lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

le pronunțau gladiatorii romani defilând. cei care vor muri te salută. Ars longa. Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. viața este scurtă. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. cumpătare. ce i-ai făcut tu lui. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. începând cu Aristotel. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. sau nimic. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). în veacul veacurilor. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. citatul este greșit. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice. (Virgiliu) Aut Caesar. Ad multos annos La mulți ani. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. spes est Cât timp bolnavul suflă. Cuvinte care. (În greacă Ho bios brakhus. Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. potrivit lui Suetonius.Să fie ascultată și cealaltă parte. comportament. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . ci la moderație. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. Poetul nu se refea la realizări medii. 2 . Aegroto dum anima est. Ad unum omnes Toți ca unul. aut mori! Ori învingem. . Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. Absentem lædit. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi. Acta. aut nihil (Cezar Borgia) .Sau Cezar. comportament. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. la un trai modest. Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. vita brevis Arta este lungă. mai este speranță. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. hê de tekhnê makra.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. Aut vincere. ori Ave Maria salut. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu.m.Deși frecvent citat sub forma aceasta. dar mai prieten mi-e adevărul. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul.aut ori. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. non verba! Fapte. se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). sile! Ascultă. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul. Amicus Plato. Ab alio expectes. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. aut . ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. vidi. Din anul 1326. vorbă și faptă se dovedește prietenia. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă). adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). (Virgiliu) Audi. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. Audaces. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . la rezultate grandioase. A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are.lista locutiuni in latina ante meridiem (a. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. înainte de luptă. în fața lojei oficiale.

bene curatur Cine pune un diagnostic bun. ergo cogito. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). pe față. ergo sum Gândesc. Bene diagnoscitur. Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. deci cuget. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. Bis dat. qui cito dat Cine dă rapid. consider că trebuie sa distrugem Cartagina. (Publilius Syrus) Bona diagnosis.) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf.Foamea este condiment pentru orice mâncare. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. deci exist. Beatus. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere. Bona fide De bună credință. Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. dă de două ori.) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. Cuius regio. Diplomă universitară. vindecă bine. Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. 3 . Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc. Cuique suum Fiecăruia al său. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. eius religio Religia stăpânului. deci exist (Celebra teză exprimă. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). Citatul complet „Dubito. bona curatio Bun diagnostic. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. religia supusului. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). qui prodest. (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . bun leac. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. câine!). Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. singura certă). Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. în formă concentrată. Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). cuget. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul.

se îmbogățesc).h. spero Cât timp respir.pol. Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare. deci cuget.) doctor de onoare doctor juris (Dr. șterge (la corecturi) doctor (Dr. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine. Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni.c.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr. dar e lege. sper. Dictum. învățăm și noi (prin transmitere.) doctor doctor honoris causa (Dr.rer. Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții.Obiceiul este altă natură (a doua natură).med. factum Zis și făcut.) îndepărtează. învățăm și noi. Credendo vides Crezând. cunoștințele noastre se consolidează. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact. Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi). deleatur (del. Cura. pentru ca și tu să-mi dai.Dezbină și stăpânește.theol.phil. Dura necessitas Necesitate dură. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro. deci exist. Dura lex.rer. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) . Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie. Domi suae quilibet rex La el acasă. E 4 . Dubito ergo cogito.Gusturile și culorile nu se discută.) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei. Docendo discimus Învățând pe alții.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D. Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. al treilea se bucură (câștigă). sed lex Legea e dură. cogito ergo sum Mă îndoiesc. Conditio sine qua non Condiția necesară. Divide et impera (sau Divide ut regnes) . ut des Îți dau (ceva). cuget.jur. non disputandum (Seneca) . Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr.nat. oricine e rege. allopate). Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului).t. este zidul orașelor. ut valeas Ai grijă de tine. Doctus cum libro Savant cu cartea. Doscendo discimus Învățând pe alții.lista locutiuni in latina Cum tempore (c.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . (Horațiu) Dum ferrum candet.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus.E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări).) doctor în Drept doctor medicinae (Dr. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) . Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii.

Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. erga omnes față de toți Adresat tuturor.c. Et tu. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) . (cogito ergo sum) errare humanum est. decât să par. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul.Trebuie să mănânci ca să trăiești. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile.Este o măsură în lucruri. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. brusc Procedeu retoric.Și tu. Etiamsi omnes. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. alege pe cel mai puțin rău. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. Est modus in rebus (Horațiu) . sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. 5 . pe loc.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. liniște. Ex tempore pe dată Imediat.) emeritat. nihil (Lucrețiu) . Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. non vivere ut edas (Cicero) . E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe. Brute? (Caesar) . nu să trăiești ca să mănânci. ex abrupto deodată.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap. patriarhale.) și celelalte. manet res Persoana piere. eu nu. Ex nunc Pentru viitor. sed non ego Chiar dacă toți. direct la chestiune. și așa mai departe emeritus (em. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii.g.Deci. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. o expunere fără introducere.A greși e omenesc. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi.Din nimic. (Horațiu) Ex nihilo. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător. Expresie folosită de juriști. exempli causa. fără pregătire prealabilă. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. nu tulburați solemnitatea!. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. dar a persevera (în greșeli) este diabolic. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. (gratia) (e. ut vivas.) sau (e. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. Edere oportet. Ex tunc Pentru trecut. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul. Es duobus malis minus est eligendum Din două rele. să bem! Eripitur persona. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei). Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. Esse quam videri malim Prefer să fiu.

sed Deus disponit Omul propune. ci prin cădere repetată. dar nu se scufundă. așa ordon. Gutta cavat lapidem.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine. mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). greu de făcut. eo ampliora cupiunt (Justinian) . suum cuique tribuere Trăiește cinstit. 6 . Dumnezeu dispune. hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h. Flagrante delicto În flagrant delict. neminem laedere. hic salta Aici e Rhodos.Așa vreau. Homo sum. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi. non vi. așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo. humani nihil a me alienum puto (Terențiu) .lista locutiuni in latina Facile dictu. Homo homini lupus (est) (Plaut) .Picătura face o gaură în piatră. et pereat mundus (Johannes Manlius) . Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia. Fortuna caeca est(Cicero) . dă fiecăruia ceea ce-i aparține. Honeste vivere. satis nulli (Martial) . sed sæpe cadendo (Ovidiu) . grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. sic iubeo. cu cât are mai mult. cu atât își dorește și mai mult. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) . Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social. Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . Homines quo plura habent. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!). Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței.Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. Homo proponit.Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor.Cărțile își au destinul lor. Fluctuat nec mergitur Pluteste. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). să ne bucurăm (cântec studențesc). sit pro ratione voluntas (Juvenal) . nu satură însă pe nimeni.Omul.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) . Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar.a. cras tibi Azi pentru mine. Hic et nunc Aici și acum. Frustra laborat.Nimic nu este mai rapid ca zvonul.Trecerea timpului este ireversibilă.Omul este un lup pentru om. Fama nihil est celerius (Ovidiu) .|| Fortuna multis dat nimium.Norocul dă multora prea mult. nu prin forță. de-ar fi să piară lumea. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav.Să se facă dreptate. Frustra vivit. nu vătăma pe nimeni. difficile factu Ușor de zis. Hic Rhodus.Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. Felix.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful