P. 1
SPP3 Tehnician Operator Tehnica de Calcul

SPP3 Tehnician Operator Tehnica de Calcul

|Views: 614|Likes:
Published by sedobrota

More info:

Published by: sedobrota on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

2005

AUTORI:

Florin Iordache Remus Cazacu

-prof. ing. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen” - prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N Vasilescu Karpen”

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01 Dr. ing. Roşu Dorin

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

2

Descrierea meseriei: Tehnician operator tehnică de calcul Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

3

30. 6. Asigurarea calităţii. Utilizarea dispozitivelor periferice. Circuite electronice. Comunicare în limba modernă. 10. Detectarea defectelor. Întreţinere planificată. 11. 16.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Profilul: Tehnic Specializarea: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. 19. Sisteme de operare în reţea. Instalare hardware şi mentenanţă. Planificarea şi organizarea producţiei. Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare. 18. 2. 3. 20. 26. Instalarea sistemelor de calcul. 15. Sisteme de transmitere a mişcării. Sănătatea şi securitatea muncii. 27. Comunicare. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. 17. Configurarea şi managementul sistemelor de operare. Elemente de proiectare. 12. Managementul relaţiilor interpersonale. Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 22. 25. Circuite electrice. Sisteme de acţionare electrică. 21. Procesarea datelor numerice. 23. Iniţierea unei afaceri. 14. Dezvoltarea carierei profesionale. 13. Asamblări mecanice. 4. Gândire critică şi rezolvare de probleme. Tehnici de măsurare în domeniu. 8. 28. 29. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. 7. Arhitectura sistemelor cu microprocesor. Sisteme de automatizare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 4 . UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 5.

1.0 4 1. Evaluează rezultatele obţinute. Susţine prezentări pe teme profesionale. NR. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 3. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Exprimă mesaje orale. Identifică probleme complexe. 5. Utilizează informaţii de pe internet. COMPETENŢE ABILITĂŢI CHEIE Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 2.0 6 Dezvoltarea carierei profesionale.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 5 . în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Rezolvă probleme. 4.0 5 Comunicare. 3. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei personale. Creează şi menţine relaţii profesionale. 1. 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 3. 2. 2. Defineşte posibilităţile pieţei.0 7 Procesarea datelor numerice. Gestionează conflictele. 3. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 1. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Managementul relaţiilor interpersonale. 1. 1 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Comunicare în limba modernă. 1. 2. Organizează şi prelucrează informaţia. 1. 1. 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.0 3 1. Elaborează un plan de afaceri. 3. 2. Elaborează mesaje scrise. Moderează dezbateri şi şedinţe. Elaborează documente pe teme profesionale 1. 3. CREDITE 2. 1. 1. 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 4. 3. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 2. 2 Gândire critică şi rezolvare de probleme.0 8 Iniţierea unei afaceri. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 2. Prelucrează datele numerice. CRT.TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE NR. 3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.0 2.

producţiei. 1. Sănătatea şi securitatea muncii. 2.NR. 2. 2.0 17 Întreţinere 1. CREDITE 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Utilizează documentele sistemului calităţii. 1. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. prevenirea şi stingerea incendiilor.0 14 Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. Coordonează activităţile în caz de accident. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. 2. 2. 1. 1. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 3. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Programează activităţi specifice locului de muncă. 4. 1. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Programează activitatea de întreţinere. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 1. 9 10 11 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Planificarea şi 1. Analizeazǎ specificul proiectului. 1. 3. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0 15 Sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 3. 2. 3. 1.0 1. NR. Aplică instrumente ale calităţii. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 3. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. CRT. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 1.0 13 Sisteme de transmitere a mişcării. 3. Utilizează procedurile de audit al calităţii. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Elemente de 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor proiectare pe baza cerinţelor clienţilor.0 16 Tehnici de măsurare în domeniu. 4. Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Analizează producţia ca rezultat al procesului de organizarea producţie. 4. 3. 2.0 6 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Asigurarea calităţii.0 12 1. 2.0 1.

defectelor. pieselor. Utilizează aparate de c. 3. Evaluează performanţele circuitelor electronice.0 1. Circuite electrice. sistemelor tehnice. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Selectează componentele unui sistem de acţionare electrică. Sisteme de acţionare 1. Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. 3. 1.NR. 1. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de afişare. 4. Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi dispozitivelor interfeţelor unui sistem de calcul. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea NR. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 3. Asamblări mecanice. Detectarea 1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Arhitectura 1. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.a de joasă tensiune. CREDITE 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. sistemelor tehnice. Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.5 0. Circuite electronice. Caracterizează sistemele de reglare automată. 2.c). sistemelor tehnice. Explică funcţionarea şi întreţinerea dispozitivelor de intrare. 2. pieselor. 5. 2. 3.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 7 . Descrie şi utilizează metode de reprezentare a sistemelor cu datelor. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. periferice 2. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Utilizarea 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 2. CRT. Depistează defectele semifabricatelor. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Efectuează controlul semifabricatelor. specific domeniului. Explică funcţionarea şi întreţinerea spaţiilor de stocare. 3. 2.0 1. 2. microprocesor 2.0 1. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. 3. 3. 1. Sisteme de 1. 18 19 20 21 22 23 24 25 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE planificată.0 0.0 1. Realizează sisteme de acţionare electrică. pieselor. automatizare. 2. Selectează metode de control al semifabricatelor.0 1.a). Identifică tipuri de circuite electronice. 3. Monitorizează lucrările de întreţinere.

0 27 Comunicaţii de date şi reţele de calculatoare 1.0 28 29 30 Sisteme de operare în 1. Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. 6. Utilizează NOS. Instalare hardware şi 1. Instalează şi configurează sistemele de operare. 4. CRT. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. CREDITE 1. 4. 4. Configurează componentele hardware utilizate întrde calcul un sistem de calcul . 1. 2. Realizează reţele de calculatoare. Administrează NOS. 26 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Configurarea şi managementul sistemelor de operare COMPETENŢE memoriilor. Asigură mentenanţa componentelor hardware. NR. 4. 6. Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. 2. Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Utilizează metode specifice de protejare a programelor şi datelor.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 8 . Instalează şi configurează dispozitive media. 4. 3.NR. 1. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. 5. Instalează şi configurează unităţile fixe. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare. 3. Instalează şi configurează dispozitive periferice. Instalează şi configurează dispozitive de intrareieşire. 3. Analizează sistemele de operare de reţea (NOS). Asamblează componentele hardware utilizate întrmentenanţă un computer. 5. Instalarea sistemelor 1. Instalează şi configurează aplicaţiile software. 3. Explică principiile procedeelor de a transmite date. 2.0 1. reţea 2. 3. Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 1. Selectează componente fizice utilizate în reţele de date.0 1. 2. Instalează şi configurează unităţile mobile.

Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Exprimă mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. Elaborează mesaje scrise. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 9 . în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 4. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2. 3. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 5.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1.

• transmisiuni radio şi TV. neutră). prezentări de produse / servicii. • opinii. relevant pentru domeniul ocupaţional. specificaţii de produse şi servicii. în diverse registre. • informaţii factuale. sentimente. sentimente. emise de cei din jur. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 10 . Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. atitudini. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. atitudini (pro. • ideea principală (sensul global). puncte de vedere. opinii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • vocabular specific comun. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) • întrebări. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. • conferinţe. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. de lungime variabilă: • mesaje. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. verificarea sensului prin alte surse. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. (b).Titlul Unităţii: Competenţa 1. discursuri. explicaţii. activităţi). relevante pentru sarcina de lucru. pe teme de interes comun. talk-show-uri. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. formale şi informale. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. anunţuri publice. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. contra. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. • conversaţii telefonice. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane.1: 1. limbaj corporal / nonverbal. emise la viteză normală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). • termeni specifici mesajelor mass media. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. detalii.

(c). (e).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 11 . Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (d).

• informaţii factuale. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 12 . date tehnice ale unor produse şi servicii. atunci cînd este necesar. note. (e)Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. cereri. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. • mesaje. (d)Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. în diverse registre. • notiţe. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. formulare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. faxuri. • diagrame şi alte materiale vizuale. luarea de decizii. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. • tabele. operaţii şi procese tehnologice • dicţionare.2: 1. modificarea unor operaţii. pe teme de interes comun. • informaţii profesionale: instrucţiuni. • date privind: materii prime. fişe tehnice. materiale şi produse finite. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. în scopul luării unor decizii. scheme. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. • instrucţiuni. explicaţii. prospecte. pagini Internet. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. reclamaţii. instrucţiuni. reclame. standarde. relativ complexe. grafice. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă.Titlul Unităţii: Competenţa 1. manuale tehnice. anunţuri. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. rapoarte. (b)Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e).Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. Probe orale. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. Probe orale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci cînd este necesar. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 13 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. detalii sau opinii. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni.3: 1. • vocabular adecvat contextului personal şi social. procese. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. • descrieri de obiecte. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). • la telefon. operaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. • vocabular specific comun. • personal şi social – situaţii specifice în familie. întrebărilor şi solicitărilor. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 14 . (b). relevant pentru domeniul ocupaţional. instrucţiunilor. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. la locului de muncă. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. explicaţii. în conversaţii de lungimi variate. situaţii conflictuale. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. şcoală.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. sfaturi. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. (c) Formularea clară. în diverse registre. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • faţă în faţă. • profesional – situaţii specifice în organizaţie.Titlul Unităţii: Competenţa 1. robot telefonic. comunitate. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. • aranjamente sociale. detalii de operare. la viteză normală.

opinii. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. În texte. • activităţi şi procese de producţie. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. (c) Transmiterea. • aranjamente şi instrucţiuni. rapoarte. standarde). note. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. • dicţionare. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. fişe tehnice. şedinţe. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. inclusiv date personale. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. puncte de vedere. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 15 . eseuri. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. structurate şi cu folosirea de conectori. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. • mesaje din partea altor persoane. • calitatea serviciilor / produselor. documente de evidenţă primară. fişe de evidenţă.Titlul Unităţii: Competenţa 1. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. • organizarea locului de muncă. în limbaj clar şi precis. membri ai organizaţiei. la subiect şi la cititorul intenţionat. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. formule de politeţe. procese. colegi. la tipul de text.4: 1. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. mesaje (inclusiv e-mail). care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • procese verbale. • idei. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. în diverse registre. facturi pro-forma. fişe de producţie. de lungimi variate: • informaţii factuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice.

(f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 16 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional.

la viteză normală. privind: • aranjamente la locul de muncă. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Discuţii profesionale. limbaj 17 Contexte: Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . • întîlniri formale / informale. scheme de prezentare. situaţii familiare. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • notiţe.5: 1. evaluări de: produse. c. activităţi şi aranjamente operaţionale. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. în conversaţii de lungimi variate. • întîlniri profesionale de rutină. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. în conversaţii de lungimi variate. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în contexte profesionale predictibile. cum ar fi planuri.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. făcute la viteză normală. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. c. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. contacte profesionale informale. Schimburi de opinii. pe bază de materiale pregătite în prealabil. • ipoteze. în diverse registre. a. rapoarte intermediare / de progres. • prezentări de produse. • preferinţe.Titlul Unităţii: Competenţa 1. b. situaţii conflictuale. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. tehnologii. Prezentări scurte. faţă în faţă sau telefonic. procese. în diverse registre. predicţii. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. servicii. negocieri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni: a. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). • chestiuni profesionale de interes comun b. în conversaţii şi prezentări. derulate cu viteză normală. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. • formule de iniţiere. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. sarcini de lucru. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • relaţii cu clienţii şi partenerii. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. activităţi profesionale zilnice.

(c) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). în care să includă informaţii faptice. discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 18 . Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. • vocabular specific comun. relevant pentru domeniul ocupaţional. • faţă în faţă. (b). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. robot telefonic (schimburi de opinii. (d). interpretări şi opinii. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. • la telefon.limbaj: Moduri de interacţiune: nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • în faţa unui auditoriu (prezentări). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. 3. Rezolvă probleme.0 Competenţe: 1. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 19 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. Evaluează rezultatele obţinute. Identifică probleme complexe.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. sesizări. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. cauze şi efecte ale problemei. conform criteriilor de performanţă (a). Definirea problemei. compara situatia problema cu situatia normala.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. interacţiuni între oameni. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă.1: 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 20 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. proces de muncă. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe.

conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Aplicarea planului de acţiune. Alegerea celei mai potrivite soluţii. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii.2: 2. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor.Titlul Unităţii: Competenţa 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 21 . (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Întocmirea planului de acţiune. financiare. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a). alocarea de resurse (materiale. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune.

aplică măsuri de corecţie. Analizarea metodei aplicate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. acţiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. responsabilităţi. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. dacă este cazul concluzii. generează şi extinde idei. conform criteriilor de performanţă (a). Obţinerea feed-back-ului.3: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute.Titlul Unităţii: Competenţa 2. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 22 . să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată.

2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 23 . Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Gestionează conflicte. Creează şi menţine relaţii profesionale. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1.0 Competenţe: 1.

nu întrerupe interlocutorul. discutarea deschisă a iniţiativelor. motivare. contextuali. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. încredere în deciziile luate de grup. Susţinerea muncii în echipă . încurajare.Titlul Unităţii: Competenţa 3. redefiniri de rol. culegere de mărturii. psiho-sociali. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. analiza unor indicatori de coeziune socială. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 24 . metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. exprimă un feedback pozitiv. (b). (c). (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. ascultă sugestiile celorlalţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. cade de acord. în interesul reciproc al părţilor. formulează propuneri consensuale. Stabilirea unor relaţii de cooperare. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). integrare. face distincţie între fapte. interviuri. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale.

forţarea. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). confruntarea. aplanarea. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează conflicte. compromisul.2: Criterii de Performanţă: 3. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (b). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 25 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. (a) Identificarea surselor de conflict. (c) Medierea conflictelor.Titlul Unităţii: Competenţa 3.

preferabil în situaţii reale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. psiho-sociale.3: Criterii de Performanţă: 3. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. colegi. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 26 . clienţi personale.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora.

3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 2. Utilizează informaţii de pe internet. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: 4. Organizează şi prelucrează informaţia. 4. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 27 .

rapiditatea obţinerii informaţiei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. sistem informatic. Probe de Evaluare: Probe orale.>. bănci de date.Titlul Unităţii: Competenţa 4. corectitudinea informaţiei obţinute. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. flux informaţional. Internet. baze de date. NOT). bază informaţională. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă.1: 4. motoare de căutare. sistem. utilizând operatorii relaţionali (<. resurse umane implicate în sistemul informaţional. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c).>=. bază tehnică. egal. sistem informaţional. proces informaţional. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 28 . Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. selectarea după criterii/chei multiple.<=. uşurinţă în utilizare. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. OR. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată. diferit) sau operatorii logici (AND.

baze de date. tabele. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. (b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. conform condiţiilor de aplicabilitate. validarea datelor. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. interogări ale bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. rapoarte (simple. tabele. formulare (templates). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). fişiere (text. Titlul Unităţii: 4. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). foi de lucru. grafice. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. complexe. pivot). UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 29 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . conform condiţiilor de aplicabilitate. (c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. liste. conform condiţiilor de aplicabilitate. logic. schiţe. imagini.2: 4.Titlul Unităţii: Competenţa 4.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. binare). (d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. utilizarea macrocomenzilor (macro). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). . Criterii de Performanţă: (a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. şir de caractere (text).

Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. editoare de HTML. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut.3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. sisteme de gestiune a bazelor de date. Titlul Unităţii: 4. acurateţe. casete de dialog. hărţi de imagini.Competenţa 4. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). configurare si administrare. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. servere text. lizibilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. tabele. imagini. casete combinate. filme. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 30 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . comunicare) pentru crearea documentelor Web. butoane. rapoarte. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. anomaţie. raport text/imagine. conformitate cu cerinţele proiectului. formulare. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. baze de date ASP. liste. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). de design. cadre. editoare de imagini. ferestre. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. Client-Server viteza de încărcare. sunete. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web.

mijloacele de control. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. structura echipei de proiect. componentele şi obiectivele proiectului. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. calitatea. (c) şi (d). fazele unui proiect. managementul configuraţiei. etapele. controlul riscului. Probe de Evaluare: Probe practice. Instrumente software: pentru crearea graficelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. managementul riscului. planurile. sabloanelor de prezentare. schitelor. elemente de evaluare. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. structura activităţilor (WBS). dependinţe). rapoarte (de progres. Etapele unui proiect:justificarea economică. de excepţii. diagramelor (Gantt). structura pe activităţi (WBS). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 31 . orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. planul unui proiect.4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. planul de proiect. obiectivele proiectului. alocarea resurselor (efort/durată. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. conform condiţiilor de aplicabilitate. managerul de proiect. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. controlul schimbării.Competenţa 4. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. traiectorie critică. cost. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. grafic de activitati. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a).de sfârşit de proiect). Componentele proiectului: organizaţia de proiect. echipa de proiect (roluri).

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

5. COMUNICARE 3 1.0

Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

32

Titlul Unităţii: Competenţa 5.1:

5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.

Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei, argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Tehnici:

Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

33

Titlul Unităţii: Competenţa 5.2: Criterii de Performanţă:

5. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: Respectare: Exprimare: Prezentare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească, să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

34

c) Verificarea documentului. b) Scrierea unui document clar şi corect. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe.Titlul Unităţii: Competenţa 5. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). coerenţă. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. a schemelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 35 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. reguli gramaticale. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.3: Criterii de Performanţă: 5. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. manuale. redactarea. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. folosirea imaginilor.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 36 . Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 2.

prezentare orală. Portofoliu personal: rezultate la testări. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. autoevaluare. aspiraţii profesionale. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. competenţe profesionale. reglementări. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 37 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . fişa angajatului. (d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport.Titlul Unităţii: Competenţa 6. . Curriculum Vitae. diplome. atitudine. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. ţinută. condiţii specifice angajatorului. prezentare.1: 6. Probe orale. comentariu cu privire la perfomanţa personală. certificate. limbaj verbal şi nonverbal. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. premii. Titlul Unităţii: 6. recomandări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Autoevaluarea nivelului de pregătire. abilităţi sociale. postură. produse reprezentative pentru locul de muncă. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). Identificarea cerinţelor locului de muncă. în condiţiile de aplicabilitate date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii.

consultanţă de specialitate. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. studiu individual. programe de formare continuă la locul de muncă. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. voluntariat. conferinţe. aptitudini necesare unei calificări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 38 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . învăţare continuă. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. (b).2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. cursuri serale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii.Competenţa 6. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. programe de scurtă durată. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. non formală. Titlul Unităţii: 6. competenţe.

articole de specialitate. aprecierea propriilor performanţe. consultanţă specializată. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. consultarea unor persoane specializate (psihologi. discuţii.3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. consilieri ai carierei profesionale). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.Competenţa 6. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. articole şi emisiuni ale mass-media. manuale. afişe. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 39 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate săşi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Titlul unităţii: 7.

0 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 3.Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 3 1. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 40 . Prelucrează datele numerice.

densitate. distanţe. masă. conform criteriilor de performanţă (a). temperatură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate.Titlul unităţii: Competenţa 7. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.1: 7. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Înregistrarea datelor. concentraţie. fişe Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 41 . tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. dimensiuni.

Utilizarea formulelor de calcul. relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice.2: 7. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. ecuaţii liniare cu două variabile. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri.Titlul unităţii: Competenţa 7. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Citirea graficelor. calcule economico-financiare. geometrică. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. procente. (b). PROCESAREA DATELOR NUMERICE Prelucrează datele numerice. media aritmetică. (c ) şi (d). dispersia. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 42 . abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). radicali.

PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Gantt cumulativă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. erori. (b). (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. în coloane şi bare. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). de dispersie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 43 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. tipuri de erori. circulare.3: 7. radar. cauze. tendinţe liniare. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.Titlul unităţii: Competenţa 7. Paretto. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 8. Elaborează un plan de afaceri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 44 . INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3.0 Competenţe: 1.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii.Titlul Unităţii: Competenţa 8. discuţii cu profesorii. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de antreprenorială. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). activitatea Evaluarea propriilor abilităţi.1: 8. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 45 .

d) Identificarea strategiilor de marketing. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 46 . c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. naţional. sponsorizări. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: la nivel global. analiză SWOT. proiecte cu finanţări nerambursabile).2: 8. asocieri. umane. (b). b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. oportunităţi de dezvoltare. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice.Titlul Unităţii: Competenţa 8. materiale. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri.

Titlul Unităţii: Competenţa 8.3:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor, scenarii posibile plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

47

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0

Competenţe: 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

48

Titlul Unităţii : 9. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ___________________________________________________________________________ Competenţa 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor, modul de execuţie, modul de obţinere a produselor finite din materii prime, natura tehnologică a operaţiilor efectuate, natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare, etapele de realizare a procesului de producţie, mărimi de ieşire

Componente:

Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b), în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c), în aria de aplicabilitate specificată

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

49

de masă. dinamism structural). avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. în serie. în celule de fabricaţie programare liniară. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. adaptibilitate. metoda CPM. automatizată. adecvare. în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 50 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. în flux. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei.Titlul Unităţii : 9. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. metoda PERT.

semifabricate . în aria de aplicabilitate specificată Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 51 .folosind software Necesarul de materiale: .fişe tehnologice .Titlul Unităţii : 9.calificată . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.clasic .unelte de lucru . (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . profesionistă . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.fişa de lansare a produsului/serviciului . conform criteriului de performanţă (a).materii prime şi materiale .3: Programează activităţi specifice locului de muncă. în aria de aplicabilitate specificată. conform criteriului de performanţă (b).necalificată . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI _____________________________________________________________________________ Competenţa 9. _____________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).grafice. diagrame .planuri Forţa de muncă: Documente: Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. în aria de aplicabilitate specificată.

0 Competenţe: 1. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 52 . Aplică instrumente ale calităţii. 4.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Utilizează procedurile de audit al calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. 2. 3. Utilizează documentele sistemului calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1.

Titlul Unităţii : 10. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă, calitatea externă, calitate totala evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea calităţii Standarde româneşti, europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii; elementele de desfăşurare a sistemului calităţii; documentaţia sistemului calităţii;

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii, controlul calităţii şi sisteme de calitate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

53

Titlul Unităţii : Competenţa 10.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.

Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Documente specifice locului de munca: Manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii, procedurile /instrucţiunile de lucru proceduri operaţionale, proceduri şi instrucţiuni de inspecţie, proceduri de încercări, instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, desene, specificaţii tehnice buletine de analize, buletine de încercări note de recepţie, registre de intrări, rapoarte de respingere, buletine de analiză pentru produse, registru pentru evidenţa analizelor efectuate, registru de neconformităţi, buletin de verificare metrologică, registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor, planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Metode de înregistrare:

Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

54

Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a)
(b)

10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii

Explicarea conceptului de audit al calităţii Specificarea scopului documentelor folosite la audit Explicarea elementelor de bază ale audit-ului

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor, evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii, evaluarea eficacităţii sistemului calităţii, identificarea punctelor critice, iniţierea actiunilor preventive/ corective, urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, raport de neconformitate

Documente de audit:

Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport, bazat pe un studiu de caz, în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul

55

( b) şi (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 56 .Titlul Unităţii : Competenţa 10. histograma defectelor. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. diagrama Ishikawa. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a).

.0 Competenţe: . . ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. .2 Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.1 Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.3 Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.4 Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 57 .

Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. dimensiuni. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. costuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. materiale şi tehnologii. fiabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 11. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. realizând şi folosind un tabel. timp de realizare.1: 11. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. masă. încadrare în standarde. aspect. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 58 . funcţiile şi scopul produsului.

îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare.Titlul unităţii : Competenţa 11. formă.2: 11. ergonomie. estetică. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. cercetarea produselor existente. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 59 . protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. siguranţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming.

(b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 60 . componente.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. materiale.Titlul unităţii : Competenţa 11. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. folosind produsul din competenţa 2. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie.

4: 11. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . diagrame. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. Alegerea formei de prezentare. folosind produsul din competenţa 2. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 61 . specificaţii de materiale. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. standardele şi legislaţia în vigoare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.Titlul unităţii : Competenţa 11. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). tehnologii de realizare. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. (b) şi (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. desene de detaliu.

Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.0 Competenţe: 1. Coordonează activităţile în caz de accident. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 62 . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.

echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. individuale . să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. broşuri. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. cu praf. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. nisip. fişe. materiale igienico-sanitare. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. hidranţi. trusă de prim ajutor. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. pliante. pături. filme. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 63 . (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. stingătoare cu spumă. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. curente. periodice.Titlul Unităţii : 12. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.afişe. cataloage. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a).Nerespectarea principiilor ergonomice . (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . note informative Situaţii de risc: . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 64 . defecţiuni ale utilajelor . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. statistici.Perturbări funcţionale. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.Titlul Unităţii : 12.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 12. evacuarea accidentaţilor.Titlul Unităţii : 12. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. 3. planificarea acţiunilor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 65 . ___________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (a) Acordarea primului ajutor în caz de accident. (b). trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). viteză de reacţie. încadrarea în timp. Coordonează activităţile în caz de accident. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. Evaluarea intervenţiei în caz de accident.

Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 66 . 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 3.0 1. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. cuplaje. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 67 . SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. lanţuri. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. parametri geometrici si constructivi curele. conform criteriilor de performanţă (a) . Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. construcţie. roţi dinţate. roţi de curea. osii. lagăre. cabluri. variatoare. roţi de fricţiune. arbori. material.1: 13.Titlul Unităţii : Competenţa 13.

conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. montare. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. demontare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. respectând criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. schema de montaj pregătitoare. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 13. Interpretarea documentaţiei tehnice. desen de ansamblu. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 68 . respectând criteriul de performanţă (c).

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. Efectuarea reglajelor. paralelismul arborilor. ajustarea curselor verificări curente. bătăile radiale şi frontale ale arborilor.Titlul Unităţii : 13. ungere. ajustarea jocurilor. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Competenţa 13. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 69 . 3: Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. conform criteriilor de performanta (a) . (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. Respectarea normelor de protecţie a mediului. curăţire.

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1.0 Competenţe: 1. 4. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 70 . Analizeazǎ specificul proiectului. 2. 3.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 71 . Modify. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. 1: 14. enumerându-le într-un raport. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. acurateţe. perpendiculare.Titlul unităţii : Competenţa 14. eficienţă. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Help desenarea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Draw. Bonus. modificarea. Edit. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Insert. Format. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. View. editarea obiectelor elementare. (b). punct median. Tools. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. cost. timp de execuţie şi revizuire. transferul informaţiilor File.

Cotarea desenelor. 2: 14. electromecanic. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. prin realizarea unor desene. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. electronic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. rază. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. ştergere. construcţii. copiere. diametre. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. racordare. placă video. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. electric. CD-ROM. unghiuri. memorie RAM. (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 72 . colorare. translatare Procedee de bază pentru desenare CAD: Cotare: liniară. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. textile aranjare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. hard disk.

mutare. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. Aplicarea textelor pe desene. tipărire. dimensiunea hârtiei caracteristici. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 73 .Titlul unităţii : Competenţa 14. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. text pe un rând. prin realizarea unor desene relevante. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 3: 14. unitǎţile de mǎsurare utilizate. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. responsabilitǎţi. (b). ştergere text. numele şi locul de memorare al fişierului. copiere. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. munca cu alţii. pe mai multe rânduri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. copiere desene din CAD în Word plan complex.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 74 . că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. plan complex. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. extrudate. 4: 14. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. documentaţie tehnicǎ. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). responsabilitǎţi. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.Titlul unităţii : Competenţa 14. prin realizarea unor desene elementare. (b). Interpretarea suprafeţelor spaţiale. de revoluţie feed-back.

2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 75 . Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.0 15. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.

conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. de calitate. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________________ Competenţa 15. tipuri de fabricaţie inteligente. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. moduri şi tipuri de producţie. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 76 .Titlul Unităţii : 15. holonice. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. bionice economic.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. ________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.

sistemelor de fabricaţie folosind Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. metode analitice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 77 . rezultatele activităţii. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). sincronizarea. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. atribuţiile locului de muncă. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. tipuri de echipamente. Aplicarea metodelor de analiză a criterii precizate. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. de evaluare a riscului. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. concurenţa. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie.

Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. controlul calităţii. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. conducerea planificarea producţiei. stocarea. manipularea. controlul. controlul producţiei. sănătatea şi securitatea muncii. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea.3: 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. comanda. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 78 . transportul.

3. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.0 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 16. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 79 . TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

scheme cinematice mecanice. transmiterea şi prelucrarea datelor. elemente de automatizare. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.Titlul unităţii : Competenţa 16. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare. scheme electrice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 80 . Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. traductoare. Probe scrise şi orale. conform criteriilor de performanţă (a) şi (c). ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 16. electrice. Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare. înregistratoare. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b). scheme bloc. electronice Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice. prin care candidatul demonstrează. echipamente pentru achiziţia. adaptoare. printr-o diagramă bloc.

condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. ________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare. clase de precizie. cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). precizia. indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. justeţea. şi să efectueze calcule. fiabilitatea ). parametrul măsurat (valori prognozate). conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. tipul de producţie (unicate. domeniul / domeniile de măsurare. productivitatea impusă măsurării Operaţii pregătitoare: asigurarea condiţiilor de microclimat. timpul de răspuns. rezoluţia. 2: 16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. valoarea diviziunii. prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare. Probe practice şi scrise.Titlul unităţii : Competenţa 16. Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c). (d). serie mică. durabilitatea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 81 . instrucţiuni de utilizare valori nominale. (b) (c) Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare (d) Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat. prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. fidelitatea.

Probe practice şi scrise. prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. viteze. vitezometre. turaţii. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. timp). prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice. Analizarea rezultatelor măsurării. Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate. calcule matematice. cupluri. electrice (intensităţi ale curenţilor electrici. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 82 . trasare de grafice şi diagrame. puteri. volume. densităţi. ceasuri şi cronometre). (b) şi (e). cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. arii. indirecte. (b) (c) (d) (e) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. fizico-chimice (mase. comparatoare. Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. raportoare.Titlul unităţii : Competenţa 16. debite). ohmmetre. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi. indicatoare de nivel. scheme electrice citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. micrometre. vâscozimetre. rigle. abateri). fizico-chimice (balanţe. densimetre. comparare cu valori nominale sau limită. mecanice (forţe. accelerometre. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d). planimetre. voltmetre. cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. implicite Scheme structurale: Măsurare: Monitorizare: Analizare rezultate: scheme bloc. şublere. turometre. Metode de măsurare: directe. electrice (ampermetre. termice (temperaturi. wattmetre. 3: 16. pentru mărimi mecanice (dinamometre. conform criteriilor de performanţă (a). niveluri. debitmetre). cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice. toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. contoare termice). Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. vacuumetre. contoare electrice). acceleraţii. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. tensiuni electrice. unghiuri. dozatoare volumetrice). presiuni. energii). energii active. manometre. rezistenţe). vâscozităţi. termice (termometre.

Monitorizează lucrările de întreţinere. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1. 3.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 17. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. 2.0 1. Programează activitatea de întreţinere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 83 .

Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu.Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. cataloage. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. norme. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. normative. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: Documentaţie tehnologică: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. metodologii. fişa de activitate centalizator – lucrări de întreţinere Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 84 . prin elaborarea unui plan de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. cărţi tehnice. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. prescripţii tehnice (plan de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor.

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.D. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. S.C. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii : Competenţa 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.M. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.–uri. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. A. .materiale.V. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.–uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 85 .

documentaţie tehnică de firmă. normative. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. scrise şi practice care atestă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Probe orale. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. de prevenire şi stingere a incendiilor. cataloage. 3: 17. Probe scrise şi practice care atestă. cărţi tehnice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 86 . prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. scrise şi practice care atestă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. de prevenire şi stingere a incendiilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.Titlul unităţii : Competenţa 17. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 87 . SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Caracterizează sistemele de reglare automată. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18.0 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. regulatoare automate. de comandă . de ieşire. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. elemente de comparaţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. de execuţie(de reglare). elemente de execuţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. de reacţie. 1: 18. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.Titlul unităţii : Competenţa 18. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie.

hidraulic). factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteza de reacţie. factori fizici.Titlul unităţii : Competenţa 18. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de comparaţie. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 88 . conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. pneumatic. regulatoare automate. agentul de lucru (electric. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

deplasare. acceleraţie.mărimi electrice ( fază. putere. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. viteză. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. tensiune) . sisteme de reglare cu program variabil.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. curent. regulatorul automat. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. frecvenţă. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .Titlul unităţii: 18. Probe scrise.mărimi neelectrice ( nivel. presiune. debit. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 90 . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elementul de comparaţie.

0 1. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 91 .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 19. Realizează sisteme de acţionare electrică. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 3 1. 2. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 92 . motorului electric. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. să specifice rolul funcţional al acestora. sistem de transmisie a mişcării.1: 19. sistem de transmitere a mişcării. Criterii de Performanţă: (a) . motoare electrice. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa: 19. maşini de lucru . protecţie şi semnalizare). maşinii de lucru. instalaţia de comandă. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. sistemului de transmisie a mişcării. comandă. Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. (b) (c) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului.

Titlul unităţii : Competenţa: 19. motor de acţionare. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. 2: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 93 . Criterii de Performanţă : (a) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: de forţă. cu verificarea finală a continuităţii acestora. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.

intensitatea curentului electric.Titlul unităţii : Competenţa: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. turaţia urmărire vizuală Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 94 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). tensiunea electrică. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. 3: 19. comenzile aparatelor de comutaţie.

) 3. CIRCUITE ELECTRICE 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.a. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Utilizează aparate de c.) 2.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.c.0 1.a de joasă tensiune. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 95 .

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 96 . intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).c.c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . 1: 20.c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. utilizând Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. pe baza valorilor măsurate legile şi teoremele studiate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. Analizarea circuitelor de c. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20.

a. Realizarea circuitelor de c. bobine. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. erori de măsurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 97 . 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. (b). intensităţi. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Simularea funcţionării circuitelor de c.a. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. folosind soft didactic. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare.a. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. cu rezistoare. tensiuni. Măsurarea parametrilor de circuit.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). condensatoare.a.a.

conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. contactoare. Receptoare: Circuite de c.a.a. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. Realizarea circuitelor de c.a. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de joasă tensiune. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. lămpi fluorescente. întreruptoare automate. comutaţie şi receptoare. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie.a. motoare electrice Circuite de c. de joasă tensiune Identificarea aparatelor de protecţie.a. 3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 20. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. Siguranţe. relee electromagnetice. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. relee termice relele termice. Verificarea funcţionării circuitelor de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 98 .a.

2. 3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 99 . Evaluează performanţele circuitelor electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21.0 1. Identifică tipuri de circuite electronice.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. comandă. . multiplexoare/demultiplexoare . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 100 .Titlul Unităţii : Competenţa 21. modulare/demodulare. amplificare.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: . afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. 1: 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. control. generare de semnale. numărare.oscilatoare: RC. de curent.circuite digitale: porţi logice. multiplexare/demultiplexare. stocare informaţii. . codificare/ decodificare. LC. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: . memorii (RAM şi ROM). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice.amplificatoare: de tensiune. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice.circuite integrate: numărătoare. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice.alimentare electrică.surse de alimentare. microcontrolere . de putere . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. codificatoare/decodificatoare. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice.

aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b).Titlul Unităţii : Competenţa 21. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. frecvenţe. curenţi. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 2: 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.multimetru. frecvenţmetru. impedanţe. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 101 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire - Mărimi de măsurat: tensiuni. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). curenţi. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. puteri electrice.amplificări Aparate de măsură şi control adecvate: . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de curent. 3: 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. conform documentaţiei tehnice. de putere -oscilatoare: RC. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). memorii. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. scheme de execuţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). Documentaţe tehnică: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 102 .Titlul Unităţii : Competenţa 21. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. cataloage de circuite integrate. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. după conectarea circuitului electronic. codificatoare/ decodificatoare. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b).

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 3. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.0 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 103 .

reglării utilaje. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. documentaţia tehnică. metoda interschimbabilităţii parţiale. conform criteriului de performanţă (b). conform criteriului de performanţă (c). Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a).: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. pentru două situaţii diferite. ajustării. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare.1. metoda sortării. SDV-uri. pentru două situaţii diferite. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare. materiale specifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 104 . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare.

2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. prin nituire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (a). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. utilaje şi SDV-uri specifice. prin presare. sudare de pregătire a reperelor. lipire. conform criteriului de performanţă (b). documentaţie tehnică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 105 .

3. SDV-uri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 106 . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.: Criterii de Performanţă: 22. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin caneluri. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. filete. prin pene şi ştifturi. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. asigurarea organelor de asamblare necesare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (a). asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conuri. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. documentaţie tehnică. conform criteriului de performanţă (b). (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.

DETECTAREA DEFECTELOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1.0 Titlul unităţii: 23. pieselor. pieselor. 3 1. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 2.Titlul unităţii:23. Efectuează controlul semifabricatelor. pieselor. DETECTAREA DEFECTELOR 107 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . 3. Depistează defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice.

pirometre. ruleta. conform criteriului de performanţă (b). răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . termometre. megohmetru. surse de radiaţii.Competenţa 23. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. durităţii. Selectează metode de control al semifabricatelor. comparator. pieselor şi sistemelor tehnice. ultrasonic. pieselor. Titlul unităţii: 23. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. fisurilor microscopice. calibre. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. al elasticităţii arcurilor. microscop metalografic. DETECTAREA DEFECTELOR 108 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul .lupă. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. magnetic. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. cu radiaţii X şi Gamma. micrometru. pulberi magnetice. şubler. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. lichide penetrante. rulmenţilor. conform criteriului de performanţă (a).vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. sistemelor tehnice.1. contoare pentru radiaţii.

de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. sistemelor tehnice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor.Competenţa 23. pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. sistemelor tehnice. Titlul unităţii: 23. fisuri. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. DETECTAREA DEFECTELOR 109 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. pieselor. prin întocmirea unui raport specific. conform criteriului de performanţă (b). : Depistează defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. incluziuni metalice şi nemetalice. pieselor şi sistemelor tehnice.2. pori. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor.

efectuând o analiză. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24.3. scriind un raport. auditiv. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. : Efectuează controlul semifabricatelor. ultrasonic. cu lichide penetrante. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor şi sistemelor tehnice.Competenţa 23. microscopic. sistem tehnic corespunzător calitativ. pieselor. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. cu radiaţii Gamma. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. magnetic. Evaluarea rezultatelor controlului. conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. pieselor şi sistemelor tehnice. cu fişele tehnologice semifabricat. ARHITECTURA SISTEMELOR CU 110 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul . Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează.

2 Descrie organizarea internă şi operarea sistemelor cu microprocesor. 24. 24.1 Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.3 Identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor.0 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 111 . 3 1.MICROPROCESOR Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.

Titlul unităţii: Competenţa 24. scădere şi. Efectuarea corectă a operaţiilor matematice în diferite baze de numerotaţie. (b). sau-nu bit. Descrierea corectă a bazelor de numeraţie. Reprezentarea corectă a datelor alfanumerice într-o formă codată. (d) şi (e) de performanţă. şi-nu. byte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 112 . zecimal. (c).1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 24. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Baze de numeraţie: Operaţii matematice: Operaţii logice: Organizarea datelor: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a utiliza bazele de numeraţie . Convertirea corectă a numerelor dintr-o bază în alta. hexazecimal. Descrierea corectă a organizării datelor într-un sistem de calcul. sau. binar adunare. de a efectua operaţii matematice cu numere şi de a descrie organizarea datelor într-un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie şi utilizează metode de reprezentare a datelor.

Descrierea tipurilor de memorie folosite ce CPU (Central Proccesing Unit). bus de adrese. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). bus de date hardware şi software întreruperi DMA.ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Descrie organizarea microprocesor. ALU (Arithmetic Logical Unit). circuite de control decodor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c). Descrierea întreruperilor. regiştri.Titlul unităţii: Competenţa 24.2: 24. (b). porturi Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 113 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele CPU: Interfeţe: Metode de întrerupere: Modalităţi de comunicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a descrie organizarea internă şi modul de operare al microprocesoarelor . (d) şi (e) de performanţă. Descrierea conectării procesorului cu memoria şi dispozitivele de I/O (Input/ Output) Adresarea memoriei. canale I/O. internă şi operarea sistemelor cu Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea unităţilor funcţionale ale CPU (procesorului).

ROM (Read Only Memory) statică. dinamică. set de instrucţiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). adresare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 114 . Descrierea caracteristicilor fizice şi funcţionale ale microprocesoarelor. (b) şi (c) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 24. Descrierea tipurilor şi caracteristicilor memoriei utilizate de microprocesoare. viteză de acces. RAM (Random Acces Memory). viteză de lucru Tipuri de memorie: Caracteristici memoriei: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a identifica caracteristicile fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu microprocesor. ARHITECTURA SISTEMELOR CU MICROPROCESOR Identifică principalele caracteristici fizice componentelor sistemelor cu microprocesor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţia microprocesoarelor : mărimea magistralei.3: 24. şi logice ale Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea evoluţiei în timp microprocesoarelor.

25.2 .5 25. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE 3 0. Explică funcţionarea unităţilor de afişare. Explică funcţionarea dispozitivele de intrare.4 . 25.3 . Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 115 . 25. Explică funcţionarea spaţiilor de stocare.5. Explică principalele caracteristici şi funcţionarea memoriilor.1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25.

Identificarea interfeţelor calculatoarelor. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţelor unui sistem de calcul Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea rolurilor magistralelor standard şi a magistralelor locale. (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. MCA. pentru unităţile de stocare. pentru placa video Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 116 . BlueTooth).1 : 25. Identificarea corectă a magistralelor în conectorii. RS232c. VESA. FireWire. PCI. EPP) Interfeţe: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a explica rolul şi funcţionarea magistralelor de date şi interfeţele unui sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). raport cu semnalele şi (c) (d) (e) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Magistrale standard: a procesorului. I/O (ISA. (c). EISA. a memoriei. Explicarea rolului interfeţelor. Identificarea porturilor sistemului de calcul. centronics. paralel (ECP.Titlul unităţii: Competenţa 25. (d) şi (e) de performanţă. PCMCIA) Porturi:serial (USB.

tastatură wireless. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare: Conectare: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea dispozitivelor de intrare. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea dispozitivelor de intrare. Explicarea principiilor de operare ale dispozitivelor de intrare cu fir/ optice.Titlul unităţii: Competenţa 25. rezoluţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 117 . tastatură. mouse optic.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 25. mouse wireless PS2. scanner. Descrierea modalităţilor de conectare a dispozitivelor de intrare. ATX. mouse. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). touch pad. viteza de scanare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b). Descrierea parametrilor dispozitivelor de intrare. cititor de coduri de bare. (c) şi (d) de performanţă. USB număr de caractere pe secundă. Descrierea construcţiei dispozitivelor de intrare.

Utilizarea monitoarelor CRT (Cathode Ray Tub) si TFT (Thin Film Transistor). Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea principiilor de operare a sistemelor video. CRT. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea unităţilor de afişare. LCD. plasmă. ecrane senzitive oscilator de ceas. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorie. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea elementelor componente ale unei placi video SVGA (Super Video Graphic Array).Titlul unităţii: Competenţa 25.(b) şi (c) de performanţă. procesor grafic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 118 . (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme video: Elemente componente: Probe de Ealuare: Probe orale.3: 25. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea unităţilor de afişare.

hard disk.4: 25. orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica funcţionarea spaţiilor de stocare. Criterii de Prformanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Explicarea organizării datelor pe spaţiile de stocare. Explicarea principiilor de înregistrare magnetică . MFM. DVDRW bandă magnetică. RLL platane. (c). UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Explică funcţionarea spaţiilor de stocare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. parcare capetelor pistă spiralată. Descrierea construcţiei unităţilor de stocare. zonă. bandă magnetică. CLV (Constant Linear Velocity).Titlul unităţii: Competenţa 25. sectoare. viteze capete. motor. filtru de aer. disc magneto-optice. disc FM. capete. Explicarea funcţionării unităţilor de stocare. (d) şi (e) de performanţă. Descrierea principiilor de înregistrare optică. Condiţii de Alicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Unităţi de stocare: Înregistrare magnetică: Coduri de înregistrare: Hard disk: CDROM: Floppy disk: Probe de Evaluare: Probe scrise. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). rază laser. floppy disk. CDRW. mecanism Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 119 .(b). cilindri.

SODIMM. EDRAM. WRAM timpi de acces. VRAM. Descrierea parametrilor fizici ai memoriei. aspect fizic. EDO. SIPP FPM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri constructive: Formate fizice: Formate logice: Parametri fizici: Probe de Evaluare: Probe scrise. orale şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a explica caracteristicile şi funcţionarea spaţiilor de stocare.Titlul unităţii: 25. DDRAM2. frecvenţă de lucru Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 120 . ROM (Read Only Memory) SIMM. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. RIMM. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PERIFERICE Competenţa 25. RAM (Random Access Memory). CDRAM. SDRAM. Explicarea formatelor fizice şi logice de memorie. principalele caracteristici şi funcţionarea Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea tipurilor constructive de memorie. DDRAM. DIMM. Explicarea utilităţii memoriei cache.5: Explică memoriilor. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă.

Instalează şi configurează aplicaţiile software. 26.6.2.5. 26. 26. 26. Instalează şi configurează sistemele de operare. 26. Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei.Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 121 .0 26. Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor. Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.3.1.4.Titlul unităţii: 26.

FAQ (Frequently Asqued Questions) FAT (File Allocation Table). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza ajutorul on line şi off line aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. EXT2. (b). ownership Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 122 . Utilizarea corectă a atributelor fişierelor şi directoarelor. list folders. creare. (e) (f) Alegerea sistemului de fişiere optim. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sarcini specifice: Suport tehnic: Sisteme de fişiere: Atribute: Probe de Evaluare: Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza facilităţile sistemului de operare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). execute. NFS (Network File System) read. Folosirea corespunzătoare a interfeţelor grafice şi a liniei de comandă a sistemelor de operare. (c). copiere.1 : Criterii de Performanţă: (a) Utilizează facilităţile sistemelor de operare pentru a manipula un sistem de calcul. traverse folders. (d) Utilizarea ajutorului on line şi off line precum şi a suportului tehnic oferit de producătorii sistemelor de operare.Titlul unităţii: 26. delete folders. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. modify. (b) Identificarea şi utilizarea sistemului de operare potrivit pentru a realizarea unor sarcini specifice. CONFIGURAREA ŞI DE OPERARE MANAGEMENTUL SISTEMELOR Competenţa 26. (c) Utilizarea interfeţei grafice şi a liniei de comandă pentru a executa diferite operaţiuni cu sistemul de operare. EXT3. write. mutare şi ştergere de fişiere şi directoare internet. (e) şi (f) de performanţă. NTFS (New Technology File System). create folders.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. programe antivirus. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie corect rolul şi funcţiile programelor utilitare. Identificarea corectă a funcţiilor interfeţei utilizatorului .Titlul unităţii: 26. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrie rolul sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 123 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Programe utilitare: mono utilizator. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili corect tipurile comune de sisteme de operare.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Stabilirea corectă a ierarhiei sistemelor de operare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. programe de backup. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. programe de reparare a sistemului de operare. Descrierea rolului sistemului de operare în managerierea resurselor sistemului de calcul. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Descrie rolul şi funcţiile sistemelor de operare în sistemele cu microprocesor Competenţa 26. programe de diagnosticare Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili ierarhia corectă a sistemelor de operare. în timp real managere de fişiere. multiproces. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (e) de performanţă. Stabilirea corectă a tipurilor comune de sisteme de operare. Descrierea corectă a rolul şi funcţiilor programelor utilitare. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. multiutilizator. Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica corect funcţiile interfeţei utilizatorului.

(b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. startup. (c) (d) Configurarea mediului de lucru pentru a maximiza performanţele sistemelor de calcul. interfaţă grafică procesor. (c) şi (d) de performanţă. display configurare. memorie. batch Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 124 . Personalizarea fişierelor de sistem pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează sistemele de operare.Titlul unităţii: 26. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b) Configurarea corectă a mediului de lucru pentru a se potrivi configuraţiei sistemelor de calcul. linie de comandă. harddisk. Competenţa 26. setări regionale.3: Criterii de Performanţă: (a) Instalarea corectă a mediului de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediu de lucru: Configuraţie : Fişiere de sistem: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura mediul de lucru. interfaţă video.

procesor. capacitate de stocare.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) Descrierea corecta a tipurilor de programe de aplicaţii. Instalarea corecta a programelor de programelor de aplicaţii.Titlul unităţii: 26. (d) Instalarea programelor de aplicaţii în mod legal. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a înţelege implicaţiile legale de instalarea programelor de aplicaţii şi a drepturilor de autor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. adware. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura programele de aplicaţii. programe de grafică computerizată. comerciale Resurse de sistem: Legal: licenţă. Competenţa 26. sistem de operare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 125 . shareware. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. copyrigth Probe de Evaluare: Probe orale care atestă capacitatea candidatului de a enumera tipurile de programe de aplicaţii.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Instalează şi configurează aplicaţiile software. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. interfaţă video. programe media Tipuri: freeware. viteză de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Programe de aplicaţii: pachete de programe de tip office. display. memorie. (c) Configurarea corectă a programelor de aplicaţii pentru a se potrivi cu resursele sistemului şi cu cerinţele utilizatorului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

rutine de imprimare (lipsă hârtie. Utilizarea procedurilor de protecţie a fişierelor şi a mediilor de rezervă. biblioteci. Realizarea unei convenţii de denumire a fişierelor astfel încât să poată fi folosite de aplicaţii.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. de fişier. denumirea şi utilizarea lor corectă. copii de rezervă. hârtie de dimensiuni diferite. de lucru de sistem. de rezervă.5: Manageriază sistemele de calcul pentru a facilita procesarea informaţiei. Executarea unor rutine de diagnosticare a defectelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Structură de directoare: Tipuri de fişiere: Proceduri de protecţie: Defecte : de sistem. protecţie la scriere de disk. mediu. temporare scanare antivirus. Criterii de Performanţă: (a) Realizarea unei organizări ierarhice a structurii de directoare pentru a veni în ajutorul utilizatorului . Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza sistemul de calcul. (b) (c) (d) (e) Identificarea tipurilor de fişiere. de date. lipsă formatare pagină.Titlul unităţii: 26. executabile. de aplicaţii. infecţii cu viruşi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 126 . lipsă cerneală. erori de configurare.

plotter funcţionalitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (d) de performanţă. DOS. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 127 . extindere. Asigurarea resurselor sistemului de calcul pentru aplicaţia dorită. capacitate de stocare mouse.CONFIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE OPERARE Competenţa 26. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Respectarea compatibilităţii dintre sistemele de operare şi aplicaţii. Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala aplicaţii. scanner. MacOS procesor (tip. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sisteme de operare: Resurse: Periferice: Cerinţe: windows. tabletă grafică. implementare compatibilitate cu sistemul de operare în timp şi spaţiu. OS2. unix. Îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor şi instituţiilor. viteză). Instalarea perifericelor necesare aplicaţiei. imprimantă. memorie.6: Alege sistemele de calcul pentru a se potrivi unor aplicaţii particulare.

3 Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN 27. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.4 Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 128 .0 27.2 Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale 27.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 27.1 Explică principiile procedeelor de a transmite date 27.

COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27.33. V24. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 129 . ITU-T V.34 AM (Amplitude Modulation). __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Standarde: Tehnici de modulaţie: RS232c. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). ITU-T V. (b) şi (c) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Explicarea transmisiilor asincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare.Titlul unităţii: 27. Explicarea transmisiilor sincrone de date cu referire la standardele industriale în vigoare. PM (Phase Modulation). FM (Frequency Modulation). (c) Explicarea principiilor de bază ale modulării.32bis. ITU-T V.1 : Explică principiile procedeelor de a transmite date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

mod mesaj.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Limitări: Transmisii de date: Sisteme de comutare: Caracteristicile ISDN: bandă.2: Descrie procedeele de transmisii de date utilizate în reţelele digitale. mod pachet metode de acces. Descrierea unei reţele cu comutaţie de pachete cu referire la nivelul transport. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 130 . Determinarea avantajelor ISDN (integrated services digital network). cu limitările sale. Descrierea sistemelor de comutaţie din telecomunicaţii. Compararea performanţelor reţelelor utilizând software de simulare. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) ÷ (e) de performanţă. asincrone. conexiune uşoară. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Descrierea corectă a sistemelor de transmisii de date. calitate sincrone. end to end conexiune digitală de foarte bună calitate. integrare de voce. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a explica transmisiile de date cu referire la standardele industriale în vigoare .Titlul unităţii: 27. viteză. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. date şi video. reliabilitate. plesiocrone mod circuit.

magistrală magistrală. eficienţă rate de eroare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 131 .3: 27. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Compararea metodelor de împărţire a mediului de transmisie. transmitere la distanţă. (b). token ring. CSMA/CD reţele în dublu inel. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). FDM. nr de utilizatori. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea modelului OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP.Titlul unităţii: Competenţa 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode: Reţele token ring: Reţele ethernet: Topologii de reţea: Performanţe: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a descrierea topologiilor LAN (Local Area Network). pasarea jetonului. (c) şi (d) de performanţă.COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Descrie topologiile şi operaţiile cu LAN. Descrierea reţelelor Token Ring şi a protocoalelor utilizate. dublu inel capacitate. Descrierea reţelelor Ethernet şi a protocoalelor utilizate. token bus reţele în stea.

disk server.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Alegerea conectorilor potriviţi pentru un mediu de transmisie dat. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). podurilor (bridges) şi routerelor. modem Probe de Evaluare: Probe orale. cablu coaxial. imprimantă. server de imprimantă. Alegerea echipamentelor pentru realizarea unei transmisii de date precizate Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Medii de transmisie: Echipamente: UTP (unshielded twisted pair). Competenţa 27. COMUNICAŢII DE DATE ŞI REŢELE DE CALCULATOARE Selectează componentele fizice utilizate în reţele de date. Alegerea funcţiilor şi limitărilor porţilor (gateway). router.mediu magnetic controller de reţea. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege componentele hardware pentru realizarea unei reţele de comunicaţii. file server. (b) şi (c) de performanţă. fibră optică. terminal FAX.Titlul unităţii: 27. gateway. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. bridge. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 132 .

0 28. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 133 .3 Utilizează NOS. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 3 1.2 Realizează reţele de calculatoare. 28. 28.4 Administrează NOS.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 28. 28.1 Analizează sistemele de operare de reţea (NOS).

LINUX. Utilizarea interfeţei grafice în lucrul cu sistemele de operare de reţea.28.11. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analiza comparativă: viteză de lucru. Sisteme de operare de reţea: Microsoft Windows (NT3. WIN2003 server. documentaţie. (b) şi (c) de performanţă. UNIX. WIN2000. meniuri intuitive. securitate.1 SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28.1 : Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea liniei de comandă în lucrul cu sistemele de operare de reţea. (c) Analizarea comparativă a diferitelor sisteme de operare de reţea. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 134 . WINXP. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza sistemele de operare de reţea aşa cum s-a precizat în criteriile (a). configurare uşoară. suport. Analizează sistemele de operare în reţea (NOS). Solaris) Probe de Evaluare: Probe orale. uşurinţă în utilizare.

DNS. ICMP. file sharing. (b). SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Realizează reţele de calculatoare. DHCP. FTP. (d) şi (e) de performanţă. mail. domenii Configurare elemente componente: IP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. backup Arhitectura reţelelor de calculatoare: topologie. proxy. HTTP. setări de securitate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 135 . gateway. (c). Active directory. resurse partajate. FTP. componente fizice folosite Protocoale de reţea: Servicii de reţea: ARP. subnetmask. DHCP. java. DNS. management centralizat. UDP.Titlul unităţii: Competenţa 28. Utilizarea protocoalelor şi serviciilor de reţea. IP. imprimare in reţea. Explicarea avantajelor conectării în reţea a calculatoarelor. VPN. Realizarea interconectării şi configurării elementelor componente ale reţelelor. firewall Configurare browser: Probe de Evaluare: Probe orale. POP3. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza reţele de calculatoare aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (e) Configurarea browserului. routare. TELNET. TCP. SMTP. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: poşta electronică.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 28. Descrierea arhitecturii reţelelor de calculatoare. Network information service. IMAP Remote access. ActiveX. DHCP.

Configurarea NOS. alegerea configuraţiei de instalat (desktop. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza NOS. tastatură. boot loader. servere (DNS. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 136 . BIOS. (b) şi (c) de performanţă.SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Competenţa 28.3: Utilizează NOS. active directory) Probe de Evaluare: Probe orale. imprimantă. router. server) sisteme de fişiere. mouse. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instalare: Configurare: configurare hardware. monitor. DHCP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Instalarea WIN2003 server. Instalarea LINUX. SSH. modem.Titlul unităţii: 28. placă reţea. componente hardware (video. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multimedia). samba. gateway.

configurare RAID. (c.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 28. discuri dinamice pentru LINUX. Utilizarea comenzilor de bază ale NOS. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a administra NOS. utilitare. Instalarea aplicaţiilor. Realizarea managementului discurilor. SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA Administrează NOS.Titlul unităţii: Competenţa 28.) (d) şi (e) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. firewall Probe de Evaluare: Probe orale. pentru Microsoft Windows office. Cunoaşterea responsabilităţilor administratorului de reţea. aplicare patch. (b). Securizarea NOS. programe de grafică ACL. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Management: Comenzi de bază Aplicaţii Securizare: configurare controller (SCSI. scanare vulnerabilităţi cu programe dedicate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 137 . defragmentare. ATA). aşa cum s-a precizat în criteriile (a). SATA. verificare erori.

2 Instalează şi configurează unităţile fixe 29.5 Instalează şi configurează dispozitive periferice 29.3 Instalează şi configurează unităţile mobile 29.4 Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire 29.1 Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul 29.0 29.6 Instalează şi configurează dispozitive media Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 138 . INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL 3 1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.

Testarea funcţională a sistemului. placă de bază. memorie. memorii USB. unităţi optice.Titlul unităţii: Competenţa. carcasă.1 : 29. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Configurează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. hard disk. plăci de interfaţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. sursă. procesor. floppy. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.29. Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea configurării din BIOS a componentelor în acord cu instrucţiunile producătorului. monitor. tastatură. unităţi zip. de configurare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 139 .

tip interfaţă (ATA. master/slave Configurare controller: Programe: Formatare: Probe de Evaluare: Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura unitatea de harddisk şi controllerul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Opţiuni de configurare a unităţii: selecţia unităţii sau adresei. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Configurarea corectă a opţiunilor unităţii. (b) şi (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. formatare low level low level. SATA.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile fixe. Utilizarea programelor producătorului pentru testarea funcţionalităţii unităţii. RAID) de verificare a funcţionalităţii. Partiţionarea şi formatarea corectă a unităţii în conformitate cu instrucţiunile producătorului. a vitezei de transfer.2: 29. high level Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 140 . aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Configurarea controllerului unităţii conform cerinţelor. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza programe specifice pentru a verifica şi a formata unitatea de harddisk. viteza interfeţei. întrerupere şi canale DMA (Direct Memory Access). adresă (I/O şi memorie). SCSI.Titlul unităţii: Competenţa 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a partiţiona unitatea de harddisk.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza mediile de memorare mobile aşa cum este s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cititor de carduri pentru scris medii CD/DVD – ROM/RW. DVDRW. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează unităţile mobile. DVDROM. DVDROM.carduri de memorie unitate CDROM. pentru înregistrare pe banda magnetică. Utilizarea programelor specifice pentru a transfera date pe dispozitivele de stocare. Executarea în ordinea corectă a procedurilor de instalare. CD-ROM. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. unitate ZIP. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea. pentru medii USB Probe de Evaluare: Probe orale şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a identifica.Titlul unităţii: Competenţa 29. unitate de bandă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de stocare : Unităţi mobile: Programe specifice: diskette. unitate magneto-optică. cartuş ZIP. configurarea şi instalarea unităţilor mobile conform cerinţelor.3: 29. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 141 . memorii USB. cartuş cu banda magnetică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CDRW. configura şi instala unităţile mobile.

(c) Configurarea dispozitivelor de intrare în concordanţă cu sistemul de operare şi pentru a se potrivi cerinţelor utilizatorilor. de viteză de conectică. (d) Rezolvarea corectă a defectelor. adâncime de culoare.INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive de intrare/ieşire. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 142 . viteza magistralei AGP (Accelerated Graphic Port). pentru 2 sau mai multe monitoare). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive de intrare/ieşire: pe port serial sau PS2. Criterii de Performanţă: (a) (b) Instalarea dispozitivelor de intrare-ieşire in concordanţă cu cerinţele. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). adâncime de culoare) de comunicare. Realizarea corectă a testelor de instalare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.4: 29. (b). mouse (viteza cursorului. rezoluţie. scanner (rezoluţie. de sincronizare Teste de instalare: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi configura dispozitive de intrare/ieşire.Titlul unităţii: Competenţa 29. tastatură (număr de caractere pe secundă. limba implicită a tastaturii). viteza dublu click). (c) şi (d) de performanţă. pe port USB. VGA (video graphic array) Configurare: VGA(tip de monitor.

placă de reţea pagină de test. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Conectarea echipamentelor periferice în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. hârtie. ribbon. imprimantă. lipsă consumabile Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 143 .5: 29. toner de comunicare.Titlul unităţii: Competenţa 29. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Rezolvarea corectă a defectelor apărute. Înlocuirea corectă a consumabilelor. (d) şi (e) de performanţă. (b). verificare modem. (c). de conectică. Instalarea corectă a programelor asociate echipamentelor periferice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. test placă de reţea cartuş. modem. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive periferice. Realizarea corectă a testelor de instalare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente periferice: Teste de instalare: Consumabile: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine echipamentele periferice. plotter.

(c) şi (d) de performanţă.1 camere video. INSTALAREA SISTEMELOR DE CALCUL Instalează şi configurează dispozitive media. Instalarea şi configurarea TV tunnerelor.Titlul unităţii: Competenţa 29. Instalarea şi configurarea altor dispozitive media.) (b). plăci de sunet 5. aparate foto Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 144 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Dispozitive audio: Dispozitive media: Probe de Evaluare: Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a instala şi întreţine imprimantele. plăci de sunet standard. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Instalarea şi configurarea dispozitivelor audio.6: 29. Instalarea şi configurarea plăcilor de captură. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 145 .4 Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. 30.0 30.3 Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ 3 1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 30. 30.1 Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul.2 Asigură mentenanţa componentelor hardware. 30.

Remedierea defectelor de instalare. de configurare. procesor. zgomot electric de conectică. Identificarea corectă a componentelor hardware şi a conectorilor asociaţi. electricitate statică. monitor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea SDV adecvate pentru montarea şi demontarea sistemului de calcul. pompe de fludor. (d) Respectarea NTSM şi PSI specifice. gamă de temperatură. hard disk. (b). placă de bază. INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 146 .TITLUL UNITĂŢII: 30. tastatură. staţie termostatată. de subansamble Specificaţii: Defecte: Probe de Evaluare: Probe orale. osciloscoape. sursă. unităţi zip. Componente: carcasă. umiditate. memorii USB (universal serial bus). multimetre. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a instala un sistem de calcul aşa cum s-a precizat în criteriile (a). interferenţă electromagnetică. floppy. memorie. pensule. (c) şi (d) de performanţă. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV: cleşti. şurubelniţe.1 : Asamblează componentele hardware utilizate într-un sistem de calcul. unităţi optice. plăci de interfaţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Executarea operaţiunilor de întreţinere a ventilatoarelor existente în sistemul de calcul. imprimantă. scanner. DVDROM tastatură. curăţare. (e) Executarea operaţiunilor de întreţinere a dispozitivelor periferice. (d) şi (e) de performanţă. (c). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 147 . Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor optice. mouse. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ventilatoare: Unităţi optice: Dispozitive periferice: sursă. (b). carcasă CDROM. Întreţinere: Probe de Evaluare: ştergere.2: 30. procesor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Executarea operaţiunilor de întreţinere a sursei de alimentare.Titlul unităţii: Competenţa 30. Executarea operaţiunilor de întreţinere a unităţilor de floppy disk. placa video.Instalare hardware şi mentenanţă Asigură mentenanţa componentelor hardware. ungere Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigură mentenanţa componentelor hardware aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

backup. imagini. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). (b) şi (c) de performanţă.3: Utilizează metode specifice de protejarea a programelor şi datelor.INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Competenţa 30.Titlul unităţii: 30. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Copii de siguranţă: Drepturi de acces: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a utiliza metode specifice de protejarea a datelor. write. modify Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 148 . Protejarea datelor prin scanare antivirus. traverse folder. execute. take ownership. Protejarea datelor prin atribuirea de drepturi de acces. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Protejarea datelor prin realizarea copiilor de siguranţă. backup automat read.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.4: 30. harddisk. memorie.Titlul unităţii: Competenţa 30. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Schimbarea componentellor calculatorului pentru a obţine un plus de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Realizarea update-ului de BIOS (Basic Input Output System). unitate optică Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 149 .INSTALARE HARDWARE ŞI MENTENANŢĂ Ameliorează performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update. procesor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a ameliora performanţele sistemelor de calcul prin upgrade şi update.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->