P. 1
Plan Afaceri Ferma 1000 Gaini Ouatoare

Plan Afaceri Ferma 1000 Gaini Ouatoare

|Views: 1,954|Likes:
Published by Larry85

More info:

Published by: Larry85 on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

PLAN DE AFACERI

- FERMA DE GAINI OUĂTOARE -

1

CREŞTEREA PĂSĂRILOR – GĂINI OUĂTOARE
DATE GENERALE

1. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunitatii investitiei
Tema prezentului studiu o constituie o microfermă pentru creşterea găinilor ouătoare, în scopul realizării şi valorificării producţiei de ouă obţinute. 1.1. Necesitatea investiţiei: În România, conform legislaţiei în vigoare, se preconizează înfiinţarea de exploataţii agricole, menite să înlocuiască treptat gospodăriile ţărăneşti de subzistenţă, cu autoconsumul produselor agricole realizate. Analizând actualul sistem de producere a ouălor comerciale, de consum, trebuie să relevăm că producerea ouălor în gospodăriile ţărăneşti se menţine de sute de ani într-un proces de producţie anacronic: − Se cresc rase locale de păsări, cu potenţial genetic şi productiv foarte scăzut;

− Creşterea se realizează în adăposturi (coteţe) necorespunzătoare, sau chiar în aer liber, sistem total contraindicat la păsări, care au un metabolism foarte ridicat şi nu-şi exprimă nici potenţialul productiv cu care sunt înzestrate, datorită frigului excesiv din timpul iernii şi căldurilor toride din cursul verii; − În plus, hrănirea păsărilor este deficitară, constituită exclusiv din cereale, neasigurând necesarul nutritiv energo-proteic, pentru realizarea de curbe economice de ouat. Din statisticile existente, o găină crescută în aceste condiţii extreme produce pe an circa 120 ouă, exclusiv în timpul verii, dar consumă pe zi 120 g grăunţe, sau pe an 43,8 kg, ceea ce revine la cca. 365 g furaje pe ou, faţă de 280300 ouă pe an în sistemul intensiv de creştere, cu un consum de 140-150 g pe ou. Aşadar, o găină crescută în sistem intensiv produce de 2,3-2,5 ori mai multe ouă pe an, cu un consum de furaje pe ou de 2,4-2,6 ori mai mic. În lume, acest sistem extensiv, neeconomic, de creştere a fost abandonat de foarte mult timp în ţările cu avicultură dezvoltată, el mai existând abia în ţările subdezvoltate. România, care are deja o avicultură de tip industrial foarte performantă, cu o tradiţie de aproape 50 de ani, trebuie să restrângă, în perioada următoare, acest tip de creştere, care, din păcate, realizează în prezent cca. 80 % din producţia autohtonă de ouă, iar cele cca. 5,5 miliarde de ouă pe care le produce anual, cu un consum neeconomic de cca. 200 grame de furaj în plus pe ou, realizează un consum suplimentar anual de cca.: 5,5 mld. oua x 200 g/ou = 1,1 mld. tone cereale sau producţia de pe cca. 200 mi ha teren arabil. Mai avem în vedere şi influenţa negativă a producţiei ţărăneşti de ouă. Cele5,5 miliarde de ouă se realizează doar în cca. 7 luni din an (aprilie – septembrie) iar împreună cu cele 0,6 miliarde produse de sectorul industrial în aceiaşi perioadă asigură populaţiei ţării cca. 1 miliard de ouă pe lună, adică aproape 40 ouă lunar pe locuitor. În celelalte cinci luni ale anului, există pe piaţa internă aproape numai ouăle produse de sectorul industrial (cca. 0,5 miliarde), asigurând doar 10 milioane ouă pe lună, sau doar 4,5 ouă pe locuitor. Această neasigurare a pieţii determină creşterea excesivă a preţului ouălor în timpul anotimpului rece, ca şi masive importuri de ouă, care destabilizează piaţa internă, ce nu mai poate fi controlată cu cantitatea foarte mică de ouă autohtone. 2

− Sistemul de adăpare este compus dintr-o sursă (proprie şi reţeaua comunală). preferabil fluorescente. precum şi cereale din producţia proprie. o microfermă de găini ouătoare are avantajule de a folosi doar forţa de muncă a familiei. − Sistemul de iluminat este reprezentat dintr-o reţea electrică interioară. − Pardoseala adăpostului este constituită în proporţie relativ egală din paturi de dormit şi aşternut permanent. 3 . lămpi electrice. fără ferestre. se are în vedere producerea de ouă pentru consum în sistemul de creştere pe aşternut permanent. Şi. cu recoltare manuală a ouălor. în vedere o microfermă (fermă familiară) compusă dintr-un adăpost de 140 mp. şi în tot timpul anului. care sunt menţinute în producţie până la vârsta de 77-80 săptămâni. după dezinfecţia halei. Descrierea funcţională şi tehnologică Prezentul studiu are în vedere construirea şi punerea în funcţiune a unei hale cu o suprafaţă de 140 mp. în care furajele sunt distribuite manual. pe care sunt dispuse. În esenţă. dar care elimină risipa. aplicând sistemul intensiv de creştere.2012 s-au interzis importurile de ouă din Polonia ca urmare a interzicerii comercializării de ouă produse în boxe neîmbunătăţite. sunt amplasate cuibarele de ouat. însă.2. Pe de-altă parte. Hala de 140 mp avută în vedere în studiu poate fi redusă la jumătate (70 mp). Pe de-o parte. după care se sacrifică şi se înlocuiesc. 2. Această descriere succintă va fi dezvoltată la punctul 4-4 (structura constructivă) ale prezentului studiu. cu o nouă serie de 1000 puicuţe. fiind populată cu 1000 puicuţe de 16 săptămâni. pentru că. prevăzută cu un sistem de ventilaţie care să asigure un microclimat corespunzător atât în timpul verii. oportunitatea de a înfiinţa acum astfel de ferme familiare este evidentă. eventual o instalaţie proprie de producere a necesarului de furaje combinate). se are în vedere că de la 01. pentru economisirea curentului electric. destul de evidentă. din conducta de alimentare a halei. care impune: − Construirea unei hale închise. putând. Alegerea acestui tip de hală are în vedere experienţa mondială şi românească în domeniu. În plus. De-a lungul halei. Oportunitatea investiţiei este. produse. Terenul pe care este amplasată construcţia (de 70 sau 140 mp) trebuie. accesibile păsărilor. Prezentul studiu are. din care vor fi alimentate manual adăpătorile tronconice. fapt ce duce la o creştere şi mai mare a preţului ouălor în perioada imediată. inclusiv pe fondul recomandărilor şi reglementărilor UE – în care România aspiră să intre. produce mai economic chiar decât fermele avicole industriale. longitudinal. hala închisă permite un program de lumină conform tehnologiei de creştere şi asigură o foarte bună biosecuritate. datorită limitării contaminării păsărilor cu germeni patogeni. în ideea că orice afacere trebuie să aibă în vedere posibilitatea de extindere. cât şi al iernii. în comparaţie cu creşterea în aer liber sau chiar în hale prevăzute cu ferestre − Sistemul de hrănire este prevăzut din hrănitoare tronconice. cu 500 puicuţe la populare. deci. sub tavan. însă. în locul celui extensiv actual. cu mult mai ieftine decât cele de pe piaţă. aşadar. depozite de furaje. să aibă dimensiuni care să permită dezvoltarea ulterioară. Hala va fi utilizată pentru creşterea la sol pe aşternut permanent. cu creştere pe aşternut permanent. materiale. prin construirea de noi hale de aceleaşi dimensiuni.De asemenea. precum şi anexele – necesare sau opţionale – ale activităţii de producţie (filtru sanitar. crescătoria. întrucât statul sprijină înfiinţarea exploataţiilor agricole (avicole).01. reinvestind profitul realizat în perioada de debut a afacerii. prin investiţia la care ne referim va produce ouă în condiţiile economice ale actualelor ferme industriale. 1.

datorită riscului de băltire a acestora se va alege un teren uşor ridicat ca nivel faţă de zona înconjurătoare.125 = 125 kg furaj Cele 30 hrănitoare existente vor fi aşadar alimentate zilnic cu: 4 . din beton. Reţele: Condiţiile de exploatare sunt următoarele: 4. întrun singur nivel. dintre care una pe pat şi una pe aşternutul permanent. Fundaţii cu marginea inferioară sub punctul de îngheţ al zonei. acestea fiind intercalate cu cele două rânduri cu adăpători tip tronconice. Întrucât rândul dublu de cuibare împarte hala.DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 3. Acoperiş care să confere o perfectă izolaţie termică (având în vedere că 70 % din căldura halei se pierde prin acoperiş) şi izolaţie hidrică. 3. Pentru clădiri: Pentru a realiza atât o rezistenţă – în ani – a construcţiei. 4.ca strat – la o distanţă limită faţă de fundaţie.2. cu o bună hidroizolaţie între sol şi pereţii construcţiei. fixaţi pe stâlpi de beton armat. Hrănitoarele tronconice vor fi dispuse pe două linii de hrănire. Notă: Detaliile tehnice avute în vedere vor fi detaliate de către constructor. 1. care să confere rezistenţă construcţiei. cu un indice corespunzător de izolaţie termică. Un acoperiş cu o bună izolaţie termică şi hidrică poate face inutilă existenţa podului construcţiei. Suprafaţa utilă a halei (exclusiv camera de serviciu) este de 120 mp. 7. de iarnă. Instalaţia de hrănire: Pentru cele 1000 puicuţe (şi apoi găini ouătoare). (Se dezvoltă de către constructor. adică o hrănitoare-tip pentru 33 de păsări. Pereţi din panouri-sandvici. cât şi o bună funcţionalitate a acesteia.2. aşa cum se vede din anexa nr. cu o construcţie amplasată cu unghiul dintre peretele longitudinal – spate şi peretele lateral – spate în direcţia vântului dominant rece. Structura constructivă 4. aşadar. sau a apelor pluviale. consumul maxim zilnic de 125 g/cap necesită o cantitate zilnică de: 1000 x 0. În hala de 1000 capete.5 m iar volumul acesteia de 300 mc (120 x 2.1. fără riscul de a suferi datorită apelor freatice aflate . impune Caracteristicile principale ale investitiei – dacă investiţia o 3. în două compartimente (sfert de hală). 5. longitudinal. 6. Clădire: 4.1. se dispun 30 hrănitoare tronconice. un rând de hrănitoare tronconice pe pat şi un rând pe aşternutul permanent. din care lungime 20 m şi lăţime 6 m. se are în vedere: − amplasarea acesteia pe un teren sănătos. cu o structură a solului corespunzătoare.5). partea 1. pentru fiecare din acestea vor exista. punctul 4 (Rezervele investiţiei)) 4. Înălţimea medie a halei este de 2.2. în vederea unei mai bune controlări a climatizării de iarnă.1.

stocul de furaje combinate necesare pentru alimentarea zilnică fiind pastart în depozitele proprii. un metru cub. în orice poziţie s-ar afla în hală. accesul a 33 găini la fiecare adăpătoare. sub -20°C. În interiorul halei. fiecare prevăzute cu câte 15 adăpători tronconice. care va asigura apa necesară alimentării adăpătorilor. Instalaţia de climatizare: Practic. Se va monta un sistem de ventilaţie prevăzut cu ventilatoare electrice şi orificii de admisie pe pereţii longitudinali ai halei. O înălţime prea mare sau prea mică nu permite o adăpare normală a păsărilor. sau în condiţiile hrănirii cu furaje având densitate nutritivă mare (sau procent ridicat de sare).5 ml/zi În timpul verii. de 1. se calculează un necesar de 0. oarecari dificultăţi cu menţinerea temperaturii optime în adăpost existând doar în scurtele perioade din iarnă când temperatura exterioară scade sub -10°C şi. de cca. adică: 125 x 1. nu este necesară încălzirea halelor de ouătoare. adică 500 l. altfel găinile îşi udă ghiarele şi murdăresc cuibarele. O grijă deosebită trebuie avută la buna funcţionare a tuturor adăpătoarelor.16 kg furaj combinat Alimentarea se face manual (fiecare hranitoare în parte). astfel că.5 ori cantitatea de hrană. Înălţimea adăpătoarelor trebuie mărită pe măsură ce puicuţele devin găini şi-şi măresc statura. deci şi ouăle produse. 5 . consumul poate să crească până la de trei ori consumul de furaje. se face o rezervă de apă pentru câteva ore. îngropată în pământ sub punctul de îngheţ.2. însumând pe hală 30 adăpătoare. dar mai ales a celor din apropierea cuibarelor. depozitată într-un bazin tampon. simte nevoia să se adape.2. pentru toate păsările din hală. Instalaţia de adăpare Sursa de alimentare cu apă (gospodărie proprie de apă sau reţea comunală) trebuie în permanenţă controlată. Necesarul de apă al halei este. o găină să poată găsi la maximum doi metri de ea o instalaţie de hrănire sau de adăpare. şi seara sau oricand este nevoie pentru a se asigura necesarul de hrana al gainilor. Câte un rând de adăpare trebuie amplasat în faţa rândului de cuibare. Alimentarea halei cu apă se face printr-o conductă de aducţie de polipropilenă.5 = 187. pentru salubritatea acesteia. Cele două rânduri de adăpare sunt intercalate în hală cu cele două rânduri de hrănire. excepţional. prevăzut cu o instalaţie de prea-plin şi cu robinet pentru alimentarea manuală.125 / 30 = 4. Primul depozit de apă va fi constituit dintr-un hidrofor. cu o hală având o bună inerţie termică. imediat după ouat. iar înălţimea trebuie fixată la înălţimea ciocului întins şi a gâtului în poziţie obligă. de regulă. Se va avea în vedere alimentarea hranitorilor dimineaţa. asigurând.5 l pe găină. adică 125 x 3 = 375 ml/zi Având în vedere şi eventualele pierderi din reţea. 4. precum şi unele nevoi de spălare igienizare. prin examene de laborator. pe această cale. Instalaţia interioară de adăpare: Este compusă din cele 2 linii de adăpare. deoarece găina.

Cele două rânduri vor fi dispuse la o distanţă de aproximativ 1 m între ele. Pentru cele 1000 găini. pe lungimea mediană a halei. spate în spate. mică. 4. conform anexei nr. În camera de serviciu poate fi amplasată şi o instalaţie simplă pentru sortarea. în ideea că peste 80 % din ouă se produc de dimineaţa. asigurând 3. Instalaţia de iluminat: La hala cu lăţime de 6 m. justificabilă astfel: − Reţetele pentru găini ouătoare sunt foarte simplu de fabricat. lăsând un culoar prevăzut cu o pardoseală. 850 de ouă. în vârf de ouat. Recoltarea ouălor putând fi efectuată după-amiaza.500 mc în timpul iernii.5 W pe mp de adăpost. conform următorului calcul: 120 mp x 3. 4. 7 pasări / cuibar. Diferenţa de la iarnă la vară va fi făcută prin grupuri de ventilatoare.5 kg/cap şi au împreună 2. preferabil fluorescente. până la ora 14. în afară de cele arătate: energie electrică de la reţea şi o instalaţie. nu are alte dotări de înaltă tehnicitate. preferabil cu simularea amurgului şi zorilor (descreşterea şi respectiv creşterea progresivă a intensităţii luminoase). ca în cazul puilor pentru carne.o oră de recoltare manuală). sunt aşadar necesari 12. 4. cca. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor Adăpostul de păsări. în formă de „A”. producţia de ouă putând fi livrată direct pieţii. iar iarna doar atâtea (3-4) care să asigure minimumul de aer necesar. Numărul mic de ouă realizat face posibilă organizarea sortării şi depozitării ouălor chiarîn camera de serviciu. pentru colectarea-ştampilarea-sortarea ouălor şi depozitarea acestora până la valorificare. în care să poată fi realizată o temperatură de maximum 16°C. este necesar un singur rând de lămpi electrice. la cca.7 mc în timpul iernii. confortabile pentru părăsi şi uşor de spălat şi dezinfectat. cu dimensiunea de 3 x 6 = 18 mp. care funcţionează în totalitate. simplă. Paturile şi cuibarele Paturile vor fi confecţionate din lemn. fiind rezistente pentru a suporta greutatea păsărilor şi a personalului. nevoie şi de un spaţiu de păstrare a ouălor înainte de livrare. unde sunt dispuse cartoanele (cofrajele) pe care ouăle vor fi recoltate manual (pentru a recolta manual 850 ouă. 1.500 kg.5. . Ceea ce ar fi recomandat pentru o astfel de micro-fermă ar fi o instalaţie simplă de producere a nutreţurilor combinate. ştampilarea şi ambalarea ouălor. cu trei metri între o lampă şi alta pe rând. care cântăresc în medie câte max. aşezate pe două rânduri. Lămpile electrice vor fi amplasate sub tavan.Ventilatoarele trebuie să aibă capacitatea de a asigura păsărilor minimum 5 mc aer pe kilocorp în timpul verii şi cu posibilitatea de a scădea acest necesar până la 0.3. 2 m deasupra păsărilor. iar reţeaua electrică va elimina orice posibilitate de producere a scurt-circuitelor. 6 . sunt necesare 30 min. sau 140 pe hală. în număr de cca. şi pe două nivele. Cuibarele.4. 2.5 W/mp = 420 W 420 W : 60 W/bec = 7 becuri 20 m (lungimea halei) : 3 m (între becuri) = 7 becuri/rând Instalaţia de iluminat va fi acţionată manual. Vor fi amplasate la o înălţime suficient de mare pentru stratul de dejecţii care se formează într-un ciclu de producţie.500 mc de aer în timpul verii şi doar 3. pe care poate fi acţionat un cărucior. Într-o hală de 1000 găini se pot produce. cauzatoare de incendii şi electrocutări. acestea netrebuind să fie granulate. Este. aşa cum a fost descris în prezentul studiu. însă.

5. Date privind forţa de muncă şi managementul proiectuluiI 5. cu o medie săptămânală de cca. 36. Necesarul este următorul: Cu 1000 găini ouătoare la populare se realizează un efectiv anual în producţie de: 1000 x 78. care însumează 85 % din reţetă.5 mp pentru asigurarea necesarului pe 6 luni. − 10 % şrot de floarea-soarelui (cu decorticare prealabilă). − Un cântar pentru dozarea componentelor reţetei. 36. pentru măcinat cereale (şi eventual şroturi de soia). făina de peşte.5 ouă/găină 228126 ouă x 160 g/ou 36.5 tone. care să împiedice accesul persoanelor sau animalelor indezirabile în incinta fermei. şrot de soia. toate cu o dimensiune de 18 mp (6 x 3 m). − Informativ. sau de 140 kg în medie pentru cele 5 zile lucrătoare ale săptămânii. − 8 % premix proteino-vitamino-mineral. − 15 % şrot de soia. Mod de ocupare a personalului 7 . un filtru sanitar prevăzut cu duş şi cu haine de protecţie şi un WC. Realizarea din producţie proprie sau din achiziţii de pe plan local a celor cca. mai sunt necesare: − clădire amplasată la intrarea în microfermă.5 tone de ingrediente furajere ar necesita o magazie cu o suprafaţă de 37 mp.7 % proteine brute şi 2700 kcal energie metabolizabilă şi poate susţine. structura reţetei va fi: − 60 % porumb şi grâu. este necesară o instalaţie de producere a nutreţurilor combinate cu o capacitate anuală de cca. prevăzută cu o cameră de lucru şi odihnă. − 7 % carbonat de calciu.− Într-o exploataţie agricolă pot fi asigurate cel puţin cerealele necesare furajării păsărilor. − Terenul în care se va amplasa adăpostul va fi înconjurat cu un gard. Total personal. Reţeta astfel întocmită conţine 16. pentru a asigura necesarul pe un an sau de 18. cu capacitatea nu mai mare de 60 kg.1. eventuali aminoacizi de sinteză sau enzime. de provenienţa celor trei ingrediente de origine vegetală (cereale. MICRO FNC-ul va fi construit din: − moară de mici dimensiuni. în afară de utilităţile arătate mai sus. 700 şi de vârf pentru 800 kg.80 % utilizare 788 găini x 289.38 ha teren arabil Indiferent. fosfatul dicalcic. din care personal de execuţie: Fiind vorba de o fermă familială. şrot de floarea soarelui.9 tone : 5 tone/ha = 788 găini efectiv ouătoare = cca. 228126 ouă = 36. însă. cu un hibrid ouător bun. 4. majoritatea acţiunilor necesare bunului mers al activităţii vor fi efectuate de membrii familiei. sarea.5 tone x 60 % cereale 21. producţia anuală de 285 ouă pe găină (procent mediu de ouat – 78 %). conform necesarului rezultat din optimizarea reţetei pe calculator. De asemenea. conţinând premixul vitamino-mineral.9 tone cereale = cca.5 tone furaje consumate = 21.

2. Acest gunoi poate fertiliza anual 2 ha teren arabil. sub formă de mănunchiuri. − Lucernă masă verde: Terenul de cca. 226875. ouă. − Din exploatare rezultă şi 940 găini reformă. 11250 (circa 5 %) reprezintă ouă nevalorificabile în coajă.5 tone nutreţuri combinate într-un micro-FNC. În medie.Îngrijitor hală păsări – 1 oră pentru supravegherea păsărilor şi a echipamentelor de hală − 1 oră pentru aprovizionarea cu furaje a halei − 1 ore pentru recoltarea ouălor − 2 ore pentru sortarea-marcarea-ambalarea ouălor (cca. Cantitatea de gunoi de pasăre. conform condiţiilor impuse de beneficiar. pentru un an se obţin: − − 52⁄64 = 81. Produse care se autoconsumă − nutreţurile combinate: Se realizează 36. 8 .2 % 2068 x 80 % = 1654 kg păsări vii în medie pe an − Tot după o perioadă de 65 săptămâni rezultă din exploatare un foarte valoros îngrăşământ natural. Produse care se vînd − ouă pentru consum: Din cele 228125 ouă produse. este de 1. care pot fi transformate în pastă (circa 30 ouă pe zi sau cca. din care două se autoconsumă iar alte trei se livrează ca producţie marfă: 6. 50 kg gunoi de pasăre. 589/2008 şi se livrează pe bază de contract unor unităţi comerciale. cât şi pentru a da o preocupare păsărilor. Capacităţi de producţie realizate ca urmare a investiţiei (în unităţi fizice) Ferma realizează cinci feluri de producţie. 1. sau de cca.1. atât pentru completarea necesarului vitaminic şi proteic. ajung pe piaţă cca. − Restul de 215625 ouă se sortează. din cele 1000 introduse la creştere (pierderi 60 capete – 6 %). 47 tone pe un ciclu de producţie. Cu precizarea că ciclul de producţie este de 64 săptămâni (4 săptămâni ca puicuţă. cantitatea medie zilnică produsă în cele 5 zile lucrătoare ale săptămânii fiind de 140 kg şi maximum 160 kg. 5000 kg masă verde în timpul verii. rezultă 2068 kg păsări vii. administrând câte 20 tone pe ha. 15 lăzi x 260 ouă) pe zi − 3 ore pentru fabricat nutreţuri combinate Tractorist – mecanic − 6 ore transport furaje. adică cca. pe ciclu de producţie. restul fiind perisabilităţi sau consumate in cadrul familiei. din care se va obţine cca. mici cantităţi de lucernă (5-10 g pe găină şi zi). Se va administra. marchează şi ambalează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. − Din cele 226875 ouă livrabile. pentru măcinarea.2 kg/găină. La o greutate medie de 2.5 ori faţă de furajul consumat. amestecarea şi depozitarea furajului combinat rezultat. 3000 mp deţinut şi insîmânţat cu lucernă. alte materiale − 2 ore reparaţie – întreţinere echipamente hală 6. un muncitor deserveşte timp de 3 ore acest micro-FNC. 57 săptămâni ca ouătoare şi 3 săptămâni vid sanitar) şi doar la acest interval rezultă o serie de găini reformate. 6.5 kg pastă) în vederea valorificării sau pot fi consumate în cadrul familiei ori vor fi date rudelor. fie pe cofraje deschise de 30 ouă. Zilnic. prietenilor etc. dozarea. zilnic. fie în cofraje închise.

ouăle au mărimea normală încă de la declanşarea ouatului. 160. Dacă piaţa este favorabilă iar curba de ouat economică.3 %). 7. are lungimea de 64 săptămâni.5 ouă pe găină (78. faţă de ouăle din ciclul 1.8 % În cazul populării halei cu 1000 puicuţe de 16 săptămâni. rezultă o producţie anuală totală de 228126 ouă. efectivul mediu pe perioadă este de 97 % faţă de cel iniţial (100 % la populare.primul ciclu: 300 zile x 80 % ouat = 240 ouă .8 % = 788 capete La o producţie medie de 289.1. în 22 luni 460 ouă Avantaje: . când piaţa ouălor este nefavorabilă. două luni. 94 % la reformă). Cea de a doua tehnologie presupune popularea halei ca şi în tehnologia arătată mai sus. Perioada de 64 săptămâni a unui ciclu de ouat presupune utilizarea halei în proporţie de 81. Modul de utilizare – valorificare al acestor ouă a fost arătat la punctul 6. Se pot adopta două tehnologii de creştere.4 (Capacităţi de producţie). Producţie realizată: .7.al doilea ciclu: 300 zile x 73 % ouat = 220 ouă Total pe găină. adică: 52 săptămâni ⁄64 săptămâni = 81. la care 5 % din puicuţe o reprezintă ouăle mici.Costurile de năpârlire (7 kg porumb = cca. cu reforma găinilor la vârsta de săptămâni. Descrierea activităţilor şi tehnologiilor aplicate în cadrul proiectului Proiectul prevede o activitate de creştere a găinilor ouătoare pe aşternut permanent + paturi.2.25 % x 97 % = 78. 570 ouă/loc găină (285+285). adică: 4 săptămâni acomodare (vârsta 16-20 săptămâni) 57 săptămâni producţia de ouă (vârsta 20-77 săptămâni) 3 săptămâni perioada de depopulare.000 lei . Secţiunea economica (producţie peste 50 mii euro) 7. valorificate inferior. pe bază de contract. Dezavantaje: . găinile realizează un nou ciclu de ouat de 10 luni. .1. însă cu practicarea unei năpârliri forţate după 10 luni de producţie.1.25 % Pe de altă parte.La ciclul 2 de ouat.1. acestea încep ouatul la vârsta de 20 săptămâni şi se ţin în exploatare până la vârsta de 77 săptămâni. la care se calculează producţia de ouă: 81. după care halele se repopulează cu o nouă serie de puicuţe. pe când în cazul năpârlirii este de 460 ouă (240 + 220). vid sanitar şi o nouă repopulare cu puicuţe de 16 săptămâni. un număr de 1000 puicuţe în vârstă de 16 săptămâni. ceea ce conduce către următorul efectiv mediu anual. 7. după năpârlirea forţată. Se cumpără.Producţia de ouă pe găină la două serii este de cca. de 16 săptămâni. ambele pe aşternut permanent.Găinile sunt oprite din ouat cele două luni (mai – iulie). efectivul mediu anual va fi: 1000 x 78.25 % pe an.000 lei) sunt mult inferioare preţului unei puicuţe de16 săptămâni: cca. 9 . Un ciclu normal. 20. păsările pot fi ţinute la ouat şi până la vârsta de 80-82 săptămâni. După ce stau în repaus.

reprezentând necesarul de o zi al halei 1 INSTALAŢIE DE VENTILAŢIE Instalaţie completă de climatizare a halei. cu turaţie variabilă. Magazine compuse din 30 hrănitori tronconice şi 30 adăpători specialitate tip clopot. Bazin-tampon de apă. pe partea mediană a halei. este necesară achiziţia celor mai performante şi mai economice utilaje. 2 ECHIPAMENTE DE ADĂPARE 1. amplasat pe 60 mp. . cu becuri fluorescente de 60 waţi. însă nu exclude cea de a doua variantă. datorită pierderilor prin mortalitate şi reformelor. INSTALAŢII DE SORTAT OUĂ Construite in regim propriu 1 surse de de magazin 10 .Se recuperează prin sacrificare numai o serie de găini reformate.. instalate sub tavan. compusă dintr-o singură Execuţie constructor linii de iluminat electric. capacitate 200 l. în lungime de 20 m.În ciclul 2 de ouat. 7. cu o linie dublă de cuibare pe toată lungimea mediană a halei cu spatiu intre ele de aprox. Linii interioare de alimentare. faţă de două serii în cazul creşterii găinilor numai pentru un ciclu. atunci când piaţa ouălor este nefavorabilă iar păsările sunt sănătoase şi pot suporta o năpârlire forţată. Acestea sunt prezentate în lista alăturată: Listă privind echipamentele necesare şi sursa de achiziţionare a acestora Nominalizarea echipamentului şi a părţilor Cantităţi Potenţiale componente ale acestuia aprovizionare ECHIPAMENTE DE HRĂNIRE 1.2. 1 PATURI ŞI CUIBARE Paturi din lemn tip „A”. 1 capabile să elimine din hală 12500 mc aer în timpul verii şi 3500 mc în cursul iernii. racordat la un sistem automat de funcţionare INSTALAŢIE DE ILUMINAT Instalaţie completă. aşezate din 3 în 3 metri. practicate în specialitate pereţii longitudinali ai halei şi ventilatoare electrice de evacuare a aerului viciat. de după năpârlire. Magazine de compusă din orificii de admisie liberă. efectivul mediu este mai mic. 1 m. Prezentul studiu ia în calcul prima dintre variante. Lista de achiziţii şi sursele de aprovizionare pentru activele ce fac obiectul studiului Pentru punerea în funcţiune a obiectivului.

Alte medicamente şi Novartis. etc.C. 1. FNC organizat din zonă sau magazin de profil Achiziţie si producţie proprie Achiziţie fabrici ulei sau import Achiziţie fabrici ulei Societate din industria extractivă Magazine de profil ENEL 19.4 tone 3.vaccin NCD. 20. servicii semnificative pentru un ciclu de producţie Nr. la 42 săptămâni – în apa 960 doze de băut sau aerosoli . pentru păstrat pasta de ouă 1 1 MOBA DIAMOND STAALKAT – prin SIPO-SERV Producători din ţară în domeniu Lista de achiziţii materii prime.6 tone 2.ventilaţie .9 tone (100 36. sau un importator 2. la 54 săptămâni – în apa 920 doze de băut sau aerosoli .5 36.Instalaţie completă de sortare – colectare – marcare – preambalare ouă. la 66 săptămâni – în apa 900 doze de băut sau aerosoli 27.vaccin multivalent inactivat 1000 EDS.iluminat Total Paie pentru aşternut (tone) (15 %) (10 %) (7 %) (8 %) 5.subcutanat doze .3 tone reţeta 21-5 35. KRKA.idem. Energie electrică (Kwh): . Puicuţe tineret pentru ouătoare în 1000 cap. VETERIN IMPEX prescripţiilor medicale) x 11 . materiale.idem. IBV (16 săptămâni) – în apa doze de băut . Biovet dezinfectante (la nevoie. Specificare Cantitate Furnizor ctr. conform S. NCD. IBV combinat (30 1000 săptămâni) .6 tone 2.idem. capacitate mică 1 INSTALAŢII DE FRIG Instalaţie pentru menţinerea temperaturii de maximum 16°C la depozitare Congelator. vârstă de 16 săptămâni Furaje combinate Două variante: dacă le cumpără de la un FNC organizat din zonă: reţeta 21-4 1. Vaccinuri: .2 tone Total 36. Bacău. Agrimon.3 1.200 0.5 tone %) 1200 1000 2.5 Achiziţie pe plan local si productie proprie Farmacii veterinare O societate avicolă producătoare de tineret: Toneli.5 tone dacă le produce într-un micro – FNC propriu Porumb sau altă (60 %) 22 tone cereală şroturi soia şroturi floarea soarelui Carbonat de calciu Nucleu furajer Total 15.2 35.

Să admitem că. Dar producătorii avicoli actuali riscă să-şi reducă producţia la jumătate în următorii ani. fluorescente. iar exploataţiile agricole vor înlocui treptat producţia de ouă a micilor producători agricoli. iar populaţia urbană – în număr de 11.000 Depozit materiale construcţii Comerţul cu aparataj electric Sursă proprie sau reţeaua comunală PEHART – Alba S. creşterea excesivă a preţului la ouă şi interesul de export din ţările cu excedent de ouă către piaţa românească.C. neîndeplinind nici una din condiţiile prevăzute de reglementările UE. păstrate la temperatura de maximum 16°C şi comercializate corespunzător.000 1.1. Pe această perioadă.2 miliarde oua în condiţii industriale. care să poată fi comercializate conform Regulamentului (CE) nr. sunt încurajate microferme ca cea care face obiectul prezentului studiu. 12 . mici producători agricoli vor continua să-şi producă ouăle pentru autoconsum. admise de UE. 29. din import Becuri iluminat. Cofraje pentru ouă de unică folosinţă . Odată cu înfiinţarea exploataţiilor agricole. Acest lucru este de neacceptat. Apă potabilă (mc) – adăpat + alte scopuri 31. preţul ouălor pe piaţa românească este de 0. Piaţa de desfacere În România sunt produse în prezent numai 1.70 lei în timpul iernii. din avicultură. pentru că România este o ţară puternic cerealieră. în echivalente 60 W incandescente 30. sau se vor introduce baterii alternative. marcate. Probabil că se vor înfiinţa câteva complexe avicole de ouătoare. deschise . după ce o parte dintre aceste ouă sunt utilizate pentru clocire şi scoatere de pui de o zi. ANTARES SRL Satu Mare alţii. al căror număr şi activitate vor scădea treptat în perioada următoare.5 miliarde oua produse în micile gospodării ţărăneşti nu pot fi comercializate în conformitate cu Regulamentului (CE) nr. adică să ajungă la cca. 5. De aceea. restul se autoconsumă sau se oferă ocazional la rudele şi cunoştinţele din mediul urban al producătorilor agricoli. ambalate. Cele cca. 600 milioane de ouă. ca urmare a interzicerii bateriilor actuale în care se cresc ouătoarele. fără TVA.35 lei în timpul verii şi de 0. Var (kg) 40 10 180 mc 5000 4.de 30 ouă. dar care va creşte treptat – se va aproviziona numai de la producătorii industriali actuali. Înfiinţarea de exploataţii avicole nu este numai în interesul noilor producători avicoli din România. ci – mai ales – este de interes naţional. însă aceste creşteri de capacitate vor fi nesemnificative într-o perioadă în care avicultura industrială poate să ofere doar 20 % din producţia de ouă necesară populaţiei. 50 ouă pe locuitor urban. în unele din complexele avicole actuale. la care se vor adăuga producătorii cu exploataţii agricole (avicole). închise 3. 589/2008. adică să fie sortate. mai accesibilă.28. faţă de 250 ouă cât sunt necesare pentru o hrănire raţională.9 milioane în prezent. 589/2008. are condiţii pedo-climatice favorabile de creştere a păsărilor şi o experienţa bogată în creşterea păsărilor şi –mai ales – în producerea ouălor pentru consum care – practic – este activitatea cea mai uşoară. Acesta este şi unul din motivele pentru care autorităţile de decizie din România încurajează în mod particular înfiinţarea de exploataţii agricole specializate în producerea ouălor pentru consum. totuşi. care n-ar asigura decât cca. Lipsa ouălor de pe piaţa internă va conduce în mod normal la creşterea masivă a cererii faţă de ofertă.de 10 ouă.

oul fiind uşor perisabil şi cu pierderea prospeţimii. fără a include intermediari în relaţia producător – piaţă. în mod miraculos. creşterea industrială a porcilor sau chiar creşterea păsărilor în baterii).Datorită pieţii insuficient controlate. fiind în prezent . Galaţi. Constanţa. şrot de soia şi şrot de floarea soarelui. Proiecţii financiare şi indicatori financiari 8.656 Pastă kg comestibilă de 13 . Caraş Severin. Există încă o problemă. printre care şi Gorjul. adică 45625 lei pe lucrător (cca.45 lei şi 0.9 milioane x 250 ouă).9 miliarde ouă (11. 10. această fermă avicolă familială asigură locuri de muncă pentru două persoane. deci. Dâmboviţa. Hunedoara. între anotimpuri şi judeţe. normal ca preţul mediu al ouălor să rămână la cel actual (0. 8. sunt considerate drept alimente complete. Ialomiţa. ferma poate livra pieţii ouă foarte proaspete. ca în cazul altor exploatări zootehnice (exemplu. În prezent se produc industrial numai 1. Consumatorii urbani pot consuma anual 2. 7. dietetice. producţia unei zile putând ajunge pe piaţă în ziua următoare. Braşov. 85 % din materiile prime din care sunt alcătuite reţetele furajere sunt furaje produse pe plan local: porumb.40 lei pe ou vândut de la poarta fermei. Este. Fie că sunt produse în cadrul aceleiaşi exploataţii agricole. Cluj. Prognoza veniturilor Cele patru produse care se livrează din microfermă aduc următoarele venituri: Produsul UM Cantitate Preţ mediu Total Lei Eurocenţi lei euro Ouă de găină buc.2 miliarde. ouă ţărăneşti şi ouă de import).4.55 lei. Iaşi. Satu Mare. care conţin toţi factorii nutritivi necesari organismului. Sibiu. se constată următoarele diferenţe de preţ de la o lună la alta sau de la un judeţ la altul: . Ţinta producţiei de ouă se adresează consumatorilor din Tg-Cărbuneşti sau Tg-Jiu. Maramureş. Giurgiu. ceea ce contribuie la o aprovizionare a populaţiei cu produse de o valoare recunoscută. Doar în următoarele judeţe se produc cantităţi semnificative de ouă: Bacău.488 mii euro). numeroase judeţe ale ţării nu produc ouă sau le produc în cantităţi foarte mici.şi în perioada următoare oportună şi de mari perspective. punerea în funcţiune de exploataţii avicole care aplică principii intensiv – industriale de creştere. cel mai valoros pe scara producţiei zootehnice. nu produc ouă de tip industrial. Brăila. proiectul nu poate avea decât un efect favorabil. Bihor.50 lei făcând o medie ponderată. cu perspective ca acest număr de ouă să scadă în perioada următoare. inclusiv prin magazinele cu autoservire. în valoare de 91. 228126 0. legată de amplasarea viitoarelor exploataţii avicole: în prezent.5 lei) sau să crească. viaţa şi dezvoltarea normală la sugari şi a embrionilor din ou este perfect menţinută.250 lei.Vară: Între 0. este stabilită o legătură funcţională între producţia agricolă şi cea avicolă a zonei. ca dovadă. pe piaţă existând trei categorii de ouă (ouă de complex. Practic. atât asupra dezvoltării zonei cât şi a mediului de afaceri. Restul de 24 judeţe. fără însă a o polua.1. rezultă un preţ anual de 0. dintre toate produsele alimentare. iar pentru realizarea economică a acestora. legătură întărită şi prin gunoiul de pasăre. Aceste date confirmă potenţialul pieţei române a ouălor de a suporta creşterea până la dublare a actualei producţii industriale interne.35 lei şi 0. Chiar dacă este o crescătorie relativ mică. în total 18 judeţe. Ferma îşi propune să realizeze produse finite care pot fi livrate direct pieţii. fie că sunt cumpărate de la alţi producători agricoli. care realizează însă o productivitate a muncii foarte ridicată: 228126 ouă.45 102. deoarece doar ouăle şi laptele. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei şi a mediului de afaceri În felul în care a fost conceput. orz. numai cu aceste două alimente. fără TVA. După ceea ce s-a arătat. care va mări fertilitatea agricolă a zonei respective. fiind condamnate la subconsum sau la transportul acestora din alte judeţe. Vaslui şi Vâlcea. iarna între 0. operaţiune care măreşte preţul produsului şi se soldează cu pierderi.

prognoza veniturilor şi a cheltuielilor are o oarecare doză de incertitudine.500 ambalare / transport Total general costuri x x x x 83.5 1. 1000 x 81. 800 5 4000 x Cantitate 800 Lei 20 x x 106. – reţeta 21-4 – reţeta 21-5 Paie pentru aşternut Energie electrică Medicamente şi dezinfectante (0. însă preţul ouălor către staţia de sortare beneficiară nu va fi mai mare de 2.5 %.25) Gunoi de grajd Total venituri Cheltuiala kg kg x UM Cap.560 200 1.3 35.681 Rata profitului % x x x 21.2 0.000 lei.55 0.656 8. Prognoza cheltuielilor Preţ mediu Eurocenţi 16.475 Cheltuieli sortare – x x x x 6.015 54.ouă Găini reformă (cotă pe an.5 % CAS x 1. acestea se reduc la două: micro-FNC pentru producţia de nutreţuri combinate şi mico-staţia de sortat ouă.6 x x 2. Dacă organizarea acestei activităţi de sortat ouă nu va fi posibilă.656 venituri Profit brut total x x x x 22.500 500 700 x Amortisment x x x x Cheltuieli indirecte x x x x 2. se va putea apela la o staţie de sortare de la o societate care desfăşoară această activitate.55 1.3 lei pe ou). Referitor la construcţiile anexă.5 2200 x 5. 16.540 x 81. fiecare dintre acestea cu depozitele aferente.c. 14 . datorită volumului prea mic al activităţii. 5.000 Lei Puicuţe de 16 săptămâni (cota parte pe an.2.0020 lei/ou) Salarii tone tone tone tone KWh x 1 36.4 0.000 (3 %) Total costuri x x x x 77.25) Furaje combinate total d.975 Total general x x x x 106. Vor dispărea costurile proprii cu sortarea (76. pentru că ouăle nesortate şi neştampilate nu vor fi permise pe piaţă. Şi în acest caz veniturile din vânzarea ouălor se vor micşora cu cca.26 % Notă: În condiţiile unor pieţe ale materiilor prime şi ale produselor foarte variate şi instabile.

1.1. PRACTICAREA NĂPÂRLIRII FORŢATE % OUAT 1 00 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 N ○ ○ ○ ○ F ○ ORŢAT Ă ○ ○ ○ ○ II ANUL LUNA V I II I V III V X I X X I II X I I I II I V I V V I II V III V X ○ ○ III I X I II X I I II I V I V I II V II V X I V DEPOPULARE ĂPÂRLI RE ○ .1. 3 5.Anexa nr.

2 AMENAJAREA INTERIOARĂ A CAMEREI DE SERVICIU PENTRU RECOLTAT-SORTAT-PRELUCRAT OUĂ ↓ 6m 3 Z O N A I 3 m 5 b c ↓ ZONA II ZONA III LEGENDA 1 2 Acces hală Instalaţie sortat ouă 3 Depozite ouă. maxim 16°C 2 .VÂRS TA (săpt.) 6 1 0I 2 4 2 9 2 3 3 7 3 1 4 5 4 0 5 4 5 8 5 3 6 7 6 1 7 5 7 0 8 4 8 9 8 3 9 7 9 01 1 05 1 Anexa nr.

4 5 C Prelucrare ouă necomestibile în coaje Depozit frigorific (congelare) Anexa nr. 1 AMENAJARE INTERNĂ A HALEI a hrănit oare adăpătoare ● ● ● b O O O O ● ● ● ● ══ ═ ════ ═════════ ═══ ══ Linie hrănire ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ aşternut ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Linie adăpare ● ● ● ● ● pat stinghii CUIBARE adăpătoare ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ═════════ Linie adăpare ● ● ● ● pat stinghii hrăni toare O O O O ═══ ═══ ══ Linie hrănire ═ ═ ═════ aşternut 3 .

← → 20 m ← 20 m → 4 .

200 57.700 5.55 1 3.500 Cheltuieli de fabricaţie Total cost Total cost / kg 5 .4 CALCULAŢIA preţului de cost al nutreţurilor combinate produse în micro FNC propriu Ingredientul Por um b Orz Şrot soia Şrot floarea soarelui Carbonat de Ca Nucleu furajer % Preţ / kg Necesar kg 1 22.500 3.700 2.000 3.000 1.700 2.700 6.Anexa nr.800 5.000 51.700 3.900 x x 10.000 Lei Euro 60 10 7 10 6 7 100 22.2 2.500 1 3 4 x x x 36.300 2.

Nicolae Iorga bl. 280 Ortisoara. Nr. Tel/Fax: 0251-591244 ►BRENNTAG ROMÂNIA .302. Tel/fax 0251-210.ro Houdam Horn . cod 300167 Tel: 0256-499. 1. Fax: 0256-221 536.21-31 sc. cod 205100. Fax:0264-368 132. www. Craiova.Calea Stan Vidrichin.brenntag. Mobil: 0788 303 266. cod 200747 Tel : 0251-315. www. Sector 6.1. 0253-226330. Jud.Valce.com ►EURONUTIMIX .ro Big Dutchman International GmbH Sibiu .sac. Timis. Chisoda. Jud.Str. fax 0250-735.667.176 Babeni. Caltun. Cod 307305 Tel: 0256221 537. Nr. preciziei nr.pircioaga@brenntag.Str. Jud. info@mewi. fax 0256-247.Bd.2.083. 80. ap. Bailesti. Sibiu. ►Verboon – Str.ro Mewi import Export Agrar Industrietechnik . www.Bd. Jud. Timis. Jud. dstanica@rdslink. Tel : 0256-432. nr.Str.Str. ►Probiotic – Aleea I. jud Timis.dnttm. Rusciori. Cod 200458 Tel: 0251-315799. Divizia 9 Cavalerie.bigdutchman. fax 0251-315. 49. nr. Cod 550298 Tel/fax: 0269-212 324.309. Bega Tehnomet . Independentei nr.105. cod 300168 Tel/fax: 0256 -296.Str. www. Jud. Cod 325400 Tel. nr. jud Dolj. 17. Km. Fax: 0255 – 513096. 2. ghotea@yahoo. cod 20540. Unirii nr.618. Retezat.ro.tehnomet. Caraş Severin. Cod 300264. Fax: 0256-490 800 tehnomet@mail. fax 0256-370.261. Cod 210103 Tel.ro ►Premix – Str. NUTREŢURI COMBINATE ŞI ADITIVI FURAJERI ►AGRO BANAT . Timis. Târgu Jiu.ro. agrobanat2mail. Nr.306.ro.Sub Deal. dinu.080. www.19. Jud. Craiova. Cod 557271 Tel: 0269-213 679.14 Timisoara jud. Sibiu-Rusciori. 0256-222 055. Caransebeş . cod 200026. fax 0251. mdas@unet.com. cod 245100.LISTA CU FURAJE. combgorj@k. Tel/Fax: 0256-211659 ►BIOPLANT .com TEHNOLOGII SI UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE Agro Center Transilvania .agrobanat. jud Dolj.ro. Nr. cod 305600 Tel: 0256 – 370. Sibiu.ro. nr. jud. Tel : 0251-596. Nr.008.422.ro Big Dutchman International GmbH Timisoara. 5A Timisoara.6. Timiş. www.bigdutchman. stefangabe!@xnet. Cooperatiei. decebal. jud Timis. tel/fax 0251-598. www. mobil 0724. Gelu nr 4 Timisoara. Timisoara. Ciocârlan.435 ►DIDFARM – Str.220. 16 Decembrie 1989 nr. Cod 307221 Mobil: 0744 931 718.6. jud Dolj. 19. 8. Timişoara. Bucureşti.ro.ro ►COMB GORJ . Suciu nr. Jud.40 Sannicolau Mare. Cod 061334 Mobil 0741816500.ro ►DEVEST FARMATECH – Str.311.D.Str.ro 6 . jud Timis. 22. Timişoara.mewi. Gării nr. Tel.ro ►AGROBIOTIC . 0250-735.1 ap. Timis. jud Dolj.Str. didfarm@yahoo. 7.330 ►Oltchim FNC – Calea Traian nr. phelgavipromax@yahoo. Sibiu. Cod 300571 Tel: 0256-222 088. 0255 -516 324. Jud. nr. Cod 300274 Tel/fax: 0256-295 826. cod 300093. Tel : 0251-311. Mobil 0724211641.751. Dolj.750.801.1. Craiova.Str. Principală. ►Vipromax – Str. Timis. ►Secombi – Str. Timisoara. Segarcea.Sos.dntm.

7 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->