MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

3. Sisteme de automatizare. 18. 15. Planificarea şi organizarea producţiei. Sănătatea şi securitatea muncii. 30. Sisteme de operare în reţea. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. 16. 10. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. Procesarea datelor numerice. 29. Circuite electronice. Iniţierea unei afaceri. 8. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. 11. Utilizarea dispozitivelor periferice. 14. Sisteme de acţionare electrică. 2. 25. Managementul relaţiilor interpersonale. 12. 13. Instalarea sistemelor de calcul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . 22. Asigurarea calităţii. 27. 6. 19.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. 20. Sisteme de transmitere a mişcării. Instalare hardware şi mentenanţă. Asamblări mecanice. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Comunicare în limba modernă. 23. Gândire critică şi rezolvare de probleme. 17. 4. Detectarea defectelor. Întreţinere planificată. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. 26. Dezvoltarea carierei profesionale. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. Circuite electrice. 21. Tehnici de măsurare în domeniu. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Comunicare. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. 5. Elemente de proiectare. 28. 7.

3. 3.0 2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. CRT. 3. CREDITE 2. NR. Evaluează rezultatele obţinute.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . 4. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 5. 2.0 3 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. Susţine prezentări pe teme profesionale. 1. 1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Creează şi menţine relaţii profesionale.0 4 1. Managementul relaţiilor interpersonale. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. Gestionează conflictele. 3. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. 3. Defineşte posibilităţile pieţei. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.0 7 Procesarea datelor numerice. 2. Organizează şi prelucrează informaţia. 1. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. 2. 1.0 5 Comunicare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. 1. Identifică probleme complexe.0 8 Iniţierea unei afaceri. Utilizează informaţii de pe internet. 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Elaborează documente pe teme profesionale 1. 2. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 1. 2. Prelucrează datele numerice. 4. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 1. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 1. 1. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 2. 3. 1.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale. Exprimă mesaje orale. 1. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Rezolvă probleme. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Elaborează un plan de afaceri.

CREDITE 1. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. Elemente de 1. 3. 2. 4. 3. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. Coordonează activităţile în caz de accident. 4. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.0 17 Întreţinere 1. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 2. 3. 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Utilizează documentele sistemului calităţii.0 1. Asigurarea calităţii. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 2. Analizeazǎ specificul proiectului. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie. 1. Sănătatea şi securitatea muncii. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. Aplică instrumente ale calităţii. 1. CRT. 1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . 2. 2. 3. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 1. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 1.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. 1. producţiei.NR. 1.0 12 1. 4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 2.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. 1. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 2. Programează activitatea de întreţinere. 1. 3. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. prevenirea şi stingerea incendiilor. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. NR. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.0 1.a). Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. 3. 2. 3. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. microprocesor 2. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Asamblări mecanice. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Sisteme de acţionare 1.0 1. sistemelor tehnice. Detectarea 1.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . 1. 2. specific domeniului.0 0. pieselor. Caracterizează sistemele de reglare automată. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. periferice 2. Identifică tipuri de circuite electronice. 2. 1. CRT.a de joasă tensiune.0 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 3. Circuite electronice. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. 3. CREDITE 1. 3. 18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. Depistează defectele semifabricatelor. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul. automatizare. 3. 2. Evaluează performanţele circuitelor electronice. 2. 1. 3.0 1. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică.NR. Sisteme de 1. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. Efectuează controlul semifabricatelor. 3.0 1. 4. pieselor. Circuite electrice. pieselor. 3.5 0. defectelor. sistemelor tehnice.c). 5. sistemelor tehnice. 2. Utilizarea 1. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. Realizează sisteme de acţionare electrică. Utilizează aparate de c. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. Selectează metode de control al semifabricatelor.

1. 4. 4. Instalarea sistemelor 1. Utilizează NOS. 3.NR. 3. CREDITE 1. Instalează şi configurează unităţile mobile. Instalează şi configurează dispozitive periferice. Asigură mentenanţa componentelor hardware. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Instalare hardware şi 1. Administrează NOS.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). 2. CRT. 2. 6. 3. 1. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . 4. 3. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. 4. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor. Explică principiile procedeelor de a transmite date. 4. 6. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. Instalează şi configurează aplicaţiile software. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. 1. Instalează şi configurează dispozitive media. 2. 5. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Instalează şi configurează sistemele de operare. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. 5. 2. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. 3. Instalează şi configurează unităţile fixe. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor. Realizează reţele de calculatoare. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. reţea 2.0 1. NR.0 1. Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 .0 Competenţe: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 4. Exprimă mesaje orale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Elaborează mesaje scrise.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 2. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.

• vocabular specific comun. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. relevant pentru domeniul ocupaţional. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. formale şi informale. neutră). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). emise la viteză normală. limbaj corporal / nonverbal. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. • transmisiuni radio şi TV. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevante pentru sarcina de lucru. în diverse registre. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. atitudini. discursuri. • conferinţe. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. opinii. puncte de vedere. prezentări de produse / servicii. sentimente. emise de cei din jur. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. explicaţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . • opinii. • informaţii factuale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. specificaţii de produse şi servicii. sentimente. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. (b).1: 1. detalii. talk-show-uri. • conversaţii telefonice. • termeni specifici mesajelor mass media. • ideea principală (sensul global). de lungime variabilă: • mesaje. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. anunţuri publice. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. contra. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). pe teme de interes comun. atitudini (pro. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. activităţi). în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. verificarea sensului prin alte surse. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b). (d). (c). Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

• mesaje. faxuri. • informaţii profesionale: instrucţiuni. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. manuale tehnice. date tehnice ale unor produse şi servicii.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. instrucţiuni. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare. scheme. materiale şi produse finite. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. • instrucţiuni. prospecte. anunţuri. atunci cînd este necesar.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • informaţii factuale. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane.2: 1. în scopul luării unor decizii. standarde. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. • tabele. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . pe teme de interes comun. în diverse registre. • diagrame şi alte materiale vizuale. • date privind: materii prime. note. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. • notiţe. pagini Internet. reclamaţii. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. explicaţii. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. modificarea unor operaţii. fişe tehnice. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. grafice. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. relativ complexe. rapoarte. formulare. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. luarea de decizii. reclame. cereri. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci cînd este necesar. Probe orale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. detalii sau opinii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). (e). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii.

care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în conversaţii de lungimi variate. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . şcoală. robot telefonic. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. procese. sfaturi. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. întrebărilor şi solicitărilor.3: 1. explicaţii. relevant pentru domeniul ocupaţional. • faţă în faţă. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. la viteză normală.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. • descrieri de obiecte. instrucţiunilor. • aranjamente sociale. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. detalii de operare. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. operaţii. (c) Formularea clară. la locului de muncă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. în diverse registre. • la telefon. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. • personal şi social – situaţii specifice în familie. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • vocabular adecvat contextului personal şi social.Titlul Unităţii: Competenţa 1. situaţii conflictuale. • vocabular specific comun. (b). comunitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c).

(c) Transmiterea. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. • organizarea locului de muncă. facturi pro-forma. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. la tipul de text. puncte de vedere. mesaje (inclusiv e-mail). documente de evidenţă primară. • calitatea serviciilor / produselor. fişe de producţie. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. structurate şi cu folosirea de conectori. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. inclusiv date personale. fişe de evidenţă. • activităţi şi procese de producţie. în limbaj clar şi precis. • idei. colegi. În texte. de lungimi variate: • informaţii factuale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise.Titlul Unităţii: Competenţa 1. procese. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. • aranjamente şi instrucţiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. • procese verbale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . şedinţe. fişe tehnice. membri ai organizaţiei. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. rapoarte. la subiect şi la cititorul intenţionat. • dicţionare. opinii. formule de politeţe.4: 1. • mesaje din partea altor persoane. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. note. eseuri. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. standarde). în diverse registre.

un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

privind: • aranjamente la locul de muncă. • prezentări de produse. sarcini de lucru. făcute la viteză normală. • întîlniri formale / informale. • întîlniri profesionale de rutină. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. • ipoteze. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • preferinţe. situaţii conflictuale. în conversaţii de lungimi variate. tehnologii. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . în conversaţii şi prezentări. Prezentări scurte.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. contacte profesionale informale. predicţii. situaţii familiare. activităţi şi aranjamente operaţionale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. evaluări de: produse. faţă în faţă sau telefonic. b. la viteză normală. în diverse registre. negocieri. a.5: 1. c. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. în diverse registre. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. Discuţii profesionale. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. derulate cu viteză normală. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. procese. cum ar fi planuri. Schimburi de opinii. • formule de iniţiere. în conversaţii de lungimi variate. în contexte profesionale predictibile. activităţi profesionale zilnice. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. rapoarte intermediare / de progres. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. • chestiuni profesionale de interes comun b. • relaţii cu clienţii şi partenerii. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. servicii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. pe bază de materiale pregătite în prealabil. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. scheme de prezentare. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. • notiţe. c.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . (c). • faţă în faţă. în care să includă informaţii faptice. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. • în faţa unui auditoriu (prezentări). (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). • la telefon. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. interpretări şi opinii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). discuţii profesionale). (b). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. relevant pentru domeniul ocupaţional.limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. robot telefonic (schimburi de opinii. • vocabular specific comun. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 . Rezolvă probleme.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2.0 Competenţe: 1. 3. Identifică probleme complexe. Evaluează rezultatele obţinute. 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1.

compara situatia problema cu situatia normala. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. Definirea problemei.1: 2.Titlul Unităţii: Competenţa 2. conform criteriilor de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . sesizări. cauze şi efecte ale problemei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. interacţiuni între oameni. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. proces de muncă.

Întocmirea planului de acţiune. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 2. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Aplicarea planului de acţiune. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. alocarea de resurse (materiale. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . Alegerea celei mai potrivite soluţii.2: 2. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. financiare.

dacă este cazul concluzii.3: 2. responsabilităţi. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. aplică măsuri de corecţie. Analizarea metodei aplicate. generează şi extinde idei. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 2. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . acţiuni. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. Obţinerea feed-back-ului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute.

Creează şi menţine relaţii profesionale. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 . 2. Gestionează conflicte.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3.0 Competenţe: 1.

(c). Stabilirea unor relaţii de cooperare. discutarea deschisă a iniţiativelor. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. psiho-sociali. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. face distincţie între fapte. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). Susţinerea muncii în echipă .Titlul Unităţii: Competenţa 3. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. interviuri. încredere în deciziile luate de grup. culegere de mărturii. ascultă sugestiile celorlalţi. contextuali. formulează propuneri consensuale. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. integrare. încurajare. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . motivare. redefiniri de rol.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. analiza unor indicatori de coeziune socială. în interesul reciproc al părţilor. cade de acord. nu întrerupe interlocutorul. exprimă un feedback pozitiv. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. (b). preia argumentele interlocutorului oferă sugestii.

(c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.2: Criterii de Performanţă: 3. compromisul. confruntarea. (b).Titlul Unităţii: Competenţa 3. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. forţarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . (a) Identificarea surselor de conflict. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). aplanarea. (c) Medierea conflictelor. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte.

(a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. clienţi personale. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora.Titlul Unităţii: Competenţa 3. colegi.3: Criterii de Performanţă: 3. psiho-sociale. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. preferabil în situaţii reale.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 . 4. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 3. 2.0 Competenţe: 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. Organizează şi prelucrează informaţia.Titlul Unităţii: 4. Utilizează informaţii de pe internet.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. corectitudinea informaţiei obţinute. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. rapiditatea obţinerii informaţiei.<=. uşurinţă în utilizare.1: 4. diferit) sau operatorii logici (AND. baze de date. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 . NOT). conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. bănci de date. bază tehnică. utilizând operatorii relaţionali (<. selectarea după criterii/chei multiple. resurse umane implicate în sistemul informaţional. OR. conform condiţiilor de aplicabilitate. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. bază informaţională. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet .>. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă.Titlul Unităţii: Competenţa 4. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice.>=. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). egal. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. Internet. sistem informatic. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. sistem. Probe de Evaluare: Probe orale. flux informaţional. sistem informaţional. motoare de căutare. proces informaţional. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice.

conform condiţiilor de aplicabilitate.2: 4. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.Titlul Unităţii: Competenţa 4. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. formulare (templates). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). utilizarea macrocomenzilor (macro). binare). rapoarte (simple. validarea datelor. (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. baze de date. tabele. şir de caractere (text). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). interogări ale bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Titlul Unităţii: 4. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d).UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. . foi de lucru. conform condiţiilor de aplicabilitate. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. schiţe. grafice. liste. logic. complexe. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. pivot). imagini. fişiere (text.

acurateţe. lizibilitate. tabele. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. de design. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. configurare si administrare. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. butoane. servere text. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. editoare de HTML. editoare de imagini. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. hărţi de imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. cadre. conformitate cu cerinţele proiectului. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. filme. sisteme de gestiune a bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. liste. raport text/imagine. formulare. Titlul Unităţii: 4. baze de date ASP. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. rapoarte. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. casete combinate. Client-Server viteza de încărcare. imagini. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. ferestre. conform condiţiilor de aplicabilitate. anomaţie.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). casete de dialog. sunete.Competenţa 4. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). conform condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . Probe de Evaluare: Probe practice. planurile. echipa de proiect (roluri). managementul riscului. schitelor. structura pe activităţi (WBS). Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. managementul configuraţiei. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. rapoarte (de progres. structura echipei de proiect. mijloacele de control. diagramelor (Gantt). structura activităţilor (WBS). Componentele proiectului: organizaţia de proiect. Instrumente software: pentru crearea graficelor. componentele şi obiectivele proiectului. de excepţii. cost. etapele.Competenţa 4. managerul de proiect.de sfârşit de proiect). traiectorie critică. elemente de evaluare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). planul de proiect. calitatea. conform condiţiilor de aplicabilitate. planul unui proiect. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. fazele unui proiect. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. Etapele unui proiect:justificarea economică. dependinţe).4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. sabloanelor de prezentare. controlul schimbării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. controlul riscului. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. conform condiţiilor de aplicabilitate. obiectivele proiectului. alocarea resurselor (efort/durată. (c) şi (d). grafic de activitati. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie.3: Criterii de Performanţă: 5. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. coerenţă. (b). folosirea imaginilor. reguli gramaticale. b) Scrierea unui document clar şi corect. c) Verificarea documentului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. redactarea. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 . a schemelor. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. manuale.

Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.0 Competenţe: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 . Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 2.

autoevaluare. reglementări. recomandări.Titlul Unităţii: Competenţa 6. abilităţi sociale. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . limbaj verbal şi nonverbal. diplome. premii. Portofoliu personal: rezultate la testări. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. prezentare. postură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. competenţe profesionale. condiţii specifice angajatorului. atitudine. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. Identificarea cerinţelor locului de muncă. ţinută. fişa angajatului. Titlul Unităţii: 6. Curriculum Vitae. . Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. aspiraţii profesionale. prezentare orală. în condiţiile de aplicabilitate date. Probe orale. produse reprezentative pentru locul de muncă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. comentariu cu privire la perfomanţa personală. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. certificate.1: 6.

invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă.2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. Titlul Unităţii: 6. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. aptitudini necesare unei calificări. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. non formală. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. competenţe. cursuri serale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). învăţare continuă. conferinţe.Competenţa 6. programe de formare continuă la locul de muncă. consultanţă de specialitate. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. (b). studiu individual. voluntariat. programe de scurtă durată. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .

afişe. Titlul unităţii: 7.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. manuale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. consilieri ai carierei profesionale). articole de specialitate. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. articole şi emisiuni ale mass-media. aprecierea propriilor performanţe. consultarea unor persoane specializate (psihologi.Competenţa 6. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. consultanţă specializată. discuţii.

0 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 .Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. Prelucrează datele numerice. 2. 3.

temperatură. Înregistrarea datelor. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. distanţe. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele.1: 7. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. dimensiuni. masă.Titlul unităţii: Competenţa 7. concentraţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. densitate.

Titlul unităţii: Competenţa 7. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. (b). media aritmetică.2: 7. calcule economico-financiare. geometrică. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. radicali. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. ecuaţii liniare cu două variabile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 . aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). Citirea graficelor. dispersia. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. Utilizarea formulelor de calcul. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. (c ) şi (d). procente. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

circulare.3: 7. Paretto. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. în coloane şi bare. (b). cauze. erori. tipuri de erori. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale.Titlul unităţii: Competenţa 7. de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. tendinţe liniare. Gantt cumulativă. radar. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

0 Competenţe: 1. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8. Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 .

Titlul Unităţii: Competenţa 8. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.1: 8. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. discuţii cu profesorii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 . abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a).

Titlul Unităţii: Competenţa 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei.2: 8. asocieri. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. oportunităţi de dezvoltare. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. proiecte cu finanţări nerambursabile). analiză SWOT. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). umane. d) Identificarea strategiilor de marketing. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. naţional. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. materiale. sponsorizări. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

_____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). adaptibilitate. în serie. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). metoda CPM. automatizată.Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. în celule de fabricaţie programare liniară. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. în flux. dinamism structural). în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . adecvare. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. metoda PERT. de masă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei.

diagrame .necalificată .fişe tehnologice .fişa de lansare a produsului/serviciului .materii prime şi materiale . _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). în aria de aplicabilitate specificată.unelte de lucru . conform criteriului de performanţă (b).clasic . profesionistă .planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.folosind software Necesarul de materiale: .calificată . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată. Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.3: Programează activităţi specifice locului de muncă.Titlul Unităţii : 9. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.semifabricate .grafice.

Utilizează procedurile de audit al calităţii. Aplică instrumente ale calităţii.0 Competenţe: 1. 3. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 2. Utilizează documentele sistemului calităţii. 4. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 .

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a).( b) şi (c). Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. diagrama Ishikawa.Titlul Unităţii : Competenţa 10. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 . histograma defectelor.

ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. .1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. .0 Competenţe: .3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. .

masă.Titlul unităţii : Competenţa 11. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . costuri. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează.1: 11. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. materiale şi tehnologii. aspect. timp de realizare. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. fiabilitate. funcţiile şi scopul produsului. realizând şi folosind un tabel. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. dimensiuni. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. încadrare în standarde. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. siguranţă. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 . acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare.2: 11. estetică. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. formă. ergonomie. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). cercetarea produselor existente.Titlul unităţii : Competenţa 11.

3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale.Titlul unităţii : Competenţa 11. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. componente. materiale. folosind produsul din competenţa 2. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 .4: 11. Alegerea formei de prezentare. tehnologii de realizare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu.Titlul unităţii : Competenţa 11. diagrame. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. standardele şi legislaţia în vigoare. specificaţii de materiale. (b) şi (c). folosind produsul din competenţa 2. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. desene de detaliu. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Utilizarea metodelor de prezentare grafică.

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. Coordonează activităţile în caz de accident. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . 2.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 3. prevenirea şi stingerea incendiilor. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. stingătoare cu spumă. materiale igienico-sanitare. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). fişe. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. pliante. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. broşuri. curente. filme. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. individuale . pături. hidranţi. periodice. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. nisip.Titlul Unităţii : 12. cu praf. trusă de prim ajutor. cataloage.afişe.

(b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. note informative Situaţii de risc: .Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.Perturbări funcţionale.Titlul Unităţii : 12.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. statistici. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 .Nerespectarea principiilor ergonomice . jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. defecţiuni ale utilajelor . să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat.

evacuarea accidentaţilor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. încadrarea în timp. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Coordonează activităţile în caz de accident. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor.Titlul Unităţii : 12. planificarea acţiunilor. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. viteză de reacţie. 3. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. (b).

Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. 3. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . 2.0 1.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. parametri geometrici si constructivi curele. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. cabluri. variatoare. lanţuri. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. lagăre. roţi de fricţiune. cuplaje. conform criteriilor de performanţă (a) . material. construcţie. arbori. roţi dinţate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. osii.1: 13. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. roţi de curea.Titlul Unităţii : Competenţa 13.

Repartizarea sarcinilor echipei de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Interpretarea documentaţiei tehnice. montare. respectând criteriul de performanţă (c). conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . respectând criteriul de performanţă (b). Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. schema de montaj pregătitoare. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. desen de ansamblu. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. demontare.

SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. Efectuarea reglajelor. conform criteriilor de performanta (a) . conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Respectarea normelor de protecţie a mediului. ajustarea curselor verificări curente. ungere. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. ajustarea jocurilor. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. paralelismul arborilor. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. curăţire. bătăile radiale şi frontale ale arborilor.Titlul Unităţii : 13. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 .

UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. 3. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. 4. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 . Analizeazǎ specificul proiectului. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14.

selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Modify. Tools. (b). timp de execuţie şi revizuire. enumerându-le într-un raport. editarea obiectelor elementare. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. Help desenarea. modificarea. Bonus. transferul informaţiilor File. View. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Format. eficienţă. acurateţe. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Draw.Titlul unităţii : Competenţa 14. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 1: 14. Insert. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . cost. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. perpendiculare. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Edit. punct median.

placă video. hard disk. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. ştergere. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Cotarea desenelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. rază. memorie RAM. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. prin realizarea unor desene. CD-ROM. electronic. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . unghiuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. colorare. diametre. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. racordare. electromecanic. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 2: 14. (b). electric. construcţii. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD.Titlul unităţii : Competenţa 14. textile aranjare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. copiere.

(b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). numele şi locul de memorare al fişierului. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. 3: 14. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. dimensiunea hârtiei caracteristici. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. pe mai multe rânduri. copiere. tipărire. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. ştergere text. mutare. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. munca cu alţii. Aplicarea textelor pe desene. prin realizarea unor desene relevante. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. copiere desene din CAD în Word plan complex. responsabilitǎţi.Titlul unităţii : Competenţa 14. text pe un rând. unitǎţile de mǎsurare utilizate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . responsabilitǎţi. (b). UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. de revoluţie feed-back.Titlul unităţii : Competenţa 14. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 4: 14. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. documentaţie tehnicǎ. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. plan complex. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. prin realizarea unor desene elementare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. extrudate.

Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. 2.0 15. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.

SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.Titlul Unităţii : 15. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. tipuri de fabricaţie inteligente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 . conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. holonice. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. moduri şi tipuri de producţie. de calitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. bionice economic.

sincronizarea. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. rezultatele activităţii. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. de evaluare a riscului. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). Justificarea alegerii criteriilor de analiză. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 . tipuri de echipamente. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. concurenţa. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. atribuţiile locului de muncă.

stocarea. transportul. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. manipularea. comanda. controlul. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. controlul producţiei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. sănătatea şi securitatea muncii.3: 15. conducerea planificarea producţiei. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. controlul calităţii. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie.

Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 3. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 .0 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. elemente de automatizare. printr-o diagramă bloc. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16.Titlul unităţii : Competenţa 16. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). traductoare. Probe scrise şi orale. transmiterea şi prelucrarea datelor. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. electrice. echipamente pentru achiziţia. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. scheme electrice. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. înregistratoare. adaptoare. scheme bloc. scheme cinematice mecanice. prin care candidatul demonstrează.

Titlul unităţii : Competenţa 16. rezoluţia. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. 2: 16. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. serie mică. Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. clase de precizie. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. fiabilitatea ). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . timpul de răspuns. precizia. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c). (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. parametrul măsurat (valori prognozate). valoarea diviziunii. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. justeţea. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. (d). durabilitatea. tipul de producţie (unicate. indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. instrucţiuni de utilizare valori nominale. Probe practice şi scrise. domeniul / domeniile de măsurare. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. şi să efectueze calcule. condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. fidelitatea.

turaţii. densităţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . acceleraţii. arii. ohmmetre. timp). indirecte. tensiuni electrice. manometre. Metode de măsurare: directe. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. turometre. 3: 16. vacuumetre. indicatoare de nivel. micrometre. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise.Titlul unităţii : Competenţa 16. fizico-chimice (mase. planimetre. accelerometre. niveluri. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. viteze. vâscozimetre. comparatoare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. şublere. să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. contoare electrice). ceasuri şi cronometre). contoare termice). abateri). electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. (b) şi (e). (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. vâscozităţi. volume. cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. mecanice (forţe. dozatoare volumetrice). termice (termometre. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. trasare de grafice şi diagrame. energii). Analizarea rezultatelor măsurării. energii active. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. unghiuri. Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. cupluri. Probe practice şi scrise. densimetre. calcule matematice. raportoare. pentru mărimi mecanice (dinamometre. rigle. presiuni. rezistenţe). debite). prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. vitezometre. termice (temperaturi. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. conform criteriilor de performanţă (a). debitmetre). puteri. voltmetre. electrice (ampermetre. fizico-chimice (balanţe. comparare cu valori nominale sau limită. wattmetre.

Monitorizează lucrările de întreţinere. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17.0 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 . Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. 3. Programează activitatea de întreţinere.

prin elaborarea unui plan de întreţinere. cărţi tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. norme. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. cataloage. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. metodologii. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise.Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 . normative. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere.

Titlul unităţii : Competenţa 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. S. A.materiale. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. .V.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 .D. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.C. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor.M. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.

scrise şi practice care atestă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . scrise şi practice care atestă. 3: 17. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. documentaţie tehnică de firmă. de prevenire şi stingere a incendiilor. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. cataloage. normative. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. cărţi tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de prevenire şi stingere a incendiilor. Probe orale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni.Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe scrise şi practice care atestă. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament.

Caracterizează sistemele de reglare automată. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 .0 1. 3. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

de reacţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. de comandă . de ieşire. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elemente de comparaţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. de execuţie(de reglare). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. 1: 18. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. elemente de execuţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . regulatoare automate. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.

conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de comparaţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date.Titlul unităţii : Competenţa 18. hidraulic). 2: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. regulatoare automate. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. agentul de lucru (electric. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . factori fizici. viteza de reacţie. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. pneumatic.

Titlul unităţii: 18. curent. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi.mărimi electrice ( fază. putere. Probe scrise. regulatorul automat.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. presiune. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. deplasare.mărimi neelectrice ( nivel. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. elementul de comparaţie. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. tensiune) . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. viteză. debit. frecvenţă. acceleraţie. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sisteme de reglare cu program variabil. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 . Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1. Realizează sisteme de acţionare electrică. 2. 3.0 1.

sistem de transmisie a mişcării. maşini de lucru . instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. sistem de transmitere a mişcării. Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. maşinii de lucru. motoare electrice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. motorului electric. comandă. Criterii de Performanţă: (a) . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. instalaţia de comandă.Titlul unităţii : Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic.1: 19. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. protecţie şi semnalizare). să specifice rolul funcţional al acestora. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. sistemului de transmisie a mişcării.

SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 . conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. cu verificarea finală a continuităţii acestora. Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. 2: 19. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. motor de acţionare. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date.Titlul unităţii : Competenţa: 19.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. tensiunea electrică. turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. 3: 19.Titlul unităţii : Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). comenzile aparatelor de comutaţie. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. intensitatea curentului electric. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare.

Utilizează aparate de c.) 2. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.a de joasă tensiune. CIRCUITE ELECTRICE 1.) 3.c.0 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 .Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.a.

Titlul Unităţii : Competenţa 20. pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). 1: 20. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 . Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.c.. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c.c. Analizarea circuitelor de c.c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj.c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

tensiuni.Titlul Unităţii : Competenţa 20. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. bobine. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. Măsurarea parametrilor de circuit. Simularea funcţionării circuitelor de c. condensatoare. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 . intensităţi. cu rezistoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a).a. Realizarea circuitelor de c. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.a.a. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. (b). Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. folosind soft didactic. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare.a.

Titlul Unităţii : Competenţa 20.a. lămpi fluorescente. de joasă tensiune. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. Verificarea funcţionării circuitelor de c.a.a. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. Siguranţe. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. comutaţie şi receptoare.a. întreruptoare automate. motoare electrice Circuite de c. 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20. Receptoare: Circuite de c. relee electromagnetice. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie. contactoare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. relee termice relele termice.a. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. Realizarea circuitelor de c. comutatoare Lămpi cu incandescenţă.

2. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . Evaluează performanţele circuitelor electronice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 . Identifică tipuri de circuite electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 3.0 1.

comandă. codificare/ decodificare.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: . . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: .surse de alimentare. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. numărare. multiplexoare/demultiplexoare . modulare/demodulare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 . amplificare.amplificatoare: de tensiune. LC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de curent. generare de semnale. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice.circuite digitale: porţi logice. stocare informaţii. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice.circuite integrate: numărătoare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. codificatoare/decodificatoare. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. control.alimentare electrică. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . multiplexare/demultiplexare. memorii (RAM şi ROM). 1: 21. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). microcontrolere . de putere . .oscilatoare: RC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice.

puteri electrice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. frecvenţmetru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). curenţi.multimetru.amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: . curenţi. frecvenţe. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. impedanţe. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). 2: 21. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog.

aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). după conectarea circuitului electronic. Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. codificatoare/ decodificatoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. de putere -oscilatoare: RC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). 3: 21. de curent. memorii. scheme de execuţie. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. conform documentaţiei tehnice. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 . cataloage de circuite integrate. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii.Titlul Unităţii : Competenţa 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.

0 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. 3. 2. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 . Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

reglării utilaje. conform criteriului de performanţă (c). conform criteriului de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (b). Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare.1. metoda sortării. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. pentru două situaţii diferite. documentaţia tehnică. SDV-uri. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: Competenţa 22.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. metoda interschimbabilităţii parţiale. pentru două situaţii diferite. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. ajustării. Stabilirea metodelor de asamblare. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.

Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. utilaje şi SDV-uri specifice.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. prin nituire. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. sudare de pregătire a reperelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin presare. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.Titlul Unităţii: Competenţa 22.2. conform criteriului de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (b). lipire.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin pene şi ştifturi.3. documentaţie tehnică. asigurarea organelor de asamblare necesare. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. prin caneluri. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). conuri.: Criterii de Performanţă: 22.Titlul Unităţii: Competenţa 22. filete. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 .

2. 3 1. DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. Selectează metode de control ale semifabricatelor. pieselor.0 Titlul unităţii: 23. pieselor. Depistează defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Efectuează controlul semifabricatelor. pieselor.Titlul unităţii:23. 3.

magnetic. durităţii. pirometre. fisurilor microscopice. ultrasonic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). surse de radiaţii. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cu radiaţii X şi Gamma.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. pulberi magnetice. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . conform criteriului de performanţă (b). comparator. sistemelor tehnice. calibre. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. al elasticităţii arcurilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . microscop metalografic. termometre.Competenţa 23. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. megohmetru. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. contoare pentru radiaţii. pieselor. Selectează metode de control al semifabricatelor. rulmenţilor. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. Titlul unităţii: 23. lichide penetrante.lupă.1. pieselor şi sistemelor tehnice. micrometru. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. ruleta. şubler.

sistemelor tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. incluziuni metalice şi nemetalice.Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). pieselor. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. pieselor şi sistemelor tehnice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. fisuri. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). pori. prin întocmirea unui raport specific.2. : Depistează defectele semifabricatelor. Titlul unităţii: 23. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor. pieselor.

pieselor. efectuând o analiză. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. sistem tehnic corespunzător calitativ. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. auditiv. ultrasonic. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. : Efectuează controlul semifabricatelor. sistemelor tehnice.Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b).3. Evaluarea rezultatelor controlului. cu fişele tehnologice semifabricat. cu lichide penetrante. microscopic. conform criteriului de performanţă (a). cu radiaţii Gamma. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . magnetic. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. scriind un raport. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 . 3 1.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. 24.3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. 24.1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.

1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. şi-nu. Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. hexazecimal. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie. (c). Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. Descrierea corectă a bazelor de numeraţie. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . (d) şi (e) de performanţă. zecimal. sau. (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 24. sau-nu bit. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. binar adunare. scădere şi.

ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (c).Titlul unităţii: Competenţa 24. bus de adrese. canale I/O. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . (d) şi (e) de performanţă. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea întreruperilor. circuite de control decodor.2: 24. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului). porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . (b). Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). regiştri. ALU (Arithmetic Logical Unit). bus de date hardware şi software întreruperi DMA.

şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ROM (Read Only Memory) statică. RAM (Random Acces Memory). viteză de acces. dinamică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei.Titlul unităţii: Competenţa 24. set de instrucţiuni. adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor. (b) şi (c) de performanţă.3: 24. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).

2 .1.3 . 25.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. 25. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 . Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor.5.4 .5 25. 25. 25. Explică funcţionarea unităţilor de afişare. Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul. Explică funcţionarea dispozitivele de intrare.

pentru unităţile de stocare. VESA. BlueTooth). RS232c.Titlul unităţii: Competenţa 25. (b). Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. centronics. (d) şi (e) de performanţă. (c). I/O (ISA. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. FireWire. pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . PCMCIA) Porturi:serial (USB. raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. MCA. Identificarea porturilor sistemului de calcul. PCI. Explicarea rolului interfeţelor. EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). a memoriei. EISA. paralel (ECP. Identificarea interfeţelor calculatoarelor.1 : 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale.

touch pad. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. mouse wireless PS2. (c) şi (d) de performanţă. ATX. mouse optic. tastatură. (b). viteza de scanare. tastatură wireless. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare.Titlul unităţii: Competenţa 25. Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. cititor de coduri de bare.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. mouse. USB număr de caractere pe secundă. scanner. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare.

procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . memorie. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). plasmă. Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). ecrane senzitive oscilator de ceas. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale.(b) şi (c) de performanţă. LCD. CRT. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare.Titlul unităţii: Competenţa 25.3: 25. Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array). Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video.

disc magneto-optice. motor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). zonă. (c). Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. MFM. disc FM. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . cilindri. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. RLL platane. parcare capetelor pistă spiralată. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. viteze capete. hard disk. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (d) şi (e) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 25. DVDRW bandă magnetică. Descrierea principiilor de înregistrare optică. bandă magnetică. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. sectoare. mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 . filtru de aer.(b). rază laser. floppy disk. CLV (Constant Linear Velocity).4: 25. CDRW. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. capete.

SIPP FPM.Titlul unităţii: 25. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. aspect fizic. RIMM.5: Explică memoriilor. EDO. EDRAM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. WRAM timpi de acces. CDRAM. SODIMM. ROM (Read Only Memory) SIMM. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. SDRAM. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. RAM (Random Access Memory). DDRAM2. DDRAM. VRAM. Explicarea utilităţii memoriei cache. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. DIMM. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei.

26. 26.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1.6.4. Instalează şi configurează sistemele de operare. Instalează şi configurează aplicaţiile software. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor.5.2.0 26.1. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.3. 26. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 . 26.Titlul unităţii: 26. 26. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c). delete folders. creare. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. EXT2. copiere. NTFS (New Technology File System). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. NFS (Network File System) read.Titlul unităţii: 26. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. create folders. traverse folders. execute. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . list folders. CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. (e) şi (f) de performanţă. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare. (b). write. EXT3. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table). modify.

Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului. programe de reparare a sistemului de operare. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 .2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiutilizator. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. în timp real managere de fişiere. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. programe de backup. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. programe antivirus. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare.Titlul unităţii: 26. multiproces.

CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare. harddisk. setări regionale. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. startup. interfaţă video. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul.Titlul unităţii: 26. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . (b). aşa cum s-a precizat în criteriile (a).3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. Competenţa 26. display configurare. linie de comandă. (c) şi (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. interfaţă grafică procesor.

shareware. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului.Titlul unităţii: 26. programe de grafică computerizată. display. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. Competenţa 26. procesor. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. capacitate de stocare. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. interfaţă video. memorie. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. programe media Tipuri: freeware. adware.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. viteză de lucru.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

hârtie de dimensiuni diferite. de fişier. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. copii de rezervă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. de aplicaţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . mediu. biblioteci. lipsă formatare pagină. de date. lipsă cerneală. erori de configurare. temporare scanare antivirus.Titlul unităţii: 26. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. rutine de imprimare (lipsă hârtie. infecţii cu viruşi. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. protecţie la scriere de disk. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de lucru de sistem. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. denumirea şi utilizarea lor corectă. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. de rezervă. executabile.

viteză). Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. scanner. extindere. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. DOS. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. imprimantă. tabletă grafică. capacitate de stocare mouse. unix.Titlul unităţii: 26. plotter funcţionalitate. OS2. memorie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . MacOS procesor (tip.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27.0 27.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 .

ITU-T V. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. V24.32bis.33.Titlul unităţii: 27. FM (Frequency Modulation). Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. ITU-T V. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 . __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c.34 AM (Amplitude Modulation). PM (Phase Modulation). (b) şi (c) de performanţă. (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării. ITU-T V. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a).

mod pachet metode de acces. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . calitate sincrone.Titlul unităţii: 27. asincrone.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. date şi video. mod mesaj. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. plesiocrone mod circuit. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. cu limitările sale. Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date. end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. viteză. reliabilitate. Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network). aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . conexiune uşoară. integrare de voce.

(b). transmitere la distanţă. pasarea jetonului. CSMA/CD reţele în dublu inel. token bus reţele în stea. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. token ring.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 . nr de utilizatori. FDM.Titlul unităţii: Competenţa 27. Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. (c) şi (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. magistrală magistrală. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). dublu inel capacitate.3: 27.

Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway).mediu magnetic controller de reţea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b) şi (c) de performanţă. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date. file server. fibră optică. server de imprimantă. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. terminal FAX. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). router.Titlul unităţii: 27.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat. Competenţa 27. disk server. modem Probe de Evaluare: Probe orale. gateway. podurilor (bridges) şi routerelor. bridge. imprimantă. cablu coaxial.

SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1.2 Realizează reţele de calculatoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 . 28.1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).4 Administrează NOS. 28. 28.3 Utilizează NOS.0 28.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.

WINXP. LINUX. meniuri intuitive. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale. suport. configurare uşoară. documentaţie. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS).28. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea. securitate.11. WIN2000. UNIX.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. (b) şi (c) de performanţă.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. WIN2003 server. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. uşurinţă în utilizare. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a).

ActiveX. POP3. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. mail. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. VPN. resurse partajate. DHCP. (e) Configurarea browserului. DHCP. Network information service. FTP. java. domenii Configurare elemente componente: IP. TELNET. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. DNS. DHCP. subnetmask. routare. (d) şi (e) de performanţă. SMTP. IP. ICMP. (c). UDP. file sharing. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. HTTP.Titlul unităţii: Competenţa 28. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. gateway. TCP. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. imprimare in reţea. componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). proxy. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. FTP. IMAP Remote access. Active directory. DNS. management centralizat.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. (b). setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor.

SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28.Titlul unităţii: 28. Configurarea NOS. SSH. DHCP. alegerea configuraţiei de instalat (desktop. gateway. tastatură. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multimedia). BIOS. monitor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). imprimantă. router. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. servere (DNS. mouse. placă reţea. Instalarea LINUX. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. modem. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server.3: Utilizează NOS. componente hardware (video. server) sisteme de fişiere. boot loader. samba. (b) şi (c) de performanţă.

scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. utilitare.Titlul unităţii: Competenţa 28. pentru Microsoft Windows office. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. defragmentare.) (d) şi (e) de performanţă. programe de grafică ACL.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. Securizarea NOS. (c. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 . Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. ATA). SATA. verificare erori. (b). scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. Instalarea aplicaţiilor. aplicare patch. discuri dinamice pentru LINUX. configurare RAID. Realizarea managementului discurilor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). firewall Probe de Evaluare: Probe orale. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS.

0 29.2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 .

de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 . ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. sursă.Titlul unităţii: Competenţa. unităţi optice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului. plăci de interfaţă. floppy.1 : 29. memorii USB. placă de bază. procesor. carcasă. unităţi zip. tastatură. monitor. hard disk. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.29. Testarea funcţională a sistemului. memorie.

viteza interfeţei. a vitezei de transfer.2: 29. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. formatare low level low level. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tip interfaţă (ATA. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor. SATA. RAID) de verificare a funcţionalităţii. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. adresă (I/O şi memorie).Titlul unităţii: Competenţa 29. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk. SCSI.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. (b) şi (d) de performanţă. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul.

cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. unitate magneto-optică. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare.3: 29. CD-ROM. unitate de bandă. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. DVDROM. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . cartuş cu banda magnetică. CDRW. configura şi instala unităţile mobile.carduri de memorie unitate CDROM. memorii USB.Titlul unităţii: Competenţa 29. cartuş ZIP. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. DVDRW. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. DVDROM. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unitate ZIP. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica. pentru înregistrare pe banda magnetică.

rezoluţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. scanner (rezoluţie. Realizarea corectă a testelor de instalare. (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). de viteză de conectică. viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). pentru 2 sau mai multe monitoare). adâncime de culoare) de comunicare. tastatură (număr de caractere pe secundă. mouse (viteza cursorului. Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. (c) şi (d) de performanţă.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. viteza dublu click).4: 29. limba implicită a tastaturii). (b). de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire. adâncime de culoare.Titlul unităţii: Competenţa 29. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . pe port USB.

hârtie. imprimantă.5: 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. ribbon. verificare modem. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. modem.Titlul unităţii: Competenţa 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 . placă de reţea pagină de test. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (d) şi (e) de performanţă. Rezolvarea corectă a defectelor apărute. test placă de reţea cartuş. (c). Realizarea corectă a testelor de instalare. toner de comunicare. (b). de conectică. Înlocuirea corectă a consumabilelor. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. plotter.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio.Titlul unităţii: Competenţa 29. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele. plăci de sunet 5. (c) şi (d) de performanţă. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 . plăci de sunet standard.) (b). Instalarea şi configurarea TV tunnerelor.6: 29. aşa cum s-a precizat în criteriile (a. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.1 camere video.

0 30.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware. 30. 30.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30.4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 30. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 .1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.

Remedierea defectelor de instalare. sursă. plăci de interfaţă.TITLUL UNITĂŢII: 30. osciloscoape. (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. unităţi optice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. staţie termostatată. pensule. procesor. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). tastatură. floppy. memorii USB (universal serial bus). Componente: carcasă. de configurare. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. umiditate. multimetre. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. hard disk. gamă de temperatură. interferenţă electromagnetică. zgomot electric de conectică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 . ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. placă de bază. unităţi zip. electricitate statică. (c) şi (d) de performanţă. şurubelniţe. (b). INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. memorie. monitor. pompe de fludor.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale.

(c). placa video. scanner. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice.2: 30. Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. mouse. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b). imprimantă. procesor.Titlul unităţii: Competenţa 30. carcasă CDROM.Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. curăţare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. (d) şi (e) de performanţă. DVDROM tastatură.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. execute. backup. Protejarea datelor prin scanare antivirus. traverse folder.3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor.Titlul unităţii: 30. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b) şi (c) de performanţă. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 . Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. backup automat read. take ownership. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. write. imagini.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. procesor.Titlul unităţii: Competenţa 30. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System).4: 30. unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 . harddisk.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful