lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

cumpătare.) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. Audaces. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. (Virgiliu) Aut Caesar. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate.Deși frecvent citat sub forma aceasta. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. ce i-ai făcut tu lui. Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. Amicus Plato. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă). potrivit lui Suetonius. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. Acta. sau nimic. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. viața este scurtă. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. aut mori! Ori învingem. mai este speranță. Absentem lædit. începând cu Aristotel. (Virgiliu) Audi. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice. hê de tekhnê makra. le pronunțau gladiatorii romani defilând. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . la un trai modest. la rezultate grandioase. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. comportament. dar mai prieten mi-e adevărul. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. în fața lojei oficiale. aut nihil (Cezar Borgia) . Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. aut . cei care vor muri te salută. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. Ab alio expectes. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. în veacul veacurilor. comportament. Ad unum omnes Toți ca unul. (În greacă Ho bios brakhus. vidi.m. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. vorbă și faptă se dovedește prietenia. se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). înainte de luptă.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. . Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. ci la moderație. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat).Să fie ascultată și cealaltă parte. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria.lista locutiuni in latina ante meridiem (a. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi. vita brevis Arta este lungă. Aut vincere. Ars longa.Sau Cezar. 2 . spes est Cât timp bolnavul suflă. sile! Ascultă. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală).aut ori. adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. Cuvinte care. Din anul 1326. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul. ori Ave Maria salut. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). citatul este greșit.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. Ad multos annos La mulți ani. non verba! Fapte. Aegroto dum anima est. Poetul nu se refea la realizări medii.

bun leac. deci cuget.) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. singura certă). (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . deci exist. Bona fide De bună credință. Citatul complet „Dubito. Bene diagnoscitur. Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . eius religio Religia stăpânului. Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. ergo sum Gândesc. Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. religia supusului. deci exist (Celebra teză exprimă.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. Beatus. vindecă bine.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). ergo cogito. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. Diplomă universitară. qui cito dat Cine dă rapid. pe față. Cuique suum Fiecăruia al său. Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. cuget. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). Bis dat. în formă concentrată. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). dă de două ori. Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. cogito ergo sum” (Mă îndoiesc. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). consider că trebuie sa distrugem Cartagina. bona curatio Bun diagnostic. câine!).) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. 3 . pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. bene curatur Cine pune un diagnostic bun. Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. Cuius regio. caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere.Foamea este condiment pentru orice mâncare. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). qui prodest. Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei.

sed lex Legea e dură. învățăm și noi (prin transmitere. Docendo discimus Învățând pe alții. Conditio sine qua non Condiția necesară. (Horațiu) Dum ferrum candet.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D. deci cuget.) doctor de onoare doctor juris (Dr.c. se îmbogățesc).jur.Gusturile și culorile nu se discută. Credendo vides Crezând. spero Cât timp respir. Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului). Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. sper.Dezbină și stăpânește. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine.pol. Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții. pentru ca și tu să-mi dai. allopate). Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) .E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări). ut valeas Ai grijă de tine.) doctor doctor honoris causa (Dr. cunoștințele noastre se consolidează. oricine e rege. Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi).phil.t.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus.med. dar e lege. al treilea se bucură (câștigă). Dura necessitas Necesitate dură.nat.h. Dictum. Doscendo discimus Învățând pe alții. este zidul orașelor.) îndepărtează. Domi suae quilibet rex La el acasă. Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă. Doctus cum libro Savant cu cartea.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat. cuget.theol. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr. ut des Îți dau (ceva). Cura. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro.lista locutiuni in latina Cum tempore (c.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii. deleatur (del.Obiceiul este altă natură (a doua natură). Dubito ergo cogito. factum Zis și făcut. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . Dura lex. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) . Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare. cogito ergo sum Mă îndoiesc. învățăm și noi. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie. deci exist.rer. Divide et impera (sau Divide ut regnes) .) doctor în Drept doctor medicinae (Dr.rer. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice. șterge (la corecturi) doctor (Dr. E 4 . non disputandum (Seneca) .) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei.

Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. să bem! Eripitur persona. o expunere fără introducere. ut vivas.) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit. Etiamsi omnes. (gratia) (e. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. Brute? (Caesar) . Ex nunc Pentru viitor.Trebuie să mănânci ca să trăiești. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane.) sau (e. Ex tunc Pentru trecut. (cogito ergo sum) errare humanum est. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi.) emeritat. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. Et tu. Es duobus malis minus est eligendum Din două rele.A greși e omenesc.Deci.) și celelalte. nu să trăiești ca să mănânci. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. Expresie folosită de juriști. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. dar a persevera (în greșeli) este diabolic. alege pe cel mai puțin rău.Din nimic.c. exempli causa. non vivere ut edas (Cicero) . fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic.Este o măsură în lucruri. Est modus in rebus (Horațiu) . Esse quam videri malim Prefer să fiu. manet res Persoana piere. și așa mai departe emeritus (em. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) .Și tu. nihil (Lucrețiu) . eu nu. liniște. erga omnes față de toți Adresat tuturor. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste.g. ex abrupto deodată. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . sed non ego Chiar dacă toți. direct la chestiune. (Horațiu) Ex nihilo. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. 5 . F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. Ex tempore pe dată Imediat. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei). Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap. Edere oportet. brusc Procedeu retoric. pe loc. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii. patriarhale. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației. nu tulburați solemnitatea!. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. decât să par. fără pregătire prealabilă.

Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței.Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . sed Deus disponit Omul propune.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) . cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) . Homo proponit. neminem laedere. sed sæpe cadendo (Ovidiu) .Omul. Dumnezeu dispune.lista locutiuni in latina Facile dictu.Trecerea timpului este ireversibilă. Hic Rhodus. cras tibi Azi pentru mine. eo ampliora cupiunt (Justinian) .|| Fortuna multis dat nimium. 6 . nu vătăma pe nimeni. ci prin cădere repetată. non vi. nu prin forță. et pereat mundus (Johannes Manlius) .a. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo. să ne bucurăm (cântec studențesc).Norocul dă multora prea mult. Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . așa ordon. Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. Felix.Cărțile își au destinul lor. mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). satis nulli (Martial) . dar nu se scufundă. suum cuique tribuere Trăiește cinstit. Flagrante delicto În flagrant delict. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!).Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin.Omul este un lup pentru om. Homo sum. Fluctuat nec mergitur Pluteste.Picătura face o gaură în piatră. difficile factu Ușor de zis. Homines quo plura habent. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). Hic et nunc Aici și acum. Homo homini lupus (est) (Plaut) . nu satură însă pe nimeni. cu atât își dorește și mai mult. grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. Gutta cavat lapidem. Frustra vivit. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine. Fama nihil est celerius (Ovidiu) . sic iubeo. sit pro ratione voluntas (Juvenal) .Așa vreau. humani nihil a me alienum puto (Terențiu) .Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav. așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. Fortuna caeca est(Cicero) . Honeste vivere.Să se facă dreptate. Frustra laborat. hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h. greu de făcut. Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar.Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia. de-ar fi să piară lumea. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. cu cât are mai mult.Nimic nu este mai rapid ca zvonul. hic salta Aici e Rhodos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful