MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

11. Sisteme de operare în reţea. Gândire critică şi rezolvare de probleme. Detectarea defectelor. 21.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 5. Instalare hardware şi mentenanţă. 13. Sisteme de automatizare. Dezvoltarea carierei profesionale. 15. 16. 6. 22. 12. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. 2. Sisteme de acţionare electrică. Utilizarea dispozitivelor periferice. 17. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. Comunicare în limba modernă. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 3. Tehnici de măsurare în domeniu. 18. Comunicare. 4. Asamblări mecanice. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. Managementul relaţiilor interpersonale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . Circuite electrice. 8. Circuite electronice. 19. 10. Iniţierea unei afaceri. 30. 20. Instalarea sistemelor de calcul. Sisteme de transmitere a mişcării. Elemente de proiectare. 25. 7. Asigurarea calităţii. Procesarea datelor numerice. 27. 23. 28. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Sănătatea şi securitatea muncii. 26. 29. Întreţinere planificată. Planificarea şi organizarea producţiei. 14.

3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.0 2. 1. 3.0 5 Comunicare. Elaborează un plan de afaceri. 2. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Prelucrează datele numerice. CRT. 2. NR. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Creează şi menţine relaţii profesionale. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.0 8 Iniţierea unei afaceri. Exprimă mesaje orale. 1. 3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 2. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Identifică probleme complexe. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează informaţii de pe internet. Gestionează conflictele. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. 2. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 1.0 7 Procesarea datelor numerice. Managementul relaţiilor interpersonale. Rezolvă probleme. 3. 1. Evaluează rezultatele obţinute. 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 1. Elaborează mesaje scrise. 1. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 1. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. CREDITE 2. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 2. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. 1. 1. Elaborează documente pe teme profesionale 1. 4.0 3 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. 1. Moderează dezbateri şi şedinţe.0 4 1. 4. 3. 3. 3. 5. comunicare) pentru crearea documentelor Web. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Defineşte posibilităţile pieţei. 3.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 .

Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.0 1. CREDITE 1.0 1. 2. CRT. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Elemente de 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie.0 12 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. NR. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Sănătatea şi securitatea muncii. Analizeazǎ specificul proiectului. 3.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie.NR. 1. 1. 2. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. prevenirea şi stingerea incendiilor. 1. Coordonează activităţile în caz de accident. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. 4. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. 1. 4. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 1. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 3. 2. Programează activitatea de întreţinere. 2. 4.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. 2. 3. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 2. 3. 2. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 1. 3. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 1. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. 1. 2.0 17 Întreţinere 1.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . 3. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. 1. 3. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Asigurarea calităţii. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. Utilizează documentele sistemului calităţii. producţiei. 1. Aplică instrumente ale calităţii. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 1.

18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. 2. pieselor. 3. Detectarea 1. specific domeniului. periferice 2. Efectuează controlul semifabricatelor. 4. 3. Monitorizează lucrările de întreţinere.0 1. 1. pieselor. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 2. 1.a). Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. CREDITE 1. 3. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. Realizează sisteme de acţionare electrică.c). 3. 3. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică.0 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. 2. Utilizează aparate de c. automatizare. 3. pieselor. CRT.0 0.0 1. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Asamblări mecanice. 2. 2.0 1. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Utilizarea 1. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. Identifică tipuri de circuite electronice.a de joasă tensiune. 5. sistemelor tehnice. Circuite electrice. microprocesor 2.0 1. Circuite electronice. 1. 3. Selectează metode de control al semifabricatelor.NR. Sisteme de acţionare 1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. sistemelor tehnice. defectelor. 3. 2. 3. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. sistemelor tehnice.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . Caracterizează sistemele de reglare automată. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. Sisteme de 1. 2.5 0. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Depistează defectele semifabricatelor.

Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. 4. 5. 3. 2. 4. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor. Instalează şi configurează aplicaţiile software. NR. 4. CRT. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . 2. Instalează şi configurează unităţile mobile. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Realizează reţele de calculatoare.0 1.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. Utilizează NOS.0 1. Asigură mentenanţa componentelor hardware. CREDITE 1. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. reţea 2. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor. Instalează şi configurează unităţile fixe. Instalează şi configurează dispozitive periferice.NR. 3. Administrează NOS. 4. Instalează şi configurează sistemele de operare. Explică principiile procedeelor de a transmite date. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. 6. Instalare hardware şi 1. 6. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. 5. 3. 1. 2. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). 1. 3. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. 1. 4. Instalează şi configurează dispozitive media. Instalarea sistemelor 1. 2. 3.

4. Exprimă mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.0 Competenţe: 1. Elaborează mesaje scrise. 5. 3. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 . Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2.

sentimente. emise de cei din jur. relevante pentru sarcina de lucru.1: 1. neutră). atitudini (pro. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. talk-show-uri. • conferinţe. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. pe teme de interes comun. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. (b). anunţuri publice. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. limbaj corporal / nonverbal. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • vocabular specific comun. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. discursuri. detalii. explicaţii. • termeni specifici mesajelor mass media. • informaţii factuale. atitudini. formale şi informale. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. prezentări de produse / servicii. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. în diverse registre. • opinii. contra. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • conversaţii telefonice. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. activităţi). verificarea sensului prin alte surse. • transmisiuni radio şi TV. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. specificaţii de produse şi servicii. relevant pentru domeniul ocupaţional. sentimente. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. emise la viteză normală. de lungime variabilă: • mesaje. puncte de vedere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . • ideea principală (sensul global). opinii. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (e). (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. (c). (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 .

• informaţii profesionale: instrucţiuni. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. • notiţe. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. manuale tehnice. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . anunţuri. relativ complexe. prospecte. • mesaje. modificarea unor operaţii. fişe tehnice. standarde. scheme. • date privind: materii prime. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. instrucţiuni. formulare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. • informaţii factuale. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. atunci cînd este necesar. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare.2: 1.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. note. faxuri. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. explicaţii. cereri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. pe teme de interes comun. date tehnice ale unor produse şi servicii. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. • tabele. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. reclamaţii. rapoarte. pagini Internet. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. • diagrame şi alte materiale vizuale. materiale şi produse finite.Titlul Unităţii: Competenţa 1. reclame. în diverse registre. luarea de decizii. grafice. • instrucţiuni. în scopul luării unor decizii.

atunci cînd este necesar. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri.Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. Probe orale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e). detalii sau opinii. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Probe orale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d).

explicaţii. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. procese. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. instrucţiunilor. (c) Formularea clară. comunitate. la locului de muncă.Titlul Unităţii: Competenţa 1. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. la viteză normală. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. detalii de operare. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. în diverse registre. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. • descrieri de obiecte. întrebărilor şi solicitărilor. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. robot telefonic. în conversaţii de lungimi variate. situaţii conflictuale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • vocabular specific comun. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. relevant pentru domeniul ocupaţional.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • faţă în faţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. • vocabular adecvat contextului personal şi social. • personal şi social – situaţii specifice în familie. • la telefon. şcoală. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. sfaturi. (b).3: 1. operaţii. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • aranjamente sociale.

(c) Transmiterea. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. mesaje (inclusiv e-mail). standarde). (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. formule de politeţe. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. • aranjamente şi instrucţiuni. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. • activităţi şi procese de producţie. de lungimi variate: • informaţii factuale. • calitatea serviciilor / produselor. fişe de producţie. şedinţe. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare.Titlul Unităţii: Competenţa 1. colegi. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. • mesaje din partea altor persoane. în limbaj clar şi precis. documente de evidenţă primară. În texte. la tipul de text. inclusiv date personale. • idei. • dicţionare. procese. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.4: 1. • procese verbale. eseuri. rapoarte. puncte de vedere. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. facturi pro-forma. fişe de evidenţă. note. fişe tehnice. în diverse registre. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. • organizarea locului de muncă. opinii. membri ai organizaţiei. structurate şi cu folosirea de conectori. la subiect şi la cititorul intenţionat.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 .Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. pe bază de materiale pregătite în prealabil. în conversaţii de lungimi variate. • prezentări de produse. în contexte profesionale predictibile. Prezentări scurte. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare.5: 1. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). Discuţii profesionale: • interviuri individuale. • întîlniri profesionale de rutină. sarcini de lucru. • preferinţe. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. predicţii.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. rapoarte intermediare / de progres. situaţii familiare. derulate cu viteză normală. • relaţii cu clienţii şi partenerii. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. • notiţe. în diverse registre. evaluări de: produse. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. făcute la viteză normală. la viteză normală. în conversaţii şi prezentări. • chestiuni profesionale de interes comun b. Schimburi de opinii. a. activităţi profesionale zilnice. privind: • aranjamente la locul de muncă. faţă în faţă sau telefonic. b. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • întîlniri formale / informale. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. contacte profesionale informale. servicii. tehnologii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a.Titlul Unităţii: Competenţa 1. c. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. situaţii conflictuale. în conversaţii de lungimi variate. scheme de prezentare. activităţi şi aranjamente operaţionale. procese. Discuţii profesionale. cum ar fi planuri. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. c. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. • ipoteze. în diverse registre. • formule de iniţiere. negocieri.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b).limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. • la telefon. • vocabular specific comun. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevant pentru domeniul ocupaţional. interpretări şi opinii. (d). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. • în faţa unui auditoriu (prezentări). • faţă în faţă. (c). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). în care să includă informaţii faptice. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. robot telefonic (schimburi de opinii.

GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 .0 Competenţe: 1. Evaluează rezultatele obţinute. Rezolvă probleme. Identifică probleme complexe. 3.

(b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. sesizări. conform criteriilor de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă.Titlul Unităţii: Competenţa 2.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. cauze şi efecte ale problemei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. compara situatia problema cu situatia normala. interacţiuni între oameni.1: 2. proces de muncă. Definirea problemei. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei.

financiare. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.2: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . Întocmirea planului de acţiune. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. conform criteriilor de performanţă (a). Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme.Titlul Unităţii: Competenţa 2. alocarea de resurse (materiale. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Alegerea celei mai potrivite soluţii. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Aplicarea planului de acţiune.

dacă este cazul concluzii.3: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. generează şi extinde idei. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. acţiuni. conform criteriilor de performanţă (a). Analizarea metodei aplicate. Obţinerea feed-back-ului. responsabilităţi. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. aplică măsuri de corecţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 .

3.0 Competenţe: 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Gestionează conflicte. Creează şi menţine relaţii profesionale. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 .

integrare. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. motivare. psiho-sociali. culegere de mărturii. (c). ascultă sugestiile celorlalţi. (b). Susţinerea muncii în echipă . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii.Titlul Unităţii: Competenţa 3. cade de acord. exprimă un feedback pozitiv. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. discutarea deschisă a iniţiativelor. Stabilirea unor relaţii de cooperare. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. contextuali. analiza unor indicatori de coeziune socială. nu întrerupe interlocutorul. încurajare. în interesul reciproc al părţilor. redefiniri de rol. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. formulează propuneri consensuale. încredere în deciziile luate de grup. interviuri. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. face distincţie între fapte. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale.

interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. aplanarea. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . (b). (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. forţarea.Titlul Unităţii: Competenţa 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte. confruntarea. compromisul. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).2: Criterii de Performanţă: 3. (a) Identificarea surselor de conflict. (c) Medierea conflictelor. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

colegi. clienţi personale. preferabil în situaţii reale. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. psiho-sociale. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: 3.Titlul Unităţii: Competenţa 3.

Titlul Unităţii: 4. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 . Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 4.0 Competenţe: 1. Organizează şi prelucrează informaţia. 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 3. Utilizează informaţii de pe internet.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . sistem.>. bază informaţională. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. selectarea după criterii/chei multiple. diferit) sau operatorii logici (AND. Internet. proces informaţional. rapiditatea obţinerii informaţiei. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.>=.1: 4. Probe de Evaluare: Probe orale.<=. sistem informaţional. resurse umane implicate în sistemul informaţional. egal. uşurinţă în utilizare. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.Titlul Unităţii: Competenţa 4. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. sistem informatic. baze de date. motoare de căutare. flux informaţional. corectitudinea informaţiei obţinute. OR. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. conform condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. utilizând operatorii relaţionali (<. NOT). bănci de date. bază tehnică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 .

Titlul Unităţii: 4. foi de lucru. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. logic. binare). Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .2: 4. liste. validarea datelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. complexe. . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. utilizarea macrocomenzilor (macro).Titlul Unităţii: Competenţa 4. fişiere (text. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. interogări ale bazelor de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). pivot). imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. rapoarte (simple. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). baze de date. şir de caractere (text). conform condiţiilor de aplicabilitate. schiţe. tabele. grafice. formulare (templates).UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia.

testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. cadre. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. conform condiţiilor de aplicabilitate. butoane. baze de date ASP. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). Titlul Unităţii: 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. hărţi de imagini. comunicare) pentru crearea documentelor Web. raport text/imagine. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). formulare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. sunete.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. liste. servere text. casete de dialog. casete combinate. de design. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. conform condiţiilor de aplicabilitate. filme. tabele. anomaţie. Client-Server viteza de încărcare. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . editoare de HTML. editoare de imagini. ferestre. rapoarte. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. conformitate cu cerinţele proiectului. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. configurare si administrare. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. lizibilitate. imagini. acurateţe.Competenţa 4. sisteme de gestiune a bazelor de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web.

orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor.Competenţa 4. controlul schimbării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . Instrumente software: pentru crearea graficelor. sabloanelor de prezentare. conform condiţiilor de aplicabilitate. mijloacele de control. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. de excepţii. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. dependinţe). obiectivele proiectului. alocarea resurselor (efort/durată. cost. componentele şi obiectivele proiectului. structura echipei de proiect. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. Probe de Evaluare: Probe practice. (c) şi (d). planul de proiect. fazele unui proiect. planul unui proiect. planurile. controlul riscului. elemente de evaluare. structura pe activităţi (WBS). să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. managementul riscului. conform condiţiilor de aplicabilitate. rapoarte (de progres. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor.de sfârşit de proiect). schitelor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Componentele proiectului: organizaţia de proiect.4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. diagramelor (Gantt). etapele. managementul configuraţiei. calitatea. structura activităţilor (WBS). managerul de proiect. echipa de proiect (roluri). Etapele unui proiect:justificarea economică. grafic de activitati. traiectorie critică.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

redactarea. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. reguli gramaticale. c) Verificarea documentului. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). folosirea imaginilor. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 . b) Scrierea unui document clar şi corect. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. a schemelor. manuale.Titlul Unităţii: Competenţa 5. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. (b). organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. coerenţă.3: Criterii de Performanţă: 5. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni.

Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 2. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.0 Competenţe: 1. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 .

Cerinţele locului de muncă: fişa postului. fişa angajatului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. prezentare. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. comentariu cu privire la perfomanţa personală. produse reprezentative pentru locul de muncă. abilităţi sociale. Curriculum Vitae. recomandări. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. aspiraţii profesionale. prezentare orală. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date.1: 6. atitudine. condiţii specifice angajatorului. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). reglementări. Titlul Unităţii: 6. diplome. competenţe profesionale. Portofoliu personal: rezultate la testări. postură. Identificarea cerinţelor locului de muncă. autoevaluare. . certificate. Probe orale. în condiţiile de aplicabilitate date. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire.Titlul Unităţii: Competenţa 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. premii. limbaj verbal şi nonverbal. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. ţinută.

2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.Competenţa 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. competenţe. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. studiu individual. cursuri serale. non formală. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. Titlul Unităţii: 6. programe de scurtă durată. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. (b). voluntariat. consultanţă de specialitate. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. aptitudini necesare unei calificări. învăţare continuă. programe de formare continuă la locul de muncă. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. conferinţe.

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. manuale. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. articole de specialitate. consultanţă specializată. discuţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. aprecierea propriilor performanţe.Competenţa 6. consultarea unor persoane specializate (psihologi. consilieri ai carierei profesionale). articole şi emisiuni ale mass-media. Titlul unităţii: 7. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. afişe. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european.

3. Prelucrează datele numerice.0 1. 2.Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 .

Titlul unităţii: Competenţa 7. Înregistrarea datelor. distanţe. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. conform criteriilor de performanţă (a). densitate. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. masă. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. dimensiuni. temperatură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate.1: 7. concentraţie.

Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 . aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). ecuaţii liniare cu două variabile.2: 7. procente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. Citirea graficelor. (b). dispersia. Utilizarea formulelor de calcul. geometrică. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi.Titlul unităţii: Competenţa 7. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. media aritmetică. radicali. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. calcule economico-financiare. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. (c ) şi (d). şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. în coloane şi bare.3: 7. circulare. erori. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Gantt cumulativă. tendinţe liniare. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. cauze. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice.Titlul unităţii: Competenţa 7. (b). Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. radar. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale. Paretto. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). tipuri de erori.

Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 . INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8.0 Competenţe: 1.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 .1: 8. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială.Titlul Unităţii: Competenţa 8. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. discuţii cu profesorii.

b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. asocieri. umane. proiecte cu finanţări nerambursabile). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). sponsorizări. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale.Titlul Unităţii: Competenţa 8. materiale. d) Identificarea strategiilor de marketing.2: 8. naţional. oportunităţi de dezvoltare. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. analiză SWOT. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global. (b).

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

dinamism structural). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. metoda CPM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. în flux.Titlul Unităţii : 9. în celule de fabricaţie programare liniară. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). automatizată. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. adaptibilitate. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). adecvare. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. în serie. de masă. metoda PERT.

Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9.fişa de lansare a produsului/serviciului .fişe tehnologice . conform criteriului de performanţă (b). profesionistă .semifabricate .unelte de lucru . în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).clasic . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. în aria de aplicabilitate specificată.calificată . diagrame .necalificată . în aria de aplicabilitate specificată.materii prime şi materiale .folosind software Necesarul de materiale: . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă. conform criteriului de performanţă (a). (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: .planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs.3: Programează activităţi specifice locului de muncă.grafice. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.Titlul Unităţii : 9.

ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Aplică instrumente ale calităţii. Utilizează procedurile de audit al calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . Descrie conceptele de asigurare a calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 4. 2.0 Competenţe: 1. Utilizează documentele sistemului calităţii. 3.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 .( b) şi (c). fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. histograma defectelor.Titlul Unităţii : Competenţa 10.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. diagrama Ishikawa.

. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 . ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. .3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. .1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.0 Competenţe: .

încadrare în standarde. fiabilitate. aspect. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.Titlul unităţii : Competenţa 11. dimensiuni.1: 11. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. costuri. masă. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. funcţiile şi scopul produsului. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. materiale şi tehnologii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . timp de realizare. realizând şi folosind un tabel. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare.

ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. siguranţă. estetică.Titlul unităţii : Competenţa 11. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. formă.2: 11. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 . ergonomie. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. cercetarea produselor existente. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b).

disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii : Competenţa 11.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. componente. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. folosind produsul din competenţa 2. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. materiale. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului .

prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare.Titlul unităţii : Competenţa 11. Alegerea formei de prezentare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. diagrame. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. tehnologii de realizare. folosind produsul din competenţa 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. desene de detaliu. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). specificaţii de materiale.4: 11. (b) şi (c). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . standardele şi legislaţia în vigoare.

Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 2. prevenirea şi stingerea incendiilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . Coordonează activităţile în caz de accident. 3.

materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor.Titlul Unităţii : 12. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. broşuri. cu praf. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. fişe. cataloage. nisip. materiale igienico-sanitare. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). hidranţi. curente. individuale . (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. stingătoare cu spumă. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. pături. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. trusă de prim ajutor. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. filme.afişe. periodice. pliante. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj.

Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.Perturbări funcţionale. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 .Nerespectarea principiilor ergonomice . statistici. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 12. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. note informative Situaţii de risc: . ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. defecţiuni ale utilajelor .

evacuarea accidentaţilor. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). 3. planificarea acţiunilor. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. încadrarea în timp. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. (b). (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . viteză de reacţie. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor.Titlul Unităţii : 12. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident.

0 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. 2. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 3.

cabluri. cuplaje. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. lagăre. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. osii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. material. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri.Titlul Unităţii : Competenţa 13. parametri geometrici si constructivi curele. lanţuri.1: 13. roţi dinţate. conform criteriilor de performanţă (a) . construcţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 . roţi de fricţiune. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. roţi de curea. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. arbori. variatoare.

SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. respectând criteriul de performanţă (c). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. montare. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 13. respectând criteriul de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. conform criteriului de performanţă (a). schema de montaj pregătitoare. demontare. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. Interpretarea documentaţiei tehnice. desen de ansamblu.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. paralelismul arborilor. Efectuarea reglajelor. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. Respectarea normelor de protecţie a mediului. coaxialitatea arborilor şi lagărelor.Titlul Unităţii : 13. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ungere. conform criteriilor de performanta (a) . ajustarea curselor verificări curente. curăţire. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 . ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. ajustarea jocurilor.

Analizeazǎ specificul proiectului. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 4. 2.0 Competenţe: 1. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. 3. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 .

să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. View. acurateţe. perpendiculare. Format. eficienţă. Insert. Help desenarea. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Bonus.Titlul unităţii : Competenţa 14. punct median. Modify. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. (b). timp de execuţie şi revizuire. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. cost. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. modificarea. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Edit. Tools. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. transferul informaţiilor File. editarea obiectelor elementare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . 1: 14. enumerându-le într-un raport. Draw. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale.

CD-WR adecvat domeniului: mecanic. colorare. memorie RAM. racordare. electromecanic. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. prin realizarea unor desene. electronic. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. electric. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. construcţii. (b). diametre. Cotarea desenelor. hard disk. 2: 14. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. CD-ROM. placă video. rază. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. copiere. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. textile aranjare.Titlul unităţii : Competenţa 14. ştergere. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. unghiuri.

dimensiunea hârtiei caracteristici. text pe un rând. copiere. tipărire. (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Aplicarea textelor pe desene. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 . responsabilitǎţi. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. munca cu alţii. 3: 14. prin realizarea unor desene relevante. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. ştergere text. copiere desene din CAD în Word plan complex. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. pe mai multe rânduri. unitǎţile de mǎsurare utilizate. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. numele şi locul de memorare al fişierului. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. mutare.

de revoluţie feed-back. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. (b). prin realizarea unor desene elementare. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). extrudate.Titlul unităţii : Competenţa 14. plan complex. 4: 14. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. responsabilitǎţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. documentaţie tehnicǎ. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare.

Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 .0 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 2.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 . Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. de calitate. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. moduri şi tipuri de producţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. bionice economic. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. tipuri de fabricaţie inteligente. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. holonice. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.Titlul Unităţii : 15. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse.

SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 15. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. tipuri de echipamente. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 . Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. atribuţiile locului de muncă. sincronizarea. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. concurenţa. de evaluare a riscului. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. rezultatele activităţii. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

manipularea. transportul. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. comanda. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 .3: 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. stocarea. controlul producţiei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. controlul calităţii. controlul. conducerea planificarea producţiei. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. sănătatea şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie.Titlul Unităţii : Competenţa 15.

2. 3. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1.

prin care candidatul demonstrează. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. printr-o diagramă bloc. înregistratoare. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. electrice. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). scheme bloc. scheme cinematice mecanice. transmiterea şi prelucrarea datelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . elemente de automatizare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.Titlul unităţii : Competenţa 16. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. adaptoare. Probe scrise şi orale. traductoare. scheme electrice. echipamente pentru achiziţia. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare.

valoarea diviziunii. (d). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . domeniul / domeniile de măsurare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. parametrul măsurat (valori prognozate). condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. rezoluţia. Probe practice şi scrise. (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică.Titlul unităţii : Competenţa 16. fidelitatea. timpul de răspuns. justeţea. instrucţiuni de utilizare valori nominale. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. clase de precizie. indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. tipul de producţie (unicate. Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. 2: 16. serie mică. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c). reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. fiabilitatea ). precizia. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). durabilitatea. şi să efectueze calcule.

presiuni. turometre. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. volume. calcule matematice. dozatoare volumetrice). energii). vâscozimetre. densităţi. conform criteriilor de performanţă (a). şublere. (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. ceasuri şi cronometre).Titlul unităţii : Competenţa 16. să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. mecanice (forţe. tensiuni electrice. Analizarea rezultatelor măsurării. cupluri. abateri). cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. Metode de măsurare: directe. prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. vacuumetre. Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. planimetre. pentru mărimi mecanice (dinamometre. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. niveluri. indicatoare de nivel. turaţii. contoare termice). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. micrometre. contoare electrice). rezistenţe). vitezometre. 3: 16. electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. indirecte. Probe practice şi scrise. (b) şi (e). comparatoare. viteze. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. densimetre. debite). conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). ohmmetre. comparare cu valori nominale sau limită. rigle. timp). fizico-chimice (mase. arii. trasare de grafice şi diagrame. acceleraţii. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. fizico-chimice (balanţe. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. puteri. voltmetre. debitmetre). termice (temperaturi. vâscozităţi. energii active. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. accelerometre. unghiuri. raportoare. toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. electrice (ampermetre. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. termice (termometre. manometre. wattmetre.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17. 3.0 1. 2. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 . Programează activitatea de întreţinere. Monitorizează lucrările de întreţinere.

reglementări) responsabilităţi din fişa postului. cărţi tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. metodologii. norme. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 . cataloage. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu.Titlul unităţii : Competenţa 17. normative. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. prin elaborarea unui plan de întreţinere. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) .D.–uri. A. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.C.materiale.M.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 . S. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.V. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. . aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii : Competenţa 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere.

ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. cataloage. normative. 3: 17. cărţi tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. Probe scrise şi practice care atestă. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. Probe orale. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. scrise şi practice care atestă. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. de prevenire şi stingere a incendiilor. de prevenire şi stingere a incendiilor. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. documentaţie tehnică de firmă. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. scrise şi practice care atestă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 .

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 . Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1.0 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Caracterizează sistemele de reglare automată. 3. 2.

conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.Titlul unităţii : Competenţa 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. elemente de execuţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de comandă . de reacţie. 1: 18. elemente de comparaţie. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . regulatoare automate. de ieşire. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. de execuţie(de reglare). conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

Titlul unităţii : Competenţa 18. pneumatic. agentul de lucru (electric. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. viteza de reacţie. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. factori fizici. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. hidraulic). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. regulatoare automate. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. elemente de comparaţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

frecvenţă. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.mărimi neelectrice ( nivel. putere. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. curent. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. Probe scrise. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. regulatorul automat. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . deplasare.Titlul unităţii: 18. viteză.mărimi electrice ( fază.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. debit. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. presiune. elementul de comparaţie. acceleraţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. sisteme de reglare cu program variabil. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. tensiune) .

Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.0 1. Realizează sisteme de acţionare electrică. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 . SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1.

protecţie şi semnalizare). conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. sistemului de transmisie a mişcării. motorului electric.1: 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. să specifice rolul funcţional al acestora. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. maşini de lucru . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) . maşinii de lucru. comandă. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. motoare electrice.Titlul unităţii : Competenţa: 19. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. sistem de transmisie a mişcării. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. instalaţia de comandă. sistem de transmitere a mişcării.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. 2: 19. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. cu verificarea finală a continuităţii acestora. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj.Titlul unităţii : Competenţa: 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 . motor de acţionare. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului.

să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . tensiunea electrică. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. intensitatea curentului electric. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare.Titlul unităţii : Competenţa: 19. 3: 19. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. comenzile aparatelor de comutaţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare.

) 3. CIRCUITE ELECTRICE 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 .c.) 2.a. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.0 1. Utilizează aparate de c.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.a de joasă tensiune. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.

(b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 . aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).c..c. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei.Titlul Unităţii : Competenţa 20. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c.c.c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. Analizarea circuitelor de c. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . 1: 20.

Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20.a.a.a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. Realizarea circuitelor de c. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. folosind soft didactic. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.Titlul Unităţii : Competenţa 20. (b). sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. tensiuni. condensatoare. Măsurarea parametrilor de circuit. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. cu rezistoare. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 . bobine. intensităţi. Simularea funcţionării circuitelor de c. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a).a.

CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. comutaţie şi receptoare.a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. lămpi fluorescente. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Verificarea funcţionării circuitelor de c. comutatoare Lămpi cu incandescenţă.a. Siguranţe. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20.a. relee termice relele termice. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. întreruptoare automate. relee electromagnetice. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune.a. Receptoare: Circuite de c. motoare electrice Circuite de c. Realizarea circuitelor de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie.a. contactoare. de joasă tensiune.

CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. Identifică tipuri de circuite electronice. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . Evaluează performanţele circuitelor electronice.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 .0 1. 3. 2.

modulare/demodulare. 1: 21. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).amplificatoare: de tensiune. amplificare. codificatoare/decodificatoare. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . generare de semnale.circuite integrate: numărătoare. microcontrolere . CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. codificare/ decodificare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexare/demultiplexare. LC. numărare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice.circuite digitale: porţi logice. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.alimentare electrică.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . de putere . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de curent.surse de alimentare. . stocare informaţii. comandă. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu.oscilatoare: RC. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. control. memorii (RAM şi ROM). aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. multiplexoare/demultiplexoare . .

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. curenţi. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b).amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: .multimetru. frecvenţe. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. curenţi. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). 2: 21. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. puteri electrice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. frecvenţmetru.Titlul Unităţii : Competenţa 21. impedanţe. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

de curent. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. conform documentaţiei tehnice. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. scheme de execuţie. cataloage de circuite integrate. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). după conectarea circuitului electronic. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 21. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. memorii. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. codificatoare/ decodificatoare. de putere -oscilatoare: RC. 3: 21.

2. 3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.0 1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 .

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (c). metoda sortării. reglării utilaje. pentru două situaţii diferite. Stabilirea metodelor de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (b). pentru două situaţii diferite.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a). documentaţia tehnică. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. metoda interschimbabilităţii parţiale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. ajustării. SDV-uri. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.1.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin nituire. lipire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 . ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.2.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. sudare de pregătire a reperelor. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. utilaje şi SDV-uri specifice. conform criteriului de performanţă (b). prin presare.Titlul Unităţii: Competenţa 22.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). prin pene şi ştifturi. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.Titlul Unităţii: Competenţa 22. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 . asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.3. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. asigurarea organelor de asamblare necesare. conform criteriului de performanţă (a). (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. conuri. documentaţie tehnică. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.: Criterii de Performanţă: 22. filete. prin caneluri.

3 1.0 Titlul unităţii: 23. sistemelor tehnice. pieselor. sistemelor tehnice. pieselor. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 3. DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. pieselor. sistemelor tehnice. Efectuează controlul semifabricatelor. 2. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .Titlul unităţii:23. Depistează defectele semifabricatelor.

micrometru. pirometre. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Selectează metode de control al semifabricatelor. şubler. ultrasonic. lichide penetrante. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. calibre. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. surse de radiaţii.1.lupă. megohmetru.Competenţa 23. al elasticităţii arcurilor. durităţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . conform criteriului de performanţă (a). cu radiaţii X şi Gamma. microscop metalografic.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. comparator. Titlul unităţii: 23. rulmenţilor. sistemelor tehnice. pieselor. termometre. pieselor şi sistemelor tehnice. ruleta. fisurilor microscopice. contoare pentru radiaţii. pulberi magnetice. magnetic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: .

pori. Titlul unităţii: 23. prin întocmirea unui raport specific. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.2. incluziuni metalice şi nemetalice. sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (a).Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. pieselor. fisuri. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. : Depistează defectele semifabricatelor.

magnetic. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. cu fişele tehnologice semifabricat. pieselor şi sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. efectuând o analiză. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. auditiv. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor.Competenţa 23. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . conform criteriului de performanţă (a). ultrasonic.3. Evaluarea rezultatelor controlului. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. cu lichide penetrante. conform criteriului de performanţă (b). microscopic. : Efectuează controlul semifabricatelor. sistem tehnic corespunzător calitativ. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. cu radiaţii Gamma. pieselor şi sistemelor tehnice. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. scriind un raport. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare.

1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. 24.3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. 24. 3 1.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 .

hexazecimal.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . sau-nu bit. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. (d) şi (e) de performanţă. zecimal. (b). binar adunare. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie. Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. (c). scădere şi. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). şi-nu. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. Descrierea corectă a bazelor de numeraţie.Titlul unităţii: Competenţa 24. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. sau. Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată.

Titlul unităţii: Competenţa 24.2: 24. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ALU (Arithmetic Logical Unit). regiştri. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului). bus de adrese.ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. Descrierea întreruperilor. (d) şi (e) de performanţă. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. bus de date hardware şi software întreruperi DMA. Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). circuite de control decodor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b). canale I/O. porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . (c).

adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . viteză de acces. dinamică. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor. ROM (Read Only Memory) statică. (b) şi (c) de performanţă. RAM (Random Acces Memory). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei. Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor.Titlul unităţii: Competenţa 24. set de instrucţiuni.3: 24.

Explică funcţionarea unităţilor de afişare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 . 25.5.3 . UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul. Explică funcţionarea dispozitivele de intrare. 25.5 25. 25. Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25.2 .1.4 .

(b). Identificarea interfeţelor calculatoarelor. pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . VESA. pentru unităţile de stocare. a memoriei.Titlul unităţii: Competenţa 25. BlueTooth). EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). PCMCIA) Porturi:serial (USB. paralel (ECP. (c). Explicarea rolului interfeţelor. PCI.1 : 25. I/O (ISA. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale. FireWire. RS232c. Identificarea porturilor sistemului de calcul. EISA. MCA. raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. centronics. Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. (d) şi (e) de performanţă.

(c) şi (d) de performanţă. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare. Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. tastatură.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. mouse optic. tastatură wireless.Titlul unităţii: Competenţa 25. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare. USB număr de caractere pe secundă. viteza de scanare. mouse wireless PS2. scanner. (b). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cititor de coduri de bare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. mouse. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . ATX. touch pad.

plasmă.(b) şi (c) de performanţă. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare. memorie. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare. CRT. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. ecrane senzitive oscilator de ceas. Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array). LCD. procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 .3: 25.Titlul unităţii: Competenţa 25. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

CDRW. disc magneto-optice. Descrierea principiilor de înregistrare optică. floppy disk. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.4: 25. filtru de aer. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică .Titlul unităţii: Competenţa 25. capete. sectoare. CLV (Constant Linear Velocity). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. (d) şi (e) de performanţă. DVDRW bandă magnetică. cilindri. parcare capetelor pistă spiralată. hard disk. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. viteze capete. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). bandă magnetică. rază laser. motor. disc FM. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. MFM. RLL platane. (c). mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 . Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. zonă.(b).

EDO. EDRAM. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . SODIMM. VRAM. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. DDRAM2. ROM (Read Only Memory) SIMM. aspect fizic. DDRAM. SIPP FPM. Explicarea utilităţii memoriei cache. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. DIMM. CDRAM. RIMM. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.5: Explică memoriilor. RAM (Random Access Memory). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. SDRAM.Titlul unităţii: 25. WRAM timpi de acces.

2. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. 26. 26. Instalează şi configurează sistemele de operare.5. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 .4. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.1. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor.0 26.6. Instalează şi configurează aplicaţiile software. 26.Titlul unităţii: 26.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.3. 26. 26.

Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. (e) şi (f) de performanţă. list folders. EXT2.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. EXT3. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. traverse folders. modify. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . (c). (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. NTFS (New Technology File System). creare. NFS (Network File System) read.Titlul unităţii: 26. execute. (b). (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. delete folders. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. create folders. write. copiere. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table).

programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. multiutilizator. programe de reparare a sistemului de operare. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. multiproces. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . în timp real managere de fişiere. programe de backup. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator.Titlul unităţii: 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. programe antivirus.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b). (c) şi (d) de performanţă. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare. interfaţă video. startup. setări regionale. harddisk. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). memorie. linie de comandă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. display configurare. Competenţa 26. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. interfaţă grafică procesor. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul.Titlul unităţii: 26.

viteză de lucru. memorie. programe de grafică computerizată. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. capacitate de stocare.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. shareware.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor.Titlul unităţii: 26. interfaţă video. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. programe media Tipuri: freeware. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. display. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. procesor. adware. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă.

Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. denumirea şi utilizarea lor corectă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. erori de configurare. de rezervă. mediu. de aplicaţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 .Titlul unităţii: 26. protecţie la scriere de disk. de date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem. lipsă cerneală.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. de lucru de sistem. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. copii de rezervă.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. rutine de imprimare (lipsă hârtie. lipsă formatare pagină. temporare scanare antivirus. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. executabile. hârtie de dimensiuni diferite. de fişier. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. biblioteci. infecţii cu viruşi.

OS2. Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. memorie. plotter funcţionalitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. viteză). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. extindere. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. unix. MacOS procesor (tip.Titlul unităţii: 26. tabletă grafică. scanner.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu. DOS.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . capacitate de stocare mouse. Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. imprimantă.

2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 .0 27. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.

PM (Phase Modulation). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare.32bis. ITU-T V. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. ITU-T V. (b) şi (c) de performanţă. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a).33. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării. FM (Frequency Modulation). COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 . ITU-T V. V24.Titlul unităţii: 27.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date.34 AM (Amplitude Modulation).

aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. reliabilitate. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . cu limitările sale. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. calitate sincrone.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. conexiune uşoară. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. viteză. mod mesaj. date şi video. asincrone. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network). end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. integrare de voce. plesiocrone mod circuit.Titlul unităţii: 27. mod pachet metode de acces.

Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. (c) şi (d) de performanţă. dublu inel capacitate. magistrală magistrală. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP. CSMA/CD reţele în dublu inel. transmitere la distanţă. pasarea jetonului. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. FDM. (b).3: 27.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. nr de utilizatori. token bus reţele în stea. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). token ring. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 .Titlul unităţii: Competenţa 27.

disk server. fibră optică. terminal FAX. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . Competenţa 27.mediu magnetic controller de reţea. cablu coaxial.Titlul unităţii: 27. gateway. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date. modem Probe de Evaluare: Probe orale. file server. (b) şi (c) de performanţă. bridge. server de imprimantă. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway). router. podurilor (bridges) şi routerelor. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). imprimantă.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat.

SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1. 28.3 Utilizează NOS. 28.0 28.4 Administrează NOS. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 .1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.2 Realizează reţele de calculatoare. 28.

WIN2003 server.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. LINUX. securitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . WIN2000.11. (b) şi (c) de performanţă. WINXP. documentaţie. configurare uşoară. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea.28. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale. suport. uşurinţă în utilizare. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS). ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. meniuri intuitive. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. UNIX.

file sharing. FTP. routare. VPN. DHCP. ICMP. TELNET. Active directory. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. DNS. (c). (d) şi (e) de performanţă. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. FTP. DNS. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. UDP. imprimare in reţea. SMTP. componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. proxy. resurse partajate. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). subnetmask. ActiveX. domenii Configurare elemente componente: IP. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. HTTP. mail. IMAP Remote access.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. (b). DHCP. IP. TCP. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. java. Network information service. (e) Configurarea browserului. management centralizat. setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . POP3.Titlul unităţii: Competenţa 28. gateway. DHCP.

Titlul unităţii: 28. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . imprimantă. servere (DNS. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). monitor. Configurarea NOS. alegerea configuraţiei de instalat (desktop. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. modem. (b) şi (c) de performanţă. samba. BIOS. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. mouse. server) sisteme de fişiere. DHCP. Instalarea LINUX. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. gateway. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server. router.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. componente hardware (video.3: Utilizează NOS. multimedia). boot loader. SSH. placă reţea. tastatură.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.) (d) şi (e) de performanţă. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS. (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 . verificare erori. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. Realizarea managementului discurilor. SATA. firewall Probe de Evaluare: Probe orale. scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. defragmentare. configurare RAID. Instalarea aplicaţiilor. Securizarea NOS. programe de grafică ACL. pentru Microsoft Windows office. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. aplicare patch. Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. utilitare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (c.Titlul unităţii: Competenţa 28. ATA).4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI. discuri dinamice pentru LINUX.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.0 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 .3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.

Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului. unităţi optice. monitor.Titlul unităţii: Competenţa.1 : 29. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. carcasă. placă de bază. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. plăci de interfaţă. unităţi zip. memorie. sursă. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.29. tastatură. Testarea funcţională a sistemului. floppy. procesor. hard disk. memorii USB. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 .

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). a vitezei de transfer. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 29. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. viteza interfeţei. (b) şi (d) de performanţă. SCSI. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor.2: 29. formatare low level low level. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. adresă (I/O şi memorie). Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tip interfaţă (ATA. RAID) de verificare a funcţionalităţii.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). SATA. high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk.

cartuş cu banda magnetică. DVDRW. CD-ROM. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. pentru înregistrare pe banda magnetică. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea.carduri de memorie unitate CDROM. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica. CDRW. unitate ZIP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor. cartuş ZIP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. configura şi instala unităţile mobile. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unitate magneto-optică. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. memorii USB. DVDROM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. DVDROM. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . unitate de bandă.3: 29.Titlul unităţii: Competenţa 29.

Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. de viteză de conectică. scanner (rezoluţie. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. tastatură (număr de caractere pe secundă.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. pentru 2 sau mai multe monitoare). limba implicită a tastaturii). pe port USB. de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . Realizarea corectă a testelor de instalare.Titlul unităţii: Competenţa 29. adâncime de culoare. rezoluţie. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor. viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). aşa cum s-a precizat în criteriile (a).4: 29. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. mouse (viteza cursorului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) şi (d) de performanţă. viteza dublu click). adâncime de culoare) de comunicare.

Înlocuirea corectă a consumabilelor. (b). verificare modem. test placă de reţea cartuş. ribbon. (d) şi (e) de performanţă. hârtie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. toner de comunicare. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 .Titlul unităţii: Competenţa 29. imprimantă. (c). plotter. modem. de conectică. Realizarea corectă a testelor de instalare. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice.5: 29. Rezolvarea corectă a defectelor apărute. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. placă de reţea pagină de test.

INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor.6: 29. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 .Titlul unităţii: Competenţa 29. plăci de sunet standard.1 camere video.) (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a. (c) şi (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio. plăci de sunet 5. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media.

4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30.0 30. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware. 30. 30. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 . 30.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor.

zgomot electric de conectică. (c) şi (d) de performanţă. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. interferenţă electromagnetică.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. procesor. osciloscoape. sursă. unităţi zip. de configurare. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. unităţi optice. electricitate statică. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. floppy. plăci de interfaţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 .TITLUL UNITĂŢII: 30. tastatură. gamă de temperatură. (b). Remedierea defectelor de instalare. pensule. pompe de fludor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorii USB (universal serial bus). scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). multimetre. şurubelniţe. Componente: carcasă. memorie. (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. monitor. placă de bază. umiditate. hard disk. staţie termostatată.

Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. (b). carcasă CDROM.Titlul unităţii: Competenţa 30.2: 30. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 .Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. mouse. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. procesor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. placa video. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). curăţare. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. scanner. (d) şi (e) de performanţă. imprimantă. DVDROM tastatură. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice.

INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. Protejarea datelor prin scanare antivirus. traverse folder. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor. imagini. execute. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 .Titlul unităţii: 30. write. (b) şi (c) de performanţă. backup. backup automat read. take ownership.

harddisk. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System).4: 30. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 .INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. memorie. procesor.Titlul unităţii: Competenţa 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful