MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

Circuite electrice. 26. 15. Comunicare în limba modernă. Instalare hardware şi mentenanţă. 17. Circuite electronice. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. 20. 14. Sisteme de automatizare. Sisteme de transmitere a mişcării. Întreţinere planificată. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Elemente de proiectare. Tehnici de măsurare în domeniu. Dezvoltarea carierei profesionale. 5. 8. Sănătatea şi securitatea muncii. 3. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 25. Instalarea sistemelor de calcul. 7. 4. 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme. 30. 29. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. 22. Planificarea şi organizarea producţiei. Asigurarea calităţii. Asamblări mecanice. Iniţierea unei afaceri. Sisteme de operare în reţea. Sisteme de acţionare electrică. 18. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. 6. 27. Managementul relaţiilor interpersonale. 13. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 11. Comunicare.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. 28. Detectarea defectelor. Procesarea datelor numerice. 19. 16. 12. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . Utilizarea dispozitivelor periferice. 10. 23. 21.

Defineşte posibilităţile pieţei.0 2. CREDITE 2. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. 1.0 5 Comunicare. Elaborează mesaje scrise. Managementul relaţiilor interpersonale. CRT. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 4. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 2. Prelucrează datele numerice. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. Organizează şi prelucrează informaţia. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. Identifică probleme complexe. 2. 3. 3. 1. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 4. 2. 2. 5.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale. Creează şi menţine relaţii profesionale. 1. 1. 3. Exprimă mesaje orale. Gestionează conflictele. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 3. 1. Elaborează un plan de afaceri. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Evaluează rezultatele obţinute. 3. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 1.0 8 Iniţierea unei afaceri.0 3 1. 1. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Moderează dezbateri şi şedinţe. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 2. 3. 3. 2. NR. Susţine prezentări pe teme profesionale. Elaborează documente pe teme profesionale 1.0 4 1. 1. 2. Rezolvă probleme. 1. 1. 3.0 7 Procesarea datelor numerice. 1. Utilizează informaţii de pe internet. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.

0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 2. 3. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. 3.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. prevenirea şi stingerea incendiilor. 4.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Sănătatea şi securitatea muncii. 1. 1. 1.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Asigurarea calităţii. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. NR. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. controlul calităţii şi sisteme de calitate.NR. 1.0 17 Întreţinere 1. Utilizează documentele sistemului calităţii.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 3. Aplică instrumente ale calităţii.0 1. 2. Analizeazǎ specificul proiectului. 3. 2. 2.0 12 1. CREDITE 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.0 1. 2. 1. 2. 4. Utilizează procedurile de audit al calităţii. 2. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 2. Coordonează activităţile în caz de accident. CRT. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 1. 3. 3. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 1. producţiei. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 4. Elemente de 1. Programează activităţi specifice locului de muncă. 1. 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Programează activitatea de întreţinere. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. 3. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. 2. 4. sistemelor tehnice. Circuite electrice.a). Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor.0 1. CREDITE 1. microprocesor 2. Evaluează performanţele circuitelor electronice.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . Sisteme de acţionare 1. 3. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare.NR. 3. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. Depistează defectele semifabricatelor. Utilizarea 1. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Realizează sisteme de acţionare electrică. pieselor. 1. sistemelor tehnice. 2. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. 3. pieselor.c). Caracterizează sistemele de reglare automată.0 1. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2. defectelor. pieselor. 3.a de joasă tensiune. Asamblări mecanice. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 3. 3.0 1. Identifică tipuri de circuite electronice. specific domeniului.5 0. 2. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. 5.0 0. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Circuite electronice. CRT.0 1.0 1. 3. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 1. Efectuează controlul semifabricatelor. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. 3. 2. Sisteme de 1. sistemelor tehnice. Selectează metode de control al semifabricatelor. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. periferice 2. 3. 2. Detectarea 1. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Utilizează aparate de c. automatizare. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor.

Explică principiile procedeelor de a transmite date. 1. Instalează şi configurează aplicaţiile software. reţea 2. 2.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.NR. Instalează şi configurează unităţile fixe. 4. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Instalează şi configurează dispozitive periferice. 4.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Instalează şi configurează unităţile mobile. Administrează NOS. 5. 3. Instalează şi configurează sistemele de operare. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. 4. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. 4. Asigură mentenanţa componentelor hardware.0 1. 6. 5. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . 3.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor. 3. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. Instalare hardware şi 1. CREDITE 1. CRT. Instalează şi configurează dispozitive media. NR. 1. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. 2.0 1. 6. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 2. Instalarea sistemelor 1. Utilizează NOS. 4. 3. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor. 1. Realizează reţele de calculatoare. 3. 2. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.0 Competenţe: 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Exprimă mesaje orale. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Elaborează mesaje scrise. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 . Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 4. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 5.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 3. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.

(e) şi în condiţiile de aplicabilitate. • informaţii factuale. discursuri. formale şi informale. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. contra. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. relevant pentru domeniul ocupaţional. detalii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. • ideea principală (sensul global). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. sentimente. verificarea sensului prin alte surse. de lungime variabilă: • mesaje. • vocabular specific comun. specificaţii de produse şi servicii. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. • transmisiuni radio şi TV. activităţi). talk-show-uri. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. limbaj corporal / nonverbal. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. explicaţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b). opinii. puncte de vedere. neutră). • conferinţe. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). • termeni specifici mesajelor mass media. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. anunţuri publice. în diverse registre. emise de cei din jur. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. sentimente. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. • opinii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. relevante pentru sarcina de lucru. • conversaţii telefonice. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. atitudini.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. prezentări de produse / servicii. atitudini (pro. pe teme de interes comun. emise la viteză normală.1: 1. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . (d). Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b).

rapoarte. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. scheme. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. • instrucţiuni. pagini Internet. grafice. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. explicaţii. modificarea unor operaţii.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. anunţuri. date tehnice ale unor produse şi servicii. luarea de decizii. • tabele. în diverse registre. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. faxuri. • mesaje. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. • notiţe. standarde. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . reclame. manuale tehnice. fişe tehnice. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane.2: 1. • date privind: materii prime. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. relativ complexe. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. formulare.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. pe teme de interes comun. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. • informaţii factuale. reclamaţii. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. atunci cînd este necesar. în scopul luării unor decizii. note. instrucţiuni. materiale şi produse finite. • diagrame şi alte materiale vizuale. • informaţii profesionale: instrucţiuni. prospecte. cereri.

detalii sau opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci cînd este necesar. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). Probe orale. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri.Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . (e). Probe orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură.

(c) Formularea clară. • vocabular adecvat contextului personal şi social. întrebărilor şi solicitărilor. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în diverse registre. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). sfaturi. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. comunitate. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. procese. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. relevant pentru domeniul ocupaţional. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. instrucţiunilor. la viteză normală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). operaţii. situaţii conflictuale. • faţă în faţă. la locului de muncă. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . şcoală. detalii de operare. (b).3: 1. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. robot telefonic. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. • personal şi social – situaţii specifice în familie. explicaţii.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • aranjamente sociale. • vocabular specific comun. în conversaţii de lungimi variate.Titlul Unităţii: Competenţa 1. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. • descrieri de obiecte. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. • la telefon. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică.

• aranjamente şi instrucţiuni. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. • organizarea locului de muncă.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. standarde). la subiect şi la cititorul intenţionat. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. • calitatea serviciilor / produselor. opinii. la tipul de text. fişe tehnice. şedinţe. documente de evidenţă primară. • mesaje din partea altor persoane. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. structurate şi cu folosirea de conectori. în diverse registre. rapoarte. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. • dicţionare. eseuri. note. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. membri ai organizaţiei. formule de politeţe. fişe de evidenţă. În texte. facturi pro-forma. procese. puncte de vedere. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. (c) Transmiterea.4: 1. • idei. în limbaj clar şi precis. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. inclusiv date personale. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. colegi. mesaje (inclusiv e-mail). (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . fişe de producţie. • procese verbale. de lungimi variate: • informaţii factuale. • activităţi şi procese de producţie. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 . un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional.

Discuţii profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a.Titlul Unităţii: Competenţa 1. faţă în faţă sau telefonic. la viteză normală. derulate cu viteză normală. cum ar fi planuri. activităţi profesionale zilnice. situaţii conflictuale. în conversaţii de lungimi variate. scheme de prezentare. • chestiuni profesionale de interes comun b. în diverse registre. • întîlniri formale / informale. sarcini de lucru. privind: • aranjamente la locul de muncă. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. în conversaţii şi prezentări. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. în conversaţii de lungimi variate. rapoarte intermediare / de progres. • preferinţe. negocieri. b. • formule de iniţiere. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. • notiţe. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. Prezentări scurte. pe bază de materiale pregătite în prealabil. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. contacte profesionale informale. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes.5: 1. făcute la viteză normală. • relaţii cu clienţii şi partenerii. evaluări de: produse. a. • prezentări de produse. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. situaţii familiare. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. • întîlniri profesionale de rutină. în diverse registre. Schimburi de opinii. • ipoteze. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. c. predicţii. servicii. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. tehnologii. în contexte profesionale predictibile. procese. c. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. activităţi şi aranjamente operaţionale.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ.

(c). relevant pentru domeniul ocupaţional. discuţii profesionale). robot telefonic (schimburi de opinii. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile.limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. • la telefon. (b). • vocabular specific comun. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. interpretări şi opinii. în care să includă informaţii faptice. discuţii profesionale). • faţă în faţă. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • în faţa unui auditoriu (prezentări). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Identifică probleme complexe. 2. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 . GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. 3.

interacţiuni între oameni. compara situatia problema cu situatia normala. sesizări. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 2.1: 2. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. cauze şi efecte ale problemei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . Definirea problemei. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. proces de muncă.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată.2: 2. conform criteriilor de performanţă (a). Aplicarea planului de acţiune. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. alocarea de resurse (materiale. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. financiare. Alegerea celei mai potrivite soluţii. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . Întocmirea planului de acţiune.

(b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. responsabilităţi. Analizarea metodei aplicate. dacă este cazul concluzii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. aplică măsuri de corecţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit.Titlul Unităţii: Competenţa 2. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată.3: 2. generează şi extinde idei. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. conform criteriilor de performanţă (a). calificative proprii şi de la alte persoane resurse. Obţinerea feed-back-ului. acţiuni. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele.

Gestionează conflicte. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 .0 Competenţe: 1. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 2. Creează şi menţine relaţii profesionale.

face distincţie între fapte. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. exprimă un feedback pozitiv. în interesul reciproc al părţilor. cade de acord. discutarea deschisă a iniţiativelor. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). interviuri. încurajare. culegere de mărturii. redefiniri de rol. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. încredere în deciziile luate de grup. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. (b). Stabilirea unor relaţii de cooperare. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. ascultă sugestiile celorlalţi. psiho-sociali. nu întrerupe interlocutorul. (c). opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale.Titlul Unităţii: Competenţa 3. integrare. formulează propuneri consensuale. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. motivare. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . analiza unor indicatori de coeziune socială. Susţinerea muncii în echipă . contextuali.

aplanarea.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (a) Identificarea surselor de conflict. (c) Medierea conflictelor. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. compromisul. (b). confruntarea. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte. forţarea. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri.2: Criterii de Performanţă: 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . interese şi obiective opuse/diferite renunţarea.

contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. clienţi personale. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: 3. preferabil în situaţii reale. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). colegi.Titlul Unităţii: Competenţa 3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. psiho-sociale. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi.

3. 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 .0 Competenţe: 1. 2.Titlul Unităţii: 4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Utilizează informaţii de pe internet.

utilizând operatorii relaţionali (<. egal. Internet. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. sistem informaţional. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 .1: 4. motoare de căutare. NOT).>=. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. uşurinţă în utilizare. rapiditatea obţinerii informaţiei. bază informaţională. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. proces informaţional. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. baze de date.>. diferit) sau operatorii logici (AND. sistem informatic. bază tehnică. corectitudinea informaţiei obţinute.<=. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. selectarea după criterii/chei multiple. flux informaţional. conform condiţiilor de aplicabilitate. bănci de date. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . sistem.Titlul Unităţii: Competenţa 4. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). Probe de Evaluare: Probe orale. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. resurse umane implicate în sistemul informaţional. OR.

baze de date. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. complexe. şir de caractere (text). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.2: 4. pivot). (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. logic. formulare (templates). conform condiţiilor de aplicabilitate. grafice. validarea datelor. tabele.Titlul Unităţii: Competenţa 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. foi de lucru. imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). conform condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). liste. interogări ale bazelor de date. utilizarea macrocomenzilor (macro). schiţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Titlul Unităţii: 4. fişiere (text. conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. binare). . (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). rapoarte (simple.

Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). rapoarte. liste. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea.Competenţa 4. raport text/imagine. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. anomaţie. tabele. Client-Server viteza de încărcare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). conform condiţiilor de aplicabilitate. sunete. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. filme. casete combinate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). casete de dialog. acurateţe. editoare de HTML. butoane. editoare de imagini.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. baze de date ASP. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. configurare si administrare. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . cadre. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. sisteme de gestiune a bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. comunicare) pentru crearea documentelor Web. imagini. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. lizibilitate. de design. formulare. ferestre. servere text. conform condiţiilor de aplicabilitate. Titlul Unităţii: 4. conformitate cu cerinţele proiectului. hărţi de imagini. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie.

Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. fazele unui proiect. managementul configuraţiei. conform condiţiilor de aplicabilitate. traiectorie critică. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. structura echipei de proiect. componentele şi obiectivele proiectului. dependinţe). planul de proiect. structura pe activităţi (WBS). alocarea resurselor (efort/durată. managerul de proiect. grafic de activitati. obiectivele proiectului. Instrumente software: pentru crearea graficelor. (c) şi (d). să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. structura activităţilor (WBS). planurile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. sabloanelor de prezentare. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). echipa de proiect (roluri). rapoarte (de progres. managementul riscului. Etapele unui proiect:justificarea economică. conform condiţiilor de aplicabilitate. mijloacele de control. calitatea. schitelor. etapele. elemente de evaluare.4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. diagramelor (Gantt). de excepţii. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. controlul riscului. cost.de sfârşit de proiect). Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. controlul schimbării. planul unui proiect.Competenţa 4. Probe de Evaluare: Probe practice.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. folosirea imaginilor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). coerenţă. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. redactarea.Titlul Unităţii: Competenţa 5. c) Verificarea documentului.3: Criterii de Performanţă: 5. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 . reguli gramaticale. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. a schemelor. b) Scrierea unui document clar şi corect. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. manuale. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).

Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 . Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 2.0 Competenţe: 1. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6.

limbaj verbal şi nonverbal. Titlul Unităţii: 6. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. condiţii specifice angajatorului.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Identificarea cerinţelor locului de muncă. atitudine. Probe orale. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. . reglementări. aspiraţii profesionale. comentariu cu privire la perfomanţa personală. Portofoliu personal: rezultate la testări. ţinută. postură. fişa angajatului. autoevaluare. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). premii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. competenţe profesionale. certificate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii.1: 6. abilităţi sociale. în condiţiile de aplicabilitate date. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. diplome. Curriculum Vitae. prezentare orală. recomandări. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . prezentare. produse reprezentative pentru locul de muncă. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut.

competenţe. aptitudini necesare unei calificări. studiu individual. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. conferinţe. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. non formală.2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. învăţare continuă. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Titlul Unităţii: 6. cursuri serale. voluntariat. programe de formare continuă la locul de muncă. programe de scurtă durată. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. consultanţă de specialitate. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. (b).Competenţa 6. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. aprecierea propriilor performanţe. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. Titlul unităţii: 7. consilieri ai carierei profesionale). consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . articole de specialitate.Competenţa 6. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. manuale. afişe. articole şi emisiuni ale mass-media. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. discuţii. consultarea unor persoane specializate (psihologi. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. consultanţă specializată.

3. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 .Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. 2. Prelucrează datele numerice.0 1.

(b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. concentraţie. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. distanţe.1: 7. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta.Titlul unităţii: Competenţa 7. conform criteriilor de performanţă (a). densitate. masă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. dimensiuni. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . Înregistrarea datelor. temperatură.

media aritmetică. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. radicali. Citirea graficelor. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. (c ) şi (d). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 .Titlul unităţii: Competenţa 7. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. procente. ecuaţii liniare cu două variabile. (b). dispersia. geometrică. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. Utilizarea formulelor de calcul. calcule economico-financiare.2: 7.

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: 7. circulare. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Gantt cumulativă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. tipuri de erori. cauze. radar. tendinţe liniare. de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. Paretto. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. în coloane şi bare. erori. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale. (b).

INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 . Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8.0 Competenţe: 1. Defineşte posibilităţile pieţei 3.

ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii.Titlul Unităţii: Competenţa 8.1: 8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. discuţii cu profesorii. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 .

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. materiale. proiecte cu finanţări nerambursabile). (b). INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 .Titlul Unităţii: Competenţa 8. d) Identificarea strategiilor de marketing. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. sponsorizări. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. analiză SWOT. naţional. asocieri. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. oportunităţi de dezvoltare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global.2: 8. umane.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. metoda PERT. adaptibilitate. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. în serie. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. dinamism structural).Titlul Unităţii : 9. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. automatizată. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. în celule de fabricaţie programare liniară. adecvare. în flux. metoda CPM. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . de masă.

(b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . în aria de aplicabilitate specificată.materii prime şi materiale . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).semifabricate . profesionistă . conform criteriului de performanţă (b). _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. în aria de aplicabilitate specificată.fişe tehnologice .fişa de lansare a produsului/serviciului . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.Titlul Unităţii : 9. Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.unelte de lucru .calificată .grafice.necalificată . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9.planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs.clasic . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.folosind software Necesarul de materiale: . conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 .3: Programează activităţi specifice locului de muncă. diagrame .

Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 Competenţe: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . 4. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. 2. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Aplică instrumente ale calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Utilizează documentele sistemului calităţii.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 . fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. diagrama Ishikawa. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. histograma defectelor.( b) şi (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto.Titlul Unităţii : Competenţa 10.

.2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 . ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1.4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.0 Competenţe: .1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. .

încadrare în standarde. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. masă. costuri.1: 11. fiabilitate. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. timp de realizare. dimensiuni. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. aspect. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. funcţiile şi scopul produsului. materiale şi tehnologii. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.Titlul unităţii : Competenţa 11. realizând şi folosind un tabel. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei.

îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. siguranţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. ergonomie.Titlul unităţii : Competenţa 11. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 .2: 11. formă. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. cercetarea produselor existente. estetică. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b).

cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . materiale. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. componente. folosind produsul din competenţa 2. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii : Competenţa 11. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă.

specificaţii de materiale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . folosind produsul din competenţa 2. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). desene de detaliu. tehnologii de realizare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. Alegerea formei de prezentare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . diagrame. (b) şi (c).Titlul unităţii : Competenţa 11. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. standardele şi legislaţia în vigoare.4: 11. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . 2. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. prevenirea şi stingerea incendiilor.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 3. Coordonează activităţile în caz de accident.0 Competenţe: 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.

filme. stingătoare cu spumă. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. hidranţi. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). fişe.Titlul Unităţii : 12. cu praf. pliante. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. trusă de prim ajutor.afişe. individuale . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. nisip. materiale igienico-sanitare. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. periodice. pături. cataloage. broşuri. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. curente. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. note informative Situaţii de risc: . ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. statistici.Titlul Unităţii : 12. defecţiuni ale utilajelor . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Perturbări funcţionale.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.Nerespectarea principiilor ergonomice . Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.

___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. încadrarea în timp. Coordonează activităţile în caz de accident. 3. evacuarea accidentaţilor. planificarea acţiunilor. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. viteză de reacţie. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor.Titlul Unităţii : 12. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b). anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 .

Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.0 1. 2. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. 3. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13.

variatoare. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. lagăre. construcţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. osii. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. roţi de fricţiune. roţi de curea. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. roţi dinţate.1: 13. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. cabluri. material. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. parametri geometrici si constructivi curele. conform criteriilor de performanţă (a) . arbori. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. lanţuri. cuplaje. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 .

2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. demontare. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Interpretarea documentaţiei tehnice. respectând criteriul de performanţă (b). Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 13. conform criteriului de performanţă (a). Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. desen de ansamblu. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . respectând criteriul de performanţă (c). schema de montaj pregătitoare. montare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

ajustarea jocurilor. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Respectarea normelor de protecţie a mediului. ungere. conform criteriilor de performanta (a) . ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. curăţire. Efectuarea reglajelor.Titlul Unităţii : 13. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. paralelismul arborilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 . Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ajustarea curselor verificări curente. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13.

UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 . Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. 2.0 Competenţe: 1. 3. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Analizeazǎ specificul proiectului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. 4. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.

perpendiculare. Draw. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Bonus. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . cost. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. punct median. Help desenarea. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. acurateţe. Insert. editarea obiectelor elementare. eficienţă. timp de execuţie şi revizuire. transferul informaţiilor File. modificarea. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. 1: 14. Format. enumerându-le într-un raport. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Edit. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Modify. Tools. View.Titlul unităţii : Competenţa 14.

UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. electromecanic. placă video. racordare. Cotarea desenelor. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. electronic. 2: 14. textile aranjare. colorare. copiere. rază. unghiuri. diametre. hard disk.Titlul unităţii : Competenţa 14. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. electric. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. CD-ROM. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. (b). prin realizarea unor desene. memorie RAM. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. ştergere. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . CD-WR adecvat domeniului: mecanic. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. construcţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului.

pe mai multe rânduri. text pe un rând. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. dimensiunea hârtiei caracteristici. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 . aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. copiere. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. responsabilitǎţi. mutare. prin realizarea unor desene relevante. ştergere text. munca cu alţii. unitǎţile de mǎsurare utilizate. numele şi locul de memorare al fişierului. (b). 3: 14. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire.Titlul unităţii : Competenţa 14. copiere desene din CAD în Word plan complex. tipărire. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. Aplicarea textelor pe desene.

aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . extrudate. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). de revoluţie feed-back. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. documentaţie tehnicǎ. (b). plan complex. responsabilitǎţi. prin realizarea unor desene elementare.Titlul unităţii : Competenţa 14. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 4: 14.

Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.0 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 . Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.

conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. tipuri de fabricaţie inteligente. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. holonice. de calitate. moduri şi tipuri de producţie.Titlul Unităţii : 15. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. bionice economic. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 .1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului.

Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. de evaluare a riscului. rezultatele activităţii. sincronizarea. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. concurenţa. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 .2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie.Titlul Unităţii : Competenţa 15. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. tipuri de echipamente. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. atribuţiile locului de muncă.

controlul. sănătatea şi securitatea muncii. conducerea planificarea producţiei. controlul producţiei. stocarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. controlul calităţii. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. transportul. manipularea.3: 15. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. comanda. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie.

TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.0 1. 2. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16.

TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. scheme cinematice mecanice. elemente de automatizare. traductoare. transmiterea şi prelucrarea datelor. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. scheme electrice. prin care candidatul demonstrează. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . înregistratoare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. Probe scrise şi orale. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). scheme bloc. electrice. adaptoare. printr-o diagramă bloc.Titlul unităţii : Competenţa 16. echipamente pentru achiziţia. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare.

2: 16. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). şi să efectueze calcule. tipul de producţie (unicate. domeniul / domeniile de măsurare. valoarea diviziunii. Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. instrucţiuni de utilizare valori nominale. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. parametrul măsurat (valori prognozate). serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. durabilitatea. rezoluţia. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. (d). precizia. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). fiabilitatea ). reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c). indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. timpul de răspuns. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 .Titlul unităţii : Competenţa 16. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. justeţea. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. Probe practice şi scrise. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. clase de precizie. fidelitatea. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. serie mică.

să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. ceasuri şi cronometre). conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). calcule matematice.Titlul unităţii : Competenţa 16. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. voltmetre. niveluri. presiuni. turaţii. Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. wattmetre. micrometre. cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. vâscozimetre. timp). densimetre. volume. arii. contoare electrice). trasare de grafice şi diagrame. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. turometre. rigle. unghiuri. prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. abateri). 3: 16. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. fizico-chimice (mase. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. densităţi. puteri. pentru mărimi mecanice (dinamometre. electrice (ampermetre. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. comparare cu valori nominale sau limită. acceleraţii. debitmetre). dozatoare volumetrice). indirecte. comparatoare. vitezometre. energii). rezistenţe). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. cupluri. Analizarea rezultatelor măsurării. (b) şi (e). toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. şublere. (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. termice (temperaturi. manometre. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. conform criteriilor de performanţă (a). energii active. mecanice (forţe. termice (termometre. Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. planimetre. ohmmetre. raportoare. fizico-chimice (balanţe. Metode de măsurare: directe. viteze. vâscozităţi. accelerometre. vacuumetre. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. debite). indicatoare de nivel. Probe practice şi scrise. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. contoare termice). tensiuni electrice.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 .0 1. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. 2. Programează activitatea de întreţinere.

Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. normative. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cărţi tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. norme. cataloage.Titlul unităţii : Competenţa 17. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 . Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. metodologii. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. prin elaborarea unui plan de întreţinere.

A.Titlul unităţii : Competenţa 17.V. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.D. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.materiale.M. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. S. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.C. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 .–uri. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) .

Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cataloage. de prevenire şi stingere a incendiilor. scrise şi practice care atestă. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. 3: 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice care atestă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. cărţi tehnice. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. normative. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa 17. scrise şi practice care atestă. documentaţie tehnică de firmă. de prevenire şi stingere a incendiilor. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu.

0 1. Caracterizează sistemele de reglare automată. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 2. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. 3. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 .

Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de ieşire. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. regulatoare automate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). elemente de execuţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. de reacţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18. 1: 18. elemente de comparaţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de execuţie(de reglare). de comandă .

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. factori fizici. 2: 18. viteza de reacţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. hidraulic). SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. regulatoare automate. pneumatic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. elemente de comparaţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. agentul de lucru (electric.

putere. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. Probe scrise. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . regulatorul automat. frecvenţă. presiune. viteză. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată.mărimi electrice ( fază. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.Titlul unităţii: 18. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. elementul de comparaţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. debit. deplasare. tensiune) . curent. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. acceleraţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.mărimi neelectrice ( nivel. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. sisteme de reglare cu program variabil. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .

Realizează sisteme de acţionare electrică. 3.0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. 2. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 .

protecţie şi semnalizare). sistemului de transmisie a mişcării. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. maşinii de lucru. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat.Titlul unităţii : Competenţa: 19. Criterii de Performanţă: (a) . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. să specifice rolul funcţional al acestora. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. comandă. sistem de transmisie a mişcării. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. maşini de lucru . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.1: 19. motoare electrice. sistem de transmitere a mişcării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . instalaţia de comandă. motorului electric. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic.

(b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa: 19. Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. cu verificarea finală a continuităţii acestora. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 . de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. motor de acţionare. 2: 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică.

comenzile aparatelor de comutaţie. tensiunea electrică. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate.Titlul unităţii : Competenţa: 19. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. intensitatea curentului electric. 3: 19. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare.

a. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.c.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 .) 3. CIRCUITE ELECTRICE 1.) 2. Utilizează aparate de c.0 1. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a de joasă tensiune.

Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c.c.. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit. pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate. Analizarea circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 .c.c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. 1: 20. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată .

: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a).a. Simularea funcţionării circuitelor de c. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 . tensiuni.a. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. folosind soft didactic. intensităţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. cu rezistoare. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. bobine. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. condensatoare. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Realizarea circuitelor de c.a. (b). 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Măsurarea parametrilor de circuit.a.a.

Realizarea circuitelor de c.a. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. comutaţie şi receptoare. Verificarea funcţionării circuitelor de c. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de joasă tensiune. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie.a.a. întreruptoare automate. contactoare.a. motoare electrice Circuite de c. Receptoare: Circuite de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20.a. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. relee electromagnetice. lămpi fluorescente. Siguranţe. relee termice relele termice.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c.

Identifică tipuri de circuite electronice.0 1. Evaluează performanţele circuitelor electronice.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 3. 2. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 .

Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. numărare.circuite integrate: numărătoare. multiplexoare/demultiplexoare . stocare informaţii. comandă. codificare/ decodificare. control.Titlul Unităţii : Competenţa 21. LC. microcontrolere . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de curent. modulare/demodulare. generare de semnale. codificatoare/decodificatoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 .amplificatoare: de tensiune. amplificare. 1: 21. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.alimentare electrică. . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu.oscilatoare: RC. multiplexare/demultiplexare.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. .circuite digitale: porţi logice.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) .surse de alimentare. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . memorii (RAM şi ROM). Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. de putere . CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. puteri electrice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: . puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b).multimetru. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. curenţi. curenţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. frecvenţe. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). frecvenţmetru. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. 2: 21. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. impedanţe.

documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. 3: 21. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. cataloage de circuite integrate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. după conectarea circuitului electronic. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu.Titlul Unităţii : Competenţa 21. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. memorii. de putere -oscilatoare: RC. de curent. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. conform documentaţiei tehnice. scheme de execuţie. codificatoare/ decodificatoare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 .

ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. 3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22.0 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 . 2. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

reglării utilaje. conform criteriului de performanţă (b). materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. pentru două situaţii diferite. Stabilirea metodelor de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. ajustării. conform criteriului de performanţă (c). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. pentru două situaţii diferite. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. documentaţia tehnică.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. SDV-uri.1. conform criteriului de performanţă (a). Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. metoda sortării.

documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. utilaje şi SDV-uri specifice. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. lipire. sudare de pregătire a reperelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin presare. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a).2. conform criteriului de performanţă (b). prin nituire.

ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.Titlul Unităţii: Competenţa 22. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin pene şi ştifturi. filete. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). prin caneluri. conuri. conform criteriului de performanţă (b).: Criterii de Performanţă: 22. asigurarea organelor de asamblare necesare. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 .3. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. documentaţie tehnică. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

2. Depistează defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. 3. 3 1. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .Titlul unităţii:23. pieselor.0 Titlul unităţii: 23. Efectuează controlul semifabricatelor. Selectează metode de control ale semifabricatelor. DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. sistemelor tehnice. pieselor. sistemelor tehnice. pieselor.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. pulberi magnetice. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . magnetic. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. rulmenţilor. cu radiaţii X şi Gamma. sistemelor tehnice.1. fisurilor microscopice. microscop metalografic. contoare pentru radiaţii. micrometru. ultrasonic. ruleta. conform criteriului de performanţă (a). pieselor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . conform criteriului de performanţă (b). al elasticităţii arcurilor. lichide penetrante. durităţii. Titlul unităţii: 23. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. pirometre. megohmetru. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. şubler. surse de radiaţii.lupă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. pieselor şi sistemelor tehnice. calibre.Competenţa 23. termometre. comparator. Selectează metode de control al semifabricatelor. DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .

Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. conform criteriului de performanţă (a). pieselor. sistemelor tehnice. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. fisuri.Competenţa 23. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. Titlul unităţii: 23. sistemelor tehnice. : Depistează defectele semifabricatelor. incluziuni metalice şi nemetalice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . pori. pieselor. pieselor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor şi sistemelor tehnice. prin întocmirea unui raport specific. pieselor şi sistemelor tehnice.

cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. : Efectuează controlul semifabricatelor. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . cu fişele tehnologice semifabricat. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. magnetic. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. cu radiaţii Gamma. conform criteriului de performanţă (b). că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. sistemelor tehnice. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. conform criteriului de performanţă (a). pieselor şi sistemelor tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.3.Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. cu lichide penetrante. sistem tehnic corespunzător calitativ. Evaluarea rezultatelor controlului. auditiv. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. ultrasonic. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. microscopic. pieselor. efectuând o analiză. pieselor şi sistemelor tehnice. scriind un raport. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează.

1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. 24.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 . 24. 3 1.3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor.

zecimal. hexazecimal. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c). (b). Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. sau-nu bit. binar adunare. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (d) şi (e) de performanţă. sau.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.Titlul unităţii: Competenţa 24. Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. Descrierea corectă a bazelor de numeraţie. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. scădere şi. şi-nu. byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 .

Titlul unităţii: Competenţa 24. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului).ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. bus de adrese. ALU (Arithmetic Logical Unit).2: 24. Descrierea întreruperilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. canale I/O. (d) şi (e) de performanţă. circuite de control decodor. (c). porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . (b). bus de date hardware şi software întreruperi DMA. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. regiştri.

ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor.3: 24.Titlul unităţii: Competenţa 24. set de instrucţiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. RAM (Random Acces Memory). ROM (Read Only Memory) statică. adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor. dinamică. (b) şi (c) de performanţă. Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). viteză de acces.

Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor. Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. 25.2 . Explică funcţionarea dispozitivele de intrare. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul. Explică funcţionarea unităţilor de afişare. 25.5. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 .5 25.4 .3 . 25. 25.1. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25.

EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . Identificarea interfeţelor calculatoarelor. (d) şi (e) de performanţă. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale. RS232c. BlueTooth). FireWire.1 : 25. a memoriei. PCMCIA) Porturi:serial (USB. centronics.Titlul unităţii: Competenţa 25. EISA. (c). Identificarea porturilor sistemului de calcul. pentru unităţile de stocare. Explicarea rolului interfeţelor. I/O (ISA. MCA. (b). PCI. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. VESA. paralel (ECP. Identificarea corectă a magistralelor în conectorii.

USB număr de caractere pe secundă. viteza de scanare. mouse wireless PS2.Titlul unităţii: Competenţa 25. cititor de coduri de bare. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. touch pad. tastatură wireless. (b). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. (c) şi (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. tastatură. ATX. scanner. Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . mouse. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. mouse optic.

procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. LCD. Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array). memorie.3: 25. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale.(b) şi (c) de performanţă. CRT. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ecrane senzitive oscilator de ceas. plasmă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare.Titlul unităţii: Competenţa 25.

(b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. zonă. hard disk. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare.Titlul unităţii: Competenţa 25. CLV (Constant Linear Velocity). Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. viteze capete. Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. bandă magnetică. disc FM. sectoare. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . (d) şi (e) de performanţă. CDRW. (c). capete. rază laser. MFM. parcare capetelor pistă spiralată. motor. RLL platane.4: 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea principiilor de înregistrare optică. DVDRW bandă magnetică. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. disc magneto-optice. filtru de aer. cilindri. mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 . floppy disk.

orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. EDO. RAM (Random Access Memory). aspect fizic. SDRAM. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SODIMM. SIPP FPM.Titlul unităţii: 25. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. DDRAM2. RIMM. DDRAM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. WRAM timpi de acces. DIMM. VRAM. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . Explicarea utilităţii memoriei cache. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă.5: Explică memoriilor. CDRAM. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. ROM (Read Only Memory) SIMM. EDRAM.

Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. Instalează şi configurează sistemele de operare.3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 . 26.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Instalează şi configurează aplicaţiile software.1.6.Titlul unităţii: 26. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.4. 26. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor.2. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1.5. 26.0 26. 26. 26.

traverse folders. NTFS (New Technology File System). EXT3.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. execute. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table). creare. (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare. copiere. (c). (b).Titlul unităţii: 26. write. mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . delete folders. (e) şi (f) de performanţă. list folders. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. create folders. NFS (Network File System) read. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. modify. EXT2. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a).

CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . în timp real managere de fişiere.Titlul unităţii: 26. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. multiproces. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . programe de backup. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului. multiutilizator. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. programe antivirus. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. programe de reparare a sistemului de operare.

setări regionale. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare. harddisk. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . interfaţă grafică procesor. (b). memorie. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. display configurare. interfaţă video. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul. (c) şi (d) de performanţă.Titlul unităţii: 26. linie de comandă.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. Competenţa 26. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). startup.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. programe media Tipuri: freeware. memorie. programe de grafică computerizată. Competenţa 26. display. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. interfaţă video. capacitate de stocare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii: 26. shareware. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . adware.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. procesor. viteză de lucru.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . de lucru de sistem. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . de aplicaţii. temporare scanare antivirus.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. mediu. de rezervă. lipsă cerneală. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 26. hârtie de dimensiuni diferite. protecţie la scriere de disk. erori de configurare. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. rutine de imprimare (lipsă hârtie. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere. copii de rezervă. lipsă formatare pagină. infecţii cu viruşi. de fişier. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. denumirea şi utilizarea lor corectă. executabile. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. biblioteci.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. de date. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă.

extindere. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. plotter funcţionalitate.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . OS2. scanner. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. memorie. tabletă grafică. MacOS procesor (tip. capacitate de stocare mouse. imprimantă. viteză). Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. unix. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. DOS.

3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 .0 27.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.

32bis. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. FM (Frequency Modulation). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 . (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării.34 AM (Amplitude Modulation).33. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. V24. ITU-T V.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date. ITU-T V. PM (Phase Modulation). ITU-T V. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. (b) şi (c) de performanţă.Titlul unităţii: 27.

Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. viteză. cu limitările sale. integrare de voce. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. plesiocrone mod circuit. reliabilitate. asincrone. end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . conexiune uşoară. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date. mod mesaj. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network).Titlul unităţii: 27. mod pachet metode de acces.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. date şi video. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. calitate sincrone.

FDM. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. CSMA/CD reţele în dublu inel. magistrală magistrală. (b). pasarea jetonului. Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. dublu inel capacitate.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 . nr de utilizatori. (c) şi (d) de performanţă. token ring. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. token bus reţele în stea.Titlul unităţii: Competenţa 27. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP. transmitere la distanţă.3: 27.

COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date.Titlul unităţii: 27. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). cablu coaxial. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. Competenţa 27. (b) şi (c) de performanţă. server de imprimantă. podurilor (bridges) şi routerelor. file server. router.mediu magnetic controller de reţea. disk server. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway). gateway. imprimantă.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . bridge. fibră optică. modem Probe de Evaluare: Probe orale. terminal FAX. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

28.0 28.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.3 Utilizează NOS.2 Realizează reţele de calculatoare.1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 .4 Administrează NOS. 28. 28.

Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. (b) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale.28.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. WINXP. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea. uşurinţă în utilizare. UNIX. WIN2003 server. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. documentaţie.11. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . securitate. meniuri intuitive. WIN2000. LINUX. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Analizează sistemele de operare în reţea (NOS). (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. suport. configurare uşoară.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28.

FTP. proxy. TCP. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. POP3. mail. Active directory. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. java. TELNET.Titlul unităţii: Competenţa 28. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. gateway. UDP. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. IMAP Remote access. subnetmask. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (e) Configurarea browserului. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. VPN. domenii Configurare elemente componente: IP. management centralizat. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. imprimare in reţea. ActiveX. file sharing. DHCP. Network information service. (b). ICMP. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. (c). SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. (d) şi (e) de performanţă.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. DHCP. DHCP. resurse partajate. HTTP. routare. DNS. IP. DNS. SMTP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. FTP. setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 .

Instalarea LINUX. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server. SSH. mouse.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. (b) şi (c) de performanţă. monitor.3: Utilizează NOS. samba.Titlul unităţii: 28. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. server) sisteme de fişiere. placă reţea. BIOS. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. router. componente hardware (video. Configurarea NOS. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. gateway. multimedia). tastatură. modem. DHCP. servere (DNS. alegerea configuraţiei de instalat (desktop. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). imprimantă. boot loader. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS.

Realizarea managementului discurilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. utilitare. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). discuri dinamice pentru LINUX. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. (c. SATA.) (d) şi (e) de performanţă. Securizarea NOS. scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. ATA). Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. verificare erori. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS. programe de grafică ACL.Titlul unităţii: Competenţa 28. aplicare patch. (b). firewall Probe de Evaluare: Probe orale. Instalarea aplicaţiilor. configurare RAID. pentru Microsoft Windows office. defragmentare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI.

2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 . INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.0 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.

Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului.Titlul unităţii: Competenţa. placă de bază.29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. carcasă. monitor. Testarea funcţională a sistemului. tastatură. memorie. procesor. floppy. unităţi optice. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. memorii USB. unităţi zip. hard disk. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 .1 : 29. plăci de interfaţă. sursă.

Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. SATA.Titlul unităţii: Competenţa 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. a vitezei de transfer. formatare low level low level. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. tip interfaţă (ATA. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. SCSI. RAID) de verificare a funcţionalităţii. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . viteza interfeţei.2: 29. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. (b) şi (d) de performanţă. adresă (I/O şi memorie). Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

cartuş ZIP. memorii USB. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare.3: 29. cartuş cu banda magnetică. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica. configura şi instala unităţile mobile. DVDRW. DVDROM. unitate magneto-optică. pentru înregistrare pe banda magnetică. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. unitate ZIP. CD-ROM.Titlul unităţii: Competenţa 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. unitate de bandă.carduri de memorie unitate CDROM. DVDROM. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. CDRW. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare.

tastatură (număr de caractere pe secundă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . viteza dublu click). mouse (viteza cursorului. de viteză de conectică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Realizarea corectă a testelor de instalare. rezoluţie. pentru 2 sau mai multe monitoare). (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. limba implicită a tastaturii).Titlul unităţii: Competenţa 29. (b). pe port USB.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. scanner (rezoluţie. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor. viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). adâncime de culoare. adâncime de culoare) de comunicare. (c) şi (d) de performanţă.4: 29. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele.

Realizarea corectă a testelor de instalare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).5: 29. (b). de conectică. test placă de reţea cartuş. imprimantă. Rezolvarea corectă a defectelor apărute. Înlocuirea corectă a consumabilelor.Titlul unităţii: Competenţa 29. plotter. modem. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 . placă de reţea pagină de test. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. (d) şi (e) de performanţă. (c). verificare modem. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. toner de comunicare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. ribbon. hârtie.

INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media. (c) şi (d) de performanţă. plăci de sunet 5. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 .Titlul unităţii: Competenţa 29.6: 29.) (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a.1 camere video. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio. plăci de sunet standard.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30.4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.0 30. 30.1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. 30.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 . INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. 30.

umiditate. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. unităţi zip. procesor. hard disk. Componente: carcasă. staţie termostatată. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. de configurare. şurubelniţe. plăci de interfaţă. electricitate statică. sursă. memorii USB (universal serial bus). tastatură. (c) şi (d) de performanţă. Remedierea defectelor de instalare. gamă de temperatură. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. memorie. (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unităţi optice. pompe de fludor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 . multimetre. placă de bază.TITLUL UNITĂŢII: 30. interferenţă electromagnetică. osciloscoape. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. pensule. floppy. zgomot electric de conectică. monitor.

(b). procesor. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice.Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. placa video.2: 30. DVDROM tastatură. imprimantă. carcasă CDROM. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. (d) şi (e) de performanţă. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. curăţare. Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere.Titlul unităţii: Competenţa 30. scanner. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. mouse. (c).

imagini. backup. write. execute. Protejarea datelor prin scanare antivirus. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor. backup automat read.Titlul unităţii: 30. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. take ownership. (b) şi (c) de performanţă.3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. traverse folder. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces.

unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 . harddisk. memorie.Titlul unităţii: Competenţa 30.4: 30. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. procesor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful