Sunteți pe pagina 1din 6

Triunghiul echilateral.

1.Definiie. Elemente.
Definiia triunghiului echilateral: - Se numete triunghi echilateral un triunghi care are toate laturile congruente. - Fie ABC unde [AB] [AC] [BC] ABC echilateral - Triunghiul echilateral are toate unghiurile congruente: BAC ABC ACB - Intr-un triunghi echilateral masura oricarui unghi este egala cu 60:m(BAC) = m(ABC) = m(ACB) = 60 B

2. Proprietatile triunghiului echilateral.


Fie ABC echilateral cu laturile [AB] [AC] [BC] , atunci avem urmatoarele proprietati: Proprietatea 1. Liniile importante se confunda: - In orice triunghi echilateral inaltimea, mediana , mediatoarea si bisectoarea duse din orice varf al triunghului sunt identice, se confunda. - Fie [BD] [AC] , [BD] inaltimea corespunzatoare laturii [AC] in ABC echilateral atunci: 1) Inaltimea [BD] este si mediana [AD] [DC] [BD] este si mediatoarea laturii [AC] . 2) Inaltimea [BD] este si bisectoare m(ABD) = m(CBD) = m(ABC) / 2 -Proprietatea este adevarat prin schimbarea inaltimii cu oricare dintre celelalte linii importante ale triunghiului.

Proprietatea 2. Unicitatea punctului de concurenta: In orice triunghi echilateral liniile importante se intersecteaza in acelasi punct, astfel : Ortocentrul (H) , punctul de intersectie al inaltimilor, Centrul de greutate (G), punctual de intersectie al medianelor, Centrul cercului inscris in triunghi (I) , punctual de intersectie al bisectoarelor, Centrul cercului circumscris triunghiului (O), cad in acelasi punct, sau punctul de intersectie al liniilor importante in triunghiul echilateral se confunda, coincide :{H}={G}={I}={O}

Proprietatea 3. Axa de simetrie : -In orice triunghi echilateral, orice inaltime este axa de simetrie pentru triunghi. -Fie [AM] [AC] , [AM] inaltimea corespunzatoare laturii [AC] a ABC echilateral [AM] este axa de simetrie a triunghiului ABC. Analog: Inaltimile AE, [AE][BC] , [AE] inaltimea corespunzatoare laturii [BC] si CF, [CF][AB], [CF] inaltimea corespunzatoare laturii [AB], sunt axe de simetrie pentru ABC echilateral.

Proprietatea 4. Cercuri concentrice:

In orice triunghi echilateral centrul cercului circumscris triunghiului, {O}, si centrul cercului inscris, {I}, sunt concentrice-coincid.

Proprietatea 5. Congruenta liniilor importante: -In orice triunghi echilateral, liniile importante se confunda si sunt congruente. Fie ABC echilateral, unde unde [AB] [AC] [BC], BAC ABC ACB, si : 1) [AD] inaltimea determinata de virful {A} si proiectia lui pe latura opusa [BC] in punctul {D} , PrBC {A}={D} , D BC , cu proprietatea ca : -

[AD] si mediana , mediatoare, {D} mijlocul segmentului [BC], [BD] [DC] [AD] si bisectoare, BAD CAD , m(BAD) = m(CAD) = m(A)/2

2) [BE] inaltimea determinata de varful B si proiectia lui pe latura opusa [AC] in punctul {E}, PrBC {B}={E}, E AC, cu proprietatea ca :
-

[BE] si mediana , mediatoare, {E} mijlocul segmentului [AC], [EC] [EA] [BE] si bisectoare, ABE CBE , m(ABE) = m(CBE) = m(B)/2

3) [CF] inaltimea determinata de varful C si proiectia lui pe latura opusa [AB] in punctul {F}, PrBC {C}={F}, F AB, cu proprietatea ca : ,atunci Segmentele mai sus enumerate [AB], [BE] si [CF] sunt congruente: [AD] [BE] [CF]
-

[CF] si mediana , mediatoare, {F} mijlocul segmentului [AB], [FA] [FC] [CF] si bisectoare, ACF BCF , m(ACF) =m(BCF) =m(C)/2

Avem urmatoarele relatii de congruenta care rezulta din cele precizate mai sus : i)
ii)

[BD] [BC] [EC] [EA] [FA] [FB] , (determinate de mediana) BAD CAD ABE CBE ACF BCF , (det. de bisectoare)

Proprietatea 6. Congruenta liniilor mijlocii :

In orice triunghi echilateral toate liniile mijlocii sunt congruente. Fie ABC echilateral unde : 1) [MP] linia mijlocie determinata de mijloacele laturilor [AB] si BC], respectiv punctele {M} [AB] si {P} [BC], cu proprietatea MP|| AC si [MP]=1/2[AC] 2) [PN] linia mijlocie determinata de mijloacele laturilor [BC] si [AC], respectiv punctele {P} [BC] si {N} [AC], cu proprietatea PN ||AB si [PN]=1/2[AB] 3) [MN] linia mijlocie determinata de mijloacele laturilor [AB] si [AC], respectiv punctele {M} [AB] si {N} [AC], cu proprietatea MN|| BC si [MN]=1/2[BC]

Atunci pentru ca ABC echilateral cu laturile congruente [AB][AC][BC] Liniile mijlocii [MP], [PN], [MN] sunt congruente : [MP] [PN] [MN] Si : [MP] [NC] [NA] [PN] [MB] [MA] [MN] [PB] [PA]. Observatie : Deoarece orice triunghi echilateral este si isoscel, el are toate proprietatile triunghiului isoscel.

3.Conditia necesara ca un triunghi sa fie echilateral.


In cele ce urmeaza vom stabili conditiile necesare si suficiente ca un triunghi oarecare sa fie echilateral, reciproce ale proprietatilor enuntate anterior. Reciproca 1. Daca toate laturile unui triunghi sunt congruente, atunci triunghiul este echilateral. Reciproca 2. Daca toate unghiurile unui triunghi sunt congruente, au masurile egale, atunci triunghiul este echilateral. Reciproca 3. Daca bisectoarea, inaltimea,mediana si mediatoarea duse din orice varf al triunghiului sunt identice,se confunda, atunci triunghiul este echilateral. Reciproca 4. Daca orice varf al unui triunghi apartine mediatoarei laturii opuse, atunci triunghiul este echilateral, iar mediatoarea este bisectoare,mediana si inaltime. Reciproca 5. Daca punctul de concurenta al tuturor liniilor importante din triunghi,respectiv inaltimea,mediana,mediatoarea si bisectoarea, coincid, adica :{H}={G}={I}={O}, atunci triunghiul este echilateral. Reciproca 6. Daca cercul inscris in triunghi si cercul circumscris triunghiului sunt concentrice(au acelasi centru), atunci triunghiul este echilateral. Reciproca 7. Daca toate liniile mijlocii ale unui triunghi sunt congruente,atunci triunghiul este echilateral. Reciproca 8. Daca axa de simetrie a triunghiului se identifica cu orice inaltime atunci triunghiul este echilateral.

4.Formule

Aria

Inaltimea

Perimetrul