Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

[1] Borland C++ 4, Ghidul programatorului, Editura Teora, 1996


[2] Brookshear, J.G., Introducere în informatică, Editura Teora, Bucureşti, 1998
[3] Bumbaru, S., Note de curs
[4] Somnea, D., Turturea, D., Iniţiere în C++ - Programarea orientată pe obiecte, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1993
[5] Spircu, C., Lopătan, I., POO-Analiza, proiectarea şi programarea orientate spre obiecte,
Editura Teora, Bucureşti, 1996
[6] Stroustrup, B., A Beginners C++, www.cs.uow.edu.av/people/nabg/ABC/ABC.html
[7] Stroustrup, B., C++ Annotations, www.icce.rug.nl/docs/cplusplus/cplusplus.html

223