GRINDA CU ZABRELE – structura plana

Sa se determine eforturile axiale in barele grinzii cu zabrele de mai jos, precum si sageata maxima a grinzii, utilizand programul SAP2000.

GEOMETRIA GRINZII SI SECTIUNILE BARELOR 40kN 40kN

40kN

40kN 40kN

MATERIALELE FOLOSITE

Otel S235 E=210000 N/mm2

Ricinschi Adrian

1. ALEGEREA UNITATILOR DE MASURA

Observatie: Unitatile de masura se aleg la dechiderea programului SAP2000. Daca nu sunt alese in momentul deschiderii programului ci pe parcurs, la inchiderea si dechiderea ulterioara a fisierului, acestea revin la unitatile initiale.

Ricinschi Adrian

care are tipuri de grinzi predefinite. care este o varianta generala. In cazul de fata vom folosi varianta “Grid Only”. CREAREA UNUI NOU FISIER In functie de geometria grinzii. cu ajutorul careia trasam liniile ajutatoare pentru definirea geometriei grinzii.2. se poate alege fie varianta “Grid Only”. Ricinschi Adrian . fie varianta “2D Trusses”.

vom defini 7 linii de grid pe directia X si 4 linii pe directia Z. corespunzatoare planului in care se gaseste grinda. DEFINIREA LINIILOR DE GRID In mod implicit. Ricinschi Adrian . programul SAP2000 defineste geometria structurilor plane in planul XoZ. Din acest motiv. La optiunea “Grid Spacing” se introduce distanta dintre liniile de grid (pe directia Y poate avea orice valoare nenula). pentru grinda cu zabrele analizata. dar si o linie pe directia Y.3.

Ricinschi Adrian .

RESPECTIV A ELEMENTELOR FINITE DE BARA Elementele finite de bara se definesc cu optiunile “Draw frame” sau “Quick draw frame”. aceasta urmand sa fie modificata. DEFINIREA GEOMETRIEI GRINZII. Ricinschi Adrian .4. Momentan se pot defini toate barele cu aceeasi sectiune.

de otel sau beton. Se introduce valoarea modulului de elasticitate. deoarece se face doar analiza statica a grinzii. DEFINIREA MATERIALELOR Materialele se definesc din meniul Define Materials Programul SAP2000 are definite unele materiale (din codurile americane de proiectare). programul SAP2000 modifica si densitatea materialului la 0).5. se va considera greutatea specifica a materialului ca fiind 0 (implicit. In acest exemplu. Ricinschi Adrian . Se alege optiunea “Add new material”. Se introduce un nume pentru material si se aleg proprietatile acestuia.

6. Ricinschi Adrian . DEFINIREA SECTIUNILOR Sectiunile de bara se definesc din meniul Define Section Properties Frame Sections Optiunile pentru introducerea sectiunilor de bara sunt: • Importarea unei sectiuni predefinite (profile laminate) • Crearea unei sectiuni de catre utilizator (profile din table sudate. etc. sectiuni de beton armat.) In exemplul dat se foloseste optiunea de importare pentru diagonale (D) si se creeaza sectiunile pentru talpa superioara. talpa inferioara si montanti.

se selecteaza optiunea “Import New Property”. Ricinschi Adrian . Double Angle) si se selecteaza fisierul de unde se vor importa profilele. se alege tipul sectiunii dorite (in cazul de fata. denumirea si dimensiunile lor ramanand cele implicite.pro . In cazul sectiunilor importate. Diagonale Pentru a importa sectiunea. poate fi modificat doar materialul din care sunt realizate acestea.1.6. de unde se va selecta sectiunea dorita. Profilele laminate folosite in Europa se gasesc in fisierul C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 14\EURO.

2. iar pentru talpa superioara si talpa inferioara se foloseste sectiunea de tip Tee. talpa inferioara Sectiunile pentru montanti. talpa superioara si talpa inferioara se creaza folosind optiunea”Add New Property”. Dupa introducerea dimensiunilor sectiunii. Montanti. verificand astfel daca dimensiunile sectiunii au fost introduse corect. talpa superioara. cu dimensiunile prezentate mai sus.6. Ricinschi Adrian . Pentru montanti se alege sectiunea de tip Pipe. In cazul de fata se verifica aria sectiunii. in meniul Section Properties pot fi vizualizate caracteristicile geometrice ale sectiunii.

ATRIBUIREA UNEI SECTIUNI ELEMENTELOR FINITE DE BARA Ricinschi Adrian .7.

ATRIBUIREA PROPRIETATII DE BARA DUBLU ARTICULATA Ricinschi Adrian .Sectiunile de bara se atribuie din meniul Assign care au sectiunea respectiva. Frame Frame Sections. dupa selectarea in prealabil a barelor 8.

REAZEMELE GRINZII CU ZABRELE Ricinschi Adrian . 9. unde se poate anula oricare din cele 6 eforturi globale din sectiunile de la capetele barei. dupa selectarea tuturor barelor. nu si de moment incovoietor). ceea ce corespunde ipotezei de bara articulata . la unul sau la ambele noduri ale barei. In cazul de fata.bara solicitata doar de efort axial. barele nu preiau moment fata de axa 3-3. tinand seama de axele locale ale barelor (axa 3 este perpendiculara pe planul grinzii cu zabrele).Proprietatea de bara dublu-articulata se atribuie din meniul Assign Frame Releases/Partial Fixity. se bifeaza M33 la ambele capete ale barei (astfel.

INCARCARILE NODALE ALE GRINZII CU ZABRELE Ricinschi Adrian . dupa care. Acestea se aplica in sistemul de axe local al nodurilor (care. iar nodul din dreapta jos este simplu rezemat (se blocheaza translatia pe directia axei Z). 10. in mod implicit. In cazul de fata. nodul din partea stanga jos este articulat (se blocheaza translatia pe directiile X si Z). in meniul Assign Joint Restraints se selecteaza optiunile dorite. Rezemarile nodurilor se introduc selectand nodurile fixate.Reazemele corespund legaturilor structurii “cu terenul”. este acelasi cu sistemul global de axe).

STABILIREA OPTIUNILOR DE ANALIZA Ricinschi Adrian . Pentru problema propusa. iar apoi in meniul Assign Joint Loads Forces se selecteaza cazul de incarcare dorit si se introduc valoarea (cu semn) si directia pe care se aplica forta. 11. Pentru aceasta.Incarcarile pe grinda cu zabrele se aplica ca forte concentrate la noduri. se selecteaza nodurile incarcate identic. forta se aplica pe directia Z. iar valoarea este -40 kN (minusul arata ca forta se aplica in sensul negativ al axei).

Pentru grinda cu zabrele plana. din meniul Analyze Set Load Cases to Run se elimina rularea analizei modale (pentru rularea acesteia este nevoie de definirea maselor care. in cazul de fata sunt nule). se poate efectua analiza propriuzisa. in meniul Analyze Set Analysis Options se precizeaza tipul problemei studiate (plana sau spatiala) si tipul de element finit folosit in modelare prin gradele de libertate nodale active. Dupa stabilirea optiunilor de analiza. 12. Totodata.Inainte de efectuarea analizei modelului. cu Analyze Run Analysis (Run Now). acestea sunt UX si UZ – translatii pe directiile axelor din plan. cu geometria definita in planu XoZ. INTERPRETAREA REZULTATELOR Ricinschi Adrian .

corespunzatoare translatiilor UX si UZ. Apropiind cursorul de nodurile grinzii. sunt nenule). daca modelarea a fost corecta.Dupa efectuarea analizei. numai componentele u1 si u3. Ricinschi Adrian . programul arata forma deformata a grinzii cu zabrele. apar pe ecran si valorile deplasarilor la noduri (in cazul de fata.

Eforturile din bare se afiseaza din meniul Display Show Forces/Stresses zabrele modelate corect. In cazul grinzilor cu Ricinschi Adrian . Frames/Cables. va exista doar diagrama de forta axiala.

iar barele comprimate cu rosu.Barele intinse sunt reprezentate cu culoare galbena. Ricinschi Adrian .

13. Ricinschi Adrian . eforturile din barele intinse rezulta mult diminuate. OBSERVATIE In cazul definirii de articulatii in ambele noduri rezemate ale grinzii cu zabrele. prin schimbarea schemei statice.