Sunteți pe pagina 1din 154

CELULA i ESUTURILE 1 rspuns corect 1. Ribozomii au rol n: A). Digestia intracelulara B). Oxidoreducere C). Hidroliza proteinelor D).

Polaritatea celular E).Sinteza proteinelor specifice 2. Initial toate celulele au form: A). Cubic B). Stelat C). Cilindric D). Globular E). Fusiform 3. Epiteliile cilindrice simple se afl n: A) . Mucoasa respiratorie B). Tunicile seroase C). Mucoasa tubului digestiv D). Mucoasa cilor urinare E). Tunica intern a vaselor 4. Epitelii cubice simple gsim n: A)Mucoasa stomacului B),Mucoasa bronhiilor C).Mucoasa esofagului D).Mucoasa trompei uterine E).Mucoasa bronhiolelor 5. Media dimensiunilor celulare in general este: A). 10-20 microni B). 50-60 microni C). 20-30 microni D). 30-40 microni E). 40-50 microni 6. Mitocondriile sunt prezente n numr mai redus n: A).Fibra muscular cardiac B). esutul nodal C).Fibra muscular striat D).Neuroplasm E).Axoplsm 7. Centrozomul are rol n: A).Sinteza carioplasmei B).Sinteza cromatinei C).Formarea cromozomilor D). Polarizarea electric a membranei celulare E).Formarea fusului de diviziune

8. Lizozomii conin: A)Incluziuni celulare B). Citoplasm fundamental C).Enzime oxidoreductoare D). ARN E).Enzime hidrolitice 9. esutuI conjunctiv lax este prezent n: A).Zona medular a ovarului B). Zona medular a suprarenalelor C).Zona corlical a ovarului D).Zona medular a ganglionilor limfatici E).Zona corlical a ganglionilor limfatici 10.Care organite citoplasmatice lipsesc n neuron: A).Mitocondriile B).Centrozomul C).Comlexul Golgi D).Reticulul endoplasmic rugos E).Lizozomii 11.CorpuscuIii Nissl conin: A). Numai ribozomi B).Reticul endoplasmic i mediatori chimici C).Ribozomi i neurilem D). Reticul endoplasmic rugos E).Reticul endoplasmic neted 12.n neuron mediatorul chimic este stocat n: A).Aparatul Golgi B).Vezicule C)Mitocondrii D)Lizozomi E).Reticulul endoplasmic neted 13.Epitelii pavimentoase stratificate se afl n: A)Trahee B).Epiteliul ureterelor C).Esofag D). Vezica urinara E)Canalele excretoare 14.Cartilajul hialin particip la formarea: A).Epiglotei B). Pavilionului urechii C).Traheei D).Discului intervertebral E).Meniscului articular 15.MeniscuI articular este format din: A). esut conjunctiv fibros B). esut cartilaginos fibros C). esut conjunctiv elastic D). esut cartilaginos hialin E). esut cartilaginos elastic 16.esutul conjunctiv fibros:

_________________________________________________________________ 2

A)Intr n structura fibrei musculare B).Formeaz neurofibrilele C).nvelete neuroplasma D). Formeaz fascii E).Formeaz tunica medie a arterehr mari 17.esut adipos gsim n: A). Epiderm B).Aponevroze C)Hipoderm D)Derm E)Tendoane 18.Care organite au rol n producerea energiei celulare: A).Lizozomii B).Centrul celular C).Aparatul Golgi D).Ribozomii E). Mitocondriile 19.Localizarea microvililor: A).La polul apical al celulelor intestmale B).LA polul apical al celulelor receptoare retiniene C).La polul bazal al celulelor intestinale D).La suprafaa celulelor traheei E).La suprafaa epiteliilor bronhiilor mari 20.Care celule prezint cili: A).Unele celule conjunctive B). Celulele receptoare gustative C).Celulele epiteliale ureterale D).Celulele tubilor contori distali E). Celulele anselor Henle 21.Epiteliilor absorbante: A).Sunt formate din celule cubice simple B).Conin corpusculi senzitivi C).Sunt pluristratificate D).Sunt cilindrice unistratificate E).Sunt pseudostratificate 22.esutul conjunctiv lax din hipoderm este bogat n: A).Celule adipoase B).Condrocite C).Limfocite D). Timocite E).Megacariocite 23.Epimisiumul nconjur: A)O fibr muscular B).Miocardul C). Un fascicul de fibre musculare D). Intregul muchi E).Mai multe fibre musculare

_________________________________________________________________ 3

24.Care celule nu prezint nucleol: A).Neuronii B). Enterocitele C).Osteoclastele D).Condrocitele E).Eritrocitele 25.Produii de secreie sunt elaborai de: A).Mitocondrii B). Nucleoplasm C).Lizozomi D).AparatuI Golgi E).Centrul celular 26.Membrana nuclear: A)Poart denumirea de carioplasm B).LA nceputul diviziunii formeaz cromozomii C).Apare electronomicroscopic ca o reea de filamente subiri D). Conine ADN i proteine E).Este dubl, fiind prevazut cu pori 27.Substana specific pentru cartilaj este: A).Condrina B).Miozina C).Oseina D).Elastina E).Actina 28.Epiteliul pseudostratificat este format din: A). Trei straturi de celule B).Celule superficiale cilindrice C).Dou straturi de celule D). Un strat de celule E).Mai multe straturi de celule 29.Reticulul endoplasmic neted este format din: A).Ribozomi B).Centrozom C).Canalicule intracitoplasmatice D).Lizozomi E).Nucleol 30.n structura epiteliilor pavimentoase simple gsim: A) Un strat de celule cubice B). Nuclei suprapui: C).Dou straturi de celule turtite D)Mai multe straturi de celule E).Un strat de celule turtite 31.Fibra muscular cardiac prezint: A) Un nucleu mare situal central B).Mai muli nuclei situai central C., Un nucleu mic situat central D).Mai muli nuclei E). Un nucleu mic situat periferic

_________________________________________________________________ 4

32.Fibra muscular neted prezint: A). Un nucleu periferic B).Doi nuclei periferici C). Un nucleu central D).Mai muli nuclei la periferie E)Mai muli nuclei centrali 33.Care organite conin enzime hidrolitice: A). Centrozomul B).Ribozomii C).Lizozomii D).Mitocondriile E).Nucleolul 34.Granulaiile de cromatin conin: A).ARN B).ADN C). Unul sau mai muli nucleoli D)Membran dubl E). Enzime oxidoreductoare 35.esutul epitelial: A).Are o vascularizaie bogat B).Are rol n nutriia organismului C).Cptuete cavitile organelor interne D).Are n structura sa fibre de colagen, elastin i reticulin E).Intervine n regenerarea elementelor figurate ale sngelui 36.esutul conjunctiv: A).Nu este vascularizat B).Formeaz la supra faa corpului epiderma C).Conine fibre de colagen, elastin i reticulin D).Nu intervine n hrnirea organismului E).Cptuete interiorul organelor cavitare 37.esutul conjunctiv semidur: A).Conine celule denumite condroplaste B).Are n structura sa celule denumite osteoblaste C).Prezint n structura sa celule denumite osteocite D).Conine celule denumite condrocite E).Are o voscularizaie foarte bogat 38.esutul conjunctiv osos: A).Este o varietate de esut epitelial B).Nu este vascularizat C).Conine substan fundamental numit condrin D).Este alctuit din condrocite i condroplaste E).Este alctuit din osteoblaste i osteocite 39.esutul epitelial pseudostratificat: A). Formeaz epiglota B).Farmeaz cartilajele costale i laringeale C).Cptuete traheea i bronhiile mari D).Intr n structura aponevrozelor

_________________________________________________________________ 5

E).Este bogat vascularizat 40.Cartilajul fibros: A).Este alctuit din celule ciliate B). Este prezent n epiderm i conine cheratin C).Formeaz discurile intervertebrale D). Intr n structura vilozitilor intestinale E).Formeaz epiglota i pavilionul urechii

CELULA I ESUTURILE 2. raspunsuri corecte 41.Organite celulare specifice se gsesc n: A).Celulele gliale B).Celulele receptoare auditive C).Celulele receptoare gustative D).Celulele nervoase somatice E).Cehdele nervoase vegetative 42.Nucleului celular i aparin urmtoarele: A).CorpuscuIii Nissi B)..Cromatina C).Muclealul D).Oxihemoglobina E). Incluziuni 43.esuturile epiteliale se caracterizeaz prin: A).Nu au receptori nervoi B).Sunt vascularizate C).Au funcie de absorie D).Au funcie de recepie E).Au funcie hematopoietica 44.Epitelii stratificate cilindrice gsim n: A). Tunica intern a vaselor sanguine B).Canalele excretoare ale glandelor salivare C).Cile respiratorii D).Cile urinare E). Tubul digestiv 45.Reticulul endoplasmic cste bine dezvoltat n: A).Fibra muscular neted multiunitar B). esutul excitoconductor C).Fibra muscular striat D).Fibra muscular neted visceral E).Fibra muscular cardiac 46.Ribozomii se gsesc: A).Ataai aparatului Golgi B).Liberi n ciloplasm C).Ataai nucleului celular

_________________________________________________________________ 6

D).Ataai membranei celulare E).Ataai reticulului endoplasmic 47.Prezint membran dubl: A).Centrul celular B).Lizozomul C. Mitocondria D).Nucleul celular E).Reticulul endoplasmic 48.Celule anucleate sunt: A).Celulele gliale B)Monocitele C).Eritrocitele D).Hematia adult E).Limfocitele 49.Nuclenl celular este asezat pertferic la: A).Celula muscular neted B).Limfocit C).Eritrocit D).Celula esutului adipos E).Fibra muscular striat 50.Organitele specifice ale neuronului sunt: A).Aparatul Golgi B). Neurofibrilele C).Corpusculii tigroizi D). Centrozomul E). Complexul Golgi

51.Teaca de mielin are rol: A). De a forma neurilema B).De nutriie C).De protecie D). De recepie E).De fagocitoz 52.Axonii conin in interior: A).Fibre conjunctive B).Corpusculi Nissl C). Neurofibrile D). Mitocndrii E) .Cantitate minim de mielin 53.esutuI conjunctiv reticulat se afl n: A). Zona medular a ovarului B). Tunica medie a arterelor C).Hipoderm D).Mduva hematogen E). Ganglionii limfatici 54.Neuroni bipolari gsim n: A).Aria olfacliv cortical

_________________________________________________________________ 7

B).Ganglionul spinal C). Retin D).Aria vizual primar cortical E)Mucoasa olfactiv 55..Citoplasma este format din: A). Nucleoproteine B).ADN C).Incluziuni D).Hialoplasm E). Unul sau mai muli nucleoli 56.Care esuturi conin celule cu rol secretor: A).Adipos B).Nervos C).Conjunctiv dur D). Conjunctiv elastic E). Conjunctiv fibros 57.ButonuI terminal al axonului conine: A).Corpusculii Nissl B).Aparatul Golgi C).Corpii tigroizi D)Mitocondrii E).Neurofibrile 58.La nivelul plcii motorii transmiterea se face: A).Prin axon la microfilamentele contractile B). Unidirecional n fibra muscular C).n toate direciile sarcolemei D). Prin axon n neuronul postsinaptic E).Prin axon la sarcolem 59.Rolul neurofibrilelor este: A).De legtur interneuronal B). Transmit influxul nervos C).Sintetizeaz proteinele neuronale D). Transport substane E).De susinere 60.Corpusculii NissI se a afl n: A).Butonul terminal B).Axon C).Dendrite D).Corpul celular E).Neurilem 6l.Epiteliul pseudostratificat este format din: A).Celule endocrine B).Membran bazal C).Dou straturi de celule D). Un strat de celule E).Mai multe straturi de celule

_________________________________________________________________ 8

62.Care esut nu este vascularizat: A). esutul conjunctiv dur B). esutul epitelial unistratificat C). esutul nervos D). esutul conjunctiv moale E). esutul conjunctiv semidur 63.Fibre elastice se afl n: A). Trahee B). Cartilajele bronice C).Cartilajele articulare D).Epiglot E). Tunica medie a venelor 64.Margine n perie se gsete n: A).Segmentul intermediar al nefronului B). Vilozitile intestinale C). Segmentul proximal al tubului urinifer D).Epiderm E).Glomerulul renal 65.Neuroflbrilele sunt prezente n: A).Numai n dendrite B). Neuroplasm C).Axolem D).Axoplasm E).Nevroglie 66.esut adipos se gsete n: A).n jurul globilor oculari B).Diencefal C).Epiderm D).Cartilaj E).Hipoderm

67.Nu sunt vascularizate: A). esuturile conjunctive moi B). esutul conjunctiv semidur C).Corneea D).Coroida E).Retina 68.Reticulul endoplasmic rugos este format din: A).Centrozom B).Lizozomi C).Ribozomi D). Canalicule intracitoplasmatice E).Nucleoli 69.Notai perechile corecte: A). Ganglion limfatic-esut reticulat B). Tunica medie a arterelor mari-cartilaj elastic C).Cartilajul laringean-esut elastic D).Pavilionul urechii-cartilaj hialin

_________________________________________________________________ 9

E). Discuri intervertebrale-cartilaj fibros 70.Dendritele se caracterizeaz prin: A).Nu conin corpusculi Nissl B).Prelungiri ramificate C).Prelungiri unice D).Conducere centripet E).Conducere centrifug 71.Care dintre componentele celulare au structur trilaminat: A).Membrana bazal B).Ribozomii C).Nucleul D).Neurilema E).Membrana celular 72.Membrana celular: A).Este polarizat electric B).Are rol nutritiv C). Sintetizeaz proteine celulare D).Are permeabilitate selectiv E).Produce enzime 73.Care dintre urmtoarele esuturi nu au vascularizaie: A). esutul osos B). esutul conjunctiv lax C).Cartitajul hialin D).Carlilajul fibros E). esutul muscular 74.esutul epitelial de acoperire: A).Intervine n digestia intracelular B).Are rol de protecie C).Nu intervine n absorbia digestiv D).Are rol n filtrare i difuziune E). Intervine n regenerarea elementelor figurate ale sngelui 75.Epiteliul pavimentos unistratificat: A).Faciliteaz schimbrile intercelulare realizate prin difuziune B). Intervine n regenerarea elementelor figurate ale sngelui C). Intr n structura pericardului i peritoneului D). Intervine n imunitatea organismului E). Are funcie trofic pentru organism 76.Epiteliul cilindric unistratificat: A).Este alctuit din mai multe straturi celulare B). Intr n structura mucoasei tubului digestiv C).Intr n structura bronhiolelor D).Conine celule care prezint cili sau microvili E). Intervine n imunitatea organismului 77.esutul conjunctiv reticulat: A). Conine predominant fibre de elastin B). Intr n structura ganglionilor limfatici i a maduvei osoase C).Conine predominant fibre de reticulin

_________________________________________________________________ 10

D). Conine predominant fibre de colagen E).Nu are rol de susinere i nici n hematopoiez 78.esutuI conjunctiv adipos: A). Conine predominant fibre de colagen B). Conine celule care depoziteaz central grsime C). Conine fibre de reticulin i elastin D).Formeaz mucoasele digestive E). Nu este vascularizat i nici inervat SISTEMUL NERVOS 1 raspuns corect 79. Cile specifice ascendente au protoneuronii n: A) Neuronii ganglionului spinal B) Neuronii somatosenzitivi ai cornului posterior C) Neuronii preganglionari D) Neuronii postganglionari E) Neuronii radiculari 80. Cile sensibilitii protopatice sunt: A) Fasciculul Goll B) Fasciculul spinotalamic lateral C) Fasciculul Burdach D) Fasciculele spinocerebeloase E) Fasciculul spinotalamic anterior 81. Fibrele sensibilitii termice au traseul prin: A) Fasciculul piramidal ncruciat B) Fasciculele spinobulbare C) Fasciculul spinocerebelos ncruciat D) Fasciculul spinotalamic anterior E) Fasciculul spinotalamic lateral 82. Mduva spinrii propriuzis se ntinde pn la: A) Vertebra lombar 2 B) Gaura intervertebral C) Vertebra sacral 2 D) Vertebra coccigian 2 E) Umfltura lombar 83. Rdcina posterioar a nervilor spinali este format din: A) Axionii neuronilor ganglionului spinal B) Fibrele neuronilor radiculari C) Axonii neuronilor somatosenzitivi medulari D) Fibre postganglionare E) Ramura comunicant alb 84. Distribuia metameric este respectat numai de: A) Nervii cervicali B) Nervul coccigian C) Nervii toracali D) Nervii lombari E) Nervii sacrali 85. Inervaia glandei lacrimale este asigurat de nervul: A) Oculomotor B) Facial C) Trohlear D) Abducens E) Ramura oftalmic a nervului trigemen 86. Muchiul ridictor al pleoapei superioare este inervat de: A) Nervul oculomotor

_________________________________________________________________ 11

B) Nervul facial C) Nervul trohlear D) Nervul abducens E) Ramura oftalmic a nervului trigemen 87. Inervaia parasimpatic a unor organe ale capului este asigurat de: A) Nervul optic B) Ramura maxilar a trigemenului C) Ramura oftalmic a trigemenului D) Nervul facial E) Nervul hipoglos 88. Nucleul lacrimal din punte are fibre pentru nervul: A) Optic B) Facial C) Oculomotor D) Trohlear E) Abducens 89. Nucleul motor al trigemenului se afl n: A) Bulb B) Cordoanele laterale bulbare C) Punte D) Mezencefal E) Pedunculii cerebrali 90. Muchiul circular al irisului este inervat de: A) Nervul optic B) Ramura oftalmic a trigemenului C) Nervul oculomotor D) Nervul trohlear E) Nervul abducens 91. Muchii circulari ai corpului ciliar sunt inervai de: A) Nervul optic B) Ramura oftalmic a nervului trigemen C) Nervul oculomotor D) Nervul trohlear E) Nervul abducens 92. Muchii masticatori sunt inervai de: A) Nervul trigemen B) Plexul cervical C) Nervul facial D) Nervul glosofaringian E) Nervul accesor 93. Pedunculii cerebrali sunt limitai inferior de: A) Piramidele bulbare B) Pedunculii cerebeloi mijlocii C) Pedunculii cerebeloi inferiori D) anul bulbopontin E) anul pontopeduncular 94. Corpul geniculat medial este staie de releu pentru: A) Cile vizuale B) Cile statochinetice C) Cile acustice D) Cile vestibulare E) Cile olfactive 95. n nucleul epitalamusului se nchid arcuri: A) Reflexe vizuale B) Reflexe stato-kinetice C) Reflexe acustice D) Reflexe vestibulare E) Reflexe olfactive 96. Nucleii posteriori ai hipotalamusului au rol n:

_________________________________________________________________ 12

A) Integrarea simpatic B) Controlul secreiei lobului hipofizar intermediary C) Integrarea parasimpatic D) Secreia hormonilor hipofizei posterioare E) Controlul secreiei hipofiztei anterioare 97. Corpul geniculat lateral este n relaie cu: A) Cile acustice B) Cile gustative C) Cile vestibulare D) Cile olfactive E) Cile vizuale 98. Puntea lui Varolio se continu lateral cu: A) Pedunculii cerebeloi interior B) Pedunculul cerebelos superior C) Pedunculii cerebeloi mijlocii D) Pedunculii cerebrali E) Cordoanele laterale bulbare 99. Nucleul rou are rol: A) Excitator al tonusului muscular B) Controleaz motilitatea voluntar C) Inhibitor al tonusului muscular D) Controleaz micrile respiratorii E) Inhib sensibilitatea proprioceptiv incontient 100. Cile ascendente cu staie n trunchiul cerebral sunt: A) Fasciculele spinobulbare B) Fasciculele extrapiramidale C) Fasciculele spinotalamice D) Fasciculele spinocerebeloase E) Fasciculele piramidale 101. Extragerea reflexelor osteo-tendinoase are loc dup extirparea: A) Arhicerebelului B) Lobului posterior C) Paleocerebelului D) Neocerebelului E) Lobului floculonodular 102. Paleocerebelul este constituit din: A) Lobul anterior B) Pedunculii cerebeloi C) Lobul posterior D) Lobul floculonodular E) Vermis 103. Aria autiditiv primar se afl n: A) Lobul frontal B) Sistemul limbic C) Lobul parietal D) Lobul occipital E) Lobul temporal 104. Aria de proiecie a echilibrului se afl probabil n: A) Girusul precentral B) Toat zona somestezic C) Girusul postcentral D) Lobul temporal E) Peretele anului lateral 105. Centrul motor al vorbirii se afl n: A) Lobul temporal B) Sistemul limbic C) Lobul occipital D) Lobul parietal E) Lobul frontal

_________________________________________________________________ 13

106. Modularea micrilor active comandate de scoar se face de: A) Nucleii terminali ai nervilor cranieni B) Ganglionii bazali C) Hipotalamus D) Talamus E) Nucleii mezencefalici 107. anul central al emisferelor cereb rale se afl ntre: A) Lobul frontal i temporal B) Lobul frontal i parietal C) Lobul parietal i temporal D) Lobul parietal i occipital E) Lobul occipital i temporal 108. Aria somestezic I se afl n: A) Girusul precentral B) Girusul hipocampic C) Girusul postcentral D) Zona prefrontal E) Sistemul limbic 109. Aria somestezic secundar se afl n: A) Peretele girusului precentral B) Peretele anului calcarin C) Peretele girusului postcentral D) Peretele anului lateral E) Peretele anului central 110. Care este polaritatea membrane celulei nervoase n stare de repaus: A) Negativ pe ambele fee B) Nici una din variante nu este adevrat C) Pozitiv pe faa intern i negativ pe faa extern D) Pozitiv pe faa extern i negativ pe faa intern E) Pozitiv pe ambele fee 111. Cronaxia reprezint: A) Valoarea minim a unui current ce produce un rspuns motor B) Valori de 10-30 ori mai mari dect ale timpului util C) Valoarea maxim a unui current ce produce un rspuns motor D) O valoare de 40 ori mai mare dect a timpului util E) Timpul minim al unui stimul de intensitate dubl fa de reobaz ce produce un rspuns motor 112. Inhibiia de stingere apare atunci cnd: A) Intervalul dintre EC i EN este mare B) Concomitent cu EC acioneaz repetat un nou excitant C) Se repet EC far a fi ntrit de EN D) EC are o intensitate mare i acioneaz un timp ndelungat E) Se folosesc excitani asemntori i numai unul ntrit 113. Astazia este denumirea pentru: A) Oboseala muscular rapid B) Imposibilitatea coordonrii motilitilor associate C) Diminuarea tonusului muscular D) Pierderea echilibrului E) Imposibilitatea de a sta n picioare 114. Fibre preganglionare ale parasimpaticului cranian intr n constituia nervilor: A) Oculomotor B) Optic C) Trohlear D) Abducens E) Ramura oftalmic a trigemenului 115. Transmiterea influxului nervos se face: A) De la butonul terminal al neuronului postsinaptic la axonul neuronului presinaptic B) Nici una din variante nu este corect C) De la dendrite neuronului postsinaptic la axonul neuronului presinaptic

_________________________________________________________________ 14

D) De la dendrite presinaptic la axonul postsinaptic E) De la axonul presinaptic la dendrite postsinaptic 116. Reflexele polisinaptice au urmtoarele caracteristici: A) Sunt strict limitate B) Sunt cele mai simple reflexe C) Nu iradiaz D) Au timpul de laten scurt E) Au timpul de laten lung 117. Reflexele de defecaie au centrii n: A) Coarnele laterale medulare cervicodorsale B) Comisura cenuie medular a segmentului dorsal C) Coarnele laterale medulare lombosacrate D) Coarnele laterale medulare dorsolombare E) Coarnele anterioare medulare cervicodorsale 118. n hipotalamus nuclei cu rol de integrare simpatic sunt: A) Mijlocii B) Nici un rspuns nu este correct C) Anteriori D) Superiori E) Posteriori 119. Hipotalamusul este controlat de: A) Diencefal B) Nici una din variante nu este corect C) Neocerebel D) Trunchiul cerebral E) Scoara emisferelor cerebrale 120. Dendritele: A) Conduc impulsul nervos de la neuron la efector B) Sunt nconjurate de mielin C) Realizeaz sinapse cu neuronii postsinaptici D) Nu conin corpi Nissl E) Conin neurofibrile 121. Calea motorize a arculuireflex este format din: A) Dendritele neuronului senzitiv B) Axonul neuronului motor C) Dendritele neuronului motor D) Axonul neuronului senzitiv E) Dendritele i axonul neuronului senzitiv 122. Reflexele osteotendinoase include n arcul lor reflex: A) Un neuron intercalar B) Nici o variant nu este adevrat C) Doi neuroni intercalari D) Un numr variabil de neuroni intercalari E) Nu include neuroni intercalari 123. Reflexele osteotendinoase au urmtoarele proprieti: A) Au latena lung B) Nici una dintre variante nu este adevrat C) Prezint fenomenul de iradiere D) Au perioada de laten scurt E) Sunt polisinaptice 124. Inhibiia de ntrziere apare atunci cnd: A) Se folosesc stimuli asemntori i numai unul ntrit B) Intervalul dintre EC i EN se mrete, iar rspunsul apare dup o perioad de laten mai scurt C) Se mrete intervalul de timp dintre EC i EN D) Concomitent cu EC acioneaz repetat un nou stimul fr ca aceast asociere s fie ntrit E) Se produce eliminarea rspunsului la ali stimuli n afar de EC

_________________________________________________________________ 15

125. Inhibiia extern cortical cuprinde: A) Inhibiia de difereniere B) Inhibiia condiionat C) Inhibiia supraliminar D) Inhibiia de stingere E) Inhibiia de ntrziere 126. Nucleii hipotalamici anteriori au rol: A) De integrare simpatic B) Nu secret hormone C) Secret hormonii glandular tropi D) De a secreta hormone depozitai n hipofiza posterioar E) De a secreta hormone depozitai n adenohipofiz 127. Atonia se manifest prin: A) Paralizie muscular B) Oboseal muscular C) Somnolen D) Creterea tonusului muscular E) Diminuarea tonusului muscular 128. Astenia se manifest prin: A) Oboseal muscular rapid B) Creterea tonusului muscular C) Diminuarea tonusului muscular D) Somnolen E) Paralizie muscular 129. Protoneuronul arcului reflex monosinaptic se afl n: A) Coarnele posterioare medulare B) Ganglionii paravertebrali C) Coarnele anterioare medulare D) Coarnele laterale medulare E) Ganglionii spinali 130. La nivelul glandelor exocrine, stimularea simpaticului produce: A) Vasodilataie n glanda lacrimal B) Creterea secreiei pancreatice C) Secreie bogat n mucin D) Vasodilataie n glandele salivare E) Sec reie salivar apoas abundent 131. Stimularea parasimpaticului produce: A) Dilatarea pupilei B) Dilatarea vaselor coronare C) Diminuarea secreiei lacrimale D) Bronhodilataie E) Relaxarea sfincterelor gastrice 132. Stimularea simpaticului produce: A) Micorarea pupilei B) Creterea tonusului i motilitii intestinale C) Vasodilataia glandelor lacrimale D) Secreie de saliv vscoas E) Coronaroconstricie 133.Nervul abducens inerveaz urmtorii muchi ai globului ocular: A) Oblicul superior B) Dreptul inferior C) Oblicul inferior D) Dreptul intern E) Dreptul extern 134. Nucleii pontini senzitivi conin fibre din nervii: A) VIII, VII B) V, VI C) VII, V D) V, VIII

_________________________________________________________________ 16

E) III, V 135. Mezencefalul este situate ntre: A) Bulb i diencefal B) Bulb i cerebel C) Punte i bulb D) Punte i diencefal E) Punte i cerebel 136. Cile descendente piramidale i extrapiramidale fac sinaps cu motoneuronii din: A) Cordoanele anterioare medulare B) Coarnele laterale medulare C) Cordoanele posterioare medulare D) Coarnele anterioare medulare E) Coarnele posterioare medulare 137. Fibrele care conduc sensibilitatea tactil fin, formeaz fasciculele: A) Spinotalamic lateral (tactil) B) Spino-bulbare C) Spinotalamic anterior (dureros) D) Spinotalamic lateral (dureros) E) Spinotalamic anterior (tactil) 138. Arhicerebelul joac rol n: A) Reglarea echilibrului B) Reglarea somnului C) Reglarea tonusului muscular D) Reglarea micrilor fine E) Reglarea micrilor precise 139. Substana cenuie a cerebelului formeaz: A) Numai scoara cerebeloas B) Pedunculii cerebeloi C) Numai stratul mijlociu al cortexului cerebelos D) Scoara cerebeloas i nuclei cerebeloi E) Numai mucleii cerebeloi 140. Nervii hipogloi asigur inervaia: A) Buzelor B) Esofagului C) Limbii D) Faringelui E) Laringelui 141. Mielina: A) Este secretat de anumite cellule gliale B) nsoete ramificaiile axonice pn la terminare C) Este secretat de axolem D) Nu nconjoar axonii fibrelor preganglionare E) Este fagocitat de monocite 142. anuri antero-laterale gsim: A) La nivelul medular B) Pe cerebel C) ntre bulb i punte D) Pe puntea lui Varolio E) Pe pedunculii cerebeloi inferiori 143. Rdcina anterioar a nervului spinal: A) Conduce influxul nervos senzitiv la efectori B) Pe traseul su se gsete ganglionul spinal C) Este format din axonii neuronilor motori somatic i vegetative D) Cuprinde axonii neuronilor postganglionari E) Are numai axoni somatic motori 144. Fibrele sensibilitii proprioceptive contiente, formeaz fasciculele: A) Fasciculele spinocerebeloase directe B) Fasciculele spinotalamice laterale

_________________________________________________________________ 17

C) Fasciculele spinocerebeloase ncruciate D) Fasciculele spino-bulbare E) Fasciculele spinotalamice anterioare 145. Fibrele nervoase ale sensibilitii exteroceptive au primul neuron n: A) Coarnele anterioare ale mduvei spinrii B) Ganglionii paravertebrali C) Coarnele laterale ale mduvei spinrii D) Coarnele posterioare ale mduvei spinrii E) Ganglionul spinal 146. Dendritele neuronilor vegetativi: A) Sunt ramificate B) Nu conin neurofibrile C) Nu conin organite D) Conin numeroase mitocondrii E) Conduc afferent influxul nervos spre receptori 147. Care formaiuni nervoase particip la reglarea micrilor fine: A) Diencefalul B) Arhicerebelul C) Paleocerebelul D) Sistemul limbic E) Neocerebelul 148. Nucleii mijlocii ai hipotalamusului A) Controleaz activitatea secretorie a neurohipofizei B) Controleaz secreia de prolactin i ocitocin C) Sunt conectai la neurohipofiz prin axonii neuronilor secretori hipotalamici D) Au rol de integrare simpatic E) Au rol de integrare parasimpatic 149. Centrii reflexelor medulare se afl n: A) Substana alb medular B) Coarnele posterioare medulare care conin centrii nervoi vegetative simpatico C) Substana cenuie medular D) Motoneuronii medulari din coarnele posterioare E) Coarnele laterale care conin centrii medulari somatic 150. Nucleul rou: A) Este nucleul vegetative al mezencefalului B) Nu are conexiuni cu cerebelul C) n mezencefal este localizat la nivelul coliculilor cvadrigemeni superiori D) Intervine n mecanismul somn-veghe E) Alturi de paleocerebel coordoneaz tonusul muscular 151. Coliculii cvadrigemeni superiori: A) Sunt situai pe faa anterioar a trunchiului cerebral B) Au conexiuni n corpul geniculat medial C) Reprezint originea nervului cranian IV D) Au rol n reflexele vizuale de orientare E) Sunt centrii reflexelor auditive de orientare 152. Cile ascendente nespecifice: A) Aparin mduvei i trunchiului cerebral B) Conduc sensibilitatea termic C) Sunt formate din neuroni ai sistemului extrapiramidal D) Conduc spre efectori impulsurile specific E) Conduc sensibilitatea protopatic 153. Aria olfactiv: A) Este localizat pe faa supero-lateral a emisferelor cerebrale B) Reprezint zona de integrare i a aferenelor gustative C) Se afl n vecintatea girusului precentral D) Aparine sistemului limbic E) Are conexiuni sinaptice directe cu fibrele nervului olfactiv 154. Centrii nervoi ai unor micri somatic legate de actul masticaiei: A) Sunt localizai n vecintatea anului calcarin

_________________________________________________________________ 18

B) Se afl i n sistemul limbic C) Sunt n strns corelaie cu talamusul D) Controleaz i motilitatea visceral E) Ocup ntreaga arie somestezic 155. Aria somestezic I: A) Cuprinde cea mai mare parte a girusului precentral B) Aici ajung fibrele sensibilitii proprioceptive incontiente C) Aici se proiecteaz fibrele talamice D) Este conectat funcional cu aria de asociaie prefrontal E) Are legturi directe cu aria de asociaie temporal 156. Controlul activitii sexual este realizat: A) De ariile corticale somestezice B) De aria parieto-occipital C) De aria de asociaie temporal D) De hormonii metatalamusului E) De hormonii timici 157. Conexiunile ganglionilor bazali sunt cu: A) Nucleii proprii pontini B) Talamusul i hipotalamusul C) Nucleii Goll i Burdach D) Neocerebelul E) Neuronii vegetative medulari 158. Micrile active comandate de cortexul cerebral sunt modulate de urmtoarele formaiuni nervoase: A) Sistemul limbic B) Metatalamusul C) Nucleii bazali D) Cile piramidale E) Cortexul parietal 159. Care formaiuni nervoase regleaz motilitatea automat, stereotip: A) Talamusul B) Ganglionii bazali C) Ganglionul vestibular Scarpa D) Ganglionul spiral Corti E) Ganglionii spinali 160. Corpul calos: A) Leag n partea bazal cele dou emisfere cerebeloase B) Intr n constituia sistemului limbic C) Este alctuit din substan alb D) Alturi de trigonul cerebral formeaz comisura alb anterioar E) Prin corpul calos trec fibrele sensibilitii proprioceptive incontiente 161. Mezencefalul dorsal: A) Este legat de reflexele instinctual B) Conine centrii deglutiiei C) Este sediul reflexelor de aprare la stimuli dureroi D) Conine centrii masticaiei E) Conine centrii reflexelor de orientare vizual 162. Care dintre urmtoarele, nu este fascicule ascendent: A) Piramidal direct B) Spinocerebelos C) Spinobulbar D) Spinotalamic anterior E) Spinotalamic lateral 163. Al doilea neuron al cii tactile fine se gsete n: A) Ganglionul spinal B) Bulb C) Cornul posterior al mduvei D) Cornul anterior al mduvei E) Cordonul posterior

_________________________________________________________________ 19

164. Neocrotexul de asociaie cuprinde zona cortical localizat n: A) Girusul pretemporal B) Jrul anului central Ronaldo C) Girusul postcentral D) Sistemul limbic E) Zona prefrontal 165. Fibrele postganglionare vegetative: A) Fac sinaps cu motoneuronii somatic medulari B) Au relaii directe cu neuronii motori gama medulari C) Influeneaz tonusul musculaturii netede D) Fac parte din rdcina anterioar a nervului spinal E) Inerveaz fusurile neuromusculare 166. Substana cenuie medular este format de: A) Corpii celulelor gliale B) Corpii neuronali C) Dendritele neuronale D) Axionii celulelor gliale E) Axonii neuronilor 167. Neuronii somatomotori: A) Sesizeaz funcionarea muchilor striai B) Alctuiesc coarnele medulare posterioare C) Realizeaz motilitatea musculaturii visceral D) Controleaz activitatea musculaturii striate E) Sesizeaz activitatea musculaturii visceral 168. Este reflex polisinaptic: A) Reflexul osteotendinos B) Reflexul tricipital C) Reflexul de flexie D) Reflexul rotulian E) Reflexul bicipital 169. Ci ascendente directe: A) Fasciculul Gowers B) Fasciculul piramidal direct C) Fasciculul Flechsig D) Fasciculul spinotalamic anterior E) Fasciculul spinotalamic lateral 170. Coliculii cvadrigemeni: A) Se gsesc pe faa anterioar a diencefalului B) Se gsesc pe faa posterioar a mezencefalului C) Se gsesc pe faa posterioar a diencefalului D) Se gsesc pe suprafaa anterioar a bulbului E) Se gsesc pe suprafaa anterioar a mezencefalului 171. n inervarea vegetativ joac rol nervii: A) III, VII, IX, X B) III, V, VII, IX, X C) I,III, VII, X D) III, VII, X, XII E) I, IV, III, XII 172. Neuronul: A) Este nvelit de membrane nuclear B) Centrozomul este aezat central C) Conine miofibrile D) Are nucleul la periferia celulei E) Are nucleul central 173. n perioada refratar a neuronului: A) Neuronul rspunde numai la un anumit numr de stimuli B) Na+ iese pasiv din celul C) Numai un stimul de anumit intensitate poate provoca rspuns

_________________________________________________________________ 20

D) Stimulul trebuie s acioneze cu o anumit bruschee E) Neuronul nu rspunde la nici un fel de stimul 174. Epifiza face parte din: A) Talamus B) Timus C) Metatalamus D) Epitalamus E) Hipotalamus 175. Emisferele cerebrale sunt desprite de: A) anul central B) anul calcarin C) anul Sylvius D) anul Rolando E) Fisura interemisferic 176. Homunculus senzitiv: A) Se gsete n girusul precentral B) Are reprezentare mai ntins pentru zonele cu sensibilitate mai mic C) Are componentele proporionale D) Difer mult de homunculus motor E) Are componenetele deformate 177. Neuronul: A) Nu prezint organite specific B) Are ca proprietate principal contractilitatea C) Prezint proprietatea de elasticitaste D) Prezint dou proprieti: excitabilitatea i contractilitatea E) Prezint proprietatea de excitabilitate i conductibilitate 178. Celula nervoas: A) Conine ca organite specific neurofibrile i miofibrile B) Conine numai meurofibrile C) Conine numai miofibrile D) Prezint neurofibrile i corpusculi Nissl E) Nu conine mitocondrii 179. Mduva spinrii: A) Este adpostit n canalul medular B) Este adpostit n canalul toracic C) Se afl n canalul limfatic drept D) Se afl n canalul vertebral E) Este adpostit n stern 180. Mduva spinrii prezint: A) 25 de perechi de nervi spinali B) 30 de perechi de nervi spinali C) 32 de perechi de nervi spinali D) 31 de perechi de nervi spinali E) 10 perechi de nervi spinali 181.Trunchiul cerebral este alctuit din: A) Epitalamus, bulb i diencefal B) Metatalamus, punte i hipotalamus C) Talamus, hipotalamus i epitalamus D) Bulb, punte i mezencefal E) Diencefal, mezencefal i scoara cerebral 182. Care dintre urmtorii nervi cranieni sunt micti: A) Oculomotori, trohleari B) Trigemeni, faciali C) Abduceni, accesori D) Hipogloi, oculomotori E) Trohleari, hipogloi 183. Cerebelul este legat de trunchiul cerebral astfel: A) Prin pedunculii inferiori de punte i prin pedunculii superiori de bulb B) Prin pedunculii mijlocii de mezencefal i prin pedunculii inferiori de punte

_________________________________________________________________ 21

C) Prin pedunculii mijlocii de bulb i prin cei superiori de punte D) Prin pedunculii inferiori de bulb i prin cei superiori de mezencefal E) Prin pedunculii inferiori de bulb i prin cei superiori de punte 184. Cerebelul intervine n: A) Digestie i absorbie B) Miciune i defecaie C) Tonusul muscular, echilibru i micare D) Tonusul muscular i termoreglare E) Maticaie i deglutiie 185. Diencefalul este alctuit din: A) Mduva spinrii i trunchiul cerebral B) Cerebel, bulb i mezencefal C) Epitalamus, thalamus i neocortexul motor D) Neocortexul senzitiv, neocortexul motor i hipotalamus E) Talamus, metatalamus, epitalamus i hipotalamus

SISTEMUL NERVOS 2 rspunsuri corecte 186. La nivelul mduvei spinrii se ncrucieaz: A) Fasciculele spinobulbare B) Fasciculul Goll C) Fasciculul Burdach D) Fasciculul spinotalamic anterior E) Fasciculul spinotalamic lateral 187. Deutoneuronii cror fascicule se afl n cornul posterior al mduvei: A) Goll i Burdach B) Rubrospinal C) Spinobulbare D) Spinocerebeloase E) Spinotalamice 188. Sensibilitatea interoceptiv este condus prin: A) Cile extrapiramidale B) Substana reticulat din jurul canalului ependimar C) Substana reticulat dintre cornul posterior i lateral D) Cile spinocerebeloase E) Cile spinobulbare 189. Cile extrapiramidale au originea n: A) Nucleii cerebeloi B) Corpii geniculai C) Coliculii cvadrigemeni D) Nucleul olivar E) Nucleii de origine ai nervilor cranieni 190. Cornul anterior al mduvei spinrii conine: A) Neuroni postganglionari B) Neuroni preganglionari C) Neuroni somatomotori D) Neuroni visceromotori E) Motoneuroni 191. Cile ascendente specific medulare au deutoneuronul n: A) Substana reticulat medular B) Cornul posterior al mduvei spinrii C) Cordonul posterior al mduvei spinrii D) Nucleii Goll i Burdach E) Nucleul olivar 192. Cordonul anterior al mduvei spinrii conine:

_________________________________________________________________ 22

Fasciculul spinocerebelos ncruciat Tractul rubrospinal Tractul tectospinal Tractul piramidal ncruciat E) Tractul pyramidal direct 193. Nucleii pontini vegetative sunt: A) Nucleul lacrimal B) Nucleul accesor al oculomotorului C) Nucleul nervului trigemen D) Nucleul salivator superior E) Nucleul salivator inferior 194. Nucleii senzitivi ai trunchiului cerebral sunt: A) Deutoneuronul cii optice B) Nucleul lacrimal C) Nucleul tractului mezencefalic al nervului V D) Nucleul glosofaringian E) Deutoneuronul cii olfactive 195. Nervul facial: A) Controleaz micrile capului B) Controleaz deglutiia C) Inerveaz muchii masticatori D) Controleaz secreia salivar E) Controleaz secreia lacrimal 196. n trunchiul cerebral se afl deutoneuronul pentru: A) Fasciculul vestibulospinal B) Fasciculul spinotalamic lateral C) Fasciculul piramidal direct D) Fasciculele spinobulbare E) Fasciculul sensibilitii propriceptive contiente 197. Cile piramidale fac sinaps cu: A) Neuronii nucleului rou B) Neuronii somatomotori din mduv C) Neuronii visceromotori din mduv D) Neuronii motori ai nervilor cranieni E) Neuronii olivei bulbare 198. Fasciculele medulare care realizeaz sinapse n trunchiul cerebral sunt: A) Fasciculele sensibilitii proprioceptive contiente B) Fasciculele sensibilitii tactile fine C) Fasciculele sensibilitii termice D) Fasciculele sensibilitii dureroase E) Fasciculele sensibilitii protopatice 199. Bulbul rahidian conine mucleii: A) Senzitiv al hipoglosului B) Motor al trigemenului C) Senzitiv al trigemenului D) Motor al facialului E) Senzitiv al facialului 200. Nucleii proprii pontini sunt: A) Nucleul principal senzitiv al trigemenului B) Nucleii respiratori C) Nucleii cardiovasculari D) Nucleul lacrimal E) Nucleul accesor al oculomotorului 201. Nucleii mijlocii ai hipotalamusului au rol n: A) Controlul secreiei lobului hipofizar anterior B) Integrarea simpatic C) Integrarea parasimpatic D) Secreia hormonilor lobului hipofizar posterior

A) B) C) D)

_________________________________________________________________ 23

E) Secreia hormonilor lobului hipofizar intermediary 202. Creierul intermediary se afl n prelungirea: A) Protuberanei B) Talamusului C) Ganglionilor bazali D) Mezencefalului E) Pedunculilor cerebrali 203. n strile emoionale intervine: A) Paleocortexul B) Talamusul C) Hipotalamusul D) Mezencefalul E) Cerebelul 204.Principalele funcii ale cerebelului sunt: A) Coordoneaz activitile musculaturii netede multiunitare B) Regleaz echilibrul C) Regleaz tonusul muscular D) Coordoneaz reflexele fotomotorii i de acomodare E) Coordoneaz activitatea musculaturii netede visceral 205. Paleocerebelul are rol n: A) Sensibilitatea proprioceptiv B) Reglarea echilibrului C) Reglarea tonusului muscular D) Reglarea micrilor fine E) Sensibilitatea protopatic 206. Nervul facial inerveaz: A) Glanda lacrimal B) Muchii masticatori C) Muchii faringelui D) Glanda parotid E) Muchii mimicii 207. Celulele piriforme ale cerebelului se afl n: A) Nucleii cerebeloi B) Stratul superficial al scoarei C) Stratul mijlociu al scoarei D) Stratul intern al scoarei E) Stratul cellular Purkinje 208. Nucleii anteriori ai hipotalamusului au rol n: A) Secreia de ADH i ocitocin B) Repartiia impulsurilor motorii C) Integrarea simpatic D) Secreia hormonilor hipofizei posterioare E) Controlul secreiei hipofizei anterioare 209. anul calcarin: A) Se afl pe faa extern a emisferei cerebrale B) Se afl n lobul parietal C) Se afl n lobul temporal D) Are localizat pe margini cortexul visual E) Se afl pe faa intern a emisferei cerebrale 210. anul lateral al emisferei cerebrale se afl: A) Pe faa bazal a emisferelor B) ntre lobul frontal i temporal C) ntre lobul temporal i occipital D) ntre lobul parietal i occipital E) Pe faa convex a emisferelor 211. Hipotalamusul: A) Conine central unor reflexe condiionate simple B) Coordoneaz motilitile associate C) Coordoneaz micrile capului legate de miros

_________________________________________________________________ 24

D) Conine central unor reflexe comportamentale E) Conine central unor reflexe emoionale 212. Ganglionii bazali se afl: A) naintea talamusului B) Medial de thalamus C) Lateral de thalamus D) Dedesubtul talamusului E) Deasupra talamusului 213. Fibrele postganglionare simpatico sunt: A) Aferente simpatico B) Lungi C) Scurte D) Mielinice E) Amielinice 214. Efectorii viscerali sunt: A) Glanda lacrimal B) Muchiul neted multiunitar C) Fibra intrafusal D) Fibra extrafusal E) Organele tendinoase Golgi 215. Fibrele preganglionare simpatice: A) Sunt dendrite B) Conecteaz un numr limitat de neuroni postganglionari C) Fac sinapsa n ganglionii laterovertebrali D) Sunt axoni mielinizai E) Sunt axoni amielinici 216. Substana alb a emisferelor cerebrale formeaz: A) Neocortexul de asociaie B) Paleocortexul C) Neocortexul receptor D) Corpul calos E) Trigonul cerebral 217. Aria motorize principal se afl n: A) Peretele superior al anului lateral B) Peretele anterior al anului lateral C) Peretele anterior al anului central D) Girusul precentral E) Girusul postcentral 218. Controlul i reglarea activitii sexual are loc n: A) Aria motorize principal B) Zona de asociaie prefrontal C) Zona de asociaie temporal D) Zona de asociaie parietooccipital E) Sistemul limbic 219. Proprietile neuronului sunt: A) Conductibilitatea B) Contractilitatea C) Tonicitatea D) Excitabilitatea E) Elasticitatea 220. Intensitatea unui stimul care declaneaz un impuls nervos poate fi: A) Nu este dependent de intesitate B) Subliminar C) De prag D) Supraliminar E) Subliminar i durat mare 221. Fibrele preganglionare simpatice: A) Au mediatori adrenergici B) Sunt scurte

_________________________________________________________________ 25

C) Sunt lungi D) Sunt mielinice E) Sunt amielinice 222. Neuronii pregangionari simpatici au axoni care trec prin: A) Ramura comunicant alb B) Rdcina anterioar a nervului spinal C) Rdcina posterioar a nervului spinal D) Rdcina lateral a nervului spinal E) Ramura comunicant cenuie 223. Neuronii preganglionari simpatici se afl n: A) Segmentul medular sacral B) Bulbul rahidian C) Segmentul medular cervical D) Segmentul medular toracal E) Segmentul medular lombar 224. Repolarizarea reprezint: A) Scderea permeabilitii membranei pentru Na+ B) Declanarea potenialului de aciune C) Revenirea la potenialul de repaus D) Deplasarea sarcinilor negative n zona de electropozitivitate E) nceputul perioadei refractare 225. Perioada refractar a neuronului reprezint: A) Perioada din timpul potenialului de aciune cnd neuronul va rspunde la noi stimuli B) Starea de excitabilitate normal C) Starea de inexcitabilitate a neuronului D) Starea de excitabilitate a neuronuluji dup rspunsul la un stimul liminar E) Lipsa de rspuns la orice stimul 226. Substana alb a emisferelor cerebrale: A) Conine nuclei motori B) Conine fibre de asociaie C) Conine fibre de comisurale D) Se afl pe suprafaa emisferelor cerebrale E) Nu conine fibre de proiecie 227. Influxul nervos este condus prin rdcinile nervilor spinali astfel: A) Rdcina anterioar conduce aferent i eferent B) Rdcina anterioar conduce aferent C) Rdcina posterioar conduce eferent D) Rdcina anterioar conduce eferent E) Rdcina posterioar conduce aferent 228. n timpul somnului are loc: A) Scderea frecvenei cordului B) Creterea frecvenei respiratorii C) Creterea ventilaiei pulmonare D) Scderea tonusului muscular E) Creterea tensiunii arteriale 229. Stimularea simpatic produce: A) Stimularea sfincterului intern al vezicii urinare B) Stimularea secreiei intestinale C) Bronhodilataie D) Constricia sfincterelor digestive E) Creterea secreiei exocrine a pancreasului 230. Fibrele sensibilitii olfactive realizeaz conexiuni cu: A) Paleocortexul B) Mezencefalul C) Nucleul rou D) Diencefalul E) Bulbul rahidian 231. n bulb se nchid urmtoarele reflexe:

_________________________________________________________________ 26

A) Motorii digestive B) De acomodare la distan C) De orientare auditiv D) Salivar E) Pupilar fotomotor 232. n mezencefal se nchid urmtoarele reflexe: A) Statice i statokinetice legate de meninerea poziiei corpului B) Masticator C) De deglutiie D) Pupilo-constrictor E) Lacrimal 233. Nervii accesori asigur inervaia muchilor: A) Diafragmului B) Dinai C) Pectorali D) Sternocleidomastoidieni E) Trapezi 234. Asupra vaselor sanguine, stimularea simpaticului, produce: A) Vasoconstricie pe vasele glandelor salivare B) Vasodilataia vaselor tegumentare C) Coronaroconstricie D) Dilataia vaselor coronare E) Vasodilataie pe vasele glandei lacrimale 235. Asupra inimii, stimularea parasimpaticului are efect: A) Nu ar efecte B) Cardioaccelerator C) Cardiomoderator D) Coronaroconstrictor E) Coronarodilatator 236.Conducerea motilitii automate asociate se realizeaz prin: A) Cile extrapiramidale B) Fasciculele piramidale directe C) Fasciculele piramidale ncruciate D) Cile sensibilitii proprioceptive incontiente E) Cile nigrospinale 237. Coordonarea tonusului muscular scheletal se realizeaz prin: A) Paleocerebel B) Cile extrapiramidale C) Cortexul cerebral occipital D) Metatalamus E) Sistemul nervos vegetativ 238.Urmtoarele formaiuni coordoneaz micrile fine: A) Neocortexul senzitiv B) Arhicerebelul C) Paleocerebelul D) Neocerebelul E) Neocortexul motor 239. Mduva spinrii prezint dou umflturi n regiunile: A) Coccigian B) Cervical C) Toracic D) Lombar E) Sacral 240. Fibrele nervoase viscero-motorii din nervii spinali transmit impulsuri: A) Diafragmului abdominal B) Musculaturii striate C) Musculaturii circulare a irisului D) Musculaturii netede din organele interne E) Musculaturii netede din vasele sanguine

_________________________________________________________________ 27

241. Sensibilitatea tactil fin este condus prin: A) Fascicului spinocerebelos ncruciat B) Fasciculul spinotalamic lateral C) Fasciculul spinocerebelos direct D) Fasciculul Goll E) Fasciculul Burdach 242. Substana alb a mduvei spinrii conine: A) Neuroni ai substanei reticulate B) Neuroni radiculari C) Celule gliale D) Neuroni intercalari E) Neuroni comisurali 243. Cile ascendente specifice au sinapse n: A) Ganglioni bazali B) Mduva spinrii C) Bulbul rahidian D) Cornul anterior medular E) Cornul lateral medular 244. Nervul spinal este format din: A) Fibre intrafusale B) Fibre somatomotorii C) Fibre somatosenzitive D) Fibre extrapiramidale E) Fibre nervoase vegetative reticulare 245. Rdcina anterioar a nervului spinal este format din axonii: A) Neuronilor intercalari B) Neuronilor cornului anterior C) Neuronilor cordonului lateral D) Neuronilor gangionului spinal E) Neuronilor somatomotori 246.Nervul vag: A) Inerveaz glanda submandibular B) Conine numai fibre vegetative C) Conine numai fibre somatice D) Inerveaz musculatura faringelui E) Inerveaz musculatura laringelui 247. Sunt nervi micti: A) Nervul accesor B) Ramura maxilar a trigemenului C) Ramura mandibular a trigemenului D) Nervul hipoglos E) Nervul vag 248. Fibrele intracerebeloase sunt: A) Trigonul cerebral B) Fibre de proiecie C) Fibre de asociaie D) Fibre comisurale E) ntre cele 3 straturi ale scoarei cerebeloase 249. Cerebelul are conexiuni eferente directe cu: A) Neuronii somatomotori medulari B) Nucleul rou C) Nucleii vestibulari D) Nucleii motori ai nervilor cranieni E) Epitalamusul 250. n anul bulbopontin, deasupra olivelor bulbare au originea aparent nervii cranieni: A) IX B) V C) III

_________________________________________________________________ 28

D) VII E) VIII 251. Mezencefalul: A) Este sediul unor reflexe auditive B) Este conectat cu cerebelul C) Conine nucleul motor trigeminal D) Conine nucleul dorsal al vagului E) Prezint originea nervului VIII 252. n nucleii motori ai punii au originea nervii: A) Vestibular B) Trohlear C) Trigemen D) Abducens E) Glosofaringian 253. Coliculii cvadrigemeni intervin n: A) Inhibiia tonusului muscular B) Reflexele vizuale C) Reflexele acustice D) Motilitatea voluntar E) Somn-veghe 254. Eferenele neocortexului motor sunt axonii: A) Cilor spinotalamice B) Cilor piramidale C) Cilor extrapiramidale D) Cilor proprioceptive contiente E) Proprioceptive incontiente 255. Neuronii talamici constituie al treilea neuron pentru cile: A) Olfactive B) Tactile fine C) Protopatice D) Extrapiramidale E) Proprioceptive incontiente 256.Centrii legai de actul alimentaiei se afl n: A) Paleocortex B) Bulbul rahidian C) Nucleii bazali D) Coliculii cvadrigemeni E) Talamus 257. ntre excitaie i inhibiie exist relaia: A) Inhibiia nu determin excitaia B) De interdependen C) De inducie reciproc D) Excitaia nu determin inhibiia E) De independen 258. Aferenele vegetative se transmit prin mduv spre: A) Sistemul limbic B) Hipotalamus C) Epitalamus D) Metatalamus E) Ganglionii bazali 259. Neuronii preganglionari parasimpatici se afl n: A) Segmentul medular lombar B) Bulb C) Mezencefal D) Segmentul medular cervical E) Segmentul medular toracal 260. Hipotalamusul intervine n: A) Diurez B) Termoreglare

_________________________________________________________________ 29

C) Motricitatea voluntar D) Secreia de melatonin E) Memoria de scurt durat 261. Hipotalamusul intervine n reglarea: A) Memoriei de scurt durat B) Circulaiei C) Inhibiiei corticale interne D) Defecaiei E) Funciilor sexuale 262. Sensibilitatea tactil fin are proiecia cortical n: A) Lobul ocipital B) Girusul postcentral din lobul frontal C) Girusul postcentral din lobul parietal D) Homunculus senzitiv E) Homunculus motor 263. Sediul proceselor de nvare se afl n: A) Coliculii cvadrigemeni B) Sistemul limbic C) Bulb D) Talamus E) Cerebel 264. Nucleii bulbari proprii sunt: A) Nucleii olivari B) Nucleii Gowers C) Nucleul rou D) Nucleul Flechsig E) Nucleul Burdach 265. Nucleii mezencefalici proprii sunt: A) Nucleul rou B) Nucleii olivari C) Nucleii centrilor respiratori D) Substana neagr E) Nucleii masomotori 266. Prin pedunculul cerebelos inferior cerebelul are legtur cu: A) Talamusul B) Nucleul rou C) Nucleul vestibular D) Nucleul olivar E) Puntea 267. Fibrele postganglionare vegetative ale organelor bazinului provin din: A) Ganglionii coccigieni B) Ganglionul cervical C) Ganglionii toracali D) Ganglionii lombari E) Ganglionii sacrali 268. Mediatorii butonului terminal sunt: A) Noradrenalina B) Melatonina C) Insulina D) Acetilcolina E) Calcitonina 269. Din cele dou umflturi ale mduvei pornesc: A) Nervii cranieni B) Nervii lombari C) Nervii sacrali D) Nervii brahiali E) Nervii intercostali 270. Care ci descendente se ncrucieaz la nivel medular sau bulbar: A) Fasciculul piramidal ncruciat

_________________________________________________________________ 30

B) Fasciculul piramidal direct C) Fasciculul tectospinal D) Fasciculul rubrospinal E) Fasciculul nigrospinal 271. Pupila se dilat: A) La stimul parasimpatic B) n urma contraciei muchilor ciliari C) n urma contraciei muchilor circulari ai irisului D) n urma contraciei muchilor radiari ai irisului E) La stimul simpatic 272. n cazul acomodrii pentru vederea de aproape: A) Acioneaz parasimpaticul B) Se contract muchii radiari ai irisului C) Se contract muchii circulari ai irisului D) Se relaxeaz muchii ciliari circulari E) Acioneaz simpaticul 273. Neuronul conine urmtoarele organite specifice: A) Mitocondriile B) Neurofibrilele C) Ribozomii D) Corpii Nissl E) Aparatul Golgi 274. esutul nervos este format din: A) Celule gliale B) Miofibrile C) Neuroni D) Sarcomere E) Filamente de actin i miozin 275. Neuronul are urmtoarele proprieti: A) Contractilitatea B) Excitabilitatea C) Elasticitatea D) Conductiblitatea E) Plasticitatea 276. Teaca Henle: A) Este format din celule epiteliale B) Este format din celule conjunctive C) Are rol trofic i de protecie D) Conine miofibrile E) Nu are rol de protecie 277. Substana cenuie medular prezint: A) Numai o pereche de coarne B) Numai dou perechi de coarne C) Patru perechi de coarne D) Trei perechi de coarne E) Comisura cenuie 278. Nervul spinal: A) Prezint osinur rdcin B) Prezint un singur trunchi C) Prezint dou rdcini D) Nu aparine mduvei spinrii E) Conduce impulsul nervos numai eferent 279. Reflexele somatice medulare sunt: A) Pupilodilatator B) Rotulian C) Ahilean D) Cardioaccelerator E) Vasoconstrictor 280. Reflexele vegetative medulare sunt:

_________________________________________________________________ 31

A) Ahilean B) Cardioaccelerator C) Rotulian D) Pupilodilatator E) De flexie 281. Coliculii cvadrigemeni aparin: A) Metatalamusului B) Mezencefalului C) Diencefalului D) Trunchiului cerebral E) Hipotalamusului 282. Reflexele bulbare sunt: A) Pupilar fotomotor B) De tuse C) De strnut D) De clipire E) De masticaie 283. Reflexele somatice din punte sunt: A) De deglutiie B) Masticator C) De strnut D) De clipire E) Respiratorii i cardiovasculare 284. n mezencefal se nchid urmtoarele reflexe: A) De deglutiie B) De tuse C) Pupilar i de acomodare D) De orinetare vizual i auditiv E) De strnut 285. Nucleii hipotalamusului ndeplinesc urmtoarele roluri: A) Nucleii anteriori controleaz activitatea adenohipofizei B) Nucleii posteriori au rol de integrare parasimpatic C) Nucleii posteriori secret hormoni care se depoziteaz n hipofiza posterioar D) Nucleii anteriori secret hormonii hipofizei posterioare E) Nucleii mijlocii au rol de integrare parasimpatica 286. Reflexele condiionate: A) Sunt dobndite n cursul vieii B) Sunt nscute i comune tuturor indivizilor C) Sunt temporare i individuale D) Sunt caracteristice speciei E) Odat elaborate nu mai dispar 287. Reflexele necondiionate: A) Se transmit ereditar, sunt nscute B) Sunt comune tuturor indivizilor din aceeai specie C) Sunt dobndite n cursul vieii D) Nu dureaz toat viaa E) Arcurile lor reflexe nu se nchid la nivelul nevraxului 288. Un neuron nu poate fi n acelai timp: A) Somatic i motor B) Senzitiv i vegetativ C) Senzitiv i somatic D) Somatic i vegetativ E) Senzitiv i motor 289. Deutoneuronul este ntotdeauna: A) Pe o cale motorie B) Pe o cale senzitiv C) Vegetativ D) Senzitiv E) Postganglionar

_________________________________________________________________ 32

290. Deutoneuronul poate fi situat: A) Intraganglionar B) n cerebel C) n hipotalamus D) n mezencefal E) n bulbul olfactiv 291. Inervaia motorie vegetativ nu acioneaz pe: A) Muchiul striat B) Muchiul neted C) Glande D) Muchiul scheletal E) Muchiul cardiac 292. Nervul cranian III are fibre: A) Vegetative motorii B) Somatice senzitive C) Senzitive vegetative D) Motorii somatice E) Motorii i senzitive 293.Nervul cranian V are fibre: A) Motorii vegetative B) Vegetative senzitive C) Somatice i vegetative D) Motorii somatice E) Somatice senzitive 294. Nervul cranian VII are fibre: A) Motorii somatice limba B) Somatice motorii musculatura feei C) Motorii somatice glande salivare D) Motorii vegetative glande salivare E) Somatice senzitive musculatura feei 295. Nervul cranian IX are fibre: A) Somatice senzitive glande salivare B) Motorii vegetative musculatura faringelui C) Somatice i vegetative D) Motorii somatice musculatura faringelui E) Senzitive eferente 296. Nervul cranian X are fibre: A) Motorii vegetative glandele abdominale B) Somatice senzitive cavitatea peritoneal C) Motorii vegetative crja aortei D) Ascendente i descendente E) Motorii somatice muchii faringelui

_________________________________________________________________ 33

ANALIZATORII 1 raspuns corect 297. Micrile rapide cu intensitate redus sunt detectate de: A).Terminaiile nervoase libere B).Organele tendinoase Golgi C).Corpusculii Meissner D).Discurile Merkel E).Corpusculii Pacini 298.Substana fotosensibil a celulelor cu conuri este: A).Retinenul B). Iodopsina C). Rodopsina D).Purpurul retinian E). Scotopsina 299.Epidermul este un epiteliu: A).Pavimentos unistratificat simplu B).Pseudostratificat C).Pavimentos stratificat necheratinizat D).Pavimentos stratificat cheratinizat E).Pluristratificat cilindric 300.Hipodermul conine: A).Muchii firului de pr B).Glandele sebacee C).Terminaii nervoase libere D).Foliculii piloi E).Glomerulii glandelor sudoripare 301.Protoneuronii cii optice sunt: A)Celulele pigmentare ale retinei B). Celulele bipolare ale retinei C). Celulele cu conuri i bastonae D).Celulele orizontale ale retinei E).Neuronii multipolari ai retinei 302. Deutoneuronii cilor optice sunt: A) Celulele orizontale ale retinei B) Neuronii corpului geniculat lateral C) Celulele bipolare din retin D) Celulele ganglionare multipolare din retin E) Neuronii din coliculii cvadrigemeni 303. Celulele cu conuri din fovea central sinapteaz: A) Cu mai multe celule multipolare B) Cu neuroni ganglionari multipolari C) Cu o singur celul multipolar D) Convergent cu celulele bipolare E) Cu o singur celul bipolar 304. Retina: A) Are un strat extern situat deasupra coroidei B) Are stratul intern format din celule pigmentare C) Are un strat extern ce conine un pigment brun

_________________________________________________________________ 34

D) Acoper cele 2/3 anterioare ale coroidei E) Se compune numai din celule receptoare 305. Muchiul oblic superior al globului ocular este inervat de: A) Nervul oculomotor B) Nervul optic C) Nervul trohlear D) Nervul abducens E) Ramura oftalmic a trigemenului 306. Musculatura extrinsec a ochiului se inser pe: A) Cornee B) Sclerotic C) Polul anterior al ochiului D) Polul posterior al ochiului E) Polul superior al ochiului 307. Trompa lui Eustachio comunic ntre: A) Conductul auditiv extern i urechea medie B) Urechea intern i nasofaringe C) Urechea extern i cea medie D) Urechea medie i cea intern E) Urechea medie i nasofaringe 308. Deutoneuronii cilor auditive se afl n: A) Metatalamus B) Nucleii cohleari pontini C) Corpul geniculat medial D) Corpul geniculat lateral E) Coliculii cvadrigemeni inferiori 309. Nervul cohlear: A) Este format din axonii protoneuronilor auditivi B) Conduce impulsurile la aria auditiv primar C) Este format din axonii deutoneuronilor auditivi D) Conduce impulsurile la coliculii cvadrigemeni inferiori E) Conduce impulsurile la metatalamus 310.Melcul membranos este situat n: A) Rampa vestibular B) Vestibulul osos C) Rampa timpanic D) Cohlee E) Columel 311. Considernd urmtoarele medii transparente: 1) Cristalinul 2) Corneea 3) Umoarea apoas 4) Umoarea vitroas Care este ordinea n care ele sunt strbtute de lumin n drumul ei spre retin: A) 1 2 3 4 B) 1 3 2 4 C) 2 1 3 4 D) 2 4 1 3 E) 2 3 1 4 312. Organujl lui Corti se afl pe : A) Lama spiral B) Membrana tectoria C) Membrana vestibular D) Membrana Reissner E) Membrana bazilar 313. Aria cortical olfactiv se afl n:

_________________________________________________________________ 35

A) Lobul frontal B) Lobul occipital C) Lobul parietal D) Girul prerolandic E) Girul hipocampic 314. Deutoneuronul sensibilitii gustative se afl localizat n: A) Limb B) Metatalamus C) Bulbul rahidian D) Puntea lui Varolio E) Mduva spinrii 315. Cel de al treilea neuron al sensibilitii gustative se afl localizat n: A) Hipotalamus B) Trunchiul cerebral C) Metatalamus D) Talamus E) Mezencefal 316. Gustul dulce se percepe pe: A) Vrful limbii B) Prile laterale ale limbii C) Marginile limbii D) Faa dorsal a limbii E) Faa anterioar a limbii 317. Sacula face parte din: A) Labirintul osos B) Canalul cohlear C) Labirintul membranos D) Canalele semicirculare E) Melcul membranos 318. Terminaiile nervoase primare din fusul neuromuscular prezint urmtoarele caracteristici: A) Conducere lent B) Se termin prin plci motorii C) Fibre groase, conducere lent D) Fibre subiri, conducere rapid E) Conducere rapid 319. Fibrele nervoase n buchet din fusul neuromuscular au urmtoarele caracteristici: A) Fibre subiri, conducere lent B) Se termin n plcile motorii C) Fibre subiri, conducere rapid D) Fibre groase, conducere lent E) Fibre groase, conducere rapid 320. Pupila reprezint orificiul central al: A) Corneei B) Irisului C) Scleroticii D) Retinei E) Muchiului ciliar 321. Aparatul optic al globului ocular produce o imagine a obiectelor: A) Virtual, dreapt i redus B) Real, inversat i mrit C) Real, dreapt i redus

_________________________________________________________________ 36

D) Real, inversat i redus E) Virtual, inversat i redus 322. Cristalinul este o lentil: A) Biconvex situat naintea irisului B) Biconvex situat napoia irisului C) Concav-convex situat naintea irisului D) Concav-convex situat napoia irisului E) Biconcav situat napoia irisului 323. Aria auditiv primar se afl n neocortexul receptor din: A) Girusul temporal inferior B) Cortexul occipital C) Girusul temporal superior D) Cortexul parietal E) Cortexul frontal 324. Cel de-al 3-lea neuron al cii auditive se afl localizat n: A) Hipotalamus B) Puntea lui Varolio C) Ganglionii bazali D) Metatalamus E) Bulbul rahidian 325. Otoliii din receptorii vestibulari se afl localizai n: A) Membrana tectoria B) Membrana bazilar C) Cupul D) Macul E) Membrana vestibular 326. Protoneuronul sensibilitii termice se afl n: A) Coarnele anterioare ale mduvei spinrii B) Bulb C) Coarnele posterioare ale mduvei spinrii D) Ganglionii vegetativi paravertebrali E) Ganglionul spinal 327. Protoneuronul sensibilitii tactile se gsete n: A) Bulb B) Ganglionul vegetativ C) Punte D) Mduva spinrii E) Ganglionul spinal 328. Lateral de individ se gsete o substan odorant, care determin ntoarcerea reflex a capului. Centru reflex se gsete n: A) Punte B) Bulb C) Metatalamus D) Mezencefal E) Epitalamus 329. Deutoneuronul cii olfactive este n: A) Epitalamus B) Bulbul olfactiv C) Metatalamus D) Osul sfenoid E) Punte 330. Aferenele olfactive se integreaz n: A) Talamus

_________________________________________________________________ 37

B) Sistemul limbic C) Hipotalamus D) Prima circumvoluie temporal E) Lobul occipital 331. Receptorii analizatorului kinestezic nu sunt: A) Corpusculii Paccini B) Terminaii nervoase libere C) Corpusculii Ruffini D) Organul Corti E) Fusurile neuromusculare 332. Pe faa intern a timpanului se inser: A) Ciocanul B) Nici-un oscior C) Scria D) Nicovala E) Scria i nicovala 333. Cortexul vizual este situat n: A) Circumvoluiunea prerolandic B) Girul hipocampic C) Girusul temporal superior D) Cortexul parietal E) Pe marginea scizurii calcarine 334. Sistemul receptor al globului ocular este: A) Corneea B) Retina C) Sclerotica D) Coroida E) Irisul 335. Receptorii analizatorului kinestezic nu se gsesc n: A) Muchi B) Ligamente C) Tendoane D) Suprafee articulare E) Vase 336. n celulele cu bastonae nu se gsete: A) Rodopsina B) Vitamina A C) Iodopsina D) Scotopsina E) Retinenul 337. Depozitul de lipide al organismului este: A) Epiteliul de acoperire B) Hipodermul C) Epiteliul pavimentos D) Epidermul E) Dermul 338. Receptori ai tactului i presiunii sunt: A) Terminaiile nervoase libere B) Corpusculii Ruffini C) Celulele fotoreceptoare D) Celulele mugurilor gustativi E) Corpusculii Krause

_________________________________________________________________ 38

339. Papilele fungiforme: A) Sunt n numr de 6-12 B) Sunt n apropierea vrfului limbii C) Sunt aezate n form de V D) Se gsesc n peretele mugurilor gustativi E) Sunt aezate la nivelul bazei limbii 340. n raport de situaia topografic receptorii se clasific n: A) Receptorii sensibilitii termice B) Intero, proprio i exteroceptori C) Ai sensibilitii vizuale D) Ai sensibilitii tactile E) Ai sensibilitii acustice 341. Nutriia cristalinului este realizat de: A) Vasele scleroticii B) Coroid C) Umoarea apoas D) Corpul vitros E) Lichidul cefalo-rahidian 342. Receptorii vederii nocturne: A) Sunt n numr de 5-7 milioane B) Sunt localizai cu exclusivitate n macul C) Percep culoarea obiectelor D) Conin iodopsin E) Nu pot furniza detalii asupra culorilor 343. n retin se realizeaz sinapse ntre: A) Axonii neuronilor multipolari i corpii geniculai laterali din metatalamus B) Numai ntre neuronii din macula lutea C) Axonii neuronilor multipolari i coliculii cvadrigemeni superiori D) Neuronii bipolari i multipolari E) Tractul optic i chiasma optic 344. Axonii neuronilor multipolari retinieni: A) Converg spre macula lutea B) Formeaz nervul optic C) Se termin n corpul geniculat medial D) Fac sinaps direct cu celulele fotoreceptoare E) Sunt somato-vegetativi 345. Care sensibiliti au relaii anatomice cu hipotalamusul: A) Dureroas somatic B) Vizual C) Tactil D) Termic E) Proprioceptiv incontient 346. Corneea A) Este format din procesele ciliare B) Ocup polul posterior al globului ocular C) Conine numeroase vase sanguine nutritive D) Este bogat inervat E) Conine muchi dilatatori i constrictori pupilari 347. Irisul A) Reprezint sediul segmentului receptor al globului ocular B) Conine anterior corneea C) Face parte din tunica vascular a globului ocular

_________________________________________________________________ 39

D) Nu este vascularizat E) Conine fibre musculare somatice 348. Adaptarea vizual la ntuneric A) Este determinat de modificrile biochimice ale pigmenilor vizuali B) Timpul necesar adaptrii este determinat de refacerea rezervelor de iodopsin C) Este afectat de vitamina D D) Dureaz maximum 5 minute E) Suspend generarea potenialului de receptor 349. Perceperea vorbirii este condiionat de funcionarea urmtorilor analizatori: A) Cutanat B) Kinestezic C) Vizual D) Auditiv E) Vestibular 350. Axonii neuronilor din corpul geniculat lateral: A) Se termin n metatalamus B) Se proiecteaz n sistemul limbic C) Se proiecteaz n lobul occipital D) Conduc informaii spre retin E) Se termin pe marginile scizurii centrale 351. Lentilele cilindrice corecteaz ochiul: A) Emetrop B) Cu diametrul anteroposterior crescut C) Hipermetrop D) Astigmatic E) Cu diametrul anteroposterior sczut 352. La hipermetropi: A) Ochiul este prea lung B) Curbura corneei nu este uniform C) Crete convexitatea cristalinului D) Scade convexitatea cristalinului E) Focalizarea razelor paralele se face naintea retinei 353. Membrana Reissner: A) Are structur cartilaginoas B) Separ columela de lama spiral C) Este nestructurat D) Este o lam de esut conjunctiv E) Separ rampa timpanic de canalul cohlear 354. Membrana tectoria: A) Separ rampa timpanic de canalul cohlear B) Conine celule receptoare C) Sprijin organul Corti D) Este strbtut de terminaiile nervului cohlear E) Se afl deasupra organului Corti 355. Neuroni bipolari gsim n: A) Coarnele anterioare medulare B) Formaiunea reticulat medular C) Coarnele posterioare medular D) Coarnele laterale medulare E) Retin 356. Endolimfa: A) Are structur asemntoare limfei

_________________________________________________________________ 40

B) nconjur canalul cohlear C) Este secretat de celulele ciliare D) Umple camera anterioar a globului ocular E) Se afl n labirintul membranos 357. Trompa lui Eustachio: A) Comunic cu laringele B) Aparine urechii externe C) Se afl n continuarea conductului auditiv extern D) Continu cu labirintul osos E) Comunic cu nasofaringele 358. Prin perforarea timpanului: A) Dispare auzul B) Inhib contracia muchilor scriei C) Diminu acuitatea auditiv D) Nu influeneaz auzul E) Blocheaz transmiterea undelor sonore 359. Care analizatori declaneaz reflexe necondiionate de secreie digestiv: A) Cutanat B) Kinestezic C) Vizual D) Gustativ E) Auditiv 360. Care receptori sunt ncapsulai: A) Gustativi B) Olfactivi C) Auditivi D) Vestibulari E) Fusurile neuromusculare 361. Perilimfa: A) Este localizat n macul B) Se gsete n cele dou rampe: timpanic i vestibular C) Umple crestele ampulare D) nconjur membrana otolitic E) Formeaz cupula 362. Al treilea neuron al cii vestibulare se afl n: A) Metatalamus B) Corpii geniculai mediali C) Hipotalamus D) Talamus E) Epitalamus 363. Receptorii utriculei i saculei: A) Se gsesc n creasta ampular B) Percep variaiile acceleraiei lineare C) Descarc impulsuri numai n prezena micrilor capului D) Rspund de micrile n jurul axei orizontale E) Sunt sensibili la micri n jurul axei verticale 364. Receptorii olfactivi: A) La om se ntind pe o suprafa de 20-30 cm B) Sunt de natur conjuctiv C) Se gsesc n mucoasa olfactiv D) Sunt excitai de mecanoreceptori E) Ocup zona cornetului nazal inferior i lama ciruit a osului sfenoid

_________________________________________________________________ 41

365. Impulsurile sensiblitii proprioceptive contiente: A) Sunt conduse prin tracturile spinotalamice B) Sunt conduse prin fasciculele Goll i Burdach C) Ajung la neuronii motori medulari D) Sunt determinate de exitarea receptorilor termici E) Sunt conduse la paleocerebel 366. Terminaiile nervoase butonate sunt specifice: A) Corpusculilor senzitivi Pacini B) Crestelorampular C) Organelor tendinoase Golgi D) Fusurilor neuromusculare E) Receptorilor gustativi 367. Axonii deutoneuronilor olfactivi formeaz: A) Nervii olfactivi B) Nervii vestibulocohleari C) Tracturile spinotalamice D) Tracturile olfactive E) Tracturile spinobulbare 368. Calea gustativ este format din fibre senzitive ale nervilor: A) Trigemeni, trohleari i abduceni B) Oculomotori, faciali i hipogloi C) Faciali, glosofaringieni i vagi D) Accesori, trigemeni i vagi E) Hipogloi, accesori i vestibulari 369. Al treilea neuron al cii optice se afl n: A) Corpii geniculai mediali din hipotalamus B) Corpii geniculai laterali din hipotalamus C) Corpii geniculai mediali din metatalamus D) Corpii geniculai laterali din metatalamus E) Corpii geniculai mediali din epitalamus 370. Receptorii auditivi se afl n : A) Utricul B) Sacul C) Crestele ampulare D) Organul lui Corti E) Macul 371. Receptorii vestibulari se afl n: A) Organul lui Corti B) Utricul i sacul C) Bulbul olfactiv D) Ganglionul Scarpa E) Mezencefal 372. Al treilea neuron al cii auditive se afl n: A) Corpii geniculai laterali din metatalamus B) Corpii geniculai mediali din hipotalamus C) Corpii geniculai mediali din metatalamus D) Corpii geniculai laterali din talamus E) Corpii geniculai mediali din epitalamus 373. Al treilea neuron al cii vestibulare se afl n: A) Metatalamus B) Hipotalamus C) Talamus

_________________________________________________________________ 42

D) Mezencefal E) Scoara cerebral

ANALIZATORII 2 rspunsuri corecte 374. Receptorii analizatorilor sunt: A) Butonii terminali sinaptici B) Terminaii neuronale dendritice C) Terminaii neuronale axonice D) Celule epiteliale specializate E) Plcile neuromusculare 375. Epidermul este strbtut de: A) Reeaua sudoripar B) Canalele glandelor sudoripare C) Foliculii piloi D) Glomerulii glandelor sudoripare E) Fire de pr 376. Gusturile fundamentale sunt percepute astfel: A) Gustul amar pe faa dorsal a limbii B) Gustul amar pe marginile limbii C) Gustul dulce pe faa dorsal a limbii D) Gustul acru pe marginile limbii E) Gustul srat la vrful limbii 377. Modificrile biochimice survenite n diferite organe interne sunt recepionate de: A) Interoceptori B) Proprioceptori C) Baroreceptori D) Exteroceptori E) Visceroceptori 378. Celulele cu bastonae: A) Conin iodopsin B) Sunt n numr de 125-130 milioane C) Sunt n numr de 5-7 milioane D) Recepioneaz culorile E) Sunt foarte sensibile la lumin 379. Retina este alctuit din neuroni: A) Pseudounipolari B) Unipolari C) Piramidali D) Bipolari E) Multipolari 380. Celulele pigmentare din retin: A) Se afl n iris B) Se afl n stratul intern C) Se afl n stratul extern D) Formeaz tunica vascular E) Prezint prelungiri 381. Receptorii kinestezici sunt localizai n: A) Stratul superficial al pielii B) esutul fibros din tendoane C) Capsulele organelor interne

_________________________________________________________________ 43

D) Muchii striai E) esutul osos compact i spongios 382. Receptorii termici sunt: A) Discurile Merkel B) Corpusculii Krause pentru cald C) Corpusculii Krause pentru rece D) Corpusculii Ruffini pentru cald E) Corpusculii Ruffini pentru rece 383. Corpul ciliar este format din: A) Iris B) Procesele ciliare C) Muchii ciliari striai D) Muchiul ciliar E) Umoarea apoas 384. Muchii irisului se contract: A) Prin reflexe declanate de la ariile vizuale B) Fibrele radiare sub aciune parasimpatic C) Fibrele radiare sub aciune simpatic D) Fibrele circulare sub aciune simpatic E) Fibrele circulare sub aciune parasimpatic 385. Celulele cu conuri: A) Conin iodopsin B)Sunt de form cilindric C) Formeaz discuri suprapuse D) Conin scotopsin E) Sunt rspunztoare de vederea n lumin puternic 386. Umoarea apoas are rol n: A) Nutriia retinei B) Reacii fotochimice C) Inversarea imaginii obiectelor pe retin D) Nutriia cristalinului E) Nutriia corneei 387. Corneea: A) Conine fibre musculare netede B) Conine ghemuri vasculare C) Este avascular D) Conine terminaii nervoase libere E) Nu este sensibil la presiune 388. Celulele recepionate auditive sunt aezate n: A) Strat superior din celule reticulare B) Strat intern dintr-un ir de celule C) Strat intern din 3-4 iruri de celule D) Strat extern dintr-un ir de celule E) Strat extern din 3-4 iruri de celule 389. Muchii urechii medii sunt: A) Muchiul trompei lui Eustachio B) Muchiul ciocanului C) Muchiul circular al timpanului D) Muchiul scriei E) Muchiul ferestrei ovale 390. Retina deine legturi nervoase cu: A) Nucleii bazali B) Coliculii cvadrigemeni superiori C) Corpii geniculaii laterali D)Corpii geniculai mediali E) Coliculii cvadrigemeni inferiori 391. Tracturile olfactive sunt reprezentate de: A) Dendritele ariei corticale olfactive B) Axonii protoneuronilor

_________________________________________________________________ 44

C) Axonii deutoneuronilor D) Axonii celulelor mitrale E) Axonii celulelor bipolare 392. Nervii ofactivi sunt formai de: A) Axonii neuronior bipolari B) Dendritele celulelor mitrale C) Axonii celulelor mitrale D) Axonii protoneuronilor E) Axonii deutoneuronilor 393. Deutoneuronul cilor olfactive este reprezentat de: A) Butonii olfactivi B)Neuronii bipolari C) Neuronii fusiformi D) Celulele mitrale E) Neuronii bulbului olfactiv 394. Urechea medie este o cavitate situat n: A) Osul temporal B) Viscerocraniu C) Neurocraniu D) Osul sfenoid E) Osul etmoid 395. Toate gusturile fundamentale sunt percepute de: A) Mucoasa esofagian B) Vrful limbii C) Partea anterioar a limbii D) Mucoasa epiglotei E) Mucoasa faringian 396. Mugurii gustativi sunt formai din: A) Celule nconjurate de fibre vegetative B) Celule receptoare ovoidale C) Celule receptoare alungite D) Celule nconjurate de fibre mielinice E) Celule nconjurate de fibre amielinice 397. Placa motorie a fibrelor eferente gama se afl: A) Pe poriunea periferic a fibrei fusului neuromuscular B) Pe fibra extrafusal C) Pe partea contractil a fibrei intrafusale D) Pe partea necontractil a fibrei intrafusale E) Pe extremitatea fibrei musculare striate 398. Ampula canalelor semicirculare conine: A) Otolii B) Aparatul otolitic C) Macula D) Cupula E) Creasta ampular 399. Canalele semicirculare membranoase comunic: A) Prin ambele extremiti B) Cu utricula C) Cu sacula D) Cu canalul cohlear E) Printr-o singur extremitate 400. Terminaiile nervoase senzitive primare ale fusului neuromuscular: A) Au originea n motoneuronii gama medulari B) Sunt fibrele n buchet C) Sunt terminaiile spiralate D) Au vitez de conducere foarte mare E) Au vitez de conducere mic 401. Fusul neuromuscular se caracterizeaz prin: A) Nu are striaii transversale

_________________________________________________________________ 45

B) Este dispus paralel printre fibrele musculare scheletice C) Are o capsul conjunctiv D) Are o poriune central contractil E) Are extremiti alungite necontractile 402.n cazul unui ochi emetrop, imaginea unui obiect situat la distana de 10 m de globul ocular: A) Se formeaz n focarul principal al globului ocular B) Se formeaz pe retin prin intervenia acomodrii C) Se formeaz pe retin fr intervenia acomodrii D) Se formeaz n spatele retinei fr intervenia acomodrii E) Se formeaz n faa retinei fr intervenia acomodrii 403. n cazul unui ochi cu astigmatism: A) Vederea devine clar prin intervenia acomodrii B) Corecia se face cu lentile biconvexe C) Corecia se face cu lentile biconcave D) Corecia se face cu lentile cilindrice E) Raza de curbur a corneei sau cristalinului nu este uniform 404. Fibrele musculare intrafusale, ce alctuiesc receptorul kinestezic se caracterizeaz prin: A) Lipsa nucleilor B) Striaii transversale n centrul fibrei C) Striaii transversale la capetele fibrei D) Poriune central contractil E) Poriune central necontractil 405. Membrana Reissner din urechea intern desparte: A) Nu se gsete n urechea intern B) Rampa vestibular de rampa timpanic C) Rampa timpanic de canalul cohlear D) Rampa vestibular de canalul cohlear E) Perilimfa de endolimf 406. Membrana baziliar: A) Separ canalul cohlear de rampa timpanic B) Este o membran elastic C) Separ rampa vestibular de canalul cohlear D) Este o membran fibroas E) Se afl deasupra celulelor receptoare 407. Tractul optic de pe o parte aduce informaii din: A) Toat retina din partea opus B) Jumtatea temporal a retinei de aceeai parte C) Jumtatea temporal a retinei din partea opus D) Jumtatea nazal a retinei din partea opus E) Jumtatea nazal a retinei de aceeai parte 408. Dendritele neuronilor bipolari olfactivi: A) Prezint buton terminal fr cili B) Sunt scurte i subiri C) Sunt scurte i groase D) Sunt lungi i groase E) Prezint buton olfactiv cu cili 409. Mucoasa olfactiv este alctuit din: A) Celule de susinere i neuroni multipolari B) Celule de susinere epiteliale C) Celule nervoase bipolare D) Celule nervoase multipolare E) Celule de susinere i celule mitrale 410. Dermul conine: A) Corpusculii Vater-Pacini B) Glomerulii glandelor sudoripare C) Canalele glandelor sudoripare D) Glandele sebacee

_________________________________________________________________ 46

E) Numeroase celule adipoase 411. Receptorii durerii sunt terminaiile nervoase libere din: A) Receptorii ncapsulai B) Derm C) Hipoderm D) esutul subcutanat E) Epiderm 412. Variaiile acceleraiei liniare sunt percepute de ctre receptorii din: A) Vestibulul osos B) Melcul membranos C) Creasta ampular D) Utricul E) Sacul 413. Cile optice au conexiuni cu: A) Corpul geniculat lateral B) Nucleii vegetativi din bulb C) Nucleii bazali D) Coliculii cvadrigemeni inferiori E) Coliculii cvadrigemeni superiori 414. Canalul cohlear este delimitat de: A) Membrana tectoria B) Lama spiral C) Membrana bazilar D) Membrana vestibular E) Melcul membranos 415. Corpusculii Pacini sunt situai: A) n epiderm B) n derm C) n hipoderm D) n muchi i articulaii E) n mucoasa tubului digestiv 416. Celulele cu bastonae difer de cele cu conuri prin: A) Adaptarea lor pentru echilibru B) Numrul lor mai mare C) Prezena lor numai la periferia retinei D) Pragul lor de excitabilitate mai redus E) Posibilitatea lor de percepie a culorilor 417. Umoarea apoas se caracterizeaz prin: A) Se afl la polul posterior al globului ocular B) Are consisten gelatinoas C) Este secretat de procesele ciliare D) Este absorbit n sistemul venos al globului ocular E) Este absorbit n lichidul cefalorahidian 418. Receptorii olfactivi se afl n: A) Pe cornetul nazal superior i lama ciuruit a etmoidului B) Papilele mucoasei olfactive C) Mucoasa olfactiv D) Numai pe cornetul nazal superior E) Pe cornetul nazal superior i lama ciuruit a sfenoidului 419. Deutoneuronii cilor vestibulare au conexiuni cu: A) Bulbul rahidian B) Cerebelul C) Talamusul D) Epitalamusul E) Nucleul rou 420. Macula sau aparatul otilitic este format din: A)Fibre nervoase cohleare B) Celule receptoare ciliate C)Membran Reissner

_________________________________________________________________ 47

D) Mas gelatinoas, cupula E) Membran otolitic 421. Crestele ampulare din canalele semicirculare se caracterizeaz: A) Conin otolii B) Sunt formate din celule receptoare ciliate C) Sunt formate din celule receptoare neciliate D) Sunt acoperite de o mas gelatinoas E) Sunt acoperite de membrana vestibular 422. Receptorii gustativi se afl n: A) Papilele filiforme B) Mucoasa limbii, n mugurii gustativi ai papilelor fungiforme C) Mucoasa limbii, n mugurii gustativi ai papilelor filiforme D) Mucoasa faringian i palatin E) Mucoasa planeului bucal 423. Ariile corticale olfactive se afl: A)n cortexul girusului hipocampic B) Pe faa convex a emisferelor cerebrale C) Pe faa lateral a emisferelor cerebrale D) n paleocortex E) n neocortexul de asociaie temporal 424. Receptorii analizatorului kinestezic sunt: A) Receptorii pentru rece B) Corpusculii Pacini C)Corpusculii Ruffini D) Aparatul Golgi E) Corpusculii Meissner 425. n cazul unui ochi miop: A) Raza de curbur a cristalinului este mrit B) Diametrul antero-posterior este mai mic dect distana focal C) Vederea se poate face clar numai prin intervenia acomodrii D) Corecia se face cu lentile biconcave E) Razele de lumin paralele sunt focalizate n faa retinei 426. n cazul unui ochi hipermetrop: A) Raza de curbur a cristalinului este prea mic B) Diametrul antero-posterior al ochiului este crescut C) Diametrul antero-posterior al ochiului este prea scurt D) Razele paralele sunt focalizate naintea retinei E) ndeprtarea obiectului de ochi permite vederea clar 427. Care din urmtoarele fenomene nsoesc procesul de acomodare pentru vederea de aproape: A)Modificarea razei de curbur a corneei B) Relaxarea musculaturii ciliare circulare C) Contracia ligamentelor cristalinului D) Contracia musculaturii extrinseci a globului ocular E) Modificarea diametrului pupilar 428. Nervii sensibilitii gustative sunt: A) Nervul accesor B) Nervul facial din cele 2/3 anterioare ale limbii C) Nervul fcial din 1/3 anterioar a limbii D) Nervul glosofaringian E) Nervul hipoglos 429. Fusul neuromuscular are o inervaie: A) Eferene cu terminaiuni n buchet B) Senzitiv proprie C) Motorie proprie D) Aferente cu terminaiuni spiralate vegetative E) Aferene cu terminaiuni sub form de plci motorii 430. Fusul neuromuscular are: A) Striaii transversale mai nete comparativ cu fibrele extrafusale

_________________________________________________________________ 48

B) 2-10 fibre intrafusale C) 2-10 fibre musculare ncapsulate D) 2-10 fibre musculare striate obinuite E) Nu are extremiti 431. Celulele cu conuri: A) Au prag de excitabilitate sczut B) Sunt un numr de 125-130 milioane C) Sunt n numr de 5-7 milioane D) Particip n vederea scotopic E) Particip n vederea fotopic 432. Pentru celulele receptoare olfactive este caracteristic: A) Sunt celule stelate B) Formeaz sinapse cu protoneuronul C) Se termin cu butoni olfactivi D) Sunt celule bipolare E) Sunt celule multipolare 433. Reflexul pupilar se nchide n: A) Mduva spinrii B) Bulb C) Punte D) Mezencefal E) Metatalamus 434.Terminaiile nervoase libere sensibile la atingere se gsesc n: A) Numai n derm i hipoderm B)Epiderm C) Derm D) Hipoderm E) Sub hipoderm 435. Mucoasa ofactiv: A) Are o suprafa de 2-3 mm2 B) Conine celule receptoare i de susinere C) Conine deutoneuronul cii olfactive D)Are o suprafa de 2-3 cm2 E) Este format din neuroni multipolari 436. Mugurii gustativi: A) Au o form prismatic B) Reprezint segmentul de conducere al analizatorului gustativ C)Reprezint segmentul periferic al analizatorului gustativ D) Sunt formai din celule receptoare i de susinere E) Nu sunt prezeni n mucoasa ligual 437. Protoneuronii cii gustative se afl n: A) Ganglionii nervilor cranieni IV, VI B) Ganglionii nervilor cranieni VII, IX C) Ganglionii nervilor cranieni III, IV D)Ganglionii nervilor cranieni IX, X E) Ganglionii nervilor cranieni IV, V 438. Segmentul periferic al analizatorului vizual se afl n: A) Tunica extern a globului ocular B) Sclerotic C)Tunica intern a globului ocular D) Tunica mijlocie a globului ocular E) Retin 439. Substanele fotosensibile ale celulelor fotoreceptoare sunt: A) Prolactina pentru celulele cu conuri B) Iodopsina pentru celulele cu bastonae C) Rodopsina pentru celulele cu bastonae D)Rodopsina pentru celulele cu conuri E) Iodopsina pentru celulele cu conuri 440. Segmentul central al analizatorului vizual se afl:

_________________________________________________________________ 49

A) n lobul temporal B) De o parte i de alta a scizurii calcarine C) n lobul occipital D) n lobul frontal E) n lobul parietal 441. Lipsa Vitaminei A din alimentaie determin: A)Hipermetropie B) Hemeralopie C) Miopie D) Orbul ginilor E) Astigmatism 442. Descompunerea pigmenilor fotosensibili are loc n: A) Sclerotic B) Neuronii multipolari retinieni C)Celulele cu conuri D) Celulele cu bastonae E)Neuronii bipolari retinieni 443. Rodopsina este rspunztoare de vederea: A)Diurn B)Nocturn C)Pe timp de noapte D) Pe timp de zi E) Colorat 444.Iodopsina este rspunztoare de vederea: A) Pe timp de noapte B)Pe timp de zi C) Colorat D) Nocturn E) Diurn i nocturn 445. Segmentul de conducere al analizatorilor este format din: A) Ci nervoase eferente B) Ci nervoase aferente C) Ci nervoase descendente D) Diverse arii corticale E) Ci nervoase ascendente 446. Pentru rotirea ochilor la dreapta se trimit impulsuri prin nervii: A) Oculomotor drept B) Abducens drept C) Abducens stng D) Trohleardrept E) Oculomotor stng 447. Pentru rotirea ochilor la dreapta se contracta muschii: A) Drept superior drept B) Drept intern stng C) Drept intern drept D) Drept extern drept E) Drept extern stng

_________________________________________________________________ 50

APARATUL LOCOMOTOR 1 rspuns corect 448. Contracia muchiului neted se caracterizeaz printr-o: A) Perioad de laten scurt B) Contracie scurt, relaxare lent C) Durat scurt D)Perioad de relaxare rapid E) Contracie lung, relaxare lent 449. Substana preosoas este secretat de: A)Osteocite B) Condroplaste C) Osteoblaste D) Osteoclaste E) Osteoplaste 450. Secreia oseinei se desfoar n cursul ostogenezei n faza: A) Proteic B) Mineral i de remaniere C) Mineral D) De distrugere a cartilajului E) De remaniere 451. Faza proteic a osificrii de membran ncepe prin: A) Impregnarea substanei preosoase cu sruri de Ca B) Osteoliz C) nmulirea condroblastelor D) Multiplicarea unui grup de celule conjunctive E) Fenomene de osteogenez secundar 452. n faza proteic a osificrii de membran se formeaz: A) Periostul B) Osul definitiv C) Osteoblaste D)Osul primar nedifereniat E)Caviti 453. Propagarea potenialului de aciune de la sarcolem la miofibrile se face prin: A) Reticului endoplasmatic B) Sarcomer C) Mitocondrii D) Ribozomi E)Reeaua tubular 454. Contracia tetanic complet se produce atunci cnd: A)Stimularea este unic B) Muchiul este n stare de oboseal C) Stimulii au o frecven crescut D) Stimulii au o frecven redus E) Stimulii au o intensitate subliminar 455. Coloana vertebral prezint n plan sagital: A) 2 curburi B) o curbur C) 3 curburi D) 4 curburi E) 5 curburi 456. Osteocitele: A) Secret substana organic a esutului osos

_________________________________________________________________ 51

B) Aparin esutului glandular C) Sunt dispuse n osteoclaste D)Au form stalat E) Sunt adpostite n osteoplaste 457. Mduv hematogen gsim n: A)esutul osos haversian la adult B) Areolele osului spongios C) Lamelele osoase D) Osteon E) Osteoplaste 458. Care din oasele neurocraniului prezint lama ciuruit: A) Frontalul B) Temporalul C) Etmoidul D)Occipitalul E) Sfenoidul 459. Muchii trapezi: A) Sunt localizai pe faa anterioar a toracelui B) Au inervaie vegetativ C)Sunt inervai de nervul cranian XI D) Sunt dispui n plan profund E) Se gsesc n anurile vertebrale 460. Sarcomerul reprezint totalitatea structurilor cuprinse ntre: A) Dou discuriclare B) O membran Z i o band H C) Dou discuri ntunecate D) Dou benzi H alturate E) Dou membrane Z succesive 461. Rolul reticulului endoplasmic din sarcoplasm este: A) Transmite impulsul de contracie de membran celular la sarcolem B) Elibereaz Ca C)Transmite impulsul de contracie de la membrana celular la miofibrile D) Transmite impulsul de contraciue de la membrana celular la fibrele de miozin E) Elibereaz potasiu 462. Contracia izometric: A) Duce la exteriorizarea de lucru mecanic B) Este caracteristic muchilor netezi viscerali C) Se exteriorizeaz prin diferite micri D) Este caracteristic muchilor posturali E) Este caracteristic muchilor netezi multiunitari 463. Muchiul neted multiunitar se gsete n: A) Tunic extern a viscerelor cavitare B) Iris C) Peretele viscerelor D) Miocard E) Muchii scheletici 464. Musculatura striat: A)Este controlat prin sistemul reticulat activator ascendent B) Controleaz sfincterele netede ale organelor interne C) Este controlat de ariile corticale piramidale i extrapiramidale D) Prezint inervaie vegetativ E) Formeaz miocardul ventricular 465. Tendoanele: A) nvelesc muchii B) nconjur fiecare fibr muscular C) Sunt formate din esut conjunctiv fibros D) Conin numeroase fibre de reticulin E) Prin tendoane muchii se inser pe aponevroze 466. Elementul contractil al fibrei musculare este:

_________________________________________________________________ 52

A) Miofibrilele B) Membrana Z C) Unitatea motorie D)Placa motorie E) Fusul neuromuscular 467. Localizarea tricepsului brahial: A) Pe faa posterioar a braului B) Pe faa posterioar a gambei C)Pe faa anterolateral a braului D)n jurul articulaiei scapulo-humerale E)Pe faa anterioar a antebraului 468. Muchii fesieri: A) Se afl n jurul articulaiei coxofemurale B)Sunt inervai de nervul cranian XI C) Sunt muchii localizai pe faa posterioar a gambei D) Fac parte din muchii profunzi ai gambei E) Sunt muchii profunzi ai coapsei 469. Contracii de tip tetanos neregulat apar la nivelul: A) Musculaturii oaselor urechii B) Stomacului C) Irisului D) Uretrei E) Vezicii urinare 470. Acumularea acidului lactic n muchi A) Se produce n timpul somnului B) Se produce n condiii de aerobioz C) Semnific oboseala muscular D) Se produce n timpul secusei musculare E )Se intensific n termoliz 471. Secuza: A)Se obine prin aplicarea unui stimul unic pe nervul motor B) Este contracia repetat a musculaturii striate C) Poate fi obinut prin excitarea muchiului gastrocnemian de broasc cu stimuli repetai D)Prezint o faz izometric i una izotonic E)La muchiul neted multiunitar este de 10 ori mai scurt dect a muchiului striat 472. Caracteristic majoritii muchilor membrelor sunt contraciile de tip: A) Izometric B) Cu perioade de laten lungi C) Izotonic D) Secuzele E) Frisonul 473. Termogeneza muscular: A) Crete n mediu cald B) Crete n timpul somnului C) Crete n mediu rece D) Determin scderea tonusului muscular E) Se realizeaz numai prin contracia musculaturii netede 474. Principalul rezervor de O2 al esutului muscular este: A) Fosfocreatina B) Proteineleenzimatice C) Glucoza D)Grsimile E) Mioglobina 475. Sistemul osos ndeplinete urmtoarele roluri: A) De transportor al gazelor respiratorii B) De secreie a ptialinei i de filtrare C) Stimuleaz secreia hormonilor epifizari D) De protecie, de depozit de sruri minerale i hematopoietic E) De digestie i absorbie

_________________________________________________________________ 53

476. Scheletul membrului superior este format din: A)Humerus i femur B) Radius i fibrul C) Centura scapulan i centura pelvian D) Omoplat i clavicul E Oasele coxale i uln 477. Scheletul trunchiului este format din: A) Femur, humerus i tibia B) Coaste, radius i oasele tarsiene C) Coloana vertebral, coaste i stern D) Oasele carpiene, tarsiene i metacarpiene E) Stern, tibie i femur 478. Scheletul membrului inferior este format din: A) Oasele carpiene, femur i uln B) Clavicul, tibie i oasele metacarpiene C) Oasele coxale, femur i oasele tarsiene D) Radius, humerus i oasele coxale E) Uln, tibie i humerus 479. Muchii membrului superior sunt: A) Deltoidul, cvadricepsul femural, croitor B) Fesieri, bicepsul brahial, adductori C) Deltoidul, tricepsul brahial, bicepsul brahial D) Flexori ai minii, ai gambei, croitor E) Adductori,cvadricepsul femural, deltoidul 480. Mioglibina are o structur asemntoare cu a: A) Adrenalinei B) Tiroxinei C) Parathormonului D) Hemoglobinei E) Ocitocinei 481. Muchii gtului sunt: A) Pectorali, trapezi, maseteri B) Hioidieni, temporali, scaleni C)Scaleni, hioidieni, sternocleidomastoidian D) Pterigoidieni, romboid, ptrat lombar E) Sternocleidomastoidian, zigomatic, maseteri

_________________________________________________________________ 54

APARATUL LOCOMOTOR 2 rspunsuri corecte 482. Mduva osoas hematogen se afl n: A) Areolele din interiorul oaselor scurte B)Canalul medular al adultului C) Canalul medular al ftului D) Canalul Havers E) Osteoblaste 483. esutul osos spongios se afl n: A) Lamele osoase ale sistemelor interhaversiene B) Lama intern a oaselor late C) Oasele late D) Oasele scurte E) Lamele osoase concentrice 484. Prin osificarea de membran se dezvolt: A)Baza craniului B) Viscerocraniul n totalitate C) Unele oase ale feei D) Clavicula n totalitate E) Corpul claviculei 485. Faza mineral a osificrii de membran se caracterizeaz prin: A)Condrina se impregneaz cu sruri minerale B)Osteoblastele se transform n osteocite C) Celulele conjunctive se transform n osteoblaste D) Condrocitelese transform n osteocite E)Oseina se mpregneaz cu sruri de calciu 486. Osteoclastele sunt celule: A)Care se afl n zona osteogen a periostului B)Binucleate C) Polinucleate D)De form ovalar E) Cu un bogat echipament enzimatic 487. Oseina se caracterizeaz prin: A)Este secretat de osteoplaste B)Este componenta anorganic a substanei fundamentale osoase C) Este componenta organic a substanei fundamentale osoase D) Este secretat de condroblaste E) Este secretat de osteoblaste 488. Canalele Havers conin: A) Mduv roie la ft B) Osteoclaste C) Osteoblaste D) Terminaiuni nervoase E) Capilare sanguine 489. Canalul medular: A) Coninela ft mduv roie B)Se afl ntre periost i esutul spongios osos C) Se afl n centrul diafizei unui os lung D) Se afl n centrul oaselor late E) Conine la ft mduv galben 490. Cartilajul de cretere: A) Asigur creterea n lungime a osului B) Se afl n pericondru C) Se afl n zona interna periostului D) Se afl la limita dintre diafiz i epifiz E) Asigur creterea n grosime a osului 491. Fibrele musculare striate se caracterizeaz prin:

_________________________________________________________________ 55

A) Sunt nconjurate de o tunic intern B)Au o aezare paralel C) Au o aezare de fibre anastomozate D) Sunt nconjurate de perimisium E)Sunt nconjurate de endomisium 492. Fuzionarea centrelor de osificare n osteogenez: A)Formeaz osul secundar B)Are loc n faza proteic C) Are loc n faza mineral D) Are loc n faza de remaniere E) Formeaz osul primar nedifereniat 493. Periostul se caracterizeaz prin urmtoarele: A) Are rol n creterea oaselor n grosime B) Este membrana care nvelete cartilajul C) Acoper suprafaa diafizei oaselor lungi D) Cptuete canalul medular n diafiza oaselor lungi E) Are rol n creterea oaselor n lungime 494. Prin osificarea de cartilaj se formeaz: A) Toate oasele feei B)Bolta cranian C) Baza craniului D) Vertebrele E) Corpul claviculei 495. Neurocraniul are n constituie urmtoarele oase perechi: A)Osul parietal B) Osul occipital C) Osul frontal D) Osul sfenoid E) Osul temporal 496. Claviculele sunt oase care: A) Corpul claviculei se osific prin osificare de cartilaj B) Sunt pri ale scheletului toracic C) Particip la formarea centurii scapulare D) Se articuleaz pe marginile laterale ale sternului E) Se articuleaz la partea superioar a sternului 497. Inervaia motorie a fibrelor musculare striate este asigurat de : A) Neuronul ganglionului spinal B) Fusul neuromuscular C) Fibrele eferente gama D) Placa motorie E) Sinapsa neuromuscular 498. Placa motorie este format din: A) Sarcolema fibrei musculare B) Butonii terminali melinizai C) Butonii terminali amielinici D) Microfilamentele contractile E) Sarcoplasma fibrei musculare 499. Fiecare miofibril este alctuit din: A) De 6 ori mai multe filamente de actin dect de miozin B) 3000 filamente de actin C) 3000 filamente de miozin D) 1500 filamente de actin E) 1500 filamente de miozin 500. Muchii spatelui sunt: A) Muchii marii pectorali B) Muchii dinai ai toracelui C) Muchii intercostali D) Muchii anurilor vertebrale E) Muchii trapezi

_________________________________________________________________ 56

501. Muchii gtului sunt: A) Muchiul occipital B) Muchiul maseter C) Muchiul sternocleidomastoidian D) Muchii cefei E) Muchii hioidieni 502. Musculatura neted dispune de: A)Nu are microfilamente B) Miofibrile organizate n sarcomere C) Miofibrilele neorganizate D) Microfilamente orientate paralel E) Microfilamente neregulate dispuse la ntmplare 503. Secusa muscular se caracterizeaz prin faptul c: A) Se produce rar n organism B) Dezvolt o tensiune mare C) Este o contracie de tip tetanic D) Nu are faz de relaxare E) Este contracie simpl 504. Secusele musculare se produc n organism: A) n timpul frisonului B) Foarte des C) n timpul deglutiiei D) Foarte rar E) n timpul masticaiei 505. Proprietile muchiului striat sunt: A) Platicitatea B)Conductibilitatea C)Contractilitatea D) Automatismul E) Elasticitatea 506. Fibrele musculare netede se caracterizeaz prin: A) Nu sunt organizate n sarcomere B) Au striaii transversale C) Au discuri clare i ntunecate D) Nu au band H luminoas i membran Z E) Sunt organizate n sarcomere 507. Unitatea motorie a muchiului striat este format din: A) Un motoneuron pentru un numr variat; de la trei la cteva sute de sarcomere B) Muli motoneuroni C) Un motoneuron D) Un numr variat de fascicule musculare E) Un numr variat de fibre musculare 508. Microfilamentele de actin au urmtoarele caracteristici: A) Nu au relaii cu membrana Z i banda H B) Au o extremitate ce se inser pe membrana Z C) Ptrund ntre filamentele de miozin aproape pn la banda H D) Au o extremitate ce se inser pe sarcolem E) Ptrund ntre filamentele de miozin pn la discul ntunecat urmtor 509. Banda H luminoas a fibrei musculare: A)Se inser pe partea intern a sarcolemei fibrei musculare B) Se afl la mijlocul discului ntunecat C) Se afl la mijlocul discului clar D) Nu este n relaie cu microfilamentele E) Este n vecintatea filamentelor de actin 510. Tonusul muscular: A) Este controlat de centrii nervoi B) Depinde de suprafaa de seciune a muchiului C) Este rezultatul unor impulsuri nervoase simultane D) Este o stare permanent de tensiune uoar a muchiului n repaus

_________________________________________________________________ 57

E) Implic participarea neuronilor vegetativi din coloanele laterale ale mduvei 511. Contracia muchiului neted are: A) Relaxarea lent B) Latena de 0,1 msec C) Durata lung D) Amplitudinea de 60 mV E) Faza de contracie de 0,4 sec 512. esutul osos se caracterizeaz prin: A) Are substan fundamental denumit condrin B) Este o varietate de esut conjunctiv C) Este un esut conjunctiv fibros D) Are substana fundamental impregnat cu sruri fosfocalcice E) Are fibre impregnate cu sruri fosfocalcice 513. Proteinele contractile musculare sunt: A) Enzimele B)Miglobina C) Actina D) Proteinele reglatoare E) Miozina 514. Osteonul este format din: A) Trabecule osoase B) Lamele osoase concentrice C) Lamele conjunctive concentrice D) Osteoplaste E) Sisteme interhaversiene 515. Osificarea de membran are loc prin: A) Faz de remaniere B) Osteogenez endocondral C) Osteogenez condral D) Faz mineral E) Faz de distrugere 516. Componenta pasiv a aparatului locomotor este format din: A) Musculatura neted visceral B) Scheletul membrelor superioare C) Scheletul membrelor inferioare D) Musculatura striat E) Musculatura neted multiunitar 517. Osteoblastele sunt celule care: A)Secret oseina B) Secret substana osoas C) Secret substana preosoas D) Au form stelat i fuziform E) Au canalicule anastomozate 518. esutul osos compact formeaz: A) Lamele osoase ale trabeculelor oaselor scurte B) Epifiza oaselor lungi n ntregime C) Diafiza oaselor lungi D) Lama intern a oaselor late E)Trabecule 519. Osteogeneza este influenat de: A) Hormonii glucocorticoizi B) Hormonii nineralocorticoizi C) Hormonii neuorhipofizei D) Hormonii adenohipofizari E) Hormonii tiroidieni 520. Oasele coxale particip la formarea : A) Curburii sacrale a coloanei vertebrale B) Pelvisului C) Centurii pelviene

_________________________________________________________________ 58

D) Scheletului coapsei E)Sacrumului 521. Scheletul piciorului este format din: A) Metatarsiene n numr de 5 B)Oase carpiene n numr de 7 C) Oase tarsiene n numr de 8 D) Oase tarsiene n numr de 7 E) Metetarsiene n numr de 7 522. Scheletul corpului uman: A)Este principalul sistem efector al organismului B) Este partea activ a aparatului locomotor C) Acioneaz ca prghii D) Are rol de susinere E) Are rol activ locomotor 523. Vertebrele sunt formate din urmtoarele pri: A) Epifize B) Corpul vertebrel C) Canalul vertebral D) Arcul vertebral E) Diafize 524. Faza de distrugere n osificarea de cartilaj se caracterizeaz prin: A) Osteoliz B) nmulirea osteocitelor C) nmulirea osteoclastelor D) nmulirea condrocitelor E) Hipertrofierea i distrugerea condrocitelor 525. Neurocraniul se caracterizeaz prin: A) Conine segmentul iniial al aparatului respirator B) Este format din dou oase perechi C) Este format din dou oase neperechi D) Este format din patru oase neperechi E) Conine segmentul periferic al analizatorului gustativ 526. Arcul vertebral se caracterizeaz prin: A) Crete rezistena coloanei vertebrale B) Delimiteaz gaura vertebral C) Se afl n partea ventral a vertebrei D) Se afl n partea dorsal a vertebrei E)Posed cinci prelungiri 527. Coastele: A) Se articuleaz pe marginile laterale ale sternului primele 7 perechi B) Perechile 11 i 12 nu se unesc cu sternul C) Se unesc i cu vertebrele lombare D) Se unesc cu sternul 12 perechi E) Se unesc cu vertebrele flotante 528. Miozina miofibrilelor se caracterizeaz prin: A) Formeaz discul clar B) Este microfilament contractil C) Este subire D) Este protein reglatoare E) Formeaz discul ntunecat 529. Intervaia senzitiv a muchiului striat este format din: A) Sinapsa neuromuscular B) Dendritele neuronilor din ganglionii spinali C) Axonii aflai n fibrele eferente gama D) Terminaii nervoase libere E) Reea de terminaii nervoase vegetative 530. Actina din miofibrile: A) Este microfilament contractil subire B) Are structur proteic necontractil

_________________________________________________________________ 59

C) Constituie n ntregime discul ntunecat D) Particip n parte i la formarea discului ntunecat E) Este microfilament contractil gros 531. Sarcoplasma fibrei musculare striate conine: A) Reticul endoplasmic puin B) Miofibrile C) Un nucleu D) Numeroi nuclei E) Microviloziti 532. Muchiul striat este format din: A) Epimisium cu care se inser muchii scheletici B) Fascicule musculare separate de perimisium C) Fascicule musculare nconjurate de endomisium D) Tendoane cu care se inser pe oase E) Aponevroze de structur cartilaginoas 533. Funciile muchilor somatici realizeaz: A) Contracia fin i gradat a irisului B) Contractilitatea miocardului C) Presiunea din interiorul abdomenului D) Mimica feei E) Peristaltismul 534. Muchii oblici externi sunt: A) Muchii abdominali inspiratori B) Muchi ai spatelui C) Muchi ai trunchiului D) Muchi ai toracelui E) Muchi abdominali antero-laterali 535. Influxul nervos ajuns la captul axonului neuronului motor somatic produce: A) Descrcarea de adrenalin B) Descrcarea de noradrenalin C) Repolarizarea local a sarcolemei D) Eliberarea de acetilcolin E) Depolarizarea local a sarcolemei 536. Eliberarea intracelular de Ca++ are urmtoarele efecte: A) Relaxarea muscular B) Eliberarea de acetilcolin C) Formarea complexului actomiozinic D) Cuplarea fenomenelor electrice cu cele mecanice E) ndeprtarea membranelor Z 537. Scderea Ca++ intracelular miofibrilar produce: A) ndeprtarea mitocondriilor B) Meninerea cuplului elctrocontractil C) Relaxarea muscular D) Desfacerea legturilor dintre actin i miozin E) Apropierea membranelor Z 538. Sarcomerul nu conine: A) Sarcoplasm n jurul miofibrilelor B) Microfilamente groase de actin C) Microfilamente subiri de miozin D) Microfilamente groase de miozin E) Microfilamente subiri de actin 539. Muchiul neted visceral: A) Funcioneaz sub control voluntar B) Are o activitate dependent de inervaie C) Are o activitate motorie independent de inervaie D) Are inervaia vegetativ cu funcie de iniiere a activitii musculare E) Are inervaia vegetativ cu rolul doar de a modifica activitatea sa 540. Muchiul neted visceral se caracterizeaz prin: A) Perioada de laten mai scurt

_________________________________________________________________ 60

B) Potenial de aciune cu amplitudine mare C)Potenial de aciune cu amplitudine mic D)Vitez de transmitere a impulsurilor pn la civa metri/sec. E) Vitez de transmitere a impulsurilor pn la civa cm/sec. 541. Muchiul neted visceral: A) Are capacitatea de a-i menine tensiunea la diferite lungimi B) Funcioneaz ca un sinciiu C) Este mai excitabil dect cel striat D) Are activitate motorie dependent de inervaie E) Are o perioad de relaxare foarte rapid 542. Muchiul neted multiunitar are urmtoarele caracteristici: A) Are activitate motorie spontan, independent de inervaie B) Funcioneaz ca un sinciiu C) Fibrele musculare sunt separate D) Contracia este fin i gradat E) Contracia este lung, urmat de o relaxare foarte lent 543. Tonusul musculaturii scheletice depinde de: A) Dispariia relaxrii B)Impulsurile de la motoneuronii medulari C) Aferenele provenite de la fusul neuromuscular D) Un stimul electric mic E) Contracie voluntar 544. Oasele antebraului sunt: A) Radiusul B) Tibia C) Ulna D) Oasele carpiene E) Oasele metacarpiene 545. Substanele organice ale muchiului sunt reprezentate de ctre: A) Hemoglobina B) Mioglobin C) Sruri de K+, Ca2+, Mg2+ D) Ioni cu roluri importante n contracie E)Proteine necontractile 546. Substanele anorganice ale muchiului sunt: A) Ioni de F2+ B) ATP, creatin C) Ioni cu roluri n contracia muscular D) Actin, miozin E) Sruri de K+, Mg2+ 547. Care substane elibereaz energia necesar contraciei musculare: A)ATP-ul i mioglobina B)Acidul adenozintrifosforic C) Fosfocreatina D) Actina, miozina E) Proteinele reglatoare 548. Sunt celule osoase: A) Osteoclastele B) Oseina C) Osteoplastele D) Condrocitele E) Osteocitele 549. esutul osos spongios: A) Prezint canale Havers B) Se gsete n diafiza oaselor lungi C) Se afl n interiorul oaselor scurte i late D) Conine mduv roie E) Conine mduv galben 550. Muchii toracelui sunt:

_________________________________________________________________ 61

A) Muchii intercostali B) Muchiul croitor C) Muchii dinai D) Muchiul mare dorsal E) Muchiul trapez 551. Celulele esutului osos se numesc: A) Condrocite B) Condroplaste C) Osteoplaste D) Osteoblaste E) Osteocite 552. Scheletul trunchiului este format din: A) Femur i humerus B) Neurocraniu i viscerocraniu C) Coaste i stern D) Tibie i fibul E)Coloana vertebral 553. Centura scapular este format din: A) Oasele coxale B) Femur i tibie C) Omoplat D) Oasele metarsiene E) Clavicul 554. Centura pelviana este format din: A) Omoplat i femur B) Humerus i radius C) Oasele coxale D) Osul sacrum E) Tibie i fibul 555. Membrul superior prezint urmtorii muchi: A) Fesieri B) Croitori C) Deltoid D) Cvadricepsul femural E) Bicepsul brahial

_________________________________________________________________ 62

GLANDELE ENDOCRINE 1 rspuns corect 556. Insulina stimuleaz: A) Lipoliza B) Ptrunderea glucozei n celule C) Glicogenoliza hepatic D) Glicogenoliza muscular E) Gluconeogeneza 557. Hormonii adenohipofizari controleaz activitatea urmtoarelor glande endocrine cum ar fi: A) Pancreasul B) Epifiza C) Tiroida, corticosuprarenala, gonada D) Timusul E) Glanda pituitar 558. Reglarea secreiei de parathormon se face prin: A) Intermediul SNC B) Feed-back n raport cu nivelul sodiului n snge C) Calcitonin D) Feed-back n raport cu nivelul calciului ionizat n snge E) ACTH 559. Secreia de adrenalin scade n timpul: A) Efortului psihic B) Alimentaiei C) Efortului fizic D) Somnului E) Stressului emoional 560. Microscopic tiroida este constituit din: A) Celule gliale B) Strom conjunctiv nconjurat de coloid C) Cordoane celulare D)Foliculi i strom conjunctiv E) Neuroni modificai 561. Limfocitele T se difereniaz n: A) Ganglionii limfatici B) Circulaia general C) Splin D) Mduva osoas E) Timus 562. Epifiza este situat n partea A) Inferioar a diencefalului B) Posterioar a neurohipofizei C)Posterioar a diencefalului D) Posterioar a corpului calos E) Posterioar a trigonului cerebral 563. Medulosuprarenalele sunt constituite din: A) Neuronii postganglionari simpatici cu proprieti secretorii B) Neuronii vegetativi ce i-au pierdut dendritele C) Neuronii preganglionari simpatici cu proprieti secretorii D) Neuronii parasimpatici cu proprieti secretorii E) Neuronii preganglionari simpatici ce i-au pierdut axonii 564. Pancreasul endocrin secret: A) Glucagon B) Amilaza pancreatic C) Glicogen D) STH E) Cortizol

_________________________________________________________________ 63

565. Mobilizarea srurilor fosfo-calcice la nivelul scheletului se produce sub aciunea: A)Vitaminei D B) Parathormonului C) Calcitoninei D) Hormonilor mineralocorticoizi E) Somatotropului 566. Secreia de glucagon: A) Scade n hiperglicemie B) Scade n inaniie C) Crete n hiperglicemie D) Scade n hipotiroidie E) Crete n hipotiroidie 567. Secreia epifizar: A) Este controlat de fibrele parasimpatice B) Scade n ntuneric C) Este controlat de fibrele simpatice D) Nu este influenat de intensitatea luminii E) Crete n lumin puternic 568. Gonadotropinele: A) Controleaz secreia hormonilor sexuali B) Influeneaz contractilitatea musculaturii uterine C) Sunt secretate de hipotalamus D) Secreia lor este inhibat de hormonii de cretere E) Secreia lor este stimulat de prolactin 569. Secreia insulinei este reglat printr-un mecanism de feed-back negativ n funcie de nivelul: A) Glicogenului muscular B) Glucozuriei C) Glicogenului hepatic D) Glicemuiei E) Glucagonului 570. Cretinismul guogen apare n lipsa: A) Hormonilor tiroidieni B) STH-ului C) Hormonilor tiroidieni la vrsta adult D) Iodului n alimentaia adultului E) Paratiroidelor 571. Tetania apare: A) n lipsa ADH-ului B) n lipsa LH-ului C) n insuficiena paratiroidian D) n deficitul de calcitonin E) n lipsa STH-ului 572. Hormonul activ al glandei pinneale este: A) Hormonul melanocitostimulator B) Gonadotropinele C)Renina D) Melatonina E) Melanina 573. Glanda pituitar: A)Cntrete la om aproximativ 5 g B) Realizeaz conexiuni directe cu nucleii bazali C) Este situat n loja osului etmoid D) Se leag de talamus prin tija pituitar E) Are relaii anatomofuncionale cu hipotalamusul 574. Funcie de secreie hormonal dein: A) Celulele adenohipofizei B) Nucleii metatalamusului C) Celulele gliale din neurohipofiz

_________________________________________________________________ 64

D) Celulele vegetative din tija pituitar E) Celulele din stroma vasculo-onjuctiv 575. Din crestele neurale se dezvolt: A)Hipofiza B) Medulosuprarenala C) Tiroida D) Corticosuprarenala E) Timusul 576. Asupra oaselor lungi, acioneaz urmtorii hormoni: A) Corticotropina B) Insulina C)Prolactina D) STH E) Adrenalina 577. Urmtorii hormoni determin vasoconstricie generalizat: A) Adrenalina B) Acetilcolina C) Tiroxina D) Glucogonul E) Noradrenalina 578. Hormoni cu rol n meninerea secreiei lactate sunt: A) STH B) Glucagonul C) ADH D) Paarathormonul E) Triiodotronina 579. Semnul cel mai important al insuficienei paratiroidiene este: A) Demineralizarea oaselor B) Formarea de calculi urinari C) Producerea de fracturi D) Creterea calcemiei E) Tetamia 580. Secreia de ADH: A) Este influenat de variaiile volumului lichidelor extracelulare B) Scade concentraia urinar C) Scade n timpul somnului D) Scade n hipoglicemie E) Este stimulat de inaniie 581. Urmtorii hormoni deriv din colesterol: A) STH B) Hormonii corticosuprarenali C) Adrenalina D) Noradrenalina E) Insulina 582. Secreia HCI i a pepsinogenului este influenat umoral de: A) Glucocorticoizi B) Hormonii gonadali C) Hormonii tiroidieni D) Insulin E) STH 583. Aciditatea gastric este influenat umoral de: A) Cortizol B) Ocitocin C) ADH D)Prolactin E) MSH 584. Cetogeneza este stimulat de hormonii: A) Glucocorticoizi B) Adrenalina

_________________________________________________________________ 65

C) FSH D) LH E) STH 585. Adenohipofiza: A) Cuprinde lobul anterior i intermediar B) Secret vasopresina C) Cuprinde numai lobul anterior D) Reprezint aproximativ 50% din masa glandular E) Conine axonii neuronilor secretori ai hipotalamusului 586. Hormonul de cretere: A) Se secret n tot cursul vieii B) Creterea concentraiei aminoacizilor plasmatici produce scderea descrcrii C) La pubertate, secreia se oprete D) Stresul inhib secreia E) Secreia nu este influenat de nivelul plasmatic al glucozei 587. Hormonii glandulari tropi adenohipofizari: A)Influeneaz numai creterea glandelor endocrine B)Cuprind i hormonul melanocitostimulator C) Controleaz activitatea altor glande endocrine D) Nu influeneaz secreia hormonal E) Sunt STH i prolactin 588. Numrul elementelor figurate este influenat umoral de: A) Glucocorticoizi B)Insulin C)Mineralcorticoizi D) Parathormon E) Calcitonin 589. Care hormoni stimuleaz secreia insulinei: A) Gastrina B) Adrenalina C) Angiotensina D) Renina E) FSH 590. Celulele nevroglice cu caracter secretor apar n: A) Timus B) Epifiz C) Adenohipofiz D) Tiroid E) Corticosuprarenal 591. Urmtorii hormoni au relaii funcionale cu analizatorul gustativ: A) Mineralcorticoizii B) Tiroxina C) Ocitocina D) Prolactina E) Glucocorticoizii 592. Reacii motorii i psihice ntrziate se produc n: A) Insuficien de hormoni tiroidieni B) Exces de prolactin C) Hipersecreie de parathormon D) Hiposecreie de calcitonin E) Lips de ADH 593. Care hormoni rein N n esuturi: A) Tirotropina B) Cortizolul C) ADH D) Ocitocina E) STH 594. Piticismul: A)Apare n caz de hipofuncie tiroidian

_________________________________________________________________ 66

B) Se poate corecta prin administrare de ACTH C) Apare n insuficien adenohipofizar D) Afecteaz dezvoltarea psihic E) Se produce n paralel cu dezvoltarea exagerat a volumului visceral 595. Controlul secreiei de TSH se realizeaz: A) Exclusiv prin mecanism nervos B) Prin intermediul vasopresinei C) Prin dou mecanisme: nervos i feedback negativ umoral D) Numai pe cale umoral E) Prin creterea concentraiei glucocorticoizilor plasmatici 596. Din colesterol deriv A) ADH-ul B) Adrenalina C) Ocitocina D) Cortizolul E) Tiroxina 597. Secreia de insulin este inhibat umoral de: A) Aminoacizi B) Adrenalin C) Gastrin D)Colecistokinin E) Parathormon 598. Organe limfoide cu rol endocrin sunt: A) Ganglionii limfatici B) Adenohipofiza C) Timusul D) Medulosuprarenala E) Tiroida 599. Hormonii glandulari tropi adenohipofizari sunt: A) Hormonul eliberator de tirotropin B) Hormonul eliberator de ocitocin C)Hormonul de cretere D) Corticotropina E) Hormonul eliberator de prolactin 600. Care hormoni produc hipertensiune arterial: A) Hormonul antidiuretic B) Glucagonul C) Ocitocina D) Parathormonul E) Insulina 601. Hiperglicemia este cauzat de: A) Vasopresin B) Adrenalin C)Ocitocin D)Aldosteron E) Parathormon 602. Eritropoieza este influenat umoral de: A) Mineralocorticoizi B) Parathormon C) Renin D) Angiotensin E) Eritropoietin 603. Stimularea eliminrii de fosfai, o produc urmtorii hormoni: A) Adrenalina B) Parathormonul C) Noradrenalina D) Ocitocina E) Prolactina 604. Hormonii gonadotropi sunt secretai de:

_________________________________________________________________ 67

A) Corticosuprarenal B) Adenohipofiz C) Ovar D) Testicul E) Celulele Leydig 605. Secreia hormonilor sexuali este controlat umoral de: A) ACTH B)Nucleii hipotalamusului anterior C) Corpul galben D) Foliculi ovarieni E) Gonadotropine 606. Din ectoderm deriv: A) Zona medular a ovarului B) Paratiroidele C) Zona cortical a ovarului D) Zona medular a glandelor suprarenale E) Zona cortical a suprarenalei 607. Hiposecreia paratiroidian se caracterizeaz prin: A) Scderea fosfatemiei B) Demineralizri osoase C) Creterea calcemiei D) Scderea excitabilitii neuromusculare E) Creterea excitabilitii neuromusculare 608. Hipersecreia paratiroidian determin: A) Depuneri de P i Ca n oase B) Spasme ale musculaturii netede C) Formare de calculi urinari D) Scderea calcemiei E) Creterea excitabilitii neuromusculare 609. Hipersecreia tiroidian provoac: A) Senzaii de frig B) Creterea anabolismului C) Scderea n greutate D) Hipofagie E) Piele uscat 610. Hormonii corticosuprarenali produc: A) Hipoglicemie B) Scderea filtrrii glomerulare C) Hipolipemie D) Scderea secreiei de pepsinogen E) Scderea absorbiei lipidelor 611. Glandele endocrine care involueaz dup pubertate sunt: A) Epifiza B) Nici o variant nu este corect C) Paratiroidele D) Timusul E) Lobul intermediar hipofizar 612.Glucagonul: A) Provoac hipoglicemie B) Scade n ineniie C) n snge dispare mai lent dect insulina D) Are efect lipogenetic E) Stimuleaz gluconeogeneza din aminoacizi 613. Glanda pituitar este localizat: A)n partea posterioar a epitalamusului B)n aua turceasc a etmoidului C) n partea anterioar a epitalamusului D) Posterior de talamus E) n loja format de aua turceasc a sfenoidului i duramater

_________________________________________________________________ 68

614. Lobul posterior al hipofizei: A) Are origine epitelial B) Secret hormonul melanocitostimulator C) Secret corticotropina D) Este legat de hipotalamus prin tractul hipotalamo-hipofizar E) Este legat de hipotalamus prin vase sanguine 615. Lobul anterior al hipofizei: A) Are origine nervoas B) Este legat de hipotalamus prin tractul hipotalamo-hipofizar C) Are origine epitelial D) Secret ocitocina E) Formeaz mpreun cu tija pituitar neurohipofiza 616. Noradrenalina: A) Scade excitabilitatea cardiac B) Contract musculatura bronhic C) Scade frecvena contraciilor inimii D) Scade tensiunea arterial sistemic E) Crete tensiunea arterial 617. Noradrenalina: A) Mobilizeaz acizii grai liberi din depozitele adipoase B) Scade fora i frecvena contraciilor inimii C) Scade metabolismul D) Scade tensiunea arterial E) Produce vasodilataie vascular 618. Dintre glandele i cu funcie exocrin enumerm: A) Suprarenalele B)Placenta C)Timusul D) Paratiroidele E) Pancreasul i gonadele 619. Adenohipofiza secret: A) Ocitocina B) Hormonul melanocitostimulator C)Prolactina D)ADH E)Melatonina 620. Hormonii tiroidieni: A) Scad absorbia intestinal de glucoz B) mpreun cu ADH-ul menin secreia lactat C) Cresc sinteza de colesterol D) Cresc depozitele hepatice de glicogen E) Produc iritabilitate, nelinite 621. Somatotropul: A) Inhib sinteza proteic B) Inhib transportul aminoacizilor n celule C) Crete eliminarea de Ca, Na din organism D) Crete consumul tisular de glucoz E) Crete glicemia 622. n metabolismul glucidic, somatotropul: A) Crete consumul tisular de glucoz B) Inhib sinteza corpilor cetonici C) Scade glicemia D)Scade descrcarea de glucoz din ficat E) Scade consumul tisular de glucoz 623. Creterea secreiei de STH este stimulat de: A) Epitalamus B) Scderea concentraiei aminoacizilor plasmatici C) Metatalamus D) Inaniie

_________________________________________________________________ 69

E) Hiperglicemie 624. Acromegalia apare: A) n hiposecreie de STH B) n perioada creterii, n exces de STH C) n insuficiena lobului intermediar hipofizar D) n insuficiena tiroidian E) n exces de STH la adult 625. Hiposecreia de insulin nu cauzeaz: A) Polifagie B) Com diabetic C) Glucozurie D) Poliurie E) Cretere n greutate 626. Melatonina: A) Inhib eliberarea hormonilor FSH i LH B) Stimuleaz nucleii hipotalamici C) Stimuleaz eliberarea hormonilor FSH i LH D) Este elaborat de lobul intermediar al hipofizei E) Are sinteza inhibat de ntuneric 627. Hipofiza este format din: A)Lobul anterior hipofizar i epifiz B) Lobul posterior hipofizar i epitalamus C) Neurohipofiz, lobul intermediar hipofizar i lobul anterior hipofizar D) Neurohipofiz, epifiz i lobul posterior hipofizar E) Lobul intermediar hipofizar i glanda pineal 628.Activitatea adenohipofizei este controlat de: A) Epifiz B) Talamus C) Hipotalamus D) Metatalamus E) Epitalamus 629. Adenohipofiza secret: A) STH i adrenalin B) Prolactin i ADH C) Ocitocin i ACTH D) STH i ACTH E) ADH i ACTH 630. Epifiza secret: A) Adrenalin B) Prolactin C) Ocitocin D) FSH i LH E) Melatonina 631. Medulosuprarenala secret: A) Glucocorticoizi B) Mineralocorticoizi C) Tiroxina D) Adrenalina E) Ocitocina 632. Secreia hormonilor sexuali este reglat de: A) Neurohipofiz B) Lobul intermediar hipofizar C) Lobul anterior hipofizar D) Lobul posterior hipofizar E) ADH i tiroxin

_________________________________________________________________ 70

GLANDELE ENDOCRINE 2 rspunsuri corecte 633. Hipofiza este situat: A) n loja format de aua turceasc i baza creierului B) n baza creierului C) n aua turceasc a osului etmoid D) n aua turceasc a osului temporal E) n loja format de aua turceasc i duramater 634. Originea embrionar a hipofizei: A) Lobul anterior are origine nervoas B) Lobul intermediar are origine epitelial C) Lobul intermediar are origine nervoas D) Lobul posterior are origine epitelial E) Lobul posterior are origine nervoas 635. Corticosuprarenal se caracterizeaz prin: A) Provine din crestele nerurale B) Este dispus periferic C) Este dispus profund D) Are origine ectodermic E) Are origine mezodermic 636. FSH-ul controleaz secreia de: A) Gonadotropi hipofizari B) Melatonin C)Estrogeni D) Testosteron E) Spermatozoizi 637. Glandele suprarenale sunt alctuite din: A) Zon medular de origine endodermic B) Zon cortical de origine ectodermic C) Zon cortical de origine mezodermic D) Zon medular de origine ectodermic E) Zon medular de origine mezodermic 638. Timocitele provin din: A) Splin B) Reeaua reticular a lobulilor timusului C) Mduva osoas D) Celulele hematopoietice primordiale E) Ganglionii limfatici 639. n structura cror glande se gsesc celule nevroglice: A) Paratiroide B)Adenohipofiz C) Neurohipofiz D) Medulosuprarenala E) Glanda pineal 640. Progesteronul se secret n: A) Glanda mamar B) Foliculii ovarieni cavitari C) Corpul galben D) Foliculii ovarieni primordiali E) Placent 641. Absorbia intestinal a Ca++ este stimulat de ctre: A) Vitamina D B) Hipercalcemie C) Parathormon D)Calcitonin E) Melatonin 642. STH-ul este anabolizant prin faptul c produce: A) Hipoglicemie

_________________________________________________________________ 71

B)Diurez C) Stimularea sintezelor proteice D) Glicogenoliz E) Creterea i dezvoltarea organismului 643. LH-ul provoc A) Secreia de prolactin B) Secreia de cortizol C) Ovulaia D) Secreia de estrogeni E)Secreia de progesteron 644. LH-ul: A) Controleaz secreia de estrogeni B) Este o neurosecreie hipotalamic C) Este secretat de hipofiza anterioar D) Menine funcia spermatogenic E) Provoac ovulaia 645. Care din urmtorii hormoni conin iod: A) Parathormonul B) Tirozina C) Tireocalcitonina D)Tiroxina E) Triiodotironina 646. Care din urmtorii hormoni sunt secretai de glandele medulo-suprarenale: A) Acetilcolina B) Noradrenalina C) Cortizolul D) Aldosteronul E) Adrenalina 647. Secreia de insulin este reglat de: A) Neurosecreiile hipotalamice B)Nervul vag C) Hipofiza anterioar D) Nivelul glicemiei E) Hipofiza posterioar 648. Prolactina stimuleaz: A) Producia de estrogeni B) Dezvoltarea glandelor mamare C) Coagularea laptelui n stomac D) Ejecia laptelui din glandele mamare E) Secreia lactat 649. Secreia de prolactin crete: A) n cazul stimulrii zonei mamelonare n timpul suptului B) n cazul creterii concentraiei de gonadotropine C) Dup alimentaie D)Dimineaa la trezire E) n timpul sarcinii 650.Ocitocina se sintetizeaz n: A) Lobul intermediar al hipofizei B) Diencefal C)Neuronii hipotalamici anteriori D) Hipofiza posterioar E) Tractul hipotalamo-hipofizar 651. Hormonul antidiuretic poate influena activitatea: A) Musculaturii netede din pereii arteriolelor B) Nefronului C) Musculaturii netede a uterului D) Musculaturii scheletice E) Celulelor mioepiteliale din pereii canalelor galactofore 652. Eliminrile renale de Ca++ sunt diminuate de:

_________________________________________________________________ 72

A) Glucocorticoizi B) Calcitonin C) Parathormon D)Mineralocorticoizi E) STH 653.Ocitocina influeneaz: A) Retenia apei la nivel renal B) Ejecia laptelui din glandele mamare C) Hipotensiunea arterial D) Musculatura neted a uterului E) Creterea diurezei 654. Diureza se mrete prin: A) Hormonii tiroidieni B) Creterea concentraiei ADH C) Deficit de ADH D)ACTH E) Aldosteron 655. Paratiroidele se caracterizeaz prin: A) Conin o strom conjunctivo-vascular B) Au o greutate de 20-30 grame C) Se afl pe faa posterioar a lobilor tiroidieni D) Sunt formate din foliculi E)Au o capsul format din esut conjunctiv fibros 656. Creterea i dezvoltarea sunt controlate de: A)Noradrenalin B)Testosteron C)Adrenalin D)Aldosteron E)Triiodotironina 657. Secreia de STH este stimulat de: A) Calcitonin B) Hipoglicemie C) Stress i inamiie D) Parathormon E) ACTH 658. Adrenalina are urmtoarele aciuni metabolice: A) Stimuleaz sinteza proteic B) Provoac neoglucogeneza C) Produce hipoglicemie D) Mobilizeaz acizii grai din depozitele adipoase E) Produce glicogenoliza muscular 659. Secreia de adrenalin crete n cazul: A) Insuficienei medulare B) Hipoglicemiei C) Somnului D) Stimulrii epifizei E) Hipotensiunii arteriale 660. Lobul anterior al hipofizei secret: A) FSH i LH B) ACTH C) Ocitocin D) TRH E) ADH 661. Precizai care din urmtorii hormoni au efect hiperglicemiant: A) Parathormonul B) Calcitonina C) Glucagonul D) Adrenalina E) Ocitocina

_________________________________________________________________ 73

662. Tulburrile de cretere apar n: A) Insuficiena paratiroidian B) Insuficiena tiroidian C) Deficit de STH D) Deficit de prolactin E) Exces de parathormon 663. Produsul de secreie al glandelor endocrine se elibereaz: A) n tubii seminiferi B) n interiorul tubului digestiv C) n snge D)n interiorul nefronului E) n limf 664. STH-ul influeneaz metabolismul lipidic prin faptul c produce: A)Stimularea sintezei de corpi cetonici B) Diminuarea sintezei de corpi cetonici C) Mobilizarea acizilor grai din depozite D) Stimularea lipogenezei E) Eliberarea colesterolului n circulaie 665. Testosteronul: A) Este principalul hormon estrogen B) Este secretat n epiteliul tubilor seminiferi C) Se produce n celulele Leydig D) Se produce n corticosuprarenale n cantiti mici E) Este un hormon cu rol catabolic 666. Estrogenii sunt produi de ctre: A) Testicule B)Timus C) Lobul anterior al hipofizei D) Epifiz E) Foliculii ovarieni 667. Corpul galben secret: A) Prolactin B) Cantiti mici de LH i FSH C)Estrogeni D) Progesteron E) Ocitocin 668. n condiiile diminurii nivelului glicemiei sub valorile normale, crete secreia de : A) ADH B) Insulin C) Adrenalin D) Glucagon E) Aldosteron 669. Aldosteronul produce: A) Scderea aciditii urinare B) Reabsorbia renal de K+ C) Reabsorbia renal de Na+ D) Reabsorbia renal de Ha+ E) Eliminarea n urin a K-ilui 670. Cortizolul produce: A) Hipoglicemie B) Hipolipemie C) Catabolism proteic cu creterea eliminrii de azot D) Hiperglicemie E) Anabolism proteic cu diminuarea eliminrii de azot 671. Timusul prin secreia sa endocrin: A)Stimuleaz activitatea limfocitelor medulare B) Intervine n creterea organismului lapubertate C) Intervine n imunitate D) Stimuleaz secreia de FSH i LH n copilrie

_________________________________________________________________ 74

E) Mrete activitatea limfocitelor T 672. Celulele insulelor Langerhans: A) Alctuiesc pancreasul endocrin B) Secret glucagon i insulina C) Sunt formate din acini glandulari D) Sunt constituite n proporie de 75% din celule A care secret insulin E) Secret adrenalina 673. Gonadotropinele controleaz activitatea: A) Timusului B) Testiculului C) Ovarului D) Epifizei E) Prostatei 674. Hipofiza: A) Este legat de baza talamusului B) Are o form rotund C)Are o form ovoid D) Cntrete aproximativ 1,5 g E) Cntrete aproximativ 0,5 g 675. Lobul intermediar al hipofizei: A) Reprezint 2% din masa glandei B) Are structur epitelial comun cu lobul posterior C) Are origine epitelial comun cu lobul anterior D) Reprezint 20% din masa glandei E) Nu ader de lobul posterior 676. Care dintre urmtoarele afirmaii sunt corecte: A) n diabetul zaharat exist poliurie B) n diabetul insipid exist un exces de ADH C) n diabetul zaharat exist un deficit de insulin D) n diabetul insipid este lezat hipofiza anterioar E) n diabetul zaharat crete ultrafiltrarea glomerular 677. Hipotalamusul controleaz activitatea adenohipofizei prin intermediul: A) TRH-ului B) Sistemului nervos parasimpatic C) Sistemului port hipofizar D) Tractului piramidal direct E) Hormonilor tropi 678. Tirotropina adenohipofizar stimuleaz: A) Creterea secreiei de tireocalcitonin B) Secreia tiroidei C)Eliberarea TRH-ului hipotalamic D) Producia de calcitonin E) Producia de tiroxin i triiodotironin 679. Creterea nivelului ACTH-ului n snge se constat n cazul: A) Creterii concentraiei glucocorticoizilor liberi n plasm B) Insuficienei corticosuprarenale cronice C) Creterii concentraiei de aldosteron n snge D) Hiperfunciei cortocosuprarenalei E) Diminurii cortizolului liber n snge 680. Efectul adrenalinei pe musculatura neted: A) Relaxeaz muchii vezicii urinare B) Este mai slab dect al noradrenalinei C) Este mai puternic dect al noradrenalinei D) Relaxeaz sfincterele digestive E) Relaxeaz muchii erectori ai firelor de pr 681. Efectul noradrenalinei pe sistemul cardiovascular: A) Vasodilataie pe vasele hepatice B)Scade fora contraciei inimii C) Crete frecvena contraciei inimii

_________________________________________________________________ 75

D) Este mai slab dect al adrenalinei E) Scade tensiunea arterial sistemic 682. Efectele metabolice i sanguine ale cortizolului constau n: A) Scderea catabolismului proteic B)Hipoglicemie C)Hiperglicemie D)Creterea eliminrilor de N E) Scderea numrului eritrocitelor i al plachetelor sanguine 683. n sistemul digestiv i renal, cortizolul: A) Crete secreia de HCl i pepsinogen B) Crete filtrarea glomerular C) Crete permeabilitatea tubilor distali pentru ap D) Crete absorbia lipidelor E) Scade secreia de pepsinogen 684. Ocitocina: A) Contribuie la expolzia fetal B) Contract musculatura striat a uterului C) Contract musculatura neted a uterului D) Are efect puternic pe uterul negravid E) Scade n travaliu 685. Diabetul zaharat: A) Se asociaz cu acumularea corpilor cetonici n organism B) Este produs prin creterea cantitii de insulin la nivel tisular C) Produce cretere n greutate D) Apare n hipoglicemie E) Se manifest prin poliurie i polifagie 686. Printre aciunile hormonilor tiroidieni enumerm: A) mpiedic dezvoltarea normal a gonadelor B) Crete catabolismul tisular al glucozei C) Asigur creterea i dezvoltarea normal D) Inhib secreia lactat E) Cresc depozitele adipoase 687. Insuficiena tiroidian se manifest prin: A) Mixedem B) Dezvoltarea psihic normal C) Piele umed D) Stimularea catabolismului E) Cretinism guogen 688. Au i funcie exocrin A) Gonadele B) Pancreasul C) Epifiza D) Placenta E) Timusul 689. Hormonii glucocorticoizi: A) Nu modific EEG B) Scad metabolismul C) Cresc eliminarea de azot D)Cresc numrul de leucocite, hematii i trombocite E) Cresc permeabilitatea tubilor distali pentru ap 690. Neurohormonii cu caracter eliberator: A) Controleaz secreia de TSH i ACTH B) Sunt TSH i ACTH C) Se produc nhipotalamus D) Ajung n neurohipofiz E) Sunt transportai prin tractul hipotalamohipofizar 691. Principalele aciuni ale hormonilor tiroidieni sunt: A) Scderea absorbiei intestinale de glucoz B) Scderea metabolismului proteic

_________________________________________________________________ 76

C) Scderea rezervelor adipoase D) Creterea n greutate E) Scderea sintezei de colesterol 692. Adenohipofiza secret urmtorii hormoni: A) Melatonin B) Hormonul de cretere C) Tiroxin D) Prolactin E) ADH i o ocitocin 693. Neuronii hipotalamici anteriori secret: A) Prolactin B) ADH C) FSH i LH D) Ocitocin E) Testosteronul 694. Medulosuprarenala secret: A) Glucocorticoizi B) Mineralocorticoizi C) Adrenalin D) Noradrenalin E)Parathormon 695. Corticosuprarenala secret: A) Adrenalin B) Aldosteron C) Cortizol D) Noradrenalin E) Ocitocin 696. Pancreasul secret: A) Adrenalin B) Tiroxin C) Insulin D) Parathormonul E) Glucagonul 697. Hormonii implicai n reglarea glicemiei sunt: A) Hormonii tiroidieni B) Hormonii pancreasului C) Unii hormoni suprarenalieni D) Hormonii neurohipofizari E) Hormonii paratiroidieni 698. Hormonii implicai n metabolismul glucozei sunt: A) Hormonii tiroidieni B)Aldosteronul C) Ocitocina D) Glucagonul E) Hormonii paratiroidieni 699. Hormonii implicai n metabolismul glucozei sunt: A) ADH B) PTH C) Insulina D) Calcitonina E) Adrenalina 700. Hormonii implicai n reglarea calcemiei sunt: A) Somatotropul B)Calcitonina C) Vitamina D D) Vitamina E E) Parathormonul 701. Hormonii implicai n metabolismul calciului sunt: A) Somatotropul

_________________________________________________________________ 77

B) Tireotropul C) Vitamina E D) Vitamina D E) Calecolaminele SISTEMUL DIGESTIV METABOLISM 1 rspuns corect 702. Prin degradarea complet a glucozei n cadrul ciclului Krebs se elibereaz o cantitate de energie din care se pot sintetiza: A) 28 legturi fosfat macroergice B) 58 legturi fosfat macroergice C) 39 legturi fosfat macroergice D) 48 legturi fosfat macroergice E) 38 legturi fosfat macroergice 703. Concentraia glucozei n snge variaz ntre: A) 50 - 80 mg/100 ml snge B) 50 70 mg/100 ml snge C) 70 90 mg/ 100 ml snge D) 90 120 mg/100 ml snge E) 30 70 mg/100 ml snge 704. Centrul termolizei se afl n: A) Nucleul dorsal din bulb B) Trunchiul cerebral C) Talamus D) Hipotalamusul posterior E) Hipotalamusul anterior 705. Termogeneza este rezultatul unor procese ca: A) Radiaia B) Intensificarea transpiraiei C) Evaporarea apei D) Reacii metabolice energogenetice E) Conducia 706. Sursa cea mai important de cldur pentru organism este: A) esutul adipos B) Glandele endocrine C) Ficatul D) Activitatea esutului muscular striat E) Rinichiul 707. Glicogenoliza const n : A) Degradarea glicogenului B) Degradarea glucagonului C) Sinteza glicogenului D) Degradarea galactozei E) Sinteza de glucoz din produi neglucidici 708. Prin oxidarea a celular a glucozei n anaerobioz rezult ca produs final: A)CO2 B) Glicerina C) Acidul ghitamic D) Acidul piruvic E) Acidul carbonic 709. Defecaia i are centrii n : A) Segmentele medulare S1 S2 B) Segmentele medulare S1 S2 i L3 L4 C) Segmentele medulare parasimpatice L1 L2 D) Segmentele medulare S2 S4 E) Segmentele medulare T7 T8 710. Rezervorul glucidic al organismului este: A) Sngele i lichidele interstiiale

_________________________________________________________________ 78

B) Nici una din cele menionate C) Splina D) Ficatul E) Rinichiul 711. Variaiile glicemiei stimuleaz: A) Termoreceptorii B) Talamusul C) Baroreceptorii D) Chemoreceptorii E) Receptorii tactili 712. Centrii nervoi ai glicoreglrii sunt localizai n: A) Cerebel B) Punte C) Bulb D) Hipotalamus E) Talamus 713. Nucleul salivator superior se afl n: A) Cerebel B) Hipotalamus C) Mezencefal D) Bulb E) Punte 714. Ptialina are rolul de a degrada: A) Glucoza B) Aminoacizii C) Oligopeptidele D) Amidonul E) Grsimile emulsionate 715. Impulsurile eferente pentru declanarea secreiei salivare sunt transmise prin nervii cranieni A) S, XI, V B) IX, X, XI C) VII, XII D) VII, IX E) V, XI, XII 716. Reglarea secreiei salivare se face prin mecanisme reflexe Impulsurile aferente declanate de contactul alimentelor cu receptorii gustativi sunt transmise spre centrii secretori salivari prin nervii cranieni: A) V, VII, XI B) IV, V, VII C)V, XII, VI D) VII, IX, X E) IX, XI, XII 717. Impulsurile eferente ajung la muchii masticatori prin: A) Ramura motorie a nervului XII B) Ramura motorie a nervului XI C) Ramura motorie a nervului X D) Ramura motorie a nervului V E) Ramura motorie a nervului VII 718. Factorii inhibitori ai secreiei biliare sunt: A) Grsimile i proteinele B) Nici unul dintre aceti factori C) Simpaticul D) Srurile biliare E) Colecistokinina 719. Mecanismul nervos al reglrii secreiei gastrice este realizat reflex prin nervii: A) Hipogastrici B) Pelvici C) Ruinoi

_________________________________________________________________ 79

D) Hipogloi E) Vagi 720. Nucleul salivator inferior se afl n: A) Punte B) Talamus C) Mezencefal D) Bulb E) Cerebel 721. Centrul gastrosecretor se afl n: A) Cerebel B) Diencefal C) Punte D) Mezencefal E) Bulb 722. Ce procese definesc glicogenogeneza: A) Degradarea anaerob a glucidelor B) Nici unul din rspunsuri nu este corect C) Degradarea aerob a glucidelor D) Sinteza de glicogen din glucoz E) Sinteza de glucoz din produi neglucidici 723. Absorbia Ca2+ n intestinul subire este controlat de: A) Vitamina B B) Vitamina K C) Vitamina A D) Vitamina D E) Vitamina C 724. Care este efectul HCI n stomac: A) Aciune antiseptic B) Inactiveaz chimotripsina C)Produce coagularea laptelui D) Lichefiaz gelatina E) Activeaz ptialina 725. Peretele tubului digestiv este format din 4 tunici aezate n urmtoarea ordine: A) Mucoasa, submucoasa,adventicea, musculara B) Submucoasa, mucoasa, musculara, adventicea C) Mucoasa, musculara, submucoasa, adventicea D) Mucoasa, adventicea, submucoasa, musculara E) Mucoasa, submucoasa, musculara, adventicea 726. Mucoasa tubului digestiv este constituit, dintr-un epiteliu pavimentos stratificat n: A) Cavitatea bucal, esofag B) Stomac, intestin subire C) Faringe, stomac D) Intestin subire i gros E) Intestin gros i stomac 727. Impulsurile eferente ajung la musculatura limbii prin: A) Nervul V B) Nervul X C) Nervul VII D) Nervul XII E) Nervii VII i V 728. Ce roluri au corpii cetonici: A) Energetic B) Absorbia intestinal C) n respiraie D) n aprarea organismului E) Transportul gazelor 729. La nivelul colonului teniile sunt formate din: A) Strat intern de fibre musculare netede

_________________________________________________________________ 80

B) Fibre musculare netede dispuse circular C) Strat extern de fibre musculare striate dispuse longitudinal D) Strat mijlociu cu fibre musculare dispuse oblic E) Strat extern de fibre musculare netede 730. Inervaiasenzitivo-senzorial a limbii este asigurat de nervii cranieni: A) V, VII, VIII, X B) VII, V, VI, X C)III, IV, V D) VII, V, IX, X E) VI, VII, IX, X 731. Inervaia motorie a limbii este asigurat de nervul cranian: A) VII B) XI C) V D )IX E) XII 732. n urmtoarele segmente ale tubului digestiv mucoasa este constituit dintr-un epiteliu simplu cilindric: A) Faringe, cavitatea bucal B) Esofag, stomac C) Stomac, intestin D) Intestinul subire i esofag E) Esofag i intestinul gros 733. Plexul vegetativ Meissner este localizat n: A) Mucoas B) Mucoas i submucoas C) Submucoas D) Muscular E) Adventice 734. Plexul vegetativ Auerbach este localizat n: A) Tunica mucoas B) Mucoas i muscular C) Tunica submucoas D) Muscular E) Adventice 735. Tunica muscular a tubului digestiv conine i fibre musculare striat n: A) Intestinul gros i subire B) Intestinul subire C) Intestinul subire i stomac D) Stomac E) Esofag 736. Care sunt prile mobile ale intestinului subire: A)Duodenul, jejunul B) Numai jejunul C) Jejunul, ileonul D) Ileonul, duodenul E) Numai duodenul 737. Mucoasa colonului conine: A) Celule epiteliale cu microvili B) Celule nervoase preganglionare C) Fibre musculare striate D) Celule secretoare de mucus E) Viloziti intestinale 738. n glanda salivar parotid predomin: A) Celulele mucoase B) Celule secretoare de hormoni C) Celule seroase D)Celulele seroase i mucoase E) Celule secretoare de pepsinogen

_________________________________________________________________ 81

739. n glanda salivar sublingual predomin urmtoarele tipuri de celule: A) Celule seroase B) Celule secretoare de hormoni C) Celule mucoase D) Celule mucoase i seroase E) Celule secretoare de pepsinogen 740. Care parte a pancreasului se afl n potcoava duodenal: A) Capul B) Coada C) Corpul D) Capul i corpul E) Corpul i coada 741. Esofagul face legtura ntre: A) Cavitatea bucal i stomac B) Faringe i intestin C) Cavitatea bucal i faringe D) Faringe i stomac E) Stomac i intestin 742. Care este ordinea segmentelor intestinului subire A) Duoden, ileon, jejun B)Jejun, duoden, ileon C) Ileon, jejun, duoden D) Ileon, duoden, jejun E) Duoden, jejun, ileon 743.Form de potcoav are: A) Esofagul B)Ileonul C) Stomacul D) Duodenul E) Jejunul 744. Care segment al tubului digestiv cuprinde n concavitatea sa capul pancreasului: A) Esofagul B)Jejunul C) Stomacul D) Colonul E) Duodenul 745. Inervaia parasimpatic a ficatului provine din nervul cranian: A) V B) X C)VII D) IX E) VIII 746. Saliva conine urmtoarele enzime: A) Plasmina B) Labferment C) Tripsinogen D) Ptialina E) Pepsinogen 747. Saliva intervine n: A) Protecia antiviral B) Lichefierea gelatinei C) Protecia antibacterian prin ptialin D) Vorbire E) Hidroliza legturilor peptidice 748. Pepsina este activat n stomac de: A) Pepsinogen B) Labferment C) Tripsin D) DHCI

_________________________________________________________________ 82

E) Ca2+ 749. Care este canalul principal al pancreasului: A) Santorini B) Cistic C) Wirsung D) Coledoc E) Accesor 750. Care este canalul accesor al pancreasului: A) Wirsung B) Cistic C) Coledoc D)Oddi E) Santorini 751. Intervaia simpatic a ficatului este asigurat de: A) Plexul cervical B) Plexul mezenteric inferior C)Plexul hipogastric D) Plexul celiac E) Plexul mezenteric superior 752. Inervaia parasimpatic a pancreasului provine din nervul cranian: A) VII B) V C) VIII D) IX E) X 753. Amilaza sucului pancreatic are urmtoareaaciune: A) Hidrolizeaz grsimile neutre B) Hidrolizeaz proteinele fibroase C) Hidrolizeaz peptidele D) Hidrolizeaz amidonul E) Degradeaz oligopeptidele 754. Secretina i pancreozimina sunt secretate de mucoasa: A) Cavitii bucale B) Colonului C) Gastric D) Duodenal E) Jejunal 755. Tripsina este activat n lumenul intestinal de: A) Tripsinogen B) Enterokinaz C) Pepsinogen D) Chimotripsinogen E) Chimotripsin 756. Pepsina are urmtoarele aciuni: A) Hidrolizeaz legturile peptidice B) Lichefiaz gelatina C) Produce coagularea laptelui D) Hidrolizeaz amidonul E) Scindeaz grsimile 757. Labfermentul este o enzim a: A) Sucului gastric B) Bilei C) Salivei D) Sucului intestinal E) Sucului pancreatic 758. Labfermentul: A) Hidrolizeaz amidonul B) Coaguleaz laptele C) Hidrolieaz legturile peptidice

_________________________________________________________________ 83

D) Lichefiaz gelatina E) Scindeaz grsimile 759. Sucul gastric este un lichid: A) Incolor, foarte alcalin B) Foarte opalescent C)Foarte acid, foarte opalescent D) Foarte acid i conine mucus E) Bogat n mucus i foarte alcalin 760. Sucul pancreatic este: A) Incolor, inodor, acid B) Alcalin, fr enzime C) Alcalin i opalescent D) Incolor, inodor, alcalin E) Inodor, acid, bogat n bicarbonat 761. La nivelul membranei apicale a enterocitelor se gsesc: A) Peptidaze B) Glucagon C) Carboxipeptidaze D) Pancreozimina E) Gelatinaze 762. Peptidazele intestinale degradeaz i tripeptidele pn la: A) Oligozaharide B) Monogliceride C) Aminoacizi D) Maltoz E) Oligopeptide 763. Dizaharidazele intestinale desfac dizaharidele n: A) Monozaharide B) Monogliceride C)Maltoz D) Oligopeptide E) Zaharoz 764. n reglarea nervoas a micrilor intestinale particip: A) Plexul cervical B) Enterogastronul C) Plexurile intramurale D) Numai simpaticul E) Numai parasimpaticul 765. Ce cantitate de bil se secret pe zi ? A) 100 150 ml B) 1000 ml C) 200-400 ml D) 500-700 ml E) 700-800 ml 766. Bila: A) Conine colecistokinin B) Nu conine enzime C) Conine enterokinaz D) Conine acizi grai E) Conine lipaz 767. Emulsionarea grsimilor este determinat de: A) Lipaz B) Tripsin C) Acizi grai D) Pepsin E) Bil 768. Srurile biliare au urmtoarele aciuni: A) Cresc tensiunea superficial a grsimilor B) Hidrolizeaz aminoacizii

_________________________________________________________________ 84

C) Activeaz pepsinogenul D) Activeaz lipazele E) Hidrolizeaz amidonul 769.Procesul de sintez de glucoz din materiale neglucidice poart numele de: A) Glicogenoliz B) Lipogenez C) Glicoliz D) Glicogenogenez E) Gluconeogenez 770. Procesul de degradare a glicogenului celular n glucoz poart denumirea de: A)Gluconeogenez B) Dezaminare C) Glicogenoliz D) Lipogenez E) Glicogenogenez 771. Care proces metabolic reprezint cauza cea mai frecventat a obezitii: A) Gluconeogeneza B) Glicoliza C) Glicogenogeneza D) Lipogeneza E) Glicogenoliza 772. Absorbia protidelor la nivelul intestinului se face sub form de: A) Monozaharide B) Acizi grai C) Trigliceride D) Glicerol E) Aminoacizi 773. Absorbia glucidelor la nivelul intestinului se face sub form: A) Pasiv: glucoza B) Pasiv: chilomicroni C) Activ: riboza D) Pasiv: fructoza E) Activ: galactoza 774. Aminoacizii rezultai prin hidroliza proteinelor alimentare ajung pe cale portal n: A) Intestin B)Rinichi C) Ficat D) Pancreas E) Stomac 775. Aminoacizii catabolizai prin decarboxilare sub aciunea florei intestinale genereaz: A) Glicerol B) Vitamina B C) Amine D) Corpi cetonici E) Vitamina K 776. Are rol n distribuirea grsimii de rezerv: A) Testosteronul B) Progesteronul C)Aldosteronul D) FSH E) LH 777. Musculatura vezicii biliare se contract n urma aciunii: A)Gastrinei B) Colecistokininei C)Enterogastronului D) Secretinei E) Tirozinei 778. Colecistokinina este secretat de:

_________________________________________________________________ 85

A) Mucoasa gastric B) Pancreas C) Mucoasa colonului D) Mucoasa duodenal E) Glandele pilorice 779. Canalul Wirsung aparine: A) Glandei parotide B) Veziculei biliare C) Glandelor pilorice D) Pancreasului exocrin E) Pancreasului endocrin 780. Ce tipuri de disfuncii glandulare endocrine produc scderi ale metabolismului bazal: A) Nanismul hipofizar B)Hiperfunciile hipofizei C)Hiperfunciile tiroidiene D) Hipofunciile tioridiene E) Acromegalia 781. Metabolismul energetic: A) Genereaz i utilizeaz energie B) Produce i descompune fosfatide C) nseamn hidroliza glucidelor D) Se manifest numai prin lucru mecanic E) Const n digestia amidonului 782. Meninerea constant a temperaturii corpului este controlat de: A) Talamus B) Hipotalamus C) Mezencefal D) Sistemul limbic E) SAA 783. Enzimele proteolitice ale sucului pancreatic sunt: A) Amilaza B) Dizaharidazele C) Lipaza D) Gelatinaza E) Carboxipeptidazele 784. Se absoarbe n mod pasiv: A) Riboza B) Sodiul C) Glucoza D) Fructoza E) Galactoza 785. n caz de inaniie necesarul de glucoz al organismului este asigurat prin: A) Glicoliz B) Gluconeogenez C) Glicogenoliz D) Lipogenez E) Glicogenogenez 786. Intestinul are o poriune fix i una mobil: A) Duodenul i ileonul fixe, jejunul mobil B) Duodenul i ileonul mobile, jejunul fix C) Duodenul i jejunul fixe, ileonul mobil D) Duodenul fix, jejunul i ileonul mobile E) Duodenul mobil, jejunul i ileonul fixe 787. n stratul muscular al tubului digestiv este: A) Plexul Meissner B) Plexul mezenteric inferior i superior C) Plexul Merkel D) Plexul Auerbach

_________________________________________________________________ 86

E) Plexul solar 788. Unitatea morfofuncional a ficatului este: A) Hepatocitul B) Lobulul hepatic C)Lobul hepatic D) Celulele hepatice E) Segmentul hepatic 789. Canalul hepatic stng i drept se unesc n: A) Canaliculul biliar intralobular B) Canalul coledoc C) Canalul biliar interlobular D) Canalul cistic E) Canalul hepatic comun 790. Dezaminarea oxidativ se petrece: A) Dup absorbie n celulele epiteliale cilindrice ale intestinului subire B) n limf C) Dup absorbie n celulele epiteliale pavimentoase ale intestinului subire D) Dup absorbie n celulele epiteliale cubice ale intestinului subire E) n ficat 791. Cauza cea mai frecvent a obezitii este: A) Transaminarea B) Gliconeogeneza C) Aportul exagerat de glucide D) Decarboxilarea E) Glicogenogeneza 792. Absorbia glicerinei: A) Se face n snge B) Se face activ C) Necesit consum energetic D) Nu se face limf E) Se face sub form de micelii hidrosolubile 793. Hormonii sterolici i acizii biliari pot avea ca precursor: A) Acizii grai eseniali B) Alfa-glicerolfosfatul C) Glicerina D) Gliceridele E) Colesterolul 794. Glandele cardiei i pilorului secret: A) Pepsinogen B) Lipaza C) Mucus D) HCI E) Pepsina 795. Inervaia senzitivo-senzorial a limbii este asigurat de nervii cranieni: A) Hipogloi, trigemeni, trohleari B) Trigemeni, faciali, glosofaringieni, vagi C) Glosofaringieni, vagi, abduceni, accesori D) Faciali, hipogloi, accesori E) Trigemeni, oculomotori, abduceni 796. Plexul nervos faringian este format din ramuri ale: A) Trigemenului i hipogloilor B) Facialului i glosofaringianului C) Vagului i glosofaringianului D) Accesorilor i hipogloilor E) Trigemenului i vagului 797. Faa inferioar a ficatului prezint: A) 2 lobi B) 3 lobi C) 4 lobi

_________________________________________________________________ 87

D) 1 lob E) 5 lobi 798. Inervaia parasimpatic a ficatului provine din: A) Ramuri ale facialului B) Ramuri ale hipogloilor C) Ramuri ale vagului D) Ramuri ale trigemenului E) Ramuri ale glosofaringianului 799. Reglarea secreiei salivare se face: A) Numai prin reflexe condiionate B) Numai prin reflexe necondiionate C) Numai pe cale vegetativ D) Prin reflexe necondiionate, condiionate i pe cale vegetativ E) Prin reflexe osteotendinoase 800. Faza cefalic a secreiei gastrice se realizeaz: A) Prin mecanisme umorale B) Numai prin mecanisme nervoase necondiionate C) Numai prin mecanisme nervoase condiionate D) Exclusiv prin mecanisme nervoase necondiionate i condiionate E) Prin mecanisme nervoase i umorale 801. La nivelul intestinului subire, un rol important n desfurarea proceselor chimice l are: A) Pepsina i labfermentul B) Ptialina i lipaza gastric C) Sucul pancreatic i bila D) Numai sucul gastric E) Sucul gastric i bila 802. Defecaia la copil este un act reflex vegetativ necondiionat pn la: A) 5 - 10 luni B) 7 8 luni C) 10 13 luni D) 14 15 luni E) 10 12 luni SISTEMUL DIGESTIV METABOLISM 2 rspunsuri corecte 803. Faringele realizeaz legtura ntre: A) Fosele nazale i esofag B) Vestibulul bucal i esofag C) Cavitatea bucal i esofag D) Laringe i esofag E) Fosele nazale i laringe 804. Tunica mucoas a tubului digestiv este constituit dintr-un: A) Epiteliu cilindric simplu B) Epiteliu pavimentos stratificat C) Epiteliu cilindric stratificat D) Epiteliu pavimentos simplu E) Epiteliu cubic simplu 805. Comunicrile stomacului au loc n felul urmtor: A) Prin pilor ntre poriunea vertical i orizontal a stomacului B) Prin cardie ntre esofag i poriunea orizontal a stomacului C) Prin cardie ntre esofag i poriunea vertical a stomacului D) Prin pilor ntre poriunea vertical a stomacului i duoden E) Prin pilor ntre poriunea orizontal a stomacului i duoden 806. Pepsinogenul este secretat de glandele gastrice: A) De celulele accesorii din stomac B) Cardiale C) Pilorice

_________________________________________________________________ 88

D) Din fundul stomacului E) Din corpul stomacului 807. Tunica submucoas a tubului digestiv conine: A) esut conjunctiv lax B) Plexul nervos vegetativ Auerbach C) Plexul nervos vegetativ Meissner D) Strat muscular striat subire E) Strat muscular neted dispus longitudinal i discontinuu 808. Organele tubului digestiv cu rol n vorbire i pronunarea cuvintelor sunt: A) Traheea B) Faringele C) Limba D) Dinii E) Laringele 809. Pancreasul exocrin are o structur: A) Asemntoare glandelor salivare B)Acinoas C) Tubuloacinoas simpl D) Tubuloacinoas ramificat E) Asemntoare pancreasului endocrin 810. Organele retroperitoneale sunt: A) Vezica urinar B) Ficatul C) Splina D) Pancreasul E) Rinichii 811. Vena centrolobular: A) Se vars prealabil n ramurile lobare i segmentare ale venei porte B) Colecteaz venele interlobulare C) Colecteaz capilarele sinusoide D) Se vars n venele suprahepatice E) Se vars n vena port 812. HCI gastric este secretat de celulele aflate n: A) Nici un rspuns nu este corect B) Glandele pilorice C) Glandele cardiale D) Glandele fornixului gastric E) Glandele corpului stomacului 813. Vilozitile intestinale se afl la nivelul mucoasei: A) Colonului descendent B) Stomacului C) Jejunului D) Ileonului E) Colonului ascendent 814. Intestinul subire este inervat de: A) Plexul mezentric inferior B) Plexul lombar C) Plexul sacral D) Plexul celiac E)Plexul mezenteric superior 815. Duodenul este: A) Lung de 25-30 cm B) Partea iniial mobil a jejunului C) Partea iniial fix a ileonului D) Partea iniial fix a intestinului subire E) Lung de 20-40 cm 816. Prin hilul hepatic intr sau ies: A) Canalul coledoc B) Artera hepatic, ramur a trunchiului celiac

_________________________________________________________________ 89

C) Artera hepatic, ramur a arterei mezenterice superioare D) Venele hepatice E) Vena port 817. Faa superioar a ficatului prezint: A) Lobul stng B) Lobul anterior C) Lobul posterior D) Lobul central E) Lobul drept 818. Sfincterul anal striat este inervat de ramuri din: A) Nervii ruinoi B) Plexul mezenteric inferior C) Plexul lombar D) Nervii pelvici E)Plexul sacral 819.Glandele sublinguale sunt: A) Cu predominarea ambelor tipuri de celule B) De tip tubulos C) De tip tubulo-acinos D) Cu predominarea celulelor mucoase E) Cu predominarea celulelor seroase 820. Vascularizaia funcional a ficatului este format din: A) Venele suprahepatice B)Artera hepatic C) Arterele lobare, segmente i interlobulare D)Venele lobare, segmentare i interlobulare E) Vena port 821. Sfincterul Oddi se afl la orificiile de deschidere a: A) Canalului coledoc n canalul Santorini B) Canalului coledoc C) Canalului principal pancreatic D) Canalului cistic n vezica biliar E) Canalului hepatic comun n coledoc 822. Canaliculele biliare intralobulare se caracterizeaz prin: A) Au perei proprii B) Sunt situate interlobular C) Sunt situate ntre hepatocite D) Se continu cu cele dou canale hepatice E) N-au perei proprii 823. Canalele biliare interlobulare se caracterizeaz prin: A) Se colecteaz n canalul hepatic drept i stng B) Continu canaliculele biliare intralobulare C) Se colecteaz n canalul hepatic comun D) Se colecteaz n canalul cistic E) Se colecteaz n canalul coledoc 824. Impulsurile aferente declanate n procesul masticaiei sunt transmise la centrii nervoi prin: A) Ramura senzitiv a nervilor V i VII B) Ramura senzitiv a nervului XII C) Ramura motorie a nervului VII D) Ramura senzitiv a nervului IX i X E) Ramura senzitiv a nervului IV 825. Enzimele sucului gastric sunt: A) Labfermentul B) Chimotripsina C) Dizaharidazele D) Pepsina E) Amilaza 826. Glanda parotid este:

_________________________________________________________________ 90

A) Format predominant din celule musculare B) De tip acinos C) De tip tubulo-acinos D) Format din celule mucoase E) Format predominant din celule seroase 827. Structura intestinului gros se caracterizeaz prin: A) Mucoasa este neted neplicaturat B) Prezena vilozitilor intestinale C) Absena vilozitilor intestinale D) Mucoasa dispune de plici longitudinale E) Mucoasa dispune de plici semicirculare 828. Efectele simpaticului asupra stomacului i intestinului sunt: A) Construcia sfincterelor B) Stimularea secreiei C) Relaxarea sfincterelor D) Scderea motilitii E) Creterea motilitii 829. Efectele parasimpaticului asupra glandelor salivare sunt: A) Vasodilataie B) Vasoconstricie C) Secreie de mucin D) Secreie apoas E) Vasoconstricie i secreie salivar vscoas 830. Reglarea masticaiei se realizeaz prin mecanisme reflexe coordonate de centrii nervoi cu sediul n: A) Hipotalamus B) Cerebel C) Bulb D) Metatalamus E) Punte 831. Motricitatea intestinal este stimulat de ctre: A) Gastrin B) Simpatic C) Ingestia de alimente D) Parasimpatic E) Nervii vagi 832. La nivelul colonului are loc absorbie urmtoarelor substane: A) Na+ i Cl B) Alcool C) Ap D)Ion bicarbonic i K+ E) Glucoz 833. Enzimele sucului pancreatic sunt: A) Labfermentul B) Gelatinaza C) Elastaza D) Pepsina E) Tripsina 834. Stimularea secreiei exocrine pancreatice este determinat de : A) Pancreozimin B) Nervul vag C) Enterogastron D) ACTH E) Simpatic 835. Eliminarea bilei se face prin: A) Contracia musculaturii striate din pereii vezicali B) Contracia vezicii biliare C) Contracia sfincterului Oddi D) Relaxarea pereilor vezicali i contracia sfincterului Oddi

_________________________________________________________________ 91

E) Relaxarea sfincterului Oddi 836. Enzimele intestinale sunt: A) Lipaza B) Tripsina C) Elastaza D) Peptidazele E) Carboxipeptidaza 837. Hormonii care particip la reglarea metabolismului glucidic sunt: A) Melatonina B) Prolactina C) Insulina D) Ocitocina E) Cortizolul 838. Colesterolul se absoarbe din intestin uor dac exist: A) Elastaz B) Gastrin C) Suc pancreatic D) Enterogastron E) Bil 839. Acizii grai pot fi sintetizai n mai multe esuturi, dar cele mai importante sunt: A) esutul adipos B)esutul muscular C) Rinichiul D) Ficatul E) Sngele 840. Rezultatul dezaminrii este: A) Ureea B) Creatinina C) Un cetoacid D) Glucoza E) Amoniacul 841. Hormonii care stimuleaz sinteza proteinelor din aminoacizi sunt: A) Insulina B) ACTH C) Cortizolul D) Tiroxina E) Testosteronul 842. Oxidarea celular a glucozei n aerobioz are ca produs final: A) Acidul glutamic B) Acidul lactic C) Apa D) Acidul piruvic E) Bioxidul de carbon 843. Coeficientul respirator este egal cu: A) 1 cnd se oxideaz glucide B) 1 cnd se oxideaz lipide C) 0,8 cnd se oxideaz glucide D) 0,7 cnd se oxideaz lipide E) 2 cnd se oxideaz proteine 844. Valorile metabolismului bazal sunt influenate de factori patologici ca: A) Hipofuncia paratiroidian B) Diabetul insipid C) Hipofuncia tiroidian D) Irigaia insuficient la nivel renal E) Disfunciile medulosuprarenalei 845. Amoniacul: A) Este utilizat de ficat pentru sinteza de aminoacizi eseniali B) Rezult prin dezaminarea aminoacizilor C) Este neutralizat n ficat

_________________________________________________________________ 92

D) Prin combinare cu o protein transportoare duce la formarea ureei E) Se elimin prin urin dup combinarea cu glutamin 846. Decarboxilarea aminoacizilor: A) Necesit prezena anhidrazei carbonice B) Are loc sub aciunea unor enzime produse de flora intestinal C) Este un proces important pentru formarea de creatin D) Duce la generarea de amine E) Are loc la nivelul primei pri a jejunului 847. Transaminarea: A) Are loc numai n esuturile ce conin fibre de colagen i reticulin B) Este procesul prin care se formeaz noi aminoacizi C) Se realizeaz cu ajutorul anhidrazei carbonice D) Transfer o grupare aminic pe uncetoacid E) Particip la formarea aminoacizilor eseniali 848. Intrarea unui cetoacid n ciclul acizilor tricarboxilici: A) Duce la sinteza de amoniac i fosfocreatin B) Este urmat de oxidarea completpn la CO2 i H2O C) Produce o mare cantitate de enrgie D) Are loc mai ales la nivelul tubului digestiv postprandial E) Are o eficien de peste 90% 849. Metabolismul intermediar al glucozei: A) Elibereaz CO2 i H2O i energie B) Se desfoar numai n condiii de anaerobioz C) Necesit prezena anhidrazei carbonice D) Este limitat de cantitatea de hemoglobin E) Duce la formarea de acid piruvic i acid lactic 850. Glicogenoliza: A) Const n degradarea glicogenului celular B) Necesit enzime specifice C) Are loc n timpul hiperglicemiei postprandiale D) Este caracteristic diabetului insipid E) Se realizeaz la nivelul vilozitilor intestinale 851. n structura unei viloziti intestinale gsim: A) esut muscular neted i striat B) Epiteliu cilindric stratificat C) Epiteliu cilindric simplu D) esut conjunctivo-vascular E)esut muscular striat 852. Tunica muscular a stomacului conine A) Fibre musculare striate i netede B) Fibre musculare striate C) Fibre musculare netede D) Plexul nervos Meissner E) Plexul nervos Auerbach 853. n duoden se deschid urmtoarele canale: A) Canalele hepatice drept i stng B) Canalul hepatic comun C)Canalul cistic D) Canalul coledoc E) Canalul pancreatic principal 854. n tunica muscular a tubului digestiv se pot afla: A) Un singur strat de fibre musculare cu dispoziie circular B) Fibre musculare striate C) Fibre musculare netede D) Strat intern de fibre musculare cu dispoziie longitudinal E) Strat extern de fibre musculare du dispoziie circular 855. Sfincterele anale sunt formate din: A) Cel intern din fibre musculare netede multiunitare B)Cel intern din fibre musculare netede

_________________________________________________________________ 93

C) Cel extern din fibre musculare striate D) Cel intern din fibre musculare netede E) Cel intern din fibre musculare striate 856. Enzimele sucului pancreatic sunt: A) Labfermentul B) Colecistokinina C) Amilaza D) Dizaharidaza E) Lipaza 857. Celulele mucoasei duodenale secret hormonii: A) Pepsinogen B) Pancreozimina C) Secretin D) ACTH-ul E) Cortizolul 858. Arterele pancreasului sunt ramuri din: A) Artera gastroduodenal i gastric stng B) Arteramezentric superioar i inferioar C) Artera mezentric superioar D) Artera mezentric inferioar E) Artera splenic i gastroduodenal 859. Lobulul hepatic este format din hepatocite aezate: A) n reea tridimensional B) Sub form de cordoane paralele C) Sub form de lame celulare paralele D) Radial E) Sub form de cordoane concentrice 860. Efectele parasimpaticului asupra stomacului i intestinului sunt: A) Creterea tonusului i scderea motilitii B) Relaxarea sfincterelor C) Contracia sfincterelor D) Creterea tonusului i motilitii E) Scderea tonusului i motilitii 861. Impulsurile eferente motorii ale reglrii deglutiiei ajung la musculatura participant prin nervii cranieni: A) IX, XII B) XI, V, XII C)V, X D)X, XI E) )I, XII 862. Gluconeogeneza const n sinteza de glucoz din: A) Amoniac B) Acizi grai cu lan lung C) Cetoacizi D) Colesterol E) Acid piruvic 863. Reglarea metabolismului lipidic este dependent de: A) Pancreas B) Talamus C) Hipotalamus D) Neurohipofiz E) Paratiroide 864. Factorii care stimuleaz secreia bilei sunt: A) Grsimile B) Simpaticul C) Parasimpaticul D) Labfermentul E) Glucidele 865. Sucul intestinal se caracterizeaz prin:

_________________________________________________________________ 94

A) Cantitate mare de mucus B) Reacie acid C) Reacie neutr D) Coninut ridicat de bicarbonat E)Cantitate mic de mucus 866. n peretele gastric exist dou plexuri vegetative i anume: A) Meissner n muscular B) Meissner n mucoas C) Auerbach n submucoas D) Meissner n submuscoas E) Auerbach n muscular 867. Inervaia vegetativ a stomacului provine din: A) Fibre simpatice i parasimpatice din nervul vag B) Fibre simpatice din nervul vag C)Fibre parasimpatice din nervul X D) Fibre simpatice din plexul celiac E) Fibre parasimpatice din plexul celiac 868. Determinarea metabolismului bazal se face n urmtoarele condiii: A) n somn B) De activitate C) De repaus psihic i fizic D) Postprandial E) La temperatura camerei 869. Tunica submucoas a tubului digestiv este format din: A) esut muscar striat B) Epiteliu simplu C) Epiteliu stratificat D) esut conjunctiv lax i glande E) Vase i nervi vegetativi 870. Tunica muscular a intestinului este constituit din: A)Strat extern de fibre musculare striate dispuse longitudinal B) Strat intern de fibre musculare striate dispuse circular C) Strat extern de fibre musculare netede dispuse longitudinal D) Strat mijlociu de fibre musculare striate dispuse oblic E)Strat intern de fibre musculare netede dispuse circular 871. Inervaia glandei submaxilare este asigurat de : A) Parasimpaticul facial B) Plexul celiac C) Simpaticul facial D) Parasimpaticul glosofaringian E) Simpaticul cervical 872. Lobulul hepatic este constituit din: A) Arter centro-lobular B) Hepatocite i canaliculi biliari C)Hepatocite i esut nervos D) Capilare sinusoide E) Fibre musculare netede 873.Prin sfincterul Oddi are orificiu de deschidere direct: A) Canalul pancreatic Wirsung B) Canalul hepatic comun C) Canalul coledoc D) Canalul cistic E) Vezica biliar 874. Mucoasa crui segment al tubului digestiv prezint viloziti: A) Mucoasa esofagului B) Mucoasa gastric C)Mucoasa jejunului D) Mucoasa ileonului E) Mucoasa colonului

_________________________________________________________________ 95

875. Vilozitatea intestinal conine n structura sa: A) Fibre musculare striate B) Celule epiteliale cu microvili C) Chilifer central limfatic D) Glande de tip intestinal E) Glande de tip piloric 876. Inervaia intestinului subire este asigurat de urmtoarele plexuri nervoase: A) Mezenteric inferior B) Meissner i Auerbach C) Cervical i celiac D) Celiac i mezenteric superior E) Mezenteric superior i inferior 877. Ce tipuri de disfuncii glandulare endocrine produc creterea MB A) Hipofuncia tiroidei B) Hiperfuncia medulosuprarenalei C) Hipofuncia medulosuprarenalei D) Hipofuncia hipofizei E) Hiperfuncia hipofizei 878. n reglarea metabolismului lipidic nu intervin: A)Iinsulina B) Glucagonul C) Mineralcorticoizii D) Parthahormonul E) Hormonii andorgeni 879. Hormonii anabolizani cu rol n metabolismul proteic sunt: A) Hormonii tiroidieni B) ACTH, STH C) Glucocorticoizii i insulina D) STH-ul i insulina E) Hormonii sexuali 880. Pancreasul exocrin secret: A) Amilaz B) Mucus C) Gelatinaz D) Elastaz E )Insulin 881. Secreia pancreatic este reglat de: A) O enzim proteolitic B) Nervul vag C) Gastrin D) Secretin E) Enterogastron 882. La nivelul tubului digestiv se absorb n mod activ: A) CI i Ca2+ B) Na+ i Fierul C)Cl D) Ca++ E)HCO3 883. n care segmente ale tubului digestiv sunt glande submucoase: A) Colon B) Stomac C) Duoden D) Jejun E) Ileon 884. Cele mai importante esuturi care intervin n sinteza acizilor grai: A) Pancreasul B) Ficatul C) esutul adipos D) esutul cartilaginos

_________________________________________________________________ 96

E) esutul muscular 885. Bila este un lichid: A) Amar B) Incolor C) Acru D) Alcalin E) Acid 886. Bila: A) Este secretat periodic B)Conine 89% ap C) Colecistic are culoare verde D) Conine electrolii i pigmeni E) Hepatic are culoarea verde 887. Dizaharidazele sunt: A) Maltaza B) Fructoza C) Lactaza D) Galactoza E) Glucoza 888. n etapa metabolizrii complete: A) Se produce bioxid de carbon i ap B) Constituenii alimentar compleci sunt degradai pn la compui simpli,absorbabili C) Compuii simplii sunt catabolizai n compui intermediari D) Se elibereaz o cantitate mare de energie E) Se elibereaz o parte din energia chimic 889. Importana proteinelor const n faptul c: A) Furnizeaz peste 65% din energia total consumat de organism B) Sunt factori de coagulare C) Se oxideaz n totalitate D) Sunt substane energetice principale E) Intervin n producerea anticorpilor 890. Importana lipidelor const n urmtoarele: A) Apr unele organe de traumele mecanice B) Sunt catalizatorii unor procese biochimice C) Controleaz permeabilitatea membranelor D) Se oxideaz uor i total E) Asigur transportul gazelor respiratorii 891. Esofagul A) Face legtura ntre faringe i stomac B) Are o lungime de 25-30 cm C) Are o lungime de 25-30 mm D) Face legtura ntre laringe i stomac E) Face legtura ntre cavitatea bucal i stomac 892. Bila conine: A) Enzime B) Lipaze C)Lecitin D) Colesterol E) Hemoglobin 893. Labfermentul: A) Transform paracazeina n cazeinogen B) Produce coagularea laptelui C) Scindeaz hidrolitic grsimile emulsionate D) Este prezent mai ales la adult E) Transform cazeinogenul n paracazein 894. Corpii cetonici: A) Se sintetizeaz sub aciunea stimulant a TSH-ului B) Sunt degradai n ficat

_________________________________________________________________ 97

C) Se sintetizeaz sub aciunea stimulant a STH-ului D) Au aciune nociv asupra nervilor periferici E) Se sintetizeaz n deficit de insulin 895. Acizii grai liberi sanguini sunt folosii de ficat la: A) Producerea acizilor biliari B) Producerea monogliceridelor C) Producerea trigliceridelor D) Producerea fosfolipidelor E) Producerea aminoacizilor 896. Enzimele sucului gastric sunt: A) Tripsina B) Chimotripsina C) Labfermentul D) Pepsina E) Elastaza 897. Enzimele sucului pancreatic care degradeaz proteinele sunt: A) Lipaza B) Pepsina C) Tripsina D) Elastina E) Ptialina 898. Intestinul gros are urmtoarele funcii: A) De filtrare B) De secreie C) De absorbie D) Endocrin E) Hematopoietic 899. Lipaza pancreatic: A) Degradeaz proteinele n aminoacizi B) Degradeaz amidonul n maltoz C) Degradeaz lipidele n aminoacizi D) Degradeaz lipidele n acizi grai E) Degradeaz lipidele n glicerol 900. Carboxipeptidazele: A) Degradeaz lipidele n acizi grai B) Se gsesc n sucul gastric C) Degradeaz oligopeptidele D) Se gsesc n sucul pancreatic E) Degradeaz lipidele n glicerol 901. Funcia motorie a stomacului: A) Este controlat de sistemul nervos somatic B) Este controlat de sistemul nervos somatic i umoral C) Este controlat de sistemul nervos vegetativ D) Se afl numai sub control umoral E) Este controlat umoral i vegetativ 902. Calea aferent a arcului reflex salivar este format din: A) Fibrele motoare ale facialului B) Fibrele motoare ale vagului C) Fibrele senzitive ale facialului D) Fibrele senzitive ale vagului E) Fibrele senzitive ale trigemenului 903. Calea eferent arcului reflex salivar este format din: A) Fibrele senzitive ale facialului B) Fibrele motoare ale facialului C) Fibrele motoare ale vagului D) Fibrele senzitive ale glosofaringianului E) Fibrele motoare ale glosofaringianului

_________________________________________________________________ 98

SISTEMUL RESPIRATOR 1rspuns corect 904. Reglarea micrilor respiratorii: A) Nu afecteaz volumul rezidual B) Se realizeaz exclusiv pe cale nervoas C) Modific numai frecvena respiraiilor D) Modific numai amplitudinea respiraiilor E) Nu afecteaz circulaia 905. Ce efecte asupra respiraiei se obin printr-o seciune la nivelul punii: A) Respiraii ample B) Denervarea diafragmului C) Respiraii rapide D) Nici un efect E) Respiraie apneustic 906. Bronhiolele respiratorii se formeaz din: A) Bronhiile lobare B) Sacii alevolari C) Bronhiolele terminale D) Bronhiile segmentare E) Canalele alveolare 907. n structura pleurei se afl: A) Epiteliu pavimentos simplu B) Tunic muscular C) Epiteliu pavimentos stratificat necheratinizat D) Epiteliu cubic simplu E) Epiteliu cubic stratificat 908. Scizurile plmnului delimiteaz: A) Lobulii pulmonari B) Cile respiratorii extrapulmonare de cele intrapulmonare C) Segmentele pulmonare D) Lobii pulmonari E) Parenchimul pulmonar de arborele bronic 909. Oprirea respiraiei n mod voluntar se numete: A) Bradipnee B) Pneumogram C) Polipnee D) Respiraie apneustic E) Apnee 910. Centrii nervoi cu activitate automat n reglarea ventilaiei sunt: A) Hipotalamici B) Centrii bulbo-pontini C) Sistemul limbic D) Cortexul cerebral E) n mezencefal 911. Volumul expirator de rezerv este cuprins ntre urmtoarele valori: A) 500 700 ml aer B) Peste 1500 ml aer C) 750 ml aer D) 1000 -01500 ml aer E) Sub 1000 ml aer 912. n timpul inspirului presiunea intrapulmonar scade fa de cea atmosferic cu : A) 5 6 mm Hg B) Sb 1 mm Hg C) Peste 6 mm Hg D) 6 10 mm Hg E) 2 3 mm Hg 913. n reglarea activitii centrilor respiratori, cel mai important factor este: A) Oxigenul

_________________________________________________________________ 99

B) H+ C) CO2 D) Azotul E) H2CO3 914. Care din cile respiratorii conin un strat muscular mai dezvoltat: A) Bronhia lobar B) Bronhiile principale C) Trahea D) Bronhia interlobular E) Bronhiolele terminale 915. Frecvena respiratorie la sexul masculin n stare de repaus este: A) 10 min B) 20 min C) Sub 12/ min D) Sub 14/ min E) 16/min 916. Frecvena respiratorie n repaus la sexul feminin este de: A) 14 16 /min B) Este identic cu frecvena respiratorie la sexul masculin C) 16/min D) 18/min E) Peste 20/min 917.Volumul curent respirator are urmtoarea valoare: A) 250-350 ml ser B) 1500 ml aer C) 1000 ml aer D) 1000 1500 ml aer E) 500 ml aer 918. Care este valoarea volumului inspirator de rezerv: A) 250 500 ml aer B) 1000 2000 ml aer C) 2500 ml aer D) 500 ml aer E) 1500 ml aer 919. Care uniti morfologice din plmn au form piramidal: A) Lobul pulmonar B) Sacii pulmonari C) Lobului pulmonar D) Segmentul pulmonar E) Acinul pulmonar 920. ntr-un lobul pulmonar nu gsim: A) esut muscular B) esut elastic C) esut cartilaginos D) Vase sanguine E) esut epitelial 921.Sacii alveolari sunt dilataii ai: A) Bronhiolelor terminale B)Alveolelor C)Bronhiilor terminale D)Bronhiolelor respiratorii E) Canalelor alveolare 922. Care este unitatea morfofuncional a lobulului pulmonar: A) Lobul pulmonar B) Alveola C) Pleura D) Acinul pulmonar E) Segmentul pulmonar 923.Care din cile respiratorii nu conin structura lor inele cartilaginoase:

_________________________________________________________________100

A) Bronhia lobar B)Bronhia segmentar C)Traheea D) Bronhia interlobular E) Bronhiola respiratorie 924. Canalele alveolare se formeaz din: A) Bronhiile lobare B)Bronhiile extrapulmonare C) Bronhiile terminale D)Bronhiolele respiratorii E) Sacii alveolari 925. Care uniti morfologice pulmonare sunt delimitate imperfect de septuri conjunctive: A) Lobul pulmonar B) Lobul i lobulul pulmonar C) Lobulul pulmonar D) Acinul pulmonar E) Segmentele pulmonare 926. Care este ordinea descrescnd a unitilor morfologice i funcionale din plmn: A) Lob, lobul, segment, acin pulmonar B) Acin pulmonar, lob, lobul, segment pulmonar C) Segment, lob, lobul, acin pulmonar D) Segment, lobul, lob, acin pulmonar E) Lob, segment, lobul, acin pulmonar 927. Formaiunile nervoase superioare pot aciona asupra muchilor respiratori prin intermediul neuronilor medulari aflai n: A) Coarnele Anterioare i laterale B) Coarnele laterale C) Coarnele posterioare i laterale D) Coarnele anterioare E) Coarnele posterioare 928. Volumul expirator de rezerv reprezint cantitatea de aer eliminat din plmn printr-o: A)Expiraie normal B) Nici unul din procesele enumerate C) Inspiraie forat D) Expiraie forat dup una obinuit E) Deschidere a toracelui 929. Volumul curent respirator reprezint cantitatea de aer introdus n plmn printro: A) Inspiraie forat B) Respiraie accelerat C) Expiraie forat D) Inspiraie normal E) Inspiraie, expiraie forat 930. n alctuirea pleurei gsim: A) Un epiteliu simplu pavimentos pe o membran bazal B) Un epiteliu simplu prismatic C) Un epiteliu pavimentos stratificat D) Un epiteliu simplu cubic E) Dou epitelii simple cubice 931. Pereii cutiei toracice sunt cptuii: A) De foia parietal a pleurei B) Parial de foia visceral a pleurei C) De foia visceral a pleurei D) De ambele foie ale pleurei E) De un nveli fibros 932. n reglarea umoral a respiraiei, factorul cel mai important este:

_________________________________________________________________101

A) Oxigenul B) Eritropoietina C) Terminaiile vagale toraco-pulmonare D) CO2 E) Hemoglobina 933. Influenarea voluntar a ritmului respirator este controlat de: A) Hipotalamus B) Talamus C) Sistemul limbic D) Centrii bulbopontini E) Scoara cerebral 934. Apneea poate fi cauzat de: A) Hipotensiune arterial B) Temperatura crescut a mediului nconjurtor C) Hipertensiune arterial D) Un du rece E) Temperatura crescut a mediului intern 935. n structura membranei alveolo-capilare gsim: A) Dou epitelii i o membran bazal B) Un epiteliu cu dou straturi C) Trei membrane bazale D) Dou epitelii i dou membrane bazale E) Dou epitelii stratificate 936. Respiraia se oprete dac secionm: A) Nevraxul ntre bulb i mduv B) Trunchiul cerebral ntre punte i mezencefal C) Trunchiul cerebral ntre bulb i punte D) Mduva sub segmentul C5 E) Nervul vag 937. Respiraia se modific dar nu se oprete dac se face seciune: A) ntre bulb i mduv B) A nervului IX C) A mezencefalului ntre bulb i punte D) Prin mduv sub C5 E)A nervilor vagi i a punii 938. Plmnii sunt acoperii de: A) Foia parietal a pleurei B) Nici una din foiele pleurei C) Foia visceral a pleurei D) Ambele foie ale pleurei E) O teac fibroas 939. Sngele din plmni ajunge direct n cord prin: A) Venele pulmonare B) Vena cav inferioar C) Artera pulmonar D) Venele bronice E) Vena cav superioar 940. Factorii care favorizeaz schimburile gazoase n plmni sunt: A) Stratul de snge foarte subire B) Automatismul reglrii ventilaiei pulmonare C) Timpul scurt de circulaie a sngelui n capilare D) Lipsa membranei alveolo-capilare 941. Bioxidul de carbon n plasm se hidrateaz sub influena: A)Anionului bicarbonic B) Acidului carboni C) Ionului de Na D) Ionului de K E) Anhidrazei carbonice 942. Faringele

_________________________________________________________________102

943.

944.

945.

946.

A) Face legtura numai ntre cavitatea bucal i esofag B) Face legtura numai ntre cavitatea nazal i laringe C) Conine o singur pereche de amigdale D) Are att funcie digestiv ct i respiratorie E) Are o structur tubular fibro-musculo-cartilaginoas Laringele: A) Are n structura sa 10 cartilaje B) Are rol n digestie C) Nu particip n respiraie D) Este principalul organ al fonaiei E) Face legtura dintre cavitatea nazal i faringe Traheea A) Face legtura dintre faringe i esofag B)Se afl posterior fa de esofag C) Este alctuit din 10 inele de cartilaj hialin D) Face legtura dintre laringe i bronhiile primare E) Nu conine epiteliu pseudostratificat Plmnul stng are: A) 3 lobi B) 2 lobi C) 4 lobi D) Inele cartilaginoase E) O singur vascularizaie Lobii pulmonari sunt submprii n: A) Acini pulmonari B) Alveole pulmonare C)Lobuli pulmonari D) Bronhiole respiratorii E) Segmente pulmonare

SISTEMUL RESPIRATOR 2 rspunsuri corecte 947. Segmentele plmnului sunt: A) Alctuite din lobi pulmonari B) Delimitate prin scizuri C) Delimitate imperfect de septuri conjunctive D) Delimitate perfect ntre ele E) Alctuite din lobuli pulmonari 948. Vascularizaia funcional a plmnului este asigurat de: A) Vena cav superioar B) Arterele bronice C) Venele bronice D) Artera pulmonar E) Venele pulmonare 949. n inspiraia forat: A) Se mrete curbura diafragmului B) Acioneaz muchii inspiratori accesori C) Are loc coborrea coastelor D) Se contract muchii intercostali interni E) Are loc ridicarea suplimentar a coastelor 950. Vascularizaia nutritiv a plmnului este asigurat de: A) Circulaia mic B) Circulaia pulmonar C) Circulaia sistemic D) Vasele pulmonare E) Vasele bronice

_________________________________________________________________103

951. Bronhiile mari au peretele format din: A) Epiteliu pseudostratificat B) Cartilaj elastic C) Cartilaj hialin D) Cartilaj fibros E) Epiteliu unistratificat cubic simplu 952. Bronhiolele respiratorii au pereii: A) Lipsii de straturi musculare B)Formai din inele cartilaginoase C) Formai din strat muscular dezvoltat D) Formai din straturi musculare striate E) Lipsii de inele cartilaginoase 953. Peretele alveolelor este format din: A) Saci elveolari B) Epiteliu unistratificat C) Epiteliu pluristratificat D) Membran bazal E) Celule de susinere 954. Inele cartilaginoase se afl n peretele: A) Arborelui bronic intralobular B) Bronhiilor extrapulmonare C) Traheei D) Bronhiolelor terminale E) Bronhiolelor respiratorii 955.Care este procentul de bioxid de carbon transportat sub form de bicarbonai la nivel eritrocitar i plasmatic: A) 10 % n eritrocite B) 15 % n plasm C) 70 % n eritrocite D) 25 % n eritrocite E) 70 % n plasm 956. Disocierea oxihemoglobinei depinde de urmtorii factori: A) Sex B) Suprafaa corporal C) pH D) Temperatur E) Condiiile atmosferice 957. Schimbul de gaze la nivel tisular se produce prin: A) Contra gradientului de presiune B) Transport activ C) Difuziune D) Intermediul lichidului interstiial E) Pinocitoz 958. Disocierea oxihemoglobinei: A) Este mpiedicat la presiuni pariale ale CO2 peste 45 mm Hg B) Necesit prezena anhidrazei carbonice C) Depinde de presiunea parial a CO2 D) Se face mai greu odat cu creterea temperaturii E) Este favorizat de scderea pH-ului 959. Schimburile gazoase pulmonare se datoreaz: A) Stratului de snge subire B)Gradientului de presiune redus al oxigenului C) Suprafeei de contact extrem de mare D) Timpului scurt n care sngele traverseaz capilarele pulmonare E) Elasticitii arterei pulmonare 960. Transportul sanguin al oxigenului se face astfel: A) 1 % dizolvat n plasm B) 10 % dizolvat n snge C) 50 % dizolvat n snge i 50% sub form de oxihemoglobin

_________________________________________________________________104

D) Sub forma unei combinaii stabile cu hemoglobina E) Sub form de oxihemoglobin 97,5 % 961. Pleura este alctuit din: A) Foi parietal B) Membran de esut elastic C) Epiteliu unistratificat cubic simplu D) Epiteliu stratificat pavimentos E) Foi visceral 962. Transportul bioxidului de carbon sanguin se face: A) 8 % dizolvat n plasm B) 1 % dizolvat n plasm C) Sub forma unor combinaii chimice stabile D) Sub form de methemoglobin E) Sub form de carbohemoglobin 963. Capacitatea vital se compune din urmtoarele volume pulmonare: A) Capacitatea pulmonar total B) Volumul curent C) Volumul rezidual D) Volumul inspirator i expirator de rezerv E) Volumul curent i volumul rezidual 964. Combinarea O2 cu Hb se face: A) ntr-o proporie de 97,5% cu ajutorul Fe3+ cu care se formeaz compuii stabili B) Cu ajutorul celor 4 grupri hem ce conin cte 2 atomi de fier C) Foarte rapid D) Cu ajutorul anhidrazei carbonice E) Cu atomii de fier ai gruprilor hem 965. Lobulul pulmonar se caracterizeaz prin urmtoarele: A) Este format din segmente pulmonare B) Este constituit din ramificaii ale bronhiilor C) Este constituit din ramificaii ale bronhiolelor D) Este constituit din inele cartilaginoase E) Este format din acini pulmonari 966. Acinul pulmonar este constituit din: A) Segmente pulmonare B) Bronhiol terminal C) Bronhiol respiratorie D) Lobuli pulmonari E) Canale alveolare i alveole pulmonare 967. Vascularizaia funcional a plmnului este asigurat de: A) Vena cav superioar B) Aort C) Artera pulmonar D) Circulaia mic E) Circulaia mare 968. Din grupa muchilor inspiratori fac parte: A) Muchii oblici interni i externi B) Diafragmul C) Muchiul sternocleidomastoidian D) Muchii intercostali externi E) Muchii drepi abdominali 969. Creterea cu 0,2% a concentraiei de bioxid de carbon, din aerul alveolar, produce: A) Respiraii apneustice B)Apnee C)Scderea amplitudinii respiraiilor D) Creterea amplitudinii respiraiilor E) Dublarea frecvenei respiratorii 970. Artera pulmonar se caracterizeaz prin: A) Conine snge amestecat arterial i venos

_________________________________________________________________105

B) Pleac din ventriculul drept C) Pleac din ventriculul stng D) Conine snge arterial E) Are pereii mai subiri dect ai aortei 971. Venele pulmonare se caracterizeaz prin: A) Conin snge ncrcat cu CO2 B) Se deschid n atriul drept C) Se deschid n atriul stng D) Se deschid n ventriculul stng E) Conin snge oxigenat 972. Precizai acele dou componente a cror sum de valoarea capacitii pulmonare totale: A) Capacitate vital B) Volum expirator de rezerv C) Volum inspirator de rezerv D) Volum rezidual E) Volum curent 973. Presiunea parial de 40 mmHg este caracteristica: A) CO2 tisular B) Oxigenului din sngele venos capilar C) CO2 din sngele venos D) CO2 din aerul alveolar E) Oxigenului din aerul alveolar 974. Schimbarea concentraiei de oxigen dizolvat fizic n plasm este recepionat de: A) Toi osmoreceptorii B) Osmoreceptorii din sinusul carotidian C) Chemoreceptorii din sinusul carotidian D) Osmoreceptorii din crosa aortic E) Chemoreceptorii din crosa aortic 975. Transportul sanguin al O2 sub form de oxihemoglobin: A) Este combinaie stabil B) Se face n proporie de 97,5% C) Se face n urma combinrii unei molecule de oxigen cu un atom de fier D) Se face n urma combinrii unui atom de oxigen cu un atom de fier E) Este mai important funcional n circulaia venoas 976. Presiunea parial a gazelor respiratorii n aerul alveolar este: A) PO2 = P CO2 B) PO2 = 60 mmHg C) P CO2 = 40 mmHg D)PO2 = 100 mmHg E) P CO2 = 60 mmHg 977. n sngele venos capilar: A) Presiunea parial a bioxidului de carbon este de 47mmHg B) Presiunea parial a oxigenului este de 97,5 mmHg C) Presiunea parial a oxigenului este de 47 mmHg D) Presiunea parial a oxigenului este de 40 mmHg E) Presiunea parial a bioxidului de carbon este de 40 mmHg 978. Inervaia plmnilor: A) Este asigurat de sistemul nervos somatic B) Este asigurat de plexul pulmonar anterior situat napoia bronhiei principale C) Este vegetativ simpatic i parasimpatic D) Este vegetativ simpatic i asigurat prin nervul vag E) Este vegetativ asigurat prin cele dou plexuri pulmonare: anterior i posterior 979. n etapa pulmonar: A) O2 trece din snge n aerul alveolar B) CO2 trece din aerul alveolar n snge C) CO2 trece din snge n aerul alveolar D) O2 trece din aerul alveolar n snge E)O2 i CO2 trec din snge n esuturi

_________________________________________________________________106

980. Structurile nervoase care asigur reglarea automat a respiraiei se afl n formaiunea reticulat a: A) Mezencefalului B) Epitalamusului C) Bulbului D) Metatalamusului E) Punii 981. Chemoreceptorii sanguini controleaz respiraia prin intermediul urmtoarelor nervi cranieni: A) Facial B) Trohlear C) Gloosofaringian D) Vag E) Accesor

SNGELE 1 rspuns corect 982. n etapa a treia a coagulrii sngelui are loc: A) Transformarea fibrinei solubile n fibrinogen insolubil B)Transformarea fibrinogenului insolubil n fibrin solubil C)Formarea tromboplastinei D)Transformarea tromboplastinei n fibrin E) Formarea reelei de fibrin a cheagului 983. Producerea hematiilor este stimulat de ctre hormonul: A) Renina B) Calcitonina C)Angiotensina D)Eritropoietina E) Triiodotironina 984. Eritrocitele sunt celule: A) Cu nucleu mic situat central B) Au forma unui disc biconvex C) Cu nucleu mic situat periferic D) Ce conin granulaii mari E) Fr nucleu 985. Numrul normal al eritrocitelor circulante este de: A) 4,5milioane/mm ptrat la femei B) Nici una dintre valorile menionate C) 4,5 milioane/mm cub la brbai D) 5 milioane/mm ptrat la brbai E) 4,5 milioane/mm cub la femei 986. Volumul sanguin al unui adult de aproximativ 70 kg reprezint: A) 10% din greutatea corporal B) 20% din greutatea corporal sau 4,5 l C) 6,4 l D) 8% din greutatea corporal sau 5,6 l E) 4,2 l sau 15% din greutatea corporal 987. Persoanele care au grupa sanguin O pot primi snge de la grupele: A) A i B B) Numai de la grupa AB C) B i AB D) O E) De la toate grupele 988. Persoanele cu grupa sanguin AB pot dona snge la grupele: A) O B) La nici una din grupele menionate

_________________________________________________________________107

C) A, O D) B, O E) La toate grupele 989. Grupele sanguine se datoreaz: A) Prezentei n plasm a unor anticorpi A, B B) Nici uneia din cele menionate C) Prezenei pe hematii a unor anticorpi alfa, beta D) Prezenei pe hematii a aglutininelor E) Prezenei n plasm a aglutinogenelor 990. Limfocitele prezint urmtoarele caracteristici: A) Unele se transform n celule productoare de anticorpi B) Durata maxim de via este de 24 ore C)Sunt cele mai mari leucocite D) Numrul lor scade n infecii cronice E) Nu au rol n procesele imunitare 991. Bazofilele prezint urmtoarele caracteristici: A) Au un numr mare de granulaii mici B) Nici una din aceste caracteristici nu este adevrat C) Sunt asemntoare cu monocitele D) Se coloreaz intens cu eozina E) Au granulaii mari i conin substane vasodilatatoare 992. Numrul eozinofilelor crete n: A) Infecii acute B) Anemic C) Infecii cronice D) Boli parazitare E) Boli metabolice 993. Persoanele cu grupa sanguin 0 pot dona snge la grupele: A) Numai la A B) Numai la 0 C) Numai la B D) Numai la AB E) A, B, AB, 0 994. Persoanele cu grupa sanguin A pot dona snge la grupele: A) A i B B) B, AB, 0 C) A, B, AB D) A, AB E) A, AB, 0 995. Persoanele cu grupa sanguin B pot dona snge la grupele: A) A i B B) B i 0 C) B i AB D) A i AB E) 0 996. Persoanele cu grupa sanguin A pot primi snge de la grupele: A) Numai de la grupa 0 B) AB C) 0 i A D) 0 i B E) A i B 997. Plasmina ca enzim joac rol n: A) Coagularea laptelui B) Secreia bilei C) Formarea cheagului sanguin D) Fibrinoliz E) Hematopoiez 998. Care din elementele figurate ale sngelui conin heparin?: A) Hematia

_________________________________________________________________108

B) Bazofilul C) Trombocitul D)Neutrofilul E) Eozinofilul 999. Care din elementele figurate ale sngelui se transform n macrofage?: A) Neurofilul B) Monocitul C) Eozinofilul D) Bazofilul E) Limfocitul 1000. Formarea globulelor roii are loc la adult n: A) Splin B)Timus C) Ganglion limfatic D) Ficat E) Mduva hematopoietic osoas 1001. Care din leucocite pot avea o durat de via mai lung?: A) Neutrofilul B) Monocitul C) Eozinofilul D) Bazofilul E) Limfocitul 1002. La formarea reelei de fibrin din cheagul sanguin particip: A) Numai Ca2+ B) Fibrinogenul plasmatic i vitamina K C) Numai troboplastina D) Trombina activ i Ca2+ E) Trombina activ i fibrinogenul plasmatic 1003. La procesul de fibrinoliz a cheagului sanguin, particip: A) Fibrinogenul plasmatic B) Tromboplastina C) Plasmina D) Vitamina K E) Ca2+ 1004. Trombocitele provin din: A) Macrofage B) Megacariocite C) Hematii D) Leucocite E) Monocite 1005. Trombocitele se formeaz n: A) Splin B) Mduva galben C) Timus D) Ganglion limfatic E) Mduva hematogen 1006. Numrul trombocitelor n snge este de: A) 100 000/mm3 B) 500 000/mm3 C) 200 000/ mm3 D) 300 000/ mm3 E) 400 000/ mm3 1007. Persoanele cu grupa sanguin B pot primi snge de la grupele: A) 0 i AB B) Numai de la grupa 0 C) B i A D) B i 0 E) B, 0, AB 1008. Persoanele cu grupa sanguin AB pot primi snge de la grupele:

_________________________________________________________________109

A) Numai de la A i B B) Numai de la 0 C) Numai de la B i 0 D) A, B, AB, 0 E) Numai de la AB 1009. Aglutinogenele se afl: A) Pe suprafaa leucocitelor B) n plasma sanguin C) Pe suprafaa limfocitelor D) Pe suprafaa monocitelor E) Pe suprafaa hematiilor 1010. Aglutininele se afl: A) Pe suprafaa hematiilor B) Pe suprafaa limfocitelor C) Pe suprafaa leucocitelor D) Pe suprafaa monocitelor E) n plasma sanguin 1011. n hemostaza definitiv ordinea de formare a componentelor cheagului sanguin este de: A) Tromboplastin, fibrin, trombin activ B) Fibrin, trombin activ, tromboplastin C) Trombin activ, tromboplastin, fibrin D) Tromboplastin, trombin activ, fibrin E) Trombin activ, fibrin, tromboplastin 1012. Producerea de anticorpi este asigurat de: A) Megacariocite B) Trombocite C) Hematii D) Monocite E) Limfocite 1013. Dac peste oxalat de sodiu se recolteaz snge: A) Sngele nu coaguleaz B) Sngele coaguleaz C) Plasma se separ de fibrin D) Se obine un lichid clar E) Se depune fibrin 1014. Creterea stabil a numrului de eritrocite se numete: A) Anemie B) Hemostaz C) Leucopenie D) Poliglobulie E) Leucocitoz 1015. Formarea hematiilor n mduva hematogen este controlat de: A) Tromboplastin B)Plasmin C) Histamin D) Heparin E) Nici una din substanele menionate 1016. Trombocitele sunt distruse n special n: A) Mduva roie hematogen B) Ganglion limfatic C) Mduva galben D) Splin E) Timus 1017. Contractul generaiilor anterioare cu un anumit antigen, determin: A) Imunitate dobndit B) Nu determin imunitate C)Imunitate activ D) Imunitate pasiv

_________________________________________________________________110

E) Imunitate natural 1018. Prin administrarea unor anticorpi specifici se asigur: A) Imunitate natural B) Nici una din cele menionate C) Imunitate pasiv D) Imunitate activ E) Imunitate motenit 1019. La o persoan care a contactat o boal infecioas imunitatea va fi: A) Natural B) Nu se instaleaz imunitate C) Dobndit D) Motenit E) Pasiv 1020. Vaccinarea unui copil cu germeni mori asigur o imunitate: A) Natural B) Nu induce imunitate C) Motenit D) Activ E) Pasiv 1021. Plasma sanguin este constituit din: A) 50% ap, 50% reziduu uscat B) 95% ap, 5% reziduu uscat C) 70% ap, 30% reziduu uscat D) 80% ap, 20% reziduu uscat E) 90% ap, 10% reziduu uscat 1022. Din 10% reziduu uscat plasma sanguin conine: A) 5% substane organice, 5% substane anorganice B) 3% substane organice, 7% substane anorganice C) 1% substane organice, 9% substane anorganice D) 9% substane organice, 1% substane anorganice E) 7% substane organice, 3% substane anorganice 1023. Sngele este alctuit din: A) 10% elemente figurate + 90% plasm B) 50% elemente figurate + 50% plasm C)30% elemente figurate + 70% plasm D) 45-50% elemente figurate + 50-55% plasm E) 40-45% elemente figurate + 55-60% plasm 1024. Din megacariocite se formeaz: A) Neutrofile B)Trombocite C) Bazofile D) Limfocite E) Monocite 1025. Care din elementele figurate ale sngelui conin histamin: A) Neurofilele B) Hematiile C) Eozinofilele D) Bazofilele E) Monocitele 1026. Diametrul unei hematii normale variaz ntre: A) 4,5-5 microni B) 6-8 microni C) 5-7 microni D) 7,2-7,5 microni E) 5,5-7,5 microni 1027. Eritrocitul normal are forma: A) Stelat B) De fus C) De disc biconvex

_________________________________________________________________111

D) De disc biconcav E) Globuloas 1028. Oxihemoglobina este forma de transport a: A) CO2 B) Fe2+ C) O2 D) CO3H E) Fe3+ 1029. Durata medie de via a hematiilor este de: A) O zi B) 1 an C) O sptmn D) O lun E) 4 luni 1030. Contactele directe dintre aglutinogene i aglutininele de acelai tip induc la nivelul hematiilor: A) Fagocitoz B) Poliglobulie C) Pinocitoz D) Liza E) Coagulare 1031. Trombocitele sunt: A) Elemente figurate polinucleare B) Elemente figurate lipsite de nucleu C) Leucocite polinucleare D) Elemente figurate mononucleare E)Leucocite mononucleare 1032. Carboxihemoglobina este un compus al Hb cu: A) Oxigenul B) Bioxidul de carbon C) Monoxidul de carbon D) Globina E) Mioglobina 1033. Bazofilele A) Sunt celule prismatice B)Granulele din citoplasm se coloreaz n rou cu colorani bazici C) Nu conin substane vasodilatatoare D) Sunt celule sferice cu nuclei lobai E) Numrul lor crete n bolile parazitare 1034. Eozinofilele A) Sunt celule cu nuclei bilobai i conin granule se coloreaz n rou cu colorani bazici B) Numrul lor scade n bolile parazitare C) Sunt celule sferice cu nuclei bilobai D) Au n citoplasm granule care coloreaz n roz cu colorani neutri E) Nu prezint nucleu i nici granule n citoplasm 1035. Neutrofilele: A) Sunt cele mai mici elemente figurate B) Conin enzime i substane vasodilatatoare C) Diger microorganismele prin fagocitoz D) Conin granule care se coloreaz n albastru cu colorani bazici E) Reprezint 25% din totalul leucocitelor 1036. Limfocitele A) Sunt celule cu nuclei bilobai B) Conin granulaii mari de culoare roz C) Sunt celule care produc anticorpi D) Sunt celule care nu au rol n imunitate E) Sunt celule anucleate 1037. Monocitele

_________________________________________________________________112

A) Sunt celule fusiforme fr nucleu B) Se transform n cadrul esuturilor n macrofage C) Conin granulaii mici de culoare roie D)Au un nucleu mic periferic E) Reprezint 0,5% din totalul leucocitelor 1038. Trombocitele A) Sunt cele mai mari elemente figurate B) Prezint un nucleu mare C) Se formeaz n mduva hematogen din megacariocite D) Se formeaz n special n splin E) Au o durat de via de 120 zile 1039. Limfocitele se formeaz n: A) esutul mieloid din ganglionii limfatici B) esutul mieloid din amigdale C) esutul limfoid din corpul vertebrelor D) esutul limfoid din coaste i stern E) esutul limfoid din splin i timus SNGELE 2 rspunsuri corecte 1040. Liza hematiilor mbtrnite are loc n: A) Mduva osoas B) Rinichi C) Pancreas D) Ficat E) Intestin 1041. Creterea temporar a numrului hematiilor are loc n: A) Stri toxice B) Infecii C) Efort fizic D) Carene de fier E) Stare postprandial 1042. Scderea numrului hematiilor se produce n: A) n infecii B) Durere C) Efort fizic D) Lips de proteine i vitamine E) Condiii de altitudine 1043. Leucocitele sunt celule: A) Cu rol n transportul gazelor B) Anucleate C) Cu form de disc biconcav D) Nucleate E) Care produc anticorpi 1044. Plasma este constituit din: A) 9% substane anorganice i 1% substane organice B) Ap 90% C) 0,1% substane anorganice, 9,9% substane organice i 80% ap D) 80% ap i 20% reziduu uscat E) 9% substane organice i 1% substane anorganice 1045. Componenta organic plasmatic cuprinde: A) Fosfai B) Bicarbonai C) Lipoproteine D) Cloruri E) Glicoproteine 1046. Care dintre substanele menionate mai jos se combin cu hemoglobina formnd compui stabili:

_________________________________________________________________113

A) Bioxidul de carbon i oxigenul B) Bioxidul de carbon C) Oxigenul D) Clorurile E) Nitriii 1047. Eozinofilele prezint urmtoarele caracteristici: A) Au un nucleu mare, ovalar B) Conin granulaii mici C) Numrul lor crete n boli alergice D) Se coloreaz intens cu colorani bazici E) Conin granulaii mai mari 1048. Leucocitele bazofile conin: A) Anticorpi B) Plasmin C) Histamin D) Adrenalin E) Heparin 1049. Neutrofilele au urmtoarele caracteristici: A) Au proprietatea de diapedez B) Conin granulaii mari C) Au afinitate pentru colorani acizi D) Emit pseudopode E) Nu conin enzime 1050. Trombocitele: A) Sunt distruse n special n mduva osoas B) Sunt cele mai mari elemente figurate C) Au un nucleu mare i granulaii mici D) Au rol n coagulare E) Conin n citoplasm granulaii mici 1051. Grupele sanguine se caracterizeaz prin prezena: A) n plasm a unor anticorpi A, B B) n plasm a unor antigene D C) Pe hematii a unor antigene A, B D) Pe hematii a unor aglutinine anti-D E) n plasm a unor aglutinine alfa, beta 1052. Trombocitele se caracterizeaz prin: A) Granulaii mari n citoplasm B) Diametrul 7,5 microni C) Diametrul 2-4 microni D) Lipsite de nucleu E) Nucleul n desag 1053. Distrugerea trombocitelor: A) Pune n libertate factori ai coagulrii B) Pune n libertate factorii plasmatici ai coagulrii C) Are loc n mduva hematogen D) Poate avea loc n splin E) Se face prin fragmentarea megacariocitelor 1054. Imunitatea este capacitatea de a recunoate i neutraliza: A) Numai bacteriile B) Celulele strine organismului C) Substanele proprii ale organismului nemodificate D) Substanele proprii modificate E) Numai toxinele i virusurile 1055. Monocitele sunt formate n: A) Megacariocite B) Ficat C) Mduva osoas D) Timus E) Organele limfopoetice

_________________________________________________________________114

1056. Monocitele particip la aprarea organismului prin: A) Numai prin pinocitoz B) Fagocitoz i hemoliz C) Fagocitoza bacteriilor i resturilor celulare D) Prin transformarea n macrofage E) Prin transformarea n megacariocite 1057. Leucocitele ndeplinesc urmtoarele funcii: A) Transport oxigen B) Produc anticorpi C) Produc hormoni D) Distrug toxinele de origine microbian E) Determin grupele sanguine 1058. Hemostaza temporar este determinat de: A) Aglutinarea limfocitelor B) Dilatarea vasului lezat C) Constricia vasului lezat D) Aglutinarea trombocitelor E) Aglutinarea leucocitelor 1059. n hemostaza definitiv Ca2+ intervine n formarea: A) Plasminei B) Tromboplastinei C) Factorilor trombocitari ai coagulrii D) Factorilor plasmatici ai coagulrii E) Trombinei active 1060. Aglutininele: A) Sunt prezente n trombocite B) Sunt antigene C) Sunt anticorpi D) Sunt prezente pe suprafaa eritrocitelor E) Sunt prezente n plasma sanguin 1061. Ionul de Ca++ este indispensabil n: A) Formarea trombocitelor B) Eliberarea factorilor trombocitari ai coagulrii C)Formarea tromboplastinei D) Formarea trombinei active E) Formarea plasminei 1062. La adult limfocitele se produc i n: A) Mduva spinrii B) Mduva roie din diafiza oaselor lungi C) Ficat D) Amigdale E) Splin 1063.Componentele principale ale sngelui sunt: A) elementele figurate 40-45 % B) Plasma 55-60% C) Plasma 45-50% D) Plasma 40-45% E) Elementele figurate 55-60% 1064. Elementele figurate fr nucleu n sngele circulant sunt: A) Polimorfonuclearele B) Monocitul C) Limfocitul D) Trombocitul E) Eritrocitul 1065. Trombocitele: A) Ader la endoteliul vascular lezat B) Fagociteaz bacteriile C) Elibereaz factorii coagulrii D) Fagociteaz resturile celulare mai mari

_________________________________________________________________115

E) Sintetizeaz anticorpii specifici 1066. Trombocitele au rol n: A) Imunitate B) Fagocitoz C) Bolile alergice D) Hemostaza temporar E) Formarea tromboplastinei 1067. Hematiile A)Au o suprafa de 1500 de ori mai mic dect suprafaa total a corpului B) Au un diametru de 2,5 2,7 microni C) Au un diametru de 7,2 7,5 microni D) Au forma unor discuri biconcave E) Au forma unor lentile biconvexe 1068. Soarta limfocitelor: A) Cea mai mare parte se rspndete n esuturi B)Cea mai mare parte intr n snge C) O mic parte se pierd n lumenul intestinal D) O mic parte prolifereaz intens E) O mare parte este fagocitat 1069. Grupa sanguin 0: A) Se datoreaz prezenei pe hematii a aglutinogenului A B) Se datoreaz prezenei pe hematii a aglutininei alfa C) Se datoreaz prezenei pe hematii a aglutinogenului B D) Poate dona la toate grupele sanguine E) Se datoreaz prezenei n plasm a aglutininelor alfa i beta 1070. Bazofilele: A) Sunt celule anucleate B) Sunt celule cu nuclei lobai C) Conine histamin i heparin D) Nu conin substane vasodilatatoare E) Numrul lor scade n stadiile tardive ale inflamaiilor 1071. Eozinofilele: A) Sunt celule anucleate B) Numrul lor scade n parazitoze i alergii C) Numrul lor crete n parazitoze i alergii D) Sunt celule cu nuclei bilobai E) Sunt cele mai mici elemente figurate 1072. Trombocitele: A) Sunt cele mai mari elemente figurate B) Se formeaz n splin din megacariocite C) Sunt distruse de ctre splin D) Se transform n esuturi n macrofage E) Se formeaz n mduva hematogen din megacariocite 1073. Neutrofilele: A) Nu prezint nuclei B) Au proprietatea de diapedez C) Au proprietatea de fagocitoz D) n esuturi se transform n megacariocite E) Au rol esenial n coagularea sngelui

_________________________________________________________________116

SISTEMUL CIRCULATOR 1rspuns corect 1074. Nodulul sinoatrial se afl: A) n peretele atriului drept, lng orificiile de vrsare a venelor pulmonare B) n septul interatrial C) n peretele atriului drept, lng orificiul de vrsare a sinusului coronar D) n peretele atriului drept, lng orificiul de vrsare a venei cave inferioare E) n peretele atriului drept lng orificiul de vrsare a venei cave suparioare 1075. Arterele coronare se desprind din: A) Artera pulmonar B) Aorta descendent C) Atriul drept D) Poriunea iniial a aortei E) Crja aortei 1076. Plexul cardiac este format din: A) Fibre simpatice din ganglionii cervicali B) Fibre parasimpatice din plexul celiac C) Fibre parasimpatice din ganglionii toracali D) Fibre simpatice din nervii splanhnici E) Fibre parasimpatice din nervii toracali 1077. Arterele esofagiene se desprind din: A) Aorta ascendent B) Arterele bronice C) Crja aortei D) Aorta toracic E) arterele intercostale 1078. Venele hepatice se vars n: A) Trunchiul celiac B) Vena iliac comun C) Vena cav inferioar D) Vena cav superioar E) Vena port 1079. Inima adultului are o grautate aproximativ de: A) 150 grame B) 500 grame C) 200 grame D) 300 grame E) 400 grame 1080. Circulaia mare ncepe n: A) Atriul stng B) Artera pulmonar C) Atriul drept D) Ventriculul stng E) Ventriculul drept 1081. ntre ventricului drept i stng se afl: A) Orificiul atrioventricular stng B) Septul interventricular C) Orificiul atrioventricular drept D) Valva bicuspid E) Valva tricuspid 1082. Miocardul atrial este separat de cel ventricular prin: A) Orificiile atrioventriculare B) Inele fibroase C) Valvele: bicuspid i tricuspid D) Septul interatrial E) Septul interventricular 1083. Discurile intercalare ale esutului muscular cardiac delimiteaz

_________________________________________________________________117

A) Dou celule miocardice unite transversal B) Fibrele musculare cardiace ntre ele n timpul contraciei C) Dou celule miocardice unite longitudinal D) Discurile clare de cele ntunecate E) Sarcomerele succesive 1084. Zonele reflexogene implicate n reglarea activitii cardio-vasculare sunt reprezentate de: A) Centrul cardiovasomotor bulbopontin B) Zone din interiorul aparatului cardiovascular C) Hipotalamus D) Sistemul limbic E) Scoara cerebral 1085. Factorul principal care asigur fluxul limfei este: A) Pulsaia arterial B) Micarea membrelor C) Aspiraia toracic D) Contracia vaselor limfatice E) Gravitaia 1086. Intervalul de timp dintre zgomotul sistolic i cel diastolic: A) Este egal cu cel dintre zgomotul diastolic i cel sistolic B) Este egal cu durata unei revoluii cardiace C) Este mai mic dect cel dintre zgomotul diastolic i cel sistolic D) Este mai mare dect cel dintre zgomotul diastolic i cel sistolic E) Este mult mai mare dect durata sistolei ventriculare 1087. Venele colice stngi se vars n: A) Venele jejunoileale B) Direct n trunchiul venei porte C) Vena mezenteric inferioar D) Vena mezenteric superioar E) Vena splenic 1088. Foliculi limfatici solitari se gsesc n: A) Pereii stomacului B) Pereii cilor respiratorii extrapulmonare C) Pereii intestinului D) Pereii uterului E) Pereii vaselor limfatice 1089. Unde este localizat corpul celular al fibrelor parasimatice postganglionare care realizeaz inervaia nodului sino-atrial: A) La nivelul nucleilor motori ai nervului vag din trucnhiul cerebral B) n grosimea micoardului atrial C) La nivelul nucleilor senzitivi ai nervului vag din trunchiul cerebral D) La nivelul ganglionilor lanului cervical paravertebral E) La nivelul ganglionilor paravertebvrali cervicodorsali 1090. Care din urmtoarele substane nu pot fi folosite de miocard ca substrat energetic: A) Glucoza B) Corpii cetonici C) Acetilcolina D) Acidul lactic E) Acizii grai 1091. Activitatea inimii este condus de nodulul sinoartral pentru c: A) Este singurul centru al sistemului excitoconductor situat la nivelul atriilor B) Descarc impulsuri electrice cu cea mai mare intensitate C) Este centrul autoritmic cu cea mai slab inervaie parasimpatic D) Este centrul autoritmic cu cea mai puternic inervaie simpatic E) Are cea mai mare frecven de descrcare a impulsurilor 1092. Care perioad a ciclului cardiac are durata de 0,5 secunde? A) Sistola atrial B) Diastola general

_________________________________________________________________118

C) Sistola ventricular D) Diastola atrial E) Diastola ventricular 1093. Impulsurile de contracie a inimii circul n urmtoarea ordine: A) Nod AV nod SA fascicul His reeaua Purkinje B) Nod SA fascicul His nod AV reeaua Purkinje C) Nod AV nod SA reeaua Purkinje fascicul His D) Nod SA nod AV reeaua Purkinje fascicul His E) Nod SA nod AV fascicul His reeaua Purkinje 1094. n atriul stng se deschid: A) Vena cav superioar B) Arterele coronare C) Aorta D) Arterele pulmonare E) Venele pulmonare 1095. La un pacient n vrst de 20 de ani s-au determinat: - puls : 75/min - sistola atrial: 0,150 secunde - sistola ventricular: 0,300 secunde - diastola general: 0,350 secunde - debitul sistolic : 80 ml Valoarea debitului cardiac este de : A) 5,5 l B) 6,25 l C) 6,0 l D) 5,75 l E) 6,05 l 1096. Care din urmtorii factori au rol n producerea zgomotului diastolic: A) Umplerea pasiv ventricular B) nchiderea valvelor semilunare C) nchiderea valvei tricuspide D) nchiderea valvei bicuspide E) Deschiderea valvelor semilunare 1097. n timpul cror faze ale ciclului cardiac, valva bicuspid este nchis: A) n sistola atrial B) Pe toat durata ciclului cardiac cu exceptia sistolei atriale C) n sistola ventricular D) n diastola general E) n umplerea ventricular pasiv 1098. Considernd urmtoarele structuri cardiace: 1 Miocardul contractil atrial 2 Miocardul contractil atrial 3 Nodul sinoatrial 4 Nodul atrioventricular 5 Fascicului His 6 Reeaua Purkinje Precizai care este succesiunea normal de conducere a impulsului electric n inim: A) 1-3-4-5-6-2 B) 3-1-4-6-5-2 C) 1-2-3-4-5-6 D) 3-1-4-5-6-2 E) 3-4-5-6-1-2 1099. Nodulul atrio-ventricular este localizat n: A) Atriul drept B) Ventriculul drept C) Atriul stng D) Septul interaatrial E) Septul interventriucular 1100. n septul interventricular cardiac se afl localizat:

_________________________________________________________________119

A) Nodulul sinoatrial B) Nu exist esut nodal C) Nodulul atrioventricular D) Fasciculul His E) Reeaua Purkinje 1101. Aorta pleac din: A) Atriul drept B) Nu pleac din inim C) Atriul stng D) Ventriculul drept E) Ventriculul stng 1102. Artera pulmonar pleac din: A) Atriul drept B) Sinusul coronar C) Atriul stng D) Ventriculul drept E) Ventriculul stng 1103. Vena cav superioar se deschide n: A) Atriul drept B) Nu se vars n inim C) Atriul stng D) Ventriculul drept E) Ventriculul stng 1104. Zgomotul sistolic este consecina: A) nchiderii valvulelor atrio-ventriculare i sistolei atriale B) Numai a sistolei ventriculare C) Deschiderii valvulelor atrio-ventriculare i sistolei atriale D) nchiderii valvulelor atrio-ventriculare i sistolei ventriculare E) Sistolei ventriculare i atriale 1105. Care este structura care caracterizeaz numai fibra muscular cardiac: A) Striaiuni transversale B) Mitocondrii puine C) Miofilamente D) Discuri intercalare E) Nucleu mic situat periferic 1106. O revoluie cardiac (70/minut) dureaz: A) 0,7 secunde B) 0,3 secunde C) 7 secunde D) 0,8 secunde E) 8 secunde 1107. O sistol ventricular dureaz: A) 0,8 secunde B) 1 secund C) 0,7 secunde D) 0,3 secunde E) 3 secunde 1108. O Sistol atrial dureaz: A) 0,8 secunde B) 1 secund C) 0,7 secunde D) 0,3 secunde E) 0,1 secunde 1109. Valoarea debitului sistolic este de: A) 40 ml B) 100 ml C) 40-50 ml D) 50-70 ml E) 70-90 ml

_________________________________________________________________120

1110. Vena cav inferioar se deschide n: A) Atriul drept B) Nu se deschide n inim C) Atriul stng D) Ventriculul drept E) Ventriculul stng 1111. Numrul de impulsuri generate de nodulul sinoatrial este de: A) 40/minut B) 25-40/minut C) 60-70/minut D) 70-80/minut E) 20-25/minut 1112. Celulele esutului excitoconductor nodal se caracterizeaz prin: A) Puin sarcoplasm B) Muli nuclei C) Mult glicogen D) Multe mitocondrii E) Reticul endoplasmic bogat 1113. Inervaia extrinscec a inimii se realizeaz prin: A) Numai fibre vegetative simpatice B) Numai prin fibre din nervul vag C) Numai fibre parasimpatice D) Lipsesc fibrele vegetative E) Fibre simpatice i parasimpatice 1114. Ritmicitatea este proprietatea cordului de: A) A se contracta atunci cnd este stimulat B)A rspunde la stimuli subliminari C)A rspunde printr-o contracie la stimuli adecvai D)A se contracta succesiv E) A conduce unda de contracie 1115. Conductibilitatea este proprietatea micardului de: A) A conduce unda de contracie de la nodulul atrioventricular n ntreg cordul B) A rspunde printr-o contracie la stimuli adecvai C) A se contracta cnd este stimulat D) A conduce unda de contracie de la nodulul sinoatrial n ntreg cordul E) A se contracta succesiv 1116. Debitul cardiac la om este de: A) 1 l B) 6,5 l C) 3 l D) 4,5 l E) 5,5 l 1117. Fibra muscular cardiac: A) Are un nucleu mare central B) Nu are nucleu C) Are un nucleu mic excentric D) Are un nucleu mic central E) Are muli nuclei mici dispui sub sarcolem 1118. Arterele carotide irig: A) Encefalul, organele feei, membrele superioare B) Numai encefalul C) Organele feei, gtului, membrele sujperioare D) Gtul organele feei, encefalul E) Gtul, encefalul, membrele superioare 1119. Din partea toracic a aortei se desprind: A) Artera subclavicularp stng B) Arterele esofagiene, intercostale i axilare C) Arterele bronice, intercostale, arterele axilare D) Arterele bronice, intercostale, arterele subclaviculare

_________________________________________________________________121

E) Arterele bronice, intercostale, esofagiene 1120. Arterele renale i genitale provin din: A) Artera mezenteric superioar B) Artera iliac comun C) Artera mezenteric inferioar D) Aorta abdominal E) Artera iliac intern 1121. Prile componente ale aortei sunt dispuse n urmtoarea ordine (plecnd din cord): A) Aorta toracic, crja aortei, aorta abdominal, aorta ascendent B) Aorta toracic, crja aortei, aorta ascendent, abdominal C) Aorta ascendent, crja, aorta descendent, aorta toracic abdominal D) Aorta abdominal, toracic, crja aortei, aorta ascendent E) Aorta ascendent, crja, aorta abdominal, toracic 1122. Din crja aortei pornesc: A) Arterele coronare, B) Artera subclavicular dreapt C) Artera pulmonar D) Arterele bronice E) Trunchiul brahiocefalic 1123. Excitabilitatea este proprietatea cordului de: A) A rspunde printr-o contracie la stimuli adecvai B) A continu s se contracte i dup ce a fost scoas din organism C) A se contracta succesiv D) A conduce unda de contracie de la nodulul sinoatrial n ntreg cordul E) A rspunde printr-o contracie la stimul subliminar 1124. Debitul cardiac la om scade n timpul: A) Sarcinii B) Cntatului C) Somnului D) Febrei E) Efortului fizic 1125. Diastola general este cuprins ntre: A) Sfritul diastolei ventriculare-nceputul sistolei ventriculare B) nceputul sistolei ventriculare-nceputul sistolei atriale C) Sfritul sistolei ventriculare-nceputul sistolei atriale D)Sfritul sistolei atriale-nceputul diastolei ventriculare E) Sfritul sistolei atriale-nceputul sistolei ventriculare 1126. Artera subclavicular dreapt pleac din: A) Carotida comun dreapt B) Aorta toracic C) Trunchiul brahiocefalic D)Crja aortei E)Aorta ascendent 1127. Artera carotid stng comun i artera subclavicular stng sunt ramificaiile: A) Aortei ascendente B) Aortei descendente C) Arterei pulmonare D) Trunchiului brahiocefalic E) Crjei aortei 1128. Vena cav inferioar se formeaz prin confluena: A) Venelor iliace interne i venelor iliace externe B) Venelor mezenterice superioare C) Venelor iliace externe i venelor iliace comune D) Venelor iliace comune E) Venelor mezenterice inferioare 1129. Contracia musculaturii scheletice a membrelor favorizeaz ntoarecerea sngelui spre cord prin: A) Scderea presiunii intravenoase

_________________________________________________________________122

B) Comprimarea venelor C) Scderea presiunii intraarteriale D) Comprimarea capilarelor E) Comprimarea arterelor 1130. Circulaia pulmonar asigur circulaia sngelui: A) Din atriul drept, plmn, atriul stng B) Din ventriculul stng, plmn, atriul drept C) Din ventriculul drept, plmn, ventriculul stng D) Din ventriculul stng, plmn, atriul stng E) Din ventriculul drept, plmn, atricul stng 1131. Artera brahial continu: A) Artera axilar B) Artera radial C) Artera ulnar D) Artera subclavicular E) Artera carotid comun 1132.. Presiunea arterial maxim este determinat de: A) Sistola ventricular dreapt B) Sistola atrioventricular dreapt C) Sistola ventricular stng D) Sistola atrial dreapt E) Sistola atrial stng 1133. Venele jugulare interne drezean sngele din: A) Cap, gt B) Torace C) Umr, gt D) Cap, membre inferioare E) Umr, membre superioare 1134. Venele subclaviculare dreneaz sngele din: A) Cap B) Abdomen C) Gt D) Torace E) Membre superioare 1135. n hilul ganglionului limfatic gsim: A) Vase limfatice aferente i eferente B) Foliculi limfatici C) Vase limfatice aferente D) Vase limfatice eferente E) Nu gsim vase limfatice 1136. Artera axilar: A) Se continu cu artera subclavicular B)Este continuarea arterei subclaviculare C) Se continu cu artera radial D) Se continu cu artera ulnar E) Este continuarea arterei brahiale 1137. Artera mezenteric superioar irig: A) Stomacul B) Ficatul C) Rinichii D)Pancreasul E) Splina 1138. Venele iliace externe aduc sngele de la: A) Bazin B) Membrele superioare C) Organele abdominale D) Gonade E) Membrele inferioare 1139. Sistemul limfatic este alctuit din:

_________________________________________________________________123

A) Vase sanguine, inim i vase limfatice B) Splin, timus i vase sanguine C) Atrii, ventriculi i ganglioni limfatici D) Vase limfatice, ganglioni limfatici i organe limfoide E) Amigdale, artera aort i vase limfatice 1140. Sistemul cardiovascular este alctuit din: A) Vase limfatice, organe limfoide i inim B) Inim, organe limfoide i ganglioni limfatici C) Vase de snge i inim D) Splin, timus i vase limfatice E) Organe limfoide, vase limfatice i ganglioni limfatici 1141. nveliul extern al inimii: A) Se numete miocard B) Se numete endocard C) Este format dintr-un singur strat extern seros D) Este format dintr-un singur strat intern fibros E) Se numete pericard i este format dintr-un strat fibros i un strat seros 1142. Peretele inimii este format: A) Numai din pericard B) Numai din endocard C) Numai din micoard D) Din epicard, miocard i endocard E) Numai din epicard i miocard 1143. n atriul drept se vars: A) Venele pulmonare B) Artera aort C) Artera pulmonar D) Venele cave E) Venele iliace externe 1144. n atriul stng se deschid: A) Venele iliace B) Arterele principale C) Venele femurale D) Venele pulmonare E) Venele poplitee 1145. Valvele inimii sunt aezate astfel: A) Valva tricuspid ntre atriul stng i ventriculul stng B) Valva bicuspid la baza arterei aorte C) Valva semilunar ntre atriul drept i ventriculul drept D) Valva tricuspid ntre atriul drept i ventriculul drept E) Valva bicuspid la baza arterei pulmonare 1146. Schimburile nutritive, plastice i gazoase dintre snge i esuturi se fac prin: A) Secreie, filtrare i absorbie B)Absorbie, secreie i pinocitoz C) Pinocitoz, difuziune i filtrare D) Secreie, difuziune i absorbie E) Secreie, pinocitoz, difuziune 1147. Vascularizaia inimii este asigurat de: A) Arterele coronare, artera aort i artera pulmonar B) Artera carotid, arterele coronora i arterele subclaviculare C) Venele coronare, capilarele sinusoide i trunchiul celiac D) Arterele coronare, venele i capilarele coronare E) Venele pulmonare, venele subclaviculare i arterele coronare 1148. Circulaia pulmonar: A)Este format din artera aort i ramurile ei B) Se mai numete i circulaie mare C) Este realizat de vase sanguine care transport sngele cu O2 de la ventricului drept la plmni

_________________________________________________________________124

D) Este realizat de vase sanguine care transport sngele cu CO2 de la ventriculul drept la plmni E) Se mai numete i circulaia sistemic 1149. Principala regiune a inimii cu rol de generator de impulsuri este: A) Nodulul atrioventriculare B) Fasciculul Hiss C) Reeaua Purkinje D) Nodulul sinoatrial E) Fasciculul Hiss i reeaua Purkinje 1150. Pulsul sanguin este consecina dilatrii pereilor: A) Arterei pulmonare B) Arterei femurale C) Arterei aorte D) Arterelor coronare E) Venelor cave

SISTEMUL CIRCULATOR 2 rspunsuri corecte 1151. Fasciculul His se caracterizeaz prin: A) Intr n peretele ventricular i se ramific subepicardic B) Pornete din nodulul sinoatrial C) Pornete din nodulul atrioventicular D) Intr n septul interatrial i se mparte n dou ramuri E) Intr n septul interventricular i se marte n dou ramuri 1152. Ramurile fsciculului His se distribuie: A) Subepicardic B) Endocardului C) Subendocardic D) Miocardului atrial E) Miocardului ventricular 1153. Celulele esutului nodal se caracterizeaz prin: A) Conin puin glicogen B) Au sarcoplasm mai puin C) Au sarcoplasm mai mult D) Conin puine mitocondrii E) Conin multe mitocondrii 1154. Epicardul se caracterizeaz prin: A) Constituie foia parietal a pericardului B) Este o membran epitelial pluristratificat C) Este o membran conjuctiv subire D) Are o structur identic cu endocardul E) Este foia fisceral a pericardului 1155. Inima este format din 4 camere, desprite ntre ele prin: A)Valva bicuspid la orificiul atrioventricular drept B) Valvele semilunare sau sigmoide C) Valva tricuspid la orificiul atrioventricular drept D) Valva tricuspid la orificiul atrioventricular stng E) Valva bicuspid la orificiul atrioventricular stng 1156. Componentele circlaei mici sunt: A) Ventriculul stng B) Arterele coronare C) Venele pulmonare D) Vena cav superioar E) Ventriculul drept 1157.Pe faa intern a miocardului ventricular se gsete:

_________________________________________________________________125

A) Nodulul atrio-ventricular B) Muchi papilari C)Trabecule crnoase D) Epicard E) Fasciculul His 1158. Vasele stomacale sunt: A) Vena gastric stng B) Artera gastric stng, ramur direct din aorta abdominal C) Artera gastric stng, ramur a trunchiului celiac D) Vena gastric stng, ramur a venei cave inferioare E) Vena gastric stng, ramur a venelor hepatice 1159. Artera mezenteric inferioar irig: A) Rectul B) Pancreasul C) Intestinul subire D) Colonul ascendent E) Colonul descendent 1160. Artera poplitee se caracterizeaz prin: A) Se continu n arcadele plantare B) Este ramur a arterei iliace interne C) Este ramur a arterei iliace externe D) Este continuarea afterei femurale E) Are ca ramur artera tibial 1161. Sinusul coronarian se caracterizeaz prin: A) Colecteaz venele pulmonare B) Colecteaz venele coronare C)Colecteaz arterele coronare D) Se deschide n atriul drept E) Se deschide n atriul stng 1162. Fibrele parasimpatice ale plexului cardiac: A) Au efecte vasodilatatoare coronariene B) Inerveaz predominant reeaua lui Purkimje C) Inerveaz predominant nodulul sinoatrial D) Diminueaz activitatea cordului E) Aplific activitatea cordului 1163. Ramurile care pornesc direct din crja aortei sunt: A) Artera carotid comun stng B) Arterele coronare C) Artera subclavicular dreapt D) Artera subclavicular stng E) Artera carotid comun dreapt 1164. Fibrele simpatice ale plexului cardiac: A) Diminueaz activitatea micoardului B) Inerveaz predominant nodulul sinoatrial C) Au efecte vasodilatatoare coronariene D) Au efecte vasoconstrictoare coronariene E) Stimuleaz activitatea miocardului 1165. Trunchiul brahiocefalic se mparte n: A) Arterele coronare B) Artera carotid comun dreapt C) Artera carotid comun stng D) Artera subclavicular dreapt E) Artera subclavicular stng 1166. Din organele limfoide fac parte: A) Pancreasul exocrin B) Tiroida C) Timusul D) Paratiroidele E) Splina

_________________________________________________________________126

1167. Muchiul scheletic difer de micard prin faptul c: A) Nu rspunde la stimuli subliminari B) Prezint o structur striat C) Prezint inervaie motorie somatic D) Nu poate acumula datorie de oxigen E) Poate prezenta o contracie tetanic 1168. Canalul limfatic drept: A) Colecteaz limfa din partea dreapt a capului i gtului B) ncepe prin cisterna chili C) Colecteaz limfa din partea dreapt a abdomenului D) Colecteaz limfa din partea dreapt a toracelui E) Colecteaz limfa membrului inferior drept 1169. Ganglionii limfatici sunt n legtur cu: A) Sinusuri limfatice aflate n afara capsulei fibroase B) Vase limfatice aferente ce ptrund prin hil C) Vase limfatice aferente ce ptrund n ganglioni n afara hilului D) Vase limfatice eferente ce prsesc ganglionul prin hil E) Vase limfatice eferente ce prsesc ganglionul n afara hilului 1170. Stimularea simpatic produce vasoconstricie n toate teritoriile, cu excepia: A) Vaselor coronare B) Vaselor din tegument C) Vaselor pulmonare D) Vaselor din muchii scheletici E) Vaselor renale 1171. Care din urmtorii factori au rol n producerea zgomotului sistolic: A) nchiderea valvelor atrio-ventriculare B) Contracia atrial C) Contracia muchiului ventricular D) Deschiderea valvei tricuspide E) nchiderea valvelor semilunare 1172. Circulaia venoas este uurat: A) De prezena valvulelor venoase B) De ridicarea diafragmului i mrirea presiunii intraabdominale C) De coborrea planeului interatrial n timpul contraciilor ventriculare D) n timpul inspiraiei E) De gravitaie n venele iliace 1173. Circulaia mare se termin: A) n ventriculul drept B) Prin trucnhiurile brahiocefalice C) Prin vena cav superioar D) Prin vena cav inferioar E) n atriul stng 1174.Endocardul este constituit din: A) Epiteliu prevzut cu platou striat B) Endoteliu C) Foia parietal a endocardului D) Foia visceral a endocardului E) Membran bazal 1175. Din trunchiul celiac iau natere A) Artera renal B) Artera pancreatic C) Artera mezenteric superioar D) Artera splenic E) Artera hepatic 1176. Stimularea poriunii laterale a centrului cardiovasomotor bulbopontin produce: A) Vasoconstricie la nivellul circulaiei coronare B) Impulsuri care ajung la cord pe calea nervului vag C) Eliberare de noradrenalin la nivelul terminaiilor nervoase postganglionare D) Inhibarea eliberrii de acetilcolin la nivelul terminaiilor nervoase

_________________________________________________________________127

E) Tahicardie 1177. Calea aferent a reflexelor cardiovasomotorii depresoare este reprezentat de: A) Perechea a XI a de nervi cranieni B) Nervii cu origine n ganglionii paravertebrali cervicodorsali C) Perechea a VII a de nervi cranieni D) Perechea a IX a de nervi cranieni E) Perechea a X a de nervi cranieni 1178. Care din urmtoarele glande endocrine influeneaz prin secreiile lor tensiunea arterial: A) Timusul B) Medulosuprarenala C) Lobul anterior al hipofizei D) Lobul posterior al hipofizei E) Epifiza 1179. Care din urmtoarele substane au efect vasoconstrictor: A) Hormonul antidiuretic B) Cortizolul C) Angiotensina I D) Angiotensina II E) Aldosteronul 1180. Care din urmtorii factori pot determina apariia unei tensiuni arteriale de 180/100 mm Hg: A) Efectul unei hemoragii B) Vrsta naintat C) Creterea vscozitii sngelui D) Cretere elasticitii peretelui vascular E) Efectul acetilcolinei 1181. Care din structurile sistemului nervos central intervin n reglarea activitii cardiovasculare: A) Cerebelul B) Ganglionii bazali C) Talamusul D) Hipotalamusul E) Sistemul limbic 1182. Vena port se formeaz din: A) Venele genitale B) Venele hepatice C) Venele diafragmatice D) Vena splenic E) Vena mezenteric superioar 1183. Care vase sunt prevzute cu valvule: A) Metarteriolele B) Vene situate sub nivelul cordului C) Arteriolele D) Vena cav superioar E) Vasele limfatice 1184. Canalul toracic primete limfa din: A) Partea dreapt i stng a toracelui B) Membrul superior drept C) Membrul superior stng D) Membrul superior stng i drept E) Membrul inferior drept i stng 1185. Automatismul inimii poate fi modificat de urmtorii factori extrinseci: A) Temperatur B) Glicogen C) Ap D) Serotonina, adrenalin E) Adrenalin, acetilcolin 1186. Debitul cardiac crete n:

_________________________________________________________________128

A) Somn B) Febr, sarcin C) Somn, febr D) Efort fizic E) Sarcin i somn 1187. Zgomotul sistolic se caracterizeaz prin: A) Zgomot ascuit B) Zgomot scurt C) Zgomot lung D) Tonalitate ridicat E) Tonalitate joas 1188. Zgomotul diastolic se caracterizeaz prin: A) Fr tonalitate B) Zgomotul lung C) Zgomot scurt D) Ascuit E) Tonalitate joas 1189. Zgomotul sistolic este consecina: A) Contraciei atriilor i ventriculelor B) Deschiderii valvelor atrioventriculare C) nchiderii valvelor atrioventriculare D) Contraciei muchiului ventricular E) Contraciei muchilor atriali 1190. Fibra muscular cardiac se caracterizeaz prin: A) Puine mitocondrii, multe miofibrile B) Sarcolema groas, nucleu mic central C) Multe mitocondrii, reticul endoplasmic bogat D) Puine mitocondrii, reticul endoplasmic bogat E) Sarcolema subire, nucleu mic central 1191. Care organite sunt bine reprezentate n fibra muscular cardiac: A) Lizozomii B) Aparatul Golgi C) Mitocondriile D) Reticulul endoplasmic E) Ribozomii 1192. Fibrele simpatice din plexul cardiac se caracterizeaz prin: A) Induc vasoconstricie coronarian B) Provin din ganglionii cervicali C) Provin din ganglionii toracici D) Exercit efecte inhibitoare asupra miocardului E) Exercit efecte stimulatoare asupra miocardului 1193. Fibrele parasimpatice din plexul cardiac au urmtoarele caracteristici: A) Inerveaz predominant ambii noduli excito-conductori B) Inerveaz predominant nodulul atrioventricular i fasciculul His C) Diminu activitatea cordului D) Stimuleaz activitatea cordului E)Inerveaz predominant fasciculul His i nodulul sinoatrial 1194. Epicardul: A) Cptuete ventriculele B) Este foia parietal a pericardului C) Este foia visceral a pericardului D) Acoper suprafaa inimii E) Cptuete atriile 1195. Trunchiul brahiocefalic se mparte n: A) Artera subclavicular comun B) Artera subclavicular stng C) Artera subclavicular dreapt D) Carotida comun dreapt E) Carotida comun stng

_________________________________________________________________129

1196. n tunica intern a unei artere gsim A) Strat epitelial stratificat pavimentos B) Endoteliu C) Strat subendotelial conjunctiv D) Fibre musculare striate E) Numeroase vase i nervi 1197. Zgomotul diastolic este consecina: A) Contraciei muchiului ventricular B) Contraciei muchilor atriali C) nchiderii orificiilor atrioventriculare D) nchiderii valvulei semilunare aortice E) nchiderii valvulei arterei pulmonare 1198. Din aorta abdominal iau natere: A) Artera mezenteric inferioar i arterele bronice B) Arterele: splenic, hepatic, gastric stng C) Artera menezteric superioar i inferioar D) Trunchiul celiac E) Trunchiul celiac i arterele esofagiene 1199. Stratul subendotelial al endocardului conine: A) Fibre de reticulin, colagene i elastice B) Celule epiteliale C) Numai fibre de reticulin i colagen D) Celule conjunctive i terminaii nervoase E) Celule musculare striate 1200. Fa de fibra muscular cardiac, esutul nodal difer prin: A) Nu are glicogen i mitocondrii B) Este mai bogat n glicogen i sarcoplasm C) Este mai srac n glicogen i sarcoplasm D) Are mai multe mitocondrii i reticul endoplasmic mai bogat E) Are mai puine mitocondrii i reticul endoplasmic mai redus 1201. Din circulaia mare fac parte: A) Aorta i artera pulmonar B) Aorta C) Artera pulmonar D) Vena pulmonar E) Artera iliac comun dreapt 1202. Din mica circulaie fac parte: A)Venele pulmonare B)Aorta C) Arterele bronice D) Artera pulmonar E) Vena cav inferioar 1203. Factorii care scad tensiunea arterial sunt: A) Scderea vscozitii sngelui B) Adrenalina C) Vrsta naintat D) Hemoragiile E) STH 1204. Capilarele sanguine se caracterizeaz prin: A) Diametrul ntre 15-30 microni B) Lungime 0,1 mm C) Lungime 0,5 mm D) Lungime 5 mm E) Diametrul ntre 5-20 microni 1205. Vena cav superioar rezult din unirea: A) Venelor pulmonare B) Venei jugulare interne C) Venelor subclaviculare D) Trunchiului brahiocefalic drept

_________________________________________________________________130

E) Trunchiului brahiocefalic stng 1206. Vena cav inferioar dreneaz sngele din: A) Membrele inferioare B) Membrele superioare C) Abdomen i membre superioare D) Abdomen, bazin E) Cap i membre inferioare 1207. Ramurile terminale ale aortei abdominale sunt: A) Artera mezenteric inferioar i superioar B) Artera iliac intern C) Artera iliac comun dreapt D) Artera iliac extern E) Artera iliac comun stng 1208. Artera brahial d natere la: A) Artera radial B) Arterele digitale C) Artera axial D) Artera ulnar E) Artera tibial 1209. n structura tunicii medii a arterelor gsim: A) esut epitelial stratificat B) Lamele elastice C) esut muscular striat D) Celule musculare E) esut epitelial simplu 1210. Tunica extern a unei artere este format din: A) esut muscular neted B) esut epitelial stratificat pavimentos C) Endoteliu D) esut conjunctiv E) Vase i nervi 1211. n care artere esutul elastic este foarte bine reprezentat: A) Crja aortei B) Artera axilar C) Artera femural D) Aorta toracic E) Artera pulmonar 1212. Capilarele limfatice: A) Sunt constituite dintr-un endoteliu B) Se termin n spaiile interstiiale C) Au permeabilitate sczut D) Au structur mult diferit de a capilarelor sanguine E) nsoesc arterele 1213. De la baroreceptori impulsurile ajung la centrii cardiovasculari bulbopontini prin: A) Fibre senzitive ale nervilor IX i X B) Fibre aferente simpatice C) Fibre aferente parasimpatice D) Fibre postganglionare parasimpatice E) Fibre postganglionare simpatice 1214. Inhibarea activitii simpatice determin: A) Creterea ventilaiei pulmonare B) Constricia arterelor i arteriolelor C) Dilataia arterelor i arteriolelor D) Creterea frecvenei cardiace E) Scderea frecvenei cardiace 1215. Vena port se formeaz prin unirea venelor: A) Splenic B) Hepatice

_________________________________________________________________131

C) Hepatice i splenice D) Splenic, gastric E) Mezenteric superioar i inferioar 1216. n cazul activitii cardiace normale caracteristicile ciclului cardiac sunt: A) 40 cicluri/minut B) Durata 04 min C) Durata 0,4 sec D) Durata 0,8 sec E) 70 cicluri/min 1217. n sistola ventricular: A) Evacuarea sngelui se face la nceput lent, apoi tot mai rapid B) Se deschid valvele bi i tricuspide C) Valvele bi i tricuspide se nchid D) Se deschid valvele semilunare E) Valvele semilunare se nchid 1218. Presiunea arterial n aort este: A) n sistol este minim B) 120-140 mmHg n diastol C) 70-80 mmHg n diastol D) 70-80 mmHg n sistol E) 120-140 mmHg n sistol 1219. Sistemul cardiovascular este format din: A) Vasele limfatice B) Ganglionii limfatici C) Inima D) Organele lifoide E) Vasele sanguine 1220. Sistemul limfatic este alctuit din: A) Inim B) Vasele limfatice C) Vasele sanguine D) Ganglionii limfatici i organele limfoide E) Artera aort i artera pulmonar 1221. Sngele care pleac din ventricului stng: A) Este ncrcat cu CO2 B) Este snge arterial C) Este ncrcat cu O2 D) Este snge venos E) Este ncrcat cu carbohemoglobin 1222. Sngele care pleac din ventriculul drept: A) Conine oxihemoglobin B) Conine O2 C) Conine CO2 D) Este snge venos E) Este snge arterial 1223. Inima: A) Este un organ musculo-cavitar tricameral B) Este o pomp simpl tricameral C) Este un organ musculo-cavitar tetracameral D) Are un nveli extern numit miocard E) Are o vascularizaie proprie asigurat de arterele coronare 1224. n atriul drept este adus: A) Snge ncrcat cu O2 B) Snge arterial C) Snge ncrcat cu CO2 D) Snge ncrcat cu O2 i CO2 E) Snge venos 1225. Vascularizaia inimii: A) Este format din artera pulmonar

_________________________________________________________________132

B) Este format dina rtera aort C) Este alctuit din arterle coronare D) Este alctuit din venele coronare E) Este asigurat de crja aortic 1226. Pericardul: A) Este stratul intern al peretelui inimii B) Intr n structura endocardului C) Intr n structura micardului D) Este format dintr-un strat extern fibros E) Este format dintr-un strat intern seros 1227. Miocardul atrial: A) Nu este separat de cel ventricular B) Este separat numai funcional de cel ventricular C) Este separat numai structural de cel ventricular D) Este separat structural de cel ventricular E) Este separat funcional de cel ventricular 1228. Centrii vasomotori: A) Regleaz frecvena cardiac B) Controleaz vasoconstricia i vasodilataia C) Controleaz rezistena periferic D) Genereaz impulsurile contractile ale inimii E) Regleaz generarea impulsurilor descrcate de nodulul sinoatrial 1229. Presiunea sanguin: A) Nu depinde de debitul cardiac B) Depinde de rezistena vascular periferic C) Nu depinde de respiraie D) Depinde de fazele ciclului cardiac E) Este constant de-a lungul venelor mari 1230. Debitul cardiac se poate calcula prin produsul: A) Rezistenei vasculare periferice totale B) Volumului de snge ejectat de fiecare ventricul la o contracie C) Frecvenei cardiace D) Variaiei fluxului urinar E) Presiunii arteriale sistolice 1231. Vasoconstricia i vasodilataia se realizeaz: A) Pe cale nervoas prin proprioceptori B) Pe cale nervoas prin baroreceptori C) Pe cale umoral prin glucagon D) Pe cale umoral prin adrenalina E) Prin mecanisme nervoase somatice 1232. Particularitile pereilor arteriali asigur: A) Fluxul continuu al sngelui prin contractilitatea arterelor mari B) Fluxul continuu al sngelui prin elasticitatea arterelor mari C) Controlul lumenului arterelor mari D) Controlul elasticitii arteriolelor E)Controlul lumenului arteriolelor 1233. Pulsul sanguin: A) Se propag prin pereii arteriali cu o vitez de 10 ori mai mic dect fluxul sangvin B) Se propag prin pereii arteriali cu o vitez de 10 ori mai mare dect fluxul sangvin C) Este produs prin dilatarea brusc a pereilor ventriculari n diastola ventricular D) Este produs prin dilatarea brusc a pereilor aortei n sistola ventricular E) Este o und mecano-electric ce se propag prin pereii arteriali 1234. Limfa: A) Se formeaz din excesul de lichid pleural B) Are o compoziie asemntoare cu lichidul interstiial C) Se formeaz prin reabsorbia ultrafiltratului glomerular D) Are o compoziie similar cu a plasmei E) Se formeaz din excesul de lichid interstiial

_________________________________________________________________133

APARATUL EXCRETOR 1 rspuns corect 1235. n condiii de irigaie sanguin insuficient a rinichiului, vasoconstricie produce: A) Adrenalina B) Angiostensina II C) Renina D) Aldosteronul E) Angiotensina I 1236. Care hormon stimuleaz reabsorbia Na+ i excreia K+ n urin: A) Glucocorticoizii B) Calcitonina C) Mineralocorticoizii D) FSH E) LH 1237. Hilul renal se afl situat pe: A) Faa anterioar a rinichiului B) Marginea convex a rinichiului C) Faa posterioar a rinichiului D) Marginea lateral a rinichiului E) Marginea medial a rinichiului 1238. La care din prile nefronului au loc procese de secreie activ: A) Tubul contort proximal B) Poriunea descendent a ansei Henle C) Glomerul D) Tubul colector E) Poriunea ascendent a ansei Henle 1239. n urma procesului de secreie tubular: A) Substanele trec din lumenul tubular n capilarele gomerulare B) Substanele trec din capilarele glomerulare n lumenul tubular C) Substanele trec din lumenul tubular n arteriola aferent D) Substanele trec din capilarele peritubulare n lumenul tubular E) Substanele trec din lumenul tubular n capilarele peritubulare 1240. Reabsorbia tubular este procesul prin care: A) Substanele trec din lumenul tubular n capilarele peritubulare B)Substanele trec din lumenul tubular n capilarele glomerulare C)Substanele trec din capilarele glomerulare n lumenul tubular D) Substanele trec din arteriola eferent n lumenul tubular E) Substanele trec din capilarele peritubular en lumenul tubular 1241. Artera arcuat din rinichi provine din: A) Arteriola aferent B) Artera renal C) Arteriola eferent D) Artera interlobular E) Artera interlobar 1242. Arteriola aferent: A) Se vars n artera arcuat B)Prsete corpusculul Malpighi C) Se continu cu arteriola eferent D) Provine din artera interlobular E) Nu ptrunde n corpusculul Malpighi 1243. Segmentul proximal al tubului urinifer este constituit din: A) O poriune contort n medulara renal B) O bucl i o poriune dreapt C) O poriune contort n corticala renal D) O poriune dreapt n corticala renal

_________________________________________________________________134

E) O bucl i o poriune contort 1244. Reglarea umoral a activitii renale se face prin urmtorii hormoni: A) Insulin B) Gonadotropine C) Prolactin D) Aldosteron E) Ocitocin 1245. n aparatul juxtaglomerular are loc secreia: A) Melatoninei B) Adrenalinei C) Calcitoninei D) Reminei E) Glucagonului 1246. Nefronul este alctuit din: A) Capsula Bowman, glomerulul capilar i tubul colector B) Tubul urinifer i tubul colector C) Capsula Bowman i tubul colector D) Corpusculul Malpighi i tubul colector E) Corpusculul Malpighi i tubul urinifer 1247. Segmentul proximal al tubului urinifer este format din: A) Dou brae unite printr-o bucl B) Dou poriuni drepte i una contort C) Dou poriuni drepte D) Dou poriuni contorte E) O poriune contort 1248. Diureza este mrit de: A) ADH n concentraie mare B) Angiotensina I C) Hormonii tiroidieni D) Parathormon E) Renin 1249. Care este calea normal parcurs de urin: A) Bazinet, calice, vezic urinar, ureter; uretr B) Ureter, calice, bazinet, vezic urinar, uretr C) Calice, bazinet, vezic urinar, ureter, uretr D) Bazinet, calice, ureter, vezic urinar, uretr E) Calice, bazinet, ureter, vezic urinar, uretr 1250. Colul vezicii urinare prezint: A) Un sfincter neted voluntar B) Un sfincter neted i altul striat C) Un sfincter striat involuntar D) Dou sfinctere striate E) Dou sfinctere netede 1251. Capacitatea fiziologic a vezicii urinare este de: A) 100-150 ml B) 1500 ml C) 150-200 ml D) 250-400 ml E) 1000 ml 1252. Ct urin definitiv se formeaz n 24 h: A) 170 litri B) 0,5 litri C) 168,5 litri D) 1 litru E) 1,5 litri 1253. Secreia activ a unor substane n urina definitiv are loc n: A) Capsula Bowman B) Segmentul intermediar C) Glomerulul capilar

_________________________________________________________________135

D) Tubul proximal E) Tubul colector 1254. La nivelul corpusculului Malpighi au loc urmtoarele procese: A) Filtrare B) Filtrare i secreie C) Reabsorbie D) Filtrare i reabsorbie E) Secreie 1255. La nivelul urinifer au loc urmtoarele procese: A) Filtrare B) Reabsorbie i secreie C) Numai reabsorbie D) Filtrare i reabsorbie E) Numai secreie 1256. La nivelul nefronului se reabsorb prin consum de energie urmtoarele substane: A) Apa, glucoza B) Apa, sulfaii, vitamina B12, vitamina C C) Glucoza, acidul uric, anumii aminoacizi D) Ureea, sulfaii, fosfaii anorganici E) Cl, Na+, K+ 1257. Care vitamine se reabsorb la nivelul nefronului: A) A B) A, B12, C, K C) B D) A, B12, C E) B12, C 1258. La nivelul nefronului au loc procese de reabsorbie pasiv pentru: A) Ap i glucoz B) Acid uric, uree i ap C) Ap, uree, acid uric D) Ap, uree i Cl E) Glucoz, uree, Cl 1259. Care segment al nefronului are prei dubli: A) Capsula Bowman B) Glomerulul capilar C) Tubul proximal D) Tubul distal E) Ansa Henle 1260. Artera renal are originea n: A) Artera mezenteric superioar B) Artera iliac comun C) Artera menzenteric inferioar D) Aorta toracic E) Aorta abdominal 1261. Ansa Henle se interpune ntre: A) Capsula Bowman i tubul proximal B) Tubul contort distal i tubul colector C) Tubul proximal i tubul distal D) Tubul drept proximal i tubul drept distal E) Tubul drept distal i tubul colector 1262. Nefronul este alctuit din: A) Corpusculul Malpighi i tubul colector B) Tubul urinifer, tubul colector, capsula Bowman C) Glomerul, capsula Bowman i tubul colector D) Tubul urinifer i tubul colector E) Capsula Bowman, glomerulul capilar, tubul urinifer 1263. Greutatea unui rinichi la om este de: A) 100 g

_________________________________________________________________136

B) 500 g C) 200 g D) 300 g E) 400 g 1264. Corpusculul Malpighi este format din: A) Calicele mici i mari B) Aparatul juxtaglomerular C) Tubul distal i colector D) Capsula Bowman i glomerul E) Tubul proximal, distal i colector 1265. La nivel renal angiotensina II are aciune asupra: A) Musculaturii tubilor proximali B) Musculaturii arteriolelor glomerulare C) Musculaturii tubilor distali D) Musculaturii tubilor colectori E) Musculaturii arterelor glomerulare 1266. La nivelul segmentului proximal al tubului urinifer se secret activ: A) Apa B) HCO3 C) Glucoza D) K+ E) H+ 1267. Care hormoni regleaz eliminrile hidrice renale: A) STH-ul B) Aldosteronul i ocitocina C) ADH-ul i tirozina D) ADH-ul i aldosteronul E) Aldosteronul i STH-ul 1268. Aldosteronul este secretat de: A) Nucleii hipotalamici B) Aparatul juxtaglomerular C) Lobul anterior hipofizar D) Medulosuprarenal E) Cortisuprarenal 1269. Aciunile aldosteronului sunt: A) Scade aciditatea urinar B) Producevasoconstricie arteriolar n doze mari C) Stimuleaz reabsorbia de Na+ D) Stimuleaz eliminarea urinar a fosfailor E) Mrete diureza 1270. Secreia renal a fosfailor i potasiului este stimulat de: A) ADH B) Hormonii tiroidieni C) ACTH D) STH E) Parathormon 1271. Unitatea funcional a rinichiului este: A) Corpusculul Malpighi B) Ansa Henle C) Piramida renal Malpighi D) Nefronul E) Tubul contort proximal 1272. Secreia K+-ului este controlat de: A) Aldosteron B) Renin C) Calcitonin D) ADH E) Tiroxin 1273. Cile urinare intrarenale sunt:

_________________________________________________________________137

A) Ureterele i pelvisul renal B) Vezica urinar i ureterele C) Calicele mari i uretra D)Calicele mici, calicele mari i pelvisul renal E) Ureterele, vezica urinar i uretra 1274. Cile urinare extrarenale sunt: A) Ureterele, vezica urinar i uretra B) Calicele mici, calicele mari i bazinetul C) Ureterele, bazinetul i calicele mari D) Bazinetul i calicele mici E) Vezica urinar, pelvisul renal i uretra 1275. Artera renal este ramur a: A) Trunchiului celiac B) Trunchiului brahiocefalic C) Aortei abdominale D) Crjei aortice E) Aortei ascendente 1276. Arteriolele aferente renale: A) Provin direct din aorta abdominal B) Sunt continuare arterelor interlobare C) Sunt continuarea arterelor interlobulare D) Provin direct din arterele arcuate E) Provin din aorta descendent 1277. De la nefron sngele venos trece direct n: A) Vena cav inferioar B) Venele interlobulare C) Venele renale D) Venele interlobare E) Vena cav superioar 1278. Aldosteronul particip la reglarea activitii renale astfel: A) Stimuleaz secreia de Na+ B) Stimuleaz reabsorbia de K C) Stimuleaz excreia apei i a Na+ D) Stimuleaz reabsorbia de Na+ i excreia de K+ E) Stimuleaz reabsorbia K+ i excreia apei 1279. Parathormonul la nivel renal: A) Stimuleaz reabsorbia de fosfai i K+ B) Stimuleaz reabsorbia de Ca2+ i Na+ C) Stimuleaz eliminarea de Ca2+ i Na+ D) Stimuleaz eliminarea de Ca2+ i reabsorbia de K+ E) Stimuleaz eliminarea de Na+i reabsorbia de fosfai

_________________________________________________________________138

APARATUL EXRETOR 2 rspunsuri corecte 1280.Ramurile interlobare ale arterei renale: A) Se afl ntre piramidele renale B) Dau natere la arterele arcuate C) Se afl n piramidele renale D) Se afl n lobul renal E) Se afl n bazinetul renal 1281. Lobul renal este format din: A) Substana cortical aflat n jurul unui nefron B) Numai din substan medular C) Numai din substan cortical D) Piramid Malpighi E) Substana cortical aflat n jurul unei piramide Malpighi 1282. Zona cortical a rinichiului este format din: A) Papile renale B) Formaiuni membranoase C) Calicele mici D) Tubi uriniferi E) Vase de snge 1283. Zona medular a rinichiului conine: A) Calicele mici renale B) Glomerulii renali C) Piramidele renale D) Hilul renal E) Tubii colectori 1284. Arterele arcuate ale rinichiului sunt: A) Situate n jurul bazei piramidale B) Ramuri ale arterelor interlobulare C) Ramuri ale arterelor interlobare D) Situate ntre piramide E) Situate n jurul vrfului piramidei 1285. Tubul urinifer: A) Particip la formarea calicelor mici B) Se deschide n papila renal C) Se deschide n tubul colector D) Particip la formarea nefronului E) Particip la formarea nefronului 1286. Tubul contort proximal al nefronului: A) Este cptuit de endoteliu pavimentos simplu B) Se afl n zona cortical renal C) Se afl n zona medular renal D) Prezint microvili E) Este cptuit cu epiteliu fr microvili 1287. n alctuirea aparatului juxtaglomerular vin n contact: A) Glomerulul renal B) Segmentul proximal al tubului urinifer C) Segmentul distal al tubului urinifer D) Arteriola eferent E) Arteriola aferent 1288. Distensia vezicii urinare declaneaz impulsuri nervoase care ajung la mduv, apoi la scoara cerebral prin: A) Cile aferente nespecifice din mduva spinrii B) Fibrele nervoase hipogastrice C) Nervii pelvici D) Nervii ruinoi E) Cile aferente specifice din mduva spinrii 1289. Sfincterele vezicii urinare sunt controlate de:

_________________________________________________________________139

A) Nervii ruinoi B) Fibre nervoase parasimpatice preganglionare C) Fibre nervoase simpatice preganglionare D) Fibre nervoase din ganglionul celiac E) Nervii pelvici 1290. Inervaia simpatic a vezicii urinare are urmtoarele efecte: A) Contract sfincterul vezical extern B) Contract muchii peretelui vezical C) Relaxeaz muchii peretelui vezical D) Contract sfincterul vezical neted E) Relaxeaz sfincterul vezical neted 1291. n urma procesului de filtrare glomerular rezult: A) Un lichid cu o compoziie asemntoare cu a plasmei, dar mai srac n electrolii B) Urina primar C) Urina final D) Plasm deproteinizat E) Un lichid cu o compoziie identic cu a plasmei 1292. Arteriola aferent a glomerulului: A) Prin diviziune formeaz 4-12 bucle capilare B) Provine din artera interlobar C)Provine din artera interlobular D) Provine din artera arcuat E) Formeaz 15 bucle capilare 1293. Glomerulul renal: A) Capilarele acestuia se reunesc n arteriola aferent B) Se afl n capsula Bowman C) Se afl ntre tubul contort i colector D) Capilarele acestuia se reunesc n vena eferent E) Capilarele acestuia se reunesc n arteriola eferent 1294. Inervaia rinichiului: A) Este predominant senzorial B) Provine din plexul situat n hilul organului C) Conine puine fibre parasimpatice D) Este predominant parasimpatic E) Provine din segmentele medulare S2-S4 1295. Vezica urinar se caracterizeaz prin faptul c: A) Uretra are un traiect oblic n peretele vezical B) Face parte din organele de excreie C) Face parte din cile urinare D) Colul vezical are un sfincter neted involuntar E) Orificiul ureterului este nconjurat de dou sfinctere, unul neted i cellalt striat 1296. Prin care din urmtoarele mecanisme, tiroxina determin creterea diurezei: A) Tiroxina nu influeneaz diureza B) Prin scderea reabsorbiei tubulare a sodiului n tubul distal C) Prin scderea reabsorbiei tubulare a apei n tubul distal D) Prin intensificarea metabolismului celular E) Prin creterea generrii de produi finali de metabolism 1297. Reabsorbia tubular: A) Pentru ap, are loc pe baza legilor difuziunii i osmozei, numai n ansa Henle i tubul colector B) Are loc activ pentru glucoz, aminoacizi, uree i clor C) Este un proces selectiv D) Este nelimitat n timp, depinznd doar de debitul substanei E) Se realizeaz prin mecanisme active i pasive 1298. n cadrul reglrii umurale a activitii renale, prin aciunea ADH-ului: A) Crete volumul urinei B) Crete concentraia urinei C) Se controleaz aportul de ap la nivel glomerular D) Se reine Na i Ca

_________________________________________________________________140

E) Crete reabsorbia de ap n tubii distali i colectori 1299. n urma procesului de filtrare glomerular: A) Glucoza trece din capilarele glomerulare n capsula Bowman B) Apa trece din capsula Bowman n cpilarele glomerulare C) Proteinele trec din capilarele glomerulare n capsula Bowman D) Potasiul trece din capilarele glomerulare n capsula Bowman E) Sodiul trece din capilarele peritubulare n capsula Bowman 1300. Reabsorbia pasiv la nivelul tubilor renali: A) Se realizeaz pentru bazele slabe B) Se realizeaz sub aciunea unor gradiente fizicochimice C) Este limitat de o capacitate maxim de transport D) Necesit consum energetic E) Se realizeaz pentru uree 1301. Inervaia simpatic a vezicii urinare este asigurat de: A) Fibre ale nervilor ruinoi B) Plexul celiac C) Centrul medular sacrat (S2, S3, S4) D) Fibre postganglionare E) Fibre nervoase hipogastrice 1302. Reflexul miciunii: A) Este independent de centrii nervoi supramedulari B) Este declanat de distensia vezical C) Se nchide n centrul lombar parasimpatic D) Impulsurile aferente sunt conduse prin nervii pelvici E) Se nchide n scoara cerebral 1303. Ce efect are stimularea nervilor vegetativi renali: A) Scderea diurezei B) Creterea reabsorbiei tubulare de sodiu C) Creterea secreiei tubulare de sodiu D) Vasodilataie renal E) Creterea diurezei 1304. Plasticitatea reprezint proprietatea vezicii urinare prin care aceasta: A) i mrete capacitatea fr modificri ale preiunii intravezicale B) i poate modifica forma, adaptndu-se conformaiei organelor nvecinate C) i adapteaz tonusul musculaturii la creterea coninutului D) i micoreaz volumul, realiznd evacuarea urinii E) i micoreaz capacitatea fr modificri ale tensiunii pereilor 1305. La nivelul rinichiului, ionul de potasiu: A) Nu se gsete n urina primar B) Sufer procese de filtrare glomerular C) Sufer numai procese de secreie tubular D) Sufer i procese de reabsorbie E) Nu se gsete n urina final 1306. Corpusculul renal Malpighi este format din: A) Ansa Henle B) Capsula Bowman C) Tubul urinifer D) Piramidele Malpighi E) Glomerulul renal 1307. Inervaia rinichiului se caracterizeaz prin: A) Fibrele se distribuie numai reelelor capilare renale B) Fibrele nervoase sunt dispuse n jurul sinusului renal C) Fibrele nervoase sunt dispuse n jurul vaselor de snge D) Fibrele se distribuie numai n jurul arteriolelor E) Fibrele se distribuie componentelor tubulare 1308. Nervii pelvici conin: A) Fibre senzitive B) Fibre preganglionare simpatice C) Fibre postganglionare simpatice

_________________________________________________________________141

D) Fibre postganglionare somatice E) Fibre preganglionare parasimpatice 1309. Se elimin prin secreie: A) Creatinina B) Apa C) Sodiul D) Potasiul E) Ureea 1310. La diferitele niveluri ale tubului renal se reabsorb n mod activ: A) Apa B) Sodiul C) Clorul D) HCO3 E) Ureea 1311. La nivelul rinichiului, glucoza: A) Nu se gsete n urina primar B) Se filtreaz la nivel glomerular C) Se reabsoarbe la nivel tubular D) Se secret la nivel tubular E) Se elimin n urina final 1312. Care din urmtorii factori determin scderea eliminrii urinare de sodiu: A) Ocitocina B) Tiroxina C) Aldosteronul D) Parathormonul E) Stimularea nervilor ruinoi 1313. Mecanismele active intervin n reabsorbia: A) CI-ului B) H2O C) Sulfailor i fosfailor anorganici D) Ureei E) Vitaminelor B12 i C 1314. Parenchinul renal are n structura sa: A) Sinusul renal B) Zona cortical C) Calicele renale D) Pediculul renal E) Zona medular 1315. Precizai centrul i calea prin care se transmit impulsurile ce au ca efect contracia musculaturii vezicii urinare i relaxarea sfincterului intern al colului vezical: A) Centrul lombar parasimpatic B) Fibrele nervoase hipogastrice C) Ganglionul celiac D) Nervii pelvici E) Centrul sacrat parasimpatic 1316. Eliminarea urinei din vezic este ajutat de: A) Diafragm B) Muchii dinai C) Muchii abdominali D) Muchii intercostali E) Muchii spatelui 1317. Sistemul urinar: A) Este alctuit numai din rinichi B) Este alctuit numai din nefroni C) Este alctuit din rinichi i cile urinare intrarenale D) Este alctuit din rinichi i cile urinare extrarenale E) Nu prezint inervaie i nici vascularizaie 1318. Zona cortical renal: A) Este format din 8-15 piramide Malpighi

_________________________________________________________________142

B) Este format din calicele mici C) Este format din calicele mari D) Este format din glomeruli E) Este format din tubi uriniferi 1319. Zona medular renal: A) Este format din 2 piramide renale B) Este format din cile urinare extrarenale C) Este format din piramidele Maplighi D) Conine numai glomerulii renali E) Este format din piramidele renale, calicele mici i calicele mari 1320. Tubul contort proximal al nefronului: A) Este situat n zona medular a rinichiului B) Are peretele format dintr-un epiteliu unistratificat C) Este situat n cortexul renal D) Are peretele format dintr-un esut cartilaginos fibros E) Are peretele format dintr-un epiteliu pavimentos pluristratificat 1321. Calicele renale A) Constituie cile urinare extrarenale B) Constituie cile urinare intrarenale C) Cele mari sunt n numr de 3 D) Cele mici sunt n numr de 3 E) Sunt organe tubulare care fac legtura ntre bazinet i vezica urinar 1322. Pelvisul renal: A) Se deschide n vezica urinar B) Rezult din unirea calicelor mari C) Are o poriune extrarenal care se continu cu ureterul D) Are o poriune intrarenal care se deschide n uretr E) Rezult direct din calicele mici 1323. Rinichii regleaz: A) Volemia prin reglarea numrului de leucocite sanguine B) Volemia prin reglarea volumului plasmei sanguine C) Presiunea sanguin prin reglarea debitului cardiac D) Presiunea sanguin prin reglarea volemiei E) Aportul i eliminarea de lichide din organism 1324. Rinichii regleaz: A) Concentraia glucidelor plasmatice B) pH-ul plasmei prin eliminarea acizilor nevolatili C) pH-ul plasmei prin eliminarea CO2 D) Homeostazia lichidului intracelular E) Concentraia electroliilor plasmatici 1325. Filtrarea glomerular: A) Se face din capsula Bowman n capilarele tubulare B) Se face din capilarele peritubulare n tubii uriniferi C) Este identic cu schimburile lichidiene la nivelul capilarelor tisulare D) Se face din capilarele glomerulare n capsula Bowman E) Se face sub aciunea unor fore hidrostatice i osmotice 1326. Filtrarea glomerular: A) Se face cu o rat de cca 120 ml/min B) depinde de dimensiunea constrituenilor sanguini C) Depinde doar de forele de filtrare hidrostatice i osmotice D) Se face prin trecerea eritrocitelor din capilarele glomerulare n capsula Bowman E) Se face cu o rat de cca 120 ml/ora 1327. Reabsorbia tubular a apei: A) Se realizeaz pasiv prin osmoz B) Se realizeaz activ prin osmoz C) Este influenat de ADH la nivelul tubului contort distal D) Este influenat de ADH la nivelul tubilor colectori E) Este influenat de aldosteron la nivelul tubului contort proximal 1328. Reabsorbia tubular prin transport activ:

_________________________________________________________________143

A) Creaz gradieni electrici B) Creaz gradieni osmotici prin vitamine C) Se face din tubii uriniferi n capilarele glomerulare D) Creaz gradieni osmotici prin Na+ E) Se face din tubii colectori n capilarele peritubulare 1329. Secreia tubular se realizeaz: A) Din capilarele peritubulare n lumenul tubular B) La nivelul tubului contort distal i colector C) Din capilarele glomerulare n lumenul tubular D) Prin mecanisme asemntoare cu cele ale ultrafiltrrii glomerulare E) La nivelul tubului contort distal i proximal 1330. Reflexul de miciune: A) Este declanat prin distensia peretelui vezical B) Este declanat prin aport lichidian C) Are ca sustrat anatomic 3 arcuri reflexe D) Are arcul reflex simpatic prin nervii pelvici E) Are arcul reflex parasimpatic prin nervii ruinoi 1331. Reflexul de miciune: A) Este inhibat prin parasimpatic i somatic B) Are centrii medulari subordonai unor centrii nervoi corticali C) Este inhibat prin simpatic i somatic D) Are centrii medulari toraco-lombari E) Este sub control voluntar pe toat durata vieii

REPRODUCEREA 1 rspuns corect 1332. Dup diviziunea meiotic n spermatogenez rezult imediat: A) Spermatocitede ordinul I B) Spermatogonii C) Spermatocitede ordinul II D) Spermatide E) Spermatozoizi 1333. Tubii seminiferi contori sunt separai ntre ei prin: A) Septuri conjunctive B) Celule alungite de susinere C) esut conjunctiv interstiial D) Membran bazal E) Zon medular 1334. Lobulii testiculari sunt: A) n numr de 100-200 B) Nu sunt delimitai ntre ei C) n numr de 200-300 D) Delimitai ntre ei de albuginee E) Delimitai ntre ei de o condensare a membranei fibroase n con fibros 1335. La reglarea funciei spermatogenetice particip hormonul: A) STH B) ACTH C) LH D) FSH E)TSH 1336. Testiculul ncepe s coboare din cavitatea abdominal: A) n a 3-a lun a vieii intrauterine B)Dup natere C)n a 6-a lun a vieii intrauterine D) nainte de luna a 3-a a vieii intrauterine

_________________________________________________________________144

E) La natere 1337. Spermatozoizii se formeaz n: A) Prostat B) Vezicula seminal C) Epididim D) Mediastinul testiculului E) Lobulul testiculului 1338. Spermatocitul de ordinul I conine urmtoarea formul cromozomial: A) 22 cromozomi somatici i 2 cromozomi sexuali B) 22 cromozomi somatici C) 44 cromozomi somatici i 1 cromozom sexual D) 22 cromozomi somatici i 1 cromozom sexual E) 44 cromozomi somatici i 2 cromozomi sexuali 1339. Epididimul se afl n: A) Partea inferioar a testiculului B) Partea superioar i anterioar a testiculului C) Partea medial a testiculului D) Partea lateral a testiculului E) Partea posterioar i superioar a testiculului 1340. Prima celul cu numrul jumtate de cromozomi n spermatogenez, este: A) Spermatogonia B) Spermatozoidul C) Spermatocitul de ordinul I D) Spermatocitul de ordinul II E) Spermatida 1341. Diferenierea sexual a individului apare: A) n primele trei luni ale vieii intrauterine B) n urma diviziunii meiotice a ovocitelor C) n momentul formrii oului D) n momentul intrrii n activitate a gonadelor E) n urma diviziunii prin mitoz a spermatogoniilor 1342. FSH controleaz: A) Ovulaia B) Secreia de prolactin C) Maturarea folicular D) Secreia de progesteron E) Formarea corpului galben 1343. Hormonii gonadotropi sunt secretai de: A) Epifiz B) Hipotalamus C) Hipofiz D) Ovare E) Testicule 1344. Care este ordinea corect a spermatogenezei: A) Spermatocit I spermatocit II spermatid spermatozoid - spermatogonie B) Spermatid spermatogonie spermatocit I spermatocit II spermatozoid C) Spermatogonie spermatid spermatocit I spermatocit II spermatozoid D) Spermatogonie spermatocit I spermatocit II spermatid spermatozoid E) Spermatogonie spermatid spermatozoid spermatocit I spermatocit II 1345. Albugineea se gsete n jurul: A) Prostatei B) Uterului C) Epididimulului D) Testiculului E) Ovarului 1346. Faza secretorie a ciclului menstrual dureaz aproximativ: A) 28 zile B) De la a 15-a zi a ciclului pn la o nou menstruaie C) 2-3 zile

_________________________________________________________________145

D) 4 zile E) Pn la a 14-a zi a ciclului 1347. Ovocitul de ordinul I rezult prin: A) Diviziunea meiotic a ovogoniului B) Diviziunea unei celule din zona medular a ovarului C) Formarea primului globul polar D) Diviziunea mitotic a ovogoniului E) Diviziunea mitotic a celulei germinative primordiale 1348. Ovulul: A) Rezult prin diviziunea meiotic a ovogoniului B) Se formeaz n zona cortical a ovarului C) Nefecundat se elimin cu secreiile uterine D) Nefecundat formeaz corpul galben E) Ia natere mpreun cu primul globul polar 1349. Care din urmtoarele glande endocrine nu sunt localizate n cavitatea abdominal n timpul vieii intrauterine: A) Glandele salivare B) Timusul C)Corticosuprarenalele D)Corticosuprarenalele E)Medulosuprarenalele 1350. Funcia spermatogenetic este reglat de: A) Testosteron B) STH C) FSH D) LH E) FSH+LH 1351. Secreia de testosteron este reglat de: A) Celulele Leydig B) STH C) FSH D) LH E) FSH+LH 1352. n perioada de fertilitate a unei femei se vor matura: A) 400 000 500 000 foliculi primordiali B) 500 1000 foliculi ovarieni C) 100 000 200 000 foliculi primordiali D) 200 300 foliculi ovarieni E) 300 400 foliculi ovarieni 1353. Ovocitul de ordinul II rezult: A) Prin diviziune meiotic B) Sub aciunea progesteronului C) Din ovogoniu D) mpreun cu al doilea globul polar E) Prin diviziune mitotic 1354. n corpul galben se sintetizeaz urmtorii hormoni: A) FSH B) Progesteron i estrogen C) LH D) Numai progesteron E) Numai estrogen 1355. Care este ordinea corect a ovogenezei: A) Ovocit I ovocit II ovogonie ovul B) Ovocit I ovul ovocit II ovogonie C) Ovogonie ovocit I ovocit II ovul D) Ovocit I ovogonie ovocit II ovul E) Ovogonie ovul ovocit I ovocit II 1356. Spermatozoidul are lungimea de: A) 5-7 microni

_________________________________________________________________146

B) 70-120 microni C) 15-17 microni D) 25-50 microni E) 50-70 microni 1357. Spermatozoidul conine o enzim localizat n: A) Coad B) Acrozom C) Piesa intermediar D) Flagel E) Cap i flagel 1358. Sexul produsului de concepie este determinat de: A) Ovul B) De hormonii gonadotropi C) Spermatozoid D) Ovul i spermatozoid E) De cromozomul X 1359. Celulele interstiiale din testicul sintetizeaz: A) FSH B) TSH C) LH D) Testosteron E) STH 1360. Celulele Leydig se afl n: A) Ovar B) Epididim C) Testicul D) Prostat E) Uter 1361. Canalul ejaculator continu: A) Canalul epididimar B) Tubii seminiferi C) Canalul deferent D) Canalele eferente E) Tubul drept colector al testiculului 1362. Celule seminale gsim n: A) Epididim B) Ovar C) Canalele eferente D) Tubii seminiferi E) Glanda interstiial 1363. Tubii seminiferi contori conin: A) Epiteliu ciliat B) Vase i nervi C) Membran bazal dispus la interior D) Un strat de celule seminale E) Celule de susinere alungite 1364. Albugineea nvelete: A) Prostata B) Ficatul C) Testiculul D) Glanda mamar E) Uterul 1365. Ci spermatozoizi se formeaz prin diviziunea i evoluia unui spermatocit de ordinul I: A) I B) Nici unul C) 2 D) 4 E) 8

_________________________________________________________________147

1366. Ciclul menstrual normal dureaz: A) 15 zile B) 45 zile C) 22 zile D) 28 zile E) 32 zile 1367. Prostata este: A) O gland endocrin B) O gonad masculin C) O gland tubuloacinoas D) O gland mixt E) O gland salivar 1368. Progesteronul stimuleaz A) Ovulaia B) Proliferarea mucoasei uterine C) Modificarea secretorie a mucoasei uterine D) Spermatogeneza E) Ovogeneza 1369.Fecundarea ovulului este urmat de: A) Involuia corpului galben B) Ciclu menstrual C) Persistena corpului galben D) Persistena foliculului ovarian matur E) Ovulaie 1370. Acrozomul din capul spermatozoidului conine: A) ADN B) Glicogen C) ARN D) Hormoni sexuali E) O enzim 1371. Spermatogeneza se desfoar n: A) Glanda interstiial a testiculului B) Prostat C) Epididim D) Tubii seminiferi E) Canale eferente 1372. Zona medular a ovarului conine: A) esut conjunctiv fibros B) Celule gliale C) esut conjuctiv lax D) Foliculi ovarieni E) Corp galben 1373. Ovogeneza este reglat de : A) Hormonii sexuali B) Progesteron C) FSH D) Testosteron E) Estrogeni 1374. Hormonii estrogeni stimuleaz: A) Modificarea secretorie a mucoasei uterine B) Ovulaia C) Proliferarea mucoasei uterine D) Spermatogeneza E) Ovogeneza 1375. Foliculul matur se formeaz din: A) Foliculul cavitar B) Oul implanta C) Foliculul plin D) Foliculul primar

_________________________________________________________________148

E) Gametul feminin 1376. Condensarea albugineei de la polul superior al testiculului formeaz: A) Scrotul B) Celule Leydig C) Mediastinul D) Epididimul E) Celule gametogeneratoare aezate n mai multe straturi 1377. ntr-un lobul testicular se gsesc tubi seminiferi contori n numr de: A) 5-8 B) 1-4 C) 10-40 D) 40-100 E) 100-400 1378. Piesa intermediar a spermatozoidului conine: A) Nucleul celular B) Glicogen C) ADN D) ARN E) Acrozomul 1379. Ovarul: A) Este organ impar B) nainte de pubertate prezint multiple cicatrice C) Este organ par D) Are form fuziform E) La femei n vrst are suprafaa neted 1380. Epididimul: A) Are funcie endocrin i exocrin B) Produce lichidul seminal C) Matureaz i depoziteaz sperma D) Secret hormonii androgeni E) Produce spermatozoizi 1381. Prostata A) Determin sexul noului organism B) Este o glandp endocrin C) Furnizeaz lichidul seminal D) Secret estrogeni i progesteron E) Secret testosteron 1382.Testiculul: A) Are numai funcie endocrin B) Produce FSH i LH C) Are funciue exocrin i endocrin D) Produce testosteron i prolactin E) Produce ADH i ocitocin 383. Ovarul: A) Are numai funcie exocrin B) Are numai funcie endocrin C) Produce FSH i LH D)Secret hormonii estrogeni E) Secret ADH i ocitocin

_________________________________________________________________149

REPRODUCEREA 2 rspunsuri corecte 1384. Canalele eferente din testicul: A) Se formeaz din lobulii testiculului B) Sunt n numr de 10-12 C) Sunt n numr de 1-4 D) Prin unire formeaz reeaua de canale din mediastinul testiculului E) Se ndreapt spre epididim 1385. Tubul drept din testicul: A) Este un colector al reelei de canale aflate n mediastinul testiculului B) Continu tubii seminiferi contori C) Continu canalele eferente D) Este un colector pentru tubii unui lobul E) Este un colector pentru tubii a mai muli lobuli 1386. esutul conjunctiv interstiial din testicul: A) Conine celule seminale B) Separ lobulii ntre ei C) Separ tubii seminiferi contori ntre ei D) Conine celule de susinere E) Conine celule Leydig 1387. Tubii seminiferi contori se caracterizeaz prin: A) Se colecteaz direct n tubul drept B) Se afl n lobulii testiculului C) Se afl n mediastinul testiculului D) Nu au membran bazal E) Se colecteaz n canalele ejaculatoare 1388. Spermatocitul de ordinul II: A) Rezult prin diviziune meiotic B) Are jumtate din numrul de cromozomi C) Rezult prin diviziune mitotic D) Se transform direct n spermatozoizi E) Rezult din spermatide 1389. Spermatogeneza: A) Se ntrerupe la btrnee B) ncepe odat cu coborrea testiculului n scrot C) ncepe la natere D) ncep la pubertate E) Continu nentrerupt tot timpul vieii 1390. Structur glandular tubuloacinoas are: A) Glanda mamar B) Gonada masculin C) Vezicula seminal D) Prostata E) Ovarele 1391. Lichidul secretat de ctre vezicula seminal: A) Conine spermatide B) Se elimin n canalul ejaculator C) Este mediu nutritiv pentru spermatozoizi D) Ajunge n canalul deferent E) Constituie sperma 1392. Prostata este strbtut de: A) Canalul epididimar B) Uretr C) Canalul deferent D) Ureter E) Canalul ejaculator 1393. Formula cromozomial de : 22 cromozomi somatici i 1 cromozom sexual caracterizeaz:

_________________________________________________________________150

A) Ovocitul de ordinul I B) Ovocitul de ordinul II C) Ovulul D) Celula germinativ primordial E) Ovogoniile 1394.Diviziunea meiotic n ovogenez: A) ASre loc n momentul ovulaiei B) D natere la ovocite de ordinul I C) D natere la ovocite de ordinul II D) Are loc n trompa uterin E) Are loc n ovar n faza secretorie 1395. Trompele uterine sunt organe care: A) Fac legtura ntre uter i ovare B) Se insert pe colul uterin C) Fac legtura ntre vagin i uter D) Conduc gameii feminini de la ovare n uter E) Conduc estrogenii i progesteronul n uter 1396. Corpul galben secret: A) Goandotropi B) STH C) Prolactin D) Estrogeni E) Progesteron 1397. Capul spermatozoidului conine: A) Cili B) Flagel C) O enzim D) AScrozom E) Glicogen 1398. Celulele tubului seminifer contort al testiculului sunt: A) Celule musculare netede B)Celule germinale dispuse ntr-un strat C) Celule productoare de spermatozoizi dispuse n mai multe straturi D) Celule Leydig E) Celule de susinere 1399. Trompa uterin se caracterizeaz prin: A) Are numai microviloziti, nu i franjuri B) Este cptuit de esut epitelial cilindric stratificat C) Este cptuit de esut epitelial cilindric simplu D) Extremitatea dinspre uter are numeroase franjuri E) Extremitatea dinspre ovar are numeroase franjuri 1400. Zona medular a ovarului este format din: A) Fibre nervoase B) Foliculi ovarieni n stadii succesive de evoluie C) Corpul galben D)Epiteliu pavimentos unistratificat E) Strom de esut conjuctiv lax 1401. Corpul galben se caracterizeaz prin: A) Nu are secreie hormonal B) Se formeaz n foliculi ovarieni n evoluie C) Se formeaz din epiteliul folicular rmas n urma ovulaiei D) Secret progesteron E) Nu secret estrogeni 1402. n desfurarea normal a spermatogenezei particip: A) Aldosteronul B) Hormonii gonadotropi ai hipofizei anterioare C) Prostata D) Canalul ejaculator E) Testosteronul

_________________________________________________________________151

1403.n desfurarea normal a ovogenezei particip: A) Glandele mamare B) Tiroxina C) FSH D) LH E) Timusul 1404. Pentru meninerea caracterelor sexuale secundare la sexul feminin este necesar funcionarea normal a: A) Metatalamusului B) Foliculilor ovarieni C) Hipofizei anterioare D) Hipofizei posterioare E) Glandelor mamare 1405. Mediastinul testiculului este strbtut de: A) Epididim B) Tubii seminiferi C) Glanda interstiial D) Vase i nervi E) Canale excretoare 1406. n spermatogenez celulele care se divid sunt: A) Spermatozoidul B) Celulele de susinere C) Spermatocitul de ordinul I D) Spermatocitul de ordinul II E) Spermatida 1407.Celulele cu doi cromozomi sexuali sunt: A) Spermatida B) Ovulul C) Ovulul de ordinul I D) Ovogoniile E) Ovocitul de ordinul II 1408. Progesteronul este secretat de: A) Prostat B) Celulele corpului galben C) Celulele foliculare mature D) Medulosuprarenal E) Corticosuprarenal 1409. Hormonii estrogeni sunt sintetizai: A) De uter B) n celulele foliculare ovariene primordiale C) n celulele foliculare n timpul maturizrii foliculului D) De celulele corpului galben E) De medulosuprarenal 1410. Formarea glubulilor polari n cursul ovogenezei are loc: A) Numai n trompa uterin B) n diviziunea ovogoniilor C) n diviziunea ovocitului de ordinul I D) n foliculii ovarieni primordiali E) n momentul ovulaiei 1411. n structura glandei mamare gsim: A) Mamelon B) Celule Leydig C) Foliculi D) Canale galactofore E) Canale seminale 1412. Spermatida poate avea formula cromozomial: A) 44 cromozomi somatici i 1 cromozom sexual B) 44 cromozomi somatici i 2 cromozomi sexuali C) 22 cromozomi somatici i 1 cromozom sexual

_________________________________________________________________152

D) Diploid E) Haploid 1413. n ovar se sintetizeaz urmtorii hormoni: A) Progesteron B) FSH C) Prolactina D) Estrogeni E) LH 1414. Testiculul secret: A) Progesteron B) FSH C) LH D) Testosteron E) Estrogeni 1415. Canale eferente ale testicului: A) Continu reeaua de canale neregulate B) Continu canalul epidimar C) Se continu cu canalul epididimar D) Continu tubii drepi E) Se continu cu tubii drepi 1416. Penisul este constituit din: A) 1 corp cavernos i un corp spongios B) 2 corpi cavernoi C) 1 corp cavernos D) 2 corpi spongioi E) 1 corp spongios 1417. Sexul produsului de concepie este determinat de: A) Gametul masculin B) Ovul C) Spermatozoid D) Ovul i spermatozoid E) Cromozomul sexual al ovulului 1418. Care celule conin numrul complet de cromozomi: A) Spermatocitele de ordin II B) Spermatogoniile C) Spermatozoidul D) Spermatocitele de ordin I E) Spermatidele 1419. Activitatea glandelor mamare estecontrolat de: A) Aldosteron B) Estrogeni C) Prolactin D) Ocitocin E) Testosteron 1420. Care celule prezint jumtate din numrul de cromozomi: A) Corpul galben B) Spermatidele C) Spermatocitul I D) Spermatocitul II E) Spermatogoniile 1421. Gonadele au rolul de a produce: A) Lichid interstiial B) Hormonii gonadotropi C) Hormonii sexuali D) Gameii E) Limf 1422. n lobulul testicular se afl: A) Structuri foliculare B) Celule gliale

_________________________________________________________________153

C) Celule Leydig D) Canale eferente E) Tubii seminiferi 1423. Asupra uterului are efect: A) Ocitocina B) FSH-ul C) Testosteronul D) Aldosteronul E) Progesteronul 1424. Din colesterol se sintetizeaz: A) Tiroxina B) Aldosteron C) STH D) Cortizol E) ADH 1425. Uterul este: A) Organ piramidal B) Organ par C) Organ impar D) Organ ovalar E) Organ n form de par 1426.Testiculul: A) Reprezint gonada masculin care secret ADH B) La exterior este nvelit de albuginee C) Are funcie endocrin i exocrin D) Este format din 500-600 lobuli E) Nu are funcie endocrin 1427. esutul interstiial testicular: A) Produce gameii masculini B) Secret FSH i LH C) Secret hormonii androgeni prin celulele interstiiale D) Se gsete ntre tubii seminiferi E) Nu intr n structura testiculului 1428. Ovarul : A) Reprezint gonada feminin B) Are numai funcie exocrin C) Secret FSH i LH D) Are funcie endocrin i exocrin E) Are o zon medular format din esut conjunctiv elastic 1429. Ovogeneza: A) Const n secreia de estrogeni B) Const n producerea de gamei feminini C) Const n secreia de progesteron D) Const n producerea de ovule E) Are rol de reglare n regenerarea elementelor figurate 1430. Hormonii estrogeni: A) Sunt sintetizai de ctre medulosuprarenal B) Sunt sintetizai de ctre foliculii ovarieni C) Sunt sintetizai i de ctre corticosuprarenal i testicule D) Sunt sintetizai de ctre adenohipofiz E) Intervin n reglarea secreiei de ADH i ocitocin

_________________________________________________________________154