P. 1
01_Teorii Moderne Ale Comunicarii Sem. I

01_Teorii Moderne Ale Comunicarii Sem. I

|Views: 294|Likes:
Published by carbasdumitru

More info:

Published by: carbasdumitru on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

TEORII MODERNE ALE COMUNICĂRII

Tematica prelegerilor
1. Noţiunea de comunicare; Ce este comunicarea? Teoriile comunicării. 2. Comunicare şi interacţiune. Comunicarea nonverbală. 3. Kinezică şi proxemică. 4. Ascultarea şi autodezvoltarea. 5. Comunicarea verbală. 6. Comunicarea intrapersonală şi interpersonală. 7. Comunicarea directă şi comunicarea mediată; Comunicarea şi biserica. 8. Structura procesului de comunicare. 9. Limba ca sistem. 10. Modele ale comunicării. 11. Forme de comunicare. 12. Perspectiva tehnologică şi cea a teoriei informaţiei asupra comunicării. 13. Perspectiva lingvistică asupra comunicării. 14. Perspectiva psihologică asupra comunicării. 15. Perspectiva sociologică asupra comunicării. 16. Comunicarea persuasivă şi propaganda. 17. Teoriile funcţionaliste în comunicarea de masă. 18. Antropologia comunicării. 19. Ideologie şi semnificaţii.

1

BIBLIOGRAFIE
J. Cl. ABRIC, Psihologia comunicării –Teorii şi metode, Polirom, Iaşi, 2002. J. ALEXANDER, St. SEIDMAN (coordonatori) Cultură şi societate – Dezbateri contemporane, Institutul European, Iaşi, 2001. R. BARTHES, Mitologii, Institutul European, Iaşi, 1997. Ch. BAYLON, X. Mignot, Comunicarea, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000. I. CHIŞU, Introducere în mass media, România de Mâine, Bucureşti, 2002. C., BECIU, Comunicarea politică, Editura Comunicare. ro., Bucureşti, 2002. P. BERGHER, Th. LUCKMAN, Construirea socială a realităţii, Univers, Bucureşti, 1999. D. BOUGNOUX, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, Iaşi, 2000. Şt. BUZĂRNESCU, Istoria doctrinelor sociologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995. J. CAUNE, Cultura şi comunicarea, Cartea Românească, Bucureşti, 2001. N. CHOMSKY, Reflexions on language, RRandom House, New York, 1975. C. COMAN, Relaţiile publice şi mass media, Polirom, Iaşi, 2000. D. COMLOŞAN, M. BORCHIN, Dicţionar de comunicare (lingvistică şi literară), Excelsior Art, Timişoara, 2002. I. COTEANU, L. WALD (coordonatori), Semantica şi semiotica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. V. S. DÂNCU, Comunicarea simbolică –Arhitectura discursului publicitar, Dacia, Cluj,1999. M. De FLEUR, S. BALL-ROCHEACH, Teorii ale comunicării de masă, Polirom, Iaşi,1999. P. DOBRESCU, A. BÂRGĂOANU, Puterea fără contraputere, All, Bucureşti, 2002. I. DRĂGAN, Paradigme ale comunicării de masă, Şansa, Bucureşti, 1996. St. DUCK, J. MUNDY, Relaţiile interpesonale – A gândi, a simţi a interacţiona, Polirom, Iaşi, 1990. P.FLICHY, O istorie a comunicării moderne. Spaţiu public şi viaţă privată, Polirom, Iaşi, 1999. J. HABERMAS, Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă, All, Bucureşti, 2000. Roman, JAKOBSON, Essais de linguistique générale, Paris, 1963. J.N. JEANNERY, O istorie a mijloacelor de comunicare de la origini până astăzi, Editura Institutului Europan, Iaşi, 1997. Valentina MARINESCU, Introducere în Teoria comunicării, principii, modele, aplicaţii, Tritonic, Bucureşti, 2003. J. MARTINET, Clefs pour la sémiologie, Seghers, Paris, 1987. Armand MATTELART, Michèle MATTELART, Istoria teoriilor comunicării, Polirom, Iaşi, 2001. D., McQUALL, Comunicarea, Editura Institutului Europan, Iaşi, 1999. D., McQUALL, S. WINDAHL, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, Editura Comunicare.ro., Bucureşti, 2001.. B. NIEGE, Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iaşi, 2000. T., O'SULLIVAN, J. HERTLEY, D. SAUDERS, M. MONTGOMERY, J. FISKE, Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale, Polirom, Iaşi, 2001. D. POP, Introuicere în teoria media, Dacia, Cluj, 2002. Fl.C. RUS, Introducere în ştiinţa comunicării şi a realaţiilor publice, Editura Institutului European, Iaşi, 2002. Ferdinand de SAUSSURE, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iaşi, 1998. L. SFEZ, O critică a comunicării, Editura Comunicare.ro., Bucureşti, 2002. L. ŞOITU, Pedagogia comunicării, Editura Institutului European, Iaşi, 2001.

2

V.TRAN, I. STĂNCIUGELU, Teoria comunicării, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 2001. J.J. Van CUILENBURG, O. SCHOLTEN, G.W. NOMEN, Ştiinţa comunicării, Humanitas, Bucureşti, 2000.. *** Teorii ale limbajului –Teorii ale învăţării. Dezbaterea dintre J. Plaget şi N. Chomsky, Editura Politică, Bucureşti, 1998. Fiecare din aceste studii aduce şi o bibliografie străină, mai ales în limbile engleză, franceză, italiană şi spaniolă.

3

în DN mai citim şi aceste precizări „contact. conceptuală a realităţii obiective” sau DN „reflectare sistematică. teoria etichetării. teoria conspiraţiei. Nu se ştie exact de când se foloseşte acest termen în limba română. în informatică etc. teoria traducerii.. Să lămurim sensul termenilor folosiţi: teorie şi comunicare. cea mai veche atestare (până în prezent) este din secolul al XIV-lea cu sensul de „a fi în relaţie. Comunicarea este o alegere între două alternative. teoria comutării precum şi teoria comunicării (spre deosebire de teoriile matematice sau fizice). Peste două secole apare şi sensul de „a transmite” CE ESTE COMUNICAREA? Specialiştii nu au ajuns la unison în privinţa definiţiei comunicării. a informa. Astfel nemotivate sunt sintagmele: teoria literaturii. a pune în comun”. (Marinescu. teoria informaţiei. alţii 75.8) Au fost formulate câteva definiţii aproape general valabile pentru majoritatea ştiinţelor umaniste: Comunicarea este procesul de transmitere şi de receptare. de idei. ca atare. privind unele domenii ale realităţii obiective sau ale conştiinţei sociale” şi 2. teoria cunoaşterii. a da de ştire. Este vorbă despre procedeele. circular sau interactiv. legătură” ceea ce completează sensul comunicării in disciplina noastră.. teoria reflectării. de ipoteze care dau explicaţia unor fenomene”) Prin urmare noi vom folosi terminologia artificial stabilită de literatura de specialitate dar nu vom insista a dovedi dacă Teoria comunicării este sau nu o teorie în sensul consacrat al termenului. Comunicarea este un proces linear. relaţie.. tipurile de comunicare. 64 sau doar 15 tipuri generale de definiţii de comunicare în filozofie.. teoria psihanalitică. a spune. metodele. Introducere.Prelegerile de faţă sunt rezultatul lecturii noastre a studiilor de specialitate publicate la noi în ţară şi în străinătate şi menţionate în Bibliografia anexată. în sociologie. nu pot fi publicate sau multiplicate. Ele constituie doar un modest punct de plecare pentru cei ce doresc să se dedice problemelor legate de cercetarea Teoriilor comunicării [ I ] NOŢIUNEA DE COMUNICARE 1. ansamblul de cunoştinţe. în psihologie. Ele nu sunt rezultatul cercetărilor noastre şi. Există o serie de dihotomii ale tipurilor de comunicare: 4 . Noţiunea de comunicare DEX „acţiunea de a comunica şi rezultatul ei deci de la „a face cunoscut. Comunicarea este efectul sau cauza unei mulţimi de relaţii sociale şi structuri intenţionale. a înştiinţa. a vorbi cu . Unii au identificat chiar 126 de asemenea definiţii. în biologie. generalizată a unui ansamblu de cunoştinţe şi de idei. teoria dependenţei. Folosirea cuvântului teorie devine total nemotivată în contextele în care nu se poate dovedi că avem de a face cu o teorie. ansamblu de principii care servesc ca îndrumător în practică. ele nu se pot coagula într-o teorie care devine general valabilă cu mici excepţii ce întăresc regula (DEX „Categorie filozofică desemnând reflectarea abstractă. în contact cu…. a se pune în legătură. a fi în legătură cu …” .

omul trece printr-o serie de faze sau stadii: stadiul reflexelor (până la un an) . b) Comunicare umană: Printre elementele psihice care premerg gândirea şi fac legătură cu lumea animală putem aminti: senzaţia ( constă într-o imagine primară.- Comunicare umană spre deosebire de Comunicare animală Comunicare directă spre deosebire de Comunicare mediată Comunicare unidirecţională spre deosebire de Comunicare bidirecţională Pentru discuţia noastră cele mai importante sunt cele două tipuri de comunicare: a) Comunicare animală de care se ocupă etologia care analizează o serie de modalităţi de comunicare ale animalelor: . interpretarea şi manipularea) şi reprezentarea –acest proces începe la finalul celui de al doilea an de viaţă. diferenţierea obiectului.Comunicare sonoră .stadiul percepţiei organizate (2-4 ani) .mijlocie (zile) . Comunicarea verbală are la bază un limbaj care poate fi de mai multe feluri: .Comunicare chimică ( glandele cu secreţie exterioară) .Comunicare tactilă (atingere) .de durată (luni.Comunicare gestuală . identificarea obiectului.limbaj oral (spre deosebire de limbaj corporal) .stadiul inteligenţei intuitive (5-6 ani) .limbaj exterior – cu altul (spre deosebire de limbaj interior – cu sine însuşi) 5 .imediată (1-2 minute) .Comunicare cromatică (culoare) . Memoria psihică poate fi: primară (secundară sau verbală). Comunicarea umană poate fi verbală sau nonverbală. ani).limbaj oral (spre deosebire de limbaj scris) . Comunicarea umană are la bază memoria psihică a omului care reprezintă altceva decât memoria biologică bazată pe recunoaştere şi condiţionată de percepţii şi senzaţii.Comunicare luminoasă.stadiul inteligenţei abstract-reflexive (14-18 ani) Macro-operaţii specifice gândirii umane: abstractizarea generalizarea sistematizarea analogia .stadiul deprinderilor motorii (1-2 ani) .stadiul inteligenţei senzoro. spontană (deliberată sau spontană).stadiul inteligenţei concrete (6-14 ani) . mecanică (semnificativă sau logică). percepţia (care solicită detaşarea obiectului din contextul lui.motorii (4-5 ani) . Din punct de vedere al comunicării. simplă). Există câteva tipuri de memorie psihică: .

ale unei comunităţi. scrise şi cu un caracter funcţional (au un scop pentru care există) .indivizi aflaţi în grupuri deja prestabilite (familia. Prin societate înţelegem modul organizat de existenţă în sfera fenomenelor vieţii” ceea ce poate fi specific şi unor specii de animale. concepţiilor. modelelor şi a comportării specifice unui grup.Procese psihice (gândirea. bazate pe contacte şi relaţii personale şi care nu au nici un caracter funcţional d) locul indivizilor în ele. Statusul poate fi atribuit (prin calitatea individului de vârstă.Comunicarea umană are la bază procese psihico-sociale complexe: . clasă de elevi etc.un număr de oameni care interacţionează. Socializarea constă în formarea.grupuri secundare – relaţii distanţate. reprezentarea) . Socializarea nu există fără interacţiune iar interacţiunea duce la socializare. semnificaţii. unii cu alţii în conformitate cu modelele stabilite . religios etc. cultural. În stabilirea relaţiei societate-grup-individ se ţine cont de rolul şi de statusul unui individ. Interacţiunea socială este o relaţie fizică sau verbală unidirecţionată sau bidirecţionată între indivizi prin care elementele de relaţie se influenţează reciproc. adaptarea şi integrarea socială a persoanei prin asimilarea valorilor. cu caracter mai puţin sau deloc personal b) mărime: . formale. Rolul presupune punerea în act a drepturilor şi datoriilor prevăzute de statusuri. .grupuri formale – mici spontane. TEORIILE COMUNICĂRI 6 .grupuri formale –mari . economic.grupuri de referinţă . Statusul unui individ este poziţia ocupată de o persoană sau de un grup în societate.grupuri mici .Procese sociale (coduri.).grupuri mari c) gradul de organizare interioară: . norme şi reguli).”.cu relaţii între membrii reglementate. de indivizi şi de grupuri din sistemul social. afectul. Un individ poate să facă parte concomitent din diferite grupuri sociale. .grupuri medii . Comunitatea umană este un fapt social. denumite „grupuri sociale”. De aceea trebuie făcută precizarea că „societatea umană se bazează pe structuri organizate din punct de vedere politic.grupuri de apartenenţă . Relaţia societate – individ este mediată de forme de asociere umană mai mici. accidental sau regulat.grupuri primare .faţă în faţă. de sex) sau dobândit – adică obţinut de un individ în urma eforturilor personale în acest sens. Aceste grupuri se diferenţiază în funcţie de: a) structura lor: . contractuale. Rolurile sociale sunt învăţate prin socializarea individului.

propaganda este mai economică decât violenţa. analiza mijloacelor de comunicare sau a suporturilor. Focarul acestui proiect este Şcoala de la Chicago. Prin năvala mulţimilor în oraşe apare problematica societăţii de masă. perfecţionare. metafizică sau abstractă. Oraşul este socotit drept laborator social de aici porneşte totul. De aici se ajunge la tehnologia riscului care se implică în gestionarea asigurărilor pentru viaţă. Privilegiate au fost analiza efectelor şi analiza conţinutului. în care istoria este concepută ca succesiune a trei stări sau vârste: teologică sau fictivă. Acum apare şi psihologia mulţimilor sau psihologia colectivă cercetată separat de psihologia individuală. fără nici o dificultate că. Fără nici o teorie a comunicării. de la telegraf şi telefon la cinema. analiza audiţiei. tehnicile de comunicare. [ II ] COMUNICARE ŞI INTERACŢIUNE 7 . Aşa apare concepţia biologică a istoriei. despre istoria lor. Anii '40 aduc consacrarea unui alt curent Mass Comunication Research care răspunde cererilor formulate de gestionarii mijloacelor de comunicare în masă. El duce la conceptul de „diviziunea muncii mentale”. omogenitate. pozitivă sau ştiinţifică. de fapt. Diviziunea muncii este combinată cu noţiunile de dezvoltare. realizarea unei serii întregi de analize: analiza controlului. Astfel „diviziunea muncii” este considerată drept „un prim pas teoretic”. corupţia sau alte tehnici de guvernare de acest fel. analiza conţinutului. nu este vorba despre teorii ale comunicării şi. analiza efectelor. Ea poate fi utilizată atât în scopuri pozitive cât şi în scopuri negative.În literatura de specialitate au apărut studii speciale privind Istoria teoriilor comunicării sau Teorii ale comunicării de masă unele traduse şi în limba română (vezi Bibliografia). elemente principale ale comunicării de masă în prezent. Din lectura acestor studii se poate constata. la media. Masa se înfăţişează ca o ameninţare reală aşa încât se justifică instalarea unui dispozitiv de control statistic. Apare o nouă ştiinţă denumită „fizica socială” al cărei unitatea de bază este omul mediu (de condiţie medie). La începutul celui de al doilea deceniu al secolului al XX-lea se pun bazele unei noi ştiinţe sociale. În plus. Totul se reduce la analiza sistemelor de comunicare. au făcut un salt considerabil înainte. pentru riscuri maritime şi incendii. trecând prin radiocomunicaţie. ca absolut necesare. creştere. Studiile de „fiziologie socială” cer o „reorganizare socială” prin „guvernarea oamenilor” şi „administrarea lucrurilor”. Astfel se poate constata că secolul al XIX-lea abundă în discursuri utopice. Dezvoltarea comunicării mass media a impus. diferenţiere şi eterogenitate împrumutate direct din embrinologie. cu atât mai puţin. Mai general. şi nu la teoria comunicării. ea constituie singurul mijloc de a asigura adeziunea maselor. Războiul mediatic continuă şi astăzi pe valenţe nebănuite de informare şi dezinformare. Pentru prima dată mijloacele de comunicare au apărut ca instrumente indispensabile pentru gestionarea opiniilor de către guvern. teoria dezvoltării organismului viu. De acum propaganda însemnă democraţie.

a „agenţilor sociali” iar aceştia. ei constituie „oglinzi” în care el se priveşte. b) Stadiul modelului – un model este luat ca punct de referinţă. mediul social este acela care determină o situaţie socială. Acest schimb de imagini de la „sinele” sau „eul” nostru spre „altul” şi invers se realizează printr-un proces permanent de interacţiune. Copilul nu reproduce mecanic comportamente sociale ci încearcă să-şi stabilească rolul său social prin interacţiuni cu alţii. În procesul acţiunii sociale individul îşi formează o atitudine. poate crea.cuprinde perioada de copilărie când imitaţia celor din jur constituie principalul element al educării copilului. Comunicarea face posibilă interacţiunea. Astfel se constată importanţa primordială a comunicării în evoluţia intelectuală a individului şi a relaţiilor dintre acesta şi societate. pentru moment. La primirea unei informaţii. este influenţată de acea persoană. Comunicarea devine principalul model de realizare al „sinelui”. Interacţiunea socială devine astfel absolut necesară iar comunicarea este principalul vehicul pentru o astfel de interacţiune. Întrucât comunicarea este mijlocul prin care o persoană o influenţează pe alta şi. se reflectă şi se răsfrânge o succesiune de imagini de la lumea socială către el şi de la el spre lume. mai ales producătoare de panică. Acest stadiu se referă la interacţiunea tuturor persoanelor implicate. acţiunea sa capătă o valoare socială. În această fază copilul devine conştient de semnificaţia actelor sale realizate după un anume model preferat de el. pot crea o situaţie socială. comunicarea este adevăratul agent al procesului social. Prin aceasta se declanşează şi procesul de socializare a individului. el învaţă nu numai ce trebuie să facă el ci şi ce trebuie să facă ceilalţi oameni într-un anumit context. o panică reală până la verificarea informaţiei). Procesul de realizare a „sinelui” cunoaşte trei etape legate de evoluţia biologică a individului: a) Stadiul imitaţiei . oamenii îşi potrivesc reciproc acţiunile. Societatea. el devine conştient de activitatea sa reală sau posibilă. Prin valoarea socială se înţelege un act concret sau abstract care are efect asupra întregului grup social. (O alarmă falsă provocată de o informaţie falsă.Oamenii cu care un individ comunică se află în interacţiune cu el. COMUNICAREA NONVERBALĂ Constă în comunicarea dintre oameni prin folosirea altor mijloace decât cele orale. În acest context. la rândul lor. la rândul ei. atitudinea. c) Stadiul relaţiilor generale în care individul învaţă nu numai rolurile proprii dar şi cele ale altora într-o anumită situaţie. 8 . De aici rezultă şi marele rol social al comunicării. Conştientizarea individului capătă semnificaţii pentru întreg grupul social din care individul face parte. Atitudinea unui individ poate determina o anume atitudine a maselor.

la comunicare nonverbală se pune accentul mai mare pe convingere decât pe raţionament. acest cuvânt nu este înregistrat) A. d) Particularizarea culturală a comportamentului nonverbal – în comportamentele nonverbale există şi forme de comunicare determinate genetic cum ar fi expresiile faciale (modul de manifestare a bucuriei. se pretinde acceptarea mesajului exact aşa cum a fost transmis. limbajul surdo-muţilor etc). a fricii. 9 . B. în primul rând. e) Manipulare – această funcţie este legată de cea expresivă. b) Fidelitatea scăzută . mai convingător b) Complementaritatea – simplifică mesajele verbale prin utilizarea complementară a mesajelor nonverbale. orice comportament poate transmite semnificaţii. c) Sincronismul comportamental – în timpul comunicării. întărirea comunicării verbale . emiţătorul şi receptorul aflaţi într-o apreciere reciproc pozitivă. se pune mai mare accent pe aspectul convingător. c) Funcţia expresivităţii – limbajul nonverbal poate fi mai expresiv. Orice obiect. ele sunt mai puţin sistematizate şi depind. comunicarea devine mai expresivă pentru a sensibiliza receptorul. d) Substitutivă – poate înlocui comunicarea verbală (semnele rutiere. Caracteristic însă este faptul că majoritatea comportamentelor nonverbale sunt determinate cultural pentru că în ele există mai puţine reguli. poate îmbunătăţi şi schimba semnificaţia comunicării verbale. Oricărui comportament i se pot atribui semnificaţii inclusiv acela care nu au existat la început. DLR. DEX şi DN.prin fidelitatea unei comunicări se înţelege capacitatea unei comunicări de a transmite mesaje precis definite şi cu referire exactă la anumiţi indivizi sau la anumite situaţii.mesajul transmis verbal devine accentuat. pe gândire. acceptă complementar şi elementele comunicării nonverbale. Elementele componente ale comunicării nonverbale: a) Comportamentul simbolic – acţiuni ce transmit semnificaţii b) Paralimbajul c) Utilizarea simbolică a obiectelor d) Gestionarea spaţiului şi a timpului. ele pot însoţi o comunicare verbală. Comportamentul uman şi întreg spaţiul social sunt pline de semnificaţii. de cultura şi imaginaţia emiţătorului. sunt prezentate informaţii suplimentare faţă de cele oferite prin comunicarea verbală. a supărării).În literatura de specialitate este scris nonverbală sau cu liniuţă non-verbală (în dicţionarele limbii române. întărit. Caracteristicile comunicării nonverbale: a) Comunicabilitate – pentru comunicarea nonverbală este extrem de important contextul folosirii simbolurilor nonverbale pentru că neglijarea acestui element esenţial poate duce la atribuirea unor semnificaţii inexistente sau care diferă de cele intenţionate. Funcţiile comunicării nonverbale: a) Accentuarea. ei nu le acceptă în cazul atitudinii lor reciproc negative încât aici sincronismul comportamental dispare. persuasiv al mesajului. C.

pielea (pigmentarea. 3) Gestionarea spaţiului . manifestări auxiliare limbii propriu-zise. Surpriză Expresia facială imprimă unui mesaj un impact de peste 50%. Prin evitarea privirii un individ doreşte să arate că nu este dispus să i se încalce spaţiul intim. S-au stabilit şase tipuri clasice de expresii faciale: 1. culoarea. 2) Stabilirea relaţiilor sociale – persoana cu un statut superior se uită mai mult în ochii celuilalt. Privirea depinde de context şi este manevrată în funcţie de spaţiul în care ne aflăm. pietre de graniţă. f) Mijlocirea transmiterii semnificaţiilor lumii externe – folosirea unor obiecte poate avea o semnificaţie (prin oferire de flori. ea are o bază genetică. Funcţiile esenţiale ale privirii: 1) Reciprocitatea . Cel care priveşte în ochii celuilalt este mai puternic din două motive: . există şi obiecte-semn care. Tristeţe 6.e) Dependenţa de context .are curajul să se descopere. de regulă interzic ceva: borne. îmbrăcămintea (cu referirea specială la modă).statisticile arată că în cazul comunicării verbale credibilitatea nu depăşeşte 7% iar în cazul celei nonverbale depăşeşte 55% (expresia facială. Mesajele nonverbale pot afecta cele verbale.comunicarea nonverbală are valoare numai într-un anumit context social şi oferă contextul manifestării comunicării verbale. stilul coafurii). g) Credibilitatea . de cadouri se transmit receptorului informaţii despre ceea ce dorim de la el). gesturile emiţătorului în timpul comunicării verbale măresc considerabil impactul unei comunicări). ci doar de ceea ce spui. Există trei tipuri de paralimbaj: a) Elemente cognitive – sunt legate de mijloace lingvistice de comunicare b) Elemente injonctive – includ şi elemente paraligvistice (gesturi. Formele comunicării verbale: I Expresia facială – constituie forma de comunicare nonverbală cea mai dependentă genetic. când sunt interesaţi de a te privi drept în ochi atunci oamenii doresc să se concentreze pentru a găsi un răspuns. Frică 4. A. intonaţii) 10 . ele pot determina semnificaţia comunicării verbale.oamenii care evită privirea ta nu sunt interesaţi de reacţia ta faţa de ei. 4) Reglator al comunicării verbale – după privire se poate observa dacă un individ vrea sau nu vrea să spună ceva. de hotar. Bucurie 2. Dintre tipurile de expresii faciale un rol deosebit de important îi revine privirii. vocale ale comunicării verbale ce constituie acele elemente ale comunicării verbale care nu au o semnificaţie proprie la nivel semantic fiind. Dezgust 5. roşeaţă) părul (lungimea. D. II Paralimbajul desemnează caracteristicile fizice. de fapt.privirea reciprocă dintre două persoane micşorează spaţiul dintre ele prin transformarea spaţiului social în spaţiul personal sau chiar intim. mişcări.îl anchetează pe celălalt . Supărare 3.

mai convingătoare decât una lentă. în spate.c) Elemente indiciale . orientarea corpului spre cel căruia i se adresează.se referă la poziţia individului (în faţă.vorbirea rapidă este mai impunătoare.Ritmul b) Viteza c) Sunetele parazitare al comunicării (ticuri verbale) d) Tonalitatea e) Plânsul C) Tipurile paralimbajului: a) Tăcerea – ea poate fi: . B. la 280 de cuvinte înţelegerea lor este de 90% iar la peste 300 înţelegerea scade în aşa fel încât mesajul este recepţionat global. III Postură . optim pentru comunicare este de 200 de cuvinte pe minut. faptul de a sta cu faţa sau cu spatele spre interlocutor) IV Gestionarea spaţiului – distanţa corporală (prea aproape sau prea departe de ceilalţi). îmbogăţeşte comunicarea şi poate avea mai multe semnificaţii b) Accentul pus pe un anumit cuvânt în comunicarea verbală duce la apariţia şi atribuirea anumitor semnificaţii c) Viteza vorbirii . al hainelor. al însemnelor şi indică sau transmit un element important despre persoana care comunică.se realizează prin intermediul limbajului.notabilă – prin absenţa permanentă a unor sunete. Formele paralimbajului: a). ea transmite ceva.absolută . [ III ] KINEZICĂ ŞI PROXEMICĂ 11 .absenţa totală a sunetului .

de exemplu.expresie vizibilă de manifestare a sentimentelor (de bucurie. atenţionările) marcatori de comunicare – (mişcări ale capului şi corpului care accentuează limbajul vorbit) starea emoţională . 6.simbolice – gesturi care indică sentimente şi idei. Funcţia de accentuare Funcţia de completare Funcţia de contrazicere Funcţia de reglaj Funcţia de repetare Funcţia de substituire.codate (bazate pe sisteme formale) – limbajul surzilor.tehnice .schematice – (strângere de mână ca salut ) . . . Comunicarea nonverbală (inclusiv cea prin gesturi) are 6 funcţii: 1. posturi şi mişcări ale corpului. 3. . a prieteniei. 2. manifestare a bucuriei. Clasificarea gesturilor: La baza clasificării gesturilor se poate afla şi raportul între gest şi cuvânt. de durere) exprimarea relaţiei – prin aplecarea corpului. Cu alte cuvinte. poate fi: a) mimica socială (modul de preluare a rolului social) b) mimica teatrală (pe scenă ca imitarea jocului scenic) c) mimica parţială (de exemplu a pretinde că mâna ta este o armă) d) mimica de tip vacuum ( de exemplu gestul care indică sentimentul de foame sau sete). Ea constituie un mod de comunicare nonverbală uşor de înţeles indiferent de gradul de cultură a emiţătorului sau a receptorului. kinezica este fondată în 1945 iar obiectul ei îl constituie studiul modalităţilor de comunicare prin intermediul gesturilor şi al mimicii. gestul care indică faptul că cineva este sus-pus. a fricii etc.). A. Există mai multe tipuri de comunicare nonverbală prin gesturi: informaţii care oferă indicaţii – (salutul.gesturi de semnalizare folosite de cei din grupuri specializate cum ar fi gesturile reporterilor care filmează. 4. se poate încerca descoperirea conţinutului semantic transmis printr-un gest: 12 . Gesturile pot fi: . C.mimice – sunt gesturi exclusiv umane. Ca ştiinţă. prin schimbarea poziţiei corpului în timpul unei discuţii se poate dezvălui atitudinea faţă de alţii) Prin gest se înţelege orice acţiune ce trimite un semnal vizual spre un privitor.I KINEZICĂ Prin kinezică se înţelege studiul comunicării prin gesturi. 5.sunt comune animalelor şi omului (există o varietate de gesturi inclusiv expresia facială.expresive . B. .

Ilustrările – constituie reacţii gestuale la comunicarea verbală. e) Mişcările deictice – utilizarea privirii pentru a indica o persoană. b) Auto adaptatori . 5. Europenii se ating mai mult. 4. transferată la nivel uman. Ea oferă anumite avantaje comunicării pentru că asigură un control asupra altuia sau poate bloca comunicarea. Rituală – ritualul are o bază religioasă iar acţiunile de acest de acest tip pot deveni forme de politeţe socială. 3. 4. Ludică . Proxemică este studiul modului în care oamenii se apropie unii de alţii sau păstrează o distanţă unii faţă de alţii. persoane. ea presupune şi o analiză a spaţiului precum şi a ceea ce noi facem 13 . Embleme – constituie gesturi cu semnificaţie precisă ce stau în locul unori expresii verbale şi se pot constitui într-un limbaj autonom (de exemplu limbajul surdomuţilor). 5. Kinezică şi relaţie socială Prin atingere înţelegem o comunicare tactilă. locuri. II PROXEMICĂ A. – ele au reguli de utilizare şi indică obiecte. 2. Pot fi de 8 feluri: a) Bastoanele .1. poate avea şi o componentă afectivă (pozitivă sau negativă). Exprimarea afectelor. f) Mişcări spaţiale – exprimă raporturi de poziţie dintre obiectele sau persoanele despre care se vorbeşte fără a se referi la forma sau la deplasarea lor. Mişcările afective – prin ele se comunică gesturi cu care se comunică stările sufleteşti prin care trece emiţătorul.caz în care atingerea poate fi afectivă sau agresivă.gesturi de manipulare a obiectelor în scop practic indicând obligaţiile şi calitatea celui care le foloseşte. el îi controlează pe ceilalţi. b) Pictografele – desenarea în aer a obiectelor despre care se vorbeşte.reprezintă gesturi referitoare la propriu trup şi care nu se manifestă public. Pe plan psihologic atingerea este legată de instinctele de reproducere. mai ales a celor pozitive. animală. a ajuta pe cineva să urce scările.pentru a dirija comportamentul. 2. Gesturile adaptive – pot fi de două mari tipuri: a) Alter-adaptor .mişcarea verticală a mâinii pentru a accentua cuvintele şi a atrage atenţia receptorului asupra conţinutului semantic al comunicării verbale. D. Gesturile reglatoare – reglementează o relaţie secretă sau o comunicare ascunsă realizată non-verbal. Atingerea cu valoare socio-culturală variază de la o cultura la alta. unele sunt înnăscute). c) Kinetografele . Ca forme de comunicare nonverbală există 5 funcţii ale atingerii: 1. Atingerea în alt scop decât comunicarea propriu-zisă –sunt acţiuni extrem de diferite: a lua temperatura. atitudinile. g) Ilustratorii emblematici – de exemplu semnul victorie V – cu mâna – ele substituie cuvântul. d) Ideografele . sentimentele persoanei atinse. de obicei exprimă controlul exercitat de o persoană asupra alteia. asiaticii mai puţin.folosirea gesturilor într-un curs la facultate pentru a descrie mişcări abstracte. 3. De obicei persoana care iniţiază atingerea este cu un status mai ridicat. De control . gânduri şi raţionamente logice).descrierea acţiunii corporale care completează comunicarea verbală.

în jos. are două zone: A) zona relaţiilor de tip public . Pentru protejarea acestui spaţiu se folosesc marcatori la indicarea graniţelor. între om şi spaţiu există o legătură. B) zona de peste 7 m .3. capul este orientat în sus iar privirea este oprită la nivelul interlocutorului. El este o zonă pe care un individ o revendică. d) Spaţiul public – peste 3.zonă fără atingere . Constituie zona cea mai apărată.5 m . Proxemică reprezintă studiul perceperii şi utilizării spaţiului de către om. Postură se referă la poziţia omului în spaţiu şi indică starea de spirit a celui aflat în faţa ta. Spaţiul intim el poate fi: . Din punct de vedere al comunicării nonverbale există două posturi fundamentale: a) Postura deschisă sau relaxată – presupune un individ deschis care caută să ocupe cât mai mult loc. Teritoriu se referă la toate tipurile de spaţii. Spaţiul personal are două zone: . în acest spaţiu chiar şi persoanele intime sunt acceptate foarte greu. Există 4 categorii de spaţii: a) Spaţiul intim (0-45 cm) .situaţia în care un individ revendică un teritoriu pentru sine.aici dispare siguranţa şi protecţia personală.5 m. C. ele diferă de la un popor la altul. intră în el şi îi schimbă destinaţia. b) Contaminarea teritoriului – sunt inscripţiile de pe pereţi cu însemne ale populării unui spaţiu public de către un grup şi exprimă dorinţa de revendicare a unui anumit teritoriu.cu spaţiul ca o dimensiune a comunicări nonverbale. aici individul trebuie să tolereze şi alte persoane. de regulă.15 –45 cm b) Spaţiul personal . Există mai multe categorii de timp: a) Timp fizic 14 . surâsul. Regulile de comunicare nu pot fi universale. c) Spaţiul social .spaţiul depărtat – peste 75 de cm.7 m.45 cm –120 cm.de maximă protecţie – sub 15 cm . Spaţiul defineşte identitatea subiectului.constituie spaţiul vital al omului. căscatul. E. oamenii doresc să le fie recunoscut dreptul de proprietate şi de utilizare exclusivă. De regulă. Timpul şi comunicarea Timpul este definit precis şi iniţiat de fizica modernă. o invocă şi o foloseşte. B.reprezintă locul.5 m. braţele sunt deschise. El are o mare importanţă în înţelegerea şi stăpânirea de către subiect a statutului său în câmpul social. Spaţiu . In principiu.spaţiul apropiat – 75 cm. D. este o zonă sigură.1 m – 3. De foarte multe ori corpul nostru se poate exprima fără ştirea noastră: presiunea mâinii asupra unui obiect. zona în care un individ poate atinge pe din faţa lui . b) Postura închisă sau tensionată – presupune un individ care caută să ocupe mai puţin loc şi priveşte. mediul în care se desfăşoară acţiunile omului în afara propriului corp. aici sunt tolerate numai anumite persoane. De foarte multe ori se poate ajunge la una din următoarele tipuri de încălcare a teritoriului: a) Violarea de teritoriu – pătrunderea într-un teritoriu interzis poate atrage sancţiuni. pentru a atinge pe cineva trebuie să întindă mâinile. doar cele cu care individul dialoghează dacă le cunoaşte. chinezi sunt educaţi să nu-l privească. individul nu are protecţie dar poate reacţiona dacă o altă persoană trece pe acolo. c) Invazia teritoriului . Spaţiul este un dat unic. Dacă noi suntem educaţi să privim interlocutorul în ochi când ne adresăm lui.

Culturi variate sunt îndreptate spre prezent.este de 23 de zile .ciclul intelectual . 15 .este de 33 de zile d) Timp cultural .b) Timp psihologic (durata este determinată de modul în care este priceput psihologic de indivizi diferiţi sau de acelaşi individ c) Timp fiziologic – este cunoscut sub numele de cicluri umane de tipul: . el se constituie progresiv în experienţele şi activităţile sociale iar comunicarea este cel mai important moment în acest proces.ciclul activităţii fizice . [IV] ASCULTAREA ŞI AUTODEZVOLTAREA „Eul” are origine socială.există un sens diferit al timpului la fiecare cultură. Prin comunicare. trecut şi viitor. adică prin intermediul gesturilor simbolice. Cultura unui popor este implicată în timp şi spaţiu iar comunicarea pe plan cultural nu poate fi concepută fără raportarea ei la timpul efectuării ei de societate. Pe baza comunicării realizate cu alţii omul devine conştient de el însuşi şi se constituie ca „Eu”.ciclul emoţional – este de 28 de zile . intrăm în relaţie cu alţii. prin limbaj.

să reflecte asupra celor auzite dar să nu se manifeste în nici un fel Există trei tipuri de ascultare: a) Pseudoascultarea . . să mediteze la ceea ce aude. cu propriile sale cuvinte. 9 din 10 conflicte se rezolvă prin comunicare). scrisul 14%. fără vina lui el nu poate percepe întregul flux al mesajelor b) Ascultarea pasivă – individul ascultă fără nici o reacţie la cele auzite c) Ascultarea activă – individul urmăreşte expres înţelegerea integrală a mesajului recepţionat. să se prefacă doar că ascultă fără să asculte de fapt 3. . indivizii joacă diferite roluri în situaţii diferite şi pentru spectatori diferiţi. acest proces asigură un grad ridicat de înţelegere în comunicare. să asculte şi să recepţioneze 2. Ascultarea activă generează: .satisfacerea aşteptărilor informaţionale ale celorlalţi indivizi referitoare la o anumită persoană. excepţionale. Ascultarea în comunicare are următoarele funcţii: 1.punerea de întrebări – cu scopul de a descoperi subtextul şi a înţelege exact ceea ce se comunică. vorbirea are 16%. mai ales. Controlul înţelegerii 16 . a receptorului.individul percepe doar parţial mesajul (semnificaţia.Intr-un individ există două tipuri de „Sine”. ASCULTAREA Se consideră că în procesul de comunicare ascultarea reprezintă peste 50% din durata acestui proces. Fiecare persoană îşi construieşte un sistem deschis şi altul închis printr-o mulţime de „Eu”ri sociale pe care le exprimă prin comunicare. A. totul este pus pe scenă. Această parte a acţiunii este publică. cititul 17%. poate fi comparată cu „Eul” deschis. şi la teatru un „Eu” închis şi el se referă la ceea ce se petrece în culisele teatrului unde acţiunea este permisă numai celor implicaţi în prezentarea piesei de teatru. însă. altul necunoscut sau ascuns. În timpul ascultării individul se poate afla în una din următoarele situaţii: 1. Există. sensul mesajului recepţionat pentru a stabili puncte de comunicare reciprocă reale. . intensitatea ascultării active nu este aceeaşi în tot timpul recepţionării mesajului.stabilirea relaţiilor de comunicare cu persoane importante pentru receptorul mesajului. În teatru. „Sine” –le deschis constituie o zona cunoscută de un individ dar şi de ceilalţi. perceperea greşită a comunicării poate duce la conflicte între persoane Ascultarea activă duce la: . unul cunoscut sau deschis.parafrazarea emiţătorului – emiţătorul este oprit în momentul când receptorul se simte în stare să exprime. Sine”-le necunoscut constituie o zonă ascunsă a personalităţii umane care devine cunoscută în situaţii speciale. pe plan social.stoparea şi atenuarea conflictelor sociale (este ştiut faptul că. semnele utilizate). de exemplu. .exprimarea exactă a stării psihice a individului – durata. ele depind foarte mult de starea psihică a emiţătorului dar.

Acest proces duce la autodezvoltare. a unei tensiuni. Încurajarea comunicării – reacţia receptorului este la fel de importantă ca şi mesajul transmis 3.poate ajuta la soluţionarea unor probleme personale.participanţii la interacţiunea socială nu pot controla o mare parte din propriile comportamente cu atât mai puţin comportamentele altora în totalitatea lor 3. AUTODEZVOLTAREA Transmiţând şi recepţionând mesaje.dezvoltarea capacităţii de a rezolva problemele personale cu ajutorul altor indivizi. . Autodezvoltarea în cadrul comunicării este facilitată sau inhibată prin prezenţa unei serii de factori printre care amintim: . a opiniilor altor indivizi 2. Dezvăluirea anumitor părţi ale Sine-ului ascuns – la nivelul comunicării interumane cel mai mult contează prima impresie creată. individul poate acţiona asupra îmbunătăţirii acestei imagini prin autodezvăluire a anumitor părţi din Sine” –ul lor ascuns ceea ce se poate realiza numai prin comunicare în cadrul unui colectiv. B. declararea publică a complexului duce la eliminarea stresului şi la eliberarea energiei necesare activităţii de comunicare normală. de repulsie faţă de autodezvoltare).creşterea gradului de intimitate a relaţiei . la rezolvarea unui conflict.încrederea . 17 . Asigurarea relaţiilor interumane. .eficientizarea comunicării . Ascultarea activă – receptare cu mare atenţie a mesajelor. aşa încât va permite „Altului” să acţioneze şi în numele său să-l reprezinte sau el îşi va permite să acţioneze şi în numele altora.autodezvoltarea face ca relaţiile interumane şi comunicarea să crească în profunzime.2. individul acţionează atât asupra sa cât şi asupra altora. Funcţiile fundamentale ale autodezvoltării prin comunicare: . individul îşi dezvoltă o imagine coerentă despre sine şi despre relaţiile cu alţii. al unui grup de indivizi legaţi prin comunicare. . la micşorarea sau chiar înlăturarea unui stres.experienţa .respectarea sau nerespectarea reciprocităţii . omul devine capabil să accepte atitudinea celorlalţi faţă de el.mărimea grupului în care se face autodezvoltarea (se preferă grupuri mici care permit atractivitatea în comunicare) . Prin comunicare şi prin contactul cu obiectele semnificative ale lumii sociale.personalitatea indivizilor implicaţi (ea depinde de temperament.de natura terapeutică . Prin intermediul comunicării. a comunicării reale şi corecte. Conştientizarea propriilor comportamente .eliminarea complexelor personale – Sin-ele ascuns consumă o cantitate foarte mare de energie şi creează complexe personale. de vârstă. Există mai multe modalităţi de autodezvoltare prin comunicare: 1. să se elimine barierele şi blocajele fundamentale din procesul comunicării. de sex.

Este cunoscut faptul că nu există comunicare interumană (interpersonală) fără gândire. p. [V] COMUNICAREA VERBALĂ I Consideraţii generale În literatura de specialitate este formulată consideraţia după care „comunicarea nonverbală este o comunicare pe bază de imagine iar comunicarea verbală are la bază gândirea” (Valentina Marinescu.o relaţie mai profundă înseamnă o mai mare stabilitate a unei structuri sociale. Introducerea…. Pentru a 18 . 46. Ascultarea şi autodezvoltarea se referă la comunicarea nonverbală. Fenomene şi procese psihosociale.108). P. Bucureşti. 198. Viciul unei asemenea afirmaţii atacă esenţa comunicării.- mărirea profunzimii relaţiilor . Golu.

Visător treaz – tip înclinat spre izolare. Se poate. Numai în ucraineană nu se foloseşte sintagma limba ucraineană ci vorbirea ucraineană (ukrainska mova). limbajul alfabetului Morse etc. atitudini şi intonaţii: 1. Un rol important îl are şi canalul lui de comunicare privilegiat : a) gândirea. În decursul vieţii. Manipulatorul – tip cu tulburări în comportament. mai ales. Perseverentul – tip lipsit de logică în gândire cu tendinţă spre supraaprecierea propriei persoane 7. ele se construiesc pe baza unei posibilităţi infinite de a combina cuvintele. 6. comportamente de acceptare şi răspuns la solicitări (Fă eforturi!) 4. Termenul de limbaj în general se referă la cele două aspecte ale acestuia: limbaj natural şi limbaj artificial (limbajul calculatorului. Comunicarea verbală are următoarele caracteristici: 1. Pe baza celor 5 tipuri de mesaje s-au stabilit 7 tipuri de personalităţi: 1. Vorbirea este utilizarea practică a sistemelor şi normelor unei limbi în procesul comunicării. În Anglia a fost publicată recent o cercetare privind viitorul limbilor lumii după care. Hipersensibil – tip isteric 4. presupune că peste alţi 50 de ani va rămâne numai o limbă pe glob? Dacă aceasta va deveni 19 . Caracterul dinamic – comunitatea verbală reprezintă un organism viu în care limbile se nasc. de momentul lui de evoluţie şi de maturizare dar şi de contextul social în care activează respectiv de scenariul lui de viaţă. Concentrarea pe intelect (Fii atent!) 2.000 de limbi câte sunt cunoscute azi pe glob. oficializat în forma scrisă (prin ortografie) şi forma orală (prin ortoepie). c) comportamentul activ sau pasiv etc. Receptorul acestui mesaj nonverbal are şi el nevoie de gândire pentru a recepţiona mesajul şi. Mesajele verbale se pot produce numai în comunitate. un gest. Concentrarea pe reacţii. Concentrarea pe intrare în acţiune (Fii puternic!). Productivitatea – capacitatea limbajului de a produce mesaje. Criticul – tip la care alternează stările de bună dispoziţie cu cele de depresiune. pentru a înţelege sensul mesajului.) Limba este un sistem format dintr-o masă de semne şi norme acceptată de o comunitate şi folosită în comun în procesul de comunicare. în viitorii 50 de ani vor dispărea 95% din cele peste 2. o mimică emiţătorul are nevoie de gândire în determinarea felului de manifestare nonverbală şi. înainte de toate. 2. S-au stabilit cinci tipuri de mesaje transmise prin cuvinte. tot de gândire are nevoie când vrea să precizeze conţinutul mesajului său transmis prin comunicarea nonverbală.face un semn. de frica de a nu face ceva necugetat) 2. pentru a-l decodifica. individul poate trece de la nu tip la altul dependent. Concentrarea pe trecere în acţiune (Grăbeşte-te!) 5. b) emoţia. se dezvoltă. Sclavul muncii –tip dominat de obsesii. formulare neacceptată în afara limbii ucrainene. Concentrarea pe emoţii (Fă plăcere!) 3. evoluează în timp sau mor. oare. II Definiţii şi caracteristici ale comunicării verbale Comunicarea verbală constă în utilizarea limbajului articulat. Rebelul – tip pasiv. spre viaţă interioară 5. expresii. agresiv 3.

5) Comunicarea intimă sau stilul intim de comunicare – nu are ca obiectiv comunicarea de informaţii sau de date exterioare. al transmiterii cu cel al recepţionării. 2. în general. presupunem că cele mai mari şanse de supravieţuire are cea mai răspândită limbă din lume care nu este engleza. este un dialog cu participarea activă a interlocutorului.realitate. Dependenţa de timpul. 3. presupune un dialog cu schimbări rapide de planuri. 3. 4. Comunicarea formală sau stilul formal de comunicare – constă în transmiterea mesajului spre un auditoriu numeros. Înţelegerea imediată – înţelegerea comunicării verbale se realizează în momentul recepţiei şi depinde de timpul şi spaţiul realizării acestea. recepţionarea mesajului. Comunicarea ocazională sau stilul ocazional de comunicare – este o comunicare dintre prieteni.Comunicarea rece sau stilul rece de comunicare . atemporală. receptorul nu poate influenţa. în nici un fel. emiţătorul nu-şi cunoaşte receptorul.este o formă de comunicare lipsită de cooperare. Principala caracteristică a vorbirii este caracterul ei subiectiv. Limbajul este un produs cultural şi reprezintă o achiziţie culturală. al transmiterii este foarte apropiat de timpul recepţionării b) Comunicarea scrisă sau înregistrată nu presupune apropierea timpului formulării. spaţiul şi momentul istoric în care este produs Realizarea comunicării. Comunicarea consultativă sau stilul consultativ de comunicare – constituie o comunicare de afaceri. pot exista porţiuni întregi de monolog). IV Vorbirea Vorbirea. discursul emiţătorului (emisiunile radio şi TV). timpul formulării. mesajul este elaborat detailat şi conţine doar informaţii de bază. discursul este coerent şi elaborat dinainte. dialogul şi monologul sunt forme de comunicare orală. ambele sunt comunicări verbale. este aspaţială. o cantitate minimală de cunoştinţe poate fi însuşită la un nivel minimal de orice persoană vorbitoare a unui idiom. este dependentă de timpul şi spaţiul în care se realizează şi poate trimite la ceva concret sau abstract. vorbitorul poate percepe reacţiile publicului. Aici trebuie făcută o distincţie clară dintre: a) Comunicarea orală care se realizează în timpul vorbirii. a unei limbi. ci oferă date despre stări şi trăiri intime ale subiectului. Vorbirea este orientată cel puţin spre o persoană. Un mesaj scris sau înregistrat poate fi recepţionat nelimitat în timp şi spaţiu. spaţiul şi realitatea producerii unei comunicări – realizarea. 3. conceperea unui mesaj verbal este strâns legat de timpul. 2. Comunicarea verbală fiind o comunicare orală presupune că înţelegerea este realizată în actul recepţiei imediate. Ea implică o succesiune logică a cuvintelor şi al conţinutului lor semantic integrate într-un anumit ritm impus de contextul şi scopul comunicării. III Forme ale comunicării verbale 1. Este forma de comunicare orală care nu poate fi separată de atitudinea corporală şi facială. Dimensiunea culturală – există o transmisie culturală prin care comunicarea devine o parte esenţială a culturii. element component al comunicării verbale (alături de comunicarea scrisă). Ambele tipuri de comunicare se bazează pe limbă şi pe vorbire. 20 .

o descriere. explică ceva) şi pentru sine (fără o dorinţă expresă a vorbitorului de a fi auzit şi ascultat). un fel de monolog intern. VIII Cititul Cititul cere implicarea activă a receptorului unei comunicări. Preferinţa pentru nominalizare 3. se comunică ceva important). Vorbitorii sunt determinaţi la realizarea unei alternanţe de participare la actul vorbirii. Grija de a formula idei complete 10. Scrisul constituie aspectul cel mai evoluat al limbajului. evocă. Monologul poate fi comunicativ (cu aspect informaţional.. El nu poate fi realizat în raporturi cu copii preşcolari şi nici cu adulţii analfabeţi. comunicarea este destinată numai emiţătorului şi posedă un grad maxim de libertate din punct de vedere al sensului şi al structurii lingvistice. Transformarea dialogului în monolog duce la perturbarea comunicării şi la ineficienţa mesajului. Un mai mare accent pus pe construcţiile pasive 8. Apariţia mai scăzută a pronumelor personale 6. Apare ca o conversaţie a individului cu sine însuşi. de instruire. VII Scrisul Este o formă de comunicare verbală. Folosirea unui vocabular mai variat 4. Eliminarea repetiţiei şi a digresiunilor inutile. Fiind o comunicare lăuntrică. explicativ ( cu caracter didactic. o comunicare). Frecvenţa mai mare a gerunziului 9. 7. IX Limbajul intern Se manifestă în realizarea gândirii. Comunicarea scrisă se deosebeşte de cea orală printr-o serie de trăsături particulare: 1. Recurgerea frecventă la epitete 5. Dialogul presupune două momente de nedespărţit vorbirea şi ascultarea.V Dialogul Dialogul este forma de bază a vorbirii şi reprezintă actul cel mai important de punere în practică a limbajului. Aflat în permanentă modernizare. Tendinţa de a utiliza cuvinte mai lungi 2. El presupune formarea deprinderii de a scrie. În majoritatea cazurilor se realizează 21 . VI Monologul În monolog comunicarea are un grad sporit de dificultate. Scrisul era destinat numai anumitor persoane special alese şi pregătite pentru scriere la mănăstiri sau la curtea domnească. scrisul are o evoluţie istorică proprie. Preferinţa pentru propoziţii enunţiative în defavoarea celor exclamative. Comunicare prin relaţia scris şi citit implică o anumită pregătire atât a emiţătorului cât şi a receptorului. narativ (exprimă o poveste. la şcoală se învăţau numai cititul şi cele patru operaţii matematice elementare. În primele faze ale învăţământului public.

printr-o combinaţie echilibrată dintre imagine şi vorbire. opere de artă. şabloane şi realitate d) sesizarea eficienţei sau lipsei de eficienţă a unei comunicări. în cadrul comunicării. [ VI ] COMUNICAREA INTRAPERSONALĂ ŞI INTERPERSONALĂ Comunicarea este un proces de învăţare a unui limbaj şi a regulilor sale de utilizare în diferite situaţii sociale. Limbajul intern este deosebit de important pentru cei ce creează opere literare. nu în semne. există comunicări care impun un limbaj cultural. XI Elementele care influenţează comunicarea verbală 1. De foarte multe ori. X Efectele comunicării verbale 1. comunicarea nu trebuie confundată cu realitatea 4. limbajul intern activează şi elementele de manifestare ale comunicării nonverbale. semnificaţia comunicării se localizează în individ 5. cu sensuri diferite sau exprimarea aceleiaşi semnificaţii prin cuvinte diferite 3. prin urmare. Pe această cale se stabileşte relaţia dintre două elemente şi se obţine o comunicare interpersonală (notată şi cu liniuţă inter-personală). Comunicarea verbală este localizată în individ. Comunicarea verbală presupune şi o serie de factori secundari: a) forma comunicării verbale b) prestigiul sursei c) distincţia dintre etichete. educat. Interacţiunea socială a comunicării implică relaţia dintre doi sau mai mulţi indivizi. de la individ la individ. Vorbirea cu aceleaşi cuvinte dar folosite. înţelesurile sunt diferite la un moment dat în societate. Valoarea semantică a cuvintelor poate evolua. Comunicarea verbală este serială (un mesaj poate fi transmis de mai multe ori şi pe mai multe căi) 3. supravegheat. Comunicarea verbală permite transmiterea minciunilor – realitatea poate fi uşor manipulată. altele pretind un limbaj popular. Comunicarea verbală este inepuizabilă 2. în general. Un individ iniţiază o acţiune socială cu intenţia de a influenţa pe cineva astfel încât acesta va realiza o acţiune ce apare ca o consecinţă a acţiunii iniţiatorului. Limbajul adecvat – folosirea adecvată a arhaismelor şi a regionalismelor. se consideră o comunicare internă. se va recurge la argouri numai într-o comunicare privată sau la jargoane într-o comunicare de strictă specialitate. diferenţa dintre fapte şi confuzii (elemente false) 2. A. în cuvinte – cuvintele sunt folosite doar ca mijloace de transport. COMUNICAREA INTRAPERSONALĂ 22 . Comunicarea interpersonală este considerată o comunicare externă iar comunicarea intrapersonală (notată şi cu liniuţă intra-personală). Ea modelează şi este modelată de situaţiile sociale unde se manifestă.

ea este un fel de asigurare personală în autodescoperire a propriei fiinţe. Caracterul comunicării de grup este condiţionat şi de următorii factori: a) de structura grupului ((grupul formal sau informal. relaţii de tip faţă-n-faţă. presupun relaţii reci. Grupurile sociale în cadrul cărora se realizează o comunicare interpersonală pot fi: a) grupuri primare . la rândul ei. La baza grupului se află interacţiunea socială care este impusă. poziţia grupului faţă de realitatea interioară şi cea exterioară a grupului şi să susţină comunicarea grupului cu exteriorul.sunt grupuri mari cu forme. Aceşti factori facilitează comunicarea interpersonală prin influenţarea modului de interpretare al mesajelor de către receptor şi constituie elementul care influenţează decizia de autodezvoltare în cadrul unui grup.Este tipul de comunicare care se realizează în interiorul fiecărei persoane. în mare parte. impersonale şi contractuale. Un grup este alcătuit dintr-un număr de persoane care comunică între ele destul de des şi pe o perioadă de timp nedeterminat. în mod conştient. Ea se manifestă prin intermediul simbolurilor şi semnificaţiilor sociale şi are ca scop obţinerea stabilităţii sau realizarea unor modificări de comportament individual sau de grup.constituie asocieri intime. Optimizarea comunicării în interiorul grupului se poate realiza prin: 23 . de grup. Ea reprezintă monologul intim al unei persoane şi este o reflexie personală asupra concepţiei despre sine şi despre persoanele cu care intrăm în relaţii sociale. sau Alţii. B. propunerile şi experienţele emiţătorului şi receptorului c) Rolurile deţinute în grup de emiţător şi receptor d) Motivaţiile emiţătorului şi ale receptorului e) Contextul situaţiilor de comunicare. Este o comunicare închisă. conţinutul. Caracterul. asupra mediului unde se realizează o asemenea relaţie. relaţii de cooperare. nivelul comunicării intrapersonale sunt determinate de concepţia de sine a individului care. între un Eu şi un Altul. b) grupuri secundare . valorile. este condiţionată atât de contextele din trecut şi din prezent în care el a activat sau mai activează cât şi de interacţiunea concepţiei despre sine şi a concepţiilor despre lume. atitudinile. cu limbajul intern. De fapt. fiecare membru al grupului trebuie să accepte. grupul primar sau secundar) b) de structura relaţiilor dintre membrii grupului (relaţii de conflict sau de solidaritate) c) de structura de roluri şi statusuri d) de reţeaua de activitate din interiorul grupului şi dintre grup şi exteriorul său 1. credinţele. principii şi reguli formale. ea se suprapune. Comunicarea intrapersonală constituie un mijloc de întărire a încrederii în sine. creată în şi prin procesul comunicării. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ Este tipul de comunicare care se realizează în interiorul unui grup. Factorii care pot facilita o comunicare interpersonală: a) Concepţiile despre sine ale emiţătorului şi ale receptorului b) cunoştinţele.

Reţelele pot fi formale (modele de comunicare clar stabilite şi fixate) şi reţele informale (cu caracteristici opuse primului tip). statusuri de comunicare echipotenţială. în interiorul unei astfel de reţele.reţelele centralizate de comunicare rezolvă mai corect problemele şi conflictele simple. 24 . 2.incapacitatea de a înţelege semnificaţia semnelor verbale sau nonverbale c) Psihologici – persoanele care susţin un set valoric opus pot percepe mesajul ca pe o ameninţare ca pe o insultă. Comunicarea interpersonală are câteva modele: După cum este cunoscut. structura grupului determină constituirea unor reţele de comunicare în interiorul grupului. structura din cadrul unui grup este influenţată de comunicare adică comunicarea influenţează structura grupului. fără nici o organizare a fluxului informaţiei. Pe de altă parte. fiecare poate comunica doar cu câte unul dintre membrii grupului. Reţelele de comunicare se schimbă odată cu schimbarea oamenilor în interiorul lor. Reţelele de comunicare sunt modele regulate ale contactului de la o persoană la o altă persoană şi constă în schimbarea de informaţii între oameni. 4. c) Reţele în lanţ – unul dintre dispozitive este închis şi împiedică transmiterea comunicării membrilor. b) Reţele circulare – fiecare subiect transmite comunicarea spre vecinul său din dreapta sau din stânga în interiorul reţelei. considerată lider comunicaţional al grupului care poate comunica cu fiecare membru al grupului. Factorii care pot inhiba o comunicare interpersonală: a) Tehnici – barierele fizice de tipul zgomot de fond” b) Semantici .a) b) c) d) e) f) g) h) Realizarea unei comunicări clare şi la obiect Sprijinirea comentariilor cu dovezi faptice Separarea problemelor de oameni Diminuarea mesajelor negative Amestecarea mesajelor negative cu cele pozitive Prezentarea situaţiei ca pe o decizie colectivă Utilizarea ritmului adecvat Folosirea unei modalităţi adecvate de transmitere. 3. Tipologia reţelelor de comunicare interpersonală: a) Reţele primare – pentru fiecare partener există.reţelele centralizate sunt superioare celor descentralizate din punct de vedere al vitezei şi eficienţei de comunicare . d) Reţele în roată – numai aici există o singură persoană centrală în procesul de comunicare. Reţelele de comunicare pot fi privite prin: a) Modalitatea de abordare relaţională – interesul cade pe legături corecte dintre membrii unei reţele b) Modalitatea de abordare poziţională – interesul cade pe structura ierarhică de grup c) Modalitatea de abordare culturală – interesul cade pe semnificaţiile abstracte transmise prin întreaga societate şi comunitate culturală d) Mărimea reţelei de comunicare e) Proximitatea ca formă de comunicare nonverbală f) Densitatea – un grup numeros realizează o comunicare mai puţin diversă dar creşte conexiunea în cadrul grupului g) Centralitatea .

respins etc) de care depinde structura de comunicare generală într-un grup. Liderul trebuie să aibă un consilier ales din rândul celor mai apropiaţi membrii ai grupului. se recurge la dialog. participanţii la comunicare se află în contexte diferite din punct de vedere al spaţiului şi al timpului. se foloseşte dialogul şi utilizează o gamă de referinţe simbolice pentru a transmite mesaje şi pentru a interpreta cele transmise de alţii. Liderul este cel mai bine informat în legătură cu ceea ce se petrece în grup. 5. 25 . acord) în opoziţie cu zona următoare b) Zona reacţiei negative – ( dezacord. se orientează spre anumiţi indivizi. scrisoare etc. [ VII ] COMUNICAREA DIRECTĂ ŞI COMUNICAREA MEDIATĂ a) Interacţiune Comunicarea verbală şi cea nonverbală sunt indisociabile în contextul social în care are loc interacţiunea ca o acţiune socială reciprocă a celor două categorii de comunicare. problemele pot fi: de comunicare. Consilierul trebuie să adune toate informaţiile necesare unei comunicări corecte fără să se ajungă la supraîncărcarea informaţională care poate bloca selectarea principalului de secundar. b) mediată – presupune prezenţa unui mijloc tehnic de transmitere a comunicării (telefon. de influenţă. cere sugestii. Persoana desemnată cu funcţia de conducere pe o cale instituţională este numită liderul formal iar cea care exercită în mod real cea mai mare influenţă în cadrul grupului este liderul informal. antagonism) c) Zona neutră a sarcinii – (formulează răspunsuri: dă sugestii şi indicaţii. de integrare). destindere. Comunicarea se îndreaptă spre liderul de opinie al grupului şi porneşte de la el.(solidaritate.). Rolul liderului în comunicarea intergrupală (sau inter-grupală) Persoana care exercită puterea sau care are o mare influenţă în cadrul grupului este numită lider. La alegerea liderului se foloseşte testul sociometric prin care de determină locul unui individ oarecare în relaţiile interpersonale din grup (dacă este popular sau ignorat. Interacţiunea constituie suma influenţelor pe care partenerii de comunicare le exercită unul asupra celuilalt.Comportamentele verbale ale subiecţilor pot fi împărţite în trei zone mari care au fost raportate la şase tipuri de probleme cea ce duce la apariţia a 12 categorii de comportamente comunicaţionale: a) Zona reacţiei pozitive . De aceea se recomandă formarea grupurilor de comunicare mai mici unde informaţia este administrată mai direct de către membrii grupului. interacţiunea poate fi: a) faţă-în-faţă -presupune existenţa unui spaţiu şi timp comun pentru cei ce participă la comunicare. de decizie. îşi spune părerea. izolat. aici nu sunt prezente gesturile sau intonaţiile de vorbire şi are un caracter mai deschis în comparaţie cu interacţiunea faţă-în-faţă. cere o opinie. Din punct de vedere al relaţiilor de comunicare. dă o orientare. tensiune. formulează probleme: cere o orientare. de evaluare.

Exprimarea sentimentelor şi a gândurilor 5. 2. Este o comunicare nonverbală. unii indivizi sunt angajaţi cu producerea şi formularea mesajului. c) funcţia persuasivă. Depăşirea numărului de trei al membrilor grupului duce la complicarea reţelelor de comunicare. foloseşte limbajul în toate funcţiile sale: a) funcţia cognitivă. Aici devine deosebit de important rolul liderului de opinie. Relaţiile comunicaţionale dintr-o diadă pot fi: 1. Diada este. Constituirea şi validarea unui mod comun de a privii lumea. intimitatea şi statusul vorbitorilor. Comunicarea directă presupune ascultarea şi autodezvoltarea. solidaritate şi consens comunicaţional): 2.este o interacţiune parasocială. Relaţii de respingere (duse la conflict. b) funcţia comunicativă . 4. Sunt persoane care influenţează regulat opiniile şi deciziile celorlalţi într-una sau mai multe probleme. elocventă. opoziţie şi schimbare) 3. de informare. se recurge la monolog.semnele sunt emise prin gestică. apar reţele sociale de comunicare cu o distribuţie clară de roluri şi de statusuri comunicaţionale în interior. Liderii de opinie: 1. care exprimă ceva. În cadrul unei diade există câteva tipuri de relaţii interpersonale: 1. de convingere şi d) funcţia expresivă. Organizarea unei relaţii . Triadele au tendinţe puternice de a se subîmpărţi în diade. Este o comunicare verbală. de fapt. fără a fi prezenţi fizic şi o gamă nedefinită de potenţiali destinatari. Relaţii reciproce : a) negative. b) pozitive –ambele sunt cele mai stabile 2. Protejarea punctelor vulnerabile ale interlocutorilor. se bazează atât pe egalitatea cât şi pe inegalitatea de roluri şi statusuri între doi indivizi care comunică. Aici comunicarea nonverbală oferă sugestii despre atitudinea faţă de sine şi faţă de alţii. vie. format din două persoane. cel mai mic grup posibil. Limbajul utilizat în cadrul unei diade poate indica preferinţele. Aici apare un al treilea element cu care se formează o triadă care duce la realizarea unei reţele de comunicare mult mai instabilă decât în cazul diadei. prin mimică. este cea mai extinsă în timp şi spaţiu. Relaţii de identificare ( are aceleaşi efecte ca şi relaţiile se atracţie).c) cvasi-interacţiunea mediată . Relaţii de atracţie (duce la stabilitate. b) Comunicarea directă Este o comunicare raţională dintre două persoane şi are două forme principale: 1. 26 . Relaţii mixte (negative şi pozitive). Comunicarea directă are cinci funţii: 1. prin poziţionare şi prin ele se transmit mesajele şi influenţele de la o persoană la alta. Formarea unei impresii favorabile interlocutorului 2. c) Comunicarea mediată Presupune existenţa unui sistem care amplifică sau modifică comunicarea. angajaţi în primirea mesajelor produse de cei cărora nu le pot răspunde. de cunoaştere.prin crearea unei structuri de putere şi control 3. . un cuplu. sugestivă.

în mare parte. prin difuzare de valori. x x x Trebuie menţionat şi faptul că cercetările româneşti consultate de noi se bazează. 27 . între elemente care au caracter social. norme. De aceea recomandăm cursanţilor la masterat să încerce o comparaţie a datelor de acest fel cu cele trăite sau cunoscute de ei. Funcţia de întărire . d) Comunicarea de masă Comunicarea de masă este: 1. cultural şi psihologic de cel din România. a sondajelor a analizelor făcute în străinătate şi la un public care diferă. Sunt foarte interesaţi şi foarte activi în ceea ce priveşte problemele grupului 3. ea solicită prezenţa unei arte şi a unei ştiinţe a comunicării. Realizatorii unei comunicări de masă trebuie să ştie ce şi cum să transmită. Comunicarea de masă implică mai multe elemente şi un proces mai complex de elaborare şi difuzare a mesajelor. Funcţia de liant social – adică de formare a unei unităţi sociale. Funcţia de transmitere – ei transmit informaţii.se desfăşoară între indivizi umani. pe rezultatele testelor. modele de comportament 4. Pe plan social comunicarea de masă are următoarele funcţii: 1. Liderii cu acelaşi statut social se deosebesc unul de ceilalţi prin: 1. fiind un element al fluxului de comunicare 2. Indirectă –impersonală 2. Funcţia de informare care se poate transforma în funcţia de narcotizare 2. destul de mult. Deţin o cantitate superioară de informaţii în diferite domenii Liderii de opinie îndeplinesc o serie de funcţii: 1. Multiplă – se adresează simultan sau succesiv unui mare număr de oameni de diferite categorii sociale şi din diferite spaţii geografice 3. a unor relaţii şi atitudini pozitive 5. realizarea ei este mai dificilă.2. Funcţia instructiv-culturalizatoare – prin furnizarea explicită de cunoştinţe cultural . Competenţă (Ceea ce şti) 3. Poziţie socială strategică (Cine îl cunoaşte şi pe cine cunoaşte). Funcţia de divertisment.influenţează şi depune eforturi de convingere a grupului să acţioneze într-un anumit fel.ştiinţifice. Socializată . Personificarea anumitor valori (Cine eşti?) 2. Funcţia de interpretare a realităţii – ea construieşte realitatea şi oferă unele informaţii selectate şi transmise pe baza unor priorităţi 3.

se produce o transformare (DEX). Natura lor: 28 . de stări sau de fenomene prin care se efectuează o lucrare. Procesele sociale pot fi clasificate în funcţie de: 1. desfăşurare.[ VIII ] STRUCTURA PROCESULUI DE COMUNICARE I Să lămurim sensul termenilor proces. b) procese interindividuale. dezvoltare. d) procese intergrupale. transformare succesivă. c) procese între individ şi grup. Orice proces implică o relaţie socială şi un cadru de spaţiu şi de timp în care se desfăşoară. 2. progresivă (DN) sau succesiune de operaţii. El constituie o deplasare de la o stare iniţială către o stare finală. informaţie. Cadrul de desfăşurare şi pot fi: a) procese intrapersonale. Prin proces se înţelege: mers. evoluţie. prefacere. comunicare. A. către un rezultat.

inclusiv omul. lămurire asupra unei persoane sau asupra unui lucru (DEX). cu atât mai mare va fi valoarea informaţiei. De fapt. în America. informaţia semantică poate fi: . legătură (DN. A. Organismele vii. DEX). Complexitatea lor: a) procese simple. Informaţia poate fi considerată un mesaj. Valoarea informaţiei La recepţionarea unei informaţii trebuie avut în vedere şi momentul incertitudinii. Prin informaţie înţelegem ceea ce se comunică. c) procese eterogene (complexe). comunicare. în mod semnificativ. valoarea semantică a informaţiei 29 . ştire. C. desigur. conduita zilnică a oamenilor. raport.se referă la ceea ce se întâmplă cu informaţia primită şi constituie efectul ei asupra receptorului. sau . Comunicarea este înştiinţare. informaţie. se află într-o relaţie informaţională permanentă cu mediul pentru că informaţia are un rol determinant în controlul conduitei. evenimente sau situaţii. dacă aceasta reuşeşte să elimine incertitudinea iniţială. b) Aspectul semantic – este semnificaţia mesajului. Se presupune că. 3. Un mesaj cu o slabă probabilitate este mai informativ pentru că este mai neaşteptat şi conţine mai multă informaţie decât un mesaj previzibil. lămurire (DN) ori comunicare. c) procese de concurenţă şi conflict.realizată – informaţia pe care receptorul o desprinde din mesajul receptat. auditive sau electronice lansate de emiţător. Informaţia are trei mari dimensiuni sau prezintă trei aspecte diferite: a) Aspectul sintactic – succesiunea de semne grafice. B. Valoarea semantică a informaţiei depinde de numărul de rezultate pe care le presupune ieşirea dintr-o anumită situaţie. Valoarea semantică a informaţiei Se face o distincţie dintre cantitatea de informaţie şi semnificaţia informaţiei. un semnal (care provoacă o reacţie). contact. ceea ce se transmite în interiorul comunicării sau ştire. Cu cât incertitudinea unui receptor despre o anumită situaţie este mai mare. veste. II Informaţia constituie un stoc de date ce urmează a fi transferat prin comunicare.intenţională – este informaţia pe care emiţătorul doreşte să o transmită. C. relaţie. incertitudinea depinde de doi factori: a) de numărul de evenimente posibil ( cu cât evenimentele sunt mai numeroase cu atât incertitudinea este mai mare) b) de posibilitatea de producere a fiecăruia dintre evenimente (incertitudinea este maximă când toate evenimentele sunt egal posibile). Prin comunicare înţelegem un act social care constituie baza organizării sociale şi determină. ştire care pune pe cineva la curent cu o situaţie. c) Aspectul pragmatic . b) procese de colaborare. b) procese omogene (complexe). un simbol cu o semnificaţie socială bine determinată.a) procese de adaptare ( când indivizii sunt puşi în situaţii noi şi sunt nevoiţi săşi modifice atitudinea şi comportamentul). veste. B. ea reglează raportul dintre fapte.

Amplitudinea – mai mare. lucrurile stau invers. Particularităţile comunicării Toate comunicările includ cinci elemente dependent de cine spune.evenimentele mai îndepărtate cultural şi spaţial sunt mai puţin preferate în comparaţie cu cele din apropiere. Valoarea pragmatică a informaţiei Evenimentele neaşteptate pot avea o valoare informativă diferenţiată. Un mesaj nedescifrat. mai bine. rută memoria. 8. Surpriza – ştirea bună trebuie să fie şi neaşteptată şi rară 7. un mesaj care foloseşte cuvinte rare sau dificile are o valorare informativă mai ridicată (Valentina Marinescu. Despre ce este comunicarea? 5. O modalitate de transmitere. Valoarea informativă este un concept pragmatic. mai dramatic 3. Cum are loc comunicarea? (se referă la canale. Pe de altă parte. Lipsă de ambiguitate – evenimentele mai clare. 30 . Publicul este singurul care poate stabili cât de mare este valoarea informativă a mesajelor şi ea depinde de: a) gradul de incertitudine (cât este de mare probabilitatea ca acest eveniment să se producă) şi b) importanţa pe care o categorie sau alta de public o acordă evenimentului în cauză.este invers proporţională cu frecvenţa cuvintelor utilizate în mesaj. După convingerea noastră. reducerea incertitudinii canal. Familiarizarea . Un mesaj. Pentru transformarea unui eveniment într-o ştire trebuie avute în vedere următoarele momente în transmiterea şi recepţionarea mesajului: 1. de grup sau individ. limbaj. pentru cine spune. E. Această valoare depinde de ceea ce fiecare persoană consideră a fi important. stocarea (comunicarea duce la acumularea de informaţii momentul şi situaţia (acordă atenţia contextului de comunicare) puterea (comunicarea este un mijloc de influenţă). înţelegerea mesajului (receptarea informaţiei). el nu mai constituie un stoc de date ce urmează a fi transferat prin comunicare. uşor verificabile 5. purtător. Introducere. Continuitatea . Un efect. Frecvenţa – evenimentele ce se produc în mod frecvent sunt mai importante 2. Alcătuire – trebuie asigurat un anumit echilibru în utilizarea elementelor componente ale unei ştiri. Elementele sunt: 1. coduri) 4. este un mesaj lipsit de valoare semantică care creează incertitudini. nu se poate formula un etalon care să permită cântărirea şi evaluarea evenimentelor pentru că interesul social variază în funcţie de eveniment. Un emiţător. D. cu ce efect spune. necomplicate sunt mai rapid prezentate 4. Un receptor. Cine comunică cui? 2.ceea ce este definit ca ştire va continua să fie ştire şi după reducerea amplitudinii ştirii. neînţeles nu este o informaţie ci o confuzie. pe ce canal spune. 83). Corespondenţă – se referă la gradul în care evenimentul se apropie de aşteptările şi predilecţiile oamenilor 6. ce spune. p. Cine recepţionează comunicarea? 3. Care sunt consecinţele comunicării? În procesul comunicării importanţă o au: simbolurile (vorbirea. limbajul).

G. . La nivelul al doilea comunicarea individuală capătă o dimensiune socială fiind preluată şi amplificată de un mijloc social de comunicare (cum ar fi mass media). . H.procesul de comunicare are un scop precis? (comunicarea mediatizată are un scop foarte bine precizat). legată de reguli.Cadrul comun al comunicării – spaţiul social. relaţii umane sunt relaţii sociale. apropierea. altele nu. se modifică relaţia participanţilor unul faţă de celălalt sau faţă de lumea externă.procesul de comunicare depinde sau nu de sistem? (comunicarea trebuie să depindă de un sistem să se încardreze într-un sistem. 2. . I. comunicarea artistică etc.Comunicarea duce la schimbare de stare. Condiţii şi efecte ale comunicării . 3.procesul de comunicare este deschis sau închis? (de aici: comunicarea de masă. Comunicarea socială este un proces în desfăşurare şi el poate fi supus următoarelor verificări: .Comunicarea presupune existenţa multiplelor canale de realizare. să se supună unui sistem). Elementele procesului de comunicare: 31 . comunicarea este un proces continuu. .procesul de comunicare este unidirecţional sau interacţional? (orice act de comunicare este un răspuns la un act de comunicare anterior. ambiguitatea ridicată permite o anumită toleranţă faţă de subiectivitatea percepţiei).F. Comunicarea – proces verbal Trecerea de la comunicarea individuală la cea socială se realizează în trei etape: 1.). .contextul spaţial (comunicarea are sens în raport de locul în care sunt dispuşi . în cazul comunicării unidirecţioanale iniţiativa aparţine emiţătorului). . comunicarea interpersonală.contextul temporal – ceea ce s-a spus anterior contribuie la înţelegerea a ceea ce se spune ulterior. . de instituţii cu un limbaj mai îngrijit în raport cu expunerea individuală spontană.se referă la norme şi reguli colective.contextul poziţional – se referă la poziţia emiţătorului şi a receptorului faţă de comunicarea transmisă. . fizic şi temporal în care sunt localizaţi participanţii (mesajele trebuie să privească atât problemele legate de experienţa emiţătorului cât şi pe cea a receptorului). Contextele constitutive ale procesului de comunicare: . La început există o multitudine de comunicări individuale – socialul este aici o realitate pur statistică. alcătuit din elemente discontinue dar înrudite. .contextul fizic şi senzorial – ceea ce e spus are sens în raport cu ansamblul elementelor senzoriale şi fizice (privirea.în procesul de comunicare semnificaţiile sunt fixe sau tranzacţionale? (unele mesaje sunt clare şi permit o unică interpretare. atingerea).participanţii la realizarea ei şi este limitată de acest spaţiu .Comunicarea stabileşte o relaţie socială între participanţi.comtextul cultural . . La nivelul al treilea apare o comunicare specific socială.

Presupune existenţa unui grup de profesionişti . Comunicarea apropiată sau directă. Comunicarea bidirecţională – dialog. Comunicarea unidirecţională – mesajul circulă într-un sen unic. corectarea. Se adresează maselor care au o putere relativ redusă de a determina subiectul şi conţinutul comunicării 5. de la emiţător la receptor 4. 4. J. a unei reţele de comunicare. 7. Comunicarea indirectă sau telecomunicarea. de durată nedeterminată 6. 4. individual. A se adresează lui B 2. la mesajele emise de emiţător. ocazională. Este dublu mediată – prin mijloacele tehnice. poziţii etc. canale de emitere şi prin copiere. mesajul circulă în ambele sensuri 5. Comunicarea accidentală. presupune utilizarea mijloacelor tehnice 3. K. Receptorul (gradul de înţelegere a mesajului de către receptor. Tipuri de comunicare privite din mai multe puncte de vedere: 1. Comunicarea verbală – prin cuvântul vorbit sau scris 10. „Zgomotul” elementul care poate bruia comunicarea – reacţia receptorului. multiplicare şi difuzare. 6. efectele mesajului asupra comportamentului receptorului) 8. Comunicarea este un proces social şi mesajele sale privesc subiecte şi teme din sfere publice. Comunicarea interpersonală – implică minimum două persoane 7. Profesioniştii realizează identificarea. evaluarea.1. 2. Comunicarea intrapersonală – o singură persoană care vorbeşte cu sine 6. Particularităţile procesului de comunicare în cazul comunicării de masă: 1. 32 . cea care vizează nivelul de recepţie al receptorului sau cea care vizează atitudinea sau comportamentul receptorului) 7.verificarea informaţiilor. Comunicarea de masă este supusă reglementărilor juridice şi deontologice. Emiţător şi receptor Sensul mesajului Limbajul adecvat Un cadru mai larg în care are loc procesul de comunicare Existenţa canalului sau a canalelor de circulaţie pentru mesaje Intenţionalitatea emiţătorului (proprie. Comunicarea de masă –se adresează unor mase prin intermediul canalelor 9. Comunicarea de grup – include un număr mai mare de persoane 8. 3. Comunicarea nonverbală – prin gesturi. 5. pozitivă sau negativă. 2. 11. Este o activitate continuă. prelucrarea lor în mesaje media. 3.

gramaticale obligatorii pentru toţi vorbitorii ai unui idiom. macedoneană şi bulgară. germane sau franceze. prin limbă se înţelege sistemul de comunicare alcătuit din sunete articulate. vorbită de circa 200 de oameni). sunt mult mai mari decât diferenţele dintre limbile literare cehă şi slovacă. toate aceste idiomuri sunt considerate limbi literare independente. între română şi moldovenească. stilizată. ucraineană şi bielorusă. Putem constata faptul că limba este cultivată. Diferenţele lingvistice ale dialectelor. Limba română este una din puţinele limbi din lume care nu are dialecte ci numai graiuri regionale cu elemente specifice nerelevante pentru comunicare. mai ales. de comunicare a ideilor şi a sentimentelor prin mijlocirea limbii. Din punct de vedere lingvistic.[ IX ] LIMBA CA SISTEM Să lămurim sensul termenilor limbă şi limbaj. rusă. îngrijită şi supusă unor norme ortografice. meglenoromâna (vorbită de circa 2. sârbă şi croată dar. ortoepice. Este greu de constatat când un idiom devine o limbă literară de sine stătătoare. aromâna. Şi totuşi.000 de oameni) şi istroromâna (pe cale de dispariţie. specifice oamenilor prin care aceştia îşi exprimă gândurile. De multe ori acest moment este determinat politic şi nu ştiinţific. mod de exprimare (DN). sentimentele şi dorinţele (DEX) Prin limbaj se înţelege modul specific de exprimare a sentimentelor şi a gândurilor în cadrul limbii comune sau naţionale (DEX) sau procesul de exprimare. În 33 . de exemplu. Există şi păreri conform cărora limba română are patru dialecte: dacoromâna.

pe atunci preşedinte al Academiei Române. Sensul cuvintelor trebuie ales cu exactitate iar posibile ambiguităţi pot fi eliminate prin folosirea sinonimelor sau prin precizări suplimentare referitoare la sensul ales de emiţător. în comunicarea scrisă.ultimul timp. Limba este înţeleasă în forma în care ea apare ca vorbire şi este explicată prin faptele individuale de limbă. Dacă mă aflu în străinătate şi aud pe cineva vorbind în limba mea. însă în această enunţare îmi recunosc ţara. este alegerea noastră dacă dorim să fim înţeleşi sau nu. Ea poate suferi schimbări în inventarul lexical. ca limbă oficială. din cele 10% din limbile rămase. În procesul comunicării avem obligaţia de a nu neglija faptul că omul este singura fiinţă capabilă să creeze. în cazul limbilor standardizate şi normate. Era o comandă politică neacceptată de majoritatea românilor aşa încât. Limba permite ca. un număr mare de cuvinte cu unul sau mai multe sensuri fiecare. nu poate duce la schimbări esenţiale. Comunicarea impune participanţilor la emiterea ei supunere necondiţionată la alegerea corectă a semnelor. în Republica Moldova. să manipuleze şi să înţeleagă un limbaj cu condiţia ca acesta să funcţioneze pe bază de reguli şi principii stabilite şi valabile pentru toţi participanţii în comunicare. nu va rămâne decât una care nu trebuie să fie. limba este elementul esenţial în transmiterea mesajului. În procesul de comunicare. neapărat. cele mai importante studii de specialitate referitoare la lingvistica generală şi la structuralism. vă rog”! sau Sunt obligat să vă cer să stingeţi ţigara. în cazul comunicării orale. limba română are. de posibilităţile de interpretare care pot fi date de receptor. Limba este un sistem aflat în permanentă evoluţie care. pornindu-se de la un număr mic de semne (grafeme sau litere). O limbă romanică va rămâne mereu romanică. Acesta ar constitui cel mai trist rezultat al globalizării culturale pentru că. pe baza unor capacităţi de combinaţie foarte mari. Dacă această perspectivă sumbră este realistă. de mediu. Un lucru este enunţul (conţinutul semantic al mesajului) şi alt lucru este enunţarea (maniera în care se spune ceva). „A spune ceva” implică foarte mulţi factori lingvistici şi nonlingvistici. de tipul: Nu fumaţi. de scopul urmărit şi. odată cu dispariţia limbilor naţionale dispar şi culturile naţionale exprimate prin ele. Cei interesaţi pot găsi. Majoritatea cuvintelor şi expresiilor sunt polisemantice. în prezent. în normele sale ortografice dar nimic nu poate schimba structura ei specifică de limbă romanică.000 de limbi existente azi în lume. aromâna tinde să devină o limbă romanică independentă iar moldoveneasca a revenit. Este interzis să fumaţi aici! Nimeni nu suportă fumul de ţigară! etc. în 2003 a apărut la Chişineu chiar şi un Dicţionar moldovenesc-românesc (de Vasile Stati). comunitatea. atunci putem şi noi presupune că peste alţi 50 de ani. limba engleză. La alegerea unei opţiuni enunţiative trebuie să ţinem seama de destinatar. fără acordul sau. în bibliografia anexată. Enunţarea are un sens. Sensul enunţării poate modifica total sensul enunţului în funcţie de context. de maximă eficacitate. consultarea specialiştilor. cultura. două ortografii. şi obligatoriu. de 34 . noua ortografie. de cel căruia se adresează. la rostirea corectă a sunetelor notate de ele. putem opta între mai multe enunţuri. Fiecare vorbitor are una sau mai multe variante proprii de limbaj şi ele vor fi folosite dependent de contextul în care se realizează. Noile norme ortografice ale limbii române (referitoare la folosirea grafemelor â şi î şi a formelor sunt şi sînt au fost impuse de către un inginer. Nimeni nu ne obligă ca şirul de cuvinte pe care le folosim să fie gramatical corecte. mă interesează prea puţin ce spune. Numai instituţiile de învăţământ şi cele ale Academiei Române aplică consecvent. mai ales. După un studiu britanic (din anul 2003) efectuat la Universitatea din Manchester până în anul 2050 vor dispărea 90% din cele peste 6. sau un număr mic de sunete. Pentru discuţia noastră nu sunt relevante teoriile lui Saussure sau cele referitoare la structuralismul lui Jakobson pentru că înţelegerea lor necesită o pregătire lingvistică prealabilă. măcar. să se obţină. Dacă vrem să nu se mai fumeze.

Astfel partenerii acţionează împreună în cazul unui proces dinamic de construire a sensului. mod de exprimare propriu unui scriitor.actul de informare. unei opere. în general. fel propriu de a se exprima al unei persoane …. prin rostire informez. se realizează efecte asupra interlocutorului. fraze care sunt dotate cu semnificaţii. într-o comunicare îl desemnează pe cel care vorbeşte. el trebuie să stăpânească comunicarea şi să reacţioneze la ea.. atunci când îi vine rândul. a alarma. Interlocutorii acceptă şi urmează un anumit număr de reguli implicite necesare pentru funcţionarea comunicării. faptul de a rosti are o anumită valoare. tu. Aici stilul şi limbajul apar ca sinonime. în timp ce receptorul şi interpretarea lui par să rămână în umbră. . care spune că partenerii unei interacţiuni împărtăşesc. Restricţia trebuie făcută în sensul că stilul se referă la maniera.. aici. putem afirma că enunţarea este. mijloacele lingvistice de exprimare proprii unui scriitor.intonaţii. ele le reprezintă. ocupă poziţia de emiţător sau de receptor. a surprinde.. Primul principiu din care decurg o serie întreagă de reguli este principiul cooperării. care le oferă un bun motiv de a comunica. dacă enunţul conţine cuvintele aici şi acum. mod de exprimare a gândirii specific unei arte sau unui artist. curentelor. În DEX găsim. Stilul ţine seama de un anumit grad de cultură. În cadrul conversaţiei însă fiecare participant la o comunicare. acestea au sens numai în contextul enunţării. pentru anumite scopuri ale comunicării. La fel. la arta specifică de a folosi elementele limbii literare iar limbajul se referă la modul de selectare a elementelor limbii literare. Destinatarul nu poate fi pasiv. acum care. pun întrebări. epocilor sau şcolilor artistice naţionale (DN). când spun eu nu pot vorbi decât despre mine. Deci. este în mod necesar desemnată de eu. A doua persoană. .actul care produce ceva prin faptul de a rosti ceva: a informa. a nelinişti.. avertizez. unui gen etc. de gest etc. a convinge. de a pronunţa cuvinte. Să luăm formele eu. Toate aceste acte ale limbajului sunt determinate printr-un anumit număr de convenţii şi condiţii sociale sau instituţionale. la stil. un scop comun. 35 . De aceea vom reaminti ce se înţelege prin stil în procesul comunicării: totalitatea procedeelor proprii de exprimare prin mijloacele limbii literare a unui conţinut concret. pe cel care ascultă. Într-un enunţ.Cuvintele nu au puterea de a creea lucrurile. unei opere. locul şi timpul anunţării. Limbajul se realizează prin diferite acte. unui gen etc.. de a produce sunete. populare. deci. În transmiterea unui mesaj. a reconforta. o punere în funcţiune a limbii. o definiţie care acoperă şi conţinutul limbajului şi anume mod specific de manifestare într-un anumit domeniu al activităţi omeneşti. pe emiţătorul mesajului. accentul se pune. a induce în eroare etc. conform unei gramatici. ameninţ etc. efecte care sunt extralingvistice.actul de a rosti ceva. tu. limbaj. academice sau vulgare folosite de o persoană într-un anumit context. de a construi. de fapt. a unei informaţii. de un anumit talent al emiţătorului pe când pentru limbaj aceste elemente nu sunt relevante. . în principal . Eu şi tu nu au sens decât la nivelul comunicării. în scris sau oral. Vorbind despre limbă şi limbaj putem face greşeala de a include aici şi noţiunea de stil.

În decursul timpului s-au dezvoltat o diversitate de concepţii şi modalităţi alternative de înţelegere şi explicaţie ale comunicării.se obţin prin generalizarea unei construcţii empirice. Dependent de scopul lor. pe conţinut. prin intermediul informaţiilor. modelele pot fi: . . a unei construcţii bazate numai pe experienţa senzorială.[X] MODELE ALE COMUNICĂRII A. Ele pot fi subminate unor paradigme (sau tipologii) generale de studiu ale comunicării şi informaţiilor.comunicarea este considerată drept un proces ce dezvoltă.momentul transmisionist – defineşte comunicarea drept mecanismul care leagă. proprietăţile şi transformările unui alt sistem mai complex (DN) sau sistem teoretic sau material cu ajutorul căruia pot fi studiate indirect proprietăţile şi transformările altui sistem. diferite activităţi sociale unele cu altele şi cu mediul lor. din acest punct de vedere comunicarea este o reţea sau o mulţime de canale prin care se transmit 36 .). Prin model înţelegem sistem ideal (logic-matematic) sau material cu ajutorul căruia pot fi studiate. Indiferent de paradigma. comunicarea impune două momente esenţiale: . răspândeşte şi menţine sistemele semnificative astfel încât comunicarea este înţeleasă ca o formă de exprimare pe plan social (este centrat pe: limbaj.normative – stabilesc pragul de valori . semnificaţii şi interpretare etc. cu care primul sistem prezintă o analogie (DEX). forme.momentul ritualist . prin analogie.descriptiv-normative . mai complex. modele.

De aici rezultă că mesajul este. judecăţile asupra conţinutului mesajului. Entropia este o măsură a hazardului. reţele. circulă printr-un canal şi ajunge la receptor) şi un element al procesului de reprezentare (mass media). la rândul ei. adică un anunţ d) canalul – este un mijloc care asigură contactul sau conexiunea dintre emiţător şi destinatar e) codul – constituie un ansamblu de semne şi combinaţii de semne care sunt comune codificatorului şi decodificatorului f) referentul – este reprezentat de elemente ale mediului emiţătorului şi receptorului şi de elemente actualizate în mesaj. comunicarea este identificată cu informaţia care. Într-un mesaj foarte structurat. Pe baza elementelor componente ale comunicării orale se pot identifica următoarele funcţii ale acesteia: a) funcţia referenţială – are ca scop de a trimite la referenţi situaţionali şi textuali.) B . Un mesaj furnizează cu atât mai multe informaţii cu cât el este mai original. prin aceasta. Deci. dinamism etc. de dezordine a acestei situaţii. poate fi: . în acelaşi timp.referent textual (se referă la realul absent. transportat de la emiţător la receptor şi poate fi diferită de semnificaţia a ceea ce este transmis. un element al circuitului comunicaţiunii (este trimis de emiţător.mesajele (este centrat pe: canale. se relevă prin debit. un astfel de mesaj conţine mai multă informaţie decât unul previzibil.referent situaţional (se referă la persoane şi obiecte prezente în momentul comunicării) . Cum se poate asigura identitatea dintre informaţia trimisă şi cea recepţionată? Informaţia este măsură a ceea ce este transmis. mai imprevizibil. cantitatea de informaţie (entropia) conţinută de sistem este redusă pentru că probabilitatea. C. a stării de incertitudine. Comunicarea este transmitere de informaţii (de semnale) de la un emiţător spre un receptor printr-un canal. cel care primeşte mesajul transmis de emiţător c) mesajul – este ansamblul de semne lingvistice. Cantitatea de informaţie nu este echivalentă cu semnificaţia informaţiei. Modele lingvistice ale comunicării Modelele lingvistice au la bază o ipoteză comună: ipoteza dublei dimensiuni a mesajului. prin 37 . Modele în comunicare trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 1. este identificată cu transmiterea de semnale. gradul de alegere este slab şi. Sunt identificate următoarele componente ale actului de comunicare verbală: a) emiţătorul – emite mesajul comunicării b) receptorul – destinatarul. implică folosirea persoanei a III-a sau a pronumelui neutru: acesta b) funcţia expresivă – permite emiţătorului să-şi comunice impresiile. Cum poate fi transmisă o informaţie în modul cel mai rapid şi cu costurile cele mai reduse? 2. este legată de gradul libertăţii de alegere a emiţătorului atunci când construieşte un mesaj. tehnologii. control şi direcţionare. ca o parte care lipseşte din mesaj. realitatea şi imaginea acestei realităţi (adică realitatea la care mesajul se referă sau la care trimite). emoţiile. să fie reconstituită de receptor este ridicată. actualizat de mesaj). Un mesaj cu o probabilitate slabă (deci cu o mare improbabilitate) este mai informativ pentru că este mai neaşteptat. mijloace.

D. ceea ce înseamnă că sursa trebuie să dispună de informaţii exacte şi neechivoce. cu alte cuvinte funcţia poetică – vizează mesajul ca atare. În cazul comunicării umane (fără mijloace tehnice de mediere) sunt prezente elementele: a) sursa (o persoană care este şi codificatorul) b) destinatarul (o persoană care este şi decodificatorul) c) semnalul sau semnul (care este limbaj folosit).Receptorul va reacţiona aşa cum se aşteaptă comunicatorul? . Realizarea comunicării impune anumite calităţi celor ce participă în procesul de comunicare: . Procesul de comunicare cuprinde două momente esenţiale: 1. 2. accesibilă şi transmisibilă a semnelor şi simbolurilor care construiesc mesajul. Mesajele sunt compuse din semne (cuvinte). 38 . pune accentul pe partea palpabilă a semnelor. scrise) şi imagini în forma unui mesaj.Sursa trebuie să dispună de o capacitate adecvată de codificare (adică: precizie. Procesul de decodificare presupune interpretarea mesajului fără deformare astfel încât imaginea din mintea emiţătorului să fie reprodusă asemănător în mintea receptorului. Modele sociologice ale comunicării Procesul de codificare reprezintă punerea într-o formă inteligibilă. apare după utilizarea formelor adică. menţinerea sau întreruperea contactului public cu receptorul. a ambiguităţilor şi a expresiilor fără sens) .Sursa trebuie să dispună de o capacitate adecvată informaţională .c) d) e) f) emoţiile. evitarea cuvintelor de prisos.Imaginea trezită în mintea receptorului va coincide cu cea a comunicatorului? Prima condiţie de funcţionare a sistemului de comunicare este ca toate mesajele să fie funcţionale. de a codifica mesajul şi de a face posibilă comunicarea.Mesajul va fi înţeles aşa cum a fost gândit şi conceput? . Mesajul trebuie să ajungă la receptor în forma sa autentică. Semnele au funcţia de a suplini originalele. iar aici trebuie să fie decodificat după modelul comunicării. Dacă aceste aspecte sunt neglijate. Codificarea – primul act al procesului de comunicare constă în faptul că intenţiile comunicatorului trebuie transpuse în cuvinte (rostite. desemnează plăcerea de a vorbi.Canalul trebuie să transmită rapid şi cu fidelitate mesajul. implică folosirea persoanei I-a şi a II-a şi a interjecţiilor funcţia conativă – are ca scop de a atrage direct atenţia receptorului care trebuie să devină interesat de mesaj. Semnele (cuvintele) se învaţă prin asociere. judecăţile sau ritm al discursului. Decodificarea presupune răspunsul la următoarele întrebări tacite ala comunicatorului: . parţial sau total. implică folosirea persoanei a II-a la vocativ precum şi a imperativului şi interogaţiilor funcţia fatică – permite stabilirea. ah) şi a repetiţiilor funcţia metalingvistică – permite definirea termenilor pe care receptorul nu le cunoaşte. de a construi un mesaj. Aceste informaţii trebuie să fie codificate cu precizie în semne transmisibile şi să fie transmise într-un mesaj clar.Receptorul va fi de acord cu mesajul? . implică folosirea cuvintelor fără sens (de tipul bine. lucrurile se vor petrece ca şi atunci când o scrisoare nu ajunge la destinaţie.

este totodată codificator şi decodificător. transmit un conţinut şi antrenează anumite consecinţe. La originea procesului de comunicare se află percepţia unui eveniment. E. se situează într-un anumit context. Astfel interpretarea semnelor din mediul social reuneşte cele două momente ale codificării şi decodificării.Se recomandă ca într-o unitate dată de timp să se transmită mai puţine informaţii pentru a fi mai bine înţeleşi. mijloacele tehnice. media) b) procedee de alegere şi combinare a mijloacelor utilizate c) resursele administrative. Percepţia implică o legătură între eveniment şi reconstituirea lui senzorială. Aici apare şi reacţia de răspuns a receptorului care poate fi diferită. Conform acestui model. fizice şi sociale. informaţiile şi atitudinile comune celor două verigi ca o condiţie indispensabilă pentru armonizarea emiţătorului şi receptorului. de contextul şi de agentul comunicării. Modelul circular al comunicării Modelul se aplică la comunicarea în masă sau mediatizată care implică. primeşte şi transmite mesaje. în funcţie de tipul de comunicare în care se manifestă: a) în convorbire – cuvintele de răspuns. Situaţia are dimensiuni psihologice. Primul element al modelului este cel care percepe. Mijloacele comunicării sunt formate din: a) agenţi care permit transmiterea fizică a semnalelor (semnalele. Anunţurile sunt formulate în funcţie de modul în care agenţii de comunicare percep evenimentul. simbolurile. creativă şi cognitivă de către cel care percepe. În raportul dintre realitate şi percepţie intervin numeroase elemente legate de situaţie. În procesul de comunicare interumană apare încă un element nou şi anume faptul că fiecare emiţător şi fiecare receptor. Legăturile între emiţător şi receptor sunt mai complexe şi mai variate. percepţia rezultă din eveniment. mimica şi gesturile b) în mass media – scrisorile primite la redacţie c) în conferinţe – aplauzele publicului. a codificării şi decodificării. canale. instituţionale pentru producerea şi distribuirea mesajelor. accesibilitatea evenimentului (posibilitatea de a fi perceput) şi contextul în care se produce. Percepţia depinde atât de eveniment cât şi de agenţii de comunicare. Între eveniment şi percepţie intervin: acţiunea de selecţie. Modelul este compus din două etape: 39 . în realitate o negociere sau o tranzacţie continuă între emiţător şi receptor. Să mai analizăm un model sociologic al comunicării Sintetic modelul spune că: Cineva percepe un eveniment şi reacţionează într-o situaţie dată utilizând anumite mijloace pentru a face disponibile mesajele care au o anumită formă. reacţie care se manifestă prin diferite mijloace. Reacţia şi receptarea se produc într-o situaţie dată care o poate influenţa şi modifica. îl reflectă dar şi diferă de el. Câmpul de experienţă al sursei şi al receptorului definit prin cunoştinţele. Percepţia evenimentului este o reacţie a celui care percepe.

în următoarea ordine: 1. radio. nerepetabile şi ireversibile. cum arată receptorul. Modelul tranzacţional al comunicării Se bazează pe presupoziţia că procesul de comunicare descrie evoluţia semnificaţiei şi tinde să reducă nesiguranţa în planul relaţiilor interpersonale. cuvintele. sex. [ XI ] FORME DE COMUNICARE A. atitudinea corpului şi gesturile. categoria de public cui este destinat etc. Organizarea unei comunicări publice se face treptat. Comunicarea publică Prin comunicarea publică se înţelege o formă de comunicare în care emiţătorul vizează mai mulţi receptori ce formează un public şi în care emiţătorul nu foloseşte mijloace tehnice de comunicare (televiziune. Analiza receptorului şi a audienţei ( se ţine cont de cui se adresează comunicarea. asociaţii) exercită influenţă asupra mass media. apare în forma orală. b) regulatorii (grupurile sociale. telefonul şi ultimele descoperiri. presă). 6. imprimatul. 3. ce profil are publicul (vârstă. Această comunicare se caracterizează prin faptul că are drept conţinut principal un discurs public. Un mesaj reprezintă doar un model de semnale codificate axându-se pe codificare şi emisie. modelul analizat descrie comunicarea ca un schimb. Procesul de comunicare este considerat drept unul de interacţiune între comunicator şi receptor. Identificarea temelor majore ale discursului – trebuie ţinut cont de ceea ce îi preocupă pe oamenii din public în raport cu tema. ca un troc social. Comunicarea publică vizează explicit publicul care este receptorul comunicării şi ţine cont de reacţiile publicului. scrierea. cer modificarea conţinutului. Se iau în considerare şi datele privind modul de receptare a mesajelor sau dacă receptorul este sau nu atent. G. pe de altă parte. ele sunt continue. Organizarea materialului folosit în discurs. ci fenomene instrumentale de oferire şi receptare a unor informaţii. Modelele psihologice ale comunicării Prin comunicare înţelegem mecanismul prin care relaţiile umane exisă. atribuit. pe de o parte şi pe receptare şi decodificare. instituţii.). tot ce serveşte la cucerirea timpului şi spaţiului. În esenţă. Semnificaţia este ceva inventat. Procesele comunicative nu sunt reacţii sau interacţiuni desfăşurate din motive altruiste. Profesioniştii fac selecţia după care mesajele sunt transmise prin mass media. tonul vocii. Cercetarea subiectului comunicării – implică documentarea asupra subiectului comunicării pentru a afla ce trebuie să se accentueze. Selectarea subiectului şi stabilirea scopului comunicării (comunicarea încearcă să convingă sau comunicarea vrea să informeze). 5. stabilirea a ceea ce trebuie spus la fiecare temă. etnie. ce nu se poate epuiza în discurs. modifică eficienţa mesajelor. 2. dat şi nu ceva primit. Acest mecanism cunoaşte expresia feţei. Codificarea şi decodificarea sunt părţi ale aceluiaşi proces de specializare. telegraful. 40 .a) comunicatorii (redacţia unui ziar sau post TV) produc mesaje care trec mai întâi prin diferite stadii de codificare şi devin informaţii scrise sau audiovizuale. F. ce zone geografice sunt vizate pentru recepţie). 4. selectarea temelor majore. calea ferată. Apoi mesajele ating audienţa şi produc unele efecte. Analiza contextului de spaţiu şi de timp al discursului (în ce moment are loc comunicarea.

Verbalizarea – redactarea efectivă a discursului 8.să schimbe comportamentul sau. B. cel mai greu de atins sunt grupurile care nu simt nevoia unui anumit mesaj şi care nu recurg la canale de comunicare 5. publicul ţintă poate să coincidă cu grupul spre care este direcţionat mesajul.să influenţeze atitudinea.să câştige atenţia. Are un caracter public (scopul. Este iniţiată de o sursă colectivă şi organizată 2. să-i asigure pe cei care au aderat la campanie că au luat decizii juste 7. a unei caracteristici a temei alese 4. Trăsăturile unei campanii de comunicare depind de: a) scopul campaniei de comunicare – se dispun în ordinea importanţei sau în ordinea temporală (ordinea scopurilor: . . o altă ordine: -cunoaştere – convingere (darul de a convinge pe cineva) –decizie – confirmare. Foloseşte mai multe canale de comunicare şi lansează mai multe mesaje 6. . efectul obţinut în mod real – efectul poate fi sau nu poate fi anticipat 41 . Poate urmări mai multe obiective 4. b) are credibilitate. . tipuri de obiective şi efecte O campanie de comunicare are următoarele caracteristici: 1. mesajul caută să convingă sau să influenţeze comportamentele.campanii în beneficiul celui care le realizează . Este orientată spre un scop. o problem la care receptorul nu s-a gândit. Caracteristici.materialul trebuie prezentat în ordine temporală (trecut. b) nivelul la care se opreşte schimbarea – la nivelul individului.campanii care urmăresc să-l ajute pe cel căruia i se adresează. Se adresează unor categorii de public bine definit.. 7.se expune o problemă. astfel mesajul sensibilizează. Campania de comunicare publică. efectul scontat – solicită delimitarea clară a obiectivului campaniei 2. . mesajul – mesajul central al campaniei este transmis în modalităţi diverse. Redactarea introducerii şi încheierii discursului. prezent. se stabilesc cauzele şi se prezintă efectele ce vor fi resimţite ulterior de receptor fără ca el să ştie toate efectele sau fără ca el să ştie ce are şi ce nu are efect. Într-o campanie de comunicare pot fi identificate următoarele elemente: 1. în funcţie de categoria de public cărora li se adresează. fiind ghidată de anumite obiective care pot fi foarte clar precizate 3. emiţătorul – este ales pe baza criteriilor: a) este expert în domeniu. c) are priză la public 8. efectul trebuie să reprezinte o problemă surpriză pentru audienţă. viitor). tema – campania se organizează asupra unei teme iar în cadrul acesteia se optează pentru accentuarea unui aspect.se formulează o problemă pentru audienţă şi se arată cauzele ei. mesaje concurente – campania de comunicare nu trebuie bruiată de mesaje concurente 3. metodele şi efectele ei nu sunt secrete) 5. de grupă sau social) c) avantajele campaniei (pentru emiţător şi pentru receptor) . publicul ţintă sau grupul spre care este direcţionat mesajul – este format din persoanele de la care se doreşte obţinerea unui răspuns în urma campaniei. canalul – în prima etapă se aduce în centrul atenţiei o problemă ce trebuie discutată şi apoi se activează canalele de comunicare pentru a ajunge la modificarea comportamentelor 6.

iar restul indivizilor se plasează în cercuri concentrice.a) b) c) d) C. 3. recrutare de membri bazată pe calificare şi aptitudini personale şi nu pe relaţii personale. Organizaţia devine un ansamblu de roluri sociale legate în mod logic. tot mai departe de el. în structuri formale se analizează capacitatea individului de a răspunde obligaţiilor solicitate de poziţia sa în organizaţie. în structuri informale indivizii situaţi inferior în mod oficial să urce în ierarhia organizaţiei dacă dovedesc o capacitate superioară. 4. 2) Structura organizaţională – indivizii cei mai calificaţi şi mai capabili sunt localizaţi în vârf şi cei mai puţin calificaţi sunt plasaţi în eşaloanele inferioare ale organizaţiei 3) Organizaţiile sunt formale (după anumite reguli. Culturile organizaţionale şi comunicarea în organizaţii: În literatura de specialitate se vorbeşte despre 4 tipuri distincte ale culturii organizaţionale: a) Cultura de tip club – cheia organizaţiei se află în centru. salarii fixe pentru angajaţi fără alte plăţi. autoritate ierarhică. 5. dreptul de apel prin care membrul individual este protejat împotriva folosirii greşite a puterii organizaţionale. comunicarea între membri direcţionată de această autoritate. neoficiale). a caracteristicilor acestuia. Grupuri şi organizaţii: Un grup uman are următoarele caracteristici: are un număr mic de oameni (maximum 20) oamenii din grup au o identitate comună identitatea lor comună se bazează pe un scop comun şi pe o structură comună are un lider sau un conducător. fără autoritate difuză. comunicarea este standardizată şi ia formele procedeelor standardizate între diferite roluri. Organizaţia poate fi abordată şi descrisă în funcţie de 4 caracteristici fundamentale: a) ierarhia – ca o expresie a puterii b) funcţia – sarcinile fundamentale ale organizaţiei c) produsul – tipuri de bunuri care rezultă din activitatea organizaţiei d) spaţiul .se referă la localizarea spaţial-geografică a diferitelor organizaţii. 2. diviziunea reglementată a muncii internereguli (preferabil scrise) referitoare la modul de realizare a sarcinilor. b) Cultura de tip rol sau organigramă – desemnează situaţia în care poziţia şi funcţiile capătă importanţă şi preponderenţă în raport cu individul luat ca atare. Liderul se află în centrul grupului şi influenţează preferinţele şi opiniile altora. Caracteristicile esenţiale ale organizaţiilor sunt: 1) Structura grupului este o funcţie a individului în grup. D. 42 . Modelul ideal al unei organizaţii implică 1. Cele mai importante relaţii sunt cele dintre periferie şi centru astfel că organizaţie se află sub autoritatea şefului. Cercurile sunt legate prin linii care delimitează funcţiile şi responsabilităţile membrilor organizaţiei. oficiale) sau informale (simple.

d) este o comunicare care încearcă să convingă audienţa pentru ca aceasta să ia o decizie particulară. în aşa fel încât să-l atragă pe potenţialul cumpărător. cu un guvern pentru a influenţa activitatea acestora. 43 . Comunicarea publicitară reprezintă puterea de convingere şi de informare identificabile şi controlate prin intermediul mediilor de comunicare în masă. bunurilor şi serviciilor de către un sponsor identificat. b) este o comunicare identificabilă – mesajul poate fi subtil sau direct. d) Cultura de tip persoană – caracterizează organizaţiile care nu au ierarhie. a mări şi a substitui sau a stabiliza semnificaţiile pe care oamenii le atribuie simbolurilor ce identifică produsele şi serviciile oferite. un obiect. Marketing – este o activitate individuală şi organizaţională care rezolvă relaţiile de schimb prin crearea. Reclama – este un mesaj pentru difuzarea căruia se plăteşte instituţiilor autorizate în speranţa că astfel vor informa şi convinge un anume public. Lobby – creează şi menţine relaţiile cu puterea politică în societate. astfel încât structura este mobilă. servicii. un produs. 2. F. dar şi clar diferenţiat de alt mesaj. 2. distribuţia. c) este o comunicare care încearcă să informeze despre un produs. nu pe comandă. Comunicarea publicitară: Există mai multe posibilităţi de definire ale comunicării publicitare: 1. ea este pregătită în conformitate cu dorinţele şi nevoile celor pe care îi reprezintă. Comunicarea publicitară este orice formă plătită de prezentare non-personală şi de promovare a ideilor. verticală. Comunicarea publicitară este acea comunicare care atrage atenţia spre un bun. 4.c) Cultura de tip sarcină – se plasează între a şi b – aici sunt importante talentele şi resursele care există în organizaţie. promovarea şi stabilirea preţurilor pentru bunuri. la baza comunicării este cooperarea orizontală nu cea ierarhică. Publicitatea – prezintă informaţia publică pentru a obţine o atitudine favorabilă din partea receptorilor. produsele. 5. 3. Promoting – este un program de comunicare complex care ajută o firmă. Comunicarea publicitară are următoarele caracteristici: a) este o comunicare controlată. 4. b) Preţul – este definit de termeni financiari plus costuri şi beneficii sociale şi psihologice c) Poziţia (locul) – se referă la canalul prin intermediul căruia produsul sau serviciul ajunge la publicul ţintă. Comunicarea publicitară este o încercare de a stabili. Comunicarea se bazează pe influenţă. serviciile. E. informală. o organizaţie. Campania de comunicare publicitară Orice campanie publicitară pleacă de la interdependenţa următoarelor cinci elemente: a) Produsul – prezentarea produsului prin alegerea şi combinarea diferitelor canale de comunicare. Comunicarea publicitară poate avea mai multe forme şi tipuri: 1. idei. 3. o instituţie să-şi plaseze mai eficient ideile. cei ce conduc fiind inferiori ca pregătire în raport cu cei conduşi şi nu-i controlează pe aceştia.

La sfârşitul secolului al XIX-lea apare radioul. [ XII] PERSPECTIVA TEHNOLOGICĂ ŞI CEA A TEORIEI INFORMAŢIEI ASUPRA COMUNICĂRII A. publicul. La începutul secolului al XX –lea comunicarea a fost studiată în scopul găsirii mijloacelor pentru a mări influenţa politică a ziarelor şi a măsura consecinţele morale şi sociale ale filmului şi radioului. divertisment) c) au un suport comercial (reţelele de difuzare) d) sunt receptate de un public larg e) preţul de vânzare este accesibil. e) Poziţionarea – considerarea relaţiilor dintre diferitele segmente de piaţă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea are loc trecerea comunicării de la formele de comunicare publică şi comunicare interpersonală la forma comunicării de masă şi apariţia mijloacelor de comunicare în masă. ale televiziunii. Evoluţia mediilor moderne de comunicare începe odată cu inventarea tiparului de Guttenberg (l434) cu toate că primele ziare tipărite apar regulat abia în secolul al XVII-lea. astfel încât se vorbeşte de societatea informaţională care poate fi identificată prin caracteristici proprii. presa.d) Promovarea – urmăreşte sensibilizarea publicului faţă de un produs. Ziarele se impun repede prin caracteristicile lor specifice: a) apar regulat b) vizează mai multe obiective (informaţia. Perfecţionarea tiparului şi organizarea poştei într-un serviciu permanent duce la apariţia instituţiei specializate în comunicarea de masă. descoperit de Marconi (1896) iar din 1925 începe apariţia televiziunii ca mijloc de informare în masă. sporirea volumului de informaţii despre acestea şi motivele de cumpărare a produsului. 44 . După 1980 conceptul de informaţie se aplică la nivel general. mass media.

Datorită bruiajului pot exista diferenţe între semnalul transmis şi cel recepţionat. ele sunt mărfuri. Informaţia devine un bun economic şi are câteva proprietăţi specifice: a) poate circula printre oameni b) poate fi multiplicată c) consumul poate duce la creşterea cantităţii de informaţii d) nu necesită alte materii prime sau surse de energie decât ea însăşi e) poate fi transportată simplu f) solicită alt tip de administrare decât bunurile materiale.Model bazat pe principiul telefonului ca aparat de transmisie al comunicării. Receptorul se află în poziţia diametral opusă celei a emiţătorului. Receptorul construieşte din nou mesajul din semnalele primite şi numai în aceste condiţii se poate afirma că mesajul ajunge la destinaţie. 5. cu atât incertitudinea care se produce va fi mai mare. Semnalul are un mare grad de vulnerabilitate în măsura în care poate fi distorsionat de bruiaj sau interfera cu altceva. Incertitudinea în cadrul comunicării depinde de doi factori: a) numărul de evenimente posibile – cu cât ele sunt mai numeroase. Cunoştinţele teoretice au o importanţă deosebită în dezvoltarea socială. Modelul presupune descompunerea procesului de comunicare în trei momente unite în lanţul comunicării: a) sursa de informaţii – produce mesaje sau pachete de mesaje pentru a fi transmise b) mesajul . 3. În cadrul unui proces de comunicare cantitatea de informaţie este cu atât mai mare cu cât este mai improbabilă. bunuri c) informaţia şi comunicarea sunt elemente-reper în funcţie de care se defineşte gradul de dezvoltare al societăţii Secolul al XX-lea este caracterizat prin existenţa unei societăţi industriale. În secolul al XXI-lea se conturează societatea post-industrială cu o serie de de caracteristici: 1. 45 .este transformat în semnale de cel care transmite c) semnalele – sunt adaptate la particularităţile canalului de transmisie spre receptor. Apar noi tehnologii intelectuale. B. comunicarea este caracterizată drept un proces unilinear şi unidirecţional. În rândul populaţiei active clasele profesionale şi tehnice devin preponderente. fiind o sursă a inovaţiei şi a managementului. 4. că abordările actuale ale informaţiei şi tehnologiilor în studiul comunicării prezintă o serie de caracteristici cum ar fi: a) informaţia şi comunicarea pot fi măsurate şi cuantificate b) comunicarea şi informaţia devin forţe componente ale vieţii de zi cu zi. Perioada clasică a studierii comunicării din perspectiva teoriei informaţiei şi tehnologiei S-au stabilit mai multe modele de comunicare: 1. Informaţia este diferită faţă de comunicare. 2. Se realizează trecerea de la o activitate economică axată pe producerea de bunuri materiale la o economie orientată spre servicii. Societatea se orientează spre implementarea şi deprinderea inovaţiei tehnologice.Se poate spune. Cantitatea de informaţii pe care o obţinem când se produce un eveniment este egală cu cantitatea de incertitudine care era asociată înaintea producerii acestui eveniment. astfel.

Modelul helicoidal – pleacă de la ideea că procesul de comunicare se deplasează înainte şi că. C. Societatea informaţională are trei tendinţe caracteristice: a) creşterea ofertei de informare -oferta creşte anual cu 8-10% b) consumului de informaţii îi corespunde un spor de informaţii (raportul rezultat din analiza cantităţii de informaţii acceptate sau care se bucură de o anumită atenţie) – proces destul de lent pentru că cererea este în urma ofertei c) utilizarea informaţiilor – se află la un nivel mai mult sau mai puţin constant. Schema comunicării propuse este extrem de simplă: orice sistem (maşină. astfel încât receptorul decodifică informaţia ca un mesaj iar acesta este transformat la distanţă în semnificaţii. dar greu de măsurat 2. corespondenţa care. Modelul care se bazează pe mutarea accentului de la tehnologii de comunicare generală spre tehnologii individuale şi de la receptor la receptor. om) este ca o cutie neagră dotată cu intrări şi ieşiri care posedă o funcţie de transformare şi permite anticiparea efectului la ieşire pornind de la intrare. Un anumit nivel de cunoaştere produce mai multă cunoaştere. Numai dacă există o corespondenţă între cele două semnificaţii atunci se poate spune că există comunicare. 5. relaţii şi medii care se schimbă continuu. semnificaţia este transformată în mesaj. care trece apoi prin canal. 46 . Astfel au apărut noi modele ale comunicării dintre care vom aminti câteva: 1. 4.pune accentul pe comportamentul participanţilor principali în procesul de comunicare şi nu pe canale care mediază între emiţător şi receptor. rareori este perfectă. Noile media şi societatea informaţională În prezent trăim într-o societate informaţională care a devenit dependentă de reţele complexe de informaţii şi de comunicare şi care alocă cea mai mare parte din surse activităţilor din zona informaţiei şi comunicării. Modelul care pune accent pe fluxul informaţional şi rata de asimilare a informaţiei. Datorită ofertei supradimensionate. Revoluţia care are loc la ora actuală în comunicare duce la o abundenţă informaţională şi mediatică. de decodificare şi de interpretare. Noile tehnologii duc la apariţia a patru noi modele ale comunicării: a) modelul alocuţiunii – informaţia este distribuită simultan de la centru spre mai multe puncte periferice. Modelul care descrie modul în care emiţătorul transformă mesajul în informaţie. ceea ce este comunicat acum influenţează structura şi conţinutul ceea ce se va comunica mai târziu. Modelul circular . realizează funcţii identice: de codificare. în realitate. iar elicea descrie modul în care diferitele aspecte ale procesului se schimbă în timp. Modelul cibernetic al comunicării – pleacă de la presupoziţia că procesul comunicării umane este asemenea dispozitivelor de comunicare între maşini capabile să transmită şi să interpreteze ordinea.b) posibilitatea de producere a fiecărui eveniment – incertitudinea este maximă când toate elementele sunt egal posibile. momentul şi locul comunicării sunt stabilite de emiţător. 2. 3. Procesul de comunicare conţine elemente. Emiţătorul şi receptorul au funcţii egale. capacitatea de a produce informaţii a depăşit capacitatea omului de a le recepta şi a le procesa. A scăzut mult costul de producţie şi de transmitere al informaţiei care duce la creşterea ofertei media şi a tipurilor de comunicare. În procesul de comunicare.

Determinismul tehnologic în explicarea comunicării Tezele cele mai importante privind determinismul tehnologic pot fi sintetizate astfel: a) Sistemul de comunicare modelează societatea prin structurarea raportului spaţiu-timp. accentul este pus pe cuvânt şi pe imaginea difuzată şi prevestesc revenirea la cultura orală.centrul solicită şi primeşte informaţii de la participantul aflat la periferie. Materialele sau suporturile care scot în evidenţă timpul favorizează centralizarea şi ierarhizarea instituţiilor.b) modelul conversaţiei – o persoană din reţeaua de comunicare intră în interacţiune directă cu o alta. bunurile sunt informaţii. de această dată. acest tip de mediu caracterizează o stare care este plină de elemente. persoana îşi alege partenerul. lucrări de specialitate. memoria computerului) d) modelul înregistrării . În funcţie de modalităţile de participare ale receptorului la actul de comunicare mediile pot fi clasificate în: a) Medii calde –(radio. în evoluţia sa. c) Radio şi televiziunea au schimbat comunicarea în sensul favorizării laturii temporale. specializată. televizorul) – reclamă puternic participarea utilizatorului şi le cere acestora să se angajeze în actul de receptare. locul şi subiectul comunicării iar conversaţia se desfăşoară cu ajutorul mijloacelor tehnice de comunicare. piatră). Cultura orală (tribală. ocolind un punct central sau intermediar. tiparul) –sunt cele care solicită o slabă participare a utilizatorilor şi promovează detaşarea acestora. bibliotecă. mitică) – comunicarea a fost realizată prin vorbire. 2. Omenirea a cunoscut. trei tipuri de culturi determinate de tehnicile de comunicare utilizate în fiecare perioadă: 1. oamenii devin culegători de bunuri dar. 47 . Cultura electronică – un nou tip de arhaism şi de tribalism. hârtie). 3. Modelul fluxului internaţional al informaţiei – obiectivul de bază al acestui model este cel de a explica relaţiile existente între: emiţător şi receptor aşa cum sunt ele mediate de sistemul tehnologic de producţie şi de sistemul de distribuţie. momentul. date sau informaţii. cele care scot în evidenţă spaţiul favorizează centralizarea şi sistemele de guvernare mai puţin centralizate. Se presupune existenţa a două axe: axa tehnologiei şi axa comunicării (producţia şi distribuţia informaţiei). Mijloacele de comunicare au fost întotdeauna o sursă de putere care a făcut posibilă extinderea marilor imperii economice şi politice. D. lut. b) Sursele de informare determină schimbări majore la nivel social şi politic. 3. Cultura vizuală – în care tiparul a fost dominant şi care a generat o cultură fragmentată. b) Medii reci (telefonul. Tehnologiile de comunicare care scot în relief latura temporală sunt cele care durează în timp (pergament. iar cele care scot latura spaţială sunt mai puţin durabile şi chiar fragile (papirus. în acest model partenerii sunt egali în schimburile informaţionale c) modelul consultării – se aplică în situaţii în care o persoană aflată la periferie caută să obţină informaţii de la centru unde aceste informaţii sunt stocate (banca de date.

organizat din elemente constitutive. Deşi nu este preocupată de comunicare. 48 . obiecte ale lingvisticii externe. psihologice. dorea să studieze sistemul intern al limbii (lingvistica internă) lăsând deoparte problemele referitoare la origine.[ XIII] PERSPECTIVA LINGVISTICĂ ASUPRA COMUNICĂRII A. matematice etc. Lingvistul elveţian Ferdinand de Saussure. Perspectiva tradiţională–Principalele şcoli lingvistice de abordare ale comunicării Principalele şcoli şi tradiţii lingvistice de studiere ale comunicării sunt considerate: 1. În tezele publicate în 1929. Comunicarea ca atare nu îl interesează. şi trece în ştiinţele sociale cu acest sens global. termenul structură nu este folosit decât de trei ori. Mai mult. gândirea lui Saussure trebuie evocată cu orice preţ. în Cursul de lingvistică generală. astfel. În lingvistică structuralismul porneşte de la lucrările lui F. născut în 1857 şi decedat în l913. tezele apărate de Saussure şi ecourile lucrărilor sale contribuie esenţial la fondarea şi evoluţia acestuia. De altfel. El a lansat teza autonomiei limbajului potrivit căreia semnul lingvistic uneşte un concept (sau un semnificat) şi are o imagine a acestuia. geologice. Pentru a putea defini cu adevărat programul care stă la baza structuralismului. nu putem să nu luăm în calcul punctele de vedere saussuriene dacă dorim să înţelegem evoluţiile din interiorul şi din afara structuralismului. Cercul de la Praga stabileşte o distincţie strictă între limbajul intern şi limbajul manifest. influenţă. de 138 de ori. Deşi nu lingvistica saussuriană creează structuralismul.. difuzare etc. de Saussure. Structuralismul – Structuralismul apare ca o teorie care vedea orice fenomen drept un ansamblu structurat. în timp ce cuvântul sistem. Se poate vorbi. de structuri anatomice. trebuie să-i invocăm pe lingvistul rus Roman Jakobson şi Cercul de la Praga. publicat după moartea lui de către studenţii săi.

văzând în primul o funcţie poetică (creatoare de sens), iar în cel de al doilea o funcţie de comunicare. După Saussure cuvintele nu sunt doar mijloacele care îi permit omului să-şi reprezinte gândirea, ci ele fac parte şi din actul de vorbire, de transmitere între cel puţin două persoane. Într-o asemenea comunicare, interlocutorul ascultă, dar nu participă la proces; el devine activ doar în momentul în care la rândul lui vorbeşte. El nu se referă la comunicare ci la circuitul vorbirii. el defineşte limba ca pe asocierea de imagini, ca pe un ansamblu de sunete (semnificanţi) şi concepte (semnificaţi). Nu vorbeşte despre reprezentarea unui lucru printr-un cuvânt ci de reprezentarea gândirii organizate într-o materie fonică. Saussure face o distincţie clară între limbă, instituţie socială, sistem de semne instituite, şi vorbire, act individual al subiectului uman, care utilizează limba pentru a se face înţeles sau, mai precis, face o alegere între elementele oferite de limbă, pentru a-şi exprima gândurile. Limba este singurul şi adevăratul obiect al lingvisticii. Putem admite şi o lingvistică a vorbirii dar ea nu trebuie confundată cu lingvistica propriu-zisă al cărei unic obiect este limba. Lingvistica uneşte în mod arbitrar un semnificant şi un semnificat, printr-o pură convenţie. Orice semn lingvistic reprezintă o realitate cu două feţe, una materială (reprezentantă de semnificant), cealaltă imaterială (reprezentată de semnificat). Semnul lingvistic este rezultatul asocierii dintre un semnificant şi un semnificat, iar limba este un sistem de semne. Semnul lingvistic este arbitrat, este doar un cod colectiv. De aici rezultă că, la individ, limba nu este înnăscută. Pentru a o folosi, ea trebuie acceptată şi învăţată. Problema sensului, pe care teoreticienii informaţiei o neglijează, este centrală la lingvişti structuralişti, ceea ce înseamnă că sensul care îl interesează este, înainte de toate, sensul obţinut prin aranjare (adică structura) semnelor. Semnele lingvistice se scriu unul după altul formând un şir linear. Orice variaţie în această succesiune antrenează o schimbare de sens (apt, pat) Roman Jakobson este interesat, înainte de toate, de fonologie, ştiinţa care se ocupă cu foneme din punct de vedere al funcţionării lor în cadrul unei limbi date. Jakobson depune eforturi de a descrie comunicarea umană în complexitatea elementelor ei. El afirmă: Orice act de vorbire pune în joc un mesaj şi patru elemente legate de acesta: emiţătorul, receptorul, tema mesajului (referentul) şi codul utilizat. Mesajul necesită un contact, un canal şi o conexiune psihologică între expeditor şi destinatar, contact care le permite să stabilească şi să menţină comunicarea. Fiecare dintre cei şase factori dă naştere unei funcţii lingvistice diferite: 1. Funcţia expresivă este centrată pe emiţător şi vizează exprimarea directă a atitudinii subiectului cu privire la ceea ce vorbeşte. 2. Funcţia referenţială leagă limbajul de referent, adică de persoană sau subiectul despre care se vorbeşte (despre cine, despre ce se vorbeşte?). 3. Funcţia conativă -constă în folosirea limbajului în determinarea destinatarului să adopte un anumit comportament; limbajul puterii, al ordinii este exprimat prin modul imperativ (Faceţi ca toată lumea! ). 4. Funcţia fatică constă în stabilirea şi menţinerea contactului cu destinatarul, în verificarea dacă circuitul funcţionează; se încearcă, prin folosirea cuvintelor sau a frazelor golite de sens, reţinerea atenţiei celuilalt pentru stabilirea şi menţinerea contactului (Alo? Cum merge?). 5. Funcţia metalingvistică – emiţătorul foloseşte codul pentru a vorbi despre cod; este vorba despre a verifica dacă este utilizat corespunzător acelaşi cod ( Nu vă pot urmări. Ce vreţi să spuneţi?) Un mesaj poate avea mai multe funcţii. Semnificaţia reală a unui mesaj depinde de funcţia care predomină. Nu există funcţii exclusive sau unice, doar funcţii dominante.

49

2. Semiologie –ştiinţa care studiază viaţa semnelor în sânul vieţii sociale, iniţiată de Saussure care visase la o ştiinţă generală, care să se ocupe de toate semnele sociale şi a propus ca denumirea acestei ştiinţe generale să fie cea de semiologie cu speranţa ca lingvistica să devină patronul general al semiologiei. a) Semiologia comunicării pune accentul pe funcţia de comunicare a limbii. După Martinet (v. Bibliografia) „nu are nici un sens să facem structuralism în lingvistică, dacă acest fapt nu este funcţional”. Reluând ideea funcţiei de comunicare a limbii, el va sublinia că limbajul serveşte, înainte de toate, înţelegerii reciproce, limba este un instrument care foloseşte unui schimb intelectual. El studiază numai comunicarea intenţionată care utilizează coduri compuse dintr-un număr finit de elemente: limbi vorbite, codul morse, codul rutier etc. Martinet se consacră studierii funcţiei de comunicare a limbii şi se delimitează de singularitatea muncii lingvistice care constă în studierea limbii prin şi pentru ea însăşi. b) Semiologia semnificaţiei – faptelor studiate la semiologia comunicării li se adaugă semnele neintenţionale ale emiţătorului şi semnele nerecunoscute de către receptor ca fiind produse cu intenţia de a i se comunica un anumit lucru. După Barthes (v. Bibliografia) semnificaţia este de două feluri: - o semnificaţie se creează prin relaţia în semn, relaţia dintre semnificat şi semnificant. - o altă semnificaţie care se creează în relaţia dintre semn şi realitatea exterioară; aici există două niveluri: a) ceea ce este evident, ceea ce toată lumea cunoaşte că ar reprezenta semnul; b) mai există şi un plus care este prezentat drept esenţial în relaţiile umane, care ţine de umanitatea receptorului, cu sentimentele şi ataşamentele sale socioculturale. 3. Deplasarea: semantica structurală – când studiază sensul creat prin raportul dintre semnificant şi semnificat, lingvistica structurală sausureană privilegiază rolul semnificantului, ea fiind o lingvistică a codului; se întreprinde studiul numai asupra formelor semnificante, excluzând conţinutul semnificat. Semantica structurală cere reţinerea posibilităţii şi a necesităţii de a utiliza semnificatul pentru a studia semnificantul şi semnificantul pentru analiza semnificatului. Acest lucru deschide calea unui interes major pentru propoziţie şi, implicit, pentru discurs. 4. Sunt cunoscute şi alte abordări structurale: a) Antropologia structurală – limba şi societatea se supun unui fel de cod universal. Prin apropierea dintre domenii care se supun în mod riguros unui sistem codat, se poate constitui fundamentul ştiinţei comunicării. b) Psihanaliza – se bazează pe raportul dintre limbaj şi inconştient şi pe autonomia semnificantului. Există o relaţie între structura limbajului şi structura inconştientului iar inconştientul există numai la fiinţa vorbitoare. Semnificantul precede şi determină semnificatul, există o autonomie a semnificantului faţă de semnificat. B. Lingvistica transformaţională – fondată de lingvistul american N. Chomsky (v. Bibliografia) care acordă o mare importanţă subiecţilor vorbitori şi critică structuralismul, căruia îi reproşează că nu ţine seamă de un element esenţial şi anume competenţa lingvistică (sau de vorbire). Este vorba despre aptitudinea umană de a înţelege şi a produce o infinitate de fraze plecând de la un bagaj mic de cunoştinţe (un număr mic de reguli sau de operaţii). În felul acesta noi suntem capabili să înţelegem majoritatea frazelor pe care nu le-am pronunţat sau nu le-am auzit niciodată. Limbajul este, în mod fundamental, un sistem de exprimare a gândirii şi nu un mod de a comunica sau a face seva –susţine Chomsky. Se repune în mod clar distincţia dintre limbă şi

50

vorbire. El fondează lingvistica transformaţională sau gramatica generativă. Prin studierea transformării enunţurilor, este posibilă apariţia unei structuri profunde, formalizate, care permite explicarea modului în care este înţeleasă producerea frazelor. Competenţa lingvistică –înnăscută în subiectul vorbitor – este total independentă de factorii socioculturali, ea este pusă în practică într-o manieră cvasiautomată (aproape automată).. C. Pentru lingvişti sunt importante şi direcţiile noi de cercetare grupate în curente şi şcoli noi: Şcoala analitică sau Şcoala de la Oxford; Şcoala referenţială iar pentru discuţia noastră importantă este sociolingvistica. Sociolingvistica este diferită de lingvistica clasică în care limbajul este studiat independent de contextul social, economic sau cultural în care se manifestă şi în care există. În cadrul sociolingvisticii actuale se dezvoltă o serie de direcţii distincte de analiză: a) Studiul limbajelor speciale (limbaj tehnic, jargoul etc.) b) Examinarea relaţiilor şi raporturilor dintre statusul unei ierarhii sociale şi folosirea limbajului (în funcţie de poziţia individului în sistemul social) c) Analiza relaţiilor dintre forma limbajului, procesul de socializare şi experienţele de viaţă. d) Modelul inferenţial al comunicării – procesul de comunicare echivalează cu producerea şi interpretarea de semne; mesajul în sine este întotdeauna incomplet, astfel încât receptorul trebuie să-l completeze făcând inferenţe (operaţie logică de derivare a unui anunţ din altul) pe baza cunoştinţelor sale şi a datelor obţinute din contextul în care are loc comunicarea. D. Tipuri clasice de analiză a mesajelor comunicării (Analiza de conţinut) Prin analiza de conţinut se înţelege un sistem de decodare al mesajelor definit ca: a) Tehnica de cercetare vizând o descriere obiectivă, sistematică şi cantitativă a conţinutului cuprins în comunicare. b) Oricare tehnică de a face inferenţe în identitatea obiectivă şi sistematică a caracteristicilor de care dispun mesajele. Analiza de conţinut cuprinde o serie de elemente sau tehnici: a) Analiza de frecvenţă – Cât de des e folosit în text cuvântul dat? Câte articole se ocupă de subiectul analizat în raport cu totalul articolelor dintr-o perioadă? b) Analiza de valenţă şi de intensitate – se referă la caracteristicile (pozitive, negative sau neutre) asociate cuvântului dat?; Prin ea se evaluează comunicarea şi analizează intensitatea. c) Analiza de contigenţă – pleacă de la ideea de bază: într-un text dat legătura dintre caracteristicile asociate cuvintelor este prin ea însăşi semnificativă.

51

în procesul comunicării. miros. percepţia are câteva caracteristici: a) este selectivă –oamenii au tendinţe de a fi influenţaţi de dorinţe. Rolul percepţiei în comunicare Din perspectiva psihologiei generale percepţia este un proces psihic care reflectă un conţinut concret. În procesul comunicării. 1. ca ştiinţă. b) alături de percepţia selectivă în relaţia percepţie-comunicare intervin alte trei procese fundamentale: 52 . oameni diferiţi pot reacţiona la acelaşi mesaj în modalităţi foarte diferite. prin anii 1950 psihologia umană era împărţită în două curente: psihologia subiectivă (concentrată exclusiv pe conştiinţă) şi psihologia obiectivă (concentrată exclusiv asupra comportamentului uman). o senzaţie primară complexă. Reconsiderarea rolului comunicării în înţelegerea psihicului uman a avut loc odată cu dezvoltarea psihologiei experimentale. pipăit) şi are patru faze diferite: a) detecţia – detaşarea obiectului de contextul lui b) diferenţierea c) identificarea obiectului d) interpretarea şi manipularea Mecanismele percepţiei nu acţionează toate în acelaşi timp şi uniform. În evoluţia psihologiei. nu a fost preocupată de comunicare. psihologia. Percepţia asociază senzaţiile (văz. nevoi. atitudini şi de alţi factori psihologici. ci depind de stimuli interni şi externi. alături de senzaţii.[ XIV] PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ ASUPRA COMUNICĂRII În prima etapă. dar care rămâne.

) sunt ordonate şi permit anticiparea. Teoriile congruenţei cognitive şi comunicarea Prin congruenţă înţelegem acord. credinţele şi comportamentele deja fixate şi de a evita mesajele care contrazic această situaţie retenţia selectivă – se referă la faptul că tendinţa reamintirii informaţiilor este influenţată de dorinţele. Actul comunicaţional transmite informaţia de la sursă la receptor. Stimulul este reprezentat de un obiect sau un eveniment din mediul înconjurător care poate acţiona asupra organelor de simţ ale organismului. Există o tendinţă spre conservare interioară a individului astfel că atitudinile şi comportamentele sale sunt în acord nu numai în raport cu observatorul obiectiv şi cu faptul că indivizii încearcă să fie consecvenţi cu ei înşişi. atenţie selectivă – se referă la tendinţele unei persoane de a acorda atenţie acelor părţi din mesaj care sunt consonante cu atitudinile. concordanţă şi faptul că fenomenele (sociale. o proprietate. S-a constatat că relaţia dintre stimul şi răspuns oferă cheia învăţării şi a comunicării. atitudinile şi de alţi factori umani. Comunicarea are o funcţie necesară. iar atunci când acesta nu există. Când două persoane se percep reciproc pozitiv şi îşi elaborează o anumită atitudine faţă de al treilea. fără a exista o presiune spre modificarea organizării cognitive sau a manifestării emoţionale. Omul evită tensiunea psihologică (care rezultă din incongruenţă. iar răspunsul la el este considerat a fi un act evident şi măsurabil. Echilibrul constă într-o situaţie în care unităţile percepute şi emoţiile coexistă fără stres. Atunci când există un echilibru cognitiv participanţii se vor opune schimbării. o stare. astfel încât o schimbare de stare a organismului şi a mediului va avea consecinţe şi declanşează un răspuns în celălalt element din sistem. adică din nepotrivire. dezacord). Procesul de comunicare este principalul procedeu de extindere al ariei acordului şi stabilităţii în relaţiile sociale. 2. previziunea unor evenimente sau fenomene. atunci nevoia de reducere a acestei divergenţe duce la creşterea frecvenţei actelor de comunicare. permiţând la două persoane să menţină o orientare simultană unul către altul şi faţă de obiectul comunicării. Procesul comunicării umane este cel care conectează indivizi între ei şi cu mediul în care trăiesc. în individ există o presiune internă de a o reduce sau a o elimina tocmai pentru că are puterea de a anticipa efectele. nevoile. Dacă în cadrul diadei sau al grupului apare o divergenţă a membrilor faţă de al treilea. În cazul a două persoane care manifestă o atitudine pozitivă (simpatie) sau negativă (antipatie) una faţă de cealaltă sau faţă de un obiect exterior. ele au tendinţa de a-şi dezvolta o atitudine asemănătoare faţă de al treilea. Intensitatea acestui fenomen este definită ca intensitate a legăturilor dintre două 53 . Comunicarea tinde să restabilească starea de echilibru până când aceasta din urmă poate fi perturbată de receptarea de noi informaţii. În procesul de învăţare organismul stabileşte o relaţie de sistem cu ambientul. Teoria învăţării şi comunicarea Psihologia învăţării acordă un loc important asociaţiei ca principiu fundamental în comunicarea eficientă. care permit persoanei o serie de discriminări cognitive.- expunerea selectivă – reprezintă tendinţa persoanei de a se expune la comunicări care sunt în concordanţă cu interesele acestea şi de a evita comunicările care nu sunt în concordanţă. relaţiile pot fi echilibrate sau dezechilibrate. neconcordanţă. Informaţia constă în stimulii asociaţi cu un obiect. Fenomenul se numeşte tendinţa către simetrie a orientărilor. ei vor încerca să-l restabilească. 3. un eveniment. Comunicarea este fie un răspuns la un stimul anterior fie un fapt dat astfel încât procesul de comunicare este fundamental un proces de reacţie. fizice etc.

Cele mai probabile efecte ale comunicării (inclusiv ale comunicării de masă) vor fi spre întărirea opiniilor. 5. va da naştere la o presiune pentru reducerea ei şi pentru obţinerea consonanţei. Comunicarea în cadrul grupului este legată de: a) solidaritate b) diferenţele interne ale grupului mic (cu cât indivizii comunică mai frecvent unii cu alţii în grup. nu prin intermediul altora. ale conduitei. alegerile şi informaţiile noi deţin potenţialul de a crea o stare de disonanţă. 4. b) Indivizii percep şi interpretează selectiv informaţiile pe care le primesc şi în conformitate cu ele. Realizarea unei asemenea intensităţi solicită concentrarea pe comunicare interpersonală sau comunicarea între grupuri (comunicare bidirecţională şi interactivă). Esenţa vieţii de grup constă în inter-relaţia dinamică a următoarelor segmente: a) activităţi. Comunicarea în grupurile non-formale Un grup de persoane care comunică între ele destul de des într-o perioadă de timp şi care sunt suficient de puţine pentru ca fiecare să poată comunica cu toţi ceilalţi direct. Oamenii tind probabil să asculte sursele de informare care transmit mesaje concordate cu poziţia lor şi să caute informaţii noi ce confirmă şi sprijină comportamentul lor real. în orice situaţie. individul va evita activ situaţiile şi informaţiile care oferă perspectiva amplificării discordanţei cognitive. de dezacord care devine inconfortabil psihologic şi va motiva individul preocupat să caute informaţii noi în sprijinul alegerii sale. Disonanţă cognitivă şi comunicarea Deciziile. ei îşi vor organiza noua informaţie. În acelaşi timp. cu atât ei dezvoltă mai multe norme comune de grup). d) interacţiune. Există o serie de condiţii care se referă la motivaţia transmiterii şi receptării mesajelor. b) elemente. trei elemente principale: sursă de informare. atitudinilor şi tendinţelor comportamentale ce există deja. Coeziunea este asociată constant cu o 54 . c) norme. comunicatorii şi receptorii şi este interesată de dinamica situaţiilor de comunicare. care devine inconfortabilă din punct de vedere psihologic. Disonanţa cognitivă. Frecvenţa intercomunicării între membrii unui grup este un indicator al coeziunii de grup şi al identităţii sale distincte în plan social. Ei sunt mai deschişi la receptarea comunicării din sursele faţă de care au o atitudine favorabilă. Între elemente cognitive (de cunoaştere) poate exista o relaţie de nepotrivire care generează o disonanţă (un dezacord).persoane sau ca intensitate a atitudinilor faţă de al treilea. la structurile care motivează comportamentul comunicativ: a) Indivizii caută informaţii care le confirmă atitudinile şi imaginea despre lume deja constituită şi evită informaţia care amplifică disonanţele. Grupurile variază din punct de vedere al frecvenţei intercomunicării şi al contactelor comunicative ale celor din interiorul grupului cu cei care îi depăşesc frontierele care sunt legate de coeziune. constituie un grup în termenii comunicării umane. Comunicarea devine astfel principala modalitate prin care se caută şi se restabileşte echilibrul. în expunere selectivă în căutarea informaţiilor şi opiniilor noi. e) comunicare (reflectă şi susţine o structură cu diferenţe de status în interiorul grupului şi cu o anume distribuţie a sentimentului de detaşament reciproc al membrilor. Rezultatul acestei presiuni se manifestă in modificări ale modului de recepţie al mesajului. Ea include.

presupune abordarea interacţiunilor complexe dintre comunicare şi societate. c) prin ce canal spune. Influenţa în grup este un proces gradual care necesită timp.în societate nu există un domeniu separat şi autonom al comunicării. d) Prin cui spune înţelegem audienţa şi modul de receptare a mesajelor mass-media. faptele sociale există în virtutea proceselor de comunicare. Teorii şi curente fundamentale în sistemul sociologic al comunicării În decursul timpului s-au conturat două tendinţe de cercetare: 55 . [ XV] PERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ ASUPRA COMUNICĂRII 1. Unitatea grupului este rezultatul timpului necesar tuturor membrilor grupului care au fost influenţaţi pentru a-şi schimba opinia în direcţia punctului de echilibru. a) Prin cine spune se înţeleg factorii care iniţiază şi controlează procesul de comunicare (redacţii. Cu cât grupul este mai numeros. radioTV. Această tensiune rezultă direct din problemele apărute în comunicarea dintre foarte multe persoane. . c) Prin ce canal spune înţelegem totalitatea canalelor comunicării: presa scrisă. b) ce spune. Atracţia exercitată de grup şi cantitatea comunicării dintre membrii şi grup determină adeziunea sau abaterea unei persoane de la opiniile grupului. Studiul sociologic al comunicării pleacă de la o serie de presupoziţii clare: . . Specificul perspectivei sociologice asupra comunicării Pornind de la cei cinci factori comunicaţionali (a) cine spune.comunicarea este un proces social fundamental. 2. cu atât diversitatea şi frecvenţa comunicării sunt mai restrânse din punct de vedere fizic dar creşte gradul de libertate psihologică.comunicare mai intensă între membrii grupului. Există o tensiune între creşterea mărimii grupului şi amplificarea coeziunii şi identităţii. Membrilor care vorbesc cel mai mult li se răspunde cu cantitatea cea mai mare de interacţiuni. grupuri de comunicatori). Membrii grupului nu participă în egală măsură la contactele comunicative. influenţe ce duc la modificarea opiniilor între totalul persoanelor.consideră comunicarea drept sistem sau un subsistem social. Abordarea sociologică a procesului de comunicare are o serie de caracteristici: . . d) cui spune şi e) cu ce efecte spune) atingem punctul de plecare în înţelegerea perspectivei sociologice asupra comunicării. Teoria formală a puterii sociale se referă la procesele de influenţă în grup.analizează comunicarea de masă ca proces social. cinema. b) Prin ce spune înţelegem conţinutul comunicării exprimat prin mesaje. Influenţa socială se manifestă ca şi forţele dintr-un câmp exercitate de o persoană asupra altei persoane. comunicarea este o parte integrantă a societăţii. e) Prin cu ce efecte spune se referă la efecte şi eficacităţi media.

duc la generalizarea clişeelor şi a vulgarităţii. Cu toate acestea. Astfel dorinţa de cunoaştere este asociată cu cărţile. În momentul în care mass-media prezintă anumite evenimente în chip intens şi de nerealizat. a prostului gust. .eliberarea de tensiune (divertismentul).este o producţie comercială masivă cu un impact fără egal asupra individului şi al societăţii.cercetarea administrativă sau curentul empiric – foloseşte metodele empirice de cercetare (cercetează impactul comunicării media asupra societăţii şi a individului). munca) oferă mult mai multe satisfacţii informaţionale decât comunicarea de masă.fac apel deosebit la senzaţional. ea produce stereotipuri de gândire şi de comportament. resursele non-media combinate (prietenii. pentru a le atrage şi a le determina să cumpere aceste produse. cea de divertisment cu filmele şi televiziunea iar ziarele au rol important în autoreglare şi auto-conducere. a stabilităţii) . s-a dezvoltat mai mult o analiză teoretică a formării societăţii de masă şi a comunicării de masă. grupul de prieteni etc.curentul critic – se referă la o abordare filozofică şi politică asupra rolului comunicării în societatea actuală. Indivizi sunt drogaţi cu o cultură ieftină ca preţ şi valoare artistică astfel încât acceptă imaginea despre lume pin intermediul acestor produse.. sunt prin excelenţă mărfuri supuse logicii schimbului. . . . Indivizii nu sunt izolaţi social.. Ea simplifică cultura majoră pentru a o face accesibilă maselor. Publicul receptează mesajul comunicării pe care poate să-l accepte sau să-l respingă. Sunt cel puţin două mari secţiuni una formată de indivizi activi în receptarea şi transmiterea mai departe a ideilor transmise de media (lideri de opinie) şi indivizi care se bazează în principal pe contactele personale (cu liderii de opinie ai grupurilor din care fac parte).sunt produse comerciale fiind supuse exigenţelor pieţei şi produselor-marfă. cunoştinţe) . aceste produse au un impact social manipulator şi reprezintă o îndoctrinare. Din păcate pentru mass-media.) . a încrederii personale. profitului şi valorii de schimb. mai ales la informaţiile privind viaţa 56 . publicul informat este precaut cu ceea ce i se serveşte.integrative din punct de vedere social (întărirea contactelor sociale la nivelul grupurilor primare. în care intră în interacţiune cu alţi oameni. Producţiile industriilor culturale se concretizează prin: . lectura. Există cinci mari categorii de nevoi pe care oamenii caută să şi le satisfacă utilizând media: . ideal ar fi ca publicul să consideră că aceste evenimente sunt importante. de plăcere sau cele legate de experienţe estetice) . Prin industrie culturală se înţelege ansamblul tehnicilor de producţie şi reproducţie industrială a operelor culturale. caută să identifice pe cale empirică puterea şi influenţa mass-media în societate. ci membrii ai unor grupuri variate social. se supun principiilor comerciale. posibilitatea de alegere a individului se reduce la un fel de alegere multiplă între alternative foarte puţine. familia.prin confuzia dintre mesajul manifest şi cel ascuns.cognitive (dobândire de informaţii. să acorde credit presei şi să fie convins că ceea ce i se oferă ca subiect de maxim interes reprezintă probleme semnificative şi importante pentru viaţa naţiunii.afective (emoţionale.integritate la nivel personal (întărirea de status.

ce are gândire. 3. Audienţă şi comunicare de masă 57 . c) .masa nu se bucură de nici un fel de autonomie în raport cu instituţiile. De aici şi constatarea că ceea ce în secolele XVIII-XIX era numit publicuri astăzi devine societatea de masă. opinia publică este „părerea publicului. Astfel se identifică opinia publică cu poziţia susţinută de profesionişti mass-media în numele uni public inaccesibil. tot mai pretenţios ceea ce trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru mass-media. . dacă nu face chiar imposibil. 4.publicul permite un răspuns imediat şi efectiv dat oricărei opinii exprimate de public. din acest punct de vedere. d) . Publicul românesc devine.economică şi politică din ţară şi din străinătate. . Se face o confuzie între opinia publică şi opinia jurnaliştilor. se susţine. Astăzi opinia publică este înţeleasă drept o stare colectivă de conştiinţă în care se împleteşte constanţa sau continuitatea atitudinii sociale cu reacţiile momentane şi discontinue în faţa unor noi fenomene şi procese sociale. Acest lucru dovedeşte că în cadrul noilor orientări din sociologia comunicării de masă trebuie să aibă loc o serie de deplasări fundamentale.în masă indivizii care exprimă o opinie sunt mult mai puţini decât cei care o receptează pentru că o comunitate alcătuită din diferite tipuri de public este o serie abstractă de indivizi ale căror opinii sunt comandate de media. gândeşte sau se întristează. iar opinia. . Sensul este schimbat în atitudine şi de aici comportamentul unui grup social faţă de o problemă X sau un număr X de probleme. societatea contemporană este jumătate masă şi jumătate public. Dar.masa îngreunează. Publicul poate fi considerat o mulţime dispersată în care influenţa unor spirite asupra altora a devenit o acţiune la distanţă.opinia publică îşi află o ieşire în acţiunea concretă chiar dacă această este îndreptată împotriva puterii. b) .în public există tot atâţia indivizi care exprimă opinii câţi sunt şi cei care le primesc. . politice (Marinescu. publicul este suportul opiniei publice şi este constituit din oameni care nu se întâlnesc niciodată dar care pot spune noi când se referă la o problemă. Prin urmare opinia publică este ansamblul opiniilor ce aparţin unui public. între public şi masă există o serie de distincţii: a) .213). Există păreri conform cărora în societăţile moderne pot exista atât publicul cât şi masa pentru că. Opinia publică e deseori redusă la o sumă de opinii individuale. După DEX. Comunicare şi opinie publică Termenul de opinie publică este folosit pentru prima dată în anul 1792 cu sensul de reacţie produsă de o problemă. ca un individ să răspundă imediat şi să confere răspunsului său un anume efect.în cazul maselor.instituţiile puterii nu pătrund în publicul care se bucură de o relativă autonomie. puterea intervine în cadrul maselor şi dizolvă orice autonomie pe care ele ar putea să le aibă prin realizarea opiniilor în discuţie. articularea opiniei şi a acţiunii este supusă controlului autorităţii care controlează acţiunea şi determină cadrul în care ele se realizează. rezultantă a tuturor acestor acţiuni la distanţă prin contact este pentru mulţimi sau publicuri cam ceea ce este gândul pentru corp. ce are sentimente. Opinia publică este deseori prezentată ca ceva ce există. a maselor într-o anumită chestiune”. Totuşi în mod riguros-ştiinţific nu se poate afirma că opinia publică se bucură. economice.

Sondajul de opinie constituie o metodă de cunoaştere a opiniei publice pe baza chestionarului sau a eşantionării.apelul la grupul de referinţă . .obişnuinţele sau practicile de lectură (momentul lecturii. dar nu depinde de mesajele comunicării pentru a se constitui sau pentru a exista ca grup. convenţii sociale).eterogen din punct de vedere al structurii demografice. Perspectiva audienţă ca public pleacă de la presupunerea unui grup activ care se foloseşte de comunicare.împrăştiat spaţial şi membrii lui nu se cunosc între ei. retenţia selectivă) . mesajele comunicării sunt recepţionate în conformitate cu trei caracteristici: . Referitor la audienţă ca masă trebuie menţionat faptul că în acest context baza se pune pe mărimea grup sare poate fi: .dimensiunea practică (are la bază microactivităţile legate de existenţele cotidiene). .social (se pune un accent deosebit pe mediatizările publice: stereotipuri. Atitudinea activă a comunicării de masă nu acceptă tot ce oferă audienţa. În cazul radioului şi televiziunii indicatorii audienţei cel mai des utilizaţi sunt: . În cazul presei el poate fi o metodă obiectivă pentru determinarea interesului cititorilor faţă de textele ziarului Chestionarul este un instrument de investigare al opiniei şi atitudinilor ce constă dintrun ansamblu de întrebări scrise care determină răspunsuri ce vor fi înregistrate în scris. audienţa medie. cotă de piaţă) . ci este structurată în jocul dintre trecut şi prezent). mai rar) .Audienţa este concepută ca suma numărului total de persoane la care ajunge o unitate dată din conţinutul comunicării. deci nu pot acţiona împreună pentru atingerea unui scop dat. Există trei clase de indicatori ai audienţei: .audienţa potenţială (reprezintă suma tuturor ce pot recepta un mesaj. 1-2 ori pe săptămână un ziar. .omogen din punct de vedere al comportamentului faţă de mesajul receptat. locul lecturii). ea este echivalată cu receptorul comunicării.lectura regulată (se referă la cei care citesc sau răsfoiesc zilnic un cotidian sau săptămânal): . Astfel audienţa este supusă unor factori precum: .folosirea impersonală a comunicării de masă În contextul atitudinii active. durata ascultării sau vizionării) . mai ales la mass-media. de 3-4 ori pe săptămână un ziar. ocazional. Cercetarea audienţei pe bază de sondaje a dus la măsurarea diferiţilor parametrii ce definesc consumul comunicării.de frecvenţă (audienţa cumulată.de comportament de consum media. Principalele metode sociologice de analiză a comunicării sunt sondajul de opinie şi ancheta sociologică. suma indivizilor care au un aparat de recepţie) 58 .selectivitatea în raport cu mesajele comunicării ( expunerea selectivă. În cazul ziarelor indicatorii audienţei cel mai des utilizaţi sunt: .frecvenţa lecturii (regulat.temporal (recepţionarea mesajului nu este instantanee sau limitată la un unic moment din timp. .de timp (se referă la timpul de lectură. percepţia selectivă.

[ XVI] COMUNICAREA PERSUASIVĂ ŞI PROPAGANDA I PROPAGANDA Prin propagandă se înţelege răspândire a unor idei care prezintă şi susţin o teorie.. de a manipula conştiinţe şi de a direcţiona comportamente pentru a obţine un răspuns dorit de cel ce face propaganda. prin toate mijlocele. al unui partid politic. A. Propaganda are mai multe forme: . aşa încât recurgerea la aceleaşi mijloace.urmăreşte schimbări importante ale comportamentului audienţei. Astfel. propaganda agresivă fiind în floare. propaganda poate fi: . o concepţie. când Vaticanul lansează Scara Congregatio de Propaganda Fide cuvântul propaganda îşi pierde neutralitatea. In propaganda actuală românească nu se recurge la cea de a doua formă. În funcţie de resursele de informare.albă – vine de la o sursă care este corect identificată şi informaţia din mesaj tinde să fie corectă dar foarte rar şi reuşeşte. Ideal ar fi ca valoarea audienţei potenţiale să fie cât mai aproape de valoarea audienţei reale. Populaţia este săturată de propaganda extrem de agresivă comunistă ce a durat aproape 50 de ani. B. a celor care au şi tehnica de recepţie şi sunt disponibilă în tranşa orară de transmitere a acestui program) . . . în toate ocaziile. al unei religii dar aproape niciodată în interesul populaţiei unei ţări.audienţa disponibilă (reprezintă suma tuturor celor ce pot recepta efectiv un program. al unei pături sociale. Încă din anul 1622. 59 .audienţa reală (reprezintă suma celor care au recepţionat efectiv programul).urmăreşte transformarea audienţei într-o masă de oameni pasivi.propaganda integrativă. . împotriva tuturor celor de altă părere.audienţa vizată (reprezintă suma celor la care comunicatorul doreşte să ajungă) . Scopul propagandei devine acela de a transmite o ideologie către o audienţă. astăzi poate avea un efect invers. dispuşi să accepte mesajul transmis prin propaganda fără a se opune conţinutului lui. o definiţie clară a propagandei ar fi încercare deliberată şi susţinută de a modela percepţii. un partid politic cu scopul de a convinge şi de a câştiga adepţi (după Dicţionar de neologisme). Prin propagandă se răspândesc sau se propagă idei specifice în interesul unui dictator.propaganda agresivă. nu de acceptare ci de respingere.

Specialiştii au mai emis o clasificare a propagandei: .sursa propagandei poate sau nu să fie corect identificată iar certitudinea informaţiei poate să fie neclară. prefabricate. a) nu au fost primite întotdeauna răspunsurile dorite. Consideraţii diacronice: Încă din 1920. continuu. cu desăvârşire de existenţa primului. .un proces complex. situaţia politică din România este supusă unor presiuni rapide din surse aşteptate şi. sursa poate fi uşor identificată sau se lasă uşor identificată. Caracteristic propagandei este faptul că propagandistul este separat de receptor şi îşi ascunde scopul. Propagandistul caută să controleze cursul informaţiilor. I PERSUASIUNE a) Prin persuasiv se înţelege convingător.gri . neaşteptate. interactiv în care un receptor şi un transmiţător sunt legaţi prin simboluri verbale sau nu cu scopul de a se obţine o schimbare de atitudine sau comportament al receptorului ca urmare a receptării unui mesaj.prezentarea informaţiei deformate. propaganda neagră cu specificul democraţiei româneşti care. deci propaganda nu a avut nici un efect vizibil. mai ales. Erau conştienţi de faptul că oamenii sunt influenţaţi direct de comunicarea de masă. un grup sau societate ţintă. b) de multe ori nu s-a primit nici un răspuns. să conducă opinia publică şi să manipuleze modelele de comportament.un proces de comunicare în care se influenţează alte persoane . incompletă care este răspândită sau confirmată pentru un individ. D. a minciunii în cele mai multe cazuri In propaganda actuală românească sunt luate în calcul ambele procedee cu toate că cel de al doilea depinde. cu o propagandă agresivă. poate şi din cauza lipsei de timp. In propaganda actuală românească se recurge la ambele tipuri dar dezinformarea este cel mult mai des preferată. De fapt noi avem de a face. a ideilor preconcepute. adesea şi identitatea pentru a-şi atinge scopul comunicării.controlul mass-media ca sursa de distribuţie a informaţiilor . durează mult şi solicită canalele de comunicare deschie unde să poată reveni periodic pentru îndoctrinare sperând în atragerea adepţilor. cine controlează mass-media poate prezenta informaţia pe care o doreşte. b) Prin persuasiune se poate obţine: 60 . de mass-media. C.neagră – propaganda este făcută de o sursă falsă şi constă în răspândirea minciunilor. inventate.subpropagandă – are ca scop răspândirea unei doctrine nefamiliare.dezinformarea – este o informaţie falsă. Analizând efectele s-a constatat că ele au foste deosebit de diferite. Efectele propagandei au fost studiate în timpul celui de al doilea război mondial. neagră. c) s-au primit şi răspunsuri neaşteptate de nuanţă negativă. în cazul de faţă. cercetătorii au fost interesaţi de schimbarea atitudinii oamenilor prin propagandă. Persuasiunea a fost definită în modalităţi variate: . In propaganda actuală românească se recurge la cea de a doua formă. Propagandistul poate controla cursul informaţiilor prin: . insistent. în cele mai dese cazuri. aşteptate.. .

scopul mesajului să fie uşor de perceput. interes material. atunci noua atitudine formată din mesaj trebuie să ghideze comportamentul în noua situaţie. comportamentul. de momentul şi contextul receptări. Confuzia semantică este adesea combinată cu tonul neadecvat. 2. plictisitoare sau plasate în momentul sau la locul cel mai nepotrivit. Persoanele direct cointeresate de rezultatul direct al mesajului trebuie să stea în umbră. Dacă o persoană nu este interesată de un subiect. Acordarea atenţiei mesajului Trebuie să existe o motivaţie personală de a accepta un mesaj. la un nivel stilistic mediu iar semnificaţia. prin mesaj. de conţinutul transmis. atunci ea nu va cheltui multă energie pentru prelucrarea informaţiilor din mesaj. o motivaţie de acţiune. la orele de maximă audienţă la radio şi TV sau pe paginile cele mai citite din publicaţii. scurtă. Dacă un mesaj influenţează comportamentul. 4. 61 . mesajele sunt adesea lungi. un mesaj va schimba. propagandistul se poate folosi de puncte de sprijin pornind de la interesele receptorului. dar care sunt şi asemănătoare unele cu altele. unele acceptate deja de receptor şi altele care apar. . promiterea unei anume atitudini faţă de receptor. In propaganda actuală românească de multe ori persoanele direct cointeresate de rezultatul mesajului sunt şi purtătoare de mesaj ceea ce poate diminua credibilitatea. o atitudine dacă o persoană primeşte o întărire pozitivă.. ea depinde de repetarea mesajului pentru adoptarea unei noi atitudini după care poate urma sau nu acţiunea. cu totul noi. în cuvinte simple. Acceptarea sau respingerea opiniei oferite de mesaj Depinde de disponibilitatea receptorului. normele de grup. c) Influenţa în comunicare se realizează prin şase procese importante: 1. cu frazele lungi nu rareori golite de sens. repetată. In propaganda actuală românească adesea primim mesaje codificate prin neologisme neînţelese de majoritatea receptorilor. de a-i acorda o anumită atenţie. In propaganda actuală românească acest principiu nu este întotdeauna respectat.modelarea răspunsului – receptorul este învăţat cum să se comporte şi oferă stimuli pozitiv pentru învăţare. . probabil. Atitudinea de acceptare sau de respingere a mesajului este precedată de atenţia acordată mesajului pentru că oamenii nu pot urmări un mesaj dacă nu sunt atraşi de el. Acţiunea Nu poate şi nici nu trebuie să se manifeste imediat. 3.întărirea răspunsului – propagandistul stimulează puternic atitudinea pozitivă faţă de subiect. Adoptarea sau nu a unei noi aptitudini Constituie ţelul final urmărit de o comunicare care depinde în cea mare măsură de punctul 4.schimbarea de răspuns – pentru schimbarea comportamentală. Expunerea la mesaj Trebuie să fie clară. Atribuirea de semnificaţii mesajului Pentru înţelegerea mesajului acesta trebuie să fie exprimat clar. 6. 5. Schimbarea apare ca urmare a co-existenţei dintre informaţiile diferite. credinţele. Mesajele să fie transmise de o sursă credibilă sau cel puţin bune cunoscută şi agreată.

Toată lumea aştepta răspunsuri concrete şi imediate la problemele concrete. iar multitudinea lor subliniază necesitatea unor lucrări de sinteză şi de conceptualizare. La Universitatea de la Yale se studiază propaganda politică şi raporturile ei cu mijloacele de comunicare. În 1922 Şcoala de la Chicago impulsionează cercetarea empirică privind problemele comunicării în masă.interpretarea informaţiilor .[ XVII] TEORIILE FUNCŢIONALISTE ÎN COMUNICAREA DE MASĂ Educatorii erau îngrijoraţi de efectul exercitat de mass-media mai ales asupra tinerilor. numeroase centre universitare se deschid spre cercetarea problemelor de comunicare socială. La Universitatea din Columbia vor fi preocupaţi mai ales de radio ca mijloc de publicitate şi agent de influenţă politică în campaniile electorale. firmele comerciale încercau cele mai eficace formule de publicitate. Mesajul nu reprezintă o serie de semne fără sens.transmiterea moştenirii sociale . Finanţate de toţi aceşti solicitanţi.de amuzament etc. pe viitor nu se va mai vorbi despre o schemă teoretică. Este bine înrădăcinată ideea că în mass-media cel care comunică modelează opinia publică. ci este format din conţinuturile informaţiilor. Aceste studii îşi pun. cunoştinţelor etc. primele cercetări se vor aplica asupra influenţelor pe care radioul şi presa le au în domeniul politic. Bazându-se pe metoda anchetei.legitimitatea normelor . Iniţial. guvernele erau interesate de impactul propagandei. Funcţionalismul – pune un accent deosebit pe necesităţile societăţii. Adoptarea tripticului :E-M-R (emiţător-mesaj-receptor) este făcută pe baza evidenţei empirice. toată lumea era convinsă de atotputernicia mijloacelor de comunicare. treptat.dezvoltarea consensului social . întrebări teoretice. 62 .difuzarea informaţiilor . Această schemă este conformă cu realitatea. Cercetătorii definesc funcţiile diverse ale mass-media în societate: . 1.

interesele. Teoria funcţiei de agendă – Din cauza spaţiului de care dispun în ziar. Astfel apar studii asupra difuzării în care accentul cade pe reţelele şi relaţiile interpersonale şi influenţează interpretarea şi evaluarea lui de către public. persoanele care comunică. erau considerate prin excelenţă instrumente de formare a opiniei publice. în funcţie de tehnologie iar influenţa exercitată îi aparţine mijlocului respectiv şi nu mesajului. Deci efectul cel mai important al comunicării de masă ar fi acela de a ordona şi organiza mintal lumea în locul nostru. grupurile. progresele în acest domeniu rămâneau puţin vizibile. Abordarea problemei bazată pe utilizări sugerează că valorile. cu precădere radioul şi filmul. Această constatare se află la baza teoriei utilităţilor şi recompenselor. Teoria utilizărilor şi recompenselor . jurnaliştii sunt constrânşi să practice o selecţie severă a faptelor care li se aduc la cunoştinţă. 3. rolurile sociale ale oamenilor prevalează.Deşi a devenit importantă şi studierea altor teme (audienţa. Funcţia de agendă constă tocmai în aducerea conţinutului comunicării la ordinea zilei. După teoriile tehnologice fiecare epocă are un mijloc dominant prin care îşi structurează în mod specific maniera de a gândi şi procesele de comunicare. Efectele comunicărilor de masă par a fi influenţe printre alte influenţe ale unei situaţii totale. În ciuda dezvoltării cantitative a anchetelor sociologice asupra presei internaţionale. ei stabilesc ordinea de zi şi impun nu ce trebuie gândit ci la ce trebuie gândit. mijloacele de comunicare în masă. ascultă şi memorează selectiv. Cercetările empirice se vor consacra măsurării eficacităţii campaniilor mediatice în alegerea unui candidat într-o funcţie politică. care nu vor ţine seama de verificarea empirică. Oare această selecţie este inocentă? Care sunt efectele procedeului? Jurnaliştii par a fi păzitori ai porţilor. Trebuie să cunoaştem cine dă mesajul cui are nevoie şi nu de a şti cine. Până şi cel mai puternic dintre mijloacele de comunicare de masă nu poate influenţa un individ care nu se poate folosi de el în contextul social şi psihologic în care trăieşte. în cumpărarea unui produs. Editorii şi directorii de program joacă un rol foarte important în formarea realităţii sociale prin selectarea şi ierarhizarea informaţiilor. Evoluţia perspectivei asupra efectelor . iar problemele erau abordate prea superficial. 2. Cercetarea empirică se rezuma la dovedirea efectelor limitate şi indirecte ale massmedia. S-a constatat că mijloacele de comunicare au relativ puţine efecte directe asupra votului din timpul unei campanii electorale şi servesc mai mult la întărirea convingerilor preexistente. ce şi cui spune.) analiza efectelor a prezentat esenţa cercetărilor privind comunicarea de masă.pretinde că ar trebui să fim mai puţin preocupaţi de efectul pe care îl au mijloacele de comunicare asupra oamenilor şi mai mult de ceea ce oamenii fac din ele. Cercetările din perioada 1940-1960 au arătat că mass-media nu reprezintă numai un agent exclusiv de formare a opiniei publice. Mijloacele de comunicare au o importanţă primordială în jocul electoral. Publicul percepe selectiv. Oamenii caută informaţiile care se potrivesc cu ideile şi modul lor de acţiune şi devin imuni in faţa altor comunicări. Dar. aceste numeroase studii nu reuşesc să demonstreze influenţa tehnicilor mass-media asupra ansamblului de comportamente sociale.Curentul funcţionalist a fost acuzat că priveşte viaţa socială şi mijloacele de comunicare dintr-un unghi prea conservator şi a suscitat reacţii contrare. În perioada interbelică. în adoptarea unei atitudini. Apare teoria efectelor ideologice potrivit căreia adevăratul efect al mijloacelor de comunicare în masă este împiedicarea transformărilor sociale. instituţia mediatică etc. 4. ceea ce se petrece şi astăzi. 63 .

tehnicieni. elevi. Agenţii mijloacelor de comunicare aleg. când purtătorul de cuvânt al publicului. . Astfel. Fiecare dintre actorii sociali poate decoda un mesaj transmis de altcineva. Astfel mediatorul se află în centrul unui pătrat (mai exact în centrul unui patrulateral). sindicale etc. ca şi pentru ceilalţi. Creatorii sunt solidari cu societatea în ansamblul ei. îl poate interpreta şi poate coda un mesaj destinat altuia ceea ce duce la reversibilitatea comunicării. în măsura în care este controlat de emiţător. ideile pot trece de la radio sau ziare la liderii de opinie şi. întreprinderea comercială etc. b) Orice persoană. tabelele de valori sociale şi principiul celui mai mic efort. artistice. clienţi etc.între mediator şi public Aici se adaugă un triunghi ascuns (presiuni tehnice. Ele joacă un rol din ce în ce mai important în toate sferele activităţii umane. c) Deseori între mijloacele de comunicare emiţătoare şi receptor poate să apară intermediari umani sau chiar mijloacele de comunicare care fac trecerea de la emiţător (mediul public. Cercul astfel desenat îşi pierde punctul de pornire şi se învârte la nesfârşit. suveran. Totul depinde de instrucţiunile pe care le va primi prin cască. În aceste cazuri se realizează în comunicare un triunghi. personal administrativ). Mass-media îşi îndreaptă atenţia asupra creaţiilor individuale: le difuzează în ansamblul populaţiei. În funcţie de caz.) în care mediatorul se află în legătură directă sau indirectă cu grupurile autorizate (forţe politice.între autor şi public (nu este clar aici cine este autorul în viziunea publicului: scenaristul? realizatorul. financiare. ale cărui interese de cunoaştere coincid cu 64 . studenţi. Aici au loc trei dialoguri: . politice. sponsori. indiscutabil şi fără drept de apel. în sensul că se înscrie în interiorul unei problematici pozitiviste.) care devine elementul uman responsabil cu buna funcţionare a maşinaţiei. tot felul de oameni spun tot feluri de lucruri la tot felul de oameni – fără a mai vorbi de cum şi de ce. iar câmpul lor de conştiinţă este determinat. 5. Transformările modelelor de comunicare . Există şi afirmaţia conform căreia şi curentul empiric este ideologic. grupuri artistice) şi cu grupul de programare (responsabili cu aparatul de producţie şi de difuzare.Astăzi asistăm la revenirea tezelor privind atotputernicia mijloacelor de comunicare.). În această reţea complexă apare mediatorul (jurnalistul. a) Linia dreaptă parcurge următorul traseu: emiţător (cine) →mesaj (ce spune) →mijloc (prin ce mijloc) → receptor (cui) → impact (cu ce efect) Reprezentarea lineară a comunicării este vizibilă şi concepută aici ca o transmitere unilaterală de la emiţător la receptor. de câmpurile vieţii cotidiene. financiare. Dar şi cultura de masă reprezintă o sursă de inspiraţie pentru creatori. administrative. Destinatarul este secundar.Între 1950-1970 au fost consemnate tentativele sociologilor de a crea modele teoretice în comunicarea de masă. d) În dialoguri necontrolate. Mijloacele de comunicare în masă se inspiră din realitatea socială obiectivă pentru a-şi alimenta produsele. prin ei. deci de mass-media.) la receptor (alegători. dă comanda iar autorul o negociază). ei sunt incluşi în societate. el poate fi ocazional şi complet devotat directorului de programe sau cureaua de transmisie a reacţiilor autorilor. directorul de programe. Astfel ideile noi apar din ideile vechi. Emiţătorul este. pe baza directivelor. instituţia de învăţământ şi profesorii ei.? vedeta?) . este deopotrivă sursă şi destinatar al mesajului. prezentatorul etc. mediatorul poate fi când mesagerul puterii.între mediator şi autor (mediatorul-producător acceptă sau refuză un proiect. în cadrul unui proces de comunicare. la elementele mai puţin active din rândul populaţiei.

în care procesele rămân puţin vizibile. din o serie de alte sisteme (lingvistice. Toată această discuţie. ci de reguli specifice comunicării în societate. Astfel se încearcă formularea deosebirilor dintre actul de limbaj şi actul de comunicare. culturale etc. iar în DEX sociolingvistica este domeniu al lingvisticii care studiază covariaţia sistematică a sistemelor lingvistice şi sociale. (care necesită stăpânirea structurilor lingvistice) iar sintagma rol al limbajului pentru studiul sociologic (care presupune aplicarea în mod corespunzător a acestor structuri în situaţii sociale reale. În cadrul sistemului de comunicare. Comunicarea este un sistem format.menţinerea sistemului mijloacelor de comunicare la nivelul lui iniţial. la rândul lui. Tot prin anii '60 apare şi termenul de sociolingvistică al cărei obiect de studiu îl constituie raportul dintre limbaj şi societate. ea este preocupată de utilizarea limbajului în societate. În prezent există trei curente care au marcat domeniul studiilor în antropologia comunicării: 65 . ei nu comunică ci iau parte la o comunicare. comunicarea şi nu limbajul sunt cele care trebuie să furnizeze cadrul de referinţă în interiorul căruia să se poată defini locul limbii în cultură şi societate. iar problemele sunt abordate într-un mod prea superficial. comunicare. interlocutorii se angajează. Cercetările empirice asupra comunicării prin mass-media dau sentimentul unui traseu accidentat. Studierea actelor de comunicare După anul 1960 în studiul comunicării apare o tendinţă de cercetare a actelor de comunicare în care rolul lingvisticii. deci societate. Sociolingvistica trebuie privită atât din punct de vedere lingvistic cât şi din punct de vedere social.) Comportamentul social este supus unor coduri şi reguli. Se mai propune folosirea sintagmei utilizare a limbajului pentru pragmatica lingvistică. haotic. Astfel se afirmă că etnografia şi nu lingvistica. ca ştiinţă socială. afirmată este pusă la o parte. cultură (inclusiv etnografia ca parte componentă a culturii unui popor) au apărut şi există şi astăzi datorită limbii. [ XVIII] ANTROPOLOGIA COMUNICĂRII 1. există deci o sociolingvistică a lingviştilor şi o sociolingvistică a sociologilor. sociale. cultură şi societate. şi multe altele pe tema statutului sociolingvisticii în cadrul lingvisticii şi cel al sociologiei nu pare motivată nici ştiinţific argumentată. nu este vorba despre reguli ale limbii sau vorbirii. După Dicţionarul de neologisme : sociolingvistica este disciplina care studiază relaţiile între limbă. Afirmaţia pare nelogică din moment ce cunoaştem că procesul de comunicare verbală a început odată cu apariţia limbii.

care formează sociologia contemporană. a duratei normale a momentului de tăcere etc. Acest curent apare prin anii '60 şi îşi propune studierea modurilor în care membrii unei comunităţi îşi utilizează resursele verbale şi nonverbale în funcţie de contextul funcţional. ci despre o comunitate care are în comun reguli care guvernează actul comunicării. îşi propune crearea unei teorii ale comunicării ca sistem cultural. Se bazează pe schema funcţiilor limbajului în cadrul comunităţilor culturale dar nu este neglijată nici comunicarea nonverbală. când să nu vorbeşti şi. despre ce să vorbeşti. Orice comportament. a ironiei. b) Etnometodologia limbajului – este una intre noile şcoli ale sociologiei contemporane. interlocutorul cooperează la producţia discursului a locutorului. Cineva poate să cunoască limba română din punct de vedere gramatical şi lexical dar să nu înţeleagă un mesaj din cauza ignorării culturale a subiectelor obligatorii sau interzise. 66 . Ea acordă o atenţie cu totul specială limbajului şi nu au nici o legătură cu noua metodă de anchetă sociologică. în ce mod. în împrejurările diferite sau în funcţie de diversele intenţii pe care le avem. cu precădere cea americană. Competenţa de comunicare – Pentru comunicare nu este suficient să cunoaştem limba (ţine de competenţă lingvistică). la un tabel comparativ. Sociologul trebuie să cerceteze faptele sociale ca pe nişte procese pentru că realitatea socială este fabricată constant de către actorii sociali în interacţiunea lor. Competenţa de comunicare arată când să vorbeşti. A apărut în anii '60 la Los Angeles. de asemenea. care nu poate vorbi fără să ţină seama de celălalt. Diversitatea de limbaj se combină cu diversitatea socială. Participanţii la comunicare sunt incapabili să interpreteze anumite elemente ale faptelor şi pot considera că se poate să nu se întâmple nimic pentru observator nu se poate să nu se întâmple nimic. trebuie făcută deosebirea dintre participanţi şi neparticipanţi la utilizarea unui cod determinat. cu cine. doar prin simpla lui prezenţă. ţinând cont de diversitatea contextelor. limbajul este considerat a fi una dintre practicile privilegiate prin intermediul cărora se constituie viaţa socială. Ea porneşte prin a critica sociologia convenţională şi sociologia pozitivistă considerând că societatea este o realitate obiectivă iar actorii sunt nişte idioţi. Nu este vorba despre comunitatea acelora care vorbesc aceeaşi limbă. în timp şi spaţiu. pentru a realiza variantele de interpretare din cadrul fiecărui grup sociocultural. nu vorbim cu toţi interlocutori la fel. pentru a trece. Conversaţia. Accentul este pus pe punctul de vedere al actorului şi descrie comunicarea aşa cum o văd cei care participă la ea. fapt care va permite aflarea funcţiilor specifice ale fenomenului de comunicare. Activitatea de comunicare trebuie dedusă din observarea comportamentelor de comunicare ale membrilor unei comunităţi. ci ca rezultat al unui proces interactiv. Comunitate de comunicare – este un grup de fiinţe umane care au în comun practici de comunicare. ea reprezintă una dintre formele fundamentale de organizare socială. Etnografia comunicării încearcă mai întâi să observe şi să descrie ceea ce se face sau se spune de obicei într-o structură precisă. în cadrul lor natural şi descrisă minuţios în toate componentele ei. între actorii sociali. În interiorul unei culturi. trebuie să ştim cum să folosim semnele lingvistice în funcţie de contextul social.a) Etnografia comunicării – astăzi este considerată o cercetare de sine stătătoare. nu codul lingvistic. Scopul urmărit este acela de a obţine sisteme indigene de clasament al actelor de comunicare. astfel încât ea se găseşte în permanenţă pe cale de a face. unde. Chiar dacă nu vorbeşte. comunicarea verbală în întregime devine centru de interes. mai apoi. în ce moment. Un anunţ verbal nu apare niciodată ca produs al unui singur locutor. nişte marionete incapabile de interpretare şi acţionează mecanic pe baza unor modele ideale preconcepute. la Universitatea din California. al modului în care funcţionează comunicarea în viaţa socială a unor societăţi diferite. Etnometodologia se înscrie într-o şcoală nouă. Preocuparea centrală o constituie activitatea de limbaj. pe cale să apară. Ulterior trebuie arătat cum funcţionează şi interacţionează aceste componente. orice obiect poate face parte din comunicare.

ci. Nu este vorba despre conţinutul unei descrieri. unui context. scuzele noastre (ritual de compensare) etc. A descrie. comportamente etc. arăt că am înţeles codul social şi contribui în mod activ la respectarea lui. proces realizat în practică în descrierea lumii (eveniment. când dorim să trecem înaintea altcuiva îi prezentăm preventiv. Acest curent a apărut între anii 1920-1930 la Şcoala de la Chicago. relaţie. Ele au apărut dintr-o negociere şi nu există în afara situaţiilor concrete şi a actorilor. un sens. un act. conversează.fiinţele umane acţionează în raport cu lucrurile pe baza semnificaţiilor la care aceste lucruri le au pentru ele. Practica mea deci face să existe codul social. de o relatare a observaţiilor aşa cum face un sociolog profesionist. trebuie indexate unei situaţii anumite. care nu alimentează conversaţia. Riturile se exprimă printr-un sistem de prescripţii proprii fiecărei culturi (politeţe sau mod de viaţă) şi care trebuie respectată dacă dorim o bună comunicare. socială sau publică. pentru a avea sens. în acelaşi timp. Descriptibilitatea – se referă la posibilitatea ca acel ceva din comunicare să poată fi descris. în cadrul raportului pe care îl are cu lucrurile din jur. . îl construiesc. Prin intermediul limbajului interacţiunii actorii descriu socialul şi. 2. îl fac să existe. Nu există interacţiune socială fără ritualitate. ceea ce duce la armonizarea reciprocă a comportamentului şi ordonarea unei situaţii sociale. dar nici circumstanţele nu au sens în afara limbajului. să devină descriptibil. semnele manifestă codul. mai degrabă. însă iniţiativa individuală 67 . Reflexivitate – limbajul nu are sens decât în anumite circumstanţe. Pentru etnometodologi reflexivitatea desemnează practicile care descriu şi construiesc. o situaţie înseamnă a o construi. îl fac observabil şi efectiv. trebuie să fim preocupaţi nu de oamenii şi clipele lor. Dacă cineva rămâne tăcut la masă face asistenţa să se simtă prost (regula angajării). întotdeauna se întâmplă ceva. se întâlnesc. nu vorbi de funie în casa spânzuratului (regula de selectare a textelor). În 1969 apar şi cele trei premise ale demersului: . c) Interacţionismul simbolic – antropologia comunicării funcţionează ca o orchestră fără dirijor în care relaţia comunicării poate fi intimă. Astfel întâlnirile faţă-în-faţă reprezintă locul prin excelenţă unde oamenii se află în contact. A păstra aparenţele. de clipe şi oamenii lor. personală. o ordine socială. Analiza sistemelor globale de comunicare Sistemul social global – se referă la ponderea excesivă acordată socialului în cadrul conduitelor individuale. . ele dezvăluie teama faţă de posibile sancţiuni. o mână întinsă solicită o altă mână întinsă (regula reciprocităţii). Când îmi ocup locul la rând aşteptând autobuzul. Există reguli care preexistă actorului. lucru) de către oameni în interacţiunile lor ocazionale.Indexicalitate înseamnă că un cuvânt. Cuvintele nu deţin sensul complet decât dacă sunt indexate. a spune prin cuvinte. Toate aceste ritualuri de interacţiune constituie un cod de conduită care generează interacţiunile sociale cotidiene. inserate în contextul lor particular de producere. abstract. Semnele însă o desemnează. Plecând de la ideea că în cadrul întâlnirilor spontane. un gest.semnificaţia acestor lucruri derivă sau apare din interacţiunea socială pe care un individ o are cu ceilalţi actori.semnificaţiile obiectelor sunt utilizate în comunicare şi modificate printr-un proces de interpretare efectuat de către o persoană. Legea tăcerii în mediul mafiot rămâne un mod ascuns. a face figuraţie sunt mize majore ale oricărei interacţiuni sociale. deci una dintre funcţiile fundamentale ale ritualului.

În Anglia cercetarea se ocupă de forme. În Franţa. precum internaţionalismul simbolic. individ şi totalitate socială. de raporturile între ele şi societate şi de schimbarea socială. etnometodologia comunicării sau etnografia comunicării. literatura şi arta nu reprezintă decât o parte a comunicării sociale. opoziţii. Orice organizare socială reprezintă produsul unei ordini negociate. practici şi instituţii culturale. Cultura este văzută ca un proces global de-a lungul căruia semnificaţiile sunt construite din punct de vedere social şi istoric.rămâne şi chiar este necesară uneori. în ambiguităţi de orice fel. 68 . Exemple europene – Cercetarea suprapunerii între practici şi constrângeri exterioare. Este vorba de o construcţie comună în complementaritate. O stăpânire reală a interacţiunilor pe care le trăim în fiecare zi nu poate pune între paranteze determinările situaţionale exercitate de structurile globale (mentale sau instituţionale) ale unei societăţi. precum şi alianţa dintre perspectivele micro şi macro. contradicţii. Aceste lucrări nu constituie astăzi un curent vizibil de cercetare. Revine la practicile sociale şi sistemele instituţionale relevă dinamica factorilor interindividuali şi globali. din 1960 au fost puse bazele cercetărilor privind raporturile dintre societatea globală şi comunicarea de masă. a abordărilor micro şi macro este prezentă în numeroase lucrări.

Se apropie de felul în care psihologia foloseşte termenul (modul în care atitudinile sunt organizate într-o formă coerentă). Această atitudine autoritară arată că acest om are o ideologie de dreapta pentru că atitudinile îşi au rădăcinile în ideologii. cuvântul strada denotează un drum citadin. b) Un sistem de credinţe iluzorii – false idei sau falsă conştiinţă – care pot contrasta cu cunoaşterea adevărată sau ştiinţifică. înţelesurile sunt produse ceva mai forţat. adesea contradictorii: a) Un sistem de credinţe caracteristice unei anumite clase sociale sau unui grup. a deschiderii. Când textul şi audienţa sunt membrii unei culturi strâns unite. mărginit de clădiri. împreună.Conotaţia – Denotaţia este reproducerea mecanică pe film a obiectului spre care este îndreptat aparatul de fotografiat. iar în această colaborare cititorul se constituie într-o persoană care are un anume set de relaţii cu sistemul dominant de valori şi cu restul societăţii. O fotografie a unei străzi denotează acea stradă anume. Un om care are un anume set de atitudini. 2. Ideologia devine categoria iluziilor şi a falsei conştiinţe prin care clasa conducătoare îşi menţine dominaţia asupra clasei muncitoare. Conotaţia este parte umană a procesului –este selectarea a ce vom include în cadru. . faţă de tineri. În alte cazuri. de exemplu. precum şi relaţia dintre semn şi referentul său din realitatea exterioară. conotaţiile şi miturile din care se inspiră textele se armonizează destul de bine. Ideologia Există mai multe definiţii ale ideologiei. a focalizării. a calităţii filmului etc. Semnificaţie şi cultură Există două niveluri ale semnificării: . a unghiului camerei.Denotaţia – Este primul nivel descrie relaţia dintre semnificant şi semnificat în interiorul semnului. Cititorul şi textul. conotaţia este felul cum fotografiem. produc un înţeles preferat. Producţia înţelesului este un act dinamic în care ambele elemente contribuie în mod egal. Aceasta este ideologia pusă în practică. 69 . Denotaţia este ce fotografiem. Înţelesurile sunt produse în interacţiune dintre text şi audienţă. A citi nu este o activitate echivalentă cu a folosi un deschizător de conserve.[ XIX] IDEOLOGIE ŞI SEMNIFICAŢII 1. se referă la înţelesul evident al semnului. crede că doi ani de armată îi vor da unui tânăr o anumită coloană vertebrală şi vor rezolva multe din problemele noastre sociale. dacă nu chiar perfect cu cele ale membrilor audienţei. interacţiunea se face uşor.

Astfel. Putem oare susţine că ştiinţa este neutră din punct de vedere social şi că beneficiile pe care le are societatea bazată pe ştiinţă sunt egal distribuite? Acest lucru nu este adevărat. interpelarea reprezintă o parte esenţială a procesului ideologic. neputând fi înţelese în afara contextului lor social. munca ideologică este bine deghizată. îi dăm viaţă. să fie ideologică. el nu va putea fi luat de bun. Această ideologie implică presupunerea că poliţia reprezintă apărătorul de drept. dar suntem la rândul nostru. atunci obiectivul lor ideologic este atins. însă nu pot fi niciodată eliminate cu totul. ci şi idei şi 70 . noi menţinem o ideologie. cât şi individul. dar absolut nimeni nu vă putea striga astfel. înţelesuri Semnele dau miturilor şi valorilor o formă concretă. Ştiinţa este un mijloc de exercitare a puterii asupra lumii fizice. Miturile şi valorile conotate sunt ceea ce sunt datorită ideologiei ale cărei manifestări vizibile reprezintă. Hei. la rândul ei. Găsind aceste sensuri. aşa încât va trebui să fie recâştigat mereu prin luptă. că poliţia ne reprezintă c) Procesul general de producere a înţelesurilor şi ideilor – Este cea mai cuprinzătoare definiţie. pe stradă. Dacă ideile clasei conducătoare pot fi acceptate ca aparţinând simţului comun şi nu bazate pe criterii de clasă. în acest ultim caz.Deoarece clasa conducătoare deţine principalele mijloace prin care ideologia este propagată în societate. iar adresându-se cuiva. al legii şi ordinii în societatea noastră. Când semnele fac publice unele mituri şi valori. Ideologia dominantă se intersectează constant cu rezistenţe pe care trebuie să le înfrângă pentru a câştiga consensul oamenilor la ordinea socială pe care ideologia respectivă o promovează. tu! fie vă întoarceţi să vedeţi cine este. 4. politice şi juridice. şi răspundem la acesta. Individul reprezintă mijlocul prin care ideologia se perpetuează. ci şi că ştiinţa reprezintă unul dintre modurile de exercitare a unei puteri sociale ceva mai greu de definit. îi plasează pe aceşti receptori într-o relaţie socială. ea poate să facă astfel încât clasa muncitoare să-şi vadă subordonarea ca fiind naturală şi deci corectă. Semne. convinşi că nimeni. Aici. Clasele cu putere domină nu numai producţia şi distribuţia de bunuri. Este o practică care ne face capabili să utilizăm semnele. Aceste rezistenţe pot fi depăşite. care beneficiază cel mai mult de ea. Comunicarea reprezintă un proces social şi trebuie. participă la propria noastră construire socială şi deci ideologică. formaţi de această ideologie prin răspunsul nostru dat semnelor ideologice. ideologie. este cuprinsă în cea de a treia. individul se defineşte pe sine în relaţia cu societatea din care face parte. Ştiinţa şi ideologia sunt legate în mod intim de capitalismul patriarhal. dar şi mass-media şi industria cărţii. fie ignoraţi chemarea. orice consens care învinge este neapărat instabil. Când ne recunoaştem pe noi înşine ca fiind destinatarii unui act de comunicare. de fapt le ajută pe acestea să-şi clarifice funcţia de identificare culturală lumea. nonviolent. Ideologia folosită astfel este sursa unor înţelesuri de gradul doi. Teoriile referitoare la ideologie accentuează asupra faptului că orice act de comunicare şi orice semnificaţie au o dimensiune socio-politică. Înţelesurile pe care le găsim într-un semn derivă din ideologia din care fac parte atât semnele. ideologia este un termen folosit pentru producerea socială a înţelesurilor. Utilizând semnele. orice victorie hegemonică. Dacă auziţi. Să înţelegem ideologia Orice comunicare se adresează cuiva. cu credinţa că aţi putea fi apelat. relaţia pe care o implică respectiva chemare. Cele trei definiţii sau utilizări pot fi imaginate ca nişte cutiuţe chinezeşti – prima este cuprinsă în cea de a doua care. conotaţiile şi miturile şi să reacţionăm adecvat la acestea. Aceste ideologii includ sistemele educaţionale. Aceasta înseamnă nu doar că ştiinţa este utilizată pentru creşterea profiturilor marilor afaceri şi ale clasei de mijloc. 3. respingând. prin aceasta.

comercializate şi le experimentează ca fiind reale. Dar această victorie obţinută prin hegemonizare. Această victorie generează rezistenţa care va fi prezentă întotdeauna şi cu intensitate din ce în ce mai mare. În măsura în care femeile acceptă aceste plăceri mercantilizate. Pornind de la cele spuse mai sus referitoare la ideologie. Toate teoriile referitoare la ideologie sunt de acord că aceasta funcţionează pentru a menţine dominaţia de clasă. care îşi asigură astfel subordonarea femeilor. învăţăm să ne gândim la problemele noastre în termenii mărfurilor prin intermediul cărora le-am putea rezolva. mai presus ca orice altul. de la nivel local la cel central. dau uitării esenţa ideologiei partidului lor şi trec la practici şi programe lipsite de o ideologie de partid. 71 . realistă asupra societăţii bazată pe valori exprimate în programele şi obiectivele propuse prin aparatul de propagandă. De fapt nu există nici o ideologie. şi invers. Odată ajunşi la putere. ele promovează activ o ideologie care acţionează împotriva intereselor ei: participă astfel la hegemonie. de programe şi strategii relevante. Plăcerile femeilor (de a flirta când sunt tinere şi de a fi materne când îmbătrânesc) şi bunurile cu care pot fi atinse aceste plăceri sunt produse de către sistemul capitalismului patriarhal. nu se regăsesc în contextul social. Toate partidele româneşti au o singură ideologie comună. ideologic şi politic al României unde s-a creat o singură ideologie aceea a interesului economic personal şi de moment celor ce dispun de puterea oferită de rezultatele alegerilor. ea nu se încheie niciodată. cea a intereselor personalului de conducere. putem constata că în Româna astăzi nu există diferite ideologii în cadrul diferitelor clase şi partide.semnificaţii. Nici o teorie privind ideologia şi societatea. iar fiecare bucăţică de teren câştigată de ideologia dominantă trebuie apărată şi menţinută constant. Nu există nici o modalitate de a te sustrage ideologiei. 5. Analiza ideologică Capitalismul este sistemul care. astfel încât a face ca mărfurile să pară naturale reprezintă preocuparea principală a majorităţii practicilor ideologice. Este vorba doar despre atitudini diferite. Sistemul economic este organizat în interesul acestora. produce mărfuri. iar sistemul ideologic derivă din cel economic. nu este niciodată completă sau stabilă. Propaganda lor nu se bazează pe o ideologie de partid. aparent contradictorii şi manifestate doar în campania electorală. cunoscute lumii civilizate. ideologia şi partidele politice. Cei cu ideologia de stânga trec la partidele cu ideologia de dreapta. Învăţăm să ne înţelegem dorinţele în termenii mărfurilor produse în scopul de a le preîntâmpina. extremiştii sau cei cu ideologia de dreapta trec la partidele cu ideologia de stânga fără nici o motivare ideologică. unde ocupă tot funcţii de conducere. pe o concepţie ştiinţifică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->