MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Managementul relaţiilor interpersonale. 30. 6. Sisteme de transmitere a mişcării. 3. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. 17. Utilizarea dispozitivelor periferice. 16. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Sisteme de operare în reţea. Detectarea defectelor. 29. 18. Tehnici de măsurare în domeniu. Comunicare în limba modernă. Întreţinere planificată. Dezvoltarea carierei profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . 14. 22. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. 19. Asamblări mecanice. 27. 7. 10. Instalare hardware şi mentenanţă. Sisteme de automatizare. Circuite electronice. Procesarea datelor numerice. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Asigurarea calităţii. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. 20. 28. Sisteme de acţionare electrică. 4. Planificarea şi organizarea producţiei. 2. Iniţierea unei afaceri. 13. Gândire critică şi rezolvare de probleme.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. Circuite electrice. 5. 15. Comunicare. 11. Elemente de proiectare. 12. 8. Instalarea sistemelor de calcul. 25. 26. 21. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 23. Sănătatea şi securitatea muncii.

1. 2. 4.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale. Identifică probleme complexe. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. 5. Prelucrează datele numerice. 1. 3. 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 1. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. Elaborează documente pe teme profesionale 1. Elaborează un plan de afaceri.0 7 Procesarea datelor numerice. 2. 3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 3. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 2. Defineşte posibilităţile pieţei. Utilizează informaţii de pe internet. 1. Evaluează rezultatele obţinute. 3. NR. CREDITE 2. 2. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.0 8 Iniţierea unei afaceri. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Susţine prezentări pe teme profesionale. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Creează şi menţine relaţii profesionale. 3. 4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.0 3 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. Rezolvă probleme.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . Exprimă mesaje orale. 1. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Elaborează mesaje scrise. CRT. 1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 1. 1. 1. 3. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. 3.0 2. 2. Managementul relaţiilor interpersonale. Gestionează conflictele. 3. Organizează şi prelucrează informaţia.0 4 1.0 5 Comunicare. Moderează dezbateri şi şedinţe.

Utilizează procedurile de audit al calităţii. 1. 3. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. producţiei. 2. 1. Programează activităţi specifice locului de muncă. 2. 1. NR. 1. 1.0 12 1. CREDITE 1. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. 3. Sănătatea şi securitatea muncii. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. prevenirea şi stingerea incendiilor. 3. 4. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Analizeazǎ specificul proiectului. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 2. 3. 3. 1.0 17 Întreţinere 1. Programează activitatea de întreţinere. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 3. 2. 1. Elemente de 1. Utilizează documentele sistemului calităţii. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie. 1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.0 1.NR. 4. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 1. Aplică instrumente ale calităţii.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Asigurarea calităţii. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 3. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. 3. Coordonează activităţile în caz de accident. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.0 1.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. CRT. 4. 2. 2. 2.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie.

2. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2. 2.0 1. 2. 3. 2. Sisteme de 1. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.0 1. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. specific domeniului. 1. 5. Identifică tipuri de circuite electronice. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.0 1. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. automatizare.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . 2. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. sistemelor tehnice. CREDITE 1. Efectuează controlul semifabricatelor. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul. periferice 2. 3. 18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică. Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.a de joasă tensiune.a). Asamblări mecanice. 3. 2. Depistează defectele semifabricatelor. defectelor. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. pieselor. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. pieselor. 3. 3.0 0. Monitorizează lucrările de întreţinere. 1. 3. Selectează metode de control al semifabricatelor.c). 3. sistemelor tehnice. 1. Utilizarea 1.0 1. Detectarea 1. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. 4. microprocesor 2. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Realizează sisteme de acţionare electrică. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare.5 0. sistemelor tehnice. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. Sisteme de acţionare 1. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. Caracterizează sistemele de reglare automată. 3. CRT. pieselor. 3. Circuite electronice. Circuite electrice.0 1. Utilizează aparate de c.NR.

Instalează şi configurează aplicaţiile software.0 1. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 3. Instalarea sistemelor 1. 4. 2. Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. Realizează reţele de calculatoare. Administrează NOS.NR. 4. 3. reţea 2. 1. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor. 5. Instalează şi configurează sistemele de operare. 3. 1. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. 2. 2. 1. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. Explică principiile procedeelor de a transmite date.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1.0 1. Instalează şi configurează unităţile fixe. 4. 4. NR. CRT. 5.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. CREDITE 1. Utilizează NOS. Asigură mentenanţa componentelor hardware. 3. Instalează şi configurează dispozitive media. 6. Instalează şi configurează unităţile mobile. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. 2. 6. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). Instalează şi configurează dispozitive periferice. 4. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. Instalare hardware şi 1. 3. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 2.0 Competenţe: 1. 4. 5. Exprimă mesaje orale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. Elaborează mesaje scrise. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 .

• transmisiuni radio şi TV. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. neutră). de lungime variabilă: • mesaje. • termeni specifici mesajelor mass media. verificarea sensului prin alte surse. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . • opinii. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. opinii. talk-show-uri. emise la viteză normală. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. relevante pentru sarcina de lucru. • ideea principală (sensul global). (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. • vocabular specific comun. explicaţii. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. relevant pentru domeniul ocupaţional. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). sentimente. în diverse registre. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. atitudini (pro. • informaţii factuale. puncte de vedere. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. specificaţii de produse şi servicii. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. • conferinţe. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. anunţuri publice. emise de cei din jur. pe teme de interes comun. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. formale şi informale. (b). discursuri. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. sentimente. contra. detalii. activităţi). prezentări de produse / servicii. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii.Titlul Unităţii: Competenţa 1. atitudini. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. limbaj corporal / nonverbal. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). inclusiv mesaje telefonice înregistrate. • conversaţii telefonice.1: 1.

(c). (d). Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. (e).

modificarea unor operaţii. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă.2: 1.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. • date privind: materii prime.Titlul Unităţii: Competenţa 1. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . operaţii şi procese tehnologice • dicţionare. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. reclamaţii. formulare. cereri. date tehnice ale unor produse şi servicii. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. atunci cînd este necesar. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. • informaţii profesionale: instrucţiuni. relativ complexe. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. materiale şi produse finite. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. în scopul luării unor decizii. • tabele. rapoarte. prospecte. fişe tehnice. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. • diagrame şi alte materiale vizuale. • mesaje. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. • informaţii factuale. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. luarea de decizii. manuale tehnice. instrucţiuni. standarde. faxuri. • notiţe. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. în diverse registre. explicaţii. reclame. • instrucţiuni. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. pagini Internet. scheme. anunţuri. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. note. pe teme de interes comun. grafice. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare.

(g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). detalii sau opinii. Probe orale. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e). (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci cînd este necesar. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f).Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii.

3: 1. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. la viteză normală. detalii de operare.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. operaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . robot telefonic. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • vocabular adecvat contextului personal şi social. • faţă în faţă. relevant pentru domeniul ocupaţional. (b). Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. procese. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. instrucţiunilor. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. (c) Formularea clară. • vocabular specific comun. situaţii conflictuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. • la telefon. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. • aranjamente sociale. în diverse registre. la locului de muncă. şcoală. întrebărilor şi solicitărilor. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. • descrieri de obiecte. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.Titlul Unităţii: Competenţa 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. • personal şi social – situaţii specifice în familie. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. comunitate. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. în conversaţii de lungimi variate. explicaţii. sfaturi.

procese. • organizarea locului de muncă. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. • activităţi şi procese de producţie.4: 1. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. formule de politeţe. structurate şi cu folosirea de conectori. fişe tehnice. • procese verbale. la tipul de text. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. puncte de vedere. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. note. • calitatea serviciilor / produselor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. de lungimi variate: • informaţii factuale. opinii. • aranjamente şi instrucţiuni. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. şedinţe. În texte. inclusiv date personale.Titlul Unităţii: Competenţa 1. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. în limbaj clar şi precis. mesaje (inclusiv e-mail). la subiect şi la cititorul intenţionat. standarde). (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. fişe de evidenţă. facturi pro-forma. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . în diverse registre. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. eseuri. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. colegi. • idei. • dicţionare. fişe de producţie. documente de evidenţă primară. membri ai organizaţiei. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (c) Transmiterea. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. • mesaje din partea altor persoane. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. rapoarte.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 . Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). (b). texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional.

tehnologii. situaţii familiare. activităţi şi aranjamente operaţionale. rapoarte intermediare / de progres. servicii. făcute la viteză normală. • chestiuni profesionale de interes comun b. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. derulate cu viteză normală. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). evaluări de: produse. • ipoteze. cum ar fi planuri. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. contacte profesionale informale. • prezentări de produse. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. la viteză normală. în diverse registre. procese. b. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. Discuţii profesionale. • întîlniri formale / informale. negocieri. situaţii conflictuale. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în contexte profesionale predictibile. în conversaţii de lungimi variate. • formule de iniţiere. • notiţe. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. în diverse registre. Prezentări scurte. activităţi profesionale zilnice.Titlul Unităţii: Competenţa 1. predicţii. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. • preferinţe.5: 1. • relaţii cu clienţii şi partenerii. în conversaţii şi prezentări. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. sarcini de lucru. privind: • aranjamente la locul de muncă.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. în conversaţii de lungimi variate. scheme de prezentare. pe bază de materiale pregătite în prealabil. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. c. faţă în faţă sau telefonic. a. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. • întîlniri profesionale de rutină. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. Schimburi de opinii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. c.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • faţă în faţă. • vocabular specific comun. discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevant pentru domeniul ocupaţional. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. robot telefonic (schimburi de opinii. (c). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. interpretări şi opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. • în faţa unui auditoriu (prezentări). • la telefon. (d). Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. (b). în care să includă informaţii faptice.

0 Competenţe: 1. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Identifică probleme complexe.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. 3. Rezolvă probleme. 2. Evaluează rezultatele obţinute. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 .

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. interacţiuni între oameni.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. proces de muncă. sesizări. conform criteriilor de performanţă (a). compara situatia problema cu situatia normala. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. cauze şi efecte ale problemei.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . Definirea problemei. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.1: 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei.

Aplicarea planului de acţiune. conform criteriilor de performanţă (a). Întocmirea planului de acţiune. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. financiare. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Alegerea celei mai potrivite soluţii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.2: 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. alocarea de resurse (materiale.

Titlul Unităţii: Competenţa 2. generează şi extinde idei. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. Obţinerea feed-back-ului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . acţiuni. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. aplică măsuri de corecţie.3: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. dacă este cazul concluzii. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. Analizarea metodei aplicate. conform criteriilor de performanţă (a). responsabilităţi.

3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1.0 Competenţe: 1. Gestionează conflicte. 2. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Creează şi menţine relaţii profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3.

ascultă sugestiile celorlalţi. cade de acord. în interesul reciproc al părţilor.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. analiza unor indicatori de coeziune socială. încurajare. psiho-sociali. face distincţie între fapte. Stabilirea unor relaţii de cooperare. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. redefiniri de rol. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. integrare. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. contextuali. formulează propuneri consensuale. exprimă un feedback pozitiv. încredere în deciziile luate de grup. motivare. (c). discutarea deschisă a iniţiativelor. culegere de mărturii. Susţinerea muncii în echipă . aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). interviuri. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul.Titlul Unităţii: Competenţa 3. nu întrerupe interlocutorul. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv.

(c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: Competenţa 3. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte. (c) Medierea conflictelor. (b). confruntarea. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. aplanarea. forţarea. compromisul.2: Criterii de Performanţă: 3. (a) Identificarea surselor de conflict. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor.

aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). colegi. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. psiho-sociale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. preferabil în situaţii reale. clienţi personale.3: Criterii de Performanţă: 3.

3. 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. Utilizează informaţii de pe internet. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Organizează şi prelucrează informaţia. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 . comunicare) pentru crearea documentelor Web.Titlul Unităţii: 4. 2. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web.0 Competenţe: 1.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). bănci de date. uşurinţă în utilizare.>=.1: 4.Titlul Unităţii: Competenţa 4. bază tehnică. bază informaţională. rapiditatea obţinerii informaţiei. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. egal. Probe de Evaluare: Probe orale. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. baze de date. Internet. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. utilizând operatorii relaţionali (<. resurse umane implicate în sistemul informaţional. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. sistem informaţional. flux informaţional. OR. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 . selectarea după criterii/chei multiple. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. motoare de căutare.<=. corectitudinea informaţiei obţinute. conform condiţiilor de aplicabilitate.>. NOT). diferit) sau operatorii logici (AND. proces informaţional. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. sistem. sistem informatic.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). conform condiţiilor de aplicabilitate. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. utilizarea macrocomenzilor (macro). validarea datelor. interogări ale bazelor de date. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. rapoarte (simple. imagini.2: 4. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. logic. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. . formulare (templates). Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. liste. baze de date. binare). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic.Titlul Unităţii: Competenţa 4. complexe. Titlul Unităţii: 4. fişiere (text. grafice. pivot). foi de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. tabele. şir de caractere (text). schiţe. conform condiţiilor de aplicabilitate.

hărţi de imagini. imagini. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. casete de dialog. filme. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web.Competenţa 4. conformitate cu cerinţele proiectului. casete combinate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . butoane. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. conform condiţiilor de aplicabilitate. Titlul Unităţii: 4. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. sisteme de gestiune a bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. liste. formulare. sunete. conform condiţiilor de aplicabilitate. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. comunicare) pentru crearea documentelor Web. lizibilitate. cadre. editoare de imagini. tabele. acurateţe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). rapoarte. configurare si administrare. raport text/imagine. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. ferestre. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. servere text. editoare de HTML. Client-Server viteza de încărcare. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. baze de date ASP. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. anomaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a).3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. de design.

4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. planul unui proiect. componentele şi obiectivele proiectului. alocarea resurselor (efort/durată. dependinţe). structura activităţilor (WBS). etapele. cost. (c) şi (d). de excepţii. controlul riscului.de sfârşit de proiect). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. elemente de evaluare. obiectivele proiectului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . controlul schimbării. Instrumente software: pentru crearea graficelor. Probe de Evaluare: Probe practice. calitatea. managerul de proiect. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. diagramelor (Gantt). managementul riscului. fazele unui proiect. schitelor. sabloanelor de prezentare. structura echipei de proiect. planurile. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. grafic de activitati. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). conform condiţiilor de aplicabilitate. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. traiectorie critică. Etapele unui proiect:justificarea economică. structura pe activităţi (WBS). mijloacele de control. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). echipa de proiect (roluri). planul de proiect. rapoarte (de progres. managementul configuraţiei. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor.Competenţa 4.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. c) Verificarea documentului. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. reguli gramaticale. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe.3: Criterii de Performanţă: 5. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. redactarea. manuale. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. coerenţă. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. folosirea imaginilor.Titlul Unităţii: Competenţa 5. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. a schemelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. b) Scrierea unui document clar şi corect. (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 .

DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.0 Competenţe: 1. 2. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 . Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 3.

1: 6. Titlul Unităţii: 6. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. atitudine. prezentare. comentariu cu privire la perfomanţa personală. reglementări. ţinută. limbaj verbal şi nonverbal. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Portofoliu personal: rezultate la testări. prezentare orală. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). Cerinţele locului de muncă: fişa postului. premii. condiţii specifice angajatorului.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Curriculum Vitae. abilităţi sociale. produse reprezentative pentru locul de muncă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. în condiţiile de aplicabilitate date. aspiraţii profesionale. diplome. recomandări. Probe orale. autoevaluare. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. fişa angajatului. competenţe profesionale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. certificate. postură. . Identificarea cerinţelor locului de muncă. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. consultanţă de specialitate. Titlul Unităţii: 6. competenţe. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. voluntariat. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. învăţare continuă. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. conferinţe. programe de scurtă durată. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări.Competenţa 6. (b). aptitudini necesare unei calificări. programe de formare continuă la locul de muncă. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. studiu individual. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. cursuri serale. non formală.2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

aprecierea propriilor performanţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. manuale. consilieri ai carierei profesionale). Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. articole de specialitate. discuţii. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. afişe. consultanţă specializată. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. Titlul unităţii: 7. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră.Competenţa 6. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. consultarea unor persoane specializate (psihologi. articole şi emisiuni ale mass-media.

Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1.0 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 3. 2. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Prelucrează datele numerice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 .

fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . densitate. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. temperatură. distanţe. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. dimensiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate.Titlul unităţii: Competenţa 7.1: 7. Înregistrarea datelor. concentraţie. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. masă. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 . ecuaţii liniare cu două variabile. radicali. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. calcule economico-financiare.Titlul unităţii: Competenţa 7. (b). Citirea graficelor. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. (c ) şi (d). media aritmetică. geometrică. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul.2: 7. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. procente. dispersia.

PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. circulare.Titlul unităţii: Competenţa 7. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor.3: 7. în coloane şi bare. cauze. radar. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Gantt cumulativă. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . tipuri de erori. erori. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. tendinţe liniare. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale. Paretto.

Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8. Defineşte posibilităţile pieţei 3. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 .0 Competenţe: 1.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor.Titlul Unităţii: Competenţa 8. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială.1: 8. discuţii cu profesorii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 . aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

proiecte cu finanţări nerambursabile). (b). asocieri. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global.Titlul Unităţii: Competenţa 8. d) Identificarea strategiilor de marketing. naţional. analiză SWOT. sponsorizări.2: 8. materiale. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. oportunităţi de dezvoltare. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. umane. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

în flux. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. de masă.Titlul Unităţii : 9. în celule de fabricaţie programare liniară. adaptibilitate. în serie. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). adecvare. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. metoda PERT. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). dinamism structural). automatizată. metoda CPM.

clasic . _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.calificată .fişe tehnologice . în aria de aplicabilitate specificată. Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.necalificată .grafice. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. profesionistă . în aria de aplicabilitate specificată.Titlul Unităţii : 9. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).3: Programează activităţi specifice locului de muncă. diagrame . conform criteriului de performanţă (a).folosind software Necesarul de materiale: .semifabricate . în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 .unelte de lucru . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (b).fişa de lansare a produsului/serviciului .materii prime şi materiale .

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . Aplică instrumente ale calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Utilizează procedurile de audit al calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. 3. Utilizează documentele sistemului calităţii. 4. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 2.0 Competenţe: 1.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 . Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. diagrama Ishikawa. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). histograma defectelor. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.Titlul Unităţii : Competenţa 10. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.( b) şi (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto.

.4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 . .2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.0 Competenţe: .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. . ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . fiabilitate. materiale şi tehnologii. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. costuri. aspect. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. dimensiuni. realizând şi folosind un tabel. încadrare în standarde. timp de realizare.Titlul unităţii : Competenţa 11. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. masă. funcţiile şi scopul produsului. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei.1: 11. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.

acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 . formă. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.Titlul unităţii : Competenţa 11. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. ergonomie. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. estetică.2: 11. siguranţă. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). cercetarea produselor existente.

cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. componente. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie.Titlul unităţii : Competenţa 11. materiale. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . folosind produsul din competenţa 2.

specificaţii de materiale. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.4: 11. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. standardele şi legislaţia în vigoare. Alegerea formei de prezentare. (b) şi (c). evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Utilizarea metodelor de prezentare grafică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . folosind produsul din competenţa 2. diagrame.Titlul unităţii : Competenţa 11. desene de detaliu. tehnologii de realizare. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.

0 Competenţe: 1. Coordonează activităţile în caz de accident.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 2. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. prevenirea şi stingerea incendiilor.

cu praf. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. hidranţi. nisip. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). trusă de prim ajutor. cataloage. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. broşuri. curente. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. filme. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. fişe.afişe. stingătoare cu spumă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. materiale igienico-sanitare. individuale .Titlul Unităţii : 12. pliante. pături. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. periodice.

statistici. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. note informative Situaţii de risc: . să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 . Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat.Nerespectarea principiilor ergonomice .Titlul Unităţii : 12. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.Perturbări funcţionale. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . defecţiuni ale utilajelor .

Titlul Unităţii : 12. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). evacuarea accidentaţilor. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. planificarea acţiunilor. (b). 3. viteză de reacţie. încadrarea în timp. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii.

Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. 3. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.0 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.

Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. cuplaje. variatoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. lanţuri. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.1: 13. roţi dinţate. roţi de fricţiune. osii. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. parametri geometrici si constructivi curele. roţi de curea. lagăre. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 .Titlul Unităţii : Competenţa 13. arbori. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. material. construcţie. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. conform criteriilor de performanţă (a) . cabluri.

demontare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. montare.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. desen de ansamblu. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . schema de montaj pregătitoare. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. respectând criteriul de performanţă (b). SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . respectând criteriul de performanţă (c). conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. Interpretarea documentaţiei tehnice.

conform criteriilor de performanta (a) . ungere. Respectarea normelor de protecţie a mediului. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. ajustarea jocurilor. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ajustarea curselor verificări curente. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. Efectuarea reglajelor. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. paralelismul arborilor. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 . curăţire. coaxialitatea arborilor şi lagărelor.Titlul Unităţii : 13. bătăile radiale şi frontale ale arborilor.

3. 4. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 . 2. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Analizeazǎ specificul proiectului.0 Competenţe: 1.

acurateţe. Modify. Format. Tools. Draw. eficienţă. View. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. editarea obiectelor elementare. enumerându-le într-un raport. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. transferul informaţiilor File. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. punct median. perpendiculare. Bonus. 1: 14. Help desenarea. Edit. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. (b). (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . modificarea.Titlul unităţii : Competenţa 14. Insert. cost. timp de execuţie şi revizuire. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

memorie RAM. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. copiere. textile aranjare. electromecanic. electronic. ştergere. diametre.Titlul unităţii : Competenţa 14. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. prin realizarea unor desene. hard disk. electric. racordare. unghiuri. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. rază. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). CD-ROM. construcţii. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . (b). (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. Cotarea desenelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. colorare. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. 2: 14. placă video.

sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. mutare. (b). conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). responsabilitǎţi. numele şi locul de memorare al fişierului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. dimensiunea hârtiei caracteristici. 3: 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. pe mai multe rânduri. copiere. prin realizarea unor desene relevante. text pe un rând. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. munca cu alţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 . să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. unitǎţile de mǎsurare utilizate. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. Aplicarea textelor pe desene. copiere desene din CAD în Word plan complex.Titlul unităţii : Competenţa 14. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. tipărire. ştergere text.

prin realizarea unor desene elementare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. responsabilitǎţi. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. de revoluţie feed-back. 4: 14. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. (b). UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. extrudate. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D.Titlul unităţii : Competenţa 14. documentaţie tehnicǎ. plan complex. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 .

Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 . Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. 2.0 15.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1.

de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial.Titlul Unităţii : 15. moduri şi tipuri de producţie. bionice economic. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. holonice. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 . Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. de calitate. tipuri de fabricaţie inteligente. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. tipuri de echipamente. de evaluare a riscului. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. Justificarea alegerii criteriilor de analiză.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. atribuţiile locului de muncă. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 . tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. rezultatele activităţii. concurenţa. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. sincronizarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

controlul. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. manipularea. sănătatea şi securitatea muncii. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. comanda. transportul. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. stocarea. conducerea planificarea producţiei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie.3: 15. controlul calităţii. controlul producţiei. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 2. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 3.

că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. scheme electrice. scheme cinematice mecanice. printr-o diagramă bloc. echipamente pentru achiziţia. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. traductoare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. electrice. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 .Titlul unităţii : Competenţa 16. înregistratoare. elemente de automatizare. Probe scrise şi orale. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. scheme bloc. adaptoare. prin care candidatul demonstrează. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). transmiterea şi prelucrarea datelor. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

precizia. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. parametrul măsurat (valori prognozate). (d). conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.Titlul unităţii : Competenţa 16. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. Probe practice şi scrise. fiabilitatea ). valoarea diviziunii. rezoluţia. indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. şi să efectueze calcule. timpul de răspuns. clase de precizie. prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. 2: 16. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c). (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. durabilitatea. serie mică. instrucţiuni de utilizare valori nominale. tipul de producţie (unicate. condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. fidelitatea. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. justeţea. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. domeniul / domeniile de măsurare.

conform criteriilor de performanţă (a). toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. electrice (ampermetre. puteri. volume. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. indirecte. micrometre. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. tensiuni electrice. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. raportoare. abateri). wattmetre. comparare cu valori nominale sau limită. vâscozimetre. ceasuri şi cronometre). presiuni. fizico-chimice (mase. vâscozităţi. electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.Titlul unităţii : Competenţa 16. şublere. energii active. contoare electrice). (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. termice (termometre. rezistenţe). dozatoare volumetrice). densităţi. acceleraţii. Probe practice şi scrise. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. Analizarea rezultatelor măsurării. comparatoare. planimetre. cupluri. viteze. Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. calcule matematice. accelerometre. rigle. manometre. Metode de măsurare: directe. indicatoare de nivel. să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). vacuumetre. turometre. voltmetre. contoare termice). pentru mărimi mecanice (dinamometre. energii). cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. termice (temperaturi. niveluri. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. arii. densimetre. debite). fizico-chimice (balanţe. timp). debitmetre). 3: 16. vitezometre. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. unghiuri. ohmmetre. turaţii. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. (b) şi (e). trasare de grafice şi diagrame. mecanice (forţe. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri.

3.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. Programează activitatea de întreţinere.0 1. Monitorizează lucrările de întreţinere. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 .

_______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. cărţi tehnice. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 . 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. metodologii. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. norme. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. cataloage. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. prin elaborarea unui plan de întreţinere.Titlul unităţii : Competenţa 17. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. normative. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 . ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.M. S. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.–uri.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.D. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. A. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17.C. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.V. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. .materiale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.

scrise şi practice care atestă. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. cărţi tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. normative. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. scrise şi practice care atestă. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe scrise şi practice care atestă. Probe orale. de prevenire şi stingere a incendiilor. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. documentaţie tehnică de firmă. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . cataloage. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. de prevenire şi stingere a incendiilor. 3: 17. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. Caracterizează sistemele de reglare automată.0 1. 2. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. 3. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. elemente de comparaţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. elemente de execuţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . de ieşire. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. regulatoare automate. de comandă . de execuţie(de reglare). instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de reacţie. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. 1: 18.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. hidraulic). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa 18. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . factori fizici. 2: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. pneumatic. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. agentul de lucru (electric. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. viteza de reacţie. regulatoare automate. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elemente de comparaţie.

debit. acceleraţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). tensiune) . Probe scrise. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . frecvenţă. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi.Titlul unităţii: 18. regulatorul automat. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. elementul de comparaţie. viteză. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . presiune. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. sisteme de reglare cu program variabil.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. curent. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. putere. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii.mărimi neelectrice ( nivel. deplasare. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată.mărimi electrice ( fază.

Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Realizează sisteme de acţionare electrică.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 .0 1. 2. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.

maşini de lucru . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . motorului electric. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. comandă. să specifice rolul funcţional al acestora. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat.Titlul unităţii : Competenţa: 19. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. Criterii de Performanţă: (a) . instalaţia de comandă. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. sistemului de transmisie a mişcării. motoare electrice. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. protecţie şi semnalizare).1: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sistem de transmitere a mişcării. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. maşinii de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. sistem de transmisie a mişcării.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). motor de acţionare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. 2: 19.Titlul unităţii : Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. cu verificarea finală a continuităţii acestora. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 .

comenzile aparatelor de comutaţie. tensiunea electrică. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat.Titlul unităţii : Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. intensitatea curentului electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. 3: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

) 2.) 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 . Realizează circuite electrice de curent continuu (c. Utilizează aparate de c. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. CIRCUITE ELECTRICE 1.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.c.a de joasă tensiune.a.0 1.

Titlul Unităţii : Competenţa 20. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei.c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a). Analizarea circuitelor de c. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c..c. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 . pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate.c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. 1: 20. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.

Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj.Titlul Unităţii : Competenţa 20. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). tensiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c.a.a. intensităţi. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. (b). Simularea funcţionării circuitelor de c.a. Realizarea circuitelor de c. cu rezistoare. folosind soft didactic. Măsurarea parametrilor de circuit. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20.a. condensatoare. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 .a. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. bobine.

de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie.a.a. Verificarea funcţionării circuitelor de c. Siguranţe. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune.a. contactoare. 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. lămpi fluorescente.a. Receptoare: Circuite de c. de joasă tensiune. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. comutaţie şi receptoare. motoare electrice Circuite de c. întreruptoare automate.a. relee termice relele termice. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. Realizarea circuitelor de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20.a. relee electromagnetice. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

3.0 1. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . Evaluează performanţele circuitelor electronice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 . Identifică tipuri de circuite electronice.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. 2.

surse de alimentare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . stocare informaţii. de curent. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice.amplificatoare: de tensiune.Titlul Unităţii : Competenţa 21. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. multiplexare/demultiplexare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. control. comandă. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. microcontrolere .circuite digitale: porţi logice. LC.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: . modulare/demodulare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. codificatoare/decodificatoare.circuite integrate: numărătoare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.oscilatoare: RC. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). 1: 21. . multiplexoare/demultiplexoare . codificare/ decodificare. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) .alimentare electrică. generare de semnale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 . afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. numărare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: . CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. de putere . . memorii (RAM şi ROM). amplificare.

multimetru. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. 2: 21.Titlul Unităţii : Competenţa 21. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. frecvenţe. frecvenţmetru. curenţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. puteri electrice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. impedanţe. curenţi. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 .amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: .

LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. cataloage de circuite integrate. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. de curent. Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. scheme de execuţie. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de putere -oscilatoare: RC. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. codificatoare/ decodificatoare. conform documentaţiei tehnice. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). memorii.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. după conectarea circuitului electronic. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). 3: 21.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 .0 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. 3. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 2.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. pentru două situaţii diferite. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. conform criteriului de performanţă (b). ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.1. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . conform criteriului de performanţă (c). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare. documentaţia tehnică. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. conform criteriului de performanţă (a). reglării utilaje. metoda sortării. metoda interschimbabilităţii parţiale. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. ajustării. pentru două situaţii diferite. SDV-uri.

utilaje şi SDV-uri specifice. prin nituire. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. lipire. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin presare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 . ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. sudare de pregătire a reperelor.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.2.

documentaţie tehnică. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. prin caneluri. asigurarea organelor de asamblare necesare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. conform criteriului de performanţă (b). conform criteriului de performanţă (a). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.3. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.: Criterii de Performanţă: 22. prin pene şi ştifturi. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conuri. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 .Titlul Unităţii: Competenţa 22. filete. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.

pieselor.Titlul unităţii:23.0 Titlul unităţii: 23. Depistează defectele semifabricatelor. pieselor. Efectuează controlul semifabricatelor. 3 1. Selectează metode de control ale semifabricatelor. sistemelor tehnice. 3. sistemelor tehnice. pieselor. 2. DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .

ruleta. fisurilor microscopice. durităţii. contoare pentru radiaţii. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ultrasonic. megohmetru. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . pirometre. pulberi magnetice. comparator. lichide penetrante.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. magnetic.lupă. conform criteriului de performanţă (a). DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . microscop metalografic. Selectează metode de control al semifabricatelor. pieselor şi sistemelor tehnice. rulmenţilor. micrometru. al elasticităţii arcurilor. sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control .Competenţa 23. surse de radiaţii. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. Titlul unităţii: 23. calibre. cu radiaţii X şi Gamma. termometre.1. pieselor. şubler. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice.

: Depistează defectele semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). sistemelor tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor.2. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. fisuri. Titlul unităţii: 23. pori. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. pieselor. pieselor şi sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. incluziuni metalice şi nemetalice. sistemelor tehnice. pieselor. pieselor. prin întocmirea unui raport specific.Competenţa 23. pieselor şi sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor.

Competenţa 23. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform criteriului de performanţă (b). verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. pieselor. efectuând o analiză. cu radiaţii Gamma. : Efectuează controlul semifabricatelor. pieselor şi sistemelor tehnice. auditiv. scriind un raport. conform criteriului de performanţă (a). Evaluarea rezultatelor controlului. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. magnetic. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual.3. pieselor şi sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. cu lichide penetrante. cu fişele tehnologice semifabricat. sistem tehnic corespunzător calitativ. ultrasonic. microscopic.

0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 . 3 1.1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. 24.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. 24.3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. sau-nu bit. scădere şi. Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . şi-nu. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. (c). (d) şi (e) de performanţă. hexazecimal. Descrierea corectă a bazelor de numeraţie.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. binar adunare. zecimal. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie.Titlul unităţii: Competenţa 24. Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . (b). sau.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). (c). bus de date hardware şi software întreruperi DMA.Titlul unităţii: Competenţa 24. canale I/O.2: 24. bus de adrese. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . circuite de control decodor. (d) şi (e) de performanţă. regiştri. ALU (Arithmetic Logical Unit). Descrierea întreruperilor.ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului).

Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor.3: 24. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . RAM (Random Acces Memory). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b) şi (c) de performanţă. viteză de acces.Titlul unităţii: Competenţa 24. set de instrucţiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei. ROM (Read Only Memory) statică. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor. dinamică. şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor.

Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul.3 .1.2 .5 25. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25.4 . 25. Explică funcţionarea dispozitivele de intrare.5. Explică funcţionarea unităţilor de afişare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 . Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. 25.

raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. Identificarea porturilor sistemului de calcul.1 : 25. Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. pentru unităţile de stocare. a memoriei. EISA. PCI. (b). VESA. paralel (ECP. (c). RS232c. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. I/O (ISA. BlueTooth). centronics. pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale.Titlul unităţii: Competenţa 25. Identificarea interfeţelor calculatoarelor. FireWire. Explicarea rolului interfeţelor. (d) şi (e) de performanţă. PCMCIA) Porturi:serial (USB. MCA.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . touch pad. scanner.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. viteza de scanare. mouse wireless PS2. cititor de coduri de bare. Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) şi (d) de performanţă. (b). mouse optic. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare. mouse. tastatură wireless. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. ATX. USB număr de caractere pe secundă. tastatură.Titlul unităţii: Competenţa 25.

(b) şi (c) de performanţă. Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array). Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. plasmă.3: 25.Titlul unităţii: Competenţa 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare. CRT. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale. LCD. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare. procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . memorie. ecrane senzitive oscilator de ceas.

orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. Descrierea principiilor de înregistrare optică. parcare capetelor pistă spiralată. floppy disk. DVDRW bandă magnetică. motor. (c). bandă magnetică. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).4: 25. hard disk. sectoare. (d) şi (e) de performanţă. Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. disc FM. CLV (Constant Linear Velocity). capete. RLL platane. cilindri. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. zonă. MFM. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. disc magneto-optice.(b). mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 .Titlul unităţii: Competenţa 25. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CDRW. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . filtru de aer. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. viteze capete. rază laser.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. ROM (Read Only Memory) SIMM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. SDRAM. EDO. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. EDRAM. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . DDRAM. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. RIMM.Titlul unităţii: 25. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. Explicarea utilităţii memoriei cache. DDRAM2. aspect fizic.5: Explică memoriilor. SODIMM. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. SIPP FPM. DIMM. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CDRAM. VRAM. WRAM timpi de acces. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. RAM (Random Access Memory).

26. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor.5. Instalează şi configurează aplicaţiile software. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. 26.2.3.Titlul unităţii: 26.6. 26.0 26. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Instalează şi configurează sistemele de operare.1.4. 26. 26. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 .

(e) şi (f) de performanţă. execute. copiere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. EXT2. list folders. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare.Titlul unităţii: 26. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . EXT3. (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. create folders. modify. (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare. CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. NFS (Network File System) read. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. creare. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. (c). delete folders. NTFS (New Technology File System). (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. traverse folders. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table).1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. (b). write.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. programe antivirus. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. în timp real managere de fişiere. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiproces. multiutilizator. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. programe de backup. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. programe de reparare a sistemului de operare.Titlul unităţii: 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26.

CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. Competenţa 26. interfaţă grafică procesor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). display configurare. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . linie de comandă. memorie. interfaţă video. (c) şi (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. startup.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul.Titlul unităţii: 26. setări regionale. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. harddisk.

programe de grafică computerizată. display. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului. interfaţă video. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii: 26.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. adware.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. shareware. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. procesor. programe media Tipuri: freeware. viteză de lucru. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. capacitate de stocare.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . lipsă formatare pagină. erori de configurare.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. de date. infecţii cu viruşi. denumirea şi utilizarea lor corectă. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. protecţie la scriere de disk. mediu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . copii de rezervă. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. hârtie de dimensiuni diferite. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de rezervă.Titlul unităţii: 26. de fişier. temporare scanare antivirus. executabile. biblioteci. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. de lucru de sistem. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere. rutine de imprimare (lipsă hârtie. lipsă cerneală. de aplicaţii. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul.

Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. MacOS procesor (tip. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. capacitate de stocare mouse. Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. unix. tabletă grafică. memorie. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. OS2. scanner.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. viteză). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. plotter funcţionalitate. DOS. imprimantă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. extindere.Titlul unităţii: 26.

COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27.4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.0 27.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 .32bis. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27.Titlul unităţii: 27. (b) şi (c) de performanţă.33. Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare.34 AM (Amplitude Modulation). ITU-T V. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. ITU-T V. PM (Phase Modulation). ITU-T V. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). FM (Frequency Modulation). V24.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date. Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network).2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . plesiocrone mod circuit.Titlul unităţii: 27. calitate sincrone. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. reliabilitate. Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. asincrone. conexiune uşoară. viteză. cu limitările sale. integrare de voce. mod pachet metode de acces. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. mod mesaj.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . date şi video.

transmitere la distanţă. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. token ring. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. token bus reţele în stea. (c) şi (d) de performanţă. (b).COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. magistrală magistrală. dublu inel capacitate. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. CSMA/CD reţele în dublu inel.3: 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). pasarea jetonului.Titlul unităţii: Competenţa 27. nr de utilizatori. FDM.

bridge.Titlul unităţii: 27. cablu coaxial.mediu magnetic controller de reţea. Competenţa 27. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date. modem Probe de Evaluare: Probe orale. podurilor (bridges) şi routerelor. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). router. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . file server. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. disk server. fibră optică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway).4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). gateway. imprimantă. server de imprimantă. (b) şi (c) de performanţă. terminal FAX.

28. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.3 Utilizează NOS.0 28.2 Realizează reţele de calculatoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 . 28. 28.1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).4 Administrează NOS.

UNIX. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. WIN2003 server. uşurinţă în utilizare. WIN2000. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale. (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea.11. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. LINUX. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea. suport. WINXP. documentaţie. securitate. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . (b) şi (c) de performanţă. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS).1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. meniuri intuitive.28. configurare uşoară.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28.

DHCP. mail. SMTP. VPN. HTTP. (b). firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. IMAP Remote access. TCP. gateway. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. ICMP. (d) şi (e) de performanţă.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. UDP. FTP. Network information service. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. java. IP. DNS. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. management centralizat. subnetmask. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. DHCP. Active directory. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. DNS. FTP. DHCP. ActiveX. resurse partajate. (c). routare.Titlul unităţii: Competenţa 28. POP3. (e) Configurarea browserului. setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . TELNET. file sharing. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. imprimare in reţea. domenii Configurare elemente componente: IP. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. proxy. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie.

placă reţea. mouse. multimedia). server) sisteme de fişiere. boot loader. SSH. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. componente hardware (video. (b) şi (c) de performanţă. monitor. samba. imprimantă. servere (DNS. modem.Titlul unităţii: 28. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. DHCP. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . tastatură. Instalarea LINUX.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. router. alegerea configuraţiei de instalat (desktop. BIOS. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server.3: Utilizează NOS. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. Configurarea NOS. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. gateway.

Securizarea NOS. verificare erori. ATA). scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. programe de grafică ACL. (c. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 .) (d) şi (e) de performanţă. (b). SATA. Realizarea managementului discurilor. utilitare. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. defragmentare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI.Titlul unităţii: Competenţa 28. Instalarea aplicaţiilor. discuri dinamice pentru LINUX. configurare RAID. firewall Probe de Evaluare: Probe orale. pentru Microsoft Windows office. aplicare patch.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28.

0 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 .2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.

floppy. Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului. memorii USB. tastatură. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. placă de bază. unităţi zip. sursă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. plăci de interfaţă. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Testarea funcţională a sistemului. hard disk. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 . memorie. monitor. unităţi optice. procesor.29. carcasă.1 : 29.Titlul unităţii: Competenţa.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 29. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. formatare low level low level. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul. high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . viteza interfeţei. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). RAID) de verificare a funcţionalităţii. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk. Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access).INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. tip interfaţă (ATA. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului.2: 29. (b) şi (d) de performanţă. SCSI. a vitezei de transfer. SATA. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. adresă (I/O şi memorie).

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. CDRW. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . unitate magneto-optică. DVDRW.3: 29. cartuş ZIP. unitate de bandă. unitate ZIP.carduri de memorie unitate CDROM. DVDROM. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 29. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare. memorii USB. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor. DVDROM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. configura şi instala unităţile mobile. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. cartuş cu banda magnetică. CD-ROM. pentru înregistrare pe banda magnetică. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica.

rezoluţie.Titlul unităţii: Competenţa 29. scanner (rezoluţie. de viteză de conectică. (c) şi (d) de performanţă. adâncime de culoare) de comunicare. (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. pe port USB.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire.4: 29. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. pentru 2 sau mai multe monitoare). mouse (viteza cursorului. viteza dublu click). viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). (b). tastatură (număr de caractere pe secundă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . Realizarea corectă a testelor de instalare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). limba implicită a tastaturii). adâncime de culoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire.

Înlocuirea corectă a consumabilelor. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b).Titlul unităţii: Competenţa 29. de conectică. Rezolvarea corectă a defectelor apărute. ribbon. imprimantă.5: 29. (d) şi (e) de performanţă. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. modem. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 . verificare modem. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. (c). placă de reţea pagină de test. plotter. toner de comunicare. hârtie. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. test placă de reţea cartuş. Realizarea corectă a testelor de instalare.

Instalarea şi configurarea altor dispozitive media.) (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor.1 camere video.6: 29. plăci de sunet standard. plăci de sunet 5. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. (c) şi (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media.Titlul unităţii: Competenţa 29. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele.

INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 .3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. 30. 30.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30. 30.0 30.1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.

de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale. Componente: carcasă. zgomot electric de conectică. şurubelniţe.TITLUL UNITĂŢII: 30. umiditate. electricitate statică. interferenţă electromagnetică. multimetre. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. placă de bază. unităţi optice. Remedierea defectelor de instalare. staţie termostatată. tastatură. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. memorii USB (universal serial bus). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de configurare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. (b). memorie. pompe de fludor. (c) şi (d) de performanţă. monitor.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. hard disk. floppy. procesor. pensule. osciloscoape. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 . sursă. unităţi zip. gamă de temperatură. plăci de interfaţă.

Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . DVDROM tastatură. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere. mouse. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. carcasă CDROM.2: 30. (c). imprimantă. curăţare. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice. procesor. (d) şi (e) de performanţă. placa video. Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. scanner. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 30. (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk.

backup. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă. backup automat read. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. write. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). execute. traverse folder. take ownership. imagini. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 .3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. (b) şi (c) de performanţă.Titlul unităţii: 30. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Protejarea datelor prin scanare antivirus.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30.

procesor. unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 . Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System). Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. memorie.4: 30.Titlul unităţii: Competenţa 30.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. harddisk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful