Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda intersectiei inainte - procedeul trigonometric.

a Elemente cunoscute: x1, y1, x2, y2; Hzm1-2, Hzm1-I, Hzm2-I, Hzm2-1; b1. Calc orientarii aliniam 1-2 si distanta orizontala 1-2 b2. calc unghiurilor oriz alfa si beta b3. clac unghiurilor orizontal epsilon; b4. calc orientarilor Teta1-I si Teta2-I; b5. calc dist oriz intre pct de sprijin si punctul nou; b6.calc coordonatelor relative ale pct I in raport cu pct 1 si 2; b7.calc coord absolute ale ptc I Intersectia inainte - proc analitic al orientarilor; a. Elemente cunoscute: X1,Y1,X2,Y2 Hz1-I, Hz1-2, Hz2-I, Hz2-1 b1. Calculul unghiului oriz alfa si beta; b2. Calculul Teta 1-2 b3. calc Teta 1-I si Teta 2-I; b4. Consid ec dreptelor 1-i si 2-i ca niste drepte ce trec prin puncte de coord cunoscute cu pante cunoscute putem scrie: Intersectia inapoi procedeul trigonometric: 1. determinarea unghiurilor orizontale gama 1 si gama2; 2. det distantelor d1-2 d2-3 teta1-2 teta2-3; 3. calc unhjiului orizontal epsilon=teta2-1 - teta2-R 4. Calc distantei unghiulare A= 400g-gama1-gama2-epsilon; 5det unghiului orizontal fi 6. calc ungh. eps1 si eps2; 7. det orientarilor lat formate de pct noi cu pct vechi teta1-R, teta2-R, teta''2-R, Teta3-R 8. Calc coord relative ale pct R in rap cu 1,2 si 3. 9. Calc coord absolute. Intersectia inapoi procedeul analitic al orinetarii. Elem cunoscute: x1,y1,x2,y2,x3,y3; HzR-1,HzR-2, HzR-3, HzR-4; 1. se scriu ec dreptelor formate de punctul nou cu pct vechi pornind de la ec: tgTetaR-1=DyR-1/DxR-1; tgTetaR-2;tgTetaR-3;tgTetaR-4. y1-yR=tgTetaR-1(x1-x2) .... y4-yR. Formam un sistem din Intersectia unghiulara combinata. 1. pt calc coord pctului nou c se parcurg urmatorii pasi: 1. se calc unghiurile oriz gama1 gama 2 gama3 2. se calc unghiurila oriz alfa 1 si alfa 2 3. se calc orientarile laturilor 1-3 si 1-2 4. calculul orientarii Teta1-c (din figura) 5 calc orientarii tetac-1=teta1-c+200; teta c-2; tetac-3; 6. calc valorii teta2-c si teta3-c. 7. se aplica relatiile intersectiei inainte cu orientari pt calc coord punctului nou. Intersectia cu doua distante 1. se calc dist reduse la orizont dD-1=LD-1*sinVD-1; dD-2; 2.se calc ungh oriz alfaD=HzD-2-HzD-1; 3.se calc dist orizontale si orientarea pct 1si 2; 4. se calc ungh orizontale alfa1=2arctg(rad.din(s-dD-1)*rad.din(S-d1-2)/rad.dinS-(S-dD-2); si alfa2; 5. eroarea de inchidere a unghiului e.alfa=(alfa1+alfa2+alfaD)-200g; 6. clac orient teta1-D; teta2-d (din figura) 7.Calc coordonatelor relative 8.Calc coorodnatelor pct nou. Coordonate baricentrice- procedeul analitic; Acest procedeu porneste de la metoda de determinare a coorodnatelor centrului de greutate a triunghiului: XG=x1+x1+x3/3;YG=; XG= x1p1+x2p2+x3p3/p1+p2+p3; YG=; In cazul intersectiei inapoi coord pct inapoi se det cu: XR=x1g1+x2g2+x3g3\g1+g2+g3:YR=; g1=1\ctgalfa1+ctg.gama1;g2=;g3=; Calc ungh gama( hzdreapta-hzstanga) Calc ungh alfa1,2,3 (din figura) Calc orientarilor teta1-2;2-3;3-1( formula) din care apoi Teta2-1;3-2;1-3.