Sunteți pe pagina 1din 23

Director: Cristian }OPESCU

I Num=rul 2939 I S`mb=t= 24 februarie 2007 I 24 pagini I Tiraj 86.000 I WWW.PROSPORT.RO

M`ine, de la ora 22:00, la televiziunea ta preferat=: Fluier final cu oamenii zilei

COSMIN CERNAT, redactor-[ef Sport Kanal D, moderator

MIRCEA SANDU pre[edintele FRF, membru \n Comitetul Executiv UEFA

VICTOR PI}URC+ antrenorul na]ionalei Rom`niei (\n direct de la Craiova)

CRISTI BORCEA ac]ionar [i director executiv FC Dinamo

DORIN CHIO}EA, redactor-[ef ProSport, invitat permanent


LIGA I, ETAPA A 20-A
O}ELUL POLI IA{I CFR CLUJ FC ARGE{ FARUL GLORIA STEAUA RAPID DINAMO IERI 3-2 (0-0) URZICENI 1-1 (1-1) FC NA}IONAL AZI 14:00 Na]ional TV CEAHL+UL 14:00 U CRAIOVA Telesport 16:00 FC VASLUI Kanal D M~INE 13:00 PANDURII Telesport 14:00 Na]ional TV UTA 20:00 POLI TIM. Kanal D LUNI 20:45 JIUL Antena 1

doar de

0 7bani

ANALIZ+ Am v=zut care e nivelul [i la Steaua, [i la Dinamo 2-9

SOART+ Mirel R=doi (st`nga), c=pitanul Stelei, [i Ionel D=nciulescu, liderul c`inilor, sunt tri[ti [i, mai ales, neputincio[i. Figurile lor exprim= resemnarea dup= eliminarea din 16-imile Cupei UEFA

mai mult

se poate

nu

De ce

1.900 de lei cu 7 Magic


Concursul 7 Magic, organizat de ProSport [i Libertatea, s-a dovedit a fi cu noroc pentru Micu Stan, din Gala]i. El a c`[tigat 1.900 de lei la Linia 4 de la Jackpot. G=l=]eanul are 49 de ani [i se m`ndre[te cu b=iatul s=u. Spune c= cite[te ambele ziare pentru c= i se par cele mai bune de pe pia]=. Cu banii de la ProSport [i Libertatea o s=-mi achit revizia tehnic= la ma[in= [i o s= pl=tesc impozitul pentru chio[cul pe care \l de]in. Banii au venit cum nu se poate mai bine, ne-a declarat el fericit.

Miercurea Ciuc 4 Steaua 2


Harghitenii au c`[tigat asear= prima man[= a finalei campionatului na]ional de hochei pe ghea]=

19

Bogdan IORDACHE

Lucian CRE}U

DINAMO

S`mb=t= 24 februarie 2007

FOTBAL INTERN
Turcu: Avem stadion de nota 2!
DINAMO Ac]ionarul Vasile Turcu (foto) depl`nge \n continuare starea stadionului pe care evolueaz= gruparea din {oseaua {tefan cel Mare. Avem o aren= de nota 2! Eusebio chiar ne-a \ntrebat la antrenamentul oficial dac= e stadionul pentru preg=tirile echipei sau al celor de la Dinamo II, care e \n Liga a III-a. Ministerul de Interne ar trebui s= recunoasc=, nu e nicio ru[ine, c= nu sunt bani pentru un parteneriat publicprivat, a spus Vasile Turcu.

|nfr`ngerea a schimbat planurile


DINAMO E[ecul cu Benfica, de joi sear=, le-a d=r`mat psihicul juc=torilor lui Rednic. O parte a ac]ionarilor [i a fotbali[tilor din Groap= ar fi trebuit s= fie prezent= ieri la lansarea noului Volkswagen Touareg, \ns= dinamovi[tii nu [i-au mai f=cut apari]ia. Absen]a c`inilor a fost explicat= de organizatori prin faptul c= ro[-albii au fost prea sup=ra]i dup= meciul cu Benfica pentru a mai participa la ac]iunea de la Ciolpani.

Dan DU}+

Va fi greu dac= nu ne calific=m direct


INTERVIU / CRISTI BORCEA La o zi dup= e[ecul cu Benfica, directorul general al c`inilor a recunoscut c= echipa sa poate avea probleme pentru a ajunge \n grupele Ligii
Dorin CHIO}EA
dorin.chiotea@prosport.ro

Eliminarea lui Dinamo din Cupa UEFA l-a convins pe Cristi Borcea c= intrarea \n grupele Ligii Campionilor va fi o misiune foarte dificil= pentru echipa sa. Care v= este starea de spirit? Sunt sup=rat [i resemnat. Dup= meci m-au durut enorm capul, sufletul [i parc= toate oasele. P`n= la ora trei diminea]a am stat \n birou. A]i c=zut de pe un cal frumos, totu[i. Da, dar se cheam= tot c= ne-am rupt g`tul. Calul frumos trebuie [i strunit, iar noi ne-am ar=tat limitele. Are Dinamo fa]= de Europa? Eu zic c= da. La Lisabona n-am jucat r=u, aici, la 1-0 pentru noi, eu zic c= a fost penalty la D=nciulescu. Sunt convins c=, dac= [i la noi Liga I ar fi fost \n desf=[urare, vorbeam altfel acum despre Cupa UEFA. Cum vi s-a p=rut Benfica? E un superclub. Dup= ce au luat golul de la noi, nu se vedea niciun stres pe fe]ele lor. Asta \nseamn= mentalitate, \ncredere \n sine. To]i vorbesc acum de diferen]a de bugete...

NUM+RUL ZILEI

33

De la venirea sa la Dinamo, Mircea Rednic a condus echipa \n 33 de meciuri oficiale. Bilan]ul s=u general la zi este: 33 de jocuri, 25 victorii, 3 egaluri, 5 \nfr`ngeri. 70 goluri marcate - 27 goluri primite (defalcat: 19. 17. 1.1. 41-10 \n campionat; 2. 1. 0. 1. 32 \n Cupa Rom`niei; 12. 7. 2. 3. 2615 \n cupe europene).

Public ostil [i calificare meritat=


REAC}II Cu capul se ajunge \n optimi, a titrat A Bola, care a f=cut referire la cele dou= goluri marcate cu capul \n poarta rom`nilor. O Jogo a scris \n cronica rezervat= partidei c= golul \nscris de C=t=lin Munteanu nu a fost de ajuns pentru o calificare mult sperat= de publicul infernal de la Bucure[ti. Benfica a ar=tat cine conduce, a titrat Journal de Noticias, care detaliaz= titlul \n fraza urm=toare: Nu este suficient s= fii superior, este necesar s= [i demonstrezi acest lucru. (Bogdan COROAM+)

Dinamo a b=gat 6 milioane de euro \n transferuri, ceea ce e o sum= enorm= pentru Rom`nia, mic= \ns= \n Vest. Noi nici cu Steaua nu ne putem compara: uite, c`nd umplem Groapa cu fani, nu scoatem mai mult de 100.000 de euro! Nu po]i s= ie[i mereu la lupt= cu suli]a c`nd adversarul are mitraliera cu el. De[i uneori \]i mai merge. Ce n-a mers la echip=? Unii spun c= atacan]ii, al]ii c= mijloca[ii sau ap=rarea. B=ie]ii au dat tot ce-au putut, dar nu trebuie uitat c= jocul nostru se bazeaz= enorm pe D=nciulescu [i Niculescu, care au marcat o c=ru]= de goluri \n toamn=. Ce lec]ie a]i \nv=]at din aceast= dubl= man[=? Nimic nou... O echip= mare ca Benfica nu trebuie s= te domine copios ca s= marcheze. Speculeaz= dou=-trei momente de neaten]ie [i e gata meciul. Cum v= preg=ti]i pentru grupele Ligii Campionilor? Trebuie s= fim reali[ti, gata cu entuziasmul gratuit! Dac= nu ne calific=m direct \n faza grupelor, va fi foarte greu, pentru c= nu suntem cap de serie [i putem da peste Chelsea, Milan, Barcelona sau cine [tie cine \n ultimul tur preliminar.

For]e proaspete
ACHIZI}II Bucure[tenii au mai transferat ieri doi juc=tori
Marius PITARU
marius.pitaru@prosport.ro

Bogdan SAVIN
bogdan.savin@prosport.ro

Vin la Bucure[ti cu un singur portar!


JIUL Tehnicianul Marin Tudorache s-a ar=tat \ngrijorat \n perspectiva meciului cu Dinamo din cauza faptului c= nu va putea \nscrie pe foaia de joc dec`t un goalkeeper. Au venit trei portari, dar nu voi putea conta pe niciunul din cauz= c= avem transferurile blocate. Nu-l pot folosi dec`t pe Ilie Anon. Va veni [i Ionu] Curc= de la Ceahl=ul, dar, din p=cate nu pot conta nici pe serviciile lui, a spus tehnicianul minerilor. (Loredana JUGLEA)
Bogdan SAVIN

NOU-VENIT Mateus a ajuns asear= la Bucure[ti, a mers la cantonamentul de la S=ftica, [i de azi se va antrena sub comanda lui Mircea Rednic

Multe voci avizate au afirmat, dup= eliminarea ro[-albilor din Cupa UEFA, c= Dinamo nu are un lot destul de valoros, care s= fac= fa]= b=t=liilor adev=rate din cupele europene. Bucure[tenii [i-au \nsu[it critica [i [i-au \nt=rit ieri lotul prin aducerea a \nc= doi juc=tori. Francezul Fabrice Fernandes [i angolezul Andre Mateus sunt ultimii elevi ai lui Mircea Rednic. Negocierile pentru achizi]ionarea celor doi fotbali[ti s-au purtat imediat dup= meciul cu Benfica. Cristi Borcea, Florin R=duciou [i antrenorul echipei au intrat \ntr-o [edin]= de patru ore cu reprezentan]ii juc=torilor. Vineri, la ora trei diminea]a, directorul general din {tefan cel Mare a anun]at c= Dinamo a ob]inut transferurile celor doi stranieri. Francezul Fernandes, care l-a impresionat pe Puriu \n dubla cu Beitar Ierusalim, din Cupa UEFA, a venit liber de

contract, semn`nd o \n]elegere p`n= \n vara lui 2009, cu un salariu de 250.000 de dolari. Acesta a efectuat deja vizita medical= ieri-diminea]=. Andre Mateus a fost cump=rat de la Gil Vicente (liga a doua portughez=) cu 150.000 de euro [i va fi c`ine p`n= \n mai 2011. Odat= cu aceste dou= transferuri, pot spune c= am un lot competitiv, a reac]ionat entuziasmat Mircea Rednic dup= parafarea \n]elegerilor. Contractele noilor achizi]ii au fost \nregistrate ieri la Liga Profesionist= de Fotbal, \mpreun= cu cel al lui Darwin Caicedo. Ecuadorianul se va \ntoarce \n ]ar= luni. Aceste transferuri ne vor ajuta s= c`[tig=m campionatul [i s= intr=m \n grupele Ligii Campionilor, a conchis Puriul.

Sunt fericit c= am semnat cu Dinamo. Sper s= joc foarte bine [i s= nu dezam=gesc fanii
Fabrice Fernandes, mijloca[ Dinamo

S`mb=t= 24 februarie 2007

DINAMO

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

L-au \nc=tu[at pe Mircea Rednic

Copos atac=
Carmen MANDI{
carmen.mandis@prosport.ro

ACUZE Patronul giule[tean a ironizat eliminarea ro[-albilor din Cupa UEFA

|N}ELEGERE Alerta]i de oferta celor de la Club Brugge, [efii din {tefan cel Mare au prelungit contractul tehnicianului cu \nc= un an, p`n= \n 2009
Marius PITARU
marius.pitaru@prosport.ro

Ratarea calific=rii \n optimile Cupei UEFA i-a ambi]ionat foarte mult pe conduc=torii ro[-albilor, care deja au luat m=suri pentru viitor.
NOUT+}ILE DIN CONTRACTUL LUI REDNIC
De acum \ncolo \[i va \ncasa banii \n euro [i nu \n dolari Salariul pentru sezonul m=rit de la 96.000 de 2006-2007 dolari la 96.000 de euro Salariul pentru sezonul 120.000 de euro 2007-2008 Salariul pentru sezonul 150.000 de euro 2008-2009 (p`n= \n iarn=) Prim= de calificare \n 100.000 de euro grupele Ligii Campionilor

Primul pas, [i poate cel mai important, a fost prelungirea [ederii lui Mircea Rednic \n Groap=. Tehnicianul a mai ad=ugat un an la \n]elegerea sa ini]ial= care se \ntindea pe o perioad= de doi ani [i jum=tate. Astfel, contractul Puriului se va \ncheia la finele anului 2009. Plec dac= voi c`[tiga titlul \n var=!, a avertizat antrenorul \nainte de returul cu Benfica, declara]ie care l-a \ngrijorat pe Cristi Borcea. Directorul general a dorit s= se asigure c= principalul din {tefan cel Mare nu va da curs ofertei de 500.000 de euro pe sezon primite de la Club Brugge. Astfel, la c`teva minute dup= \ncheierea returului cu Benfica, Rednic [i Borcea s-au a[ezat la masa tratativelor. Nu am fost greu de convins, pentru c=, din moment ce p`n= acum mi-a adus ce juc=tori mi-am dorit, era normal s=

semnez imediat, ne-a declarat ieri tehnicianul. Mircea Rednic nu antreneaz= pentru bani. El este cel mai bogat antrenor dintre cei din campionatul nostru, pentru c= are bani din afaceri personale, spunea [i Cristi Borcea \nainte de parafarea actelor. Cu toate acestea, directorul general n-a fost deloc zg`rcit \n tratativele cu tehnicianul. Acum Puriul a trecut la moneda european=. Salariul s=u de 96.000 de dolari sa transformat \n euro, \ns= doar pentru anul \n curs. Pentru cel de-al doilea sezon pe banca tehnic= a ro[-albilor, Rednic va fi remunerat cu 120.000 de euro, al treilea an fiind cel mai b=nos, cu 150.000 de euro. Nici eventualele performan]e pe plan continental nu vor fi ignorate. Dac= Dinamo se va califica \n grupele Ligii Campionilor, antrenorul va fi recompensat cu un bonus de 100.000 de euro.
MUL}UMI}I |n ciuda elimin=rii din Cupa UEFA, Mircea Rednic r=m`ne un antrenor apreciat de [efii clubului
Florin CEAU{U

George Copos i-a \n]epat ieri pe cei din {tefan cel Mare, el spun`nd c= echipa lui Mircea Rednic avea obliga]ia s= treac= de Benfica. Boss-ul giule[tean s-a ar=tat extrem de nemul]umit de evolu]ia c`inilor \n Cupa UEFA, preciz`nd c= Rapid ar fi avut mult mai multe [anse \n fa]a lusitanilor. Dinamo a luat b=taie de la o echip=... cum se nume[te... Benfica? Este nedrept c= a luat b=taie [i acolo, [i aici. Aveau obliga]ia s= aduc= puncte pentru Rom`nia, pentru c= acum ne-au dep=[it portughezii. Eu sunt extrem de sup=rat pentru asta, chiar furios. Dinamovi[tii nu au fost \n stare s= bat= o echip= vai de capul ei, una care ar fi trebuit eliminat=, a tunat Copos. Oficialul rapidist a ]inut s= aminteasc= de cluburile eliminate de Rapid \n sezonul trecut al Cupei UEFA, \ns=, luat de val, i-a \ncurcat pe cei de la Rennes cu Nantes [i pe PAOK cu Panathinaikos. Noi am b=tut pe Hamburg, pe Feyenoord, pe Nantes, pe Hertha, pe Panathinaikos. Nu se poate s= iei b=taie \n ambele meciuri cum a f=cut-o Dinamo. M=car dac= f=ceau egal, aduceau un punct, a mai spus boss-ul giule[tean. |ntrebat dac= Rapid ar fi \nvins Benfica, Copos a r=spuns: |i m`ncam! Aduceam puncte Rom`niei, \i m`ncam cum o s= \i m`nc=m [i pe cei de la Dinamo.

Dac= George n-a auzit de Benfica, \nseamn= c= are o problem= de cultur= sportiv=. Noi nu mai d=m bani pe gogo[i de mult, iar pe cele ale lui Copos nu le \nghi]im nici gratis
Nicolae Badea

La c`t se pricepe George Copos la fotbal... Dar nu vreau s= comentez. Am o rela]ie bun= cu el
Mircea Rednic, antrenor Dinamo

CARTE DE VIZIT+
Fabrice FERNANDES
Data na[terii: 29.11.1979 Post: mijloca[ st`nga Echipe anterioare: Glasgow n, pto Rangers, Fulham, Southam Bolton, Beitar Ierusalim

CARTE DE VIZIT+
Mateus Galiano da Costa (porecl= ANDRE)
Data na[terii: 18.06.1983 Post: mijloca[ ofensiv g Echipe anterioare: SportinGil Lisabona B, Casa Pia, Lixa, Vicente \n 2003 olei, pentru care a Are 7 selec]ii \n na]ionala Ang marcat 2 goluri ale Angolei de la Cupa Titular \n toate cele 3 meciuri Mondial= din 2006

cu Southampton, A jucat finala Cupei Angliei

PALMARES

PALMARES

Ionu] TITULESCU / Libertatea

[i v= ofer= "Fotbal Minut cu Minut ProSport"


S~MB+T+, 24 februarie, de la orele 15:03 [i 17:35 DUMINIC+, 25 februarie, orele 14:10, 15:35 [i 21:00 LUNI, 26 februarie, ora 22:45

Radio Rom`nia Actualit=]i

Coordonator: {tefan Alecsiu


Rezultatele tehnice din Divizia B Galeria Fair-play [i nominaliz=rile comentatorilor radio pentru Divizia Fantastic= ProSport

CON{TIINCIOS Fernandes (\n st`nga) s-a preg=tit ieri cot la cot cu secundul Mihai Teja

S~MB+T+ FC ARGE{ - U. CRAIOVA (Ilie Dobre) CFR CLUJ - CEAHL+UL (Theodor Mateescu) FARUL - FC VASLUI (C=t=lin C`rnu)

DUMINIC+ GLORIA - PANDURII (Radu Anghel Barna) STEAUA - UTA (Florin C=r=ba[) RAPID - POLI TIM. (Gabriel Balica)

LUNI DINAMO - JIUL (Mugur Corpaci)

4
DEZGUSTA}I Dup= returul cu Benfica, D=nciulescu (st`nga) [i Niculescu au p=r=sit terenul cu capetele plecate

DINAMO

S`mb=t= 24 februarie 2007

SLABI |n acest an Niculescu [i D=nciulescu au \nscris


Bogdan SAVIN
bogdan.savin@prosport.ro

Marius PITARU
marius.pitaru@prosport.ro

|n cele nou= partide desf=[urate \n 2007, N&D a \nscris doar \n meciurile amicale disputate cu Dun=rea Giurgiu [i Dinamo II! Primul joc al c`inilor \n acest an a fost \mpotriva echipei din Liga a II-a, iar ambii fotbali[ti au punctat. P=rea un \nceput perfect. Dar, problemele pentru Niculescu [i D=nciulescu au ap=rut odat= cu debutul turneului din Portugalia. Cei doi nu au \nscris \n cele cinci

meciuri amicale [i, mai mult, golgheterul grup=rii pe t=r`m lusitan a fost francezul Mendy. Dup= stagiul de preg=tire de la Rio Maior, Dinamo a jucat \mpotriva echipei-satelit, pe care a spulberat-o cu 6-0. D=nciulescu a reu[it un hat-trick, iar Rednic era \ncrez=tor. Benfica nu se compar= \ns= cu Dinamo II, iar criza de form= a cuplului N&D a continuat, Clau-gol [i Corbul dezam=gind pe Da Luz. A urmat \nt`lnirea retur [i, din nou, cei doi fotbali[ti nu au g=sit drumul spre poart=. Ro[albii au p=r=sit Cupa UEFA, iar la finalul partidei cu lusitanii, Mircea Rednic a declarat c= va purta o discu]ie cu cei doi atacan]i. Tehnicianul este

Au mai jucat
B=lace
Nu s-a cunoscut pozitiv intratrea lui pe teren

George Blay
A \nceput bine, \ns= treptat s-a stins, permi]`ndu-le portughezilor s= atace poarta lui Lobon] pe flancul s=u. Nu l-a marcat destul de bine pe Katsouranis

Mo]i
A fost nesigur, neinspirat [i destul de ezitant

Mendy
A \ncercat multe, dar s-a pierdut \n driblinguri inutile

A. Cristea
Solu]ia surpriz= a lui Rednic. A pendulat \n toate zonele terenului, dar n-a reu[it nimic notabil

Ze Kalanga
Are meritul de a fi r=mas p`n= la final pe teren dup= introducerea sa, evit`nd astfel situa]ia din tur, c`nd a fost scos dup= 18 minute de joc

Bogdan IORDACHE

Cu pu]in= [ans=, puteam marca \n repriza a doua. Ei au campionatul \n plin= derulare. Nu am ce s= le repro[ez juc=torilor, ne-au f=cut de multe ori ferici]i
Vasile Turcu, ac]ionar Dinamo

Nu am reu[it s= le punem probleme portughezilor. Dup= meciul de la Lisabona am crezut c= echipele sunt sensibil egale, dar returul ne-a ar=tat c= suntem mai slabi dec`t ei
Vladimir Cohn, ac]ionar Dinamo

D=nciulescu
S-a aflat doar de dou= ori periculos \n preajma careului. A fost \mpiedicat de Anderson \ntr-o faz= clar= de gol, dar arbitrul n-a dat nici m=car lovitur= liber=

M=rg=ritescu
Foarte bun \n prima repriz=. A recuperat tot, dar a c=zut cu restul echipei dup= pauz=

Partide disputate de Dinamo \n 2007


Meci
Dinamo - Dun=rea Giurgiu (Liga a II-a) Dinamo - Vitoria Guimaraes Dinamo - Lokomotiv Moscova Dinamo - Academica Coimbra Dinamo - Uniao Leiria Marcator: Cristea Dinamo - Rio Maior 3-0 Marcatori: Mendy (2), autogol Beto Dinamo - Dinamo II (Liga a III-a) Dinamo - Benfica (tur Cupa UEFA) Dinamo - Benfica (retur Cupa UEFA) Marcator: C. Munteanu Bilan]: Niculescu 2 goluri, D=nciulescu 4 goluri 6-0 0-1 1-2 Marcatori: D=nciulescu (3), C. Munteanu, Caicedo, Mendy

Rezultat
4-1 0-1 0-0 0-1 1-0

Dinamo a f=cut o prim= repriz= bun=, dar \n a doua cineva nu a respectat marcajul [i s-au luat goluri pe faze fixe. Dinamovi[tii meritau calificarea dup= cum au jucat \n prima repriz=
Ioan Andone, fost antrenor Dinamo

Calificarea am pierdut-o pe valoare. La cum ne prezent=m acum, suntem departe de Liga Campionilor. F=r= bani [i f=r= investi]ii e greu s= reu[e[ti!
Gigi Ne]oiu, fost ac]ionar Dinamo

Marcatori: Niculescu (2), Cristea, D=nciulescu

Se despart \n var= de Niculescu?


Conduc=torii clubului din {oseaua {tefan cel Mare nu v=d cu ochi buni evolu]ia cuplului de atac Niculescu-D=nciulescu. Forma \n care se afl= acum N&D a fost pus= \n discu]ie \n [edin]a de dup= meciul cu Benfica Lisabona. Tehnicianul Mircea Rednic ar fi decis s= nu le mai garanteze locul de titulari celor doi, fiind chiar posibil s= renun]e la Niculescu, dac=, din var=, va ap=rea o ofert= convenabil=. V`rfurile noastre nu mai merg ca \nainte. D=nciulescu nu traverseaz= cea mai bun= perioad= a sa, iar Niculescu nu mai \nscrie meci de meci, a[a cum o f=cea \nainte, a declarat directorul general Cristi Borcea.

PUBLICITATE

S`mb=t= 24 februarie 2007

DINAMO

doar \mpotriva echipelor din e[aloanele inferioare


\ngrijorat de faptul c= Niculescu [i D=nciulescu nu au mai marcat de mult timp, iar dac= nu-[i revin \n viitorul apropiat, ei risc= s= fie \nlocui]i \n primul 11 de ecudorianul Darwin Caicedo sau de angolezul Mateus. Acestora li se adaug= Mendy [i Liviu Ganea, iar astfel \n lotul lui Dinamo se afl= acum [ase atacan]i. {i ac]ionarii bucure[tenilor au fost sup=ra]i din cauza presta]iilor slabe ale lui Niculescu [i D=nciulescu, mai ales \n condi]iile \n care contractele celor doi juc=tori au fost m=rite substan]ial la \nceputul anului. De[i Borcea [i compania sperau c= generozitatea lor va fi r=spl=tit= de N&D printr-o calificare \n runda urm=toare a Cupei UEFA, acest lucru nu s-a \nt`mplat. Ba mai mult, cei doi atacan]i au fost printre cei mai slabi elevi ai lui Rednic \n dubla cu portughezii.

Nu vreau s= comentez. Suntem to]i sup=ra]i dup= meciul cu Benfica [i acum avem nevoie de o perioad= pentru a ne lini[ti
Claudiu Niculescu, atacant Dinamo

Lobon]
A avut trei-patru interven]ii de excep]ie, dar poate fi \nvinov=]it la pachet cu funda[ii s=i pentru cele dou= goluri primite, mai ales c= portughezii au marcat din apropierea careului de 6 metri

{tefan Radu
Unul dintre cei mai buni dinamovi[ti de joi sear=. S-a achitat de sarcinile defensive [i a urcat inspirat \n atac

Pulhac
Pas= genial= la golul c`inilor. A avut c`teva centr=ri reu[ite, dar, din p=cate, realiz=rile lui n-au fost sus]inute de coechipieri

PUBLICITATE

Munteanu
Are meritul de a fi marcat singurul gol al dinamovi[tilor \n dubla cu Benfica, \ns= nu [i-a mai demonstrat calit=]ile de pasator [i dribleur

Niculescu
Evolu]ie dezam=gitoare, a [utat o singur= dat= din lovitur= liber=, \ns= a f=cut-o aiurea

Dennis {erban
Introdus pentru a aduce fantezie [i creativitate, a fost anihilat de portughezul Petit

Niculae: A[ veni la Dinamo


Atacantul celor de la Mainz, Marius Niculae (foto), a declarat asear= c= ar fi dispus s= revin= la gruparea ro[-alb=, unde a evoluat \n perioada 1996-2001. Sunt dispus negocierilor, dar p`n= acum nu am fost contactat de nimeni de la Dinamo. Salariul meu la Mainz nu este at`t de mare, iar dac= vin \n ]ar=, aleg numai Dinamo, dar pot ajunge [i la o echip= din str=in=tate, a declarat S=geat=, cel care \n vara anului trecut a fost foarte aproape de a semna cu forma]ia ro[-alb=. M= bucur c= Marius Niculae [i-a manifestat interesul de a veni la noi, a afirmat tehnicianul echipei din {tefan cel Mare, Mircea Rednic.

FC SEVILLA 1-0 STEAUA

S`mb=t= 24 februarie 2007

INFO PLUS
Andrey poate debuta cu UTA
VARIANT+ Evolu]iile ezitante ale lui Cornel Cernea din debutul acestui sezon l-ar putea propulsa \n poarta ro[alba[trilor pe portarul brazilian, Andrey Nazario. Adus \n aceast= iarn= pentru 500.000 de euro de la Atletico Paranaense, el nu a jucat p`n= acum dec`t 60 de minute, \n amicalul de duminica trecut= disputat \mpotriva echipei de Liga a III-a, Aversa. Andrey este ref=cut 100% dup= opera]ia de menisc, suferit= \n urma primului antrenament f=cut cu Steaua, la \nceputul lui ianuarie.

Mai bine dec`t


COSMIN OL+ROIU Tehnicianul Stelei crede c= meciul s-a jucat la ratarea lui Nicoli]=,
Florin CARAMAVROV (Sevilla)
florin.caramavrov@prosport.ro

Cosmin Ol=roiu s-a agitat mult pe marginea terenului \n timpul meciului. A vrut foarte mult ca echipa sa s= marcheze m=car o dat= pe Ramon Sanchez Pizjuan, \ns= materialul uman pe care \l are la dispozi]ie nu l-a ajutat. Sunte]i mul]umit de jocul echipei? Jocul nostru a fost mai bun dec`t la partida tur, dar se vede c= nu avem multe meciuri \n picioare. Dac= marcam la ocazia lui Nicoli]=, am fi pus presiune pe adversar [i poate se juca altfel. A[a, am gre[it spre finalul primei reprize [i nu s-a mai pus problema echipei calificate. V-a lipsit mult Dic=? Sunt convins c= Dic= ar fi materializat una din situa]iile pe care le-ar fi avut. Din p=cate, el este accidentat acum. Ce s-a \nt`mplat cu Thereau? Thereau a avut o indigestie. Mi-a spus c= se simte foarte r=u, c= este foarte sl=bit. L-am ]inut totu[i pe banc=, \n ideea de a-l introduce pe parcursul reprizei a doua. L-am \ntrebat la pauz= cum se simte [i mi-a spus c= nu poate juca. Pe Petre Marin de ce l-a]i schimbat la pauz=? Avea o durere \n zona pubisului, se \ntinsese la o minge. A cerut s= fie schimbat \nainte de prelungirile primei reprize. De ce nu s-a putut mai mult anul acesta \n Cupa UEFA? Anul trecut am \nt`lnit o alt= echip=, nu de talia Sevillei. Adversarul din acest an a fost unul foarte puternic. Ce s-a \nt`mplat la gol? Kerzhakov a fost complet liber \n mijlocul careului nostru... A fost o gre[eal= de marcaj. Kerzhakov a plecat de l`ng= Stancu. De altfel, a fost una din pu]inele noastre erori. Nu vreau s=-l scuz pe Stancu, dar el a avut probleme foarte mari dup= lovitura primit= la cap. Era ame]it, iar la pauz= chiar am vrut s=-l schimb [i pe el. Am hot=r`t p`n= la urm= s= continue c`teva minute [i \n partea a doua, s= vedem cum se simte.

INTERVIU

Gigi l-a confirmat pe Ol=roiu


|NCREDERE Finan]atorul ro[alba[trilor, Gigi Becali, l-a confirmat dup= \nfr`ngerea de la Sevilla pe Cosmin Ol=roiu \n func]ia de antrenor principal. Uita]i-v= c= am pierdut calificarea [i nu l-am dat afar= pe Oli a[a cum mi-au sugerat prietenii. To]i cei care mi-au transmis s=-l \nlocuiesc pe Ol=roiu cu Hagi sunt ni[te idio]i! Oli va pleca din Ghencea doar c`nd va dori el!, a spus latifundiarul din Pipera.
(Daniel VLAD)

Cele mai severe elimin=ri ale Stelei


|NFR~NGERI Dubla man[= cu FC Sevilla, \n care ro[-alba[trii au pierdut de fiecare dat= f=r= s= marcheze m=car vreun gol se \nscrie \ntr-o serie limitat= de elimin=ri f=r= drept de apel ale Stelei. Echipa din Ghencea nu a mai fost dominat= \ntr-o asemenea m=sur= de o adversar= de acum [ase sezoane, c`nd forma]ia antrenat= atunci de Mihai Stoichi]= a fost \nvins= categoric de Valencia lui Adrian Ilie [i Claudio Lopez. (R=zvan TOMA) 1964/65 C2, turul 2 1-3 (acas=), 0-2 (deplasare) cu Dinamo Zagreb 1970/71 C2, turul 2 0-4 (a), 0-3 (d) cu PSV Eindhoven 1977/78 C3, turul 1 1-5 (d), 1-3 (a) cu FC Barcelona 1990/91 C2, turul 2 0-5 (d), 0-3 (a) cu Montpellier 1998/99 C3, turul 1 3-4 (a), 0-3 (d) cu Valencia

Cu casa \nchis= la Oradea cu UTA


LIGA I Cererea de bilete este imens= la Oradea, cozile pentru achizi]ionarea tichetelor pentru meciul Steaua - UTA form`ndu-se \nc= de ieri-diminea]=. Cele 9.667 de bilete se dovedesc a fi insuficiente pentru doritorii de a urm=ri partida de m`ine. Dac= s-ar fi pus \n v`nzare azi toate tichetele, le-am fi epuizat. Cererea este foarte mare, iar cu siguran]= duminic= se va juca cu casele \nchise, a declarat Adrian Sab=u, director economic la FC Bihor.

Lucian CRE}U

GEST Ol=roiu (\n centru) nu s-a sfiit s= intre la joc al=turi de elevii s=i la antrenamentul de ieri

S`mb=t= 24 februarie 2007

CUPA UEFA / 16-IMI


IMPLICARE Nicoli]= (\n st`nga) a fost unul dintre cei mai incisivi juc=tori steli[ti

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

\n tur
pentru c= la 0-1 presiunea ar fi fost asupra Sevillei

Nicoli]=, omul-cheie
TACTIC+ Oli a p=strat acela[i registru pentru meciul retur, dar a renun]at la atacul pe flancuri, \ncerc`nd un joc mai direct
Sebastian STAN (Sevilla)
sebastian.stan@prosport.ro

Tehnicianul din Ghencea a venit pe Ramon Sanchez Pizjuan cu un 4-3-3, \n care Ovidiu Petre a fost retras \n spatele lui Paraschiv [i Bo[tin= [i cu Badea aruncat \n avanposturi. Asta pe faza de ap=rare, deoarece pe faza ofensiv=, Cristocea era pus s= coboare \n spatele lui Badea [i Nicoli]=, care, \n momentul c`nd Steaua avea mingea, urca din margine \n fruntea atacului. Astfel, a[ezarea devenea un 4-3-1-2. Totul p=rea s= mearg= spre bine dup=
PUBLICITATE

ce Puerta s-a accidentat [i a fost \nlocuit cu t`n=rul de doar 18 ani, Capel, despre care nimeni nu credea c= va face fa]=. Din urc=rile lui Nicoli]= s-a n=scut [i cea mai mare ocazie a ro[alba[trilor, c`nd Jardel, r=mas singur cu Palop, nu a reu[it s=-l \nving=. Construc]ia s-a blocat undeva la 30-40 de metri de poarta advers=, iar Oli a riscat prea t`rziu cu Iacob. Elevii lui Ol=roiu mai au nevoie de timp pentru a se obi[nui cu aceste mi[c=ri tactice \n timpul jocului, pentru c= momentan nu au reu[it s= fac= fa]= nici m=car unei echipe cu multe rezerve, a celor de la FC Sevilla.

EVOLU}IE Cristocea (la minge) a fost blocat \n cele mai multe r`nduri de funda[ii Sevillei

|nc= un antrenament
RECUPERARE Ro[-alba[trii au avut programat= ieridiminea]= o [edin]= de preg=tire la baza celor de la FC Sevilla
|nc= de la Bucure[ti echipa lui Cosmin Ol=roiu anun]ase c= va face o [edin]= de preg=tire la Sevilla \nainte de plecarea spre Oradea, unde va disputa m`ine meciul cu UTA. De[i \i anun]aser= pe cei de la FC Sevilla c= doresc un teren de antrenament de la ora 10:00, ro[-alba[trii [i-au f=cut apari]ia o or= mai t`rziu [i nu \n formul= complet=. Nou= dintre titulari, cu excep]ia lui Petre Marin, care a acuzat o pubalgie, [i Cernea (foto dreapta), s-au dus la un bazin de \not pentru a face recuperarea dup= meci sub comanda lui C=t=lin Necula. Restul lotului a fost biciuit de Oli timp de 1 or= [i 45 de minute pe un teren de la baza de antrenament a celor de la FC Sevilla. |n momentul sosirii steli[tilor, adversarii de joi sear= erau \n plin= [edin]= de preg=tire, Ol=roiu privind atent \n jur de 10 minute la c`teva din secretele lui Juande Ramos. Cyril Thereau s-a antrenat normal, dup= ce \n diminea]a meciului a acuzat o indigestie puternic= [i nu a putut intra nici m=car un minut pe teren.

Lucian CRE}U

Lucian CRE}U

Lucian CRE}U

STEAUA

S`mb=t= 24 februarie 2007

ANALIZ+ C=pitanul Stelei, folosit ca funda[ central, a fost


Pentru a emite preten]ii \n fa]a unei echipe ca Sevilla trebuie s= ai la dispozi]ie juc=tori siguri, creativi, b=t=io[i [i \n form= maxim=. Din p=cate, la Steaua doar R=doi s-a apropiat de cerin]ele unui meci at`t de important, \n timp ce Ovidiu Petre [i Stancu au dezam=git. CORESPONDEN}+ Ultima oar= c`nd R=doi a jucat pe postul de funda[ central \n cupele europene a fost acum un an [i jum=tate, \n partidele cu Rosenborg din vara lui 2005. Atunci, Mirel a \nscris un autogol \n jocul din Norvegia, contribuind decisiv la eliminarea Stelei din preliminariile Ligii Campionilor. Silit de

Stancu
Dep=[it de multe ori de t`n=rul Capel (18 ani). A fost cam ame]it dup= lovitura primit= la cap. Are o mare parte din vin= la golul \nscris de Sevilla

D. Goian
Nu mai are siguran]a din edi]ia trecut=. Omul lui, Kerzhakov, a \nscris nestingherit, din 7-8 metri, singurul gol al meciului

Din Sevilla, de la Florin CARAMAVROV, Sebastian STAN (text) [i Lucian CRE}U (foto)

Au mai jucat
G. Coman
Complet dezorientat, pierdut pe drum de multe ori de Daniel Alves

Paraschiv
A fost doar factorul mobilizator, f=r= realiz=ri deosebite

Croitoru
Mai slab dec`t Cristocea. Se vede c= e o mare diferen]= \ntre o evolu]ie de campionat la FC Vaslui [i una de Cupa UEFA, cu Sevilla
Lucian CRE}U

SEMN Mirel R=doi (la minge) le d= speran]e fanilor steli[ti c= \[i va rec=p=ta forma de dinaintea accident=rii

V. Iacob
Departe de forma dinaintea accident=rii. S-a agitat, dar f=r= folos

S-a v=zut un plus fa]= de evolu]ia de la Bucure[ti. Oricum, nu putem s= spunem c= au fost foarte mult peste noi. Asta e! La anul o lu=m de la cap=t
Gigi Becali, finan]ator Steaua

Pe timpul nostru, nea Imi ne-a \nv=]at s= atac=m. Juc=torii trebuie s= \nve]e s= atace, dar am observat c= ei sunt preocupa]i mai mult s= nu primeasc= gol. Steaua la Sevilla a fost prea timorat=
Gabi Balint, fost juc=tor Steaua

Nicoli]=
A avut un rol ingrat. A stat aproape de Badea \n faza ofensiv=, retr=g`ndu-se destul de mult la faza defensiv=. A avut cea mai mare ocazie a Stelei, \n minutul 22, c`nd a [utat din careu, dar Palop a respins. A alergat mult, ca de obicei, \ns= f=r= folos

V. Badea
S-a zb=tut, a driblat, a \ncercat s= [uteze de c`teva ori. Nu are \nc= for]a s= sparg= de unul singur o ap=rare precum cea a Sevillei

GOIAN 1 ANDREY

27 ST. STANCU

Emeric Ienei, fost antrenor Steaua

|n direct, EXCLUSIV pe www.prosport.ro

Cosmin OL+RO IU

Steaua a crescut pu]in \n joc \n compara]ie cu meciul tur. Chiar dac= echipa lui Ol=roiu a pierdut la Sevilla, mitul Sevilla nu a c=zut. Acest ora[ r=m`ne pentru totdeauna \n istoria fotbalului rom`nesc

|nc= nu suntem la valoarea echipelor mari din Europa. S-a dovedit c= o s= mai treac= ani ca vreo echip= din Rom`nia s= repete performan]a genera]iei mele din 1986
Helmuth Duckadam, fost portar Steaua

STEAUA UTA
Cer noros ARBITRU

M`ine, ora 14:00 NA}IONAL TV


Stadion: Municipal (Oradea) Pre] bilete: 10 RON - peluz=, 20 RON - tribuna I, 50 RON - tribuna 0 11 HIDI{AN

17 MIHU}

6 D. CHIRI}+ 18 C. TODEA

30 D. TUDOR 24 L. BALINT 23 N. VARGA 7 APOSTU 16 NICOLI}+ 29 PA{COVICI 9 SIMION


Marius L+C+T U{

40C

Lucian Dan (Aiud) 9 V. BADEA 11 BO{TIN+ 15 NE{U

19 D+N+LACHE

21

ASISTEN}I Nicolae Meghe[an (T`rn=veni) [i Sebastian Gheorghe (Suceava)

THEREAU

REZERVE
STEAUA: 12. Cernea, 8. Ov. Petre, 14. Cristocea, 17. E. Baciu, 19. V. Iacob, 26. M. Croitoru, 28. G. Coman; Absen]i: Opri]a, Dic=, P. Marin (accidenta]i) UTA: 12. M`rne, 3. Vasiljevic, 8. Edson, 14. Thiago Ramos, 22. Djokovic, 28. Stojanovic, 25. I. B=lan; Absen]i: Andrade, I. {tefan, Codreanu, Buican (to]i accidenta]i)

6 24 GHIONEA R+DOI 3

22 PARASCHIV

PUBLICITATE

S`mb=t= 24 februarie 2007

STEAUA

remarcatul lui Cosmin Ol=roiu dup= meciul de la Sevilla


suspendarea lui Sorin Ghionea, care a primit al treilea cartona[ galben \n partida tur cu Sevilla de la Bucure[ti, Ol=roiu l-a trimis din nou \n centrul defensivei pe R=doi, iar c=pitanul Stelei a coordonat aproape perfect ap=rarea ro[-alba[trilor. Dup= ce a pierdut cea mai mare parte a lui 2006 din cauza unei probleme la genunchi, R=doi d= semne c= a revenit la forma de dinaintea accident=rii, fiind remarcatul lui Ol=roiu la conferin]a de pres= ce a urmat partidei. R=doi a fost cel mai bun juc=tor al nostru \n meciul de azi (n.r. - joi), a spus tehnicianul ro[-alba[trilor.

Cernea
A ezitat la c`teva mingi, a fost [i sigur pe altele. N-are nicio vin= la gol

R=doi
A f=cut fa]= cu brio posturii de funda[ central, Ol=roiu numindu-l omul meciului pentru Steaua

P. Marin
N-a avut puterea s= fac= [i faza de atac, iar \n ap=rare a p=rut dep=[it \n c`teva r`nduri. S-a accidentat la finalul primei reprize [i a fost schimbat la pauz=

PUBLICITATE

Bo[tin=
Dep=[it de importan]a meciului, a gre[it multe pase. Nicio sclipire

Ov. Petre
A \ncercat s= fie pistonul dintre ap=rare [i mijloc, dar a obosit pe parcurs. A avut c`teva execu]ii hilare

Cristocea
A \ncercat ceva \n rolul lui Dic=, dar e departe de valoarea golgheterului Stelei. Pu]ine pase bune pentru v`rful Badea. S-a lansat \n c`teva ac]iuni personale, dar a fost blocat de funda[ii adver[i. Uneori ]ine prea mult mingea, iar \n fotbalul actual orice frac]iune de secund= de visare duce la pierderea posesiei

R=doi se d= mai inteligent dec`t este!


REAC}IE Selec]ionerul Victor Pi]urc= s-a ar=tat dezam=git de declara]iile din ultimul timp ale c=pitanului Stelei
Daniel VLAD
daniel.vlad@prosport.ro

At`t evolu]iile din ultimul timp ale lui R=doi, c`t [i afirma]iile acestuia despre prima reprezentativ= par s=-l fi convins pe Victor Pi]urc= s= nu-l convoace pe c=pitanul Stelei la na]ional= pentru meciul cu Olanda. Am observat c= Mirel a \nceput s= vorbeasc= din nou prin pres=, purt`nd un

dialog de la distan]= cu mine. A afirmat c= na]ionala pentru el e Steaua. Nu mi se pare normal. Oricum, e clar c= evolu]iile lui din ultimul timp nu sunt cele mai bune, iar dac= va continua astfel, s-ar putea s= nu fie convocat nici pentru jocul cu Olanda. Prin aceste declara]ii, R=doi se d= mai inteligent dec`t este, iar asta nu \i face bine!, a spus selec]ionerul la TVR. Nu a[ vrea s= facem \ns= acum din R=doi un alt caz Og=raru, a completat Victor Pi]urc=.

10

LIGA I
POLI IA{I - FC NA}IONAL 1-1 CALIFICATIVUL MECIULUI:
M V E I Gol. Pt. Ad.

S`mb=t= 24 februarie 2007

CLASAMENT LIGA I
1 DINAMO 2 STEAUA 3 RAPID 4 CFR CLUJ 5 POLI TIM. 6 GLORIA 7 O}ELUL 8 FC VASLUI 9 POLI IA{I 10 UTA 11 CRAIOVA 12 PANDURII 13 URZICENI 14 FARUL 15 CEAHL+UL 16 FC ARGE{ 17 JIUL 19 17 1 1 41-10 52 (22) 19 11 6 2 37-10 39 (9) 19 10 6 3 33-14 36 (6) 19 11 3 5 38-24 36 (9) 19 9 5 5 20-14 32 (2) 19 9 3 7 24-19 30 20 9 3 8 27-34 30 19 8 4 7 25-29 28 20 6 7 7 23-27 25 19 7 3 9 17-20 24 19 6 6 7 22-33 24 19 6 5 8 15-20 23 20 6 4 10 16-22 22 19 5 6 8 20-21 21 (0) (0) (-2) (-5) (-6) (-6) (-4) (-5) (-6)

FAZA GOLULUI Ie[enii au deschis scorul dup= [utul lui Bernard (dreapta)

19 5 2 12 13-29 17 (-10) 19 4 2 13 13-26 14 (-16) 19 3 5 11 9-24 14 (-13)

18 FC NA}IONAL 20 3 5 12 14-31 14 (-13)


Liga Campionilor Cupa UEFA Retrogradare

Augustus a \ncurcat borcanele


A R B I T R A J Centralul Augustus Constantin (foto) era s= o comit= din nou la Ia[i. Dup= ce \n tur, la partida Poli Timi[oara - UTA a eliminat eronat un juc=tor ar=dean, la sugestia asistentului Octavian {ovre, la \nt`lnirea de asear= era s= fac= o boac=n= asem=n=toare . La faza \n care bancarul Papur= a faultat \n postur= de ultim ap=r=tor, \n loc s=-i arate cartona[ul ro[u juc=torului vinovat l-a eliminat pe c=pitanul Panc. P`n= s= se reia jocul a reparat gre[eala. (Narcis POHOA}+)

Remiz= \nghe]at=
DISPUTAT La minus 10 grade, Poli Ia[i [i FC Na]ional au \ncheiat la egalitate \n primul lor meci al sezonului
Lauren]iu MUSCALU
laurentiu.muscalu@prosport.ro

POLI IA{I
Sistem de joc: 4-4-2 Bernard 1-0 34

1 1
1 1
13 2 4 26 16 25 20 6 8 5 10 23 11 9

NA}IONAL
Sistem de joc: 4-4-2 Chihaia 1-1 39 E. Nae Fl. Dumitru Sandulovic (Martins 46) Papur= L. Rusu Ilin Lincar (Pelecaci 68) Panc (cpt. ) Herea Chihaia (Cursaru 77) Borbely

Punctajul juc=torilor \n etapa a 20-a


O}ELUL
P F F F F F F F M M M M M A A A Cod 17 30 36 47 75 99 106 110 157 171 194 206 219 242 245 289 Mii 500 50 50 100 250 400 450 500 150 250 450 550 650 50 100 600 Nume V`tc= Kim Szekely Sg. Brujan Nogo C. Cr=ciun M. Baciu Semeghin Boghiu Sg. Costin Gado G. Paraschiv V. T=nase Labukas G. Jula D. Stan P. 2 2 4 3 5 0 8 4 0 0 2 8 2 3 6 4

U. URZICENI
P P F F F F F F F M M M M M M M A A A Cod 9 22 26 29 41 77 82 89 95 148 155 156 161 174 182 189 252 256 271 Mii 150 750 50 50 50 250 250 300 350 100 150 150 200 300 350 400 150 150 300 Nume M. Oltean B. Stelea D. Balauru E. Nicu D. G Munteanu Fl. Ganea Rohat Galamaz Bordeanu Onofra[ C. Petre {uleap P=dure]u C. Constantin Arhire Haciaturian B. Aldea Mara Bila[co P. 1 0 1 2 6 0 0 4 4 3 0 0 4 9 0 5 0 5 0

Pe un teren \nghe]at [i acoperit cu un strat sub]ire de z=pad=, cele dou= echipe au oferit un spectacol pl=cut celor 4.000 de spectatori prezen]i \n tribune. Ia[iul a dominat prima parte a partidei reu[ind s=-[i maseze adversarul \n propria jum=tate de teren. Elevii lui Ionu] Popa s-au \ntrecut \n rat=ri, care mai de care mai spectaculoase, Clement P=limaru fiind eroul negagtiv al primului mitan, el av`nd dou= ocazii rarisime pe care le-a irosit copil=re[te. |n minutul 12, atacantul Ia[iului s-a trezit singur \n careul de 16 metri cu portarul Nae [i a tras pe l`ng= poart=. Peste numai nou= minute, P=limaru a luat transversala la ]int= din interiorul careului de [ase metri anun]`nd deschiderea scorului care

a venit de la funda[ul Bernard. Acesta a [utat violent din [ase metri la o b`lb=ial= greneral= a defensivei bancare. Bucuria ie[enilor a durat numai [ase minute. Octavian Chiahaia a prins un voleu de zile mari de la peste 25 metri, f=c`nd inutil plonjonul spectaculos al lui Br=ne]. Cea de-a doua repriz= a adus o lupt= surd= la mijlocul terenului, f=r= prea multe ocazii clare de gol. Singurul moment mai tensionat s-a \nregistrat cu zece minute \ninatea fluierului de final, atunci c`nd bancarul Papur= a fost eliminat pentru un fault \n postur= de ultim ap=r=tor asupra lui Silv=[an. Lovitura liber= de la 17 metri executat= de Onu] \n transversal= a schimbat cifra doar la raportul ocaziilor. Nu [tiu cui folosesc astfel de meciuri jucate pe terenuri de zici c= sunt patinoare. E bine c= am luat un punct, a spus Sorin C`r]u la final.

1 2 23 3 15 77 4 11 21 18 20 29 9 19

Br=ne] Ad. Toma (Ad. Ilie 88) Onu] (cpt.) Bernard Buta Sf`rlea Mijin Naidin Miclea (Tincu 66) P=limaru B`lb= (Silv=[an 66)

Antrenor: Ionu] Popa Rezerve: 33. Marc, 6. }`rlea, 8. Paruolo, 23. Ad. Ilie, 10. Mitrovici Cartona[e galbene: - Cartona[e ro[ii: - Note galerii (Trofeul Fair-play): 9

Antrenor: Sorin C`r]u Rezerve: 22. Milenovici, 21. Ivan, 15. I. Savu, 29. R. Costin Cartona[e galbene: L. Rusu (20), Sandulovici (30) , Lincar (46), Borbely (89) Cartona[ ro[u: Papur= (81) Note galerii (Trofeul Fair-play): 4

Juc=torul meciului: Octavian Chihaia Stadion: Emil Alexandrescu Spectatori: 4.000 Arbitru: Augustus Constantin ( R`mnicu V`lcea) Asisten]i: Eduard Dumitrescu (Pite[ti), Dan Burloiu (Gala]i)
Foarte slab Slab Satisf=c=tor Bun Foarte bun Excelent

De diminea]= stadionul era \ngropat \n z=pad=

POLI IA{I
P F F F F F F F M M M M A A A Cod 12 51 58 60 70 97 123 139 151 179 190 202 239 276 281 Mii 250 100 150 150 200 350 650 50 100 300 400 500 50 350 450 Nume Br=ne] Bernard R. Ciobanu }`rlea Buta Ad. Toma Onu] Sf`rlea Iuri[ni]i Mijin Saric Miclea P=limaru Czernoch B\lb= P. 3 9 0 0 4 4 4 4 0 4 0 3 4 0 3

NA}IONAL
P F F F F F F F M M M M M M M A A A A Cod 16 28 34 45 76 86 107 122 142 150 166 173 198 205 210 251 269 270 284 Mii 450 50 50 100 250 300 450 600 50 100 200 250 450 550 600 150 300 300 500 Nume E. Nae Ninu Altamir Papur= L. Rusu Ghindeanu Panc Ov. Burc= A. Ilin Fl. Dumitru Lincar Pelecaci Binaware R. Iancu Herea Cl. Dr=gan I. Savu Chihaia Cursaru P. 3 0 0 4 4 0 4 0 4 3 3 2 0 0 4 0 0 8 0

2
Fotografii: Liviu CHIRICA

Ionu] Popa pune m`na pe lopat=...

... ofer= ni[te indica]ii pre]ioase muncitorilor,

iar la final [i-a transformat ma[ina \n plug

Liviu CHIRICA

S`mb=t= 24 februarie 2007

LIGA I

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

11

O}ELUL - UNIREA URZICENI 3-2 CALIFICATIVUL MECIULUI:

Interese
DUR Dan Petrescu l-a desfiin]at pe Salomir
Adrian EPURE (Gala]i)
adrian.epure@prosport.ro

C=t=lin ANTON
catalin.anton@prosport.ro

Tehnicianul Unirii Urziceni a m=rturisit c= se g`nde[te s= renun]e la func]ia de antrenor. N-am \n]eles de ce a trebuit s= juc=m \n zece oameni \nc= din minutul cinci. Am preg=tit acest meci timp de o lun= [i jum=tate, dar munca noastr= a fost n=ruit=. |n aceste condi]ii, m= g`ndesc serios s= m= retrag [i nu cred c= partida urm=toare m= va mai prinde la Urziceni. Exist= interese mari, eu le cunosc, de aceea m= g`ndesc la aceast= decizie, a spus Dan Petrescu. De partea cealalt=, Petre Grigora[ a refuzat s= comenteze arbitrajul. ProSport a contactat un fost arbitru interna]ional, care ne-a analizat fazele controversate.

Gre[elile arbitrului
Minutul 5: Salomir \l elimin= pe Nicu Epaminonda pentru c= a stopat prin fault o faz= clar= de a \nscrie. P=rerea specialistului: arbitrul a gre[it pentru c= atacantul g=l=]ean nu avea mingea sub control Minutul 52: Centralul a acordat un penalty celor din Urziceni. P=rerea specialistului: decizie eronat=, \ntruc`t nu exist= contact \ntre Baciu [i P=dure]u Minutul 73: Salomir acord= o lovitur= de pedeaps= O]elului. P=rerea specialistului: arbitrul a gre[it, pentru c= ap=r=torul oaspe]ilor a jucat mingea, iar g=l=]eanul a fost cel care a lovit

|NCONJURAT G=l=]enii l-au atacat "\n hait=" pe Bogdan Mara (la minge) pentru a-l putea deposeda

VALOARE G=l=]enii s-au impus la cap=tul unui meci dramatic, condimentat cu decizii controversate
Adrian EPURE (Gala]i)
adrian.epure@prosport.ro

PUBLICITATE

Primul meci al sezonului de prim=var= a opus dou= dintre cele mai active echipe de pe pia]a transferurilor, O]elul [i Unirea Urziceni. |nceput= \ntr-un ritm alert, partida de ieri l-ar fi f=cut pe oricare spectator mai pu]in avizat s= parieze c= pe teren se afl= dou= dintre echipele de elit= ale campionatului [i nicidecum ocupantele locurilor 8, respectiv 13. |n minutul 4, Bogdan Mara i-a pasat excelent tizului Stancu, dar mingea expediat= de ialomi]ean a fost respins= de pe linia por]ii, dup= ce reu[ise s=-l scoat= \n prealabil din joc [i pe V`tc=. Ironia sor]ii a f=cut ca la faza imediat urm=toare oamenii lui Dan Petrescu s= r=m`n= \n zece, Marian Salomir apreciind c= Nicu l-a faultat pe Jula din postur= de ultim ap=r=tor. P`n= la pauz=, lupta s-a desf=[urat \n continuare ca [i cum nimic nu s-ar fi \nt`mplat. |mpin[i de la spate de un Mara aflat \ntr-o form= de zile mari, oaspe]ii [i-au ar=tat col]ii \n c`teva r`nduri, dar tabela de marcaj a r=mas imaculat=. Replica a venit prin bara lui Semeghin [i torpila lui Gado de la 35 de metri, faze care au anun]at ceea ce avea s= se \nt`mple dup= pauz=, c`nd veteranul Baciu a deschis scorul printr-un [ut superb de la 25 de metri. Fostul c=pitan al Stelei s-a remarcat [i negativ, \n minutul 52, c`nd Salomir a acordat penalty \n urma unei interven]ii a funda[ului

asupra lui P=dure]u. A transformat f=r= emo]ii tocmai un fost g=l=]ean, George Munteanu. Urziceniul a prins aripi, iar Constantin [i-a adus echipa \n avantaj din pasa lui Haciatrian. Jocul era \ns= departe de a se fi \ncheiat, g=l=]enii egal`nd prin Jula dintr-un penalty acordat aiurea, iar Paraschiv a marcat golul unei victorii dramatice zece minute mai t`rziu.

O}ELUL
Sistem de joc: 4-4-2

3 2
0 0

URZICENI
Sistem de joc: 4-4-2 G. Munteanu 1-1 52 - pen. Cr. Constantin 1-2 65

M. Baciu 1-0 46 E. Jula 2-2 73 - pen. G. Paraschiv 2-3 83 82 V`tc= 20 Brujan 11 (Gado, 26) 3 Nogo 5 M. Baciu 25 Semeghin 28 J. Szekely 29 Giurgiu 14 (V. T=nase, 70) 10 G. Paraschiv (cpt.) 19 D. Stan 8 Labukas 15 (Kim, 46) 27 E. Jula Antrenor: Petre Grigora[ Rezerve: 1. Grybauskas, 6. C. M=rginean, 16. S`rghi, 17. Boghiu Cartona[e galbene: - Cartona[e ro[ii: - Note galerii (Trofeul Fair-play): 7

1 Oltean 16 E. Nicu 29 G. Munteanu 18 Galamaz 23 Bordeanu 4 Onofra[ 19 (Balauru, 18) 24 Haciatrian 25 P=dure]u 8 Cr. Constantin 15 (Bila[co, 87) 10 Mara (cpt.) 14 B. Stancu 2 (C. Petre, 77) Antrenor: Dan Petrescu Rezerve: 12. Stelea, 11. Pojer, 17. G. Szekely, 21. Fl. Ganea Cartona[ galben: Oltean (87) Cartona[ ro[u: E. Nicu (5) Note galerii (Trofeul Fair-play): 0

Juc=torul meciului: Bogdan Mara Stadion: O]elul Spectatori: 4.000 Arbitru: Marian Salomir (Cluj-Napoca) Asisten]i: Cornel Fecioru [i Bogdan Velicu (ambii din Bucure[ti)
Foarte slab Slab Satisf=c=tor Bun Foarte bun Excelent

Brujan rateaz= tot returul


Debutul sezonului de prim=var= s-a dovedit a fi cu ghinion pentru funda[ul dreapta al echipei lui Petre Grigora[, Sergiu Brujan. |n minutul 26, acesta s-a pr=bu[it pe gazon \n timpul unei banale faze de joc, moment \n care Marius Baciu a f=cut semne disperate c=tre banca de rezerve, cer`nd \nlocuirea grabnic= a coechipierului s=u. Brujan a fost \nlocuit de Ramses Gado, fiind transportat de urgen]= cu salvarea direct la Spitalul Jude]ean Sf. Apostol Andrei, verdictul medicilor fiind unul deloc \mbucur=tor: fractur= de rotul=. Brujan va rata tot returul, a spus Grigora[ dup= meci. Emil Jula s-a accidentat [i el \n ultimele minute, dar a fost nevoit s= r=m`n= pe gazon, \ntruc`t Grigora[ epuizase toate schimb=rile.

Bogdan IORDACHE

Spectacol

12

DESTINE

S`mb=t= 24 februarie 2007

S`mb=t= 24 februarie 2007

DESTINE

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

13

Vam= m-a ajutat mult!

SITUA}IE Sandu Neagu (59 de ani) tr=ie[te \mpreun= cu so]ia [i cei trei copii ai s=i \ntr-o singur= camer=, undeva sub tribuna a II-a a stadionului din Giule[ti

O via]= \n Giule[ti!
ISTORIE Fostul atacant rapidist Sandu Neagu se vede condamnat s= r=m`n= pe via]= al=turi de echipa sa de suflet. Stadionul \i este acum cas=
unul dintre cei DESTINE PARALELE De[i a fost u Neagu mai buni fotbali[ti ai Rapidului, Sand nal= na]io (dreapta) nu s-a putut impune la precum Niculae Lupescu (st`nga)

Ovidiu T+B+CARU

Trecut [i prezent...
{i-a \nceput cariera de fotbalist \n 1963 la juniorii republicani ai Rapidului [i a continuat tot la Rapid p`n= \n 1978, mai bine de 15 ani. Campion na]ional cu juniorii Rapidului \n edi]ia din 1965 - 1966, \n acela[i lot cu Sandu Neagu afl`ndu-se la acea vreme [i mult mai cunoscu]ii Ric= R=ducanu sau Li]= Dumitru. A c`[tigat de dou= ori Cupa Rom`niei \n 1972 [i \n 1975. |n 1972, \n finala cu Jiul (2-0), Sandu Neagu a reu[it s= marcheze golul al doilea. A adunat 254 de meciuri \n prima divizie [i a reu[it s= marcheze \n total 93 de goluri.

INTERVIU / SANDU NEAGU Fostul mare atacant regret= plecarea lui Dinu Vam= de la Rapid [i este sigur c= [i R=zvan Lucescu \i va c=lca pe urme
Sandu Neagu (foto) a fost [i a r=mas un apropiat al clubului giule[tean. El este convins c= Lucescu junior nu face Pa[tele \n Giule[ti. Cum e Rapidul din 2007 fa]= de cel din 1967? Eu [tiu ce vrei tu s= zic, c= noi, echipa de atunci, eram mai buni dec`t =[tia de azi. Nu \ncape discu]ie, \n anii 60-70 nici nu exista fotbal profesionist, deci nu se pune problema. Cred \ns= c= ceea ce le lipse[te fotbali[tilor din ziua de ast=zi, [i nu numai celor de la Rapid, este mentalitatea celor mai vechi. Se g`ndesc prea mult la bani [i nu mai joac= din pl=cere, sutele de mii de euro le-au schimbat priorit=]ile. Conduc=torii Rapidului [tiu c= locui]i aici? Nu cred c= intereseaz= pe nimeni. |nainte s= m= mut aici, am stat \ntr-un apartament prin Cr`nga[i, iar chiria mi-o pl=tea domnul Vam=, el m-a ajutat foarte mult. Acum, dup= ce a plecat... Chiar l-am sunat \ntr-o zi s=-i zic: Di nule, m-ai l=sat aici cu du[manii?. Meci de meci stau la oficial=, dau noroc cu Copos [i nici nu cred c= [tie cine sunt. De R=zvan ce p=rere ave]i? E talentat, e t`n=r, dar nu-i prie[te atmosfera de la Rapid. Eu sunt convins c= R=zvan nu face Pa[tele \n Giule[ti! Se duce dup= Vam= la Bra[ov, asta v= spun din ce am mai vorbit [i eu cu Dinu. Prea multe accident=ri la echipele mari, sunt deficitari juc=torii la capitolul preg=tire fizic=? (r`de) Fotbali[tii nu sunt c=li]i, asta e problema, pu]ini juc=tori din Rom`nia au fizic de fotbalist. Eu asta \ncerc s= fac cu juniorii mei, dup= fiecare antrenament dau dou= ture de teren \n picioarele goale sau \i pun s= joace descul]i. |n toat= cariera mea nu am avut dec`t dou= accident=ri mai serioase, dar niciodat= nu am stat mai mult de o lun=. Acum, la toate echipele mari sunt accidenta]i [i to]i stau pe bar= de la dou= luni \n sus.

Mihai OPREA
mihai.oprea@prosport.ro

Distrac]ie [i bani, numai cu Divizia Fantastic=!

3,2
PARTICIPARE. Str`nge 10 milioane de Dolari Fantastici [i un talon de \nscriere. |n limita acestei sume cump=r= un Lot format din 3 portari, 10 funda[i, 10 mijloca[i [i 7 atacan]i din lista de 300 de fotbali[ti ce va ap=rea \n fiecare luni \n ProSport. Din lotul de 30 formeaz=-]i echipa de 11 [i intr= \n joc!
*320.000 RON PROSPORT

T`r]=u, antrenor [i [ofer


DEZAM+GIT C`ndva iubit \n Giule[ti, "More" este acum antrenor la o divizionar= D din Ilfov [i [ofer la un avocat. La Rapid nu a fost primit s= lucreze cu o grup= de juniori
Constantin RADU
constantin.radu@prosport.ro

Anii au trecut de c`nd Dumitru T`r]=u (foto) nu mai joac= la Rapid. Problemele medicale i-au pus cap=t unei cariere care se anun]a promi]=toare. Pe More l-am reg=sit tocmai dup= ce ie[ise din spital, unde suferise o nou= interven]ie chirurgical= la coloan=. Abia acum am putut s= m= ridic din pat. Sunt fericit c= pot s= merg, au fost primele cuvinte ale fostului rapidist, vizibil fericit c= sunt semne de \ns=n=to[ire. Departe de fotbalul mare, viitorul \i pare sumbru lui T`r]=u. Antreneaz= mai mult din pl=cere o divizionar= D, din Ilfov, [i recunoa[te c= \[i c`[tig= existen]a dintr-o meserie total opus= fotbalului: Diminea]a lucrez ca [ofer la un avocat, iar seara m= duc la antrenamente, la Viitorul Dragomire[ti. Nu c`[tig bani practic`nd aceast= meserie. Dar sper ca pe viitor s= avansez \n carier= [i s= am [i satisfac]ii materiale.

Dumitru T`r]=u

Lucian CRE}U

C`nd e[ti sus, te iube[te toat= lumea, c`nd e[ti c=zut, nimeni nu te mai bag= \n seam=

Ovidiu T+B+CARU

Orice reportaj despre Sandu Neagu se transform= lejer \ntr-o poveste, o poveste despre Rapid. Via]a lui nea Sandu, cum \i zic prietenii, se \mparte \n dou= capitole: atunci [i acum. De prima parte a vie]ii sale pu]ini sunt cei care \[i mai aduc aminte, c`t despre al doilea capitol, aproape nim=nui nu-i mai pas=. |n urm= cu aproape doi ani, fostul mare atacant s-a transferat pentru

ultima dat= la Rapid. Locuie[te \ntr-o c=m=ru]= sub una din tribune. Nu-i place s= vorbeasc= despre asta [i evit= orice \ntrebare legat= de subiect. E ceva provizoriu. Chiar dac= lumea zice c= am ajuns aici din cauza b=uturii, nu e adev=rat. C`nd am divor]at de prima so]ie, i-am l=sat ei tot, nimic nu am luat din cas=, nici nu aveam unde s= m= duc, de acolo se trage tot, explic= nea Sandu \ng`ndurat. Acum locuie[te cu cea de-a doua so]ie [i cei trei copii \n inima arenei din Giule[ti, iar \n timpul liber e unul dintre obi[nui]ii ber=riei Giule[tina. Aici, la stadion, m= cunoa[te toat= lumea, dar nimeni nu poate s= se lege de

mine, le dau ni[te replici de-i las mu]i, se laud= el z`mbind persiflant spre unul dintre paznicii stadionului. Pasiunea pentru forma]ia la care a jucat aproape 15 ani nu s-a stins. Are locul lui rezervat la tribuna oficial= [i \nc= face tot posibilul s= mearg= \n toate deplas=rile cu galeria. Dintre fo[tii colegi de echip= din anii 60-70 doar cu Ric= R=ducanu mai ]ine leg=tura, fiind unul dintre pu]inii care l-au vizitat pe fostul portar atunci c`nd acesta era \n spital. Pe m=sur= ce vremea trece, Sandu Neagu refuz= s= \mb=tr`neasc=. Destinul s=u vi[iniu \l ajut= \nc= s= tr=iasc= parc= din amintiri.

La echipa na]ional= a adunat numai 17 selec]ii [i doar 4 goluri, dar \ntr-un meci contra Cehoslovaciei a atins apogeul carierei. La Campionatul Mondial din Mexic, 1970, contra Cehoslovaciei, Sandu Neagu a fost cel care a deschis scorul. La 1-0 a reu[it s= ob]in= [i un penalty care a adus singura victorie a Rom`niei la acel turenu final, 2-1 \n fa]a cehilor. |n prezent antreneaz= o grup= de juniori la Rapid [i se m`ndre[te cu faptul c= grupa sa este aproape ne\nvins= \n nicio competi]ie. Are chiar [i o metod= proprie de a-i c=li pe copii, la finalul fiec=rui antrenament ace[tia sunt pu[i s= dea o tur= de teren alerg`nd descul]i.

14

FOTBAL
RAPID - POLI TIMI{OARA, M~INE, ORA 20:00, KANAL D

S`mb=t= 24 februarie 2007

INFO PLUS
De ast=zi, cu ochii pe Kanal D
MEDIA De azi, Kanal D \ncepe transmisiunile fotbalistice interne. Astfel, de la ora 15:30, Cosmin Cernat, vedeta Kanal D, va prefa]a Farul - FC Vaslui \mpreun= cu Dan Filoti [i Andrei Nourescu, redactor-[ef adjunct, respectiv reporter special la ProSport cu Fluier de start. M`ine-sear=, de la ora 19:30, revine Fluier de start, urm`nd ca la ora 22:00, Cosmin Cernat [i Dorin Chio]ea, redactor[ef la ProSport, al=turi de Mircea Sandu, pre[edintele FRF, Cristi Borcea, director general Dinamo, [i Victor Pi]urc=, selec]ionerul na]ionalei, ultimul de la Craiova, s= inaugureze Fluier final.

L-au pierdut pe
INDISPONIBIL Atacantul rapidist s-a accidentat la spate [i nu va putea fi titularizat cu Poli Timi[oara
Carmen MANDI{
carmen.mandis@prosport.ro

Edel nu se simte discriminat


RAPID Camerunezul Edel Apula Bete a fost prezent ieri la Sala Giule[ti, unde a avut loc un simpozion pe tema legilor jocului [i a combaterii rasismului, la care au participat toate grupele de copii [i juniori din Grant, dar unde a fost invitat [i Copos. Goalkeeperul a spus c= \n Rom`nia nu a suferit de pe urma discrimin=rilor. To]i juc=torii care avem pielea de culoare ne temem atunci c`nd venim \n Europa. Ne g`ndim mereu c= vom fi jigni]i. Dar \n Rom`nia niciodat= nu am p=]it a[a ceva [i sunt bucuros. La Rapid m= simt foarte bine [i sper ca a[a s= fie [i pe viitor, a m=rturisit Edel. (Carmen MANDI{)

R=zvan Lucescu se confrunt= cu probleme de efectiv, acum, cu doar o zi \naintea relu=rii sezonului. Cu doi suspenda]i, Marius Constantin [i D=nu] Perj=, Romeo Stancu \nc= neref=cut sut= la sut= [i doi juc=tori pleca]i de la echip= \n aceste zile, Griffiths [i Burdujan, tehnicianul s-a v=zut nevoit s= g=seasc= alte solu]ii pentru alc=tuirea primului 11. Cea mai mare pierdere s-a dovedit a fi \ns= accidentarea golgheterului Ionel Ganea, care acuz= dureri intercostale \n urma unui antrenament. Problema lui Ganea nu este grav=, dar \l face indisponibil pentru acest meci de la Craiova [i probabil [i pentru cel de la Ploie[ti, din Cupa Rom`niei, a m=rturisit Lucescu. Atacantul este \ns= mai optimist \n privin]a situa]iei sale [i sper= s= prind= m=car un loc pe banca de rezerve. Mai

sunt dou= zile p`n= la meci [i \mi doresc ca p`n= atunci s= m= simt mai bine, ca s= fiu m=car pe banc=, a spus ieri Ganea, care a suferit o \ntindere a mu[chiului oblic extern. Astfel, golgheterul la zi al Ligii I, cu 14 goluri marcate \n tur pentru Dinamo, nu va putea debuta oficial pentru Rapid, dar a reamintit c= va sta pe via]= \n Giule[ti, dup= ce a fost l=udat de George Copos. Pe Ganea never and never (n.r. - niciodat= [i niciodat=) n-o s=-l dau ca juc=tor, pentru c= \l apreciez mult [i este un lider. O s=-l dau doar conducerii Rapidului pe viitor, a afirmat Copos, care i-a vizitat ieri \n cantonament pe fotbali[ti pentru a-i \ncuraja \naintea relu=rii campionatului. Din moment ce d`nsul a acceptat deja condi]iile mele c`nd am semnat contractul, adic= s= r=m`n aici pe via]=, e normal s= zic= a[a. Chiar a venit [i a vorbit cu noi [i ne-a spus c= ne vom \ndeplini obiectivele doar dac= r=m`nem acela[i grup unit, cu R=zvan al=turi, a \ncheiat Ganea.

Ultimele trei transferuri


POLI TIMI{OARA Abiodun Agunbiade (foto), John Wayne Srhoj [i Ionu] Matei [i-au primit ieri tricourile cu care vor evolua sub comanda lui Alin Artimon \n acest retur. Sunt fericit c= s-a \ncheiat aceast= lung= a[teptare [i sper la o relansare cu Poli. |i mul]umim pe aceast= cale [i pre[edintelui Marian Iancu pentru sprijinul pe care ni l-a acordat \n aceste luni grele. Sper c= vom face tot ce putem mai bine, a[a \nc`t echipa s= ob]in= rezultatele la care sper= toat= lumea, a declarat Abiodun.

A[tept=m demult returul. Primul meci e foarte dificil [i pe un teren neutru, dar vom reu[i s= ob]inem ce ne-am propus, pentru c= suntem bine preg=ti]i fizic [i mental
R=zvan Lucescu, antrenor Rapid

Declara]iile lui Iancu \n care spune c= suntem favori]i siguri sunt date ca s= ne adoarm=. Noi le [tim valoarea. Au \n componen]= juc=tori buni [i va fi un meci greu. Sunt o echip= periculoas=
Vasile Maftei, funda[ Rapid
12

RAPID POLI TIM.


Cer noros ARBITRU

M`ine, ora 20:00 KANAL D


Stadion: Ion Oblemenco (Craiova) Bilete: 50 RON - tribuna 0; 15 RON - tribuna I; 8 RON tribuna a II-a, peluzele vor fi \nchise
8

19 SCUTARU 10 18 7 ZICU G. BUCUR CARAMARIN

M. POPA 4 McKAIN 22 MEHMEDOVIC 17 15 A. CRISTEA 27 MAZILU 99 V. MOLDOVAN 17 M+LD+R+{ANU 6 IZVORANU 77

20C

PLE{AN OMODUEMUKE

KARAMIAN

Sebastian Col]escu (Craiova)

ASISTEN}I Ionel Popa (Pa[cani) [i Florin Buz=rnescu (Craiova)


10

REZERVE
RAPID: 12. Edel, 2. P=un, 8. Tincu, 5. I. Stancu, 18. Grigore, 20. D. Bratu, 29. Buga Absen]i: M. Constantin, Perj= (suspenda]i), Burdujan, Griffiths (pleca]i), Ganea (accidentat) POLI TIMI{OARA: 1. Zimmermann, 7. Grigorie, 20. I. Matei, 24. Mansour, 27. Latovlevic, 30. Srhoj, 31. Abiodun Absen]i: Olah, S. R=doi, Emeghara (accidenta]i), Alexa, C`nu (suspenda]i)
9 B+DOI

DIC+

15 LAZ+R 6 MAFTEI 1 COMAN 21 S+PUNARU

ia Fanta Diviz2007-2008stic=
Adun= 10 milioane de EURO fantastici [i un talon de \nscriere sau doar un Talon Bonus [i \nscrie-te \n noua edi]ie a celui mai tare joc interactiv de fotbal Divizia Fantastic= 2007-2008. Participan]ii care au acces la internet [i doresc s=-[i \nscrie singuri lotul [i echipa trebuie s= trimit= pe adresa OP 31 CP 101 Bucure[ti plicul cu Taloanele [i EURO fantastici aferen]i p`n= la data de 31 mai (data Po[tei) pentru a intra \n baza de date a jocului. Participan]ii care nu au acces la internet vor aduna Taloanele Bonus [i EURO fantastici [i \ncep`nd cu 1 iunie taloanele de \nscriere destinate lor. |n jurul datei de 1 iulie va ap=rea noua list= de juc=tori. Din acest= list= trebuie selecta]i cei 30 de fotbali[ti pentru lotul echipei tale [i din ace[tia alege 11 titulari (nu uita ca pe unul dintre cei 11 s=-l desemnezi C=pitan de echip= - c=pitanul puncteaz= dublu). Valoarea celor 30 de juc=tori din lot nu trebuie s= dep=[easc= 10 milioane de EURO fantastici. Pune taloanele [i EURO fantastici \ntr-un plic [i trimite-l la adresa de mai sus, p`n= la data de 15 iulie 2007. Po]i trimite mai multe seturi de taloane [i EURO fantastici \n acela[i plic.
Prin semnarea talonului de \nscriere participan]ii \[i dau consim]=m`ntul ca datele lor de identificare s= intre \n baza de date a organizatorului - num=r operator Ringier Rom`nia 2946 conform legii 677/2001, acestea put`nd fi folosite pentru activit=]ile de marketing ale acestuia. La cererea participan]ilor, adresat= la telefoanele de concurs, operatorul se oblig= s= actualizeze/[tearg= datele personale ale participan]ilor. Regulamentul de desf=[urare a concursului se afl= pe site-ul www.diviziafantastica.ro. De asemenea, va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului. Eventualele reclama]ii legate de desf=[urarea concursului vor fi f=cute pe adresa organizatorului: SC Ringier Romania SRL cu sediul \n Strada Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucure[ti p`n= la data de 30 mai 2008.

PREMII de peste 320.000 RON

R=zvan LUCES CU

RADA

24

Alin AR TIMON

S`mb=t= 24 februarie 2007

FOTBAL
B+TUT Rapidul lui R=zvan Lucescu a \nvins echipa lui Rinat Ahmetov cu 1-0 la Done]k, \n sezonul trecut al Cupei UEFA

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

15

Ganea!

Sunt cu ochii pe R=zvan!


APRECIAT Patronul lui {ahtior, Rinat Ahmetov, a afirmat c= urm=re[te \ndeaproape evolu]ia antrenorului rapidist
Carmen MANDI{
carmen.mandis@prosport.ro

Rinat Ahmetov a spus c= dore[te ca tehnicianul Mircea Lucescu s= lucreze mul]i ani de acum \nainte la forma]ia sa, dar c= nici fiul acestuia nu este de neglijat. R=zvan Lucescu este un specialist de mare clas=, care [i-a ar=tat talentul \n meciurile din cupele europene. Cred c= sunt multe cluburi care [i-ar dori s=-l aib= antrenor pe R=zvan. Antrenorul nostru este Mircea Lucescu, am \ncredere \n acest

specialist [i vreau s= continu=m munca al=turi de el mul]i ani de acum \nainte. Dar suntem cu ochii [i pe R=zvan, a spus Ahmetov, care a fost \ntrebat dac= este adev=rat zvonul c= tehnicianul giule[tean va prelua banca tehnic= a echipei {ahtior, iar Mircea Lucescu va deveni director sportiv. |n momentul interviului, partida Sevilla - Steaua era \n plin= desf=[urare [i Ahmetov a fost \ntrebat dac= este \ngrijorat c= va \nt`lni de]in=toarea Cupei UEFA. Nu [ti]i c= Steaua conduce cu 3-1? Glumesc, a spus el, r`z`nd.

Lucian CRE}U

Copos nu crede \n schimb=ri


George Copos a spus c= declara]iile patronului de la {ahtior sunt departe de adev=r. Mircea Lucescu este Napoleonul fotbalului rom`nesc. O s= r=m`n= mul]i ani la Done]k, o s= ias= la pensie de acolo. O s= vede]i c= o s= aducem pensionari de la Done]k. Chiar am vorbit asear= (n.r. - joi seara) cu el, era cu Ahmetov. Sunt convins c= o s= r=m`n= la {ahtior, a[a cum R=zvan o s= stea mul]i ani la Rapid. R=zvan va r=m`ne pentru c= a construit un grup foarte puternic aici, a afirmat patronul Rapidului.

LACUNE Rapidi[tii s-ar putea s= regrete faptul c= au renun]at at`t de u[or la Burdujan [i Griffiths (medalion) sau chiar la Nae Constantin [i Vasilache. Acum, dup= accidentarea lui Ganea (foto, \n alb) R=zvan Lucescu se vede nevoit s= completeze lotul cu juniori

CFR CLUJ CEAHL+UL


Cer noros ARBITRU

Ast=zi, ora 14:00 NA}IONAL TV


Stadion: Gruia (Cluj-Napoca); Pre] bilete: 15 RON - tribunele A [i B, 7 RON - peluz=

FARUL CONSTAN}A FC VASLUI


Cer noros ARBITRU

Ast=zi, ora 16:00 KANAL D

FC ARGE{ U CRAIOVA
Cer noros ARBITRU

Azi, ora 14:00 TELESPORT

GLORIA PANDURII
Cer noros ARBITRU

M`ine, ora 13:00 TELESPORT


Stadion: Gloria Bilete: 10 RON - intrarea general=

50C

20C

Stadion: Farul (Constan]a); Pre] bilete: 4 RON peluze, 8 RON - tribunele I [i a II-a

70C

Stadion: Nicolae Dobrin Bilete: 10 RON - intrarea general=

30C

Alexandru Tudor (Bucure[ti)

Sorin Corpodean (Alba Iulia)

Alexandru Deaconu (Bucure[ti)

Cristian Balaj (Baia Mare)

ASISTEN}I Marcel Savaniu (Sibiu) [i Cristian Nica (Ploie[ti)

ASISTEN}I Miklos Nagy (Cluj) [i Ioan Onica[ (Zal=u)

ASISTEN}I Nicolae Marodin (Bucure[ti) [i C=t=lin Savu (Gala]i)

ASISTEN}I Octavian {ovre (Oradea) [i Sorin Caia (Timi[oara)

REZERVE
CFR CLUJ: 33. }urca[, 20. Cuellar, 21. Fredy, 23. Deac, 27. Sousa, 29. Dani, 31. Didi Absen]i: Minteuan, Fl. Dan, Bucuric= (accidenta]i), Frunz= (suspendat), Tudor, Micl=u[, Vitinha, Toma (neconvoca]i) CEAHL+UL: 12. Federenko, 3. Cebotaru, 11. M. Ilie, 17. Enache, 21. Negoi]=, 28. Dobre, 30. Macovei Absen]i: Puric=, Iencsi, V=s`ie (accidenta]i), Vr=jitoarea (suspendat)

REZERVE
FARUL: 1. Curc=, 2. Farmache, 4. Otvo[, 6. Ghear=, 16. P=curaru, 24. Tilinc=, 32. Apostol Absen]i: Lungu (accidentat), B=cil= (suspendat) VASLUI: 1. Puia, 9. Neagu, 10. S. Frunz=, 16. Sabou, 18. Buh=escu, 23. H. Popa, 26. Bukvic Absent: Buhu[ (suspendat)

REZERVE
FC ARGE{: 1. Vintil=, 4. I. Badea, 11. N=st=sie, 16. Ad. Ionescu, 17. Cr. T=nase, 20. B=lan, 23. Ad. Iordache Absen]i: Bazzi, Ghi]= (accidentat) U. CRAIOVA: 1. B=nic=, 2. B=rboianu, 10. Fl. Costea, 15. G`rl=, 21. I. G=man, 24. Curteanu, 29. G=rg=lie Absen]i: D. Stoica, Velcovici (suspenda]i)
23 BORNESCU 4 MITCHELL

REZERVE
GLORIA: 12. Tufi[i, 7. V. Stoica, 14. Damian, 16. M=rginean, 17. B=d, 19. Abrudan, 23. Pere[ Absen]i: PANDURII: 12. B=l=e], 6. V=tavu, 11. Orac, 14. Popete, 16. Bogoi, 24. Radovanovic, 30. I. Iordache Absen]i: A. Popescu (suspendat), Zoica[ (accidentat)
1 GUSO 2 3 4 7 M~NDREAN RUS CHIBULCUTEAN I. DRAGOMIR 5 17 5 21 VASILACHE VANCEA P+CURAR FL. ST~NG+ 20 19 11 L. MIHAI 15 VINTILESCU ZAHARIA COSTEA 10 4 ROSZEL 21 A{TILEAN 5 8 NALA}I PREDESCU SEPSI 27 18 BARRAS 24 MURE{AN D. MATEI 22 ALBU}

Basara b PAND URU

Cristia no BER GODI

Dorine l MUNT EANU

30 VLAS

Ioan O vidiu

1 MUL}ESCU 20 27 24 23 NOHAI L. GOIAN FORMINTE AV+DANEI 10 25 26 19 MURGAN RUSMIR B+NU}+ C. ILIE 7 9 24 COSTESCU DOICARU 9 16 SURDU ANCA SEMEDO 7 18 5 COROIAN OLIVEIRA M. JOSE 4 15 PANIN 30 CADU 2 JULA TONY 44 ST+NCIOIU

7 TODORAN 27 MAXIM

3 BARBU

5 {CHIOPU

15 LARIE

5 CHI}A

SAB+U

24 APOSTOL 20 8 21 7 ZMEU LJUBINKOVIC COTOLAN DOBO{ 11 19 11 GHEORGHIU TEMWANJIRA 9 GURI}+ DISNEY 10 19 25 SENIN B. TEEKLOH NAE

Florin MARIN

Viorel HIZO

20 DINA 9 NJOCK

77 WOBAY

19 B+L}OI 24 D. REDNIC 3 YANCHUCK

9 C. T+NAS+

8 28 D. MUNTEANU TAME{ 14 21 MILOSEVIC GH. IORDACHE 22 HOTOBOC

10 PREPELI}+

Eugen NEAGO E

16 L. P~RVU

8 S+CEANU 11 BAIRD

{tefan STOICA

5 MARDARE

81 H+ISAN 4 6 PANAIT IVAN

18 7 D+N+NAE M.CIUC+

27 ROSE

EPA

16

CUPA UEFA
BUCURIE Marica (\n dreapta) [i colegii s=i \l felicit= pe Fernandinho (\n centru) pentru golul marcat

S`mb=t= 24 februarie 2007

FOTBAL EXTERN
Ghioane revine la antrenamente
UCRAINA Igor Surkis, pre[edintele lui Dinamo Kiev, a declarat pentru site-ul oficial al echipei c= Tiberiu Ghioane (foto) va reveni la preg=tirile forma]iei ucrainene \ncep`nd cu data de 1 martie, dup= lunga perioad= de inactivitate. Ghioane va relua antrenamentele \n prima zi a lunii urm=toare. Este \ntr-o form= foarte bun=, d= totul pe teren p`n= la epuizare. Pentru mine important este nu at`t factorul fizic, c`t cel psihic, a spus Surkis. (Vlad
ECONOMU)

Roberto Ayala a fost amenin]at


SPANIA Pe fa]ada unei vile din apropierea re[edin]ei lui Roberto Ayala, juc=torul Valenciei, au fost scrise o serie de mesaje de amenin]are la adresa funda[ului care a anun]at c= va p=r=si echipa de pe Mestalla, la var=, cu destina]ia Villarreal. Ayala tr=d=torul! [i Ayala moarte! erau doar dou= din inscrip]iile descoperite joi diminea]=. Ne manifest=m dezaprobarea fa]= de astfel de lucruri, se anun]= \ntr-un comunicat al Valenciei. (Vlad ECONOMU)

REZULTATE CUPA UEFA 16-IMI, RETUR


AZ ALKMAAR - Fenerbahce 2-2 (\n tur, 3-3) (Martens 64, Opdam 87 / Metin 21, Alex 35) Blackburn - BAYER LEVERKUSEN 0-0 (\n tur, 2-3) AS Nancy - {AHTIOR DONE}K 0-1 (\n tur, 1-1) (Fernandinho 70) La oaspe]i, CIPRIAN MARICA a fost integralist, iar R+ZVAN RA} nu a jucat. MACCABI HAIFA - }SKA Moscova 1-0 (\n tur, 0-0) (Colautti 13) CELTA VIGO - Spartak Moscova 2-1 (\n tur, 1-1) (Nene 20, Jonathan 78 / Titov 88) La gazde, GABRIEL TAMA{ a jucat tot meciul. NEWCASTLE - Zulte-Waregem (Martins 68) 1-0 (\n tur, 3-1)
EPA

Nu ne temem
INTERVIU / MIRCEA LUCESCU {ahtior a eliminat-o pe Nancy [i acum se preg=te[te de [ocul FC Sevilla
Sorin DUMITRESCU
sorin.dumitrescu@prosport.ro

OSASUNA - Bordeaux 1-0 d.p. (\n tur, 0-0) (Nekounam 120) Panathinaikos Atena - RC LENS 0-0 (\n tur, 1-3) FC Parma - SPORTING BRAGA (Diego 89) PSG - AEK Atena (Frau 42, Mendy 903 - pen.) 0-1 (\n tur, 0-1) 2-0 (\n tur, 2-0)

Ajax - WERDER 3-1 (\n tur, 0-3) (Leonardo 3, Huntelaar 60, Babel 74 / Almeida 14) GLASGOW RANGERS - Hapoel Tel Aviv 4-0 (\n tur, 1-2) (Ferguson 24 [i 73, Boyd 35, Adam 90) ESPANYOL - AS Livorno 2-0 (\n tur, 2-1) (Lacruz 15, Coro 50) Echipele scrise cu majuscule s-au calificat \n optimi.

Dup= 1-1 pe teren propriu \n prima man[= a [aisprezecimilor de final= ale Cupei UEFA \n compania francezilor de la Nancy, [ansele lui {ahtior Done]k de a trece \n urm=toarea faz= sc=zuser= sim]itor. |n retur, oamenii lui Mircea Lucescu (foto) au f=cut \ns= un joc tactic perfect [i prin succesul la limit= (1-0) [i-au luat biletele pentru confruntarea cu FC Sevilla, na[a Stelei. Nancy era o redut= dificil= pe teren propriu, dar a c=zut. Presa francez= zice la unison c= {ahtior a dominat clar tactic meciul. Chiar a[a a fost? |ntr-adev=r, am f=cut un joc foarte bun din punct de vedere tactic. {tiam c= sunt deosebit de tari acas=, c= ocup= primul loc \ntr-un astfel de clasament [i c= e[ecul suferit \n fa]a lui PSG a fost posibil ca urmare a unor mari erori de arbitraj. P`n= la pauz= le-am cerut juc=torilor mei s= fie aten]i, s= nu primeasc= gol, iar la reluare s= devenim tot mai agresivi, pe m=sur= ce trece timpul. A[a s-a f=cut c= am \nceput s= acceler=m tocmai c`nd credeau c= nu mai avem benzin=, \n ultimele 20 de minute.

PROGRAMUL OPTIMILOR DE FINAL+


(8.03 [i 14/15.03.2007) Newcastle AZ Alkmaar Maccabi Haifa Espanyol Rangers Osasuna Sporting Braga Tottenham Hotspur FC Sevilla {ahtior Done]k RC Lens Bayer Leverkusen PSG Benfica Celta Vigo Werder Bremen

Marica v-a scos din nou peri albi cu rat=rile lui? De ce? Important e c= [i-a creat \n ambele meciuri at`tea oportunit=]i de gol. C= n-a marcat, asta e, pe viitor sunt convins c= vor veni [i golurile. La faza golului lui Fernandinho a jucat un rol important, protej`nd perfect balonul pentru [utul brazilianului. Pe urm= tot el a mai ratat o bun= ocazie, ca s= st=m pe ghimpi p`n= \n ultimele secunde. Prost este c= excesul de zel al arbitrului ne-a costat scump: Kucher, Lewandowski [i Marica nu au drept de joc \n primul meci cu FC Sevilla. Ciprian a luat gratuit galbenul, chipurile pentru un atac la portar. Oricum, s= ba]i Nancy acas=, dup= ce Feyenoord [i Schalke 04 au clacat acolo, e o performan]= deloc de neglijat. |n optimi urmeaz= FC Sevilla, de]in=toarea trofeului, cea care a n=[it-o de dou= ori pe Steaua. V= e team=? Team= nu ne e de nimeni. Nu uita]i c= am avut-o \n m`n= pe Valencia la noi [i numai uria[a prostie \n ap=rare i-a salvat de la e[ec, egalul fiind pentru noi sinonim cu e[ecul. O s= m= apuc s=-i studiez om cu om, dar sunt buni, e clar, dup= ce i-au b=tut de dou= ori pe Steaua. Nu zic vorbe mari, dar vrem s= r=zbun=m Steaua!

AS NANCY

{AHTIOR

Gregorini - Diakhate, Sauget, Puygrenier (53 Luiz), Berenguer (73 Brison) - Chretien, Duchemin, Gavanon, Hadji (65 Dia) - Curbelo, Fortune Antrenor: Pablo Correa

{ust - {evciuk, Kucher, Lewandowski (83 Duljaj), Cigrinski - Srna, Fernandinho, Elano (61 Jadson), Matuzalem Brandao, MARICA Antrenor: Mircea Lucescu Fernandinho 0-1 71

Stadion: Marcel Picot

Arbitru: Grzegorz Gilewski (Polonia)

S`mb=t= 24 februarie 2007

ANALIZ+ OLANDA

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

17

|n form=
ATEN}IE! Elevii lui Marco van Basten au f=cut spectacol la echipele de club \n cupele europene
C=t=lin PARFENE
catalin.parfene@prosport.ro

PARIURI SPORTIVE
Detalii pe

www.prosport.ro
S~MB+T+ 24.02.2007 ROM~NIA 1 FARUL CONSTAN}A - VASLUI CFR CLUJ - CEAHL+UL FC ARGE{ - U CRAIOVA ANGLIA 1 CHARLTON - WEST HAM FULHAM - MANCHESTER UTD. LIVERPOOL - SHEFFIELD UTD. MIDDLESBROUGH - READING WATFORD - EVERTON ITALIA 1 CHIEVO - TORINO ATALANTA - PALERMO GERMANIA 1 HAMBURG - EINTRACHT HANNOVER - DORTMUND COTTBUS - BIELEFELD BAYERN M. - WOLFSBURG MAINZ - NRNBERG BOCHUM - AACHEN FRAN}A 1 TOULOUSE - OL. MARSEILLE NICE - LILLE LYON - SOCHAUX TROYES - LORIENT LE MANS - MONACO NANTES - AUXERRE RENNES - SEDAN SPANIA 1 ATL. MADRID - REAL MADRID REAL SOCIEDAD - LA CORUA OLANDA 1 TWENTE - WILLEM II SPARTA R. - HERACLES PSV - GRONINGEN RODA K. - HEERENVEEN PORTUGALIA 1 ACADEMICA - BOAVISTA NAVAL - BELENENSES

ASTRA SPORT GLOBAL GAMEBOOKERS BETS SPORT BETS 1 X 2 1 X 2 1 X 2

MOZZART 1 X 2

WETTPUNKT 1 1.8 1.3 X 2

STANLEY 1 X 2

1.87 3.2 3.8 1.85 3.1 3.75 1.95 3.15 3.48 1.95 2.75 4.3 1.3 4.5 8.35 1.3 4.25 8 1.35 4.35 6.82 1.3 4.5 8 1.8 3.25 4 2.3 6.45 1.32 2.3 2.9 3.2 3.6 4.5 3.1 3.2 2.85 2.3 3.25 1.5 7.5 4 9.2 1.3 4.75 2.95 2.25 3.25 2.25 3 3.25 3 1.44 10 2.3 2.3 2.3 3.1 2.78 2.35 5.25 3.55 1.55 6.5 1.3 4.53 7.85 1.3 2.22 3.22 2.81 2.35 2.86 3.15 2.25 2.75 2.75 4.1 4.4 2.8 2.9 3.15 1.4 8.5 3.1 2.5

3.2 3.6 1.91 3.25 3.5 4.2 6.5 1.22 5.1 10

2.2 3 2.9 2.45 3.05 2.65 5.5 3.3 1.5 5.6 3.45 1.55 1.3 4.2 6.5 1.36 4 7.6 2.3 3.1 2.7 2.38 3.1 2.7 2.7 3.1 2.3 2.7 3.2 2.31

Cei mai mul]i dintre interna]ionalii olandezi cu care ne vom \nt`lni pe 24 martie au evoluat excelent \n aceast= s=pt=m`n=, at`t \n Liga Campionilor, c`t [i \n UEFA. Performera serii de joi \n UEFA a fost AZ Alkmaar, calificat= \n optimi dup= dou= partide fantastice, 3-3 \n deplasare [i 2-2 acas=, cu Fenerbahce, echipa lui Van Gaal revenind \n retur de la 0-2 [i \nscriind golul calific=rii cu trei minute \nainte de final. La Alkmaar au jucat Jaliens [i De Cler, folosi]i de selec]ionerul Van Basten \n amicalul cu Rusia de la \nceputul lunii. Ajax a fost eliminat= de Werder Bremen, dar jocul de ieri al l=ncierilor a fost unul foarte bun, printre remarca]ii victoriei cu 3-1 num=r`ndu-se Sneijder, Huntelaar (foto) [i Babel.

2.2 2.9 3.35 2.1 2.8 3.75 2.22 2.92 3.15 2.15 2.65 3.75 2 2.8 3.6 2.25 2.85 3.15 2.4 2.8 3.1 2.3 2.8 3.2 2.5 2.85 2.77 2.25 2.95 3.15 2.4 2.5 3 2.3 2.8 3.1 1.7 3.3 4.8 1.62 3.5 5.5 1.75 3.3 4.2 1.6 3.6 5 2.3 3.1 2.95 2.25 3.2 3.1 2.3 3.1 2.82 2.35 3.05 2.85 2.2 3.1 3.1 2.15 3.2 3.2 2.1 3.15 3.14 2.3 3 2.95 1.37 4.2 7.5 1.38 4.25 8 1.35 4.36 7.03 1.35 4.4 7.25 2.6 3.05 2.65 2.5 3.2 2.75 2.5 3.12 2.55 2.65 2.9 2.65 2.05 3.2 3.35 2 3.2 3.75 2.05 3.2 3.2 2.05 3.25 3.25 2.6 2.9 2.7 2.45 2.9 2.8 2.55 2.8 2.75 2.8 2.7 2.85 2.7 2.6 2.85 2.65 2.75 2.8 2.55 2.75 1.4 4 7.45 1.35 4 8.5 1.4 3.8 7.41 1.4 2.35 2.9 3.05 2.25 2.8 3.2 2.4 2.82 2.93 2.25 2.35 2.9 3.05 2.2 2.9 3.2 2.3 2.93 2.97 2.5 2.4 2.9 2.95 2.25 2.8 3.2 2.4 2.84 2.91 2.35 1.72 3.1 5.15 1.65 3.25 5 1.65 3.3 4.92 1.75 2.5 2.5 3.9 2.6 2.6 2.7 3.1 2.9 2.95 7.25 3.6 3.1 3.25 4.75 1.6 2.2 2.1 1.35 2.4 2 2.4 2.4 1.4 2.1 2.2 2.1 1.6 3.4 3 3.2 4.2 3 3.2 3 2.8 3.8 2.8 2.8 2.8 3.3 4.7 2.9 2.8 6 2.5 3.2 2.5 2.7 6.5 3.2 3.1 3.2 5 1.65 3.4 4.75 2.36 3.15 2.7 2.21 2.85 3.2 1.4 3.8 7.25 2.62 2.85 2.62 2.12 3.1 3.15 2.62 2.75 2.7 2.6 2.9 2.6 1.45 3.55 7 2.45 2.65 3.05 2.4 2.88 2.88 2.43 2.85 2.85 1.62 3.2 5.5

|n Liga Campionilor, Kuyt a fost titular la FC Liverpool, \nving=toare cu 2-1 la FC Barcelona, \n timp ce Robben a fost omul decisiv al lui Chelsea, el construind faza golului egalizator al londonezilor \n egalul de la FC Porto. Oaia neagr= a fost atacantul Vennegoor of Hesselink, care nu a reu[it nici m=car un [ut \n partida lui Celtic cu AC Milan.

EPA

2.7 3.2 2.4 2.75 3.2 2.5 2.7 3.1 2.38 2.7 2.85 2.65 2.4 3.2 2.4 2.7 2.9 2.51 2.5 3.1 2.65 2.5 3.2 2.75 2.55 3 2.6 2.5 2.75 2.95 2.2 3.3 2.6 2.55 3.05 2.55 1.3 1.75 1.25 2.05 2.4 2.3 4.5 3.4 4.8 3.2 8.35 4.05 9.75 3.2 1.27 1.72 1.25 1.95 4.5 10 3.4 4.25 4.75 9.5 3.25 3.4 1.3 1.75 1.25 2.15 4.63 7.57 1.2 6 10 3.35 4.04 1.7 3.6 4.25 4.8 9.18 1.2 6 10 3.16 2.98 2.05 3.3 3.2 1.3 1.7 1.25 1.9 4.2 6.5 1.25 4.75 10 3.4 3.7 1.77 3.3 4.05 4.2 8 1.25 4.75 10 3.1 3.4 2 3.25 3.3 3 3 2.9 2.44 3.2 2.55 2.9 2.32 3.15 2.73

JUC+TOR POST EVOLU}IE Van der Sar portar titular la Manchester United (1-0 cu Lille \n Lig=) Stekelenburg portar titular la Ajax Amsterdam (3-1 cu Werder \n UEFA) Jaliens funda[ titular la AZ Alkmaar (2-2 cu Fenerbahce \n UEFA) De Cler funda[ titular la AZ Alkmaar Heitinga funda[ titular la Ajax Amsterdam Sneijder mijloca[ titular la Ajax Amsterdam Kuyt atacant titular la FC Liverpool (2-1 cu FC Barcelona \n Lig=) Robben atacant a creat faza golului lui Chelsea (1-1 cu FC Porto \n Lig=) Huntelaar atacant a marcat al doilea gol pentru Ajax Babel atacant a marcat al treilea gol pentru Ajax Vennegoor of Hesselink atacant titular la Celtic (0-0 cu AC Milan \n Lig=) Van Persie (Arsenal), Seedorf (AC Milan), Van Bronckhorst (FC Barcelona), Mendes, Schaars (AZ Alkmaar), Emanuelson (Ajax), Ooijer (Blackburn) nu au evoluat, majoritatea fiind accidenta]i

3.1 2.7 2.4 3.1 2.75 2.35 3.1 2.73 2.4 2.7 3.15 2.2 3.1 2.85 2.25 3.1 2.9 2.3 3.11 2.79 2.35 2.55 3.5 2.2

Atletico - Real Madrid, pe Boom Sport


Derby-ul capitalei Spaniei, Atletico Madrid - Real Madrid, ]ine capul de afi[ la Boom Sport. |n aceast= sear=, de la ora 23:00, cei interesa]i au un nou episod din seria marilor dueluri madrilene. Conform Gamebookers, Fernando Torres, de la Atletico (cot= 5/1), [i Ruud van Nistelrooy, de la Real (cot= 6/1), au prima [ans= la gol. Primul meci al zilei la Boom Sport este Sociedad - Deportivo, de la ora 21:00.

Cotele pariurilor sunt cu titlu informativ. Pentru modific=rile ulterioare ale agen]iilor, ProSport \[i declin= orice responsabilitate

Bifeaz= zilnic [i revendic= \n ziua \n care ai c`[tigat


Numerele norocoase pentru tichetul mov publicate \ncep`nd de luni, 19 februarie, sunt: 30, 14, 12, 04, 21, 78, 10 / 73, 23, 26, 62, 33, 28, 39 / 84, 70, 98, 25, 41, 65, 58 / 86, 83, 38, 52, 61, 37, 18 / 24, 59, 57, 08, 76, 31, 22
Premii Linie pe s=pt=m`n= C`[tig=torii la Linie de ieri Jackpot-ul de azi Premii de azi C`[tig=torii la Jackpot de ieri

Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Linia 5

4 x 4.000 RON 6 x 2.000 RON 8 x 1.000 RON 10 x 600 RON 12 x 400 RON

1 x 4.000 RON report c=tre Jackpot 1 x 2.000 RON report c=tre Jackpot 2 x 1.000 RON report c=tre Jackpot 2 x 600 RON report c=tre Jackpot 1 x 400 RON report c=tre Jackpot

01852809 12435152 23288205 34103626 46228637

8.700 RON 8.700 RON 4.700 RON 5.500 RON 2.300 RON

Etapa 1 - Cum c`[tigi premiul de LINIE 1. Verific= |N FIECARE ZI numerele norocoase din Libertatea [i ProSport; 2. Bifeaz= numerele norocoase pe tichetul t=u; 3. C`nd ai bifat toate numerele de pe o Linie: AI C~{TIGAT!!! 4. Pentru revendicarea premiului sun= \n aceea[i zi \ntre orele 8:30 [i 17:30 la 021-20.35.604, 021-20.35.608 tarif normal. Premiile nec`[tigate \ntr-una din zile se reporteaz= pentru a doua zi la Jackpotul corespunz=tor Liniei. Numerele norocoase publicate \n s=pt=m`na 19 25 februarie sunt valabile pentru tichetele mov care au \nscris= S=pt=m`na 2 pe ele. Pentru validarea premiilor este necesar s= ne transmi]i Seria tichetului c`[tig`tor [i s= r=spunzi la \ntrebarea Care este titlul principal de pe prima pagin= a ziarului ProSport de ast=zi? Pentru ridicarea premiilor este necesar= prezentarea tichetului c`[tig=tor. Tichetele de concurs le g=se[ti astfel: Vineri \n suplimentul Libertatea Weekend [i ProSport TV Duminic= \n Libertatea de duminic= Luni - \n ProSport. Tichetele sunt valabile pentru s=pt=m`na imediat urm=toare \ncep`nd de luni (vezi s=pt=m`na inscris= pe tichet). Duminic=, abona]ii ziarelor ProSport [i Libertatea pot suna \ntre orele 8:30 - 17:30, la numerele de telefon 021.20.35.604 [i 021.20.35.608, tarif normal, pentru a afla numerele norocoase [i numerele de Jackpot din acea zi.

Cum c`[tigi premiul de JACKPOT 1. Verific= |N FIECARE ZI num=rul de Jackpot din Libertatea [i ProSport; 2. Dac= Jackpot-ul din ziar pentru una din Linii coincide cu cel de pe tichetul t=u AI C~{TIGAT!!! 3. Pentru revendicarea premiului sun= \n aceea[i zi, \ntre orele 8:30 [i 17:30 la 021-20.35.604, 021-20.35.608 tarif normal. Premiile de Jackpot nec`[tigate \ntr-o zi se reporteaz= la Jackpotul corespunz=tor Liniei pentru ziua urm=toare. Etapa 2 - Dac= tichetul este nec`[tig`tor, MAI AI O {ANS+!! 1. Completeaz= spatele tichetului 2. Pune un singur tichet \ntr-un plic 3. Scrie pe plic 7 Magic 4. Trimite-l pentru extragerea final= p`n= la 11 aprilie (data po[tei) la adresa: OP 18 CP 10 Bucure[ti, cod po[tal 014770. Vor participa la extragerea final= numai plicurile care au [tampila po[tei p`n= la data de 11 aprilie sau plicurile aduse la sediul redac]iei p`n= la data de 12 aprilie ora 17:30. Premiile etapei a doua sunt: 2 premii de 50.000 RON; 10 premii de 10.000 RON; 40 premii de 2.500 RON; C`[tig=torii etapei a doua vor fi publica]i \n ziarele Libertatea [i ProSport din data de 24 aprilie.

Prin trimiterea tichetului participan]ii \[i dau consim]=mantul ca datele lor de identificare s= intre \n baza de date a organizatorului num=r operator Ringier Rom`nia 2946 conform legii 677/2001, acestea put`nd fi folosite pentru activit=]ile de marketing ale acestuia. La cererea participan]ilor adresata la telefoanele de concurs, operatorul se oblig= sa actualizeze/[tearg=, etc, datele personale ale participan]ilor. G=si]i regulamentul complet pe www.libertatea.ro [i www.prosport.ro sau la sediul organizatorului: Ringier Rom`nia, {os. Dimitrie Pompeiu, Nr.6, Sector 2, Bucure[ti. Valoarea total= a premiilor este de 700.000 RON. Ziarele nu vor ap=rea \n data de 8 aprilie (Pa[tele Ortodox) deci concursul nu se va desf=[ura \n aceast= zi. Numerele norocoase pentru 8 aprilie vor fi publicate \n data de 7 aprilie.

18

SPANIA

S`mb=t= 24 februarie 2007

Probleme de greutate
{OC Ultimele fotografii cu Ronaldinho demonstreaz= faptul c= juc=torul catalanilor a \nceput s= se \ngra[e
Vlad ECONOMU
vlad.economu@prosport.ro

spus c= este vorba de un surplus \ntre trei [i [apte kilograme, lucru confirmat inclusiv de Ronaldinho.

Publica]iile iberice AS [i Periodico de Catalunya au g=sit o explica]ie pentru perioada proast= pe care o traverseaz= Ronaldinho, starul brazilian al Barcelonei: surplusul de kilograme. Ambele ziare au publicat fotografii ale Din]osului care relev= acest lucru, cadrele fiind preluate de majoritatea agen]iilor de pres=. Ipostazele alese, dou= la num=r, una de acum trei ani [i cealalt= de dup= meciul din Lig= cu FC Liverpool. Cei care au v=zut fotografiile au

FC Barcelona, la \nceputul restructur=rii


Olandezul Johan Cruyff, fost juc=tor [i antrenor la FC Barcelona, a lansat \n urm= cu ceva timp ideea unui final de ciclu la forma]ia catalan=. |n edi]ia sa de ieri, cotidianul Marca a avansat deja c`teva ipoteze ale unui posibile restructur=ri a echipei catalane. |n primul r`nd, tehnicianul Frank Rijkaard nu se mai poate face \n]eles de c=tre elevii s=i. Alc=tuirea echipei, tactica de joc [i chiar schimb=rile pe care le face nu mai au nicio logic= \n opinia multora. Aceast= lips= de comunicare ar putea atrage dup= sine o desp=r]ire a antrenorului batav de gruparea la care a ob]inut cele mai bune performan]e din cariera sa de tehnician. Apoi, conform aceleia[i surse, ar exista deja o list= cu opt juc=tori care ar putea p=r=si Camp Nou \n viitorul apropiat: Sylvinho, Van Bronckhorst, Belletti, Motta, Edmilson, Saviola, Giuly [i Ezquerro. Nu trebuie omis= nici prietenia dintre Etoo [i Ronaldinho. Primul a absentat mult \n acest sezon din cauza accident=rii, \ns= a revenit extrem de nervos [i a iscat scandal dup= scandal. |n cazul celui de-al doilea, vinderea sa ar fi o m=sur= prin care oficialii catalani [i-ar pune suporterii \n cap [i \n plus ar fi o gre[eal= din punctul de vedere al marketingului. |ntrebarea este care dintre ei va fi sacrificat.

EPA

Javier Saviola, FC Barcelona

Clasamentul Antrenorilor Fantastici dup= etapa a VII-a


Prenume 46 Dumitru 42 2 Ioni]= Silviu 41 3 Pan]uru Octavian 4 Chiuchiu Dumitru 5 Opran Ana 6 Kinda Peter 40 7 Dinu Denisa 8 P=duraru Ioan 9 Grasu Dumitru 10 Udrea Constantin 11 Neicov Stela 12 Voicu Alexie 13 Doncil= Daniela 14 Popa Mircea 39 15 Moldoveanu Laur]iu 16 Tu]u Marioara 17 Stoian Gabriela 18 C=lin Radu 19 Bursacovschi Constantin 20 Anton Iosim 38 21 Olariu Andrei 22 Opran Ana 23 Ciurel Ana 24 Cristea Elisabeta 25 Necula Ion 26 B=jescu Liviu 27 Huiu Mariana 28 Maftei Laur]iu 29 Moraru Victoria 30 Neagoie C=lin 31 Ioni]= Costel 32 Jugaru Lumini]a 33 Ghilah Anca 34 Moise Marian 35 V`n=toru Sorin 36 Indrei Eugenia 1 Grasu Loc Nume Localitate Echip= Ia[i Slatina Gala]i Ia[i Craiova Tg. Secuiesc Pite[ti Bac=u Ia[i Tg. Jiu Bucure[ti Caracal Ia[i Tg. Mure[ Gala]i Pa[cani Bucure[ti Bra[ov Ia[i Cluj Napoca Pantelimon Craiova Craiova Baia Mare Constan]a Bucure[ti Br=ila Constan]a Slobozia Tr. Severin T`rgovi[te Gala]i Bucure[ti Constan]a Constan]a Bucure[ti 6 30 2 16 11 2 13 24 20 27 5 1 11 24 14 26 18 22 5 20 29 6 21 5 10 2 19 25 18 27 27 2 5 21 4 28 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Doncil= Cojocaru Bertea Diaconescu Bakos Or=[eanu Konicika Anghel Rada Moise Kinda Moraru Dr=gulescu Markovits S`rbu Bertea Diaconescu Vicol Tiron Kinda Cernitu Voronca Tu]u Maftei Butiuc Pavel Guiu Turean Grigora[ Lozovanu Mitache Butiuc Bunget Pa]anghel Aursulesei Anton Tudor Maftei Andronache Vicol Filip Voicu Sergiu Cosmin Aurica Liana Dumitru Gheorghe Marius Aurel Sorin Violeta Peter Adriana Florian 37 Daniel Magda Gheorghe Constantin Mugurel Alin Agota Elena Gheorghe Marioara Alexandru Nicolae Petric= Doina Mircea Adrian Niculae Manuela Nicolae Doriana Ionu] Dany Iosim Liviu Paraschiva Gheorghe Mugurel Dan Ionu] Ia[i Ia[i Iz. Berheciului Pite[ti Constan]a Zimnicea Petro[ani Lupeni Craiova Constan]a Tg. Secuiesc Slobozia Arcani Satu Mare Constan]a Iz. Berheciului Pite[ti Gala]i Timi[oara Tg. Secuiesc Caracal Tg. Mure[ Pa[cani Constan]a Constan]a Foc[ani Constan]a Cluj Napoca Roman Bucure[ti Br=ila Constan]a Tg. Jiu Bucure[ti One[ti Cluj Napoca Bucure[ti Constan]a T`rgovi[te Gala]i Giurgiu Caracal 18 21 24 22 7 1 22 13 4 17 3 17 27 22 10 3 29 3 30 23 2 10 25 8 6 20 3 6 24 7 21 27 1 7 1 22 9 19 26 5 22 30 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Voicu Hagiu Maftei Teslaru {tef=nescu Scheitli Neagoie Mitroi Enache Badea Alexandru Constantin Codreanu Alexandru Bejan Ro[u T=n=sescu Huiu Koos Iliescu Simion Tudorache Roma[can Ardelean Bejan Marin {oit Toma Tudorache Aursulesei Konyicska Ion V`n=toru V`n=toru S`rbu S=c=leanu Pavel Coman Avram Vasilescu G=van Boteanu Alexie Ani[oara Alexandru Mariana Eugenia Renata C=lin Maria Georgeta Ana Florinel Constantin Ion Maricica Alexandrina Ion Vasilica Bogdan 36 Mariana Silviu Lucian Elena Dana Manuel Valeriu Dorel Raveca Gabriela Elena Dany Attila Cristina Costanda Costanda Gabriel Floare Stelu]a Alin Gheorghe Mihail Loredana Laura Caracal Bucure[ti Constan]a Constan]a Ia[i Ardud Tr. Severin Filia[i Pantelimon Bucure[ti Rm. S=rat Urziceni Oradea Rm. S=rat Oradea Giurgiu Cernavod= Br=ila Satu Mare Caracal Bucure[ti Luica B=ile Bor[a Satu Mare Hunedoara Tr. Severin Timi[oara Gala]i Luica One[ti Baia Mare Constan]a Constan]a Constan]a Constan]a Arad Foc[ani T`rgovi[te Buz=u Constan]a Zal=u Buz=u 10 30 27 16 1 6 18 30 29 29 20 11 12 27 29 26 26 17 14 8 11 14 12 17 1 27 10 21 9 28 3 27 13 25 22 15 12 19 25 9 27 3 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Bo[tenaru Konyicska Tu]u Truc= G=van Grigora[ Necula Rada Varciu Avram Mecheci Barna Constantinescu Mo]iu Petes Dorin M`rza Enache Konicika Andronache Popa Varciu C=lin Doncil= Ioni]= Heisiu Ioni]= Petre Mo]iu Cojocaru Jugaru Andronache Pavel Stoian Ungureanu C=lin Roma[can Diaconescu Rada Kincses Zaharcu Kinda Mic[an Filofteia Attila Marioara Adrian Elena Adrian Ion Mihaela Alina Gheorghe Vasile Valentin R=zvan Florin {tefan Finis Ion Gabriela Ioan Vlad Pavel Milica Ortanza Sergiu Cosmin Alexandru Silviu {tefan Radu Ana Ioana Adrian Petric= Cristian Magdalena Bogdan Maria Oana Mihaela Gabriela Gabriel Iosif Gheorghe Pite[ti Baia Mare Pa[cani Petrila Zal=u Roman Constan]a Craiova Tuzla Buz=u M=gura Tg. L=pu[ Ia[i Timi[oara Oradea G. Humorului Voila Bucure[ti Petro[ani T`rgovi[te One[ti Tuzla Constan]a Ia[i Slatina Ia[i Slatina Bucure[ti Timi[oara Ia[i Gala]i Bucure[ti Foc[ani Bucure[ti Rm. S=rat Rm. V`lcea B. Bor[a Pite[ti Craiova Beiu[ C=l=ra[i Covasna Bucure[ti 4 30 3 28 7 3 20 27 29 16 20 27 9 29 14 1 28 22 7 1 5 8 21 22 16 8 24 27 18 9 10 21 9 23 25 1 16 5 7 11 6 27 5 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Dumitrescu Suchowerski Konicika P`ncotan Gur=u Bejan Ghi]ulescu Chiuchiu Toma Filip Maftei Doncil= Munteanu Cojocaru Stoian Filip Vicol Alexandru Str`mbei Stanciu Filip B=jescu Petes Fr=sil= Codreanu Codreanu Hoisan B=rb=]ei Andrei Dan Marius Sena Maria Alexandru Ion Lucica Ion Elena Alexandru Daniela Lica Elena Marian Dan Verginica Marius Laz=r Florentina Dan Liviu Ecaterina Alina Ion Adriana Adam Nicolae 35 Cornelia Marioara Iolica Simion Georgeta Ionu] Ruxandra Bogdan R=zvan Craiova Gala]i Petro[ani Arad Br=ila Oradea Tg. Jiu Ia[i Ia[i Giurgiu Constan]a Ia[i Gala]i Ia[i Bucure[ti Giurgiu Gala]i Rm. S=rat Re[i]a Oradea Giurgiu Bucure[ti Oradea Pa[cani Oradea Oradea Bucure[ti Sebi[ Adjud Pa[cani One[ti Cluj Napoca Craiova Constan]a Tg. Jiu Oradea Arge[ 1 13 27 30 4 10 16 27 14 24 16 13 19 28 7 16 18 30 3 11 26 20 25 1 10 24 13 17 9 13 7 1 18 21 28 11 17

192 Cornea 193 Tu]u 194 Belciu 195 Sarosi 196 Tu]unea 197 Negoi]= 198 Udrea 199 Madu]= 200 Pandilic=

EPA

Eu nu stau cu el la mas=. Dac= lucrurile merg prost, trebuie f=cut un balans \ntre ceea ce consum= [i felul cum se antreneaz=

DIFEREN}+ Fa]= de acum doi ani (foto mic), c`nd niciun adversar nu-i st=tea \n cale, Ronaldinho s-a \ngr=[at vizibil

S`mb=t= 24 februarie 2007

HOCHEI / TENIS

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

19

Harghitenii \ncep \n for]=


HOCHEI La finalul unui meci disputat, Sport Club Miercurea Ciuc a \nvins Steaua Bucure[ti cu 4-2
Mirela BASESCU
mirela.basescu@prosport.ro

INFO PLUS
Ecran-gigant l`ng= sala din T`rgu Mure[
BASCHET Conducerea echipei masculine BC Mure[ [i autorit=]ile locale au decis s= amplaseze un ecran-gigant l`ng= Sala Sporturilor din Tg. Mure[ pentru ca sutele de suporteri r=ma[i afar= s= poat= vedea meciurile. Acesta ar putea fi montat chiar ast=zi, la partida cu Gaz Metan Media[, \n etapa a 20-a din prima lig=. P`n= acum, astfel de ecrane erau montate \n Rom`nia doar pentru transmiterea meciurilor de fotbal.

Sus]inut= de cei peste 3.000 de spectatori prezen]i pe patinoarul Vakar Lajos, de]in=toarea Cupei Rom`niei a debutat cu dreptul \n play-off-ul Ligii Na]ionale de hochei, \nving`nd, dup= un meci disputat, pe Steaua, rivala din ultimele decenii. De[i au pierdut ultimele dou= \nt`lniri cu steli[tii, ciucanii au pornit cu avantajul moral de a fi terminat sezonul regulat pe primul loc, ceea ce le-a [i adus disputarea primei partide din play-off pe teren propriu. Lipsit= de spectaculozitate, prima repriz= a fost caracterizat= de jocul prudent f=cut de cele dou= combatante - fiecare a a[teptat s= speculeze gre[elile adversarului -, dar [i de interven]iile spectaculoase ale celor doi portari, stelistul

Catrinoi, respectiv ciucanul Kucera fiind, de altfel, [i cei mai buni juc=tori ai partidei. Mai periculo[i \n atac, ciucanii au deschis scorul prin Elekes (\n min. 17), care a speculat o gre[eal= a ap=r=rii steliste. De[i ro[alba[trii au ie[it mai deci[i de la vestiare [i au asediat poarta lui Kucera, \n actul doi tot cei de la Sport Club au marcat primii, prin Strapko (min. 24), care a profitat de o ne\n]elegere \ntre juc=torii steli[ti. Elevii lui Marius Gliga sparg ghea]a trei minute mai t`rziu, c`nd Sadiy \l execut= scurt, cu o ghiulea, de la linia albastr=, pe Kucera. Meciul p=rea relansat \n ultima repriz=, Lupa[cu aduc`nd egalarea \n minutul 42. Mai pragmatici \n a-[i juca [ansele, juc=torii preg=ti]i de Sandor Gal au revenit la conducere \n minutul 51 prin reu[ita lui Moldovan, iar 3 minute mai t`rziu Kavulic a \nchis scorul (4-2).

Haas nu e de acord cu premiile egale


REVEDERE Meciul doi al play-off-ului (2 martie, la Bucure[ti) va fi arbitrat de rusul Maxim Manin

Am avut tupeu!
RALUCA OLARU T`n=r= juc=toare de tenis e foarte fericit= dup= ultimele succese

TENIS Germanul Tommy Haas a considerat nedreapt= decizia organizatorilor turneului de Grand Slam de la Wimbledon de a oferi premii egale pentru juc=tori [i juc=toare, din primul tur [i p`n= \n finala competi]iei. Tenisul masculin este mult mai profund dec`t cel feminin. |n plus, noi juc=m dup= sistemul cel mai bun din cinci seturi, a declarat juc=torul. O p=rere contrar= a exprimat-o britanicul Andy Murray.

Morrison a \nvins o boal= crunt=


BOX Fostul campion mondial la box la categoria grea, americanul Tommy Morisson (38 de ani), care [i-a \ncheiat cariera \n urm= cu 11 ani, dup= ce a fost diagnosticat pozitiv cu virusul HIV, a urcat din nou \n ring \n noaptea de joi spre vineri, \nving`ndu-l prin KO \n repriza a doua pe John Castle. Sunt s=n=tos. A fost un diagnostic gre[it. Sunt negativ [i am fost negativ, acesta este adev=rul. Nu \mi doresc acum dec`t s= lupt, a declarat cel care, \n 1993, l-a \nvins pe George Foreman.

INTERVIU

Bogdan Dinu a fugit, dar a b=tut

Lucian CRE}U

AMINTIRE Publicul bucure[tean a avut ocazia s-o vad= pe Raluca Olaru \n septembrie trecut, c`nd a jucat al=turi de Virginia Ruzici \ntr-unul din demonstrativele de la Arenele BNR

Valentin LUPU
valentin.lupu@prosport.ro

O semifinal= contra lui Venus Williams n-a fost o iluzie, o vorb= aruncat= din av`nt de Raluca Olaru dup= primul tur. Noaptea trecut= (seara la Memphis), eleva lui Silviu Zancu chiar a avut-o ca adversar= pe c`[tig=toarea a cinci titluri de Grand Slam. Venus Williams. }i-ai f=cut un ]el din a o \nt`lni sau a[a a fost s= fie? Bine\n]eles, visam, speram. Dar nu ca pe lucrul cel mai important. |ntotdeauna m-am concentrat asupra meciului urm=tor. Po]i descrie starea ta din momentul calific=rii \n semifinale? Daaaa (r`de)! Efectiv s=ream, ]op=iam de bucurie. |mi venea s= ]ip. Stosur a abandonat, dar nu pentru c= ar fi fost accidentat=. Au fost mai mul]i juc=tori [i juc=toare c=rora li s-a f=cut r=u zilele acestea. Se pare c= de la m`ncare. Au avut st=ri de vom=, de epuizare. Nu [tiam de asta \nainte sau \n timpul jocului. Am v=zut c= ceva nu e \n regul= cu australianca, dar am fost tare, nu mi-am pierdut concentrarea. Dac= scorul ar fi fost mai str`ns, n-ar fi renun]at.

Dup= Irina Sp`rlea [i Ruxandra Dragomir, tenisul rom`nesc a a[teptat [ase ani o semifinal= \n WTA... Da? Nici nu mai am cuvinte! Sunt \nc`ntat=! M= simt at`t de bine, chiar nu m= a[teptam la at`t de mult. |n ce sens te va schimba turneul acesta? Mi-a dat deja mai mult= \ncredere \n for]ele mele. Mi-a deschis mai mult ochii. Acum v=d mai clar ce trebuie s= fac pentru a fi sus. Am urcat un nivel. Trebuie s=-mi \mbun=t=]esc [i mai mult preg=tirea fizic= [i jocul, \n general.

Te sim]i mai bogat= [i financiar acum? Da, dar [ti]i cum e, banii se duc imediat. Nu m= pot bucura, pentru c= vin alte turnee, cheltuieli... Totu[i, e prima oar= c`nd c`[tig at`]ia bani (n.r. - 7.105 $). |n ce m=sur= e revigorat tenisul feminin datorit= ]ie? N-ar trebui s= r=spund eu la aceast= \ntrebare. Cred \ns= c= performan]a mea poate s= dea mai mult= \ncredere colegelor de genera]ie. Asta le lipse[te pentru a avea rezultate notabile. {i tupeul, \n sensul bun. Eu, de data asta, am avut tupeu!

BOX |n cea mai a[teptat= final= din cadrul Cupei Rom`niei de la Mangalia, Bogdan Dinu (foto, cu fa]a) l-a \nvins ieri la puncte pe Cristian Ciocan, la categoria supergrea. Buzoianul [i-a valorificat experien]a plimb`ndu-se mai mult \n ring [i evit`nd astfel ciocnirile cu Ciocan. Dinu a fugit tot timpul [i s-au \nt`lnit foarte rar. Nu a fost un meci spectaculos, ne-a declarat antrenorul lotului na]ional, Relu Aura[, care a precizat c= luni va avea o discu]ie cu pre[edintele Rudel Obreja \n vederea desemn=rii titularilor la toate categoriile.

FI{IER
BASCHET Divizia A Masculin, etapa a XX-a (ast=zi): Asesoft - Oradea (ora 13:00), Cluj - Pite[ti (17:00), Timi[oara - Sibiu (18:00), Rapid - Dinamo (18:00), Otopeni - Arad (18:00), Rm. V`lcea Bra[ov (19:00), Tg. Mure[ - Media[ (19:00). Feminin, etapa a XVIII-a (ast=zi): Dej - Cluj (10:00), Ia[i Alexandria (11:30), Govora - Oradea (11:30), T`rgovi[te - Sibiu (17:00), Olimpia - Rapid (18:00).

Preg=tire cu un guru \n fitness


Raluca Olaru a dezv=luit ieri unul din secretele ascensiunii sale. Juc=toarea de nici 18 ani s-a preg=tit anul trecut \n Florida cu chilianul Pat Etcheberry, unul dintre cei mai cunoscu]i preparatori fizici din lumea sportului alb. M-a v=zut special pe mine [i mi-a f=cut un program pe care l-am respectat, iar acum d= roade, ne-a spus Raluca Olaru. Etcheberry, cunoscut drept un guru al fitness-ului, are o experien]= de peste 20 de ani \n domeniu [i i-a avut de-a lungul timpului sub arip= pe Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Jennifer Capriati, Martina Hingis sau Justine Henin.

20

HANDBAL / PATINAJ ARTISTIC

S`mb=t= 24 februarie 2007

INFO PLUS
Dispute \n Challenge Cup la Cluj [i Roman
HANDBAL |n acest weekend, dou= echipe feminine din ]ara noastr= vor evolua \n optimile de final= ale Challenge Cup. U Jolidon Cluj va fi gazda ambelor meciuri cu Energia Lvov (Ucraina) ast=zi, de la ora 15:00, [i m`ine, de la 11:00. La Roman, HCM disput= ast=zi (ora 11:00) returul cu Karpati Ujdorod (Ucraina). |n tur, echipa noastr= a c`[tigat cu 28-22. |n sferturile de final= ale competi]iei s-a calificat deja HC Tomis Constan]a (40-24 [i 35-24 cu TV Uster).

}arul e gata de show


SPECTACOL Mai sunt bilete la galele lui Plu[enko, de m`ine
Evgeni Plu[enko (foto) sose[te azi, la ora 15:20, de la Budapesta pentru cele dou= gale pe care le va sus]ine cu Edwin Marton la Patinoarul Mihai Flamaropol din Capital=. O singur= zi a mai r=mas p`n= la Kings on Ice, cel mai mare spectacol de patinaj artistic v=zut vreodat= \n Rom`nia, pentru organizarea c=ruia s-au cheltuit aproximativ 150.000 de euro. Cererea enorm= a determinat programarea a dou= show-uri unul dup= altul, la orele 15:00, respectiv 19:30. Potrivit Amphitrion, ultimele bilete pot fi \nc= achizi]ionate din magazinele Diverta, Muzica, de la Sala Palatului sau de la patinoar. Plu[enko nu va avea timp nici s= respire pe durata [ederii, el urm`nd a se odihni \nainte [i a pleca spre Rusia imediat dup= spectacol. F=r= mari preten]ii culinare, Zhenya, care va fi cazat la Marriott, a solicitat pe[te, sup= de pui [i salate.
EPA

Meciul \mp=c=rii, pe Croke Park


RUGBY Etapa cu num=rul 3 din Turneul celor 6 Na]iuni programeaz= ast=zi trei partide. La Dublin, pe Croke Park, Irlanda [i Anglia se \nt`lnesc dup= circa 87 de ani de la masacrul produs acolo (\n 1920, o organiza]ie paramilitar= fidel= britanicilor a \mpu[cat 13 irlandezi \n timpul unui meci de fotbal galic). Jocul va fi transmis la TVR 2 (ora 19:25). Celelalte meciuri: Sco]ia - Italia [i Fran]a - }ara Galilor. (Marian BURLACU)

Cheia este doar la noi


CUPA CUPELOR Reprezentanta campionilor olimpici joac= m`ine, la ora 11:00, la Constan]a, cu HCM
Alexandru ENCIU
alexandru.enciu@prosport.ro

Samara, al patrulea triumf \n 2007


TENIS DE MAS+ Eliza Samara a c`[tigat Turneul Interna]ional Safir de la Orebro (Suedia), dup= 4-3 (11-5, 13-11, 4-11, 5-11, 11-3, 7-11, 15-13) cu Yuka Ishigaki (Japonia). Competi]ia este a patra \n care const=n]eanca se impune \n acest an, dup= cele din Tunisia, Bahrain [i Doha. Samara a c`[tigat [i la dublu, \n cuplu cu Ekaterina Kolodiajnaia (3-0 contra perechii Wakamiya - Suma din Japonia).

Rom`nii particip= la Cupa Tyson


GIMNASTIC+ Andreea Grigore [i Flavius Koczi vor reprezenta Rom`nia la Cupa Tyson (2-3 martie), de la Jacksonville (SUA), competi]ie la care vor fi prezen]i opt medalia]i la CM din 2006. Dup= acest concurs, Sandra Izba[a, Steliana Nistor, Marian Dr=gulescu, Flavius Koczi, Daniel Popescu [i R=zvan {elariu vor participa la Cupa Mondial=, primele etape fiind programate la Paris (17-18 martie) [i Cottbus (23-25 martie).

RK Zagreb, campioana Croa]iei, ]ara ce a c`[tigat titlul olimpic la masculin \n 1996 [i 2004, joac= pentru a doua oar= \n ultimii cinci ani cu o echip= din Rom`nia. |n 2002, RK Zagreb o \nt`lnea pe Fibrex \n grupele Ligii Campionilor, duel din care rom`nii au ie[it \n avantaj: 28-23 la Bac=u [i 24-24 \n ]ara ex-iugoslav=. Cu toate acestea, croa]ii au fost cei care au mers mai departe \n sferturile Ligii, dup= o victorie dubioas= \n ultima etap=, 28-24, la Kiel. Liantul dintre cele dou= \nt`lniri rom`no-croate este Mihai Timofte, \n 2002 el fiind legitimat la Fibrex. Dac= ar fi s= fac o compara]ie \ntre Zagreb de atunci [i cea de acum, a[ spune c= echipa este la fel de puternic=. Atunci i-am \nvins pe croa]i pentru c=, probabil, ne-au tratat de sus [i nici nu aveau informa]ii prea

multe despre Fibrex, spune extrema st`ng= a campioanei Rom`niei. Dubla care \i poate duce pe const=n]eni pentru a doua oar= consecutiv \n semifinalele Cupei Cupelor a condus la mobilizare general= pe litoral. {tim c= ne a[teapt= un meci greu. Zagreb este tare, dar cheia este tot la noi. Dac= noi vom juca bine [i ne vom mobiliza, atunci putem spera. Un joc la acest nivel se c`[tig= \n primul r`nd la nivel mental [i de mobilizare. |n tab=ra noastr= lucrurile merg bine. Dup= finalul de tur ceva mai pu]in reu[it, ne-a revenit pofta de joc, a mai spus Timofte. {i antrenorul Lucian R`[ni]= i-a creionat pe adversarii de la Zagreb. Jocul lor se aseam=n= cu cel al germanilor de la Kiel. Zagreb este o echip= solid=, cu un joc \n for]=, iar \n rela]iile unu la unu este foarte periculoas=. Vine din Liga Campionilor [i are g`nduri mari \n Cupa Cupelor, a concluzionat R`[ni]=.

Buget de 3 milioane de euro


RK Zagreb este o echip= pe val, cu ambi]ii mari [i buget de peste 3 milioane de euro. Anul viitor au anun]at c= vor avea 7 milioane de euro. Vor s= se bat= pentru a ajunge \n fazele superioare ale Ligii Campionilor. Deja au ob]inut semn=tura lui Dzomba, cea mai bun= extrem= din lume. V= da]i seama ce bani \i dau dac= a acceptat s= plece de la campioana Spaniei, Ciudad Real!, spune Nurhan Ali. Directorul executiv al HCM crede \ns= \n juc=torii s=i: Nu am emo]ii. Am mare \ncredere \n b=ie]i, care s-au t=b=cit \n at`tea meciuri interna]ionale. {tiu c= vor da totul pentru victorie!.
REVEDERE Mihai Timofte cunoa[te bine echipa din Zagreb, el juc`nd \mpotriva ei \n 2002, pe c`nd era la Fibrex

Blick vorbe[te de avantajul lui BMW


FORMULA 1 Potrivit cotidianului elve]ian Blick, echipa BMW ar putea avea un bun debut \n edi]ia din acest an a Campionatului Mondial. S-a demonstrat, \n urma studierii rezultatelor din teste, c= monopostul F1.07 ar putea fi mai rapid cu dou= zecimi de secund= pe tur de circuit fa]= de McLaren MP4/22 [i cu cinci comparativ cu Ferrari F2007. |n ierarhia rapidit=]ii, cele trei ar fi urmate de Renault, Williams [i Toyota.

B=t=lia de la Stalingrad
CHALLENGE CUP UCM Re[i]a d= piept m`ine, la Volgograd, cu o cvadrupl= campioan= a Rusiei
Alexandru ENCIU
alexandru.enciu@prosport.ro

Quattroporte este disponibil la noi


AUTO Lansat \n ianuarie la Salonul Auto de la Detroit, Maserati Quattroporte Automatica este disponibil [i \n ]ara noastr=. Pe l`ng= configura]ia clasic=, care cost= 98.500 de euro (pre] CIP), se poate opta pentru versiunile Executive GT (109.100 de euro) [i Sport GT (105.800 euro). Maserati Quattroporte cu transmisia Duo Select este oferit, de asemenea, \n trei versiuni.

La prima participare \n cupele europene, Re[i]a a ajuns p`n= \n sferturile de final= ale Challenge Cup. B=n=]enii vor \ns= mai mult, chiar dac= [ansa le-a scos-o \n fa]= pe Kaustic (Rusia), echipa care a spulberat-o pe Medgidia \n primul tur al competi]iei (36-17 la Volgograd, respectiv 32-34 \n Dobrogea). UCMR pleac= azi spre fostul ora[ Stalingrad, unde o a[teapt= temperaturi de minus 12 grade, dar [i un meci infernal. Din delega]ie face parte [i vicepre[edintele FRH, Petru Paleu. Este un meci ce-i poate deschide Re[i]ei drumul spre marea performan]= \n Europa. Nu te po]i numi \ns=

mare echip= dec`t atunci c`nd pe plan intern ba]i Steaua [i Constan]a \n deplasare sau ie[i \nving=tor dintr-o dubl= \nt`lnire cu ru[ii de la Volgograd. Re[i]a e pe drumul cel bun, dar are nevoie [i de pu]in= [ans=, a spus Paleu. La meciul de m`ine, Omer Aihan, antrenorul echipei ce poate fi considerat= surpriza ultimelor edi]ii de campionat, a trasat direc]ia: Trebuie s= juc=m foarte bine tactic. S= construim cu r=bdare [i s= nu vindem mingi aiurea. Ei se vor gr=bi pentru a face diferen]= mare [i putem s=-i surprindem. Sunt bine a[eza]i pe posturi, ceea ce le permite s= \nscrie de pe toate posturile, dar nu sunt la valoarea echipei din 1999. La jocul de m`ine (ora 13:00), UCM Re[i]a are [anse mari s= mizeze [i pe Bojan Butulija, ref=cut dup= o \ntindere.

PROSPORT

S`mb=t= 24 februarie 2007


13:00 direct TV Sport 15:00 direct

HANDBAL
TV Sport 18:00 direct BASCHET MASCULIN Rapid - Dinamo Sport Klub Sport 1 Na]ional TV HANDBAL FEMININ U Jolidon Cluj - HC Econom Cupa Challenge - Optimi 16:30 direct FOTBAL Bayern - Wolfsburg Bundesliga 17:00 direct 18:15 direct Sport Klub FOTBAL Toulouse - Marseille Ligue I

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

21

NU RATA}I!

BASCHET MASCULIN CSU Ploie[ti - CSM Oradea 14:00 direct FOTBAL CFR Cluj - Ceahl=ul Liga I 14:00 direct FOTBAL FC Arge[ - U Craiova Liga I Telesport

AST+ZI LA TV

00:00 direct TV Sport TV Sport FOTBAL Independiente - Boca Juniors HANDBAL FEMININ Oltchim Rm. V`lcea - FC Nrnberg Campionatul Argentinei Cupa Cupelor - Optimi

15:30 direct

Kanal D

16:00 direct FOTBAL FC Farul - FC Vaslui Liga I

Kanal D

TALK-SHOW Fluier de start cu Cosmin Cernat [i Dan Filoti

Se anun]= furtun=
CUPA EHF Rulmentul Bra[ov [i Itxako Estella nu se vor menaja ast=zi, dup= ce \n tur trupa Marianei T`rc= s-a impus cu 21-14

Lucian CRE}U

ATU Mariana T`rc= \[i pune mari speran]e \n elevele sale, \ndeosebi \n Simona Vintil= [i Cristina Neagu

Marius HU}U (Estella, Spania)


marius.hutu@prosport.ro

Dup= aproximativ dou=sprezece ore de c=l=torie, cu ceva emo]ii la Paris, unde echipa a f=cut escal=, dar [i \n apropiere de Bilbao, \nainte de aterizare, campioana Rom`niei a ajuns joi dup=-amiaz= la Estella. Lini[tea echipei nu a fost \ns= perturbat= de frica de atentate cu bomb= care i-a cuprins [i pe francezi, motiv pentru care poli]i[tii de pe Aeroportul Charles de Gaulle au decis s= \ndep=rteze lumea pe o raz= de aproximativ 100 de metri dup= ce au z=rit o geant= p=r=sit=. Nici zg`l]`ielile sim]ite deasupra Mun]ilor Pirinei nu au l=sat urme. Rulmentul Bra[ov a fost cazat= de c=tre organizatori la 2 kilometri de ora[, \ntr-o zon= \n care nici musca nu deranjeaz=, propice pentru odihn=. De altfel, oboseala acumulat= pe drum a trecut, Rulmentul fiind preg=tit= s= p=[easc= ast=zi \n sferturile de final= ale Cupei EHF. Cu siguran]= nu va avea \ns= lini[te \n partida retur

cu Itxako, programat= ast=zi, de la ora 18:00 (ora Rom`niei). Gazdele cred cu t=rie c= pot \ntoarce rezultatul, miz`nd [i pe un public fierbinte dup= ce au \mp`nzit micu]ul or=[el Estella cu afi[ele jocului. Sigur va fi un meci \ncins, mai ales prin prisma speran]elor pe care [i le-au pus gazdele. Sper ca fetele s= fie \ns= suficient de montate pentru aceast= partid=. A[ vrea s= intr=m \n aceast= disput= cu g`ndul c= se joac= de la 0-0. Decisive sunt toate cele 60 de minute. Itxako va gr=bi foarte mult \nt`lnirea, dar noi trebuie s= avem grij=, s= nu intr=m \n jocul ei, ne-a declarat Mariana T`rc=, aceasta neav`nd-o la dispozi]ie pentru acest joc pe Elena Av=d=nii, accidentat=. Eu cred c= [ansele sunt \nc= egale, mai ales dup= ce gazdele au declarat c= sunt \n stare s= remonteze [i o diferen]= de zece goluri. Astfel, vor veni ca un t=v=lug peste noi, mai ales \n primele 30 de minute. Noi trebuie s= avem r=bdare [i s= nu gr=bim inutil atacurile, ne-a declarat Cristina Neagu, care va fi \ncurajat= la meci de cele dou= surori ale sale.

Nu vom avea probleme cu Nrnberg


INTERVIU / IONELA G~LC+ Pivotul Oltchimului este convins c= echipa sa se va califica \n sferturile de final= ale Cupei Cupelor
Adrian GEORGESCU (Rm. V`lcea) Considerat= de antrenorul Gheorghe Tadici cea mai eficient= juc=toare din meciul tur, din Germania, c`[tigat cu 29-27, Ionela G`lc= (foto, la minge) prefa]eaz= returul de ast=zi (ora 17:00, \n direct la TV Sport) cu Nrnberg, din optimile Cupei Cupelor. Ionela, mai ave]i emo]ii pentru calificare? La V`lcea vom juca cu o ambi]ie mai mare dec`t am f=cut-o \n Germania [i nu cred c= vor fi probleme s= ob]inem calificarea. Nrnberg e o echip= bun=, \ns= nu extraordinar=. Nem]oaicele joac= de mult timp \mpreun=, doar coordonatoarea de joc, turcoaica, este venit= mai recent [i sunt bine acoperite pe posturi. Antrenorul Tadici a spus c= ai fost cea mai eficient= \n tur, dup= procentajul \ntocmit de el... Nrnberg a avut o ap=rare cu [ase juc=toare \n linie, mie nu mi-au ie[it foarte multe. Chiar dac= nu mi-a ie[it jocul meu, am \ncercat s= fac paravane pentru interi. Narcisa Lecu[anu era principalul t=u servant, \i sim]i absen]a din echip=? M= \n]eleg \ntr-adev=r foarte bine cu Narcisa. Este o handbalist= care joac= mult cu pivotul. |ns= m= \n]eleg la fel de bine [i cu alte juc=toare, de exemplu cu Roxana Gatzel, care joac= la fel de mult cu pivotul. Oricum, revenirea Narcisei va fi un atu pentru noi \n partida de m`ine (n.r. - azi). Pe l`ng= Oltchim, mai sunt [i meciurile na]ionalei, ave]i un program \nc=rcat. Se simte oboseala? Nu e o oboseal= at`t de mare, ne recuper=m dup= fiecare joc. E adev=rat c= sunt multe meciuri \n campionat, cupe europene [i la na]ional=, dar le facem fa]=.

Lucian CRE}U

Lucian CRE}U

22
OBIECTIV

OPINII

S`mb=t= 24 februarie 2007

O poveste cum alta nu mai este


Cristian }OPESCU
cristian.topescu@prosport.ro

ZILEI

IMAGINEA

ste \n plin= desf=[urare o nou= edi]ie a Turneului Celor 6 Na]iuni la rugby. |n jurul mingii ovale se pot scrie poeme [i studii. Unii chiar au f=cut-o: Emil Cioran, Tudor George-Ahoe, George Astalos, Marcel Berger [.a. Rugby-ul are un avans fa]= de alte sporturi din foarte multe puncte de vedere. |n primul r`nd, este vorba de duelul direct, de acel contact fizic care confer= o str=lucire [i o consisten]= \n plus duelului sportiv. |n al doilea r`nd, rugby-ul folose[te ambele m`ini [i picioare, ceea ce nu e cazul altor sporturi colective. |n al treilea r`nd, rugby-ul are o g`ndire colectiv= at`t de incandescent=, \nc`t orice scurtcircuit provocat \n capul

unui juc=tor poate electrocuta o echip= \ntreag=. Rugby-ul este, ierta]i-mi... blasfemia, un sport mai complex dec`t fotbalul. Mi[carea rugbystului este expresia unei \nalte educa]ii fizice. Un fotbalist poate

Un sport care place [i sportivului, [i spectatorului


alerga mai pu]in corect. |n rugby a[a ceva nu e cu putin]=. Rugby-ul este o [coal= a alerg=rii, adic= o neirosire - printr-o biomecanic= perfect= - a sutimii de secund= care scap= placajului [i asigur= fluen]a fazei. La urma urmei, rugby-ul este o form= complex= a tuturor

sporturilor. |n Marea Britanie a fost inclus \n programa de \nv=]=m`nt. {tiu ei englezii de ce... Uita]i-v= la meciurile din Turneul Celor 6 Na]iuni comentate excelent de Bogdan Cosmescu pe TVR 2! Nu pierde]i marele derby Anglia - Fran]a (s`mb=t=, 10 martie), care va decide, probabil, c`[tig=toarea turneului! Irlanda - Fran]a a fixat pe retin= [i \n inimi o pl=cere vie [i un ritual ale c=rui sensuri nu se epuizeaz= (Radu Paraschivescu - Gazeta Sporturilor). |n rugby, mai mult dec`t \n orice alt sport, [ansele se ap=r= chiar cu unele sacrificii fizice. Aceasta este, p`n= la urm=, ra]iunea de a fi a sportului.

COMENTARIU

Contraste \n alb [i ro[u


Amir KIARASH
amir.kiarash@prosport.ro

Episodul 1 n decembrie, dinamovi[tii sus]in c= returul va fi folosit pentru preg=tirea echipei pentru Liga Campionilor. |n pauza de iarn= \ns= i se d= drumul golgheterului Ionel Ganea. Unde s-a mai v=zut ca o forma]ie care are g`nduri serioase pentru viitor s= se despart= de juc=torul ei cel mai important? Acum, nu e de mirare c=, practic lipsi]i de concuren]=, Niculescu se plimb= pe teren [i D=nciulescu nu mai g=se[te drumul spre poart=. Episodul 2 Apel lansat c=tre fanii dinamovi[ti imediat dup= terminarea partidei de pe Da Luz: Veni]i la meciul de la Bucure[ti \n num=r c`t mai mare! Numai cu ajutorul

vostru putem s= trecem de Benfica!, bla, bla, bla... Conduc=torii dinamovi[ti cer ajutorul fanilor \n momentele grele, dar aceia[i suporteri sunt trata]i sistematic cu dispre] total de c=tre [efii clubului. De aceea joi sear= am v=zut scene \n

Afirma]iile [i deciziile oficialilor dinamovi[ti se bat cap \n cap


care oamenii s-au c=lcat \n picioare pentru a putea intra pe stadion. Motivul? Atunci c`nd au efectuat lucr=rile de modernizare ale stadionului, ac]ionarii au f=cut o parcare de Liga Campionilor pentru ma[inile lor, bine\n]eles, [i o intrare \ngust=, demn= de Liga a III-a, pentru suporteri.

Episodul 3 Vladimir Cohn ne-a dezv=luit motivele pentru care ro[-albii nu au trecut de vulturi: Alc=tuirea echipei nu a fost cea mai fericit=. Dac= a[ fi fost antrenor, a[ fi \nceput cu Ropotan titular, \n locul lui Dennis {erban sau C=t=lin Munteanu.... Dup= ce face aceste afirma]ii, tacticianul Vladimir redevine ac]ionar [i particip= la o [edin]= cu omul pe care tocmai \l criticase [i decide s=-i prelungeasc= acordul cu Dinamo. P.S. Precizare pentru Vova Cohn: Ropotan e mijloca[ defensiv, iar titularizarea lui l`ng= alt \nchiz=tor, M=rg=ritescu, \ntr-un meci \n care Dinamo trebuia s= marcheze ar fi fost cel pu]in bizar=.

VIOLENT Schiul este frumos, dar are [i p=r]ile lui negative, riscul de a c=dea exist`nd \n orice moment. Konstantin Sokolenko, din Kazahstan, nu a sc=pat de impactul dur cu p`rtia din Sapporo, Japonia, unde are loc Campionatul Mondial de Schi

IONEL D+NCIULESCU

CLAUDIU NICULESCU

Evolu]ia cuplului N&D este \n ultima vreme de nerecunoscut, cei doi atacan]i nereu[ind s= marcheze niciun gol \n partidele importante sus]inute de Dinamo \n acest an. Unde sunt golgheterii de alt=dat=?

OFSAID TV

Asta e Liga lui Mitic=?!


Marius GEANT+
marius.geanta@prosport.ro www.prosport.ro/geanta

OAMENII R+I
Fondat 1997; ISSN 1453-3707 Redactor-[ef: Dorin Chio]ea Redactori-[efi adjunc]i: Florin Caramavrov, Dan Filoti, Lucian Lipovan Fotbal intern: Radu Dr=gu] (021.209.3375) Reporteri speciali: Iulian Anghel (021.209.3333) Fotbal interna]ional: Robert V=tafu (021.209.3362) Sporturi: Alexandru Enciu (021.209.3345) Art director: Alexandru Popescu (021.209.3368) Edi]ia on-line: Vincen]iu Mihaiu Brand Manager: Alexandru Catalan (021.209.3334) Fotbal intern: Amir Kiarash, Alexandru {tefan (adjunc]i), C=t=lin Anton, Ionu] Anghelu]=, Sebastian Stan, Adrian Epure, Carmen Mandi[, Bogdan Savin, Marius Pitaru, Gabi Zamfirescu, Daniel Vlad, Ioan Negoescu Statistic=/Istorie: R=zvan Toma Reporteri speciali: Florin Marian (adjunct), Mihai Oprea, Dorinel Artene, Constantin Radu, Andrei Nourescu, Roxana Lupea Fotbal interna]ional: Alin Bufnil= (adjunct), Sorin Dumitrescu, Bogdan Coroam=, C=t=lin Parfene, Vlad Economu Sporturi: Marian Burlacu (adjunct), Valentin Lupu, Andru Nenciu, Marius Hu]u, Mirela Basescu Foto: Denisa Ionescu, Sorina St`ng=, Alexandru Zaharia (editori foto), Lucian Cre]u, Bogdan Iordache, Cosmin Mo]ei, Ovidiu T=b=caru Edi]ia on-line: Florin Alboiu, George Pitaru, Andrei Sandu, Cezar Uricec Layout: Valentin Zidaru (coordonator), Adrian Stroia, Drago[ C\mpeanu, Veronica Popescu, Beatrice Stroia, Bogdan Dr=ghia, George Preoteasa, Alexandru Florescu, Ionu] Cosmescu, Mariana Andrei, Romeo Beghe[ Analist pariuri: Daniel Smead= Editoriali[ti: Marius Geant=, Daniel Nanu Redac]ie: Bucure[ti, B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 6 (Novo Parc), sector 2, cod 020337; Tel: 021.209.3370; Fax: 021.209.337 Edi]ia de Transilvania Redac]ie: Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 146, Tel: 0264.407813, 0264.407.828; Fax: 0264.407.834; E-mail: redactia@prosportcluj.ro Coordonator: C=lin Todorescu Redactori: Vasile Berci, Cristian Cucola[, Daniel Lup Foto: Dan T=u]an Layout: Vali Bonda Edi]ia de Oltenia Craiova, Calea Bucure[ti, bloc 17C, parter; Tel: 0251.466.811, 0251.416.607; Fax: 0251.417.626 Coordonator: George P=unescu Redactor: Narcis Drejan Foto: Florin Ceau[u Edi]ia de Moldova Bac=u, Str. 9 mai nr. 3, ap. 2, parter; Tel: 0234.524.186, 0234.522.820 Fax: 0234.543.631; Email: bacau@prosport.ro Coordonator: Lauren]iu Muscalu Redactori: Mihai R`mniceanu, Adi En=[oaie Foto: Dan Du]= Layout: Sorin Georgescu Edi]ia de Vest Timi[oara, Bulevardul Revolu]iei nr. 8, et. 3; Tel: 0256.228.854, 0256.228.856 Fax: 0256.228.857 E-mail: vest@prosport.ro Coordonator: Dan Jakabhzi Redactori: Valentin {erb=nu], Vali Silaghi Foto: Szasz Istvan Layout: Cristian Sertea Coordonator edi]ii regionale/coresponden]i: Daniel Reme[ (tel. 021.209.3350) Responsabil de num=r: Andru Nenciu Director executiv: Lucian Roma[canu Tel. Divizia Fantastic=: 021.209.3361 Director de publicitate (ad-interim): Lucian Roma[canu (tel: 203.0810) Media: Cristina Negoi]= - director (tel: 203.0940) Marketing: Georgeta Coman director (203.0803; fax 203.0836) Distribu]ie: Director executiv - Gunther Graml, Director v`nz=ri - Gina Ionescu (203.0931, 203.0933, fax 203.0936) Director abonamente: Florentina Craiu (203.0900/26, 28, 203.5600; fax: 203.0990) Produc]ie: Dan Saro[ - director (203.0885), Gheorghe V`ntu Tiparul: FED - Grupul Dragoprint, Imprimeriile Media PRO - Cluj, SC West Tipo International SA - Timi[oara, Tipar Multiprint - Ia[i
Tirajul ProSport este certificat de Biroul Rom`n de Audit al Tirajelor

i-l aminti]i pe cel mai iubit fiu al B=lce[tiului cum s-a b=tut, de vreun an \ncoace, cu c=r=mida r=mas= de la hotelul din Avia]iei \n piept pentru a afla tot muritorul de r`nd despre valoarea impresionant= a fotbalului nostru? Destinul de Phoenix al Ligii I a fost invocat apoi, f=r= pic de discern=m`nt, de mai to]i spuman]ii universali pe la col]urile gurii: Becali, Borcea, Copos, Turcu, Meme. Niciunul dintre ace[tia nu [i-a pus problema adev=ratului decont, venit acum pe axa Lisabona-Sevilla. A[a se face c=, \n timp ce aflam c= anul acesta Steaua [i

Dinamo vor juca nici mai mult, nici mai pu]in dec`t finala Cupei UEFA, \n lumea real= a fotbalului rom`nesc nu s-a schimbat mare lucru. N-au fost transfera]i mari fotbali[ti la incomensurabilele noastre forma]ii, n-au venit

Ne-am integrat, dar mai e mult p`n= la aderarea la fotbalul mare


sponsori de top, stadioanele arat= tot ca dracu, cu excep]ia celui din Ghencea, dup= cum nici marile echipe ale continentului nu s-au b=tut pentru, nu-i a[a, marii fotbali[ti ai na]iei rom`ne.

{i, atunci, unde e valoarea pe care-au c`ntat-o oamenii de fotbal de un an, dup= ce constataser= decesul l=ud=torilor de profesie? Nu cumva tr=im din excep]ii [i ne min]im at`t de frumos, \nc`t ajungem chiar [i noi s= credem abera]iile? C= le place sau nu lui Dragomir [i celorlal]i Mitici, trebuie s= accepte c= fotbalul pe care-l c=pu[eaz= cu talent face parte doar din al treilea val valoric european. Poate ne-am integrat, dar nu putem spera la mai mult \n lipsa unei strategii coerente, care poate asigura nu performan]e sporadice, ci o cre[tere s=n=toas=, organic=.

PUBLICITATE

S`mb=t= 24 februarie 2007

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

23

PUBLICITATE

TE E PE SI D
Cititorii \[i pot exprima opiniile pe adresa de internet a ziarului. Comentariile urm=toare au fost f=cute la articolul Legalitate [i moralitate, de pe blogul www.prosport.ro/lipovan

forma]ie acum c`teva luni, deci de]ine palmaresul. Ca dovad= \n plus c= Zambon nu de]ine nimic, \n contractul de preluare al echipei Marian Iancu a scris clar c=, \n situa]ia \n care nu duce echipa \n prima lig= \n urm=torii trei ani de la preluare, o va pierde.

Shacalu a spus...
Numai s= nu ne trezim cu ni[te sanc]iuni de la FIFA sau UEFA dup= aceast= decizie legal= [i moral=! Ce este a[a de greu de \n]eles c= Zambon a cump=rat echipa de la nu [tiu cine, implicit [i palmaresul, a ap=rut AEK Bucure[ti la Timi[oara [i i-a schimbat numele \n Poli AEK Timi[oara? Dar asta nu \nseamn= c= este vechea Poli Timi[oara, echipa care r=m`ne \n continuare a lui Zambon.

SoPO a spus...
|n sf`r[it s-a f=cut dreptate! Un ora[ \ntreg a[tepta decizia aceasta cu sufletul la gur=. Vreau s= mul]umesc tuturor celor care s-au implicat \n recuperarea palmaresului.

Poli 1921 a spus...


Pentru cei care nu [tiu ce s-a \nt`mplat: Zambon a plecat semn`nd o declara]ie cum c= renun]= la echip=. Aceasta a jucat \nc= [ase luni \n liga secund= f=r= Zambon, societatea care a de]inut gruparea av`nd avizul celor de la FRF c= este de]in=toarea palmaresului. Iancu a cump=rat acea

mario a spus...
Sunt ar=dean 100%, dar m= bucur s= aud c= Poli cea adev=rat= este aceea din Timi[oara, chiar dac= rivalitatea UTA - POLI este foarte mare. Cu aceast= ocazie, sper ca vestul ]=rii s= se reg=seasc= [i s= dispar= rivalitatea dus= la extrem, lucru care nu ne face cinste.

SZASZ Istvan

EPA