MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. Comunicare în limba modernă. Instalare hardware şi mentenanţă. 5. 10. 27. Gândire critică şi rezolvare de probleme. Sănătatea şi securitatea muncii. Elemente de proiectare. Sisteme de automatizare. 14. 2. 8. 15. 23. Utilizarea dispozitivelor periferice. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. Circuite electrice. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. 22. 7. 11. 18. Sisteme de transmitere a mişcării. Sisteme de acţionare electrică. 17. 4. 26. 3. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. 16. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. 13. 19. 21. Comunicare. Instalarea sistemelor de calcul. Asigurarea calităţii. Asamblări mecanice. Detectarea defectelor. Sisteme de operare în reţea. 29. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. Iniţierea unei afaceri.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. Dezvoltarea carierei profesionale. Tehnici de măsurare în domeniu. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. 6. 25. Circuite electronice. Întreţinere planificată. 12. 20. Procesarea datelor numerice. 30. 28. Managementul relaţiilor interpersonale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . Planificarea şi organizarea producţiei. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie.

1. 2. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Elaborează documente pe teme profesionale 1. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.0 2. 1. 3. 2. Utilizează informaţii de pe internet. Prelucrează datele numerice. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 5. 1.0 7 Procesarea datelor numerice. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 4. 3. 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. CRT. 2. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. 4. Rezolvă probleme. 3. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. 1. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. Elaborează un plan de afaceri. Elaborează mesaje scrise. 2. 1. Defineşte posibilităţile pieţei. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 2. CREDITE 2.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale. Moderează dezbateri şi şedinţe.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . Creează şi menţine relaţii profesionale. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 1. Identifică probleme complexe. NR. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 3. 1. 3. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.0 8 Iniţierea unei afaceri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Gestionează conflictele. Organizează şi prelucrează informaţia. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale.0 4 1. Managementul relaţiilor interpersonale. 3. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Susţine prezentări pe teme profesionale. 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Exprimă mesaje orale. 3. 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. 2.0 3 1. Evaluează rezultatele obţinute.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. 1. 1.0 5 Comunicare. 3.

Elemente de 1. 1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. producţiei. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Aplică instrumente ale calităţii. 4. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 1.0 12 1. Utilizează documentele sistemului calităţii.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. 1. 2. 3. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. CREDITE 1. Programează activitatea de întreţinere. 3. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. 2. 1. 4. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 2. Analizeazǎ specificul proiectului. 2. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 1.0 1. 4.0 1. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . 2. Sănătatea şi securitatea muncii. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 3. 1. 2. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 1. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Asigurarea calităţii. CRT. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. 2. 3. 1. prevenirea şi stingerea incendiilor. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 3. Coordonează activităţile în caz de accident.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Utilizează procedurile de audit al calităţii. Programează activităţi specifice locului de muncă. 3. 1.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. 1. 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 3. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei.NR.0 17 Întreţinere 1. 2. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. NR.

Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. 2. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. Depistează defectele semifabricatelor. 3.0 1. Sisteme de acţionare 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 2. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CREDITE 1. Utilizarea 1. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. CRT. 2. Circuite electronice. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. defectelor. 3. Circuite electrice. 3. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul.0 1. 2. Sisteme de 1. 3. pieselor. pieselor. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. 1. 18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. 3. periferice 2. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.0 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. sistemelor tehnice.a de joasă tensiune. Asamblări mecanice.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. microprocesor 2.c). Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică. 3. Identifică tipuri de circuite electronice. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.a). 3. 5. specific domeniului. Caracterizează sistemele de reglare automată. automatizare.0 0. 2.NR. 1. 2. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. sistemelor tehnice. Efectuează controlul semifabricatelor.0 1. 2. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează metode de control al semifabricatelor. Realizează sisteme de acţionare electrică. 3. Detectarea 1.5 0. Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Monitorizează lucrările de întreţinere. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. 4. 1. Utilizează aparate de c. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.0 1. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. 3. sistemelor tehnice. pieselor.

2. Instalează şi configurează sistemele de operare. Instalează şi configurează aplicaţiile software. Instalează şi configurează dispozitive media. Instalează şi configurează unităţile fixe. Explică principiile procedeelor de a transmite date. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. 6. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor. 4. 4.NR. 3. 4. 5. 4. NR. 3.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. 3. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. CREDITE 1. Asigură mentenanţa componentelor hardware. CRT. reţea 2. 2. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . 2. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. 2. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). 4. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. Instalează şi configurează unităţile mobile. 6. 5. Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. Instalarea sistemelor 1. 3. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.0 1.0 1.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Instalează şi configurează dispozitive periferice. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor. 3. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. Realizează reţele de calculatoare. Utilizează NOS. Administrează NOS. 1. Instalare hardware şi 1. 1. 1.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 5.0 Competenţe: 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 2. Exprimă mesaje orale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Elaborează mesaje scrise.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 . 3. 4.

sentimente. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. talk-show-uri. specificaţii de produse şi servicii. • opinii. prezentări de produse / servicii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). relevant pentru domeniul ocupaţional. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. de lungime variabilă: • mesaje. formale şi informale. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. verificarea sensului prin alte surse. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. limbaj corporal / nonverbal. atitudini. • vocabular specific comun. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. anunţuri publice. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. • conferinţe. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. • ideea principală (sensul global). • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. • informaţii factuale. relevante pentru sarcina de lucru. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. emise la viteză normală. sentimente. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. contra. emise de cei din jur. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). inclusiv mesaje telefonice înregistrate. • termeni specifici mesajelor mass media. pe teme de interes comun. opinii. • conversaţii telefonice. puncte de vedere. în diverse registre. discursuri. • transmisiuni radio şi TV. atitudini (pro. detalii. explicaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . neutră). (b). în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.1: 1. activităţi).Titlul Unităţii: Competenţa 1. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte.

Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (c). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (d). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (e).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare.

rapoarte. standarde.Titlul Unităţii: Competenţa 1. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. • mesaje. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. manuale tehnice. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. • tabele. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. instrucţiuni. reclame. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. reclamaţii. materiale şi produse finite. cereri. scheme. • notiţe. • date privind: materii prime. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare. luarea de decizii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. • informaţii profesionale: instrucţiuni. pagini Internet. atunci cînd este necesar. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.2: 1. relativ complexe. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. prospecte. date tehnice ale unor produse şi servicii. note. modificarea unor operaţii. anunţuri. pe teme de interes comun. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. faxuri. în diverse registre. • informaţii factuale. formulare. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. explicaţii. • diagrame şi alte materiale vizuale. fişe tehnice. în scopul luării unor decizii. grafice. • instrucţiuni.

Probe orale. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. (e). atunci cînd este necesar. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. detalii sau opinii. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri.

(b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. în conversaţii de lungimi variate. şcoală. procese. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. la viteză normală. situaţii conflictuale. întrebărilor şi solicitărilor. • vocabular adecvat contextului personal şi social. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică.Titlul Unităţii: Competenţa 1. (c) Formularea clară. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. • descrieri de obiecte.3: 1. sfaturi. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • personal şi social – situaţii specifice în familie. operaţii. detalii de operare. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. relevant pentru domeniul ocupaţional. • la telefon. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. • aranjamente sociale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . (b). în diverse registre. explicaţii. la locului de muncă. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • faţă în faţă. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. comunitate. instrucţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. robot telefonic. • vocabular specific comun.

structurate şi cu folosirea de conectori.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • dicţionare. • activităţi şi procese de producţie. formule de politeţe. fişe de producţie. note. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. fişe tehnice. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. facturi pro-forma. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. • idei. puncte de vedere. • procese verbale. procese. în limbaj clar şi precis. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. • organizarea locului de muncă. standarde). glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. la tipul de text. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. documente de evidenţă primară. eseuri. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. (c) Transmiterea. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. inclusiv date personale. • mesaje din partea altor persoane. opinii. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. • aranjamente şi instrucţiuni. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. colegi. şedinţe.4: 1. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . rapoarte. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. În texte. • calitatea serviciilor / produselor. mesaje (inclusiv e-mail). membri ai organizaţiei. fişe de evidenţă. la subiect şi la cititorul intenţionat. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. în diverse registre. de lungimi variate: • informaţii factuale.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 . (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e).Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă.

evaluări de: produse. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. făcute la viteză normală. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. scheme de prezentare. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. • chestiuni profesionale de interes comun b. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. în conversaţii şi prezentări. tehnologii. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. privind: • aranjamente la locul de muncă. c. activităţi şi aranjamente operaţionale. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. sarcini de lucru. la viteză normală. b. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . derulate cu viteză normală. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. a. servicii. • prezentări de produse. Discuţii profesionale. în conversaţii de lungimi variate. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. • întîlniri profesionale de rutină. • formule de iniţiere. Prezentări scurte. • preferinţe. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. procese. negocieri. pe bază de materiale pregătite în prealabil. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. cum ar fi planuri. contacte profesionale informale. situaţii familiare. în diverse registre. faţă în faţă sau telefonic.5: 1. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. • relaţii cu clienţii şi partenerii. • ipoteze. situaţii conflictuale. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). • notiţe.Titlul Unităţii: Competenţa 1. predicţii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în conversaţii de lungimi variate. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • întîlniri formale / informale. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a. activităţi profesionale zilnice. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. în contexte profesionale predictibile. c. în diverse registre. Schimburi de opinii. rapoarte intermediare / de progres. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. • faţă în faţă. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. discuţii profesionale). (b). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. interpretări şi opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). robot telefonic (schimburi de opinii. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. (c). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. • la telefon. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea.limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. în care să includă informaţii faptice. • în faţa unui auditoriu (prezentări). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). relevant pentru domeniul ocupaţional. • vocabular specific comun.

GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 . 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2.0 Competenţe: 1. 3. Identifică probleme complexe.

Definirea problemei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 .GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. interacţiuni între oameni. compara situatia problema cu situatia normala. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. cauze şi efecte ale problemei. conform criteriilor de performanţă (a). Reflectarea asupra propriilor acţiuni. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă.1: 2. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. proces de muncă. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. sesizări.

conform criteriilor de performanţă (a). financiare. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Întocmirea planului de acţiune. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . Aplicarea planului de acţiune. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. alocarea de resurse (materiale. Alegerea celei mai potrivite soluţii.2: 2.

acţiuni.3: 2. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. calificative proprii şi de la alte persoane resurse.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. dacă este cazul concluzii. conform criteriilor de performanţă (a). GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. responsabilităţi. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . generează şi extinde idei. Analizarea metodei aplicate. Obţinerea feed-back-ului. aplică măsuri de corecţie. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. 2. Creează şi menţine relaţii profesionale.0 Competenţe: 1. Gestionează conflicte. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 . 3.

(d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Susţinerea muncii în echipă . analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. contextuali. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. integrare. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. motivare. cade de acord. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. ascultă sugestiile celorlalţi. (b). Stabilirea unor relaţii de cooperare. culegere de mărturii. nu întrerupe interlocutorul. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). (c). în interesul reciproc al părţilor. exprimă un feedback pozitiv.Titlul Unităţii: Competenţa 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. redefiniri de rol. formulează propuneri consensuale. psiho-sociali. încurajare. discutarea deschisă a iniţiativelor. încredere în deciziile luate de grup. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. face distincţie între fapte. interviuri. analiza unor indicatori de coeziune socială.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . forţarea.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (a) Identificarea surselor de conflict. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). interese şi obiective opuse/diferite renunţarea.2: Criterii de Performanţă: 3. aplanarea. compromisul. confruntarea. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (c) Medierea conflictelor. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). clienţi personale. psiho-sociale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 .MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: 3. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. colegi. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. preferabil în situaţii reale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 . 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. 4.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: 4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Utilizează informaţii de pe internet. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 3.

Internet. sistem. bază informaţională. sistem informatic.<=. baze de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. OR. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 . NOT). selectarea după criterii/chei multiple. bănci de date. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.>=. uşurinţă în utilizare. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.>. resurse umane implicate în sistemul informaţional. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază.Titlul Unităţii: Competenţa 4. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. utilizând operatorii relaţionali (<. sistem informaţional. Probe de Evaluare: Probe orale. egal. rapiditatea obţinerii informaţiei. flux informaţional. bază tehnică. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. corectitudinea informaţiei obţinute. proces informaţional.1: 4. diferit) sau operatorii logici (AND. motoare de căutare.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). fişiere (text. liste. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). conform condiţiilor de aplicabilitate. logic. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. formulare (templates). Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. foi de lucru. conform condiţiilor de aplicabilitate. validarea datelor. tabele. imagini. pivot). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). schiţe. rapoarte (simple. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. grafice. baze de date.2: 4. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. utilizarea macrocomenzilor (macro).UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. interogări ale bazelor de date. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. complexe. Titlul Unităţii: 4.Titlul Unităţii: Competenţa 4. şir de caractere (text). conform condiţiilor de aplicabilitate. (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. binare). . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.

imagini. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. sisteme de gestiune a bazelor de date. cadre. formulare. comunicare) pentru crearea documentelor Web. de design. hărţi de imagini. sunete. anomaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. rapoarte. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. editoare de HTML. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). lizibilitate. liste. acurateţe. Titlul Unităţii: 4. editoare de imagini. casete de dialog. conform condiţiilor de aplicabilitate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . conform condiţiilor de aplicabilitate. conformitate cu cerinţele proiectului.Competenţa 4. baze de date ASP. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. filme. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. Client-Server viteza de încărcare. raport text/imagine. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. ferestre. tabele.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. conform condiţiilor de aplicabilitate. casete combinate. configurare si administrare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. butoane. servere text. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea.

alocarea resurselor (efort/durată. planul de proiect. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. controlul schimbării. traiectorie critică. controlul riscului. (c) şi (d). cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. calitatea. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. mijloacele de control. planurile. elemente de evaluare. structura pe activităţi (WBS). schitelor. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. etapele.Competenţa 4. fazele unui proiect. sabloanelor de prezentare. echipa de proiect (roluri). dependinţe). să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. managementul configuraţiei. structura activităţilor (WBS). cost. planul unui proiect. structura echipei de proiect. managementul riscului. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. rapoarte (de progres. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a).de sfârşit de proiect). Instrumente software: pentru crearea graficelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. grafic de activitati. managerul de proiect. componentele şi obiectivele proiectului.4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. diagramelor (Gantt). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). de excepţii. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. Etapele unui proiect:justificarea economică. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . obiectivele proiectului. Probe de Evaluare: Probe practice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

folosirea imaginilor. coerenţă. redactarea. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. a schemelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 . graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. manuale.3: Criterii de Performanţă: 5. reguli gramaticale. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: Competenţa 5. (b). un set de instrucţiuni şi un scurt raport. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. c) Verificarea documentului. b) Scrierea unui document clar şi corect.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6.0 Competenţe: 1. 3. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 . 2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

certificate. . prezentare. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. premii. postură. recomandări. Curriculum Vitae. diplome. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Titlul Unităţii: 6. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. autoevaluare. atitudine. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. ţinută. prezentare orală. comentariu cu privire la perfomanţa personală. abilităţi sociale. reglementări. fişa angajatului. produse reprezentative pentru locul de muncă. Probe orale. condiţii specifice angajatorului. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . aspiraţii profesionale.Titlul Unităţii: Competenţa 6. în condiţiile de aplicabilitate date.1: 6. Portofoliu personal: rezultate la testări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). competenţe profesionale. limbaj verbal şi nonverbal. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Identificarea cerinţelor locului de muncă.

programe de scurtă durată.Competenţa 6. (b). aptitudini necesare unei calificări. consultanţă de specialitate. non formală. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. programe de formare continuă la locul de muncă. învăţare continuă.2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. cursuri serale. competenţe. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. studiu individual. voluntariat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Titlul Unităţii: 6. conferinţe.

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. articole de specialitate. Titlul unităţii: 7. consilieri ai carierei profesionale). PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . manuale. discuţii.Competenţa 6.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. articole şi emisiuni ale mass-media. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. consultanţă specializată. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. aprecierea propriilor performanţe. afişe. consultarea unor persoane specializate (psihologi.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 . 2. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Prelucrează datele numerice.0 1.Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. 3.

distanţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. conform criteriilor de performanţă (a).1: 7. masă. dimensiuni. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . temperatură. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 7. concentraţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. densitate. Înregistrarea datelor.

abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. media aritmetică. (b). ecuaţii liniare cu două variabile. calcule economico-financiare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. dispersia. geometrică. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. Citirea graficelor. (c ) şi (d). aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). Utilizarea formulelor de calcul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 . scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură.2: 7.Titlul unităţii: Competenţa 7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. radicali. procente.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. tendinţe liniare. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). tipuri de erori.Titlul unităţii: Competenţa 7.3: 7. de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. în coloane şi bare. Gantt cumulativă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale. Paretto. erori. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. (b). circulare. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. radar. cauze.

Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 .0 Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Defineşte posibilităţile pieţei 3.

Titlul Unităţii: Competenţa 8. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 . colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor.1: 8. discuţii cu profesorii. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi.

umane.Titlul Unităţii: Competenţa 8. sponsorizări. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. proiecte cu finanţări nerambursabile). marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global. (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. d) Identificarea strategiilor de marketing. oportunităţi de dezvoltare. asocieri.2: 8. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). analiză SWOT. naţional. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. materiale.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . în flux. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). metoda CPM. în serie. de masă. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9.Titlul Unităţii : 9. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. în celule de fabricaţie programare liniară. dinamism structural). adaptibilitate. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). automatizată. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). adecvare. metoda PERT.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. diagrame .folosind software Necesarul de materiale: .3: Programează activităţi specifice locului de muncă. în aria de aplicabilitate specificată. profesionistă . conform criteriului de performanţă (a). Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.semifabricate . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.materii prime şi materiale .clasic . în aria de aplicabilitate specificată.grafice.necalificată .Titlul Unităţii : 9.calificată .planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs.unelte de lucru .fişa de lansare a produsului/serviciului . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 . conform criteriului de performanţă (b).fişe tehnologice .

2. Utilizează documentele sistemului calităţii. Utilizează procedurile de audit al calităţii. 4. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . controlul calităţii şi sisteme de calitate. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1.0 Competenţe: 1. Aplică instrumente ale calităţii.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

histograma defectelor.Titlul Unităţii : Competenţa 10. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. diagrama Ishikawa.( b) şi (c). în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 .4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii.

.2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. . . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 .4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.0 Competenţe: .1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.

Titlul unităţii : Competenţa 11. realizând şi folosind un tabel. funcţiile şi scopul produsului. masă. aspect. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.1: 11. costuri. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . fiabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. dimensiuni. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. materiale şi tehnologii. încadrare în standarde. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. timp de realizare.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming.2: 11. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). siguranţă.Titlul unităţii : Competenţa 11. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. estetică. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. formă. cercetarea produselor existente. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. ergonomie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 .

cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. folosind produsul din competenţa 2. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. componente. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale.Titlul unităţii : Competenţa 11. materiale.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 .

ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. specificaţii de materiale. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Utilizarea metodelor de prezentare grafică.Titlul unităţii : Competenţa 11. standardele şi legislaţia în vigoare. Alegerea formei de prezentare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).4: 11. folosind produsul din competenţa 2. tehnologii de realizare. (b) şi (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. diagrame. desene de detaliu.

2. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. prevenirea şi stingerea incendiilor. Coordonează activităţile în caz de accident.0 Competenţe: 1. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

materiale igienico-sanitare. cu praf. cataloage. trusă de prim ajutor. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie.Titlul Unităţii : 12. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). filme. curente. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor.afişe. periodice. individuale . materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. pături. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. pliante. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. broşuri. nisip. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . hidranţi. fişe. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. stingătoare cu spumă.

Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.Perturbări funcţionale. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12.Nerespectarea principiilor ergonomice . 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre.Titlul Unităţii : 12. defecţiuni ale utilajelor . statistici. note informative Situaţii de risc: . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 . Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a).

Evaluarea intervenţiei în caz de accident. planificarea acţiunilor. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. evacuarea accidentaţilor. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). încadrarea în timp. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. (b). viteză de reacţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . 3.Titlul Unităţii : 12. Coordonează activităţile în caz de accident. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13.0 1. 3. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 2.

ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. roţi de curea. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. arbori. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. roţi dinţate. lanţuri. cabluri. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. material. parametri geometrici si constructivi curele. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. lagăre. conform criteriilor de performanţă (a) .Titlul Unităţii : Competenţa 13. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. cuplaje. roţi de fricţiune. variatoare. osii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 . construcţie.1: 13.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). demontare. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. montare. respectând criteriul de performanţă (c). schema de montaj pregătitoare. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. desen de ansamblu. Interpretarea documentaţiei tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . respectând criteriul de performanţă (b).

ungere. ajustarea jocurilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. Efectuarea reglajelor. conform criteriilor de performanta (a) . conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. paralelismul arborilor. Respectarea normelor de protecţie a mediului.Titlul Unităţii : 13. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. curăţire. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. ajustarea curselor verificări curente.

2. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1.0 Competenţe: 1. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Analizeazǎ specificul proiectului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 . 3. 4.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14.

(b). cost. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. timp de execuţie şi revizuire. Format. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. enumerându-le într-un raport.Titlul unităţii : Competenţa 14. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Tools. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Draw. transferul informaţiilor File. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. perpendiculare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. Bonus. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. Help desenarea. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 1: 14. eficienţă. Insert. Edit. acurateţe. editarea obiectelor elementare. Modify. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . View. punct median. modificarea. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale.

UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. electric. electronic. copiere. 2: 14. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. rază. colorare. unghiuri.Titlul unităţii : Competenţa 14. memorie RAM. prin realizarea unor desene. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). ştergere. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. diametre. electromecanic. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. racordare. construcţii. Cotarea desenelor. hard disk. CD-ROM. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . placă video. textile aranjare.

să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ.Titlul unităţii : Competenţa 14. tipărire. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. text pe un rând. dimensiunea hârtiei caracteristici. numele şi locul de memorare al fişierului. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 . prin realizarea unor desene relevante. Aplicarea textelor pe desene. ştergere text. unitǎţile de mǎsurare utilizate. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. pe mai multe rânduri. mutare. copiere. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. 3: 14. (b). responsabilitǎţi. copiere desene din CAD în Word plan complex. munca cu alţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului.

Titlul unităţii : Competenţa 14. extrudate. plan complex. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . (b). documentaţie tehnicǎ. de revoluţie feed-back. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. prin realizarea unor desene elementare. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. responsabilitǎţi. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 4: 14. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 2.0 15. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 .

bionice economic. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.Titlul Unităţii : 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. de calitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. tipuri de fabricaţie inteligente. moduri şi tipuri de producţie.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. holonice. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 . conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. sincronizarea. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. atribuţiile locului de muncă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. rezultatele activităţii. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.Titlul Unităţii : Competenţa 15. concurenţa. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. tipuri de echipamente. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 .2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). de evaluare a riscului. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor.

SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. conducerea planificarea producţiei. controlul. comanda. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. transportul.3: 15. controlul producţiei. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. stocarea. controlul calităţii. sănătatea şi securitatea muncii. manipularea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 2.0 1. 3. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1.

1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. scheme electrice. printr-o diagramă bloc. echipamente pentru achiziţia. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . electrice. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. înregistratoare. elemente de automatizare. traductoare. scheme cinematice mecanice. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. prin care candidatul demonstrează. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). Probe scrise şi orale. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc.Titlul unităţii : Competenţa 16. adaptoare. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare.

Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. precizia. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. 2: 16. (d). durabilitatea. serie mică. prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. tipul de producţie (unicate. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. instrucţiuni de utilizare valori nominale.Titlul unităţii : Competenţa 16. indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. fiabilitatea ). clase de precizie. (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. parametrul măsurat (valori prognozate). justeţea. condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. valoarea diviziunii. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. domeniul / domeniile de măsurare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. timpul de răspuns. şi să efectueze calcule. Probe practice şi scrise. rezoluţia. fidelitatea. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c).

niveluri. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. acceleraţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . turometre. micrometre. fizico-chimice (mase. abateri). wattmetre. toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. termice (temperaturi. trasare de grafice şi diagrame. Analizarea rezultatelor măsurării. Metode de măsurare: directe. electrice (ampermetre. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. unghiuri. comparare cu valori nominale sau limită.Titlul unităţii : Competenţa 16. arii. vâscozimetre. dozatoare volumetrice). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. presiuni. rigle. fizico-chimice (balanţe. (b) şi (e). vâscozităţi. viteze. debite). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. 3: 16. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. cupluri. energii). turaţii. pentru mărimi mecanice (dinamometre. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. rezistenţe). voltmetre. vacuumetre. contoare termice). indirecte. comparatoare. vitezometre. puteri. tensiuni electrice. Probe practice şi scrise. ceasuri şi cronometre). indicatoare de nivel. prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. densimetre. accelerometre. volume. cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. raportoare. şublere. debitmetre). planimetre. conform criteriilor de performanţă (a). electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. termice (termometre. densităţi. mecanice (forţe. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). contoare electrice). (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. energii active. timp). manometre. ohmmetre. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. calcule matematice.

2. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. Programează activitatea de întreţinere.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.0 1. 3. Monitorizează lucrările de întreţinere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 .

aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. cataloage. normative. cărţi tehnice. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. prin elaborarea unui plan de întreţinere. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 .Titlul unităţii : Competenţa 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. metodologii. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. norme. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate.

Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 . ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. A. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri.M. .D.materiale. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. S. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.C. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor.V.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. normative. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. documentaţie tehnică de firmă. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. de prevenire şi stingere a incendiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe orale. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.Titlul unităţii : Competenţa 17. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cărţi tehnice. scrise şi practice care atestă. cataloage. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. Probe scrise şi practice care atestă. scrise şi practice care atestă. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. de prevenire şi stingere a incendiilor. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. 3: 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii.

SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 2. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Caracterizează sistemele de reglare automată.0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 .

de ieşire. elemente de comparaţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de reacţie. elemente de execuţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. 1: 18. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de execuţie(de reglare). perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. de comandă . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). regulatoare automate.

elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18. pneumatic. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. hidraulic). elemente de comparaţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. viteza de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. regulatoare automate. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date.Titlul unităţii : Competenţa 18. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. agentul de lucru (electric. factori fizici. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată.

viteză. acceleraţie.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. regulatorul automat. putere. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18.mărimi electrice ( fază. frecvenţă. elementul de comparaţie.Titlul unităţii: 18. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. sisteme de reglare cu program variabil. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. curent. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. deplasare. tensiune) . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. presiune.mărimi neelectrice ( nivel. Probe scrise. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). debit. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii.

Realizează sisteme de acţionare electrică. 3. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1. 2. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 .0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19.

maşini de lucru . instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. sistem de transmisie a mişcării. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa: 19. sistem de transmitere a mişcării. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . instalaţia de comandă. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. maşinii de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. protecţie şi semnalizare). Criterii de Performanţă: (a) . instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. comandă. motorului electric. sistemului de transmisie a mişcării. să specifice rolul funcţional al acestora. motoare electrice. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului.1: 19.

Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. 2: 19. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 . cu verificarea finală a continuităţii acestora. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. motor de acţionare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date.Titlul unităţii : Competenţa: 19. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare.

să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 3: 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. tensiunea electrică. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . comenzile aparatelor de comutaţie. intensitatea curentului electric. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate.Titlul unităţii : Competenţa: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

0 1.) 3. CIRCUITE ELECTRICE 1.) 2. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.a de joasă tensiune.c.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20. Utilizează aparate de c. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 .

aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 .c. 1: 20. Analizarea circuitelor de c.. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d).Titlul Unităţii : Competenţa 20. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei.c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a). CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm.c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate.

(c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. (b). bobine. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.a. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 .Titlul Unităţii : Competenţa 20. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. condensatoare. intensităţi.a. folosind soft didactic.a. Măsurarea parametrilor de circuit.a.a. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. cu rezistoare. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. tensiuni. Realizarea circuitelor de c. Simularea funcţionării circuitelor de c.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a).

Verificarea funcţionării circuitelor de c. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de joasă tensiune cu aparate de protecţie.a. lămpi fluorescente. întreruptoare automate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. comutaţie şi receptoare. relee electromagnetice. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . motoare electrice Circuite de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. comutatoare Lămpi cu incandescenţă.a.a.a. 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20. Siguranţe. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. Realizarea circuitelor de c. relee termice relele termice.Titlul Unităţii : Competenţa 20. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c.a. contactoare.a. Receptoare: Circuite de c. de joasă tensiune. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Identifică tipuri de circuite electronice. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 . CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. Evaluează performanţele circuitelor electronice.0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 3.

comandă. microcontrolere . multiplexare/demultiplexare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. codificare/ decodificare. control. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. memorii (RAM şi ROM). 1: 21.circuite integrate: numărătoare. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . generare de semnale.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: . codificatoare/decodificatoare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 . amplificare.circuite digitale: porţi logice. stocare informaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. .amplificatoare: de tensiune. modulare/demodulare. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. LC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.alimentare electrică. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. de curent.oscilatoare: RC.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: . . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. de putere .surse de alimentare. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. numărare. multiplexoare/demultiplexoare . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) .

curenţi. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b).Titlul Unităţii : Competenţa 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă.amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. frecvenţe. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). 2: 21. frecvenţmetru. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. puteri electrice.multimetru. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. curenţi. impedanţe.

multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). de curent. conform documentaţiei tehnice. 3: 21. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 . Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cataloage de circuite integrate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. memorii. după conectarea circuitului electronic. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scheme de execuţie. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. de putere -oscilatoare: RC. codificatoare/ decodificatoare. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii.Titlul Unităţii : Competenţa 21. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b).

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 . Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.0 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 3.

cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. documentaţia tehnică.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării.1. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. conform criteriului de performanţă (c). Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. SDV-uri. conform criteriului de performanţă (a). metoda sortării. Stabilirea metodelor de asamblare. ajustării. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. pentru două situaţii diferite. pentru două situaţii diferite. conform criteriului de performanţă (b). metoda interschimbabilităţii parţiale. reglării utilaje.

prin presare.2. lipire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. prin nituire. sudare de pregătire a reperelor. utilaje şi SDV-uri specifice.

documentaţie tehnică. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. prin caneluri. prin pene şi ştifturi. conuri. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. asigurarea organelor de asamblare necesare. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. filete. conform criteriului de performanţă (b).: Criterii de Performanţă: 22.Titlul Unităţii: Competenţa 22. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 . (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a).

DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. 3. pieselor. pieselor. pieselor. Efectuează controlul semifabricatelor.Titlul unităţii:23. 3 1. Selectează metode de control ale semifabricatelor. sistemelor tehnice. 2. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice.0 Titlul unităţii: 23. Depistează defectele semifabricatelor. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .

Competenţa 23. ruleta. conform criteriului de performanţă (a). surse de radiaţii. DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . fisurilor microscopice. al elasticităţii arcurilor.1. termometre. calibre. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. Selectează metode de control al semifabricatelor. Titlul unităţii: 23.lupă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . durităţii. ultrasonic. megohmetru. contoare pentru radiaţii. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . rulmenţilor. micrometru. conform criteriului de performanţă (b).vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. pirometre. şubler. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor şi sistemelor tehnice. microscop metalografic. pieselor. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . cu radiaţii X şi Gamma. pulberi magnetice. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. magnetic. comparator. sistemelor tehnice. lichide penetrante.

de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. pieselor şi sistemelor tehnice. Titlul unităţii: 23. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor.2. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . conform criteriului de performanţă (b). sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. : Depistează defectele semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin întocmirea unui raport specific. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. pieselor. sistemelor tehnice. incluziuni metalice şi nemetalice. fisuri. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă.Competenţa 23. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. conform criteriului de performanţă (a). pori. pieselor. pieselor.

cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. efectuând o analiză. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. scriind un raport. magnetic. cu radiaţii Gamma. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. auditiv.3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. sistemelor tehnice. : Efectuează controlul semifabricatelor. pieselor şi sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. cu fişele tehnologice semifabricat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. cu lichide penetrante. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Evaluarea rezultatelor controlului. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. pieselor. ultrasonic. conform criteriului de performanţă (a).Competenţa 23. microscopic. sistem tehnic corespunzător calitativ. pieselor şi sistemelor tehnice. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b).

3 1. 24. 24.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor.1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 .3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.

Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie. Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. scădere şi. (b). zecimal. byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . Descrierea corectă a bazelor de numeraţie. (d) şi (e) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 24. (c). binar adunare.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . sau. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. sau-nu bit. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. hexazecimal. şi-nu.

ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. regiştri. (b). bus de adrese. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. circuite de control decodor. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . canale I/O. porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . (d) şi (e) de performanţă. Descrierea întreruperilor.Titlul unităţii: Competenţa 24. bus de date hardware şi software întreruperi DMA. ALU (Arithmetic Logical Unit). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). (c).2: 24.

viteză de acces. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor.3: 24. set de instrucţiuni. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 24. RAM (Random Acces Memory). şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. dinamică. (b) şi (c) de performanţă. ROM (Read Only Memory) statică. Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor.

5. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. Explică funcţionarea unităţilor de afişare. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor. 25. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 .2 . Explică funcţionarea dispozitivele de intrare.5 25. 25. 25.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25.1.3 . Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. 25.4 . Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul.

PCI. paralel (ECP. Explicarea rolului interfeţelor.1 : 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale. I/O (ISA. EISA. Identificarea interfeţelor calculatoarelor. Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. Identificarea porturilor sistemului de calcul. (d) şi (e) de performanţă. MCA. PCMCIA) Porturi:serial (USB. (c).Titlul unităţii: Competenţa 25. pentru unităţile de stocare. (b). a memoriei. RS232c. EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). FireWire. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. VESA. pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . centronics. raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. BlueTooth).

Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare.Titlul unităţii: Competenţa 25. scanner. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. mouse wireless PS2. ATX. mouse optic. (c) şi (d) de performanţă. tastatură. USB număr de caractere pe secundă. tastatură wireless. touch pad. cititor de coduri de bare. mouse. viteza de scanare. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. plasmă.Titlul unităţii: Competenţa 25. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare. procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). CRT. ecrane senzitive oscilator de ceas. LCD. Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array). (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare.3: 25.(b) şi (c) de performanţă.

floppy disk. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. filtru de aer.4: 25.(b). Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. (c). capete. rază laser.Titlul unităţii: Competenţa 25. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. parcare capetelor pistă spiralată. hard disk. zonă. disc FM. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. sectoare. motor. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . CDRW. CLV (Constant Linear Velocity). disc magneto-optice. (d) şi (e) de performanţă. bandă magnetică. Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. Descrierea principiilor de înregistrare optică. mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 . DVDRW bandă magnetică. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. cilindri. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). RLL platane. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. MFM. viteze capete.

aspect fizic. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. RAM (Random Access Memory). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. Explicarea utilităţii memoriei cache. DDRAM2. CDRAM. VRAM. ROM (Read Only Memory) SIMM. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. WRAM timpi de acces. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. SODIMM. DDRAM. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . SIPP FPM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. EDO. RIMM.Titlul unităţii: 25. DIMM.5: Explică memoriilor. EDRAM. SDRAM.

26. 26.5. Instalează şi configurează sistemele de operare.0 26. 26. 26.2. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.Titlul unităţii: 26. Instalează şi configurează aplicaţiile software. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.4.6. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 . Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. 26.1.3.

list folders. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. NFS (Network File System) read. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. create folders. (e) şi (f) de performanţă. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. modify. creare. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . delete folders. (b). traverse folders.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.Titlul unităţii: 26. EXT3. EXT2. copiere. (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. NTFS (New Technology File System). (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare. CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table). execute. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). write. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. (c). mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet.

CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiutilizator. programe de reparare a sistemului de operare. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . în timp real managere de fişiere. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. programe de backup. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.Titlul unităţii: 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. programe antivirus.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. multiproces. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

interfaţă video. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul. (b). harddisk. interfaţă grafică procesor. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru.Titlul unităţii: 26. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Competenţa 26. (c) şi (d) de performanţă. display configurare. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul. memorie. startup. setări regionale. linie de comandă.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. shareware. procesor. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. programe media Tipuri: freeware. memorie. display. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. adware. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. Competenţa 26.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. programe de grafică computerizată.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. viteză de lucru. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. interfaţă video. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. capacitate de stocare. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.

biblioteci. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. de rezervă.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem. hârtie de dimensiuni diferite. de aplicaţii. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. protecţie la scriere de disk. erori de configurare. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . de fişier. rutine de imprimare (lipsă hârtie. de date. executabile. de lucru de sistem. infecţii cu viruşi. lipsă formatare pagină. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. lipsă cerneală. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. mediu. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. copii de rezervă. temporare scanare antivirus. denumirea şi utilizarea lor corectă. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă.

Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. tabletă grafică. Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. capacitate de stocare mouse. DOS. memorie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. plotter funcţionalitate. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. MacOS procesor (tip. unix. imprimantă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 .CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor.Titlul unităţii: 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. extindere. scanner. OS2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. viteză).

4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 . COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.0 27.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27.

33.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date.32bis. V24. ITU-T V. FM (Frequency Modulation).Titlul unităţii: 27. Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. PM (Phase Modulation). (b) şi (c) de performanţă. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ITU-T V. ITU-T V. (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 .34 AM (Amplitude Modulation).

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. calitate sincrone.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date. date şi video.Titlul unităţii: 27. mod mesaj. end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. mod pachet metode de acces. conexiune uşoară. asincrone. integrare de voce. reliabilitate. viteză. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cu limitările sale. plesiocrone mod circuit. Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network).

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. nr de utilizatori. dublu inel capacitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).Titlul unităţii: Competenţa 27.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 . pasarea jetonului. token ring.3: 27. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP. magistrală magistrală. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. transmitere la distanţă. Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. token bus reţele în stea. CSMA/CD reţele în dublu inel. (c) şi (d) de performanţă. (b). FDM.

Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 27. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . modem Probe de Evaluare: Probe orale. disk server. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). server de imprimantă. podurilor (bridges) şi routerelor. imprimantă. (b) şi (c) de performanţă. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date. gateway. Competenţa 27. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). terminal FAX. cablu coaxial. file server.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat.mediu magnetic controller de reţea. router. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. fibră optică. bridge.

4 Administrează NOS.1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).2 Realizează reţele de calculatoare. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1. 28.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.0 28. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 . 28. 28.3 Utilizează NOS.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . securitate. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea. (b) şi (c) de performanţă. meniuri intuitive. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS).1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. uşurinţă în utilizare. WIN2000. LINUX.28. documentaţie. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. WINXP.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. configurare uşoară. WIN2003 server. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a).11. suport. UNIX.

HTTP. file sharing. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. domenii Configurare elemente componente: IP. UDP. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. routare. ActiveX. SMTP. VPN. DNS. mail. (e) Configurarea browserului. (b). (c). IMAP Remote access. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. TCP. componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. Network information service. (d) şi (e) de performanţă. Active directory. subnetmask. DNS. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. TELNET. java. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . management centralizat. FTP. DHCP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ICMP. FTP. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. resurse partajate. proxy. imprimare in reţea.Titlul unităţii: Competenţa 28. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. DHCP. DHCP. gateway. POP3. IP.

DHCP. Instalarea LINUX.3: Utilizează NOS. tastatură. SSH. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. boot loader. modem. servere (DNS. multimedia). mouse. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server. (b) şi (c) de performanţă. server) sisteme de fişiere. samba. router.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a). gateway. BIOS. Configurarea NOS. placă reţea. monitor. componente hardware (video.Titlul unităţii: 28. imprimantă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. alegerea configuraţiei de instalat (desktop.

Realizarea managementului discurilor. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). verificare erori.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. utilitare. Securizarea NOS. defragmentare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SATA. discuri dinamice pentru LINUX. Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI. configurare RAID. programe de grafică ACL.Titlul unităţii: Competenţa 28. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 . Instalarea aplicaţiilor. aplicare patch. ATA). scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. (c. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS. firewall Probe de Evaluare: Probe orale. pentru Microsoft Windows office.) (d) şi (e) de performanţă. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS.

INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 .5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.0 29.

29. monitor. hard disk. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.1 : 29. placă de bază. unităţi optice.Titlul unităţii: Competenţa. procesor. Testarea funcţională a sistemului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unităţi zip. memorie. floppy. plăci de interfaţă. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 . sursă. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. tastatură. carcasă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului. memorii USB.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. a vitezei de transfer. Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. (b) şi (d) de performanţă. adresă (I/O şi memorie). SCSI.Titlul unităţii: Competenţa 29. tip interfaţă (ATA. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul.2: 29. high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . viteza interfeţei. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). SATA. RAID) de verificare a funcţionalităţii. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. formatare low level low level.

Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare. pentru înregistrare pe banda magnetică.Titlul unităţii: Competenţa 29. unitate ZIP. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. DVDRW. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . unitate de bandă. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. memorii USB.carduri de memorie unitate CDROM. DVDROM. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. configura şi instala unităţile mobile. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. unitate magneto-optică. cartuş cu banda magnetică. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cartuş ZIP. DVDROM. CD-ROM.3: 29. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. CDRW.

INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. de viteză de conectică. Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire. tastatură (număr de caractere pe secundă.4: 29. (b). pe port USB. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). rezoluţie. (c) şi (d) de performanţă. adâncime de culoare) de comunicare. mouse (viteza cursorului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . limba implicită a tastaturii). viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor. Realizarea corectă a testelor de instalare. (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. scanner (rezoluţie. pentru 2 sau mai multe monitoare). viteza dublu click). adâncime de culoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2.Titlul unităţii: Competenţa 29.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 . hârtie. toner de comunicare. test placă de reţea cartuş. placă de reţea pagină de test. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. imprimantă. Rezolvarea corectă a defectelor apărute.Titlul unităţii: Competenţa 29. Înlocuirea corectă a consumabilelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. (c). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. plotter. verificare modem. (d) şi (e) de performanţă. ribbon. modem. de conectică. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. (b). INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice.5: 29. Realizarea corectă a testelor de instalare.

(c) şi (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media.1 camere video. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio.) (b). plăci de sunet standard.Titlul unităţii: Competenţa 29. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele.6: 29. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. plăci de sunet 5. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media.

30.0 30. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. 30.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 .4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. 30.

floppy. monitor. procesor.TITLUL UNITĂŢII: 30.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. staţie termostatată. tastatură. electricitate statică. şurubelniţe. unităţi zip. osciloscoape. plăci de interfaţă. (b). Componente: carcasă. unităţi optice. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). zgomot electric de conectică. interferenţă electromagnetică. de configurare. memorii USB (universal serial bus). multimetre. hard disk. placă de bază. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 . umiditate. pompe de fludor. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. sursă. pensule. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. memorie. (c) şi (d) de performanţă. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale. Remedierea defectelor de instalare. gamă de temperatură.

(b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. carcasă CDROM. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). curăţare. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. placa video. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere. mouse. scanner.Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware.2: 30. (d) şi (e) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 30. DVDROM tastatură. Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. (c). imprimantă. procesor.

Protejarea datelor prin scanare antivirus. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 . take ownership. (b) şi (c) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). backup automat read. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. traverse folder. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor.3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. backup. write.Titlul unităţii: 30.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. execute. imagini.

harddisk.Titlul unităţii: Competenţa 30. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System). memorie. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.4: 30. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. procesor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 .