acesta reprezintă un produs de economisire tradițional. 31/2011 face referire și la alte depozite. pentru vacanță sau pentru achiziționarea unui autoturism. cât și la termen și are numeroase forme. banii pot fi retrași din cont oricând. astfel: . economii pentru constituirea sau cumpărarea de locuințe. Depozitele de economii se diferențiază de depozitele obișnuite astfel: dobânzile sunt în general mai mici decât dobânzile la depozitele la termen și mai mari decât cele la vedere.E. deponentul având posibilitatea de a retrage sau depune numerar în cont în orice moment. inițial specific C. Categoria alte depozite se clasifică. între care: librete de economii. altele decât depozitele overnight și depozitele la termen. economii pentru plasament industrial. însă fără posibilitatea derulării de operațiuni de plăți și încasări multiple. Acesta poate fi atât la vedere. fără a fi aplicabile penalități sau cu o diminuare nesemnificativă a câștigului potențial. in functie de durata inițială a contractului în baza caruiă se constituie depozitul.Alte tipuri de depozite întâlnite în practica bancară Art.C. fără a fi limitativă. Depozitele garanț ii ..alte depozite cu durata initiala de pana la un an inclusiv. și anume ”depozite plasate. . poate fi acum practicat de orice instituție de credit. . ca în cazul contului curent. 6 din Regulamentul nr. următoarele elemente de activ: ” e1) depozite colaterale.alte depozite cu durata initiala mai mare de 2 ani. Această categorie include. e2) depozite garanții si altele asemenea. Depozitul de economii. programe pentru minori. produse destinate exclusiv studenților și pensionarilor etc.

de cele mai multe ori. este specific unor operațiuni strict determinate. Pentru realizarea acestei destinații. existând însă și dreptul obținerii de dobânzii de la instituția de credit. . Depozitul de garanții. Această varietate de depozit presupune indisponibilizarea sumelor depuse până la data confirmării executării obligației garantate pentru care a fost constituită garanția sub forma depozitului colateral. pe lângă caracteristice esențiale ale depozitului. utilizabilă în întregul sistem bancar. civil. Depozitul garanție poate fi menținut și după încetarea raportului juridic în baza căruia a fost constituită garanția. Depozitele garanții sunt încheiate în principiu în scopul facilitării încheierii sau executării unui alt contract. comercial sau de altă natură. Sumele depuse au scopul de a alimenta cardul electronic. funcția garantării executării unei obligație. Specific acestui tip de depozit este că în ipoteza executării garanției. depozitul este completat de un mandat dat instituției de credit depozitare. În practică. transformându-se în monedă electronică. acestea fiind calculate în contul garanției. depozitele colaterale sunt utilizate frecvent pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară.Acestea sunt depozite constituite cu titlu de garanție a executării unei obligații decurgând dintr-un anume raport juridic. acesta se transformă într-un depozit de fonduri. beneficiarul sumei este creditorul obligației garantate. Depozitele pentru achiziționarea monedei electronice sunt specifice instituțiilor emitente de monedă electronică. ci nu deponentul. confirmarea urmând a fi făcută de către creditorul obligației garantate. depozitele constituite cu acreditiv. Depozitele pentru achiziț ionarea monedei electronice Acesta este un tip de depozit cu destinație specială. însă nu trebuie să fie confundate cu depozitele garanții. Depozitele colaterale Această varietate a depozitului bancar îndeplinește. Obiectul lor de activitate este limitat la desfășurarea activității de emitere de monedă electronică și la prestarea de servicii financiare și nefinanciare aferente acesteia. schimbându-se doar destinația sa specială sau indisponibilizarea. după voința părților. împrumută anumite caracteristici ale contractului de gaj. în oricare din variantele acestuia.

În ceea ce privește cauza. Obiectul acestui tip de depozit poartă asupra ”titlurilor”. de principiu. Prin scop. La astfel de servicii apelează de obicei clienții care au fonduri de investiții limitate. cambiile. În ceea ce privește modul de constituire al depozitului bancar de titluri. instituția emitentă de monedă electronică nu poate fructifica sumele depuse. întrucât administrarea titlurilor reglementată la art. 2192 din Noul Cod civil este diferită de ”dreptul de fructificare a sumelor încredințate” prevăzută în articolul precedent. în numele clientului. aceasta fiind mandată să opereze. realizarea serviciilor de administrare a titlurilor depozitate de către instituția de credit depozitară. precum acțiunile. să intermedieze. cu destinație specială – pentru achiziționarea de titluri de către instituția de credit. frecvent. administrarea titlurilor realizându-se printr-un cont distinct. sau clienții neinițiați privind modul de funcționare a bursei. În esență. obligațiunile. biletele la ordin și orice alt titlu care poate fi administrat de o instituție de credit. Noul Cod civil nu oferă o definiție a depozitului de titluri. Depozitul bancar de titluri După cum am specificat. clientul urmărește. Instituția de credit trebuie să-și mențină capacitatea de plată pentru îndeplinirea obligației de răscumpărare a monedei electronice – restituirea valorii sale existente în sold la data cererii de restituire și în perioada de valabilitate. neputându-și asuma riscuri mari. pe care le lasă în administrarea acesteia. acestea nefiind generatoare de dobândă și neputându-se acorda credite în contul lor. depozitul de titluri se diferențiază de depozitul de fonduri. titlurile de stat. depozitul bancar de titluri este sumar reglementat în Noul Cod civil. clientul constituie un depozit bancar de fonduri.Având o destinație specială. cât și obținerea unor avantaje economice. Depozitul bancar de titluri se particularizează prin obiect. pot fi depozitate bunurile mobile incorporale cu un conținut economic. . cauză și efecte. posibilă prin sumele depuse inițial. cecurile.

În cazul titlurilor de credit. După cum prevede și Noul Cod civil. cesionări. după metoda ”celei mai bune execuții”. asemenea cazului valorilor mobiliare. operațiunile specifice acestuia putând fi calificate ca operațiuni conexe. depozitul de titluri poate fi considerat a nu fi un veritabil depozit. doctrina apreciază că obligația de păstrare poate fi însoțită și de obligația girării acestora.Referitor la obligația instituției de credit de a administra titlurile depozitate. astfel încât administrarea titlurilor trebuie realizată cu prudență și diligență. . ea lucrează. Aceasta presupune diverse acte de valorificare a titlurilor obiect al depozitului. transferuri sau plasamente. Din aceste considerente. banca neasumându-și riscul pieței. orice clauză prin care instituția de credit este exonerată de realizarea obligațiilor sale este considerată nescrisă. Operațiunea este caracterizată de faptul că este angajată numai în limitele date de client. se poate reține faptul că păstrarea și conservarea acestora nu sunt de esența administrării titlurilor. potrivit contactului de mandat încheiat cu clientul. precum înstrăinări. gajări.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->