Sunteți pe pagina 1din 1

Fie E o mulţime nevidă şi A, B ∈ P(X).

Demonstraţi că funcţia f : E →


P(A) × P(B), f (X) = (A ∩ X, B ∩ X), ∀X ∈ P(E) este bijectivă dacă şi numai
dacă A ∪ B = E şi A ∩ B = ∅.
Soluţie: ”⇒”: Funcţia f este bijectivă. Atunci f (E) = (E ∩ A, E ∩ B) =
(A, B) = ((A ∪ B) ∩ A, (A ∪ B) ∩ B) = f (A ∪ B). Din faptul că f este injectivă
rezultă că A ∪ B = E.
Dacă există x0 ∈ A ∩ B atunci din faptul că f este surjectivă rezultă că ∃X0 ∈
P(E) cu f (X0 ) = ({x0 }, ∅) ∈ P(A) × P(B). Astfel (A ∩ X0 , B ∩ X0 ) = ({x0 }, ∅).
Deci A ∩ X0 = {x0 } şi B ∩ X0 = ∅. De aici rezultă că x0 ∈ X0 şi astfel
x0 ∈ X0 ∩ B deci x0 ∈ ∅. Contradicţie! Astfel presupunerea făcută este falsă şi
nu există x0 ∈ A ∩ B. Atunci avem că A ∩ B = ∅.
”⇐”: Avem că A∪B = E şi A∩B = ∅. Dacă (A0 , B0 ) ∈ P(A)×P(B) atunci
evident că A0 ∩B0 = ∅ şi dacă luăm X0 = A0 ∪B0 atunci f (X0 ) = (X0 ∩A, X0 ∩
B) = ((A0 ∩ A) ∪ (B0 ∩ A), (A0 ∩ B, B0 ∩ B)) = (A0 ∪ ∅, ∅ ∪ B0 ) = (A0 , B0 ).
Deci f este surjectivă.
Dacă avem că f (X) = f (Y ) atunci (A ∩ X, B ∩ X) = (A ∩ Y, B ∩ Y ). De aici
rezultă că A ∩ X = A ∩ Y şi B ∩ X = B ∩ Y . Cum A ∪ B = E rezultă că
X = (A ∩ X) ∪ (B ∩ X) = (A ∩ Y ) ∪ (B ∩ Y ) = Y . Deci f este injectivă.
f este injectivă şi surjectivă, deci f este bijectivă.