Va reamintim mai jos care sunt acele declaratii care se pot depune online prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta. Astfel, acestea sunt declaratiile care se pot depune online: - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 100; - Declaratia rectificativa, formularul 710; - Declaratia privind impozitul pe profit, formularul 101; - Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formularul 300; - Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formularul 301; - Decontul privind accizele, formularul 120; - Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna, formularul 130; - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formularul 112; - Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare, formularul 390; - Declaratia informativa privind livrarile/ prestarile/ achizitiile efectuate pe teritoriul national, formularul 394; - Declaratia privind veniturile realizate din Romania, formularul 200; - Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, formularul 230; - Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul Fiscal, formularul 318; - Situatiile financiare aferente anului 2011. Atentie! Formularul 112 "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" va fi depus numai electronic de catre contribuabilii persoane fizice si juridice care au calitatea de angajator. Semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Pentru completarea formularelor de mai sus, contribuabilii vor accesa programele informatice existente pe website-ul ANAF www.anaf.ro categoria Declaratii electronice, subcategoria Descarcare declaratii. Pentru completarea formularului 318, se va accesa websiteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Rambursare TVA din UE. Formularele 100, 112, 200, 230, 300, 318, 390, 394 si 710, precum si Situatiile financiare se depun online, pe portalul e-guvernare, la adresa www.e-guvernare.ro. Dupa depunere, contribuabilii au obligatia sa consulte recipisa privind starea declaratiilor la adresa http://www.anaf.ro//StareD112/. Formularele 101, 120, 130 si 301 se depun online, pe websiteul ANAF, www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Transmitere declaratii. Pentru a vizualiza starea declaratiilor, se va consulta sectiunea Declaratii electronice/Vizualizare stare declaratii. Reamintim ca termenul de valabilitate al certificatului digital pentru semnatura electronica este un an de zile. Dupa expirarea acestuia, contribuabilii trebuie sa-l reinnoiasca pentru semnarea si transmiterea electronica a declaratiilor fiscale.