lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. comportament.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice.lista locutiuni in latina ante meridiem (a.Sau Cezar. Ad multos annos La mulți ani. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul. ori Ave Maria salut. ce i-ai făcut tu lui. înainte de luptă. aut . le pronunțau gladiatorii romani defilând. cei care vor muri te salută. vita brevis Arta este lungă. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. Absentem lædit. Aut vincere. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. vorbă și faptă se dovedește prietenia. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. viața este scurtă.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. Aegroto dum anima est. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu.aut ori. cumpătare. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. Cuvinte care. (În greacă Ho bios brakhus. Ars longa. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. Acta. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). începând cu Aristotel. mai este speranță. se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). hê de tekhnê makra. în fața lojei oficiale.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. la un trai modest. (Virgiliu) Audi. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă). Poetul nu se refea la realizări medii. dar mai prieten mi-e adevărul. (Virgiliu) Aut Caesar. non verba! Fapte. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. spes est Cât timp bolnavul suflă. ci la moderație. Amicus Plato. în veacul veacurilor. Audaces. sile! Ascultă. Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. Din anul 1326. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). la rezultate grandioase. 2 . fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. sau nimic. A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. potrivit lui Suetonius. vidi. Ab alio expectes. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi. . Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. citatul este greșit. aut nihil (Cezar Borgia) . qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. aut mori! Ori învingem.Să fie ascultată și cealaltă parte. Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. Ad unum omnes Toți ca unul.m. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. comportament. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate.Deși frecvent citat sub forma aceasta.

religia supusului. pe față. Cuius regio. Citatul complet „Dubito. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. ergo sum Gândesc. (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene. Cuique suum Fiecăruia al său. deci exist (Celebra teză exprimă. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. bun leac. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. deci exist. Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). cuget. Bis dat.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. qui cito dat Cine dă rapid.Foamea este condiment pentru orice mâncare. eius religio Religia stăpânului. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. Bona fide De bună credință. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). câine!). bona curatio Bun diagnostic. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. consider că trebuie sa distrugem Cartagina.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). singura certă). proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). în formă concentrată. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. dă de două ori. Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. Bene diagnoscitur. Beatus. Diplomă universitară.) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . deci cuget. qui prodest. 3 . Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. bene curatur Cine pune un diagnostic bun. ergo cogito. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. vindecă bine. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc.) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere. Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă.

(Horațiu) Dum ferrum candet. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat. învățăm și noi. Docendo discimus Învățând pe alții.lista locutiuni in latina Cum tempore (c. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice. Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni. deci exist. sed lex Legea e dură. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) .rer. deci cuget. non disputandum (Seneca) . Dura lex. Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. este zidul orașelor. Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) . Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi). spero Cât timp respir.med. Divide et impera (sau Divide ut regnes) .Gusturile și culorile nu se discută. E 4 . Cura. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine. cogito ergo sum Mă îndoiesc. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie. se îmbogățesc). Dictum.c.rer. factum Zis și făcut.theol.pol.phil. Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții. Domi suae quilibet rex La el acasă. deleatur (del.E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări). ut valeas Ai grijă de tine.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr.t. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D. pentru ca și tu să-mi dai.Dezbină și stăpânește. Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare.Obiceiul este altă natură (a doua natură). Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului). ut des Îți dau (ceva). Doctus cum libro Savant cu cartea. Conditio sine qua non Condiția necesară. Credendo vides Crezând.) doctor doctor honoris causa (Dr. sper. Dubito ergo cogito.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr. oricine e rege. allopate).jur. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă. șterge (la corecturi) doctor (Dr.h. cunoștințele noastre se consolidează.) doctor în Drept doctor medicinae (Dr. cuget.) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus. al treilea se bucură (câștigă).) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.nat.) îndepărtează. dar e lege.) doctor de onoare doctor juris (Dr. Doscendo discimus Învățând pe alții. învățăm și noi (prin transmitere. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro. Dura necessitas Necesitate dură.

Este o măsură în lucruri.Trebuie să mănânci ca să trăiești. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. și așa mai departe emeritus (em. (Horațiu) Ex nihilo.Din nimic. Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) .g. o expunere fără introducere. Et tu.A greși e omenesc. ex abrupto deodată. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. Es duobus malis minus est eligendum Din două rele. exempli causa. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. manet res Persoana piere. dar a persevera (în greșeli) este diabolic. să bem! Eripitur persona. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. brusc Procedeu retoric. liniște. (gratia) (e. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. nu să trăiești ca să mănânci.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap.) sau (e. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător. ut vivas. nihil (Lucrețiu) . Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul. Expresie folosită de juriști. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul.) emeritat. alege pe cel mai puțin rău. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. nu tulburați solemnitatea!. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută.c. patriarhale. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. Ex tunc Pentru trecut. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. decât să par. Brute? (Caesar) . F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. sed non ego Chiar dacă toți. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) .) și celelalte. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei). Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. Ex nunc Pentru viitor. Ex tempore pe dată Imediat. Esse quam videri malim Prefer să fiu. 5 . non vivere ut edas (Cicero) . (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi. Edere oportet. pe loc.Deci. erga omnes față de toți Adresat tuturor. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. Est modus in rebus (Horațiu) . Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. direct la chestiune. Etiamsi omnes. eu nu. fără pregătire prealabilă. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. (cogito ergo sum) errare humanum est.Și tu. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul.

Frustra laborat.|| Fortuna multis dat nimium. cu cât are mai mult. așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene.Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. difficile factu Ușor de zis. et pereat mundus (Johannes Manlius) . să ne bucurăm (cântec studențesc). Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . Fama nihil est celerius (Ovidiu) . qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. Dumnezeu dispune. Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței. Homines quo plura habent. cu atât își dorește și mai mult. Hic et nunc Aici și acum. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia. sed Deus disponit Omul propune. non vi. nu vătăma pe nimeni. Felix. Fortuna caeca est(Cicero) . Fluctuat nec mergitur Pluteste. Honeste vivere. Flagrante delicto În flagrant delict. grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. Gutta cavat lapidem. cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) . nu satură însă pe nimeni.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) .Norocul dă multora prea mult. nu prin forță.Cărțile își au destinul lor. sed sæpe cadendo (Ovidiu) . hic salta Aici e Rhodos. Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social. cras tibi Azi pentru mine. Homo sum. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . eo ampliora cupiunt (Justinian) . qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine.lista locutiuni in latina Facile dictu. dar nu se scufundă. așa ordon.Să se facă dreptate.Așa vreau. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav. Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. suum cuique tribuere Trăiește cinstit.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. neminem laedere. sic iubeo. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo.Trecerea timpului este ireversibilă.Picătura face o gaură în piatră. Homo proponit. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi.Nimic nu este mai rapid ca zvonul.a. de-ar fi să piară lumea.Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor. hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h. ci prin cădere repetată. satis nulli (Martial) .Omul este un lup pentru om. Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar. mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei).Omul. sit pro ratione voluntas (Juvenal) . Hic Rhodus.Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. Homo homini lupus (est) (Plaut) . greu de făcut. Frustra vivit. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!). humani nihil a me alienum puto (Terențiu) . 6 .