P. 1
a Unei Firme Si Fisa Postului

a Unei Firme Si Fisa Postului

|Views: 1,215|Likes:
Published by Eea Andreea

More info:

Published by: Eea Andreea on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Organigrama unei firme

Reprezentarea grafică a structurii de conducere este denumită organigramă. Organigrama, ca reprezentare grafică a structurii de conducere a unei întreprinderi are ca obiectiv punerea în evidenţă a: -funcţiilor, a întinderii lor şi a repartizării între diferite servicii operaţionale a funcţiilor; -responsabilităţilor serviciilor cu nivelul lor ierarhic, numele şi întinderea autorităţii; -relaţiilor (legăturilor) serviciilor care pot fi ierarhice sau funcţionale. În raport de modul lor de construcţie, organigramele pot fi rectangulare (verticale sau orizontale) şi circulare

A.G.A. Comisia de cenzori C.A. C.D. 1 Director

1 P S1

Director tehnic S2 A

1

Director comercial D

1 F

Director economic, contabil şef C

Organigrama verticală

Organigramele verticale în raport de numărul de subordonaţi ce revin unui conducător pot fi: -organigrame de tip grilă;

1 Subaltern 2 1 Subaltern 3 Organigramă de tip grilă Organigramele de tip evantai se caracterizează prin aceea că managerului îi revin un număr mic de subordonaţi. deşi nu este răspândită.-organigrame de tip evantai. prezintă următoarele avantaje faţă de reprezentarea verticală: -respectă sensul normal de scriere şi citire de la stânga la dreapta. -ilustrează clar diferitele niveluri de organizare. . iar numărul nivelurilor ierarhice este mai mare de două 1 Subaltern 1 1 Conducător 1 Subordonat 1 1 Subaltern 4 1 Subordonat 2 Comp 3 1 Conducător Comp 1 Comp 2 Comp 4 Organigramă de tip evantai Organigrama orizontală.

. Se poate utiliza în mod deosebit pentru întreprinderile cu un grad mic de organizare. Adj. Comercial Comp. Tehnic Comp. 3 A.D.-indică lungimea relativă a competenţei ierarhice. -este mai simplă şi mai compactă. redând sugestiv complexitatea structurii de conducere. 2 Comp. Comp 3 1 Director Comp. Adj. 1 Dir. 1 C. 1 C. ec. Contabil şef Dir. Adj. 2 Comp. 1 1 Nivel 1 Dir.A. Comp.A. Nivelurile ierarhice ale acestui tip de organigramă sunt ordonate de la stânga la dreapta în sensul descrescător al importanţei lor. 3 Organigrama orizontală Organigrama circulară nu prezintă avantaje deosebite fiind incomodă sub toate aspectele. Nivel 3 Nivel 2 Comp. 2 1 Comp.G.

organigrama întreprinderii. atribuţiile. descrierea detaliată a legăturilor din cadrul structurii. organ şi funcţie de conducere.Organigrama circulară Organigrama circulară Fisa postului Pentru ca unitatea să aplice structura de conducere proiectată este necesar să se asigure completarea structurii cu personal corespunzător. reprezintă regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii. promovarea şi perfecţionarea personalului. orientarea celor care se ocupă cu recrutarea. alături de alte precizări. Angajaţii trebuie să cunoască bine rolul lor. cunoaşterea şi utilizarea celor mai adecvate metode de evaluare a complexităţii lucrărilor şi de determinare a consumului de muncă etc. organismele care alcătuiesc întreprinderea. sarcinile şi răspunderile care revin fiecărui compartiment de muncă. legăturile şi sarcinile pe care le au de îndeplinit şi o serie de date privind întreaga unitate din care fac parte. prin care se stabileşte forma de organizare şi conducere a unităţii. a legăturilor şi cerinţelor ce se cer a fi îndeplinite . Toate acestea cuprinse într-un document normativ. Structura şi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare se referă la următoarele: . Necesitatea cuprinderii într-un document a tuturor acestor probleme ajută la cunoaşterea de către fiecare persoană a sarcinilor sale.

organe). Conducerea curentă (atribuţii. competenţe şi responsabilităţi ale conducătorului unităţii şi adjuncţilor săi. subordonare ierarhică. unităţile subordonate. Dispoziţii finale: modul şi durata de aprobare şi intrare în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare. consiliile.  circuitele şi fluxurile operaţionale ale acţiunilor executate. organigramele unităţii (ca anexă). pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare şef. diagramele de relaţii între compartimentele care colaborează. Conducerea unităţii: conducerea participativă (organismele de conducere participativă). ramurii şi obiectului de activitate etc. regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii trebuie să mai precizeze următoarele elemente principale: conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a posturilor. Structura organizatorică: compartimentele de muncă şi relaţiile dintre acestea. componenţa organelor de conducere participativă. cu înscriere în fişa postului. delegările de autoritate stabilite. dispoziţii privind corelarea prevederilor regulamentului cu a altor documente cu caracter normativ din unitatea respectivă.. comisiile şi alte organe care funcţionează în cadrul unităţii. atribuţiile compartimentelor. statutul juridic al unităţii şi regimul său de finanţare. principalele organe cu care colaborează la îndeplinirea atribuţiilor sale). legăturile existente între elementele structurii (posturi. lista documentelor principale ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment şi fişele posturilor. precizarea domeniului. .Organizarea unităţii: dispoziţii generale (actul normativ de înfiinţare. ordinea ierarhică a acestora. numirea. lista compartimentelor coordonate). Având în vedere aceste considerente. obligativitatea cunoaşterii şi dispoziţii privind difuzarea acestuia. principalele funcţiuni ale componentelor fiecărui organism al întreprinderii. modul de funcţionare a organelor de conducere participativă. competenţe şi responsabilităţi concretizate la nivelul organelor de conducere participativă. Atribuţii şi sarcini: atribuţiile unităţii şi detalierea obiectelor de activitate. cazurile şi modalităţile de creare a unor compartimente temporare. alegerea sau revocarea membrilor. adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie. modalitatea de completare şi modificare. mecanismul de menţinere în actualitate a prevederilor. atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a autorităţii.

trebuind însă să se ţină seama şi de măsurile (efective curente) de conducere propriuzisă. la nivelul întreprinderilor şi organizaţiilor economice. potrivit atribuţiilor ce le revin. măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai bune condiţii de muncă. precum şi la instituţii: directorul sau conducătorul unităţii. • intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia firmei pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari. cei care organizează.în urma difuzării şi cunoaşterii de către tot personalul .precum şi şefii fermelor şi echipelor. • avizarea si supervizarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale. • asigurarea cazarii si protocolului delegatiilor venite in organizatie. intretinere. controlează şi conduc procesul de muncă. Existenţa în cadrul întreprinderii a unui regulament de organizare şi funcţionare . sectoarelor.De asemenea. curatenie. avizarea acestuia si a actelor aferente. de evacuare. • aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite. • asigurarea aplicarii prevederilor legale referitoare la confectionarea stampilelor. tehnicieni sau maiştri . coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ (paza.constituie un sprijin în obţinerea unor rezultate superioare. a prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si alte reparatii necesare la firma.ingineri. conducătorii organizaţiilor economice vor stabili. odată cu măsurile de realizare a planului de producţie sau a sarcinilor de serviciu. atelierelor . protocol). după cum urmează:   la locul de muncă: şefii secţiilor. • intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru muncitorii necalificati si personalul de paza din cadrul biroului Administrativ. de depozitare si de predare a acestora spre valorificare. • intocmirea planului de paza. folosirea si . 1)SA DE POST RESPONSABIL ADMINISTRATIV Titulatura postului: responsabil administrativ Departamentul: administrativ Atributii si responsabilitati: • planificarea. Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţie a muncii o au.

• posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale – se completeaza doar daca este cazul.). Posibilitati de promovare: • in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare). echipament de lucru: • instrumente specifice muncii de birou (computer. instrumente. la solicitarile organelor de politie. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior de supraordonare: personal paza. Conditii de munca: • obisnuite. curatenie. fax. protocol • si/sau titulatura altor posturi din cadrul organizatiei care sunt subordonate acestui post • de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii de colaborare Program de lucru: • 8 ore/zi. • asigurarea instruirii pe linie de Protectia Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor a personalului de paza si a muncitorilor necalificati din cadrul departamentului administrativ. • oferirea de informatii referitoare la paza si ordinea din cadrul organizatiei. intretinere. xerox. 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei). • transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. etc. • munca de birou. . pe perioadele in care aceasta ridica corespondenta de la posta. • inlocuirea secretarei in timpul concediului de odihna si zilnic. imprimanta. scanner. • deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare).evidenta stampilelor. Unelte.

-organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv. -raspunde de consemnarea corecta si la timp. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate. seriozitate. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare. indruma. contabilitatea imobilizarilor. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele. tenacitate. in momentul efectuarii ei. pe parcursul functionarii sale. contabilitatea tertilor. contabilitatea trezoreriei. financiare si sociale. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. continuitatii activitatii. intangibilitatii bilantului de deschidere. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale. -are in subordine personalul compartimentului economic Functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. competente si responsabilitati: -organizeaza. -asigura. stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv. . capacitate de analiza si sinteza). precum si persoanele care exercita acest control. spirit de echipa (sincer. conduce. -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital.2)CONTABIL SEF Cerinte: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. prenumele si functia celui care il intocmeste. memorie. independentei exercitiului. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice. controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere. dispus la colaborare) Relatii ierarhice este subordonat Directorului General. receptivitate. cel putin odata pe an. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. -capacitate de a prelucra informatiile. Atributii. veniturilor si rezultatelor. permanentei metodelor. -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. necompensarii). organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii. -corectitudine. -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea. in scris. -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. contabilitatea stocurilor. contabilitatea cheltuielilor. -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii. cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile. birourile si alte entitati functionale.

bilant. precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. tehnica de calcul. pe linie economica si financiar-contabila. . -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului. atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora. -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale. -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor. -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului. -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare. de regulamentul de aplicare a acesteia. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului. -raspunde de evidenta formularelor cu regim special. -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor. cel putin lunar si inopinant controlul casieriei. evidenta.-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil. -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc. decontari. cheltuieli-venituri. 3) CASIER Relatii ierarhice: Este subordonat contabilului sef si directorului economic(de la caz la caz) Sarcini si atributii de serviciu: Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. in prezenta acestora. -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni. -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare. conform facturilor intocmite. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. de urmarire. -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative. pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor. -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant. a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar. -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora. efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita. -Incaseaza sumele de bani de la clienti. -raspunde de respectarea disciplinei de casa. material si penal. analize de sistem. la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. civil. prin numarare faptica. -raspunde disciplinar.

-Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa. care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor. -Respecta cu strictete procedurile de lucru. daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei. preluind cotorul celui anterior. stersaturi sau taieturi. iar daca se fac totusi. pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate. monetarele si chitantele. inspectorii de vinzari. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii. suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi. impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. -Primeste de la predatori si verifica numerarul. SE INTERZICE: -Primirea de file CEC necompletate cu toate datele cerute de formular sau cu corecturi sau . in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile. directori. -Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile. impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca). agenti de livrare. din gresala. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat. in contul unitatii. -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse . evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine. pe baza de semnatura . -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. -Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca. conform legislatiei in vigoare. pe baza borderouluimonetar. urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar. daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. -Respecta conditiile conducerii in ceea ce priveste conditiile de livrare. etc. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef director. -La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila. plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi. indiferent de functia pe care o detine.) chitantiere .-Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti . pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii. -Respecta plafonul de casa. Nu elibereaza alt chitantier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitantierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua urmatoare.

Verifica si semneaza pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale. Verifica si semneaza impreuna cu seful ierarhic orice alte documente care sunt emise de societate. Reprezinta societatea in cazul controalelor financiare. 9. 6. 11. 8. aptitudini necesare: receptivitate. care sa ateste efectuarea respectivei operatiuni. 4. Verifica si semneaza stabilirea impozitelor si contributiilor de plata si declaratiile privind impozitul pe profit. de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor. 13. Verifica si supervizeaza activitatea anagajatilor din subordinea sa. 7. pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala. -Intocmirea documentelor primare necorespunzatoare sau incomplete ori acceptarea unor astfel de documente. a normelor legale in vigoare si a celor ce vor apare si se vor aplica in timpul exercitarii functiei. 2. de deplasari externe. Verifica si semneaza statele de salarii si declaratii depuse pe baza acestora. 16. cu scopul de a impiedica verificarea financiar-contabila. Reprezinta societatea laturi de seful ierarhic in cazul contractelor incheiate de aceasta. Verifica si semneaza deconturile de cheltuieli. -Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat . Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic platile de efectuat. 14. corectitudine. dupa caz. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. hotarare. 4) DIRECTOR ECONOMIC (121020) Compartimentul: CONSILIU DE ADMINISTRATIE Nivelul postului: CONDUCERE Cerintele privind ocuparea postului: Pregatirea de specialitate: STUDII SUPERIOARE Cunostinte operare PC: WINDOWS. 12.stersaturi. a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijoace de stocare a datelor. Nerespectarea prevederilor de mai sus. -Distrugerea actelor contabile sau a altor documente. MS OFFICE. promptitudine Atributii: 1. 10. calm. OUTLOOK EXPRESS Abilitati. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic asupra avansurilor spre decontare de acordat. in intregime sau in parte veniturile realizate ori de a inregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. INTERNET EXPLORER. Verifica si semneaza seturile de documente pentru banci. 15. -Incasarea si introducerea in gestiune de sume in numerar sau orice alte bunuri sau valori de la persoane fizice sau juridice. Verifica si semneaza jurnalele de TVA si decontul de TVA. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile. fara a se elibera pe loc documentul justificativ. evidenta privind bonurile de masa. calitati. seriozitate. atrag dupa sine raspunderea materiala disciplinara sau penala. Vizeaza cererile de concediu ale angajatilor din subordinea sa. 3. RELATII DE SERVICIU: a) ierarhice: -Este subordonat Directorului General -este conducatorul Departamentului Financiar-Contabilitate B) de colaborare: . potrivit atributiilor ce-i revin. 5. Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile. -Si se pedepseste conform prevederilor legale fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale.

6)Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit.. 7)Delimiteaza corespunzator conform N..P. B) Raspunde de respectarea legalitatii.. c)functionale : -cu personalul din cadrul departamentelor comerciale...daca lucrarea de executat presupune schele... 2)face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii. d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului. 14)In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment . dupa caz. 18)Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale ... in limita competentelor stabilita de fisa postului Are delegata competenta de sef de echipa incepand cu data de ..-cu Managerii Zona. 8)Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii.G. 11)Verifica echipamentul de protectia muncii. utilajele. RESPONSABILITATI : Electricianul pentru executarea lucrarii este necesar sa faca lucrari pregatitoare . c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor.... faza . 15)Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant......starea carcaselor.are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport. 4)Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie .. 5)Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra. 5) Electrician SCOPUL POSTULUI : Asigura executarea lucrarilor incredintate ..uneltele etc. administrativ. 3)raspunde de sculele . lucrari ajutatoare si lucrarile propriu-zise... zona de lucru.ori manuire de lucru are de indeplinit..pentru realizarea scopului procesului de munca. electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu.daca lucrarea este la inaltime.Raspunde de buna executare a lucrarilor catre beneficiarii societatii alaturi de echipa pe care o coordoneaza. 12)Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru.M. 13)Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune. la care urmeaza sa lucreze...ingradirilor. 9)Verifica integritatea izolatiei .dupa cum urmeaza : 1) isi insuseste precis ce operatie are de manuit . 16)Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate. 10)Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant....pe care le are in primire .aparatele. CERINTE : Calificare si autorizatie specifica .. 17)Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc.dispozitivele..... resurse umane d) de reprezentare : -cu tertii COMPETENTA POSTULUI SI LIMITELE DE ACTIUNE: a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor. Pentru realizarea unei sarcini de munca .

.. intretinerea utilajelor etc.....dupa caz.. legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei.iar pe aceste baze.. 21)Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare ..procedurala sau organizatorica.... 22)Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii. 23)Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului..metodologica......regularitatea si conformitatea operatiunilor.. SRL observatii si propuneri de natura legislativa. functionarea macaralelor care ridica materiale.identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.......... 25)Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate . 19) Formuleaza pentru uzul conducerii SC.... 24)Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces. 20)Examineaza legalitatea...propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati.. atunci cand situatia o impune... 26)In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii.privind transporturile . 27)Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar .. trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->