lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

Audaces. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. (Virgiliu) Aut Caesar. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. în fața lojei oficiale. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). sau nimic.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Aut vincere. . aut mori! Ori învingem. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). vidi. cei care vor muri te salută.aut ori. Din anul 1326. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. sile! Ascultă. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul. Ab alio expectes. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. le pronunțau gladiatorii romani defilând. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. citatul este greșit. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. viața este scurtă. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. vorbă și faptă se dovedește prietenia. Ad multos annos La mulți ani. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice. non verba! Fapte. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. Acta. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. începând cu Aristotel. comportament. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. mai este speranță. Ad unum omnes Toți ca unul. Ars longa. potrivit lui Suetonius. (Virgiliu) Audi. 2 .lista locutiuni in latina ante meridiem (a. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi. Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. la rezultate grandioase. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. la un trai modest. Aegroto dum anima est. ce i-ai făcut tu lui. Amicus Plato. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). cumpătare. Poetul nu se refea la realizări medii. adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. ori Ave Maria salut. vita brevis Arta este lungă.Să fie ascultată și cealaltă parte.Deși frecvent citat sub forma aceasta. (În greacă Ho bios brakhus.m. Absentem lædit. dar mai prieten mi-e adevărul.Sau Cezar. A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. în veacul veacurilor. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. comportament. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă).) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). hê de tekhnê makra. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. ci la moderație. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. spes est Cât timp bolnavul suflă. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. aut nihil (Cezar Borgia) . Cuvinte care. Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. înainte de luptă. Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. aut .

) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. deci exist (Celebra teză exprimă. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat).Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). câine!). pe față. vindecă bine. Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. ergo sum Gândesc.Foamea este condiment pentru orice mâncare. Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. 3 . qui cito dat Cine dă rapid. Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. bun leac. caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman.) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). qui prodest. ergo cogito. Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . deci cuget. Beatus. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc. Bona fide De bună credință. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. Citatul complet „Dubito. deci exist. Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. eius religio Religia stăpânului.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. Cuius regio. Cuique suum Fiecăruia al său. singura certă). Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. Bene diagnoscitur. în formă concentrată. consider că trebuie sa distrugem Cartagina. religia supusului. Bis dat. Diplomă universitară. bona curatio Bun diagnostic. (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . bene curatur Cine pune un diagnostic bun. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. cuget. dă de două ori. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?).

deci exist. Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus.c. Cura.pol. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat. Credendo vides Crezând. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine. sper.) doctor doctor honoris causa (Dr. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . Domi suae quilibet rex La el acasă.lista locutiuni in latina Cum tempore (c. se îmbogățesc). este zidul orașelor. învățăm și noi (prin transmitere. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice.Gusturile și culorile nu se discută. Doscendo discimus Învățând pe alții. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro. (Horațiu) Dum ferrum candet. deleatur (del.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr.rer.) îndepărtează.jur. spero Cât timp respir. cuget. Dura lex. Conditio sine qua non Condiția necesară.med.Obiceiul este altă natură (a doua natură). Docendo discimus Învățând pe alții. Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi). Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) . Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact. Divide et impera (sau Divide ut regnes) . Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.t.phil.) doctor de onoare doctor juris (Dr.theol. Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă. allopate). factum Zis și făcut. cogito ergo sum Mă îndoiesc.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr. ut valeas Ai grijă de tine.Dezbină și stăpânește. Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni.h. sed lex Legea e dură. pentru ca și tu să-mi dai.) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) .E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări). deci cuget. al treilea se bucură (câștigă). șterge (la corecturi) doctor (Dr. Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului).) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. Dubito ergo cogito. E 4 .rer. cunoștințele noastre se consolidează. Doctus cum libro Savant cu cartea.nat. oricine e rege. Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie. învățăm și noi. Dictum. dar e lege. non disputandum (Seneca) .) doctor în Drept doctor medicinae (Dr. ut des Îți dau (ceva). Dura necessitas Necesitate dură.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D.

ut vivas. manet res Persoana piere. (Horațiu) Ex nihilo. Esse quam videri malim Prefer să fiu. F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. și așa mai departe emeritus (em. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. decât să par. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. Brute? (Caesar) . Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii. exempli causa. erga omnes față de toți Adresat tuturor. patriarhale.) emeritat.Trebuie să mănânci ca să trăiești.g. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe. brusc Procedeu retoric. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. liniște. (gratia) (e. Expresie folosită de juriști. direct la chestiune.) și celelalte. 5 . Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. ex abrupto deodată. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. eu nu. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . Et tu. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător.) sau (e. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) .c. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. dar a persevera (în greșeli) este diabolic. Es duobus malis minus est eligendum Din două rele.Din nimic. nu să trăiești ca să mănânci. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. non vivere ut edas (Cicero) . sed non ego Chiar dacă toți.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. Etiamsi omnes. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. pe loc. nihil (Lucrețiu) . o expunere fără introducere. Ex nunc Pentru viitor. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul. Ex tempore pe dată Imediat. (cogito ergo sum) errare humanum est. Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul.Și tu. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi. Edere oportet. nu tulburați solemnitatea!. Est modus in rebus (Horațiu) .Deci. să bem! Eripitur persona. fără pregătire prealabilă. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei).A greși e omenesc. Ex tunc Pentru trecut.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap. Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. alege pe cel mai puțin rău.Este o măsură în lucruri.

Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. dar nu se scufundă. non vi.Norocul dă multora prea mult. așa ordon.|| Fortuna multis dat nimium. Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . cu atât își dorește și mai mult.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) . difficile factu Ușor de zis. de-ar fi să piară lumea. sic iubeo. Dumnezeu dispune. Homo proponit. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine. et pereat mundus (Johannes Manlius) .Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. 6 . Hic et nunc Aici și acum. cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) . dă fiecăruia ceea ce-i aparține. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) .Picătura face o gaură în piatră. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia. Fama nihil est celerius (Ovidiu) . voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi. Gutta cavat lapidem. nu satură însă pe nimeni. Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. Fortuna caeca est(Cicero) .lista locutiuni in latina Facile dictu. Frustra vivit. hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h. Flagrante delicto În flagrant delict. hic salta Aici e Rhodos. mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). Homines quo plura habent. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo. Felix. sed sæpe cadendo (Ovidiu) .Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor. Homo sum. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!).Trecerea timpului este ireversibilă. Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței. cu cât are mai mult. Homo homini lupus (est) (Plaut) .Omul. Frustra laborat. humani nihil a me alienum puto (Terențiu) . cras tibi Azi pentru mine. Fluctuat nec mergitur Pluteste. nu prin forță.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. neminem laedere. Honeste vivere.a. ci prin cădere repetată. așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. sit pro ratione voluntas (Juvenal) . Hic Rhodus. greu de făcut. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!).Cărțile își au destinul lor. nu vătăma pe nimeni. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav.Să se facă dreptate. suum cuique tribuere Trăiește cinstit. satis nulli (Martial) . grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. sed Deus disponit Omul propune. Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar.Omul este un lup pentru om. eo ampliora cupiunt (Justinian) . să ne bucurăm (cântec studențesc).Așa vreau.Nimic nu este mai rapid ca zvonul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful