P. 1
a Unei Firme Si Fisa Postului

a Unei Firme Si Fisa Postului

|Views: 1,215|Likes:
Published by Eea Andreea

More info:

Published by: Eea Andreea on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Organigrama unei firme

Reprezentarea grafică a structurii de conducere este denumită organigramă. Organigrama, ca reprezentare grafică a structurii de conducere a unei întreprinderi are ca obiectiv punerea în evidenţă a: -funcţiilor, a întinderii lor şi a repartizării între diferite servicii operaţionale a funcţiilor; -responsabilităţilor serviciilor cu nivelul lor ierarhic, numele şi întinderea autorităţii; -relaţiilor (legăturilor) serviciilor care pot fi ierarhice sau funcţionale. În raport de modul lor de construcţie, organigramele pot fi rectangulare (verticale sau orizontale) şi circulare

A.G.A. Comisia de cenzori C.A. C.D. 1 Director

1 P S1

Director tehnic S2 A

1

Director comercial D

1 F

Director economic, contabil şef C

Organigrama verticală

Organigramele verticale în raport de numărul de subordonaţi ce revin unui conducător pot fi: -organigrame de tip grilă;

deşi nu este răspândită. iar numărul nivelurilor ierarhice este mai mare de două 1 Subaltern 1 1 Conducător 1 Subordonat 1 1 Subaltern 4 1 Subordonat 2 Comp 3 1 Conducător Comp 1 Comp 2 Comp 4 Organigramă de tip evantai Organigrama orizontală. prezintă următoarele avantaje faţă de reprezentarea verticală: -respectă sensul normal de scriere şi citire de la stânga la dreapta.-organigrame de tip evantai. 1 Subaltern 2 1 Subaltern 3 Organigramă de tip grilă Organigramele de tip evantai se caracterizează prin aceea că managerului îi revin un număr mic de subordonaţi. -ilustrează clar diferitele niveluri de organizare. .

Adj. redând sugestiv complexitatea structurii de conducere.G. Adj. 3 Organigrama orizontală Organigrama circulară nu prezintă avantaje deosebite fiind incomodă sub toate aspectele.-indică lungimea relativă a competenţei ierarhice. Tehnic Comp. Comercial Comp. 1 Dir. Nivelurile ierarhice ale acestui tip de organigramă sunt ordonate de la stânga la dreapta în sensul descrescător al importanţei lor.A. ec. 1 C. 2 Comp. Se poate utiliza în mod deosebit pentru întreprinderile cu un grad mic de organizare. Adj. 1 C.D. Contabil şef Dir. 1 1 Nivel 1 Dir. . Nivel 3 Nivel 2 Comp. 2 Comp.A. Comp. Comp 3 1 Director Comp. 3 A. 2 1 Comp. -este mai simplă şi mai compactă.

organigrama întreprinderii. Toate acestea cuprinse într-un document normativ. Necesitatea cuprinderii într-un document a tuturor acestor probleme ajută la cunoaşterea de către fiecare persoană a sarcinilor sale. Angajaţii trebuie să cunoască bine rolul lor. reprezintă regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii. a legăturilor şi cerinţelor ce se cer a fi îndeplinite . orientarea celor care se ocupă cu recrutarea. prin care se stabileşte forma de organizare şi conducere a unităţii. legăturile şi sarcinile pe care le au de îndeplinit şi o serie de date privind întreaga unitate din care fac parte. cunoaşterea şi utilizarea celor mai adecvate metode de evaluare a complexităţii lucrărilor şi de determinare a consumului de muncă etc. organismele care alcătuiesc întreprinderea. promovarea şi perfecţionarea personalului. Structura şi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare se referă la următoarele: . descrierea detaliată a legăturilor din cadrul structurii. organ şi funcţie de conducere.Organigrama circulară Organigrama circulară Fisa postului Pentru ca unitatea să aplice structura de conducere proiectată este necesar să se asigure completarea structurii cu personal corespunzător. alături de alte precizări. atribuţiile. sarcinile şi răspunderile care revin fiecărui compartiment de muncă.

Structura organizatorică: compartimentele de muncă şi relaţiile dintre acestea. principalele organe cu care colaborează la îndeplinirea atribuţiilor sale). atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a autorităţii. diagramele de relaţii între compartimentele care colaborează. Dispoziţii finale: modul şi durata de aprobare şi intrare în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare.. atribuţiile compartimentelor. . Conducerea unităţii: conducerea participativă (organismele de conducere participativă). componenţa organelor de conducere participativă. competenţe şi responsabilităţi concretizate la nivelul organelor de conducere participativă. obligativitatea cunoaşterii şi dispoziţii privind difuzarea acestuia. modalitatea de completare şi modificare. consiliile. adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie.  circuitele şi fluxurile operaţionale ale acţiunilor executate. Având în vedere aceste considerente. subordonare ierarhică. modul de funcţionare a organelor de conducere participativă. Atribuţii şi sarcini: atribuţiile unităţii şi detalierea obiectelor de activitate. organe). principalele funcţiuni ale componentelor fiecărui organism al întreprinderii. ramurii şi obiectului de activitate etc. dispoziţii privind corelarea prevederilor regulamentului cu a altor documente cu caracter normativ din unitatea respectivă. comisiile şi alte organe care funcţionează în cadrul unităţii. delegările de autoritate stabilite. lista documentelor principale ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment şi fişele posturilor. pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare şef. alegerea sau revocarea membrilor. organigramele unităţii (ca anexă). lista compartimentelor coordonate). statutul juridic al unităţii şi regimul său de finanţare. cu înscriere în fişa postului. regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii trebuie să mai precizeze următoarele elemente principale: conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a posturilor. Conducerea curentă (atribuţii. numirea. cazurile şi modalităţile de creare a unor compartimente temporare.Organizarea unităţii: dispoziţii generale (actul normativ de înfiinţare. precizarea domeniului. legăturile existente între elementele structurii (posturi. mecanismul de menţinere în actualitate a prevederilor. ordinea ierarhică a acestora. competenţe şi responsabilităţi ale conducătorului unităţii şi adjuncţilor săi. unităţile subordonate.

a prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. controlează şi conduc procesul de muncă. curatenie. • asigurarea aplicarii prevederilor legale referitoare la confectionarea stampilelor. potrivit atribuţiilor ce le revin. conducătorii organizaţiilor economice vor stabili. • avizarea si supervizarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale. precum şi la instituţii: directorul sau conducătorul unităţii. folosirea si . • intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru muncitorii necalificati si personalul de paza din cadrul biroului Administrativ. măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai bune condiţii de muncă. tehnicieni sau maiştri . • aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite.precum şi şefii fermelor şi echipelor. coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ (paza. Existenţa în cadrul întreprinderii a unui regulament de organizare şi funcţionare . după cum urmează:   la locul de muncă: şefii secţiilor.în urma difuzării şi cunoaşterii de către tot personalul . sectoarelor.ingineri. de evacuare. la nivelul întreprinderilor şi organizaţiilor economice. avizarea acestuia si a actelor aferente.De asemenea. 1)SA DE POST RESPONSABIL ADMINISTRATIV Titulatura postului: responsabil administrativ Departamentul: administrativ Atributii si responsabilitati: • planificarea. intretinere. Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţie a muncii o au. • intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia firmei pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari. protocol). cei care organizează. de depozitare si de predare a acestora spre valorificare. • intocmirea planului de paza.constituie un sprijin în obţinerea unor rezultate superioare. atelierelor . odată cu măsurile de realizare a planului de producţie sau a sarcinilor de serviciu. • asigurarea cazarii si protocolului delegatiilor venite in organizatie. trebuind însă să se ţină seama şi de măsurile (efective curente) de conducere propriuzisă. papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si alte reparatii necesare la firma.

• transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. pe perioadele in care aceasta ridica corespondenta de la posta. • posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale – se completeaza doar daca este cazul. • deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare). imprimanta.evidenta stampilelor. 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei).). fax. Posibilitati de promovare: • in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare). Conditii de munca: • obisnuite. xerox. curatenie. echipament de lucru: • instrumente specifice muncii de birou (computer. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior de supraordonare: personal paza. • oferirea de informatii referitoare la paza si ordinea din cadrul organizatiei. • asigurarea instruirii pe linie de Protectia Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor a personalului de paza si a muncitorilor necalificati din cadrul departamentului administrativ. instrumente. • inlocuirea secretarei in timpul concediului de odihna si zilnic. . intretinere. Unelte. scanner. la solicitarile organelor de politie. • munca de birou. etc. protocol • si/sau titulatura altor posturi din cadrul organizatiei care sunt subordonate acestui post • de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii de colaborare Program de lucru: • 8 ore/zi.

-capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice. dispus la colaborare) Relatii ierarhice este subordonat Directorului General. in scris. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. -are in subordine personalul compartimentului economic Functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. contabilitatea trezoreriei. -raspunde de consemnarea corecta si la timp. receptivitate. . in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere. -asigura. organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii. precum si persoanele care exercita acest control. -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. veniturilor si rezultatelor. indruma. pe parcursul functionarii sale. contabilitatea tertilor. contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare. contabilitatea cheltuielilor. in momentul efectuarii ei. necompensarii). cel putin odata pe an. stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. seriozitate. -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei. independentei exercitiului. contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale. capacitate de analiza si sinteza). Atributii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele. birourile si alte entitati functionale. contabilitatea stocurilor. in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil.2)CONTABIL SEF Cerinte: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. financiare si sociale. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. contabilitatea imobilizarilor. competente si responsabilitati: -organizeaza. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. permanentei metodelor. -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate. spirit de echipa (sincer. conduce. -capacitate de a prelucra informatiile. semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea. tenacitate. intangibilitatii bilantului de deschidere. continuitatii activitatii. cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile. -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii. memorie. -corectitudine. prenumele si functia celui care il intocmeste.

-reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare.-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil. -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor. prin numarare faptica. pe linie economica si financiar-contabila. efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita. material si penal. analize de sistem. -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului. decontari. pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor. -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare. -Incaseaza sumele de bani de la clienti. de urmarire. . de regulamentul de aplicare a acesteia. -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale. a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar. in prezenta acestora. la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. cel putin lunar si inopinant controlul casieriei. 3) CASIER Relatii ierarhice: Este subordonat contabilului sef si directorului economic(de la caz la caz) Sarcini si atributii de serviciu: Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului. -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora. -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc. -raspunde de respectarea disciplinei de casa. tehnica de calcul. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora. precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. bilant. evidenta. cheltuieli-venituri. -raspunde de evidenta formularelor cu regim special. -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative. -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului. -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant. civil. -raspunde disciplinar. -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor. -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza. conform facturilor intocmite.

stersaturi sau taieturi. agenti de livrare. etc. daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. directori. -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite.-Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti . urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar. in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef director. pe baza borderouluimonetar. -Primeste de la predatori si verifica numerarul. pe baza de semnatura . conform legislatiei in vigoare. daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei. pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii. -Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca. care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor. impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca). din gresala. iar daca se fac totusi. impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. Nu elibereaza alt chitantier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitantierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua urmatoare. plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi. indiferent de functia pe care o detine. preluind cotorul celui anterior. pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate. monetarele si chitantele. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. -Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile. -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi.) chitantiere . suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. inspectorii de vinzari. in contul unitatii. -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse . -Respecta conditiile conducerii in ceea ce priveste conditiile de livrare. -La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila. -Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa. SE INTERZICE: -Primirea de file CEC necompletate cu toate datele cerute de formular sau cu corecturi sau . evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine. -Respecta plafonul de casa. -Respecta cu strictete procedurile de lucru.

6.stersaturi. calitati. hotarare. 13. Nerespectarea prevederilor de mai sus. a normelor legale in vigoare si a celor ce vor apare si se vor aplica in timpul exercitarii functiei. atrag dupa sine raspunderea materiala disciplinara sau penala. pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala. 9. 5. care sa ateste efectuarea respectivei operatiuni. Vizeaza cererile de concediu ale angajatilor din subordinea sa. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile. INTERNET EXPLORER. corectitudine. OUTLOOK EXPRESS Abilitati. cu scopul de a impiedica verificarea financiar-contabila. -Distrugerea actelor contabile sau a altor documente. aptitudini necesare: receptivitate. 16. 4) DIRECTOR ECONOMIC (121020) Compartimentul: CONSILIU DE ADMINISTRATIE Nivelul postului: CONDUCERE Cerintele privind ocuparea postului: Pregatirea de specialitate: STUDII SUPERIOARE Cunostinte operare PC: WINDOWS. a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijoace de stocare a datelor. promptitudine Atributii: 1. de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic platile de efectuat. 8. -Si se pedepseste conform prevederilor legale fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale. Verifica si semneaza seturile de documente pentru banci. Reprezinta societatea laturi de seful ierarhic in cazul contractelor incheiate de aceasta. Verifica si semneaza jurnalele de TVA si decontul de TVA. 12. dupa caz. potrivit atributiilor ce-i revin. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. Verifica si supervizeaza activitatea anagajatilor din subordinea sa. Verifica si semneaza statele de salarii si declaratii depuse pe baza acestora. Verifica si semneaza deconturile de cheltuieli. in intregime sau in parte veniturile realizate ori de a inregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic asupra avansurilor spre decontare de acordat. 3. Reprezinta societatea in cazul controalelor financiare. Verifica si semneaza stabilirea impozitelor si contributiilor de plata si declaratiile privind impozitul pe profit. -Intocmirea documentelor primare necorespunzatoare sau incomplete ori acceptarea unor astfel de documente. 7. 14. Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile. fara a se elibera pe loc documentul justificativ. -Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat . 15. 2. 11. seriozitate. -Incasarea si introducerea in gestiune de sume in numerar sau orice alte bunuri sau valori de la persoane fizice sau juridice. evidenta privind bonurile de masa. Verifica si semneaza pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale. 4. Verifica si semneaza impreuna cu seful ierarhic orice alte documente care sunt emise de societate. RELATII DE SERVICIU: a) ierarhice: -Este subordonat Directorului General -este conducatorul Departamentului Financiar-Contabilitate B) de colaborare: . 10. de deplasari externe. calm. MS OFFICE.

d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului.. dupa caz. Pentru realizarea unei sarcini de munca .. 3)raspunde de sculele . c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor....... 14)In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment .. RESPONSABILITATI : Electricianul pentru executarea lucrarii este necesar sa faca lucrari pregatitoare .. 9)Verifica integritatea izolatiei . utilajele. la care urmeaza sa lucreze.uneltele etc. 13)Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune.. c)functionale : -cu personalul din cadrul departamentelor comerciale. 16)Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate. lucrari ajutatoare si lucrarile propriu-zise.daca lucrarea de executat presupune schele.-cu Managerii Zona.P. 2)face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii. 8)Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii.. 17)Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc. CERINTE : Calificare si autorizatie specifica .starea carcaselor.dispozitivele. 11)Verifica echipamentul de protectia muncii.M.dupa cum urmeaza : 1) isi insuseste precis ce operatie are de manuit ..ori manuire de lucru are de indeplinit.. B) Raspunde de respectarea legalitatii.... in limita competentelor stabilita de fisa postului Are delegata competenta de sef de echipa incepand cu data de .G. 18)Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale . 6)Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit. 4)Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie .. 5) Electrician SCOPUL POSTULUI : Asigura executarea lucrarilor incredintate .. 5)Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra. 7)Delimiteaza corespunzator conform N. 10)Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant.. electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu.are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport.. faza . 15)Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant.pentru realizarea scopului procesului de munca..daca lucrarea este la inaltime.aparatele. 12)Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru... resurse umane d) de reprezentare : -cu tertii COMPETENTA POSTULUI SI LIMITELE DE ACTIUNE: a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor.Raspunde de buna executare a lucrarilor catre beneficiarii societatii alaturi de echipa pe care o coordoneaza.... administrativ...ingradirilor....pe care le are in primire . zona de lucru..

..procedurala sau organizatorica...dupa caz.. 20)Examineaza legalitatea... 19) Formuleaza pentru uzul conducerii SC.metodologica.. 26)In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii..... 25)Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate ..identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.... atunci cand situatia o impune. 22)Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii.. intretinerea utilajelor etc... legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei.iar pe aceste baze. 23)Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului.. trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica.. 24)Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces..... 21)Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare . functionarea macaralelor care ridica materiale.....regularitatea si conformitatea operatiunilor.privind transporturile . 27)Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar .propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati.. SRL observatii si propuneri de natura legislativa.........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->