lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

la rezultate grandioase.aut ori. sile! Ascultă. non verba! Fapte.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Ars longa. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. vita brevis Arta este lungă. adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). .m. în veacul veacurilor. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. Absentem lædit.Sau Cezar. ori Ave Maria salut. (Virgiliu) Audi. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. ci la moderație. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. înainte de luptă. aut mori! Ori învingem. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. Audaces. sau nimic. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. Din anul 1326. mai este speranță. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice. Cuvinte care. vorbă și faptă se dovedește prietenia. vidi. Aut vincere. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi.Deși frecvent citat sub forma aceasta. aut . Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. Ad unum omnes Toți ca unul. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. începând cu Aristotel. comportament. (Virgiliu) Aut Caesar.Să fie ascultată și cealaltă parte. Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. Aegroto dum anima est. 2 . A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. viața este scurtă. ce i-ai făcut tu lui. în fața lojei oficiale. aut nihil (Cezar Borgia) . la un trai modest. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. Ab alio expectes. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. cumpătare. dar mai prieten mi-e adevărul. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. le pronunțau gladiatorii romani defilând. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă). Amicus Plato. citatul este greșit. Acta. Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. potrivit lui Suetonius. Ad multos annos La mulți ani.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. (În greacă Ho bios brakhus. Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . Poetul nu se refea la realizări medii. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. cei care vor muri te salută. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). spes est Cât timp bolnavul suflă. comportament. hê de tekhnê makra.lista locutiuni in latina ante meridiem (a.

Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. pe față. cuget.) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. eius religio Religia stăpânului.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). qui prodest. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . bona curatio Bun diagnostic. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc. deci exist (Celebra teză exprimă. deci cuget. Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. Bene diagnoscitur. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. vindecă bine. Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. deci exist. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. bun leac. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). 3 . Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. singura certă). bene curatur Cine pune un diagnostic bun. dă de două ori. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). Diplomă universitară. Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. ergo sum Gândesc. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. religia supusului.Foamea este condiment pentru orice mâncare. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. ergo cogito. qui cito dat Cine dă rapid. câine!). Beatus. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere. proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). Bona fide De bună credință. consider că trebuie sa distrugem Cartagina. în formă concentrată. Citatul complet „Dubito. Cuique suum Fiecăruia al său. Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). Cuius regio. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat).) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. Bis dat. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție.

sed lex Legea e dură. Dubito ergo cogito. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) . cogito ergo sum Mă îndoiesc. Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului). E 4 . Dura necessitas Necesitate dură. este zidul orașelor. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact.rer.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus.Dezbină și stăpânește. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) . Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni. cunoștințele noastre se consolidează.E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări). învățăm și noi. al treilea se bucură (câștigă).) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D.) doctor în Drept doctor medicinae (Dr. Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă.t. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . ut des Îți dau (ceva). spero Cât timp respir. dar e lege. deci cuget.) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei.) doctor de onoare doctor juris (Dr. ut valeas Ai grijă de tine. Divide et impera (sau Divide ut regnes) . învățăm și noi (prin transmitere.Obiceiul este altă natură (a doua natură). oricine e rege.h. Cura.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. factum Zis și făcut. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine. Dictum. Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. șterge (la corecturi) doctor (Dr.) îndepărtează. Conditio sine qua non Condiția necesară. (Horațiu) Dum ferrum candet.rer. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr.) doctor doctor honoris causa (Dr.Gusturile și culorile nu se discută. deci exist. Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi). Doctus cum libro Savant cu cartea.jur.med.pol. non disputandum (Seneca) . Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice.theol. Dura lex.lista locutiuni in latina Cum tempore (c.c. sper. Doscendo discimus Învățând pe alții. Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii. Domi suae quilibet rex La el acasă. Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții. Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare. Docendo discimus Învățând pe alții. se îmbogățesc). allopate). Credendo vides Crezând.nat. cuget. pentru ca și tu să-mi dai.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr. deleatur (del.phil. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.

fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. erga omnes față de toți Adresat tuturor. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. Ex tempore pe dată Imediat. brusc Procedeu retoric. Ex nunc Pentru viitor. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. Et tu. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. Es duobus malis minus est eligendum Din două rele.Este o măsură în lucruri. o expunere fără introducere. exempli causa. Ex tunc Pentru trecut. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. Expresie folosită de juriști. Esse quam videri malim Prefer să fiu. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) . (Horațiu) Ex nihilo. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii. Etiamsi omnes.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap. (gratia) (e. Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. nihil (Lucrețiu) . ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. să bem! Eripitur persona. sed non ego Chiar dacă toți. direct la chestiune. Brute? (Caesar) . Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin.Deci. patriarhale. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător.Din nimic. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. nu tulburați solemnitatea!. liniște. decât să par. eu nu. Est modus in rebus (Horațiu) .g. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. ut vivas. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. alege pe cel mai puțin rău. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul.) emeritat. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul.A greși e omenesc. fără pregătire prealabilă.c. 5 . ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. și așa mai departe emeritus (em. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. non vivere ut edas (Cicero) . dar a persevera (în greșeli) este diabolic.) sau (e. Edere oportet. pe loc.Și tu. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei).Trebuie să mănânci ca să trăiești. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. (cogito ergo sum) errare humanum est. ex abrupto deodată. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. manet res Persoana piere. nu să trăiești ca să mănânci. F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani.) și celelalte.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici.

hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!).Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. Dumnezeu dispune.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) .Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). Honeste vivere. Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. să ne bucurăm (cântec studențesc). mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). Hic et nunc Aici și acum. nu satură însă pe nimeni. neminem laedere.Omul. dar nu se scufundă. Homines quo plura habent. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav.Cărțile își au destinul lor. Fortuna caeca est(Cicero) . et pereat mundus (Johannes Manlius) . nu prin forță.Nimic nu este mai rapid ca zvonul. Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței. sic iubeo. Homo sum. 6 . Frustra vivit.Trecerea timpului este ireversibilă. așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. suum cuique tribuere Trăiește cinstit. Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar.Omul este un lup pentru om. sit pro ratione voluntas (Juvenal) .Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor.Picătura face o gaură în piatră. humani nihil a me alienum puto (Terențiu) .|| Fortuna multis dat nimium.a. Homo homini lupus (est) (Plaut) . așa ordon. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . Gutta cavat lapidem. Frustra laborat. Fluctuat nec mergitur Pluteste. sed sæpe cadendo (Ovidiu) . difficile factu Ușor de zis. cu cât are mai mult. cras tibi Azi pentru mine. greu de făcut.Să se facă dreptate. hic salta Aici e Rhodos. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo. Hic Rhodus. de-ar fi să piară lumea. sed Deus disponit Omul propune. Homo proponit. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine. Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social.Așa vreau. Fama nihil est celerius (Ovidiu) . non vi. eo ampliora cupiunt (Justinian) . cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) .Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi.Norocul dă multora prea mult. Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. Flagrante delicto În flagrant delict. Felix. ci prin cădere repetată. satis nulli (Martial) . cu atât își dorește și mai mult. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia.lista locutiuni in latina Facile dictu. nu vătăma pe nimeni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful