P. 1
subiecte rezolvate

subiecte rezolvate

|Views: 1,529|Likes:
Published by ciortanlidia

More info:

Published by: ciortanlidia on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTAN6ŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Sesiunea I, 2011/2012 Subiecte

pentru examen la disciplina Metodica predării limbii şi literaturii române în înv. primar Subiectul I: 1. Achiziţiile lingvistice ale preşcolarului şi şcolarului mic În această perioadă, caracteristică pentru copil este gândirea intuitivă în imagini. Până la vârsta şcolarităţii, copilul (mai cu seamă dacă a frecventat grădiniţa), înţelege şi transmite mesaje simple, poate după audierea unui text să-l povestească sau să-l rezume, distinge şi pronunţă sunetele care compun cuvintele, utilizează un limbaj oral cât mai apropiat de corectitudine din punct de vedere gramatical, fiind apt totodată să creeze el însuşi povestiri sau texte orale de mică întindere utilizând intuitiv elemente expresive. Până la 3 ani, învaţă şi utilizează în jur de 1000 de cuvinte, achiziţiile lexicale fiind rapide şi extrem de diferite de la caz la caz, astfel că un cercetător a inventariat 24000 de cuvinte1 cunoscute de un copil de 5 ani. De asemenea, copilul recunoaşte scrisul oriunde îl întâlneşte, manifestă interes pentru citit, percepe şi discriminează între diferite forme geometrice mărimi, culori, obiecte, imagini şi tipuri de contururi. El trebuie să ştie să utilizeze instrumente de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare în acest scop. Dezvoltarea limbajului şi a gândirii are loc gradual în această perioadă. Între trei şi cinci ani, copilul are o gândire concretă, bazată pe imagini, pe senzaţii directe. El nu are încă posibilitatea de abstractizare, de generalizare. Din aceasta cauză este impresionat mai ales de culori, de mişcare, de sunete. În această perioadă îi sunt accesibile povestirile, în proză sau în versuri, despre lumea înconjurătoare, care îl duc totuşi ceva mai departe de limitele înguste ale mediului strict familiar. Povestirile realiste sau cu elemente fantastice, potrivite la aceasta vârstă, sunt în general scurte, cu un conflict bine închegat; personajele sunt schiţate prin câteva trăsături esenţiale; desfăşurarea acţiunii este vie; umorul sau duioşia sunt elemente în care este făcută sa oscileze afectivitatea copilului. Pentru preşcolar, capătă o semnificaţie mai puternică momentele dramatice ale povestirii, aceasta îl emoţionează. Fără ajutorul adultului însă, fără explicaţiile date de acesta, legarea logică a diferitelor episoade prezintă dificultăţi pentru copil. Pus să repovestească cele ascultate, elomite unele

episoade, pe altele le intercalează într-o ordine nefirească. Se constată, în general, o greutate în a raporta fenomenul la cauza directă care l-a generat. La şcolarul mic (a cărui vârstă este cuprinsă între 6/7-10/11 ani), gândirea este concretă şi poartă amprenta primului sistem de semnalizare, concretul şi abstractul coexistând într-un raport diferit care spre adolescenţă va favoriza trecerea spre abstract. În jurul vârstei de 7/8 ani are loc trecerea la stadiul operaţiunilor concrete urmată mai târziu de stadiul operaţiilor propoziţionale. În jurul vârstei de 11 ani, 20% din copii ajung la stadiul logicoformal. Cele mai importante schimbări la nivelul gândirii şcolarului mic constau în: „- modificarea potenţialului de activitate ideativ-intelectuală, randamentul acesteia crescând de 3-4 ori de [la] clasa a II-a la clasa a IV-a; /.../ - dezvoltarea organizării, sistematizării în procesul de însuşire a cunoştinţelor şi de gândire; - creşterea caracterului activ şi relaţional al gândirii pe baze noi, manifestată prin prompta şi precisa adaptare la situaţii inedite; - subordonarea analizei perceptive sarcinilor ideative; - dezvoltarea caracterului critic al gândirii odată cu creşterea experienţei intuitive şi verbale”. Lexicul şcolarului mic însumează „4000-4500 de cuvinte, dintre care 1500-1600 reprezintă vocabularul activ”. Şcolarul mic, ca şi preşcolarul, continuă să fie un emotiv prin excelenţă. Chiar atitudinea pe care o ia faţă de conflict şi personaje este rezultată mai puţin dintr-o interpretare raţională, cât, mai ales, din participarea afectivă. Perioada şcolară mică poate fi considerată de tranziţie între copilăria mică şi pubertate, tranziţie în care cresc momentele de criză ale dezvoltării ce apar ca urmare a schimbărilor şi tensiunilor frecvente la nivelul organismului. 2. Curriculum Naţional – componente Adoptat începând cu anul şcolar 1998-1999, Curriculum Naţional precizează planurile cadru de învăţământ, programele şcolare, ghiduri, normele metodologice, materiale suport şi manuale alternative, stipulând obiectivele cadru, obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare propuse pentru realizarea acestora, conţinuturile învăţării, precum şi unele recomandări privind evaluarea, aceste ultime două componente sunt valabile pentru gimnaziu şi liceu. Curriculum Naţional este structurat în Curriculum nucleu, corespunzător numărului minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie de învăţământ şi Curriculum la decizia şcolii, care poate fi conceput ca o aprofundare, ca o extindere la nivelul disciplinei elaborat la nivelul şcolii sau opţional (la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare).Curriculumul la decizia şcolii a fost definit şi ca segment al curriculumului naţional care

acoperă diferenţa dintre curriculumul nucleu şi numărul maxim de ore pe săptămână, pe obiect de studiu şi pe an de studiu, prevăzute în planul cadru. 3. Curriculum nucleu şi C.D.S. Curriculum nucleu reprezinta trunchiul comun , adica numarul minim de ore de la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de invatamant.Curriculum nucleu reprezinta unicul sistem de referinta pentru diversele tipuri de evaluari si de examinari externe din sistem si pentru elaborearea standardelor curriculare de perfornamnta.Curriculum la decizia scolii acopera diferenta de ore dintre curriculum-ul si numarul minim sau maxim de ore pe saptamana , pe disciplina si pe an de studiu ,prevazute in planurile cadru de invatamant. 4. Definiţia şi obiectul metodicii Metodica (<gr. methodos) este o didactică specială, particulară, precizând condiţiile, metodele şi procedeele adecvate însuşirii unei materii de învăţământ. După pedagogul Ştefan Bârsănescu, metodica stabileşte locul materiei respective în cadrul planului de învăţământ, scopul şi sarcinile ei instructiv-educative, programarea conţinutului, formelor şi mijloacelor de predare-învăţare, precum și raportul dintre elev şi materia de învăţământ. Obiectul metodicii studierii limbii şi literaturii române îl constituie problematica implicată în procesul însuşirii teoretice şi practice conştiente și active a limbii române şi familiarizarea elevilor cu literatura română folosind drept suport cele mai reprezentative modele de artă literară din diferite perioade ale evoluţiei acesteia. Centrată pe problematica limbii şi comunicării, metodica este orientată înspre dobândirea de cunoştinţe (presupusă de verbul „a şti”) însumând majoritatea strategiilor didactice tradiţionale vizând formarea conceptelor gramaticale şi a noţiunilor de teorie literară dar şi multe metode de interpretare de text (activităţi de structurare).

5. Determinarea calităţii auzului fonematic Pentru acei elevi care înregistrează rezultate scăzute la învăţătură, determinarea calităţii auzului lor fonematic este obligatorie în clasa I, şi se

realizează prin aplicarea unui test elaborat de Roper şi Schneider. apoi şi a celor grafice. când vorbim despre deficienţe. De altfel. începe noul cuvânt cu „m”. apoi modalitatea de legare de litera vecină. substituirea primului sunet: Spune „val”. În cazul literelor. eliminarea primului sunet: Spune „cal”. Spune „oraş” fără „ş”. de dislexii. Aplicarea acestui test urmăreşte depistarea unei posibile cauze a eşecului şcolar: slabul auz fonematic. 5. Ce cuvânt formează? 3. presupunând şase probe. se identifică elementele grafice componente. păstrând distanţa dintre corp şi bancă de mărimea pumnului copilului. 4. apoi la scrierea efectivă în caiet. Spune „cal” fără „c”. În loc de „m”. problemele fonetice întâmpinate de elevi (în vorbire) pot fi remediate de către cadrul didactic. adaptat de Ruxandra Petrarcu specificului limbii române: 1. având lumina din stânga sau de deasupra) trebuie urmărită şi comunicată elevului ca valabilă în cadrul oricărei activităţi (doar în cazul lucrului în grup. eliminarea ultimului sunet: Spune „oraş”. În forme complicate. lizibilă şi îngrijită. dar şi de comunicarea unor norme tehnice şi grafice privind emiterea cu succes a mesajului scris. atunci se vor comunica noi reguli tehnice). familiarizarea elevilor cu manualul. 30 cm. însoțită de semnele de . exerciţii de analiză şi sinteză fonematică. În loc de „v”. Numai după adoptarea unei poziţii corecte în bancă/ la pupitru şi a „încălzirii” mâinilor. trebuie însuşită direcţia executării. poziţia corectă de stat în bancă (cu spatele drept. caligrafică. pe bancă…). cu liniatura caietului şi prin însuşirea regulilor tehnice. privind realizarea scrisului. analiza fonematică: Spune „nu”! Ce sunete sunt cuprinse de cuvântul „nu”? 2. 6. se poate trece la etapa exerciţiilor grafice pregătitoare (realizarea literei în aer. cazurile respective sunt de competenţa logopedului. Se urmăreşte scrierea în fir continuu. mai cu seamă dacă nu solicită scriere. se însuşeşte direcţia executării. 6. sinteza fonematică: Spune m / a / r / e . substituirea ultimului sunet: Spune „pom”. corectă. picioarele sprijinite de stinghia băncii/ pupitrului sau pe podea. Dezvoltarea capacităţii de emitere a mesajului scris Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă este anticipată de un antrenament fizic special al şcolarului. termină cuvântul cu „d”2. Pregătirea elevilor pentru citit-scris se realizează prin exerciţii de comunicare verbală. După numirea elementului grafic ce urmează să fie scris. iar distanţa dintre ochi şi carte/ caiet de cca. În forme uşoare.

respectându-se iniţial ritmul propriu al acestuia. dar şi de scopul în care se realizează. dacă nu este urmată de orientarea şi menţinerea atenţiei. informarea elevului cu privire la obiectivul urmărit 3. literară/ beletristică. lectura poate fi: de studiu (a învăţăceilor. Elemente de noutate în condiţiile şcolarizării la 6 ani 9. În funcţie de context. indiferent de nivelul la care se situează). 8. menită să faciliteze învăţarea. trebuie stimulat şi încurajat interesul elevului pentru lectură. documentară.punctuaţie şi de ortografie care se impun. apelând la o . Evenimentele instruirii. cadrul didactic urmărind mărirea câmpului de citire al elevului. Dacă în clasa întâi este urmărită citirea corectă şi conştientă a elevului. Exerciţiile de copiere (propriuzisă/integrală. concomitent. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citire. prezentarea materialului . Simpla captare a atenţiei la începutul orei didactice nu este suficientă însă. învăţământul primar Evenimentele instruirii/ instrucţionale. asigurarea feedback-ului pentru corectitudinea performanţei 8. ulterior se urmăreşte citirea fluentă şi expresivă (până la sfârşitul clasei a IV-a). stimularea reactualizării elementelor învăţate anterior 4. După Robert Gagné instruirea instituţionalizată presupune următoarele evenimente: 1. de specialitate (pentru domeniul de pregătire a subiectului). cât şi obiectiv intrinsec al ei. captarea atenţiei constituie o condiţie esenţială a desfăşurării cu succes a întregului proces educaţional. obţinerea performanţei 7. a grupurilor de litere. a silabelor şi enunţurilor în texte tipărite şi olografe. sugerând beneficiile actului lecturii. Concomitent. apoi de dictare. continuând cu intuirea şi verbalizarea imaginilor. 7. Atât eveniment al învăţării. captarea atenţiei 2. selectivă. evaluarea performanţei 9. intensificarea procesului de retenţie şi transfer. proces care începe chiar din momentul prezentării atractive a abecedarului. de loisir/ de relaxare şi „hobby”. creatoare/cu lacune) vor fi urmate cele de transcriere. Spre exemplu. Exemplificare la limba şi literatura română pt. lectură) vizează identificarea literelor. asigurarea „dirijării învăţării” 6. de informare/ publicistică. prin faptul că elevul este capacitat săşi menţină concentrarea fără a conştientiza energia investită în acest sens.stimul 5.

exerciţii-joc de sinonimie.exerciţii de citire a unor cuvinte. .) . perele. există o mare varietate de exerciţii. atenţia scade.exerciţii de utilizare a dicţionarelor. conversaţii în grup pe teme diferite.exerciţii de dialog. .Exerciţiile de recunoaştere simplă (au o unică cerinţă şi anume identificarea dintr-un text a anumitor fapte de limbă.Exerciţii de recunoaştere şi motivare (ex. Voicu. . . dar odată ce acest răspuns a fost comunicat.exerciţii de stabilire a ordinii cuvintelor într-o propoziţie dată.ghicitoare.exerciţii de sesizare a semnificaţiei textului cu ajutorul imaginii. ceapă.: Identificaţi şi grupaţi ……. ex. reînnoi ) .exerciţii de completare a unor rebusuri . de antonimie. . .exerciţii de formare de cuvinte noi prin diferite modalităţi.Exerciţiul la limba şi literatura română în învăţământul primar Exerciţiul se utilizează încă din clasa I în deprinderea cititului şi a scrisului şi se utilizează apoi de-a lungul întregii şcolarităţi. La clasa I şi a II-a se aplică: . în textul: ….exerciţii de integrare a achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii. . prin cerinţe precum: Alegeţi forma corectă a cuvintelor…) Exerciţiile cu caracter creator . a unor propoziţii.exerciţii de exprimare a unor judecăţi de valoare asupra unor fapte şi întâmplări cunoscute. La clasele a III-a şi a IV-a. . .: Subliniaţi cuvintele care conţin grupul nn şi argumentaţi scrierea lor. exerciţiile se diversifică prin: Exerciţii de recunoaştere .) . mereu. de omonimie (fără menţionarea terminologiei).Exerciţii de recunoaştere şi grupare (ex. În plus. 10. .: Identificaţi adjectivele din textul:… sau Subliniaţi pronumele formate de litere consecutive în următoarele cuvinte: Celia. .exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate. tunel.Exerciţii de recunoaştere prin diferenţiere (pentru discriminarea paronimelor.exerciţii de descriere a caracteristicilor unor fiinţe şi lucruri. fiind necesare alte strategii pentru orientarea şi menţinerea ei. . atenţia elevilor poate fi captată exclusiv în timpul spunerii ei şi al căutării răspunsului.exerciţii de construire a unor texte scurte. căţei.exerciţii de formulare a unor întrebări.

în învăţământul primar După cum remarcă mulţi psihologi. 2. de reglare: are în vedere activităţile reglatorii de corecţie pe care le vor urmări institutorul şi elevul. 4.Exerciţii de modificare (ex. lămurirea unor probleme psihologice: cunoaşterea particularităţilor . nume de ape) Exerciţii de exemplificare dirijată (ex. aceasta trebuie să aibă în vedere atât procesul. 3. dictarea. educativă: vizează stimularea obţinerii de performanţe superioare în pregătirea elevului. transcrierea. 6. de predicţie şi de orientare: evaluarea urmăreşte prefigurarea desfăşurării activităţii în sistem şi anticiparea rezultatelor.: Găsiţi cuvinte care au acelaşi sens cu expresiile: …) Exerciţii ortografice şi de punctuaţie (copierea. 12. 11. între altele.Instruirea diferenţiată la limba şi literatura română. de cuvinte…) Exerciţii de exemplificare Exerciţii de exemplificare liberă (ex.a.Funcţiile evaluării şcolare Funcţiile evaluării: 1. exprimând eficienţa învăţământului şi măsurile care se impun în funcţie de calitatea acestuia. 5. cât şi produsul. autodictarea) Exerciţii ludice/ exerciţii-joc ş. socială: constă în informarea familiei / comunităţii / societăţii asupra rezultatelor elevilor. o strategie ştiinţifică fundamentală care să ducă la o diferenţiere autentică şi eficientă în instruirea elevilor implică.: Daţi trei exemple de substantive proprii. de selecţie / de competiţie: asigură ierarhizarea şi clasificarea elevilor din punct de vedere al cunoştinţelor deţinute şi al performanţelor realizate.: Înlocuiţi cuvintele subliniate cu termeni cu înţeles opus/ acelaşi înţeles sau: Transformaţi următoarele propoziţii simple în propoziţii dezvoltate …) Exerciţii de completare (de enunţuri. de control: se constată şi se apreciază activitatea şi rezultatele elevului raportate la obiectivele proiectate. Indiferent de forma prin care se realizează evaluarea.

“jocul reprezintă o activitate fizică sau mentală fără finalitate practică şi căreia i te dedici din pură plăcere. antrenând numeroşi stimuli. un singur exerciţiu. influenţând comportamentul copiilor. să dea tuturor elevilor satisfacţia participării şi să stimuleze calităţile intelectuale ale elevilor. Potrivit lui Gh. la limba şi literatura română. clasificarea psihologică a elevilor în procesul învăţării cu referire la particularităţile activităţii de gândire. ci se referă mai cu seamă la intervenţia sa cu tact în privinţa modului în care îşi îndrumă discipolii: “Profesorul poate interveni discret pentru a încuraja pe timizi. Astfel. Iată de ce cadrul didactic trebuie să colaboreze cu psihologul (la care este arondată unitatea şcolară) în luarea unor decizii educaţionale. 13.Jocul didactic. respectarea partenerilor. spirit disciplinat. Rolul cadrului didactic în instruirea diferenţiată nu vizează doar selectarea conţinuturilor şi a căilor de accesibilizare a lor în vederea realizării obiectivelor şcolare. îmbinând componenta formativ-instructivă cu cea distractivă. mai ales prin intermediul regulilor. constituie o modalitate de tratare diferenţiată a elevului. Tomşa. jocul trebuie să aibă un conţinut tematic corespunzător gradului de dezvoltare intelectuală a elevilor. realizând o formă de socializare a relaţiilor în care copiii trebuie să dovedească puterea de stăpânire. Specific vârstelor copilăriei. în special exerciţiul creator. înclinaţiile. Intervenţia profesorului trebuie să creeze o atmosferă stimulativă. în care grupul să aibă zone de libertate şi responsabilitate.” Victor Ţîrcovnicu arată că exerciţiul. în funcţie de ceea ce îşi propun. să stimuleze curiozitatea. la capacitatea de învăţare. Jocul didactic are o componentă informativă şi una formativă. Caracterul formativ al jocului constă în:  exersarea şi perfecţionarea senzaţiilor şi a percepţiilor  antrenarea memoriei  exersarea imaginaţiei şi a atenţiei  dezvoltarea gândirii  exersarea limbajului.În învăţământul . clare importantă hotărâre pentru dezvoltarea psihică a copilului” Pentru a fi eficient. acestea fiind de mai multe tipuri. să fie organizat în forme originale. viaţa afectivă a elevilor). intereselor şi preocupărilor lor. antrenante. iar “Principalul mijloc pentru practicarea unor exerciţii diferenţiate îl constituie fişele”. Jocul didactic are şi o vădită valoare educativă.psihologice ale elevilor în corelaţie cu randamentul şcolar (privind interesele. „Fişele de lucru pentru consolidarea cunoştinţelor conţin o singură întrebare sau se propune spre rezolvare o singură problemă. în învăţământul primar Jocul didactic este deopotrivă o metodă didactică şi o activitate de învăţare dirijată. spirit critic şi cooperant. să tempereze la nevoie.

cadrul didactic trebuie să aibă în vedere ca elevii:  să cunoască scopul exerciţiului propus. descrise în numeroase lucrări sau culegeri3.  să cunoască regulile şi principiile la care pot apela pentru rezolvarea lui. citirea finală. jocuri lexical-semantice. ideal imediat după rezolvare.  să beneficieze de verificări. aproape conţinuturile pot fi predate-învăţate prin sarcini de învăţare concepute ludic. 14. „Cuvintele se alintă”. de la cele simple la cele complexe. deprinderi şi operaţii ce vor putea fi aplicate în rezolvarea altor sarcini mai complexe”. printr-o exprimare cât mai originală. „Deschide urechea bine”. povestirea şi demonstraţia. apelând la o serie de alte metode precum conversaţia.  să-l execute de câteva ori pentru a-l însuşi. realizarea planului de idei. Iată câteva exemple: „De-a trenul”. „Cum face gâsca/ ursul/ raţa/ albina/ pisica…?”.. „Telefonul fără fir”. conversaţia generalizatoare cu privire la conţinutul textului. Ioan Nicola arată că “exerciţiul constă în aceea că se desfăşoară în mod algoritmic şi se încheie cu formarea unor priceperi. explicaţia. Lectura explicativă presupune „citirea integrală a textului. al dezvoltării operaţiilor gândirii şi a capacităţii creatoare a copiilor.  să înţeleagă modelul acţiunii. de încheiere.  să parcurgă exerciţiile gradat. „Fazan” etc. exerciţiile trebuie: . Exerciţiile se practică de-a lungul întregii durate a şcolarităţii. În acelaşi timp. care îmbină actul lecturii cu explicaţiile necesare înţelegerii textului. „Cuvinte înrudite”.„Jocul silabelor”. al consolidării cunoştinţelor dobândite. „Completează cuvântul”. Jocurile fonetice urmăresc dezvoltarea capacităţii şcolarului mic de a pronunţa corect toate sunetele limbii. reproducerea/ povestirea textului pe baza conţinutului. în funcţie de obiectivul dominant.primar. dezvoltă capacitatea de exprimare orală a elevilor mai ales sub aspect lexical-semantic.în scopul formării de priceperi şi deprinderi (motrice şi intelectuale). „Spune mai departe”.Lectura explicativă Lectura explicativă este o metodă folosită la ciclul primar în vederea accesibilizării receptării textului literar. jocuri gramaticale. exerciţiile sunt motrice şi operaţionale (exerciţiile care contribuie la formarea operaţiilor intelectuale).” Exerciţiul presupune efectuarea conştientă şi repetată a unor operaţii şi acţiuni. Pentru ca exerciţiile să fie eficiente. se apelează la jocuri fonetice. Astfel. În funcţie de aspectul vizat. citirea pe fragmente şi analiza acestora.

în orientarea spre lectură a elevilor „ceea ce le lipseşte. Elevii vor fi stimulaţi să citească prin prezentarea atractivă a unor cărţi.Lectura independentă Pregătirea elevilor pentru actul citirii independente îi revine cadrului didactic. În acest sens. . dar 65% din informaţiile primite prin auz şi văz. prin oferirea unor repere privind cărţile recomandate spre lectură. rezumate sau diverse transcrieri de informaţii. ci se impune educarea lecturii. cadrul didactic va alcătui o listă cu operele literare adecvate vârstei. care propune o serie de activităţi începând cu lucrul cu manualul. tendinţele de interferenţă (confuzie). . adică să te slujeşti cum trebuie de acest mijloc specific care este textul tipărit”.). arătând că „ştiinţele umaniste se adresează tocmai extazului intelectual. având o oarecare autonomie). succesul exerciţiului depinde de respectarea frecvenţei aplicării acestei metode.să înlăture „uitarea”.să dezvolte deprinderea de muncă independentă a elevilor. fişe de citate. acesta se repetă la intervale mici de timp. astfel: la începutul abordării unui tip de exerciţiu. nivelului informaţional şi dezvoltării psihice a copiilor cărora se adresează. .să creeze abilităţi de transpunere a acestora în practică. apoi mai rar. a şti să exploatezi lecturile. planşe etc. Demonstraţia. În plus. prin citirea selectivă a unor fragmente (care pot fi extrase din context. Elevii vor fi îndrumaţi privind modul în care să realizeze conspecte. pentru a concretiza vizual relaţiile abstracte din limbă. Dacă vreau (sic!) ca elevii să înveţe să citească. Demonstraţia este o metodă didactică tradiţională. Apelul la această metodă este susţinut prin faptul că elevii reţin 20% din ceea ce ascultă. 30% din ceea ce văd. cel mai adesea. trebuie urmărită crearea unei atitudini active în timpul lecturii şi însuşirea treptată a unor deprinderi corecte şi complexe de autoinstruire prin lectură.să stimuleze capacităţile creative ale acestora. 15.să dezvăluie profesorului eventualele lipsuri în cunoştinţele teoretice ale elevilor.. care presupune folosirea unor raţionamente logice însoţite de utilizarea concomitentă a unor mijloace intuitive (scheme. Kieran Egan consideră că. . este motivul pentru care ei ar trebui să depună efort”. deoarece eşalonarea exerciţiilor este preferabilă aplicării lor frecvente. cel mai important pas este să le dăm . făcând pasul de la operaţii mintale la structuri operaţionale. întrucât „există o adevărată prăpastie între a şti să citeşti şi a şti să înveţi. Nu este însă de ajuns ca elevii să citească. În opinia pedagogilor.

Lucrări didactice de specialitate. mitropolitul Nichifor al Moldovei. o primă impunere a obligativităţii învăţământului pentru pătura de jos a populaţiei. realizată în chiliile putnene. Astfel. întrucât „desfătarea este in-decibilă. Roland Barthes sugera că opera beletristică implică ideea de seducţie. autohtone. al XIX-lea Începând cu secolul al XIX-lea. autoarea pledează pentru extaz.motive în legătură cu care să se îngrijoreze şi să-şi pună întrebări”. în Plăcerea textului. La începutul secolului al XVI-lea. când opusă ei”. ca argument al lecturii: „niciuna dintre cercetările pe care le-am făcut nu menţionează extazul. Prima bucoavnă . simplă parte a Omni-plăcerii. Expunerea despre ştiinţa artei muzicale bisericeşti. printr-o circulară. În 1726. La 6 iulie 1749. 16. renumitul învăţat Hrisant Notara elaborează pentru Academia din Bucureşti prima programă de învăţământ în spirit laic. Astfel.4 În continuare. Constantin Brâncoveanu îl trimite pe tipograful Mihai al lui Ştefan (Istvanovici) la Alba Iulia. inter-zisă”. slav-român. exegetul face o distincţie între textele care ar induce plăcere şi cele care ar induce desfătare cititorului. de zdruncinare. până în sec. întrucât „a citi înseamnă a dori opera”: „am nevoie de o «plăcere» anume. confortul (sentimentul de ghiftuială în care cultura pătrunde liber). în 1699. Ilie de la Cernavodă tipăreşte la Râmnic Întâia învăţătură pentru tineri. text bilingv. reprezintă prima lucrare despre metodica folosită în şcoala românească. de pierdere. în condiţiile în care. prima carte didactică românească cu caractere chirilice. „«plăcerea» este /…/ când extensibilă în desfătare. niciodată la textele de desfătare. satisfacerea. într-o lucrare în care discută despre desfătarea dată de lectura anumitor texte. lucrările didactice se vor înmulţi considerabil. Foarte aproape de ideea cercetătoarei din Canada se situează opinia exprimată de scriitorul francez Roland Barthes. Mai târziu. iar acestea mi se pare mie a fi miezul ireductibil a ceea ce este alfabetizarea”. încerca. În 1707. remarcând: „critica se referă întotdeauna la textele de plăcere. ca de altfel şi circuitul lor. proprii desfătării”. unde tipăreşte Bucoavna. de zguduire. în secolul al XVII-lea au apărut bucoavnele sau bucvariile cu litere chirilice. de fiecare dată când sunt nevoit să disting euforia. stabilind vârsta şi durata şcolarităţii. /…/ prezentarea desfătării îi este interzisă”.

între 1772 şi 1839.moldovenească apare tot la începutul secolului al XVIII-lea şi este opera lui Vartolomeu Măzăreanul În 1755. se tipărea în Moldova. T. în limba română. primul abecedar în care textele religioase suport sunt înlocuite cu texte laice. În 1982. 2. în învăţământul primar Metodele activ-participative Preocupări legate de utilizarea metodelor activ-participative în şcoală şi-au găsit expresie în ţara noastră de câteva decenii. scrierea şi citirea cuvântului. apare la Blaj Învăţătura pentru procopseala şcoalelor şi tot atunci. cu o durată de 4 luni. se înfiinţează învăţământul pedagogic românesc din Bihor. desenarea obiectului.Metoda fonetică.Metode activ-participative folosite la limba şi literatura română. 18. primul curs din ţara noastră pentru pregătirea învăţătorilor. În 1777. şcolile vor fi dotate (gratuit). iar în Bucovina. primul abecedar intitulat Bucvar sau începere de învăţătură. apare Bucvariu pentru pruncii româneşti. primul manual de latină destinat elevilor români. intuirea obiectului la care se referea cuvântul. În 1781. iar doi ani mai târziu apare. cu 1000 de citiri şi 1000 de exemplare din Cartea trebuincioasă către dascăli. 3. constând în însuşirea de către viitori învăţători a conţinuturilor manualelor şi a teoriilor pedagogice şi metodice. apărea o lucrare referitoare la metodele active în pedagogia adulţilor în care erau prezentate caracteristicile generale ale acestor metode. ABC sau bucoavna spre folosul şcoalelor neamului românesc. 17. Pledoaria pentru utilizarea lor în predare-învăţare se sprijinea pe aceste caracteristici: subiectul învaţă mai bine . La 14 iulie 1777. `scrierea şi citirea lecţiei din Abecedar. de către autorităţile habsburgice. Iancovici inaugurează la Timişoara primele cursuri pentru pregătirea învăţătorilor români şi sârbi. Cărturarul iluminist Ioan Tomici înfiinţează. apare Bucoavna pentru deprinderea pruncilor la cetanie. prin grija mitropolitului Iacob Putneanul. În 1785. la Iaşi. predarea unui cuvânt normal fiind proiectată în 4 lecţii: 1. analitico-sintetică Metoda fonetică analitico-sintetică a fost generalizată în special de scriitorul Ion Creangă prin intermediul lucrării „Metodă nouă de scriere şi cetire pentru uzul clasei întâi primară” (1868) şi al lucrării „Povăţuitoriu de cetire prin scrierea după sistema fonetică”. 4. printre altele. La sfârşitul secolului al XIX-lea a fost introdusă metoda cuvintelor normale. la Sibiu.

 cadrul didactic trebuie receptat ca un furnizor de resurse ale învăţării.  climatul activităţii trebuie să fie unul care să faciliteze formarea fiinţei.  elementul cel mai important este să învăţăm cum să învăţăm ceea ce ne interesează. metodelor şi procedeelor activ-participative.dacă este angajat cu toată persoana lui într-o acţiune (ştie. De altfel. aplicându-le iniţial cu formatori avizaţi în acest sens. nu citind despre ele. modelul şcolii occidentale. experimentează). au făcut ca învăţământul românesc să opteze tot mai mult pentru metodele activparticipative în care elevul este implicat în propria-i formare. ca şi eficienţa dovedită. Ne alăturăm didacticienilor care pledează pentru utilizarea tehnicilor. de dezvoltare şi modelare a personalităţii lor prin stimularea şi dirijarea metodică a activităţii pe care o desfăşoară”6. . controlul ca atare dispare. adesea activitatea având un aspect ludic şi. subiecţii se simt implicaţi şi „interesaţi” nu numai din punct de vedere intelectual. instructorul este mai mult un ajutor. pot consulta diverse ghiduri care promovează gândirea critică şi lucrări destinate fixării şi consolidării lor. capacitate mare de reţinere şi de transfer al cunoştinţelor. devenind o autoevaluare a indivizilor sau a grupurilor”. „Metodele active. aude. deprinderea participării prin cooperare şi a felului de a şti cum să te comporţi. ca formulă de educaţie centrată pe persoană. îşi împart responsabilităţile învăţării. vede. însă considerăm că deprinderea lor se face numai concret.  evaluarea semnificaţiei învăţării trebuie să devină autoevaluare. au la bază câteva principii:  profesorii şi elevii. dar şi ilustrării unor contexte de aplicare8. metodele active constituie o ucenicie a vieţii sociale. implicit. consecințele care decurg de aici: satisfacţia imediată. grad de atractivitate crescut. în acelaşi timp cu un progres profesional propriu-zis.5 Miron Ionescu arată că „Activizarea elevilor reprezintă o suită de acţiuni de instruire / autoinstruire.”7 În ultimul timp. iar în alte cazuri părinţii sau membrii comunităţii. după ce cadrele didactice au fost abilitate în utilizarea lor. autoritatea sa schimbându-şi natura şi expresia. cel puţin în formele clasice de verificare a cunoştinţelor intelectuale sau practice. un catalizator decât un instructor în sensul strict al cuvântului.  disciplina necesară activităţii trebuie să devină autodisciplina.

în sec. la Bruxelles. pe baza diverselor metode. În 1787. Îi veţi arăta haina în întregime. în special în unele alternative educaţionale sau în cazul unor comunităţi din rândul naţionalităţilor conlocuitoare unde limba română nu este cea maternă (uneori nefiind nici cunoscută până în momentul şcolarizării) sau unde se manifestă fenomenul bilingvismului. metodele şi procedeele activ-participative moderne consemnate în literatura de specialitate. Nicolas Adam aprecia: “Dacă doriţi să-i faceţi cunoscut un obiect unui copil. Tot în secolul al XIX-lea. spunându-i: «Aceasta este o haină». La începutul secolului al XIX-lea. utilizată în câteva ţări francofone şi constă în asocierea unui gest fiecărei litere.Metode care au stat la baza însuşirii citit-scrisului În ţara noastră. pot fi utilizate toate tehnicile. nu-i veţi arăta separat buzunarele. Metoda mixtă constă în învăţarea de către elev a unui număr de cuvinte din diverse clase morfologice şi operarea cu silabe şi litere. spatele. Metoda globală. metoda scriptologică propunea învăţarea scrierii înaintea citirii prin intuirea unor ilustraţii pe baza cărora se formau propoziţiile. negând rolul analizei şi sintezei în procesul cunoaşterii. însuşirea citit-scrisului s-a realizat diferit de-a lungul timpului. Nu. în opinia promotorilor acestei metode. Metoda gestuală a fost elaborată în Franţa. nasturii. ceea ce. XX. o şcoală pentru copiii aflaţi în dificultate. facilitându-se astfel învăţarea. Atunci de ce să nu facem la fel pentru a-i învăţa să citească?” Ovide Decroly va prelua ideea şi va crea. Elevul este solicitat să facă gestul aferent literei. 19. cu litere chirilice.La Limba şi literatura română. bazată pe psihologia structuralistă. Cuvintele sunt reluate şi folosite în diverse contexte. al XVII-lea). bucoavnele/ bucvariile (sec. Manualul cel mai utilizat a fost „Abecedariu pentru şcoalele populare româneşti” (1862) al lui Zaharia Boiu. mânecile. pregătind abordarea metodei fonetice analiticosintetice favorizată de introducerea oficială a alfabetului latin în Moldova (1862) şi în Ţara Românească (1866). Primele manuale destinate învăţării citit-scrisului. de exemplu «haina». aplicau metoda slovenirii. faţa. . metodul lencastric a reprezentat o metodică superioară slovenirii. în timp. Metoda sa de învăţare a cititului porneşte de la enunţuri cărora copilul le înţelege sensul şi apoi distinge cuvintele. porneşte de la ideea că lucrurile se percep în forme întregi. unele dintre acestea fiind utilizate astăzi în ţări ale căror limbi nu respectă principiul fonetic în ortografie. copiii identificând elementele mai mici – silabă şi sunet. implică memoria motrică. altele fiind abordate concomitent sau selectiv şi în învăţământul autohton.

reţete. implicând memorarea vocabularului).).Munca cu manualul şi cu alte cărţi Lucrul cu manualulşi cu alte cărţi este o metodă didactică utilizată cu succes la toate tipurile de lecţii.Metoda naturală (Freinet) porneşte de la premisa că citit-scrisul se învaţă asemenea unei limbi străine. În ultimul timp. cu ajutorul învăţătorului. afişe publicitare etc. Astfel.Metode pasive de predare-învăţare la limba şi literatura română pt. mixtă. metoda Cloze (de completarea a unui text lacunar). textele spuse de copii vor fi scrise de învăţător pe afişe şi expuse pe perete. Citit-scrisul au în vedere numai situaţii concrete cotidiene. Alternativa educaţională Step by step mai vorbeşte despre metoda „priveşte şi spune” (utilizată din 1930. metoda fonetică analitico-sintetică a fost teoretizată de cei mai importanţi pedagogi şi metodişti şi aplicată cu succes în toate şcolile româneşti. Gabriela Iaurum prezintă şi sugerează utilizarea şi a metodelor gestuală. învăţământul primar 21. fixându-şi astfel în memorie informaţiile. bilete. şi elaborând texte funcţionale (scrisori. acordându-se prioritate înţelegerii. metoda lingvistică (axată pe modele ordonate ale corespondenţei grafie/ sunet9). Metoda funcţională întregeşte metoda naturală. mai uşor printr-o baie lingvistică decât teoretic.. . formulării şi verificării de ipoteze privind imaginile şi contextul. mai cu seamă pentru comunităţile de romi (unde are loc aplicaţia în acest sens). metoda de creare de propoziţii ş. globală. menite să înveţe citit-scrisul. despre cititul progresiv. naturală şi funcţională. copilul citind mesaje inserate în contexte de comunicare reală.a.10 20. În cadrul intervenţiilor de remediere a dificultăţilor de scris-citit. reliefând asemănările şi deosebirile. Elevii vor face comparaţii. din nevoia naturală de a comunica.

cadrul didactic trebuie să-i arate elevului elementele individualizatoare ale oricărei cărţi şi să-l pregătească pe discipol în vederea trezirii interesului faţă de conţinuturile disciplinei.Ioan Cerghit arată că „la toate nivelurile învăţământului. editura la care acesta a apărut. insuflându-li-se respectul faţă de carte. şi anul apariţiei. în acord cu prevederile programei şcolare. Concret. atunci când elevului îi este prezentat respectivul manual. Elevii vor fi îndrumaţi să se orienteze în receptarea textului scris conform cu posibilităţile lor de a înţelege şi a aplica ceea ce învaţă. începând odată cu precizarea şi identificarea elementelor individualizatoare ale acesteia.11 Explicarea modului de utilizare a manualului începe în chiar din prima oră de Abecedar. Oferirea unui semn de carte discipolilor (realizat cu uşurinţă chiar de către cadrul didactic) ar fi un act de generozitate şi i-ar ajuta în efortul de a întreţine într-o stare bună pentru mai mult timp manualul. manualul (cartea) se dovedeşte a fi unul dintre ajutoarele esenţiale în optimizarea activităţii de învăţare. respectiv a identificării lor în cazurile ulterioare de apel la alte cărţi. Apoi se citesc numele autorilor. prin enumerarea unor obiective ce urmează să se realizeze în decursul acelui an şcolar (în termeni accesibili copilului). fără a se îndoi filele sau a le mâzgăli. titlul exact al manualului. dar şi să traseze expectaţii copiilor în legătură cu roadele învăţăturii lor. în ideea înţelegerii de către copii a importanţei lor. Învăţătorul are sarcina de a supraveghea activitatea independentă a elevilor şi a interveni cu explicaţii în momentele dificile. eventual ediţia. Aceste coordonate ale cărţii li se vor sublinia elevilor (prin repetarea lor). ca produs deopotrivă al culturii şi civilizaţiei. menită să confere atractivitate faţă de ceea ce vor afla prin studierea disciplinei de care ne ocupăm. în ridicarea calităţii muncii didactice”. Eventualele însemnări ale temei sau sublinieri se vor face numai cu creionul şi pe marginea paginii. Apelul la dicţionare. în condiţiile răsfoirii lui frecvente. prin conversaţie cu elevii realizându-se o lectură după imagine. în general b) tehnici de muncă intelectuală cu cartea. eventual comparându-se cu cele prezente pe un alt manual sau volum. An de an. Deprinderea muncii cu manualul presupune abilitarea elevului cu două tipuri de tehnici: a) tehnici de manipulare a oricărei cărţi. Este necesar să li se explice elevilor că manipularea oricărei cărţi trebuie efectuată cu grijă faţă de păstrarea intactă a volumului. enciclopedii ilustrate şi la culegeri de texte literare (sau la . în condiţii de igienă. respectiv de Limba şi literatura română. pentru a-i ajuta pe elevii care întâmpină unele dificultăţi. se intuieşte şi se verbalizează imaginea de pe coperta cărţii. Deprinderea tehnicilor de muncă intelectuală cu cartea se realizează treptat. pentru a putea fi şterse cu uşurinţă şi pentru a nu afecta textul tipărit. în învăţământul primar.

Ioan Cerghit recomandă practicarea metodică a reflecţiei. De altfel. referindu-se la formarea unei capacităţi. întrucât specifică rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an de studiu la altul. punându-se astfel bazele educaţiei permanente şi autoinstruirii. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citire. atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite pe parcursul mai multor ani de studiu: 1. alături de studiu individual.Obiective operaţionale si de refetinta ale studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar Fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate într-un număr variabil obiective de referinţă care pot fi considerate subdiviziuni ale obiectivelor cadru. adică în comportamente observabile. Văzând în reflecţia personală un antidot al învăţării superficiale. atât ca aptitudine. de a face noi corelaţii. Operaţionalizarea obiectivelor de referinţă înseamnă concretizarea acestor obiective în funcţie de specificul lecţiei şi transpunerea lor în planul acţiunii şi al aplicaţiilor directe. în capacitatea de a aplica cele învăţate în situaţii diferite. comunicarea pe cale orală a noilor cunoştinţe pare uneori de-a dreptul anacronică”. Astfel. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. Ioan Cerghit consideră că „în condiţiile în care toţi elevii au pe bancă manualele necesare şi de calitate. de a analiza. Lucrul cu manualul poate înlocui momentele de expunere a învăţătorului. . prin care se concretizează rezultatele lecţiei sub formă de diferite achiziţii.12 Desigur că afirmaţia nu se verifică la clasa I. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.alte volume) îi ajută considerabil pe elevi. lectură) 4. fiind preferabil efortul propriu al elevilor în însuşirea materiei.Obiectivele cadru ale studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar Obiectivele cadru presupun un grad ridicat de generalitate şi complexitate. sintetiza sau evalua cele învăţate. cât şi metodă de muncă intelectuală. 23. obiectivele operaţionale pot fi definite ca scopuri imediate ale unei lecţii. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. Obiectivele cadru sunt exprimate apelând la verbe la infinitivul lung (convertite la substantive). 22.

citit-scrisul se bazează pe metoda fonetică analitico-sintetică.Perioade în predarea citit-scrisului.  cifre de la 1 la 5.24. B. foloseşte analiza. aprecierea (prin care se estimează valoarea. pe de o parte a activităţilor în curs şi. de la 1 la 10. denumită astfel deoarece porneşte de la planul vorbirii (fonetică). învăţarea instrumentelor sau tehnicilor muncii cu cartea. însă. notate în catalog. controlul sau verificarea – prin care se constată calitatea şi cantitatea cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite de elev. rezultatele evaluării se exprimă prin acordarea de calificative. I)  litere: A. Această ultimă operaţie este codată diferit de la un sistem la altul sau chiar în interiorul aceluiaşi sistem:  prin calificative (E.. în ideea unei mai fidele descrieri a rezultatelor şcolare. eficacităţii. olimpiade sau în cazul participării la alte competiţii. carnet de elev şi diverse evidenţe.Operaţiile evaluării şcolare. uneori. Procesul însuşirii citit-scrisului presupune două etape: 1. în vederea ameliorării. a ierarhizării elevilor la concursuri. S. Exemplificare la limba şi literatura română. mai cu seamă în vederea efectuării unor cercetări pedagogice. notarea (presupune măsurarea şi validarea pregătirii elevului). în înv. de la 1 la 20. 3. eficienţei şi pertinenţei activităţilor faţă de obiectivele lor. D…. descompunerea cuvintelor în silabe şi a silabelor în sunete până la izolarea unui sunet dintr-un cuvânt (este analitică) şi apelează apoi la procesul invers analizei. Evaluarea presupune trei operaţii interdependente în cuantificarea rezultatelor învăţării: 1. 2. În învăţământul primar autohton de masă.. Prezentare generală Pregătirea pentru citit începe în perioada preabecedară. pe de altă parte a programării şi a luării deciziilor viitoare”13. învăţarea tehnicii citit – scrisului 2. se impune acordarea de punctaje (şi chiar note). învăţătorul având obligaţia să testeze văzul şi auzul elevului În învăţământul românesc. Primar Evaluarea este o „activitate care vizează să determine modul sistematic şi obiectiv al impactului.B. nivelul și performanţele cunoştinţelor dobândite de elevi). C. constând în îmbinarea sunetelor în silabe şi a silabelor în cuvinte şi citirea acestora (sintetică). crescător sau descrescător. F. . 25. B.

Pentru un copil. câmpul vizual este limitat la o literă. greşelile de citire. apoi a propoziţiilor şi a enunţurilor închegate. Scrisul necesită o anumită situare a elevului în bancă. micşorând astfel numărul opririlor succesive ale ochilor.  demonstraţia explicativă a învăţătorului. citirea cuvintelor. ale încheieturii mâinii. ceea ce face ca uneori el să nu reuşească citirea integrală a cuvântului. Acest spaţiu numit câmp de citire sau câmp vizual. de dezvoltarea motorie. ale braţelor) . În acelaşi timp. Uneori aceste etape pot fi parcurse chiar şi la nivelul clasei I. pe care poate să-l cuprindă dintr-o singură privire o persoană. dacă nivelul clasei o permite. Concomitent se practică şi frământări de limbă În funcţie de vârstă şi de antrenament. citirea unui cuvânt format din 4 litere solicită 4 fixări ale privirii. precum: umflatul baloanelor.Deprinderea cititului începe cu intuirea şi verbalizarea imaginilor. dar și de dezvoltarea psihică a elevului. fără a forţa actul respirator şi fără a face pauză de respiraţie după fiecare cuvânt. în pronunţie) în silabe. apoi a textelor. sunt cauzate de lipsa de corelaţie dintre vorbire şi respiraţie. o poziţie corectă de ţinere a instrumentului de scris şi anumite mişcări ale mâinii. Corect. Învăţarea scrisului presupune se realizează treptat:  în clasa I şi a II-a. căderea ploii). În acest sens se impun exerciţii pentru corelarea ritmului respirator cu cititul. încheieturii mâinii şi ale cotului. cititul la începători devine dificil atunci când se încearcă înţelegerea celor citite concomitent cu înregistrarea lor vizuală. nerealizând sinteza sunetelor. în ceea ce priveşte cititul. Din acest motiv. etapa scrisului legat. unirea literelor în silabe şi realizarea câmpului de citire de cel puţin o silabă.  pregătirea pentru scrierea literei. la cititorul format este minimum un cuvânt. la masă.  începând din clasa a IV-a. o anumită distanţă faţă de acestea (30 cm. etapa scrisului rapid. suflatul pe suprafaţa unei oglinzi până la aburirea acestei şi emiterea de onomatopee însoţită de mişcări (imitarea vântului. a sunetelor. Progresul în scris ţine de exerciţiu. Uneori. recunoaşterea literelor. cât şi în încălzirea mâinilor (prin mişcări ale degetelor. diferă (o singură fixare a privirii). spaţiul restrâns dintr-un text scris. cuvântul se pronunţă în timpul expiraţiei. la tablă. Cadrul didactic trebuie să încerce să mărească acest câmp de citire al elevilor prin reunirea literelor (respectiv. ale mâinii.). constând atât în însuşirea direcţiei de realizare. atunci când nu au o etiologie patogenă. învăţarea elementelor şi literelor corespunzătoare (corect şi conştient)  în clasa a III-a. Predarea literei de mână presupune:  familiarizarea elevului cu modelul exterior al literei. ca şi pentru orice începător.

în caiet Ultimul eveniment este urmat de aprecierile şi recomandările învăţătorului (cu tact). La nivelul clasei I. Scrisul presupune un efort fizic mai mare decât cel depus pentru citit.  distanţa între cuvinte.  realizarea mişcărilor grafice corespunzătoare trasării literei.  aşezarea în pagină a alineatului. pe bancă. .  reamintirea ordinii efectuării acestor elemente şi a direcţiei de execuţie. cât şi implicarea activă în procesul propriei formări. Operaţiile la care se face apel pentru executarea scrisului sunt:  stabilirea corespondenţei dintre sunet şi literă. pe caiet. apelând la aritmogrife. Începând din anul şcolar 2002. Exprimarea scrisă va avea ca prim obiectiv scrierea corectă a literelor. fluenţa şi expresivitatea în exprimare. trebuie respectate:  poziţia corectă de stat în bancă. apoi se realizează cu instrumentul de scris – stilou sau creion -. urmărindu-se totodată ritmul individual de manifestare şi dezvoltare al elevului. rebusuri. În plus.  forma. executarea şi exersarea efectuării literei (se conturează întâi în aer. stabilirea acordului gramatical.  reprezentarea mentală a literei cu elementele ei componente. marcarea semnelor de punctuaţie şi de ortografie. mărimea şi înclinarea literelor. silabelor şi cuvintelor. puzzle. transcrierea şi scrierea după dictare. copierea. urmărindu-se atât stimularea interesului pentru exprimarea orală şi scrisă. lizibil şi îngrijit printr-o serie de exerciţii vizând corectitudinea îmbinării literelor în cuvinte. urmărind ca în funcţie de nivelul performanţelor să se urmărească corectitudinea. este necesară asigurarea caracterului conştient al învăţării scris-cititului şi desprinderea semnificaţiei globale a unui text dat.  modul de utilizare (apucare) a instrumentelor de scris.  aşezarea caietului.  liniatura. percepţia fonică a intonaţiei şi redarea ei în scris. asumarea de roluri în comunicare. majoritatea formelor de învăţare sunt concepute sub formă ludică.  (după caz) reamintirea modului de legare a literelor în cuvânt şi realizarea acestui lucru. iar ca obiectiv superior scrierea unui text corect.  punctuaţia. începătorul adăugând şi mişcări inutile din cauza lipsei antrenamentului grafic. completarea cuvintelor sau enunţurilor lacunare.

de natură să faciliteze procesul predării-învăţării. dar şi la nivelul disciplinei. în funcţie de nivelul clase cu care se lucrează. pentru ca fiecare cadru didactic să se asigure astfel că se încadrează în numărul total de ore pe care îl are disciplina sa în planul-cadru şi că reuşeşte să îndeplinească toate obiectivele stipulate în programă. 8. pe verticală.26. Planificarea are valoare orientativă şi se realizează la începutul anului şcolar. în vederea evaluării formative şi sumative.planificarea calendaristică .lectura programei . 6. în: 1. cât şi particularităţile elevilor cărora acesta se adresează. inventarierea resurselor şi selectarea unor mijloace materiale la îndemâna cadrului didactic (existente în dotarea şcolii. proiectarea testelor (itemi şi conţinuturi vizate). proiectarea (incluzând planificarea) materiei oricărui obiect de învăţământ are o importanţă deosebită. dar şi de CDS pentru care s-a optat. pornind de la obiectivele precizate de programa şcolară. an şcolar). 3. fireşti în orice perioadă de tranziţie).proiectarea unităţilor de învăţare şi/sau a lecţiilor. adecvarea conţinuturilor (dintr-un anumit manual alternativ sau din alte surse bibliografice) la obiectivele programei. dozarea judicioasă a timpului. învăţământul primar Proiectarea activităţii didactice presupune: .Respectând atât personalitatea cadrului didactic. înţelegerea obiectivelor pe care o disciplină şi le propune. asigurând adaptarea demersului educaţional la situaţia concretă din clasă. 4. astfel încât să fie parcursă întreaga materie conform programei. 5.Planificarea calendaristică şi proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română pt. 2. alocarea orelor de fixare şi consolidare a cunoştinţelor dobândite în cadrul unei unităţi de învăţare sau într-o perioadă mare de timp (semestru. . stabilirea schemei orare. Planificarea activităţii didactice este un document care reflectă interpretarea personală a programei de către cadrele didactice. în corelaţie cu ansamblul celorlalte obiecte de studiu. familiarizarea cu noile concepte din domeniul curriculumului (atunci când apar modificări. 7. transformări. uşor de procurat din comunitate sau care pot fi confecţionate). permiţând realizarea acestor obiective.

expectaţii).9. privind actanţii procesului didactic (propunător/ cadru didactic. concepute ca extinderi. eventual. adaptându-se la condiţiile de care dispune. la unele resurse materiale (diafilme. strategii). nou (necunoscut discipolilor). aprofundare. momentele lecţiei. Timbrul vocii cadrului didactic în cazul (re)povestirii trebuie să fie ca un strai de sărbătoare: elegant. şi precizând o serie de elemente ale cadrului de desfăşurare (şcoala. clasa. 10. Proiectul didactic al unei lecţii este un instrument de lucru care descrie conceperea unui scenariu didactic. astfel încât operele recomandate să întrunească valențe formativ-instructive ale literaturii pentru copii.realizarea proiectării disciplinelor opţionale. parcurgerea unor conţinuturi care să valorifice experienţa de viaţă. mijloace.  să-şi pregătească atent intervenţiile personale pe care le va face. obiective. În primul caz. astfel încât elevul să înţeleagă mesajul fără să aştepte până la sfârşitul expunerii. manageriale). orizont informaţional. data). tehnici şi instrumente de evaluare etc.instruirea diferenţiată şi individualizată a elevilor. povestirea poate forma obiectul unei activităţi didactice (lectură) sau constituie o metodă utilizată într-un anumit moment al unei lecţii. concretă.  să dimensioneze bine timpul expunerii. diapozitive. transcurricular etc. presupunând identificarea şi aplicarea unei soluţii optime găsite situaţiei de învăţare date. a elevilor cărora se adresează. materiale. unitatea de învăţare.  cunoaşterea conţinutului operei astfel încât să fie prezentată coerent şi expresiv. în condiţiile eterogenităţii colectivului de elevi. subiectul lecţiei. cadrul didactic trebuie să ţină seama de anumite criterii pentru succesul acestei activităţi:  cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi a altor factori (nivel cultural. tipul lecţiei.Povestirea – condiţii şi etape Povestirea – metodă de învăţământ Povestirea ca formă de activitate pentru dezvoltarea vorbirii şi îmbogăţirea vocabularului la elevi îmbracă două forme: povestirea învăţătorului şi povestirea elevilor. resurse (temporale. tehnologia realizării (metode. sau la nivelul ariei curriculare. efectivul clasei de elevi). recurgând.  să realizeze o lectură explicativă. dar şi intereselor acestora. În învăţământul primar. să-i „transporte” în universul ficţional şi să le capteze astfel atenţia. . obiectul. care să stârnească interesul. 11. imagini) auxiliare. conţinuturi (detalieri). 27. la nivelul disciplinei.

în descoperirea unor reguli gramaticale. la rândul ei. fiind nelipsită din nicio lecţie de limbă şi comunicare. lexical-semantică. din aproape în aproape15) şi catihetică (solicitând preponderent memoria). fiinţe. atât în cazul în care acestea nu sunt cunoscute elevilor. Conversaţia este o metodă folosită pe scară largă la toate clasele şi la toate disciplinele în funcţie de scopul urmărit.Olga Duţu arată că „Nivelul participării elevilor la discuţii măsoară reuşita povestirii”. cât şi specific. Explicaţia este metoda prin care cadrul didactic prezintă o expresie sau un cuvânt. fluentă.unui text citit. Literatura de specialitate indică două forme de conversaţie: euristică (socratică. Povestirea elevilor. în vederea îndeplinirii unei sarcini sau a realizării unui produs. acţiuni. cultivând exprimarea corectă. apoi îi analizează conţinutul. din perspectivă fonetică. întrucât presupune exersarea limbajului elevilor. Ea poate fi statică sau dinamică. ETAPE: Descrierea. se concretizează sub două forme: repovestire (unui text cunoscut prin intermediul povestirii învăţătorului) şi povestirea . Cadrul didactic apelează la descriere pentru a prezenta diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare. Conversaţia este o metodă cu un rol important în studierea limbii române. a unei experienţe/ întâmplări personale. . a corectitudinii gramaticale şi a expresivităţii. precum obiecte. a regulilor de ordine şi disciplină pe care trebuie să le respecte elevii.14 Povestirea învăţătorului reprezintă atât o sursă de informaţii. când cadrul didactic le stimulează şi le orientează elevilor gândirea. atât general (valabil în orice tip de activitate). a unei situaţii imaginate. semnificaţiile. Instructajul se foloseşte pentru activităţile practice şi constă în comunicarea sarcinilor. cât şi pentru a le forma acestora capacitatea de a reda prin cuvinte imaginea unui obiect. Şi organizarea pe grupe necesită instructaj. nuanţată/ plastică şi abilitatea de a folosi vorbirea dialogată. cât mai ales un model de comunicare. logică. fenomene ale naturii. antrenarea lor în studierea faptelor de limbă.

Variante:  verificare prin teme sau lucrări scrise. recapitularea sau evaluarea cunoştinţelor). lecţii cu structură bifuncţională sau trifuncţională → combinate (unui obiectiv fundamental i se asociază alte 2-3 obiective). învăţământul primar Taxonomia lecţiilor are în vedere fie factorul constant (obiectivul fundamental). 2. testelor de cunoştinţe. În funcţie de combinaţia diverşilor factori variabili. la sfârşitul unui capitol sau al unei unităţi de învăţare. distingem: 1. lecţia mixtă (combinată) în care elevii sunt antrenaţi în diverse tipuri de activităţi. . fie factorii variabili (obiectul de învăţământ. Având în vedere factorul constant. testelor docimologice.Problematizarea la limba şi literatura română. fixarea. adică rezolvarea unei stări conflictuale în gândirea elevilor.Principalele tipuri de lecţie la limba şi literatura română pt. locul lecţiilor în sistemul de lecţii). lecţii cu structură polifuncţională în care conform principiului concentric al învăţământului românesc se predau şi se învaţă puţine cunoştinţe noi alături de cele deja învăţate în clasele anterioare. la sfârşitul anului şcolar. 2. lecţii cu structură unifuncţională (urmăresc realizarea unui singur obiectiv: dobândirea. lecţia de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe centrată pe activitatea cadrului didactic. strategiile didactice. 5.  verificare cu ajutorul fişelor. 29. 3.28. 4. lecţia de verificare şi control și de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor. 3. lecţia de recapitulare şi sistematizare →realizată la începutul anului şcolar. la sfârşitul unui semestru. lecţia de formare de priceperi şi deprinderi →îşi propune să familiarizeze elevii cu procedeele de muncă intelectuală dar şi cu studiul individual. mijloace de învăţământ. 6. în învăţământul primar Problematizarea presupune rezolvarea unei situaţii problemă create de cadrul didactic. lecţia de dobândire de noi cunoştinţe centrată pe elev şi în special pe noutatea adusă.  îmbinarea verificării scrise cu cea orală. distingem: 1.

rezolvabil prin tatonări repetate. Ei sunt bolnav2. care alertează subiectul ca un conflict lăuntric. în prima situaţie se comunică o informaţie referitoare la starea de sănătate a unor subiecţi. în funcţie de felul în care este completat cuvântul subliniat neterminat. .sunt toţi. în primul caz. impusă de sarcina didactică. în cel de-al doilea caz.gălăgioşi. o incertitudine. în care au fost aduşi în discuţie. poate fi produsă de omisiunile susceptibile de a fi completate diferit: „1. prin potenţialul ei euristic activizator”. Cucoş consideră problematizarea “predare prin rezolvare de probleme sau predare productivă de probleme şi reprezintă una din cele mai utile metode. Se va compara. cuvântul bolnavii este un substantiv. cu Ei sunt bolnavii. spre exemplu. Puţin. obişnuinţă de a judeca) şi perspectiva nouă.generată de relaţia dintre experienţa lor anterioară (informaţii.vânători de la noi dau atenţie potârnichilor. 4. în timp ce. Elevi. o nelinişte. se face identificare cu / se indică subiecţii despre care s-a discutat anterior.16 C. Un exemplu de secvenţă didactică problematizantă19. Vin copi. 5. Au rămas leneş3. Îi tulbură liniştea trecător. 7. Culege frag. Beldescu.”20 Rezolvarea situaţiei-problemă create constă în explicarea faptului că. concepută de G. fiecare propoziţie poate să transmită un mesaj sau altul. în a doua situaţie. Astfel.17 Constantin Parfene. bolnavi este un adjectiv şi aduce o precizare a unei însuşiri. În vreme ce.copţi în pădure. propoziţia Ei sunt bolnavi. presupunând o specificare operată în legătură cu un context anterior. considera că „o întrebare devine problemă când generează o nedumerire.de la şcoală. 6. plecând de la observaţiile lui Ioan Cerghit şi ale lui Jean Piaget. prin demonstraţii şi argumentări raţionale”18.

În procesul didactic. alcătuirea planului compunerii (împreună cu elevii. morală şi estetică. creativitatea este dependentă de mediul socio-cultural şi necesită condiţii favorabile pentru a se exprima.alegerea temei / subiectului şi stabilirea conţinutului . presupunând valorificarea anumitor cunoştinţe. consemnat pe tablă şi în caiete). Existentă potenţial la orice individ. „se caracterizează.elocuţiunea (elaborarea compunerii). apelând la elevi). dar şi experienţa sa de viaţă.dispoziţiunea (elaborarea planului) . astfel: are loc anunţarea temei. învăţământul primar 31.Realizarea compunerilor Elaborarea compunerilor în şcoală este menită atât să le dezvolte elevilor capacitatea de exprimare scrisă şi orală. originalitatea conţinutistică şi privind articularea structurării materialului. elaborarea orală a compunerii (prin dezvoltarea fiecărei idei în parte. ca şi prin eforturile personale care se soldează cu un pas înainte de evoluţia personală” În cadrul compunerilor. La copii. aceste etape se concretizează în elaborarea compunerilor colective.O altă situaţie conflictuală se poate naşte prin intonaţie şi prin accentuarea unui cuvânt sau a altuia. de către elevi (caz în care nu se solicită transcrierea fidelă a compunerii realizată oral). cât şi să contribuie la formarea lor intelectuală. identificarea părţilor componente şi a conţinutului acestora. După familiarizarea elevilor cu acest tip de compoziţie. prin realizarea de compuneri. se urmăreşte stimularea creativităţii şi învăţarea creativă. Totodată. de către cadrul didactic (caz în care elevii copiază în caiete). în funcţie de modul în care este rostit 30. dezvoltarea ei. creativitatea îşi găseşte expresie deopotrivă prin originalitatea formală. prin aportul intelectual afectiv motivaţional pe care-l aduce subiectul în activitate. prin intermediul compunerilor. indiferent de vârstă. înainte de toate. fie individual în caiete. atunci când textul este scris şi poate transmite mesaje diferite. . în cazul unui eseu. scrierea compunerii.Programa şcolară la limba şi literatura română pt.invenţiunea (căutarea ideilor) . cât la celelalte discipline. Toţi specialiştii domeniului arată că. elevul valorifică atât cunoştinţele dobândite la nivelul disciplinei (limba şi literatura română). prin oferirea de exemple-model. Vasile Molan şi Marcela Peneş precizează: „Compunerea individuală presupune redactarea lucrării – în mod independent – după un plan alcătuit în colectiv (în clasa a III-a) sau după un plan individual (în clasa a IV-a)”. etapele alcătuirii unei compuneri sunt: . fie pe tablă.

compunerea se poate prezenta ca un text lacunar. Gândurile unui pescăruş/ delfin/ struţ/… 2. un ritm inegal de lucru. în funcţie de greutăţile întâmpinate. proverbe. Astfel. se recomandă împărţirea lor pe grupe.În învăţământul primar se pot realiza următoarele tipuri mari de compuneri: 1. ghicitori. compuneri libere. cu termeni de sprijin. desene proprii. se va forma o grupă cu aceşti elevi. chiar o introducere dată. întrucât aceştia au. apoi vor fi încurajaţi să formuleze ei înşişi introduceri. compuneri pe baza unor materiale de sprijin (material iconografic. compuneri-corespondenţă şi cu destinaţie oficială. Călătorind aievea 9. Compuneri libere 1. Fiecare grupă va primi îndrumări şi ajutor acolo unde se impune. peisaje observate în natură etc. descriptive.). Plantele în viaţa noastră . O zi în lumea cărţilor 6. 2. Un copil fericit 8. zicători. În ultima situaţie enunţată. Spre exemplu. cadrul didactic trebuie să ţină seama de posibilităţile individuale de lucru ale elevilor. În predarea-învăţarea tehnicii de realizare a compunerilor. exersând apoi ceea ce considera iniţial dificil. tehnica realizării compunerilor nu se poate însuşi simultan de către toţi elevii unei clase. compuneri gramaticale (presupunând integrarea anumitor structuri lingvistice sau lexicale). compunerile şcolare pot fi: 1. De aceea. Cartea mea preferată 7. Daruri de (la) Moş Crăciun 5. în general. După modul de expunere predominant. 4. Jucăria la care visez 4. li se enumeră elementele care pot face parte din introducere. 4. dacă o parte a elevilor din clasă întâmpină dificultăţi în formularea introducerii. narative 2. texte cunoscute. cu propoziţii de sprijin. 3. compunerile pot fi: 1. O lume feericăO întâlnire incredibilă 3. 2. vor primi exemple numeroase de introduceri. cu sfârşit dat. 3. cu început dat. După tehnica folosită de învăţător. Ulterior se trece la realizarea integrală a compuneri.

Ed.Cuvinte – daruri 12. Bucureşti. basme) 1. Bucureşti. Categoria A (poezii) 1. Fraţii Grimm. Căţeluşul şchiop. Ion Creangă. Bucureşti. E. 1974 4. a unei liste de opere literare. Iată o sugestie de realizare a unei liste de opere literare recomandate elevului din clasele a III-a şi a IV-a. Ed. *** Antologia fabulei româneşti. 1980 2. este necesară întocmirea. Ed. trad. sugestii de lectură aferente vârstei/clasei la care se referă. 1977 3. Petre Ispirescu. dată fiind marea diversitate a elevilor (sub aspectul dezvoltării psihice.Scufiţa Roşie şi alte poveşti. poveşti. 1974 3. Ed. preocupărilor. Bucureşti. considerăm că. Coresi. Hans Christian Andersen. în acord cu particularităţile lui. schiţe. Fabule. Ed. sub aspectul intereselor. Ed. Bucureşti. Herra. Ion Creangă. 1972 . Minerva. Ed. Momente. 1998 Categoria C (nuvele. Charles Perrault. 2002 Categoria B (momente. Bucureşti. al orizontului cultural şi informaţional.). 1978 4. Ion Luca Caragiale. Bucureşti. Viitorul Românesc. Aura Brais. învăţământul primar manualele conţin.Respectul de sine 11.*** Schiţa şi povestirea românească. Ed. 1987 2. Ion Creangă. vol. Bucureşti.Refuzul necesar 32. 1999 5. povestiri. Pasteluri şi legende. Ion Creangă. Bucureşti. Europartner. Domnu’ Trandafir. Ed. nevoilor. Jean de La Fontaine. Ed. Basme. Eugen Hadai. Legende istorice. Vasile Alecsandri. L.10. Ion Creangă.III. Antologie.. Bucureşti. apartenenţei la o anumită comunitate etc. Cenuşăreasa şi alte poveşti. Ed. Ed. Ion Creangă. Mihail Sadoveanu. P. Basme. trad. Menţionăm că această listă este orientativă şi îşi propune să exemplifice mai cu seamă recomandările care însoţesc operele propuse spre lectură. Bucureşti. Dimitrie Bolintineanu. 2000 2.Selectarea manualelor şcolare la limba şi literatura română pt. de către cadrul didactic. 1980 4. Coresi. schiţe. care să se adreseze individualizat şcolarului mic. I. Elena Farago. Emil Gârleanu. Din lumea celor care nu cuvântă. 1999 3. Bucureşti. povestiri. dându-i totodată şi posibilitatea de a opta pentru anumite lecturi. în general. legende) 1.

. 1980 Categoria D (romane) 1. Ionel Teodoreanu. Insula misterioasă. Ed. Ion Creangă. în înv. Bucureşti. Uliţa copilăriei.)  eseu nestructurat / liber (ex.) . Ed. Eduard. Corint. Litera Internaţional. Bucureşti. 1984 7. că opera La cireşe este un text narativ. Mihail Sadoveanu. Ed. Barbu Ştefănescu Delavrancea.) 3. Ed. Ed. ConstantinChiriţă. Dumbrava minunată. într-o compunere de 12 pagini. Jules Verne. 1983 6. Bunicul. Vizual. Bucureşti.: Realizaţi o compunere în care să discutaţi despre… Veţi avea în vedere: … /Vă veţi referi la: …. Primar Taxonomia itemilor: 1. La Medeleni. 2008 33. Ion Creangă. subiectivi  eseu structurat (ex. 1981 5. obiectivi  cu alegere duală (presupun două variante)  cu alegere multiplă (tip grilă simplă cu un răspuns corect)  de tip pereche (solicită asocierea) 2. ALL. Ion Creangă. Exemplificare la limba şi literatura română. Ed. Ed. Cluj-Napoca. Mark Twain. Realizaţi o felicitare de ziua mamei. Bucureşti. Robinson Crusoe. / Alcătuieşte o compunere despre anotimpul preferat.. Comoara din insulă. vol. Jules Verne. Ed. Ed.. Realizaţi un alt final pentru opera…. Zîna Zorilor. Hector Malot. Daniel Dafoe. 1988 8. Ed. Bucureşti. 1999 10.: Argumentează. 1978 7. Ed. Ionel Teodoreanu. 1997 3.Taxonomia itemilor. Ed. 20000 de leghe sub mări. Cezar Petrescu. Slavici. Fram. ursul polar. 1999 2.: Realizaţi o reclamă.)  rezolvare de probleme (ex. Prinţ şi cerşetor. Minerva. Ioan.6. I. 2002 4. semiobiectivi  cu răspuns scurt (Când/ Unde se întâmplă …?)  de completare (presupune enunţuri sau cuvinte lacunare)  întrebări structurate (Citeşte cu atenţie următorul text şi răspunde la întrebări:. Dacia. bunica. Realizaţi o invitaţie la serbarea clasei. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Robert Louis Stevenson. Ion Creangă. Ion Creangă. Singur pe lume. 2001 9. Minerva. Cireşarii. 1982 8.

Stabilirea schemei de notare. urmărind gradul de dezvoltare a receptivităţii literar-artistice a elevilor. De altfel.  limbajul de specialitate.  însuşirea unor elemente stilistice minimale.  Cu răspunsuri închise gen „adevărat – fals”.Pentru disciplina Limba şi literatura română.       Etapele în elaborarea testelor: Stabilirea obiectivelor de evaluare. Testele docimologice sunt seturi de probe sau întrebări menite să evalueze cunoştinţele asimilate şi capacitatea de a opera cu ele. argumentare şi explicare. dat de:  disponibilităţile afective ale elevilor faţă de textul literar investigat.  expresia imaginaţiei creatoare. îmbină itemi obiectivi.  interpretarea critică. Alegerea formatului . este necesar apelul la toţi aceşti itemi. Alegerea tipului de test. talentul literar) . Stabilirea numărului de ore. inclusiv în cadrul unor analize gramaticale) . achiziţiile supuse evaluării ţin de specificitatea disciplinei. realizarea diverselor tipuri de compoziţii. Tot la disciplina aceasta. literară. toate tipurile de examinări naţionale de mai târziu. pragmatică). de comunicare verbală din perspective diferite (lingvistică. dar şi sub aspectul descrierii teoretice.  cultura literar-artistică. întrucât vizează aspecte diferite ale receptării şi emiterii de mesaj oral şi scris. atingerea obiectivelor cadru se verifică prin standardele curriculare de performanţă notate de la S1 la S14 şi conţinute în programa şcolară. La sfârşitul ciclului primar. cu semiobiectivi şi cu subiectivi. fiind subsumabile culturii literar-artistice.elemente de limbă (sub aspectul utilizării concrete. Întrebările pot fi:  cu răspunsuri deschise.progresul şcolar în studiul literaturii. în general. . şi accesibilizează receptarea (afectivă) a textului. Acestea sunt necesare în măsura în care îi familiarizează pe elevi cu valorile literaturii române. vizând: . Scrierea itemilor. solicitând elevii în activitatea de interpretare.elemente de comunicare (incluzând aici calităţile exprimării orale şi scrise. „da – nu” sau tip grilă.

există şi o evaluare a deprinderilor formate. ca mijloace de îndeplinire a obiectivelor şcolare. distingem două mari reţele de comunicare. când cadrul didactic le stimulează şi le orientează elevilor gândirea. să formuleze concluzii şi să le ilustreze cu exemple noi. în ideea activizării elevilor şi a implicării lor în procesul formativ – instructiv.să se ridice de la fapte la noţiuni şi reguli generale. Literatura de specialitate indică două forme de conversaţie: euristică (socratică.) Conversaţia poate viza aspecte şi teme diverse: obiecte. dar şi a conferirii de atractivitate actului predării-învăţării-evaluării. În ideea asigurării interdisciplinarităţii. iar modelul cuantificării rezultatelor este oferit de Ghidul metodologic pentru aplicarea Programelor de Limba şi literatura română. se mai vorbeşte şi despre:  conversaţia de reactualizare: urmărește recapitularea cunoştinţelor dar într-un moment dat al lecţiei.Tipuri de conversaţie la lecţiile de limba şi literatura română în învăţământul primar. dar mai ales conţinuturi de învăţământ legate de textele suport propuse de manuale. ce se realizează prin:  conversaţie pe verticală: elev – cadru didactic şi cadru didactic – elev. Conversaţia pe verticală este o metodă pasivă şi tradiţională.  conversaţie pe orizontală: între elevi. . elevii fiind puşi să observe. începând variat (de exemplu: Care este/ sunt…? Cum …? Ce credeţi despre…. îmbinând astfel această metodă cu jocul de rol. sistematic. o evaluare – predare – învăţare. La rândul lor. să compare.? De ce…? De unde ştim că…? etc. . să fie clar formulate şi să nu conţină/sugereze răspunsul. din aproape în aproape) şi catihetică (solicitând preponderent memoria). În funcţie de scopul conversaţiei. întrebările să solicite o singură informaţie. cadrul didactic poate să organizeze conversaţia sub formă de interviu. simulând o situaţie reală. utilizând sau nu material iconografic. În funcţie de modul de realizare a conversaţiei. . în vederea facilitării retenției. 34. este necesară şi o conversaţie pe orizontală.să se sprijine. pe fapte de limbă.De asemenea. Conversaţia trebuie să îndeplinească unele condiţii: .să solicite gândirea elevilor (prin argumentarea răspunsurilor). constituie un eveniment al învăţării  conversaţia de fixare: recapitularea esențialului. aspecte din natură şi din viaţa oamenilor.  conversaţia de verificare: în scopul unui feed-back. la sfârşitul lecţiei. întâmplări şi situaţii din mediul cunoscut copilului.

.Subiectul II: aplicaţie practică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->