lista locutiuni in latina

A
Latină Traducere Note a fortiori cu atât mai mult a mundo conditio de la facerea lumii a posteriori în urma experienței Antonimul lui a priori a priori înainte de experiență Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaștere a priori, independentă de experiență. ab antiquo din vechime ab hinc de acum înainte ab hodierno de azi înainte ab initio de la început ab irato dintr-o pornire de mânie, la mânie ab origine de la origine ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini ab Urbe condita (a.u.c.) de la întemeierea Romei Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea Romei (753 î.Hr.). acta est fabula! piesa a fost jucata! Modalitate prin care se anunța sfârșitul comediilor în Roma antică. acta non verba! fapte nu vorbe! ad acta (de pus) la dosar ad calendas graecas la calendele grecești Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-Așteaptă”, la „paștele cailor”. ad hoc pentru aceasta (în acest scop) ad hominem referitor la persoană Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca argumentația sa. Ad usum Delphini Pentru folosința Delfinului Se spune despre excelente ediții ale clasicilor latini realizate pentru Delfin, fiul lui Ludovic al XIV-lea, dar din care fuseseră scoase pasaje considerate prea crude. Ironic, expresia se folosește privitor la publicațiile curățate sau aranjate pentru nevoile unei cauze. ad ignorantiam [apelul] la ignoranță Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată. ad infinitum până la infinit ad interim provizoriu (până una alta) ad libitum (ad lib.) după dorință Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat. ad litteram (ad litt.) exact până la ultima literă Așa cum citim cuvântul, fără a ține seama de context. În traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram ad nauseam până la a provoca greață Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt interesați de subiect. ad personam la persoană Calificativ dat unui act prin care o persoană obține privilegii netransmisibile. ad populum [apelul] la lume Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată. ad rem la obiect Fără ocolișuri, direct la chestiunea în discuție advocatus diaboli avocatul diavolului Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in omnibus causis beatificationum și era numele prelatului care avea sarcina de a informa despre calităț ile și defectele defunctului propus spre beatificare sau canonizare. age, si quid agis! fă, dacă faci ceva! Alma mater sau Alma parens Mama nutritoare. Expresii folosite de poeții latini pentru a desemna patria, iar uneori, în zilele noastre, pentru a desemna Universitatea alter egoalt eu Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici în concepții sau o altă conștiință a personalității. amantium irae supărările îndrăgostiților Cearta între îndrăgostiți, ceva trecător, nedemn de atenție. ante Christum (a.Chr.) înainte de Cristos anni currentis (A.c.) anul curent (în curs) anno în anul anno Domini (A.D.) în anul Domnului Anul considerat a începe de la nașterea lui Hristos, după calculele călugărului Dionysius Exiguus. annus mirabilis anul minune

1

Aegroto dum anima est. Abusus non tollit usum Abuzul nu exclude folosința. aut mori! Ori învingem. nu vorbe! Ad augusta per angusta Pe calea îngustă (dificilă).) Artem non odit nisi ignarus Numai ignorantul urăște arta. Maria Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria.Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. la rezultate grandioase. Acta. ci la moderație. A bovi maiori discat arare minor De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are. Ad majorem Dei gloriam Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. 2 . non verba! Fapte. ce i-ai făcut tu lui. Cuvinte care. cei care vor muri te salută. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. ori murim! Ave Cæsar morituri te salutant Salve Cezar. la un trai modest. qui cum ebrio litigat Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. (Horațiu) Auri sacra fames Blestemata foame de aur! în sensul blestemata dorință de îmbogățire. în fața lojei oficiale. Cuvinte faimoase atribuite de Suetoniu lui Caesar care se pregătea să treacă Rubiconul cu armata sa. mai este speranță. Amicus Plato. . Conceptul aurea mediocritas este obiș nuit la mai mulți filosofi. Din anul 1326. Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) . adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). Acta est fabula! Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic. Ad unum omnes Toți ca unul. Papa Ioan al XXII-lea impune credincioșilor să-l recite de trei ori pe zi. începând cu Aristotel.m. dar mai prieten mi-e adevărul. în veacul veacurilor. Asinus asinorum in sæcula sæculorum Măgarul măgarilor. Abyssus abyssum invocat Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). Ars longa. (Virgiliu) Aut Caesar.aut ori. potrivit lui Suetonius. Această expresie se folosește când se ia o decizie îndrăzneță și importantă după o ezitare îndelungată. sile! Ascultă.Sau Cezar.Să fie ascultată și cealaltă parte. Ante mortem nemo beatus Nimeni nu este fericit când se află în fața morții. Ad multos annos La mulți ani. Traducere latină a primului aforism al lui Hipocrate. A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice. înainte de luptă. Aurea mediocritas Aurită este calea de mijloc. vorbă și faptă (Virgiliu) Amore more ore re probantur amicitiae Prin dragoste. viața este scurtă. vorbă și faptă se dovedește prietenia.) ante meridian Până în prânz argumentum ad absurdumargumentare la absurd Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea concluziei. Audaces. (În greacă Ho bios brakhus. vidi. (Virgiliu) Audi. Absentem lædit. aut nihil (Cezar Borgia) . comportament. Ab alio expectes. sau nimic. spes est Cât timp bolnavul suflă. hê de tekhnê makra. Aurea mediocritas aurită este calea de mijloc Vers scris de Horațiu în Ode. aut . se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). Alea iacta est Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Aut vincere. Ad calendas graecas (soluturos) (Vor plăti) la "calendele" grecești. sed magis amica veritas Mi-e prieten Platon. pentru că o lege poruncea ca orice general care intra în Italia prin nord să-și dizolve trupele înainte de a trece acest râu. alteri quod fecerisAșteaptă de la altul.Deși frecvent citat sub forma aceasta. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad absurdum argumentum baculum argumentul bățului ars poetica arta poeziei Titlul unei scrisori a lui Horațiu adresată unor prieteni și care conținea sfaturi pentru tinerii poeți. fortuna juvat Soarta favorizează pe îndrăzneți. Arcus nimium tensus rumpitur Arcul prea încordat se rupe. citatul este greșit. conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ).lista locutiuni in latina ante meridiem (a. vita brevis Arta este lungă. Amore more ore re! variante: Verus amicus amore more ore re cognoscitur — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste. privește și taci! Audiatur et altera pars (Seneca) . Amor vincit omnia Dragostea învinge totul. comportament. Poetul nu se refea la realizări medii. ori Ave Maria salut. le pronunțau gladiatorii romani defilând. Ad impossibilia nemo obligatur Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. Amor patriæ nostra lex Iubirea patriei este legea noastră. cumpătare. Aquila non capit muscas Vulturul nu prinde muște.

Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) . cogito ergo sum” (Mă îndoiesc. Circulus vitiosus Cerc vicios Cogito. pe față.lista locutiuni in latina B Latină Traducere Note Barba non facit philosophum Barba (singură) nu te face filosof. Bonum vinum laetificat cor hominis Vinul bun înveselește inima omului. prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). Beatus. singura certă). Brutto greutate brută C Latină Traducere Note caput mundi capitala lumii Epitet acordat orașului Roma. qui prodest. bun leac.) compară concedo consimt contradictio in terminis contradicție în termeni contra bonos mores contra bunelor moravuri Consummatum est S-a sfârșit Copia verborum Ușurință. pentru descoperirea culpabilului) (Cassius) (vezi și Cui prodest?). Carpe diem Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenț ei – gândirea). Credo quia absurdum Cred pentru că e absurd Aforism derivat de la Tertulian. Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. Beati pauperes spiritu Fericiți cei săraci cu duhul. Cum grano salis cu un graunte de sare Cum laude cu laude Cu distincție. câine!). (Cato cel Bătrân) Cibi condimentum esse fames (Cicero) . cuget. bene curatur Cine pune un diagnostic bun. (Publilius Syrus) Bona diagnosis. (Horațiu) Casus belli Motiv de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). Citatul complet „Dubito. 3 . deci exist. consider că trebuie sa distrugem Cartagina. bogăție în exprimare Coram populo (publico) În public. religia supusului.Foamea este condiment pentru orice mâncare. deci cuget. qui cito dat Cine dă rapid. Beati possidentes fericiții posesori Expresie glumeață a juriștilor. Bona fide De bună credință. caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse Ș i totuș i. Cuius regio. dă de două ori.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății). vindecă bine. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere. ergo sum Gândesc.) (Descartes) coitus interruptus Coit intrerupt confer (cf. în formă concentrată. ergo cogito. Bene merenti celui ce binemerită Decorație română înființată în 1876 pentru merite în domeniul culturii naționale. deci exist (Celebra teză exprimă. Cui prodest? Cui folosește? (vezi și Cui bono?). Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei. Bis dat. Diplomă universitară. Bene diagnoscitur. Este cert pentru că este imposibil (credo quia impossibile). quibus potest Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat. Cui bono? Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal. credo ut intelligam Cred pentru ca să pot înțelege Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona. Cave canem Ferește-te de câine (Atenție. bona curatio Bun diagnostic. Cuique suum Fiecăruia al său. eius religio Religia stăpânului.

Deo gratias! Să mulțumim Domnului! De omnibus dubitandum est Totul trebuie pus sub semnul îndoielii.phil.lista locutiuni in latina Cum tempore (c. sper. se îmbogățesc). spero Cât timp respir.) data de facto de fapt de jure de drept de novo făcut nou Dei gratia prin harul lui Dumnezeu Formulă folosită în titulatura episcopilor iar mai târziu în titulatura Papei. vei ajunge să vezi D Latină Traducere Note datum (dat.) doctor în Teologie De gustibus et coloribus. dar e lege. cuget. învățăm și noi (prin transmitere. Deus ex machina Zeul ieșind din mașinărie Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care deznodământul este forțat prin apariția unui zeu adus pe scenă printr-un dispozitiv mecanic) . învățăm și noi.) doctor în Drept doctor medicinae (Dr.h. Dominus vobiscum! Dumnezeu cu voi! Do (tibi). Concordia civium murus urbium Armonia dintre cetățeni. tundendum Bate fierul cât e cald! Dum spiro.rer.theol. oricine e rege. Dictum. allopate). Credendo vides Crezând. deleatur (del. Dictum meum pactum Cuvântul meu este pact. Dura necessitas Necesitate dură. Doscendo discimus Învățând pe alții.pol. Contraria contrariis curantur Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice. deci cuget.) doctor în Științe naturale Doctor rerum politicarum (Dr. Consuetudinis vis magna est Forța obiceiului este mare.) doctor de onoare doctor juris (Dr.) doctor doctor honoris causa (Dr.) 1/4 oră după timpul dat (sfertul de oră academic) Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuți.nat. al treilea se bucură (câștigă). este zidul orașelor. Conditio sine qua non Condiția necesară.Gusturile și culorile nu se discută.t. (Horațiu) Dum ferrum candet. Doctus cum libro Savant cu cartea. Divide et impera (sau Divide ut regnes) . non disputandum (Seneca) . Duobus ligitandibus tertius gaudet Când doi se ceartă.Obiceiul este altă natură (a doua natură). Domi suae quilibet rex La el acasă. Dura lex.) doctor în Filosofie Doctor rerum naturalium (D. pentru ca și tu să-mi dai.c. cunoștințele noastre se consolidează.Dezbină și stăpânește. șterge (la corecturi) doctor (Dr. ut des Îți dau (ceva). factum Zis și făcut. Cura.rer. Dulce et decorum est pro patria mori Este dulce și frumos să mori pentru patrie. Docendo discimus Învățând pe alții. De mortuis nil nisi bene Despre cei morți (vorbește) numai de bine. sed lex Legea e dură. Contra vim mortis non est medicamen in hortis Nu există medicament împotriva puterii morții.) doctor în Științe politice Doctor theologiae (Dr. cogito ergo sum Mă îndoiesc. Curriculum vitae cursul vieții (Auto)biografie.) doctor în Medicină Doctor philosophiae (Dr. Dubito ergo cogito. E 4 . ut valeas Ai grijă de tine. Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) .med. Decet imperatorem stantem mori Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului).) îndepărtează. deci exist.jur. Difficile est satiram non scribere (Juvenal) .E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări).

(gratia) (e. Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) . Ex tunc Pentru trecut. nu se creează nimic Exceptis excipiendis Exceptând ce este de exceptat. școli sau mișcări atunci când nu sunt cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și desființării. Exceptio confirmat regulam Excepția confirmă regula. Et in Arcadia ego Și eu am trăit în Arcadia. dar a persevera (în greșeli) este diabolic. Ego sum qui sum Eu sunt cel ce sunt. Brute? (Caesar) . patriarhale. Es duobus malis minus est eligendum Din două rele. exempli causa. și așa mai departe emeritus (em. Est modus in rebus (Horațiu) .) sau (e. liniște.c. 5 .) pentru exemplificare expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari și autentici. Edere oportet.) și celelalte. Eritis sicut deus scientes bonum et malum Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul. pe loc. Experientia est optima rerum magistra Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător. să bem! Eripitur persona. Esse quam videri malim Prefer să fiu. erga omnes față de toți Adresat tuturor. Exegi monumentum aere perennius Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul. ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului. pensionat ens causa sui existent prin sine însuși eo ipso tocmai de aceea esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor sensibile. Extra ecclesiam nulla salus Nu există mântuire în afara bisericii. eu nu. alege pe cel mai puțin rău. ut vivas. decât să par. Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. (Horațiu) Ex nihilo. nu tulburați solemnitatea!. non vivere ut edas (Cicero) . Ex nunc Pentru viitor. dar a persista (în greșeală) este diabolic Expresie care provine de la Seneca et caetera (etc. Ejusdem farinae Cei de aceeași teapă Ergo bibamus! (Goethe) . Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută.g. ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărțirea în mod egal. Et tu.Din nimic. sed perseverare diabolicum a greși este omeneste. (fiul meu) Brutus? Ex auribus sognoscitur asinus Măgarul se cunoaște după urechi. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei).Trebuie să mănânci ca să trăiești. o expunere fără introducere.A greși e omenesc. nihil (Lucrețiu) . ex abrupto deodată. E fructu arbor cognoscitur Arborele se cunoaște după fructe.Este o măsură în lucruri. manet res Persoana piere. brusc Procedeu retoric. sed non ego Chiar dacă toți. (cogito ergo sum) errare humanum est. fiat lux! să se facă lumină! folio pagină Floruit a înflorit.Și tu. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. Ex oriente lux Lumina vine de la răsărit. F Latină Traducere Note favente linguis! păziți-vă limbile! Formulă de cult a preoților romani. ex libris meis din cărțile mele Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărțile din bibliotecă. Ex ossibus ultor Din mormânt se ridică răzbunătorul. Ex tempore pe dată Imediat. a fost productiv Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei persoane. Expresie folosită de juriști. Furor poeticus delirul poetic Starea poetului în momentul creației.) emeritat. direct la chestiune. nu să trăiești ca să mănânci. fără discriminare ergo deci În limbaj scolastic preceda concluzia unui raționament logic. fără pregătire prealabilă.Deci.lista locutiuni in latina Latină Traducere Note Ecce Homo Iată Omul Exclamația lui Pilat arătând mulțimii pe Iisus cu coroana de spini pe cap. Etiamsi omnes.

eo ampliora cupiunt (Justinian) . Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) Hoc volo. cu atât își dorește și mai mult. Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . nu vătăma pe nimeni.) în acest an Habemus papam!Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) . cras tibi Azi pentru mine.Cărțile își au destinul lor. dar nu se scufundă. cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) . Fiat lux! Să se facă lumină! Fiat voluntas tua! Facă-se voia ta! Finis coronat opus Sfârșitul încoronează opera. greu de făcut.Omul. Frustra vivit. Felix.Omul este un lup pentru om. sit pro ratione voluntas (Juvenal) . Frustra laborat. Festina lente Grăbește-te încet! Fiat justitia.Norocul este orb G Latină Traducere Note Gaudeamus igitursă ne bucurăm. qui omnibus placere studet Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. sed sæpe cadendo (Ovidiu) . să ne bucurăm (cântec studențesc).lista locutiuni in latina Facile dictu. suum cuique tribuere Trăiește cinstit. mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei). non vi.Să se facă dreptate. grosso modo în linii mari 'Gaudeamus igitur ' Deci. nu satură însă pe nimeni. 6 . sed Deus disponit Omul propune. Flagrante delicto În flagrant delict. humani nihil a me alienum puto (Terențiu) . Gravissimum est imperium consuetudinis Este foarte gravă puterea obișnuinței. Fama nihil est celerius (Ovidiu) . așadar Începutul imnului studențesc adoptat în apropape toate universitățile europene. Fortuna caeca est(Cicero) .Picătura face o gaură în piatră. satis nulli (Martial) . așa ordon. Hic Rhodus.Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") Hodie mihi.Nimic nu este mai rapid ca zvonul. Homo naturaliter animal sociale Omul prin natură este un animal social.|| Fortuna multis dat nimium. et pereat mundus (Johannes Manlius) .Așa vreau. Homo sum. cu cât are mai mult. de-ar fi să piară lumea. Hannibal ad portas Hannibal înaintea porților (pericol iminent!).Trecerea timpului este ireversibilă. hic salta Aici e Rhodos. nu prin forță. Homo homini lupus (est) (Plaut) . hic et nunc! aici și acum! hic et ubique (terrarum) aici și peste tot (pe pământ) honoris causa onorific horribile dictu îngrozitor de spus hujus anni (h.Norocul dă multora prea mult. Gloria victis! Glorie victimei! (vezi și Væ victis!). Fames est optimus coquusFoamea e cel mai bun bucătar. Hic et nunc Aici și acum. sic iubeo. ci prin cădere repetată. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. Fluctuat nec mergitur Pluteste.a. qui nemini prodest Traieste degeaba acela care nu face altora bine.Norocul favorizează pe cel puternic/curajos. Dumnezeu dispune. Honeste vivere. H Latină Traducere Note habemus papam! avem papă! Formulă ceremonială cu care un cardinal anunță alegerea unui nou papă de către conclav. difficile factu Ușor de zis. Gutta cavat lapidem. Homo proponit. Homines quo plura habent. neminem laedere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful