P. 1
SPP3 Tehnician Operator Tehnica de Calcul

SPP3 Tehnician Operator Tehnica de Calcul

|Views: 607|Likes:
Published by sedobrota

More info:

Published by: sedobrota on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

Sisteme de operare în reţea. Întreţinere planificată. Gândire critică şi rezolvare de probleme. Asamblări mecanice. 28. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 2. Procesarea datelor numerice. Tehnici de măsurare în domeniu. Comunicare. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. 17. 23. 4. Sisteme de automatizare. Asigurarea calităţii. 16. Dezvoltarea carierei profesionale. Comunicare în limba modernă. 29. Managementul relaţiilor interpersonale. Circuite electrice. Elemente de proiectare. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. 5. 8. 7. Planificarea şi organizarea producţiei. 30. Detectarea defectelor.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. 14. 15. Sănătatea şi securitatea muncii. Circuite electronice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . Utilizarea dispozitivelor periferice. Sisteme de transmitere a mişcării. 21. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Sisteme de acţionare electrică. 18. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 26. 6. 27. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. 20. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. 13. 22. 25. Instalarea sistemelor de calcul. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. 19. Instalare hardware şi mentenanţă. 3. Iniţierea unei afaceri. 11. 10. 12.

3. 1. 1. Gestionează conflictele. 2. 2. 3.0 2. Elaborează documente pe teme profesionale 1. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. 2. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. 2. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Susţine prezentări pe teme profesionale. Elaborează un plan de afaceri.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . 1. Moderează dezbateri şi şedinţe. 4. 2. Exprimă mesaje orale. 1. CREDITE 2. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 1. Rezolvă probleme. Identifică probleme complexe. 1. 3. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR.0 3 1. Prelucrează datele numerice. 1.0 7 Procesarea datelor numerice. 5. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Defineşte posibilităţile pieţei. 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 2. 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Organizează şi prelucrează informaţia. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Managementul relaţiilor interpersonale.0 5 Comunicare. 1. Evaluează rezultatele obţinute. 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. CRT. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Utilizează informaţii de pe internet. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. NR. 3. 3. Elaborează mesaje scrise.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale.0 4 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.0 8 Iniţierea unei afaceri. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 1. 4. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Creează şi menţine relaţii profesionale.

1. NR. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 1. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. 2. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.0 17 Întreţinere 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 1. 1. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. 1.0 12 1.0 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 3. 2. 1. Programează activităţi specifice locului de muncă. 1. Utilizează documentele sistemului calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 1. 2. 3. 4. Asigurarea calităţii. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 3. 2. 4. 2. 3. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Analizeazǎ specificul proiectului. 3. prevenirea şi stingerea incendiilor. 2. Sănătatea şi securitatea muncii. producţiei. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 1. 4. 3. 1. 3. 2. Programează activitatea de întreţinere.0 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Aplică instrumente ale calităţii. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. CREDITE 1. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Elemente de 1. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. 1. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.NR. Coordonează activităţile în caz de accident. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. CRT. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie.

Asamblări mecanice. 3. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică. Caracterizează sistemele de reglare automată.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . 3. 18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. sistemelor tehnice. Depistează defectele semifabricatelor.0 1. pieselor.a de joasă tensiune. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. 2. 4. Detectarea 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. 5. Utilizează aparate de c. 2. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. 3.a). periferice 2. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul.NR. pieselor. Identifică tipuri de circuite electronice. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. 3. 3. 3. Circuite electronice. CREDITE 1. 3. 2.0 1. pieselor.0 1.5 0. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. CRT. 1. 2.c). microprocesor 2. Selectează metode de control al semifabricatelor.0 1. specific domeniului. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. 1. automatizare. Circuite electrice. Monitorizează lucrările de întreţinere. 1. Sisteme de 1. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. Utilizarea 1. sistemelor tehnice.0 0. 3. 3. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 2. Evaluează performanţele circuitelor electronice. defectelor. 2. 2. Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Sisteme de acţionare 1. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. Realizează sisteme de acţionare electrică. Efectuează controlul semifabricatelor.0 1. sistemelor tehnice.

26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor.0 1. 2.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. 5. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. 5. 4. 3. 4. 4. 3. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. 4. Explică principiile procedeelor de a transmite date.0 1. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date. Realizează reţele de calculatoare. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. reţea 2. Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. Instalarea sistemelor 1. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . 2. 6. Utilizează NOS. 4.NR. Administrează NOS. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. Instalează şi configurează dispozitive periferice. 1. 1. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor. Asigură mentenanţa componentelor hardware. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. Instalează şi configurează unităţile fixe. NR. 3. Instalare hardware şi 1. 3. CRT. Instalează şi configurează unităţile mobile.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Instalează şi configurează aplicaţiile software. 1. 2. Instalează şi configurează dispozitive media.0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. CREDITE 1. 2. 3. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). Instalează şi configurează sistemele de operare. 6.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 . 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. 4. 3. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.0 Competenţe: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. Exprimă mesaje orale.

detalii. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • termeni specifici mesajelor mass media. formale şi informale. relevant pentru domeniul ocupaţional. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. limbaj corporal / nonverbal. • opinii. neutră). prezentări de produse / servicii. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. atitudini (pro. (b). anunţuri publice. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. emise de cei din jur. Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. talk-show-uri. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. verificarea sensului prin alte surse. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. pe teme de interes comun. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . • transmisiuni radio şi TV. • conferinţe. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. sentimente. contra. • informaţii factuale. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. emise la viteză normală. în diverse registre.1: 1. discursuri. relevante pentru sarcina de lucru. puncte de vedere. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. explicaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. atitudini. de lungime variabilă: • mesaje. • conversaţii telefonice. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane.Titlul Unităţii: Competenţa 1. activităţi). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. • ideea principală (sensul global). specificaţii de produse şi servicii. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). • vocabular specific comun. opinii. sentimente. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . (d). (b). (e). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.

date tehnice ale unor produse şi servicii. cereri. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. • informaţii profesionale: instrucţiuni. • informaţii factuale. în diverse registre. anunţuri. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. • diagrame şi alte materiale vizuale. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. note. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. pe teme de interes comun. atunci cînd este necesar. explicaţii. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. formulare. • tabele. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. fişe tehnice. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional.2: 1. modificarea unor operaţii.Titlul Unităţii: Competenţa 1. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. luarea de decizii. grafice. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . reclame. prospecte. manuale tehnice. • date privind: materii prime. • notiţe. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. • instrucţiuni. • mesaje. relativ complexe. pagini Internet. instrucţiuni. rapoarte. reclamaţii. scheme. materiale şi produse finite. în scopul luării unor decizii. faxuri. standarde.

scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. (e). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. atunci cînd este necesar. Probe orale.Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). detalii sau opinii. Probe orale. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

• la telefon. şcoală. la locului de muncă. în diverse registre. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. în conversaţii de lungimi variate. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. (b). operaţii. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. întrebărilor şi solicitărilor. comunitate. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. relevant pentru domeniul ocupaţional. explicaţii. • personal şi social – situaţii specifice în familie. sfaturi. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. • descrieri de obiecte. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. robot telefonic. (c) Formularea clară. la viteză normală. detalii de operare.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. procese.Titlul Unităţii: Competenţa 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c).3: 1. instrucţiunilor. situaţii conflictuale. • aranjamente sociale. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. • vocabular adecvat contextului personal şi social. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • faţă în faţă. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. • vocabular specific comun. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru.

(b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. de lungimi variate: • informaţii factuale. • idei. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. facturi pro-forma. fişe de producţie. şedinţe. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. • calitatea serviciilor / produselor. (c) Transmiterea. În texte. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. eseuri. • organizarea locului de muncă. opinii. membri ai organizaţiei. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite.Titlul Unităţii: Competenţa 1. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. • activităţi şi procese de producţie. • procese verbale. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. mesaje (inclusiv e-mail). fişe tehnice. • mesaje din partea altor persoane. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. procese. note. structurate şi cu folosirea de conectori. fişe de evidenţă.4: 1. • dicţionare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. documente de evidenţă primară. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • aranjamente şi instrucţiuni. în diverse registre. inclusiv date personale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. standarde). în limbaj clar şi precis. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. formule de politeţe. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. la tipul de text. rapoarte. la subiect şi la cititorul intenţionat. puncte de vedere. colegi. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context.

texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 .Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat.

Discuţii profesionale: • interviuri individuale. • formule de iniţiere. Schimburi de opinii. în diverse registre. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. evaluări de: produse. faţă în faţă sau telefonic. în conversaţii de lungimi variate. la viteză normală. sarcini de lucru. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. a. în conversaţii şi prezentări. rapoarte intermediare / de progres. activităţi şi aranjamente operaţionale. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. privind: • aranjamente la locul de muncă. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. derulate cu viteză normală. Discuţii profesionale. • notiţe. Prezentări scurte. • relaţii cu clienţii şi partenerii. b. negocieri. în diverse registre. pe bază de materiale pregătite în prealabil. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale.Titlul Unităţii: Competenţa 1. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • întîlniri formale / informale. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a. predicţii.5: 1. situaţii familiare. procese. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . în conversaţii de lungimi variate. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. făcute la viteză normală. c. • întîlniri profesionale de rutină. cum ar fi planuri. c. • preferinţe. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • ipoteze. în contexte profesionale predictibile. • chestiuni profesionale de interes comun b. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). tehnologii. servicii. contacte profesionale informale. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. scheme de prezentare. situaţii conflictuale. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. • prezentări de produse. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. activităţi profesionale zilnice.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). robot telefonic (schimburi de opinii. • faţă în faţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b).limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevant pentru domeniul ocupaţional. • la telefon. • în faţa unui auditoriu (prezentări). discuţii profesionale). (c). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. (d). • vocabular specific comun. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. în care să includă informaţii faptice. interpretări şi opinii.

Identifică probleme complexe. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 .0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute.

GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. proces de muncă. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. interacţiuni între oameni. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă.1: 2. compara situatia problema cu situatia normala. Definirea problemei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. sesizări. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . cauze şi efecte ale problemei. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a).

Alegerea celei mai potrivite soluţii. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Întocmirea planului de acţiune. conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. financiare. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme.2: 2. Aplicarea planului de acţiune. alocarea de resurse (materiale.

dacă este cazul concluzii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. generează şi extinde idei. Obţinerea feed-back-ului. conform criteriilor de performanţă (a). acţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. Analizarea metodei aplicate. aplică măsuri de corecţie. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor.3: 2. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. responsabilităţi. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Creează şi menţine relaţii profesionale. 2. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0 Competenţe: 1. 3. Gestionează conflicte. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1.

interviuri. încredere în deciziile luate de grup.Titlul Unităţii: Competenţa 3. nu întrerupe interlocutorul. încurajare. analiza unor indicatori de coeziune socială. Stabilirea unor relaţii de cooperare.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. Susţinerea muncii în echipă . exprimă un feedback pozitiv. contextuali. motivare. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. formulează propuneri consensuale. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). în interesul reciproc al părţilor. integrare. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. face distincţie între fapte. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. ascultă sugestiile celorlalţi. psiho-sociali. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. discutarea deschisă a iniţiativelor. redefiniri de rol. (c). aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). culegere de mărturii. cade de acord.

(c) Medierea conflictelor. (b). forţarea. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). compromisul. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. confruntarea. (a) Identificarea surselor de conflict.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aplanarea.2: Criterii de Performanţă: 3.

comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: Competenţa 3. psiho-sociale.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). colegi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: 3. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . clienţi personale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. preferabil în situaţii reale. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi.

3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 . UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 2.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: 4. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 4. Utilizează informaţii de pe internet.

Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice.1: 4. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.Titlul Unităţii: Competenţa 4. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). uşurinţă în utilizare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. motoare de căutare. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. resurse umane implicate în sistemul informaţional. utilizând operatorii relaţionali (<. proces informaţional. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . NOT). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. egal. bază tehnică. bănci de date. diferit) sau operatorii logici (AND. Probe de Evaluare: Probe orale. flux informaţional.>. corectitudinea informaţiei obţinute. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. sistem informaţional. OR. sistem. sistem informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. Internet. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 .>=. rapiditatea obţinerii informaţiei. selectarea după criterii/chei multiple. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. bază informaţională.<=. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. baze de date.

fişiere (text. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. Titlul Unităţii: 4.2: 4. pivot). logic. binare). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. utilizarea macrocomenzilor (macro).Titlul Unităţii: Competenţa 4. tabele. şir de caractere (text). complexe. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. interogări ale bazelor de date. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. grafice. rapoarte (simple. validarea datelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). baze de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). imagini. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. . liste. conform condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). schiţe. (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. foi de lucru. formulare (templates).

editoare de HTML. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. conform condiţiilor de aplicabilitate. liste. butoane. conform condiţiilor de aplicabilitate. comunicare) pentru crearea documentelor Web. editoare de imagini. formulare. de design. casete combinate. sisteme de gestiune a bazelor de date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. cadre. ferestre. imagini. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. tabele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. lizibilitate. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . servere text. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). sunete. casete de dialog. raport text/imagine. Client-Server viteza de încărcare. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. conform condiţiilor de aplicabilitate. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. configurare si administrare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). conformitate cu cerinţele proiectului. hărţi de imagini. anomaţie.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. filme. acurateţe. rapoarte. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. baze de date ASP. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. Titlul Unităţii: 4.Competenţa 4.

schitelor. de excepţii. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. planul de proiect. traiectorie critică. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. structura echipei de proiect. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. Instrumente software: pentru crearea graficelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. cost. sabloanelor de prezentare. structura activităţilor (WBS). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. structura pe activităţi (WBS).de sfârşit de proiect).Competenţa 4. planul unui proiect. controlul riscului. echipa de proiect (roluri). mijloacele de control. managementul riscului. diagramelor (Gantt). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. calitatea. fazele unui proiect. planurile. grafic de activitati. controlul schimbării. Probe de Evaluare: Probe practice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. (c) şi (d).4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. alocarea resurselor (efort/durată. obiectivele proiectului. etapele. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. dependinţe). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). managerul de proiect. conform condiţiilor de aplicabilitate. elemente de evaluare. Etapele unui proiect:justificarea economică. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. componentele şi obiectivele proiectului. managementul configuraţiei. rapoarte (de progres. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

(b).Titlul Unităţii: Competenţa 5. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. redactarea. a schemelor. folosirea imaginilor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. b) Scrierea unui document clar şi corect. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. manuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. reguli gramaticale.3: Criterii de Performanţă: 5. coerenţă. c) Verificarea documentului. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 .

DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. 2. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.0 Competenţe: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 . 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6.

Portofoliu personal: rezultate la testări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. prezentare. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . abilităţi sociale. diplome. în condiţiile de aplicabilitate date. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Probe orale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). postură. certificate. Titlul Unităţii: 6. premii. condiţii specifice angajatorului. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. fişa angajatului. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. atitudine. comentariu cu privire la perfomanţa personală. reglementări.1: 6. produse reprezentative pentru locul de muncă.Titlul Unităţii: Competenţa 6. ţinută. competenţe profesionale. aspiraţii profesionale. autoevaluare. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. . recomandări. Curriculum Vitae. limbaj verbal şi nonverbal. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. prezentare orală. Identificarea cerinţelor locului de muncă.

aptitudini necesare unei calificări. voluntariat. (b). DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă.2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. programe de scurtă durată. conferinţe. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. programe de formare continuă la locul de muncă. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. învăţare continuă. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. consultanţă de specialitate. cursuri serale. studiu individual. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Titlul Unităţii: 6. competenţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări.Competenţa 6. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. non formală. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală.

articole şi emisiuni ale mass-media. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . discuţii. consilieri ai carierei profesionale). manuale. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line.Competenţa 6.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. afişe. consultanţă specializată. articole de specialitate. Titlul unităţii: 7. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. consultarea unor persoane specializate (psihologi. aprecierea propriilor performanţe.

Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. 2. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Prelucrează datele numerice. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 .0 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

distanţe. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. concentraţie. temperatură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 .1: 7. Înregistrarea datelor. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. densitate. dimensiuni. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 7. masă.

(b). radicali. procente. calcule economico-financiare. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. dispersia. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri. (c ) şi (d). şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. Citirea graficelor. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). media aritmetică. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. geometrică.2: 7. Utilizarea formulelor de calcul.Titlul unităţii: Competenţa 7. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. ecuaţii liniare cu două variabile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 .

de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . tendinţe liniare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor.3: 7. erori. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. radar. (b). în coloane şi bare. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.Titlul unităţii: Competenţa 7. cauze. circulare. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. Paretto. Gantt cumulativă. tipuri de erori. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).

Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.0 Competenţe: 1. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Defineşte posibilităţile pieţei 3.

1: 8. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. activitatea Evaluarea propriilor abilităţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor.Titlul Unităţii: Competenţa 8. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. discuţii cu profesorii.

oportunităţi de dezvoltare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). materiale. d) Identificarea strategiilor de marketing. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . (b). sponsorizări. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. analiză SWOT.2: 8. proiecte cu finanţări nerambursabile).Titlul Unităţii: Competenţa 8. naţional. umane. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. asocieri. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

în celule de fabricaţie programare liniară.Titlul Unităţii : 9. adecvare. dinamism structural). 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. metoda CPM. în flux. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). metoda PERT. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. de masă. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . automatizată. adaptibilitate. în serie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b).

Titlul Unităţii : 9.folosind software Necesarul de materiale: . profesionistă . (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).3: Programează activităţi specifice locului de muncă. Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. conform criteriului de performanţă (b).calificată . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.unelte de lucru . _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.fişa de lansare a produsului/serviciului .semifabricate .grafice. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 . conform criteriului de performanţă (a).planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. în aria de aplicabilitate specificată. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9.materii prime şi materiale .clasic . diagrame .fişe tehnologice .necalificată . în aria de aplicabilitate specificată.

controlul calităţii şi sisteme de calitate. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . Utilizează procedurile de audit al calităţii. Aplică instrumente ale calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Utilizează documentele sistemului calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10.0 Competenţe: 1. 2. 4. 3.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

( b) şi (c). în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 .Titlul Unităţii : Competenţa 10.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. histograma defectelor. diagrama Ishikawa. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii.

4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 .2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. .3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.0 Competenţe: . .1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. .

timp de realizare. materiale şi tehnologii. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. încadrare în standarde. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. dimensiuni. realizând şi folosind un tabel.1: 11.Titlul unităţii : Competenţa 11. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. aspect. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. masă. funcţiile şi scopul produsului. costuri. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. fiabilitate.

Titlul unităţii : Competenţa 11. cercetarea produselor existente. formă. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). ergonomie. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. siguranţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 . estetică. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume.2: 11.

scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului.Titlul unităţii : Competenţa 11.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . folosind produsul din competenţa 2. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. componente. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. materiale. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . specificaţii de materiale. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. Alegerea formei de prezentare.Titlul unităţii : Competenţa 11.4: 11. desene de detaliu. diagrame. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . tehnologii de realizare. folosind produsul din competenţa 2. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). standardele şi legislaţia în vigoare. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. (b) şi (c).

0 Competenţe: 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Coordonează activităţile în caz de accident. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. prevenirea şi stingerea incendiilor. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 3.

Titlul Unităţii : 12. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. nisip. individuale .afişe. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. hidranţi. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. fişe. trusă de prim ajutor. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). pliante. pături. materiale igienico-sanitare. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. cataloage. periodice. curente. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. stingătoare cu spumă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. cu praf. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. filme. broşuri. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă.

jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 . 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Perturbări funcţionale. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. defecţiuni ale utilajelor . Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre.Nerespectarea principiilor ergonomice . note informative Situaţii de risc: .Titlul Unităţii : 12. statistici.

încadrarea în timp. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. viteză de reacţie. evacuarea accidentaţilor. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii.Titlul Unităţii : 12. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . Coordonează activităţile în caz de accident. (b). (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. 3. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. planificarea acţiunilor.

SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 3. 2.0 1. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.

material. cuplaje. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. arbori. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.1: 13. roţi dinţate. parametri geometrici si constructivi curele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 . conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. roţi de fricţiune. lagăre. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. osii. construcţie.Titlul Unităţii : Competenţa 13. roţi de curea. variatoare. lanţuri. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a) . cabluri.

Titlul Unităţii : Competenţa 13. desen de ansamblu. respectând criteriul de performanţă (b). Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. demontare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. conform criteriului de performanţă (a). Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. Interpretarea documentaţiei tehnice. montare. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. respectând criteriul de performanţă (c). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. schema de montaj pregătitoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.

paralelismul arborilor. ajustarea curselor verificări curente. 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 .Titlul Unităţii : 13. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. ajustarea jocurilor. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. conform criteriilor de performanta (a) . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. ungere. Efectuarea reglajelor. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. curăţire. Respectarea normelor de protecţie a mediului.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 . Analizeazǎ specificul proiectului. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.0 Competenţe: 1. 3. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. 4. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1.

să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Insert. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. acurateţe. Tools. 1: 14. modificarea. punct median. Bonus. eficienţă. timp de execuţie şi revizuire. Format. cost. editarea obiectelor elementare. Modify. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale.Titlul unităţii : Competenţa 14. perpendiculare. Help desenarea. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Edit. View. enumerându-le într-un raport. (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . transferul informaţiilor File. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. Draw.

(b). conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). textile aranjare. electric. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . construcţii. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. placă video. 2: 14. electromecanic. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. ştergere. CD-ROM. racordare. rază. electronic. memorie RAM. Cotarea desenelor. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. copiere. diametre. colorare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. unghiuri. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. prin realizarea unor desene.Titlul unităţii : Competenţa 14. hard disk.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. prin realizarea unor desene relevante. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. (b). 3: 14. copiere desene din CAD în Word plan complex. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 .Titlul unităţii : Competenţa 14. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Aplicarea textelor pe desene. tipărire. dimensiunea hârtiei caracteristici. responsabilitǎţi. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. unitǎţile de mǎsurare utilizate. mutare. pe mai multe rânduri. copiere. text pe un rând. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. munca cu alţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. ştergere text. numele şi locul de memorare al fişierului.

Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. prin realizarea unor desene elementare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. de revoluţie feed-back. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. 4: 14. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). responsabilitǎţi. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. plan complex. documentaţie tehnicǎ. extrudate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 .0 15. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. 2.

tipuri de fabricaţie inteligente. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. de calitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. moduri şi tipuri de producţie. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. holonice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 . Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. bionice economic. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial.

SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie.Titlul Unităţii : Competenţa 15. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. tipuri de echipamente. de evaluare a riscului. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 . atribuţiile locului de muncă. rezultatele activităţii. concurenţa. sincronizarea. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). Justificarea alegerii criteriilor de analiză. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. comanda. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. controlul calităţii. controlul producţiei. sănătatea şi securitatea muncii. conducerea planificarea producţiei. controlul.Titlul Unităţii : Competenţa 15. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. transportul. stocarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.3: 15. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. manipularea.

3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.0 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16.

traductoare. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Probe scrise şi orale. transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme electrice. prin care candidatul demonstrează. înregistratoare. printr-o diagramă bloc. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). scheme cinematice mecanice. adaptoare. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. echipamente pentru achiziţia. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. electrice. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. scheme bloc. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.Titlul unităţii : Competenţa 16. elemente de automatizare.

productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . timpul de răspuns. prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. tipul de producţie (unicate. fiabilitatea ). indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. fidelitatea. condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c).Titlul unităţii : Competenţa 16. (d). clase de precizie. precizia. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). serie mică. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). şi să efectueze calcule. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. rezoluţia. domeniul / domeniile de măsurare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. justeţea. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. 2: 16. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. parametrul măsurat (valori prognozate). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. Probe practice şi scrise. durabilitatea. valoarea diviziunii. (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. instrucţiuni de utilizare valori nominale.

ohmmetre. debite). energii). comparatoare. rezistenţe). vâscozităţi. electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. debitmetre). comparare cu valori nominale sau limită. pentru mărimi mecanice (dinamometre. contoare electrice). cupluri. termice (termometre. micrometre. toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. turaţii. accelerometre. viteze. Analizarea rezultatelor măsurării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. arii. Metode de măsurare: directe. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. tensiuni electrice. termice (temperaturi. volume. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. vitezometre. manometre. ceasuri şi cronometre). puteri. conform criteriilor de performanţă (a). rigle.Titlul unităţii : Competenţa 16. energii active. (b) şi (e). presiuni. indirecte. densimetre. vâscozimetre. electrice (ampermetre. densităţi. unghiuri. niveluri. voltmetre. calcule matematice. abateri). planimetre. prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. 3: 16. contoare termice). fizico-chimice (mase. Probe practice şi scrise. indicatoare de nivel. dozatoare volumetrice). trasare de grafice şi diagrame. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. wattmetre. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. raportoare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. turometre. fizico-chimice (balanţe. şublere. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. vacuumetre. timp). Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. mecanice (forţe. acceleraţii.

0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 . 3. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Programează activitatea de întreţinere.

Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. normative. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 . metodologii. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. prin elaborarea unui plan de întreţinere.Titlul unităţii : Competenţa 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cataloage. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cărţi tehnice. norme. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă.

S.Titlul unităţii : Competenţa 17. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.materiale.V.–uri.C. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. A. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor.M. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 . ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.D. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. .

de prevenire şi stingere a incendiilor. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. Probe scrise şi practice care atestă. cărţi tehnice. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. de prevenire şi stingere a incendiilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . cataloage. scrise şi practice care atestă. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. 3: 17. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.Titlul unităţii : Competenţa 17. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. scrise şi practice care atestă. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. normative. documentaţie tehnică de firmă. Probe orale. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.

2.0 1. Caracterizează sistemele de reglare automată. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

de comandă .Titlul unităţii : Competenţa 18. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . regulatoare automate. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de execuţie(de reglare). 1: 18. de ieşire. elemente de execuţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de reacţie. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. elemente de comparaţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă).

conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. hidraulic). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. agentul de lucru (electric. pneumatic. 2: 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteza de reacţie. factori fizici. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . regulatoare automate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. elemente de comparaţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). elementul de comparaţie. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c).mărimi electrice ( fază. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. Probe scrise. deplasare. acceleraţie.mărimi neelectrice ( nivel. curent. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. presiune. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sisteme de reglare cu program variabil. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. debit. tensiune) . temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. regulatorul automat. putere.Titlul unităţii: 18. frecvenţă. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. viteză. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .

Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.0 1. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 . 2. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. Realizează sisteme de acţionare electrică.

maşinii de lucru. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. motoare electrice. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. protecţie şi semnalizare). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sistem de transmisie a mişcării. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. să specifice rolul funcţional al acestora. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 .Titlul unităţii : Competenţa: 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. maşini de lucru . Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. sistemului de transmisie a mişcării. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului.1: 19. instalaţia de comandă. motorului electric. Criterii de Performanţă: (a) . Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. sistem de transmitere a mişcării. comandă. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat.

Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. 2: 19.Titlul unităţii : Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. motor de acţionare. cu verificarea finală a continuităţii acestora. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică.

Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. tensiunea electrică. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate.Titlul unităţii : Competenţa: 19. comenzile aparatelor de comutaţie. 3: 19. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. intensitatea curentului electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare.

Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.0 1.c. CIRCUITE ELECTRICE 1.) 3.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 . Utilizează aparate de c. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.a.) 2.a de joasă tensiune.

Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 .c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a). intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.c..c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Analizarea circuitelor de c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. 1: 20.c. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate.

intensităţi. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.a. Măsurarea parametrilor de circuit. (b). Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20.a. folosind soft didactic.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. condensatoare. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 .Titlul Unităţii : Competenţa 20. tensiuni. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.a.a. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. Realizarea circuitelor de c. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. cu rezistoare.a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. bobine. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. Simularea funcţionării circuitelor de c.

de joasă tensiune cu aparate de protecţie. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c.a. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune.a. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. contactoare. 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20.a. relee termice relele termice.a. de joasă tensiune. relee electromagnetice.a. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c.a. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Siguranţe. Receptoare: Circuite de c. Realizarea circuitelor de c. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie. comutaţie şi receptoare. motoare electrice Circuite de c. întreruptoare automate. lămpi fluorescente.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Verificarea funcţionării circuitelor de c.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 . Evaluează performanţele circuitelor electronice.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 2. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .0 1. Identifică tipuri de circuite electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. 3.

Titlul Unităţii : Competenţa 21. control.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. stocare informaţii.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: .amplificatoare: de tensiune. generare de semnale. . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . LC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexare/demultiplexare.oscilatoare: RC. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. modulare/demodulare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice.surse de alimentare. memorii (RAM şi ROM). . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice.circuite digitale: porţi logice. codificatoare/decodificatoare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 .alimentare electrică. de putere . Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). de curent. numărare.circuite integrate: numărătoare. amplificare. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. 1: 21. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. multiplexoare/demultiplexoare . microcontrolere . codificare/ decodificare. comandă.

puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. impedanţe. 2: 21. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). frecvenţmetru. frecvenţe. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: . osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. curenţi. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 21. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). curenţi. puteri electrice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate.multimetru. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate.

CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. scheme de execuţie. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 3: 21. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. de putere -oscilatoare: RC. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia.Titlul Unităţii : Competenţa 21. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. memorii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 . de curent. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. cataloage de circuite integrate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). conform documentaţiei tehnice. după conectarea circuitului electronic. codificatoare/ decodificatoare.

Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22.0 1. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. 3. 2. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 . Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

ajustării. conform criteriului de performanţă (c). pentru două situaţii diferite. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare. conform criteriului de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 22.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. documentaţia tehnică. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. pentru două situaţii diferite.1. conform criteriului de performanţă (b). reglării utilaje. SDV-uri. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. metoda sortării. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare.

ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. utilaje şi SDV-uri specifice. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. lipire. prin nituire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (b). sudare de pregătire a reperelor. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin presare.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 .2.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (a).

(a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. asigurarea organelor de asamblare necesare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 . conform criteriului de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (b). conuri. prin pene şi ştifturi. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.3. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare.: Criterii de Performanţă: 22. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. filete. prin caneluri. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. documentaţie tehnică. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.

DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1. 2.0 Titlul unităţii: 23. Efectuează controlul semifabricatelor. pieselor. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 3 1. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . sistemelor tehnice. Depistează defectele semifabricatelor.Titlul unităţii:23. pieselor. 3. pieselor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. conform criteriului de performanţă (b). DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .lupă. megohmetru. surse de radiaţii. ruleta. ultrasonic. Titlul unităţii: 23. pieselor şi sistemelor tehnice. rulmenţilor. contoare pentru radiaţii. termometre. şubler. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. al elasticităţii arcurilor. microscop metalografic.Competenţa 23. conform criteriului de performanţă (a).vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. micrometru.1. lichide penetrante. calibre. magnetic. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. pieselor. pirometre. fisurilor microscopice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. comparator. pulberi magnetice. sistemelor tehnice. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . cu radiaţii X şi Gamma. Selectează metode de control al semifabricatelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . durităţii.

Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor.Competenţa 23. fisuri. pieselor. pori. sistemelor tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . pieselor şi sistemelor tehnice.2. pieselor. pieselor. Titlul unităţii: 23. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin întocmirea unui raport specific. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. incluziuni metalice şi nemetalice. pieselor şi sistemelor tehnice. : Depistează defectele semifabricatelor. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă.

pieselor şi sistemelor tehnice. magnetic. efectuând o analiză. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. conform criteriului de performanţă (b). cu lichide penetrante.Competenţa 23. Evaluarea rezultatelor controlului. microscopic. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. sistemelor tehnice. pieselor. scriind un raport. conform criteriului de performanţă (a). verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru.3. cu radiaţii Gamma. auditiv. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. sistem tehnic corespunzător calitativ. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. ultrasonic. : Efectuează controlul semifabricatelor. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. cu fişele tehnologice semifabricat. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . pieselor şi sistemelor tehnice.

1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. 24.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 . 3 1.2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. 24.

de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea corectă a bazelor de numeraţie. (d) şi (e) de performanţă. (b).Titlul unităţii: Competenţa 24. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. (c). sau. binar adunare. şi-nu. sau-nu bit. hexazecimal. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . scădere şi. Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor. zecimal. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta.

internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului). canale I/O. Descrierea întreruperilor. circuite de control decodor. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. (d) şi (e) de performanţă. bus de adrese. ALU (Arithmetic Logical Unit).2: 24.ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . (b). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). regiştri.Titlul unităţii: Competenţa 24. bus de date hardware şi software întreruperi DMA. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . (c).

Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor. şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor. RAM (Random Acces Memory). dinamică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.3: 24. set de instrucţiuni. (b) şi (c) de performanţă. viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.Titlul unităţii: Competenţa 24. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor. viteză de acces. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei. ROM (Read Only Memory) statică.

1. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. Explică funcţionarea unităţilor de afişare. 25.5. 25. Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. Explică funcţionarea dispozitivele de intrare.4 .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor.3 . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 .5 25. 25. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul.2 . 25.

1 : 25. pentru unităţile de stocare. paralel (ECP. BlueTooth). VESA. a memoriei. Identificarea porturilor sistemului de calcul. centronics. MCA. PCMCIA) Porturi:serial (USB. Identificarea interfeţelor calculatoarelor. Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. (d) şi (e) de performanţă. raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c). I/O (ISA. (b). pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale.Titlul unităţii: Competenţa 25. PCI. EISA. FireWire. RS232c. Explicarea rolului interfeţelor.

mouse optic. mouse. scanner. viteza de scanare. Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. ATX. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. (c) şi (d) de performanţă. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. cititor de coduri de bare. tastatură. (b). Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. tastatură wireless. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare. USB număr de caractere pe secundă.Titlul unităţii: Competenţa 25. touch pad. mouse wireless PS2.

(b) şi (c) de performanţă.3: 25. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). CRT. Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor).Titlul unităţii: Competenţa 25. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare. ecrane senzitive oscilator de ceas. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale. LCD. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . plasmă. Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array). memorie.

Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. CDRW. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. motor. hard disk. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). parcare capetelor pistă spiralată. MFM. CLV (Constant Linear Velocity). capete. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . RLL platane.4: 25. zonă. disc magneto-optice. DVDRW bandă magnetică. Descrierea principiilor de înregistrare optică. (c). floppy disk. viteze capete. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. (d) şi (e) de performanţă.(b). bandă magnetică. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. cilindri. mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 . sectoare. filtru de aer. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. disc FM.Titlul unităţii: Competenţa 25. rază laser.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. WRAM timpi de acces. RIMM. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. SODIMM. DIMM. EDRAM. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare. aspect fizic.5: Explică memoriilor.Titlul unităţii: 25. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. Explicarea utilităţii memoriei cache. SIPP FPM. DDRAM2. ROM (Read Only Memory) SIMM. RAM (Random Access Memory). VRAM. EDO. CDRAM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . DDRAM. SDRAM.

2.4. 26. 26.5. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 . Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.Titlul unităţii: 26. Instalează şi configurează aplicaţiile software.3. Instalează şi configurează sistemele de operare.1. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor.6. 26. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1.0 26. 26. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. 26.

create folders. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. delete folders. write. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . NFS (Network File System) read. traverse folders. (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare. EXT3. execute. (c). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. NTFS (New Technology File System). mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. (b). modify. list folders. EXT2. Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. (e) şi (f) de performanţă. CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). creare.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul.Titlul unităţii: 26. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. copiere. FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table).

CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. în timp real managere de fişiere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului . aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. programe antivirus. multiutilizator.Titlul unităţii: 26. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. programe de reparare a sistemului de operare. programe de backup. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. multiproces. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului.

Competenţa 26. Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. (c) şi (d) de performanţă.Titlul unităţii: 26. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare. setări regionale. (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). display configurare. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . harddisk. linie de comandă. startup. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b). interfaţă grafică procesor. interfaţă video. memorie.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul.

(d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii. display.Titlul unităţii: 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. capacitate de stocare. adware. viteză de lucru.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. interfaţă video. Competenţa 26. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . programe media Tipuri: freeware. shareware. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. programe de grafică computerizată. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii. procesor. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem. copii de rezervă. temporare scanare antivirus. erori de configurare. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere. de fişier. executabile. de aplicaţii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . infecţii cu viruşi. denumirea şi utilizarea lor corectă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. protecţie la scriere de disk. biblioteci. Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. lipsă formatare pagină. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. rutine de imprimare (lipsă hârtie. mediu. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. de date.Titlul unităţii: 26.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. de rezervă. lipsă cerneală. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . de lucru de sistem. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii. hârtie de dimensiuni diferite.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26.

DOS. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. scanner. tabletă grafică. unix. MacOS procesor (tip.Titlul unităţii: 26. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. OS2. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. extindere. imprimantă.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. memorie. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu. viteză). Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. plotter funcţionalitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. capacitate de stocare mouse.

0 27.3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 . COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.

ITU-T V.33. ITU-T V. PM (Phase Modulation). Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. (b) şi (c) de performanţă.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. V24. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 . Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare.32bis.Titlul unităţii: 27. ITU-T V. FM (Frequency Modulation).34 AM (Amplitude Modulation). COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării.

cu limitările sale. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare . end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. viteză.Titlul unităţii: 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . date şi video. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. mod pachet metode de acces. asincrone. conexiune uşoară.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. integrare de voce. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. calitate sincrone. Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network). Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. mod mesaj. Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. reliabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. plesiocrone mod circuit.

CSMA/CD reţele în dublu inel. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. FDM. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. (c) şi (d) de performanţă. transmitere la distanţă. magistrală magistrală. pasarea jetonului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). dublu inel capacitate. (b).3: 27. nr de utilizatori. token ring. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. token bus reţele în stea.Titlul unităţii: Competenţa 27. Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 . Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway). Competenţa 27. disk server. fibră optică. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). file server.mediu magnetic controller de reţea. (b) şi (c) de performanţă. podurilor (bridges) şi routerelor.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat. terminal FAX. gateway. router. modem Probe de Evaluare: Probe orale. bridge. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 27. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date. cablu coaxial. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). server de imprimantă. imprimantă.

28.1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).2 Realizează reţele de calculatoare.4 Administrează NOS.3 Utilizează NOS.0 28. 28. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 . 28.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . suport. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru.11. securitate. configurare uşoară. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a). LINUX.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. meniuri intuitive. WIN2003 server. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. (b) şi (c) de performanţă.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale. WINXP. WIN2000. UNIX. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS).28. (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. uşurinţă în utilizare. documentaţie.

DNS. HTTP. TELNET. Active directory. file sharing. FTP. imprimare in reţea. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. subnetmask. mail. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. proxy. UDP. routare. resurse partajate. IP. gateway. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. VPN. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. Network information service. (b). java. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. FTP. TCP. (c). componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. ActiveX. DHCP. POP3. IMAP Remote access. DHCP.Titlul unităţii: Competenţa 28. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică. (d) şi (e) de performanţă. ICMP. (e) Configurarea browserului. management centralizat. SMTP. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. DHCP. setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . DNS. domenii Configurare elemente componente: IP.

multimedia). placă reţea. samba. gateway. tastatură. boot loader. BIOS. SSH. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server. imprimantă. mouse. (b) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. modem. componente hardware (video. server) sisteme de fişiere.Titlul unităţii: 28. DHCP. router. alegerea configuraţiei de instalat (desktop.3: Utilizează NOS. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. Configurarea NOS. servere (DNS. Instalarea LINUX.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). monitor.

scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. pentru Microsoft Windows office. discuri dinamice pentru LINUX.Titlul unităţii: Competenţa 28. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 . SATA. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). programe de grafică ACL. aplicare patch. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI. utilitare. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. verificare erori. Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. (b). defragmentare. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS. configurare RAID. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. firewall Probe de Evaluare: Probe orale. ATA). Instalarea aplicaţiilor. scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. Realizarea managementului discurilor.) (d) şi (e) de performanţă. Securizarea NOS.

INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.0 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 .1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.

unităţi zip. monitor. memorie. Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului.Titlul unităţii: Competenţa. unităţi optice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tastatură. sursă.29. procesor.1 : 29. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. hard disk. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. Testarea funcţională a sistemului. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 . carcasă. placă de bază. plăci de interfaţă. floppy. memorii USB.

SATA. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor.Titlul unităţii: Competenţa 29. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. tip interfaţă (ATA. SCSI. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.2: 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk. Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. (b) şi (d) de performanţă. viteza interfeţei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. a vitezei de transfer. RAID) de verificare a funcţionalităţii. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. adresă (I/O şi memorie). formatare low level low level.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare.3: 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . CD-ROM. unitate ZIP. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. configura şi instala unităţile mobile. cartuş ZIP. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor.carduri de memorie unitate CDROM. DVDRW. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. unitate magneto-optică. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. unitate de bandă. CDRW. DVDROM. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. DVDROM. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica. pentru înregistrare pe banda magnetică. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. memorii USB. cartuş cu banda magnetică.Titlul unităţii: Competenţa 29.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a). de viteză de conectică. pe port USB. de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire. rezoluţie. scanner (rezoluţie. (c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. tastatură (număr de caractere pe secundă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor.4: 29. limba implicită a tastaturii). pentru 2 sau mai multe monitoare). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. (c) şi (d) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. adâncime de culoare. viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . adâncime de culoare) de comunicare. Realizarea corectă a testelor de instalare.Titlul unităţii: Competenţa 29. mouse (viteza cursorului. viteza dublu click). (b).

5: 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. Realizarea corectă a testelor de instalare. ribbon. verificare modem. modem. plotter. test placă de reţea cartuş. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. toner de comunicare. Înlocuirea corectă a consumabilelor. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 . (c). imprimantă. (d) şi (e) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. de conectică. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). hârtie. placă de reţea pagină de test. Rezolvarea corectă a defectelor apărute. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b).

1 camere video. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a. plăci de sunet standard. (c) şi (d) de performanţă. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor.) (b). plăci de sunet 5. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele.Titlul unităţii: Competenţa 29. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.6: 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor.0 30. 30.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware.4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 30. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 .1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. 30. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.

(d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. procesor. memorie. Remedierea defectelor de instalare. pensule. interferenţă electromagnetică. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). umiditate. gamă de temperatură. pompe de fludor. unităţi optice. floppy.TITLUL UNITĂŢII: 30. hard disk. Componente: carcasă. zgomot electric de conectică. unităţi zip. plăci de interfaţă. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. memorii USB (universal serial bus). staţie termostatată. monitor. multimetre. (b). şurubelniţe. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. placă de bază. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. sursă. de configurare. (c) şi (d) de performanţă. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale. osciloscoape. tastatură. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. electricitate statică.

Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice. carcasă CDROM. (d) şi (e) de performanţă.Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. mouse. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. procesor. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare. scanner. curăţare. (b). placa video. DVDROM tastatură. imprimantă. (c). ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul.Titlul unităţii: Competenţa 30.2: 30.

Titlul unităţii: 30. backup automat read. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. (b) şi (c) de performanţă. backup. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. traverse folder. imagini.3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Protejarea datelor prin scanare antivirus. execute. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 . write. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor. take ownership.

4: 30. unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 .Titlul unităţii: Competenţa 30. harddisk. memorie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă. procesor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->