P. 1
locutiuni

locutiuni

|Views: 69|Likes:
Published by gabitzichi

More info:

Published by: gabitzichi on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

cumpătare. A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. sau nimic. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. aut nihil (Cezar Borgia) . citatul este greșit. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. comportament. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. ce i-ai făcut tu lui. non verba! Fapte. Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. spes est Cât timp bolnavul suflă. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. le pronunțau gladiatorii romani defilând. potrivit lui Suetonius.m.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința.Sau Cezar. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). Ad multos annos La mulți ani. înainte de luptă. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Absentem lædit. hê de tekhnê makra. vidi. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. începând cu Aristotel.Să fie ascultată și cealaltă parte. ci la moderație. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). Amicus Plato. la rezultate grandioase. Ab alio expectes. Ad unum omnes Toți ca unul. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. Aut vincere. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent.lista locutiuni in latina ante meridiem (a. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. dar mai prieten mi-e adevărul. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. sile! Ascultă. vita brevis Arta este lungă. în fața lojei oficiale. Aegroto dum anima est. mai este speranță. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. la un trai modest.Deși frecvent citat sub forma aceasta. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. Cuvinte care. . (În greacă Ho bios brakhus. Acta. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă). viața este scurtă. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. cei care vor muri te salută. Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. 2 . comportament. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . alteri quod fecerisAșteaptă de la altul. în veacul veacurilor. aut . Poetul nu se refea la realizări medii. Audaces. vorbă și faptă se dovedește prietenia. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. (Virgiliu) Audi. adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). Ars longa.aut ori. Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . Din anul 1326. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. (Virgiliu) Aut Caesar. ori Ave Maria salut. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice. aut mori! Ori învingem. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi.

bona curatio Bun diagnostic. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. bene curatur Cine pune un diagnostic bun. ergo sum Gândesc. deci exist. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. vindecă bine. deci exist (Celebra teză exprimă. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. câine!). Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. deci cuget. Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). consider că trebuie sa distrugem Cartagina. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă.) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. Bona fide De bună credință. 3 . (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) .) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. Citatul complet „Dubito. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). Cuius regio. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. ergo cogito. Cuique suum Fiecăruia al său. în formă concentrată. Beatus. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. bun leac. qui cito dat Cine dă rapid. religia supusului. Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. pe față. Bis dat. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. cuget. qui prodest.Foamea este condiment pentru orice mâncare. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). Diplomă universitară. Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. singura certă). Bene diagnoscitur. dă de două ori. eius religio Religia stăpânului. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc.

rer. Dura necessitas Necesitate dură. deci exist.phil.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr. ut valeas Ai grijă de tine. E 4 .pol.Obiceiul este altă natură (a doua natură).Gusturile și culorile nu se discută. Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. cunoștințele noastre se consolidează.t. Doctus cum libro Savant cu cartea. Docendo discimus Învățând pe alții. Divide et impera (sau Divide ut regnes) . Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții.E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări). Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D. se îmbogățesc).theol. allopate). Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi).) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei. Credendo vides Crezând.) îndepărtează. deleatur (del. Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni.c. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) . cuget. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat. Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii. al treilea se bucură (câștigă). tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro. Dictum.lista locutiuni in latina Cum tempore (c. dar e lege. șterge (la corecturi) doctor (Dr. factum Zis și făcut. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) .) doctor în Drept doctor medicinae (Dr. sper.nat.jur. non disputandum (Seneca) . Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă. pentru ca și tu să-mi dai. sed lex Legea e dură. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice. cogito ergo sum Mă îndoiesc.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie. Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului).med.Dezbină și stăpânește. Domi suae quilibet rex La el acasă. Dura lex.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. este zidul orașelor. deci cuget.h.) doctor doctor honoris causa (Dr. învățăm și noi (prin transmitere.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr. Cura. Doscendo discimus Învățând pe alții. (Horațiu) Dum ferrum candet. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine. spero Cât timp respir. oricine e rege. Conditio sine qua non Condiția necesară. ut des Îți dau (ceva). învățăm și noi. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact.) doctor de onoare doctor juris (Dr. Dubito ergo cogito. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) .rer.

) emeritat. o expunere fără introducere. decât să par.Este o măsură în lucruri. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. (Horațiu) Ex nihilo. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. exempli causa. patriarhale.Deci. (cogito ergo sum) errare humanum est. Et tu. să bem! Eripitur persona. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. erga omnes față de toți Adresat tuturor. eu nu. nihil (Lucrețiu) . pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) . direct la chestiune. brusc Procedeu retoric. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul. pe loc. liniște. non vivere ut edas (Cicero) . Edere oportet.c. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . Esse quam videri malim Prefer să fiu. Brute? (Caesar) . Ex nunc Pentru viitor. Etiamsi omnes. fără pregătire prealabilă. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. ut vivas.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap. ex abrupto deodată. nu tulburați solemnitatea!. alege pe cel mai puțin rău.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe. sed non ego Chiar dacă toți. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi. Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. (gratia) (e. nu să trăiești ca să mănânci. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei). Es duobus malis minus est eligendum Din două rele.Din nimic. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul. F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător.) și celelalte. Expresie folosită de juriști. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin.g. 5 . manet res Persoana piere.Trebuie să mănânci ca să trăiești. Ex tempore pe dată Imediat. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice.Și tu.) sau (e. Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. și așa mai departe emeritus (em. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. Ex tunc Pentru trecut. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii.A greși e omenesc. dar a persevera (în greșeli) este diabolic. Est modus in rebus (Horațiu) .

Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. Frustra laborat. hic salta Aici e Rhodos. Flagrante delicto În flagrant delict. hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h.Să se facă dreptate. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac.Cărțile își au destinul lor.|| Fortuna multis dat nimium. Felix. eo ampliora cupiunt (Justinian) . 6 . Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). Hic Rhodus. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!). Fama nihil est celerius (Ovidiu) . Fluctuat nec mergitur Pluteste. așa ordon.Așa vreau. suum cuique tribuere Trăiește cinstit. nu prin forță. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav. sed Deus disponit Omul propune. humani nihil a me alienum puto (Terențiu) . Fortuna caeca est(Cicero) . așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. Homo proponit.a. greu de făcut. nu vătăma pe nimeni. Homo homini lupus (est) (Plaut) . sic iubeo.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. neminem laedere.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) . Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar. satis nulli (Martial) .Picătura face o gaură în piatră. sed sæpe cadendo (Ovidiu) .lista locutiuni in latina Facile dictu. nu satură însă pe nimeni. sit pro ratione voluntas (Juvenal) . mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). dar nu se scufundă. Hic et nunc Aici și acum. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) .Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. de-ar fi să piară lumea.Omul. cu atât își dorește și mai mult.Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. difficile factu Ușor de zis. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia. Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social.Nimic nu este mai rapid ca zvonul.Trecerea timpului este ireversibilă. Homines quo plura habent. et pereat mundus (Johannes Manlius) . grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. Honeste vivere. Dumnezeu dispune. să ne bucurăm (cântec studențesc).Norocul dă multora prea mult. cras tibi Azi pentru mine. Frustra vivit. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi. non vi. cu cât are mai mult. Homo sum. cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) .Omul este un lup pentru om. ci prin cădere repetată. Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat .Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor. Gutta cavat lapidem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->