P. 1
locutiuni

locutiuni

|Views: 65|Likes:
Published by gabitzichi

More info:

Published by: gabitzichi on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

Forma corectă a citatului este Iacta alea est. Absentem lædit. Poetul nu se refea la realizări medii. Amicus Plato. comportament. înainte de luptă. Audaces. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. le pronunțau gladiatorii romani defilând. Acta. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. începând cu Aristotel.lista locutiuni in latina ante meridiem (a. se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). (În greacă Ho bios brakhus. cumpătare. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. Aegroto dum anima est. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi.Deși frecvent citat sub forma aceasta. Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. vita brevis Arta este lungă. viața este scurtă.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei.Să fie ascultată și cealaltă parte. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). hê de tekhnê makra. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. vorbă și faptă se dovedește prietenia. ori Ave Maria salut. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești.Sau Cezar. spes est Cât timp bolnavul suflă. ce i-ai făcut tu lui. sile! Ascultă. vidi. Din anul 1326. Ab alio expectes. non verba! Fapte. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. sau nimic. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. la rezultate grandioase. la un trai modest. Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul. aut nihil (Cezar Borgia) . Ars longa. cei care vor muri te salută. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. potrivit lui Suetonius. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). în veacul veacurilor. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. Cuvinte care. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. (Virgiliu) Audi. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) .aut ori. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice.m. citatul este greșit. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. 2 . . în fața lojei oficiale. Aut vincere. aut mori! Ori învingem. comportament. (Virgiliu) Aut Caesar. Ad unum omnes Toți ca unul. mai este speranță. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă). aut . Ad multos annos La mulți ani. dar mai prieten mi-e adevărul. ci la moderație.

bona curatio Bun diagnostic. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). dă de două ori. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere.Foamea este condiment pentru orice mâncare. proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). Beatus. vindecă bine. singura certă). Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. bun leac. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. cuget. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. eius religio Religia stăpânului. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. ergo sum Gândesc. bene curatur Cine pune un diagnostic bun. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. 3 . religia supusului. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. pe față. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. deci exist (Celebra teză exprimă. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. ergo cogito. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . Diplomă universitară. Cuique suum Fiecăruia al său. Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). consider că trebuie sa distrugem Cartagina. câine!).Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății).lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. Cuius regio. Citatul complet „Dubito. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene. Bene diagnoscitur. deci cuget. deci exist. qui prodest. Bis dat. qui cito dat Cine dă rapid. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc. (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . Bona fide De bună credință.) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. în formă concentrată.) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?).

este zidul orașelor.) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei. E 4 . învățăm și noi (prin transmitere. șterge (la corecturi) doctor (Dr.) doctor doctor honoris causa (Dr. ut des Îți dau (ceva). De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine.c.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr.phil.t.lista locutiuni in latina Cum tempore (c. pentru ca și tu să-mi dai. deleatur (del. Cura. Doscendo discimus Învățând pe alții. Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi). cunoștințele noastre se consolidează.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. Dictum.rer. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții. sper. non disputandum (Seneca) .med. Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii. Credendo vides Crezând. Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă. cuget. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice. Conditio sine qua non Condiția necesară. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) . (Horațiu) Dum ferrum candet. factum Zis și făcut. dar e lege. allopate). Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni. Dura necessitas Necesitate dură. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) .) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D.) doctor în Drept doctor medicinae (Dr. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro.) doctor de onoare doctor juris (Dr. deci cuget.h. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți. ut valeas Ai grijă de tine. Domi suae quilibet rex La el acasă.Dezbină și stăpânește.rer.) îndepărtează.E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări).) doctor în Teologie De gustibus et coloribus.Obiceiul este altă natură (a doua natură).theol. Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare. Doctus cum libro Savant cu cartea. Dura lex. oricine e rege. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat.Gusturile și culorile nu se discută.pol. Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului). spero Cât timp respir. se îmbogățesc). cogito ergo sum Mă îndoiesc.nat. Dubito ergo cogito. deci exist. Docendo discimus Învățând pe alții. al treilea se bucură (câștigă). Divide et impera (sau Divide ut regnes) . sed lex Legea e dură. învățăm și noi.jur.

sed non ego Chiar dacă toți. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător. dar a persevera (în greșeli) este diabolic.Este o măsură în lucruri.Din nimic.Și tu. Ex tempore pe dată Imediat. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul. brusc Procedeu retoric. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. Et tu. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) . Es duobus malis minus est eligendum Din două rele. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. Expresie folosită de juriști. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. ut vivas. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. alege pe cel mai puțin rău. ex abrupto deodată.) și celelalte. pe loc. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . exempli causa. o expunere fără introducere.) sau (e. Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. fără pregătire prealabilă. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. nihil (Lucrețiu) . Esse quam videri malim Prefer să fiu. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei). (Horațiu) Ex nihilo. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. direct la chestiune. Brute? (Caesar) . (gratia) (e. patriarhale. eu nu. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe.) emeritat. non vivere ut edas (Cicero) .c. F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. nu tulburați solemnitatea!. erga omnes față de toți Adresat tuturor. 5 . să bem! Eripitur persona. Etiamsi omnes. Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. nu să trăiești ca să mănânci. decât să par. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. liniște. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. Ex tunc Pentru trecut. Ex nunc Pentru viitor.Trebuie să mănânci ca să trăiești.A greși e omenesc. Edere oportet.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap.g. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. (cogito ergo sum) errare humanum est. și așa mai departe emeritus (em. Est modus in rebus (Horațiu) . manet res Persoana piere.Deci.

cu atât își dorește și mai mult.Picătura face o gaură în piatră. Dumnezeu dispune. Fortuna caeca est(Cicero) . Homo sum. Felix.Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor. suum cuique tribuere Trăiește cinstit.lista locutiuni in latina Facile dictu. hic salta Aici e Rhodos. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi. așa ordon.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) . Honeste vivere. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo.Așa vreau.Norocul dă multora prea mult. Homo proponit. dar nu se scufundă. Gutta cavat lapidem. mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). humani nihil a me alienum puto (Terențiu) . Frustra laborat. cu cât are mai mult. Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar. satis nulli (Martial) . ci prin cădere repetată. Homines quo plura habent. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței. greu de făcut. Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!). Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social. cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) . Flagrante delicto În flagrant delict. Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. Hic et nunc Aici și acum. sic iubeo. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . de-ar fi să piară lumea. 6 .Nimic nu este mai rapid ca zvonul.Omul este un lup pentru om. Hic Rhodus. Fluctuat nec mergitur Pluteste. eo ampliora cupiunt (Justinian) . sit pro ratione voluntas (Juvenal) . să ne bucurăm (cântec studențesc).Omul. sed Deus disponit Omul propune. așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. neminem laedere. nu prin forță. Fama nihil est celerius (Ovidiu) . nu vătăma pe nimeni.Să se facă dreptate. Homo homini lupus (est) (Plaut) .Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. Frustra vivit.Cărțile își au destinul lor. non vi. nu satură însă pe nimeni.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin.Trecerea timpului este ireversibilă. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine.|| Fortuna multis dat nimium.Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. et pereat mundus (Johannes Manlius) . sed sæpe cadendo (Ovidiu) .a. difficile factu Ușor de zis. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav. cras tibi Azi pentru mine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->