MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

10. Elemente de proiectare. 12. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 6. 4. Tehnici de măsurare în domeniu. 28. 2. Iniţierea unei afaceri. 29. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. 14. Sisteme de automatizare. 11. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. 23. Comunicare în limba modernă. Managementul relaţiilor interpersonale. 20. Sănătatea şi securitatea muncii. 22.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. 19. 27. Detectarea defectelor. 21. Asamblări mecanice. 26. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Planificarea şi organizarea producţiei. Gândire critică şi rezolvare de probleme. 8. 17. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. Sisteme de operare în reţea. 7. 18. Utilizarea dispozitivelor periferice. 3. Dezvoltarea carierei profesionale. Circuite electronice. Instalare hardware şi mentenanţă. Sisteme de acţionare electrică. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Comunicare. 5. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 15. Procesarea datelor numerice. Asigurarea calităţii. 13. 25. Sisteme de transmitere a mişcării. Întreţinere planificată. 16. Circuite electrice. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . Instalarea sistemelor de calcul. 30.

Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.0 7 Procesarea datelor numerice. 3. 3. 2. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă.0 5 Comunicare. 1. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 2. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. NR. Susţine prezentări pe teme profesionale. 3. 3. Evaluează rezultatele obţinute. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Managementul relaţiilor interpersonale. 1. 1. 3. CREDITE 2.0 3 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web.0 4 1. Elaborează documente pe teme profesionale 1. 4. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. Exprimă mesaje orale. 1.0 2. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale. Elaborează mesaje scrise. Utilizează informaţii de pe internet. Elaborează un plan de afaceri. 1. 4. 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2. 1. 5. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 2. 1. Identifică probleme complexe. CRT. Gestionează conflictele. 3. Moderează dezbateri şi şedinţe. 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . 1. 2. 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 3. 2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2. 1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Creează şi menţine relaţii profesionale. Rezolvă probleme. Prelucrează datele numerice.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. Defineşte posibilităţile pieţei.0 8 Iniţierea unei afaceri.

3. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 1. 1. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.0 17 Întreţinere 1. 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 4. Programează activitatea de întreţinere. 1. 4. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 3. Analizeazǎ specificul proiectului.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD.0 12 1.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. CRT. 2. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 2. CREDITE 1. Elemente de 1. 2. prevenirea şi stingerea incendiilor.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. producţiei. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 2. Aplică instrumente ale calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie.0 1. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Asigurarea calităţii.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. Coordonează activităţile în caz de accident. 4. 1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 3.0 1. Utilizează documentele sistemului calităţii. 3. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 2. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 1. Sănătatea şi securitatea muncii. 1.NR. 3. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 3. 3.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . 1. 3. 2. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. NR. 1. Programează activităţi specifice locului de muncă. 1. Utilizează procedurile de audit al calităţii.

NR. 2. microprocesor 2. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Depistează defectele semifabricatelor.0 1. 2.5 0. sistemelor tehnice. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.c). defectelor. 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică. Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. pieselor. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. 18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. Detectarea 1.a de joasă tensiune. Circuite electrice. Efectuează controlul semifabricatelor. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. Circuite electronice.0 1. pieselor. Caracterizează sistemele de reglare automată. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.0 1.0 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. 2. 1.0 0. 3. 3. Asamblări mecanice.a). periferice 2. 2. 2. 2. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 3. CREDITE 1. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. 3. 1. 2. 3. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 4. Evaluează performanţele circuitelor electronice. CRT. sistemelor tehnice. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . 3. automatizare. 3. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. Utilizează aparate de c. 3. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. specific domeniului. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul. sistemelor tehnice. pieselor. Realizează sisteme de acţionare electrică. Selectează metode de control al semifabricatelor. 5. Identifică tipuri de circuite electronice. Monitorizează lucrările de întreţinere. Utilizarea 1. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.0 1. Sisteme de 1. 3. Sisteme de acţionare 1.

Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.0 1. Instalează şi configurează unităţile fixe. Instalarea sistemelor 1. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor. 6. Utilizează NOS. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . Instalare hardware şi 1. Explică principiile procedeelor de a transmite date. CRT.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. 4. Instalează şi configurează dispozitive periferice. CREDITE 1. Instalează şi configurează unităţile mobile. NR. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. 4. 6. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Asigură mentenanţa componentelor hardware. 1. 4. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 5.0 1. 5. 3. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. Instalează şi configurează aplicaţiile software. Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. 2. Instalează şi configurează sistemele de operare.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. 3.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. 1. 2. Administrează NOS. Realizează reţele de calculatoare. 1. reţea 2. 4. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. 3. 4. 2. 2. 3. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor.NR. Instalează şi configurează dispozitive media. 3.

4. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.0 Competenţe: 1. Elaborează mesaje scrise. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. 2. Exprimă mesaje orale. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 5. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 .

• acţiuni proprii (realizarea de operaţii. prezentări de produse / servicii. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. explicaţii. • conferinţe. în diverse registre. • informaţii factuale. neutră). • termeni specifici mesajelor mass media. sentimente. discursuri. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). verificarea sensului prin alte surse. • opinii. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. • ideea principală (sensul global). • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. sentimente. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. de lungime variabilă: • mesaje. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. atitudini (pro. puncte de vedere. pe teme de interes comun. contra. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). emise la viteză normală. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. relevant pentru domeniul ocupaţional. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. detalii. atitudini. • conversaţii telefonice. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. limbaj corporal / nonverbal.Titlul Unităţii: Competenţa 1. (b). specificaţii de produse şi servicii. activităţi). emise de cei din jur. talk-show-uri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • vocabular specific comun. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare.1: 1. opinii. anunţuri publice. • transmisiuni radio şi TV. formale şi informale. relevante pentru sarcina de lucru. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului.

(f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b). (e).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.

anunţuri. cereri. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. modificarea unor operaţii. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. note. date tehnice ale unor produse şi servicii. • date privind: materii prime. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. grafice. atunci cînd este necesar. în diverse registre. • informaţii profesionale: instrucţiuni. reclamaţii. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. fişe tehnice. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. explicaţii. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. faxuri. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. • notiţe. reclame. • tabele. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. pagini Internet. • diagrame şi alte materiale vizuale. standarde. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. relativ complexe. pe teme de interes comun. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. materiale şi produse finite. prospecte.2: 1. luarea de decizii. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. instrucţiuni. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. formulare. • informaţii factuale. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare. scheme. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • instrucţiuni. • mesaje. rapoarte. manuale tehnice. în scopul luării unor decizii.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d).Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. detalii sau opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). atunci cînd este necesar. Probe orale. Probe orale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri.

• descrieri de obiecte. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. relevant pentru domeniul ocupaţional. • aranjamente sociale. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. • personal şi social – situaţii specifice în familie. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. instrucţiunilor. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • faţă în faţă. explicaţii. şcoală. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. în conversaţii de lungimi variate. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional.Titlul Unităţii: Competenţa 1. operaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . comunitate. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. detalii de operare. • vocabular specific comun.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • la telefon. situaţii conflictuale. la locului de muncă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). (c) Formularea clară. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. sfaturi. (b). robot telefonic. • vocabular adecvat contextului personal şi social. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. în diverse registre. întrebărilor şi solicitărilor. la viteză normală. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. procese.3: 1. • profesional – situaţii specifice în organizaţie.

formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. la subiect şi la cititorul intenţionat. • organizarea locului de muncă. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. • calitatea serviciilor / produselor. membri ai organizaţiei. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. note. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. în limbaj clar şi precis. (c) Transmiterea. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. • procese verbale. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. standarde). în diverse registre. • activităţi şi procese de producţie. • aranjamente şi instrucţiuni. de lungimi variate: • informaţii factuale. fişe de evidenţă. mesaje (inclusiv e-mail). documente de evidenţă primară.4: 1. şedinţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. structurate şi cu folosirea de conectori. • mesaje din partea altor persoane. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. la tipul de text. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. fişe tehnice.Titlul Unităţii: Competenţa 1. eseuri. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. procese. • idei. formule de politeţe. inclusiv date personale. În texte. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. fişe de producţie. puncte de vedere. facturi pro-forma. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. opinii. • dicţionare. rapoarte. colegi.

(c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (b). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. la viteză normală. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . evaluări de: produse. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • ipoteze. activităţi profesionale zilnice. în conversaţii de lungimi variate. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. situaţii conflictuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. servicii. b. tehnologii. a. activităţi şi aranjamente operaţionale. privind: • aranjamente la locul de muncă. predicţii. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. • preferinţe. în contexte profesionale predictibile. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. • relaţii cu clienţii şi partenerii. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. rapoarte intermediare / de progres. procese.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. Discuţii profesionale. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • chestiuni profesionale de interes comun b. făcute la viteză normală. • notiţe. cum ar fi planuri. • prezentări de produse. Schimburi de opinii. negocieri. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. sarcini de lucru.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. • întîlniri profesionale de rutină. c. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • întîlniri formale / informale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în conversaţii şi prezentări.5: 1. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. c. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. contacte profesionale informale. situaţii familiare. faţă în faţă sau telefonic. • formule de iniţiere. în diverse registre. în conversaţii de lungimi variate. derulate cu viteză normală. pe bază de materiale pregătite în prealabil. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. Prezentări scurte. scheme de prezentare. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. în diverse registre. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. • în faţa unui auditoriu (prezentări). robot telefonic (schimburi de opinii. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). • la telefon. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. (d). (b). discuţii profesionale). • vocabular specific comun. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. în care să includă informaţii faptice. interpretări şi opinii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. discuţii profesionale). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. • faţă în faţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevant pentru domeniul ocupaţional.limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie.

0 Competenţe: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. Rezolvă probleme. 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Evaluează rezultatele obţinute. Identifică probleme complexe. 3.

(b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. compara situatia problema cu situatia normala. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. interacţiuni între oameni. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Definirea problemei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . cauze şi efecte ale problemei.Titlul Unităţii: Competenţa 2.1: 2. proces de muncă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. sesizări. conform criteriilor de performanţă (a). cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe.

Titlul Unităţii: Competenţa 2. Aplicarea planului de acţiune. financiare. Alegerea celei mai potrivite soluţii. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a). timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 .2: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. alocarea de resurse (materiale. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Întocmirea planului de acţiune.

să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. acţiuni. generează şi extinde idei. responsabilităţi.3: 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. Obţinerea feed-back-ului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. dacă este cazul concluzii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. conform criteriilor de performanţă (a). aplică măsuri de corecţie. Analizarea metodei aplicate.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Gestionează conflicte. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 .0 Competenţe: 1. 2. 3. Creează şi menţine relaţii profesionale.

analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. analiza unor indicatori de coeziune socială. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. motivare. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. Stabilirea unor relaţii de cooperare. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. exprimă un feedback pozitiv. psiho-sociali. face distincţie între fapte. Susţinerea muncii în echipă . integrare. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. discutarea deschisă a iniţiativelor.Titlul Unităţii: Competenţa 3.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. încredere în deciziile luate de grup. (b). ascultă sugestiile celorlalţi. cade de acord. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. în interesul reciproc al părţilor. contextuali. nu întrerupe interlocutorul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . (c). interviuri. formulează propuneri consensuale. încurajare. culegere de mărturii. redefiniri de rol.

feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). aplanarea. (a) Identificarea surselor de conflict. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (c) Medierea conflictelor. compromisul. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. forţarea. (b). MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 .Titlul Unităţii: Competenţa 3. confruntarea. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.2: Criterii de Performanţă: 3.

(a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. clienţi personale. psiho-sociale. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: 3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. preferabil în situaţii reale. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: Competenţa 3. colegi.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 . 2. comunicare) pentru crearea documentelor Web.0 Competenţe: 1. 3. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 4. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web.Titlul Unităţii: 4. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează informaţii de pe internet.

OR. uşurinţă în utilizare. resurse umane implicate în sistemul informaţional. NOT).>=.Titlul Unităţii: Competenţa 4. bază tehnică. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. bănci de date. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe orale. bază informaţională. motoare de căutare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. egal. diferit) sau operatorii logici (AND.<=. corectitudinea informaţiei obţinute. flux informaţional. selectarea după criterii/chei multiple.1: 4. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. proces informaţional. utilizând operatorii relaţionali (<. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. sistem informaţional. rapiditatea obţinerii informaţiei. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 . Internet. baze de date. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. sistem.>. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. sistem informatic. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet .

rapoarte (simple. conform condiţiilor de aplicabilitate. interogări ale bazelor de date. schiţe. foi de lucru. baze de date. utilizarea macrocomenzilor (macro). conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. grafice. complexe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. imagini. binare). fişiere (text. şir de caractere (text). validarea datelor. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). conform condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: Competenţa 4. logic. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. Titlul Unităţii: 4. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . .2: 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. pivot). (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. formulare (templates). tabele. liste. tabele.

3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului.Competenţa 4. editoare de imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . liste. casete combinate. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. configurare si administrare. sunete. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). conformitate cu cerinţele proiectului. rapoarte. hărţi de imagini. raport text/imagine. acurateţe. baze de date ASP. butoane. tabele. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. ferestre. sisteme de gestiune a bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. editoare de HTML. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. lizibilitate. servere text. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. casete de dialog. formulare. conform condiţiilor de aplicabilitate. imagini. de design. filme. anomaţie. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. cadre. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. Titlul Unităţii: 4. Client-Server viteza de încărcare.

(c) şi (d). etapele. conform condiţiilor de aplicabilitate. Instrumente software: pentru crearea graficelor. Etapele unui proiect:justificarea economică. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). managerul de proiect. calitatea. obiectivele proiectului. grafic de activitati. dependinţe). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). de excepţii. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. cost. conform condiţiilor de aplicabilitate. traiectorie critică. controlul riscului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. elemente de evaluare. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. alocarea resurselor (efort/durată. managementul riscului. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor.4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. diagramelor (Gantt). Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. structura pe activităţi (WBS). mijloacele de control. planul de proiect. schitelor. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor.Competenţa 4. rapoarte (de progres.de sfârşit de proiect). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. controlul schimbării. managementul configuraţiei. structura echipei de proiect. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. fazele unui proiect. echipa de proiect (roluri). Probe de Evaluare: Probe practice. planul unui proiect. planurile. structura activităţilor (WBS). Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. sabloanelor de prezentare. componentele şi obiectivele proiectului.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. reguli gramaticale. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.Titlul Unităţii: Competenţa 5. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.3: Criterii de Performanţă: 5. folosirea imaginilor. a schemelor. manuale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 . c) Verificarea documentului. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. b) Scrierea unui document clar şi corect. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. coerenţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. redactarea. (b).

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 .0 Competenţe: 1. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 2.

prezentare. limbaj verbal şi nonverbal. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. Titlul Unităţii: 6. certificate. recomandări. autoevaluare. diplome. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. prezentare orală.1: 6. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. premii. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. abilităţi sociale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). Identificarea cerinţelor locului de muncă. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. fişa angajatului. atitudine. . competenţe profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. comentariu cu privire la perfomanţa personală. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .Titlul Unităţii: Competenţa 6. Probe orale. reglementări. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. în condiţiile de aplicabilitate date. ţinută. condiţii specifice angajatorului. aspiraţii profesionale. Portofoliu personal: rezultate la testări. postură. Curriculum Vitae. produse reprezentative pentru locul de muncă.

2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. programe de scurtă durată. consultanţă de specialitate. (b). spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională.Competenţa 6. competenţe. non formală. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. conferinţe. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. Titlul Unităţii: 6. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. învăţare continuă. studiu individual. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. voluntariat. programe de formare continuă la locul de muncă. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. aptitudini necesare unei calificări. cursuri serale.

consultanţă specializată. aprecierea propriilor performanţe. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. manuale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. discuţii. articole de specialitate. consilieri ai carierei profesionale). Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate.Competenţa 6. consultarea unor persoane specializate (psihologi. Titlul unităţii: 7. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. afişe. articole şi emisiuni ale mass-media.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .

3. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. Prelucrează datele numerice.0 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 . 2.

conform criteriilor de performanţă (a). tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. Înregistrarea datelor.1: 7. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 7. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. masă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. dimensiuni. temperatură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. densitate. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . concentraţie. distanţe.

PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. calcule economico-financiare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 .Titlul unităţii: Competenţa 7. Utilizarea formulelor de calcul. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. radicali. media aritmetică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. geometrică.2: 7. Citirea graficelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. (b). abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. (c ) şi (d). procente. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). dispersia. ecuaţii liniare cu două variabile.

radar. cauze. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii: Competenţa 7. tendinţe liniare. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. tipuri de erori. Paretto.3: 7. erori. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. circulare. Gantt cumulativă. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. în coloane şi bare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . (b). (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8. Defineşte posibilităţile pieţei 3.0 Competenţe: 1. Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 .

ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 .Titlul Unităţii: Competenţa 8. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială.1: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. discuţii cu profesorii. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. analiză SWOT. oportunităţi de dezvoltare.Titlul Unităţii: Competenţa 8. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. materiale. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). sponsorizări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global. asocieri. proiecte cu finanţări nerambursabile). d) Identificarea strategiilor de marketing. (b). marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. umane.2: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. naţional.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. dinamism structural). adecvare.Titlul Unităţii : 9. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. metoda PERT. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. în serie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). în flux. metoda CPM. de masă. în celule de fabricaţie programare liniară. adaptibilitate. automatizată.

fişa de lansare a produsului/serviciului . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.unelte de lucru . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (a).semifabricate .materii prime şi materiale .calificată .fişe tehnologice . (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . conform criteriului de performanţă (b).grafice. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 .folosind software Necesarul de materiale: . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).Titlul Unităţii : 9.clasic . în aria de aplicabilitate specificată.3: Programează activităţi specifice locului de muncă. diagrame . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. în aria de aplicabilitate specificată. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.necalificată . profesionistă .

Utilizează documentele sistemului calităţii. Aplică instrumente ale calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. 2. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 Competenţe: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 4.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 10.( b) şi (c). Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. diagrama Ishikawa. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 . histograma defectelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.

.1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. .3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. .4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.0 Competenţe: . ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1.

funcţiile şi scopul produsului. dimensiuni. încadrare în standarde. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. fiabilitate. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează.1: 11. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. timp de realizare.Titlul unităţii : Competenţa 11. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. masă. costuri. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. realizând şi folosind un tabel. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. materiale şi tehnologii. aspect.

estetică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 . ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. formă. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming.Titlul unităţii : Competenţa 11. ergonomie. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. cercetarea produselor existente. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. siguranţă.2: 11.

Titlul unităţii : Competenţa 11. componente. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. materiale. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. folosind produsul din competenţa 2. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului .

Utilizarea metodelor de prezentare grafică. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. diagrame. specificaţii de materiale.4: 11. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. Alegerea formei de prezentare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . desene de detaliu. (b) şi (c). evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. folosind produsul din competenţa 2. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare.Titlul unităţii : Competenţa 11. standardele şi legislaţia în vigoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. tehnologii de realizare.

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 2.0 Competenţe: 1. prevenirea şi stingerea incendiilor. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 3. Coordonează activităţile în caz de accident. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 .

nisip. filme. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. curente. pături. periodice. hidranţi. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. cu praf. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. broşuri. pliante. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj.afişe. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). individuale . cataloage. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. materiale igienico-sanitare. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului.Titlul Unităţii : 12. stingătoare cu spumă. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. fişe. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. trusă de prim ajutor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12.

jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. defecţiuni ale utilajelor .Titlul Unităţii : 12. note informative Situaţii de risc: . statistici.Perturbări funcţionale.Nerespectarea principiilor ergonomice . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 . Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă .

Titlul Unităţii : 12. viteză de reacţie. planificarea acţiunilor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Coordonează activităţile în caz de accident. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . (b). Evaluarea intervenţiei în caz de accident. evacuarea accidentaţilor. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. 3. încadrarea în timp.

Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.0 1. 3. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . 2.

roţi de fricţiune. cabluri. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 . variatoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. arbori. lagăre. roţi de curea. cuplaje. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.1: 13. conform criteriilor de performanţă (a) . osii. construcţie. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. material. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. lanţuri. roţi dinţate. parametri geometrici si constructivi curele.

ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Interpretarea documentaţiei tehnice. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. demontare. respectând criteriul de performanţă (b). conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. schema de montaj pregătitoare. desen de ansamblu. montare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . Repartizarea sarcinilor echipei de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 13. respectând criteriul de performanţă (c). Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru.

ajustarea curselor verificări curente. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. conform criteriilor de performanta (a) . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. curăţire. ungere. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Efectuarea reglajelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 . Respectarea normelor de protecţie a mediului. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. ajustarea jocurilor. paralelismul arborilor.Titlul Unităţii : 13. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. 3. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Analizeazǎ specificul proiectului. 4. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1.0 Competenţe: 1. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. 2.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Help desenarea. View. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului.Titlul unităţii : Competenţa 14. Modify. punct median. perpendiculare. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. enumerându-le într-un raport. editarea obiectelor elementare. eficienţă. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Format. modificarea. Insert. Edit. timp de execuţie şi revizuire. Tools. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . transferul informaţiilor File. cost. (b). acurateţe. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 1: 14. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Bonus. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Draw.

că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. textile aranjare. prin realizarea unor desene. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. 2: 14. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. placă video. copiere. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. ştergere. construcţii. electromecanic. CD-ROM. diametre. racordare. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. electric. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. rază. colorare. hard disk. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . memorie RAM. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. unghiuri. electronic. Cotarea desenelor.

dimensiunea hârtiei caracteristici. text pe un rând. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. prin realizarea unor desene relevante. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Aplicarea textelor pe desene. copiere desene din CAD în Word plan complex. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. numele şi locul de memorare al fişierului. ştergere text. pe mai multe rânduri. copiere. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). unitǎţile de mǎsurare utilizate. munca cu alţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare.Titlul unităţii : Competenţa 14. tipărire. responsabilitǎţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 . 3: 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. (b). mutare.

că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 4: 14. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . responsabilitǎţi. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. de revoluţie feed-back. plan complex. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. extrudate. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. prin realizarea unor desene elementare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. documentaţie tehnicǎ.

Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 .0 15. 2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.

________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. holonice.Titlul Unităţii : 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. moduri şi tipuri de producţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 . tipuri de fabricaţie inteligente. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. bionice economic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. de calitate. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial.

de evaluare a riscului. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. sincronizarea. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 . atribuţiile locului de muncă. tipuri de echipamente. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. rezultatele activităţii. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. concurenţa. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

comanda.3: 15. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. controlul calităţii. manipularea. controlul. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. stocarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . controlul producţiei. sănătatea şi securitatea muncii. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. conducerea planificarea producţiei. transportul.Titlul Unităţii : Competenţa 15.

Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . 3.0 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

elemente de automatizare. traductoare. scheme bloc. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). scheme cinematice mecanice. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. prin care candidatul demonstrează. scheme electrice. printr-o diagramă bloc. electrice. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice.Titlul unităţii : Competenţa 16. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. adaptoare. echipamente pentru achiziţia. Probe scrise şi orale. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. înregistratoare. transmiterea şi prelucrarea datelor. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. şi să efectueze calcule. condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). conform precizărilor din criteriul de performanţă (c). Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. clase de precizie. domeniul / domeniile de măsurare. durabilitatea. serie mică. precizia. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. fidelitatea. (d).Titlul unităţii : Competenţa 16. valoarea diviziunii. (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. 2: 16. justeţea. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. fiabilitatea ). timpul de răspuns. tipul de producţie (unicate. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. instrucţiuni de utilizare valori nominale. Probe practice şi scrise. indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. rezoluţia. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . parametrul măsurat (valori prognozate). prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare.

planimetre. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. acceleraţii. mecanice (forţe. trasare de grafice şi diagrame. toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. vâscozităţi. conform criteriilor de performanţă (a). raportoare. ohmmetre. termice (termometre. puteri. densimetre. calcule matematice. contoare termice). vitezometre. prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. contoare electrice). densităţi. rigle. (b) şi (e). viteze. energii). Probe practice şi scrise. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . cupluri. tensiuni electrice. Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. voltmetre. timp). cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. 3: 16. comparatoare. vacuumetre.Titlul unităţii : Competenţa 16. fizico-chimice (balanţe. Analizarea rezultatelor măsurării. pentru mărimi mecanice (dinamometre. wattmetre. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. arii. (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. debitmetre). energii active. ceasuri şi cronometre). turometre. termice (temperaturi. dozatoare volumetrice). vâscozimetre. debite). electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. micrometre. şublere. Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. presiuni. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. indicatoare de nivel. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. turaţii. comparare cu valori nominale sau limită. volume. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. fizico-chimice (mase. rezistenţe). electrice (ampermetre. Metode de măsurare: directe. manometre. indirecte. accelerometre. unghiuri. abateri). niveluri.

3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.0 1. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. Programează activitatea de întreţinere. Monitorizează lucrările de întreţinere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 . 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17.

Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. norme. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. metodologii. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. normative. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. cărţi tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. cataloage. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 .Titlul unităţii : Competenţa 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unui plan de întreţinere.

D.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 . . (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri. S. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. A.V. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.materiale. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.C.M. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere.

documentaţie tehnică de firmă. cărţi tehnice. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. Probe scrise şi practice care atestă. de prevenire şi stingere a incendiilor. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. normative. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. cataloage. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice care atestă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. 3: 17. Probe orale.Titlul unităţii : Competenţa 17. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. de prevenire şi stingere a incendiilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. scrise şi practice care atestă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.

Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 2. Caracterizează sistemele de reglare automată.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 .0 1. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. 3.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). de execuţie(de reglare). de reacţie. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18. elemente de comparaţie. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. de comandă . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. 1: 18. elemente de execuţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . de ieşire. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. regulatoare automate.

respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de comparaţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. pneumatic. hidraulic). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18. regulatoare automate. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date.Titlul unităţii : Competenţa 18. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. factori fizici. agentul de lucru (electric. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteza de reacţie.

elementul de comparaţie. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). tensiune) .mărimi neelectrice ( nivel.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. Probe scrise. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . frecvenţă. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. regulatorul automat. acceleraţie. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.Titlul unităţii: 18. debit. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . presiune. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.mărimi electrice ( fază. sisteme de reglare cu program variabil. putere. curent. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. viteză. deplasare. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c).

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 . Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.0 1. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1. Realizează sisteme de acţionare electrică.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. 3. 2. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic.Titlul unităţii : Competenţa: 19. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. comandă. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. protecţie şi semnalizare). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. sistem de transmitere a mişcării. Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. motoare electrice. sistem de transmisie a mişcării. motorului electric.1: 19. instalaţia de comandă. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. sistemului de transmisie a mişcării. Criterii de Performanţă: (a) . să specifice rolul funcţional al acestora. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. maşinii de lucru. maşini de lucru .

Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. motor de acţionare. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 .Titlul unităţii : Competenţa: 19. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. cu verificarea finală a continuităţii acestora. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. 2: 19. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate.

tensiunea electrică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare.Titlul unităţii : Competenţa: 19. intensitatea curentului electric. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. comenzile aparatelor de comutaţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. 3: 19.

c.0 1.) 3. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. CIRCUITE ELECTRICE 1.a. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 . Realizează circuite electrice de curent continuu (c.) 2. Utilizează aparate de c.a de joasă tensiune.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.

1: 20. Analizarea circuitelor de c..c. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d).c. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 . aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).c. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei.

Măsurarea parametrilor de circuit.a. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. cu rezistoare. Simularea funcţionării circuitelor de c. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. bobine.a.a. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 .: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a).a. intensităţi. folosind soft didactic. Realizarea circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. tensiuni. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. (b). condensatoare.a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj.Titlul Unităţii : Competenţa 20.

3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20. de joasă tensiune. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. Verificarea funcţionării circuitelor de c. Siguranţe. contactoare.Titlul Unităţii : Competenţa 20. întreruptoare automate. comutatoare Lămpi cu incandescenţă.a.a. Receptoare: Circuite de c. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. lămpi fluorescente. relee electromagnetice.a. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c.a. Realizarea circuitelor de c. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. relee termice relele termice. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. motoare electrice Circuite de c. de joasă tensiune cu aparate de protecţie.a. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. comutaţie şi receptoare.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 . 2. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .0 1. Evaluează performanţele circuitelor electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. Identifică tipuri de circuite electronice. 3.

Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice.circuite integrate: numărătoare. LC. stocare informaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . codificatoare/decodificatoare. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). de curent. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. de putere . codificare/ decodificare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. comandă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 . microcontrolere . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.alimentare electrică. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) .dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: .oscilatoare: RC.amplificatoare: de tensiune. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. modulare/demodulare. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. . 1: 21. numărare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . multiplexare/demultiplexare.circuite digitale: porţi logice. generare de semnale. control. multiplexoare/demultiplexoare . memorii (RAM şi ROM).surse de alimentare. amplificare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu.

Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. impedanţe. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic.amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: .Titlul Unităţii : Competenţa 21. puteri electrice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). frecvenţmetru. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. curenţi. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. curenţi. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. frecvenţe.multimetru. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). 2: 21. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. memorii. conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. de putere -oscilatoare: RC. cataloage de circuite integrate. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. 3: 21. Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. codificatoare/ decodificatoare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. de curent. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). scheme de execuţie. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. după conectarea circuitului electronic. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 .

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 . 2. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.0 1.

conform criteriului de performanţă (b). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.1.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (a). metoda interschimbabilităţii parţiale. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. SDV-uri. documentaţia tehnică. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. pentru două situaţii diferite. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . ajustării. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. metoda sortării. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. pentru două situaţii diferite. reglării utilaje. conform criteriului de performanţă (c). programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

prin presare. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin nituire. documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 . utilaje şi SDV-uri specifice.Titlul Unităţii: Competenţa 22. sudare de pregătire a reperelor. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. lipire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.2.

prin pene şi ştifturi.Titlul Unităţii: Competenţa 22. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare.: Criterii de Performanţă: 22. asigurarea organelor de asamblare necesare. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. documentaţie tehnică. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 . (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. prin caneluri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. filete. conform criteriului de performanţă (b). conuri. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.3. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

Efectuează controlul semifabricatelor. 3. DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. 3 1.0 Titlul unităţii: 23. sistemelor tehnice. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 2. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. pieselor.Titlul unităţii:23. pieselor. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Depistează defectele semifabricatelor. pieselor.

lupă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . al elasticităţii arcurilor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ultrasonic. magnetic. fisurilor microscopice. megohmetru. calibre. cu radiaţii X şi Gamma. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. ruleta. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . termometre. durităţii. pieselor. şubler. lichide penetrante. Titlul unităţii: 23. microscop metalografic. contoare pentru radiaţii. conform criteriului de performanţă (b). pulberi magnetice. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. conform criteriului de performanţă (a). rulmenţilor. DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . sistemelor tehnice. Selectează metode de control al semifabricatelor. surse de radiaţii. pirometre.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. comparator.Competenţa 23. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: .1. pieselor şi sistemelor tehnice. micrometru.

pieselor şi sistemelor tehnice. : Depistează defectele semifabricatelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . fisuri. pieselor. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. pieselor. incluziuni metalice şi nemetalice. pori. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. prin întocmirea unui raport specific. pieselor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Competenţa 23.2. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. Titlul unităţii: 23. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b).

conform criteriului de performanţă (b). sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. scriind un raport. microscopic. cu radiaţii Gamma. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. : Efectuează controlul semifabricatelor. Evaluarea rezultatelor controlului. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.3. sistem tehnic corespunzător calitativ. efectuând o analiză. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor şi sistemelor tehnice. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. ultrasonic. pieselor. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. pieselor şi sistemelor tehnice.Competenţa 23. magnetic. conform criteriului de performanţă (a). cu fişele tehnologice semifabricat. cu lichide penetrante. auditiv. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24.

3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 .1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. 24. 3 1.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. 24.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor.

1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. zecimal. Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie. (d) şi (e) de performanţă. hexazecimal. (b). Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. sau. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie .Titlul unităţii: Competenţa 24. binar adunare. byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . (c). Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scădere şi. sau-nu bit. Descrierea corectă a bazelor de numeraţie. şi-nu.

canale I/O. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei.ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . Descrierea întreruperilor. regiştri. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). bus de date hardware şi software întreruperi DMA. circuite de control decodor.Titlul unităţii: Competenţa 24. ALU (Arithmetic Logical Unit). (c).2: 24. (d) şi (e) de performanţă. (b). porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . bus de adrese. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului).

RAM (Random Acces Memory).3: 24. set de instrucţiuni. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b) şi (c) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ROM (Read Only Memory) statică. Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor. adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 .Titlul unităţii: Competenţa 24. şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor. viteză de acces. dinamică.

2 . Explică funcţionarea unităţilor de afişare. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. 25.5.1. 25. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 .3 . Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor.5 25.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25. 25.4 . Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul. Explică funcţionarea dispozitivele de intrare.

Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. Identificarea interfeţelor calculatoarelor.1 : 25. (b). VESA. (c). Explicarea rolului interfeţelor. pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . EISA. MCA. EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Identificarea porturilor sistemului de calcul. paralel (ECP. PCI. RS232c. centronics. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. pentru unităţile de stocare. PCMCIA) Porturi:serial (USB. BlueTooth). I/O (ISA.Titlul unităţii: Competenţa 25. a memoriei. FireWire. (d) şi (e) de performanţă.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. tastatură. scanner. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. mouse wireless PS2. (c) şi (d) de performanţă. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare. touch pad. mouse. USB număr de caractere pe secundă. mouse optic. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare. tastatură wireless. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. viteza de scanare. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . ATX.Titlul unităţii: Competenţa 25. cititor de coduri de bare.

CRT. Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array).Titlul unităţii: Competenţa 25.3: 25. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare. plasmă.(b) şi (c) de performanţă. ecrane senzitive oscilator de ceas. LCD. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare.

parcare capetelor pistă spiralată. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cilindri. (c). floppy disk. zonă. MFM. Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. RLL platane. sectoare. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. disc magneto-optice. bandă magnetică. hard disk. rază laser. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. (d) şi (e) de performanţă. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. motor. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. CDRW. DVDRW bandă magnetică. Descrierea principiilor de înregistrare optică. disc FM. capete. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . viteze capete.4: 25.Titlul unităţii: Competenţa 25. mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 . filtru de aer. CLV (Constant Linear Velocity).(b).

DDRAM2.Titlul unităţii: 25. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie.5: Explică memoriilor. DDRAM. ROM (Read Only Memory) SIMM. SIPP FPM. Explicarea utilităţii memoriei cache. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. aspect fizic. EDRAM. CDRAM. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. SODIMM. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. RAM (Random Access Memory). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. EDO. DIMM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. VRAM. SDRAM. WRAM timpi de acces. RIMM.

26.6. 26. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1.4. 26. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 . Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.5. Instalează şi configurează sistemele de operare. 26.2.3.0 26.Titlul unităţii: 26. 26. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. Instalează şi configurează aplicaţiile software.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.1.

(b). write. EXT3. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. copiere. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. (c). modify. creare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. execute. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table). NTFS (New Technology File System). EXT2. traverse folders. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 .Titlul unităţii: 26. NFS (Network File System) read. mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. create folders. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. list folders. delete folders. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. (e) şi (f) de performanţă. (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare.

în timp real managere de fişiere. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. programe de backup. programe de reparare a sistemului de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului. multiproces. multiutilizator. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. programe antivirus. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

setări regionale.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. interfaţă video. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul. harddisk. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul. Competenţa 26. (b). linie de comandă. interfaţă grafică procesor.Titlul unităţii: 26. display configurare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (c) şi (d) de performanţă. startup. memorie.

aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. adware. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. capacitate de stocare. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. shareware.Titlul unităţii: 26. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. programe media Tipuri: freeware. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. display. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. viteză de lucru. Competenţa 26. procesor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. memorie. interfaţă video. programe de grafică computerizată.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii.

denumirea şi utilizarea lor corectă. de aplicaţii. de fişier. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem. de rezervă. infecţii cu viruşi. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. de date.Titlul unităţii: 26. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere. erori de configurare.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. protecţie la scriere de disk. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. rutine de imprimare (lipsă hârtie. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. lipsă formatare pagină.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. hârtie de dimensiuni diferite. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. copii de rezervă. executabile. mediu. lipsă cerneală. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. temporare scanare antivirus. de lucru de sistem. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . biblioteci.

capacitate de stocare mouse. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . viteză). Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. tabletă grafică.Titlul unităţii: 26. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu. Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. unix. DOS. imprimantă. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. plotter funcţionalitate. extindere. MacOS procesor (tip. OS2. scanner. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii.

4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 .1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27.0 27. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.

PM (Phase Modulation). __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. FM (Frequency Modulation). COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. (b) şi (c) de performanţă.33. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. ITU-T V. ITU-T V.32bis. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a).34 AM (Amplitude Modulation). ITU-T V. (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării.Titlul unităţii: 27. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 . V24. Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date.

asincrone. mod mesaj. plesiocrone mod circuit. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network). Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. conexiune uşoară. mod pachet metode de acces. cu limitările sale. calitate sincrone. date şi video. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă.Titlul unităţii: 27. integrare de voce. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. viteză. reliabilitate.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). transmitere la distanţă. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 . Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. CSMA/CD reţele în dublu inel. pasarea jetonului. (c) şi (d) de performanţă.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. dublu inel capacitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. magistrală magistrală. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP. FDM. nr de utilizatori.Titlul unităţii: Competenţa 27. token bus reţele în stea.3: 27. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. (b). Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. token ring.

Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). imprimantă. server de imprimantă. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date.mediu magnetic controller de reţea. podurilor (bridges) şi routerelor.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).Titlul unităţii: 27. Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway). (b) şi (c) de performanţă. file server. fibră optică. cablu coaxial. bridge. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. terminal FAX. modem Probe de Evaluare: Probe orale. router. Competenţa 27. disk server. gateway.

1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). 28.4 Administrează NOS.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.0 28.3 Utilizează NOS. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1.2 Realizează reţele de calculatoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 . 28. 28.

11. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a). WIN2003 server. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. configurare uşoară. (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. uşurinţă în utilizare. (b) şi (c) de performanţă. WINXP. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS). UNIX. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. meniuri intuitive. documentaţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . suport. LINUX. securitate. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea.28. WIN2000.

2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. DHCP. Active directory. setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . HTTP. (e) Configurarea browserului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. subnetmask. ICMP.Titlul unităţii: Competenţa 28. (c). POP3. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. IP. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. file sharing. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (d) şi (e) de performanţă. gateway. routare. DHCP. IMAP Remote access. VPN. DNS. FTP. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. java. TELNET. ActiveX. (b). domenii Configurare elemente componente: IP. Network information service. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. SMTP. management centralizat. resurse partajate. FTP. DNS. mail. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. TCP. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. proxy. DHCP. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. UDP. imprimare in reţea. componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare.

imprimantă. placă reţea.Titlul unităţii: 28. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale.3: Utilizează NOS. servere (DNS. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). DHCP.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. boot loader. BIOS. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Configurarea NOS. (b) şi (c) de performanţă. server) sisteme de fişiere. mouse. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server. alegerea configuraţiei de instalat (desktop. Instalarea LINUX. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . SSH. componente hardware (video. gateway. monitor. router. multimedia). modem. samba. tastatură.

pentru Microsoft Windows office. ATA). SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS. Realizarea managementului discurilor. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. aplicare patch. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI.) (d) şi (e) de performanţă. SATA. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. programe de grafică ACL. discuri dinamice pentru LINUX. verificare erori.Titlul unităţii: Competenţa 28. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. (b). defragmentare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 .4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. utilitare. Securizarea NOS. firewall Probe de Evaluare: Probe orale. configurare RAID. Instalarea aplicaţiilor. (c.

5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 .0 29.2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.

unităţi zip. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 .29. unităţi optice. Testarea funcţională a sistemului. memorie. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.1 : 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului. plăci de interfaţă. memorii USB. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. monitor.Titlul unităţii: Competenţa. hard disk. tastatură. placă de bază. sursă. procesor. floppy. carcasă.

Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. RAID) de verificare a funcţionalităţii.Titlul unităţii: Competenţa 29. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. formatare low level low level. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. viteza interfeţei. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul. a vitezei de transfer. tip interfaţă (ATA. SATA. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei.2: 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. SCSI.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. (b) şi (d) de performanţă. adresă (I/O şi memorie). high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 .

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unitate magneto-optică. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. cartuş cu banda magnetică. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. CD-ROM.carduri de memorie unitate CDROM. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare. CDRW. DVDROM. cartuş ZIP. unitate ZIP. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. configura şi instala unităţile mobile. unitate de bandă. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. DVDRW. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 29.3: 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. pentru înregistrare pe banda magnetică. DVDROM. memorii USB.

Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor. rezoluţie. limba implicită a tastaturii). (c) şi (d) de performanţă.4: 29. pentru 2 sau mai multe monitoare).INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). scanner (rezoluţie. (b).Titlul unităţii: Competenţa 29. de viteză de conectică. tastatură (număr de caractere pe secundă. pe port USB. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. adâncime de culoare. (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. viteza dublu click). viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). adâncime de culoare) de comunicare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . Realizarea corectă a testelor de instalare. mouse (viteza cursorului. de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ribbon. modem. placă de reţea pagină de test. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. Rezolvarea corectă a defectelor apărute.Titlul unităţii: Competenţa 29. (c). (d) şi (e) de performanţă. Realizarea corectă a testelor de instalare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b). toner de comunicare. imprimantă. plotter. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. verificare modem. hârtie. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. de conectică. test placă de reţea cartuş. Înlocuirea corectă a consumabilelor. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 .5: 29.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio. aşa cum s-a precizat în criteriile (a.Titlul unităţii: Competenţa 29. plăci de sunet standard.6: 29. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media. plăci de sunet 5. (c) şi (d) de performanţă. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 .) (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media.1 camere video. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30. 30. 30.0 30.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 . 30.1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor.

placă de bază.TITLUL UNITĂŢII: 30. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. gamă de temperatură. unităţi optice. unităţi zip. hard disk. memorie. procesor. Remedierea defectelor de instalare. (b). scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). tastatură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. (c) şi (d) de performanţă. electricitate statică. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. Componente: carcasă. pensule. multimetre. zgomot electric de conectică. monitor. memorii USB (universal serial bus). (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. umiditate. sursă. şurubelniţe. pompe de fludor. interferenţă electromagnetică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. plăci de interfaţă.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. osciloscoape. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. staţie termostatată. floppy. de configurare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 .

procesor. placa video. (c).Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. mouse. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice.2: 30. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. (d) şi (e) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 30. carcasă CDROM. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. DVDROM tastatură. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). scanner. (b). imprimantă. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere. curăţare.

backup automat read. Protejarea datelor prin scanare antivirus.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30.3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. backup. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).Titlul unităţii: 30. execute. imagini. traverse folder. write. (b) şi (c) de performanţă. take ownership. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă.

Titlul unităţii: Competenţa 30. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 . harddisk. memorie. procesor.4: 30. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System). aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful