P. 1
PASAREA DE FOC - Revista editata de Grupul Scolar ''Ovid Caledoniu'' Tecuci, numarul pe luna Decembrie 2011

PASAREA DE FOC - Revista editata de Grupul Scolar ''Ovid Caledoniu'' Tecuci, numarul pe luna Decembrie 2011

|Views: 122|Likes:
Published by dinu_doina

More info:

Published by: dinu_doina on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2012

pdf

text

original

Revistă şcolară semestrială

Nr. 1 2011-2012

Grupul Şcolar “Ovid Caledoniu”, Tecuci

Profesor Păiş Florica
PAGINA 2

Imnul şcolii Pag. 2 Petale de suflet Pag. 4 Tecuciul - Oraşul metaforelor Pag. 5 - 6 In memoriam “Ovid Caledoniu” Pag. 7 - 8 Crăciunul în versuri Pag. 9 - 16 Spiritualitate Pag. 17 - 18 Colinde, colinde Pag. 19 - 20 Crăciunul la tine acasă Pag. 21 Abilităţi Pag. 22 - 23 Hair - style Pag. 24 Umor Pag. 25 Să descoperim! Pag. 26 Sfaturi “ECO” Pag. 27 Reţete tradiţionale Pag. 28 - 29 Din lumea ştiinţei Pag. 30 -31 Educaţie pentru sănătate Pag. 32 - 33 Bacalaureat 2012 Pag. 34

PAGINA 3

de o parte. să-i înţeleagă.Petale de suflet Ce splendid nume a găsit poporul nostru pentru cel care aduce lumină în mintea abia deschisă către viaţă a copiilor! Învăţătorul este cel care îi trece pe cei mici din lumea basmelor în lumea cunoştinţelor organizate. să ajungă la puritatea lor sufletească. plină de griji şi răspundere de cealaltă! Învăţătorul este călăuză răbdătoare. a ştiinţei. Şi ce trecere grea. curajoasă şi plină de o mare iubire pentru om şi pentru destinul lui… Pentru că numai o mare iubire de oameni îl poate mâna pe învăţător să trăiască o viaţă întreagă printre copii. să-i smulgă din neştiinţă şi să-i aducă mereu spre universul fără margini al cititului şi al scrisului. Învăţătorul este flacăra din care se aprind mereu şi mereu luminiţele ce devin faruri. plină de spaime. Este singura şi marea lui mulţumire! Este răsplata unei generoase dăruiri! Profesor: Florica Păiş PAGINA 4 . perseverentă.

la Nord de Ecuator şi la Est de primul meridian. anume aceea a aşezărilor de terasă. Mărăşeşti şi Făurei) şi tot atâtea pentru şosele (spre Galaţi. Bârlad. Iaşi. 240 km de Bucureşti. Raportându-ne la aşezările importante din jur. PAGINA 5 . ambele subunităţi ale Podişului Moldovei.Tecuciul . fiind amplasat în partea centralnord vestică a acestuia. în al treilea fus orar.Oraşul metaforelor 1. Gării (C. Tot pe această terasă este localizat şi cartierul Nicolae Bălcescu din vestul municipiului. Cuza Vodă.). Cea mai întinsă parte a suprafeţei urbane se află în cuprinsul albiei majore a râului Bârlad: cartierele Tecuciul Nou. sau între aceasta şi Valea Siretului. zona industrială.R. Tişiţa. Oraşul Tecuci se înscrie în categoria cea mai comună a oraşelor din Moldova. fiin aşezat în lunca şi pe terasele Bârladului (Cernicari şi Tecuci). aproape de Valea Siretului (10km). Geografic. intersecţia paralelei de 45 grade latitudine nordică cu meridianul 27 grade longitudine estică stabileşte poziţia mate- matică unică a municipiului Tecuci. Cadrul geografic Pe Glob. Tecuciul este unul din puţinele noduri feroviare ale ţării care dispune de patru direcţii de orientare a liniilor ferate (spre Galaţi. municipiul se află la 20 km de Mărăşeşti. la contactul cu Piemontul PoianaNicoreşti. Bujor) cărora li se adaugă drumurile locale. 50 km de Bâr- lad şi Tg. Bujor. deservind în acelaşi timp întreaga zonă înconjurătoare a Tecuciului. reliefându-se şi mai pregnant „poziţia de intersecţie a oraşului Tecuci‖. Administrativ-teritorial. municipiul Tecuci se află aşezat aproape de limita sudică a Colinelor Tutovei (14 km). Tg. 80 km de Galaţi. Furceni). La nivelul oraşului se întâlnesc artere de comunicaţii foarte importante. Focşa. municipiul Tecuci aparţine judeţului Galaţi. spre localităţile rurale vecine (Movileni. care mijlocesc legături rapide şi sigure pe Valea Bârladului. 180 km de Iaşi. 40 km de Focşani. la confluenţa râului Bârlad cu pârâul Tecuci.F.

.. începutul celui următor. opinia nu poate convinge. La apus. câte 2 zloţi (galbeni) de la fiecare car al negustorilor din Lemberg. luptându-se între ei. astăzi cartierul Tecuciu Nou. cu ajutorul unei hronici făcute la 5 mai1669. Ştefan Voievod. probabil. Profesor: Jîtcă Gina . vameşi care încasau.Oraşul metaforelor 2. dregători domneşti cu puteri judecătoreşti. de la cel al pârâului Tecuci – Tecucel. la 3 iulie1460. un iepure de aur. 1 ianuarie 1432. vecin cu Matca. Vladislav Jagello. Giurescu. un turn de veghe. Stema medievală se prezintă ca un scut despicat. asemănător celor date pentru Vaslui şi Bârlad. Târgul şi-a luat numele. prin care i s-a întărit hotarul moşiei alcătuite.) şi oraşul Tecuci cu tot ocolul‖. Mai există ipoteza lui Al. Polonia. la care s-a adăugat movila de la Tecuci. „târgul Tecuci era târgul de margine al stăpânirii cumane‖ PAGINA 6 fiind greşite. Până la instaurarea regimului comunist în România a fost reşedinţa judeţului Tecuci. înainte de formarea statului Moldova. Ocolul menţionat în scrisoarea din 1 septembrie 1435 cuprindea „totalitatea moşiilor sau satelor domneşti grupate în jurul unei curţi domneşti‖. când toţi „orăşenii din târgu Tecuci‖ reclamă domnitorului Gheorghe Duca pe Enache paharnic care „au luat hotarul târgului Tecuci mai tot‖. s-a constituit. pe un loc domnesc. Philippide prin care se atribuie toponimului o origine cumană: tenek+uciu. până la satul Săseşti. Nu este exclus ca târgul să fi primit de la Ştefan cel Mare. Ştefan Voievod. creat în perioada de constituire a târgului. rămân doi fraţi vitregi. cuvintele însemnând „capătul sau marginea ţării‖. în a doua jumătate a secolului XIV. de argint. O primă menţiune documentară a acestui „hotar” este din 22 februarie 1807. La moartea domnitorului Alexandru cel Bun. numit în vechile documente slavoromâne târg. având deasupra două stele de aur cu cinci raze. spre nord. Târgul Tecuci a avut un privilegiu domnesc. pe fond albastru. aproximativ. până în vecinătatea satului Furceni. Hotarul moşiei se poate reconstitui. Nu sunt dovezi că a existat o asemenea „curte‖ la Tecuci. din ocina noastră (. A fost declarat municipiu în anul 1968. care încep să-şi dispute domnia.Tecuciul . hidronim de origine slavă având înţelesul de „a curge‖. Iliaş şi Ştefan. Spre răsărit până la satul Matosăşti. Consideraţiile istorice ale filologului ieşean. că s-a împăcat cu fratele său. S-a stabilit acum că moşia târgului se întindea. dregătorul domnesc care avea în grijă administrarea ţinutului Tecuci. Scurt istoric al oraşului Oraşul Tecuci este atestat documentar în anul 1134 ca târg şi punct de vamă. după părerea lui Conctantin C. fiind reprezentat în dreapta. pe fond roşu. Oraşul Tecuci. a demonstrat I. ca şi toate celelalte târguri ale Moldovei. iar la sud până la marginea din jos a cartierului Cernicari. dar sigur au fost vornici de târg. până se împacă în august 1435. a doua jumătate a secolului XIV. dându-i mai multe oraşe şi ocoalele lor între care şi Tecuciul. în vârful unei coline tot de argint. rezultă că Iliaş Voievod îi scrie regelui Poloniei. Aceasta este o veche stemă rectificată. Târgul Tecuci a fost şi reşedinţa starostelui. care duceau postavuri în Ţara Românească. „Şi i-am dat iubitului nostru frate. hotarul trecea şi peste Bârlad. iar în stânga. Dintr-un document de la 1 septembrie 1435 (anexa 1). necunoscut astăzi. Bogdan în 1897. care servea în vremurile cele mai vechi drept loc de veghe. ridicat în două labe spre dreapta. datorită dezvoltării unei aşezări rurale situate la confluenţa pârâului Tecucel cu râul Bârlad.

poet al luminii şi al soarelui — 22 martie 1914 . Pasărea de foc. Studii: 1939 . Vrăjitorul apelor. 1933. la revista ―Meşterul Manole‖. 1939-1942. 13 poezii de dragoste‖.apare antologia ―13 poeţi. coordonată de Ovid Caledoniu. Debutează cu poezie în revista ―Pegas‖. 1942.15 ianuarie 1975 Opere: Endymion. condusă de Vintilă Horia. şi e redactor împreună cu Virgil Carianopol şi Miron Suru. 1937. împreună cu Ştefan Baciu şi Vintilă Horia 1944-1974 a fost profeor de limba şi literature română la Tecuci Teama de moarte Teama de necunoscut Însingurarea Sensibilitatea Delicateţea Spaima de a fi trădat de cuvinte Absenţa divinităţii Ireversibilitatea timpului PAGINA 7 .Facultatea de Teologie 1944 . 1973.Facultatea de Litere Activitate: 1943 .IN MEMORIAM Ovid Caledoniu (pseudonim al lui Jean Florea Georgescu).

steaua şi căile strigă pe nume şi undă ne fac. fără teamă. Şi şoim te înalţi între pământ şi lună la cea dintâi chemare stâncă şi apă când ora tulbură în prag de furtună şi cerbi de lumină în tine se-adapă. legănat copac. Spre altceva o fugă crudă ne frământă Şi rătăcim adesea singuri printre gânduri. cristalină. lanul şi nopţile. În fiecare strigăt arde o dorinţă De împlinire nefirească şi lumină. Ci numai truda de-a ne înălţa spre ea. În fiecare lacrimă din vis se zbate Chemarea înălţimilor nemuritoare Şi frica tot mai mare de singurătate. De ridicare peste propria fiinţă Şi de cunoaştere înaltă. enigmaticul. ci goana după Necunoscutul ce nicicând nu-l vom avea. ce duc spre moarte. Ispitele pământului rămân departe Şi numai cerul. PAGINA 8 . Ci numai pentru frământările prea sfinte Şi bucuria unică de-a le râvni. ARS POETICA de Ion Siugariu lui Ovid Caledoniu Aici e numai luptă aspră pentru soare. lângă inima inimii necunoscut venit peste umerii aprinşi ai grădinilor. Nu ceea ce avem în noi. Şi ne atrage nemurirea din cuvinte Nu pentru ceea ce prin ea în vremi vom fi.IN MEMORIAM Un asfinţit Să cânţi pentru ultimul lângă tine venit în asfinţit ca mâinile mamelor pierdute. Să fii în tăcerea trezită ca păstăile soare din soare. Cum am porni spre înviere. Că nu dorita linişte ne preocupă. ne cheamă. Să ţii vara şi toamna – flacără dreaptă – din fagure să culegi belşug peste ţară şi pentru cei ce mâine în zori te aşteaptă să arzi – arcuş – pe-o nevăzută vioară. Pe albe cărărui pornim. E rugăciunea cea mai pură si mai sfântă Tăcută aplecare seara peste rânduri.

Profesor coordonator NANU MARIA PAGINA 8 . tes verts sommets Et leur fidele ombrage De la foi qui ne ment jamais De la constance et de la paix Mon beau sapin. que Noël planta chez nous Tout brillant de lumiere. Il faudra bien te couv ri r Dehors. par l'hiver. bois et guérets Sont dépouillés de leurs attraits Mon beau sapin.Crăciunul în versuri C'est la belle nuit de Noël La neige étend son manteau b l a n c Et les yeux levés vers le ciel A genoux les petits en fant s Avant de fermer les paupières Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir. que Noël planta chez nous Au saint anniversaire Joli sapin. Roi des forets Tu gardes ta parure. Roi des forets Que j'aime ta verdure! Quand. comme ils sont doux Et tes bonbons et tes joujoux Toi. tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi. Toi. tes verts sommets M'offrent la douce image. Mon beau sapin. Il me tarde tant que le j our se l è ve Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux j o u j o u x Que j e vois en rêve Et que j e t ' ai commandés REFRAIN Le marchand de sable est passé Les enfants vont faire dodo Et tu vas pouvoir commencer Avec ta hotte sur le dos Au son des cloches des églises Ta distribution de surprises REFRAIN Mon beau sapin.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. so bring some out here We wish you a Merry Christmas. Oh. Oh. Checking it twice. bring us a figgy pudding. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Gonna find out who's naughty or nice. Profesor: Enea-Haisler Ramona PAGINA 10 .Crăciunul în versuri You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town He's making a list. bring us a figgy pudding and a cup of good cheer We won't go until we get some. We won't go until we get some. We wish you a Merry Christmas. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. Oh. We won't go until we get some. bring us a figgy pudding. Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake With little tin horns and little toy drums Rooty toot toots and rummy tum tums Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake Goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming Santa Claus is coming Santa Claus is coming to town (Coming to town) Santa's a busy man he has no time to play He's got millions of stockings to fill on Christmas day (Santa Claus is coming to town) (Coming to town) (Santa Claus is coming to town) (Comïng to town) We wish you a Merry Christmas.

dar tu mi-ai pus degetul la gură şi mi-ai şoptit să tac. o zdreanţă albă ca a ta şi o mângâiere. care de care mai bogate. Ţi-am oferit haine frumoase şi călduroase din stofă scumpă. Te rog. Şi mai dă-mi alţi ochi! Unii prin care să te vadă şi cei din jurul meu când le voi da cadoul de Crăciun. mai captivante. mai îmbietoare. Lasă-mă sărac! Dă-mi o stradă pe care să cutreier. Ţi-am zis zeci de poveşti. clasa a XII-a A) PAGINA 11 . ce-şi ştiu singuri drumul. Şi te-ai întors. Ai ştiut însă să-mi iei cel mai de preţ lucru. Eu ţi-a îngăduit să locuieşti în ţinuturi de argint pictate cu aur şi cu pietre scumpe.Crăciunul în versuri Iubite bătrân. ţi-ai urmat drumul. anul acesta să-mi iei toate acele bogăţii care mă orbesc. O lacrimă. şi tu străbaţi oraşul pe jos. cu cele mai frumoase culori şi tu porţi zdrenţe dăruite. Desculţ. care de care mai măreţe. aşa cum nici în cele mai frumoase tablouri nu văd şi tu stai pe străzile reci. Poate te mai urci în tramvai sau în autobuz şi eşti aruncat la următoarea staţie din cauză că nu ai bilet. iubite bătrân! (Ştefăniu Giorgian. Ţi-am oferit sanie cu reni zdraveni.

clasa a V – a PAGINA 12 .Crăciunul în versuri Elev: Trifan Dănuţ.

clasa a V-a PAGINA 13 .Crăciunul în versuri Elev: Bugia Denisa.

a VI . Dintr-o dată văd că-i ziuă Şi iubirea-i spulberată. Ea timidă. cls a IX .a Elev: Bugia Denisa. a VI . cls a V-a Am visat că zbor prin stele Şi că văd un chip de fată. Radu Elena cls. Dealul de lapte pufos Derdeluş alunecos. Lacurile oglindite. Peste locul cel ceresc.a A PAGINA 14 .Crăciunul în versuri Iarba cea acoperită De zăpadă încălzită Fulgişorii iar plutesc. Faţa-i albă frumuşică. cu gură mică. Dintr-o dată văd lumina Şi-o căldură indignată. Ferestrele împodobite. Îmbracată-n straie grele Şi cu părul drept spre faţă.a Elev: Ioachim Petronele. uşor pleacă. Radu Elena cls. Ochii mari.

plăpând. clasa a XII-a D E micuţ. a VII . Vine iarna cea geroasă. Cip cirip. Postolache Miruna cls. Ninge lin. drăguţ. a VI . Dar nu poate intra. Păsările pleacă acasă Şi colindatori-aşteaptă Să colinde lumea-ntreagă.Crăciunul în versuri Fulguşorul este mic şi se-aşaza pe nisip.a Elev: Mihaela-Mădălina Gologan. clasa a VI-a PAGINA 15 . fulguşorul este plin Şi când vine la ferestre. Zici că-i iarna în poveste. Copilaşii sunt voioşi Că zăpada e luciasă Şi colindatori în casă. Lângă foc s-ar topi Şi ar dispărea. Făcut din zăpadă. Stă afară şi priveşte Ce se-ntâmplă-n casă. Savin Maria Elena clasa. Ar vrea şi el să stea cu noi.a Elev: Savin Elena .

clasa a IX-a B PAGINA 16 . Şi decât să se-mbolnvească Mai bine îi ţin în casă. iarnă friguroasă Tu ne ţii numai în casă Ai adus frigul şi gerul Şi-ai întunecat tot cerul. Drumurile-ai înfundat. hai! Fii o iarnă bună! Şi te du pentru o lună Ca să ne putem juca Cu zăpada dumneata! Mălairoş Laurenţiu clasa a V . Aşadar.a Elev: Cirimbei Andreea. De ce eşti aşa de rece. tu. Nu laşi vântul ca să plece? Să putem ieşi şi noi Să ne jucăm.Crăciunul în versuri Iarnă. Zăpadă multă ne-ai dat. Pomii goi i-ai îmbrăcat. Şi laşi soarele să plece? De ce vânt rece ne-ai dat De păsările-au plecat? Nu ţi-e milă de copii? Părinţii afară nu-i lasă Că e vreme friguroasă. să ne plimbăm Cu sania s-alunecăm? Deci. iarnă rece. Pasările au plecat.

"chip de rob luând" (Filipeni 2. Dumnezeu S-a întrupat. 7) şi S-a născut din Fecioara Maria. situat în Palestina. mai înainte a văzut şi a proorocit că acolo avea să Se pogoare și să Se nască Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer. 7). în peşteră săracă. Betleemul. se mai chema și cetatea lui David. a găsit adăpost într-o peşteră păstorească. Betleeme. cu Sfânta Treime. Betleemul.sau. S-a născut în cetatea Betleemului într-o iesle simplă. Maria.4). în timpul împăratului Octavian Augustus (Luca 2. 1-20). dar. nicidecum nu ești mai mic între fiii lui Iuda. Domnul nostru Iisus Hristos. numit în vechime și Efrata. pământul lui Iuda. Care va paşte pe poporul Meu Israel‖ (Miheia 5. Exista o proorocie că Betleemul va fi locul de naștere al Mântuitorului Iisus Hristos! Proorocul Miheia a spus. la jumătatea drumului între Ierusalim și Hebron. este o cetate mică. pentru mântuirea neamului omenesc. 1). însoţită de logodnicul său Iosif.Spiritualitate La "plinirea vremii" (Galateni 4. Dreptul Iosif şi Maria. Iisus. negăsindu-se loc de găzduire în cetate (Luca 2. unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul și unde Avraam a vorbit la stejarul Mamvri cu cei trei îngeri . unde L-a născut pe Pruncul Sfânt (Luca 2. Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Unul din Sfânta Treime. de către fericitul patriarh Iacov. (Matei 2. căci din tine va ieși Povăţuitorul. mama lui Iisus au venit din Nazaret în Betleem pentru recensământul poruncit de proconsulul Quirinius. căci într-însa s-a născut și a fost uns ca împărat marele strămoș după trup al Mântuitorului. Ne putem întreba de ce S-a născut Mântuitorul în Betleem. mai bine-zis. cu 4-500 de ani mai înainte de venirea lui Hristos în lume: ―Ș i tu. 6). Dar s-a mai numit si "Casa Pâinii". păscându-şi turmele de oi în acele locuri. care. PAGINA 17 . 1). Conform Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii.

magii au adus Pruncului daruri: aur. Duminica. întunecat de atâtea mii de ani. Duminica Sfinții Apostoli făceau Sfânta Liturghie.‖ Deşi tradiţia vorbeşte despre trei magi care au venit şi s-au închinat Pruncului Sfânt chiar în ziua Naşterii Sale (sau. Deşi sărbătorim Naşterea Domnului pe 25 decembrie în fiecare an. se pune întrebarea de ce S-a născut într-o peșteră. 10). câte sunt legate de ziua Duminicii! De aceea a sfințit Dumnezeu ziua Duminicii și cu Naşterea Sa. care luminează pe tot omul care va să vie în lume. pentru că în ziua aceasta a făcut Dumnezeu lumina.‖ Veacul de acum și mai ales cel de până la venirea lui Hristos era o noapte lungă. să risipească întunericul. Hristos S-a născut noaptea. Unde? În peșterile despre care a spus Isaia. tămâie. ca Aceluia ce avea să pătimească. ca să arate că El a venit să aducă lumină. S-a născut la miezul nopții. Tot Duminica s-a dat și Apocalipsa. Peştera este simbolul întunericului. Duminica a trimis Hristos pe Duhul Sfânt peste Sfinţii Săi ucenici si Apostoli. fără să precizeze numărul lor şi nici momentul precis la care au venit. dar şi în lumea care era în noapte. Sensul principal este unul duhovnicesc. în care lumea era oarbă. Ziua Domnului sau Ziua soarelui! Duminica S-a născut Hristos. Hristos a venit să aducă lumină şi în temniţa iadului. dincolo de aspectul istoric legat de faptul că până şi păgânii intuiau importanţa şi greutatea simbolică a acestei zile. 1). Duminica a înviat din morţi (Matei 28. să moară şi să fie îngropat cu smirna şi aromele aduse de femeile mironosiţe. pentru că Hristos era lumina cea adevărată.în veci cu întuneric sunt făcute. ca unui Dumnezeu. Imnografia sărbătorii înţelege aceste daruri ca pe nişte semne şi simboluri: aur. Duminica S-a botezat. cum arată Sfintii Părinți de la Sinodul de la Calcedon. Ziua întâi a săptămânii. când a zis: "Să se facă lumină" . Hristos nu S-a născut oricând. pentru că începând de acum ziua creşte şi noaptea scade. pentru că Hristos este împărat. că zice marele Apostol Pavel: ―Întunericul veacului acestuia. cei mai mulţi teologi sunt de părere că aceasta nu ar fi data reală a Naşterii Domnului şi că ar avea legătură cu serbările păgâne care cădeau în această zi a solstiţiului. Oricum ar fi. 11). smirnă şi tămâie (Matei 2. 3). Şi la fel de important este faptul că. în Tradiţia Bisericii Romano-Catolice.și a fost lumină! (Facerea 1. stând în întunericul slujirii la idoli şi al păcatului. Redacţia PAGINA 18 . douăsprezece zile mai târziu). ci duminica! Sfânta Scriptură vorbeşte despre ziua în care a făcut Dumnezeu lumina.Spiritualitate De asemeni. şi smirnă. la miezul nopţii şi în peşteră. simbolic. ca să lumineze peșterile întunericului veacului aceluia. Ș i a venit să risipească întunericul din peșterile iadului și întunericul păcatului de pe fața pământului. El de la început era lumina lumii și a venit să lumineze și să strălucească în toate părțile cu razele soarelui dumnezeirii Sale. căci zice: ―peșterile lor . după unii Părinţi. pentru că Sfântul Evanghelist Ioan zice: ―Am fost în duh în zi de Duminică‖ (1. Iată dar. Însă nu este întâmplătoare aşezarea sărbătorii Naşterii Domnului în această zi. Sfânta Scriptură vorbeşte despre mai mulţi înţelepţi care au venit şi I s-au închinat (Matei 2).vorbește de peșterile iadului .

Moş Crăciun. Moş Crăciun. Moş Crăciun cu plete dalbe. Colinde 1. PAGINA 19 . Încotro vrei să apuci? Ţi-aş cânta florile dalbe. 2. 3. Moş Crăciun.Colinde. Moş Crăciun. Din bătrâni se povesteşte. Moş Crăciun. Moş Crăciun cu plete dalbe. Moş Crăciun. De la noi să nu te duci. Că-n toţi anii negreşit Moş Crăciun pribeag soseşte Niciodată n-a lipsit. A sosit de prin nămeţi Şi aduce daruri multe La fetiţe şi băieţi.

Bucuroşi intrară Şi se închinară. Daruri pregătite Lui Cristos menite Dat-au fiecare Cu iubire mare. Preanevinovata. Steaua cum zăriră Magii. 3. Ca o taină mare. Steaua străluceşte Nouă ne vesteşte.Colinde. 5. După ce sosiră Şi pe prunc găsiră. PAGINA 20 . Fecioara Maria Naşte pe Mesia. 2. 4. Steaua sus răsare. şi porniră După sfânta-i rază Pe Cristos să-l vază. Colinde 1. Astăzi Preacurata.

În vârful bradului a apărut şi ―Steaua Betleemului‖.astfel bradul va arăta mai frumos. în faţa unei biserici. steluţe şi păsări. atunci şi ele vor fi vizibile. clopoţei şi steluţe. globuri din sticlă. toţi brazii de Crăciun erau împodobiţi cu îngeraşi. globurile care simbolizează fructul oprit. suprafaţa cărora este acoperită cu un strat subţire de metale preţioase de calitate superioară. deja erau importate din Germania ornamente pentru pomii de Crăciun. În al doilea rând. Încă o tendinţă considerată importantă. Înainte de a pune globul pe brad. nu vă leneviţi să îi faceţi la bază o fundiţă din acelaşi fir . În Suedia. în secolul al XVI-lea). fulgii şi ghirlandele din sticlă. înfăţişând animale şi feţe de copii. pentru o s ă r b ă t o a r e adevărată de Crăciun trebuie pregătită şi casa. iar diversele figurine din aluat şi biscuiţii aduc aminte de prescura folosită la împărtăşanie. transparente. În primul rând. Ei credeau că în crengile veşnic verzi ale bradului trăiesc spirite şi. trebuia să le faci un omagiu. în 1831. steluţe şi diverse forme geometrice. becuri colorate şi strălucitoare. Obiceiul de a împodobi bradul vine din Germania (se pare că primii creştini care au adus brazi împodobiţi în casele lor au fost nemţii. Împodobind bradul. În Danemarca se foloseau steguleţe. făcute manual. astăzi este la modă tot ce e neobi şnuit . Dar revenind la discuţia noastră despre jucării şi decoraţiuni. şi nici bradul nu va fi acoperit. În secolul al XIX-lea. ghirlande şi beculeţe.Crăciunul la tine acasă Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru toţi oamenii credincioşi şi de aceea toată lumea se pregăteşte cu multă bucurie şi dăruire pentru acest moment. Tradiţia de a decora casa pentru Crăciun şi Revelion are adânci rădăcini istorice. care creează impresia unui strat de gheaţă format pe crengile bradului. PAGINA 20 . şi americanii adoptă moda brazilor împodobiţi. Primul brad a fost împodobit în Pennsylvania. care pot fi cumpărate în magazine. nu încărcaţi bradul cu foarte multe decoraţii. sau chiar roşii. De asemenea. sau ―ţurţurii‖. vâscul. împodobind bradul. De exemplu. de exemplu: în tonuri argintii sau aurii. ornamentele pentru brad erau făcute din lemn vopsit. podobirea acestuia a devenit un obicei şi în alte ţări. Lituanienii împodobeau brazii cu mici colivii de păsări. Mai târziu. lila. este decorarea bradului într-o singură gamă de culori. agăţaţi globurile pe niveluri diferite şi pe fire lungi (5-8 cm). din care a muşcat Eva. În Polonia. un element decorativ obligatoriu folosit în împodobirea bradului. Pe lângă masa frumos aranjată. În 1890. după cum o spun designerii. nu trebuie să vă scape câteva reguli de bază. albastru. este şi el prezent la această sărbătoare. altfel toată frumuseţea şi prospeţimea lui va fi ascunsă sub o greutate mare de globuri. Japonezii creştini foloseau lanterne din hârtie. Iar la sfârşit adăugaţi beteală şi ghirlande. cadourile pregătite pentru cei dragi şi bradul împodobit. nu trebuie uitate lumânările care dau o atmosferă plăcută şi spirituală interiorului. pentru a-i mulţumi.

În fine. ajungând pe înalte culmi de perfecţiune artistică. Psihicul individului se află sub puternica influenţă a mediului ambiant. Apoi. Germenii de imaginaţie spontană se pot manifesta şi în jocurile unui sportiv. spirit de observaţie. inteligenţă. rolul unor predispoziţii ereditare. idei. pentru a inventa ceva. sămânţa roditoare a creativităţii o constituie imaginaţia. trăirile particulare. în metaforele folosite. ce constă în bogăţia asociaţiilor de imagini.ce poate fi privită ca o componentă a unei atitudini creative. Apoi se distinge flexibilitatea. nou. creând combinaţii. iar talentele care există întotdeauna în sânul unui popor au avut condiţii optime de înflorire. cât şi în cel al inteligenţei. Apare astfel problema rolului eredităţii şi al mediului în formarea lor. amintirile. Sâmburele. e nevoie de un efort de lungă durată. adică uşurinţa cu care o persoană e capabilă să schimbe punctual de vedere în abordarea unei situaţii. Aceste cerinţe pot explica avântul artelor plastice din Italia în secolele al XV-lea. Una dintre ele este fluiditatea. S-au creat şcoli de pictură şi sculptură. neaşteptat. al XVI-lea: atunci negustorii se îmbogăţiseră şi îşi clădeau palate pe care le doreau împodobite cu alese picturi şi sculpturi. prin originalitatea soluţiilor. memoria. ci şi în emoţia. aşa cum realizează un om de ştiinţă. Originalitatea este indicele principal al caracterului creator al unui produs material sau ideal.‖ Experienţa cea mai fructuoasă este aceea directă. concepţiile profesorilor îşi pun pecetea asupra creaţiilor elevilor lor.Abilităţi Factorii creativităţii sunt: factori intelectuali. Mai mult. Factori de personalitate. pentru a aduce o contribuţie deosebită. absurde. În portretul omului creativ. şi în filosofie. şi în lingvistică. ―geniul este numai 1% inspiraţie. prezenţa imaginaţiei se afirmă prin anumite caracteristici ale intelectului său. când luăm un contact nemijlocit cu obiectele. plăsmuri variate. o perseverenţă îndelungată. a unei probleme. inutile. ori când discutăm pe viu cu oameni. ideile noastre. Originalitatea unui poet ca Marin Sorescu nu stă numai în imaginile. Profesor: Păiş Florica PAGINA 22 . în special a celui social. prezenţa imaginaţiei se face simţită. Creativitatea se bazează pe memorie. prin raritatea statistică a unei idei. Atât în domeniul imaginaţiei. în special. faptele. noi. însă. factori de personalitate şi factori externi. 99% fiind transpiraţie. sunt aptitudini. ori de idei care inundă conştiinţa umană. gândirea). constituind izvorul principal al imaginaţiei creatoare de valori. Creativitatea presupune nu numai aptitudini: din cele arătate rezultă rolul exerciţiului. acea funcţie care transformă impresiile. Privite prin prisma calităţilor persoanei şi a randamentului. gândire. Drept factor al creativităţii mai este considerată şi sensibilitatea la problem. ceea ce implică o voinţă formată. Este un neastâmpăr pozitiv care generează meritorii eforturi creatoare Factori externi . evenimentele. funcţiile menţionate mai sus (imaginaţia. Mai întâi. motivaţia unei personae este în funcţie de cerinţele sociale. prin caracterul ei neobişnuit. De fapt. altele. unele incongruente. Este implicată imaginaţia şi în matematică. al muncii perseverente. după cum se caracterizaeză creaţia marilor balerini. chiar când aceştia se ridică împotriva ideilor ce li s-au prezentat. nu există un temei pentru a distinge imaginarea unei melodii de cea a îmbinării unor date.

pentru a fi PAGINA 23 . o bucată de sfoară. apoi se prind fâşiile de hârtie creponată. 4) Pânza astfel decorată se prinde de capul caprei (cu cuişoare). 2) Se prind elementele de lemn între ele în felul următor: capul şi botul se leagă printr-o sârmă ce trece prin găurile arătate în figura anterioară. Se taie şi hârtia creponată în fâşii subţiri şi lungi. un băţ care să susţină capul caprei. Urechile se prind cu aracet în spaţiile special destinate din ―capul caprei‖. beteală.Abilităţi 1) Materiale necesare: două bucăţi de lemn sculptate ca în figura alăturată. două bucăţi mai mici de lemn care să intre în orificiile pentru urechi. o bucată de pânză albă. Botul i se ataşează un clopoţel în loc de barbă. un clopoţel. un băţ de susţinere. Botului i se ataşează o sfoară 3) Pânza albă se pliază la unul din colţuri şi se decorează cu beteală colorată. De cap se va prinde. la marginea posterioară. hârtie creponată. închipuind botul şi capul caprei.

înlatură benzile. Aplică două straturi de oja de o culoare neutră. pentru a da senzaţia de unitate. foloseşte ondulatorul pentru a obtţne textura vălurita a şuviţelor. După ce părul capătă buclele dorite. apoi prinde câteva şuviţe din nodul superior de cel de la baza cefei. care să urmeze conturul natural. se potriveşte oricărei ocazii. După ce se usucă. perciunii strânşi într-o coadă perfectă şi şuviţele de la ceafă libere. perfect asortate cu nuanţa firelor tale. La final. O manichiură naturală. Unghiile sunt o carte de vizită pentru oricine şi de aceea ele necesită o atenţie deosebită. aplică spray pentru volum pe partea superioară a coafurii. Începe operaţiunea prin exfolierea unghiilor (foloseşte crema pentru corp) şi continuă cu pilirea lor şi îndepărtarea cuticulelor.com PAGINA 24 . Coc dublu Cocul dublu este secretul care scoate din anonimat o coafură. Lasă vârfurile libere şi răsuceşte-le. precum cea franţuzească. îţi poţi transformă părul tău lung într-o capodoperă! Descoperă câteva coafuri interesante şi uşor de făcut la tine acasă. bine întinse.Hair . desenează o dungă albă. apoi acoperă cu această coadă formată cu ajutorul perciunilor. cu ajutorul unor benzi protectoare. Triplu chic O coafuraă înaltă. este cu atât mai bine. Adopta un look futurist.style Cu inspiratie. Dacă ai părul ondulat natural. chef de joacă şi câteva produse de styling. Al doilea strat se aplică după uscarea primului. Apoi. Sursa: http://cosmetics. Tapează bretonul cu o perie specială. Fixează cu agrafe de coc. mai aplică un strat subţire de lac. împarte şuviţele în două părţi egale şi prinde-o pe fiecare cu un elastic rezistent. Aplică un strat protector de lac de unghii şi lasă-l să se usuce bine.graphicbull. La sfârşit. cu laterale bine definite şi fire întinse perfect. de efect! Împarte părul în trei – bretonul gros. Dacă firele tale sunt drepte.

. e stricată. Respectaţi. răutatea e la îndemâna oricui! 5. Toţi tac. În timp ce se chinuia să o repare trece un elev pe lângă el: .Marinescu.. doamna profesoară. Dacă mâine va fi prea târziu.Geografia. tu nu scrii? . atunci faceţi ce trebuie făcut.Întrebare de nota 10 .La pagina 75. .Întrebare de nota 8 .Ce studiezi acolo? . aştept să-mi vină secretara. Zâmbiţi! Oamenii care zâmbesc sunt frumoşi! PAGINA 25 . Profesoara întreabă: . Unul singur stă cu mâinile încrucişate la piept şi meditează.Tată. dacă vă spun ce are maşina îmi daţi 50 de lei? .Bă.Poţi să-mi spui şi mie unde se află Brazilia? . tu ştii să scrii cu ochii închişi? . . nu duşmani! 6.La ce obiect daţi examen?. de aici.Umor Într-o zi unui om i s-a stricat maşina. Ia banii! Ce are maşina? .. atunci sting lumina să-mi semnezi şi mie carnetul de note. ca să fiţi respectaţi! 2.Ce culoare are manualul? Din ultimul rând de bănci se aude o voce disperată: . Toţi elevii scriu cu spor la lucrarea ―Ce aş face dacă aş fi patron?‖. .Haide nenea. .Nu ştiu. Mai târziu acelaşi elev: . profa şi-a pus în cap să ne pice pe toţi.Fugi mă.. azi! 3. nu în ceea ce ai! 4.Nenea. Îngroşaţi rândurile oamenilor buni. să încerc.Bine. . Valoarea ta stă în ceea ce eşti. Sfaturi pentru adolescenţi: 1.Cum mă cheamă pe mine? Toţi elevii tac. nenea dacă vă spun ce are masina îmi daţi 50 de lei? .Nu.Păi. Examen într-o şcoală.Întrebare de nota 5 .Bine mă. . Un copil îl întreabă pe tatăl său: . Şcoala e un loc unde ar trebui să vă faceţi prieteni.

c. păstorii de lângă Betleem.c. 6. b. aceasta locuia în: a. Betleem. uciderea lui Ioan Botezătorul. 4. Primii care au aflat despre Naşterea Mântuitorului. Nazaret.a. steaua minunată ce apăruse pe cer. c.a. Arhiereu (Preot). uciderea pruncilor. Cei trei crai care s-au închinat pruncului Iisus . 9. c. b. c. Vestea cea bună a Naşterii Mântuitorului este relatată în: a. b. Levi. Pe 25 Decembrie sărbătorim: a. Evanghelii. b.b.a.c. Crăciunul. 8 . Irod cel Mare. 10 . Fiu al Fecioarei Maria. Împăratul care a dat poruncă să se facă recensământul populației în vremea naşterii Lui Hristos este: a. Ierusalim. Traian. I-au adus daruri ca unui: a. Octavian Augustus. 7. b. c. c. 9 . Împărat. oamenii din Betleem. au fost: a. Sfânta Scriptură. c. b. c. 5.Sa descoperim! Alegeţi răspunsul/răspunsurile corecte: 1. Naşterea Domnului.a .Om . de la îngeri. 8. b. c. Fiul lui Dumnezeu. b. Înalțarea Domnului la cer. 3. c. 4 . . b.c . b. Dumnezeu . c. Fecioara Maria şi bătrânul Iosif erau din neamul lui: a.întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria. uciderea magilor. Irod ce Mare a ordonat : a.b. Titus. 3 .a.c. cei trei magi. b.b. PAGINA 26 Răspunsuri corecte: 1 . 7 . Iuda. 6 . Noul Testament. oamenii lui Irod cel Mare. 5 .b.a. 2 . Magii au fost călăuziţi spre locul naşterii lui Mesia de: a. 10.a. Iisus Hristos. Mântuitorul lumii este: a. Prooroc (Profet). Când Arhanghelul Gavriil a vesti-o pe Fecioara Maria că va naşte pe Mesia . David. 2.

fericire. În plus. din anul acesta. dându-i senzaţia că mâncarea este foarte bună. orice am spune. Sfântul Ştefan. pentru că sunt mai puţin ofensive. Alături de toate urările de sănătate. cu zahărul brun sau. cozonaci si plăcinte. verdeţuri şi alte ingrediente necesare pentru ducerea la bun sfârşit a meniurilor pe care şi le-au propus. Este un fel de mândrie a românului ca la sărbătorile mari de peste an mesele să fie pline cu bucate tradiţionale: sarmale. Sfântul Vasile. În ceea ce priveşte băuturile răcoritoare. Renunţă să le dai micuţilor prea multe mâncăruri grele din carne de porc şi. pentru că au în compoziţie glutamat de sodiu (E 621). pentru toate aceste zile speciale de peste an. pe care îl foloseşti pentru a prepara cozonaci. Soborul Maicii Domnului. cârnaţi. pe deasupra. făcute în casă. este vorba de un şir întreg de sărbători care vin una după alta într-o perioadă relativ scurtă: Sfântul Ierarh Nicolae. renunţă la prăjelile în exces. Produsele „de-a gata‖ din marile magazine sunt utile în restul anului. ne alimentăm si sănătos. se apucă de bucătărit în stil mare. să înlocuieşti zahărul alb. Preferabile sunt sucurile naturale. gospodinele cumpără cantităţi uriaşe de carne.revistafelicia. nu-ţi recomand să folosesti îndulcitori artificiali pentru că nu sunt deloc buni pentru sănătate. este de preferat să renunţi la tonele de sucuri colorate şi acidulate.Sfaturi “ECO” Vin Sărbătorile. pierdem legătura cu bucătăria si aragazul. legume. ulei. ouă. Lasă în rafturile magazinelor pliculeţele cu verdeţuri artificiale sau cuburile concentrate.ro PAGINA 27 . si sănătoase: Încearcă. în graba de zi cu zi. acolo unde reţeta nu suferă modificări. Şi. dat fiind faptul că au o compoziţie bazată pe coloranţi sintetici şi pe îndulcitori artificiali. De fapt. Zahărul brun şi mierea sunt mai naturale şi afectează mai puţin stomacul. îţi propun câteva sfaturi pentru ca mâncărurile să fie si savuroase. când. iar gospodinele cu mânecile suflecate şi cu sorţul pus. de asemenea. dar nu şi de Sărbători. copiilor. care acţionează asupra creierului uman. mâncarea tradiţională românească are savoarea ei specifică şi care nu poate fi înlocuită cu niciun alt preparat cumpărat gata făcut de la supermarket. Acestea nu fac deloc bine nici adulţilor şi. fursecuri şi alte deserturi. prăjituri. Nasterea Domnului (Crăciunul). Profesor: Grigore Iuliana www. plăcinte. cu atât mai puţin. armonie şi dragoste pe care le transmit din inimă. făină. cu mierea de albine. şi băuturile neacidulate. pentru că nu aduc niciun beneficiu organismului. ciorbe. piftie. vin Sărbătorile! Şi ne pregătim intens pentru ele! Trece şi postul Crăciunului. zăhăr. Obiceiul gătitului pentru Sărbători nu s-a pierdut încă şi. Aceeasi savoare o putem obţine folosind verdeţurile naturale cumpărate de la piaţă şi. un aditiv deosebit de periculos pentru organism. care produc adevărate dezastre în organism.

Se pun in oala de pamant etaje de sarmale impartite cu straturi de varza acoperita cu rosii. iar restul se toaca fideluta cateva crengute de cimbru Mod de preparare: 1. Ingrediente si cantitati: Pentru umplutura: 500 grame de carne tocata de porc 500 grame de carne tocata de vaca 4 linguri cu orez 2 cepe tocate si calite 2 linguri cu untura sare. Se dau la cuptor sau pe marginea plitei minimum 3-4 ore. Reteta este preluata din volumul "Bucate.Retete traditionale Ti se pare complicat sa pregatesti sarmalute? Daca urmaresti cu atentie instructiunile de mai jos. vei vedea ca nu este deloc dificil. cu mamaliguta. iar intre ele si cate o ramurica de cimbru. piper macinat si marar tocat Pentru sos: 1 lingura cu untura 1 litru de bors (sau cat sa acopere sarmalele) 1 ceasca cu bulion de rosii Varza: 1 varza acra. 2. Profesor: Danilă Lavinia PAGINA 28 . din care frunzele bune merg la sarmale. scrisa de Radu Anton Roman si aparuta la editura Paideia. Ultimul strat e de varza. Sarmalutele moldovenesti se fac cat mai mici si mai indesate. vinuri si obiceiuri romanesti". apoi se servesc calde. din carnuri felurite.

Adăugăm în compoziţia de fursecuri două linguriţe de esenţa de rom şi trei linguriţe de cacao. După ce s-a mai topit margarina. adăugăm cele trei ouă şi o jumătate de cană cu zahăr. o punem într-un vas. Dăm fursecurilor forma dorită şi apoi le punem în tavă. începem să adaugăm treptat făina în compoziţia de fursecuri. după ce s-a încorporat cacaua. fursecurile au deja suficientă grăsime în compoziţie şi nu se vor prinde. Într-un alt vas amestecăm făina cu praful de copt şi. în funcţie de cuptor. Aluatul de fursecuri obţinut la final trebuie să fie tare şi să nu se lipească de mâini. 500g) pentru glazură: 80 g zahăr pudră 2-3 linguri de apă Modul de preparare a reţetei: Cu o oră-două înainte de a începe să preparăm reţeta de fursecuri cu cacao. Pentru glazura fursecurilor amestecăm zahărul pudră cu două sau trei linguri de apă până ce vom obţine o compoziţie lucioasă şi omogenă. Amestecăm compoziţia de fursecuri până când se topeşte zahărul şi "se desface" margarina. Încingem cuptorul şi coacem fursecurile cu cacao la foc mediu aproximativ 20 de minute. apoi continuăm să amestecăm. După ce terminăm de presarat făina. Profesor: Danilă Lavinia PAGINA 29 . Cu glazura astfel obţinută decorăm apoi fursecurile folosindu-ne îndemânarea şi inspiraţia.Reţete tradiţonale Ingrediente reţetă Fursecuri cu cacao şi glazură: 1/2 pachet margarină 3 linguriţe cacao 1/2 cană zahăr 3 ouă 2 linguriţe esenţă de rom un praf de copt faină cât cuprinde (aprox. Tava în care urmează să coacem fursecurile nu trebuie unsă. frământăm foarte bine cu mâinile aluatul de fursecuri (şi ne asigurăm că s-au încorporat toate bucăţelele de margarină). va trebui să scoatem margarina din frigider şi să o lăsăm să se tempereze (la temperatura camerei).

decât culoarea…. în 1939 tritiu.Din lumea ştiinţei. Ştiaţi că? Scoarţa Pământului conţine de 800 de ori mai mult uraniu decât aur şi de 40 de ori mai mult decât argint? Analizele chimice au arătat că şi meteoriţii veniţi din spaţiul cosmic. chimistul englez Humphry Davy a prezentat în faţa Societăţii Regale de Ştiinţe un memoriu în care anunţa natura elementară a clorului? Reactivitatea chimică a fluorului este neobişnuit de mare? Cu hidrogenul se combină la o temperatură foarte joasă. În combinaţie cu oxigenul. Hidrogenul molecular nu este o otravă. carbon etc? Ştiaţi că? La 15 noiembrie 1801. trandafirii. iar în 1963 ceilalţi doi izotopi. dar nici nu întreţine viaţa? Ştiaţi că? Oxigenul este elementul cel mai răspândit în natură? Ozonul este o varietate de oxigen? Molecula lui este formată din trei atomi.violetă?! Violetele roşii sau verzi se prepară tratând florile natural cu o soluţie de acid clorhidric sau de amoniac.4 ori mai uşor decât aerul este folosit la umplerea baloanelor meteorologice. sulf. Hidrogenul este cel mai uşor dintre toate gazele? Fiind de 14. Profesor : Violeta Trofin PAGINA 30 . iar filtrarea şi sublimarea ca metode de separare a substanţelor? În 1774 chimistul suedez G.. Ştiaţi că? De la chimistul arab Gebel (720-812) datează folosirea cristalizării în scopul purificării substanţelor chimice. chiar în stare lichidă la -252° C cu explozie violentă? O soluţie apoasă de amidon dă cu iodul. deuteriul si tritiul dau apă? O ―apă grea‖ şi o ―apă supragrea‖. Însuşirea de a apărea în mai multe varietăţi sau modificaţii.. Trebuie ştiut că şi stânjeneii. conţin uraniu? Ştiaţi că? Violetele pot avea şi alte culori.. fosfor. chiar în concentraţii foarte mici o coloraţie albastră? Reacţia este folosită în chimia analitică pentru recunoaşterea acestui element. arsen. numită ―alotropie‖ se întâlneşte şi la telur. Ştiaţi că? Hidrogenul mai are patru fraţi? În anul 1933 a fost izolat deuteriu. iar un an mai târziu Schelle îl izolează din oase printr-o metodă folosită şi astăzi? În organism cantitatea de calciu şi fosfor oscilează cantităţii în funcţie de oră? Astfel încât în jurul orei 11 dimineaţa în organismul uman se găseşte cel mai redus procent de calciu. Gahn arată că fosforul este constituent al oaselor. garoafele îşi schimbă de asemenea culoarea sub influenţa acestor substanţe chimice. gladiolele.

Fiţi atenţi! . o găsiţi voi) Din colecţia de noutăţi matematice . EXEMPLU: 573*999=572427 EXERCIŢII: a. prin faptul că indică numărul zilelor dintr-un an. dar poate. are mare importanţă pentru calendarul nostru bazat pe săptămână de 7 zile..în urma înmulţirii se obţine un produs format din şase cifre. Numărul 365: Numărul 365 este remarcat. . micşorat cu o unitate. înainte de toate. care nu este legată de calendar: 365= adică. în împărţirea cu 7 el dă rest 1. 365 este egal cu suma pătratelor a trei numere naturale consecutive începând cu 10. 1. . 981·999= (Demonstraţia în numărul viitor al revistei. Trei de nouă O particularitate curioasă a numărului 999 se manifestă la înmulţirea lui cu orice alt număr format din trei cifre.primele trei cifre reprezintă numărul pe care l-am înmulţit cu 999. Verificaţi: =? .profesor Trofin Emilian PAGINA 31 .următoarele trei cifre le completează pe primele până la 9. Mai departe. această particularitate a numărului 365. intitulat ―o problemă grea‖ 3. deşi aparent neesenţială. O inegalitate utilă: Pentru orice pereche de numere naturale m şi n cu proprietatea 2<m<n avem: > (determinaţia o vom da cu numărul viitor al revistei) 2. 947·999= b. 509·999= c..Din lumea ştiinţei. O altă particularitate a numărului 365. Rezolvaţi: Acest exerciţiu apare în tabloul pictorului rus Bogdanov.

Dar iată că mulţi. De ce incep adolescentii sa fumeze. devin cu totul şi cu totul altceva decât aşteaptă societatea şi familiile lor de la ei. la un motiv. Rezultatul presiunii grupului. poate a unei ocupatii.. Pe lângă cei 7 eventuali ani de acasă. in care toti ceilalti adolescenti fac asta sau sustin ca fac. Dintre toate aceste droguri ne oprim asupra substantelor etnobotanice. Plantele psihogene sau psihotrope sunt acele plante care produc schimbări în ceea ce priveşte modul de gândire. ambiţii şi prejudecăţi pe care trebuie să le discearnă obiectiv ca să poată face diferenţa între ce e rău şi ce e bine. sa bea. Un mod de a se "distra" in absenta altor activitati placute. ci mai degraba o conduita de risc.. de a simti puternic incalcand interdictia.. Ce ar insemna in cazul adolescentilor debutul acestor comportamente? O imitare a adultilor. am vrut sa vad cum e". cafeină sau mentol. persoanelor admirate de adolescenti. prea mulţi. de a percepe lucrurile din jur sau dispoziţia persoanelor care le utilizează. Pe langa aceste ingrediente s-au descoperit impuritati si diverse substante chimice cu potential toxic. Ce contin substantele etnobotanice? Teoretic sunt amestecuri de plante. de a iesi in evidenta. tutun si droguri a luat forma unui fenomen social in tara noastra. O modalitate de a atrage atentia. interesante. adolescentul se trezeşte aruncat în mijlocul unei lumi pline de tentaţii. sa se drogheze? Intotdeauna "De ce?" trimite la o cauza.Educaţie pentru sănătate Pe fondul unor probleme sociale si a mentalitatilor exista disfunctii sociale. reziduuri de metale grele. Acest termen este folosit in mod abuziv.din care pot deriva intregi grupe de substante psihoactive). o cautare a altceva. se lauda sau ii dispretuiesc pe cei care "inca" nu fumeaza si nu beau. Ce sunt “etnobotanicele?” “Etnobotanice” vine de la faptul ca civilizatia moderna a redescoperit diverse plante cu efect psihotrop studiind traditiile stravechi ale unor popoare din Africa sau America de Sud si Centrala. importanţa prieteniei şi se gândeşte deja la ceea ce vrea să facă cu viaţa lui. iar pentru a masca adăugarea componenţilor chimici sintetici. o razbunare. Dar termenul de «etnobotanica » nu are nimic in comun cu aceste substante care au efecte similare drogurilor si inhibă emisfera cerebrala stângă unde se găsesc funcţiile ce ţin de raţionalitate.. ca un paravan pentru comercializarea acelor produse cu efect halucinogen. Curiozitatea : "Am vrut sa incerc. o sfidare. pentru a intelege mai bine efectul lor asupra organismului uman. atractive. de a "te da mare". Astfel. Ce sunt drogurile? Conform Dictionarului de psihologie Larousse. Doar ca o substanta nociva nu este satisfacerea unei curiozitati. in urma unor teste foarte amanuntite s-au descoperit diverse substante. Substanţele pot fi de sute de ori mai puternice decât THC. învaţă deja valoarea banilor. la o explicatie. prin drog se intelege orice produs sintetic ce altereaza modul de functionare al organismului si/ sau starea emotionala a individului si comportamentul acestuia. cum ar fi cele inrudite cu THC ( din marijuana) sau PEA (fenitilamina. starurilor. precum vitamina E. periculoase pentru organism. PAGINA 32 . Consumul de alcool. profesorilor. de a castiga admiratia colegilor. a parintilor. producătorii completează amestecul cu o cantitate mare de substanţe care nu prezintă niciun risc. care conduc la aparitia comportamentelor individuale de risc. populatia cea mai expusa acestui comportament de risc fiind adolescentii si tinerii. Practic. poate a unei placeri.

Încetinirea ritmului cardiac. dacă stau şi mă gândesc. Voi credeţi că distractţa constă în a consuma alcool şi nu numai atat. Elev: mihaela-madalina gologan. Pot induce atât tulburări psihice. vreau să vă spun vouă. distrugerea echilibrului hormonal. ar fi o soluţie: cum ar fi. Dacă începi de la o vârsta fragedă să consumi alcool. pierderi de memorie. angoasă. memoriei. există riscul ca unele efecte să rămână pe termen lung sau chiar pe viaţa. tutunul sau cafeaua nu lipsesc şi. cafea. atât pentru ei înşişi. Sentiment de depersonalizare. ► riscul dat de toxicitatea substanţelor contaminante (rămase din procesul de producţie sau ascundere a substanţelor active). Sunt foarte puţine persoane capabile să controleze aceste substanţe şi să nu facă abuz de ele. că am avut probleme de sănătate şi e foarte greu. tristeţe. ficat. Tremurături ale corpului. Dar.Educaţie pentru sănătate Ce efecte au substanţele etnobotanice? Efecte fizice: Senzaţie de greaţă şi vărsături. euforie. paranoia. în timp. Rezultă depresie. care pot lăsa sechele pe termen lung şi pot distruge. ar fi cel mai bine să te rogi lui Dumnezeu să te ajute sau să ceri ajutorul unui specialist. dacă nici asta nu o să meargă. Îmi doresc să nu va mai bateţi joc de viaţa voastră. clasa a xii-a d PAGINA 33 . Efectele psihice: Râs fără motiv. boli de rinichi. plămâni. Şi… să nu uităm! Din cauza etnobotanicelor… se moare! Psiholog scolar: Popoiu Livia Simona În primul rând. ► tulburările de personalitate apărute la uzul cronic (regulat) al acestor substante. probleme de raţionament logic. Hipertermie: transpiraţie excesivă. Care sunt riscurile consumului de substanţe etnobotanice? ► riscul derivat din efectul propriu-zis: senzaţia plăcută este dată de o tulburare masivă a funcţionării sistemelor de neurotransmiţători. zone întregi din creier. tutun vă zic sincer că nu mai puteţi să vă lasaţi de ele. Frică. Foarte important este ca din cauza halucinațiilor. cât şi pentru cei din jur. Hipotensiune arterială. consumatorii pot deveni un pericol. Dureri musculare. Dilatarea pupilelor. cititorilor. Distorsiuni spaţio-temporale. să nu mai intri în cluburi unde alcoolul. iritabilitate. atenţiei. Iluzia de ieşire din corp. asupra concentrării. Chiar şi la cineva care crede că ştie ce face. chiar dacă nu ai mai vrea să consumi. cu efecte devastatoare asupra capacităţii de a simţi plăcere fără ajutorul drogului. Iluzii senzoriale şi halucinaţii. relaxare. clarviziuni. dar şi boli cum ar fi cancerul. lipsa de voinţa. Imposibilitatea de a se concentra. Senzaţie de omniscienta (persoana se crede atotcunoscătoare). senzaţie de moarte iminentă.

potrivit ordinului ministrului educaţiei.30 mai 2012: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 1 iunie 2012: Încheierea cursurilor pentru clasa a XIIa/a XIII-a 11 .proba A 13 .probă scrisă 8 iulie 2012: Afişarea rezultatelor 9 iulie 2012: Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 12:00) 10 -12 iulie 2012: Rezolvarea contestaţiilor 13 iulie 2012: Afişarea rezultatelor finale Sesiunea august-septembrie 2012 16 .20 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 20-21 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română proba A 20-22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă proba B 21 -22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională proba C 23 .proba C 2 iulie 2012: Limba şi literatura română . aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.proba D 27 august 2012: Limba şi literatura română .proba E)d) .CALENDARUL EXAMENULUI DE Examenul de bacalaureat . Sesiunea iunie-iulie 2012 28 .13 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română .2012 se va desfăşura dupa metodologia de organizare şi desfăşurare a celui din 2011. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2012 sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru examenul de bacalaureat 2011.27 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională .probă scrisă 2 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 .proba E)d) .proba scrisă 28 august 2012: Limba şi literatura maternă .15 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă .proba E)b) probă scrisă 4 iulie 2012: Proba obligatorie a profilului .24 august 2012: Evaluarea competenţelor digitale .6 iulie.probă scrisă 6 iulie 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării .proba B 18 .probă scrisă 29 august 2012: Proba obligatorie a profilului proba E)c) .proba E)a) probă scrisă 3 iulie 2012: Limba şi literatura maternă .22 iunie 2012: Evaluarea competenţelor digitale proba D 25 . Toate sălile de examinare trebuie dotate cu aparatura de supraveghere video.20:00) 3-4 septembrie 2012: Rezolvarea contestaţiilor 5 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor finale PAGINA 34 .proba E) c) .proba E)a) .proba E)b) . Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2012 se va desfăşura în perioada 11 iunie . Regulile examenului de Bac 2012 nu vor fi diferite faţă de sesiunile din acesta an.probă scrisă 31 august 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării .

pe de o parte. în dificultate sau în pericol. şi de doamna profesoară. PAGINA 35 . cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei. Palade Aida. Centre de Plasament şi Instituţii. Ţâţu Ionica.Implică-te! În data de 30 noiembrie 2011. au vizitat copiii de la Casa Speranţa pentru a–i felicita pe cei ce-şi serbau onomastica. Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şi Spitale .pe de altă parte. şi Şcoli Speciale. însoţiţi de doamna dirigintă. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul comisie SNAC. Acţiunea Comunitară este o activitate voluntară care se desfăşoară cu regularitate şi este certificată în programa şcolară a Liceelor. Acţiunea Comunitară implică stabilirea unei legături între Licee. aflaţi în situaţii de risc. elevi ai clasei a X-a A. SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale.

21 decembrie 2011 ―AM PLECAT SĂ COLIDĂM‖ .a A Profesor: Mandea Rodica Profesor: Ţâţu Ionica PAGINA 36 . PARTENERIAT ―DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ‖ .Medalion cu Mihail Sadoveanu. Ţigăneşti Profesor: Coman Iustina Profesor: Dănilă Lavinia Profesor: Popoiu Livia 5. VVIII.Clasele participante I-IV. Clasa a XII .Implică-te! La nivelul şcolii au loc următoarele activităţi: 1.ACTIVITATE FILANTROPICĂ CU CENTRUL DE PLASAMENT ―David Austin‖. 13 octombrie 2011 ―DE LA CREATOR LA CREAŢIE‖ .a F Profesor: Crina Ţopa Profesor: Poenaşu Cătălin 2. 14 . IX . 16 decembrie 2011 ―DĂRUIND VEI DOBÂNDI‖ .Cls. a XII .a F Profesor: Dănilă Lavinia 4.18 noiembrie 2011 ―LUMEA PRIN OCHII COPIILOR‖ .XII Profesor: Trofin Veronica Ionela Profesor: Năstase Nicuţa Profesor: Costea Agripina 3.Cls a X-a A şi a XI. 16 noiembrie 2011 ―ŞI NOI PUTEM SĂ EDUCĂM‖ .Cls. IX-XII 6.

Colectivul redacţional aşteaptă sugestii. Cls. întâmplări. opinii. a XII-a C Partenie Constantin. a XII-a F Hurjui Silvia. Pricopi Natalia Colaboratori: Psih. Trofin Veronica Elevi: Artimon Costeluşa. Cls. creaţii . Moineagu Cristina Secretar de redacţie: Prof. Nanu Maria Prof. Cls. Director: Prof. Enea Haisler Ramona Coordonator: Prof. Cls. imagini. Grigore Iuliana Prof. Palade Aida Director Adj. Păiş Florica Prof. a XII-a C Cirimbei Andreea. Popoiu Livia Prof. Nr.gsoc..Mulţumim celor care şi-au adus aportul la editarea primului număr al revistei. Dănilă Lavinia Prof.ro PAGINA 37 . Prof. a IX-a B Adresa şcolii: Str.. Trofin Daniela Tehnoredactor: Prof. a XII-a F Baban Octavia. 11. Cls. Tel/Fax: 0236/811344 Adresă site: www. mesaje. Şc. Matei Basarab.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->