Sunteți pe pagina 1din 12

INFLUENTA RATEI DOBANZII SI A INFLATIEI ASUPRA IMPRUMUTURILOR DE STAT CATRE POPULATIE

Deficitul bugetului de stat aprobat prin lege se finanteaza in cursul executiei si din imprumuturi de stat lansate catre populatie sub forma certificatelor de trezorerie. Certificatele de trezorerie pot fi achizitionate de persoane fizice romane. Activitatea privind emisiunea certificatelor de trezorerie catre populatie,mecanismele de incasare, rambursare, plata dobanzilor si contabilitatea operatiunilor se elaboreaza si coordoneaza de catre Directia Generala a Trezoreriei din cadrul Ministerului de Finante. Certificatele de trezorerie pentru populatie se pot emite in doua forme si anume:
a) certificate de trezorerie in forma materializata pe suport de hartie, in

care valoarea, scadenta, dobanda si celelalte elemente, precum si forma acestora se stabilesc de catre MFP , Directia Generala a Trezoreriei a Statului, care pot fi nominative si la purtator, tiparite cu elemente de siguranta speciale.
b) Certificate de trezorerie in forma dematerializata, adica pe baza de

conturi deschise pe beneficiari si anume:


-

titularii subscriu la emisiunea titlurilor prin depunerea sumelor la casieria trezoreriei statului, primind in schimb chitanta ca document justificativ, care atesta cumpararea certificatelor de trezorerie.

In contabilitatea trezoreriei se deschid conturi contabile pentru fiecare emisiune de certificate de trezorerie pentru populatie cu desfasurarea in conturi analitice deschise pe fiecare persoana fizica.

Certificatele de trezorerie pentru populatie se lanseaza prin emisiuni distincte, individualizate prin codul emisiunii, termenele de incepere si inchidere ale emisiunii, potrivit prospectului de emisiune. Certificatele de trezorerie se emit in valori nominale diferite ( un milion lei, cinci milioane lei, zece milioane lei)precum si pe scadente, prevazute in prospectul de emisiune, care pot fi: - termen 90 zile - termen 180 zile - termen 360 zile - termen peste un an Emisiunile certficatelor de trezorerie pot fi cu data fixa sau deschise (in mai multe zile consecutive). Prin data fixa se intelege ziua in care certificatele de trezorerie se pun in vanzare iar operatiunile de incasari se incheie in aceeasi zi. Emisiune deschisa reprezinta punerea spre vanzare a certificatelor de trezorerie in mai multe zile consecutive, limitata la o anumita perioada de timp stabilita in prospectul emisiunii. In cazul emisiunii deschise, data scadentei se stabileste incepand cu ziua in care a avut loc emiterea certificatului de trezorerie. Prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie catre populatie se elaboreaza de catre MFP- Directia Generala a Trezoreriei Statului si cuprinde, in principal, elemente cu privire la: - baza legala a emisiunii - forma emisiunii materializata sau dematerializata - codul si data emisiunii - valoarea nominala a emisiunii - valoarea nominala a certificatelor de trezorerie - termen de scadenta - rata dobanzii - data scadentei(zi lucratoare) - inchiderea emisiunii( zi lucratoare)
2

- conditii de rascumparare Inchiderea emisiunii certificatelor de trezorerie are loc la ora si ziua prevazuta in prospectul de emisiune. Rascumpararea certificatelor de trezorerie si plata dobanzilor aferente acestora Rascumpararea reprezinta operatiunea prin care unitatile trezoreriei statului ramburseaza , la termenul stabilit, valoarea nominala a certificatelor de trezorerie vandute si prezentate de catre persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie, la aceeasi unitate a trezoreriei. Odata cu rascumpararea la termen a certificatelor de trezoreriei , unitatile trezoreriei statului platesc persoanelor respective si dobanzile aferente acestora. In situatia in care titularii prezinta certificatele de trezorerie pentru rascumparare inainte de implinirea scadentei , pentru perioada de subscriere care se calculeaza din ziua incasarii sumei (inclusiv) si pana in ziua prezentarii pentru rascumparare (exclusiv), se acorda dobanda la vedere, prevazuta in prospectul de emisiune si se suporta din cheltuielile bugetului de stat. Certificatele de trezorerie neprezentate de beneficiari pentru rascumparare in ziua stabilita se transforma in depozite la trezoreria statului constituite pe numele titularilor certificatelor respective. La prezentarea titularului cu certificatele de trezorerie, pentru rascumparare se procedeaza astfel: 1) pentru certificatele prezentate la rascumparare in maxim 30 de zile de la data expirarii termenului(titularul se prezinta pana la cea de-a 31 zi inclusiv) se procedeaza astfel : -se achita suma nominala din certificatele de trezorerie plus dobanda aferenta perioadei subscrise; - pentru perioada de maximum de pana la 30 de zile, stabilita din ziua fixata pentru rascumparare(inclusiv) si ziua prezentarii la
3

ghiseul casieriei (exclusiv), se calculeaza pentru suma subscrisa dobanda la vedere. Dobanda se calculeaza prin aplicarea formulei: VN X nr. zileX cota dobanda D = ____________________________ 365 X 100 unde: VN- valoarea nominala a certificatului de trezorerie Nr. zile numarul de zile calculat de trezoreria statului din ziua prevazuta pentru rascumparare pana in ziua prezentarii la ghiseul trezoreriei Cota de dobanda cota de dobanda stabilita si comunicata de catre MFP 2)La prezentarea de catre titulari a certificatelor de trezorerie care se incadreaza in termenul de peste 30 zile de la data stabilita pentru rascumparare(titularul se prezinta din a 32 zi inclusiv) trezoreria va proceda la rascumparare astfel:
-

la valoarea nominala a certificatului de trezorerie se adauga din ziua transformarii acestora in depozite , dobanda cuvenita pentru perioada de subscriptie. La suma astfel stabilita se calculeaza dobanda pentru depozit prevazuta in prospectul de emisiune

- dobanda se calculeaza pe baza aceleiasi formule de mai sus; Corelatii intre rata dobanzii si rata inflatiei in procesele investitionale Dobanda reprezinta suma de bani pe care debitorul o plateste creditorului pentru imprumutul acordat de catre acesta din urma pe o perioada de timp pana la scadenta debitorul rambursand creditorului imprumutul plus dobanda.Dobanda reprezinta deci pretul capitalului imprumutat.

Rata dobanzii reprezinta expresia procentuala a dobanzii raportate la valoarea imprumutului.

D Rd= ________ X 100 I Unde : Dreprezinta dobanda pe care debitorul o plateste creditorului pentru acordat; imprumutul

I reprezinta valoarea imprumutului: Rata dobanzii reprezinta una dintre variabilele monetare cele mai urmarite in economie, evolutia acesteia afectand direct sau indirect starea economiei, mersul afacerilor. Rata dobanzii imbraca mai multe forme: 1) din perspectiva relatiei cu rata inflatiei: - rata nominala a dobanzii (rnd) reprezinta rata care determina suma de bani, exprimata in preturi curente, incasata de catre cei care imprumuta ( creditor) - rata reala a dobanzi (rrd)i- exprima evolutia puterii de cumparare a dobanzii nominale, sub influenta inflatiei,(ri) a evolutiei preturilor fiind calculata astfel: rrd=(1+rnd)/(1+ri) 2)din perspectiva temporala si a capitalizarii dobanzii: - rata simpla a dobanzii(rsd)- determina suma de bani incasata (D), pentru imprumutul acordat pe o perioada determinata (T) de regula sub un an, conform urmatoarei formule: D = (C*T*rsd)/360*100 - rata compusa a dobanzii- determina suma de bani incasata (D) in cazul unui imprumut acordat pentru o perioada mai mare de un an, luind in considerare reinvestirea dobanzii
5

anuale( capitalizare), determinarea lui D facandu-se astfel: D = Cf Ci = Ci*((1+rd)n-1) Inflatia se afla in directa legatura cu volumul de masa monetara existent pe piata de capital si cererea de capital, fiind pana la urma consecinta modificarii raportului cerere-oferta de capital care se concretizeaza prin cresteri ale preturilor produselor si serviciilor, care ulterior conduc si la cresterea costului capitalului si nu in ultimul rand al dobanzii. Conform teoriei lui Greesham , inflatia este fenomenul prin care pe piata circula doua monede ,una buna si una rea iar moneda rea alunga de pe piata moneda buna. Exista mai multe tipuri de inflatii:
-

inflatie taratoare-in valoare de 3%-5%- aceasta este capabila sa nu lase impresia unei inflatii propriu-zise, ci restabileste un nou echilibru intre cerere si oferta si stimuleaza investitiile, rata inflatiei pe care Milton Friedmann o numeste inflatie de prosperitate

inflatie deschisa- in valoare de 5%-7%-in cazul in care producatorii nu ofera suficiente produse si servicii si se manifesta o reala penurie a fortei de munca, situatie in care se majoreaza preturile si salariile;

inflatie reprimata-in acest caz excesul de cerere este reprimat dar nu diminuat, caz in care Guvernul stopeaza cresterea si a castigurilor salariale;

inflatie moderata-in acest caz preturile produselor si serviciilor cresc in proportie de 5-10% inflatie galopanta-in acest caz preturile produselor si serviciilor cresc in proportie cu 15% hiperinflatia- in acest caz preturile produselor si serviciilor cresc in proportie cu 50%;

Se constata ca certificatele de trezorerie lansate de Ministerul Finantelor se deosebesc de instrumentele lansate de bancile comerciale deoarece se
6

urmareste in mod deosebit stimularea populatiei de a subscrie la certificatele de trezorerie, precum si pastrarea disponibilitatilor sub forma de depozite la Trezoreria Statului. Emisiunile de titluri de certificate se bazeaza pe urmatoarele elemente si anume: -se stimuleaza prin dobanda atractiva subscrierile de certificate pe termene de 90,180,360 zile, dupa caz; -in cazurile in care beneficiarii nu respecta termenele de subscriere, se aplica dobanda la vedere. Aceeasi dobanda se aplica si in cazul in care beneficiarul se prezinta cu intarziere pentru rambursare, in maxim 30 de zile; -certificatele de trezorerie neprezentate la scadenta pentru rambursare sau subscriere la o noua emisiune, se transforma in aceeasi zi in certificate de depozit si beneficiaza de dobanda pentru depozite numai cele care raman in trezorerie peste 30 de zile de la data scadentei; -se capitalizeaza dobanda aferenta valorii nominale a certificatelor de trezorerie numai in cazul in care acestea se transforma in depozit iar rascumpararea are loc in termen de peste 30 de zile de la data scadentei.

In continuare exemplificam influenta ratei dobanzii si a inflatiei in situatia urmatoare: La data de 01.02.2000 o persoana investeste suma de 10 milioane lei sub forma unui certificat de trezorerie, pe termen de 90 zile cu o dobanda de 67% pe an, data scadentei este 30.04.2000.
1)

In primul caz presupunem ca titularul a procedat la rascumpararea certificatului de trezorerie la scadenta. In acest caz dobanda cuvenita se determina astfel:

10.000.000*67*90zile D =___________________ = 1.675.000 360*100 Suma totala de restituit este:10.000.000+1.675.000 =11.675.000 lei Titularul ridica suma de 1.675.000 lei si subscrie din nou in ziua de 30.04.2000 cei 10.000.000 lei de data aceasta pe termen de 180 zile, dobanda fiind tot de 67%. Data scadentei este 26.10.2000.Dobanda la depozit se modifica incepand cu data de 06.06.2000 la 53%. In aceasta situatie dobanda se calculeaza in functie de dobanda aferenta fiecarei perioade , astfel: -pentru perioada cuprinsa intre 30.04.2000 06.06.2000 inclusiv se calculeaza cu dobanda de 67% astfel: 10.000.000*67*38zile D =____________________ = 697.534 lei 365*100 -pentru perioada cuprinsa intre 06.06.2000-36.10.2000 inclusiv se calculeaza cu dobanda de 53% astfel: 10.000.000*53*142zile D =_________________________________ = 2.061.918 lei 365*100 Suma totala de restituit este : 10.000.000+697.534+2.061.918 =12.759.452 lei Titularul ridica suma de 2.759.452 lei si subscrie din nou in ziua de 26.10.2000 cei 10.000.000 lei de data aceasta pe termen de 90 zile, dobanda fiind de 51%. Data scadentei este 24.01.2001. In acest caz dobanda cuvenita se determina astfel: 10.000.000*51*90zile D=_______________________ = 1.275.000 lei 360*100 Suma totala de restituit este : 10.000.000+1.275.000 = 11.275 000 lei
8

2) In data de 24.01.2001 titularul nu rascumpara certificatul de trezorerie optind pentru subscrierea acestuia cu capitalizare din a 31 zi dupa data scadentei.Suma ramane investita pana la data de 29.11.2004 cand titularul opteaza pentru rascumpararea acestuia.Pe perioada cat suma a fost investita dobanda a evoluat astfel:31% pana la data de 07.12.2001, 26% din data de 07.12.2001 pana in data de 15.05.2002, 22% din data de 15.05.2002 pana in data de 20.01.2003, 20% din data de 20.01.2003 pana in data de 29.11.2004, data rascumpararii. In acest caz dobanda cuvenita se determina astfel: -pentru perioada 24.01.2001-07.12.2001 31% 10.000.000*31*317zile D =_______________________ = 2.692.329 lei 365*100 -pentru perioada 07.12.2001-15.05.2002 - 26% 10.000.000*26*159zile D=_________________________ = 1.132.603 lei 365*100 -pentru perioada 15.05.2002-20.01.2003 22% 10.000.000*22*250zile D =________________________= 1.506.850 lei 365*100 -pentru perioada 20.01.2003-29.11.2004 -20% 10.000.000*20*679zile D=____________________________= 3.720.548 lei 365*100 Suma totala restituita titularului este: 10.000.000+2.692.329+1.132.603+1.506.850+3.720.548 = 19.052.330 lei In legatura cu aplicarea formulei de calcul a dobanzilor aferente certificatelor de trezorerie se vor avea in vedere urmatoarele:
9

-dobanda calculata dupa formula care are la numitor360zile*100 se aplica pentru calculul donabzilor pentru perioada fixa de subscriere si anume 90,180,360 zile; -dobanda calculata pe baza formulei care cuprinde la numitor 365zile*100 se aplica in cazul in care rascumpararea are loc inainte sau dupa termenul stabilit pentru scadenta cand numarul de zile se stabileste prin adunare in mod cronologic. Astfel persoana respectiva a castigat in anul 2000 investind in certificate de trezorerie suma de: 1.675.000+697.534+2.061.918+1.275.000 =5.709.452 lei si in perioada 2001-2004 prin subscrierea certificatului de trezorerie cu capitalizare 9.052.330 lei deci un castig total de 14.761.782 lei. Mentionam ca pentru sumele subscrise de populatie sub forma de certificate, statul nu percepe comision si nu se retine impozitul pe veniturile din dobanzi. In continuare vom determina castigul obtinut de persoana respectiva daca ar fi investit suma de 10.000.000 lei intr-un depozit la banca cu capitalizare pe perioada 01.02.2000-29.11.2004. Mentionam ca pentru intreaga perioada dobanda bancii comerciale pentru depozitele populatiei au fost inferioare fata de cele percepute in cazul certificatelor de trezorerie. Astfel,: -pentru perioada 01.02.2000-30.04.2000 se calculeaza cu dobanda de 41%: 10.000.000*41*90zile D= ____________________ 365*100 -pentru perioada cuprinsa intre 30.04.2000-26.10.2000 se calculeaza cu dobanda de 37% astfel: 11.010.959*37*180zile D =_________________________ =2.009.123 lei 365*100 -pentru perioada cuprinsa intre 26.10.2000-24.01.2001 se calculeaza cu dobanda de 35.5%, astfel:
10

= 1.010.959 lei

13.020.082*35.5*90zile D =_________________________ =1.139.703 lei 365*100 -pentru perioada cuprinsa intre 24.01.2001-07.12.2001 se calculeaza cu dobanda de 28%, astfel: 14.159.785*28*317 D =_____________________ = 3.443.349 lei 365*100 -pentru perioada 07.12.2001-15.05.2002 se calculeaza cu dobanda de 21% 17.603.134*21*159zile D =_______________________ = 1.610.325 zile 365*100 -pentru perioada 15.05.2002-20.01.2003 se calculeaza cu dobanda de 16.5%, astfel: 19.213.459*16.5*250zile D=_________________________ = 2.171.384 lei 365*100 -pentru perioada 20.01.2003-29.11.2004 se calculeaza cu dobanda in suma de 14% astfel: 21.384.843*14*679zile D=__________________________ = 5.569.433 lei 365*100 Astfel, la data de 29.11.2004 , data rascumpararii depozitului bancar, dobanda capitalizata este in suma de : 1.010.959+2.009.123+1.139.703+3.443.349+1.610.325+2.171.384+5.569.433 =16.954.276 lei Pentru dobanda , banca retine impozitul pe veniturile din dobanzi , astfel: 16.954.276 lei*1% =1.695.428 lei De asemenea , banca percepe un comision de 0.5% astfel:
11

26.954.276 lei*0.5% =134.771 lei Suma castigului obtinut este in acest caz: 16.954.276-1.695.428-134.771 = 15.124.077 lei In tabelul de mai jos redam situatia sumelor restituite investitorilor in cele doua variante:investitii in certificate de trezorerie si investitii in depozite bancare cu dobanda capitalizata:

CERTIFICATE DE TREZORERIE 24.761.782 LEI

DEPOZITE BANCARE 25.124.077 LEI

Tinand cont de indicele inflatiei pe anul 2004 cumulat fata de anul 2000 care este de 2.396 valoarea de 10.000.000 lei ar fi avut la sfarsitul anului 2004 urmatoarea evolutie:10.000.000*2.396=23.960.000 lei insemnand un castig de 13.960.000 lei. Inflatia determina cresterea generalizata a preturilor, scaderea puterii de cumparare a populatiei, este stimulata inclinatia spre consum si este descurajata inclinatia spre economisire.ss In concluzie se observa ca pentru perioada 2000-2004, investitiile in depozite bancare cu dobanda capitalizata au fost mai avantajoase pentru populatie decat investitiile in certificate de trezorerie in ciuda faptului ca bancile comerciale au practicat dobanzi mai mici, au retinut impozit pe veniturile din dobanzi si au perceput comisioane bancare. Totusi investitiile in certificate de trezorerie sunt mai atractive pentru populatie intrucat prezinta o mai mare siguranta .

12

S-ar putea să vă placă și